Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Taalvaardigheid Nederlands in de lerarenopleiding Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Studenten Informatie Punt (STIP FE) Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname /351

3 3.2 Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens (zie art. 31 OER-HU) Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouw Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale /351

4 8.14 Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands VT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands VT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands VT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands VT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands DT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands DT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands DT jaar Cursusbeschrijvingen bachelor Nederlands DT jaar Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen Deze studiegids is op 15 mei 2012 vastgesteld door Instituutsdirectie na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 22 juni 2012 NB. Waar in deze studiegids gesproken wordt over de opleiding wordt bedoeld de B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands geregistreerd in het crohoregister onder nummer /351

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Nederlands. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht:dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kan geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e); nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU kent verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kan je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kan ook uitblinken op andere aspecten als innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kan sterren verzamelen, en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5.). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, maar ook om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kan je een eigen examenprogramma ontwikkelen, je studieloopbaanbegeleider (SLB er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of dacht je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan ook dat je studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar jij niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of relatieproblemen, zijn er verschillende regelingen zijn waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kan je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij een studieplanning waar de examencommissie wel rekening mee moet houden (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/351

6 dat je geen er recht meer op hebt? Dan is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8.) In al deze gevallen geldt: meldt het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Als je te lang over je studie doet, kan je langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via Sharepoint bekend gemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kan je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je SLB er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres, zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in je projectgroep: als je ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat je je aan onze interne regels houdt (9.1.4) Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als het gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kunnen leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op Sharepoint, of vraag het je SLB er of bij STIP FE (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Stef Heinsman Directeur Instituut Archimedes 6/351

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Na het behalen van het diploma heb je de startbekwaamheid bereikt om les te kunnen geven in het tweedegraads onderwijsgebied. Het tweedegraads getuigschrift geeft toegang tot verschillende onderwijstypen: hiermee kun je lesgeven in de onderbouw HAVO/VWO, het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en de BVE-sector (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie). In de regio Utrecht gaat het merendeel van de leerlingen naar het beroepsonderwijs (70%). Je bent na het behalen van het diploma bevoegd om les te geven in het vak waartoe je bent opgeleid. In jouw geval dus Nederlands. Overigens komen niet alle afgestudeerden in het onderwijs terecht, omdat het diploma ook daarbuiten beschouwd wordt als een waardevol document Uitwerking van beroepsprofiel Voor het beroep van leraar is in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs) vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leraar moet voldoen. Dit is uitgewerkt in zeven competenties. Deze liggen ten grondslag aan alle bacheloropleidingen van Instituut Archimedes. De vakkennis waarover een startbekwaam docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis van het vak. Per vak is landelijk een kennisbasis ontwikkeld en vastgesteld. De opleiding is een internationaal erkende opleiding die voldoet aan het niveau dat internationaal is vastgelegd in de Dublin descriptoren. In par staat een toelichting op de startkwalificatie van de afgestudeerde en wordt nader ingegaan op de SBL bekwaamheidseisen en de kennisbasis. In par worden de Dublin descriptoren nader toegelicht. De startkwalificatie van de afgestudeerde bestaat uit: Domeinspecifieke eisen: SBL bekwaamheidseisen; Kennis vereisten: Kennisbasis (generiek en vakspecifiek) Niveau eisen: Dublin descriptoren Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Domeinspecifieke eisen: SBL bekwaamheidseisen Voor het beroep van leraar is in de wet BIO vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leraar moet voldoen. De SBL bekwaamheidseisen zijn uitgewerkt in zeven competenties die zijn afgeleid van vier beroepsrollen: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke en didactische en de organisatorische beroepsrol. Deze rollen zijn in vier beroepssituaties verder geconcretiseerd. Zie het volgende schema. Beroepssituatie Met leerlingen Met collega s Met omgeving Met zichzelf Beroepsrollen Interpersoonlijk 1. interpersoonlijk competent 5. competent samenwerken met collega s 6. competent in samenwerking met de omgeving 7. competent in reflectie en ontwikkeling 7/351

8 Pedagogisch 2. pedagogisch competent Vakinhoudelijk en didactisch 3. vakinhoudelijk en didactisch competent Organisatorisch 4. organisatorisch competent Interpersoonlijk competent: leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen Pedagogisch competent: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke sociale en morele ontwikkeling. Bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Vakinhoudelijk en didactisch competent: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. Organisatorisch competent: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van de collega s. Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening. Meer informatie is te vinden op Kennisvereisten: kennisbasis Een kennisbasis bevat de beschrijving van de kennis, die de leraar aan het einde van zijn of haar opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee domeinen. In de eerste plaats het domein van het vak of de vakken. In de tweede plaats in het pedagogisch-didactische domein, waarin kennis over lere, onderwijzen en ontwikkeling centraal staat. Die twee pijlers vormen samen het fundament onder de beroepskennis. Het vermogen om zijn kennis op een doelmatige manier in de praktijk over te dragen, maakt iemand tot een goede leraar. De opbouw van beroepskennis begint tijdens de opleiding. De aldaar verworven kennis heeft als fundament de kennisbases van de lerarenopleidingen. Deze vormen het minimumniveau van kennis waarover de leraar moet beschikken om vakbekwaam te worden verklaard. Die basis is vastgelegd in het curriculum van de opleidingen. Belangrijk is dat er naast deze kennis tijdens de opleiding ruim aandacht is voor beroepsvaardigheden en voor extra kennis, bovenop de landelijk geformuleerde kennisbases. Bij het afstuderen is de beginnende leraar startbekwaam, maar zal de eerste jaren nog veel kennis en vaardigheden moeten opdoen om ook volledig beroepsbekwaam te zijn. Ook daarna blijft het voor de leraar van belang om tijdens zijn/haar loopbaan kennis en vaardigheden, zowel op het gebied van zijn/haar vak als het beroep van leraar op peil houden door bij- en nascholing. De kennisbasis die je moet beheersen bestaat uit twee delen: Generieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken hebben met kennis van de leerling en kennis van leren en ontwikkeling. Vakspecifieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken hebben met het vak waartoe je opgeleid wordt. Dit gaat om kennis van onderwijsinhouden en kennis van vakdidactiek. Je vindt de complete kennisbases (generiek en van de verschillende vakken) op: Tijdens de opleiding wordt getoetst of je de kennisbasis beheerst. Voor meer informatie over de beoordeling zie par en OER HU, hoofdstuk 10. 8/351

9 Een afgestudeerde beschikt over de hiervoor beschreven startkwalificatie. De opleiding leidt op tot deze startkwalificatie. In de cursusbeschrijvingen in OSIRIS wordt benoemd welke competenties (uit SBL bekwaamheidseisen) en welke kennis (op basis van de landelijk vastgestelde kennisbasis) aan bod zullen komen in de betreffende cursus. Tevens is van elke opleiding een overzicht beschikbaar waarin is aangegeven welke competentie en welk deel van de kennisbasis in een cursus aan bod komen. Het onderwijs van Instituut Archimedes leidt de student op tot het niveau dat in de Dublin descriptoren voor de bachelor opleidingen is vastgelegd. In de toetsing wordt vastgesteld of de student aan deze niveaueisen voldoet Vaardigheden afgestudeerde Nederlands is een vak waar in kennis en vaardigheden een belangrijke rol spelen. In deze competentie zijn onder meer de achterliggende kennisdoelen opgenomen, die nodig zijn om vaardigheden-gericht uit te kunnen voeren. Onderdelen zoals leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, literatuur en taalbeschouwing komen hier aan bod. Zie ook par 2.1.3, Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Werkveld en functies Het bachelordiploma geeft de bevoegdheid om les te geven in het vak op het tweedegraads niveau in het voortgezet onderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Naast een carrière in het onderwijs kunnen afgestudeerden verder werkzaam zijn in de educatieve sector door bijvoorbeeld te solliciteren als auteur bij een uitgever van lesmethodes. Het bachelordiploma geeft toegang tot een masteropleiding. Afhankelijk van de gekozen masteropleiding, worden eisen aan het voorafgaande bachelortraject gesteld. Instituut Archimedes biedt een aantal opleidingen tot Master of Education aan. De masteropleiding Nederlands is een verdiepende master. Deze opleiding biedt de bevoegdheid les te geven in het eerstegraadsgebied: de bovenbouw van Havo en Vwo en het Hoger Beroepsonderwijs. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen Instituut Archimedes Instituut Archimedes verzorgt de tweedegraads opleidingen voor Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. In totaal zijn dit veertien opleidingen in voltijd en deeltijd. Behalve deze tweedegraads opleidingen (bachelor opleidingen) biedt Instituut Archimedes ook eerstegraads lerarenopleidingen (master opleidingen) en twee trajecten die opleiden tot het Associate Degree (AD). Instituut Archimedes is een lerarenopleiding waar studenten, lerarenopleiders en docenten uit de scholen een inspirerende leeromgeving vormgeven, waar actief gewerkt wordt aan een onderzoekende houding en een stevige inhoudelijke basis gelegd wordt voor het vakgebied en het begeleiden van leerprocessen. Studenten van Instituut Archimedes worden vanuit verschillende invalshoeken opgeleid tot docenten die: Onderwijs uit kunnen voeren; Leerprocessen kunnen begeleiden; Leerprestaties kunnen beoordelen; Onderwijsleersituaties kunnen ontwerpen; Zodanig dat zij leerlingen kunnen inspireren tot leren en groei. Opleidingsvisie De opleidingsvisie die school maakt Onze maatschappelijke opdracht is het opleiden van leraren voor het voortgezet en (middelbaar) beroepsonderwijs. Wij leren onze studenten dat zij als leraar cultuurdrager zijn en een rolmodel voor hun leerlingen. 9/351

10 Onze beroepsopleidingen zijn competentiegericht, waarbij we de studenten een stevige kennisbasis geven en hen begeleiden om deze kennis, gecombineerd met vaardigheden en de juiste beroepshouding, in te zetten in de beroepspraktijk. Hiertoe werken wij nauw samen met de scholen in de regio Utrecht volgens het Utrechts Model. Dit model staat voor kwaliteit en voor de verbinding tussen opleiden, professionaliseren en innoveren. In samenwerking met de scholen leiden wij leraren op die kennis van zaken hebben en breed inzetbaar zijn in het onderwijs. De diversiteit in de instroom in de lerarenopleiding is groot. Onze docenten beschikken over een breed didactisch repertoire om met deze diversiteit om te gaan. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de studenten, want wij vinden het belangrijk dat ook onze studenten leren omgaan met de grote diversiteit binnen de Utrechtse leerlingpopulatie. We vinden het vanzelfsprekend dat de docenten van ons instituut ook experts zijn in hun vakgebied, breed inzetbaar zijn en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de lerarenopleiding. Wij bieden een lerarenopleiding van hoog niveau. Waarbij we niet alleen eisen stellen aan het te behalen eindniveau, maar ook duidelijke eisen stellen aan het startniveau van de student. Het onderwijs van Instituut Archimedes is studentgericht en waar mogelijk vraaggestuurd, zodat we studenten met verschillende achtergronden een passend opleidingstraject kunnen bieden en hen opleiden tot startbekwaam leraar voor verschillende sectoren in het onderwijs. Om een innovatieve lerarenopleiding van hoog niveau te kunnen blijven bieden werken we aan inbedding van onderzoek in onze opleidingen. Wij richten ons op praktijkgericht onderzoek in de context van het beroep en gebruiken dit als katalysator voor de integratie van opleiden, professionaliseren en innoveren. Instituut Archimedes Competentiegericht De opleiding is competentiegericht. Een competentie is een vaardigheid op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, maar altijd in een internationale context. Het leren wordt opgevat als een doelgerichte activiteit van de student; het onderwijs bevordert actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht het leerproces van de student en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Hierbij wordt waar wenselijk en mogelijk gebruikgemaakt van moderne media (ICT). Het onderwijs is gebaseerd op het concurrency-principe, waarbij leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk elkaar wederzijds positief beïnvloeden. Het leren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen: met elkaar, de docent en professionals uit de praktijk. Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welke beheersniveau van de competenties is bereikt en de student inzicht te geven in de vorderingen in het eigen leerproces. Kennis is noodzakelijk om een goede leraar te kunnen worden, maar kennis alleen is niet genoeg. In een competentiegerichte opleiding laat je in de praktijk ook zien dat je er wat mee kunt, dat je competent bent. De praktijk is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding vanaf het eerste jaar. De opleidingsscholen spelen een belangrijke rol in de opleiding. Keuzemogelijkheden Geen student is gelijk. Daarom biedt Instituut Archimedes de volgende keuzemogelijkheden binnen haar opleidingen: Keuze van leerwerkplek. Je kunt per studiejaar kiezen voor een leerwerkplek in het algemeen voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat je in beide sectoren ervaring opdoet, maar hoeveel jaar en in welk studiejaar je dat doet is jouw keuze. Keuze van een type opleidingschool. Instituut Archimedes onderscheidt vier typen, afhankelijk van de mate waarin wij met deze school samenwerken en de kwaliteit van het leren op de werkplek 10/351

11 geborgd is. Je kunt kiezen voor een school waar wij nauw mee samen werken (een netwerk- of partnerschool). Het is dan mogelijk om meer delen van je opleiding op de leerwerkplek te doen. Je kunt ook kiezen voor een school waar wij minder intensief mee samenwerken (coördinator- of stageschool). In dat geval zul je een kleiner deel van je opleiding op de leerwerkplek kunnen doen en zal een groter deel van je opleiding op en onder begeleiding van het instituut uitgevoerd worden. Keuzes binnen onderwijseenheden. Binnen een onderwijseenheid kun je veelal een keuze maken uit een aanbod van opdrachten, te onderzoeken onderwerp, te bestuderen literatuur, keuze tussen context van algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, et cetera. In een aantal situaties heb je de keuzemogelijkheid tussen het volgen van een cursus op het instituut of het ontwikkelen van een beroepsproduct in opdracht van de school waar je werkt. Dit bespreek je met de betrokken docent en studiewerkbegeleider. Keuzes binnen de profileringsruimte. Dit is een vrije keuzeruimte van 30 EC (jaar 4). Door je keuze kun je een eigen accent geven aan je studie, zie par Samenwerking met de scholen Het Utrechts model We zien de opleiding als een samenwerkingsverband tussen drie partners: de student, de scholen en Instituut Archimedes. We spreken van het Utrechts model. Het Utrechts model staat voor de krachtige samenwerking die we opgebouwd hebben met de scholen om samen goede leraren op te leiden. Vanaf het eerste jaar werk en leer je een dag per week op school als LIDO (lerende in voltijd opleiding). Samen met de scholen ontwikkelen we leerwerktaken die aansluiten bij de fase van de opleiding waar je als student in zit en de leervragen die je als student hebt. LIDO s worden inmiddels in de scholen gewaardeerd als taakverlichter en om hun inbreng bij innovatie in de school. Voor studenten is gebleken dat de betrokkenheid bij de praktijk motiveert en stimuleert. Je krijgt zo veel beter zicht op de verschillende scholen, bij welk schooltype je je het meest thuis voelt en waarop je je wil specialiseren in de Profileringsruimte, zie par Keurmerk opleidingscholen Om te zorgen voor kwaliteit in het opleiden samen met de scholen heeft Instituut Archimedes met de scholen een keurmerk ontwikkeld. In september 2005 hebben de eerste scholen dit keurmerk behaald en inmiddels zijn een groot aantal scholen gecertificeerd. Zij hebben aangetoond aan de, gezamenlijk geformuleerde kwaliteitscriteria, te voldoen. Een voltijd-student is verplicht te leren en werken (zie Studie en Werk, par 2.2.4) op een opleidingschool met dit keurmerk. In overleg met de studie-en-werkbegeleider (SWB) kan hier slechts in bepaalde gevallen van af worden geweken. Vier typen opleidingscholen De opleiding kent twee domeinen: Vak en Beroep (zie par 2.2.4). Beide domeinen krijgen zowel op het instituut als in de praktijk vorm. Wat op de opleiding en wat in de praktijk gebeurt, is mede afhankelijk van jouw keuzes. Je kunt per studiejaar kiezen voor een leerwerkplek in het algemeen voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat je in beide sectoren ervaring opdoet, maar hoeveel jaar en in welk studiejaar je dat doet is jouw keuze. De keuzes die een student kan maken binnen het programma worden mede bepaald door de school waar een student zijn werkplekleren vorm geeft. De ene school biedt meer mogelijkheden aan een student om zijn opleiding op de opleidingsschool vorm te geven dan de andere. In dit verband kennen wij vier samenwerkingsmodellen (op basis van de definitie van de Onderwijsraad in de publicatie Leraren opleiden in de school, Den Haag, 2005). Netwerkmodel; Partnermodel; Coördinatormodel; Stagemodel. Bij elk model wordt de student vanuit het Instituut begeleidt door een studie-en-werkbegeleider (SWB) en vanuit de school door een werkplekbegeleider (WB) zie ook par Netwerkmodel: de opleider in de school als leider van een opleidingsteam in de school In dit model doet de student een groot deel van de opleiding in de school en is de school medeverantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. De school werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van het programma. De school heeft een opleidingsteam bestaande uit (een) Schoolopleider(s) en Vakdocenten. Dit team verzorgt de delen van de opleiding die gericht zijn op het concrete handelen van de leraar en de professionele ontwikkeling van de op te leiden leraar. Alle werkbegeleiders zijn ook gecertificeerd als (algemeen) begeleider. De school heeft het Keurmerk Opleidingscholen. 11/351

12 Naast de Studie-en-werkbegeleider wordt de student vanuit Instituut Archimedes begeleid door een Instituutsopleider (IO), die een deel van de studentbegeleiding van de SWB overneemt. De IO doet het lesbezoek, begeleidt het praktijkdeel en beoordeelt samen met de vakdocent van het Instituut de beroepsproducten (zie par 2.2.4, beroepsproducten) van de studenten. Daarnaast begeleidt de IO in dit model de student ook bij de ontwikkeling van het portfolio (zie par 2.2.4, het portfolio). Intervisie vindt plaats op de school onder begeleiding van de schoolopleider. De IO is ook op de hoogte van en betrokken bij de schoolontwikkeling. De student kan onderwijseenheden ook op deze school volgen, bijvoorbeeld in de vorm van beroepsproducten, maar ook een cursus op een school (multiculturele school, grote groepsdynamiek et cetera) mits de school daartoe naar het oordeel van het Instituut over voldoende expertise beschikt. De school biedt de student de gelegenheid om onderzoek in de school te doen. Binnen de netwerkscholen kunnen academische opleidingscholen worden onderscheiden. Een academische opleidingschool heeft een onderzoeksprogramma dat gekoppeld is aan de onderwijsontwikkeling van de school. Dit onderzoeksprogramma wordt in samenwerking met Archimedes opgezet en uitgevoerd. Er is een gecertificeerde schoolopleider en er is een onderzoeksbegeleider vanuit Instituut Archimedes. Op deze school zijn veel studenten van Instituut Archimedes aanwezig: minimaal 16. Partnermodel: de opleider in de school als opleider van professionals In dit model is de school medeverantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. Naast het coachen van de op te leiden leraar verzorgt de school een deel van de opleiding. Hiertoe stelt de school een of meer opleiders binnen de school aan. Alle schoolopleiders en werkbegeleiders zijn gecertificeerd. De school heeft het Keurmerk Opleidingscholen. Naast de studie-en-werkbegeleider wordt de student vanuit Instituut Archimedes begeleid door een Instituutsopleider (IO), die een deel van de studentbegeleiding van de SWB overneemt. De portfoliobegeleiding blijft in dit model bij de SWB maar de IO doet het lesbezoek, begeleidt het praktijkdeel en beoordeelt samen met de vakdocent van het Instituut de beroepsproducten van de studenten. Intervisie vindt plaats op de school onder begeleiding van de schoolopleider. De student kan onderwijseenheden ook op deze school volgen, bijvoorbeeld in de vorm van beroepsproducten, maar ook een cursus op een school (multiculturele school, grote groepsdynamiek et cetera) mits de school daartoe naar het oordeel van het instituut over voldoende expertise beschikt. De school geeft de student de mogelijkheid om onderzoek in de school te doen. Op deze school (of scholengroep) zijn veel studenten van Instituut Archimedes aanwezig: minimaal 16. Coördinatormodel: school met een centrale begeleider De school biedt de student de mogelijkheid om ervaring op te doen op de werkplek. Op een school in het coördinatormodel ligt de dagelijkse begeleiding van de student is in handen van de werkplekbegeleider (WB). Voor de begeleiding van de op te leiden leraar heeft de school één ervaren collega aangewezen die als schoolopleider optreedt. Deze persoon coördineert de werkzaamheden van de werkplekbegeleiders op zijn school en neemt soms ook een deel van de taak van de werkplekbegeleider over. Opleiden in de school vormt nog geen integraal onderdeel van het schoolbeleid. Vanuit het Instituut wordt de student begeleid door de studie-en-werkbegeleider. De SWB komt op lesbezoek. Intervisie en thema s gericht op morgen doe ik het beter vinden op het instituut plaats en worden begeleid door de SWB. In dit model heeft de student niet de mogelijkheid om extra onderwijseenheden (naast de verplichte drie) in de vorm van een beroepsproduct te volgen. Het is niet standaard dat de school de student de gelegenheid geeft om onderzoek te doen in de school. Het aantal studenten van Instituut Archimedes op dit type school is per school meestal 1 tot 8. Stagemodel: de school als werkplek In dit model is de school de werkplek waar de op te leiden leraar in de praktijk functioneert. De school biedt de student de mogelijkheid tot het opdoen van ervaring op de werkplek. Hij wordt daarbij begeleid door een ervaren leerkracht annex collega; de werkplekbegeleider (WB). Hij geeft feedback uitmondend in een ontwikkelingsgericht advies en bespreekt de activiteiten samen met de student. Alle andere opleidingsactiviteiten liggen bij het instituut. Vanuit het instituut wordt de student begeleid door een studie-en-werkbegeleider (SWB). De SWB komt op lesbezoek. Intervisie en thema s gericht op morgen doe ik het beter vinden op het instituut plaats en worden begeleid door de SWB. 12/351

13 In dit model heeft de student niet de mogelijkheid om extra onderwijseenheden (naast de verplichte drie) in de vorm van een beroepsproduct te volgen. Het is niet standaard dat de school de student de gelegenheid geeft om onderzoek te doen in de school. Het aantal studenten van Instituut Archimedes op dit type school is per school meestal 1 of 2. Dit zijn vaak deeltijdstudenten die een baan hebben op de school. Begeleiding vanuit Instituut Archimedes Studie-en-werkbegeleider Bij Instituut Archimedes word je begeleid door een studie-enwerkbegeleider (SWB) bij het onderdeel Studie & Werk. Dit (SWB) bestaat uit studieloopbaanbegeleiding en leren op de werkplek. De SWB volgt en begeleidt je in je competentieontwikkeling en algehele studievoortgang. Instituutopleider (IO) Vakdocent / expert Je wordt ondersteund bij het leren van de ervaringen op je leerwerkplek door een Instituutsopleider (IO). De IO begeleidt je in samenwerking met de werkplekbegeleider en schoolopleider van de opleidingschool. De IO is verantwoordelijk voor de beoordeling. Je kunt inhoudelijke begeleiding krijgen van een vak- of onderwijskundig expert. Dit zal met name voorkomen bij het werken aan beroepsproducten. Begeleiding vanuit School (leerwerkplek) Werkplekbegeleider Een substantieel gedeelte van je opleiding voer je taken uit op (WB) je leerwerkplek in een school. Daar word je begeleid door een werkplekbegeleider (WB). Dit is een docent die werkzaam is op de opleidingschool. De werkplekbegeleider wordt ook wel coach genoemd. Schoolopleider (SO) Vakdocent / Expert Op scholen die in het bezit zijn van het keurmerk opleidingscholen, is ook een schoolopleider (SO). De SO coördineert de werkzaamheden van de werkbegeleiders en neemt soms de taak van de werkbegeleider over. Een student kan inhoudelijke begeleiding krijgen van een andere docent in de school. Bijvoorbeeld als je werkt aan een beroepsproduct en je werkplekbegeleider niet de juiste expertise heeft om je hierbij inhoudelijk goed te begeleiden. Netwerkmodel Partnermodel Coordinatormodel Stagemodel Netwerkmodel Partnermodel Netwerkmodel Partnermodel Coordinatormodel Stagemodel Netwerkmodel Partnermodel Coordinatormodel Stagemodel Netwerkmodel Partnermodel Netwerkmodel Partnermodel Doelstelling opleiding Het doel van de opleiding is om startbekwame leraren voor het vmbo, onderbouw havo en vwo, praktijkonderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie (2 e graads) op te leiden. Je leert om in het onderwijs te zorgen voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen door uitdagende opdrachten en materialen te ontwikkelen en deze toe te passen tijdens het werkplekleren. Het verkrijgen van vakinhoudelijke bagage blijft een belangrijke doelstelling. Vakinhoudelijke kennis en inzicht maakt het de student mogelijk snel en adequaat lesmateriaal te kiezen of te ontwikkelen en toe te passen in voorkomende situaties. De inhoud van de verschillende cursusonderdelen en daarmee van de opleiding sluit aan bij de vereiste startkwalificatie (zie par ). De startkwalificatie is voor elk cursusonderdeel uitgewerkt in doelstellingen. Zie voor een specifieke uitwerking de cursusbeschrijvingen in deze studiegids en de cursushandleidingen die bij de verschillende cursussen worden gebruikt Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als doel haar studenten op te leiden voor een functie op hbo-niveau en elke afgestudeerde student dient aan een groot aantal (beroeps)competenties te voldoen die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd, de zogenaamde Dublin descriptoren: Kennis en inzicht; Toepassen van kennis en inzicht; Oordeelsvorming; Communicatie; Leervaardigheden. 13/351

14 De Dublin descriptoren zijn in Europees verband vastgelegde generieke descriptoren waarmee aangegeven wordt op welk niveau een bachelor de competenties moet beheersen. De Dublin descriptoren zijn: Kennis en inzicht Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden Bezitten van theoretische (wetenschappelijke, actuele) en methodische kennis. - Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; - Functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarbij kennis van de laatste ontwikkelingen van het vakgebied vereist is. In een specifieke onderwijscontext kunnen ontwerpen en passend maken mede op basis van praktische kennis. - Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt over de competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Mede op basis van praktijkonderzoek (met inbegrip van diagnostiek), gericht op het verbeteren van de eigen (school)praktijk. - Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten en culturele en levensbeschouwelijke aspecten. Uitleggen en verantwoorden van keuzes, rekening houdend met de doelgroep. - Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Systematisch oriënteren, plannen, uitvoeren van ontwikkel- en verbeteracties en reflecteren op eigen handelen in de (school)praktijk. - Reflectie is een belangrijk aspect van de leervaardigheid en richt zich op elke competentie en doet een beroep op de diepere lagen van persoonlijke identiteit en beroepsidentiteit. - Bezit leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie, die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, aan te gaan. Meer informatie over de Dublin descriptoren is te vinden op: Didactische uitgangspunten In het begin van de studie bepaalt het Instituut en deels de school de opzet en invulling van het programma, de inhoud van de opdrachten en de beoordelingscriteria. Tijdens de hoofdfase krijg je als student, in overleg met je school, meer invloed en meer verantwoordelijkheid bij het bepalen van de competenties die je wilt ontwikkelen, de opdrachten die daarbij passen en de wijze waarop die beoordeeld worden. Anders gezegd, de opleiding is in het begin aanbod- gestuurd en later meer vraag- gestuurd. Tijdens de opleiding neem je als student steeds meer zelf het stuur in handen bij het inrichten van het eigen leerproces. Instituut Archimedes blijft gedurende het hele opleidingstraject verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van jouw leerproces, de beoordeling en het faciliteren van het leren. Binnen je opleiding worden twee domeinen onderscheiden: Domein VAK; Domein BEROEP. Domein VAK en BEROEP Bij competentiegericht leren en opleiden ligt de nadruk op de beroepspraktijk en het adequaat leren handelen als professional. De professional, de competente leraar kan in uiteenlopende situaties en in verschillende rollen gewenste resultaten boeken. Je hebt daarvoor een flinke dosis kennis (concepten) 14/351

15 nodig, veel vaardigheden en een passende houding. Daarbij heb je als docent kennis en vaardigheden nodig met betrekking tot het vak waarin je lesgeeft en het lesgeven zelf. Daarom onderscheiden we binnen de opleiding de volgende domeinen: Domein VAK. Dit domein is gebaseerd op de kennisbasis van het vak. In dit domein komt aan de orde vak, vakdidactiek en vakverbreding. Domein VAK vormt 120 EC. Domein BEROEP. Dit domein is gebaseerd op de generieke kennisbasis (zie par 2.1.3). Tot dit domein behoren onderwijseenheden gericht op algemene beroepsvoorbereidende thema s. Denk bijvoorbeeld aan: vakken gericht op het begeleiden van leerlingen, omgaan met diversiteit in de klas, klassenmanagement en dergelijke. De werkvormen die gebruikt worden in domein VAK en BEROEP zijn benoemd in de cursusbeschrijvingen (zie OSIRIS of hoofdstuk 10 van deze studiegids). Naast de domeinen VAK en BEROEP bestaat je opleiding uit de volgende onderdelen: Studie en Werk; Beroepsproducten; Profileringsruimte; Assessments. Deze programma-onderdelen worden hierna nader beschreven. Dit wordt afgesloten met een beschrijving van de beoordeling tijdens de opleiding. Opleidingsmodel in schema Schematisch ziet het opleidingsmodel per studiejaar er als volgt uit: Jaar Onderdeel EC totaal VAK (35 EC) BEROEP (10 EC) STUDIE en WERK (10 EC) ASSESSMENT (5 EC) VAK (35 EC) BEROEP (10 EC) STUDIE en WERK (10 EC) BEROEPSPRODUCT (5 EC) VAK (25 EC) BEROEP (15 EC) STUDIE en WERK (15 EC) BEROEPSPRODUCT (5 EC) STUDIE en WERK (15 EC) BEROEPSPRODUCT (10 EC) PROFILERING (30 EC) ASSESSMENT (5 EC) STUDIE en WERK Binnen domein VAK en domein BEROEP kun je op verschillende plaatsen leren. Binnen het instituut of binnen de opleidingschool, waarbij de invulling en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Instituut Archimedes heeft de studieloopbaanbegeleiding en de begeleiding van het leren van praktijkervaringen die je opdoet op je leerwerkplek samen opgenomen in het studieonderdeel Studie en Werk. Je studie-en-werkbegeleider (SWB) heeft zowel zicht op je werk op de school als op de manier waarop je je ervaringen en inzichten uit dat werk met die van je studie verbindt. Je SWB heeft daarmee een goed beeld van je professionele ontwikkeling en kan je daardoor ondersteunen bij het plannen en monitoren van je studie èn het werken aan je competentieontwikkeling. 15/351

16 Met behulp van je SWB en je medestudenten stel je telkens nieuwe leervragen ten aanzien van je werk op de school enerzijds en ten aanzien van het verloop van je studie anderzijds. Deze leervragen zijn altijd gerelateerd aan de lerarencompetenties. Reflectie speelt een belangrijke rol bij het werken aan de leervragen. Je onderzoekt de relatie tussen je praktijkervaringen, je zelfbeeld, je competentieontwikkeling en je studievoortgang en maakt keuzes voor de invulling van je verdere opleidingstraject. De instrumenten voor het systematisch werken aan je competentieontwikkeling zijn o.a. het studieplan, de nulmeting, de reflectieformats en het ontwikkelingsportfolio. Je houdt in een ontwikkelingsportfolio relevante documenten en producten bij die als bewijsstukken voor je recente ontwikkeling kunnen dienen. Op basis daarvan stel je je beeld van jezelf als (toekomstig) docent bij en stuur je je toekomstige leren in de praktijk. Binnen Studie en Werk bereid je je ook voor op de assessments, waarin je aan moet tonen te voldoen aan het competentieprofiel op het niveau van het betreffende assessment. De begeleiding van Studie en werk vindt gedurende de gehele opleiding plaats door middel van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Voor de duidelijkheid wordt hieronder op de begeleiding van de studie (studieloopbaanbegeleiding) en op de begeleiding van het werk (leerwerkbegeleiding) apart ingegaan. Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan leert sturen. Doelen daarbij zijn dat je: inzicht verwerft in het beroep en in de eisen die de beroepsuitoefening stelt; op basis daarvan kunt beoordelen of je jezelf in het beroep wil bekwamen en ontplooien; je daadwerkelijk bekwaamt in de beroepsuitoefening, zodat je na afronding van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen; optimaal gebruik maakt van de beschikbare middelen en tijd, zodat een maximaal studierendement wordt bereikt. Binnen de Hogeschool Utrecht heeft elke student recht op begeleiding door een studieloopbaanbegeleider. Bij Instituut Archimedes is dat de SWB (studie-en-werkbegeleider). Deze volgt en begeleidt je in je competentieontwikkeling en algehele studievoortgang. De SWB heeft o.a. de volgende taken: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs; adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn; bewaken en bespreken van studieresultaten en competentieontwikkeling; samen met de student een studieplanning opstellen als de student een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies heeft gehad; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie hebben te maken (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Afhankelijk van de opleidingsfase kan de studieloopbaanbegeleiding verschillende accenten hebben. In de propedeuse Je oriënteert je op de eisen die de studie en de beroepspraktijk stellen om in een zo vroeg mogelijk stadium verkeerde verwachtingen te corrigeren. Je geeft antwoord op de vragen: Is dit het beroepenveld waarvoor ik opgeleid wil worden, welke competenties vragen ze, wat houden deze in, wat kan ik, hoe leren we hier op deze opleiding? Kortom: is dit de opleiding die ik kan en wil doen? Er is een duidelijke aansluiting bij cursussen gericht op beroepsoriëntatie. Een goede en tijdige selectie is van belang voor jou als student en voor de opleiding. Het gaat dan vooral om de vragen: hoe bevorderen we zelfselectie door de student en waarop willen we als opleiding met name selecteren? Er wordt een start gemaakt met competentieontwikkeling: het reflecteren op eigen competentieontwikkeling n.a.v. studie- en werkervaringen en resultaten. De zogenaamde nulmeting is hierbij een belangrijk instrument. De competentieontwikkeling wordt vastgelegd in een intakeportfolio t.b.v. het assessment intake (deeltijd) of in het presentatieportfolio t.b.v. het assessment hoofdfasebekwaam (voltijd). Met je SWB zul je onder andere gesprekken hebben over het bindend studieadvies. De rol van de SWB in de propedeuse is intensiever dan de jaren daarop: informatiegevend, adviserend, sturend en stimulerend; contactmomenten zijn gestructureerd. In de hoofdfase Studieloopbaanbegeleiding is hier gericht op het zelf sturen en zichtbaar maken van je competentieontwikkeling. Van hier uit maak je keuzes voor type school, (beroeps)producten, minor, volgorde van modules en de snelheid waarmee je het curriculum doorloopt. Je stelt een profileringsplan op waarin je je keuzes in het licht van een te verwachten loopbaankeuze of ontwikkeling onderbouwt. Aan de hand van je ontwikkelingsportfolio laat je tweemaal per jaar zien hoe jouw competentieontwikkeling vordert. Met je SWB zul je onder andere gesprekken hebben over de profilering. 16/351

17 In de afstudeerfase In de eindfase van de studie is de studieloopbaanbegeleiding vooral gericht op het complementeren en vastleggen van de competentieontwikkeling en de voorbereiding van het assessment startbekwaam (voltijd- en deeltijdstudenten). Met ingang van 1 september 2012 zullen studenten die meer dan 1 jaar uitlopen op de nominale studieduur (langstudeerders) een boete moeten betalen van 3000 euro bovenop het reguliere collegegeld. Het ministerie hanteert hierbij de regel dat een studiejaar uit 60 EC bestaat, ongeacht of de opleiding in voltijd of deeltijd wordt gevolgd. Elke opleiding van 240 EC kent dus een nominale studieduur van 4 jaar. Leerwerkbegeleiding Een substantieel gedeelte van je opleiding voer je taken uit op je leerwerkplek in een school. Daar word je begeleid door een werkplekbegeleider (WB). Een voltijdstudent is gemiddeld binnen een school werkzaam: Jaar 1 1 dag per week (7 uur) Jaar 2 1 dag per week (7 uur) Jaar 3 2 dagen per week (14 uur) Jaar 4 LIO stage 80 dagen (van 7 uur) in totaal. Een deeltijdstudent heeft doorgaans een baan in het onderwijs als docent. Ook als dit niet het geval is moet de deeltijdstudent aan de volgende eisen voldoen: Jaar 1 minimaal 10 dagen per jaar, minimaal 5 (delen van) lessen uitvoeren Jaar 2 minimaal 20 dagen per jaar, minimaal 20 lessen uitvoeren Jaar 3 minimaal 40 dagen per jaar, minimaal 40 lessen uitvoeren Jaar 4 (studiejaar ) minimaal 26 dagen per jaar, minimaal 40 lessen uitvoeren Jaar 4 (studiejaar ) minimaal 40 dagen per jaar, minimaal 80 lessen uitvoeren Let op: In studiejaar is een overgangsregeling van kracht. Het aantal dagen en uit te voeren lessen wordt per voor alle studenten verhoogd. Zie hierboven. De genoemde uren zijn exclusief de uren die de student besteedt aan onderzoek en het ontwikkelen van beroepsproducten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een leerwerkplek. Een voltijd-student is verplicht een leerwerkplek te zoeken/hebben in een opleidingschool. De scholen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in het Jobcenter op Aan het begin van de propedeuse is een inwerkperiode opgenomen om de school te leren kennen en vast te stellen aan welke opdrachten je gaat werken. In het eerste jaar zul je met name assisterende werkzaamheden verrichten in de school. Na verloop van tijd zul je steeds zelfstandiger taken uitvoeren en meer verantwoordelijkheid krijgen. Aan het einde van de opleiding functioneer je als startbekwame leraar en kun je aantonen dat je over de benodigde competenties beschikt. Tijdens het werk krijg je de mogelijkheid om ervaringen op te doen in echte onderwijssituaties: de werkomgeving biedt praktijksituaties waarin jij kunt oefenen en experimenteren. Door hierop te reflecteren leer je welke manier van handelen leidt tot het gewenste resultaat en wat je nodig hebt om adequaat te handelen (competent gedrag te vertonen). Je wordt ondersteund bij het leren van de ervaringen op je leerwerkplek door de Studie-en-werkbegeleider (SWB) en/of een Instituutsopleider (IO). Dit is afhankelijk van de relatie tussen jouw school en Instituut Archimedes (dat kan zijn: stage- coördinator-, partner- of netwerkschool zie par 2.2.1). Het ligt voor de hand dat de ervaringen die je opdoet op de werkplek tot vragen en leerbehoeften leiden. Naarmate je meer werkervaring opdoet, zal je meer specifieke vragen hebben. Het onderwijsprogramma biedt daarom steeds meer ruimte om zelf invulling te geven aan je opleiding. Bij de beoordeling spelen de school en de schoolopleider (SO) ook een rol. Bij de partner- en netwerkscholen is de IO verantwoordelijk voor de totaalbeoordeling, bij de stage- en coördinatorscholen is dat de SWB. Om de kwaliteit van het werkplekleren te bevorderen, zijn voltijdstudenten verplicht een leerwerkplek te verwerven op een (aspirant) partner- of netwerkschool. Indien dit voor jou niet mogelijk is, overleg dan met je SWB. Ten behoeve van dit voltijd opleidingssysteem is een website ontwikkeld om de communicatie tussen opleidingsscholen, studenten en Instituut Archimedes te stimuleren en te faciliteren. Op de website is o.a. de volgende informatie te vinden: Jobcentre: een digitale vacaturebank met leerwerkplekken, stages en reguliere vacatures bij opleidingsscholen in de regio Midden-Nederland. CV-bank: in deze CV-bank presenteren studenten, afgestudeerden, zijinstromers en andere baanzoekers zich m.b.v. hun curriculum vitae aan scholen voor voortgezet onderwijs en ROC s. 17/351

18 Nieuws: Informatie: een rubriek met actuele nieuwsitems voor scholen en studenten. algemene informatie voor studenten en scholen over Het Utrechts Model, de begeleidingsstructuur, begrippenlijst, allerlei praktische informatie. Ook deeltijdstudenten kunnen via deze website een leerwerkplek verwerven, daarnaast is het voor hen mogelijk om zelf een leerwerkplek op een andere school te zoeken of om een baan als onbevoegd docent te gebruiken voor het werkplekleren. Het portfolio Tijdens je opleidingstraject werk je, leer je en reflecteer je. Je ontwikkelt je eigen manier van werken en je formuleert daarbij passende leervragen. In het portfolio verzamel je materialen om je eigen ontwikkeling te sturen en aan te tonen. Het kan daarbij gaan om concrete producten (opdrachten, lessenseries, video s), maar ook om reflectieverslagen, feedback van medestudenten en begeleiders en beoordelingen van werkgevers en opleiders. Je verantwoordt je handelen vanuit literatuur. Het portfolio is een persoonsafhankelijk instrument dat veel ruimte biedt voor reflectie en eigen overwegingen. We spreken in dit geval van een ontwikkelingsportfolio. Het is een digitaal portfolio dat wordt gemaakt in Winvision. Onderdelen van het ontwikkelingsportfolio kun je inzetten als bewijsmateriaal waarmee je kan aantonen dat je in staat bent tot competent handelen. In dit geval spreken we van een presentatieportfolio. Het presentatieportfolio wordt ingezet bij de assessments. Eerstejaarsstudenten (voltijd en deeltijd) zijn verplicht een digitaal presentieportfolio te maken met behulp van Winvision. BEROEPSPRODUCTEN Een beroepsproduct is een product dat gemaakt wordt in opdracht van de school waar de student werkzaam is. De opdracht komt voort uit een vraag van een sectie, directie of schoolopleider en draagt bij aan de schoolontwikkeling. Naast de opdracht zijn de begeleiding en beoordeling van het product sturend. Bij de begeleiding wordt gestuurd op de output. Het uiteindelijke resultaat is van belang. Daarom moet vanaf het begin duidelijk zijn aan welke eisen het product moet voldoen en waar de student op beoordeeld zal worden. De school bepaalt aan welke eisen het product moet voldoen om bruikbaar te zijn in de context van de school. De begeleider vanuit het instituut bepaalt aan welke eisen het product moet voldoen op basis van de te behalen eindkwalificaties (competenties, kennisbasis, hbo-niveau). Bij het ontwikkelen van beroepsproducten zul je stapsgewijs onderzoeksvaardigheden opdoen. Het (leren) doen van onderzoek is gekoppeld aan het ontwikkelen van beroepsproducten. Dit verhoogt de kwaliteit van de beroepsproducten en draagt bij aan een onderzoekende houding van de student. Binnen de bacheloropleiding zul je een onderzoekende houding ontwikkelen. De masteropleiding bouwt daarop voort. Daar zul je leren onderzoekend te handelen. Elke student maakt minimaal drie beroepsproducten: een (leer)beroepproduct in jaar 2 (5 EC). De focus ligt hier op het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van een vooronderzoek. De onderzoeksvaardigheden literatuurstudie, observeren en interviewen komen aan de orde; een beroepsproduct in jaar 3 (5 EC). Hierbij richten we ons vooral op het evalueren van het ontwikkelde product. De onderzoeksvaardigheden enquêteren en interviewen komen aan bod; een beroepsproduct in jaar 4 (10EC). Dit beroepsproduct maakt onderdeel uit van de afstudeereenheid (zie par 2.5.6) en wordt ook wel afstudeerproduct genoemd. In het afstudeerproduct wordt een complete cyclus doorlopen: vooronderzoek, evaluatie, rapportage over en presentatie van het product. Voor het afstudeerproduct wordt geen vrijstelling verleend. Om ervoor te zorgen dat je je zo breed mogelijk als docent ontwikkelt, hebben we bepaald dat: Een van de beroepsproducten moet gericht zijn op domein VAK (inhoud en didactiek); Een van de beroepsproducten moet gericht zijn op domein BEROEP (onderwijskundige zaken); En het beroepsproduct in jaar 4 moet in ieder geval gericht zijn op vakinhoud. Je wordt hierbij als volgt ondersteund door de opleiding: Bijeenkomsten met een algemene begeleider; Bijeenkomsten met een vak- of onderwijskundig expert (afhankelijk van je opdracht); Trainingen in bijvoorbeeld observeren, bronnenonderzoek, interviewen en enquêtes maken. Als je een leerwerkplek hebt op een partnerschool of netwerkschool dan word je begeleid door je instituutsopleider, in samenwerking met de schoolopleider. Daarnaast kun je inhoudelijke begeleiding krijgen van een vakdocent of expert (afhankelijk van je opdracht) van het instituut of van de school. Binnen deze modellen kan de student meerdere beroepsproducten maken (tot maximaal 5) en via deze producten werkt hij mee aan de schoolontwikkeling. 18/351

19 Als je een leerwerkplek hebt op een stageschool of school volgens het coördinatormodel dan word je begeleid door je SWB of een specialist beroepsproducten van je opleiding. Daarnaast kun je inhoudelijke begeleiding krijgen van een vakdocent of expert (afhankelijk van je opdracht) van het instituut. De student heeft geen mogelijkheid om extra beroepsproducten te maken naast de verplichte drie. Het beroepsproduct wordt beoordeeld door een opleider van het instituut. Deze beoordeling is gebaseerd op het beoordelingsadvies van: De opdrachtgever / beoordeling van het product; Vakdocent of expert van Instituut Archimedes / beoordeling van inhoud; Instituutsopleider of SWB of specialist beroepsproduct / beoordeling van proces, inclusief onderzoeksvaardigheden Zie voor een nadere uitwerking de cursusbeschrijvingen en cursushandleidingen van de betreffende onderwijseenheden beroepsproducten. PROFILERINGSRUIMTE De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Deze profileringsruimte is bedoeld om een eigen accent aan je studie te geven (zie par 2.5.4). ASSESSMENTS Jouw competentieontwikkeling wordt tweemaal in de opleiding integraal beoordeeld. Dit gebeurt in assessments in jaar 1 en jaar 4. Een assessment is een toetsomgeving waarin de aankomende docent laat zien dat hij competent is en waarin zijn competenties beoordeeld worden. Tijdens een assessment gaat het om het beoordelen van het vermogen om in complexe situaties creatief, flexibel en effectief om te gaan met de praktijkkennis. Ben je in staat de gewenste resultaten te boeken, je keuzes te verantwoorden en te reflecteren op het resultaat en je leerproces? Bij een assessment word je dus integraal beoordeeld en niet alleen op deelaspecten. Een assessment bestaat uit drie onderdelen: een portfolio; een proeve van bekwaamheid / meesterproef (presentatie). een criteriumgericht interview. Deeltijdstudenten doen in het eerste halfjaar van de studie het assessment Intake deeltijd, voltijdstudenten doen aan het eind van de propedeuse het assessment Hoofdfasebekwaam. Alle studenten sluiten hun opleiding af met het assessment Startbekwaam. De asesssments vinden plaats in een aantal weken tijdens het studiejaar. Het overzicht van de assessmentweken kun je vinden op https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fe/ia/feassessment/default.aspx. Zie voor een nadere uitwerking de cursusbeschrijvingen en cursushandleidingen van de betreffende onderwijseenheden Studie en Werk en Assessments. Intake deeltijd Assessment Hoofdfasebekwaam Assessment Startbekwaam Wanneer? eerste helft jaar 1 einde jaar 1 einde jaar 4 Voor wie? Deeltijd Voltijd Voltijd en Deeltijd Focus Samenstellen bekwaamheidsdossier ten behoeve van aanvragen van vrijstellingen en start van ontwikkelingsportfolio. Is de keuze voor het docentschap een goede keus? Is de student studievaardig genoeg om de studie in 4 Competenties 1-7 Kan de student als zelfstandig docent functioneren? Beoordelingscriteria De student gebruikt het bekwaamheidsdossier bij het aanvragen van vrijstellingen op basis van werkervaring. jaar af te ronden? Bekwaamheideisen leraar vo/bve, niveau hoofdfasebekwaam Bekwaamheideisen leraar vo/bve, niveau startbekwaam NB: in het niveau startbekwaam zijn de Dublin Descriptoren verwerkt Beoordelaars Studie-en-werkbegeleider 2 Opleidingsassessoren Opleidingsassessor + Veldassessor Voorwaarde De student is ingeschreven 40 EC behaald, inclusief 235 EC behaald. 19/351

20 voor toelating tot het assessment in de deeltijd. Studie en Werk 1A. Voorwaarde om aan het assessment deel te nemen is dat je alle verplichte onderdelen van het examenprogramma behalve het assessment hebt afgerond. BEOORDELING Ter afsluiting van elke cursus word je beoordeeld op het behalen van de betreffende doelstellingen. Hierbij worden verschillende toetsvormen gebruikt. Daarnaast wordt jouw competentieontwikkeling tweemaal in de opleiding integraal beoordeeld. Dit gebeurt in assessments in jaar 1 en jaar 4. Zie voor een nadere toelichting hierboven. De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover een startbekwaam docent dient te beschikken is vastgelegd in de kennisbasis, die landelijk is overeengekomen (zie par ). Tijdens de opleiding worden digitale kennistoetsen afgenomen op basis van deze kennisbasis van het vak. De vakinhoudelijke en vakdidactische kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, Nederlands, natuurkunde en wiskunde geldt het volgende: Vanaf 2013 zullen twee verplichte digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase (diagnostische toets, deelname is verplicht) en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten een voldoende resultaat behalen voor de startbekwaamheidstoets om deel te kunnen nemen aan het assessment. Voor het afnemen van deze kennistoets moeten alle verplichte onderdelen van het domein VAK van het examenprogramma afgerond zijn. Voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels geldt bovendien dat voor genoemde studenten het Cambridge Proficiency Exam (CPE) onderdeel is van het bachelor examen. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen biologie, Duits, Frans, gezondheidszorg & welzijn, omgangskunde, scheikunde, Spaans en techniek geldt het volgende: Vanaf 2014 zullen twee verplichte digitale kennistoetsen onderdeel uitmaken van de opleiding: een toets in de propedeutische fase (diagnostische toets, deelname is verplicht) en een toets om het startbekwaamheidsniveau te toetsen. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten een voldoende resultaat behalen voor de startbekwaamheidstoets om deel te kunnen nemen aan het assessment. Voor het afnemen van deze kennistoets moeten alle verplichte onderdelen van het domein VAK van het examenprogramma afgerond zijn Taalvaardigheid Nederlands in de lerarenopleiding Waarom informatie over taalvaardigheid Nederlands? Taal speelt een zeer belangrijke rol in het beroep van leraar, zowel in als buiten de klas. Iedere student aan de lerarenopleiding ontwikkelt zich daarom tijdens de opleiding tot een taalvaardige leraar. Wat zijn de eisen aan taalvaardigheid Nederlands bij de start van de studie? Formeel stelt de Wet op het Hoger Onderwijs ( 2011) het volgende: Van de student wordt verwacht dat hij/zij de opleiding start met voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs. (artikel 7.28, lid 2). Voor studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands stelt de inschrijvingsregeling van de HU en dus van Instituut Archimedes, dat zij het Staatsexamen Nederlands als tweede taal Programma-II behaald moeten hebben. Studenten die geen MBO4-, havo- of vwo-diploma kunnen overleggen, hebben een bewijs van hun taalvaardigheid in het Nederlands aangetoond via het Toelatingsonderzoek. Welke eisen stelt Instituut Archimedes aan de taalvaardigheid Nederlands van studenten? Voor schriftelijke taalvaardigheid Nederlands: Aan het einde van de propedeuse: Beheersing van niveau 3F. 20/351

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN. Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN. Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK Studiegids Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK EN Associate degree opleiding ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNIEK 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE Studiegids Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Spaans 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Spaans 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Spaans 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar geschiedenis 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Frans 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Duits 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Duits 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Duits 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding KOPOPLEIDING

Studiegids. Bacheloropleiding KOPOPLEIDING Studiegids Bacheloropleiding KOPOPLEIDING 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Leraar omgangskunde 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Kopopleiding

Studiegids. Bacheloropleiding. Kopopleiding Studiegids Bacheloropleiding Kopopleiding 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Nederlands

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Nederlands Studiegids Bacheloropleiding Leraar Nederlands 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar scheikunde Hogeschool Utrecht, juli /122

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar scheikunde Hogeschool Utrecht, juli /122 Studiegids Bacheloropleiding Leraar scheikunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/122 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis Hogeschool Utrecht, juli /124

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar geschiedenis Hogeschool Utrecht, juli /124 Studiegids Bacheloropleiding Leraar geschiedenis 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/124 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Engels Hogeschool Utrecht, juli /121

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Engels Hogeschool Utrecht, juli /121 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Engels 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/121 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans Hogeschool Utrecht, juli /122

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Frans Hogeschool Utrecht, juli /122 Studiegids Bacheloropleiding Leraar Frans 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/122 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Wiskunde Hogeschool Utrecht, juli /120

Studiegids. Bacheloropleiding. Wiskunde Hogeschool Utrecht, juli /120 Studiegids Bacheloropleiding Wiskunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde Hogeschool Utrecht, juli /121

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar omgangskunde Hogeschool Utrecht, juli /121 Studiegids Bacheloropleiding Leraar omgangskunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, juli 2016 1/121 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis Studiegids Bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Studiegids bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids masteropleiding Leraar Biologie 2012-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Leraar wiskunde 2015-2016 1/89

Studiegids. Masteropleiding. Leraar wiskunde 2015-2016 1/89 Studiegids Masteropleiding Leraar wiskunde 2015-2016 1/89 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2012-2013 Studiegids Masteropleiding LERAAR ENGELS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2012-2013 Studiegids Masteropleiding LERAAR DUITS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie