SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica PV/TV Stage autotechniek/elektromechanica TV Autotechniek/elektromechanica 4 lt/w 8 lt/w 5 lt/w Vakkencode: IT-o Leerplannummer: 2005/020 Vervangt 2004/206 Nummer inspectie: 2004 / 157 // 1 / N / SG / 2h / III7 / / D/ Vervangt 2004 / 157 // 1 / N / SG / 1 / III7 / / V/05

2 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...4 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...5 PV Praktijk autotechniek/elektromechanica (Motoren, rollend gedeelte en in-/afstel technieken)...5 PV/TV Stage autotechniek/elektromechanica...10 TV Autotechniek/elektromechanica...12 Pedagogisch-didactische wenken en timing...21 Algemeen...21 Organisatie van de stage...24 Organisatie van de geïntegreerde proef...26 Begeleid zelfgestuurd leren...27 ICT...28 VOET...29 Timing en jaarplan...30 Minimale materiële vereisten...37 Evaluatie...39 Bibliografie...45

3 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 2 VISIE Het 3e jaar van de 3e graad BSO Land- en tuinbouwmechanisatie laat de leerlingen kennis maken met reëel gebruikte landbouwmachines. Ze leren aan landbouwmachines werken: onderhoud, herstelling, afregeling. Het specialisatiejaar leidt op tot: toekomstige werknemers van loonwerkbedrijven die zelfstandig in landbouwbedrijven aan machines werken. Specifieke visie: Het vakkenaanbod beoogt voldoende toelichting te geven over: het onderhoud en het nazicht van tractoren; de revisie van motoren; de verschillende uit te voeren testen; het ontstaan van kosten kunnen verklaren en het begrip kostprijs kunnen toelichten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij: spontaan het gereedschap kiezen waarmee optimaal kan gewerkt worden; inzicht hebben in de grenzen en de mogelijkheden van deze werktuigen; spontaan de juiste werkhouding aannemen; spontaan aandacht besteden aan de staat van de gebruikte gereedschappen; spontaan de nodige onderhoudsvoorschriften toepassen; spontaan de nodige veiligheidsvoorschriften toepassen; eenvoudige schakelingen kunnen realiseren volgens de geldende voorschriften; defecten in installaties en apparaten kunnen opzoeken en herstellen; spontaan de oorzaak van het defect opsporen; bij elke opdracht het meest geschikte materiaal kunnen kiezen en de componentenlijst kunnen opstellen; spontaan gericht zijn om van elke werkopdracht een voorafgaandelijke planning op te maken; bij het uitvoeren van een opdracht spontaan gericht zijn op afwerking, precisie, kwaliteit, productiviteit, veiligheid, aangepaste kledij en zelfcontrole; tijdens het werken in groepsverband spontaan gericht zijn op samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, wederzijds respect, het gebruik van een behoorlijke taal. Bij alle activiteiten zal steeds de nodige aandacht gaan naar: het plannen en voorbereiden, de veiligheid/gezondheid/hygiëne.

4 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 3 BEGINSITUATIE De leerlingen toegelaten tot het 3e jaar van de 3e graad BSO Land- en tuinbouwmechanisatie kunnen van verschillende studierichtingen komen. Hierdoor kan er - wat voorkennis betreft - een groot verschil zijn tussen de verschillende leerlingen. Door middel van enkele goed gekozen oefeningen zal de leraar de eerste maand van het derde leerjaar meteen het niveau van zijn leerlingen nagaan. Mocht blijken dat er voor sommigen een bijscholing nodig is, dan zal dit hoofdzakelijk moeten gebeuren door zelfstudie of door inhaallessen buiten het normale lessenrooster. Men dient permanent bekommerd zijn voor de integrale kwaliteitszorg. De leerkracht dient steeds te zorgen voor een degelijke begeleiding van de leerling. Hierin is het doelgericht observeren en remediëren noodzakelijk. Dit vereist de nodige coördinatie tussen de verschillende vakleraren.

5 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Aan de attitudes zoals nauwkeurigheid, orde, zorg en netheid zal de nodige aandacht besteed worden. Om de leerlingen te motiveren zal men, daar waar het enigszins mogelijk is, de theoretische begrippen zo concreet mogelijk in verband brengen met toepassingen uit de praktijk en de ervaringswereld van de leerling. Vermijd het geven van wiskundige bewerkingen die de leerlingen nog niet hebben geleerd in de lessen PAV (vb. Goniometrische verhoudingen bij het analytisch oplossen van samenstellen en ontbinden van krachten). Afspraken met de leraar PAV zijn in hoge mate aangewezen. Het verband tussen techniek en andere wetenschappen (wiskunde, fysica) doen inzien. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij: normen, normschrift en toleranties kunnen toepassen; vlot technische tekeningen kunnen lezen; diverse tabellen kunnen raadplegen; gebruiksaanwijzingen lezen en opvolgen; van elke werkopdracht een planning maken; de verschillende bedieningen en controleorganen op de juiste wijze bedienen, werktuigen aanen afkoppelen en de combinatie rijklaar maken; het gereedschap en de materialen kiezen waarmee optimaal kan gewerkt worden; de juiste werkhouding aannemen; de welzijnsvoorschriften naleven; defecten in installaties kunnen opzoeken en herstellen; tijdens het werken in groepsverband spontaan gericht zijn op samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, wederzijds respect, het gebruik van een behoorlijke taal; de technische informatie van de constructeur lezen en toepassen. In het leerplan zijn een aantal leerinhouden opgenomen die leerlingen moeten kennen om het veiligheidsattest te behalen. Om het VCA attest te behalen kan men beroep doen op erkende organisaties die het examen kunnen afnemen. De specifieke leerinhouden over het VCA attest kan men terugvinden in het handboek en op de cd-rom VCA, te bekomen bij het Veiligheidsinstituut te Antwerpen.

6 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 5 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN PV PRAKTIJK AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA (MOTOREN, ROLLEND GEDEELTE EN IN-/AFSTEL TECHNIEKEN) 3e leerjaar: 4 lestijden/week Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 1 1 Plannen Voorbereiden Veiligheid/gezondheid/hygiëne 1.1 op basis van een werkopdracht het eigen werk plannen; de stappen voor het opzetten van een werkplan toepassen; de instructies van onderhoudsschema s raadplegen; 1.1 Plannen 1.2 informatie omtrent de werkopdracht inwinnen en interpreteren; terminologie eigen aan het vak toepassen; 1.2 Informatie een werkfiche lezen; de technische informatie van de constructeur toepassen; 1.3 de richtlijnen inzake welzijn en milieu uitvoeren; de algemene veiligheidsaspecten die voorkomen bij het VCA toepassen; 1.3 Het welzijn de risico s aanduiden en veiligheidsmaatregelen eigen aan de sector toepassen; de veiligheidsfiches eigen aan de landbouwmachine toepassen; 1.4 de werkplek zo inrichten dat de werkopdracht veilig en vlot kan uitgevoerd worden; 1.4 De werkplek inrichten orde en netheid de hef-, til- en verplaatsingstechnieken toepassen; de werkplek ordelijk en proper houden; 1.5 het gereedschap en de apparatuur werkklaar houden; het gereedschap controleren; 1.5 Gereedschappen

7 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 6 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen onderhoudsinstructies raadplegen; 1.6 afval volgens instructies sorteren; 1.6 Afval en recyclage 2 de vaststellingen tijdens bedrijfsbezoeken rapporteren wat betreft: veiligheid, welzijn en milieu; bedrijfscultuur en organisatie; kwaliteitscontrole; specifieke arbeidsklimaat en werksfeer; 3 omgaan met de diverse documenten eigen aan machine; instructies lezen en hun werkmethode hierop afstemmen; het uitgevoerde werk zowel mondeling als schriftelijk rapporteren; 2 Bedrijfsbezoeken 3 Servicedocumenten LEERINHOUDEN 4 4 Motoren 4.1 de motoren herkennen en de motoren benoemen; 4.1 Herkennen motoren en systemen de verschillen aanduiden tussen elk type motor; Volgens de gebruikte brandstof Volgens het gebruikte brandstofsysteem Volgens het toegepaste werkingsprincipe Volgens de ligging van de cilinders Volgens het aantal cilinders 4.2 aan de hand van de metingen de begrippen duiden; 4.2 Technische begrippen De boring De slaglengte Het slagvolume De cilinderinhoud De gemiddelde zuigersnelheid De compressiekamer De compressieverhouding De compressiedruk De verhouding boring/slag De dode punten De dode slagen

8 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 7 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 4.3 een visuele controle uitvoeren aan de hand van een afpuntlijst; de gebreken rapporten; 4.4 de bouw van de motor relateren aan de begrippen: kracht; arbeid; vermogen; koppel; druk; 4.5 de draairichting opzoeken; de ontsteking en de inspuitvolgorde opzoeken in de gegevens van de constructeur; het werkingsprincipe nagaan; kleppen stellen volgens de opgegeven werkmethode; montagetechnieken toepassen aan de motor; de distributie controleren en bijstellen; het juiste gereedschap kiezen en toepassen; een demontage/montage van de grote onderdelen realiseren; een compressiemeting en drukmeting uitvoeren; lektestmeting uitvoeren; 4.6 de olie en de filters vervangen; een klein onderhoud uitvoeren; oliedrukmeting uitvoeren; LEERINHOUDEN 4.3 Visuele controle van het voertuig Carrosserie Chassis Banden en rollend gedeelte Verlichting en signalisatie Mechanisme eigen aan de machine 4.4 De bouw van motoren (land- en tuinbouw) 4.5 De motor Definitie Constructie Werking Vergelijking benzine-/dieselmotor Mechanische metingen 4.6 Het smeersysteem Smeeromloop en onderdelen De smeermiddelen

9 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 8 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 4.7 koelvloeistof vervangen; het antivriesgehalte op niveau brengen; thermostaat en ventilatie controle; lekken opsporen; 4.7 Het koelsysteem Omloop en onderdelen De koelvloeistof LEERINHOUDEN 4.8 inspuitpomp uit- en inbouwen; inspuitpomp afstellen i.f.v. het inspuitmoment; demonteren en monteren de inspuitkop; de inspuiter afstellen aan de hand van de technische documentatie van de constructeur; de brandstoffilters vervangen; het brandstofsysteem controleren op lekken en ontluchten; 4.8 Het brandstofsysteem Brandstofomloop Brandstof 5 5 Rollend gedeelte 5.1 de rijkoppeling uitbouwen, inbouwen en vervangen; de aftakaskoppeling uitbouwen, inbouwen en vervangen; het bedieningsmechanisme controleren en de leidingen ontluchten; 5.1 Koppeling 5.2 de remmen uit- en inbouwen en controleren; de handrem afstellen; 5.2 Remmen de remmen controleren en de leidingen ontluchten; 5.3 het schema eigen aan landbouwmachine lezen; de olie en filters vervangen; 5.3 Hydrauliek het systeem controleren;

10 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 9 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 6 6 In en afsteltechnieken 6.1 de werking van de sproeimachine in de opstelling controleren; 6.1 Spuitmachines het schema van de hydraulische systemen lezen; Bouw van de machine en de werking van de onderdelen Hydraulisch circuit de werking nagaan van de hydraulische systemen; Afstellen druk en drukregelaars de druk instellen volgens de gegevens van de constructeur; Werking pomp Soorten sproeidoppen de soorten sproeidoppen herkennen; Bediening elektrische regeling de werking van de pomp controleren; de veiligheidsregels respecteren; 6.2 de ploeg afstellen onder begeleiding; de diverse hoeken herkennen; de ploeg afstellen in functie van het uit te voeren werk (U); de veiligheidsregels respecteren; 7 7 De elektrische uitrusting 6.2 Ploegen: didactische uiteenzetting van de afstellingen Overbuik-overrug Vlakstelling in lengte Breedteregeling, ondergreep, zijgreep Schaarhoeken Afstelling kouters Trekkrachtlijnafstelling 7.1 de algemene elektrische uitrusting controleren op haar goede werking; 7.1 Algemene controle 7.2 zekeringen testen en vervangen; 7.2 Zekeringen 7.3 lampen vervangen; 7.3 Verlichting fouten opsporen in de verlichting; 7.4 een multimeter gebruiken; 7.4 Metingen 7.5 een batterij laden op een correcte manier; 7.5 Start- en laadkring de componenten van een start- en laadkring herkennen.

11 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 10 PV/TV STAGE AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA 3e leerjaar: 8 lestijden/week Het is de bedoeling dat de leerlingen de doelstellingen kunnen realiseren die mogelijk zijn op de stageplaats zelf. De vermelde doelstellingen stage zijn algemene doelstellen en zullen met de leerplandoelstellingen uit het vak PV worden aangevuld, in overleg met de stage. Deze worden opgenomen in de stage-activiteitenlijst. Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 7 7 Algemeen 7.1 kennis nemen en omgaan met de bedrijfscultuur; 7.1 Bedrijfscultuur in groep werken; zich aanpassen aan het werkritme; de specifieke vakbenamingen herkennen en toepassen; 7.2 veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen; 7.2 Welzijn ergonomie toepassen; onveiligheden rapporteren via hiërarchische weg; 7.3 de gegevens rapporteren; 7.3 Goederenbehandeling 7.4 informatie eigen aan de werkzaamheden lezen; een verslag uitbrengen van het uitgevoerde werk; een verslag maken door gebruik te maken van een PC en rapporteren; 7.4 Communicatie 8 algemene werkzaamheden voorbereiden; het gebruik en de specifieke vakbenaming van de producten herkennen en toepassen in de omgang met de vakspecialist in het bedrijf; administratieve gegevens verwerken; 8 Voorbereiding LEERINHOUDEN

12 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 11 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 9 9 Het proces 9.1 de diverse stappen vakkundig realiseren; in overleg oplossingen zoeken voor een specifiek probleem; 9.1 Het werk uitvoeren 9.2 technische instructies lezen en interpreteren; een visuele controle uitvoeren volgens de opgegeven procedures; 9.2 Controleprotocol de wettelijk verplichte uitrusting en veiligheidsuitrusting herkennen en controleren; 9.3 het dagelijks onderhoud uitvoeren eigen aan het voertuig en volgens de instructies van de constructeur; 9.3 Onderhoud en herstellingen Nazorg 10.1 de administratieve gegevens verwerken; 10.1 Administratie 10.2 de kwaliteitscontrole toepassen eigen aan de werkzaamheden van 10.2 Kwaliteitscontrole de opdracht.

13 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 12 TV AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA 3e leerjaar 3e graad : 5 lestijden/week Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Bewegingsoverdracht 11.1 de verschillende begrippen toelichten; 11.1 Algemene begrippen de begrippen in verband stellen met de land- en tuinbouwmachines; Kracht Druk Verbrandingswaarde Energie Warmte 11.2 uit technische documentatie de gegevens halen en deze begrippen naar waarde schatten; 11.3 de betekenis van de verschillende tabellen en grafieken toelichten; rendement integreren in Sn-key diagramma (U); 11.4 het toepassingsgebied toelichten i.f.v. de trekker; de soorten opsommen; aan de hand van figuren/foto s/documentatie de werking uitleggen; 11.2 Arbeid, vermogen en draaimoment Vermogen Draaimoment Draaimomentkromme Stijgingsfactor Trekkervergelijking Verband tussen koppel en vermogen 11.3 Tabellen en grafieken eigen aan de sector Bron vermogengegevens OECD-test Brandstofverbruik Eidiagram Eco-control Rendement Trekhaakvermogen 11.4 Koppelingen Soorten Rijkoppeling het over te brengen vermogen delen, werking en bediening Dubbel werkende koppeling doordraaiende en onafhankelijke aftakas

14 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 13 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 11.5 het doel en toepassingsgebied toelichten; de werking uitleggen aan de hand van figuren; 11.6 doel en functie van gangwissels toelichten; de verschillende soorten opsommen; een overbrengingsverhouding opzoeken in documentatie en de waarden interpreteren; afmetingen en overbrengingsverhouding van tandwielen toelichten (U); 11.7 functie en werking van de verschillende delen uitleggen bij: schuiftandwielen; klauwkoppeling; synchromesh; bediening gangwissels; 11.8 de verschillende types planeetwiel-overbrengingen herkennen (U); werking uitleggen (U); 11.9 het toepassingsgebied toelichten; de werking van de verschillende schakelingen uitleggen zoals bij: multipower; dual power; power synchro; power matic; hydra shift; automatische gangwissels; powershift; LEERINHOUDEN Meervoudige plaatkoppeling Vloeistofkoppeling en koppelomvormer 11.5 Aftakassen (U) Algemeenheden Aandrijvingen Schakelen aftakas Tussenassen 11.6 Gangwissels Algemeenheden Doel Begrippen van tandwielen Vario 11.7 Tandwielbakken eigen aan de sector 11.8 Planetaire stelsels (U) Doel Soorten Bouw en werking 11.9 Hoog-laagschakelingen

15 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 14 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN de voor- en/of nadelen opnoemen (U); het toepassingsgebied toelichten; de werking uitleggen; Differentieel het belang van de vergrendeling en eindvertraging verduidelijken; het doel toelichten; de voor- en nadelen van vierwielaandrijving opsommen; Vierwielaandrijving aan de hand van figuren de constructie toelichten; de werking uitleggen bij aangedreven voor- en achteras; (U) de begrippen verklaren zoals: differentieel; sperdifferentielen beremming van de vooras; wijziging spoorbreedte; de aangedreven achteras; langzaam lopend differentieel; portaalas; planetaire eindaandrijving; Motoren 12.1 aan de hand van figuren de begrippen toelichten zoals; 12.1 Technische begrippen de boring; de slaglengte; het slagvolume; de cilinderinhoud; de gemiddelde zuigersnelheid; de compressiekamer; de compressieverhouding; de compressiedruk; de verhouding boring/slag;

16 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 15 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de dode punten; de dode slagen; een indeling maken van de gebruikelijke motoren; 12.2 het viertaktprincipe uitleggen; de onderdelen situeren; de voornaamste constructieve opbouw van de motoren toelichten; het verschil toelichten tussen benzinemotoren en dieselmotoren; LEERINHOUDEN 12.2 Viertakt-benzine- en dieselmotoren Werking Algemene bouw 12.3 het verschil in werking uitleggen tussen het twee- en viertaktprincipe 12.3 Tweetaktdieselmotoren (U) 12.4 de begrippen toelichten zoals: 12.4 De nokkenaandrijving arbeidsdiagrammen, zuiger- en kruktapstanden; kleppendiagram; PV-diagram (druk P, volume V); distributie-afstelling; klepstelmethodes; 12.5 het verloop van de verbranding uitleggen en de factoren die daar een invloed op hebben opsommen; 12.5 Dieselbrandstof en verbranding Algemeen Luchtoverschot Brandstofkenmerken (U) Verbranding en dieselklop 12.6 de werking van het inspuitsysteem verklaren; 12.6 Verstuivers Algemene werking Soorten verstuivers Eigenschappen en hun toepassingen 12.7 de werking toelichten; 12.7 Pompverstuivers de soorten verbrandingskamers en hun toepassingen toelichten; (U) Verbrandingskamers, soorten constructies Directe inspuiting (U) Indirecte inspuiting (U) M.A.N-systeem (U)

17 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 16 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 12.8 de werking toelichten; de kenmerken opnoemen waaraan leidingen moeten voldoen; (U) 12.8 Commonrail LEERINHOUDEN 12.9 de werking toelichten; de handelsproducten opzoeken; de principiële werking toelichten; de soorten toegepaste regelaars opsommen en hun verschillende werking uitleggen; het verschil tussen de pompen uitleggen; de werking van de pompen toelichten; het toepassingsgebied van de verschillende pompen uitleggen; (U) 12.9 Het koel- en smeersysteem Bespreking omloop en onderdelen De middelen Brandstofomloop Brandstofomloop Ontluchting De brandstofpompen Lijnpompen Rotatieve pompen de werking van de turbo-compressor verklaren; De turbo-compressor (U) Rollend gedeelte 13.1 de mechanische en hydraulische remwerking uitleggen aan de hand van figuren; aan de hand van figuren de werking toelichten van: trommelremmen; droge schijfremmen; schijfremmen in oliebad; meervoudige schijfremmen; voorwielberemming; het hydraulisch schema lezen; de onafhankelijke remwerking uitleggen; 13.1 De remmen bij landbouwtractoren Mechanische remmen Hydraulische remwerking 13.2 de principewerking toelichten; 13.2 Remmen bij tractoren met aanhangwagen (U) (Aanhangwagenberemming)

18 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 17 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 13.3 het onderscheid tussen de verschillende soorten uitvoeringen opnoemen; het verschil aantonen door schets in symbolen; 13.4 de volledige werking van de wagenremklep verklaren; de werking in symbolen uitleggen; de werking van de merkgebonden systemen toelichten; 13.5 de werking verklaren van: eenleidingssysteem; tweeleidingssysteem; gecombineerd systeem; (U) 13.6 de structuur van de verschillende banden toelichten; betekenis van de bandmaten verklaren; bandmaten berekenen afhankelijk van de belasting; (U) de bandenspanning opzoeken in functie van het voertuig; de verschillende wielhoeken onderscheiden; het doel van de verschillende wielhoeken opnoemen; LEERINHOUDEN 13.3 Tractor uitgerust met mechanische remmen - wagen hydraulische remmen 13.4 Tractor uitgerust met hydraulische remmen - wagen met hydraulische remmen 13.5 Luchtdrukremmen bij tractoren en aanhangwagen Werking 13.6 Banden en wielhoeken Landbouwmachines en hydraulica 14.1 de bouw van de ploegen toelichten; 14.1 Ploegen de onderdelen herkennen en de functie toelichten; Bouw Soorten scharen de werking uitleggen van de verschillende delen; Snijhoeken van de schaar de afregeling toelichten; Risters Kouters Afstellingen afstellen tractor afstelling ploeg afstelling tractorploeg afstelling tijdens ploegen

19 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 18 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 14.2 de verschillende onderdelen en de werking van de pikdorsers toelichten; de constructie van de machines bespreken; de verschillende principes en de afstellingen toelichten; het doel van de bijzondere systemen toelichten; de begrippen storingstabel toelichten bij de verschillende graanverliezen oplossingen voorstellen: o verliezen over de voeding; o verliezen over de schudders; o verliezen over de zeven; bij graanbreuk oplossingen voorstellen; 14.2 Pikdorsers Bouw Afstellingen Storingstabel LEERINHOUDEN 14.3 de omloop van de spuitmachine toelichten; de werking van de verschillende toegepaste pompen, elk met hun karakteristieken toelichten zoals bij: enkelwerkende zuigerpomp; dubbelwerkende zuigerpomp; plunjerpomp; membraanpomp; zuigermembraanpomp; 14.3 Sproeimachines Bouw Werking Instellingen en regelingen de regelingsmogelijkheden toelichten zoals bij: constant debiet; D.P.M-regeling; D.P.A-regeling; C.P.A-regeling; de specifieke onderdelen herkennen en hun doel toelichten; het doel van de regelmogelijkheden verklaren;

20 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 19 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de vloeistofafgifte bepalen; 14.4 de verschillende begrippen toelichten zoals: kracht en druk; arbeid en vermogen; rendement; wet van Pascal; laminaire- en turbulente stroming; het verband leggen naar de hydraulica; 14.4 Hydraulica Technische begrippen LEERINHOUDEN 14.5 de soorten opzoeken in documentatie: tandwielpompen (uitwendige en inwendige vertanding); schottenpompers; plunjerpompen; hydromotoren; de mogelijkheden van de verschillende soorten pompen toelichten; het principe toelichten van de voornaamste soorten; werking en functie van de verschillende onderdelen uitleggen; uitleggen wat het verschil is tussen vaste en regelbare pompen en wat hun doel is; (U) de begrippen toelichten zoals: slagvolume; toerental; opbrengst; werkdruk; cavitatie; debiet en vloeistofsnelheid; de werking van de verschillende pompregelingen kunnen uitleggen; werking kennen van de gebruikte stuurschuiven; 14.5 Pompen en hydromotoren Symbolen en schema s Soorten en werking Begrippen Regelingen Kleppen en schuiven

21 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 20 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de werking van de eenvoudigste en meest gebruikte kleppen in de hydraulica; LEERINHOUDEN De elektrische uitrusting 15.1 de relatie tussen de elektrische grootheden en eenheden toelichten; de symbolen herkennen; 15.1 Grootheden en eenheden 15.2 de functie en de diverse elektrische uitrustingen toelichten; 15.2 Functie 15.3 in het schema van een startkring en laadkring de verschillende componenten herkennen; 15.3 Startkring en laadkring de principewerking verklaren; 15.4 in het schema van een verlichting de verschillende componenten herkennen; 15.5 het doel van een zekering verklaren; de gebruikte zekeringen herkennen Verlichting 15.5 Zekerringen

22 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 21 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN TIMING Het leerplan is opgesteld op basis van 25 lesweken per schooljaar. De overige lestijden moeten door de leerkracht gebruikt worden voor uitbreidings- en/of verdiepingsitems in functie de specifieke klassituatie. ALGEMEEN Men streeft naar een optimale integratie tussen TV en PV. Maak duidelijke afspraken met de leerling; zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De leerling ontwikkelt zo het vermogen om het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. In het leerplan zijn een aantal uitbreidingsdoelstellingen opgenomen. Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid door een (U) na de doelstelling. Alle leerplandoelstellingen moeten worden gerealiseerd gedurende de opleiding behalve deze aangeduid met U. Uitbreidingsdoelstellingen moeten enkel bereikt worden als het niveau van de leerlingen dit toelaat. Zij kunnen ook gebruikt worden indien een of meerdere lestijden complementair gedeelte besteed worden aan de specifieke vakspecialiteit. Bij het creëren van een onderwijssituatie wordt bijzondere aandacht besteed aan de evenwichtige opbouw van de opeenvolgende lesfases. De lesdoelen worden steeds op een eenvoudige en aanschouwelijke manier voorgesteld, kort en gestructureerd, aangepast aan het niveau van de leerlingen. Aandacht schenken aan de juiste studiemethode en volgorde (leren leren). Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Maak gebruik van verschillende didactische werkvormen gedurende de les; beperk het frontaal lesgeven. Voer enkele vergelijkende proeven uit om het inzicht bij de leerlingen te versterken. Herhaal regelmatig en toets de vorderingen van de leerlingen op een permanente wijze. Illustreer de les met diverse didactische tekeningen en voorbeelden uit de praktijk. Maak gebruik van bestaande mechanismen om theoretische aspecten te verduidelijken. Voor de leerlingen die sneller de opdracht uitvoeren worden differentiatieoefeningen voorzien. Tracht voldoende aandacht te besteden aan het leren lezen van tekeningen in functie van het project. Maak gebruik van audiovisuele middelen en hanteer hierbij een aangepaste vragenlijst. Besteed ruime aandacht aan de werkvolgorde bij het uitvoeren van opdrachten. Om de leerling procesmatig te laten werken is het noodzakelijk dat de leerling over de nodige informatie beschikt. Elke les dient zinvol en gestructureerd te zijn, met aandacht voor zowel het proces, het product, de vaardigheden en de vakgebonden attitudes zoals: netheid, orde, stiptheid, nauwkeurigheid... Om tijdverlies te vermijden wordt het gebruik van een goed handboek of van een door de leraar zelf gemaakte cursus aanbevolen. Leerstof dicteren is niet zinvol. Elke lesfase wordt beëindigd met een duidelijke synthese.

23 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 22 In alle omstandigheden moet er gebruik gemaakt worden van didactische ondersteuning: gebruik van retroprojector; tv en video of LCD; simulaties op pc; wandplaten; didactische uitrustingen; bezoeken aan bedrijven, beurzen, tentoonstellingen Voor veiligheid en hygiëne, kwaliteitsaspecten, ergonomie, keuringen is het wenselijk een gastspreker uit te nodigen. Voor het gespecialiseerde landbouwmachines te leren kennen kan een bedrijfsbezoek georganiseerd worden. Maak gebruik van reële werksituaties om de specifieke doelen te realiseren. De documenten en het cursusmateriaal zal steeds bijgewerkt worden in functie van de nieuwe ontwikkelingen. Er worden moderne communicatiemiddelen gebruikt bij het toelichten van de leerstof. Communicatie Gebruik het agenda als communicatiemiddel en noteer er ook positieve commentaren in. Overleg met andere leerkrachten over inhoudelijke aspecten en samenhangen. Laat de leerlingen de kenmerken van materialen, gereedschappen en machines opzoeken: op technische fiches; op door firma s uitgegeven cd-rom s; op Internet (maak duidelijke afspraken hoe leerlingen hierbij moeten tewerk gaan); via eenvoudige softwarepakketten. Informeer ouders, klassenraad over de vorderingen van de leerlingen. Klasorganisatie Integreer waar kan de theorielessen in de praktische vakken. Het gebruik van aanvulteksten, foto s en tekeningen vergroten de aandacht tijdens de les. Bij het berekenen van kostprijzen rekenbladen leren gebruiken of specifieke programma s. Maak gebruik van reële gegevens bij een prijsberekening. Om te peilen naar de interesses en leefwereld van de leerlingen kan je een klasgesprek organiseren. Het resultaat hiervan kan je eventueel verwerken in wandplaat. De thema s en/of projecten kunnen hieruit afgeleid worden. Koppel waar kan een bedrijfsbezoek aan een specifieke problematiek. Streef naar samenwerking met andere afdelingen, bedrijven

24 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 23 Gebruik van ICT Gebruik educatieve programma s om de leerlingen zelfstandig te laten werken (op eigen tempo). Laat de technische informatie met behulp van de computer opzoeken en verwerken tot een verzameling eigen documentatie. Verslagen, prijsberekeningen kunnen met de pc verwerkt worden. Het welzijn Laat de preventieverantwoordelijke van de school een les geven over de school en het welzijn. Schenk altijd een ruime aandacht aan de verkeersveiligheid. Projecten Succes beleven is voor elke leerling belangrijk, het is een middel tot waardering. Het gebruiken van vele werkvormen tijdens het leerproces is essentieel. Het vormingsconcept zoals het projectmatig werken streeft naar een strategie, waarbij leerlingen eerst moeten denken en nadien realiseren. Door het inschakelen van terugkoppelingen en meerdere herhalingen zal het rendement opgedreven worden. Met een project wil men een concrete, realiteitsgebonden taken (oefeningen) uitvoeren, met een progressieve moeilijkheidsgraad. Deze taken kaderen in een bepaald thema.

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair BSO. Verwarmingsinstallaties. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS.

TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair BSO. Verwarmingsinstallaties. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair Specifiek gedeelte 2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verwarmingsinstallaties

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o BSO TWEEDE GRAAD vak TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE 1 u/w IT-o 2000/095 (vervangt 97323) TV AUTOTECHNIEK / CARROSSSERIE INHOUDSOPGAVE Beginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Informaticabeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied Auto SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Auto-elektriciteit Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektriciteit PV/TV Stage

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-stroom Graad: eerste graad Jaar: eerste leerjaar KEUZEGEDEELTE Vak(ken): AV Economie 1e lj: 2 lt/w Vakkencode: WW-s Leerplannummer: 2005/104 nieuw Eerste graad A-stroom

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 EVALUEREN. 1 Procesevaluatie versus productevaluatie

Pagina 1 van 5 EVALUEREN. 1 Procesevaluatie versus productevaluatie Pagina 1 van 5 1 Procesevaluatie versus productevaluatie Procesevaluatie: richt zich op de kwaliteit van het leerproces en probeert dus het leerproces van de leerlingen en het onderwijsproces (het didactisch

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: PV Praktijk elektriciteit Specifiek gedeelte 7/7 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektrotechnieken Mechanica-elektriciteit TSO tweede

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit. Industriële wetenschappen. (Vervangt 2002/317)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit. Industriële wetenschappen. (Vervangt 2002/317) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Optie(s) Industriële wetenschappen Vak(ken): TV Elektriciteit/mechanica 2/2

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: Graad: Jaar: BSO derde graad derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Naamloos jaar harde sector Vak(ken): PV/TV Stage autotechniek/mechanica en/of PV/TV Stage glastechnieken

Nadere informatie

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1 Pedagogische begeleiding SO Vakbegeleiding wiskunde ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD AS0 Specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetenties (SETOC) Wat? Leerplan a derde graad aso VVKSO De

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwijsinspectie Vlaanderen

Onderwijsinspectie Vlaanderen 1. Doel practica in ASO, KSO en TSO Onderwijsinspectie Vlaanderen Hoe is het in de praktijk gesteld met het uitvoeren van leerlingenproeven? Het empirisch karakter van het vak tot uiting brengen Leerlingen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SPUITER Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Carrosserie: Spuiter Situering van het beroep

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR/MONTEUR CARROSSERIE Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be www.educam.be Demonteur/Monteur

Nadere informatie

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Planning groepssessies 1. Curriculum (vandaag) 2. Toetsen en evalueren (donderdag 30/10) Groepssessie 1 1. Curriculum op macroniveau 2.

Nadere informatie

Jaarplan PV elektriciteit

Jaarplan PV elektriciteit Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(): Gert Vandersmiss Vak: PV elektriciteit Klass: 3BAUTOA15 Schooljaar: 2012-2013 Algeme gegevs Gebruikte handboek: Leerplannummer: LICAP... 2 Knismaking met vervanger Joerie

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Personenzorg. Jeugd- en gehandicaptenzorg CW-P. (Vervangt 2002/326)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Personenzorg. Jeugd- en gehandicaptenzorg CW-P. (Vervangt 2002/326) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Optie(s) Jeugd- en gehandicaptenzorg Vak(ken): PV/TV Stage opvoedkunde 4/8 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Wegwijzer voor de vakwerkgroep Suggesties voor het optimaliseren van de vakgroepwerking met het vakinformatiedossier als rode draad voor TSO en BSO

Wegwijzer voor de vakwerkgroep Suggesties voor het optimaliseren van de vakgroepwerking met het vakinformatiedossier als rode draad voor TSO en BSO Wegwijzer voor de vakwerkgroep Suggesties voor het optimaliseren van de vakgroepwerking met het vakinformatiedossier als rode draad voor TSO en BSO Timing Onderwerpen Inhouden Bronnen Aandachtspunten Ondersteuning

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (*) In kolom 1 vind je verschillende items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep. Ze zijn ingedeeld in 9 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MECANICIEN BROMFIETSEN EN LICHTE SCOOTERS Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 0 Mecanicien bromfietsen

Nadere informatie

PV/TV Stage toegepaste informatica

PV/TV Stage toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: PV/TV Stage toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO derde graad tweede

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl <.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl 1 0 + ++ Volgt het schoolboek het nieuwe leerplan en dus ook de vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen die in de leerplannen werden opgenomen? Hierbijgaan

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) FIETSMECANICIEN Beroepscompetentieprofiel (EDUCAM, januari 2011) De fietsmecanicien

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van BuSO Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN

KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN Katholiek Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs KIJKWIJZER DOORLICHTING HUMANE WETENSCHAPPEN 1. ONDERWIJSAANBOD - LEERPLANREALISATIE + -? OPMERKINGEN Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd.

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. VRAAG 7 Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. We beschouwen attitudes als voedingsbodem voor het leren leren. - Eerste graad: expliciteren : binnencirkel

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen In kolom 1 vind je 73 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep wetenschappen. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: Graad: Jaar: BSO derde graad derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Naamloos jaar harde sector Vak(ken): PV/TV Stage Autotechniek (bouwplaatsmachines) en/of PV/TV Stage Elektriciteit/mechanica/voeding

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte Pedagogische Begeleidingsdienst contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte agenda namiddag INFORMATICA 1 info nieuwe leerplan(nen) 2de graad > kritische groepsbespreking > plenum

Nadere informatie

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad)

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Werkplekleren Reeds zes jaren krijgen leerlingen van de derde graad ruwbouw praktijk op de werf. Waarom samenwerken met bedrijven? Weinig beperking

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Naamloos jaar (harde sector) Vak(ken): PV Stages autotechniek en/of bouw en/of carrosserie

Nadere informatie