VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Modules Rentmeesterpraktijk. seizoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Modules Rentmeesterpraktijk. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl"

Transcriptie

1 VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Modules Rentmeesterpraktijk seizoen

2 Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische ondernemers worden genoodzaakt onder invloed van marktontwikkelingen en overheidsmaatregelen (milieu en EU politiek) zich te bezinnen op de inzet van de productiefactor grond. Hierdoor groeit het agrarisch bedrijfsleven uit tot een dynamische commerciële sector. Het sluiten van beheersovereenkomsten, bedrijfsvergroting, bedrijfssluiting, overdracht van melkquota; het zijn allemaal zaken die in het dagelijkse leven spelen. Daarnaast neemt de vraag naar grond voor nietagrarisch gebruik (woningbouw, aanleg van wegen, spoorlijnen en industrieterreinen) sterk toe. Ook ontstaan in toenemende mate projecten ten behoeve van horeca, recreatie en toerisme. De gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid gaan steeds meer over tot een voorwaarden scheppend plattelandsontwikkelingsbeleid. Door deze ontwikkelingen worden steeds vaker deskundigen ingeschakeld. Kortom komt het erop neer dat rentmeesters nodig zijn met kennis van zaken in het landelijk gebied. Inspelend op deze ontwikkelingen heeft OTS InterStudie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een opleidingstraject opgezet. De modules Rentmeesterpraktijk vormen het afsluitende deel. Doelgroep De modules Rentmeesterpraktijk zijn bedoeld voor degenen die rentmeester willen worden en sluiten het opleidingstraject tot rentmeester af. Indien u ook aan de overige door de NVR gestelde voorwaarden voldoet, kunt u aansluitend aspirant-lidmaatschap aanvragen bij de NVR. Vooropleiding Alvorens u aan de modules Rentmeesterpraktijk kunt deelnemen, dient u de opleiding Basistheorie Taxateur onroerende zaken, de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed (LV) en de cursus Aanvullende theorie Rentmeester te hebben afgerond met de bijbehorende examens. De opleiding Basistheorie Taxateur onroerende zaken bestaat uit 5 modules, te weten Bouwkunde, Juridische aspecten I (Privaatrecht), Juridische Aspecten II (Publiekrecht), Financiën, fiscaliteiten en taxaties en Vastgoedeconomie. Voor deze opleiding is een aparte brochure beschikbaar. De cursus Aanvullende theorie LV omvat onderwerpen als Oriëntatie landelijk gebied, Landbouw en algemene landbouwkunde, Bos, natuur, landgoederen en commerciële objecten, Overige privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten landelijk vastgoed, Grondbeleid. Deze onderwerpen worden op kennisniveau getoetst. Voor deze cursus is ook een aparte brochure beschikbaar. 1

3 De cursus Aanvullende theorie Rentmeester omvat voor een groot deel dezelfde onderwerpen als de cursus Aanvullende theorie LV. Het zijn immers dé onderwerpen, waarmee de rentmeester zich bezig houdt. Binnen deze cursus wordt het onderwerp Oriëntatie landelijk gebied echter uitgebreider behandeld en alle andere onderwerpen diepgaander. De onderwerpen worden nu getoetst op inzicht en toepassing. Een aparte brochure is eveneens beschikbaar. Structuur en inhoud De modules Rentmeesterpraktijk bestaan uit een drietal praktijkgerichte onderdelen. Ze zijn gericht op de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de rentmeester en zijn als volgt samengesteld: Module 1: Onderhandelen en rapportagetechnieken Aanpak, werkwijze, ethiek, presentatie Het definiëren van het doel van een gesprek of rapport. Aspecten van onderhandelen (het proces van de onderhandelingen, de spelregels van het onderhandelen, de machtsbalans, sfeer, psychologisch inzicht en onderhandelingstechnieken). Typen van onderhandelaars (persoonlijke (eigen) stijl en effectieve onderhandelingsstijlen, flexibiliteit om van stijl te kunnen wisselen). Valkuilen bij onderhandelingen (omgaan met de drang om aardig gevonden willen worden, het onderste uit de kan willen halen, op de man spelen en emotioneel worden bij onderhandelingen). Onderhandelingsstrategieën (hanteren van voorbeelden van meebewegende (spiegelen) en tegenbewegende onderhandelingsstrategieën). Reageren op trucs (omgaan met trucs om de onderhandelingspartner uit balans te brengen; hoe deze trucs te herkennen, er op te reageren en hoe ze eventueel zelf te hanteren). Het hanteren van doelmatig taalgebruik, waaronder: argumenteren, het beeldend en nauwkeurig omschrijven, het voorkomen van clichés. Het samenvatten van gesprekken en bijeenkomsten (en is het daarbij beoogde doel bereikt?), zowel mondeling als in rapportvorm (notulen, actie- en besluitenlijst, juiste structuur). Module 2: Procesvaardigheden Onderscheiden rapporten, opstellen overeenkomsten, zienswijzen/bezwaren, juridische procedures Het onderscheiden van/omgaan met verschillende doelgroepen. Het typeren van verschillende soorten rapporten (taxatierapport, onderzoeksrapport, adviesrapport) en boordelen structuur. Het opstellen van overeenkomsten (voor huur, pacht en aan- verkoopovereenkomst, op basis van standaardrichtlijnen of standaardvoorwaarden). Het formuleren en afhandelen van zienswijzen in de procedures rondom het bestemmingsplan. Voeren van juridische procedures op gebied van privaatrecht en publiekrecht (bijvoorbeeld pacht en in beroep gaan). Het (inhoudelijk) reageren op brieven/documenten van betrokkenen namens de gemeente, provincie of waterschap in bijvoorbeeld beroepsprocedures. 2

4 Module 3: Projectmatig werken voor projectmedewerkers Projectplanning, projectontwikkeling Fasering en kenmerken van een project (structuur). Rollen in een project en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Kenmerken van een goed projectteam (combinatie van eigenschappen, disciplines en factoren die samenwerking beïnvloeden). De projectplanning en hoe daar mee om te gaan (geplande activiteiten, inzet, duur en relaties tussen activiteiten, kritieke pad en speling). Van alle modules zijn nauwkeurig omschreven eind- en toetstermen beschikbaar. Lestijden, -dagen en locatie De modules worden gegeven gedurende de periode oktober juni in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender op Iedere module omvat 4 dagen die eens per 2-3 weken worden verzorgd. Daarnaast worden enkele excursies georganiseerd. Gedurende de schoolvakanties zijn er normaliter geen lessen. Studiebelasting en examens Naast de lessen heeft u gemiddeld zo n 6 tot 7 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten. Iedere module wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Zo n opdracht is een afspiegeling van wat tijdens de lessen behandeld is. Praktijkopdracht module 1: Het opstellen van een effectieve presentatie en het feitelijk geven van die presentatie aan een opdrachtgever of groep van toehoorders. Hoewel de nadruk ligt op het mondelinge aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.* Praktijkopdracht module 2: Het schrijven van een bezwaarschrift inzake procedures rondom het bestemmingsplan of het opstellen van een pacht- of huurovereenkomst. Hoewel de nadruk ligt op het inhoudelijke aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.* Praktijkopdracht module 3: Het opstellen/schrijven van een projectplan n.a.v. een eigen gekozen onderwerp. Alle behandelde facetten uit de module dienen hierin terug te komen. Hoewel de nadruk ligt op het inhoudelijke/projectmatige aspect, zal ook het schriftelijke aspect meewegen.* * Onder het schriftelijke aspect wordt verstaan: taal- en spelfouten, opbouw verhaal, structuur, taalgebruik, leesbaarheid. Na afloop van iedere module krijgt u een cijfer op basis van aanwezigheid en gemaakte praktijkopdracht. Iedere voldoende levert een certificaat op. Indien alle modules voldoende zijn afgerond geeft dat automatisch recht op het diploma. 3

5 DEKRA controleert OTS InterStudie is een VastgoedCert erkend opleidingsinstituut. Dit houdt in dat een aantal cursussen onder toezicht staan van DEKRA (voorheen KEMA Quality). Jaarlijks voert DEKRA een kantooraudit uit bij OTS InterStudie om te toetsen of het instituut voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast controleert DEKRA het studiemateriaal en bezoekt steekproefsgewijs een aantal cursussen. Deze kwaliteitsborging is ook van toepassing op de modules Rentmeesterpraktijk. Dit deel van het totale opleidingstraject tot rentmeester staat dus onder toezicht van DEKRA. Vrijstellingen In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid vrijgesteld te worden van een module op basis van uw vooropleiding. Indien u denkt daarvoor in aanmerking te komen, kunt u een verzoek indienen bij de studiecoördinator van OTS InterStudie. Dit verzoek dient het volgende te bevatten: een kopie van uw betreffende diploma en een persoonlijke toelichting waarom u denkt voor vrijstelling in aanmerking te komen. In samenspraak met Bureau NVR wordt vervolgens gekeken of uw verzoek gehonoreerd wordt. Begeleiding Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende het opleidingstraject te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de verschillende modules te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp. Investering De deelnamekosten bedragen 1.125,- (excl. BTW) per module per persoon. Alle genoemde kosten zijn inclusief: studiemappen, readers e.d. koffie, thee en lunch mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen ( helpdesk functie) maar exclusief: studieboeken U kunt de studieboeken tegen kostprijs bestellen bij OTS InterStudie. De kosten zijn gemiddeld ca 100,- per module. Meer informatie Voor meer informatie over deze modules kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) , of via Zie voor alle relevante informatie of 4

6 Mogelijke vervolgstudies Training Praktijktoets Landelijk Vastgoed Taxeren LV in de praktijk Cursus WOZ Taxateur OTS InterStudie, juni

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT!

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! Hartelijk welkom bij Morel U wilt succesvol worden en blijven in de

Nadere informatie

Theorie en Taxeren op alle niveaus:

Theorie en Taxeren op alle niveaus: opleidingen met Zin! Makelaardij en Vastgoed Voor iedereen die aan het werk wil als veelzijdig vastgoedspecialist Theorie en Taxeren op alle niveaus: Assistent-makelaar Makelaardij (Basistheorie Taxateur

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Binnenhuisarchitectuur

Binnenhuisarchitectuur Binnenhuisarchitectuur Gedegen, inspirerend en veelzijdig Een plezier en een verrijking voor uzelf! Direct aan de slag met een landelijk erkend vakdiploma (EHCB) Nieuw bij IPD: binnenhuisarchitectuur Bent

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT!

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! Hartelijk welkom bij Morel U wilt succesvol worden en blijven in de

Nadere informatie

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l Cursusaanbod 2010-2011 v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n w w w.bestuursacademie.n l w w w.i n g r a d o.n l Colofon Voorwoord Het samenwerkingsverband Bestuursacademie

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie