Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg april 2013 jaargang 2, nr. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg april 2013 jaargang 2, nr. 4"

Transcriptie

1 april 2013 jaargang 2, nr. 4 De digitale nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg is een maandelijkse uitgave in afstemming met het vicariaat Breda, die wordt verstuurd aan alle parochies, pastorale beroepskrachten en belangstellenden. U kunt zich aanmelden/afmelden via: Kopij kunt u aanleveren tot uiterlijk 25 april Redactie en lay-out: Vicaris P. Verbeek, E. Bornhijm en J. Kamps Correspondentie: Vicariaat Middelburg, Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, tel 'Deel jouw droom', is de titel van het boek dat wij samen gaan schrijven voor onze nieuwe koning en koningin. Toen ik die titel las dacht ik, 'Deel jouw droom' is ook zeer toepasselijk wanneer het gaat om wat ons beweegt, mensen van goede wil, mensen van parochie en 'Kerk'. Met elkaar spreken over de droom die in ons leeft, die ons beweegt om te doen wat we doen, al dat vele werk dat we verrichten binnen de parochie, zal ons goed doen, is van belang. De droom die in ons leeft en die als een rode draad door ons leven loopt, van de wieg tot het graf. De pijn die we met elkaar delen omdat 'de droom in mij' zo moeilijk of misschien wel helemaal niet gedroomd wordt door anderen, door wie ons lief zijn. De droom die we enten op Jezus, die 'de droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' onvoorwaardelijk droomde. De droom dat God ons ertoe aanzet 'God te beminnen met heel ons ons hart en onze naaste als onszelf'. Omdat dit leven betekent. Leven verder dan alle grenzen van de dood. Eeuwig leven. Sprekend over mijzelf: Het was en is mijn droom om die Christus present te stellen te midden van de mensen. Het was en is mijn droom om vanuit Christus te leven, om voor te mogen gaan in het vieren van de sacramenten, waarin en waardoor Jezus Christus bij uitstek mensen nabij komt. Op allerlei belangrijke momenten. De droom die in ons leeft, met elkaar delen, geeft ruimte en kracht. Maakt ons vrij en blij. Je droom delen en de droom in elkaar herkennen betekent niet dat het daarna altijd allemaal vanzelf zal gaan. De droom is een. De uitwerking is twee. Dan verschillen we toch weer in hoe we erover denken, in hoe we het zouden doen. Maar ontegenzeggelijk zal de droom die we delen ons goed doen. Van harte wens ik ons allen toe dat we ruimte geven aan de droom die ons doet leven. Dat we die dromen onder woorden brengen en zo met elkaar delen. Opdat Christus moge leven! Opdat wij allen er gelukkiger door mogen worden. Opdat onze wereld er beter door mag worden. Voor iedereen. Vicaris Wiel Wiertz en vicaris Paul Verbeek Chrismamis Op woensdag 27 maart vond in Wagenberg de chrismamis plaats. De H. Gummaruskerk, waar de viering plaatsvond was tot de laatste bank gevuld. Toegewijd aan God en aan elkaar In zijn preek ging bisschop Liesen in op de evangelielezing, over het Schriftwoord dat in vervulling is gegaan (Lucas 4, 16-21). Het woord dat in vervulling gaat is meer dan een woord, het gebeurt hier en nu, gaf de bisschop aan, terwijl wij luisteren naar het woord van God in onze samenkomst en de woorden die God spreekt werkelijk aannemen. Die betrokkenheid op Jezus en in Hem op elkaar zullen we vernieuwen, vertelde de bisschop. We zullen uitspreken dat we ons leven met Christus verbinden. Vanavond vieren we eucharistie. Op andere momenten vieren we ook andere Foto J. Wouters

2 sacramenten, zoals het doopsel, het vormsel, de ziekenzalving. Als gezalfden als christenen zijn wij toegewijd aan God en aan elkaar. We leven niet voor onszelf alleen. Ik bid dat we de band met Christus versterken als we de sacramenten vieren. Traditiegetrouw werd aan het eind van de mis bekend gemaakt waar de chrismamis volgend jaar plaatsvindt. Vicaris Wiel Wiertz maakte de plaats bekend. Het zal de 25e keer zijn dat de chrismamis in de huidige vorm wordt gevierd. De locatie zal zijn de basiliek van Oudenbosch en de datum is woensdag 16 april Kennismakingsbezoek van de bisschop en secretaris-generaal In het teken van de ontmoeting van de bisschop met een samenwerkingsverband togen we op 20 maart jl. naar Midden en West Zeeuws-Vlaanderen. Helaas was de bisschop ziek maar er werd toch besloten de dag doorgang te laten vinden. Vicaris Paul Verbeek nam de bisschop waar, de secretarisgeneraal Ben Hartmann was wel aanwezig. Hoe dan ook, het werd een vruchtbare dag waarin de pastorale teams en de besturen van de Elisabeth- en de Andreasparochie alle ruimte kregen elkaar te ontmoeten en met het bisdom hun vreugde en hun zorgen te delen. Ook werden de kerk van Aardenburg bezocht en werden we geïnformeerd over de bijzondere devotie voor Onze Lieve Vrouw met de Inktpot. Een verering die teruggaat tot de 13e eeuw. We bezochten ook de gesloten kerk van Sluiskil. De aanblik van een ontmantelde kerk stemde iedereen wat treurig. De vraag: wat doen we met het kerkelijk kunstbezit en de overige goederen, werd in de volle breedte met elkaar besproken. De afsluitende Eucharistie en koffie en thee na, besloten een zinvolle dag. Cursus Projectmatig werken voor besturen en teams Parochiebestuurders en pastorale beroepskrachten opgelet want hier wijzen wij u op de cursus 'Projectmatig werken voor besturen en teams', op woensdag 10 en 24 april in Centrum Bovendonk in Hoeven. Deelnemers krijgen van Jos de Kreek praktische handreikingen om zelf met projecten aan de slag te gaan. Hoe kom je van wat je wilt tot hoe je dat goed kunt realiseren. Een projectmatige aanpak kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Overigens volgt later, als vervolg op deze cursus de cursus 'Fondsenwerving voor (pastorale) projecten', voor wie nog uitgebreider toegerust wil zijn. Opgeven kan nog: Roepingenzondag, 21 april 2013 Wat vraagt God van mij? Dat is een vraag die ieder die christen is (Christenen zijn naar Christus genoemd. Dat drukt al meteen een bijzondere roeping uit. Net als Christus de Blijde Boodschap, het evangelie, uitdragen) zich op een gegeven moment zal stellen. Voor iedere mens heeft God een eigen weg. Sommige mensen 'roept' God om in gezin en beroep midden in de wereld het rijk van God op te bouwen. Anderen roept God om herder te zijn en de gemeenschap te dienen als bisschop, priester of diaken. Ook roept God mensen tot het aan God gewijde religieuze leven in orden en congregaties. Ook binnen bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen worden mensen geroepen tot radicaal 2

3 Samen bidden Ieder jaar bidt de kerk wereldwijd op de vierde zondag van Pasen (dit jaar op 21 april) dat velen mogen antwoorden op wat God in hun hart heeft gelegd. Tijdens de vesperviering om uur, in de kathedraal, wordt gebeden om priesterroepingen, diakenroepingen en roepingen tot het religieuze leven. Bidt u mee? Als u het gebed mee wil dragen bent u hartelijk welkom. U kunt zich ook aansluiten bij de gebedskring roepingen. Vesperviering roepingenzondag: H. Antoniuskathedraal, 21 april, uur. Bidden verbindt! Jongerenactiviteiten in de maand april: Jongerenbijeenkomst zondag 14 april 2013 Op zondag 14 april 2013 vindt er weer een maandelijkse jongerenbijeenkomst plaats in ons bisdom. Deze dag zijn we te gast op Bovendonk (Hofstraat 8, Hoeven). Het programma bestaat uit een eucharistieviering, een geloofsgesprek, een maaltijd en ontspanning. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle jongeren afkomstig uit het bisdom in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Het programma duurt van uur tot uur. Opgeven is gewenst. Meer informatie bij Nancy van der Zande, E Excursie voor jongeren naar Sant Egidio te Antwerpen. Het jongerenpastoraat van het bisdom van Breda organiseert in samenwerking met de Diaconale Stad Roosendaal een excursie naar de gemeenschap van Sant Egidio in Antwerpen op zaterdag 11 mei De gemeenschap Sant Egidio is een christelijke lekengemeenschap die regelmatig samenkomt voor gebed, en vriendschap probeert te sluiten met de armsten in een stad op verschillende manieren. Zo ook in Antwerpen. We nodigen jongeren uit om mee te gaan deze dag en het centrum te bezoeken om op deze manier kennis te maken met diaconie. Zo gaat een deel van de groep helpen met het eten geven aan daklozen die naar het centrum komen voor een maaltijd, een ander deel van de groep gaat op bezoek bij bejaarden, en het derde deel zal een wandeling maken door een kansarme wijk. Afsluiten doen we met een gebed in de stijl van de gemeenschap Sant Egidio. Vertrek om uur vanuit Roosendaal, aankomst terug rond uur. Alle jongeren tussen 12 en 35 jaar zijn van harte welkom om mee te gaan. Graag opgeven vóór zondag 5 mei Voor meer informatie kun je terecht bij Nancy van der Zande (projectmedewerker jongeren bisdom van Breda) T of E En de fakkel wordt doorgegeven. Ik ben Ramon Roks, 16 jaar en kom uit Roosendaal, ik zit in het 4 e jaar van de havo op het Norbertuscollege en ben actief binnen de Onze Lieve Vrouweparochie in Roosendaal. Daar ben ik al zeker 6 jaar acoliet, tevens ben ik bezorger van het parochieblad en ben ik actief binnen de fundraisegroep en de diaconie van onze parochie, ook ben ik beschikbaar voor verschillende hand en spandiensten. Sinds een tijdje ben ik ook vrijwilliger bij de Diaconale Stad Roosendaal. Ik krijg steeds vaker de vraag waarom geloof je? Vooral van mensen van mijn leeftijd die niet geloven en het gewoonweg niet begrijpen. Ik ervaar en voel in mijn leven dat God er altijd is en je bij de hand neemt, hij is iemand die voor je wil vechten en van je houdt. Mijn geloof en de kerk zijn zeker heel belangrijk in mijn leven, een steunpilaar of misschien zelfs wel de grond onder mijn voeten. Maar waarom vrijwilligerswerk? Wat eerlijk gezegd veel jongeren niet doen is stilstaan bij de gevolgen van je daden. En juist als je dat wel doet besef je dat steeds als je iets verkeerds doet zoals bijv. vandalisme of zinloos geweld dat vervelende gevolgen voor andere mensen heeft. Zo kun je je ook juist inzetten voor andere mensen met alle mooie gevolgen van dien. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons geeft. Gal. 5, 25 3

4 Theater in de Kerk 2013 Uiterlijk begin volgende week worden de posters en uitnodigingen voor Theater in de Kerk verspreid naar de kerken en de contactpersonen van de vormsel, tiener en jongerengroepen. Ben je tussen de 12 en 30 jaar oud, of kent u jongeren in die leeftijd? Houd je van theater, en wil je samen met andere tieners en jongeren in 1 dag een toneelvoorstelling in elkaar zetten met alles erop en eraan? Geef je dan op! Datum: 8 juni 2013 Locatie: H. Maria Hemelvaart, Raamsdonksveer (Grote Kerkstraat 9) Tijd: uur uur Opgeven en meer informatie bij: Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden van en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten. Met ons eigen persoonlijk leven, onze eerste hoogste verantwoordelijkheid. Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk. Omdat we samen zijn, hoeft niemand alleen te zijn. We hebben aanspraak aan elkaar, vangen elkaar op als dat nodig is en bemoedigen we elkaar. Door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van de steun van de medepelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vinden samen met Maria bezorgt de bedevaart ons kracht en heerlijke dagen. Voor de 66e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer de jaarlijkse bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart te Beauraing. Een plaatsje gelegen vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen waar van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 Maria 33 maal is verschenen aan 5 kinderen. Te weten Fernande, Gilberte en Albert Voisin en aan Andrée en Gilberte Degeimbre. We vieren dus het jubileum dat het 80 jaar geleden is van de verschijningen in Beauraing. Het is heel bijzonder dat Gilberte Degeimbre hiervan nog getuige mag zijn! Maria gaf aan de kinderen een boodschap: Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen. Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en Gezonden. Voor diegenen die al eerder deze bedevaart per bus hebben meegemaakt hoeft dit geen verdere uitleg. Voor de van harte uitgenodigde nieuwkomers volgt hier een toelichting. De verzorgde bedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het weekend van juni 2013 en begeleid door verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. De dagbedevaart is op zondag 2 juni. Indien u met de verzorgde bedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert. Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom, op de plaats waar Maria verschenen is. Het samenzijn is rondom een thema wat terugkomt in de diensten, die ter ere van Maria worden gehouden en die als hoogtepunten worden ervaren. 4

5 Daarnaast is er tijd elkaar te ontmoeten. De deelnemers aan de dagbedevaart vertrekken zondagochtend 2 juni vroeg en ontmoeten de deelnemers aan de verzorgde bedevaart in Beauraing. Uw opstaptijd krijgt u in de week voor vertrek te horen. Deze is afhankelijk van het aantal bedevaartgangers wat zich heeft opgegeven. Onderweg in de bus wordt er gebeden en worden er verschillende liederen gezongen ter ere van Maria. Om uur is er een hoogmis en s middags het Lof met ziekenzegening. Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen. De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer uur weer vanuit Beauraing richting Nederland en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers. De inschrijvingstermijn voor de verzorgde bedevaart sluit op 1 mei. Voor de dagbedevaart kunt u zich tot 15 mei opgeven. Belangstellenden voor de 3-daagse verzorgde - en dagbedevaart kunnen informatie inwinnen bij: Bergen op Zoom : Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel Mevr. J. Goossens-Veraart tel Mevr. R. Jimkes-Rens, tel Bosschenhoofd : Mevr. L. Hoedelmans tel Heerle : Mevr. C. Akkermans-Damen tel Fijnaart : Mevr. T. Moerenhout tel Kruisland/Wouw : Mevr. Mulders-van Hassel tel Nispen : Dhr. J. van de Mast tel Putte : Mevr. Ketelaars tel Roosendaal : Dhr. J. Goorden tel Steenbergen : Mevr. C. van Beurden- van Wiggen tel Zevenbergen : Mevr. C. van Gils-Melisse tel De bedevaart voor de regio Breda vindt plaats op 31 augustus september Indien u hieromtrent informatie wilt gelieve contact op te nemen met Dhr. Ad Brekelmans te Dongen, telnr Bezoekt u ook eens onze website: Geboorte Op 11 maart 2013 is Stijn geboren, zoon van Annemiek en Marius Buijs- Tuytelaars en broertje van Anna en Bram. Wij wensen Annemiek en haar gezin veel geluk! Pater Antonius (Dingeman) Schuurmans overleden Op 19 maart 2013 is in Tilburg pater Schuurmans overleden. Hij werd geboren te Lage Zwaluwe op 15 oktober 1928 en is op 4 augustus 1954 tot priester gewijd voor de Minderbroeders Capucijnen. Pater Schuurmans heeft benoemingen in diverse parochies in vicariaat Breda gehad. Op 23 maart jl. hebben de plechtige uitvaartdienst en aansluitend zijn begrafenis op het kloosterkerkhof plaatsgevonden. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van mei. 5

Programmagids 2011. Diocesaan aanbod voor parochies

Programmagids 2011. Diocesaan aanbod voor parochies Programmagids 2011 Diocesaan aanbod voor parochies Voorwoord bisschop Van den Hende Geachte lezer, Voor het tweede achtereenvolgende jaar komt een Programmagids uit met het diocesane aanbod. Hiermee is

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie-

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Jaargang 44, nr. 09 18 juni 2 juli BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 Vorig jaar

Nadere informatie

God of Goud - Hoeveel is genoeg?

God of Goud - Hoeveel is genoeg? FEBRUARI 2015 Informatiekrant van het Bisdom Rotterdam s www.bisdomrotterdam.nl s jrg. 42 s nr. 1 God of Goud - Hoeveel is genoeg? Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. Dit jaar staat in de

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H.

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. Pasen/april 2015 2 Schalmei Wonder In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet Als het witte bloesems sneeuwde in het gras En ik heb het laten sneeuwen Laten sneeuwen op mijn hoed

Nadere informatie

Binnenstad Bericht. 11 Juli/Augustus 2008. Berichten uit de Achterhoek, slot Aankondiging Willibrordprocessie. Informatie Binnenstad Parochie Utrecht

Binnenstad Bericht. 11 Juli/Augustus 2008. Berichten uit de Achterhoek, slot Aankondiging Willibrordprocessie. Informatie Binnenstad Parochie Utrecht 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd 19-06-2008 15:47 Pagina 1 Binnenstad Bericht Informatie Binnenstad Parochie Utrecht 11 Juli/Augustus 2008 In dit nummer: Toekomst parochieblad Berichten uit de Achterhoek,

Nadere informatie

Woord namens de pastoor

Woord namens de pastoor Wenk Nieuwsbrief St.Willibrordusparochie Eersel jaargang 1 - nummer 4 december 2013 Adventsbezinning In de maand december bezinnen veel mensen zich op het leven, ook het eigen leven. Dat is merkbaar aan

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Opleiding Bovendonk. Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven

Opleiding Bovendonk. Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven Nummer 8 - november 2014 Opleiding Bovendonk Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven De diaken actief in de liturgie: het lezen van het evangelie. (Foto: R. Mangold) Op 21 november

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1

PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 Van de redactie 2 Inleiding van het pastorale team: Sterven op je paasbest 3 Herbestemming van de Heusdense kerk 5 Informatieavond rond Heusdense kerk 6 Parochie

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

Smoelen- boek 2014-2015

Smoelen- boek 2014-2015 Smoelenboek 2014-2015 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie