Jaarverslag Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Klinisch Chemisch Laboratorium. Isala, Zwolle"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Klinisch Chemisch Laboratorium Isala, Zwolle

2 Woord vooraf Het jaar 2013 is voor het Klinisch Chemisch Laboratorium Isala een jaar van grote veranderingen geweest. In de periode mei t/m juni is er fasegewijs verhuisd naar de nieuwbouw van Isala. De huisartsenprikdienst en infopunt zijn verhuisd naar gebouw B aan de Spanjaardweg. Tijdens al deze veranderingen bleef de patiëntenzorg, onze core-business, gewoon doorlopen. Dat is alleen gelukt door de grote betrokkenheid en ijver waarmee alle medewerkers van de afdeling zich hebben ingezet bij de voorbereidingen en de uitvoering van de verhuizingen en inregelen van de nieuwe werkprocessen. Uiteraard is zo n jaar enerverend. Het werken in een nieuw gebouw brengt logistieke problemen mee, die om een oplossing vragen. Het verhuizen naar een nieuw ziekenhuis vraagt om aanpassingen in werkprocessen en gedrag, maar biedt daar ook kansen toe. Vanwege de diverse knelpunten in de logistiek en dienstverlening is er eind 2013 een Lean traject gestart met als doel de diverse werkprocessen te optimaliseren en te harmoniseren. De druk van al deze veranderingen werd gevoeld en heeft ook geleid tot gesprekken over de afdelingscultuur en het gedragskader. Ondanks de grote veranderingen die 2013 stempelden is er ook hard gewerkt aan andere aspecten om de bedrijfsvoering up to date te houden. In 2013 zijn er verschillende herbeoordelingen van kwaliteitssystemen uitgevoerd en accreditaties verlengd (JACIE, CCKL). In september 2014 zal de laatste visitatie in het kader van de CCKL plaatsvinden. Op de achtergrond is al gestart met de transitie naar de internationaal erkende NEN-NE-ISO norm. Dit traject is voortvarend ter hand genomen in samenwerking met het laboratorium Pathologie en met begeleiding van Kerteza. Per 1 januari 2013 is het RVE voorzitterschap van Bert Dikkeschei overgedragen aan Sjef van de Leur. De productieontwikkeling voor Isala en Isala is in 2013 gestabiliseerd ten opzichte van In de periode rondom en na de verhuizing was er ziekenhuisbreed sprake van een lagere productie. Daarnaast is er de laatste tijd een landelijke trend tot een lagere productie die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door bezuinigingen op de zorg. Deze bezuinigingen treffen Isala minstens zo sterk als andere ziekenhuizen en zullen ook de RVE KCL niet voorbijgaan. De gevolgen hiervan bleven in 2013 beperkt, maar zullen in 2014 mogelijk merkbaar zijn. Deze ontwikkelingen en nog veel meer onderwerpen worden in dit jaarverslag behandeld. Veel wordt gepresenteerd aan de hand van cijfers, maar achter deze cijfers zitten altijd patiënten, op een cruciaal moment in hun leven, voor wie wij op dat moment betekenisvol willen zijn. Deze wetenschap is onze drijfveer. Sjef van de Leur, RVE voorzitter Rycolt Hamoen, RVE manager Pagina 2 van 58

3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 1. Algemeen Personeel Maatschap Management Sector Pre-, en Post analyse Sector 24-uurs lab Sector Speciale Analyses en Research Overzicht medewerkers in/uit dienst Formatieontwikkeling (fte) Ziekteverzuim Functionerings- Jaargesprekken Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken Leeftijdsopbouw Sociale activiteiten en jubilea Organogram Afdelingsverslagen Sector Pre-, en Post analyse Trombosedienst Sector 24-uurs lab Sector Speciale Analyses en Research Overlegstructuren Investeringen Patiëntenzorg Algemeen Productieoverzicht Aantal testen per order Aanvraagpakketten Isala per RVE e lijn Trombosedienst Klinisch wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijke studies binnen KCL Trials t.b.v. Isala Kwaliteitsindicatoren Doorloopsnelheden Consulten, revisies & rondzendingen KCL besprekingen Regionale, landelijke en internationale bijeenkomsten en werkgroepen Lokale en regionale klinische besprekingen Onderwijsactiviteiten KCL ten behoeve van derden Aandachtsgebieden diagnostiek Aandachtsgebieden organisatorisch Kwaliteitszorg Visitatieschema accreditaties Conclusie Kwaliteitsvisitaties + Plan van Aanpak Verslag kwaliteitsactiviteiten Overzicht interne audits Management Review Klachten- en foutensysteem KCL ivim meldingen IGZ en TRIP meldingen 38 Pagina 3 van 58

4 6.3 Patiënt tevredenheidsonderzoek Klant tevredenheidsonderzoek Externe rondzendingen Lidmaatschappen / commissies / bestuurswerkzaamheden / nascholing Maatschap (Maatschap) Overzicht cursussen/opleidingen medewerkers Vooruitblik Bijlagen Bijlage alle namen personeel stand per 31 december Totaal overzicht Aanvraagpakketten 49 Pagina 4 van 58

5 1. Algemeen 1.1 Personeel Maatschap Dr. L.D. Dikkeschei, klinisch chemicus Dr. H. Engel, klinisch chemicus Mw. Dr. P.A. Kuiper-Kramer, laboratoriumarts Dr. J.J.C.M. van de Leur, laboratoriumarts Dr. J.M.M. Rondeel, laboratoriumarts Dr. ir. R.J. Slingerland, klinisch chemicus Management Het Management Team RVE KCL bestaat uit: Dr. J.J.C.M. van de Leur, RVE voorzitter Drs. R.E.P. Hamoen, RVE manager Dhr. B. Davenschot, Sectorhoofd Pre- en Post Dhr. T.J. de Haan, Sectorhoofd 24-uur slab Dhr. K.H. ter Steege, Sectorhoofd Speciale analyses Sector Pre-, en Post analyse Dhr. B. Davenschot, Sectorhoofd Mw. M. van Heerde, Unit Coördinator Mw. L.J.M. Lamers, Unit Coördinator Mw. A.E. Plas, Unit Coördinator Mw. I.C.D. Schreiber, Unit Coördinator Sector 24-uurs lab Dhr. T. J. de Haan, Sectorhoofd Mw. K.L. de Bruijn, Unit Coördinator Mw. A. Feddes Kuiper, Unit Coördinator Dhr. J. Kranenborg, Unit Coördinator Dhr. W.B. Schepers, Unit Coördinator Sector Speciale Analyses en Research Dhr. K.H. ter Steege, Sectorhoofd Dhr. A.B. Abbes, Unit Coördinator Mw. G.G.M. Beltman, Unit Coördinator Dhr. J,. Otten, Unit Coördinator Overzicht medewerkers in/uit dienst Medewerkers in dienst Monique Berendrecht Pré- en Post analyse Margot Blokker Pré- en Post analyse Jacoline van den Berg-Bac Pré- en Post analyse Ryanne de Bree-Klijn Pré- en Post analyse Roxanne Brockotter Pré- en Post analyse Anoeska Jadnanansing-Ramnewash Pré- en Post analyse Ben Davenschot Staf Jannie van der Zwan-van Liere Pré- en Post analyse Gisela Kobes Pré- en Post analyse Mineke Dingshoff-Mittelmeijer Pré- en Post analyse Pagina 5 van 58

6 Anneke van Tongeren-Westrik Pré- en Post analyse Ineke Schoenmakers-Rozendal Pré- en Post analyse Lisa Koetsier Stagiaire Rick Klensman Stagiaire Mariella van den Bosch Pré- en Post analyse Vera van Riele Pré- en Post analyse Sharon Wolff Pré- en Post analyse Inge Vandepitte Pré- en Post analyse Nathalie Kist Pré- en Post analyse Robin Huijbers Stagiaire Janita Westra-Gorselink Pré- en Post analyse Medewerkers uit dienst Geke Loots-Wilzing Medisch assistent C Monique Huisman Medisch assistent E Elmer van Beek Medisch assistent E Luuk Harmeling Medisch assistent E Anne Jansen Medisch assistent C Karin Bruijn-Panneman Medisch assistent C Toine Alferink Medisch assistent C Jos Veldhuis Medisch analist C Krijn Hoogenboom Medisch analist C Alies van de Vecht Medisch assistent C Marike de Vries Medisch assistent E Jainy van Erven-Van Iperen Medisch assistent B Ellie Meijering-Harms Medisch assistent C Niels Jonker Klinisch chemicus in opleiding Melissa van Dijk Medisch assistent E Formatie ontwikkeling (fte) De formatieontwikkeling op basis van de realisatie is sinds 2011 toegenomen van 166,49 fte tot 171,72 fte in De begrote personele formatie op sectorniveau voor de jaren 2012 en 2013 in onderstaande tabel weergegeven. Afdeling Pre- en Post 65,00 66,13 24-uurs lab 43,45 43,38 Speciale analyse 32,05 30,09 Staf / overige 23,44 24,29 TOTAAL 163,94 163,84 Na de verhuizing naar de nieuwbouwlocatie bleken de werkprocessen zodanig arbeidsintensief te zijn, dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren om binnen de formatiebegroting te blijven. De eerste maanden van 2013 was het mogelijk om te werken met een formatieomvang rond de 170 fte. Na de verhuizing bleek een extra formatiebehoefte van ca. 5 fte. Pagina 6 van 58

7 Met de begrote personele formatie voor 2014 van 163,51 fte ontstond er een te groot gat in de personele begroting. De begroting is begin 2014 aangepast tot 166,51 fte. Dit betekent voor het KCL dat het ingezette Lean traject en aanscherpend beleid op omvang van de service en dienstverlening aan onze klanten een efficiencywinst van uiteindelijk 8,5 fte moet gaan opleveren (realisatie najaar fte vergeleken met begroting fte). Totaal fte Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem. Begroting 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 171,62 169,62 169,62 169,62 169,62 170,95 Realisatie 170,33 170,46 162,42 169,93 169,24 171,29 174,96 176,52 170,89 171,73 174,51 178,30 171,72 Resultaat -1,29-1,16-9,20-1,69-2,38-0,33 3,34 4,90 1,27 2,11 4,89 8,68 0, Ziekteverzuim Het meerjarig patroon verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) laat over de laatste vijf jaren een dalende trend te zien (zie bovenstaande grafiek en tabel). Het begin van 2013 was er sprake van een hoog verzuimpercentage schommelend rond de 6 procent. In de zomer van 2103, de periode rondom de verhuizing naar de nieuwbouw, was er sprake van een percentage schommelend rond de vijf procent. Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) voor de gehele RVE KCL was voor 2013 gemiddeld 4,81%. Dit percentage ligt 0,81% boven de centraal gestelde Isala norm van 4%. Bij analyse blijkt dat het verzuim voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door verzuim binnen de sector Pre&Post met een verzuim van 7,80%. Bij analyse blijkt het te gaan om een aantal specifieke gevallen, relatief zwaar fysieke arbeid ende roerige periode rondom de verhuizing. Pagina 7 van 58

8 Alle leidinggevenden hebben aan de door Ruth Verbaan gegeven cursus deelgenomen over gedrag gestuurd verzuimbegeleiding. Daarnaast werd er maandelijks een SMO georganiseerd en zijn aanvullende werkafspraken gemaakt tussen HR, Isala arbo en de leidinggevenden Functionerings- Jaargesprekken Het voeren van de jaargesprekken is een belangrijk instrument om de wederzijdse relatie tussen medewerker en werkgever te evalueren. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om met alle medewerkers een functioneringsjaargesprek te voeren (49% gevoerde gesprekken in 2013). Binnen het KCL is afgesproken dat bij het niet behalen van de 100% score voeren van fjg er gericht gesprekken gepland kunnen worden indien gewenst door medewerker en/of leidinggevend. Daarentegen is er in 2013 extra geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking binnen de teams in de vorm van door de Isala Academie georganiseerde teamdagen. Nagenoeg alle medewerkers hebben aan deze teamdagen deelgenomen. Belangrijkste onderwerpen tijdens deze teamdagen waren 1) gastvrijheid, 2) het opstellen van een afdelingsspecifiek gedragskader en 3) het geven en ontvangen van feedback Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken Isala heeft gekozen voor een nieuw MTO systematiek. De RVE KCL zal in 2014 actief deelnemen aan het nieuwe MTO. Op sectorniveau zullen de resultaten van het MTO met leidinggevenden en medewerkers worden besproken en vertaald worden in concrete acties. Pagina 8 van 58

9 Leeftijdsopbouw Afdeling Aantal Medewerkers Gem. Leeftijd Gem. Dienstjaren Pre-, en Post analyse uurs lab Speciale analyse Staf Totaal De verschillende sectoren en stafmedewerkers laten een duidelijk verschil zien in leeftijdsopbouw en aantal dienstjaren. De sector Pre- en Post is een duidelijk jongere sector met een hoger verloop van medewerkers ten opzichte van de sectoren 24-uurs lab, Speciale analyse en staf Sociale activiteiten en jubilea 12,5 jarig jubileum J. Kamphorst Medisch analist C W.G. Ubels-Schreurs Medisch analist C P. Kroeze-Roeloffzen Medisch analist B C. Wierbos-Klomp Medisch analist C A.M. Deen-Bakker Medisch assistent B K.W. Boerhof-Mones Medisch assistent B W.M. Maasse-Havinga Medisch assistent C jarig jubileum in 2013 J. Slootstra Medisch analist B E.K. Westerdijk Medisch analist C A.A. Westervoord Medisch analist B G. Vromen-van den Bos Medisch assistent B A van der Vecht Medisch assistent C jarig jubileum in 2013 D. Veneberg-Prins Logistiek medewerker C Pagina 9 van 58

10 Organogram Pagina 10 van 58

11 1.2 Afdelingsverslagen Sector Pre-, en Post analyse Algemeen Het onderwerp van dit jaar ook bij de sector Pre Post was de verhuizing. Niet alleen naar de nieuwbouw maar ook de inrichting van het infopunt in het B gebouw stond op de agenda. Het KCL was voorafgaand aan de grote verhuizing van 5 augustus al op zijn nieuwe plek geïnstalleerd. Vanaf deze datum is de nieuwe bloedafnamepoli in vlinder 4 operatief geworden. Zoals te verwachten was iedereen op zoek naar een nieuw evenwicht en overzicht. Aan het eind van het jaar heeft het MT besloten het project prioriteit voor het primair proces te ontplooien om de zorg voor de patiënt te kunnen garanderen. Leidinggevenden, staffunctionarissen en maatschapsleden namen allen een taak op zich die het primaire proces ontlasten. Dienstverlening Het op niveau houden van de gewenste dienstverlening was de grootste uitdaging in dit afgelopen jaar. De vraag naar bloedafnames in de eerste lijn en de trombosezorg steeg. Het uitrollen van de nieuwe werkwijze voor het verzorgen van de afnames in de kliniek vroeg de nodige flexibiliteit van onze medewerkers. Medio september is de nieuwe inrichting van de telefooncentrale doorgevoerd. Alle afdelingen binnen de Isala zullen op den duur met CC-pro gaan werken. De vragen uit de kliniek worden in de nieuwbouw naar het infopunt geleid. Het bezoeken van Huisartsen in onze regio hoort tot de kernactiviteiten van de sector. Door het aanbieden van Point of care apparatuur, CRP-, en urinestripmeters, geven we onze klanten de mogelijkheid om hun patiënten betere zorg te verlenen. Met het uitbreiden van de openingstijden van diverse prikposten en het instellen van nieuwe routes is de service aan patiënten verhoogd. Bij enkele apothekers in de regio wordt aan patiënten de mogelijkheid geboden daar hun glucosemetercontrole uit te voeren. Op de jaarlijkse vitaliteitsmarkt van Isala verzorgde het KCL de meting van cholesterol en glucose bij de collega s. Naast het uitvoeren van de bloedafnames verzorgt de sector ook voor assistentie bij de functietesten, het aderlaten, het groot prikprogramma van de dialyse afdeling en het holterfoon programma. Het zelfmeetteam helpt patiënten van de trombosedienst met het leren bepalen van hun INR waarde op de CoaguChek thuismeter. Verzuim Veel tijd en aandacht was nodig voor de verzuimbegeleiding. Het hoge verzuimpercentage was aanleiding om samen het de bedrijfsarts en de HR afdeling een diepgaande analyse te doen naar de mogelijke oorzaken. Tijdens de sociaal medische overleggen is ruimschoots aandacht besteed aan begeleiding, afstemming en preventie. De trainingsavond in oktober stond volledig in het teken van het nieuwe verzuimbeleid bij de Isala. Samen met de bedrijfsarts gaf de manager van onze RVE tekst en uitleg. Het thema van deze avond was ziekte overkomt je, verzuim overleg je. Medewerkers Zoals elk jaar werden ook het afgelopen jaar diverse nieuwe collega s aangesteld en ingewerkt. De vacature van sectorhoofd werd in mei van dit jaar vervuld. Het begeleiden en opleiden van stagiaires van het Deltion college is een vast onderdeel van ons takenpakket. Al vele malen is gebleken dat deze inspanning direct effect heeft omdat de opgeleide stagiaires later als collega kunnen worden verwelkomd. Tijdens diverse herhalingslessen zijn alle medewerkers bijgeschoold in het reanimeren. Pagina 11 van 58

12 De unit coördinatoren hebben deelgenomen aan de gedragstraining van Ruth Verbaan. In de Nooterhof hebben de leidinggevenden een gedragskader samengesteld in het kader van het Management ontwikkelingstraject. Ben Davenschot, Sectorhoofd Pre-, en Post analyses Trombosedienst Algemeen De trombosedienst zal geen huisvesting in de nieuwbouw krijgen maar is in mei 2013 verhuist naar het B gebouw aan de Spanjaardweg. De telefonische hulplijn (callcenter) van de trombosedienst is tegelijkertijd volledig geïntegreerd in het zogenaamde infopunt van het KCL. Fysiek ligt deze locatie niet echt dicht bij het KCL. Om tijdig een passende dosering af te geven is een goede logistiek van de monsters dan ook een speerpunt. Dienstverlening Het op niveau houden van de gewenste dienstverlening was de grootste uitdaging in dit afgelopen jaar. Met de komst van de directe orale anti coagulantia (DOAC s) werd de verwachting gewekt dat het aantal patiënten met gebruik van vitamine K antagonisten af zou nemen. Dit was in 2013 nog niet aan de orde; het aantal patiënten met de vraag naar trombosezorg steeg, resulterend in een toenemend aantal bloedafnames. Het percentage thuisafnames blijft onverminderd hoog. Het blijft moeilijk om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren; de vergrijzing van de trombosedienst patiëntenpopulatie spelt hierin zeker een rol. In 2013 is de service naar de patiënt meer uitgebreid door meer inzet op individuele begeleiding van de trombosedienst patiënt; dit gebeurd door zowel doseeradviseurs, physician assistant als artsen. Naast de inzet van het zelfmeetteam is nu ook gestructureerd de mogelijkheid om patiënten voor een consult in te plannen bij een arts of physician assistant. Ontwikkeling De trombosedienst heeft een hoofdrol gespeeld in een Isala breed Ilean traject. Het doel van het traject was verbetering van het antistolproces binnen Isala. De aanleiding voor herinrichten van het proces waren de hoge aantal VIM meldingen per jaar die gemeld worden. Als leidraad is de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling gebruikt, met als doel te voldoen aan alle 7 indicatoren gesteld in deze richtlijn. Vanaf april tot december zijn er meerdere werksessies geweest die eind december hebben geresulteerd in het aanbieden van een herontwerp aan de RvB. Er wordt geparticipeerd in langlopende grote studies zoals het VISTA-onderzoek. Wederom hebben een aantal medewerkers met succes de FNT opleiding tot doseeradviseur afgerond. Met het oog op het toenemende gebruik van DOAC s worden zowel op medisch- en laboratorium technisch gebied de ontwikkelingen in de gaten gehouden. Tevens zal er op termijn vraag zijn naar aanpassing van de werkwijze en dienstverlening inzake deze nieuwe middelen. Medewerkers Dit jaar is de medisch leider toegetreden tot het bestuur van de FNT. Zoals elk jaar werden ook het afgelopen jaar diverse nieuwe collega s aangesteld en ingewerkt. De vacature van sectorhoofd werd in mei van dit jaar vervuld. Het begeleiden en opleiden van stagiaires van het Deltion college is een vast onderdeel van ons takenpakket. Al vele malen is gebleken dat deze inspanning direct effect heeft omdat de opgeleide stagiaires later als collega kunnen worden verwelkomd. Tijdens diverse herhalingslessen zijn alle medewerkers bijgeschoold in het reanimeren. Sjef van de Leur, medisch leider Trombosedienst Saskia Koekkoek, Physician assistant Pagina 12 van 58

13 1.2.3 Sector 24-uurs lab Algemeen De verhuizing en ingebruikname van het 24-uurslaboratorium heeft in 2013 veel impact gehad. Vanaf mei 2013 is de nieuw geplaatste Chemie- en Hematologieapparatuur getest en gevalideerd. Vanaf juli 2013 is hier een deel van de huisartsenproductie op gedraaid. Overige apparatuur is net voor de verhuizing en een deel net daarna verplaatst. Naast de gewenning aan de nieuwe apparatuur en omgeving heeft vooral het logistieke proces veel aandacht geëist. Bloedtransfusie Uitbreiding Hemovigilantie. PSIE onderzoek is afgerond. Verhuizing Bloedtransfusie. Door deze verhuizing heeft er een korte validatie op de bloedgroepenautomaten plaats gevonden. Bloedtransfusiespecialist heeft de cursus Bloedbankunde gevolgd. Er hebben 9 unit overleggen plaatsgevonden. In november 2013 heeft er een interne audit bij de bloedtransfusie plaatsgevonden. Deze interne audit werd afgenomen door Marike van Saag. De verbeterpunten naar aanleiding van deze interne audit zijn in december 2013 doorgevoerd. In 2013 zijn er 14 klachten en/of fouten geregistreerd. Hiervan zijn 14 afgehandeld. Daarnaast zijn er 4 meldingen in itask (ziekenhuisbreed) gemeld. Deze meldingen zijn afgehandeld. Chemie Meerdere medewerkers zijn getraind om de nieuwe Chemieapparatuur te kunnen draaien en onderhoud hierop te plegen. Meerdere medewerkers zijn getraind voor gebruik van de koelkast P701. Implementatie en validatie van nieuwe apparatuur te weten: twee Chemieanalysers Cobas8000, twee MPA s, één verdeelstation RSA, en de koelkast P701. Implementatie en validatie van apotheektesten op de Cobas8000. Hematologie en stolling In april is de nieuwe unitcoördinator hematologie en stolling begonnen. Implementatie en validatie van nieuwe apparatuur XN Start procedure absolute neutro op de hematologiestraat. Meerdere medewerkers zijn getraind op de nieuwe hematologieapparatuur. Hemat keyoperators hebben een cursus principe & flagging van de XN-9000 en Tosoh G8 gevolgd. 24-uurs Laboratorium Rest Meerdere medewerkers zijn getraind om met de nieuwe difapparatuur te werken. Andere medewerkers zijn getraind op nieuwe bloedgasapparatuur. Er is een start gemaakt met de implementatie en validatie van bloedgasapparatuur en difapparatuur. Tjeerd de Haan, Sectorhoofd 24-uurs lab Pagina 13 van 58

14 1.2.4 Sector Speciale Analyses en Research Algemeen De verhuizing van de sector Speciale Analyses en Research heeft in 2013 veel impact gehad. De verhuizing heeft gefaseerd plaatsgevonden, voor iedere unit binnen de sector is een speciaal verhuisteam benoemd. De teams hebben voor elke verhuizing een draaiboek gemaakt. Tussen half mei en begin juni zijn de diverse units verhuisd, deze verhuizingen hebben veelal in het plaatsgevonden in het weekend. De zorgvuldige voorbereiding en afstemming heeft geleid tot een minimale downtime van de units. Unit Immuno&Endo De toekenning van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening is begin 2013 ontvangen. In de loop van 2013 zijn de voorbereidende handelingen uitgevoerd en het onderzoek kan per 1 januari 2014 starten. De Fluorescentiemeter is vervangen. Het onderzoek pakket van de unit is uitgebreid met B2-glycoproteine IGG en IgM. Unit Celtechnieken Inwerktraject van medewerkers op Infinicyt software t.b.v. fluorescentie op Facs Canto voortgezet. MDS pakket m.b.v. 8 kleurenfluorescentie geïmplementeerd. Validatie van 8 kleuren Acute Leukemie screening afgerond. Unit Moleculaire Diagnostiek Meerdere medewerkers breed ingewerkt (o.a. chimerisme, IgH mutatiestatus, fragmentanalyse). HLADQB1: Implementatie bepaling van 4 allelen i.p.v. 2. Implementatie nieuwe bepalingen (C-kit, BRAF, JAK2 Exon 12). Overzetten van bepalingen naar nieuwe of goedkopere methoden (Powerplex kit voor Chimerisme, Easy Sep methode voor T-cel scheiding). Cepheid GeneExpert aangeschaft t.b.v. BCR-ABL follow up bij CML. Unit Speciale Chemie Implementatie / validatie van de EP motion pipetteerautomaat voor vit B1/B6 bepaling. Dit leverde een verdere efficiëntie verbetering op en een reductie van seriematige repeterende manuele pipetteerhandelingen. Unit Stamcellaboratorium Alle apparatuur i.v.m. verhuizing opnieuw gevalideerd. In oktober een JACIE inspectie gehad i.v.m. de verhuizing. De inspectie is positief verlopen. Unit Hemaferese Een aantal veranderingen doorgevoerd conform de JACIE norm. I.v.m. teamwijziging een nieuwe Hemaferese aangesteld. BGM /TUV Overzicht In verband met de verhuizing zijn geen glucosemeters voor TÜV Rheinland getest. Die testen zijn qua planning naar voren verschoven (eind 2012) en naar achteren verschoven (begin 2014). In mei 2013 is het BGM laboratorium verhuist naar de nieuwe locatie. Na de verhuizing is een begin gemaakt met de validatie van de hexokinase methode met perchloorzuur voorbehandeling op de nieuwe Cobas c502. Op verzoek van TÜV Rheinland is er een samenwerking op gang gekomen met een ander ziekenhuis laboratorium om qua planning minder kwetsbaar te zijn als er grote onderzoeken uitgevoerd moeten worden volgens de ISO-norm. Pagina 14 van 58

15 Onderzoeken Verder zijn er een aantal onderzoekjes gedaan naar de houdbaarheid van perchloorzuur supernatant materiaal in verschillende plastic buisjes en bij verschillende temperaturen (-20 C vs -80 C) naar aanleiding van mogelijke problemen uit het verleden hiermee. In het begin van het jaar is er voor een diagnostica bedrijf een methodevergelijking met arterieel bloed uitgevoerd. Hiervoor is materiaal van 108 patiënten gemeten op glucosemeters. In verband met de verhuizing zijn er verder geen routine-matige methodevergelijkingen voor firma s uitgevoerd. Voor een Nederlands onderzoeksinstelling is een nieuw type glucosemeter getest. Omdat de vergoedingen voor glucosemeter en stripjes omlaag gaan, gaan apothekers kijken of goedkopere meter en strips rechtstreeks uit Oosterse landen geïmporteerd kunnen worden. Voor een apotheker uit Holtenbroek hebben we 5 verschillende meters getest. De apotheker heeft i.o.m. de fabrikant besloten om één meter te laten testen door TÜV Rheinland. Een diagnostica fabrikant heeft eind 2013 een groot aantal monsters laten meten (n = 842) i.v.m. onderzoek naar storende factoren op de glucosemeting. Op de bloedafname en externe locaties (apothekers en huisartsenpraktijken) zijn 1408 glucosemeter gecontroleerd. Van de 1408 patiënten glucosemeter controles waren er circa 2% meters die bij 1e en 2e meting afweken t.o.v. HemoCue en verder gecontroleerd werden m.b.v. de laboratoriummethode (hexokinase methode op de Cobas). 0.85% van de onderzochte meters bleek uiteindelijk ook afwijkend t.o.v. de laboratoriummethode. Bij al deze patiënten is de meter vervangen voor een beter passende glucosemeter. Verder zijn er 32 glucosemeters van huisartsen gecontroleerd en 18 meters van patiënten die in verpleeghuizen liggen en niet naar het ziekenhuis konden komen omdat ze niet mobiel waren. Research Moleculaire Diagnostiek Implementatie nieuwe testen BRAF afgerond ckit afgerond JAK2 Exon 12 afgerond Bestaande testen overzetten op nieuwe methode BCHE met HRM techniek lopend Chimerisme m.b.v Powerplex kit (Promega) afgerond T-cel scheiding m.b.v. EasySEP magneet afgerond CF 36 mutaties m.b.v. Autolipa48 (automatische methode, afdeling LMMI) afgerond CYP2D6 LD-PCR m.b.v. Roche kit afgerond Onderzoeksfase Hb Vaasa, validatie variant voor Erna lopend Athleticogenomics: Onderzoek naar varianten in genen die een relatie hebben met een topsport prestatie. lopend Contaminatieprobleem (PCR produkt) afgerond Overig Specialistische bepalingen (IgH Mutatiestatus, CEBPA, HRM, ed) Presentaties 17 September: Informatieve presentatie voor Roche m.b.t. Athleticogenomics. Pagina 15 van 58

16 Publicaties Brief Communication: ZAP70 in B-CLL cells related to the expression in NK cells is a surrogate marker for mutational status. Cytometry B Clin Cytom Oct 1. Wiggers TG, Westra G, Westers TM, Abbes AP, Strunk A, Kuiper-Kramer E, Poddighe P, van de Loosdrecht AA, Chamuleau ME. Symposia 23 April : MODHEM bijeenkomst 28 Mei : NVKC, PAOKC cursus : Endocrinologie van en in de sport 10 Oktober : Symposium, Euroclonality November : Isala Academie: Evidence based Practice 14 November : NVKC: Van tumormarker naar Oncologische biomarker 13 December : CMBD themadag Next Generation Sequencen Research Celtechnieken Overzicht activiteiten Implementatie 8-kleuren MDS immunofenotypering in diagnostiek Implementatie 8-kleuren Leukemie/lymfoom immunofenotypering in diagnostiek Implementatie analyse software Infinicyt in diagnostiek Controle en toezicht op de uitslagen van de typeringen Controle en toezicht op dagelijkse kwaliteit Aansturen en trainen van de analisten (theorie en praktijk) Interne kwaliteitstoetsing d.m.v. casussen Organiseren van vakinhoudelijk overleg Organiseren van technisch overleg gericht op technische zaken Begeleiden van Heidi van Egmond in het kader van haar HLO opleiding Organiseren werkoverleg UWI project Voorbereiden trombocyten project Voorbereiden implementatie van FMH test op de flow Vakinhoudelijke bijdrage t.b.v. open dag PA/KCL Overzicht onderzoeken UWI project in samen werking met interne en het MMI lab DRAQ7 project in samenwerking met Radboud UMCN MDS op flow in samenwerking met ELN-MDS werkgroep Trombocyten project Bezoek symposia/congressen ESCCA 2013 in Luxembourg MDS European Leukemia Net (ELN) Working Group 2013 in Munchen Presentaties, poster presentaties Oral presentatie ESCCA 2013 Luxembourg Poster presentatie EBMT congress 2013 Londen Poster presentatie ESCCA 2013 Luxembourg Publicaties Publicatie abstract in tijdschrift Bone Marrow Transplant 2013 Publicatie abstract in tijdschrift Cytometry B 2013 Publicatie artikel (ELN-MDS) in tijdschrift Leuk Lymphoma 2013 Pagina 16 van 58

17 European Reference Laboratory Versturen en/of ontvangen monsters van en naar derden (firma s / andere laboratoria) + waardetoekenning +/- 30x NGSP certificaties verzorgt waarvan 2 met verse monsters Axis-Shield, Noorwegen: 6 x 10 monsters en 1x 20 monsters Bio-Rad, Nederland: 7 monsters MCA lab: 1x 5 monsters, 1x 3 monsters, 1x 14 monsters voor stabiliteitstest Quotient, Engeland: 3 monsters Roche, Rotkreuz: 1x 12 A2 monsters en 1x 24 Hb-varianten monsters, 1x 16 hoge HbA1c monsters, 1x 160 monsters voor FDA claim diagnose diabetes Sebia, België: 1x 13 monsters Studies IFCC calibrator stabiliteits experiment (10 jaargangen) Hb-varianten studie voor Roche, Rotkreuz (zie bijgevoegde brochure) Start studie evaluatie van 6 POCT instrumenten Consultant Voor DiaSys om de InnovaStar te verbeteren. Voor Roche zowel nationaal als ook Global vooral w.b.t. FDA claim diagnose van diabetes met de Roche Tina-quant methode wat ze uiteindelijk hebben gekregen. Voor HemoCue, Zweden. Voor Quotient Diagnostics, Engeland. Organisatie van de jaarlijkse bloeddonatiecampagne t.b.v. wereldwijde standaardisatie van HbA1c. Bezochte congressen/symposia en gebruiksdagen e.d. Arkray advisory board meeting in Praag (21 april) IFCC working Group meeting in Milaan tijdens Euromedlab. Gegeven presentaties Sysmex HbA1c expertentag in Salzburg, Oostenrijk voor Tosoh. HbA1c: standardization and importance of imprecision and accuracy Labquality days in Helsinki, Finland. HbA1c standardization, analytical performance and interpretation Educational workshop at the EuroMedLab in Milano in cooperation with Tosoh Europe N.V : Quality of HbA1c testing: Experience of an IFCC Reference Laboratory Presentation for a Chinese delegation visiting Isala in cooperation with professor Bilo: Hemoglobin A1c: Importance of Standardization and the Role of Isala in this Process Visit to Rotkreuz, Switzerland for Roche: Hemoglobin A1c: standardization, analytical performance and interpretation and Studyplan for the evaluation of the Cobas B101. Gereviewde artikelen: Analytical performance and clinical use of an HbA1c point-of-care analyzer in a peditric unit for Journal of Diabetes Science and Technology September 2013: "Point-of-care testing for glycated hemoglobin in an ambulatory hospital setting, a valuable alternative for laboratory-based instruments?" for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). Publicaties: Lenters-Westra E, Schindhelm RK, Bilo HJ, Slingerland RJ. Haemoglobin A1c: Historical overview and current concepts. Diabetes Res Clin Prac 2013 Feb;99(2): Lenters-Westra E, Siebelder C, Slingerland R.J., Weykamp C.W. Hemoglobin variant study Turbidimetry versus HPLC. Pagina 17 van 58

18 Research Speciale Chemie IFCC Januari; extra studie monsters voor vergelijk met Japan Intercomparisonstudie Milano ; donatiecampagne in maart en in april en september de 2-jaarljkse meting Mei; bezoek Euromedlab icm een IFCC-network meeting Overig Eurotrol: 9 x Eurotrolsamples bepaald mbv GC-MS (normaal gesproken 12 rondes, maar door verhuizing is 1 keer vervallen en 2 x is vervallen doordat er leveringsproblemen waren met de acetic anhydride). 2 x een demonstratie gegeven aan externen (ziekenhuis Apeldoorn en Kennemerland) wat betreft de epmotion in samenwerking met Eppendorf. Het opzetten van de bepalingen Vitamine B1 en B6 op de epmotion. Verschillende SOP s schrijven en herschrijven : Vitamine D congres in Amersfoort Begin gemaakt met ontwikkelen van B-hydroxyboterzuur op GC-MS Klaas Henk van de Steege, Sectorhoofd Speciale analyses en Research Pagina 18 van 58

19 1.3 Overlegstructuren Sector Type overleg Frequentie Sectoroverleg 1 x 5 weken Bloedtransfusie unitoverleg 1 x 4 weken Chemie unitoverleg 1 x 4 weken 24-uurslab Algemeen Pré- en Post analyse Speciale analyses & research Staf Isala Hemat unitoverleg 1 x 4 weken POCT overleg 1 x 4 weken RSA overleg 1 x 8 weken Systeembeheer overleg 1 x 4 weken UC overleg 1 x 4 weken Laboratorium overleg 1 x 3 maand Transplantatie overleg 1 x 3 maand Voorraadbeheer overleg 1 x 3 maand Sectoroverleg 1 x 5 weken TD Infopuntoverleg 1 x 3 maand TD overleg doseeradviseurs 1 x 2 maand TD Coaguchekoverleg 1 x 3 maand UC overleg 1 x week ABMT overleg 1 x 8 weken BGM overleg 1 x 6 weken BGM management review 2 x jaar Celtechnieken unitoverleg 1 x 5 weken Celtechnieken vakinhoudelijk 1 x 6 weken DNA unitoverleg 1 x 4 weken DNA vakinhoudelijk 1 x 8 weken Ferese unitoverleg 1 x 8 weken Immuno-endo unitoverleg 1 x 5 weken Speciale chemie unitoverleg 1 x 5 weken Speciale chemie voortgangsoverleg 1 x 4 weken ICT-applicatiebeheer overleg 1 x 4 weken Stage overleg 1 x 6 weken Managementteam (MT) overleg 1 x per week Kwaliteitsoverleg labspecialisten 1 x 6 weken MT/UC overleg 1 x 4 weken MTmaatschap overleg 1 x 6 weken Strategisch overleg 1 x jaar Kwaliteitsafdeling 1 x 2 weken PO Directeur Operations/RVE bestuur 1 x maand Resultaatgesprek DO/ Concerncontrol 1 x kwartaal Jaargesprek RvB 1 x jaar Pagina 19 van 58

20 2. Investeringen Investeringen 2013 Aantal Isala omschrijving Merk Type 4 Analyser, bloedgas Radiometer ABL90 1 Analyzer, allergie Phadia IMMUNOCAP Analyzer, hemoglobine Hemocue HB 201 DM 10 Analyzer, multiparameter Afinion AS Analyzer, pcr Applied biosystems Drukvat Tayler warthon XL240PB 1 Flowcytometer, uwi BD C6 ACCURI 1 Invriesapparaat The linde group (vh linde gas) ICECUBE 14S MODEL A 26 Koelkast Snijders BIOCO II RR 610 LH 1 Microscoop Olympus BX-53 1 PCR, analyzer realtime Cepheid GENEXPERT 1 Spectrofotometer, plate reader PE VICTOR X4 14 Vriezer Snijders BIOCO II RF 410 en210 6 Vriezer -80 Graden Snijders VF Waterbehandelingsinstallatie Elga MPXXXLPM1 1 Monsterverdeelstation Roche P612 / P671 (R 2 Analyzer, chemie Roche MPA C(10) STANDARD 2 Analyzer, chemie Roche CORE UNIT, ISE 900 M 1 Opslag module Roche P701 1 Tube sorter Roche TS Analyser, hematologie Sysmex XN-20 3 Analyser, hematologie Sysmex XN-10 1 Sslide makerstainer Sysmex SP-10 1 Transportband, hematologiestraat Sysmex STY 1 Microscoop, digitaal Cellavision DM 1200 Pagina 20 van 58

21 3. Patiëntenzorg 3.1 Algemeen Productieoverzicht In onderstaande tabel zijn het aantal orders en testen weergegeven over het jaar 2013 en vergeleken met het jaar De trend is weergeven in de kolom index t.o.v Het aantal orders is in 2013 gestegen met 3,06%. In belangrijke mate is de groei toe te schrijven aan een stijging van het aantal orders in de 1 e lijn met ruim 12 %. Het aantal orders binnen Isala is in de kliniek licht gestegen met ruim 1% en in de polikliniek gelijk gebleven. Het aantal Isala orders totaal is slechts met 0,7 % toegenomen. Het aantal testen is in 2013 licht gestegen met bijna 2%. Deze groei is veroorzaakt door de 1 e lijn en overige. Het aantal testen Isala totaal is gedaald met ruim 2 %. Binnen Isala is er sprake van een stijging van het aantal testen binnen de kliniek met 3% en een daling binnen de polikliniek met ruim 7%. Aantal orders en testen KCL Totaal 2013 Index t.o.v Totaal 2012 Aantal orders 1 e lijn V&V , Aantal orders overige , Aantal orders Isala Kliniek , Aantal orders Isala Polikliniek , Aantal orders Isala totaal , Aantal orders totaal , Aantal testen 1 e lijn V&V , Aantal testen overige , Aantal testen Isala Kliniek , Aantal testen Isala Polikliniek , Aantal testen Isala totaal , Aantal testen totaal , Pagina 21 van 58

22 In onderstaande tabel zijn de aantallen bloedafnames weergegeven van de huisartsenprikdienst (HPD) op de prikposten en thuisbloedafnames en de aantallen voor de Trombosedienst (TD) het aantal patiënten die thuis worden geprikt HPD Post HPD Thuis TD Thuis NB Pagina 22 van 58

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes?

Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes? Part A: Glycated hemoglobin A1c as a screening tool for detection of type 2 diabetes? Part B: Evaluation of point-of-care instruments for glycated hemoglobin A1c testing in an ambulant hospital setting

Nadere informatie

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Tweede NIAZ accreditatie (kwaliteitsnorm 2.2) en VMS certificering

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn

Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Uitrol laboratoriumdiagnostiek 1 ste lijn Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie & Jeroen Bosch Diagnostiek Dr. Marcel van Borren Toenemende behoefte aan (laboratorium)diagnostiek in de 1 ste lijn

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: M.Y.J. Berfelo Roepnaam: Monique Adres: Sintjorisstraat 21 Postcode: 3811 DG Woonplaats: Amersfoort Telefoon nr.: 033-8795481 Mobiel nr.: 0640055773 Geboortedatum:

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede Consultverlening Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede 1 2 3 4 5 6 C n a V 7 M r a a n Onder consultverlening door de laboratoriumspecialist wordt hier verstaan:

Nadere informatie

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs Transitie NEN-EN-ISO- 15189 enkele ervaringen van auditors en labs Anne M. Uyterlinde 20-11-2015 Doel: Voorbeelden uit de praktijk Ervaringen van auditors (tussenstand) Ruimte voor discussie 2 NEN-EN-ISO

Nadere informatie

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC Raad van Bestuur 27 maart 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medische ontwikkelingen 5 Verantwoordelijkheid voor decentraal testen 5 Professionele normen

Nadere informatie

Point Of Care Testing

Point Of Care Testing Point Of Care Testing CRP en HbA1c Hemoglobine Glucose Urinestrip POINT OF CARE TESTING in de huisartsenpraktijk Onze visie op POCT: kwaliteit Er is een toenemende vraag naar Point Of Care Testen (POCT,

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

PAOKC-cursus. De Reehorst, Ede 19 september Dr. H.J.(Eric) Vermeer

PAOKC-cursus. De Reehorst, Ede 19 september Dr. H.J.(Eric) Vermeer Richtlijn NVKC Consultverlening door specialisten laboratoriumgeneeskunde (klinische chemie) achtergrond, minimum- en streefnormen en vormen van consultverlening PAOKC-cursus De Reehorst, Ede 19 september

Nadere informatie

Point-of-care PCR. GBS diagnostiek in de verloskamer. Erika van Elzakker Arts-microbioloog

Point-of-care PCR. GBS diagnostiek in de verloskamer. Erika van Elzakker Arts-microbioloog Point-of-care PCR GBS diagnostiek in de verloskamer Erika van Elzakker Arts-microbioloog Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met

Nadere informatie

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing!

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Een perspectief vanuit de afnemer Melissa Buijens MSc. 1 november 2012 Stafmedewerker Inkoop & Logistiek Ziekenhuisapotheek Erasmus MC Een

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

Het veranderende bloedgebruik in Nederland

Het veranderende bloedgebruik in Nederland Het veranderende bloedgebruik in Nederland Marian van Kraaij hematoloog/ transfusiespecialist Unit Transfusiegeneeskunde Sanquin Bloedbank RadboudUMC Nijmegen m.vankraaij@sanquin.nl November 12, 2013 1

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Weefselvigilantieplatform in het VUmc

Weefselvigilantieplatform in het VUmc Weefselvigilantieplatform in het VUmc Angelika Dräger, PhD Hoofd Hematologie Laboratoria en weefselvigilantiecoördinator 28 november 2012 Hematologie Laboratoria VUmc BTD Hemostase Stamcellab Cleanroom

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Trombosedienst Leiden en omstreken

Trombosedienst Leiden en omstreken Trombosedienst Leiden en omstreken Saskia van Foeken Verpleegkundige Trombosedienst Leiden Doelstelling Met deze voorlichting willen we bereiken: Dat de cliënt een zo optimaal mogelijke antistollingsbehandeling

Nadere informatie

Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen

Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen Deze folder is een aanvulling op de Informatie voor mensen met trombose die aan alle trombosepatiënten wordt verstrekt. In deze folder vindt u achtereenvolgens: Telefonische

Nadere informatie

FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN. Samenvatting Medische Jaarverslagen

FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN. Samenvatting Medische Jaarverslagen FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN Samenvatting Medische Jaarverslagen inhoud 01 Inhoud 02 Inleiding 02 Aantal patiënten en patiënt 03 Controlefrequentie 03 Indicaties voor antistollingsbehandeling

Nadere informatie

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 Jitske de Haan - Vitaal ZorgVast Jeannette Ronchetti - Zaans Medisch Centrum LEAN is samenwerken Jitske

Nadere informatie

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen Deel II: Ontwikkelen van nieuw transfusie gerelateerd onderzoek Dr. Erik

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Colofon. Publicatie Federatie Nederlandse Trombosediensten Krimkade 20a 2251 KA Voorschoten

Colofon. Publicatie Federatie Nederlandse Trombosediensten Krimkade 20a 2251 KA Voorschoten Samenvatting medische jaarverslagen 2007 Colofon Publicatie Federatie Nederlandse Trombosediensten Krimkade 20a 2251 KA Voorschoten Redactie dr. Henk J. Adriaansen, arts klinische chemie mevr. Ada de Bruijn-Wentink,

Nadere informatie

De plaats van de trombosedienst in de toekomst

De plaats van de trombosedienst in de toekomst De plaats van de trombosedienst in de toekomst Moderator Prof dr H.C.J. Eikenboom 1st author / speaker Felix van der Meer Trombosedienst Leiden en Omstreken LUMC, afdeling Trombose en Hemostase Belangenverklaring

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie

Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie Indicatoren nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie: een eerste evaluatie Mart P. Janssen 1 Pauline Zijlker 2 Jo Wiersum-Osselton 2,3 1 Transfusion Technology Assessment Group Julius Center for, UMC Utrecht

Nadere informatie

Geriatrie Topzorg voor ouderen. Robuuste ouderenzorg. Jos Verkuyl, geriater Martini Ziekenhuis. Symposium 28 okt 2016

Geriatrie Topzorg voor ouderen. Robuuste ouderenzorg. Jos Verkuyl, geriater Martini Ziekenhuis. Symposium 28 okt 2016 Geriatrie Topzorg voor ouderen Robuuste ouderenzorg Jos Verkuyl, geriater Martini Ziekenhuis Symposium 28 okt 2016 Onderwerpen Geriatrie Martini Ontwikkelingen Geriatrie Intern Extern Casus 80-jarige

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

What s New Klinische Chemie Bewogen biomarkers

What s New Klinische Chemie Bewogen biomarkers What s New Klinische Chemie Bewogen biomarkers Nascholing Jordanie Rick Brouwer Klinische chemie Meting van endogene biomarkers in lichaamsvloeistoffen routine chemie, hematologie, endocrinologie, immunologie,

Nadere informatie

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn.

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Gelre ziekenhuizen T.a.v. de heer dr. M.A. Galjee, raad van bestuur Postbus 9014 7300 DS APELDOORN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Maasziekenhuis Pantein T.a.v., voorzitter raad van bestuur Postbus 55 5830 AB BOXMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015

HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015 HbA1c Komt het werk ooit klaar? Cas Weykamp SKML Sectie Algemene Chemie Congres De Waarde van de Expert 9 juni 2015 Link EQA & Standardisatie Patient Diabetoloog Laboratorium Kit Fabrikant SKML IFCC Reference

Nadere informatie

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014

Lean op het lab ervaringen uit het Vumc. Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 Lean op het lab ervaringen uit het Vumc Bram Wilhelm NVKFAZ 15-05-2014 De lean denkwijze Beweging Wachten Voorraad Verspilling Alles wat geen waarde toevoegt Alles wat de patiënt/ klant niet helpt Alles

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance Date 1-11-2013 1 Lang Lean, Perfecte Performance? De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance COPE 2013 Oskar Roemeling University of Groningen o.p.roemeling@rug.nl

Nadere informatie

Is er evidentie voor point of care testen voor de diagnose van occulte ernstige bacteriële infecties bij ambulante kinderen met koorts zonder focus?

Is er evidentie voor point of care testen voor de diagnose van occulte ernstige bacteriële infecties bij ambulante kinderen met koorts zonder focus? Is er evidentie voor point of care testen voor de diagnose van occulte ernstige bacteriële infecties bij ambulante kinderen met koorts zonder focus? Critically appraised topic Leuven 10 mei 2011 Dr. Apr.

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole binnen de moleculaire diagnostiek van hematologische maligniteiten

Kwaliteitscontrole binnen de moleculaire diagnostiek van hematologische maligniteiten Radboud University Medical Centre Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences Kwaliteitscontrole binnen de moleculaire diagnostiek van hematologische maligniteiten Bert van der Reijden, PhD Laboratorium

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014

Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen. Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Transitie CCKL naar ISO 15189 Eerste ervaringen Hiltjo Kuiper & Marieke Sturkenboom Pao-NVKFAZ Labdag 4 december 2014 Laboratorium: Toxicologie 22-11-2012 1 Introductie Internationale accreditatie Scopes

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Medische laboratoria (algemeen) Documentcode: RvA-SAP-M000-NL Versie 2, 5-10-2017 Een Specif iek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijf

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Wat kunt u verwachten? Wat is reflecterend testen? Waarom reflecterend testen? Voorbeelden uit de praktijk.

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk

LESA. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, waarom? Historie en cijfers uit de praktijk Dr. Ed Slaats, senior klinisch chemicus, t.b.v. 12 februari Vice Versa Toetsing zinvol labaanvragen bij

Nadere informatie

QC in 3D. Als kwaliteit tekort schiet

QC in 3D. Als kwaliteit tekort schiet QC in 3D Als kwaliteit tekort schiet LATE GEVOLGEN Hoge Raad 19 oktober 2001 LATE GEVOLGEN 1956 Maagoperatie Foutieve bepaling rhesusfactor Bloedtransfusie Rhesusantagonisme 1959 Doodgeboren kind 1960

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007

JAARVERSLAG 2006. FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI. (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 JAARVERSLAG 2006 FUNCTIONARIS EX. ART. 14 Wod NVI (Dierproeven NVI in 2006) Bilthoven, mei 2007 Nederlands Vaccin Instituut (NVI), Bilthoven Jaarverslag 2006 Functionaris ex. art. 14 Wod, N VI ALGEMEEN

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters,internist-oncoloog Emmen Dierentuin FC Emmen Inwoners: 109.244 (324/km²) Scheper Ziekenhuis (Scheper-Bethesda) 400 bedden 1500

Nadere informatie

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie :

Klinisch Bioloog verantwoordelijk voor de algemene POCT coördinatie : Procedure POCT Glucose COM BC 02/2007 Onderwerp Deze procedure beschrijft de organisatie en het onderhoud van de POCT, in het bijzonder van de glucosemeters. Het labo speelt een centrale rol in het beheer

Nadere informatie

Terugkoppeling opdracht

Terugkoppeling opdracht Terugkoppeling opdracht Toepasbaarheid zorgpaden Wat neem je hieruit mee? Zorgpaden in het Waterlandziekenhuis Zorgpaden in het Waterlandziekenhuis de juiste (be)handelingen in de juiste volgorde, door

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Educatie en training, Laboratoriumdiagnostiek door Redactie Healthcare

Educatie en training, Laboratoriumdiagnostiek door Redactie Healthcare De toekomst van point-of-care begint morgen Educatie en training, Laboratoriumdiagnostiek door Redactie Healthcare 14-04-2016 De toekomst is dichtbij. Met die gedachte kwamen ruim 180 belangstellenden

Nadere informatie

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD?

Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Laboratoriuminformatiesystemen in (perifere) ziekenhuizen: goed op weg naar het L-EPD? Dr H.J. (Eric) Vermeer, specialist klinische chemie / klinisch chemicus Tergooiziekenhuizen, locaties Hilversum en

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o TIM heeft Zin Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o Aanleiding TIM West Friesland Melding door huisarts aan Bestuur WFG Na pilot, start TIM ( 2009): Eerst enkele, later alle zorgverleners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans:

Inhoudsopgave. Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk. Manager Tjongerschans: Van Roesiologie naar Bewust Sederen Implementatie toetsingskader in de praktijk Esther Sanders Implementatie consultant bij Pink Roccade Healthcare Patrick Vink Sectormanager snijdende vakken & patiëntenlogistiek

Nadere informatie

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 European Clinical Trial Regulation 536/ 2014 European Clinical Trial Regulation (ECTR): EU Verordening betreffende

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP.

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. Hemovigilantie: Mw. A.M. van den Boogaard van de Maat Mw. R. Geelen Geboers Klinische chemie: Dr. J.L.P. van Duijnhoven

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 9: Quick Scan Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 9: Quick Scan Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 9: Quick Scan Quickscan De quick scan is op de eerste

Nadere informatie

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Transmuraal Platform BOS Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Het Transmuraal Platform BOS is de structuur om transmurale afspraken

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Patiëntendeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard, leidraad en Amsterdamse

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE LABORATORIUM Concept dd 6 april 2006 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkgroep bestaat uit Dieter Boswijk (huisarts, Dedemsvaart) Sjef vd Leur

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Medische parasitologie

Medische parasitologie Medische parasitologie De impact van ISO 15189-2012 op de routine diagnostiek Theo Mank Historie 1981: oprichting CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie