Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle"

Transcriptie

1 33e jaargang - nummer 5 - juli/augustus 2013 Protestantse gemeente Sint-Catharijne Brielle I Het liedboek en het winterwerk I Bij het afscheid van Floris de Mol I I Boeken voor de zomer I Geslaagde afsluiting jeugdkerk I I Ik neem de pen op: Ina Vegter I Leerhuis over de Joodse feestdagen I

2 Meditatie - ds. S.M. Dekker Wandelen met God Zomer, tijd om te reizen of om thuis te blijven. Om eens even af te schakelen van je dagelijkse routine en na te denken over de zin van het leven.. De stilte zoeken of in je tuin eens goed rondkijken naar al het moois wat er groeit en bloeit en toch de onrust slaat toe. Je kunt alles bezitten wat een mens maar wil bezitten maar niet weten wat je leven voor betekenis heeft. En bovendien er is immers genoeg, of beter teveel, in de wereld dat niet deugt. Wat kun je dan doen? Je kunt de dominee of wijze mensen raadplegen, wetenschappers of de buurvrouw met veel levenservaring. Misschien hebben zij een antwoord gevonden, al is het maar voor zichzelf. Je kunt op reis gaan en de wereld bekijken of je kunt thuisblijven. Wandelen met God misschien, eens in dat oude boek bladeren. Met nieuwe ogen de bijbelverhalen nog eens lezen. Je ontdekt dan ongetwijfeld nieuwe dingen, ontroerende passages of verhalen waar God een richting wijst in ons ingewikkelde leven. Probeer de taal die bol staat van symboliek en beelden te doorgronden, te begrijpen op een andere laag dan de letterlijke tekst. De geheimen zitten in de details. Verhalen met eeuwigheidswaarde, van blijvende betekenis vervuld met geestkracht, de kracht van God. Verhalen van hoop tegen beter weten in, een visioen van vertrouwen. Verhalen die ons de weg wijzen hoe we ons leven goed kunnen leven, zodat je je doel en bestemming niet mist. Die je helpen opnieuw te beginnen, het over een andere boeg te gooien. We weten maar al te goed dat het regelmatig misgaat in het leven, dat wij elkaar kwetsen en naar het leven staan, dat onze ego s ons in de weg zitten. De les kan zijn dat je de ander de ruimte gunt om zich te ontplooien. Dat je elkaar heel laat en iets zichtbaar kan maken van de goede en mooie dingen van het leven. De Bijbel leert ons niet alleen voor ons zelf te leven, niet rancuneus te zijn, niet om te zien in wrok, maar elkaar te vergeven, elkaar niet vast te pinnen op eerdere fouten. We zitten vaak vast aan oude waarheden en zijn bang die los te moeten laten. Misschien blijven we liever in een kindergeloof hangen omdat dat wel zo veilig lijkt. In de kerk komen we samen om naar de verhalen te luisteren, inspiratie op te doen, samen te bidden en te zingen. Het leven kan beginnen met een zondagse preek, die je laat horen hoe Saul en David met elkaar worstelden. Soms herken je dan plotseling iets van je eigen geploeter in de weerbarstige werkelijkheid. In juli lezen we uit Samuël dat fascinerende, prachtig boek vol vertelkunst over Saul en David, mensen van vlees en bloed, die hun levensweg met God gaan. Saul, de eerste koning van Israël heeft vele gezichten, zijn relatie met David is problematisch. Hij kan David eenvoudig niet verdragen. David heeft succes, verslaat Goliat, verslaat de Filistijnen met gemak en het allerbelangrijkste: God heeft hem uitgekozen als zijn koning. God kan de ongehoorzaamheid en hardleersheid van Saul niet meer verdragen. (1 Sam. 15) Daarom laat God David tot koning zalven. (1 Sam. 16) Daar beginnen we met lezen. Saul jaagt op David en zelfs zijn dochters gebruikt hij als pionnen in dit machtsspel, het is van alle tijden. David houdt altijd rekening met Saul en laat zich niet gek maken, niet van het juiste pad afbrengen. Hij houdt moedig stand, blijft bij zichzelf, blijft authentiek en oprecht, volgt zijn hart en vertrouwt op de Eeuwige. De verteller legt de intenties van Saul haarfijn bloot. Saul is geobsedeerd door de dood van David, ook al zegt hij dat niet. Officieel spreekt Saul van wraak op zijn vijanden. Maar het succes van David roept jaloezie en angst bij Saul op. Het zal uiteindelijk eindigen in een tragedie. Saul maakt zich compleet afhankelijk van de dingen die om hem heen gebeuren, stelt zich steeds weer afhankelijk van wat David doet op. Zijn dochter Mikal blijkt een eigen wil te hebben en laat David ternauwernood ontsnappen aan haar vader. Verhalen die leerzaam voor ons zijn en ons aan het denken zetten, die opnieuw gelezen en verteld worden voor tijdgenoten, door de eeuwen heen. Die ons zelfbeeld en het beeld van God mogelijk veranderen en bijstellen. Het gaat om trouw, liefde, gerechtigheid en verzoening. Hoe leef ik mijn leven? Hoe dan ook, wie en waar je ook bent, kijk om je heen en leef je leven, pak op wat je hand vindt. Luister naar de mensen die op je pad komen en spreek met ze en je zult zien dat je van betekenis bent voor anderen. Dat die anderen ook van betekenis zijn voor jou. Dat ze een geschenk van de Eeuwige zijn op je levensweg. Ik wens u vrede, vertrouwen en alle goeds voor deze zomer. 2

3 Het liedboek en het winterwerk Bij het aanbod van het winterwerk dat u bij het kerkblad van september zult aantreffen, wordt u in de gelegenheid gesteld om verder kennis te maken met het nieuwe liedboek. Willem Meyboom zet de kring Alles wat ademt voort en heeft met het nieuwe liedboek een schat aan nieuwe liederen te bieden. Het leerhuis gaat dit seizoen over de liturgie. Onze beide predikanten verzorgen deze avonden waarbij er ook een keer wordt geproefd aan liederen en sferen in muziek en liedboek, in samenwerking met de organisten. Een lied uit het nieuwe liedboek Lied 824 Tekst Melodie Zetting Vroeg ik mijn denken Inge Lievaart Willem Mesdag Christiaan Winter Een melodie in mineur, maar met een prachtige baslijn vol van emotie. Wanneer je dit lied voor het eerst onder ogen krijgt, denk je: wat is dit voor een lied, wat een rare tekst. Maar wanneer je beter leest en je een aantal keren de melodie hebt gehoord, besef je wanneer je het laatste couplet zingt: ja dit is het! Vroeg ik mijn denken of God wel bestond kreeg ik tot antwoord alleen een niet weten. Vroeg ik mijn voeten zo lang al op pad wisten zij enkel van kuilen en stenen. Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom wisten zij enkel van grijpen in leegte. Vroeg ik mij ogen, op wacht aan hun deur- wisten zij enkel: het licht is geweken. Vroeg ik mijn oren: eindelijk gehoor weet ik verwonderd: daar is Hij, hoor: spreken. In de eerste coupletten overheerst twijfel. Hierin wordt gevraagd: die God van jullie. Bestaat hij wel? Het gaat over het werkelijke horen. Een vorm van opluchting is te merken in het laatste couplet: eindelijk gehoor ( ) daar is Hij. Hij laat je niet in de steek. Wat een emotie. Zo leer je een lied kennen. We zingen dit lied uit het nieuwe liedboek voor het eerst op zondag 15 september a.s. de startzondag. Tine Wolters Startzondag op 15 september Eerst is er nog de zomervakantie, maar al heel snel daarna starten we met elkaar het nieuwe seizoen van onze kerkelijke gemeente. Over het programma is al nagedacht. Allereerst vieren we met elkaar de eredienst. Behalve dat er na de dienst weer allerlei activiteiten zijn zoals tafeltennis, sjoelen, klaverjassen, pannavoetbal, een puzzeltocht door de kerk, dammen, presentatie van het winterwerk, een workshop over het nieuwe liedboek, gaan we ook met elkaar lunchen. Dus mocht u graag een hartige taart bakken om ons te laten proeven of uw lekkere salade ons niet willen onthouden dan kunt u dat vanaf 11 augustus opgeven op een intekenlijst. Natuurlijk wordt er weer een volleybalveld ingericht. De teams kunnen weer gaan trainen om hun prestatie van vorig jaar te verbeteren! De intekenlijsten voor de diverse activiteiten liggen vanaf 11 augustus iedere zondag op de balie in de kerk. Ook kunt u zich opgeven als u alleen blijft lunchen, of als klaverjas(koppel), bakker of bakster, volleyballer enzovoorts op Reserveer vast zondag 15 september in uw agenda, want er zijn weer heel leuke momenten om elkaar te ontmoeten! Kerkblad juli/augustus pagina 3

4 Kerk kronkels - Jan van Duivenvoorde Hoe blussen we de brand? Op het moment dat mijn vrouw de tuin betreedt of zelfs wanneer ik dat doe, verschijnt er steevast een merel die op een strategische plaats, op de rand van een bloempot of op het dak van het vogelhuisje, plaatsneemt. Het dier voelt zich, ondanks de geringe afstand, veilig. Er is voor het dier ook geen reden om voor onze aanwezigheid angst te hebben. Wij voeren vogels om ze te kunnen bekijken. Valt het u ook op dat alle vogels zich snel en schichtig bewegen? De reden is duidelijk, immers ook de sperwer en de kat hebben belangstelling voor vogels, alleen is die belangstelling anders georiënteerd. Het gedrag van vogels en ook van andere dieren wordt voor een belangrijk deel bepaald door het voortdurend aanwezige gevaar, de angst om zelf opgegeten te worden. Het gedrag van de mens wijkt niet veel af van dat van het dier. Heb je de deur op slot gedaan? Is het raam gesloten en is het tuinhek dicht gedaan? Zitten de knippen op de deuren en zijn de tijdschakelaars op de lampen ingeschakeld? Is het alarm aangezet en liggen de autosleutels niet voor het grijpen? De activiteiten die wij ondernemen om ons bezit te beschermen nemen een belangrijk deel van ons leven in beslag. Welke mogelijkheden zouden geopend worden wanneer wij alle tijd, energie en middelen die wij nu besteden aan handelingen van mensen met kwade bedoelingen konden gebruiken voor kunst, wetenschap en andere zaken die de mensheid dienen? In mei 2011 kregen wij van de gemeente Brielle een inbraakfolder in de bus. Helaas is het aantal woninginbraken in onze regio begin dit jaar toegenomen, lezen we in het begeleidend schrijven. Toenemende welvaart, zo leert de ondervinding, heeft een nog sterkere toename van begeerte tot gevolg. Eén op drie jeugdigen is crimineel, zo lazen we nog niet zo lang geleden. Beperken we ons tot deze conclusie? Ik deel de opvatting van Wouter Sanderse (Trouw, 12 april 2008) dat ouders vooral het vertrouwen moeten terugkrijgen dat ze hun kinderen zelf kunnen vormen. Dus niet wat stout is wordt gedoogd, maar wie stout is krijgt straf. Deze duidelijkheid is vooral voor het kind heilzaam en wordt door hem ook op prijs gesteld. Dit geldt ook voor volwassenen die als kind deze aandacht hebben gemist. Op zaterdag 24 juni 2011 was ik één van de getuigen bij de brand in het café Het Huis der Twee Getuigen aan de Rik te Brielle. De uitspanning stond wegens de economische malaise al enige tijd leeg. Het lot van een leegstaand gebouw is bekend. Het wordt gekraakt of het brandt af. Blijven beide gebeurtenissen achterwege dan is het wachten op een natuurlijke instorting en voorbeelden daarvan zijn ook binnen Brielle te bewonderen. Vele brandweerwagens en talrijke brandweerlieden waren rond de brand verzameld. Toch was slechts één brandweerman in een hoogwerker belast met bluswerkzaamheden. Deze beperkte zich tot het spuiten naast de brandhaard, ja echt, finaal d r neffe. Een andere brandweerman had ook de beschikking over een spuit, maar blijkbaar mocht hij niet. Waarom blust u de brand niet?, vroeg ik een passerende brandweerman. U heeft geen verstand van branden, antwoordde hij bits. Daarin had hij gelijk en mijn stelling dat van (overheidswege) stimuleren van consumptie geen oplossing, maar juist de oorzaak van de (economische) malaise is, riep een soortgelijke reactie op. De spuitgast had vermoedelijk alleen tot taak uitbreiding van de brand te voorkomen. Godfried Bomans vroeg eens aan een brandweercommandant waarom niet op het brandende huis werd gespoten. Wij spuiten alleen op belendende percelen. De brand als zodanig interesseert ons niet. Die beschouwen wij als een gegeven grootheid, een speling der natuur, waarin berust moet worden, kreeg hij tot antwoord. Toch boeken we vooruitgang. Twee jaar later (11 juni 2013) bleef weliswaar de brand op het industrieterrein t Woud ook ongemoeid en werd er niet naast, maar over de brand heen geblust, maar wel met meerdere spuiten. De toeschouwers van de Twee Getuigen kregen waar voor hun niet betaalde geld en er klonk zelfs een gedempt gejuich toen na verloop van tijd, geheel overeenkomstig verzwegen verwachting en heimelijke hoop, het brandende dak instortte. De 19 martelaren zijn opgehangen en de 2 getuigen van deze gebeurtenis zijn nu verbrand. Na lang spuiten, waarbij de brand aan intensiteit eerder toe- dan afnam, begon de brandweerman er genoeg van te krijgen en richtte hij als afsluiting nog enige seconden zijn spuit op de brand zelf, die terstond werd geblust. De geruchtenstroom over wietplantages en andere onderwereldpraktijken brak in alle hevigheid los. Het voorkomen van uitbreiding van het kwaad in het algemeen en in dit geval van de brand in het bijzonder is een loffelijk streven, maar zit hierin geen gedoogbeleid verscholen van een bestaande situatie? Soms wordt gedogen gelijkgesteld aan verdraagzaamheid en dat is gevaarlijk. Voor je het weet dreigt de deugd der verdraagzaamheid te muteren in een vorm van tolerantie die is opgebouwd uit een door angst en onmacht geboren noodzaak. Zo staat het gedogen en nog erger het reguleren van prostitutie gelijk aan de herintroductie van slavernij. De bedrijvers van deze vorm van horizontale vreugde hebben, samen met gokverslaafden, meer baat bij behandeling dan legalisatie. Moeten wij in plaats van gecontroleerd laten voortwoekeren niet veeleer de brandspuit richten op de brand zelf? Zo niet dan wacht ons eenzelfde lot als dit voormalige pelgrimsoord. 4

5 Aan Floris de Mol In het begin van 2001 benaderde de redactie van het blad van de Hervormd-Gereformeerde Kerk van Brielle mij met de vraag of ik een periodieke bijdrage wilde leveren voor het kerkblad. De inhoud diende beschouwend en vooral kritisch te zijn. Het schrijven van de kerkkronkels zou plaatsvinden met Floris de Mol. Ik kende hem nauwelijks, maar zijn olijke ogen ontnamen ogenblikkelijk mijn opkomende bedenkingen. Het was een waar genoegen met hem samen te werken. Wij hielden elkaar kritisch in de gaten en onze bijdragen vulden elkaar wonderwel aan. Met enige regelmaat belde ik Floris de Mol, al snel aangeduid als mijn goede neef, op met de mededeling een ei gelegd te hebben, in de verwachting dat hij ook al zover was. Zijn eieren las ik graag omdat die eenvoudig beter waren dan de mijne en dat gaf hij ook ruiterlijk toe. Wij voelden ons samen nauw betrokken bij de kerkelijke gemeente van Brielle en trachtten met onze pennenvruchten niets anders dan deze betrokkenheid tot uitdrukking te brengen in de hoop dat het anderen bij het lezen ervan evenveel vreugde geeft als ons bij het schrijven. Een kronkelschrijver wil niet anders dan vanzelfsprekendheden doorbreken en de lezer met een glimlach aan het denken zetten. De kronkelschrijver heeft op de predikanten voor dat de marges, waarbinnen hij kan manoeuvreren, beduidend ruimer zijn. Hij is niet afhankelijk van het leesrooster, maar toch hebben we ons eens laten verleiden om op verzoek van de redactie aandacht te schenken aan de zeven hoofdzonden. Ons voorstel was te beginnen in de startmaand september. In 2010/2011 waren dan negen afleveringen beschikbaar; zeven voor de hoofdzonden en ik pleitte ervoor de resterende twee voor deugden te reserveren. Deze twee werden direct opgeëist door mijn neef Floris, die dan over zichzelf kon schrijven. Hiermee nam hij op meesterlijke wijze een voorproefje op de eerste hoofdzonde. De behandeling en vooral het bedrijven van de hoofdzonden achtte mijn neef meer een zaak voor mij. De samenwerking met Floris de Mol was vooral daarom zo boeiend, omdat wij wel eens van mening verschilden. Moet het woordje nog nu wel of niet toegevoegd worden in een stap te ver bij het voornemen een Boeddhabeeld aan te schaffen in het kader van de oecumene, de laatste zin in de bijdrage Leve de verandering? Het partnerschap had nog meer voordelen. Mijn angst een buitenbeentje te zijn in het kerkelijke leven van Brielle heeft hij, door in zijn gedrag mij ook hierin ruimschoots te overtreffen, volkomen weggenomen. Floris, ook via het kerkblad wil ik je bedanken voor de jarenlange plezierige samenwerking. Kwetsbaarheid geeft sterkte en jouw rotsvast geloof werkt inspirerend. Houd dat vooral vast! Voorlopig zal ik het alleen moeten doen, maar wie weet komt er nog eens een tweede Floris of Floortje. Je toegenegen neef, Jan van Duivenvoorde Bij het afscheid van Floris de Mol Een columnist die twaalf jaar ondergronds is gebleven. Nu is dat voor mollen niet zo bijzonder maar de redactie heeft geprobeerd hem te vangen en aan de lezers van het kerkblad te tonen. Alle mollenklemmen heeft hij vermeden. We zullen het nooit weten wie al die spitse, wijze, ondeugende verhalen schreef. Zijn identiteit is tot op heden een goed bewaard geheim gebleven. En dat moet zo blijven. Per jaar verschijnen negen kerkbladen Wallenwandeling waarin hij afwisselend met zijn neef Jan van Duivenvoorde een kritische noot plaatste. Dat zijn er dan toch zo n 54 geweest. De samenwerking met zijn neef Jan is heel bijzonder geweest. Dat kunnen we op deze pagina lezen in het stuk dat Jan zelf schreef bij het afscheid. Hij gaat voorlopig alleen verder en zal dus tweemaal zo hard aan het werk gaan om ons scherp te houden. Als redactie van het kerkblad willen we Floris hartelijk danken voor zijn bijdragen in de afgelopen jaren en wensen hem nog veel gezonde jaren zowel onder- als bovengronds. U weet hoe je kunt zien dat een mol thuis is? Dan staat zijn fiets bij het hek. We hopen dat de fiets van Floris nog lang op zondagmorgen bij onze kerk zal staan. We kunnen u verzekeren dat hij zich op zondag gewoon onder de kerkmensen begeeft. De redactie Brielse wallenwandeling met prachtig weer. Ook dit valt onder het winterwerk. Kerkblad juli/augustus pagina 5

6 van de Diaconie Stichting Uitvlucht De stichting Uitvlucht is een Vlaardingse stichting die noodopvang biedt aan enkele families die asiel in ons land zoeken maar door onze overheid zonder middelen op straat worden gezet. Uitvlucht biedt families die in ons land asiel vragen huisvesting, juridische bijstand, helpt bij scholing en medische zaken. Ellenlange procedures spelen de mensen parten. Het langst hier verblijvende gezin zit al bijna zeven jaar in een huis van Uitvlucht en dreigt nu toch uitgezet te worden naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben. Wat heet humaan. Nederland heeft wel eens de neiging zich als norm van de wereld te beschouwen. De overheid gaat in haar vreemdelingenbeleid er van uit dat het overal zo ordelijk is als hier. Maar elders heersen andere regels, chaos, spanning, rechteloosheid, corruptie, vervolging. Veel asielzoekers zitten tussen die werkelijkheden in en mogen daar niet de dupe van worden. De stichting is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder kantoor of organisatiekosten. Alle giften/inkomsten komen ten goede aan de gezinnen die in de noodopvang zitten. Op 4 augustus wordt er gecollecteerd om het werk van de Uitvlucht te kunnen voortzetten. Kerstcampagne De kerstcampagne van 2012, Zij zijn met kerst ook liever thuis is succesvol verlopen. In totaal bracht de campagne ruim , - op. Met deze opbrengst steunt Kerk in Actie kinderprojecten van Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerk in Actie. Heel hartelijk dank aan iedereen die een gift overmaakte en aan alle diaconieën en ZWO-groepen die geld ingezameld hebben voor dit project! Zomerzending: De Bijbel verandert jou! Wat heeft de Bijbel je te zeggen als je land je is afgenomen, als je slachtoffer bent van huiselijk geweld of als je lijdt onder extreme armoede? Dat zijn vragen van mensen in Brazilië. Het CEBI, partnerorganisatie van Kerk in Actie, brengt de Bijbel dichtbij de meest kwetsbaren in de Braziliaanse samenleving. Dankzij het CEBI mocht ik ontdekken hoe je de Bijbel kunt lezen op een manier die gericht is op jouw dagelijks leven, aldus de Braziliaanse Janeide Layor da Silva. Het CEBI geeft bijbelstudieboekjes uit. In kleine groepen lezen mensen samen de Bijbel en dagen elkaar uit die toe te passen op hun eigen leven. De Bijbel wordt een steun in de dingen van alle dag en geeft kracht om op te komen voor hun rechten en te vechten voor hun bestaan. De organisatie bereikt jaarlijks mensen via vrijwillige groepsleiders. Kerk in Actie ondersteunt dit project van harte. Wij bevelen de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie, waarmee ook het CEBI wordt gesteund, op 18 augustus van harte aan. Help nieuwe kerk Nieuw-Vennep Ds. Taco Koster is ruim twee jaar predikant-pionier in de gemeente CrossPoint in Nieuw-Vennep. Hij is er nadrukkelijk voor de mensen in de wijk. Het zijn vooral gezinnen met jonge kinderen die in de wijk wonen. Ze zijn druk en zitten niet op de kerk te wachten. Toch groeit Cross- Point en worden ook andere mensen dan de vertrouwde kerkgangers bereikt, door op zondag kerkdiensten en regelmatig ook een cursus aan te bieden. Gebleken is namelijk dat de bewoners van de wijk warmlopen voor bijvoorbeeld ondersteuning in de opvoeding én bezig willen zijn met geloofsvragen. De Protestantse Kerk wil met dit soort pioniersplekken op plaatsen waar geen kerk is ruimte geven aan mensen om bezig te zijn met vragen van geloof en leven. Over kerkmuren heen. Help mee dit mogelijk te maken en geef op 8 september aan de collecte voor het missionair werk en kerkgroei. Opbrengst vastenactie De vastenactie die elk jaar door de Raad van Kerken georganiseerd wordt, heeft dit jaar het bedrag van 1.822,75 opgebracht. In de drie kerken is in de weken voor Pasen gespaard in collectebussen en ook tijdens de Vastenmaaltijden is een flink bedrag opgehaald. De kinderen van CBS Geuzenschip hebben ook mee gespaard. Uit hun spaarpotjes kwam toch nog het leuke bedrag van 151,45 voor de vastenactie! Leden van de Raad van Kerken hebben een cheque overhandigd aan de heer Harold Robles voor zijn prachtige werk, Vrienden van het MKI in Zuid-Afrika. Een organisatie die zich richt op het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en gezondheid in Zuid- Afrika. Dankbaar nam hij de cheque in ontvangst. Verantwoording diaconale collecten en giften (eerste en tweede kwartaal 2013) Collecten en giften voor eigen werk 924, ,65 Zending 224,62 272,82 Plantage 90,36 77,80 Gasthuisbus 521,30 368,75 Missionair werk 135,15 188,60 Werelddiaconaat 973,89 224,52 KND project 117,30 78,45 Vastenproject 407,35 Ommeloop 101,20 Oecumenische dienst 253,96 Stichting de Boei 129,30 Kerk in Actie diaconaat 188,88 Kerk in Actie totaal 208,45 House of Hope 271,66 Havenproject 209,31 Totaal 4.275, ,56 Jeugdkerk; opbrengst collecte door de jeugd uitgekozen het MKI-project. Totale opbrengst 176,71. 6

7 uit de Kerkenraad Op 30 mei 2013 vergaderde de Kerkenraad. Hieronder vindt u de belangrijkste punten. Inmiddels een terugkerend en gewaardeerd evenement in onze gemeente: Startzondag. Dit jaar op 15 september. Bij het uitkomen van dit kerkblad is de commissie druk aan de slag met het opstellen van een gevarieerd programma. Houd het kerkblad en de mededelingen in de gaten. De Kerkenraad verleent het moderamen het mandaat om tijdens de maanden juni/ juli/augustus 2013 te besluiten in gevallen die geen uitstel velen. Hiermee wordt voorkomen dat dringende zaken onnodig blijven liggen. Dat de gemeente interesse heeft in het nieuwe liedboek mag duidelijk zijn: meer dan 150 gemeenteleden hebben ingetekend. Voor startzondag (15 september 2013) zullen alle bestelde liedboeken beschikbaar zijn, inclusief de boeken voor gasten die voorin de kerk liggen en de exemplaren in het Gasthuis. Tot die tijd worden alle liederen in de liturgie afgedrukt. Verheugend nieuws vanuit de jeugd: de 15+ groep heeft een ruimte gevonden bij Faas van der Wagt aan de Bollaarsdijk 17B. Een groep van 8 jongeren komt hier eenmaal per maand op de vrijdagavond bij elkaar. Interesse? Kom eens langs! Het kerkelijk jaar was intensief. Zo werd o.a. de enquête uitgewerkt en een nieuwe predikant, ds. T. Flim, beroepen. De Kerkenraad ging onder leiding van twee nieuwe voorzitters aan de slag met het opstellen van een beleidsplan en alle raden stelden nieuwe werkplannen op. Met elkaar werd er veel werk verricht. Op 29 augustus vindt de eerste vergadering van het nieuwe kerkelijk jaar plaats. Tot die tijd geniet de Kerkenraad zomerreces. Gerda van Ommeren, 1e scriba van de Kerkrentmeesters Subsidieaanvraag Verleden jaar werd het laatste gewelf van de zuidbeuk, waar ook de stiltekapel is, gerestaureerd. Hierbij werd een hoge steiger gebruikt en daardoor kon ook het Coppelstockraam worden geïnspecteerd. Duidelijk werd dat dit raam de komende jaren grondig moet worden opgeknapt. De kosten hiervan en van het tegen vallende steentjes afgeschermde raam in de kerkzaal, worden geraamd op ruim euro. Dit gaat de financiële mogelijkheden van onze kerkelijke gemeente ver te boven. Bij de rijksoverheid werd daarom, in overleg met architectenbureau Walraad en op basis van een onderzoeksrapport van TNO, een subsidieaanvraag ingediend. Daarnaast is een overleg gestart met de gemeente Brielle over een bijdrage voor deze restauratie. We verwachten in het najaar hierover uitsluitsel te krijgen. Geldwerving Jaarlijks komen we in januari bij u langs voor een vrijwillige bijdrage: de actie Kerkbalans. Vervolgens vragen wij u in april/mei om een bijdrage voor de solidariteitskas en in november komen we, in het kader van de najaarsaktie, nogmaals langs om een eventueel tekort op de lopende rekening voor te zijn. De vraag dringt zich op of dit wel de goede manier is. Kan het anders of beter. Onze landelijke organisatie, de PKN, bood aan onze geldwerving door te lichten. Ook al omdat een en ander kosteloos is, maakten we hiervan gebruik. Na de zomer komt er een concreet plan van aanpak waar de kerkrentmeesters mee aan de slag kunnen. Invalidenparkeerplaatsen Rondom de kerk is er maar één invalidenparkeerplaats. Vandaar dat we bij de gemeente Brielle hebben gevraagd dit, met name voor de zondagmorgen, uit te breiden naar vijf plaatsen. Geluidsinstallatie De frequenties voor het zendergebruik veranderen in Dit heeft directe gevolgen voor de geluidsinstallatie in de kerk. De draadloze microfoons moeten dan over naar een andere frequentie. Ook al omdat de geluidsinstallatie vooral geschikt is voor spreken, is overlegd met leverancier Relisound. Onze wensen: een geluidsinstallatie die voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen en die naast spraak ook zang goed versterkt. Wordt vervolgd. Website De website van de Catharijnekerk wordt al enkele maanden niet meer volledig bijgehouden. Alleen de liturgieën worden erop gezet. Het kerkblad kunt u op dit moment helaas niet meer via de website lezen. Ook veel andere gegevens zoals een verslag van activiteiten en foto s zijn gedateerd en worden niet meer geplaatst. Achter de (computer-)schermen wordt druk overlegd over en gewerkt aan een nieuwe website. Een site waarin kerkblad en digitale nieuwsbrief zijn geïntegreerd, wekelijks de liturgie is te raadplegen en die u op de hoogte houdt over allerlei zaken rondom onze gemeente. We verwachten dat deze na de zomer in de lucht is. Tot die tijd zijn er het kerkblad en de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Collecte opbrengst 1e kwartaal Eredienst 2.286,81 Onderhoud 1.621,69 Diversen 3.411,41 Sub.Totaal 7.319,91 Afdracht 102,05 Totaal 7.421,96 Diversen: verjaardagfonds, evensong, collectebonnen, zangdienst, wijkmiddag Afdracht: catechese/educatie Collecte opbrengst 2e kwartaal Eredienst 2.720,66 Onderhoud 1.378,65 Diversen 7.613,17 Sub Totaal ,48 Afdracht 461,60 Totaal ,08 Diversen: catering, toeristen, contant, collectebonnen, gift Afdracht: JOP, kerkmuziek 8

8 Boeken voor de zomer Boeken voor de zomer, voor in de tuin, op de camping of in de koffer of in het slechtste geval -als het maar blijft regenen - gewoon in een luie stoel in je huiskamer. Carel ter Linden Wat doen we hier in godsnaam? Een mooi integer boekje van een aimabele emerituspredikant die zich afvraagt hoe het met de hemel zit. Bestaat die eigenlijk wel en wat zegt de bijbel daarover? Onlangs was hij op televisie bij Knevel en van de Brink. Hij zei daar een paar belangrijke dingen. Ten eerste: God wordt niet afgeschaft, is een dragende reële kracht in het leven, heeft een doel voor ogen. Verder heeft de theologie ruimte nodig, om vrijmoedig te kunnen spreken over God. Het gaat om trouw, liefde, gerechtigheid, verzoening. De bijbel bevat unieke teksten waarin we geholpen worden de weg te vinden in een vreemde wereld In het najaar zullen we hier eventueel op terugkomen en het boek bespreken. Amos Oz, geboren in Jeruzalem, is een van onze grootste hedendaagse schrijvers. Amos Oz schreef Onder Vrienden, een verhalenbundel over een fictieve kibboets, halverwege de jaren vijftig. Heb je niet veel tijd, dan kun je af en toe een verhaal lezen en laten bezinken, in al z n eenvoud kan het je enorm raken. Het idee van de kibboets en dat tijdperk komt goed naar voren aan de hand van persoonlijke pijn van mensen die er samen wonen en werken. Wie mee was op een van de Israëlreizen heeft iets kunnen zien en horen van wat ooit het collectieve ideaal voor Israël was na de tweede wereldoorlog. Amos Oz is een meesterverteller, hij schildert mensen van vlees en bloed, waar je onmiddellijk van gaat houden. Voor mensen die meer van deze schrijver willen lezen is een verhaal van liefde en duisternis een aanrader. Het neemt je mee in zijn eigen leven. Het is een familiekroniek die in Oost-Europa begint met het verhaal van zijn ouders. Een ontroerend persoonlijk verhaal vervlochten met honderdtwintig jaar familiegeschiedenis. Ad Verbrugge Onlangs verscheen een nieuw virtuoos geschreven boek van de filosoof en musicus Ad Verbrugge: Staat van verwarring, het offer van liefde. Je kunt het lezen als een bezinning op onze tijd. Het is een verrassend boek dat naast de academische filosofie ook vertrekt bij een roman uit de populaire cultuur: vijftig tinten en ook zijn eigen levenservaring speelt een belangrijke rol. Verbrugge is een duizendpoot en geeft colleges aan de VU en de universiteit van Leiden. Hij laat zien dat de mens in verwarring verkeert, vooral als het om de meest belangrijke vorm van gemeenschap gaat, die van de liefdesrelatie. Hij legt het verschil tussen eros en filia uit, het hangt samen met je leven en je identiteit. Wat voor vorm kan liefde aannemen in onze virtuele consumptiecultuur? Een vraag die raakt aan de kern van je bestaan, aan leven en dood. Liefde kan scheppen en verwoesten of beide tegelijk. Een boek dat onze tijd analyseert vanuit de oudheid en vanuit de jongste geschiedenis van de bevrijding van het individu. De ontaarding van idealen wijst ons op de noodzaak de menselijke vrijheid vorm te geven in gemeenschap met anderen. Het gaat om verbindend leiderschap die de innerlijke verdeeldheid van organisaties kan oplossen. Het is dringend nodig ons fundamenteel te bezinnen op oude idealen. Boeken die je horizon verleggen en nieuwe vergezichten bieden. Ds. Anke Dekker Gastouders gezocht Deze ijskoude familie Pinguin is op zoek naar warmte en genegenheid en is beschikbaar voor adoptie. Wie wil ze in het gezin opnemen? Deze leuke knuffels zijn producten van de crea-doemiddagen waar twaalf dames het erg gezellig hebben om met elkaar te handwerken en wenskaarten te maken én natuurlijk om bij te praten over de gebeurtenissen in Brielle. Er is nu zomerreces. We hervatten de middagen op de eerste maandag in september. Daarna kunt u elke maandag tussen en uur terecht aan de Langestraat 76 om mee te doen of iets te kopen. Ook kunt u bij ons op bestelling iets laten maken. Kom gerust eens langs! In september gaan we serieus aan de slag voor de najaarsmarkt op 30 november. Voor deze markt spaar ik nog steeds DE-bonnen. Die mag u afgeven op de maandagmiddag of bij mij door de brievenbus gooien. Heeft u nog handwerkmateriaal in de kast en doet u er niets meer mee? Breng het ons, wij maken er wat van. Lydia Kamerling, Hinder 38 Kerkblad juli/augustus pagina 9

9 Leesrooster 21 juli 1 Samuël 1, 1-20 Lucas 10, juli Genesis 18,20-33 Lucas 11, aug Prediker 2,1-11 Lucas 12, aug Jesaja 65,17-25 Lucas 12,32-40(48) 18 aug Jeremia 23,23-29 Lucas 12,49-56(59) 25 aug Jesaja 30,15-21 Lucas 13,(10) sept Deuteronomium 24,17-22 Lucas 14,1.7-14(15) 8 sept Deuteronomium 30,15-20 Lucas 14, sept Exodus 32,7-14 Lucas 15,1-10 Lied van de maand juli en aug Opstaan 31 Vrede wens ik je toe september Tussentijds 27 Zomaar te gaan Lucas en Samuel In de diensten in juli lezen we naast Lucas uit Samuël. De verhouding tussen David en Saul wordt onder de loep genomen. We kijken in het bijzonder naar de rol van Mikal, de vrouw van David, de dochter van Saul. De verhalen zouden gisteren geschreven kunnen zijn. De karakters zijn genuanceerd uitgewerkt en met groot psychologisch inzicht geschreven. Inspirerend om na te denken over je eigen manier van leven en wat God daarin betekent. Schrift en Tafel Op 25 augustus is er een dienst van Schrift en Tafel. We zullen de maaltijd van de Heer vieren, brood en wijn delen bij de Diensten in navolging van Jezus, die de maaltijd met zijn leerlingen vierde. Het brood dat wij breken is het brood uit de hemel, ons gegeven als teerkost op onze weg. Elke dienst heeft iets van een uitbundig feest en tegelijk zijn er momenten van inkeer. Startzondag Het lijkt nu nog ver weg maar 15 september staat in het teken van de start van het nieuwe seizoen. In deze feestelijke dienst zullen beide voorgangers voorgaan en ook de cantorij zal meewerken. Er is op die dag een leuk programma in de maak waar voor iedereen iets te doen is. Ook het winterwerk wordt er gepresenteerd (zie elders in dit blad) Afscheid en een welkom... Kerkdiensten Plantage zaterdagavond uur 20 juli mevr.a.lang 3 aug past. werk. G. van der Linden 31 aug mevrouw C. Kalkhuis 14 sept ds. T. Flim Rooster Plantage 21 juli mevrouw G. Hofstede dhr. de Ridder 28 juli mevrouw Van Woerden mevr. Luijendijk 4 aug dhr. Deur, dhr. Bouter 11 aug. Gerdientje Kramer dhr. Klerk 18 aug mevrouw Van Erkelens fam. Fortuin 25 aug mevrouw en dhr. Bloemhof 1 sept. dhr. Dekker, dhr. Klerk 8 sept dhr. Voerman, dhr. de Bruin 15 sept John Bos Gerdientje Kramer Rooster kinderoppas onder voorbehoud van ruilingen 21 juli Thessa van Duijvenbode 28 juli Gea Schouten 4 aug Annette Schot 11 aug Maartje van Erkelens 18 aug Kine Schuurman 25 aug Mariska van Veen 1 sept Aafke Hordijk 8 sept Ingrid Deur Diede Deur 15 sept Jacqueline v.d.oost Elise v.d. Oost Een fijne dienst was het zondag 26 mei jl. Een dienst waarop de oudsten van de kindernevendienst afscheid namen en welkom werden geheten bij de jeugdkerk. Arjan en Mirjam (van de kindernevendienst) liepen langs de tijd met de kinderen. Samen met ds.tineke Flim hadden Noor, Willemijn, Emma, Youri, Ole, Elise en Dave vooraf al gepraat over wat belangrijke momenten in hun leven waren. Waarvoor zou je een steen oprichten om te gedenken? Deze zondag was weer zo n mijlpaal. Als groep over naar de jeugdkerk. Maar ook zijn de dromen besproken die ze hebben. Hoe zien zij nu hun toekomst, wat hopen en verwachten zij? Op een kussensloop mochten ze dat tekenen. Met z n zevenen zongen ze nog het lied: God heeft een plan met je leven. De Jeugdkerkjongeren ontvangen ze met open armen en ze mochten bij hen in de banken van het houtwerk zitten. Dat er inmiddels ook een groep van zo n 8 oudsten van de jeugdkerk is, was u tot op dat moment misschien niet bekend. Maar de tijd tikt door en zij verlaten de jeugdkerk inmiddels. De oude CJV De Bunker bestaat niet meer, dus er stond geen groep klaar om deze oudsten te ontvangen. Gelukkig is er wel een ruimte gevonden, alleen moet deze nog worden opgeknapt. Ze kregen daarvoor kwasten, rollers en nog meer zaken die je nodig hebt om iets tot je eigen plek te maken. We hopen en verwachten dat dat de komende maanden gaat lukken! 10

10 Kerkdiensten Sint-Catharijnekerk zondag 21 juli 8e zondag na Trinitatis Eredienst 9.30 uur Diaconie ds. S.M. Dekker Onderhoud zondag 28 juli 9e zondag na Trinitatis Eredienst 9.30 uur Diaconie ds. S.M. Dekker Onderhoud zondag 4 augustus 10e zondag na Trinitatis Eredienst 9.30 uur Stichting Uitvlucht ds. H. Doornbos Onderhoud zondag 11 augustus 11e zondag na Trinitatis Eredienst 9.30 uur Diaconie ds. C.J. v.d. Heiden Onderhoud zondag 18 augustus 12e zondag na Trinitatis Eredienst 9.30 uur Zomerzending ds. H. Doornbos Onderhoud zondag 25 augustus 13e zondag na Trinitatis Werelddiaconaat 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel ds. S.M. Dekker Onderhoud zondag 1 september 14e zondag na Trinitatis Eredienst mevr. G. v.d. LInden Diaconie uur Onderhoud zondag 8 september 15e zondag na Trinitatis Eredienst ds. I. Zuurmond Missionair werk uur Onderhoud zondag 15 september 16e zondag na Trinitatis JOP/jeugdwerk ds. S.M. Dekker startdienst ds. C. Flim diaconie uur onderhoud Kerkblad juli/augustus pagina 11

11 nieuws van de Jeugd Groep 15+ Vanaf dit seizoen maakt een eerste groep van zo acht jongeren kwartier in een nieuw honk waar ze een eigen groep starten. Feitelijk wordt hiermee de CJV groep van enige jaren geleden weer voortgezet. De CJV als zodanig bestaat niet meer en ook de Bunker is niet meer beschikbaar. Aan de Bollaarsdijk, bij de familie Van der Wagt, heeft deze groep de beschikking over een eigen honk met alle faciliteiten, zelfs een eigen toilet. Een luxe die de Bunker niet kende! Maandelijks zullen zij hier in eerste instantie bijeenkomen, en tegelijk ook aansluiten bij de groep van 12+ met een aantal activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen. Machteld Bakker en Riet Koopmans willen hen in de eerste fase graag nog voorzien van tips en proviand (zowel mentaal, geestelijk als fysiek). Onderwerpen en activiteiten zullen volgen, maar zijn het initiatief van de jeugd zelf. Ook regionaal zijn er leuke activiteiten waar ze aan kunnen deelnemen. De bedoeling is dat de jongeren zelf aan de slag gaan om er hun eigen plek van te maken (daarvoor kregen ze rollers en kwasten e.d.), maar we kunnen ons voorstellen dat er toch momenten zijn waarop ze de expertise of handigheid van een volwassene nodig hebben. We gaan er eigenlijk van uit dat er dan wel gemeenteleden zijn die hen daarin willen bijstaan. Mogelijk wordt er een beroep op u gedaan! We wensen de jongeren succes, maar bovenal plezier en lol! Geslaagde afsluiting seizoen van de Jeugdkerk Op 15 juni was de jeugd van jaar weer welkom in de kas bij Nel en Wim Doorduin. Een concept wat voor het derde jaar op rij een groot succes was. Maar liefst 19 jeugdleden hadden zich aangemeld voor deze gezellig middag/ avond. Er werd volop gebruik gemaakt van het poolbiljart, tafeltennis, pannakooi en air ijshockey. Ook werd er volop gechilled in de zithoek vooral door de oudere jeugd. Eén minpunt was dat er een TV was waar alleen Nederland 1, 2 en 3 bekeken konden worden, helaas voor de voetbalfans onder ons kon de wedstrijd van jong Oranje niet gevolgd worden, maar dat kon de pret niet drukken. Zo rond uur werd de barbecue aangestoken en konden er heerlijke hamburgers en sateetjes gegeten worden. Na de barbecue ging de oudere jeugd hun nieuwe honk bewonderen bij Anja en Faas de Wagt en werd alvast geïnventariseerd wat er moest gebeuren om het op te knappen c.q. wat er nog aangeschaft moet worden. Intussen was Wim Doorduin met de jongere jeugd het gebruikelijke simultaan dammen begonnen. Vol aandacht werd menige zet gedaan. Ook de oudere jeugd wilde graag weer tegen Wim dammen. Dit keer kon niemand het van hem winnen. Om circa uur werd de avond afgesloten en werd er opgeruimd. Er kan met heel veel plezier teruggekeken worden op een geslaagde afsluiting van het seizoen. Wij bedanken Nel en Wim weer voor hun gastvrijheid. Activiteitenagenda voor de jeugd 30 augustus 15+ groep 1 september jeugdkerk 15 september startzondag 4 oktober 15+ groep 6 oktober jeugdkerk 19 oktober bowlen voor de groep van 12 jaar en ouder 1 november 15+ groep. 3 november jeugdkerk 16 november clubavond voor de 12, 13 en 14-jarigem 29 november 15+ groep 1 december jeugdkerk 24 december walking dinner 3 januari groep 5 januari 2014 jeugdkerk 12

12 Kerkblad juli/augustus pagina 13

13 Van der Ent/Kuster Koot Elke dag van de week eet je alleen het lekkerste vlees van Slagerij Exquis. Wij verkopen uitsluitend France limousin rund, kalfsvlees en Porc au grain varkensvlees. Vlees met het gouden randje, zoals het hoort, natuur zuiver. Tevens kunt u bij ons terecht voor: Salade s, Barbecue, Buffetten, Belegde Broodjes, Maaltijden. Raadhuisplein CG Rozenburg zh Tel: Fax: Voor info: nationale en internationale verhuizingen bedrijfs- en projectverhuizingen handymanservice moderne inboedelopslagfaciliteiten emigratieverpakkingen archiefbeheer en -opslag verkoop en verhuur van materiaal Accredited by the Dutch Council for Accreditation ISO 9002 VCA** adviesgesprek altijd gratis Spijkenisse: (0181) Den Haag: (070) Homepage: Ruggeplein AH Brielle (ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig) Uitvaartverzorging KIEVIT DAG EN NACHT BEREIKBAAR! Burg. Letteweg 36, 3233 AG Oostvoorne Uitvaartcentrum Kievit Stoofweg 2, Hellevoetsluis NOBELSTRAAT 82 - VENKELSTRAAT 37 - BRIELLE TEL: MAANDAGEN GESLOTEN Hellevoetsluis, Spijkenisse, Internetsite:

14 Ik neem de pen op - Ina Vegter Tine Wolters vroeg mij onlangs of ik dit keer een bijdrage wilde leveren aan de rubriek Ik neem de pen op. Mijn naam is Ina Vegter- Reijmerink. Ik ben geboren in 1934 te Rotterdam Charlois en groeide op in een gereformeerd gezin samen met 4 broers. De oorlog heb ik bewust meegemaakt en daar het voor kinderen niet zo gezond leven was in een stad als Rotterdam werd ik uitgezonden naar Friesland en Gelderland. Hier heb ik vaak mijn lagere schooltijd doorgebracht, ook in de hongerwinter. Altijd rest mij nog de angst voor laarzengekletter, helmen en geweren, wanneer de Duitse soldaten door de straten marcheerden onder luid gezang. Dat dit nog nooit weg is, werd ik gewaar 4 mei jl. toen een groep als Duitse soldaten verkleed door de Voorstraat marcheerde. Ik waande mij weer als kind van zeven en de schrik sloeg mij om het hart. Gedenk de bevrijding, maar niet de oorlog dacht ik, zeker niet op 4 mei. Na de ULO ging ik naar de Gereformeerde Kweekschool met de Bijbel in Rotterdam. Hier haalde ik in 1955 mijn diploma en in oktober kreeg ik een baan als onderwijzeres aan de school met de Bijbel te Brielle. De ULO-school was gevestigd in hetzelfde gebouw en daar werkte Henk Vegter als leraar wis -en natuurkunde. Daar is al gauw onze liefde ontstaan. Wij trouwden in 1957 en wij werden verblijd met de geboorte van 4 kinderen. Drie meisjes en een jongen. Marianne, Jacqueline, Peter en Annelies. Helaas mochten wij Annelies slechts vier jaar in ons midden hebben. Dat was een groot verdriet voor ons allemaal. Ik zag het thuis zijn niet meer zitten en ben weer opnieuw aan het werk gegaan in de school. Het werken met kinderen verzachtte het verdriet en heeft mij goed gedaan. Kinderen hebben mij daar onbewust veel in geholpen. Ook deed ik zondagschoolwerk en nam deel aan gesprekskringen als de jonge kerk en wendingkring waar goede gesprekken werden gevoerd. Verder was er nog de open deur die in die tijd nog toneelstukken opvoerde in de kleine kerk aan de Voorstraat. Nu ben ik nog contactpersoon in de binnenstad maar dat werk is gehalveerd omdat het me wat te veel werd. Gelukkig heeft iemand zich gemeld die de helft van mij over wilde nemen. Toen ik op 61 jarige leeftijd met de VUT ging, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op de Maarlandschool aan de Van Sleenstraat waar mijn dochter Jacqueline werkt. Ik tracht daar kinderen met een verstandelijke beperking te helpen bij het leren lezen. Eén op één krijgen ze dan extra aandacht en dat is vooral bij deze kinderen heel dankbaar werk. Dat geeft mij enorm veel voldoening en ik hoop het nog lang vol te houden. Nu al ruim 17 jaar. Op 19 augustus 2010 overleed mijn man. Wij hebben samen en later met de kinderen 53 jaar van lief en leed gedeeld en daar ben ik dankbaar voor. De kerk en het geloof namen een belangrijke plaats in ons leven in. Van huis uit hierin opgegroeid, Henk hervormd en ik gereformeerd. Door ons huwelijk ben ik ook lid geworden van de Hervormde Kerk. Nu is dat PKN en voor het oog zijn de scheidslijnen verdwenen. Nu ik alleen ben, hecht ik ook veel waarde aan geloof en de kerk. Heel andere geluiden hoor ik dan wat op de Kweekschool werd geleerd. Veel wordt mij door een goede preek duidelijk gemaakt. Heel mooi vind ik de uitspraak: Geloven is een relatie hebben met God. Een goede relatie met Hem geeft je levensvreugde ook in moeilijke tijden. Bij de post die ik ontving na het overlijden van Henk schreef iemand: Het leven is: Het verleden gedenken, het heden aanvaarden en de toekomst vertrouwen. Dit poog ik met vallen en opstaan te doen. Ik geef de pen door aan Jan Walraad, die ik al ken uit de tijd dat we met het trammetje van de R.T.M. reisden v.v. Rotterdam Charlois Brielle. Die vriendschap is gebleven, ook zelfs bij onze kinderen. Musical Maria De vorige keer kon u nog lezen dat we de musical in december wilden opvoeren, maar inmiddels hebben we de datum verplaatst naar maart Om de musical recht te doen, moeten we er meer tijd voor nemen. Het blijkt een goede keuze, want hierdoor zijn er weer mensen bij het koor gekomen. We zijn nog op zoek naar tenoren en bassen, en ook alten. Dus schroom niet als u graag wilt zingen en ruimte in uw agenda heeft op donderdagavond. Mogelijk is maart een beter moment ook voor u! Met elkaar is het inmiddels gezellig. En we zouden het fijn vinden om nieuwe mensen op te nemen in onze groep! Marjon Hogeweg Kerkblad juli/augustus pagina 15

15 Agenda 26 juli Gasthuiskring uur kleine zaal Gasthuis 2 aug Ommeloopkring uur ontmoetingsruimte Ommeloop 22 aug Moderamen uur Langestraat aug Grote kerkenraad uur zalencentrum Langestraat aug Gasthuiskring uur kleine zaal Gasthuis 5 sept Pastorale raad uur consistoriekamer 6 sept Ommeloopkring uur ontmoetingsruimte Ommeloop 9 sept College van Kerkrentmeesters uur consistoriekamer 11 sept Diaconale raad uur consistoriekamer Bedankt Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen die we ontvingen na de heupoperatie van mijn man. Ook voor de bloemen en kaarten voor ons 40 jarig huwelijk. Wij waren daar blij en verrast door. Rob en Sjaan van Velden Mijn hartelijke dank voor de vele kaarten en belangstelling in het revalidatiecentrum na mijn heupoperatie. Het heeft mij buitengewoon goed gedaan! Heleen van Dorp Agenda PCOB De agenda van de PCOB ziet er voor de komende tijd als volgt uit. 24 september De kunst van het mime gebeuren 15 oktober De Koninklijke stallen, lakei bij de Gouden Koets Kopij kerkblad Kopij inleveren uiterlijk 2 september (12.00 uur), Als u geen heeft, dan kunt u kopij brengen naar mevrouw T.C. Wolters, Voorstraat 164. Het nieuwe kerkblad komt uit op 12 september. Foto s op de website of in het kerkblad die u zou willen hebben, neem contact op met Joost de Koning, telefoon Christmas carols in kerstnachtdienst December is nog ver weg, maar deze oproep is bestemd voor zangers met koorervaring die met de cantorij van de Sint-Catharijnekerk willen meezingen in de kerstnachtdienst. Weet u mensen die goed kunnen zingen en met u en ons willen meezingen of wilt u inlichtingen: bel Janneke Schoemaker tel of mail Kleding van de rommelmarkt Achterin, trappetje op. Daar vind je naast de boeken een verrassende kledingafdeling. Je zou er een complete garderobe kunnen samenstellen. Maar als de kinderen verkleedkleren nodig hebben kan je er ook heel goed terecht. En de verkoopsters weten er alles van, want toen we nog een jaarlijkse grote rommelmarkt organiseerden verkochten de dames Corba en van Balen al kleding. Het is de moeite waard om er eens een kijkje te gaan nemen. Kerkblad juli/augustus pagina 19

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015

ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 ORDE VAN DIENST VOOR STARTZONDAG 2015 THEMA: 'GOEDE BUREN' Voorganger: Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer Gastvrouw: Elly Verbruggen Lector: Maaike de Vries Diaken: Marjon v.d. Pouw Organist: Hugo de Graaff

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Kinderdienst zondag 7 juni 2015

Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Aanvang: 9.30 uur De dienst wordt geleid door jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk Organist: Hans van Noord Thema: Gastvrijheid, wees welkom! Aan de zijkanten in de kerkzaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP

40 DAys 40 nights. Werkboekje 40 dagentijd 2014. ProJOP 40 DAys 40 nights Werkboekje 40 dagentijd 2014 De 40 dagen tijd is de periode voor Pasen. Het is een periode van stilte: van stilstaan bij waar je mee bezig bent, hoe je jezelf gedraagt, wat voor keuzes

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 25 mei 2014 Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Orde van de dienst. Orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in G. Luiden

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP HET BRANDPUNT 1 maart 2015, 10.45 uur. 25 jaar Brandpuntgemeenschap

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP HET BRANDPUNT 1 maart 2015, 10.45 uur. 25 jaar Brandpuntgemeenschap OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP HET BRANDPUNT 1 maart 2015, 10.45 uur 25 jaar Brandpuntgemeenschap Voorgangers: Thea Kloek en Edith Vos Welkom: Liesbeth Brouwer-de Jong Vleugel: Ferdinand Contant M.m.v.

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Soberheid vasten 40-dagen op weg naar Pasen oefenen in solidariteit en je

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014 Thema: Swingend in beweging voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Toccata in G.

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder. Marcus 10 : 13-16. Gemeente van Christus Jezus onze Heer,

De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder. Marcus 10 : 13-16. Gemeente van Christus Jezus onze Heer, De Hoeksteen 8 september 2013 Maurits de Ridder Marcus 10 : 13-16 Gemeente van Christus Jezus onze Heer, Het is vandaag toch best wel een heel bijzondere zondag voor Félice en Emma, die hier net voorin

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH, 1 februari 2015 Deuteronomium 18

Ontmoetingskerk - Laren NH, 1 februari 2015 Deuteronomium 18 Ontmoetingskerk - Laren NH, 1 februari 2015 Deuteronomium 18 Een profeet is een waarzegger, maar hij zit niet op een kermis met een glazen bol jouw toekomst te voorspellen. Een profeet is een waarzegger,

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus, Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1. Vandaag verwelkomen wij Loïs bij ons in de kring mensen rondom Jezus. Een kring met een rare gewoonte. Waar ter wereld mensen in Jezus naam bijeen komen,

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Duur: ongeveer 45 minuten zeven stompe kaarsen (om mee te beginnen) Steek zeven stompe kaarsen aan en plaats die naast

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie