Jaarverslag Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Klinisch Chemisch Laboratorium Isala, Zwolle

2 Woord vooraf Het jaar 2013 is voor het Klinisch Chemisch Laboratorium Isala een jaar van grote veranderingen geweest. In de periode mei t/m juni is er fasegewijs verhuisd naar de nieuwbouw van Isala. De huisartsenprikdienst en infopunt zijn verhuisd naar gebouw B aan de Spanjaardweg. Tijdens al deze veranderingen bleef de patiëntenzorg, onze core-business, gewoon doorlopen. Dat is alleen gelukt door de grote betrokkenheid en ijver waarmee alle medewerkers van de afdeling zich hebben ingezet bij de voorbereidingen en de uitvoering van de verhuizingen en inregelen van de nieuwe werkprocessen. Uiteraard is zo n jaar enerverend. Het werken in een nieuw gebouw brengt logistieke problemen mee, die om een oplossing vragen. Het verhuizen naar een nieuw ziekenhuis vraagt om aanpassingen in werkprocessen en gedrag, maar biedt daar ook kansen toe. Vanwege de diverse knelpunten in de logistiek en dienstverlening is er eind 2013 een Lean traject gestart met als doel de diverse werkprocessen te optimaliseren en te harmoniseren. De druk van al deze veranderingen werd gevoeld en heeft ook geleid tot gesprekken over de afdelingscultuur en het gedragskader. Ondanks de grote veranderingen die 2013 stempelden is er ook hard gewerkt aan andere aspecten om de bedrijfsvoering up to date te houden. In 2013 zijn er verschillende herbeoordelingen van kwaliteitssystemen uitgevoerd en accreditaties verlengd (JACIE, CCKL). In september 2014 zal de laatste visitatie in het kader van de CCKL plaatsvinden. Op de achtergrond is al gestart met de transitie naar de internationaal erkende NEN-NE-ISO norm. Dit traject is voortvarend ter hand genomen in samenwerking met het laboratorium Pathologie en met begeleiding van Kerteza. Per 1 januari 2013 is het RVE voorzitterschap van Bert Dikkeschei overgedragen aan Sjef van de Leur. De productieontwikkeling voor Isala en Isala is in 2013 gestabiliseerd ten opzichte van In de periode rondom en na de verhuizing was er ziekenhuisbreed sprake van een lagere productie. Daarnaast is er de laatste tijd een landelijke trend tot een lagere productie die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door bezuinigingen op de zorg. Deze bezuinigingen treffen Isala minstens zo sterk als andere ziekenhuizen en zullen ook de RVE KCL niet voorbijgaan. De gevolgen hiervan bleven in 2013 beperkt, maar zullen in 2014 mogelijk merkbaar zijn. Deze ontwikkelingen en nog veel meer onderwerpen worden in dit jaarverslag behandeld. Veel wordt gepresenteerd aan de hand van cijfers, maar achter deze cijfers zitten altijd patiënten, op een cruciaal moment in hun leven, voor wie wij op dat moment betekenisvol willen zijn. Deze wetenschap is onze drijfveer. Sjef van de Leur, RVE voorzitter Rycolt Hamoen, RVE manager Pagina 2 van 58

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 1. Algemeen Personeel Maatschap Management Sector Pre-, en Post analyse Sector 24-uurs lab Sector Speciale Analyses en Research Overzicht medewerkers in/uit dienst Formatieontwikkeling (fte) Ziekteverzuim Functionerings- Jaargesprekken Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken Leeftijdsopbouw Sociale activiteiten en jubilea Organogram Afdelingsverslagen Sector Pre-, en Post analyse Trombosedienst Sector 24-uurs lab Sector Speciale Analyses en Research Overlegstructuren Investeringen Patiëntenzorg Algemeen Productieoverzicht Aantal testen per order Aanvraagpakketten Isala per RVE e lijn Trombosedienst Klinisch wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijke studies binnen KCL Trials t.b.v. Isala Kwaliteitsindicatoren Doorloopsnelheden Consulten, revisies & rondzendingen KCL besprekingen Regionale, landelijke en internationale bijeenkomsten en werkgroepen Lokale en regionale klinische besprekingen Onderwijsactiviteiten KCL ten behoeve van derden Aandachtsgebieden diagnostiek Aandachtsgebieden organisatorisch Kwaliteitszorg Visitatieschema accreditaties Conclusie Kwaliteitsvisitaties + Plan van Aanpak Verslag kwaliteitsactiviteiten Overzicht interne audits Management Review Klachten- en foutensysteem KCL ivim meldingen IGZ en TRIP meldingen 38 Pagina 3 van 58

4 6.3 Patiënt tevredenheidsonderzoek Klant tevredenheidsonderzoek Externe rondzendingen Lidmaatschappen / commissies / bestuurswerkzaamheden / nascholing Maatschap (Maatschap) Overzicht cursussen/opleidingen medewerkers Vooruitblik Bijlagen Bijlage alle namen personeel stand per 31 december Totaal overzicht Aanvraagpakketten 49 Pagina 4 van 58

5 1. Algemeen 1.1 Personeel Maatschap Dr. L.D. Dikkeschei, klinisch chemicus Dr. H. Engel, klinisch chemicus Mw. Dr. P.A. Kuiper-Kramer, laboratoriumarts Dr. J.J.C.M. van de Leur, laboratoriumarts Dr. J.M.M. Rondeel, laboratoriumarts Dr. ir. R.J. Slingerland, klinisch chemicus Management Het Management Team RVE KCL bestaat uit: Dr. J.J.C.M. van de Leur, RVE voorzitter Drs. R.E.P. Hamoen, RVE manager Dhr. B. Davenschot, Sectorhoofd Pre- en Post Dhr. T.J. de Haan, Sectorhoofd 24-uur slab Dhr. K.H. ter Steege, Sectorhoofd Speciale analyses Sector Pre-, en Post analyse Dhr. B. Davenschot, Sectorhoofd Mw. M. van Heerde, Unit Coördinator Mw. L.J.M. Lamers, Unit Coördinator Mw. A.E. Plas, Unit Coördinator Mw. I.C.D. Schreiber, Unit Coördinator Sector 24-uurs lab Dhr. T. J. de Haan, Sectorhoofd Mw. K.L. de Bruijn, Unit Coördinator Mw. A. Feddes Kuiper, Unit Coördinator Dhr. J. Kranenborg, Unit Coördinator Dhr. W.B. Schepers, Unit Coördinator Sector Speciale Analyses en Research Dhr. K.H. ter Steege, Sectorhoofd Dhr. A.B. Abbes, Unit Coördinator Mw. G.G.M. Beltman, Unit Coördinator Dhr. J,. Otten, Unit Coördinator Overzicht medewerkers in/uit dienst Medewerkers in dienst Monique Berendrecht Pré- en Post analyse Margot Blokker Pré- en Post analyse Jacoline van den Berg-Bac Pré- en Post analyse Ryanne de Bree-Klijn Pré- en Post analyse Roxanne Brockotter Pré- en Post analyse Anoeska Jadnanansing-Ramnewash Pré- en Post analyse Ben Davenschot Staf Jannie van der Zwan-van Liere Pré- en Post analyse Gisela Kobes Pré- en Post analyse Mineke Dingshoff-Mittelmeijer Pré- en Post analyse Pagina 5 van 58

6 Anneke van Tongeren-Westrik Pré- en Post analyse Ineke Schoenmakers-Rozendal Pré- en Post analyse Lisa Koetsier Stagiaire Rick Klensman Stagiaire Mariella van den Bosch Pré- en Post analyse Vera van Riele Pré- en Post analyse Sharon Wolff Pré- en Post analyse Inge Vandepitte Pré- en Post analyse Nathalie Kist Pré- en Post analyse Robin Huijbers Stagiaire Janita Westra-Gorselink Pré- en Post analyse Medewerkers uit dienst Geke Loots-Wilzing Medisch assistent C Monique Huisman Medisch assistent E Elmer van Beek Medisch assistent E Luuk Harmeling Medisch assistent E Anne Jansen Medisch assistent C Karin Bruijn-Panneman Medisch assistent C Toine Alferink Medisch assistent C Jos Veldhuis Medisch analist C Krijn Hoogenboom Medisch analist C Alies van de Vecht Medisch assistent C Marike de Vries Medisch assistent E Jainy van Erven-Van Iperen Medisch assistent B Ellie Meijering-Harms Medisch assistent C Niels Jonker Klinisch chemicus in opleiding Melissa van Dijk Medisch assistent E Formatie ontwikkeling (fte) De formatieontwikkeling op basis van de realisatie is sinds 2011 toegenomen van 166,49 fte tot 171,72 fte in De begrote personele formatie op sectorniveau voor de jaren 2012 en 2013 in onderstaande tabel weergegeven. Afdeling Pre- en Post 65,00 66,13 24-uurs lab 43,45 43,38 Speciale analyse 32,05 30,09 Staf / overige 23,44 24,29 TOTAAL 163,94 163,84 Na de verhuizing naar de nieuwbouwlocatie bleken de werkprocessen zodanig arbeidsintensief te zijn, dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren om binnen de formatiebegroting te blijven. De eerste maanden van 2013 was het mogelijk om te werken met een formatieomvang rond de 170 fte. Na de verhuizing bleek een extra formatiebehoefte van ca. 5 fte. Pagina 6 van 58

7 Met de begrote personele formatie voor 2014 van 163,51 fte ontstond er een te groot gat in de personele begroting. De begroting is begin 2014 aangepast tot 166,51 fte. Dit betekent voor het KCL dat het ingezette Lean traject en aanscherpend beleid op omvang van de service en dienstverlening aan onze klanten een efficiencywinst van uiteindelijk 8,5 fte moet gaan opleveren (realisatie najaar fte vergeleken met begroting fte). Totaal fte Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem. Begroting 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 169,62 169,62 169,62 169,62 170,95 Realisatie 170,33 170,46 162,42 169,93 169,24 171,29 174,96 176,52 170,89 171,73 174,51 178,30 171,72 Resultaat -1,29-1,16-9,20-1,69-2,38-0,33 3,34 4,90 1,27 2,11 4,89 8,68 0, Ziekteverzuim Het meerjarig patroon verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) laat over de laatste vijf jaren een dalende trend te zien (zie bovenstaande grafiek en tabel). Het begin van 2013 was er sprake van een hoog verzuimpercentage schommelend rond de 6 procent. In de zomer van 2103, de periode rondom de verhuizing naar de nieuwbouw, was er sprake van een percentage schommelend rond de vijf procent. Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) voor de gehele RVE KCL was voor 2013 gemiddeld 4,81%. Dit percentage ligt 0,81% boven de centraal gestelde Isala norm van 4%. Bij analyse blijkt dat het verzuim voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door verzuim binnen de sector Pre&Post met een verzuim van 7,80%. Bij analyse blijkt het te gaan om een aantal specifieke gevallen, relatief zwaar fysieke arbeid ende roerige periode rondom de verhuizing. Pagina 7 van 58

8 Alle leidinggevenden hebben aan de door Ruth Verbaan gegeven cursus deelgenomen over gedrag gestuurd verzuimbegeleiding. Daarnaast werd er maandelijks een SMO georganiseerd en zijn aanvullende werkafspraken gemaakt tussen HR, Isala arbo en de leidinggevenden Functionerings- Jaargesprekken Het voeren van de jaargesprekken is een belangrijk instrument om de wederzijdse relatie tussen medewerker en werkgever te evalueren. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om met alle medewerkers een functioneringsjaargesprek te voeren (49% gevoerde gesprekken in 2013). Binnen het KCL is afgesproken dat bij het niet behalen van de 100% score voeren van fjg er gericht gesprekken gepland kunnen worden indien gewenst door medewerker en/of leidinggevend. Daarentegen is er in 2013 extra geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking binnen de teams in de vorm van door de Isala Academie georganiseerde teamdagen. Nagenoeg alle medewerkers hebben aan deze teamdagen deelgenomen. Belangrijkste onderwerpen tijdens deze teamdagen waren 1) gastvrijheid, 2) het opstellen van een afdelingsspecifiek gedragskader en 3) het geven en ontvangen van feedback Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken Isala heeft gekozen voor een nieuw MTO systematiek. De RVE KCL zal in 2014 actief deelnemen aan het nieuwe MTO. Op sectorniveau zullen de resultaten van het MTO met leidinggevenden en medewerkers worden besproken en vertaald worden in concrete acties. Pagina 8 van 58

9 Leeftijdsopbouw Afdeling Aantal Medewerkers Gem. Leeftijd Gem. Dienstjaren Pre-, en Post analyse uurs lab Speciale analyse Staf Totaal De verschillende sectoren en stafmedewerkers laten een duidelijk verschil zien in leeftijdsopbouw en aantal dienstjaren. De sector Pre- en Post is een duidelijk jongere sector met een hoger verloop van medewerkers ten opzichte van de sectoren 24-uurs lab, Speciale analyse en staf Sociale activiteiten en jubilea 12,5 jarig jubileum J. Kamphorst Medisch analist C W.G. Ubels-Schreurs Medisch analist C P. Kroeze-Roeloffzen Medisch analist B C. Wierbos-Klomp Medisch analist C A.M. Deen-Bakker Medisch assistent B K.W. Boerhof-Mones Medisch assistent B W.M. Maasse-Havinga Medisch assistent C jarig jubileum in 2013 J. Slootstra Medisch analist B E.K. Westerdijk Medisch analist C A.A. Westervoord Medisch analist B G. Vromen-van den Bos Medisch assistent B A van der Vecht Medisch assistent C jarig jubileum in 2013 D. Veneberg-Prins Logistiek medewerker C Pagina 9 van 58

10 Organogram Pagina 10 van 58

11 1.2 Afdelingsverslagen Sector Pre-, en Post analyse Algemeen Het onderwerp van dit jaar ook bij de sector Pre Post was de verhuizing. Niet alleen naar de nieuwbouw maar ook de inrichting van het infopunt in het B gebouw stond op de agenda. Het KCL was voorafgaand aan de grote verhuizing van 5 augustus al op zijn nieuwe plek geïnstalleerd. Vanaf deze datum is de nieuwe bloedafnamepoli in vlinder 4 operatief geworden. Zoals te verwachten was iedereen op zoek naar een nieuw evenwicht en overzicht. Aan het eind van het jaar heeft het MT besloten het project prioriteit voor het primair proces te ontplooien om de zorg voor de patiënt te kunnen garanderen. Leidinggevenden, staffunctionarissen en maatschapsleden namen allen een taak op zich die het primaire proces ontlasten. Dienstverlening Het op niveau houden van de gewenste dienstverlening was de grootste uitdaging in dit afgelopen jaar. De vraag naar bloedafnames in de eerste lijn en de trombosezorg steeg. Het uitrollen van de nieuwe werkwijze voor het verzorgen van de afnames in de kliniek vroeg de nodige flexibiliteit van onze medewerkers. Medio september is de nieuwe inrichting van de telefooncentrale doorgevoerd. Alle afdelingen binnen de Isala zullen op den duur met CC-pro gaan werken. De vragen uit de kliniek worden in de nieuwbouw naar het infopunt geleid. Het bezoeken van Huisartsen in onze regio hoort tot de kernactiviteiten van de sector. Door het aanbieden van Point of care apparatuur, CRP-, en urinestripmeters, geven we onze klanten de mogelijkheid om hun patiënten betere zorg te verlenen. Met het uitbreiden van de openingstijden van diverse prikposten en het instellen van nieuwe routes is de service aan patiënten verhoogd. Bij enkele apothekers in de regio wordt aan patiënten de mogelijkheid geboden daar hun glucosemetercontrole uit te voeren. Op de jaarlijkse vitaliteitsmarkt van Isala verzorgde het KCL de meting van cholesterol en glucose bij de collega s. Naast het uitvoeren van de bloedafnames verzorgt de sector ook voor assistentie bij de functietesten, het aderlaten, het groot prikprogramma van de dialyse afdeling en het holterfoon programma. Het zelfmeetteam helpt patiënten van de trombosedienst met het leren bepalen van hun INR waarde op de CoaguChek thuismeter. Verzuim Veel tijd en aandacht was nodig voor de verzuimbegeleiding. Het hoge verzuimpercentage was aanleiding om samen het de bedrijfsarts en de HR afdeling een diepgaande analyse te doen naar de mogelijke oorzaken. Tijdens de sociaal medische overleggen is ruimschoots aandacht besteed aan begeleiding, afstemming en preventie. De trainingsavond in oktober stond volledig in het teken van het nieuwe verzuimbeleid bij de Isala. Samen met de bedrijfsarts gaf de manager van onze RVE tekst en uitleg. Het thema van deze avond was ziekte overkomt je, verzuim overleg je. Medewerkers Zoals elk jaar werden ook het afgelopen jaar diverse nieuwe collega s aangesteld en ingewerkt. De vacature van sectorhoofd werd in mei van dit jaar vervuld. Het begeleiden en opleiden van stagiaires van het Deltion college is een vast onderdeel van ons takenpakket. Al vele malen is gebleken dat deze inspanning direct effect heeft omdat de opgeleide stagiaires later als collega kunnen worden verwelkomd. Tijdens diverse herhalingslessen zijn alle medewerkers bijgeschoold in het reanimeren. Pagina 11 van 58

12 De unit coördinatoren hebben deelgenomen aan de gedragstraining van Ruth Verbaan. In de Nooterhof hebben de leidinggevenden een gedragskader samengesteld in het kader van het Management ontwikkelingstraject. Ben Davenschot, Sectorhoofd Pre-, en Post analyses Trombosedienst Algemeen De trombosedienst zal geen huisvesting in de nieuwbouw krijgen maar is in mei 2013 verhuist naar het B gebouw aan de Spanjaardweg. De telefonische hulplijn (callcenter) van de trombosedienst is tegelijkertijd volledig geïntegreerd in het zogenaamde infopunt van het KCL. Fysiek ligt deze locatie niet echt dicht bij het KCL. Om tijdig een passende dosering af te geven is een goede logistiek van de monsters dan ook een speerpunt. Dienstverlening Het op niveau houden van de gewenste dienstverlening was de grootste uitdaging in dit afgelopen jaar. Met de komst van de directe orale anti coagulantia (DOAC s) werd de verwachting gewekt dat het aantal patiënten met gebruik van vitamine K antagonisten af zou nemen. Dit was in 2013 nog niet aan de orde; het aantal patiënten met de vraag naar trombosezorg steeg, resulterend in een toenemend aantal bloedafnames. Het percentage thuisafnames blijft onverminderd hoog. Het blijft moeilijk om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren; de vergrijzing van de trombosedienst patiëntenpopulatie spelt hierin zeker een rol. In 2013 is de service naar de patiënt meer uitgebreid door meer inzet op individuele begeleiding van de trombosedienst patiënt; dit gebeurd door zowel doseeradviseurs, physician assistant als artsen. Naast de inzet van het zelfmeetteam is nu ook gestructureerd de mogelijkheid om patiënten voor een consult in te plannen bij een arts of physician assistant. Ontwikkeling De trombosedienst heeft een hoofdrol gespeeld in een Isala breed Ilean traject. Het doel van het traject was verbetering van het antistolproces binnen Isala. De aanleiding voor herinrichten van het proces waren de hoge aantal VIM meldingen per jaar die gemeld worden. Als leidraad is de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling gebruikt, met als doel te voldoen aan alle 7 indicatoren gesteld in deze richtlijn. Vanaf april tot december zijn er meerdere werksessies geweest die eind december hebben geresulteerd in het aanbieden van een herontwerp aan de RvB. Er wordt geparticipeerd in langlopende grote studies zoals het VISTA-onderzoek. Wederom hebben een aantal medewerkers met succes de FNT opleiding tot doseeradviseur afgerond. Met het oog op het toenemende gebruik van DOAC s worden zowel op medisch- en laboratorium technisch gebied de ontwikkelingen in de gaten gehouden. Tevens zal er op termijn vraag zijn naar aanpassing van de werkwijze en dienstverlening inzake deze nieuwe middelen. Medewerkers Dit jaar is de medisch leider toegetreden tot het bestuur van de FNT. Zoals elk jaar werden ook het afgelopen jaar diverse nieuwe collega s aangesteld en ingewerkt. De vacature van sectorhoofd werd in mei van dit jaar vervuld. Het begeleiden en opleiden van stagiaires van het Deltion college is een vast onderdeel van ons takenpakket. Al vele malen is gebleken dat deze inspanning direct effect heeft omdat de opgeleide stagiaires later als collega kunnen worden verwelkomd. Tijdens diverse herhalingslessen zijn alle medewerkers bijgeschoold in het reanimeren. Sjef van de Leur, medisch leider Trombosedienst Saskia Koekkoek, Physician assistant Pagina 12 van 58

13 1.2.3 Sector 24-uurs lab Algemeen De verhuizing en ingebruikname van het 24-uurslaboratorium heeft in 2013 veel impact gehad. Vanaf mei 2013 is de nieuw geplaatste Chemie- en Hematologieapparatuur getest en gevalideerd. Vanaf juli 2013 is hier een deel van de huisartsenproductie op gedraaid. Overige apparatuur is net voor de verhuizing en een deel net daarna verplaatst. Naast de gewenning aan de nieuwe apparatuur en omgeving heeft vooral het logistieke proces veel aandacht geëist. Bloedtransfusie Uitbreiding Hemovigilantie. PSIE onderzoek is afgerond. Verhuizing Bloedtransfusie. Door deze verhuizing heeft er een korte validatie op de bloedgroepenautomaten plaats gevonden. Bloedtransfusiespecialist heeft de cursus Bloedbankunde gevolgd. Er hebben 9 unit overleggen plaatsgevonden. In november 2013 heeft er een interne audit bij de bloedtransfusie plaatsgevonden. Deze interne audit werd afgenomen door Marike van Saag. De verbeterpunten naar aanleiding van deze interne audit zijn in december 2013 doorgevoerd. In 2013 zijn er 14 klachten en/of fouten geregistreerd. Hiervan zijn 14 afgehandeld. Daarnaast zijn er 4 meldingen in itask (ziekenhuisbreed) gemeld. Deze meldingen zijn afgehandeld. Chemie Meerdere medewerkers zijn getraind om de nieuwe Chemieapparatuur te kunnen draaien en onderhoud hierop te plegen. Meerdere medewerkers zijn getraind voor gebruik van de koelkast P701. Implementatie en validatie van nieuwe apparatuur te weten: twee Chemieanalysers Cobas8000, twee MPA s, één verdeelstation RSA, en de koelkast P701. Implementatie en validatie van apotheektesten op de Cobas8000. Hematologie en stolling In april is de nieuwe unitcoördinator hematologie en stolling begonnen. Implementatie en validatie van nieuwe apparatuur XN Start procedure absolute neutro op de hematologiestraat. Meerdere medewerkers zijn getraind op de nieuwe hematologieapparatuur. Hemat keyoperators hebben een cursus principe & flagging van de XN-9000 en Tosoh G8 gevolgd. 24-uurs Laboratorium Rest Meerdere medewerkers zijn getraind om met de nieuwe difapparatuur te werken. Andere medewerkers zijn getraind op nieuwe bloedgasapparatuur. Er is een start gemaakt met de implementatie en validatie van bloedgasapparatuur en difapparatuur. Tjeerd de Haan, Sectorhoofd 24-uurs lab Pagina 13 van 58

14 1.2.4 Sector Speciale Analyses en Research Algemeen De verhuizing van de sector Speciale Analyses en Research heeft in 2013 veel impact gehad. De verhuizing heeft gefaseerd plaatsgevonden, voor iedere unit binnen de sector is een speciaal verhuisteam benoemd. De teams hebben voor elke verhuizing een draaiboek gemaakt. Tussen half mei en begin juni zijn de diverse units verhuisd, deze verhuizingen hebben veelal in het plaatsgevonden in het weekend. De zorgvuldige voorbereiding en afstemming heeft geleid tot een minimale downtime van de units. Unit Immuno&Endo De toekenning van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening is begin 2013 ontvangen. In de loop van 2013 zijn de voorbereidende handelingen uitgevoerd en het onderzoek kan per 1 januari 2014 starten. De Fluorescentiemeter is vervangen. Het onderzoek pakket van de unit is uitgebreid met B2-glycoproteine IGG en IgM. Unit Celtechnieken Inwerktraject van medewerkers op Infinicyt software t.b.v. fluorescentie op Facs Canto voortgezet. MDS pakket m.b.v. 8 kleurenfluorescentie geïmplementeerd. Validatie van 8 kleuren Acute Leukemie screening afgerond. Unit Moleculaire Diagnostiek Meerdere medewerkers breed ingewerkt (o.a. chimerisme, IgH mutatiestatus, fragmentanalyse). HLADQB1: Implementatie bepaling van 4 allelen i.p.v. 2. Implementatie nieuwe bepalingen (C-kit, BRAF, JAK2 Exon 12). Overzetten van bepalingen naar nieuwe of goedkopere methoden (Powerplex kit voor Chimerisme, Easy Sep methode voor T-cel scheiding). Cepheid GeneExpert aangeschaft t.b.v. BCR-ABL follow up bij CML. Unit Speciale Chemie Implementatie / validatie van de EP motion pipetteerautomaat voor vit B1/B6 bepaling. Dit leverde een verdere efficiëntie verbetering op en een reductie van seriematige repeterende manuele pipetteerhandelingen. Unit Stamcellaboratorium Alle apparatuur i.v.m. verhuizing opnieuw gevalideerd. In oktober een JACIE inspectie gehad i.v.m. de verhuizing. De inspectie is positief verlopen. Unit Hemaferese Een aantal veranderingen doorgevoerd conform de JACIE norm. I.v.m. teamwijziging een nieuwe Hemaferese aangesteld. BGM /TUV Overzicht In verband met de verhuizing zijn geen glucosemeters voor TÜV Rheinland getest. Die testen zijn qua planning naar voren verschoven (eind 2012) en naar achteren verschoven (begin 2014). In mei 2013 is het BGM laboratorium verhuist naar de nieuwe locatie. Na de verhuizing is een begin gemaakt met de validatie van de hexokinase methode met perchloorzuur voorbehandeling op de nieuwe Cobas c502. Op verzoek van TÜV Rheinland is er een samenwerking op gang gekomen met een ander ziekenhuis laboratorium om qua planning minder kwetsbaar te zijn als er grote onderzoeken uitgevoerd moeten worden volgens de ISO-norm. Pagina 14 van 58

15 Onderzoeken Verder zijn er een aantal onderzoekjes gedaan naar de houdbaarheid van perchloorzuur supernatant materiaal in verschillende plastic buisjes en bij verschillende temperaturen (-20 C vs -80 C) naar aanleiding van mogelijke problemen uit het verleden hiermee. In het begin van het jaar is er voor een diagnostica bedrijf een methodevergelijking met arterieel bloed uitgevoerd. Hiervoor is materiaal van 108 patiënten gemeten op glucosemeters. In verband met de verhuizing zijn er verder geen routine-matige methodevergelijkingen voor firma s uitgevoerd. Voor een Nederlands onderzoeksinstelling is een nieuw type glucosemeter getest. Omdat de vergoedingen voor glucosemeter en stripjes omlaag gaan, gaan apothekers kijken of goedkopere meter en strips rechtstreeks uit Oosterse landen geïmporteerd kunnen worden. Voor een apotheker uit Holtenbroek hebben we 5 verschillende meters getest. De apotheker heeft i.o.m. de fabrikant besloten om één meter te laten testen door TÜV Rheinland. Een diagnostica fabrikant heeft eind 2013 een groot aantal monsters laten meten (n = 842) i.v.m. onderzoek naar storende factoren op de glucosemeting. Op de bloedafname en externe locaties (apothekers en huisartsenpraktijken) zijn 1408 glucosemeter gecontroleerd. Van de 1408 patiënten glucosemeter controles waren er circa 2% meters die bij 1e en 2e meting afweken t.o.v. HemoCue en verder gecontroleerd werden m.b.v. de laboratoriummethode (hexokinase methode op de Cobas). 0.85% van de onderzochte meters bleek uiteindelijk ook afwijkend t.o.v. de laboratoriummethode. Bij al deze patiënten is de meter vervangen voor een beter passende glucosemeter. Verder zijn er 32 glucosemeters van huisartsen gecontroleerd en 18 meters van patiënten die in verpleeghuizen liggen en niet naar het ziekenhuis konden komen omdat ze niet mobiel waren. Research Moleculaire Diagnostiek Implementatie nieuwe testen BRAF afgerond ckit afgerond JAK2 Exon 12 afgerond Bestaande testen overzetten op nieuwe methode BCHE met HRM techniek lopend Chimerisme m.b.v Powerplex kit (Promega) afgerond T-cel scheiding m.b.v. EasySEP magneet afgerond CF 36 mutaties m.b.v. Autolipa48 (automatische methode, afdeling LMMI) afgerond CYP2D6 LD-PCR m.b.v. Roche kit afgerond Onderzoeksfase Hb Vaasa, validatie variant voor Erna lopend Athleticogenomics: Onderzoek naar varianten in genen die een relatie hebben met een topsport prestatie. lopend Contaminatieprobleem (PCR produkt) afgerond Overig Specialistische bepalingen (IgH Mutatiestatus, CEBPA, HRM, ed) Presentaties 17 September: Informatieve presentatie voor Roche m.b.t. Athleticogenomics. Pagina 15 van 58

16 Publicaties Brief Communication: ZAP70 in B-CLL cells related to the expression in NK cells is a surrogate marker for mutational status. Cytometry B Clin Cytom Oct 1. Wiggers TG, Westra G, Westers TM, Abbes AP, Strunk A, Kuiper-Kramer E, Poddighe P, van de Loosdrecht AA, Chamuleau ME. Symposia 23 April : MODHEM bijeenkomst 28 Mei : NVKC, PAOKC cursus : Endocrinologie van en in de sport 10 Oktober : Symposium, Euroclonality November : Isala Academie: Evidence based Practice 14 November : NVKC: Van tumormarker naar Oncologische biomarker 13 December : CMBD themadag Next Generation Sequencen Research Celtechnieken Overzicht activiteiten Implementatie 8-kleuren MDS immunofenotypering in diagnostiek Implementatie 8-kleuren Leukemie/lymfoom immunofenotypering in diagnostiek Implementatie analyse software Infinicyt in diagnostiek Controle en toezicht op de uitslagen van de typeringen Controle en toezicht op dagelijkse kwaliteit Aansturen en trainen van de analisten (theorie en praktijk) Interne kwaliteitstoetsing d.m.v. casussen Organiseren van vakinhoudelijk overleg Organiseren van technisch overleg gericht op technische zaken Begeleiden van Heidi van Egmond in het kader van haar HLO opleiding Organiseren werkoverleg UWI project Voorbereiden trombocyten project Voorbereiden implementatie van FMH test op de flow Vakinhoudelijke bijdrage t.b.v. open dag PA/KCL Overzicht onderzoeken UWI project in samen werking met interne en het MMI lab DRAQ7 project in samenwerking met Radboud UMCN MDS op flow in samenwerking met ELN-MDS werkgroep Trombocyten project Bezoek symposia/congressen ESCCA 2013 in Luxembourg MDS European Leukemia Net (ELN) Working Group 2013 in Munchen Presentaties, poster presentaties Oral presentatie ESCCA 2013 Luxembourg Poster presentatie EBMT congress 2013 Londen Poster presentatie ESCCA 2013 Luxembourg Publicaties Publicatie abstract in tijdschrift Bone Marrow Transplant 2013 Publicatie abstract in tijdschrift Cytometry B 2013 Publicatie artikel (ELN-MDS) in tijdschrift Leuk Lymphoma 2013 Pagina 16 van 58

17 European Reference Laboratory Versturen en/of ontvangen monsters van en naar derden (firma s / andere laboratoria) + waardetoekenning +/- 30x NGSP certificaties verzorgt waarvan 2 met verse monsters Axis-Shield, Noorwegen: 6 x 10 monsters en 1x 20 monsters Bio-Rad, Nederland: 7 monsters MCA lab: 1x 5 monsters, 1x 3 monsters, 1x 14 monsters voor stabiliteitstest Quotient, Engeland: 3 monsters Roche, Rotkreuz: 1x 12 A2 monsters en 1x 24 Hb-varianten monsters, 1x 16 hoge HbA1c monsters, 1x 160 monsters voor FDA claim diagnose diabetes Sebia, België: 1x 13 monsters Studies IFCC calibrator stabiliteits experiment (10 jaargangen) Hb-varianten studie voor Roche, Rotkreuz (zie bijgevoegde brochure) Start studie evaluatie van 6 POCT instrumenten Consultant Voor DiaSys om de InnovaStar te verbeteren. Voor Roche zowel nationaal als ook Global vooral w.b.t. FDA claim diagnose van diabetes met de Roche Tina-quant methode wat ze uiteindelijk hebben gekregen. Voor HemoCue, Zweden. Voor Quotient Diagnostics, Engeland. Organisatie van de jaarlijkse bloeddonatiecampagne t.b.v. wereldwijde standaardisatie van HbA1c. Bezochte congressen/symposia en gebruiksdagen e.d. Arkray advisory board meeting in Praag (21 april) IFCC working Group meeting in Milaan tijdens Euromedlab. Gegeven presentaties Sysmex HbA1c expertentag in Salzburg, Oostenrijk voor Tosoh. HbA1c: standardization and importance of imprecision and accuracy Labquality days in Helsinki, Finland. HbA1c standardization, analytical performance and interpretation Educational workshop at the EuroMedLab in Milano in cooperation with Tosoh Europe N.V : Quality of HbA1c testing: Experience of an IFCC Reference Laboratory Presentation for a Chinese delegation visiting Isala in cooperation with professor Bilo: Hemoglobin A1c: Importance of Standardization and the Role of Isala in this Process Visit to Rotkreuz, Switzerland for Roche: Hemoglobin A1c: standardization, analytical performance and interpretation and Studyplan for the evaluation of the Cobas B101. Gereviewde artikelen: Analytical performance and clinical use of an HbA1c point-of-care analyzer in a peditric unit for Journal of Diabetes Science and Technology September 2013: "Point-of-care testing for glycated hemoglobin in an ambulatory hospital setting, a valuable alternative for laboratory-based instruments?" for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). Publicaties: Lenters-Westra E, Schindhelm RK, Bilo HJ, Slingerland RJ. Haemoglobin A1c: Historical overview and current concepts. Diabetes Res Clin Prac 2013 Feb;99(2): Lenters-Westra E, Siebelder C, Slingerland R.J., Weykamp C.W. Hemoglobin variant study Turbidimetry versus HPLC. Pagina 17 van 58

18 Research Speciale Chemie IFCC Januari; extra studie monsters voor vergelijk met Japan Intercomparisonstudie Milano ; donatiecampagne in maart en in april en september de 2-jaarljkse meting Mei; bezoek Euromedlab icm een IFCC-network meeting Overig Eurotrol: 9 x Eurotrolsamples bepaald mbv GC-MS (normaal gesproken 12 rondes, maar door verhuizing is 1 keer vervallen en 2 x is vervallen doordat er leveringsproblemen waren met de acetic anhydride). 2 x een demonstratie gegeven aan externen (ziekenhuis Apeldoorn en Kennemerland) wat betreft de epmotion in samenwerking met Eppendorf. Het opzetten van de bepalingen Vitamine B1 en B6 op de epmotion. Verschillende SOP s schrijven en herschrijven : Vitamine D congres in Amersfoort Begin gemaakt met ontwikkelen van B-hydroxyboterzuur op GC-MS Klaas Henk van de Steege, Sectorhoofd Speciale analyses en Research Pagina 18 van 58

19 1.3 Overlegstructuren Sector Type overleg Frequentie Sectoroverleg 1 x 5 weken Bloedtransfusie unitoverleg 1 x 4 weken Chemie unitoverleg 1 x 4 weken 24-uurslab Algemeen Pré- en Post analyse Speciale analyses & research Staf Isala Hemat unitoverleg 1 x 4 weken POCT overleg 1 x 4 weken RSA overleg 1 x 8 weken Systeembeheer overleg 1 x 4 weken UC overleg 1 x 4 weken Laboratorium overleg 1 x 3 maand Transplantatie overleg 1 x 3 maand Voorraadbeheer overleg 1 x 3 maand Sectoroverleg 1 x 5 weken TD Infopuntoverleg 1 x 3 maand TD overleg doseeradviseurs 1 x 2 maand TD Coaguchekoverleg 1 x 3 maand UC overleg 1 x week ABMT overleg 1 x 8 weken BGM overleg 1 x 6 weken BGM management review 2 x jaar Celtechnieken unitoverleg 1 x 5 weken Celtechnieken vakinhoudelijk 1 x 6 weken DNA unitoverleg 1 x 4 weken DNA vakinhoudelijk 1 x 8 weken Ferese unitoverleg 1 x 8 weken Immuno-endo unitoverleg 1 x 5 weken Speciale chemie unitoverleg 1 x 5 weken Speciale chemie voortgangsoverleg 1 x 4 weken ICT-applicatiebeheer overleg 1 x 4 weken Stage overleg 1 x 6 weken Managementteam (MT) overleg 1 x per week Kwaliteitsoverleg labspecialisten 1 x 6 weken MT/UC overleg 1 x 4 weken MTmaatschap overleg 1 x 6 weken Strategisch overleg 1 x jaar Kwaliteitsafdeling 1 x 2 weken PO Directeur Operations/RVE bestuur 1 x maand Resultaatgesprek DO/ Concerncontrol 1 x kwartaal Jaargesprek RvB 1 x jaar Pagina 19 van 58

20 2. Investeringen Investeringen 2013 Aantal Isala omschrijving Merk Type 4 Analyser, bloedgas Radiometer ABL90 1 Analyzer, allergie Phadia IMMUNOCAP Analyzer, hemoglobine Hemocue HB 201 DM 10 Analyzer, multiparameter Afinion AS Analyzer, pcr Applied biosystems Drukvat Tayler warthon XL240PB 1 Flowcytometer, uwi BD C6 ACCURI 1 Invriesapparaat The linde group (vh linde gas) ICECUBE 14S MODEL A 26 Koelkast Snijders BIOCO II RR 610 LH 1 Microscoop Olympus BX-53 1 PCR, analyzer realtime Cepheid GENEXPERT 1 Spectrofotometer, plate reader PE VICTOR X4 14 Vriezer Snijders BIOCO II RF 410 en210 6 Vriezer -80 Graden Snijders VF Waterbehandelingsinstallatie Elga MPXXXLPM1 1 Monsterverdeelstation Roche P612 / P671 (R 2 Analyzer, chemie Roche MPA C(10) STANDARD 2 Analyzer, chemie Roche CORE UNIT, ISE 900 M 1 Opslag module Roche P701 1 Tube sorter Roche TS Analyser, hematologie Sysmex XN-20 3 Analyser, hematologie Sysmex XN-10 1 Sslide makerstainer Sysmex SP-10 1 Transportband, hematologiestraat Sysmex STY 1 Microscoop, digitaal Cellavision DM 1200 Pagina 20 van 58

21 3. Patiëntenzorg 3.1 Algemeen Productieoverzicht In onderstaande tabel zijn het aantal orders en testen weergegeven over het jaar 2013 en vergeleken met het jaar De trend is weergeven in de kolom index t.o.v Het aantal orders is in 2013 gestegen met 3,06%. In belangrijke mate is de groei toe te schrijven aan een stijging van het aantal orders in de 1 e lijn met ruim 12 %. Het aantal orders binnen Isala is in de kliniek licht gestegen met ruim 1% en in de polikliniek gelijk gebleven. Het aantal Isala orders totaal is slechts met 0,7 % toegenomen. Het aantal testen is in 2013 licht gestegen met bijna 2%. Deze groei is veroorzaakt door de 1 e lijn en overige. Het aantal testen Isala totaal is gedaald met ruim 2 %. Binnen Isala is er sprake van een stijging van het aantal testen binnen de kliniek met 3% en een daling binnen de polikliniek met ruim 7%. Aantal orders en testen KCL Totaal 2013 Index t.o.v Totaal 2012 Aantal orders 1 e lijn V&V , Aantal orders overige , Aantal orders Isala Kliniek , Aantal orders Isala Polikliniek , Aantal orders Isala totaal , Aantal orders totaal , Aantal testen 1 e lijn V&V , Aantal testen overige , Aantal testen Isala Kliniek , Aantal testen Isala Polikliniek , Aantal testen Isala totaal , Aantal testen totaal , Pagina 21 van 58

22 In onderstaande tabel zijn de aantallen bloedafnames weergegeven van de huisartsenprikdienst (HPD) op de prikposten en thuisbloedafnames en de aantallen voor de Trombosedienst (TD) het aantal patiënten die thuis worden geprikt HPD Post HPD Thuis TD Thuis NB Pagina 22 van 58

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Pathologie. Jaarverslag 2010. 1 Jaarverslag 2010, afdeling Pathologie VUmc

Pathologie. Jaarverslag 2010. 1 Jaarverslag 2010, afdeling Pathologie VUmc Pathologie Jaarverslag 2010 1 Redactie: Elly Fieret en Janneke van Denderen 2010 Instituut voor Pathologie, VUmc, Amsterdam 2 Voorwoord Het jaar 2010 was een roerig jaar voor de afdeling. Er zijn veel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Voorbeeldrapport PR024.V4

Voorbeeldrapport PR024.V4 Raad voor Accreditatie/CCKL Herbeoordelingsrapport Afdeling Medische Laboratoria Voorbeeld Ziekenhuis Plaats Voorbeeldrapport PR024.V4 Teamleider : dr. A. Bbbb Registratienr. : R000 Auditdatum : 1 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Afdeling Pathologie. Isala klinieken Zwolle

Jaarverslag 2010. Afdeling Pathologie. Isala klinieken Zwolle Jaarverslag 2010 Afdeling Pathologie Isala klinieken Zwolle Jaarverslag afdeling Pathologie Zwolle 2010 2 Voorwoord De afdeling Pathologie heeft in het jaar 2010 zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2010... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Jaardocument 2014 HET BESTUURSVERSLAG...3 1. PROFIEL VAN DE STICHTING...4 1.2 GOVERNANCE...4 1.2.1 Raad van Bestuur...4 1.2.2 Raad van Toezicht...4 1.2.3 Het management...4

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 - Directieverslag - Financieel verslag Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG VOORWOORD... 3 1. Meerjarenbeleid HpA 2013 2015 juiste zorg op de juiste plaats...

Nadere informatie

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013 1 Voorwoord 3 2 Doelstelling en visie 4 3 Organisatie 6 3.1 Bestuur SKION 6 3.2 Ziektecommissies, Protocolcommissies, Taakgroepen en Disciplinegroepen 6 3.3 Onderzoekscommissie, Centraal Bureau 8 3.4 Centraal

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 0 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 3 Missie en visie..... 5 1. Een nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE

JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE JAARVERSLAG 2010 AFDELING NEUROLOGIE JAARVERSLAG AFDELING NEUROLOGIE/KNF VUmc 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Patiëntenzorg... 4 Klinische zorgeenheid... 4 Poliklinische zorgeenheid... 10 Klinische Neurofysiologie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis

Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Jaarverslag 2004 Het meetbare ziekenhuis Rotterdam, juni 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Profiel MCRZ 1 Kerngegevens 6 2 Regiovisie 12 3 Speerpunten 13 4 Nieuwbouw 14 5 Medische staf 16 Deel B Inzet

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie