Elk schot wordt geregistreerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk schot wordt geregistreerd"

Transcriptie

1 22E JAARGANG NR. 8 D É K R JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek, Evers & Schmitz, Winkellhorst Lederwaren 13 Kermis bij De Eendracht 15 Kermis bij St. Joris E N O M S Elk schot wordt geregistreerd Dat schieten bij een schutterij hoort, is natuurlijk vanzelfsprekend, maar wat verrassend is, is dat het eigenlijk maar heel weinig gedaan wordt. Althans met vuurwapens, want de luchtbuks, kruisboog of boog wordt vaker ter hand genomen. Bij de schutterij wordt maar op drie gelegenheden met de echte buks geschoten: bij het koningschieten tijdens de kermis of gildedagen, bij een saluut en bij een serenade. Desondanks heeft de wapenmeester een zware functie binnen de schutterij, want hij is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de wapens. Deels wordt die veiligheid gerealiseerd door technische voorzieningen, bijvoorbeeld doordat de buks zo gemonteerd wordt dat het schootsveld beperkt is tot de ruimte van de kogelvan- v.l.n.r.: Willem Feukkink, Jos Roes en Theo Kolks. ger. Daarnaast is er de strenge wet- en regelgeving rond vuurwapens waaraan de schutterijen zich dienen te houden. Zo moet elk schot worden verantwoord in het schietregister, zodat bekend is wie geschoten heeft en hoeveel stuks munitie gebruikt zijn. Die regelgeving is de afgelopen jaren aanzienlijk aangescherpt, zozeer zelfs dat het er in 2005 op leek dat schieten bij de schutterijen niet meer mogelijk zou zijn. De Koninklijke Nederlandse SchuttersAssociatie bepaalde dat iedereen die schiet ook daadwerkelijk bij hen aangesloten moest zijn. Dat kon door een bewijs van onbesproken gedrag te tonen en voor de ballotagecommissie van de KNSA te verschijnen. Voor een schutterij betekent dat al snel zo n euro aan kosten plus enkele maanden wachttijd, zegt Theo. En dat alleen maar om de meeste leden met de kermis een paar keer op de vogel te kunnen laten mikken. Gelukkig is er een compromis gevonden. Drie keer per jaar mag men als introducé meedoen aan een activiteit waarbij geschoten wordt. Wel moet men zich daarbij legitimeren. Dat te toetsen is een van de belangrijke taken van de wapenmeesters, die ook uitgevoerd moet worden als het om een goede bekend gaat, wat soms leidt tot bijzondere situaties zoals een wethouder die niet mag schieten omdat hij zijn ID is vergeten. De taak van de wapenmeesters is niet alleen beperkt tot de kermis. De wapens en de munitie moeten ook onderhouden worden en veilig worden opgeborgen, waarbij de vuurwapens, de scherpe munitie en de losse flodders apart van elkaar moeten worden bewaard. Bij de Eendracht is dat wat makkelij- Ulft, Middelgraaf 38c (De Blenk), tel. (0315) of reis naar Doetinchem (2x) Ulft s-heerenberg Dinxperlo Lichtenvoorde Varsseveld Winterswijk Het leukste reisburo van de Achterhoek! R E K E N 17 Kermis bij St. Hubertus 18 Zomerse activiteiten Dorpskiek n, 19 Olde Agenda, MTS, In den achteruutkiekspiegel Wapenmeesters verantwoordelijk voor veiligheid Voor het gesprek dat ten grondslag ligt aan dit verhaal, zijn Jos Roes van De Eendracht, Theo Kolks van Sint Joris en Willem Feukkink van Sint Hubertus bijeengekomen in het clubgebouw van de laatste. Al snel komt het gesprek op de wapens (schrijver dezes is een leek op dit gebied en moest derhalve eerst enige technische kennis worden bij gebracht) en de verschillende wapens die de schutterijen gebruiken. Zo schiet De Eendracht met 9 mm kogels, terwijl de overigen met.22 kaliber schieten. De heren beginnen dan ook al snel een discussie over de voor- en nadelen van elk type kogel. Hoe dan ook, voor de vogel zijn die kogels allemaal even desastreus. En dat geldt ook voor mensen, vandaar de nadruk op veiligheid. T ker, want die gebruiken het wapen van een wapenhandelaar, zodat Jos Roes alleen verantwoordelijk is voor het gebeuren nadat de kogel de loop heeft verlaten en uiteraard voor de registratie van de schutter. Maar dan is er nog een taak van de wapenmeesters, namelijk de veiligheid tijdens het schieten met luchtbuks of -pistool en kruis- of handboog. Ook dit zijn wapens, al vallen ze niet direct onder de strenge vuurwapenwet. Maar een pijl van een kruis boog kan een verwarmingsbuis doorboren, zoals Willem een keer tot zijn verbijstering moest vaststellen. En het schieten met zulke wapens wordt bij alle schutterijen op sportief niveau bedreven. Daarbij is het vaak ook heel gezellig, waarbij men wel eens vergeet dat een wapen een wapen blijft. Dat vergeet een wapenmeester echter niet, zodat het gezellig en veilig blijft. Zijlijn Kermis Nog een kleine week en dan is het weer zover, dan zal heel Ulft zich weer in een woest feestgedruis storten. Nou moet ik wel zeggen dat ik al jaren niet zo n kermisganger meer ben, maar ik blijf er wel altijd naar uitzien. Het enige volksfeest in Ulft wat niet te lijden heeft onder slijtage is de kermis. Het verwondert me al jaren; we zien dat veel traditionele feesten duidelijk op hun retour zijn. Het carnavalsfeest is jammer genoeg helemaal een aflopende zaak. Volstrekt krankzinnig is dan ook dat er wel substituten voor in de plaats komen waar ik het bestaansrecht absoluut niet van begrijp. De kolde Kermis, de daklozenparty ; het is van een gezellig feestje ontaard in een partij geldklopperij van de ergste soort. Maar hoe vreemd de mens; we betalen met z n allen grof geld voor een avondje ongecontroleerd zuipen. Ik bespeur en voel stilaan een steeds groter wordend soort conservatisme in mij opwellen. Conservatief denken was mij altijd een gruwel. Vogelschieten, keizerschieten of hoe het allemaal mag heten, vond ik maar een vreemde en kinderachtige bezigheid. Sinds een paar jaar zie ik de traditie s van de Ulftse schuttersgilden als waardevol en bespeur ik een hunkering naar dit soort volksvermaak; alles beter dan die vermaledijde tuinfeesten, daklozenparty s en verdere ongein bij elkaar. Ulft kan zich weer eens echt helemaal ontspannen. Ik ben in ieder geval helemaal klaar voor de Kermis. O ja, de oliebollen smaken met de kermis ook nog eens beter dan met oudjaar. Veel plezier! tel

2 DE ULFTSE KRANT PAGINA 3 Een maand gemeente Oude IJsselstreek appartementen zijn grotendeels bestemd voor de sociale verhuur. Vlammend feest Appartementen Hutten Zuid Wonion gaat in zee met Ten Brinke Bouw voor de ontwikkeling van 28 appartementen in het project Hutten Zuid in Ulft. Drie verschillende partijen presenteerden aan Wooncorporatie Wonion een ontwerp. Wonion heeft een programma van eisen en voorlopig ontwerp opgesteld. Vervolgens zijn Bouwbedrijf Klomps, Rots Bouw en Ten Brinke Bouw uitgenodigd om het ontwerp door te ontwikkelen. In de traditionele manier van aanbesteding legt Wonion compleet uitgewerkte ontwerpen voor aan aannemers, terwijl nu de ervaring en kunde van de ontwikkelaars aangesproken wordt en zij meer invloed op het proces kunnen uitoefenen. Doordat in competitieverband nagedacht wordt over duurzame oplossingen, bouwmethodes, materiaalgebruik en prijsstelling, krijgt Wonion het beste woongebouw aangereikt. Een voordeel van deze manier van aanbesteden is dat aannemers meedenken over de realisatie én exploitatie van een bouwproject. Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van 28 ruime appartementen in Hutten Zuid in Ulft (foto). De Het Portierscomplex, het eerste gerestaureerde gebouw van de DRU-fabriek, opent op 1 september de deuren. De gemeente heeft meer bekend gemaakt over de feestelijkheden rondom de nieuwe DRU-fabriek. Op zaterdag 12 september start een fakkeloptocht waaraan oud-medewerkers en basisschoolkinderen meedoen. Voorafgaand brengen lopers van Atletico vanuit alle woonkernen van de gemeente het vuur terug naar het Portierscomplex. Het vuur speelde vroeger een grote rol in de ijzergieterij en het vuur van creativiteit is straks weer nodig voor mooie voorstellingen en uitvoeringen. Ook de Mega Dru harmonie, bestaande uit 250 spelers van bijna alle harmoniekorpsen in de gemeente, verleent haar medewerking. Op 13 september zijn er drie optredens van het Ulfts Mannenkoor, die samen met de Brass Band Gelderland de partituur Age of Kings ten gehore brengt. Op 20 september start het buurt maken. Elke zondag zijn de bewoners van een aantal woonkernen in de gemeente uitgenodigd voor een eigen openingszondag. In totaal zijn er vijf zondagen (20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober) met steeds een bonte en wisselende mix aan optre- Wonion gaat in zee met Ten Brinke Bouw voor de ontwikkeling van 28 appartementen in het project Hutten Zuid in Ulft. dens, sketches, lezingen en acts. De optredens worden verzorgd door inwoners uit de hele gemeente. De officiële opening staat gepland op 28 oktober. Bond van Honderd De gemeente is, als één van twaalf pilotgemeenten, de Bond van Honderd gestart. Inwoners buigen zich samen met gemeenteraadsleden en wethouders over de vraag: hoe kan de gemeente de burgerparticipatie versterken? Doel is samen om tot een beter gemeentebestuur te komen. Er zijn al drie uitgewerkte ideeën gepresenteerd voor een experiment, dat de gemeente in het najaar wil uitvoeren. Dit zijn een burgerjury, een ingelote groep inwoners die het bestuur door middel van een juryuitspraak adviseert over een concreet beleidsdilemma. Het tweede idee is burgervisitatie, een kleine groep inwoners geeft daarin een beoordeling over de volle breedte van het gemeentelijk functioneren. Tot slot een burgerbegrotings- forum, waarin een groep inwoners, onder leiding van raadsleden, een advies geeft over de hoofdkeuzes in de gemeentebegroting. De komende tijd wordt bepaald welk experiment dit najaar wordt uitgevoerd. Andere suggesties voor verbeteringen waren onder meer de bewonersinvloed in dorpen en wijken, de bewonersinvloed op gemeentelijke plannen, de betrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en een Burgernetwerk Gemeente 2.0 op internet. Galerie Bij de Boeken sluit met Groninger Het bijzondere van de locatie was de toegankelijkheid, eenieder die naar de bibliotheek ging kwam er langs, velen zullen uit nieuwsgierigheid wel eens binnen gekeken hebben. Zeker niet alles zal door iedereen mooi zijn bevonden, noch begrepen, maar gezien was het. De laatste exposant in deze ruimte woont in het Groningse Windeweer in de veenkoloniën. Het strakke, door mensenhand gevormd landschap van dit gebied, is zijn voornaamste inspiratiebron. Daarnaast spreken de vormentalen van de oude culturen in Zuid-Amerika en Afrika hem zeer aan. Salverda heeft onder andere grafiek gestudeerd in Den Haag. Bij grafiek ligt al gauw het accent op duidelijke en heldere vormen. Vandaar dat in zijn werk vaak drie- en rechthoeken voorkomen, elementen die ook het Groningse land vormgeven. Schilderijen Tot 15 augustus zijn schilderijen en grafiek van de Groninger Aldrik Salverda in de Ulftse Galerie bij de Boeken te zien. Deze expositie is meteen ook de laatste in deze ruimte, want na de zomer verhuizen galerie en bibliotheek naar de DRU. Bijna veertig jaar lang heeft de galerie op deze bijzondere locatie een groot aantal, vaak bijzondere, exposities gehouden. Ook in zijn schilderijen komen deze mathematische vormen terug. Doordat Salverda een zeer beperkte vormentaal gebruikt wordt de compositie des te belangrijker. Daarom moet elk detail - hoe summier ook - klop- pen. Zowel vorm als situering bepalen de uiteindelijke sterkte van de voorstelling. Salverda weet beiden goed in balans te houden, waardoor zijn composities natuurlijk en evenwichtig over komen. Met zijn werk laat hij zien, dat harmonie niet per definitie tot saaiheid hoeft te leiden. Zijn werk is zonder meer levendig. Technieken Salverda maakt gebruik van verschillende technieken, maar blijft steeds opvallend dicht bij de al genoemde grondvormen. Bij zijn schilderijen, en soms ook bij zijn grafiek, worden de kleuren laag op laag aangebracht. De eerste lagen verf gaan in de uiteindelijke vormgeving meespelen, deels doordat ze achter de laatste laag schuil gaan, deels omdat ze er doorheen breken. Het resultaat van een dergelijke verfbehandeling is dat er een gevoel van leven opgeroepen wordt en dat er sprake van een wordingsproces. De kleuren lijken verweerd en hier en daar af te brokkelen, zodat het lijkt of de oorspronkelijke kleuren weer zichtbaar worden. Juist deze suggestie van leven geven de van oorsprong eenvoudige vormen een geweldige zeggingskracht. Colofon De Ulftse Krant verschijnt in een oplage van exemplaren. Deze uitgave wordt huis aan huis bezorgd in Ulft en omgeving. (Breedenbroek, Etten, Gendringen, Megchelen, Netterden, Varsselder, Veldhunten, Voorst, Silvolde, Terborg) Redactie en organisatie: De IJselstroom Bongersstraat 26, 7071 CN Ulft Postbus 3, 7070 AA Ulft Tel.: Fotografie: Roel Kleinpenning Advertentie-exploitatie Jos Sluiter Klachten over de bezorging: bel A.V.O.: Ulftse Krant online: T-shirt bedrukken? 12,- full colour A4 (incl. wit shirt) Bongersstraat 26, Ulft Tel

3 DE ULFTSE KRANT PAGINA 5 Steenovenconcert Ettens Mannenkoor Op maandag 6 juli a.s. zal het Ettens Mannenkoor o.l.v. Nick Moritz haar tradionele en drukbezochte Steenovenconcert geven. Het concert begint om uur in de loods van de voormalige steenfabriek De IJssel, toegang gratis (vrije gift). Op maandag 17 augustus starten de repetities weer ter voorbereidingen op de concertagenda voor het najaar. Geinteresseerden in de populaire mannenkoorzang zijn welkom op de repetities op maandagavond vanaf uur in zaal Koster te Etten. Vakantieconcerten Ulfts Mannenkoor Traditiegetrouw verzorgt het Ulft Mannenkoor o.l.v. Piet van der Sanden op de laatste dinsdag voor de zomervakantie twee concerten. Het eerste concert is op dinsdag 7 juli in het zorgcentrum Maria Postel te Gendringen, aanvang uur. Om uur volt het tweede optreden in Zorgcentrum Debbeshoek. Dit is zonder onderbreking de 28e keer dat deze concerten gegeven worden. De begeleiding op piano wordt verzorgd door Henk Bennink, de presetatie is in handen van Marian Hageman. Het eerste optreden na de vakantie is op 22 augustus in de Oswalduskerk te Zeddam, waar het koor de kerkdienst om zal opluisteren. Viswedstrijden het Baarsje Hengelsportvereniging het Baarsje organiseert op 8 juli van tot uur een koppelwedstrijd in de Oude IJssel bij Boer Eringfeld. Op 12 juli is er een zomerviswedstrijd van 8.00 tot uur in de Oude IJssel, Bolle burg. 15 Juli is er een viswedstrijd voor de jeugd van tot uur in de vijver Touwslagersbaan. Nog een zomerviswedstrijd is er op 9 augustus van 8.00 tot uur in de Oude IJssel, boer - Advertentie - Eringfeld. Op 23 augustus is er een herfstwedstrijd van 8.30 tot uur in de Oude IJssel, boer Eringfeld. Op 2 september is er nog een jeugdwedstrijd van tot uur in de vijver Touwslagersbaan. Avondwandeling Elke woensdagavond van 24 juni t/m 26 augustus start er bij Bosbessenbedrijf Peppelman aan de Twenteroute 5b in Heelweg een begeleide wandeling door natuurgebied De Vennebulten. Ontvangst om uur met koffie/thee. Reserveren verplicht bij VVV Oude IJsselstreek. Op afspraak voor groepen ook andere avonden mogelijk. Zomertochten Oude IJsselstreek De Zomerfietstochten van de VVV starten weer op de volgende zondagen: vanuit Ulft 19 juli en 9 aug.; vanuit Silvolde 2 aug. en 16 aug.; vanuit Terborg 23 aug.; vanuit Varsseveld 26 juli en 30 aug. De afstanden variëren van 25 tot ± 35 kilometer (Varsseveld 40 km) of een lange tocht van max. 50 km (Varsseveld 60 km). Starten kan tussen 11 en 13 uur in Ulft, Terborg en Silvolde; in Varsseveld van 9 tot 12 uur. Startpunten: in Ulft bij t Hemeltje, in Silvolde bij t Molentje, in Terborg bij het VVV kantoor, in Varsseveld bij de Van Pallandtsporthal. Internationale Harmonicadag Anholter Schweiz Op zondag 8 augustus organiseren de Spolluu uit Dinxperlo en de Wilbachburen uit Suderwick voor de negende keer een harmonicadag in natuurpark Anholter Schweiz. Van tot uur zijn er optredens van verschillende harmonicagroepen. Harmonicaspelers hebben gratis entree, overige bezoekers betalen alleen de entree van het park en kunnen genieten van muziek en natuur. Autocross Gendringen Op zondag 9 augustus organiseert A.S.V.G. weer de jaarlijkse regiocross, waarbij gestreden wordt om het Ramo kampioenschap. Daarnaast zijn er weer 2 aparte klasses, nl. de plaatselijke rijders, dus rijders uit de buurt en de spectaculaire vrije klasse, waar zeer bijzondere en snelle voertuigen meerijden. Inschrijven voor deze 2 klasses kan op 14 juli vanaf uur OMDAT UITVAART MEER INHOUDT de rivier neemt mijn kiezel met zich mee om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee Bram Vermeulen Eveneens verzorgen wij uitvaarten vanuit het uitvaartcentrum aan de Nijverheidsweg te Ulft en de Burcht te Terborg. Iedere dinsdagochtend inloopochtend. Schubertlaan 7, Doetinchem T (0314) bij Partycentrum Ter Horst in Netterden. Info: Bingo KBO Op maandag 7 september is de eerste bingo van de KBO afdeling Ulft. Aanvang uur, locatie 't Hemeltje Ulft (voormalig dansschool Witjes). Vrouwenvereniging ZijActief Op woensdag 9 september organiseert ZijActief Gendringen een creatieve avond voor haar leden. Vereniging Dorpsbelang Varsselder-Veldhunten inventariseert woonbehoefte Tijdens de ledenvergadering van de VDVV is besloten een enquete te verspreiden binnen het dorp om de potentiele woonbehoefte verder te concretiseren. De hulp van alle serieus geinteresseerden in woningbouw is hierbij nodig. Op basis van deze gegevens zal een verdere invulling van woningbouw gericht plaatsvinden. Als de uitkomsten daar aanleiding toe geven zal dit de realisatie van (betaalbare) woningbouw versnellen. De vragenlijst is huis-aan-huis bezorgd in Varsselder- Veldhunten. Geinteresseerden van buiten het dorp kunnen het formulier per mail aanvragen via: Geslaagde fietsvierdaagse Gendringen De 25ste fietsvierdaagse Gendringen is wederom een groot succes geworden en werden veel deelnemers de laatste dag weer met bloemen onthaald. Tijdens de verloting vielen de prijzen goed in de smaak. Er zijn nog enkele prijzen niet opgehaald, nl. de kleur blauw (van donderdag) de nummers 578, 590 en 816. Deze prijzen zijn op te halen bij Blumer installatie aan de Grotestraat in Gendringen. Atletico 73 valt in de prijzen Tijdens de NK voor junioren in Emmeloord heeft Thijmen Kupers de bronzen medaille veroverd op de 800 m. De jongens Junioren C van Atletico'73 hebben in Enschede de gebiedsfinale gewonnen en zijn daarmee geplaatst voor de landelijke finale op 12 september in Gemert. De Meisjes C moesten genoegen nemen met een zevende plaats. De Jongens D kwamen nog wat tekort, de meisjes D eindigden in de middenmoot. IVN natuurcursus IVN Oude IJsselstreek en IVN Montferland organiseren een natuurcursus voor iedereen die meer wil weten over de natuur en de eigen woon- en leefomgeving. Het programma bestaat uit 6 lesavonden en 6 excursies, met onderwerpen als bermplanten, zoogdieren/sporen, vogels, paddestoelen, bomen, etc. De cursus start in september. Opgave voor 27 augustus via tel ZOMERKNALLERS TWEEWIELERCENTRUM MEKERS Donateursactie Harmonie Harmonie Ulft dankt eenieder voor de gulle bijdragen tijdens de jaarlijkse donateursactie. Heeft u nog een envelop klaar staan voor de Harmonie, wilt u deze dan bij de penningmeester in de bus doen, Hofstraat 12. We kunnen de envelop ook bij u ophalen, dan graag even een mail naar Groepstraining meiden in ontwikkeling In september start Sensire de training meiden in ontwikkeling, bedoeld voor meiden van 17 t/m 21 jaar die zich vaker onzeker voelen, het moeilijk vinden eigen keuzes te maken, moeilijk nee kunnen zeggen etc. De deelnemers komen 12 keer bij elkaar op donderdag van uur in de groepsruimte aan de Past. Vernooijstraat 2 in Ulft. Voor meer informatie tel AFVALZAKHOUDER JE MAAKT HET MET FIXET OP=OP GENDRINGEN GROTESTRAAT KROMME ELLEBOOG 1 Wij gaan er tijdens de vakantieperiode ook even tussenuit Daarom zijn wij van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus gesloten Voor dringende zaken, zoals bijvoorbeeld geboortekaartjes zijn wij op werkdagen tussen en uur telefonisch bereikbaar via tel.nr Bongersstraat CN Ulft Drukken & Printen 24,50 geschikt voor uw nieuwe plastic-afval zak Fixet Bouwmarkt Ulft De Stenenmaat 8 tel

4 DE ULFTSE KRANT PAGINA 7 Matroos Gert Mulder: Uit Ulft weg Wie veel door het land reist, hoort zo nu en dan, een klank, een woord dat onmiskenbaar uit het oosten komt. Navraag leert dan al snel dat de persoon inderdaad aan deze zijde van de IJssel is geboren, niet zelden in de Achterhoek, maar ooit naar elders is vertrokken. Ook oud- Ulftenaren kom je zo her en der tegen. Ooit weggegaan uit het dorp om te studeren, om die (mooie) baan elders, om de liefde of soms ook gewoon om wat de Duitsers zo mooi Fernweh noemen. Gert Mulder ging voor de centen naar Zeist en vond er zijn geluk. De enige matroos uit Ulft? In veel opzichten is het verhaal van Gert Mulder kenmerken voor de generatie die volwassen werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Gert werd in 1933 als vijfde geboren in een gezin dat uiteindelijk tien kinderen zou tellen. Zijn wieg stond in de Kortestraat. Direct na de lagere school - en direct na de Tweede Wereldoorlog - ging Gert aan de slag. Het begin van een leven van hard werken. Helemaal afgerond is het nog niet de verbouwing, maar al duidelijk is te zien hoe het gaat worden. De romantiek van de jaren van tachtig heeft plaats gemaakt voor design van de 21ste eeuw. Wijnhandel Schoemaker, al meer dan veertig jaar een begrip in de Achterhoek en daarbuiten, is vernieuwd. En toch ook weer niet, want aan product of bediening is niets gewijzigd, die blijft op het vertrouwde niveau. De nieuwe inrichting van de zaak heeft iets aards door de verschillende tinten bruin die het interieur rijk is, met name door het gebruik van verschillende houtsoorten. Die contrasteren mooi met de (bijna) witte muren die grotendeels zichtbaar zijn. In de nieuwe inrichting is namelijk gekozen voor een presentatie op tafels en een beperkt aantal wandkasten, waardoor de zaak veel ruimer lijkt dan hij feitelijk is. Gert met zijn moeder op de brommer. Ik ben begonnen bij de koeken beschuitfabriek van Pierik in Terborg. Zo gauw ik de wettelijke leeftijd had bereikt ben ik naar de DRU gegaan, waar ik als kernmaker ben aangenomen, vertelt Gert. Dat je als jongen in de hut ging werken was eigenlijk vanzelfsprekend in Ulft, dus Gert was hierin geen uitzondering. Wijnhandel Schoemaker, vernieuwd en toch weer niet Maar al snel merkte hij dat het niet datgene was wat hij eigenlijk wilde. Daarom ging hij aan de slag bij Holtslag als slagersknecht en in de avonduren helpen in de bioscoop met het verkopen van ijsjes en snoep. Ook hier kon hij zijn draai niet vinden. Hij zou nooit zelf een slagerij kunnen beginnen, en een hele leven lang slagersknecht blijven trok hem niet zo. Het was een mooie tijd maar het was niet wat ik wilde. Inmiddels had ik wel in 5 jaar Bob Schoemaker met medewerkster Petra Bertou in de totaal vernieuwde wijnhandel. Generatie De verbouwing van de zaak valt niet toevallig samen met een generatiewissel. Willy heeft de zaak inmiddels overgedragen aan zoon Bob. Een nieuwe stuurman wil echter graag zijn eigen accenten zetten, maar in een wijnhandel zoals Schoemaker, zijn wat dat betreft de mogelijkheden beperkt. Het samenstellen van een mooi, afgewogen, assortiment wijnen duurt jaren. Jaren waarin veel geïnvesteerd moet worden in de relaties met wijnboeren die hun met liefde gemaakte wijnen niet zomaar aan elke handelaar willen meegeven. Willy kan smakelijk vertellen hoe hij soms jaren geprobeerd heeft om bij sommige makers van voortreffelijke wijnen een voet tussen de deur te krijgen, uiteindelijk ook altijd met resultaat. Maar dat is dan niet het gevolg geweest van die vasthoudendheid, maar van deskundigheid. Smaak Aan die deskundigheid is Bob, net als zijn zus overigens, van de avondnijverheidschool afgemaakt met diploma werktuigkunde. Matroos Nu kende Nederland in de jaren vijftig nog de gemeenteclassificatie, wat inhield dat per gemeente de lonen werden vastgesteld aan de hand van de kosten van levensonderhoud in die plaatsen. Ulft zat in de laagste klasse, wat betekende dat het hier goedkoop wonen was, maar ook dat de lonen laag waren. Wie meer wilde verdienen moest naar het westen. In 1955 ben ik vertrokken uit Ulft. Ik had gesolliciteerd bij de Busmaatschappij NBM in Zeist en was daar aangenomen als conducteur. Doordeweeks zat ik dan in een kosthuis en in de weekeinden was ik thuis in Ulft. Zondags ging hij dan met vrienden biljarten in het café van Piet Engelen. Daar hing op een keer een advertentie van de Marine, waarin deze vrijwilligers vroeg voor Nederlands Nieuw Guinea. Wij hebben elkaar natuurlijk opgejut van zullen we? Uiteindelijk ben ik de enige die is aangenomen, de anderen vielen om allerlei redenen allemaal af. Voor mijn uitzending ben ik nog in Ulft geweest in mijn matrozenuniform, waarschijnlijk de enige matroos ooit uit Ulft, vertelt hij lachend. jongs af aan blootgesteld. Het was gewoon een deel van ons dagelijkse leven, dus je pikt het spelenderwijs op, vertelt Bob. Maar tussen iets weten en het ook proeven zit toch nog een behoorlijke kloof. Bob heeft een technisch zeer goed ontwikkelde smaak, zegt Willy Wat in de wijnhandel Verkering Nu had hij echter, vlak voor zijn uitzending in 1957, een meisje leren kennen in Hilversum, waar hij vanuit Nieuw Guinea mee heeft geschreven. Zij wachtte op mij, dus toen ik terugkwam ben ik naar Hilversum gegaan. In 1962 zijn ze getrouwd. Gert was inmiddels weer bij de NBM gaan werken, maar nu als chauffeur. Inmiddels twee dochters rijker, kreeg ik in 1965 weer een kans om wat meer van de wereld te zien, en wel als touringcar chauffeur door Europa. In de jaren daarna reist Gert vooral met Amerikaanse toeristen door half Europa. Dat waren luxe reizen, met overnachtingen in het Hilton en in de eerste bussen met airco. Tot in de jaren zeventig heeft Gert dit gedaan en zonder problemen of schade. Dat leverde hem de gouden IRU speld op, die zelden aan buschauffeurs wordt uitgereikt. Inmiddels is hij, na 37 jaar voor de NBM gewerkt te hebben, met pensioen. Ik heb geen spijt van mijn vertrek uit Ulft, want ik heb een fijn leven opgebouwd in Hilversum. Maar wij komen nog regelmatig in Ulft op bezoek bij de familie en blijven op die manier toch nog enigszins verbonden met Ulft en de Achterhoek. zeer belangrijk is, omdat het verschil tussen goed en beter vaak heel subtiel is. Daardoor geniet ook hij hetzelfde respect dat zijn vader heeft bij de producenten. Een verandering van het assortiment is daarom nodig noch wenselijk en gebeurt daarom ook niet, want kwaliteit blijft kwaliteit. Gunstig Nu zult u misschien denken, dat is allemaal wel goed en aardig, maar ik wil gewoon een lekkere wijn en verder niets, dus is Wijnhandel Schoemaker niets voor mij, maar dan doet u zichzelf tekort. Goede wijn is per definitie lekkere wijn en hoeft ook niet duur te zijn. Doordat Schoemaker direct zaken doet met de producenten ontbreekt de tussenhandel en kan hij gunstig inkopen, waardoor hij ook zeer concurrerende prijzen kan hanteren. Het is niet voor niets dat veel restaurants in de regio bij hem inkopen. Bovendien, en dan komt die deskundigheid weer van pas, Bob kent al zijn wijnen en kan dus een gefundeerd advies geven. En dat advies is gewoon lekker nuchter, zonder allerlei hoogdravende beschrijvingen. Achterhoekse gemoedelijkheid en internationale wijnen, bij Wijnhandel Schoemaker een ideale combinatie.

5 DE ULFTSE KRANT PAGINA 9 Wethouder Haverdil ziet huiskamer van Achterhoek de grote evenementen in de DRU-fabriek. Het lastigste was om binnen de budgetten te blijven, kijkt Haverdil terug op het 12,5 miljoen euro kostende project. De berekeningen stammen uit 2005, waarna in 2006 het groene licht werd gegeven. Helaas moesten we net vóór de crisis inkopen, anders hadden we waarschijnlijk gebruik kunnen van scherpere aanbestedingen. We moesten echter bestellen op het moment dat de staalprijs op zijn hoogst was. Daardoor konden enkele plannen geen doorgang vinden, zoals een stalen frame aan de buitenkant van het poppodium. Als ervaren toergids rakelt wethouder John Haverdil details op over de DRU-fabriek. Iedere zaterdag kunnen geïnteresseerden om uur langskomen in het loongebouw voor een kopje koffie en presentatie, waarna een rondje door de historische fabriekshallen op het programma staat. Het toont de betrokkenheid van Haverdil; hij is geregeld op het complex te vinden, kan over bijna ieder detail uitweiden en treedt persoonlijk op als gids. Ook medewerkers van de gemeente nemen een kijkje. Een dertigtal Oude IJsselstreek-polo s van de buitendienst lopen achter Haverdil aan. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze binnen zijn tijdens de verbouwing en de reacties zijn uitsluitend positief. Zij zijn ook de mensen die straks de omgeving moeten gaan onderhouden. Hij toont de toekomstige raadzaal annex conferentieruimte. Nadat een stalen constructie is geplaatst om het gebouw meer stevigheid te geven, is een plafond verwijderd om een grote zaal te realiseren. Aan het plafond hangt een grote industriële takel om zware lasten te verplaatsen. Die blijft hangen tot genoegen van burgemeester Alberse, meldt Haverdil zijn collega s. Als nu iemand in de Nieuwe rentevastperiode vraagt alle aandacht Het aflopen van de rentevastperiode is een uitgelezen moment om de hypotheek kritisch tegen het licht te houden. Een hypotheek die bijv. vijf jaar of nog langer geleden is afgesloten, hoeft niet meer aan te sluiten bij de huidige omstandigheden. Ook veranderingen in wet- en regelgeving kunnen een andere keuze verstandig maken. Zo kunt u wellicht profiteren van de verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie. Tot 1 januari 2011 is een hypotheeksom van euro in plaats van euro de bovengrens, zo heeft het kabinet besloten. De hogere garantie moet kopers over de drempel helpen. Maar ook oversluiters met een hypotheek tussen de euro en euro komen in principe in aanmerking NHG. Voorwaarde is wel dat zij hun huis verbeteren. Hetzij met groot onderhoud, de aanleg van een nieuwe vloer of aanleg van de tuin. De investering hoeft echter niet groot te zijn. Stel, u heeft nu een hypotheek van euro zonder NHG. Het rentepercentage voor 10 jaar vast bedraagt op dit moment bij één van de goedkopere aanbieders - 5,9%. Bij dezelfde rentevastperiode betaalt u voor een hypotheek Wethouder John Haverdil toont achter de toekomstige bibliotheek waar het terras gerealiseerd wordt. raad lastige vragen stelt, kan diegene er zo uitgetakeld worden, krijgt hij de lachers op zijn hand. Op verschillende plaatsen in het grote pand werken vakmannen aan de laatste bouwkundige aanpassingen. De grauwe vervallen hallen zijn getransformeerd tot een state-of-the-art, multifunctionele cultuurbroedplaats. Dat is ook waar ik het meest trots op ben, vertelt Haverdil na de rondleiding. mét NHG 5,35% rente, een verschil van 0,55%. Als u voor euro verbouwt en de hypotheek met dat bedrag verhoogt, bent u mét NHG jaarlijks toch ruim 1000 euro minder aan rentelasten kwijt. Natuurlijk zijn aan het oversluiten kosten (taxatie, hypotheekakte e.d.) verbonden en betaalt u voor de NHG eenmalig een bedrag 0,45% van de hypotheeksom. Maar ook in dat geval bent u in veel gevallen voordeliger uit. Met een nieuwe keuken of badkamer op de koop toe. Plus de zekerheid dat u bij een eventuele gedwongen verkoop van de woning niet met een restschuld achter blijft. De NHG is maar één aspect dat meeweegt bij het toetsen van de hypotheek aan de huidige situatie. De inkomenssituatie, het eigen vermogen en gezinssamenstelling zijn andere belangrijke factoren. In de afweging spelen eveneens de hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van het huis een rol. Wie binnen enkele jaren denkt te gaan verhuizen, verdient de kosten van een nieuwe hypotheek in die tijd vermoedelijk niet terug. Het kiezen van een rentevastperiode verdient, kortom, alle aandacht. Een onafhankelijk adviseur kan helpen de juiste keuze te maken. Deze column valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van HypotheekDesk Evers & Schmitz te Ulft. Ik ben vooral blij dat het héle project gaat lukken. We ontvangen nu al heel veel mensen die uitsluitend goede reacties laten horen. Voor velen is het ook een aha -erlebnis. Alles wat vooraf bij de initiatiefnemers in het hoofd zat, is gerealiseerd en dat maakt de wethouder trots. Het is een geschenk van de voormalige fabrieksarbeider aan kinderen en kleinkinderen. Het pand biedt functies waar de hele samenleving van profi- teert. Ik noem het daarom ook wel de huiskamer van de Achterhoek. Om van de DRU-fabriek een culturele broedplaats te maken, mikt de gemeente op continuïteit. We willen daarom de Achterhoek Spektakeltoer jaarlijks in Ulft hebben. Ook voor Huntenpop blijft hier ruimte. Net als Oerol op Terschelling een begrip is, hoop ik dat mensen in de toekomst hun vakantie plannen rondom Toch laat het hele project allesbehalve een armoedige indruk achter bij bezoekers. Integendeel; nu al oogt het geheel luxe en prestigieus, terwijl veel details nog gerealiseerd moeten worden. Zo komt er een terras achter de bibliotheek, met uitkijk over het water. Daarnaast een kinderspeelplaats met waterterrassen. Galerie bij de Boeken krijgt waarschijnlijk een beeldentuin. Computergestuurde LED-lampjes verlichten de popzaal met in grote letters het woord fabriek aan de wanden. Met een DRUpasje kun je straks drankjes bestellen en de details gaan maar door. Winkelhorst lederwaren ook in Ulft Corinne Messing (links) en Marjan Weening helpen u graag bij Winkelhorst Lederwaren op de Blenk. Vrijdag 26 juni openden Miel en Irma Winkelhorst op de Blenk in Ulft een filiaal van hun succesvolle zaak in lederwaren. Met de komst van Winkelhorst Ledermode naar Ulft, wordt het winkelaanbod hier verder uitgebreid en verfijnd. In de zaak, die in het voormalige pand van Kiekado is gevestigd, ligt de nadruk op lederwaren: (dames)tassen, koffers, portemonnees bijouteriedozen, riemen en paraplu s. In Ulft was nog geen speciaalzaak voor deze artikelen, terwijl er naar het gevoel van Miel zeker wel behoefte aan is. Zijn zaak richt zich dan ook vooral op het middensegment, dus mooie spullen voor een betaalbare prijs, zonder dat daarbij concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Dat blijkt dan ook uit het aanbod, wat met name bij de schooltassen en handtassen goed te zien is. Merken als Eastpack, Kipling en Converse, om maar een paar te noemen die momenteel onder scholieren zeer populair zijn, of damestassen van Esprit of Brunotti behoren tot het assortiment. Winkelhorst Ledermode is dan ook geen standaard tassen winkel, maar juist een zaak waar zowel klassiek als trendy, of juist tegendraads, te vinden is. Dat komt omdat Miel bijvoorbeeld vier keer per jaar naar Parijs gaat om op de toonaangevende beurzen in te kopen. Jassen De vestiging in Ulft is de vierde zaak die Winkelhorst opent, na filialen in Winterswijk en Arnhem. Aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde staat de zaak waar het allemaal 52 jaar geleden begon, en waar nu vooral leren jassen worden verkocht. Een leren jas koop je niet zomaar, een ruime keus is daarbij zeer belangrijk en in Silvolde hebben we daarvoor de ruimte, zegt Miel.

6 DE ULFTSE KRANT PAGINA 13 Gerjo Seesink, dirigent-instructeur van De Eendracht Marcheren en ook nog zuiver spelen Gerjo Seesink (rechts) geeft instructies aan leden van de Eendracht. Het valt niet mee voor de tamboers en trompetters van schutterij De Eendracht. Niet alleen moeten ze strak in het gelid marcheren, maar daarbij ook nog eens toonzuiver musiceren. Nu, dat doet toch elke fanfare die op straat musiceert, zult u denken, en daar heeft u gelijk in. Maar een fanfare heeft een uitgebreid palet aan instrumenten ter beschikking terwijl de leden van De Eendracht er feitelijk slechts twee bespelen. Bovendien is het marcheren bij een fanfare lang niet zo belangrijk als bij een tamboer en trompettercorps zoals De Eendracht, waar ingewikkelde marsschema s integraal deel uitmaken van het optreden. Mars Centraal staat uiteraard de mars in al zijn verschijningsvormen. Het is natuurlijk ook het ideale muziekstuk om op te marcheren. Daarnaast worden ook walsen gespeeld, want dit is het muziekstuk bij uitstek voor de 10 vendeliers die ook deel uitmaken van het corps. Alleen op de trage driekwarts maat van de wals kunnen zij de bewegingen met het vendel uitvoeren. Tenslotte zijn er nog de beguine s, ritmische muziek met sterke Zuid-Amerikaanse invloeden zoals de foxtrot en de samba. Beguine s worden met marsen veelal tijdens muziekwedstrijden ten gehore gebracht. momenteel zit men rond de 81. Van 81 naar 85 lijkt maar een kleine sprong, maar schijn bedriegt. Punten worden toegekend per element en vervolgens opgeteld, het totaal is dus een weergave van de sterke en zwakke plekken van het corps. Momenteel is juist de toonzuiverheid nog een zwak punt, terwijl men ritmisch wel sterk is. Overigens krijgt ook de dirigent punten voor de wijze waarop hij de uitvoering gestalte geeft. Volgend jaar moeten we 82 tot 83 punten kunnen halen, denkt Gerjo, Wat een mooie opstap is om in de eerste divisie te komen. Op de vraag of dan op de kermis van 2011 het corps al in de eerste divisie zit, wil Gerjo zich niet laten vastpinnen. Ik zal het de jongens vertellen dat het van ze verwacht wordt, maar ik denk niet dat ze zich zullen laten opjagen, zegt hij lachend. Rustig Dat getuigt van een nuchtere aanpak. Nu al worden tijdens de repetities stukken op het hoogste niveau gespeeld, gewoon om eens te kijken hoe men het er van afbrengt. Niet dat we straks na promotie denken waar zijn we nu in beland en vervolgens meteen weer degraderen. In ieder geval ligt de komende maanden de nadruk op het optreden tijdens de Taptoe komend najaar in Ulft. Want daar wil men zeker goed voor de dag komen. Vooral exercitie staat vol in de belangstelling, want het publiek wil behalve muziek toch vooral naar iets moois kijken. Wat dat betreft zal De Eendracht wel goed scoren, want inzage in de - geheime - plannen laten een ambitieuze en spetterende show zien. Wie Maar wie is Gerjo Seesink. Duidelijk is, is dat hij ambiteus is en een mooie toekomst voor het corps van De Eendracht ziet. Opvallend is dat hij helemaal geen achtergrond in schutterij heeft. Niet bij De Eendracht en elders ook niet. Het was eigenlijk toeval dat hij bij De Eendracht als dirigent begon. Gerjo is al langer dirigent van de fanfare in Netterden. En daar speelt de tamboermaître van De Eendracht, Mark Bruins, toevallig ook. Dus toen De Eendracht twee jaar geleden op zoek was naar een nieuwe dirigent, lag er al gauw een uitnodiging bij Gerjo om eens buurt te komen maken. En daar heeft hij geen spijt van gekregen, want de schutterswereld bevalt hem wel. Ik ben een echt verenigingsmens, dus bij De Eendracht zit ik prima wat dat betreft. Gerjo heeft aan het conservatorium gestudeerd en heeft inmiddels drie aanstellingen als dirigent, behalve bij De Eendracht en in Netterden ook bij het Gilde in Varsselder. Daarnaast geeft hij ook les aan particulieren. Opvallend is dat hij - als gewoon lid - speelt in twee harmonieën in Varsseveld en Eibergen. Het is leuk om gewoon zelf voor je plezier te spelen, maar het is natuurlijk ook leerzaam. Je ziet hoe andere dirigenten het doen en je blijft op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in je vak. Want dirigeren is ook best eenzaam, je staat er altijd alleen voor. En dat is maar goed ook, want muziek maken en marcheren is al moeilijk genoeg, als twee de leiding namen zou het onmogelijk worden. De man die de schutters traint in zowel muziek als mars is de jonge Gerjo Seesink. Samenspel Bij De Eendracht bestaat de muzikale sectie van het corps uit circa 40 tamboers en trompetters. De instrumenten die zij spelen zijn beperkt: signaaltrompet en bastrompet bij de blazers en tamboer, diepe trom, grote trom en bekkens bij het slagwerk. Soms wordt deze laatste nog aangevuld met tamboerijn of castagnetten. Signaal- en bastrompetten hebben geen ventielen, zodat alleen - zes - natuurtonen op deze instrumenten kunnen worden geproduceerd. Alle tonen worden gemaakt door de manier waarop de lippen worden gevormd tijdens het blazen. Variatie wordt aangebracht door een tweede, soms ook derde, stem te spelen, maar technisch blijven de mogelijkheden beperkt. Echter, de som is meer dan de delen, want juist het samenspel tussen blaas- en slaginstrumenten geeft het tamboer- en trompettercorps zijn geheel eigen klank. Nu is het probleem natuurlijk, dat bij een beperkt aantal instrumenten, een onzuivere toon, laat staan een valse, veel meer, letterlijk, uit de toon valt dan in de harmonie van een groot aantal verschillende instrumenten dat samenspeelt. En tel daarbij op dat men bij het spelen ook nog eens perfect in de maat een hele set figuren moet marcheren, dan is het misschien wel duidelijk waarom het zo moeilijk is om het perfect te krijgen. Doel Dat doel heeft dirigent en instructeur Gerjo Seesink zich echter wel gesteld. En met hem het corps, want er wordt hard gewerkt om een en ander helemaal goed te krijgen. Momenteel komen we uit in de Tweede Divisie, dat is de op een na hoogste, zegt Gerjo. Maar op termijn willen we natuurlijk wel in de eerste spelen, voegt hij er lachend aan toe. Nu ligt de strategie op het zich in de tweede handhaven en een goede basis leggen voor de sprong naar de eerste. Daarvoor moet men op een concours 85 punten halen,

7 DE ULFTSE KRANT PAGINA 15 De jonge vendeliers van Sint Joris In oktober 2007 heeft de schutterij een afdeling jeugdvendeliers opgericht. Ondanks dat gestart werd met geleende vendels en zonder uniformen, gaven de jonge vendeliers al een half jaar later een schitterend optreden tijdens de kermis van Ook dit jaar zullen ze de koning weer een vendelhulde brengen. Maar nu in het nieuw! Inmiddels telt de groep vijf vendeliers: Mark Spierings, Stijn van Aalst (volgens ingewijden de fanatiekste), Rick Hoksbergen, Sven Röser en Jelte Kock. In leeftijd variëren ze van 10 tot 16 jaar en allemaal komen ze uit families die lid zijn van de schutterij. Twee zijn jeugdvendelier geworden omdat hun vader dat ook is, twee omdat ze wel iets bij de schutterij wilden doen maar geen zin hadden in muziek maken en een omdat hij een keer mee ging om te kijken en het zo leuk vond dat hij ook mee ging doen. Belangrijk voor allemaal is de prettige sfeer bij St. Joris. Ze zijn dan ook nog even enthousiast als toen ze begonnen. Elke zaterdag zijn ze er voor de training, zonder uitzondering, zegt hun instructeur Mark van Aalst. Snel Voor dat enthousiasme zijn de senioren niet ongevoelig. Die komen sinds de jeugdvendeliers Mark Spierings, Stijn van Aalst, Rick Hoksbergen, Sven Röser en Jelte Kock vormen samen de afdeling jeugdvendeliers van St. Hubertus. er zijn steeds vroeger naar hun repetitie, die na die van de jongens is. Dan gaan zij zich er mee bemoeien, geven tips, helpen de jongens met bepaalde dingen, vertelt Mark. Hij constateert dat de jongens veel sneller leren dan de senioren, met name de technieken hebben ze al gauw onder de knie. Dat bevestigen de jongens unaniem. Het ziet er makkelijk uit, maar het valt best tegen om het doen zeggen ze, maar dat relativeren ze meteen weer. Het gaat best wel goed, zegt Rick, Mmaar Wist u datjes van de Polse Kermis 2009 Wist u dat: 1. Er zaterdagmorgen de Polse Kermis T-shirt Troffeeverkiezingen worden gehouden 2. Tijdens het programma van Mo j tut goedgoan 10 entreebewijzen te verkrijgen zijn voor geslaagden, hiervoor moet men mét diploma én... komen, dit laatste hoort men tijdens de uitzending van Mo j tut goedgoan op 11 juli 3. Er weer voldoende mogelijkheden voor betalende bezoekers zijn, net als het afgelopen jaar 4. Men in verband met de veiligheid NIET op de tafels mag staan 5. Jongeren onder de zestien maandag en dinsdag overdag wél welkom zijn 6. Wij hun teleurstelling, dat ze s avonds niet de tent in mogen, wel kunnen begrijpen 7. De ledeningang toegankelijker wordt gemaakt 8. Er op maandagmorgen vanaf 9.00 uur en dinsdagmorgen vanaf uur heerlijke broodjes, baguettes en uitsmijters te verkrijgen zijn bij De Timp 9. Er op dinsdag voor de allerkleinsten weer ballonnen, ijs en aangepaste muziek is 10. De wieken van de Polse Möl altijd de goede kant op draaien 11. Het bier wat over blijft in de tanks door Grolsch niet meer gebruikt wordt 12. De nieuwe koning op de Pol dit jaar een bijzonder kado krijgt van Grolsch 13. De Perfect Showband na de Polse kermis altijd op vakantie gaat (om bij te komen.) 14. Er nieuwe bierplankjes zijn voor 14 glazen. 15. De vereniging er blij mee is dat iedereen netjes buiten rookt 16. Er dit jaar voor de rokers twee speciale tenten worden neergezet 17. De Polse kermis nog steeds de goedkoopste consumptieprijs rekent 18. Het korps tijdens de kermis bijna 100 personen groot is het gewoon weer pols gezellig wordt ik moet er wel steeds aan denken om het vendel op de goede plek neer te zetten, want anders gaat het fout en zit je meteen in de knoop. Ook Mark Spierings is wel tevreden over het vendelen zelf, want de meeste slagen beheerst hij wel. Maar het kost best veel moeite om je te concentreren om de commando s precies uit te voeren. Concentratie Met de techniek zit het nu dus al goed, want ze beheersen alle slagen op één na, die de senioren op het hoogste niveau doen. Waar het nog aan schort is concentratie. Daarbij komt dat ze, zoals nu eenmaal de meeste jongens, gevoelig zijn voor prikkels van buiten, waardoor de aandacht nogal eens afdwaalt. Althans tijdens de repetities, want tijdens hun optredens zijn ze zeer geconcentreerd bezig. Bij het Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen in april van dit jaar hebben ze het supergoed gedaan, zegt Mark van Aalst Alleen maar omdat tenminste vier vendels mee Schuttersgilde St. Joris POLSE KERMIS juli 2009 Zaterdagmorgen van uur: Van Mo j tut Goedgoan met de Polse Kermis T-shirt Troffee verkiezing VIER DAGEN KERMIS MET TOPFORMATIE PERFECT-SHOWBAND Zaterdag- en zondagavond zaal open uur, maandagavond zaal open uur. Maandag vogelschieten vanaf 9.30 uur. Voor deelname legitimatie en SOFINUMMER vereist. Dinsdag vanaf uur vogelknuppelen, jeugd koningschieten, kruisboogen fladderschieten. s Middags een perfect feest voor de allerkleinsten! Dinsdagavond uur Finale Polse Kermis Zaterdag-, zondagavond en maandag de gehele dag is FRANK BUGTER in het clubgebouw uw muzikale gastheer. Leden hebben tot uur gegarandeerde toegang op VERTOON VAN LIDMAATSCHAPSKAART. Kijk ook op: ATV, pagina 473 én moeten doen en er toen maar drie jongens konden, hebben ze niet gewonnen. Pol Wat vinden hun leeftijdsgenoten nou van hun activiteit als vendelier? Nou, eigenlijk niet zo veel. Ik ben een van de weinige in de klas die kermis viert zoals bij St. Joris gebruikelijk is. De meeste kennen het eigenlijk helemaal niet, zegt Mark die op het Isala zit. Ook de anderen hebben meer of minder die ervaring. Praten op school over het vendelen doen ze eigenlijk niet of hooguit met andere kinderen die de schutterij ook kennen. Dat is zeker niet uit schaamte, maar meer omdat wie de Polse Kermis en de schutterij niet kent, ook het Polse gevoel niet kent. En dat praat toch wat minder makkelijk. Op de vraag of er niet nog een paar jongens bij zouden kunnen komen, reageren ze positief, maar: Die zouden dan bij voorkeur al bij de schutterij moeten zitten, bijvoorbeeld bij de muziek, zodat ze weten wat de schutterij is. Zelf voelen zij zich geheel opgenomen in de schutterij. Als ze meegaan op concours, dan zijn er altijd schutters of muzikanten bij wie zij zich kunnen aansluiten. Eigenlijk is het net een grote familie, zegt Jelte.

8 DE ULFTSE KRANT PAGINA 17 St. Hubertus: Laatste kermis op oude plein Dit jaar wordt voor het laatst de kermis van Sint Hubertus op het oude Kennedyplein gehouden. In september begint men met de sloop van de Smeltkroes, waarna nieuwbouw aan en herinrichting van de Kerkstraat en Kennedyplein ter hand genomen zullen worden. Voordat een en ander helemaal afgerond is, zijn we tenminste drie jaar verder. In de tussentijd zal het wel eens behelpen worden met het lunapark. In de herinrichtingsplannen zoals die er nu liggen, zal het Kennedyplein straks kleiner zijn. Daar tegenover staat dat er twee kleinere pleinen bijkomen in de Kerkstraat. Voor het lunapark betekent dit dat het aantal attracties op de oude locatie kleiner wordt, maar dat er andere attracties bijkomen op de nieuwe pleinen. Bij Sint Hubertus heeft men al nagedacht over de toekomstige invulling, en ziet men, naar aanvankelijke twijfels, wel mogelijkheden om het lunapark aantrekkelijker te maken. Nu is het lunapark op het Kennedyplein altijd aantrekkelijk geweest, met name omdat elke attractie een toegevoegde waarde moet hebben, dus niet meer van hetzelfde moet bieden. Ook wordt elk jaar een nieuwe attractie uitgenodigd. Zo is men er dit jaar in geslaagd om een echte topper, het Funhouse naar Ulft te halen. Direct na de Ulftse kermis gaat deze kruising tussen spookhuis Roy Nas geeft muziekles aan de jeugd van St.Hubertus. en cake walk naar de kermis van Tilburg, de grootste van Europa. Daarnaast kent het lunapark een aantal vaste attracties, die op geen enkel kermis mogen ontbreken: draaimolen, botsauto s en een schiettent. De exploitanten van deze attracties komen ook graag naar het Kennedyplein, sommigen zelfs al meer dan dertig jaar! Taptoe Dit jaar organiseert Sint Hubertus een mini-taptoe. De aanduiding mini verwijst hier naar de grote Taptoe die dit najaar in Ulft gehouden gaat worden en niet zo zeer naar de omvang van de taptoe op kermiszondag. Dan worden zo n 250 schutters en muzikanten verwacht van de Harmonie Ulft en de schutterijen St. Jan uit Babberich, St. Martinus uit Megchelen en BSV Mehr uit Duitsland. Met name de aanwezigheid van deze laatste schutterij tijdens de kermis is inmiddels iets van een traditie geworden. St. Hubertus brengt traditiegetrouw elk jaar ook een tegenbezoek, dit jaar meteen al de volgende week, wanneer in Mehr het 525 jarig jubileum van de schutterij wordt gevierd. Schieten Zoals bekend vindt er tijdens de kermis bij Sint Hubertus geen koningsschieten plaats, dat gebeurt tijdens de gildedagen in september. Maar er wordt wel geschoten, en wel voor de kermis-koning. Hieraan kan iedereen deelnemen, mits men ouder is dan 18 en in het bezit is van een geldig ID. Het schieten begint op maandag om uur en duurt tot ongeveer uur. Daarna is het feest (op zondag ook trouwens) op het plein voor het clubgebouw van St. Hubertus. Daar staat een grote tent, waarin de band Ex-treme speelt. s-avonds is er geen feest bij de schutterij, want tegen de tenten van de collega schutterijen valt niet te concurreren. En dat wil men ook niet bij St. Hubertus, waar van oudsher de nadruk ligt op de activiteiten overdag: een echte familie kermis. Met de muziek zit het wel goed Jeugdorkest goed op koers Het jeugdorkest van St Hubertus krijgt steeds meer vorm. Het initiatief om de jeugdleden van de drumfanfare samen te laten spelen in een apart orkest blijkt aan te slaan, want inmiddels telt het orkest 15 leden. Na de zomervakantie gaat men zelfs een keer per week in plaats van een keer per maand oefenen. Wel stopt huidig dirigent Rudie te Grotenhuis aan het eind van dit seizoen. Om dat niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het orkest de afgelopen weken stiekem geoefend voor een kort jeugdconcert. Dit concert wordt op dinsdag 7 juli om uur gegeven. Taptoe De drumfanfare had eind 2007 een nieuwe dirigent gekregen, maar omdat het uiteindelijk niet goed klikte tussen spelers en dirigent, is per 1 januari van dit jaar een nieuwe dirigent aangetreden, Peter Smits. Alleen kon hij niet meteen zijn nieuwe taken op zich nemen omdat de muziekvereniging waarvan hij dirigent was naar de Wereldkampioenschappen zou gaan en een wisseling van dirigent daarbij zeer nadelig zou zijn. In zijn plaats kwam een invaller, die echter hartklachten kreeg en daarom het dirigenten stokje niet kon opnemen. Nu is het vervelend als je als fanfare geen dirigent hebt, maar het wordt extra vervelend als er een belangrijk concours op het programma staat, en helemaal als dat concours in het eigen dorp gaat plaatsvinden. Gelukkig kon men bij Sint Hubertus een tweede invaller vinden die bij muzikanten al snel de goede snaar wist te raken. Daardoor is men nu weer op de goede weg om een fraaie prestatie te leveren tijdens de Taptoe dit najaar. Maar er zal hard gewerkt moeten worden om de achterstand van ruim een maand in te lopen. Bij de drumfanfare heeft men er echter alle vertrouwen in dat dat zal lukken.

9 PAGINA 18 DE ULFTSE KRANT Zomerse festiviteiten tionele slapstickvorm waarin zij hun voorstelling gieten, zorgt voor een aaneenschakeling van komische situaties. Zondag 9 augustus Jeugdcircus Fantastini Het populairste jeugdcircus van Nederland viert zijn 20-jarige jubileum met een speciale voorstelling: Celebrations. Een show met wervelende circusacts en spectaculaire stunts. Maar plezier staat voorop, dus zal er ook het nodige gelachen worden. Een circus voor en door kinderen, dat evengoed ook voor ouders heel boeiend is. Zondag 30 augustus Toneelvereniging Mariahout speelt Don Quichot Er is geen seizoen waarin zoveel te doen is als in de zomer. Het weer nodigt uit om eropuit te trekken, maar vaak hoef je helemaal niet ver weg om leuke dingen te doen of te beleven. Ook deze zomer staan er in onze eigen omgeving weer heel wat evenementen op stapel. Om u vast in de stemming te brengen, geven wij u een kleine selectie. Huntenpop nieuwe locatie De 20e editie van Huntenpop, die op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus aanstaande wordt gehouden, is een hele bijzondere. Voor het eerst wordt het festival niet georganiseerd op het vertrouwde terrein in Varsselder, maar op het DRUPark in Ulft. Een verhuizing die noodzakelijk is, omdat Huntenpop op de oude locatie uit zijn jasje groeide. De nieuwe locatie biedt een betere toegankelijkheid, mogelijkheden voor meer bezoekers en betere faciliteiten. Dat past bij de ambitie van de organisatoren, om er een nog grootser en meer aansprekend evenement van te maken. Bij die ambitie past natuurlijk ook een aansprekend programma. Een van de opvallendste namen op de artiestenlijst is die van Junkie XL. De komst van de van oorsprong uit Lichtenvoorde afkomstige DJ, die wereldwijd furore maakt, wordt niet door iedereen toegejuicht. Sommigen vinden dat een plaatjesdraaier niet op het festival thuishoort. Anderen vinden het geweldig en zien hierin de bevestiging dat het festival steeds meer topacts aantrekt. Maar in elk geval zal alleen al de vele publiciteit rond zijn komst heel wat bezoekers naar het festival trekken. Andere opvallende artiesten die naar het festival komen, zijn onder andere The Offspring, VanVelzen, Pete Murray en De Jeugd van Tegenwoordig. Het festival begint, zoals gebruikelijk, op vrijdagavond met de Tribute Night. Daar komen coverbands van David Bowie, Coldplay, ABBA en Pink Floyd. Toegankelijke muziek die ook de wat minder ervaren popfestivalbezoeker zal aanspreken. Op diezelfde avond geeft ook de Amerikaanse band The Offspring een speciaal concert. De zaterdag biedt een veelzijdig en overvol programma met meer dan 25 verschillende bands. Liefhebbers van het popfestival kijken er ongetwijfeld nu al naar uit. Meer informatie over programma en toegangskaarten: De Achterhoek Spektakel Toer; een vrolijk spektakel Het rondtrekkende circus van de Achterhoek Spektakel Toer doet zes Achterhoekse plaatsen aan en strijkt op 16 augustus neer in het centrum van Ulft. De spektakeldag, zoals ingewijden het noemen, biedt een non-stop programma van tot uur. Daarin komen minstens 50 voorstellingen voorbij van de meest uiteenlopende acts. Bij het ter perse gaan van deze krant was de programmering van de acts nog niet bekend. Maar misschien is dat ook juist wel de charme van dit vrolijke spektakel. Je weet soms niet exact wat je voorgeschoteld krijgt, je weet misschien ook niet precies voor welke act je wanneer moet gaan, maar je weet wel dat je je geen moment hoeft te vervelen. De voorgaande edities hebben aangetoond dat het gevarieerde aanbod een breed publiek aanspreekt. Zo is er ongetwijfeld weer veel muziek in verschillende genres. Maar andere vormen van kunst, zoals toneel, dans en acrobatiek zullen beslist niet ontbreken. Kortom, de Achterhoek Spektakel Toer staat garant voor een dag vrolijk en ontspannen vermaak. Gevarieerd programma in Engbergen Enkele jaren geleden is het openluchttheater in Engbergen in ere hersteld. En met succes. Sindsdien hebben er al weer heel wat leuke evenementen plaatsgevonden. Ook deze zomer zullen er een aantal mooie en gevarieerde voorstellingen te zien zijn. Zondag 12 juli Adjes losse flodders Aandoenlijke Adje, bekend van Paul de Leeuw, probeert zijn droom waar te maken. Samen met zijn kompaan Theo brengt hij verschillende typetjes uit Adje s omgeving tot leven en zorgt daarmee voor een heerlijk middagje amusement. Zondag 26 juli Clownsduo Flits & Lampie Dit doldwaze duo zorgt voor puur lachplezier bij de kleintjes én hun (groot)ouders. De tradi- Deze toneelvereniging van jonge, enthousiaste mensen, treedt al 15 jaar elke zomer op in diverse theaters in Nederland. Zij brengen een voorstelling over Alonso, die zich niet thuis voelt bij zijn familie. Samen met zijn twee beste vrienden trekt hij de wijde wereld in om het kwaad te bestrijden, waarbij ze in hachelijke avonturen verzeild raken. Alle voorstellingen beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De entree bedraagt 4 per persoon. Oldtimer festival Megchelen viert 10-jarig jubileum Het Euregio Oldtimer Festival Megchelen 2000, zoals het voluit heet, viert op zaterdag 1 en zondag 2 augustus alweer zijn 10-jarig jubileum. Reden voor de organisatie om dit jaar grootser uit te pakken dan ooit. Het bijzondere festival is inmiddels een begrip geworden dat jaarlijks heel wat bezoekers naar de Asbroek in Megchelen trekt. Ook nu zullen er weer heel wat klassieke auto s, moto- ren, vrachtwagens en tractoren te zien zijn. Voor liefhebbers hiervan is het evenement natuurlijk een absolute must. Maar er is veel meer te beleven. De standhouder- en vrijmarkt en de folkloristische dansgroepen mogen dan voor de hand liggen, maar er zullen ook heel wat minder gebruikelijke en meer spectaculaire activiteiten zijn. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met evenementenbureau Speed en Gein. Dit bureau moet voor het nodige spektakel zorgen. Wat te denken van stunts met quads, combine- en grasmaaierraces en als heuse klap op de vuurpijl een show met een vuurspuwende Jet-truck.Al met al belooft dit een uiterst veelzijdig festival te worden, waar liefhebbers van ronkende motoren hun hart kunnen ophalen. Het volledige programma vindt u op: Fietsen langs mooie tuinen Wie houdt van mooie tuinen of van fietsen, of liever nog van beide, kan op 11 of 12 juli de open tuinen route doen. Deze fietstocht, die wordt georganiseerd door Silvolde Kunst en Cultuur in samenwerking met de VVV en Groei & Bloei, voert langs 11 prachtige tuinen. Bijzonder vanwege hun mooie ligging, het ontwerp en de aanleg of de bijzondere planten die er te vinden zijn. Maar vooral vanwege de liefde voor de tuin die u erin terugvindt. De lengte van de tocht is zo n 35 km en de start is bij Herberg Jan aan de markt in Silvolde. Er is een routebeschrijving verkrijgbaar voor 2,-. De tuinen zijn open van tot uur en de toegang is gratis. Na het grote succes van de afgelopen jaren staat Warsteiner Achterhoek Ballooning dit jaar gepland op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2009 bij de Ballonnerie in Sinderen. Dit grootste (ballon)evenement van de Achterhoek wordt dit jaar voor de 11de keer georganiseerd. Uiteraard komen er weer vele prachtige gekleurde ballonnen en zal er een mooi randprogramma zijn. Ook zal de afsluiting op zaterdagavond met de bekende Night Glow weer een prachtig spektakel worden. Kortom een evenement voor het hele gezin.

10 DE ULFTSE KRANT PAGINA 19 Olde Dorpskiek n De volgende Ulftse Krant verschijnt op 15 juni a.s. Voor suggesties en/of opgaves van evenementen kunt u terecht bij Drukkerij IJselstroom aan de Bongersstraat 26 te Ulft. Bellen mag ook: , (vragen naar Patricia). Vanaf de silo van de boerenbond aan de Allee in Ulft kijkt men richting de DRU. Op de achtergrond zie je dan ook een fantastisch panorama van het gehele bedrijf.waar je het eerst tegenaan kijkt is het portierscomplex wat nu anno 2009 in de eindfase is gekomen van het geweldige restauratieplan. Ten tijde van de foto ziet men de koepeloven nog dampen. Waarschijnlijk is de foto omstreeks 1965 gemaakt. Op de voorgrond zie je de Aloisiusschool de jongensschool van Ulft. In Ulft gingen de meisjes naar de Mariaschool, die in het klooster was gevestigd. Men ziet de lokalen, van onder andere; Juffrouw Lukassen, meester Schepers, Vinkenvleugel, en Smits. In 1970 kwam een nieuwe school; de dobbelsteen. De Alouisiusschool werd afgebroken. Oude foto s en reacties op de geplaatste foto s zijn altijd van harte welkom bij de fotowerkgroep van de oudheidkundige vereniging gemeente Gendringen. Stef Hermsen, IJsselweg 29, Gendringen tel en Jan Tinnevelt, Valkenhof 4, Ulft tel juli: Steenovenconcert Ettens Mannenkoor in de loods van de voormalige steenfabriek De IJssel 7 juli: Vakantieconcerten Ulfts Mannenkoor in Maria Postel te Gendringen en Debbeshoek 8 juli: Koppelwedstrijd t Baarsje, Oude IJssel Eringfeld 12 juli: zomerviswedstrijd t Baarsje, Oude IJssel, Bolle burg 15 Juli: Jeugdviswedstrijd t Baarsje in de vijver Touwslagersbaan 8 augustus: Harmonicadag in natuurpark Anholter Schweiz 9 augustus: Zomerviswedstrijd t Baarsje in de Oude IJssel, boer Eringfeld 9 augustus: Autocross Gendringen 23 augustus: Herfstwedstrijd t Baarsje, Oude IJssel, boer Eringfeld 2 september: Jeugdwedstrijd t Baarsje in de vijver Touwslagersbaan 7 september: Bingo KBO in t Hemeltje Ulft 9 september: Creatieve avond ZijActief Gendringen september: Natuurcursus IVN t/m 26 aug.: Avondwandeling elke woensdagavond, start Bosbessenbedr. Peppelman, Twenteroute, Heelweg juli/aug.: Zomerfietstochten VVV op diverse zondagen in den achteruutkiekspiegel Regelmatig tuf ik deur Ulft mien dörpken en heel vaak mok dan aan mensen of gebeurtenissen uut mien jeugd terugdenken. Meestal goan die gedachten over leuke onderwerpen die bepoald geschikt zun um onder ut koffie drinken te bespreaken. Beste Ulftenaren, In de veurige achteruutkiekspiegel had ik ut oaver Hendrik Driever, moar d r was ter nog een den Hendrik heitte en den wi j allemoal nog wel gekend hebben: dat was Hendrik Harterink. Ik was toen nog un heel klein bösseltjen toen den met zin melkkar deur Ulft trok. Ik wet ook nog dat den zelfden Hendrik grensrechter was bi j SDOUC. Doar had hi j altied zo n fraaie drollevanger aan en schoenen met holteren noppen d ronder. Die schoenen vond ik altied interessant want door was zo hard op gepoetst dat d r gin kleur meer aan zat. De rooie biezen waren gitzwart moar glommen as un ni je köttel! Moar goed, Hendrik den kwam alle dagen met zin Spijkstaalkar aantuffen. Doar zat zon gek stuur in dat meer lek op un verboagen triangel dan op un echt stuur. Mien moeder ging dan met heur melkkan, woar geleuf ik twee liter in kon en woar un dekkel met vol gaten op zat, noar de stroat en Hendrik tapte dan in zin kenneke eerst een liter en dan nog een met un klein slöksken extra veur den kleine dunnen doar. Deurum mos ik altied met de stroat op. In de zomer, moar ook in de winter as ut vroor as bas en de bloemen op ut sloapkamerraam zaten! Soms was ut zo gruwelijk kold dat de accuus van Hendriks wagentje ut hadden begeven. Moar Hendrik was Hendrik Harterink niet as den gin oplossing veur dat probleem wis: Hi j hiel dan zin pony uut de stal en knupte den deur ut raam van de kar, aan ut rare stuur vast. Zo kon dat melk- De Ulftse Krant wenst u fijne kermisdagen en een zonnige zomer! tenksken toch nog leug den dag. Mooi man! Ik heb in die tied us aan mien moeder gevroagd weurum dat Hendrik zo arrum was en zi j vroeg: Hoe kom i j doar dan bi j? Noa, mot ik toen gezegd hebben, Umdat den in de winter van die handschoenen zonder vingers aan het; het hi j zekers gin geld genog um hele handschoenen te kopen. Ma lachte zich kapot en mos raps uutleggen dat dat gedoan was um goed de pries van de melk in ut buukske te kunnen schrieven. Dat dei hi j dan met ut potleudjen dat hi j aan un töwken um zin nek had: effen likken en bi jschrieven. Vri jdags mos hi j dan alles bi j mekaar optellen. Dan kon ma in een keer veur de hele weak betalen. Dat opschrieven ging natuurlijk niet met Grolsche wanten aan moar met gebri jde handschoenen zonder vingers. Snap i j? Oooooh.. Dat von k mooi, dus niet vergeaten en doe de groeten thuus! Wil van Brink Moeder Teresa Stichting Een rondje voor de Moeder Teresa Stichting In deze zomerperiode barst het in de Achterhoek van de zomeractiviteiten. Bijna elke plaats heeft zijn zomermarkt, zijn braderie of zelfs een heus eigen festival. Daarnaast worden in deze periode ook de jaarlijkse kermissen georganiseerd. Het feestterrein, centraal gelegen, wordt ingericht met kraampjes, draaimolens en spookhuizen. De feesttenten worden opgezet en bevoorraad en ook worden de vogels geplaatst, zodat straks weer de beste schutter voor een jaar koning kan zijn. Voor veel gezinnen is de kermis een hoogtepunt van het jaar. Er wordt zelfs voor gespaard, zodat men tijdens dit feest niet op een knaak meer of minder hoeft te kijken. Het drankgebruik beleeft tijdens de kermis zijn hoogtijdagen. Wijn, voor de Sonja Bakker aanhangers water, bier en frisdrank zijn bijna niet aan te slepen. Hoe verder het feest vordert, hoe meer halfvolle glazen en volle glazen op de (hang)tafels achter blijven. Van de meters bier die er besteld worden, blijven vaak decimeters onaangeroerd. Het bruto alcoholgebruik in de Achterhoek hoort bij de top in Nederland, mocht je daarin de retour gaande halfvolle en volle glazen vanaf trekken, dan komt de Achterhoek waarschijnlijk uit de bus als een gezondere middenmoter. Wat zou het prachtig zijn als we tijdens dit jaarlijkse evenement, zeker als we het verzadigingspeil al bereikt hebben, een rondje aan de Moeder Teresa Stichting geven. Een fijne kermis, proost.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie