Mijn persoonlijke bankier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn persoonlijke bankier"

Transcriptie

1 CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren. CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. is een gestructureerde belegging die wordt uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V., gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)] en in België verdeeld door Delta Lloyd Bank nv. Deze financiële belegging van 0 jaar is gekoppeld aan een korf op het kredietrisico van de senior schuld van 5 Europese en Amerikaanse referentiebedrijven, referentie-entiteiten genaamd. Na 0 jaar heeft de belegger bovenop de laatste potentiële coupon recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). De koers van deze belegging kan tijdens de looptijd lager zijn dan het bedrag van het gewaarborgde kapitaal. Mijn persoonlijke bankier Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Aanbod geldig tot , behoudens vervroegde afsluiting.

2 De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren. Een unieke kans: beleggen op de markt van het ondernemingskrediet Gezien de uitzonderlijke financiële crisis die onder meer wordt gekenmerkt door kredietschaarste en verminderde liquiditeit, richten ondernemingen zich op de obligatiemarkt om in hun financieringsbehoefte te voorzien. Zij geven zodoende obligaties uit tegen historisch hoge rentevoeten, om in het licht van het stijgende wantrouwen van de beleggers aantrekkelijk te zijn. Deze aantrekkelijke vergoedingen weerspiegelen echter het risico op wanbetaling van de privéondernemingen dat in een context van wereldwijde economische recessie groter wordt. De kredietmarkt biedt dus een unieke kans, rekening houdend met de aanzienlijke uitbreiding van de risicopremies die worden betaald om het kredietrisico van de uitgevende ondernemingen te dekken tegenover staatsleningen (credit spread), en met de senioriteit die krediet biedt tegenover aandelen. CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. biedt u niet alleen het voordeel dat u profiteert van deze mogelijk hoge vergoedingen, maar ook dat uw belegde kapitaal (zonder instapkosten) is gewaarborgd op de vervaldag. Innovatie Een vernieuwende oplossing, geïndexeerd op het kredietrisico van de senior schuld van 5 Europese en Amerikaanse referentiebedrijven. Aantrekkelijke coupon Een variabele coupon tussen 0% en 5,70% bruto. Gedurende 0 jaar wordt elk jaar een coupon van 5,70% uitbetaald als geen enkele van de 5 referentie-entiteiten van de referentiekorf tot aan de vervaldag van de belegging een kredietgebeurtenis ondergaat. Een vernieuwende beleggingsmogelijkheid op de Europese en Amerikaanse markten van het ondernemingskrediet. Risicospreiding De coupon daalt naar rata van het aantal referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan. Bescherming Op de vervaldag het recht om 00% van het initieel belegde kapitaal te recupereren (zonder instapkosten). Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf.

3 Het mechanisme van naderbij bekeken Berekeningsmechanisme van de coupons De doelstelling van het financiële instrument is om elk jaar een coupon van 5,70% uit te keren. De uitkering van deze jaarlijkse coupon hangt af van het al dan niet optreden van een of meer kredietgebeurtenissen in de referentiekorf (zie definitie van een kredietgebeurtenis op pagina 8 van dit document). Bij het uitblijven van een kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten van de korf ontvangt de belegger elk jaar gedurende 0 jaar: Een jaarlijkse coupon van 5,70% op het nominale bedrag Wanneer zich een kredietgebeurtenis voordoet op een of meer van de referentie-entiteiten ontvangt de belegger voor de nog niet gestorte coupons: Een jaarlijkse coupon van 5,70% berekend op het nominale bedrag, verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan Er mag zich slechts één kredietgebeurtenis voordoen op een referentie-entiteit van de korf, oftewel vijf kredietgebeurtenissen in totaal. Bovendien mag deze kredietgebeurtenis enkel een invloed uitoefenen op de coupon(s) tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Een eventueel herstel van de financiële situatie van de onderneming leidt niet tot een verhoging van de coupon. Oftewel: Aantal referentie-entiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan Gestorte coupon 5,70% 4,56% 3,4%,8%,4% 0,00% Terugbetaling op de vervaldag (zonder instapkosten) Ongeacht het aantal referentie-entiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan (bijvoorbeeld: faillissement van de referentie-entiteit, herstructurering of wanbetaling), heeft de belegger bovenop de mogelijke coupon van jaar 0 recht op: 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) Naast het risico op de referentie-entiteiten (bijvoorbeeld: faillissement van de referentie-entiteit, herstructurering of wanbetaling) wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale Acceptance (SGA) N.V., dat optreedt als emittent van het effect, en van Société Générale, als borg van Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf. 3

4 Referentiekorf De referentiekorf bestaat uit afgeleide financiële contracten (CDS - Credit Default Swap) die het kredietrisico op de 5 referentie-entiteiten waarborgen. Deze werden geselecteerd op basis van de volgende criteria: Kredietkwaliteit: de 5 referentie-entiteiten werden geselecteerd op basis van hun rating door de ratingagentschappen (S&P en Moody s). Zij hebben momenteel elk een rating die hoger is dan of gelijk aan BBB-. Risicopremie: de huidige uitbreiding van de credit spreads van de referentie-entiteiten biedt de kans om te profiteren van een variabele coupon van max. 5,70% en geeft recht op een volledige bescherming van het kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten). De credit spreads van deze referentie-entiteiten liggen dicht bij hun historische maximumniveau. De gemiddelde spread van de referentiekorf is vermenigvuldigd met 7,43 sinds april 004. ArcelorMittal Als wereldleider in de staalindustrie en werkgever van mensen in meer dan 60 landen, is ArcelorMittal de nummer op alle belangrijke wereldmarkten: de automobielsector, de bouw, huishoudtoestellen en verpakkingen. ArcelorMittal produceerde in 008 meer dan 03 miljoen ton staal, wat overeenkomt met ongeveer 0% van de wereldwijde staalproductie, en haalde een omzet van meer dan 4,9 miljard USD. ( Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway is de holdingmaatschappij die onder leiding staat van Warren Buffett en Charlie Munger. De onderneming is actief in talrijke sectoren zoals verzekeringen, energie en grootdistributie via meer dan 50 dochterbedrijven. Berkshire Hathaway realiseerde in 008 een omzet van 07,8 miljard dollar en stelt wereldwijd bijna mensen te werk. ( General Electric Capital Corp General Electric Capital is een van de vier grote dochterbedrijven van General Electric, waarvan de omzet in 008 met 5,8% toenam tot 8,5 miljard USD. GE Capital is een van de bedrijven met het grootste aandeel in het resultaat van het Amerikaanse conglomeraat. De onderneming levert financiële diensten aan particulieren en bedrijven, zoals vastgoedfinanciering, leasing of financiering van diverse voorzieningen. ( Pinault Printemps Redoute (PPR) PPR is Europees leider in de grootdistributie en op wereldvlak de nummer 3 in luxeproducten. De onderneming is opgebouwd rond 6 operationele takken: Fnac, Redcats Group, Conforama, CFAO, Puma en Gucci Group. De groep stelt ongeveer mensen te werk. De omzet bedroeg 0, miljard euro voor het belastingjaar 008, wat een stijging is van 5,8% ten opzichte van % daarvan werd buiten Frankrijk gerealiseerd. ( Lafarge SA Als wereldleider in de productie en verkoop van bouwmaterialen neemt Lafarge in elk van zijn activiteiten een vooraanstaande plaats in: cement (wereldleider), granulaten, beton en gips. De groep is aanwezig in 79 landen, telt medewerkers en heeft wereldwijd.00 industrieterreinen. In 008 boekte de groep een omzet van 9,03 miljard euro en een nettoresultaat van,5 miljard euro. ( Historiek van de spreads van CDS 5 jaar (in bp per jaar) De huidige uitbreiding van de credit spreads van de referentie-entiteiten biedt de kans om te profiteren van een variabele coupon van max. 5,7% en zorgt voor een volledige bescherming van het kapitaal op de vervaldag. De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de verstrekte informatie worden niet gewaarborgd, hoewel deze informatie is opgesteld op basis van ernstige, betrouwbaar geachte bronnen. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. DE CIJFERS BETREFFENDE DE PRESTA- TIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR DE TOEKOMSTIGE RE- SULTATEN: Referentie-entiteiten Land Rating / Outlook Moody s Rating / Outlook S&P Weging in de referentiekorf Sector S&P ArcelorMittal Luxemburg Baa / NEG BBB+ / NEG 0,00% Staal Pinault Printemps Redoute (PPR) Frankrijk NR BBB- / STABIEL 0,00% Consumptie General Electric Capital Corp USA Aa / STABIEL AA+ / STABIEL 0,00% Financiën Lafarge SA Frankrijk Baa3 / NEG BBB- / STABIEL 0,00% Bouw Berkshire Hathaway Inc USA Aa / STABIEL AAA / NEG 0,00% Financiën/Verzekeringen Bron : S&P en Moody s op 0 mei Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Bron: Mark-it op 07 april 009

5 Illustraties van het mechanisme De cijfergegevens die in deze illustratie worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de belegging te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen) en voor een aankoopprijs van 03%. Scenario Laatste terugbetaling Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger +00% 6% 4% % 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 0% Initieel belegd kapitaal -03% In deze illustratie betaalt de belegger 03% van de nominale waarde van het financiële instrument op de uitgiftedatum. Gedurende de hele looptijd van het product (tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum) heeft zich geen enkele kredietgebeurtenis voorgedaan op een van de referentie-entiteiten. Elk jaar ontvangt de belegger een coupon van 5,70%. Na 0 jaar heeft de belegger bovenop de laatste coupon recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Dit komt neer op een jaarlijks rendement van 5,3% over de hele beleggingsperiode. Scenario 6% Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Kredietgebeurtenis Laatste terugbetaling +00% Kredietgebeurtenis 4% % 0% Initieel belegd kapitaal 00% -03% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 3,4% In deze illustratie betaalt de belegger op de uitgiftedatum 03% van de nominale waarde van het financiële instrument. Van jaar tot jaar 4 ontvangt de belegger elk jaar een coupon van 5,70%. Er doet zich een kredietgebeurtenis voor tussen jaar 4 en jaar 5. De belegger ontvangt dus een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteit die een kredietgebeurtenis heeft ondergaan, oftewel 4,56% na jaar 5, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een tweede kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 9 en jaar 0. Na 0 jaar heeft de belegger recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten), evenals een coupon van 3,4%, berekend op de nominale waarde die een e keer wordt verminderd naar rata van de e in gebreke zijnde referentie-entiteit. Dit komt neer op een jaarlijks rendement van 4,60% over de hele beleggingsperiode. 5

6 Illustraties van het mechanisme Scenario 3 Laatste terugbetaling 6% 4% % 0% Kredietgebeurtenissen Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Kredietgebeurtenissen Kredietgebeurtenissen Kredietgebeurtenissen 5,7% 3,4% 3,4% 3,4%,3%,3%,%,%,% +00% Initieel belegd kapitaal -03% In deze illustratie betaalt de belegger op de uitgiftedatum 03% van de nominale waarde van het financiële instrument. In jaar ontvangt de belegger een coupon van 5,70%. Er doen zich twee kredietgebeurtenissen voor tussen jaar en jaar. De belegger ontvangt dus een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de twee referentieentiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan, oftewel 3,4% na jaar, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 3e kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 4 en jaar 5. De belegger ontvangt dus een coupon van,8% na jaar 5, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 4e kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 6 en jaar 7. De belegger ontvangt dus een coupon van,4% na jaar 7, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 5e kredietgebeurtenis voor tussen jaar 9 en jaar 0. Op de vervaldag heeft de belegger recht op 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten), maar ontvangt hij geen coupon meer na jaar 0. Dit komt neer op een jaarlijks rendement van,3% over de hele beleggingsperiode. Scenario 4 6% 4% % Kredietgebeurtenissen Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Laatste terugbetaling +00% 0% Initieel belegd kapitaal 00% -03% Indien er zich 5 kredietgebeurtenissen voordoen vóór het einde van jaar, en dus alle referentie-entiteiten van de korf in gebreke zijn, wordt geen enkele coupon gestort tot de vervaldag. Na 0 jaar heeft de belegger recht op 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Dit komt neer op een jaarlijks rendement van -0,30% over de hele beleggingsperiode. 6

7 Voornaamste risico s en voordelen Voordelen Een bescherming tot 00% van het initieel belegde kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten), ongeacht de evolutie van de marktwaarde van het financiële instrument. De belegger kan jaarlijks een coupon van 5,70% ontvangen als de referentiekorf geen kredietgebeurtenis heeft ondergaan op een van de referentieentiteiten tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Een jaarlijkse outperformance van max.,6% boven de swaprente Euribor 0 jaar (risicoloze rente op 5 april 009), die onder meer het bijkomende risico vergoedt van een kredietgebeurtenis op de 5 referentie-entiteiten. Een blootstelling op 5 referentie-entiteiten die werden geselecteerd wegens hun huidige rating die hoger is dan of gelijk aan BBB- (categorie Investment Grade volgens S&P en Moody s). Voornaamste risico s Naast het risico op de referentie-entiteiten wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als borg van het effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. De bescherming van het kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten) geldt enkel voor de beleggers die hebben geïnvesteerd vóór de uitgiftedatum en die het financiële instrument in hun bezit hebben tot op de vervaldag. Indien het product gedurende de looptijd zou worden verkocht, kan de prijs van het product lager zijn dan het volledige initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Kredietrisico van de referentie-entiteiten: indien zich een kredietgebeurtenis voordoet (faillissement van de referentie-entiteit, wanbetaling of herstructurering), betaalt de emittent een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan. Tegen de vervaldag zal de netto-inventariswaarde evolueren op basis van de wanbetalingscorrelatie tussen de referentie-entiteiten (het risico van wanbetaling op twee referentie-entiteiten kan meer of minder gecorreleerd zijn), de curve van de spreads van de credit default swaps (CDS) van elke referentieentiteit en de rentevoeten. De belegging kan desgevallend moeilijk verhandeld worden op een secundaire markt wegens het gebrek aan of de afwezigheid van liquide middelen. Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf. 7

8 Definitie van een kredietgebeurtenis ISDA (International Swaps and Derivatives Association) is een vereniging die de belangrijkste spelers op het vlak van afgeleide producten samenbrengt ( ISDA heeft de standaardisering tot stand gebracht van een document dat de operaties op de kredietgebeurtenissen regelt, en bepaalt onder meer de 3 soorten tekortkomingen die een kredietgebeurtenis zijn: faillissement van de referentie-entiteit, wanbetaling en herstructurering. Deze voorwaarden zijn indicatief, maar niet volledig. Ze verwijzen naar en bevatten de definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen Credit Derivatives Definitions genaamd). Indien de onderstaande definities en de Credit Derivatives Definitions zouden verschillen, zijn deze laatste doorslaggevend. De volledige kenmerken staan vermeld in het prospectus op de website 8 Faillissement van de referentie-entiteit Elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat de referentie-entiteit haar verplichtingen niet meer kan nakomen (wordt insolvent, kan haar schulden niet betalen op de vervaldag...). Wanbetaling Niet-naleving door de referentie-entiteit, op de invorderbaarheidsdatum en in plaats van de geplande betaling, van een betaalverplichting voor een of meer obligaties van de referentie-entiteit, na het verstrijken van de uitsteltermijn die van toepassing is of wordt geacht van toepassing te zijn ten gevolge van de realisatie van de voorwaarden waarvan de aanvang van deze uitsteltermijn kan afhangen, voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk aan de wanbetalingsdrempel ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta). Wanbetaling Elke vermindering van de rente of het bedrag van de te betalen of initieel geplande lopende interesten; van het bedrag van de coupon of de hoofdsom die verschuldigd is op de vervaldag of op de initieel geplande terugbetalingsdata; elk uitstel van de vervaldag van een terugbetaling van interesten en/of de hoofdsom, elke verlaging van het prioriteitsniveau van de betaling van een obligatie of elke wijziging van valuta of van samenstelling van de terugbetaling van interesten of de hoofdsom, die betrekking heeft op een of meer obligaties voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk aan de drempel van tekortkoming ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta), en die niet is opgenomen in de modaliteiten van de betrokken obligatie die van kracht is. Het zich voordoen of de aankondiging van een van de hierboven beschreven gebeurtenissen of een overeenkomst over een dergelijke gebeurtenis, wanneer ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een stijging van het kredietrisico op een referentieentiteit of uit een verslechtering van haar financiële situatie, worden niet beschouwd als een herstructurering. Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis Reden Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis LYONDELLBASELL, Amerikaanse dochteronderneming Petrochemie Verenigde Staten Januari 009 D (S&P) / C (Moody s) Faillissement (Chapter onder de Amerikaanse faillissementsregeling) Zware schulden sinds de overname voor,7 miljard dollar van het Amerikaanse Lyondel door het Nederlandse Basell versterkt door de terugval van de petrochemische sector: de forse daling van de verkoop en de stijging van de grondstofprijzen hebben de schuldenlast doen toenemen. TXU EUROPE LTD Elektriciteit Groot-Brittannië Oktober 00 NR (S&P) / Caa (Moody s) Wanbetaling Reden Niet uitvoeren van de geplande betaling van 30 M obligatie-interesten, na het verstrijken van de uitsteltermijn (30 dagen) 3. Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis Reden Bron: Bron: BRITISH ENERGY PLC Producent van kernenergie Groot-Brittannië Februari 003 D (S&P) / Ca (Moody s) Herstructurering Programma inzake herstructurering van schulden in overleg met de schuldeisers: uitstel van de vervaldag voor de terugbetaling van hun schulden in ruil voor 75 M nieuw uitgegeven obligaties 4. 3 Bron: Struggling TXU misses deadline on bond debt. 4 Bron: Announcement of Formal Agreement on Proposed Restructuring

9 Voornaamste financiële kenmerken Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de nog niet gestorte coupons een risico lopen indien zich een kredietgebeurtenis voordoet op een van de referentie-entiteiten, en dit vanaf de uitgiftedatum tot 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Dit is een overzicht van de voorwaarden. De volledige kenmerken worden vermeld in de Final Terms op de website Deze indicatieve voorwaarden verwijzen naar en bevatten de definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen Credit Derivatives Definitions genaamd). Indien de definities in de onderstaande indicatieve voorwaarden en de Credit Derivatives Definitions zouden verschillen, zijn deze laatste doorslaggevend. Naam Emittent Borg Verdeler ISIN-code Munteenheid Coupure CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. Société Générale Acceptance (SGA) NV, Nederlandse Antillen Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)), Frankrijk Delta Lloyd Bank nv XS EUR.000 EUR Uitgifteprijs 03% Commercialise- Van /05/009 tot 6/06/009 ringsperiode (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 03/07/009 Vervaldatum /07/09 Kapitaalgarantie Ja. 00% van het kapitaal gewaarborgd op de vervaldag (zonder instapkosten) Coupon Fiscaliteit Financiële dienstverlener Notering Profiel van de belegger Rente van 5,70% per jaar, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan (oftewel 5,70% zonder kredietgebeurtenis, of 4,56%, 3,4%,,8%,,4% of 0% afhankelijk van het aantal kredietgebeurtenissen) Belgische fiscaliteit: roerende voorheffing van 5% op de coupons (behoudens wettelijke wijzigingen) Delta Lloyd Bank nv Nee «Defensive Long Term» of meer risicovol, met uitzondering van «Conservative Medium Term» Kredietgebeurtenis : de 3 onderstaande gebeurtenissen zijn een kredietgebeurtenis: Faillissement van de referentie-entiteit : dit wil zeggen elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat de referentie-entiteit haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Wanbetaling: niet-naleving door de referentie-entiteit van een betaalverplichting die opeisbaar is in het kader van een verplichting van de referentie-entiteit en die betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan of gelijk aan de wanbetalingsdrempel. Herstructurering: vermindering van de rente of de te betalen interesten, vermindering van de hoofdsom die verschuldigd is op de vervaldag, elk uitstel van de vervaldag, elke wijziging van het prioriteitsniveau van een betaling of elke wijziging van de valuta of de samenstelling van elke betaling, die betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan of gelijk aan de drempel van tekortkoming. In het kader van de belegging CORPORATE INCOME die wordt uitgegeven door SGA N.V, kan zich één kredietgebeurtenis voordoen op een referentie-entiteit van de korf, oftewel vijf kredietgebeurtenissen in totaal. Taks op de beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,07% op de secundaire markt (max. 500 EUR). Referentie-entiteiten: de referentiekorf bestaat uit 5 referentie-entiteiten: Arcelor Mittal, Berkshire Hathaway Inc, General Electric Capital Corp, Lafarge SA, Printemps Pinault Redoute (PPR). Secundaire markt: in normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de volledige looptijd van het product met een maximale aankoop-verkoopmarge van % per coupure, in normale marktomstandigheden. Voor een aankoop-verkooptransactie in de secundaire markt is een minimumbedrag van een coupure vereist. Bron: Zie definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen de Credit Derivatives Definitions genaamd). De definitie van een kredietgebeurtenis wordt uitvoerig beschreven in de Final Terms op de website De bovenstaande definities dienen enkel ter illustratie. 9

10 FAQ Vragen en antwoorden Wanneer beleggen? De belegger kan beleggen tijdens de commercialiseringsperiode die loopt van /05/09 tot 6/06/09. Op /07/9 (de vervaldag) heeft hij recht op de volledige terugbetaling van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Wat is de credit spread? De credit spread stemt overeen met de vergoeding van het bijkomende kredietrisico van een onderneming ten opzichte van de risicoloze rente, wat zich vertaalt in een renteverschil in basispunten (bp) ten opzichte van de risicoloze rente. Kan ik mijn belegging vergelijken met de aankoop van een note waarvan het rendement afhangt van een obligatiekorf? Nee. De referentiekorf van het financiële instrument bestaat uit 5 referentie-entiteiten die Credit Default Swaps (CDS) worden genoemd en waarvan het rendement van de note afhangt. De CDS zijn afgeleide financiële contracten die het kredietrisico waarborgen op een obligatie-uitgifte van een onderneming, een financiële instelling of een soeverein land. Hun vergoeding (risicopremie) hangt af van de evolutie van de referentieobligatie waaraan ze gekoppeld zijn, maar ook van andere factoren, zoals de financiële situatie en de kredietkwaliteit van de referentie-entiteit, de economische voorwaarden in het algemeen, de volatiliteit van de financiële markten, politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen of tendensen die eigen zijn aan bepaalde economische activiteitssectoren. Een CDS onderscheidt zich ook van een obligatie-effect door de definitie van een kredietgebeurtenis, die doorgaans ruimer is voor een CDS dan voor een bepaalde obligatie (bijvoorbeeld: de herstructurering van een georganiseerde banklening kan leiden tot een kredietgebeurtenis op een CDS, wanneer ze rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een stijging van het kredietrisico van de referentie-entiteit of een verslechtering van haar financiële situatie). Waarmee stemt de rating van een referentie-entiteit overeen? De ratings die door de kredietratingagentschappen (S&P of Moody s) worden toegekend aan de referentieentiteiten, zijn gebaseerd op de financiële situatie van deze referentie-entiteiten. De voornaamste taak van de ratingagentschappen is om informatie te verstrekken over het risico op wanbetaling van bedrijven, financiële instellingen of soevereine landen, door de kwaliteit te beoordelen van de effecten die zij uitgeven. Een dergelijke rating geeft enkel de meningen weer van de kredietratingagentschappen. De ratingschaal is de volgende: van AAA tot BBB voor Investment Grade effecten, vervolgens van BB tot D voor effecten die een verhoogd risico op wanbetaling inhouden, High Yield genaamd. De ratings die door de kredietratingagentschappen worden toegekend aan de onderliggende referentieentiteiten van het product, zijn gebaseerd op de financiële situatie, of desgevallend op de rating van de nietondergeschikte schuld op lange termijn van deze referentie-entiteiten. Een dergelijke rating geeft enkel de meningen weer van de kredietratingagentschappen. Een rating vormt in geen geval een aanbeveling om het product te kopen, te verkopen of te behouden, en kan door het betrokken kredietratingagentschap op elk ogenblik worden gewijzigd, opgeschort of geschrapt. Welke obligaties kunnen worden gebruikt om een kredietgebeurtenis te activeren? De kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten kan enkel worden geactiveerd op een schuld (obligatie of banklening) die wordt uitgegeven door de referentie-entiteit met een senioriteit die ten minste gelijk is aan of hoger dan de referentie-obligatie. De referentie-obligaties van de korf van het financiële instrument zijn allemaal senior obligaties. Bijgevolg kan de kredietgebeurtenis slechts worden geactiveerd op de senior schuld die wordt uitgegeven door de in gebreke zijnde referentie-entiteit (en niet op de ondergeschikte schuld). Wat is het verschil tussen een senior schuld en een ondergeschikte schuld? 0 Wanneer de emittent failliet gaat, gebeurt de terugbetaling van de senior schuld vóór de overige schulden (ondergeschikte schulden). De senior schuld wordt dus beschouwd als een minder risicovolle schuld dan de ondergeschikte schuld.

11 Hoe wordt de houder van de effecten desgevallend op de hoogte gehouden van de kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten? Indien zich een kredietgebeurtenis voordoet op een van de referentie-entiteiten, zal de Calculation Agent (Société Générale) volgende kennisgevingen naar de houders van effecten sturen: - een onherroepelijke kennisgeving waarin de betreffende kredietgebeurtenis wordt beschreven (kennisgeving van kredietgebeurtenis), met een beschrijving van de feiten, waarmee kan worden bepaald of de kredietgebeurtenis zich al dan niet heeft voorgedaan (de kredietgebeurtenis hoeft niet meer te bestaan op de datum van ontvangst van de kennisgeving van kredietgebeurtenis) en, - een onherroepelijke kennisgeving waarin de openbare informatie wordt vermeld en het zich voordoen van de kredietgebeurtenis die is beschreven in de kennisgeving van kredietgebeurtenis, wordt bevestigd (de kennisgeving van openbare informatie). De openbare informatie omvat alle informatie waarmee de elementen betreffende de bepaling van het zich voordoen van een kredietgebeurtenis die wordt beschreven in een kennisgeving van kredietgebeurtenis, kunnen worden bevestigd (de volledige definitie van openbare informatie kan worden geraadpleegd in het prospectus). De datum van bepaling van de kredietgebeurtenis stemt overeen met de datum van verzending van deze twee kennisgevingen. Wanneer kan ik mijn initieel belegde kapitaal recupereren? De belegger heeft het recht om na 0 jaar 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren, ongeacht of er zich een kredietgebeurtenis voordoet tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Indien er zich bijvoorbeeld jaar na de uitgiftedatum 5 kredietgebeurtenissen voordoen (de hele korf is dan in gebreke), moet de belegger wachten op de vervaldag van 0 jaar om zijn initieel belegde kapitaal te recupereren (zonder instapkosten). Naast het risico op de referentie-entiteiten wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als borg van het effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. Waar kan ik meer informatie vinden over de financiële belegging? De volledige kenmerken worden vermeld in het prospectus en de Final Terms op de website Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De Notes CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. (Reeks 938/09.7) die worden beschreven in dit document, vallen onder Final Terms (Definitieve voorwaarden van 0/05/009 ( Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 8 april 009 dat door de CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met Richtlijn 003/7/EG (het Prospectus en alle bijlagen ervan). Aan de beleggers wordt aanbevolen de volledige Final Terms en het Prospectus te lezen, evenals de rubriek Risk Factors van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus (en de bijlage van 5 mei 009), de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in de kantoren van Delta Lloyd Bank en op de website

12 Belangrijk Alvorens te beleggen in het product, moet u, zonder u uitsluitend te baseren op de informatie die u is verstrekt, overgaan tot uw eigen analyse van de voordelen en risico s van het product vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt, door, indien u dat nodig acht, uw eigen raadgevers ter zake of andere bevoegde deskundigen te raadplegen. Onder voorbehoud van het naleven van de verplichtingen die de wet oplegt, kan Société Générale niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de belegging in het product. Dit product kan voorts aanleiding geven tot beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen op grond van de nationale reglementeringen die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. U dient dus na te gaan of het u is toegestaan in dit product te beleggen. De documentatie betreffende het product zal modaliteiten van aanpassing of vervanging bevatten, om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op het of de onderliggende elementen van het product of desgevallend op de vervroegde afsluiting van het product. Dit document vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd overeenkomstig de US Securities Act van 933, zoals gewijzigd ( Securities Act ). De effecten kunnen niet worden aangeboden of overgedragen in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de Securities Act. De effecten worden buiten de Verenigde Staten alleen aangeboden in overeenstemming met Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), aan een welbepaalde groep van beleggers in het kader van buitenlandse transacties met niet-inwoners van de VS (zoals gedefinieerd in Regulation S). De effecten mogen enkel opnieuw worden aangeboden en verkocht aan niet-inwoners van de VS in het kader van buitenlandse transacties, conform de wederverkoopbepalingen van Regulation S. Niemand is verplicht of is van plan om de effecten te registreren overeenkomstig de Securities Act of de effectenwetten van eender welke deelstaat in de Verenigde Staten. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Voor sommige producten die een bescherming of een kapitaalgarantie genieten, wordt dergelijke bescherming of kapitaalgarantie enkel gewaarborgd op de vervaldatum. De prijs van het product kan tijdens de looptijd ervan dus lager zijn dan deze bescherming of kapitaalgarantie. Daarnaast wordt de belegger erop gewezen dat deze bescherming of kapitaalgarantie veronderstelt dat de emittent van het product (de Emittent ), zijn borg ( de Borg ) en/ of hun dochterbedrijven dekkingstransacties aangaan die een impact kunnen hebben op de liquiditeit van het product en waarvan de prijs de marktprijs van het product kan beïnvloeden. Zodoende kunnen de marktprijs en de liquiditeit van het product verschillen van de prijs en de liquiditeit van het (of van hun) onderliggende element(en). De Emittent, de Borg en de dochterbedrijven zijn in geen geval aansprakelijk voor zulke gevolgen en de impact ervan op de belegging. Het product geniet een garantie van Société Générale. In dat verband wordt de betaling op de invorderbaarheidsdatum van alle sommen die door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. verschuldigd zijn uit hoofde van het product, gewaarborgd door Société Générale, overeenkomstig de voorwaarden in de garantieakte van 8 april 009. In dat geval draagt de belegger in fine een kredietrisico op Société Générale. De marktwaarde van het product hangt af van de wanbetalingscorrelatie tussen de referentie-entiteiten. De beoordeling door de markt van de kans op gelijktijdige wanbetaling van de referentie-entiteiten kan onderworpen zijn aan aanzienlijke schommelingen. De wanbetalingscorrelatie kan een verschillend effect hebben op het product afhankelijk van onder meer het algemene niveau van de spreads van de referentie-entiteiten. Bijgevolg kan de marktwaarde van het product verschillen ten opzichte van de variatie van de spread van de referentie-entiteiten indien de beoordeling door de markt van de wanbetalingscorrelatie aanzienlijk verandert. Het product verwijst naar een kredietportefeuille. De betaling van de interesten door de emittent hangt af van het niet optreden van een of meer kredietgebeurtenissen op de onderliggende referentie-entiteiten gedurende de looptijd van het product. Indien zich een kredietgebeurtenis voordoet, kunnen de marktwaarde van het product en de door de emittent verschuldigde sommen aanzienlijk schommelen in uw nadeel door de kans op (i) waardeverlies op de vervaldag van het product en/of (ii) de daling van de aan het product gekoppelde vergoeding. De ratings die door de kredietratingagentschappen worden toegekend aan de onderliggende referentie-entiteiten van het product, zijn gebaseerd op de financiële situatie, of desgevallend op de rating van de niet-ondergeschikte schuld op lange termijn van deze referentie-entiteiten. Een dergelijke rating geeft enkel de mening weer van de kredietratingagentschappen. Een rating vormt in geen geval een aanbeveling om het product te kopen, te verkopen of te behouden, en kan door het betrokken kredietratingagentschap op elk ogenblik worden gewijzigd, opgeschort of geschrapt. In elk geval mogen de kredietratingagentschappen afzien van de herbeoordeling van hun kredietrating als gevolg van het optreden van gebeurtenissen na de toegekende rating. Bijgevolg kan een kredietrating geen correcte weerspiegeling zijn van de reële risico s die op een welbepaald tijdstip eigen zijn aan het product. Een aantal van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties kunnen gedeeltelijk of volledig illiquide zijn. De liquiditeit van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties varieert meestal afhankelijk van onder meer de economische omstandigheden, nationale en internationale politieke gebeurtenissen, ontwikkelingen of tendensen in een of meer industriële sectoren. De financiële markten hebben periodes van volatiliteit en van beperkte liquiditeit gekend, die zich kunnen herhalen en die de marktwaarde van de obligaties van de referentie-entiteiten, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties kunnen doen dalen. Een aantal of alle obligaties van de referentie-entiteit, de referentieobligaties en de geselecteerde obligaties kunnen eveneens onderworpen zijn aan overdrachtbeperkingen en kunnen worden beschouwd als illiquide. De beperkte liquiditeit van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentieobligaties en de geselecteerde obligaties kan de liquiditeit van het product verminderen. Delta Lloyd Bank wil u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst alleen maar het beste financieel advies verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de opbouw en het beheer van uw vermogen, door u eenvoudige en concrete beleggings-, krediet- en verzekeringsoplossingen aan te reiken, zodat u in alle rust uw financiële doelstellingen kunt bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan 3-0 Brussel Tel Fax NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Jef Vandenbergh Delta Lloyd Bank S.A. Sterrenkundelaan 3 0 Brussel CBFA A Mijn persoonlijke bankier Delta Lloyd Bank Avenue de l Astronomie 3 0 Bruxelles él Fax

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON CLICK is een schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa2

Nadere informatie

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag).

Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Delta Ll o y d S Fl o o r 40 Winnaar zowel in stijgende als dalende markten (tot -40% op de vervaldag). Mijn persoonlijke bankier De terugbetaling van het kapitaal aan 100% is effectief, behalve in het

Nadere informatie

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer.

6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Delta Ll o y d S Co u p o n V 6%* gewaarborgd het eerste jaar. Dat smaakt naar meer. Mijn persoonlijke bankier * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Aanbod geldig tot 20 december 2007, behoudens

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag

120% (1) van de Smart Performance op de vervaldag SGA Smart Emerging Commercialiseringsperiode : van 25 mei 2010 tot 9 juli 2010 (behoudens vervroegde afsluiting). Verdeeld door Fortuneo. Kredietrisico op SGA N.V. (emittent) en zijn garant, Société Générale

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards!

7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Delta Lloyd Booster Revenue 7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Van jaar 3 tot jaar 8 betaalt Delta Lloyd Booster Revenue een variabele coupon van 0% tot 7,5%* met een uitstapmogelijkheid vanaf

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Société Générale (Paris) Inflation Booster

Société Générale (Paris) Inflation Booster Société Générale (Paris) Inflation Booster Commercialiseringsperiode : van 24 september 2012 tot 05 november 2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [(Standard

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note

Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Société Générale EURO STOXX 50 Forza Note Looptijd: 4 tot 8 jaar Gekoppeld aan de DJ EURO STOXX 50 Index Doelstelling: een coupon van 10%* per verstreken jaar 90% kapitaalgarantie op de vervaldag** Dagelijks

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

Global Equity. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Euro Equity & Coupon Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar en 6 maanden. Recht op terugbetaling van uw volledige

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

6%*. Voor wakkere beleggers!

6%*. Voor wakkere beleggers! Delta Lloyd Safe Coupon IV 6%*. Voor wakkere beleggers! Mijn persoonlijke bankier * Een brutocoupon van 6% is gewaarborgd in het 1 ste jaar. Aanbod geldig tot 6 juli 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 is een complex instrument dat deels een schuldinstrument en deels een afgeleid instrument is. Het wordt uitgegeven door Société Générale

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE NOTE 2. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw belegd

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90

CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 SG Issuer (LU) CALLABLE EURO STOXX 50 NOTE 90 Een afgeleid schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A.

Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Flexible Funds D Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld aan de prestatie op jaarbasis

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar!

Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! DELTA LL O Y D SA F E BES T OF 5/10 Uw rendement verdubbelt na 5 jaar *, met uitzicht op nóg meer na 10 jaar! Mijn persoonlijke bankier Aanbod geldig tot 24 oktober 2007, behoudens vervroegde afsluiting.

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging.

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Gold USD Note 2017. Deutsche Bank. Een gouden kans. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Een gouden kans Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: SG Issuer, Luxemburg (Website Prospectus van de Emittent: http://prospectus.socgen.com) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO OP TOTAAL VERLIES VAN HET KAPITAAL TIJDENS DE LOOPTIJD

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie