Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland"

Transcriptie

1 Informatieboekje Afdeling Hoeksche Waard locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland versie 2014

2 Inhoud Welkom bij het Nederlandse Rode Kruis 3 Internationale hulp 4 Sociale hulp 5 Activiteiten in de afdelingen 6 Noodhulp 7 Evenementenhulpverlening 8 Fondsenwerving en Communicatie 8 Vrijwilligersmanagement en Opleidingen 8 Praktische informatie 9 Wat u verder nog moet weten Aanvullende informatie 12 Adressen 13 2

3 Welkom bij Het Nederlandse Rode Kruis Hartelijk welkom als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, district Hoeksche Waard. We zijn blij dat u zich heeft aangemeld! Natuurlijk hopen we dat u zich snel bij ons thuis voelt. Want hoe sneller u zich thuis voelt, hoe beter u aan de slag kunt. Daar doen we van alles aan: - intakegesprek - introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers - introductiegids van het Nederlandse Rode Kruis - informatieboekje district Hoeksche Waard Bent u eenmaal werkzaam als vrijwilliger dan kunt u rekenen op ondersteuning en begeleiding van de coördinatoren en bestuursleden. Ook een aanvullende opleiding behoort tot de mogelijkheden. Het werk bij het Rode Kruis is veelzijdig en boeiend. Samen met u kunnen we elk jaar, elke maand, elke week of zelfs elke dag, vele mensen bereiken. Mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben en die we bijvoorbeeld bezoeken of met wie we een telefooncirkel opzetten. We kunnen samen met u Eerste Hulp bieden tijdens de inzetten bij evenementen. Dankzij u kunnen we fondsen werven of projecten uitvoeren, zoals een uitje voor een specifieke doelgroep. Dit werk zou niet mogelijk zijn zonder uw inzet en die van onze andere vrijwilligers én de financiële steun van leden en donateurs. Als vrijwilliger bent u tevens ambassadeur van het Rode Kruis. U vertelt op verjaardagen, op uw werk of in andere situaties aan vrienden, familie en collega s over het Rode Kruis. Natuurlijk wilt u dan goed beslagen ten ijs kunnen komen. Daarom bieden we u dit boekje aan met informatie over het district. Afdeling Hoeksche Waard. Onze afdeling bestaat uit de volgende locaties: Binnenmaas-Strijen, Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland. We maken deel uit van het Nederlandse Rode Kruis. Het Verenigingskantoor is gevestigd in Den Haag. Het werk binnen het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit de volgende aandachtsgebieden: Respect en Hulpbereidheid Zelfredzaamheid Bevolkingszorg & Evenementenhulp Fondsenwerving & Communicatie Vrijwilligersmanagement & Opleiding De laatste twee aandachtsgebieden ondersteunen de vrijwilligers bij hun taken. 3

4 Internationale hulp Onze afdeling participeert in wisselende internationale projecten, in samenwerking met het verenigingsbureau in Den Haag. Zo ondersteunen wij tot we medio 2013 een project in Papoea Nieuw Guinea. Hierdoor zijn wij actief betrokken bij de hulpverlening aan de meest kwetsbaren elders in de wereld. We doen dat vooral door voorlichting te geven over ons project, bijvoorbeeld op basisscholen en door fondsen te werven. Opsporing en Contactherstel Tijdens een ramp of gewapend conflict verliezen mensen elkaar gauw uit het oog. Het Rode Kruis probeert vermisten terug te vinden. In Nederland helpen vrijwilligers bij de registratie van verzoeken tot opsporing. Hierbij kan het om zowel opsporing in het buitenland als in Nederland gaan. Vrijwilligers van onze district zijn op afspraak beschikbaar en s-gravendeel en/of Oud-Beijerland. Coördinator: Mevr. Diane de Geus, tel:

5 Zelfredzaamheid- Sociale hulp Onze Sociale Hulp is erop gericht om de eenzaamheid te verminderen en de zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare situaties te versterken. Want het hebben van contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Onze afdeling kent de volgende Sociale Hulpactiviteiten: Project Leef Samen. Met Leef Samen wil het Rode Kruis Hoeksche Waard zich de komende jaren richten op het versterken van de zelfredzaamheid en de weerbaarheid van chronisch zieken, mensen met een beperking, migranten en vereenzaamde mensen in de Hoeksche Waard. De drie hoofdthema s zijn: Samen Leren, Samen uit, Samen Thuis en Samen Sporten en Samen Doen. Samen taalcoach Boottocht. Jaarlijks wordt er een dagboottocht georganiseerd waarbij 240 ouderen welke niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, een tochtje over de wateren in de regio wordt aangeboden. Zeiltocht. Ook jaarlijks organiseert de afdeling te samen met Stichting Zuid-Wester en Kidsclub de Spetters een zeiltocht met de Hoop op Zegen vanuit de haven in Numansdorp. Deze zeiltocht is voor kinderen met een beperking en als begeleiders gaan ook MAS-leerlingen van het Actief College mee. Concert. Voorheen organiseerde Hoeksche Waard een concert. Voor 2014 staat er een concert gepland met het Hoeksche Waards Mannenkoor op 15 september in -s Gravendeel. Kidsclub De Spetters Dit is een creaclub voor ZMLK kinderen welke elke 2 e woensdag van de maand bij elkaar komen om met elkaar leuke dingen te gaan doen. Dit kan zijn op creatief gebied of samen een uitstapje maken etc. Inmiddels is er op zaterdagavond 1 x in de maand een jongerensoos voor de oudere deelnemers. 5

6 Vakantiespeelweek. Voor kinderen met een beperking is er in 2012 voor het eerst de medewerking verleent door het Rode Kruis aan een vakantiespeelweek voor deze doelgroep. Een bijzonder succes welke in de toekomst voor herhaling vatbaar is. Activiteiten binnen de locaties van onze afdeling: Contactbijeenkomsten. In verschillende verzorgingshuizen en/of op andere locaties binnen de Hoeksche Waard worden deze contactbijeenkomsten georganiseerd. Dit kunnen zijn koffieochtenden of spelmiddagen welke door Rode Kruis vrijwilligers worden voorbereid en uitgevoerd. Voortvloeiend uit deze bijeenkomsten worden er ook Voorjaarsmarkten, Najaarsmarkten en Kerstbijeenkomsten georganiseerd. Huisbezoek /Activerend huisbezoek. Regelmatig bezoek van een vrijwilliger, zomaar voor de gezelligheid, om een praatje te maken, of om samen boodschappen te doen. Telefooncirkels / contactcirkels Een groep mensen belt elkaar dagelijks. Om even bij te praten en bij elkaar na te gaan of het nog goed gaat. Een Rode Kruisvrijwilliger begint en eindigt de telefooncirkel. Winkelen en wandelen met rolstoelgebruikers. In diverse locaties zijn werkgroepjes actief om met mensen met een beperking te gaan wandelen of winkelen, In s-gravendeel zijn er 6 winkelavonden per jaar waarbij s avonds de AH winkel speciaal geopend is voor deze rolstoelgebruikers. Bijzondere vakanties (landelijk project) Een weekje of weekendje er tussenuit. Dat is niet zo eenvoudig als je gebruik maakt van een rolstoel of een chronische ziekte hebt. Het Rode Kruis maakt het wél mogelijk. Met alle noodzakelijke begeleiding en verzorging, in één van de eigen, geheel aangepaste vakantiehotels. Dit zijn De Valkenberg De Paardestal in Rheden, en IJsselvliet in Wezep. Varen kan ook, op het vakantieschip van het Rode Kruis J. Henry Dunant III. Het is eveneens mogelijk deel te nemen aan speciale themaweken of vakanties. Deze zijn aangepast aan handicap, ziekte en leeftijd. Ook wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van de betrokken deelnemers. Ernstig zieke kinderen kunnen logeren in één van de Mappa Mondo vakantiehuizen in Wezep, Rijswijk en Waalre. Vrijwilligers van de afdeling Hoeksche Waard regelen de aanmeldingen van de bijzondere vakanties en doen de intake. Wilt u meer informatie over bovenstaande activiteiten binnen het district Hoeksche Waard neem dan contact op met het districtskantoor tel: , Of kijk op 6

7 Bevolkingszorg- Noodhulp Onder noodhulp verstaan we rampenhulp en eerste hulp. Beide zijn gericht op het verminderen van gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen. De rampenhulpverlening bij het Nederlandse Rode Kruis is regionaal georganiseerd. Er is een coördinator noodhulp (beroepskracht) in de Veiligheidsregio Zuid-Holland- Zuid waar de afdeling Hoeksche Waard onder valt. Deze werkt samen met een (vrijwillig) regiocoördinator en een aantal (vrijwillige) hoofden: - hoofd geneeskundige eenheid (ofwel medische assistentie); - hoofd opvang en verzorging; - hoofd verwanteninformatie; - hoofd evenementenhulpverlening (in ontwikkeling). Zij coördineren hun activiteit in de regio en hebben overleg met de betreffende vrijwilligers in de districten. De activiteiten van het aandachtgebied Noodhulp die bij de district thuishoren, zijn: - de evenementenhulpverlening; Bij Noodhulp kunnen vrijwilligers (na het volgen van een opleiding) werkzaam zijn bij: Geneeskundige eenheid (medische assistentie) Een onderdeel van de geneeskundige eenheid is: SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden hulp aan ambulancediensten bij rampen en calamiteiten. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma Eerste Hulp en de aantekeningen verbandleer en AED-bediener. Zij volgen hiervoor de opleiding Hulpverlening Ongevallen en Calamiteiten (HOC). Deze Rode Kruisopleiding wordt verzorgd door medewerkers van de GGD. De vrijwilligers verrichten de volgende taken: - voorbereidende werkzaamheden; - assistentie van de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling; - hulp bij het transport van gewonden; - verblijf bij een patiënt die op vervoer moet wachten. Opvang en Verzorging Vrijwilligers van het team Opvang en Verzorging kunnen op verzoek van de gemeente verschillende diensten verlenen bij een ramp. Zo kunnen zij ondersteuning bieden bij de opvang en registratie van evacués. Ook kunnen zij een luisterend oor bieden aan mensen die door de situatie erg overstuur zijn en ongerust zijn over hun familieleden en/of hun bezittingen. Het kan zelfs betekenen dat ze de gehele organisatie van het opzetten en inrichten van het opvangcentrum op zich nemen. Zij volgen daarvoor een opleiding, die afgesloten wordt met een certificaat en houden hun kennis via bijscholing bij. In samenwerking met de gemeente worden regelmatig oefeningen gehouden. 7

8 Bevolkingszorg Het Rode Kruis assisteert gemeenten bij het registreren van de slachtoffers van een ramp. Denk daarbij aan de volgende handelingen: het helpen van evacués bij het invullen van registratieformulieren; het registreren van de formulieren in het computerprogramma I-RIS; het registreren van personen die worden gezocht; het informeren van verwanten. De opleiding hiervoor bestaat uit twee gedeelten: registratie en telefoonteamtraining. Het is een landelijk opgezette dienst, die geleid wordt door een Hoofd Bevolkingszorg in de veiligheidsregio. Evenementenhulpverlening Bij evenementen en festivals worden Rode Kruisvrijwilligers gevraagd om als Eerste Hulpverleners aanwezig te zijn. Soms gebeurt dit in samenwerking met de plaatselijke EHBO-verenigingen, afhankelijk van het aantal dat nodig is. Een vrijwilliger verleent Eerste Hulp aan slachtoffers en schakelt professionele hulpdiensten in als dit nodig is. De Eerste Hulpopleiding bestaat uit 18 avonden en is inclusief de aantekening verbandleer en AED-bediener. Bovendien worden vrijwilligers getraind in het omgaan met agressie en geweld tijdens de diensten. Cursisten kunnen na het behalen van het diploma ingezet worden bij evenementen. In het begin staan ze samen met een ervaren Eerste Hulpverlener op een Rode Kruispost. Het diploma is twee jaar geldig en moet jaarlijks middels bijscholingen upto-date gehouden worden. Fondsenwerving en communicatie Een positief imago zorgt voor meer steun, zowel in donaties als bij wat we doen, waardoor meer mensen geholpen kunnen worden. Belangrijke activiteiten van dit aandachtsgebied zijn: het onderhouden van contact met de media, het samenstellen van folders en andere teksten, het plaatsen van advertenties en het beheer van de districtswebsite. Ook de interne communicatie, gericht op de eigen vrijwilligers, is van belang. Zo verschijnt er 3 x per jaar de vrijwilligersnieuwsbrief. Een andere taak is het (mede)organiseren van de collecte, onder meer het werven van collectanten en het publiceren over de collecte. Om onze Rode Kruisactiviteiten te kunnen financieren zijn ieder jaar vele collectanten actief. Zij doen mee aan de jaarlijkse landelijke collectecampagne in juni. Vrijwilligersmanagement en opleidingen Voordat iedere vrijwilliger op de juiste plek zit en goed voorbereid aan de gang kan, is er al het nodige werk verzet. Het regelen van de werving, de aanmelding, de begeleiding en de opleidingen van vrijwilligers wordt vrijwilligersmanagement genoemd. De medewerkers van dit taakveld zorgen ervoor dat het inzetten van Rode Kruisvrijwilligers zo efficiënt mogelijk verloopt. Soms is scholing gewenst. De opleidingen worden verzorgd door vrijwillige docenten. Mocht u besluiten om met het vrijwilligerswerk te stoppen dan horen we graag uw ervaringen. We nodigen u dan uit voor een eindgesprek. Met uw informatie kunnen 8

9 we onze begeleiding van vrijwilligers weer verbeteren. Ook dan krijgt u dus weer te maken met een medewerker vanuit het Vrijwilligersmanagement. Praktische informatie Huishoudelijke regels districtsgebouw 1 Parkeren Als u met de auto komt, dan geldt er in het centrum van Oud-Beijerland een parkeerbeleid. Overdag en s avonds tijdens koopavonden is het betaald parkeren. 2 Roken Het districtsgebouw is een openbaar gebouw. Daarom mag er nergens meer gerookt worden in het pand. Gedragsregels: 1 Houding Tijdens het vrijwilligerswerk wordt van u een correcte houding verwacht, die in lijn ligt met de grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis. Dat betekent onder meer dat er geen onderscheid gemaakt mag worden bij hulpvragers op het gebied van huidskleur, ras en overtuiging. Meer informatie over onze grondbeginselen kunt u vinden in onze Introductiegids. Het is van belang dat ongewenst gedrag van omstanders of hulpvragers wordt gemeld aan de coördinator of het bestuurslid van de betreffende activiteit. Daarom verzoeken we u het te melden als u hier tijdens uw inzet of activiteit mee geconfronteerd wordt. Onze grondbeginselen zijn: : Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid. 2 Kleding Voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis is geen speciale kleding vereist, behalve bij een inzet voor de Eerste Hulp. Hierbij dient u uw Rode Kruiskleding te dragen. Deze zorgt voor herkenbaarheid van de vrijwilligers. Als u nog niet in het bezit bent van een uniform dan wordt van u verwacht dat u correcte kleding draagt. Er zijn extra jassen beschikbaar om te lenen tijdens de inzet. Voor diensten bij Sociale hulp wordt van u verwacht dat u er verzorgd uitziet. 3 Afmelden Het kan voorkomen dat u wegens ziekte of een andere oorzaak niet (meer) kunt deelnemen aan de activiteit of cursus waar u verwacht wordt. Dan verzoeken we u om u tijdig af te melden bij uw coördinator. 4. Klachtenregeling Het kan voorkomen dat er tijdens de inzet problemen zijn geweest die met de leiding van de hulpverlening niet op te lossen zijn. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het bestuurslid van de district waar de hulpverlening onder valt. Als er klachten zijn die het bestuur betreffen kunt u uw klacht indienen bij het verenigingsbureau (landelijk bureau). 9

10 Wat u verder nog moet weten. Flexvrijwilliger Hebt u weinig tijd, wilt u kortstondig werk voor het Rode Kruis verrichten, is er op dit moment geen passende functie, of wilt u projectmatig werk doen, dan bestaat de mogelijkheid om flex-vrijwilliger te worden. Twee willekeurige voorbeelden: 1. u helpt bij de jaarlijkse collecte en zet u eenmaal per jaar in als collectant 2. u stelt u kennis en kunde beschikbaar op incidentele basis voor een project Intake vrijwillger Als u als vrijwilliger aan de gang wilt gaan bij het Nederlandse Rode Kruis, dan wordt er allereerst een Intakegesprek met u gehouden, waarin alle mogelijkheden worden besproken om een functie te vinden die zo goed mogelijk past bij uw wensen, verwachtingen en ambitie. Is er een functie gevonden, dan gaat u sfeer proeven. Is uw ervaring positief, dan gaan we graag een vrijwilligersovereenkomst met u aan. Vrijwilligersovereenkomst Als u definitief besluit om vrijwilliger te worden bij het Nederlandse Rode Kruis, dan wordt met u een vrijwilligersovereenkomst aangegaan. Op basis van deze overeenkomst kunnen wij u verzekeren en komt u in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Verzekering Vanaf het moment dat u vrijwilliger wordt bij onze vereniging en dit dus is bevestigd met het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst bent u door middel van een collectieve ongevallen verzekering tijdens de werkzaamheden die u voor het Rode Kruis verricht verzekerd. Onkostenvergoeding Indien u onkosten maakt die voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig zijn en waarvoor u (vooraf!) toestemming hebt gevraagd aan de taakveldcoördinator c.q. taakveldbestuurslid, dan kunt u deze kosten declareren bij de penningmeester. U kunt hiervoor gebruik maken van een declaratieformulier dat u kunt aanvragen bij onze administratief medewerkster. Declaratieformulier Uw onkosten kunt u op een declaratieformulier indienen bij de penningmeester. Het formulier moet voorzien zijn van uw naam, het taakveld waarvoor uw werkzaam bent en uw bank- of girorekening. Het formulier moet bovendien door u en uw taakveldbestuurslid getekend zijn, alvorens u het formulier instuurt. Legitimatiebewijs Indien het voor uw werkzaamheden nuttig of nodig is, kunt u bij de administratie van ons kantoor een legitimatiebewijs aanvragen, waaruit blijkt dat u verbonden bent aan het Nederlandse Rode Kruis en als zodanig uw werkzaamheden uitoefent. 10

11 Opleidingen Als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis kunt u vele (aan uw functie gerelateerde) opleidingen volgen. De meest bekende is wellicht het EHBO-diploma. U kunt als vrijwilliger deze opleiding gratis volgen en ook de herhalingslessen en het geldig houden van het EHBO-diploma wordt door het Rode Kruis geregeld. Van u wordt als tegenprestatie verwacht dat u minimaal 20 uren per jaar uw assistentie verleent bij evenementen, zodat u ook uw vaardigheden in de praktijk aanwendt. Het is uiteraard ook mogelijk om ingezet te worden bij evenementen als u elders (bij een EHBO-vereniging) uw diploma hebt behaald c.q. geldig houdt. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van uw diploma. Een kleine (willekeurige) greep uit de andere opleidingen/cursussen: - voor Sigma (HOC-opleiding) - voor Opvang & Verzorging - communicatie - integrale samenwerking - coaching en begeleiding - projectmatig werken - omgaan met Agressie & Weerstand Materialen Als u EHBO of Sigma-vrijwilliger bent (wordt), dan wordt aan u een EHBO-tas, kleding, etc. ter beschikking gesteld. Deze materialen blijven het eigendom van het Nederlandse Rode Kruis en moeten bij het stoppen als vrijwilliger in goede staat weer worden ingeleverd. Overleg Op min of meer regelmatige basis vindt er overleg plaats met de andere vrijwilligers die in het taakveld van uw keuze werkzaam zijn. Deze ochtenden of avonden (afhankelijk van het taakveld) hebben een (in)formeel karakter en zijn bedoeld om elkaar (beter) te leren kennen en te leren van elkaars ervaringen. Functioneringsgesprek Jaarlijks wordt door de coördinator of taakveldbestuurder met u doorgenomen hoe het werkt verloopt en/of zaken veranderd of verbeterd kunnen worden. Ook wordt met u nagegaan of de functie nog steeds past bij uw verwachtingen. Psychosociale nazorg Vrijwilligers, die onverhoopt te maken krijgen met een schokkende gebeurtenis tijdens hun werk, kunnen ter verwerking van de gebeurtenis een beroep doen op psychosociale begeleiding en nazorg. Beëindigen werkzaamheden Indien u wilt stoppen met uw werkzaamheden als vrijwilliger, dan stellen wij het op prijs onvoorziene omstandigheden voorbehouden als u het bestuur hiervan 2 maanden voor de einddatum op de hoogte stelt. Hierdoor kan tijdig voor vervanging gezorgd worden en komt de hulpvrager niet in de kou te staan. 11

12 Exitgesprek Natuurlijk vinden wij het jammer als u stopt met het vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Graag evalueren wij met u hoe het werk bij het Nederlandse Rode Kruis is verlopen. Aanvullende informatie. Het districtskantoor in Oud-Beijerland beheert de vrijwilligersadministratie. De administratief medewerker is aanwezig op maandag en donderdag van uur en dinsdag en vrijdag van uur. Gaat u verhuizen, of wijzigt uw ten naamstelling, telefoonnummer of adres geeft dit svp zsm door aan: Afdeling Hoeksche Waard, Julianastraat 11, 3262 SH Oud-Beijerland. Tel of per Wilt u een RK-legitimatiebewijs stuur een pasfoto met naam en adres naar bovenstaand adres en u krijgt zsm een nieuw legitimatiebewijs. Voor u als vrijwilliger staat er veel informatie zoals het laatste nieuws van diverse activiteiten van afdelingen in het gehele land op het Intranet van het Rode Kruis. U kunt inloggen op Intranet als volgt : https://portaal.rodekruis.nl Gebruikersnaam: = uw registratienummer: ( staat op uw legitimatie of adreslabel) Wachtwoord: = uw postcode met huisnummer aan elkaar ( bijv. 3262sh11). Verder vindt u veel informatie op en rodekruis.tv Mocht u verder nog vragen hebben dan zijn we bereikbaar op bovenstaande kantooruren. Wat vindt u als vrijwilliger op het nieuwe intranet U vindt op deze site allerlei informatie met betrekking tot het Rode Kruis en ook voor bestuurders is deze site belangrijk. Alle bestuursinformatie kunt u hier vinden en ook de laatste ontwikkelingen en informatie over de RSC s en districten en afdelingen. Ook kunt u persoonlijk uw eigen registratie gegevens inzien. Waar vind ik wetenswaardigheden over het district Hoeksche Waard? Onder de kop VERENIGING ziet u Regio s Districten-Afdelingen- Hierna volgt een overzicht van de Regio s. District Hoeksche Waard vindt u onder de Regio Midden West. Wilt u meer informatie over bovenstaande activiteiten binnen de afdeling Hoeksche Waard neem dan contact op met het kantoor tel: / Of kijk op 12

13 Bestuur: Dhr. G.J.M. Appelman Singel GJ s-gravendeel Mevr Gita Stuart Oudendijk AD Piershil Dhr Hans van Beusichem Laan van Westmolen BK Mijnsheerenland vacature Mevr Corrie Goos-Euser Winterplein SB Puttershoek Voorzitter Secretaris Penningmeester Respect & Hulpbereidheid/ Internationale Activiteiten Zelfredzaamheid/ Sociale Hulp Mevr Leone Leeuwenburgh Van Galenstraat LV Heinenoord Bevolkingszorg/Noodhulp & Evenementenhulp Mevr. Shady Cornelisse Smidsweg LK Westmaas Dhr Henk van Hal Vierwiekenplein AP Oud-Beijerland Mevr Janna van der Sluijs Azaleastraat CA Numansdorp Mevr Sanne van Riemsdijk Beneden Molendijk AA Oud-Beijerland Locatie-coördinatoren: Vacature Vacature Mevr Hennie van Heteren Jasmijnstraat XJ Zuid-Beijerland Vacature Fondsenwerving Communicatie Vrijwilligersmanagement Diversiteit em MaS Locatie Binnenmaas-Strijen Locatie Cromstrijen Locatie Korendiijk Locatie Oud-Beijerland Kantoor Hoeksche Waard Julianastraat SH Oud-Beijerland Tel: / Bijlagen: -Voorbeeld van Vrijwilligersovereenkomst. - Voorbeeld van declaratieformulier, aan te vragen bij districtskantoor. 13

14 14

15 15

16 16

Eerste Hulp bij Rampen

Eerste Hulp bij Rampen De mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen de rampenhulpverleningsactiviteiten van het Nederlandse Rode Kruis 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 1 1. Inleiding Het Rode Kruis Het Rode Kruis is in 1863

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Handboek vrijwillige inzet

Handboek vrijwillige inzet Handboek vrijwillige inzet voor medewerkers Dit handboek is ontwikeld door De Twentse Zorgcentra. Bij gebruik van teksten of formulieren dient u toestemming te vragen via: mailto:vrijwilligerswerk@detwentsezorgcentra.nl

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie