Hva bibliotheek. jaarverslag Creating Tomorrow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow"

Transcriptie

1 Hva bibliotheek jaarverslag 2012 Creating Tomorrow

2 Inhoud Voorwoord... 2 Organisatieverandering... 3 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek... 4 Nieuwe website... 5 Zoeken in de Bibliotheek als opvolger van de Digitale Bibliotheek... 5 De HvA gaat slimmer zoeken... 6 Meer vinden met STIP... 6 De bibliotheek bij de HvA Academie... 7 Inloopspreekuren... 7 Open Access en Social Media... 7 FLOOR... 8 Collectievormingsprofielen... 8 Verhuizingen collectie naar Amstelcampus... 8 Varia... 9 Facts & Figures

3 Voorwoord Wat was er nu zo bijzonder aan 2012? Welnu, voor mij persoonlijk is 2012 in ieder geval bijzonder omdat het het laatste jaar is waar ik als bibliothecaris van de UvA en de HvA verslag over mag doen. En het kost bij nader inzien weinig moeite om ook in 2012 weer veel bijzondere gebeurtenissen en prestaties te onderscheiden die het verdienen om, al is het maar bij wijze van terugblik, een beetje vereeuwigd te worden in een jaarverslag. De overname van de collecties van het Theaterinstituut Nederland en het Muziek Centrum Nederland bijvoorbeeld. Of de oplevering van een nieuwe studiezaal in de UB aan het Singel; de herindeling van de organisatie van de Hogeschoolbibliotheek (HB); en achter de schermen: de overgang naar catalogiseren in WorldCat al zal dat de gemiddelde gebruiker (gelukkig maar) niet zijn opgevallen. Persoonlijk vind ik echter het belangrijkste dat we de discussie die we in 2010 zijn begonnen over de toekomstige bibliotheekorganisatie hebben afgerond met een mooie notitie: De Bibliotheken van HvA en UvA: een voorstel tot verandering. De notitie legt een stevige bodem onder een ingrijpende herschikking van de bibliotheekorganisatie, die de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Hogeschoolbibliotheek (HB) in gereedheid moet brengen voor de toekomst. Een toekomst waarin de gevolgen van de revolutie in de wetenschappelijke informatievoorziening zich in volle omvang zullen manifesteren en waarin de bibliotheek zichzelf zal moeten herdefiniëren. Die notitie is dan ook inmiddels vertaald in een Organisatieplan dat in 2013 zal worden uitgevoerd. Zoals gezegd: dit is het laatste jaarverslag dat onder mijn leiding tot stand komt. De reeks verslagen van 1997 tot 2012 geeft een beeld van wat er in en met de Bibliotheek van de UvA (en sinds kort ook die van de HvA) gebeurd is. Dat is niet gering geweest. Ieder jaar afzonderlijk heeft een reeks van ingrijpende gebeurtenissen opgeleverd vormt daarop geen uitzondering. Daarom durf ik ook dit jaarverslag weer warm in uw belangstelling aan te bevelen. Nol Verhagen, bibliothecaris van de HvA en de UvA 2

4 Organisatieverandering Het zal niemand die de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Hogeschoolbibliotheek (HB) een beetje van nabij volgde ontgaan zijn: 2012 stond in het teken van de organisatieverandering. De afgelopen vijftien jaar is er heel veel veranderd in de wereld van de wetenschappelijke bibliotheken (ja, daar horen de hogeschoolbibliotheken ook bij). De gevolgen voor de organisatie van de UB bleven echter grotendeels beperkt tot het aanschuiven van steeds meer nieuwe organisatieonderdelen. Met uitzondering van de fusie tussen de UB en de bibliotheek Geesteswetenschappen (GW) in 1999 en die tussen het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties in 2007 heeft dat aanschuiven niet geleid tot echte organisatorische aanpassingen. Vanaf 2010 voeren we daarom al een discussie over de toekomst van de bibliotheek. In 2012 is die discussie afgerond met een voorstel tot verandering. Die verandering heeft vier hoofddoelstellingen: een duidelijker en consistenter beleid ten aanzien van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek door de bibliotheek; een betere afstemming tussen front office en back office; meer samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek en de Hogeschoolbibliotheek; en het creëren van een beter uitgangspunt voor uitbreiding en verdieping van de samenwerking tussen de bibliotheken en de informatiseringsorganisaties van UvA en HvA. De bibliotheek moet daarom een taakgerichte in plaats van een locatiegerichte organisatie worden. In de loop van 2012 zijn daarvoor in de Hogeschoolbibliotheek al de nodige stappen gezet. De Universiteitsbibliotheek volgt in

5 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek De Hogeschoolbibliotheek (HB), onderdeel van de dienst Bibliotheken HvA en UvA, is per 1 mei 2012 met een nieuwe teamindeling gaan werken. De HB bevond zich op acht locaties en was georganiseerd in drie teams, die ieder bestonden uit zowel de bibliotheek-technisch medewerkers als de informatiespecialisten van enkele locaties. Deze locatiegerichte indeling is in de loop van 2012 gewijzigd in een taakgerichte indeling: Het team Informatiediensten bestaat uit alle informatiespecialisten van de HB en verzorgt de ondersteuning van onderwijs en onderzoek: informatieadvies, collectievorming, instructies en trainingen en diverse digitale diensten. Het team Leercentra verzorgt de dienstverlening op alle locaties (de studieplekken, projectwerkruimtes en collecties ter plaatse) en geeft daarnaast praktische ondersteuning bij het zoeken en vinden van informatie en het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van kennisdeling. De Staf verzorgt alle instellingsbrede en domeinoverstijgende activiteiten en bestaat uit het team Bibliotheektechniek (voor acquisitie en catalogisering) en het stafbureau (voor projectleiding, webredactie, functioneel beheer en het secretariaat). De nieuwe teamindeling is gericht op specialisatie, efficiënte werkprocessen en domeinoverstijgende kennisdeling. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe projecten te starten en de samenwerking met de UB te versterken. Heeft het ook zo uitgepakt? Het was wel even wennen en zoeken naar de beste manier om in de nieuwe indeling te werken. Naast het domein- en locatieoverstijgende overleg moest immers ook de ondersteuning op locatie goed afgestemd worden. Dat is inmiddels goed geregeld. Ook werd al snel duidelijk dat deze indeling de bibliotheek inderdaad in staat stelt slagvaardiger te opereren en projectmatiger te werken. De nieuwe werkwijze zorgt voor een beter gebruik van elkaars kennis en expertise. Dat bevordert efficiëntie en een eenduidige uitstraling van de Hogeschoolbibliotheek binnen de HvA. 4

6 Nieuwe website Op 31 augustus 2012 is de nieuwe website van de HvA Bibliotheek gelanceerd. Deze sluit aan bij de website en de Digitale Leer- en Werkomgevingen (DLWO) van de HvA. Doordat de site gebruik maakt van dezelfde techniek kan content van de bibliotheek makkelijker geplaatst worden op DLWO s van de domeinen. Prominent aanwezig op de site is de mogelijkheid naar boeken en artikelen te zoeken via Zoeken in de Bibliotheek. Daarnaast heeft elk domein een eigen blog waarop de informatiespecialisten interessante artikelen, leestips en nieuws plaatsen. Bij Informatie vinden kun je terecht voor hulp bij het zoeken, vinden en verwerken van informatie. Zoeken in de Bibliotheek als opvolger van de Digitale Bibliotheek De bibliotheken van de UvA en de HvA hebben in 2011 gekozen voor het discovery systeem Primo van Ex Libris als basis voor hun Digitale Bibliotheek. In april 2012 werd het systeem in beide bibliotheken in gebruik genomen, nadat eerst een half jaar was getest. Primo komt in plaats van MetaLib dat circa tien jaar bij de UB en HB in gebruik is geweest. Primo is aanzienlijk sneller en makkelijker in het gebruik en levert voor de meeste vakgebieden veel meer publicaties op. Bovendien indexeert Primo ook de Catalogus van de bibliotheken en kunnen boeken vanuit het systeem worden aangevraagd of gereserveerd. Het resultaat is een systeem dat de gebruiker in één zoekgang zowel boeken als (digitale) tijdschriftartikelen biedt, waarbij de boeken direct voor aanvraag beschikbaar zijn en de digitale tijdschriftartikelen door slechts één klik full text gelezen kunnen worden. De gebruiker van de bibliotheek kent Primo onder de naam Zoeken in de Bibliotheek. 5

7 De HvA gaat slimmer zoeken Op 8 februari 2012 overhandigde taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders het boekje Eerste Hulp Bij e-onderzoek (EHBO) aan de toenmalige rector Jet Bussemaker. Aan de hand van praktische voorbeelden biedt Eerste Hulp Bij e-onderzoek handvatten en tips voor het slim doorzoeken van websites en digitale collecties. Sanders schreef dit boekje in opdracht van Bussemaker en de HB en werkte daarvoor samen met lectoren, docenten en informatiespecialisten van de HvA. Het boekje blijkt een succes. Inmiddels is een tweede druk verschenen en is het online beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de HvA. Het bleef niet bij EHBO alleen. De bibliotheek heeft in samenwerking met Ewoud Sanders ook zeven korte video s gepubliceerd over slim zoeken. Studenten geven hierin handige tips: hoe vind je een onderzoeksrapport op internet? Wat is deskresearch? Hoe weet ik of een website betrouwbaar is? De video s zijn te vinden via de site. Meer vinden met STIP Nog méér vinden kan vanaf begin 2012 met STIP: een nieuwe online training over het zoeken, vinden en gebruiken van informatie. Deze training is ontwikkeld door informatiespecialisten van de HvA Bibliotheek en speciaal gericht op eerstejaarsstudenten. Met STIP leren zij slim en efficiënt te zoeken en daarna de beste informatie op een correcte manier in verslagen te gebruiken. STIP bestaat uit zes modules: Definieer probleem: een goede zoekvraag formuleren Bedenk zoektermen: manieren om tot goede zoektermen te komen Kies informatiebronnen: de juiste bronnen zoeken Zoek informatie: zoektechnieken en zoekmethoden Maak je selectie: de gevonden informatie beoordelen Verwerk resultaten: informatie correct verwerken 6

8 De bibliotheek bij de HvA Academie In 2012 is de HvA Academie, het professionaliseringsplatform van de HvA, van start gegaan. De HvA Academie stimuleert de professionele ontwikkeling van alle HvA-medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Ook de HvA Bibliotheek verzorgt via de HvA Academie een aantal cursussen. In 2012 zijn er cursussen gegeven over effectief zoeken op internet en in databanken, streaming video en social media. Deze trainingen zijn zo ingericht dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Inloopspreekuren Om de toegankelijkheid tot de informatiespecialisten te vergroten is op een aantal locaties gestart met inloopspreekuren. Een aantal middagen per week zitten informatiespecialisten klaar om vragen van studenten en docenten te beantwoorden. Op de Wenckebachweg is hiervoor een plek gereserveerd bij de klantenservice; op de Fraijlemaborg en het Kohnstammhuis zitten de informatiespecialisten in de bibliotheek. Bezoekers blijken de persoonlijke aandacht te waarderen. Open Access en Social Media Van 22 tot en met 28 oktober 2012 hebben universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen wereldwijd aandacht aan open access besteed in het kader van de jaarlijkse Open Access week. Dit jaar was het thema Open Access & Social Media. De bibliotheken van de VU, UvA en HvA werkten dit jaar voor het eerst samen in de voorlichting naar studenten en medewerkers. Informatiespecialisten van de drie instellingen gaven drie keer - één keer bij elke instelling - een goedbezochte workshop Open Access & Social Media aan onderzoekers, bibliotheekcollega s en communicatiemedewerkers. Ter voorbereiding op de workshop zijn vier onderzoekers geïnterviewd over hun ideeën over Open Access en hun gebruik van sociale media. De video s zijn te bekijken via de Nederlandse Open Access-website, waar ook meer informatie over het thema Open Access & sociale media te vinden is. Zie ook de website van de UvA. 7

9 FLOOR In Leercentrum FLOOR van de Hogeschoolbibliotheek zijn in 2012 veel verschillende evenementen voor studenten, medewerkers en belangstellenden georganiseerd: van presentaties en debatten tot filmavonden en toneelvoorstellingen. Een van de hoogtepunten was het eerste UvA-HvA- Dictee in samenwerking met Folia en voorgelezen door Aaf Brandt Corstius. Naast de grotere evenementen in de centrale hal van het Kohnstammhuis vonden er in de broedplaatsen activiteiten plaats van de excellentieprogramma s van de domeinen Onderwijs & Opvoeding en Media, Creatie & Informatie. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de studieplekken. Collectievormingsprofielen De informatiespecialisten hebben in 2012 in overleg met hun bibliotheekcontactpersonen voor ieder onderwijsdomein een collectievormingsprofiel samengesteld. Het profiel bevat de uitgangspunten van de HvA Bibliotheek voor het samenstellen en onderhouden van de (digitale) collectie, de onderwerpsgebieden waarop wordt gecollectioneerd en de ontwikkelingen die er spelen. De collectievormingsprofielen zijn beschikbaar via de website van de bibliotheek. Ze zullen regelmatig worden aangepast op basis van de veranderingen in het onderwijs en de informatievoorziening. Verhuizingen collectie naar Amstelcampus De collecties van de opleidingen van het Domein Maatschappij en Recht aan het Jan Bommerhuis en de collectie van de opleiding Media, Informatiemanagement en Communicatie zijn verhuisd naar het Leercentrum FLOOR in het Kohnstammhuis. Sinds 2011 staat hier al de collectie van het Domein Onderwijs en Opvoeding. Deze verhuizingen maken deel uit van het project Amstelcampus waar in 2015 twee leercentra gerealiseerd moeten zijn. Een gedeelte van de collectie is tijdelijk in het UBA-boekendepot (IWO) geplaatst om de verhuizingen in goede banen te leiden. 8

10 Varia Onderzoeksresultaten HvA in Narcis In 2012 is door een gezamenlijke inspanning van alle Nederlandse hogescholen een koppeling gerealiseerd tussen de HBO Kennisbank en Narcis. De HBO Kennisbank verzamelt hbo-scripties en -publicaties, Narcis is een databank met Nederlandse onderzoeksresultaten. Door deze koppeling zijn HvA-onderzoeksresultaten direct vindbaar in Narcis en zo ook beschikbaar via diverse internationale portals. Zwerfboeken Vanaf 1 november 2012 stuurt FLOOR boeken de wereld in. In een speciale boekenkast op de begane grond van het Kohnstammhuis staan boeken die iedereen mag meenemen. Deze zwerfboeken zijn daarna te volgen via bookcrossing.com. Behalve boeken meenemen kan iedereen ook boeken aanleveren bij de balie van het Leercentrum. De medewerkers van de bibliotheek werken de boeken in en stellen ze vervolgens beschikbaar. Het afgelopen jaar zijn zo al enkele honderden boeken vrijgelaten en gevangen. HTML: How To Make Love In 2012 is Floor gestart met HTML, een communityartproject over de liefde. Aan dit project doen 100 IVKO-leerlingen (middelbare school), 50 studenten van de HvA én 50 oudere wijkbewoners uit de Pijp/Diamantbuurt mee. Zij gaan elkaar interviewen over de liefde, samen workshops volgen in diverse kunstdisciplines en daarna hun verhalen gezamenlijk vormgeven in een voorstelling en tentoonstelling. HTML is een initiatief van theatergroep JURA in samenwerking met het IVKO, leercentrum Floor van de HvA, de OBA, Combiwel en het Stadsarchief. Medewerkers van de HvA Bibliotheek geven binnen dit project workshops over mediawijsheid op het IVKO. De nadruk ligt hierbij op internet, privacy en contacten leggen via internet. 9

11 Facts & Figures HvA Bibliotheek: verdeling man/vrouw op basis van fte man 15 15,8 17,6 vrouw 21,2 20,6 22,2 totaal 36,2 36,4 39,8 HvA Bibliotheek: verdeling leeftijd op basis van fte <35 2, , , , , , ,7 4 5 > totaal 33,2 46,0 49,0 HvA Bibliotheek: verdeling salarisschalen op basis van fte totaal - 50,0 50,0 HvA Bibliotheek: ontwikkeling ziekteverzuim ziekteduur kort middellang lang totaal ziektegevallen , , ,15 ziektedagen ,4 599,92 612, , ,30 366, , gemiddeld ,96 % 3,43 % 3,5 % 8,89 % percentage ,5 % 1,57 % 1,69 % 4,76 % Ziekteduur: Kort verzuim: 1-42 kalenderdagen Middellang verzuim: kalenderdagen Lang verzuim: vanaf 365 kalenderdagen 10

12 HvA Bibliotheek: collectievorming uitgaven collectievorming uitgaven boeken uitgaven elektronische tijdschriften uitgaven elektronische bronnen aantal boekaanwinsten HvA Bibliotheek: gebruikscijfers totaal openingsuren per week: alle locaties 369, ,5* aantal bezoekers aantal uitleningen aantal zoekacties in Picarta** *Per 1 juli 2012 is de bibliotheek in het Jan Bommerhuis gesloten en is de collectie verhuisd naar het Kohnstammhuis. ** Cijfers UB waar de zoekacties HvA Bibliotheek in opgenomen zijn HvA Bibliotheek: exploitatie kosten-/batensoort begroting 2009 werkelijk 2009 begroting 2010 werkelijk 2010 begroting 2011 werkelijk 2011 begroting 2012 werkelijk 2012 externe opbrengsten totaal baten personeel (PID) inhuur personeel subtotaal personeel collectievorming overige kosten huisvestingskosten afschrijvingen subtotaal materiële kosten totaal exploitatieresultaat boeken tijdschriften databanken/iicenties CD/DVD diversen subtotaal collectie

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek:

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: www.hva.nl/bibliotheek Inhoudsopgave Zes stappen vóór en tijdens het zoeken... 1 Video

Nadere informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekinstructie CM Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekcollectie In de collectie van de Bibliotheek Havikstraat zijn de volgende materialen te vinden Boeken Tijdschriften

Nadere informatie

domein Gezondheid Creating Tomorrow

domein Gezondheid Creating Tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Gezondheid Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Jaarverslag HvA Bibliotheek

Jaarverslag HvA Bibliotheek 2011 Jaarverslag HvA Bibliotheek Colofon Opdrachtgever Samenstelling en tekst Redactie Eindredactie Tabellen Vormgeving Uitgave Hilde van Wijngaarden Elise van Schip Maartje Janssen Maartje Janssen, Elise

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Jaarverslag UBA 2012

Universiteitsbibliotheek. Jaarverslag UBA 2012 Universiteitsbibliotheek Inhoud Voorwoord... 3 Organisatieverandering... 4 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek... 4 WorldCat en het belang van internationale standaarden... 5 Collecties Muziek

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA CREATING TOMORROW STUDENTENWEGWIJZER 2017-2018 WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA BIBLIOTHEEK 02 VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA 03 INLEIDING Welkom

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Alleen voor INTERN gebruik bij Hogeschool Rotterdam Publicatie elders niet toegestaan Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil maken van internet Ewoud Sanders Door

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS PURE Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

Wat is een theoretisch kader?

Wat is een theoretisch kader? AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een overzicht

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

domein Bewegen, Sport en Voeding

domein Bewegen, Sport en Voeding COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Bewegen, Sport en Voeding Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Het forum AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden..

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. Vanaf dit academiejaar starten we definitief met onze nieuwe mediatheeksite! In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van

Nadere informatie

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN RECHT Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Een netwerk van informatie Campus stad Hasselt ebronnen RechtsBibliotheek Limburg (Rechtbank) Provinciale Bibliotheek Limburg CAD Provinciebestuur Vanaf

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) OKBV: wie zijn wij? Museumbibliotheken: MSK Gent MIAT Designmuseum Gent Musea Brugge

Nadere informatie

Oog voor eigenheid. Maatwerk

Oog voor eigenheid. Maatwerk Oog voor eigenheid webdesign.casalinda.nl linda@casalinda.nl tel 023 529 4163 Ben je een kleine zelfstandige, en heb je grote ambities? Dan wil je een professioneel ogende website. En dan geen standaard

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 Kennis verder brengen Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 INHOUD 1. Inleiding 3 2. De Bibliotheek UvA/HvA in context 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld 5 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 1 Waar vind je WIKI Fontys OSO en de mediatheek? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk.

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. ZOEKEN IN PICARTA PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. EENVOUDIG ZOEKEN GEAVANCEERD ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Workshop. Informatievaardigheden

Workshop. Informatievaardigheden Zoeken naar goede Bronnen Workshop Docenten Fontys OSO Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden?

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen

Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen 1 Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen Universiteitsbibliotheek Amsterdam, juni 2013 Evaluatie dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs Kijkje in de keuken van Het Landschap Programma Geïntegreerd informatievaardigheden onderwijs Voorbeelden van leerlijnen en leermomenten De ideale aanpak nader

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Groen Kennisnet voor actueel en aantrekkelijk groen onderwijs

Groen Kennisnet voor actueel en aantrekkelijk groen onderwijs Groen Kennisnet voor actueel en aantrekkelijk groen onderwijs Servicedesk Groen Kennisnet in cijfers Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoonnummer

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij brengen kennis verder

1. Inleiding. Wij brengen kennis verder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De Bibliotheken UvA/HvA in context... 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld... 4 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap... 4 3. Strategische keuzes... 6 3.1. Studenten,

Nadere informatie

Hoe zet ik een beeldbank op?

Hoe zet ik een beeldbank op? Hoe zet ik een beeldbank op? ijn naam is Shanna Hillebrand, Visual Storyteller en Beeldstrateeg. Ik help gedreven ondernemers hun bedrijfsverhaal te vertellen en hun ideale klant te bereiken met het slim

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Support. Portfolio 2017

Support. Portfolio 2017 Support Portfolio 2017 Samenstelling: ServiceDesk Versie: 0.6 Ingressus B.V. Rotterdam, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning bij primaire bibliotheektaken... 3 2.1 Catalogiseren...

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

de Slimme Nieuwslezer handleiding

de Slimme Nieuwslezer handleiding de Slimme Nieuwslezer handleiding Versie 2.0 april 2014 0 Inhoud van deze handleiding 1 Wat is de Slimme Nieuwslezer? [pagina 3] 8 Oefenen met een dictee [pagina 10] 2 Voor welke apparaten geschikt? [pagina

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

De Bibliotheek als gids

De Bibliotheek als gids De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open

Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht. onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open Hogescholen en Open Science: Naar meer impact van praktijkgericht onderzoek, speech Thom de Graaf bij Seminar Verder bouwen aan open science op donderdag 26 oktober 2017 Dames en Heren, Ik ben verheugd

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KENGETALLEN 2005

BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KENGETALLEN 2005 BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KENGETALLEN 2005 UITLENINGEN Als gevolg van technische problemen voortvloeiend uit de overgang naar de nieuwe versie van het bibliotheekautomatiseringssysteem

Nadere informatie

Online assessment en kandidaten management systeem.

Online assessment en kandidaten management systeem. Mijn Thomas handleiding Online assessment en kandidaten management systeem. Dankzij onze vernieuwde gebruikerswebsite Mijn Thomas is het beheer van kandidaten en assessments eenvoudiger dan ooit. Inhoud

Nadere informatie

Niemand zit te wachten op reclame of branded content.

Niemand zit te wachten op reclame of branded content. Niemand zit te wachten op reclame of branded content. Wie kunnen we nog vertrouwen? Bedrijven maken hele mooie beloften, maar kunnen het vervolgens niet waarmaken. Klanten worden teleurgesteld. Waar klanten

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen,

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, 1. De Limo-zoekmachine: wat? Limo is de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten verbonden aan de Associatie KU Leuven

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden Notitie Digisterker-cursussen en de WEB-gelden Versie december 2017 Op 29 september 2017 is de ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden 1 gepubliceerd

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker Bibliotheekmedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie