Hva bibliotheek. jaarverslag Creating Tomorrow

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow"

Transcriptie

1 Hva bibliotheek jaarverslag 2012 Creating Tomorrow

2 Inhoud Voorwoord... 2 Organisatieverandering... 3 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek... 4 Nieuwe website... 5 Zoeken in de Bibliotheek als opvolger van de Digitale Bibliotheek... 5 De HvA gaat slimmer zoeken... 6 Meer vinden met STIP... 6 De bibliotheek bij de HvA Academie... 7 Inloopspreekuren... 7 Open Access en Social Media... 7 FLOOR... 8 Collectievormingsprofielen... 8 Verhuizingen collectie naar Amstelcampus... 8 Varia... 9 Facts & Figures

3 Voorwoord Wat was er nu zo bijzonder aan 2012? Welnu, voor mij persoonlijk is 2012 in ieder geval bijzonder omdat het het laatste jaar is waar ik als bibliothecaris van de UvA en de HvA verslag over mag doen. En het kost bij nader inzien weinig moeite om ook in 2012 weer veel bijzondere gebeurtenissen en prestaties te onderscheiden die het verdienen om, al is het maar bij wijze van terugblik, een beetje vereeuwigd te worden in een jaarverslag. De overname van de collecties van het Theaterinstituut Nederland en het Muziek Centrum Nederland bijvoorbeeld. Of de oplevering van een nieuwe studiezaal in de UB aan het Singel; de herindeling van de organisatie van de Hogeschoolbibliotheek (HB); en achter de schermen: de overgang naar catalogiseren in WorldCat al zal dat de gemiddelde gebruiker (gelukkig maar) niet zijn opgevallen. Persoonlijk vind ik echter het belangrijkste dat we de discussie die we in 2010 zijn begonnen over de toekomstige bibliotheekorganisatie hebben afgerond met een mooie notitie: De Bibliotheken van HvA en UvA: een voorstel tot verandering. De notitie legt een stevige bodem onder een ingrijpende herschikking van de bibliotheekorganisatie, die de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Hogeschoolbibliotheek (HB) in gereedheid moet brengen voor de toekomst. Een toekomst waarin de gevolgen van de revolutie in de wetenschappelijke informatievoorziening zich in volle omvang zullen manifesteren en waarin de bibliotheek zichzelf zal moeten herdefiniëren. Die notitie is dan ook inmiddels vertaald in een Organisatieplan dat in 2013 zal worden uitgevoerd. Zoals gezegd: dit is het laatste jaarverslag dat onder mijn leiding tot stand komt. De reeks verslagen van 1997 tot 2012 geeft een beeld van wat er in en met de Bibliotheek van de UvA (en sinds kort ook die van de HvA) gebeurd is. Dat is niet gering geweest. Ieder jaar afzonderlijk heeft een reeks van ingrijpende gebeurtenissen opgeleverd vormt daarop geen uitzondering. Daarom durf ik ook dit jaarverslag weer warm in uw belangstelling aan te bevelen. Nol Verhagen, bibliothecaris van de HvA en de UvA 2

4 Organisatieverandering Het zal niemand die de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Hogeschoolbibliotheek (HB) een beetje van nabij volgde ontgaan zijn: 2012 stond in het teken van de organisatieverandering. De afgelopen vijftien jaar is er heel veel veranderd in de wereld van de wetenschappelijke bibliotheken (ja, daar horen de hogeschoolbibliotheken ook bij). De gevolgen voor de organisatie van de UB bleven echter grotendeels beperkt tot het aanschuiven van steeds meer nieuwe organisatieonderdelen. Met uitzondering van de fusie tussen de UB en de bibliotheek Geesteswetenschappen (GW) in 1999 en die tussen het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties in 2007 heeft dat aanschuiven niet geleid tot echte organisatorische aanpassingen. Vanaf 2010 voeren we daarom al een discussie over de toekomst van de bibliotheek. In 2012 is die discussie afgerond met een voorstel tot verandering. Die verandering heeft vier hoofddoelstellingen: een duidelijker en consistenter beleid ten aanzien van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek door de bibliotheek; een betere afstemming tussen front office en back office; meer samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek en de Hogeschoolbibliotheek; en het creëren van een beter uitgangspunt voor uitbreiding en verdieping van de samenwerking tussen de bibliotheken en de informatiseringsorganisaties van UvA en HvA. De bibliotheek moet daarom een taakgerichte in plaats van een locatiegerichte organisatie worden. In de loop van 2012 zijn daarvoor in de Hogeschoolbibliotheek al de nodige stappen gezet. De Universiteitsbibliotheek volgt in

5 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek De Hogeschoolbibliotheek (HB), onderdeel van de dienst Bibliotheken HvA en UvA, is per 1 mei 2012 met een nieuwe teamindeling gaan werken. De HB bevond zich op acht locaties en was georganiseerd in drie teams, die ieder bestonden uit zowel de bibliotheek-technisch medewerkers als de informatiespecialisten van enkele locaties. Deze locatiegerichte indeling is in de loop van 2012 gewijzigd in een taakgerichte indeling: Het team Informatiediensten bestaat uit alle informatiespecialisten van de HB en verzorgt de ondersteuning van onderwijs en onderzoek: informatieadvies, collectievorming, instructies en trainingen en diverse digitale diensten. Het team Leercentra verzorgt de dienstverlening op alle locaties (de studieplekken, projectwerkruimtes en collecties ter plaatse) en geeft daarnaast praktische ondersteuning bij het zoeken en vinden van informatie en het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van kennisdeling. De Staf verzorgt alle instellingsbrede en domeinoverstijgende activiteiten en bestaat uit het team Bibliotheektechniek (voor acquisitie en catalogisering) en het stafbureau (voor projectleiding, webredactie, functioneel beheer en het secretariaat). De nieuwe teamindeling is gericht op specialisatie, efficiënte werkprocessen en domeinoverstijgende kennisdeling. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe projecten te starten en de samenwerking met de UB te versterken. Heeft het ook zo uitgepakt? Het was wel even wennen en zoeken naar de beste manier om in de nieuwe indeling te werken. Naast het domein- en locatieoverstijgende overleg moest immers ook de ondersteuning op locatie goed afgestemd worden. Dat is inmiddels goed geregeld. Ook werd al snel duidelijk dat deze indeling de bibliotheek inderdaad in staat stelt slagvaardiger te opereren en projectmatiger te werken. De nieuwe werkwijze zorgt voor een beter gebruik van elkaars kennis en expertise. Dat bevordert efficiëntie en een eenduidige uitstraling van de Hogeschoolbibliotheek binnen de HvA. 4

6 Nieuwe website Op 31 augustus 2012 is de nieuwe website van de HvA Bibliotheek gelanceerd. Deze sluit aan bij de website en de Digitale Leer- en Werkomgevingen (DLWO) van de HvA. Doordat de site gebruik maakt van dezelfde techniek kan content van de bibliotheek makkelijker geplaatst worden op DLWO s van de domeinen. Prominent aanwezig op de site is de mogelijkheid naar boeken en artikelen te zoeken via Zoeken in de Bibliotheek. Daarnaast heeft elk domein een eigen blog waarop de informatiespecialisten interessante artikelen, leestips en nieuws plaatsen. Bij Informatie vinden kun je terecht voor hulp bij het zoeken, vinden en verwerken van informatie. Zoeken in de Bibliotheek als opvolger van de Digitale Bibliotheek De bibliotheken van de UvA en de HvA hebben in 2011 gekozen voor het discovery systeem Primo van Ex Libris als basis voor hun Digitale Bibliotheek. In april 2012 werd het systeem in beide bibliotheken in gebruik genomen, nadat eerst een half jaar was getest. Primo komt in plaats van MetaLib dat circa tien jaar bij de UB en HB in gebruik is geweest. Primo is aanzienlijk sneller en makkelijker in het gebruik en levert voor de meeste vakgebieden veel meer publicaties op. Bovendien indexeert Primo ook de Catalogus van de bibliotheken en kunnen boeken vanuit het systeem worden aangevraagd of gereserveerd. Het resultaat is een systeem dat de gebruiker in één zoekgang zowel boeken als (digitale) tijdschriftartikelen biedt, waarbij de boeken direct voor aanvraag beschikbaar zijn en de digitale tijdschriftartikelen door slechts één klik full text gelezen kunnen worden. De gebruiker van de bibliotheek kent Primo onder de naam Zoeken in de Bibliotheek. 5

7 De HvA gaat slimmer zoeken Op 8 februari 2012 overhandigde taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders het boekje Eerste Hulp Bij e-onderzoek (EHBO) aan de toenmalige rector Jet Bussemaker. Aan de hand van praktische voorbeelden biedt Eerste Hulp Bij e-onderzoek handvatten en tips voor het slim doorzoeken van websites en digitale collecties. Sanders schreef dit boekje in opdracht van Bussemaker en de HB en werkte daarvoor samen met lectoren, docenten en informatiespecialisten van de HvA. Het boekje blijkt een succes. Inmiddels is een tweede druk verschenen en is het online beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de HvA. Het bleef niet bij EHBO alleen. De bibliotheek heeft in samenwerking met Ewoud Sanders ook zeven korte video s gepubliceerd over slim zoeken. Studenten geven hierin handige tips: hoe vind je een onderzoeksrapport op internet? Wat is deskresearch? Hoe weet ik of een website betrouwbaar is? De video s zijn te vinden via de site. Meer vinden met STIP Nog méér vinden kan vanaf begin 2012 met STIP: een nieuwe online training over het zoeken, vinden en gebruiken van informatie. Deze training is ontwikkeld door informatiespecialisten van de HvA Bibliotheek en speciaal gericht op eerstejaarsstudenten. Met STIP leren zij slim en efficiënt te zoeken en daarna de beste informatie op een correcte manier in verslagen te gebruiken. STIP bestaat uit zes modules: Definieer probleem: een goede zoekvraag formuleren Bedenk zoektermen: manieren om tot goede zoektermen te komen Kies informatiebronnen: de juiste bronnen zoeken Zoek informatie: zoektechnieken en zoekmethoden Maak je selectie: de gevonden informatie beoordelen Verwerk resultaten: informatie correct verwerken 6

8 De bibliotheek bij de HvA Academie In 2012 is de HvA Academie, het professionaliseringsplatform van de HvA, van start gegaan. De HvA Academie stimuleert de professionele ontwikkeling van alle HvA-medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Ook de HvA Bibliotheek verzorgt via de HvA Academie een aantal cursussen. In 2012 zijn er cursussen gegeven over effectief zoeken op internet en in databanken, streaming video en social media. Deze trainingen zijn zo ingericht dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Inloopspreekuren Om de toegankelijkheid tot de informatiespecialisten te vergroten is op een aantal locaties gestart met inloopspreekuren. Een aantal middagen per week zitten informatiespecialisten klaar om vragen van studenten en docenten te beantwoorden. Op de Wenckebachweg is hiervoor een plek gereserveerd bij de klantenservice; op de Fraijlemaborg en het Kohnstammhuis zitten de informatiespecialisten in de bibliotheek. Bezoekers blijken de persoonlijke aandacht te waarderen. Open Access en Social Media Van 22 tot en met 28 oktober 2012 hebben universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen wereldwijd aandacht aan open access besteed in het kader van de jaarlijkse Open Access week. Dit jaar was het thema Open Access & Social Media. De bibliotheken van de VU, UvA en HvA werkten dit jaar voor het eerst samen in de voorlichting naar studenten en medewerkers. Informatiespecialisten van de drie instellingen gaven drie keer - één keer bij elke instelling - een goedbezochte workshop Open Access & Social Media aan onderzoekers, bibliotheekcollega s en communicatiemedewerkers. Ter voorbereiding op de workshop zijn vier onderzoekers geïnterviewd over hun ideeën over Open Access en hun gebruik van sociale media. De video s zijn te bekijken via de Nederlandse Open Access-website, waar ook meer informatie over het thema Open Access & sociale media te vinden is. Zie ook de website van de UvA. 7

9 FLOOR In Leercentrum FLOOR van de Hogeschoolbibliotheek zijn in 2012 veel verschillende evenementen voor studenten, medewerkers en belangstellenden georganiseerd: van presentaties en debatten tot filmavonden en toneelvoorstellingen. Een van de hoogtepunten was het eerste UvA-HvA- Dictee in samenwerking met Folia en voorgelezen door Aaf Brandt Corstius. Naast de grotere evenementen in de centrale hal van het Kohnstammhuis vonden er in de broedplaatsen activiteiten plaats van de excellentieprogramma s van de domeinen Onderwijs & Opvoeding en Media, Creatie & Informatie. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de studieplekken. Collectievormingsprofielen De informatiespecialisten hebben in 2012 in overleg met hun bibliotheekcontactpersonen voor ieder onderwijsdomein een collectievormingsprofiel samengesteld. Het profiel bevat de uitgangspunten van de HvA Bibliotheek voor het samenstellen en onderhouden van de (digitale) collectie, de onderwerpsgebieden waarop wordt gecollectioneerd en de ontwikkelingen die er spelen. De collectievormingsprofielen zijn beschikbaar via de website van de bibliotheek. Ze zullen regelmatig worden aangepast op basis van de veranderingen in het onderwijs en de informatievoorziening. Verhuizingen collectie naar Amstelcampus De collecties van de opleidingen van het Domein Maatschappij en Recht aan het Jan Bommerhuis en de collectie van de opleiding Media, Informatiemanagement en Communicatie zijn verhuisd naar het Leercentrum FLOOR in het Kohnstammhuis. Sinds 2011 staat hier al de collectie van het Domein Onderwijs en Opvoeding. Deze verhuizingen maken deel uit van het project Amstelcampus waar in 2015 twee leercentra gerealiseerd moeten zijn. Een gedeelte van de collectie is tijdelijk in het UBA-boekendepot (IWO) geplaatst om de verhuizingen in goede banen te leiden. 8

10 Varia Onderzoeksresultaten HvA in Narcis In 2012 is door een gezamenlijke inspanning van alle Nederlandse hogescholen een koppeling gerealiseerd tussen de HBO Kennisbank en Narcis. De HBO Kennisbank verzamelt hbo-scripties en -publicaties, Narcis is een databank met Nederlandse onderzoeksresultaten. Door deze koppeling zijn HvA-onderzoeksresultaten direct vindbaar in Narcis en zo ook beschikbaar via diverse internationale portals. Zwerfboeken Vanaf 1 november 2012 stuurt FLOOR boeken de wereld in. In een speciale boekenkast op de begane grond van het Kohnstammhuis staan boeken die iedereen mag meenemen. Deze zwerfboeken zijn daarna te volgen via bookcrossing.com. Behalve boeken meenemen kan iedereen ook boeken aanleveren bij de balie van het Leercentrum. De medewerkers van de bibliotheek werken de boeken in en stellen ze vervolgens beschikbaar. Het afgelopen jaar zijn zo al enkele honderden boeken vrijgelaten en gevangen. HTML: How To Make Love In 2012 is Floor gestart met HTML, een communityartproject over de liefde. Aan dit project doen 100 IVKO-leerlingen (middelbare school), 50 studenten van de HvA én 50 oudere wijkbewoners uit de Pijp/Diamantbuurt mee. Zij gaan elkaar interviewen over de liefde, samen workshops volgen in diverse kunstdisciplines en daarna hun verhalen gezamenlijk vormgeven in een voorstelling en tentoonstelling. HTML is een initiatief van theatergroep JURA in samenwerking met het IVKO, leercentrum Floor van de HvA, de OBA, Combiwel en het Stadsarchief. Medewerkers van de HvA Bibliotheek geven binnen dit project workshops over mediawijsheid op het IVKO. De nadruk ligt hierbij op internet, privacy en contacten leggen via internet. 9

11 Facts & Figures HvA Bibliotheek: verdeling man/vrouw op basis van fte man 15 15,8 17,6 vrouw 21,2 20,6 22,2 totaal 36,2 36,4 39,8 HvA Bibliotheek: verdeling leeftijd op basis van fte <35 2, , , , , , ,7 4 5 > totaal 33,2 46,0 49,0 HvA Bibliotheek: verdeling salarisschalen op basis van fte totaal - 50,0 50,0 HvA Bibliotheek: ontwikkeling ziekteverzuim ziekteduur kort middellang lang totaal ziektegevallen , , ,15 ziektedagen ,4 599,92 612, , ,30 366, , gemiddeld ,96 % 3,43 % 3,5 % 8,89 % percentage ,5 % 1,57 % 1,69 % 4,76 % Ziekteduur: Kort verzuim: 1-42 kalenderdagen Middellang verzuim: kalenderdagen Lang verzuim: vanaf 365 kalenderdagen 10

12 HvA Bibliotheek: collectievorming uitgaven collectievorming uitgaven boeken uitgaven elektronische tijdschriften uitgaven elektronische bronnen aantal boekaanwinsten HvA Bibliotheek: gebruikscijfers totaal openingsuren per week: alle locaties 369, ,5* aantal bezoekers aantal uitleningen aantal zoekacties in Picarta** *Per 1 juli 2012 is de bibliotheek in het Jan Bommerhuis gesloten en is de collectie verhuisd naar het Kohnstammhuis. ** Cijfers UB waar de zoekacties HvA Bibliotheek in opgenomen zijn HvA Bibliotheek: exploitatie kosten-/batensoort begroting 2009 werkelijk 2009 begroting 2010 werkelijk 2010 begroting 2011 werkelijk 2011 begroting 2012 werkelijk 2012 externe opbrengsten totaal baten personeel (PID) inhuur personeel subtotaal personeel collectievorming overige kosten huisvestingskosten afschrijvingen subtotaal materiële kosten totaal exploitatieresultaat boeken tijdschriften databanken/iicenties CD/DVD diversen subtotaal collectie

domein Gezondheid Creating Tomorrow

domein Gezondheid Creating Tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Gezondheid Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Jaarverslag HvA Bibliotheek

Jaarverslag HvA Bibliotheek 2011 Jaarverslag HvA Bibliotheek Colofon Opdrachtgever Samenstelling en tekst Redactie Eindredactie Tabellen Vormgeving Uitgave Hilde van Wijngaarden Elise van Schip Maartje Janssen Maartje Janssen, Elise

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

domein Bewegen, Sport en Voeding

domein Bewegen, Sport en Voeding COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Bewegen, Sport en Voeding Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Alleen voor INTERN gebruik bij Hogeschool Rotterdam Publicatie elders niet toegestaan Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil maken van internet Ewoud Sanders Door

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS PURE Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN RECHT Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 Kennis verder brengen Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 INHOUD 1. Inleiding 3 2. De Bibliotheek UvA/HvA in context 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld 5 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs Kijkje in de keuken van Het Landschap Programma Geïntegreerd informatievaardigheden onderwijs Voorbeelden van leerlijnen en leermomenten De ideale aanpak nader

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Oog voor eigenheid. Maatwerk

Oog voor eigenheid. Maatwerk Oog voor eigenheid webdesign.casalinda.nl linda@casalinda.nl tel 023 529 4163 Ben je een kleine zelfstandige, en heb je grote ambities? Dan wil je een professioneel ogende website. En dan geen standaard

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij brengen kennis verder

1. Inleiding. Wij brengen kennis verder Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De Bibliotheken UvA/HvA in context... 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld... 4 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap... 4 3. Strategische keuzes... 6 3.1. Studenten,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang

Nadere informatie

WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD. Juli 2011. (Studiecentra HAN)

WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD. Juli 2011. (Studiecentra HAN) WEGWIJZER STUDIECENTRUM PABO GROENEWOUD Juli 2011 (Studiecentra HAN) 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Website Studiecentra HAN 3 3. Studiecentrum Pabo Groenewoud 3 3.1. Adresgegevens 3 3.2. Openingstijden

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk.

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. ZOEKEN IN PICARTA PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. EENVOUDIG ZOEKEN GEAVANCEERD ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen

Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen 1 Evaluatie van de enquête dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen Universiteitsbibliotheek Amsterdam, juni 2013 Evaluatie dienstverlening en inrichting Bibliotheek Geesteswetenschappen

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Domein Media, Creatie en Informatie

Domein Media, Creatie en Informatie COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK Domein Media, Creatie en Informatie Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen,

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, 1. De Limo-zoekmachine: wat? Limo is de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten verbonden aan de Associatie KU Leuven

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Kennismaking digitale mediatheek Fontys Workshop Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden? En hoe

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek?

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? Intellectueel Kapitaal 10 e jaargang, nummer 4, 2011 Kennis delen met storytelling Marleen Stikker: Geen Mediawijsheid, maar Technologiewijsheid! Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? www.ikmagazine.nl

Nadere informatie

LexisNexis Academic Quickcard

LexisNexis Academic Quickcard LexisNexis Academic Quickcard LET OP De beschikbare velden hangt af van het aanbod van je bibliotheek. Heb je hier vragen over, ga dan naar de informatie specialist aan de balie. 1. Doorzoek het nieuws:

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

Uitleenreglement Universitaire Bibliotheken Leiden

Uitleenreglement Universitaire Bibliotheken Leiden Uitleenreglement Universitaire Bibliotheken Leiden 1. Inschrijving en LU-Card Bij inschrijving ontvangt u een persoonlijke LU-Card die toegang biedt tot de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) en tevens

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/

HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/ HBO-RECHTEN VOLTIJD WELKOM BIJ DE PRESENTATIE DEZE SHEETS ZIJN VANAF VANDAAG OOK TERUG TE LEZEN OP WWW.HVA.NL/OPLEIDING/VOLTIJD/HBO-RECHTEN/ 1 HBO-RECHTEN EN SJD 2 OPBOUW VAN DE OPLEIDING JAAR 1: Oriëntatie,

Nadere informatie

Kennisbank Handhaving

Kennisbank Handhaving Kennisbank Handhaving Gebruikershandleiding Inhoud 1 Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank 3 1.2.1 Inloggen 4 1.2.2 Ingelogd blijven 4 1.2.3 Inlogcode

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ +DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ,19(57 &DPSXVELEOLRWKHHN%LRPHGLVFKH:HWHQVFKDSSHQ 'HFHPEHU ,19(57LQGH[YDQGH1HGHUODQGVWDOLJHYHUSOHHJNXQGLJHOLWHUDWXXU Wat is invert? Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken In welk

Nadere informatie

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker Bibliotheekmedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL)

Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL) Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL) Dr An Vanderhelst I. Een korte inleiding en beschrijving van het project Het volgende rapport is een verslag

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

71x071 Handleiding. Wie doet wat?

71x071 Handleiding. Wie doet wat? 71x071 Handleiding In dit document vind je de spelregels van 71x07 1, een onderzoek naar urban trends in Leiden e.o. in de periode 2015-2020. We verkennen de toekomst van 071: - Welke trends (ontwikkelingen)

Nadere informatie

Diensten van de UB. Wat kunnen we voor je doen?

Diensten van de UB. Wat kunnen we voor je doen? Diensten van de UB. Wat kunnen we voor je doen? De UB biedt onderstaande diensten aan voor studenten en medewerkers van VU en VUmc. Voor vragen kun je contact opnemen met vraag.ub@vu.nl. Diensten gemerkt

Nadere informatie

HvA-beeld richtlijnen

HvA-beeld richtlijnen HvA-beeld richtlijnen De Hogeschool van Amsterdam omtwikkelde een eigen beeldtaal en laat daarmee zien waar het voor staat. De hieruit opgestelde richtlijnen zijn een hulpmiddel voor medewerkers van communicatie,

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Beroep met toekomst! Welk beroep? En hoe word je dat?

Beroep met toekomst! Welk beroep? En hoe word je dat? Josje Calff Beroep met toekomst! Welk beroep? En hoe word je dat? Beroep met toekomst! 1. Hèt beroep welk? 2. Functies 3. Functie-eisen 4. Opleidingen Cilip (UK): Chartered Institute of Library and Information

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek!

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! 1 Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! Hoe surf ik in een wip naar mijn bib? Op http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be kan je zien wat er aanwezig is in je bibliotheek of in andere Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014 Update NBC+ Mark Knijnenburg 11 september 2014 Inhoud 1. Wat is de NBC+? 2. Stand van zaken 3. Bezitssynchronisatie 4. Landelijk zoeken 5. Visie op de NBC+ over vijf jaar Wat is de NBC+? Wat is de NBC+?

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Plaza Kluwer : vertrouwde informatie in een nieuw digitaal jasje Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Op de Plaza vindt u boekenkasten vol informatie op uw eigen

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

Bieb search. bibliotheek op school

Bieb search. bibliotheek op school Bieb De De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan actief op in de omgeving waar ze in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische

Nadere informatie

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken

Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Ondersteuning van het praktijkgericht onderzoek door hogeschoolbibliotheken Resultaten van een kwantitatief onderzoek onder lectoren ten behoeve van het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken Maurits

Nadere informatie

Essay. Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Opleiding:

Essay. Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Opleiding: Essay Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docent: Rob van Willigen Modulecode: MEDM0201D Modulenaam: Is multimedia als leermiddel

Nadere informatie

Mijn. Ontdek. Bibliotheek

Mijn. Ontdek. Bibliotheek Mijn Ontdek Bibliotheek 1 Inhoudstafel Wat is Mijn Bibliotheek 4 Goed om weten 4 Hoe surf ik naar Mijn Bibliotheek 5 Via het portaal van jouw bibliotheek 5 Via catalogus van jouw bibliotheek 5 Aan de slag

Nadere informatie