SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica PV/TV Stage autotechniek/elektromechanica TV Autotechniek/elektromechanica 4 lt/w 8 lt/w 5 lt/w Vakkencode: IT-o Leerplannummer: 2005/020 Vervangt 2004/206 Nummer inspectie: 2004 / 157 // 1 / N / SG / 2h / III7 / / D/ Vervangt 2004 / 157 // 1 / N / SG / 1 / III7 / / V/05

2 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...4 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...5 PV Praktijk autotechniek/elektromechanica (Motoren, rollend gedeelte en in-/afstel technieken)...5 PV/TV Stage autotechniek/elektromechanica...10 TV Autotechniek/elektromechanica...12 Pedagogisch-didactische wenken en timing...21 Algemeen...21 Organisatie van de stage...24 Organisatie van de geïntegreerde proef...26 Begeleid zelfgestuurd leren...27 ICT...28 VOET...29 Timing en jaarplan...30 Minimale materiële vereisten...37 Evaluatie...39 Bibliografie...45

3 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 2 VISIE Het 3e jaar van de 3e graad BSO Land- en tuinbouwmechanisatie laat de leerlingen kennis maken met reëel gebruikte landbouwmachines. Ze leren aan landbouwmachines werken: onderhoud, herstelling, afregeling. Het specialisatiejaar leidt op tot: toekomstige werknemers van loonwerkbedrijven die zelfstandig in landbouwbedrijven aan machines werken. Specifieke visie: Het vakkenaanbod beoogt voldoende toelichting te geven over: het onderhoud en het nazicht van tractoren; de revisie van motoren; de verschillende uit te voeren testen; het ontstaan van kosten kunnen verklaren en het begrip kostprijs kunnen toelichten. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij: spontaan het gereedschap kiezen waarmee optimaal kan gewerkt worden; inzicht hebben in de grenzen en de mogelijkheden van deze werktuigen; spontaan de juiste werkhouding aannemen; spontaan aandacht besteden aan de staat van de gebruikte gereedschappen; spontaan de nodige onderhoudsvoorschriften toepassen; spontaan de nodige veiligheidsvoorschriften toepassen; eenvoudige schakelingen kunnen realiseren volgens de geldende voorschriften; defecten in installaties en apparaten kunnen opzoeken en herstellen; spontaan de oorzaak van het defect opsporen; bij elke opdracht het meest geschikte materiaal kunnen kiezen en de componentenlijst kunnen opstellen; spontaan gericht zijn om van elke werkopdracht een voorafgaandelijke planning op te maken; bij het uitvoeren van een opdracht spontaan gericht zijn op afwerking, precisie, kwaliteit, productiviteit, veiligheid, aangepaste kledij en zelfcontrole; tijdens het werken in groepsverband spontaan gericht zijn op samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, wederzijds respect, het gebruik van een behoorlijke taal. Bij alle activiteiten zal steeds de nodige aandacht gaan naar: het plannen en voorbereiden, de veiligheid/gezondheid/hygiëne.

4 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 3 BEGINSITUATIE De leerlingen toegelaten tot het 3e jaar van de 3e graad BSO Land- en tuinbouwmechanisatie kunnen van verschillende studierichtingen komen. Hierdoor kan er - wat voorkennis betreft - een groot verschil zijn tussen de verschillende leerlingen. Door middel van enkele goed gekozen oefeningen zal de leraar de eerste maand van het derde leerjaar meteen het niveau van zijn leerlingen nagaan. Mocht blijken dat er voor sommigen een bijscholing nodig is, dan zal dit hoofdzakelijk moeten gebeuren door zelfstudie of door inhaallessen buiten het normale lessenrooster. Men dient permanent bekommerd zijn voor de integrale kwaliteitszorg. De leerkracht dient steeds te zorgen voor een degelijke begeleiding van de leerling. Hierin is het doelgericht observeren en remediëren noodzakelijk. Dit vereist de nodige coördinatie tussen de verschillende vakleraren.

5 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Aan de attitudes zoals nauwkeurigheid, orde, zorg en netheid zal de nodige aandacht besteed worden. Om de leerlingen te motiveren zal men, daar waar het enigszins mogelijk is, de theoretische begrippen zo concreet mogelijk in verband brengen met toepassingen uit de praktijk en de ervaringswereld van de leerling. Vermijd het geven van wiskundige bewerkingen die de leerlingen nog niet hebben geleerd in de lessen PAV (vb. Goniometrische verhoudingen bij het analytisch oplossen van samenstellen en ontbinden van krachten). Afspraken met de leraar PAV zijn in hoge mate aangewezen. Het verband tussen techniek en andere wetenschappen (wiskunde, fysica) doen inzien. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij: normen, normschrift en toleranties kunnen toepassen; vlot technische tekeningen kunnen lezen; diverse tabellen kunnen raadplegen; gebruiksaanwijzingen lezen en opvolgen; van elke werkopdracht een planning maken; de verschillende bedieningen en controleorganen op de juiste wijze bedienen, werktuigen aanen afkoppelen en de combinatie rijklaar maken; het gereedschap en de materialen kiezen waarmee optimaal kan gewerkt worden; de juiste werkhouding aannemen; de welzijnsvoorschriften naleven; defecten in installaties kunnen opzoeken en herstellen; tijdens het werken in groepsverband spontaan gericht zijn op samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, wederzijds respect, het gebruik van een behoorlijke taal; de technische informatie van de constructeur lezen en toepassen. In het leerplan zijn een aantal leerinhouden opgenomen die leerlingen moeten kennen om het veiligheidsattest te behalen. Om het VCA attest te behalen kan men beroep doen op erkende organisaties die het examen kunnen afnemen. De specifieke leerinhouden over het VCA attest kan men terugvinden in het handboek en op de cd-rom VCA, te bekomen bij het Veiligheidsinstituut te Antwerpen.

6 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 5 LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN PV PRAKTIJK AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA (MOTOREN, ROLLEND GEDEELTE EN IN-/AFSTEL TECHNIEKEN) 3e leerjaar: 4 lestijden/week Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 1 1 Plannen Voorbereiden Veiligheid/gezondheid/hygiëne 1.1 op basis van een werkopdracht het eigen werk plannen; de stappen voor het opzetten van een werkplan toepassen; de instructies van onderhoudsschema s raadplegen; 1.1 Plannen 1.2 informatie omtrent de werkopdracht inwinnen en interpreteren; terminologie eigen aan het vak toepassen; 1.2 Informatie een werkfiche lezen; de technische informatie van de constructeur toepassen; 1.3 de richtlijnen inzake welzijn en milieu uitvoeren; de algemene veiligheidsaspecten die voorkomen bij het VCA toepassen; 1.3 Het welzijn de risico s aanduiden en veiligheidsmaatregelen eigen aan de sector toepassen; de veiligheidsfiches eigen aan de landbouwmachine toepassen; 1.4 de werkplek zo inrichten dat de werkopdracht veilig en vlot kan uitgevoerd worden; 1.4 De werkplek inrichten orde en netheid de hef-, til- en verplaatsingstechnieken toepassen; de werkplek ordelijk en proper houden; 1.5 het gereedschap en de apparatuur werkklaar houden; het gereedschap controleren; 1.5 Gereedschappen

7 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 6 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen onderhoudsinstructies raadplegen; 1.6 afval volgens instructies sorteren; 1.6 Afval en recyclage 2 de vaststellingen tijdens bedrijfsbezoeken rapporteren wat betreft: veiligheid, welzijn en milieu; bedrijfscultuur en organisatie; kwaliteitscontrole; specifieke arbeidsklimaat en werksfeer; 3 omgaan met de diverse documenten eigen aan machine; instructies lezen en hun werkmethode hierop afstemmen; het uitgevoerde werk zowel mondeling als schriftelijk rapporteren; 2 Bedrijfsbezoeken 3 Servicedocumenten LEERINHOUDEN 4 4 Motoren 4.1 de motoren herkennen en de motoren benoemen; 4.1 Herkennen motoren en systemen de verschillen aanduiden tussen elk type motor; Volgens de gebruikte brandstof Volgens het gebruikte brandstofsysteem Volgens het toegepaste werkingsprincipe Volgens de ligging van de cilinders Volgens het aantal cilinders 4.2 aan de hand van de metingen de begrippen duiden; 4.2 Technische begrippen De boring De slaglengte Het slagvolume De cilinderinhoud De gemiddelde zuigersnelheid De compressiekamer De compressieverhouding De compressiedruk De verhouding boring/slag De dode punten De dode slagen

8 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 7 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 4.3 een visuele controle uitvoeren aan de hand van een afpuntlijst; de gebreken rapporten; 4.4 de bouw van de motor relateren aan de begrippen: kracht; arbeid; vermogen; koppel; druk; 4.5 de draairichting opzoeken; de ontsteking en de inspuitvolgorde opzoeken in de gegevens van de constructeur; het werkingsprincipe nagaan; kleppen stellen volgens de opgegeven werkmethode; montagetechnieken toepassen aan de motor; de distributie controleren en bijstellen; het juiste gereedschap kiezen en toepassen; een demontage/montage van de grote onderdelen realiseren; een compressiemeting en drukmeting uitvoeren; lektestmeting uitvoeren; 4.6 de olie en de filters vervangen; een klein onderhoud uitvoeren; oliedrukmeting uitvoeren; LEERINHOUDEN 4.3 Visuele controle van het voertuig Carrosserie Chassis Banden en rollend gedeelte Verlichting en signalisatie Mechanisme eigen aan de machine 4.4 De bouw van motoren (land- en tuinbouw) 4.5 De motor Definitie Constructie Werking Vergelijking benzine-/dieselmotor Mechanische metingen 4.6 Het smeersysteem Smeeromloop en onderdelen De smeermiddelen

9 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 8 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 4.7 koelvloeistof vervangen; het antivriesgehalte op niveau brengen; thermostaat en ventilatie controle; lekken opsporen; 4.7 Het koelsysteem Omloop en onderdelen De koelvloeistof LEERINHOUDEN 4.8 inspuitpomp uit- en inbouwen; inspuitpomp afstellen i.f.v. het inspuitmoment; demonteren en monteren de inspuitkop; de inspuiter afstellen aan de hand van de technische documentatie van de constructeur; de brandstoffilters vervangen; het brandstofsysteem controleren op lekken en ontluchten; 4.8 Het brandstofsysteem Brandstofomloop Brandstof 5 5 Rollend gedeelte 5.1 de rijkoppeling uitbouwen, inbouwen en vervangen; de aftakaskoppeling uitbouwen, inbouwen en vervangen; het bedieningsmechanisme controleren en de leidingen ontluchten; 5.1 Koppeling 5.2 de remmen uit- en inbouwen en controleren; de handrem afstellen; 5.2 Remmen de remmen controleren en de leidingen ontluchten; 5.3 het schema eigen aan landbouwmachine lezen; de olie en filters vervangen; 5.3 Hydrauliek het systeem controleren;

10 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 9 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 6 6 In en afsteltechnieken 6.1 de werking van de sproeimachine in de opstelling controleren; 6.1 Spuitmachines het schema van de hydraulische systemen lezen; Bouw van de machine en de werking van de onderdelen Hydraulisch circuit de werking nagaan van de hydraulische systemen; Afstellen druk en drukregelaars de druk instellen volgens de gegevens van de constructeur; Werking pomp Soorten sproeidoppen de soorten sproeidoppen herkennen; Bediening elektrische regeling de werking van de pomp controleren; de veiligheidsregels respecteren; 6.2 de ploeg afstellen onder begeleiding; de diverse hoeken herkennen; de ploeg afstellen in functie van het uit te voeren werk (U); de veiligheidsregels respecteren; 7 7 De elektrische uitrusting 6.2 Ploegen: didactische uiteenzetting van de afstellingen Overbuik-overrug Vlakstelling in lengte Breedteregeling, ondergreep, zijgreep Schaarhoeken Afstelling kouters Trekkrachtlijnafstelling 7.1 de algemene elektrische uitrusting controleren op haar goede werking; 7.1 Algemene controle 7.2 zekeringen testen en vervangen; 7.2 Zekeringen 7.3 lampen vervangen; 7.3 Verlichting fouten opsporen in de verlichting; 7.4 een multimeter gebruiken; 7.4 Metingen 7.5 een batterij laden op een correcte manier; 7.5 Start- en laadkring de componenten van een start- en laadkring herkennen.

11 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 10 PV/TV STAGE AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA 3e leerjaar: 8 lestijden/week Het is de bedoeling dat de leerlingen de doelstellingen kunnen realiseren die mogelijk zijn op de stageplaats zelf. De vermelde doelstellingen stage zijn algemene doelstellen en zullen met de leerplandoelstellingen uit het vak PV worden aangevuld, in overleg met de stage. Deze worden opgenomen in de stage-activiteitenlijst. Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 7 7 Algemeen 7.1 kennis nemen en omgaan met de bedrijfscultuur; 7.1 Bedrijfscultuur in groep werken; zich aanpassen aan het werkritme; de specifieke vakbenamingen herkennen en toepassen; 7.2 veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen; 7.2 Welzijn ergonomie toepassen; onveiligheden rapporteren via hiërarchische weg; 7.3 de gegevens rapporteren; 7.3 Goederenbehandeling 7.4 informatie eigen aan de werkzaamheden lezen; een verslag uitbrengen van het uitgevoerde werk; een verslag maken door gebruik te maken van een PC en rapporteren; 7.4 Communicatie 8 algemene werkzaamheden voorbereiden; het gebruik en de specifieke vakbenaming van de producten herkennen en toepassen in de omgang met de vakspecialist in het bedrijf; administratieve gegevens verwerken; 8 Voorbereiding LEERINHOUDEN

12 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 11 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 9 9 Het proces 9.1 de diverse stappen vakkundig realiseren; in overleg oplossingen zoeken voor een specifiek probleem; 9.1 Het werk uitvoeren 9.2 technische instructies lezen en interpreteren; een visuele controle uitvoeren volgens de opgegeven procedures; 9.2 Controleprotocol de wettelijk verplichte uitrusting en veiligheidsuitrusting herkennen en controleren; 9.3 het dagelijks onderhoud uitvoeren eigen aan het voertuig en volgens de instructies van de constructeur; 9.3 Onderhoud en herstellingen Nazorg 10.1 de administratieve gegevens verwerken; 10.1 Administratie 10.2 de kwaliteitscontrole toepassen eigen aan de werkzaamheden van 10.2 Kwaliteitscontrole de opdracht.

13 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 12 TV AUTOTECHNIEK/ELEKTROMECHANICA 3e leerjaar 3e graad : 5 lestijden/week Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN Bewegingsoverdracht 11.1 de verschillende begrippen toelichten; 11.1 Algemene begrippen de begrippen in verband stellen met de land- en tuinbouwmachines; Kracht Druk Verbrandingswaarde Energie Warmte 11.2 uit technische documentatie de gegevens halen en deze begrippen naar waarde schatten; 11.3 de betekenis van de verschillende tabellen en grafieken toelichten; rendement integreren in Sn-key diagramma (U); 11.4 het toepassingsgebied toelichten i.f.v. de trekker; de soorten opsommen; aan de hand van figuren/foto s/documentatie de werking uitleggen; 11.2 Arbeid, vermogen en draaimoment Vermogen Draaimoment Draaimomentkromme Stijgingsfactor Trekkervergelijking Verband tussen koppel en vermogen 11.3 Tabellen en grafieken eigen aan de sector Bron vermogengegevens OECD-test Brandstofverbruik Eidiagram Eco-control Rendement Trekhaakvermogen 11.4 Koppelingen Soorten Rijkoppeling het over te brengen vermogen delen, werking en bediening Dubbel werkende koppeling doordraaiende en onafhankelijke aftakas

14 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 13 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 11.5 het doel en toepassingsgebied toelichten; de werking uitleggen aan de hand van figuren; 11.6 doel en functie van gangwissels toelichten; de verschillende soorten opsommen; een overbrengingsverhouding opzoeken in documentatie en de waarden interpreteren; afmetingen en overbrengingsverhouding van tandwielen toelichten (U); 11.7 functie en werking van de verschillende delen uitleggen bij: schuiftandwielen; klauwkoppeling; synchromesh; bediening gangwissels; 11.8 de verschillende types planeetwiel-overbrengingen herkennen (U); werking uitleggen (U); 11.9 het toepassingsgebied toelichten; de werking van de verschillende schakelingen uitleggen zoals bij: multipower; dual power; power synchro; power matic; hydra shift; automatische gangwissels; powershift; LEERINHOUDEN Meervoudige plaatkoppeling Vloeistofkoppeling en koppelomvormer 11.5 Aftakassen (U) Algemeenheden Aandrijvingen Schakelen aftakas Tussenassen 11.6 Gangwissels Algemeenheden Doel Begrippen van tandwielen Vario 11.7 Tandwielbakken eigen aan de sector 11.8 Planetaire stelsels (U) Doel Soorten Bouw en werking 11.9 Hoog-laagschakelingen

15 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 14 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN de voor- en/of nadelen opnoemen (U); het toepassingsgebied toelichten; de werking uitleggen; Differentieel het belang van de vergrendeling en eindvertraging verduidelijken; het doel toelichten; de voor- en nadelen van vierwielaandrijving opsommen; Vierwielaandrijving aan de hand van figuren de constructie toelichten; de werking uitleggen bij aangedreven voor- en achteras; (U) de begrippen verklaren zoals: differentieel; sperdifferentielen beremming van de vooras; wijziging spoorbreedte; de aangedreven achteras; langzaam lopend differentieel; portaalas; planetaire eindaandrijving; Motoren 12.1 aan de hand van figuren de begrippen toelichten zoals; 12.1 Technische begrippen de boring; de slaglengte; het slagvolume; de cilinderinhoud; de gemiddelde zuigersnelheid; de compressiekamer; de compressieverhouding; de compressiedruk; de verhouding boring/slag;

16 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 15 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de dode punten; de dode slagen; een indeling maken van de gebruikelijke motoren; 12.2 het viertaktprincipe uitleggen; de onderdelen situeren; de voornaamste constructieve opbouw van de motoren toelichten; het verschil toelichten tussen benzinemotoren en dieselmotoren; LEERINHOUDEN 12.2 Viertakt-benzine- en dieselmotoren Werking Algemene bouw 12.3 het verschil in werking uitleggen tussen het twee- en viertaktprincipe 12.3 Tweetaktdieselmotoren (U) 12.4 de begrippen toelichten zoals: 12.4 De nokkenaandrijving arbeidsdiagrammen, zuiger- en kruktapstanden; kleppendiagram; PV-diagram (druk P, volume V); distributie-afstelling; klepstelmethodes; 12.5 het verloop van de verbranding uitleggen en de factoren die daar een invloed op hebben opsommen; 12.5 Dieselbrandstof en verbranding Algemeen Luchtoverschot Brandstofkenmerken (U) Verbranding en dieselklop 12.6 de werking van het inspuitsysteem verklaren; 12.6 Verstuivers Algemene werking Soorten verstuivers Eigenschappen en hun toepassingen 12.7 de werking toelichten; 12.7 Pompverstuivers de soorten verbrandingskamers en hun toepassingen toelichten; (U) Verbrandingskamers, soorten constructies Directe inspuiting (U) Indirecte inspuiting (U) M.A.N-systeem (U)

17 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 16 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 12.8 de werking toelichten; de kenmerken opnoemen waaraan leidingen moeten voldoen; (U) 12.8 Commonrail LEERINHOUDEN 12.9 de werking toelichten; de handelsproducten opzoeken; de principiële werking toelichten; de soorten toegepaste regelaars opsommen en hun verschillende werking uitleggen; het verschil tussen de pompen uitleggen; de werking van de pompen toelichten; het toepassingsgebied van de verschillende pompen uitleggen; (U) 12.9 Het koel- en smeersysteem Bespreking omloop en onderdelen De middelen Brandstofomloop Brandstofomloop Ontluchting De brandstofpompen Lijnpompen Rotatieve pompen de werking van de turbo-compressor verklaren; De turbo-compressor (U) Rollend gedeelte 13.1 de mechanische en hydraulische remwerking uitleggen aan de hand van figuren; aan de hand van figuren de werking toelichten van: trommelremmen; droge schijfremmen; schijfremmen in oliebad; meervoudige schijfremmen; voorwielberemming; het hydraulisch schema lezen; de onafhankelijke remwerking uitleggen; 13.1 De remmen bij landbouwtractoren Mechanische remmen Hydraulische remwerking 13.2 de principewerking toelichten; 13.2 Remmen bij tractoren met aanhangwagen (U) (Aanhangwagenberemming)

18 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 17 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 13.3 het onderscheid tussen de verschillende soorten uitvoeringen opnoemen; het verschil aantonen door schets in symbolen; 13.4 de volledige werking van de wagenremklep verklaren; de werking in symbolen uitleggen; de werking van de merkgebonden systemen toelichten; 13.5 de werking verklaren van: eenleidingssysteem; tweeleidingssysteem; gecombineerd systeem; (U) 13.6 de structuur van de verschillende banden toelichten; betekenis van de bandmaten verklaren; bandmaten berekenen afhankelijk van de belasting; (U) de bandenspanning opzoeken in functie van het voertuig; de verschillende wielhoeken onderscheiden; het doel van de verschillende wielhoeken opnoemen; LEERINHOUDEN 13.3 Tractor uitgerust met mechanische remmen - wagen hydraulische remmen 13.4 Tractor uitgerust met hydraulische remmen - wagen met hydraulische remmen 13.5 Luchtdrukremmen bij tractoren en aanhangwagen Werking 13.6 Banden en wielhoeken Landbouwmachines en hydraulica 14.1 de bouw van de ploegen toelichten; 14.1 Ploegen de onderdelen herkennen en de functie toelichten; Bouw Soorten scharen de werking uitleggen van de verschillende delen; Snijhoeken van de schaar de afregeling toelichten; Risters Kouters Afstellingen afstellen tractor afstelling ploeg afstelling tractorploeg afstelling tijdens ploegen

19 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 18 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen 14.2 de verschillende onderdelen en de werking van de pikdorsers toelichten; de constructie van de machines bespreken; de verschillende principes en de afstellingen toelichten; het doel van de bijzondere systemen toelichten; de begrippen storingstabel toelichten bij de verschillende graanverliezen oplossingen voorstellen: o verliezen over de voeding; o verliezen over de schudders; o verliezen over de zeven; bij graanbreuk oplossingen voorstellen; 14.2 Pikdorsers Bouw Afstellingen Storingstabel LEERINHOUDEN 14.3 de omloop van de spuitmachine toelichten; de werking van de verschillende toegepaste pompen, elk met hun karakteristieken toelichten zoals bij: enkelwerkende zuigerpomp; dubbelwerkende zuigerpomp; plunjerpomp; membraanpomp; zuigermembraanpomp; 14.3 Sproeimachines Bouw Werking Instellingen en regelingen de regelingsmogelijkheden toelichten zoals bij: constant debiet; D.P.M-regeling; D.P.A-regeling; C.P.A-regeling; de specifieke onderdelen herkennen en hun doel toelichten; het doel van de regelmogelijkheden verklaren;

20 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 19 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de vloeistofafgifte bepalen; 14.4 de verschillende begrippen toelichten zoals: kracht en druk; arbeid en vermogen; rendement; wet van Pascal; laminaire- en turbulente stroming; het verband leggen naar de hydraulica; 14.4 Hydraulica Technische begrippen LEERINHOUDEN 14.5 de soorten opzoeken in documentatie: tandwielpompen (uitwendige en inwendige vertanding); schottenpompers; plunjerpompen; hydromotoren; de mogelijkheden van de verschillende soorten pompen toelichten; het principe toelichten van de voornaamste soorten; werking en functie van de verschillende onderdelen uitleggen; uitleggen wat het verschil is tussen vaste en regelbare pompen en wat hun doel is; (U) de begrippen toelichten zoals: slagvolume; toerental; opbrengst; werkdruk; cavitatie; debiet en vloeistofsnelheid; de werking van de verschillende pompregelingen kunnen uitleggen; werking kennen van de gebruikte stuurschuiven; 14.5 Pompen en hydromotoren Symbolen en schema s Soorten en werking Begrippen Regelingen Kleppen en schuiven

21 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 20 Decr. nr. LEERPLANDOELSTELLINGEN De leerlingen kunnen de werking van de eenvoudigste en meest gebruikte kleppen in de hydraulica; LEERINHOUDEN De elektrische uitrusting 15.1 de relatie tussen de elektrische grootheden en eenheden toelichten; de symbolen herkennen; 15.1 Grootheden en eenheden 15.2 de functie en de diverse elektrische uitrustingen toelichten; 15.2 Functie 15.3 in het schema van een startkring en laadkring de verschillende componenten herkennen; 15.3 Startkring en laadkring de principewerking verklaren; 15.4 in het schema van een verlichting de verschillende componenten herkennen; 15.5 het doel van een zekering verklaren; de gebruikte zekeringen herkennen Verlichting 15.5 Zekerringen

22 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 21 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN EN TIMING Het leerplan is opgesteld op basis van 25 lesweken per schooljaar. De overige lestijden moeten door de leerkracht gebruikt worden voor uitbreidings- en/of verdiepingsitems in functie de specifieke klassituatie. ALGEMEEN Men streeft naar een optimale integratie tussen TV en PV. Maak duidelijke afspraken met de leerling; zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke opdracht uit op welke aspecten de nadruk ligt. De leerling ontwikkelt zo het vermogen om het eigen werk te evalueren. Een vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. In het leerplan zijn een aantal uitbreidingsdoelstellingen opgenomen. Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid door een (U) na de doelstelling. Alle leerplandoelstellingen moeten worden gerealiseerd gedurende de opleiding behalve deze aangeduid met U. Uitbreidingsdoelstellingen moeten enkel bereikt worden als het niveau van de leerlingen dit toelaat. Zij kunnen ook gebruikt worden indien een of meerdere lestijden complementair gedeelte besteed worden aan de specifieke vakspecialiteit. Bij het creëren van een onderwijssituatie wordt bijzondere aandacht besteed aan de evenwichtige opbouw van de opeenvolgende lesfases. De lesdoelen worden steeds op een eenvoudige en aanschouwelijke manier voorgesteld, kort en gestructureerd, aangepast aan het niveau van de leerlingen. Aandacht schenken aan de juiste studiemethode en volgorde (leren leren). Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Maak gebruik van verschillende didactische werkvormen gedurende de les; beperk het frontaal lesgeven. Voer enkele vergelijkende proeven uit om het inzicht bij de leerlingen te versterken. Herhaal regelmatig en toets de vorderingen van de leerlingen op een permanente wijze. Illustreer de les met diverse didactische tekeningen en voorbeelden uit de praktijk. Maak gebruik van bestaande mechanismen om theoretische aspecten te verduidelijken. Voor de leerlingen die sneller de opdracht uitvoeren worden differentiatieoefeningen voorzien. Tracht voldoende aandacht te besteden aan het leren lezen van tekeningen in functie van het project. Maak gebruik van audiovisuele middelen en hanteer hierbij een aangepaste vragenlijst. Besteed ruime aandacht aan de werkvolgorde bij het uitvoeren van opdrachten. Om de leerling procesmatig te laten werken is het noodzakelijk dat de leerling over de nodige informatie beschikt. Elke les dient zinvol en gestructureerd te zijn, met aandacht voor zowel het proces, het product, de vaardigheden en de vakgebonden attitudes zoals: netheid, orde, stiptheid, nauwkeurigheid... Om tijdverlies te vermijden wordt het gebruik van een goed handboek of van een door de leraar zelf gemaakte cursus aanbevolen. Leerstof dicteren is niet zinvol. Elke lesfase wordt beëindigd met een duidelijke synthese.

23 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 22 In alle omstandigheden moet er gebruik gemaakt worden van didactische ondersteuning: gebruik van retroprojector; tv en video of LCD; simulaties op pc; wandplaten; didactische uitrustingen; bezoeken aan bedrijven, beurzen, tentoonstellingen Voor veiligheid en hygiëne, kwaliteitsaspecten, ergonomie, keuringen is het wenselijk een gastspreker uit te nodigen. Voor het gespecialiseerde landbouwmachines te leren kennen kan een bedrijfsbezoek georganiseerd worden. Maak gebruik van reële werksituaties om de specifieke doelen te realiseren. De documenten en het cursusmateriaal zal steeds bijgewerkt worden in functie van de nieuwe ontwikkelingen. Er worden moderne communicatiemiddelen gebruikt bij het toelichten van de leerstof. Communicatie Gebruik het agenda als communicatiemiddel en noteer er ook positieve commentaren in. Overleg met andere leerkrachten over inhoudelijke aspecten en samenhangen. Laat de leerlingen de kenmerken van materialen, gereedschappen en machines opzoeken: op technische fiches; op door firma s uitgegeven cd-rom s; op Internet (maak duidelijke afspraken hoe leerlingen hierbij moeten tewerk gaan); via eenvoudige softwarepakketten. Informeer ouders, klassenraad over de vorderingen van de leerlingen. Klasorganisatie Integreer waar kan de theorielessen in de praktische vakken. Het gebruik van aanvulteksten, foto s en tekeningen vergroten de aandacht tijdens de les. Bij het berekenen van kostprijzen rekenbladen leren gebruiken of specifieke programma s. Maak gebruik van reële gegevens bij een prijsberekening. Om te peilen naar de interesses en leefwereld van de leerlingen kan je een klasgesprek organiseren. Het resultaat hiervan kan je eventueel verwerken in wandplaat. De thema s en/of projecten kunnen hieruit afgeleid worden. Koppel waar kan een bedrijfsbezoek aan een specifieke problematiek. Streef naar samenwerking met andere afdelingen, bedrijven

24 BSO 3e leerjaar 3e graad optie: Land- en tuinbouwmechanisatie 23 Gebruik van ICT Gebruik educatieve programma s om de leerlingen zelfstandig te laten werken (op eigen tempo). Laat de technische informatie met behulp van de computer opzoeken en verwerken tot een verzameling eigen documentatie. Verslagen, prijsberekeningen kunnen met de pc verwerkt worden. Het welzijn Laat de preventieverantwoordelijke van de school een les geven over de school en het welzijn. Schenk altijd een ruime aandacht aan de verkeersveiligheid. Projecten Succes beleven is voor elke leerling belangrijk, het is een middel tot waardering. Het gebruiken van vele werkvormen tijdens het leerproces is essentieel. Het vormingsconcept zoals het projectmatig werken streeft naar een strategie, waarbij leerlingen eerst moeten denken en nadien realiseren. Door het inschakelen van terugkoppelingen en meerdere herhalingen zal het rendement opgedreven worden. Met een project wil men een concrete, realiteitsgebonden taken (oefeningen) uitvoeren, met een progressieve moeilijkheidsgraad. Deze taken kaderen in een bepaald thema.

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS KEUZEGEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-stroom Graad: eerste graad Jaar: eerste leerjaar KEUZEGEDEELTE Vak(ken): AV Economie 1e lj: 2 lt/w Vakkencode: WW-s Leerplannummer: 2005/104 nieuw Eerste graad A-stroom

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Studiegebied: Handel Optie(s): Netwerkbeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting: Studiegebied: Lichamelijke opvoeding en sport Sport Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 2/2

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ Specifiek gedeelte 20 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Bio-ecologische

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

mechanica (industriële ICT)

mechanica (industriële ICT) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica/elektronica/elektriciteit/elektromechanica/ mechanica (industriële ICT) 2/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS KSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Beeldende kunsten. Audiovisuele vorming. KU-g. (Vervangt 2002/220)

SECUNDAIR ONDERWIJS KSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Beeldende kunsten. Audiovisuele vorming. KU-g. (Vervangt 2002/220) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: KSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Beeldende kunsten Optie(s) Audiovisuele vorming Vak(ken): KV Audiovisuele vorming /10/10 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2007 (vervangt leerplan D/1996/0279/025 met ingang 1 september 2007) ISBN 978-90-6858-731-9 Vlaams

Nadere informatie

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057)

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Geschiedenis Basisvorming 1/1 lt/w Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM Leerplannummer: 2011/005 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica

FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) FUNDAMENTEEL GEDEELTE Boekhouden-informatica Vak(ken): TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w.

A-STROOM. Handel. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. tweede leerjaar. (vervangt 98084) Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde -/1lt/w Basisoptie: Handel Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: A-STROOM eerste graad tweede leerjaar Leerplannummer: 2010/016 (vervangt 98084) Pedagogische

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Nijverheidstechnieken

Nijverheidstechnieken Nijverheidstechnieken Opbouw van een projectdossier bij het geïntegreerd werken 1 Algemeen Eén van de belangrijkste vernieuwingen in de huidige leerplannen is dat de leerplandoelstellingen en leerinhouden

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie