Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 2. In dit tweede nummer bestaat het palet uit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 2. In dit tweede nummer bestaat het palet uit:"

Transcriptie

1 Voor u ligt de tweede uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen en praktijkcases. Met als doel om u in de volle breedte geïnformeerd te houden over onze onderneming, producten en diensten. En natuurlijk ook over onze gezamenlijke successen bij het realiseren van strategische veranderingen in uw organisatie. MENU In dit tweede nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Directie Novius "Bijzondere vermelding voor de versterking van ons partnerteam met Guido Bayens en Tjerk Hobma. Beiden waren reeds jaren werkzaam bij Novius als principal. Guido is verantwoordelijk voor de vakgroep Architectuur en Tjerk voor de vakgroep Business Informatie Planning. Met deze verbreding van het partnerteam versterkt Novius haar groeipotentieel en slagkracht voor u en voor de toekomst." Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Utrechtseweg EE Amersfoort T F

2 PAGINA 2 van 9 Business Informatieplanning (BIP) in de praktijk Brede participatie en continue communicatie maken BIP tot succes Voor deze tweede externe nieuwsbrief kijken Tjerk Hobma en Anneke Burger-Tebbens Torringa samen terug op het BIP-traject dat zij bij Ohra hebben doorlopen. Tjerk als principal consultant bij Novius en Anneke als Divisie Informatiemanager bij Ohra/ Delta Lloyd. Samen bespreken zij de effecten van het BIP-traject, de succesfactoren en kanttekeningen, en de stand van zaken twee jaar later. Toen Anneke Burger in de tweede helft van 2007 nieuw begon als Informatiemanager bij Ohra in Arnhem zat de organisatie in de omslag van een traditioneel verzekeringsbedrijf naar een marketing en verkooporganisatie. Het ontwerp voor de benodigde organisatieverandering lag klaar, maar deze veranderingen moesten nog verder geoperationaliseerd worden in de dagelijkse werkzaamheden. Er liepen heel veel verschillende projecten, maar van een aantal projecten was onvoldoende duidelijk wat hun bijdrage aan de organisatieverandering was en het ontbrak aan een heldere structuur om tot prioritering van de projecten te komen. Novius was één van de adviesbureaus die werd benaderd om Ohra hierbij te ondersteunen door middel van het opstellen van een BIP. De keuze viel op Novius, omdat volgens Anneke Burger Novius de inzet van het BIP-model combineerde met een heel pragmatische aanpak die goed aansloot bij de werkwijze binnen Ohra. Voorafgaand aan het BIP-traject werden allereerst een aantal lopende projecten stop gezet. Op die manier kwam zowel letterlijk als figuurlijk ruimte vrij om kritisch te kijken naar alle activiteiten binnen de organisatie. Brede participatie Terugkijkend constateert Anneke dat een belangrijke succesfactor was dat meteen in de beginfase van het traject veel inzicht ontstond in de processen van de voor- tot achterkant van de organisatie en de afhankelijkheden. Daardoor werd voor alle betrokkenen heel duidelijk welke gevolgen bepaalde plannen hadden voor de uiteindelijke uitvoering. Het effect was een groeiend inzicht en begrip voor elkaars problematiek. Anneke voegt daar nog aan toe dat ook de brede participatie binnen de projectgroep daaraan heeft bijgedragen. Alle disciplines waren erbij betrokken, IT, IM, maar ook bijvoorbeeld Sales, Marketing en Control, en allemaal met eigen mensen uit de organisatie. Het feit dat het opdrachtgeverschap bij de Directievoorzitter lag, maakte ook voor iedereen duidelijk hoeveel belang men hechtte aan het traject. Tjerk Hobma vult daarop aan dat een andere belangrijkste succesfactor van het traject bij Ohra de aandacht betrof voor het creëren van draagvlak en het goed borgen van het BIP binnen de organisatie. Op verschillende niveaus werden het management en de medewerkers vanaf het begin af aan betrokken bij het proces, onder andere door het instellen van een klankbordgroep naast de stuurgroep. Tjerk: Bijzonder aan het traject bij Ohra was de bereidheid bij de medewerkers om mee te denken en mee te werken. Je merkte dat binnen de organisatie duidelijk behoefte was aan structuur en consequent handelen. Managen van proces Tjerk geeft aan dat een belangrijk kenmerk van BIP is dat het niet alleen een ontwerp van de inhoud is, maar vooral ook een proces dat wordt doorlopen. Hij is benieuwd hoe Anneke dat heeft ervaren. Anneke: Mijn rol lag heel duidelijk in het managen van het proces. De inhoudelijke input kwam van de diverse deskundigen binnen de organisatie. De inbreng van Novius bestond vooral

3 VERVOLG: Brede participatie en continue communicatie maken BIP tot succes PAGINA 3 van 9 uit kennis, vasthouden van structuur en tempo behouden. Daarnaast hield Novius ons een spiegel voor en zorgde voor momenten van reflectie en vernieuwende inzichten. Duurzaam sturingsinstrument Als eindresultaat van het BIP-traject werd een projectportfolio over meerdere jaren opgeleverd, waarin alle projecten zijn beschreven die nodig zijn om de gewenste organisatieveranderingen te realiseren, inclusief budget, resources en afhankelijkheden. Meer dan van tevoren verwacht gaf het BIP niet alleen inzicht op dat moment, maar blijkt het een duurzaam sturingsinstrument. Volgens Anneke komt dit mede doordat tegelijk met het BIP-traject ook Informatiemanagement een organisatieslag heeft gemaakt. Hierdoor is een regiefunctie ingericht bij Informatiemanagement voor het borgen van zowel de inhoud als de besturing. Anneke merkt tot slot op dat het eigenlijke werk pas moet beginnen na oplevering van het BIP: Het is een doorlopend proces wat voortdurend aandacht vraagt. De businesskant is weerbarstig en het is soms lastig om keuzes te maken. Communicatie Tjerk constateert dat het hem is opgevallen dat het BIP, ook twee jaar na oplevering, nog steeds breed wordt gedragen binnen Ohra. Dat is volgens hem lang niet altijd het geval. Beide zijn het er over eens dat tijdens, maar zeker ook na afloop van het BIP-traject communicatie ontzettend belangrijk is. Anneke Burger: We hebben vanaf het begin af aan goed aandacht besteed aan de communicatie om iedereen bij Ohra erbij te betrekken, maar achteraf denk ik dat we nog meer hadden kunnen doen. Vooral het communiceren over de successen en de behaalde resultaten hadden we nog nadrukkelijker kunnen doen. En dat geldt nu twee jaar na dato nog steeds. Je moet eigenlijk continue blijven communiceren over de resultaten om het draagvlak in de organisatie te behouden.

4 PAGINA 4 van 9 Programmamanagement is Topsport Het wedstrijdverslag.. Op 16 december j.l. heeft het seminar Programmamanagement is Topsport plaatsgevonden op het KNVB Sportcentrum. Ondanks de sneeuwval die voor de middag en avond was voorspeld mocht de scheidsrechter, en dus tijdwaarnemer van het seminar, bijna 100 aanwezigen het fluitsignaal geven voor de start van het seminar. Onder leiding van de dagvoorzitter Dik van Raalte (NOC*NSF) koerste het programma met de wind in de zeilen van boei naar boei. Een variété aan sprekers verzorgden een smeuïge en inspirerende middag voor de deelnemers. De wedstrijd werd eerst aangegaan door Hans Bouscholte (technisch directeur van het Watersportverbond en coach van de Olympische zeilploeg) die interessante verbindingen maakte tussen de spectaculaire uitdagingen van de Volvo Ocean Race en het presteren in programmateams. Daarna presenteerde David de Graaf (auteur van het boek: Integraal Programmamanagement en partner van adviesgroep Novius) zijn visie op het vakgebied en de rol van de programmamanager / coach waarna Hans Gootjes het thema volledig omdraaide met de stelling: Topsport is programmamanagement! Hans vertelt dit vanuit zijn eigen ervaring als ex-topsporter maar ook op basis van zijn meest recente succes als manager bij de Nederlandse Gymnastiek Unie: zijn turnpupil Epke Zonderland werd de dag voor het seminar uitgeroepen tot de Sportman van het Jaar 2009! Tijdens de diverse parallelsessies werden de deelnemers regelmatig gevraagd om van de tribune af te komen en mee te denken en praten over o.a.: hoe topperformance leveren binnen programma s, kennisborgen in crisistijden en de Do s en Dont s van implementatiemanagement.

5 VERVOLG: Programmamanagement is Topsport PAGINA 5 van 9 Na het eindsignaal begon de netwerkborrel; daarna keerden de deelnemers huiswaarts en het doet de organisatie en sprekers deugd dat de bezoekers hebben teruggekoppeld dat het evenement inderdaad de beloofde inspiratie en energie heeft gegeven! Meer weten Wilt u het programma nalezen, de diensten / trainingen van Novius op het gebied van Project- en Implementatiemanagement en/of een presentatie van één van de sprekers bekijken? Ga naar Wilt u het boek Integraal programmamanagement: grip op verandering bestellen Klik dan hier! De onderwerpen van de parallelsessies waren gevarieerd: Hoe een onmogelijk programma toch mogelijk is gemaakt door Co Politiek Groei en bloei: hoe haal ik het beste uit mijzelf en het team naar boven? door Mark Venekamp Implementeren: hoe speel je deze wedstrijd? door Etienne Mommers en Rob Chabot Wilt u brochures toegestuurd krijgen van de diensten/ trainingen van Novius? Klik dan hier! (vermeld uw organisatienaam/ postadres/tel nr.) Wilt u uw ervaringen m.b.t. het seminar met ons delen, heel graag! Klik dan hier! (vermeld uw organisatienaam/tel nr.) Lange baan schaatsen: het veranderprogramma e-woonbron door Jan Hauwert en Hendrik Stadman Robaard Kennisborgen in programma s: dat kan veel beter! door Daan van der Weele en Yuri de Lugt Visie op programmamanagement door Helmuth Stoop

6 PAGINA 6 van 9 De nieuwe overheid: wat een feest! De toenemende verwachtingen van klanten zoals commerciële organisaties deze kennen, worden steeds meer voelbaar binnen overheidsinstanties. De burgers willen graag zo snel mogelijk antwoord op hun gestelde vragen of ingediende vergunningen. Ze hebben bij voorkeur de mogelijkheid om online de status van hun verzoeken te kunnen volgen. Vanuit overheidswege wordt hier in zekere zin op ingespeeld. Wettelijke kaders en termijnen worden aangescherpt of in sommige gevallen sterk ingekort. Daar waar eerst een vergunning maanden onderweg kon zijn, moet deze nu in bepaalde gevallen binnen 8 weken zijn afgehandeld. vraagt niet zozeer om technische wijzigingen, maar om een andere denk- en werkwijze, in een verandering in houding en gedrag van medewerkers. Verbetertrajecten komen moeilijk op gang als de motivatie en bewustzijn ontbreekt bij de mensen die het juist anders moeten doen! Aanleiding ontwikkeling game Om gemeenten te helpen in de verandering naar Zaakgericht werken heeft Novius een business game ontwikkeld. Deze game heet De Burger is Voor provincies, gemeenten en andere overheidsinstellingen betekent dit dat zij hun dienstverlening richting burgers en bedrijven onder de loep willen nemen om te toetsen of zij klantgerichter kunnen gaan werken. Dit wordt ook wel Zaakgericht werken genoemd. Zaakgericht werken is een nieuwe manier van werken waarbij een zaak centraal staat, een klantgerichte aanpak in proces en systeem voorop staat en waarbij zowel burger als gemeentemedewerkers op eenvoudige wijze de voortgang van de zaak kunnen volgen. De bedoeling van zaakgericht werken is om niet zozeer vanuit ICT-oplossingen, maar door verbetering van de manier van werken (de bedrijfsprocessen), de dienstverlening aan de klant te verbeteren. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om dit soort veranderprocessen tot leven te wekken. Soms is onvoldoende duidelijk hoe de dienstverlening kan worden verbeterd of wat nut en noodzaak daarvan is. Een diepgewortelde cultuur van product- en afdelingsgerichtheid kan hier een belangrijke belemmering voor vormen. Daarnaast worden de oplossingen vaak teveel vanuit de techniek bedacht. De invoering van zaakgericht werken meester. In de game wordt op treffende wijze de essentie van Zaakgericht werken gesimuleerd. Hierbij zijn traditioneel ingerichte processen het uitgangspunt en worden de deelnemers uitgedaagd om te komen tot veranderingen. Deze leiden uiteindelijk tot de inzichten in Zaakgericht werken. Voorop staat uiteraard dat de game geen doel op zich is, maar een middel om mensen (en dus ook processen en afdelingen) te helpen in de verandering naar Zaakgericht werken. Dit betekent dat de game niet alleen bij gemeenten als hefboom ingezet kan worden. Ook voor andere overheidsinstellingen is de game perfect in te zetten. De burger is meester Hoe doorbreek je de zo vertrouwde en ingewortelde manier van denken en doen in een organisatie?

7 VERVOLG: De nieuwe overheid: wat een feest! PAGINA 7 van 9 Het is een lastig verschijnsel dat voor mensen die regelmatig betrokken zijn bij organisatieveranderingen heel herkenbaar is. Het lijkt vaak zo eenvoudig om vanaf de zijlijn je conclusies te trekken, verbetervoorstellen te doen en deze voor te leggen aan de betreffende medewerkers of afdelingen. Een breekijzer om samen met de betrokken medewerkers of afdelingen tot inzichten te komen en daarmee een vergrote kans op een goede organisatieverandering te kunnen realiseren, is het spelen van een business game. In een business game worden praktijksituaties gesimuleerd. In deze simulatie ervaart de deelnemer zijn eigen denken en doen direct. Door vervolgens de analogie te leggen naar de eigen praktijksituatie van de deelnemers komen zij vrijwel altijd tot vernieuwende maar soms ook confronterende inzichten. Daarnaast is deze game ook uitermate geschikt om in te zetten als start-up voor een procesverbeteringstraject, teambuildingsactiviteit of als katalysator om knelpunten en/of afstemmingsproblemen binnen processen of tussen afdelingen inzichtelijk te maken. Context In de game de Burger is Meester zijn de deelnemers medewerkers van de fictieve gemeente Amersberg. Deze gemeente is van mening dat het geluk van haar burgers voorop staat. Om dit uit te drukken in daden is het voor de burgers mogelijk om feesten te organiseren. Echter, voordat je een feest mag organiseren, dien je hiervoor eerst een aanvraag bij de gemeente in te dienen. Pas na goedkeuring van deze aanvraag, mag je het feest organiseren.de aanvraag wordt door de verschillende afdelingen van de gemeente behandeld volgens traditionele processen en middelen. De game wordt gespeeld in 3 of 4 ronden en per ronde kunnen punten worden gescoord. De punten worden toegekend voor tijdigheid, statusinformatie en kwaliteit. Aangezien een aantal gemeenten deze game al hebben gespeeld, ontstaat een aardig competitieelement. De game bestaat uit 3 spelronden. Na het spelen van een ronde wordt geëvalueerd, worden algemene afspraken gemaakt en geïmplementeerd en wordt de volgende ronde gespeeld enz. Uit de evaluaties moet blijken of de doorgevoerde veranderingen ook daadwerkelijk dat resultaat heeft geboden als werd beoogd. Binnen de verschillende afdelingen is onderscheid te maken tussen hele specialistische en de meer generalistische, elk met hun eigen aspecten en dynamiek. Door de deelnemers een rol te laten spelen die het verst af staat van hun dagelijkse praktijk zal het leerelement voor de individu maar ook voor de totale groep het grootst zijn. Interesse gewekt? Mocht u na het lezen van dit artikel interesse hebben gekregen om de game als breekijzer in te zetten binnen uw organisatie/afdeling of om eens met ons van gedachte te wisselen over zaakgericht werken dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ons ook benaderen voor al uw vraagstukken op het gebied van Business Process Management. Wij komen graag naar u toe om uw specifieke vraag met u te bespreken. U kunt ons bereiken via ons office op nummer:

8 PAGINA 8 van 9 SVB enthousiast over de training spelen met interactie Novius heeft op 3 december een training Werkvormen spelen met interactie verzorgd voor de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De SVB zorgt ervoor dat kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw op tijd én correct worden ontvangen. Dit wordt al meer dan honderd jaar gedaan voor rond de 4,9 miljoen klanten. De afdeling HR van de SVB krijgt in steeds grotere mate te maken met workshops en was op zoek naar een goede training op dit gebied. Tijdens de zoektocht hiernaar kwam de afdeling onder andere de Novius Academy tegen, waaronder de training Ik als Adviseur, Workshopvormen, Persoonlijke effectiviteit in verandertrajecten en Projectmatig Werken. Na intakes met verschillende mogelijke aanbieders heeft de SVB gekozen voor de training Werkvormen oftewel Spelen met Interactie. Tijdens de training was veel aandacht voor de praktijk van de SVB. Aan de hand van door de SVB ingebrachte situaties werden in groepjes verschillende werkvormen voorbereid en geoefend Tijdens de training kregen alle deelnemers het boek Werkvormen training Faciliteren van workshops uitgereikt, waarmee ze voor elke voorkomende situatie wel een geschikte werkvorm kunnen vinden. In de training van Novius heeft de HR afdeling van de SVB bovendien meer methodes voor het creatief en op maat voorbereiden van workshops aangereikt gekregen. Het effectief organiseren van workshops vraagt om een goede voorbereiding. Een handige checklist met tien punten helpt enorm bij het voorbereiden, begeleiden en succesvol afronden van workshops. Bij het begeleiden van workshops is het bijvoorbeeld erg belangrijk de groep zoveel mogelijk zelf te laten doen. In de training werd veel geoefend en werden veel concrete tips en tricks gegeven waarmee men de volgende dag aan de slag kon De interactieve vorm zorgde er voor dat er veel gelegenheid was tot het uitwisselen van ervaringen. Getuige de positieve feedback van de deelnemers is deze workshop goed bevallen! De SVB heeft zelfs aangegeven deze training mogelijk op te willen nemen in hun standaard trainingsaanbod. Mocht u meer informatie willen over deze training of over andere Novius PIM trainingen, neem dan contact op met Novius via of via

9 PAGINA 9 van 9 De Novius academy organiseert introductieworkshops De Novius academy nodigt u uit om kennis te komen maken met onze opleidingen. Vanaf december 2009 zijn wij gestart met een serie gratis introductieworkshops waarbij in elke workshop één van onze opleidingen aan de orde komt. Tevens verloten wij tijdens een introductieworkshop een volledige deelname aan de betreffende opleiding. Als eerste heeft op woensdag 9 december 2009 een introductieworkshop van de opleiding Business Informatieplanning plaats gevonden. Tijdens de workshop van 3 uur gaven 2 van onze ervaren BIP experts een globaal inzicht in de opleiding en behandelde de BIP methode in vogelvlucht. Vervolgens werd aan de hand van de casus getoond tot welke resultaten een BIP in praktijk kan leiden. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag. In drie groepen werd onder begeleiding van een van de Novius experts een casus uit de groep behandeld. Op deze casus werd in ongeveer een half uur de BIP methode toegepast. De deelnemers ervaarden dit als zeer illustratief. Op woensdag 10 februari heeft de 2e introductieworkshop plaatsgevonden. Ditmaal kwam de opleiding Projectmatig Werken aan de orde. Tijdens de interactieve 2 uur durende sessie maakte de deelnemers kennis met de opleiding Projectmatig werken. Het succes van een project wordt bepaald door de bijdrage van álle betrokkenen, niet alleen de projectmanager. Het gaat daarbij om de essentie dat werken in projecten niet hetzelfde is als werken in de reguliere lijnorganisatie. Uit de enthousiaste reacties van de deelnemers na afloop van de workshops kunnen we concluderen dat beide avonden zeer informatief en leerzaam zijn geweest. Bovendien waren veel deelnemers erg te spreken over het interactieve karakter van onze opleidingen. Genoeg redenen dus om de volgende Introductieworkshop te organiseren. Deze zal medio april plaatsvinden en zal gericht zijn op Portfolio- en Implementatiemanagement. In de loop van 2010 komen ook nog de opleidingen Contactmanagement en Business Processmanagement aan de orde. Heeft u nog vragen over onze introductieworkshops neem dan contact op met ons office management. Tel: ) of kijk op Processturing vanuit een medewerkerportaal Hoe Woonbron integraal zicht krijgt op processen In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de Woonbron case uitvoerig belicht. Maandag 1 maart is bij de Woonbron vestiging Delft de beschreven case als pilot gestart. De nieuwe bedrijfsprocessen zijn onder workflow gebracht. De bedrijfsprocessen zorgen ervoor dat Woonbron een Klantgedreven organisatie wordt. Processen, systemen en kanalen zijn goed op elkaar afgestemd, zodat de medewerker meer ruimte krijgt om de klant goed te kunnen bedienen. Dit jaar zullen andere Woonbron vestigingen gaan volgen waardoor de klant straks op elke vestiging dezelfde kwaliteit van dienstverlening krijgt. Wij feliciteren Woonbron met dit mooie resultaat.

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit: Voor u ligt de eerste uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan?

Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan? Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan? Marjolein Douwes en Heleen de Kraker, TNO Met praktijkervaringenvan Frans van Eijk, Océ Technologies B.V. AGENDA 16.00 16.30 Aan de slag met fysieke

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Implementatie van het Cross-channel Hypotheekproces

Implementatie van het Cross-channel Hypotheekproces Implementatie van het Cross-channel Hypotheekproces Vakgroep Implementatieprofessionals Babs Hunink 29 maart 2016 Voorstellen FOTO Babs Hunink Lead Implementatiemanager Financieren Particulieren Rabobank

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 1 Seminar 22 maart 2012 Integraal Verandermanagement Grip op Verandering? Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 2 1. Wat bedoelen wij met Integraal verandermanagement 2. Waarom geloven

Nadere informatie

Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin

Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin Aanleiding voor verandering Hoe was het? - Pedagogisch beleid op papier (basis: pedagogisch kader) - Videowerkbegeleiding - Training pm ers Resultaat? - niet optimaal

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend:

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend: Projectplan voortgang Pilot : Trajectfinanciering WMO HSSM 2017 December 2016 1. Voortzetting van de pilot Trajectfinanciering, Maatwerk!. In 2016 is er vanuit de pilot al enige ervaring opgedaan met het

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Breng je organisatie in beweging met JUMP!

Breng je organisatie in beweging met JUMP! JUMP MOVEMENT BV If we all Jump, we can move the world Vestiging Amsterdam Zamenhofstraat 116K, unit 3.04 1022 AG Amsterdam Vestiging Eindhoven Klokgebouw 178 5617AB Eindhoven website vanaf 1 mei 2012

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV)

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) WORKSHOP Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) Peter Meijers Programmamanager HNW bij UWV Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen?

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Strategie laten werken tijdens meetings. Livecase6. Nationale-Nederlanden

Strategie laten werken tijdens meetings. Livecase6. Nationale-Nederlanden Strategie laten werken tijdens meetings Livecase6 Nationale-Nederlanden Strategie laten werken tijdens meetings Verras, verander, verbeter en inspireer! De klant aan het woord Door de nieuwe aanpak van

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management Evaluatie eerste fase Pilot CES en HR Performance management 1. Inleiding Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR. We willen weten of we met de implementatie

Nadere informatie

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een start maken met, maar hoe pakt u dat aan? Of u bent reeds gestart met de invoering, maar bent op zoek naar verdieping, praktische instrumenten

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014 Herfst 2014 Waarom is het realiseren van de strategie vaak zo lastig? Het ontwikkelen van een goede strategie is al niet eenvoudig, laat staan de realisatie ervan Het blijkt in de praktijk dat veel organisaties

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL R I TRA IN I IN G o c o a c a c n g i n h i n EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP Groeien en laten bloeien! Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en management

Nadere informatie

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle

Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken. Patrick Dalle Kansen in de cloud: van productgericht naar klantgericht denken Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... 3 Business case... 3 Introductie... 3 Een nieuwe groeistrategie voor uw bedrijf... 4 Geïntegreerde CRM:

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Teamleiders en HBO-ers opleiding

Teamleiders en HBO-ers opleiding Teamleiders en HBO-ers opleiding Start groep 5 dinsdag 24 januari 2017 Start groep 6 dinsdag 19 september 2017 45 accreditatiepunten voor farmaceutisch consulenten, managers, farmakundigen en teamleiders

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Productontwikkeling 2.0

Productontwikkeling 2.0 Productontwikkeling 2.0 De klant centraal zetten Lastig om out of the box te denken Loeff s Patent leerde weer vanuit de klant naar de eigen archiefproducten te kijken. Het bedrijf weet eigentijdse en

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie