Mijn persoonlijke bankier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn persoonlijke bankier"

Transcriptie

1 CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren. CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. is een gestructureerde belegging die wordt uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V., gewaarborgd door Société Générale [Moody s Aa (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)] en in België verdeeld door Delta Lloyd Bank nv. Deze financiële belegging van 0 jaar is gekoppeld aan een korf op het kredietrisico van de senior schuld van 5 Europese en Amerikaanse referentiebedrijven, referentie-entiteiten genaamd. Na 0 jaar heeft de belegger bovenop de laatste potentiële coupon recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). De koers van deze belegging kan tijdens de looptijd lager zijn dan het bedrag van het gewaarborgde kapitaal. Mijn persoonlijke bankier Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Aanbod geldig tot , behoudens vervroegde afsluiting.

2 De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren. Een unieke kans: beleggen op de markt van het ondernemingskrediet Gezien de uitzonderlijke financiële crisis die onder meer wordt gekenmerkt door kredietschaarste en verminderde liquiditeit, richten ondernemingen zich op de obligatiemarkt om in hun financieringsbehoefte te voorzien. Zij geven zodoende obligaties uit tegen historisch hoge rentevoeten, om in het licht van het stijgende wantrouwen van de beleggers aantrekkelijk te zijn. Deze aantrekkelijke vergoedingen weerspiegelen echter het risico op wanbetaling van de privéondernemingen dat in een context van wereldwijde economische recessie groter wordt. De kredietmarkt biedt dus een unieke kans, rekening houdend met de aanzienlijke uitbreiding van de risicopremies die worden betaald om het kredietrisico van de uitgevende ondernemingen te dekken tegenover staatsleningen (credit spread), en met de senioriteit die krediet biedt tegenover aandelen. CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. biedt u niet alleen het voordeel dat u profiteert van deze mogelijk hoge vergoedingen, maar ook dat uw belegde kapitaal (zonder instapkosten) is gewaarborgd op de vervaldag. Innovatie Een vernieuwende oplossing, geïndexeerd op het kredietrisico van de senior schuld van 5 Europese en Amerikaanse referentiebedrijven. Aantrekkelijke coupon Een variabele coupon tussen 0% en 5,70% bruto. Gedurende 0 jaar wordt elk jaar een coupon van 5,70% uitbetaald als geen enkele van de 5 referentie-entiteiten van de referentiekorf tot aan de vervaldag van de belegging een kredietgebeurtenis ondergaat. Een vernieuwende beleggingsmogelijkheid op de Europese en Amerikaanse markten van het ondernemingskrediet. Risicospreiding De coupon daalt naar rata van het aantal referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan. Bescherming Op de vervaldag het recht om 00% van het initieel belegde kapitaal te recupereren (zonder instapkosten). Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf.

3 Het mechanisme van naderbij bekeken Berekeningsmechanisme van de coupons De doelstelling van het financiële instrument is om elk jaar een coupon van 5,70% uit te keren. De uitkering van deze jaarlijkse coupon hangt af van het al dan niet optreden van een of meer kredietgebeurtenissen in de referentiekorf (zie definitie van een kredietgebeurtenis op pagina 8 van dit document). Bij het uitblijven van een kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten van de korf ontvangt de belegger elk jaar gedurende 0 jaar: Een jaarlijkse coupon van 5,70% op het nominale bedrag Wanneer zich een kredietgebeurtenis voordoet op een of meer van de referentie-entiteiten ontvangt de belegger voor de nog niet gestorte coupons: Een jaarlijkse coupon van 5,70% berekend op het nominale bedrag, verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan Er mag zich slechts één kredietgebeurtenis voordoen op een referentie-entiteit van de korf, oftewel vijf kredietgebeurtenissen in totaal. Bovendien mag deze kredietgebeurtenis enkel een invloed uitoefenen op de coupon(s) tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Een eventueel herstel van de financiële situatie van de onderneming leidt niet tot een verhoging van de coupon. Oftewel: Aantal referentie-entiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan Gestorte coupon 5,70% 4,56% 3,4%,8%,4% 0,00% Terugbetaling op de vervaldag (zonder instapkosten) Ongeacht het aantal referentie-entiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan (bijvoorbeeld: faillissement van de referentie-entiteit, herstructurering of wanbetaling), heeft de belegger bovenop de mogelijke coupon van jaar 0 recht op: 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) Naast het risico op de referentie-entiteiten (bijvoorbeeld: faillissement van de referentie-entiteit, herstructurering of wanbetaling) wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale Acceptance (SGA) N.V., dat optreedt als emittent van het effect, en van Société Générale, als borg van Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf. 3

4 Referentiekorf De referentiekorf bestaat uit afgeleide financiële contracten (CDS - Credit Default Swap) die het kredietrisico op de 5 referentie-entiteiten waarborgen. Deze werden geselecteerd op basis van de volgende criteria: Kredietkwaliteit: de 5 referentie-entiteiten werden geselecteerd op basis van hun rating door de ratingagentschappen (S&P en Moody s). Zij hebben momenteel elk een rating die hoger is dan of gelijk aan BBB-. Risicopremie: de huidige uitbreiding van de credit spreads van de referentie-entiteiten biedt de kans om te profiteren van een variabele coupon van max. 5,70% en geeft recht op een volledige bescherming van het kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten). De credit spreads van deze referentie-entiteiten liggen dicht bij hun historische maximumniveau. De gemiddelde spread van de referentiekorf is vermenigvuldigd met 7,43 sinds april 004. ArcelorMittal Als wereldleider in de staalindustrie en werkgever van mensen in meer dan 60 landen, is ArcelorMittal de nummer op alle belangrijke wereldmarkten: de automobielsector, de bouw, huishoudtoestellen en verpakkingen. ArcelorMittal produceerde in 008 meer dan 03 miljoen ton staal, wat overeenkomt met ongeveer 0% van de wereldwijde staalproductie, en haalde een omzet van meer dan 4,9 miljard USD. (www.arcelormittal.com) Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway is de holdingmaatschappij die onder leiding staat van Warren Buffett en Charlie Munger. De onderneming is actief in talrijke sectoren zoals verzekeringen, energie en grootdistributie via meer dan 50 dochterbedrijven. Berkshire Hathaway realiseerde in 008 een omzet van 07,8 miljard dollar en stelt wereldwijd bijna mensen te werk. (www.berkshirehathaway.com) General Electric Capital Corp General Electric Capital is een van de vier grote dochterbedrijven van General Electric, waarvan de omzet in 008 met 5,8% toenam tot 8,5 miljard USD. GE Capital is een van de bedrijven met het grootste aandeel in het resultaat van het Amerikaanse conglomeraat. De onderneming levert financiële diensten aan particulieren en bedrijven, zoals vastgoedfinanciering, leasing of financiering van diverse voorzieningen. (www.ge.com) Pinault Printemps Redoute (PPR) PPR is Europees leider in de grootdistributie en op wereldvlak de nummer 3 in luxeproducten. De onderneming is opgebouwd rond 6 operationele takken: Fnac, Redcats Group, Conforama, CFAO, Puma en Gucci Group. De groep stelt ongeveer mensen te werk. De omzet bedroeg 0, miljard euro voor het belastingjaar 008, wat een stijging is van 5,8% ten opzichte van % daarvan werd buiten Frankrijk gerealiseerd. (www.ppr.com) Lafarge SA Als wereldleider in de productie en verkoop van bouwmaterialen neemt Lafarge in elk van zijn activiteiten een vooraanstaande plaats in: cement (wereldleider), granulaten, beton en gips. De groep is aanwezig in 79 landen, telt medewerkers en heeft wereldwijd.00 industrieterreinen. In 008 boekte de groep een omzet van 9,03 miljard euro en een nettoresultaat van,5 miljard euro. (www.lafarge.fr) Historiek van de spreads van CDS 5 jaar (in bp per jaar) De huidige uitbreiding van de credit spreads van de referentie-entiteiten biedt de kans om te profiteren van een variabele coupon van max. 5,7% en zorgt voor een volledige bescherming van het kapitaal op de vervaldag. De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de verstrekte informatie worden niet gewaarborgd, hoewel deze informatie is opgesteld op basis van ernstige, betrouwbaar geachte bronnen. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. DE CIJFERS BETREFFENDE DE PRESTA- TIES IN HET VERLEDEN HEBBEN BETREKKING OP PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR DE TOEKOMSTIGE RE- SULTATEN: Referentie-entiteiten Land Rating / Outlook Moody s Rating / Outlook S&P Weging in de referentiekorf Sector S&P ArcelorMittal Luxemburg Baa / NEG BBB+ / NEG 0,00% Staal Pinault Printemps Redoute (PPR) Frankrijk NR BBB- / STABIEL 0,00% Consumptie General Electric Capital Corp USA Aa / STABIEL AA+ / STABIEL 0,00% Financiën Lafarge SA Frankrijk Baa3 / NEG BBB- / STABIEL 0,00% Bouw Berkshire Hathaway Inc USA Aa / STABIEL AAA / NEG 0,00% Financiën/Verzekeringen Bron : S&P en Moody s op 0 mei Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). Bron: Mark-it op 07 april 009

5 Illustraties van het mechanisme De cijfergegevens die in deze illustratie worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van de belegging te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. Gegevens zonder roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen) en voor een aankoopprijs van 03%. Scenario Laatste terugbetaling Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger +00% 6% 4% % 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 0% Initieel belegd kapitaal -03% In deze illustratie betaalt de belegger 03% van de nominale waarde van het financiële instrument op de uitgiftedatum. Gedurende de hele looptijd van het product (tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum) heeft zich geen enkele kredietgebeurtenis voorgedaan op een van de referentie-entiteiten. Elk jaar ontvangt de belegger een coupon van 5,70%. Na 0 jaar heeft de belegger bovenop de laatste coupon recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Dit komt neer op een jaarlijks rendement van 5,3% over de hele beleggingsperiode. Scenario 6% Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Kredietgebeurtenis Laatste terugbetaling +00% Kredietgebeurtenis 4% % 0% Initieel belegd kapitaal 00% -03% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 3,4% In deze illustratie betaalt de belegger op de uitgiftedatum 03% van de nominale waarde van het financiële instrument. Van jaar tot jaar 4 ontvangt de belegger elk jaar een coupon van 5,70%. Er doet zich een kredietgebeurtenis voor tussen jaar 4 en jaar 5. De belegger ontvangt dus een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteit die een kredietgebeurtenis heeft ondergaan, oftewel 4,56% na jaar 5, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een tweede kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 9 en jaar 0. Na 0 jaar heeft de belegger recht op 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten), evenals een coupon van 3,4%, berekend op de nominale waarde die een e keer wordt verminderd naar rata van de e in gebreke zijnde referentie-entiteit. Dit komt neer op een jaarlijks rendement van 4,60% over de hele beleggingsperiode. 5

6 Illustraties van het mechanisme Scenario 3 Laatste terugbetaling 6% 4% % 0% Kredietgebeurtenissen Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Kredietgebeurtenissen Kredietgebeurtenissen Kredietgebeurtenissen 5,7% 3,4% 3,4% 3,4%,3%,3%,%,%,% +00% Initieel belegd kapitaal -03% In deze illustratie betaalt de belegger op de uitgiftedatum 03% van de nominale waarde van het financiële instrument. In jaar ontvangt de belegger een coupon van 5,70%. Er doen zich twee kredietgebeurtenissen voor tussen jaar en jaar. De belegger ontvangt dus een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de twee referentieentiteiten die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan, oftewel 3,4% na jaar, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 3e kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 4 en jaar 5. De belegger ontvangt dus een coupon van,8% na jaar 5, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 4e kredietgebeurtenis voor in de referentiekorf tussen jaar 6 en jaar 7. De belegger ontvangt dus een coupon van,4% na jaar 7, en dit tot de volgende kredietgebeurtenis optreedt in de referentiekorf. Er doet zich een 5e kredietgebeurtenis voor tussen jaar 9 en jaar 0. Op de vervaldag heeft de belegger recht op 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten), maar ontvangt hij geen coupon meer na jaar 0. Dit komt neer op een jaarlijks rendement van,3% over de hele beleggingsperiode. Scenario 4 6% 4% % Kredietgebeurtenissen Coupons die jaarlijks worden gestort aan de belegger Laatste terugbetaling +00% 0% Initieel belegd kapitaal 00% -03% Indien er zich 5 kredietgebeurtenissen voordoen vóór het einde van jaar, en dus alle referentie-entiteiten van de korf in gebreke zijn, wordt geen enkele coupon gestort tot de vervaldag. Na 0 jaar heeft de belegger recht op 00% van het initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Dit komt neer op een jaarlijks rendement van -0,30% over de hele beleggingsperiode. 6

7 Voornaamste risico s en voordelen Voordelen Een bescherming tot 00% van het initieel belegde kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten), ongeacht de evolutie van de marktwaarde van het financiële instrument. De belegger kan jaarlijks een coupon van 5,70% ontvangen als de referentiekorf geen kredietgebeurtenis heeft ondergaan op een van de referentieentiteiten tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Een jaarlijkse outperformance van max.,6% boven de swaprente Euribor 0 jaar (risicoloze rente op 5 april 009), die onder meer het bijkomende risico vergoedt van een kredietgebeurtenis op de 5 referentie-entiteiten. Een blootstelling op 5 referentie-entiteiten die werden geselecteerd wegens hun huidige rating die hoger is dan of gelijk aan BBB- (categorie Investment Grade volgens S&P en Moody s). Voornaamste risico s Naast het risico op de referentie-entiteiten wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als borg van het effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. De bescherming van het kapitaal op de vervaldag (zonder instapkosten) geldt enkel voor de beleggers die hebben geïnvesteerd vóór de uitgiftedatum en die het financiële instrument in hun bezit hebben tot op de vervaldag. Indien het product gedurende de looptijd zou worden verkocht, kan de prijs van het product lager zijn dan het volledige initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Kredietrisico van de referentie-entiteiten: indien zich een kredietgebeurtenis voordoet (faillissement van de referentie-entiteit, wanbetaling of herstructurering), betaalt de emittent een jaarlijkse coupon van 5,70%, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan. Tegen de vervaldag zal de netto-inventariswaarde evolueren op basis van de wanbetalingscorrelatie tussen de referentie-entiteiten (het risico van wanbetaling op twee referentie-entiteiten kan meer of minder gecorreleerd zijn), de curve van de spreads van de credit default swaps (CDS) van elke referentieentiteit en de rentevoeten. De belegging kan desgevallend moeilijk verhandeld worden op een secundaire markt wegens het gebrek aan of de afwezigheid van liquide middelen. Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 5% (behoudens wettelijke wijzigingen). De referentiekorf is evenwichtig samengesteld. Voor de berekening van de coupon wordt de initiële nominale waarde verminderd met 0% bij elke kredietgebeurtenis die zich voordoet in de referentiekorf. 7

8 Definitie van een kredietgebeurtenis ISDA (International Swaps and Derivatives Association) is een vereniging die de belangrijkste spelers op het vlak van afgeleide producten samenbrengt (www.isda.org). ISDA heeft de standaardisering tot stand gebracht van een document dat de operaties op de kredietgebeurtenissen regelt, en bepaalt onder meer de 3 soorten tekortkomingen die een kredietgebeurtenis zijn: faillissement van de referentie-entiteit, wanbetaling en herstructurering. Deze voorwaarden zijn indicatief, maar niet volledig. Ze verwijzen naar en bevatten de definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen Credit Derivatives Definitions genaamd). Indien de onderstaande definities en de Credit Derivatives Definitions zouden verschillen, zijn deze laatste doorslaggevend. De volledige kenmerken staan vermeld in het prospectus op de website 8 Faillissement van de referentie-entiteit Elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat de referentie-entiteit haar verplichtingen niet meer kan nakomen (wordt insolvent, kan haar schulden niet betalen op de vervaldag...). Wanbetaling Niet-naleving door de referentie-entiteit, op de invorderbaarheidsdatum en in plaats van de geplande betaling, van een betaalverplichting voor een of meer obligaties van de referentie-entiteit, na het verstrijken van de uitsteltermijn die van toepassing is of wordt geacht van toepassing te zijn ten gevolge van de realisatie van de voorwaarden waarvan de aanvang van deze uitsteltermijn kan afhangen, voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk aan de wanbetalingsdrempel ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta). Wanbetaling Elke vermindering van de rente of het bedrag van de te betalen of initieel geplande lopende interesten; van het bedrag van de coupon of de hoofdsom die verschuldigd is op de vervaldag of op de initieel geplande terugbetalingsdata; elk uitstel van de vervaldag van een terugbetaling van interesten en/of de hoofdsom, elke verlaging van het prioriteitsniveau van de betaling van een obligatie of elke wijziging van valuta of van samenstelling van de terugbetaling van interesten of de hoofdsom, die betrekking heeft op een of meer obligaties voor een totaalbedrag dat hoger is dan of gelijk aan de drempel van tekortkoming ( USD of het equivalent ervan in de referentievaluta), en die niet is opgenomen in de modaliteiten van de betrokken obligatie die van kracht is. Het zich voordoen of de aankondiging van een van de hierboven beschreven gebeurtenissen of een overeenkomst over een dergelijke gebeurtenis, wanneer ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een stijging van het kredietrisico op een referentieentiteit of uit een verslechtering van haar financiële situatie, worden niet beschouwd als een herstructurering. Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis Reden Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis LYONDELLBASELL, Amerikaanse dochteronderneming Petrochemie Verenigde Staten Januari 009 D (S&P) / C (Moody s) Faillissement (Chapter onder de Amerikaanse faillissementsregeling) Zware schulden sinds de overname voor,7 miljard dollar van het Amerikaanse Lyondel door het Nederlandse Basell versterkt door de terugval van de petrochemische sector: de forse daling van de verkoop en de stijging van de grondstofprijzen hebben de schuldenlast doen toenemen. TXU EUROPE LTD Elektriciteit Groot-Brittannië Oktober 00 NR (S&P) / Caa (Moody s) Wanbetaling Reden Niet uitvoeren van de geplande betaling van 30 M obligatie-interesten, na het verstrijken van de uitsteltermijn (30 dagen) 3. Voorbeeld Sector Land Datum van de tekortkoming Rating op het ogenblik van de kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis Reden Bron: Bron: BRITISH ENERGY PLC Producent van kernenergie Groot-Brittannië Februari 003 D (S&P) / Ca (Moody s) Herstructurering Programma inzake herstructurering van schulden in overleg met de schuldeisers: uitstel van de vervaldag voor de terugbetaling van hun schulden in ruil voor 75 M nieuw uitgegeven obligaties 4. 3 Bron: Struggling TXU misses deadline on bond debt. 4 Bron: Announcement of Formal Agreement on Proposed Restructuring

9 Voornaamste financiële kenmerken Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de nog niet gestorte coupons een risico lopen indien zich een kredietgebeurtenis voordoet op een van de referentie-entiteiten, en dit vanaf de uitgiftedatum tot 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Dit is een overzicht van de voorwaarden. De volledige kenmerken worden vermeld in de Final Terms op de website Deze indicatieve voorwaarden verwijzen naar en bevatten de definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen Credit Derivatives Definitions genaamd). Indien de definities in de onderstaande indicatieve voorwaarden en de Credit Derivatives Definitions zouden verschillen, zijn deze laatste doorslaggevend. Naam Emittent Borg Verdeler ISIN-code Munteenheid Coupure CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. Société Générale Acceptance (SGA) NV, Nederlandse Antillen Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)), Frankrijk Delta Lloyd Bank nv XS EUR.000 EUR Uitgifteprijs 03% Commercialise- Van /05/009 tot 6/06/009 ringsperiode (behoudens vervroegde afsluiting) Uitgiftedatum 03/07/009 Vervaldatum /07/09 Kapitaalgarantie Ja. 00% van het kapitaal gewaarborgd op de vervaldag (zonder instapkosten) Coupon Fiscaliteit Financiële dienstverlener Notering Profiel van de belegger Rente van 5,70% per jaar, berekend op de nominale waarde die wordt verminderd naar rata van de referentie-entiteiten van de korf die een kredietgebeurtenis hebben ondergaan (oftewel 5,70% zonder kredietgebeurtenis, of 4,56%, 3,4%,,8%,,4% of 0% afhankelijk van het aantal kredietgebeurtenissen) Belgische fiscaliteit: roerende voorheffing van 5% op de coupons (behoudens wettelijke wijzigingen) Delta Lloyd Bank nv Nee «Defensive Long Term» of meer risicovol, met uitzondering van «Conservative Medium Term» Kredietgebeurtenis : de 3 onderstaande gebeurtenissen zijn een kredietgebeurtenis: Faillissement van de referentie-entiteit : dit wil zeggen elk administratief document, elke verklaring, actie of beslissing die bevestigt dat de referentie-entiteit haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Wanbetaling: niet-naleving door de referentie-entiteit van een betaalverplichting die opeisbaar is in het kader van een verplichting van de referentie-entiteit en die betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan of gelijk aan de wanbetalingsdrempel. Herstructurering: vermindering van de rente of de te betalen interesten, vermindering van de hoofdsom die verschuldigd is op de vervaldag, elk uitstel van de vervaldag, elke wijziging van het prioriteitsniveau van een betaling of elke wijziging van de valuta of de samenstelling van elke betaling, die betrekking heeft op een bedrag dat hoger is dan of gelijk aan de drempel van tekortkoming. In het kader van de belegging CORPORATE INCOME die wordt uitgegeven door SGA N.V, kan zich één kredietgebeurtenis voordoen op een referentie-entiteit van de korf, oftewel vijf kredietgebeurtenissen in totaal. Taks op de beursverrichtingen: geen enkele op de primaire markt en 0,07% op de secundaire markt (max. 500 EUR). Referentie-entiteiten: de referentiekorf bestaat uit 5 referentie-entiteiten: Arcelor Mittal, Berkshire Hathaway Inc, General Electric Capital Corp, Lafarge SA, Printemps Pinault Redoute (PPR). Secundaire markt: in normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de volledige looptijd van het product met een maximale aankoop-verkoopmarge van % per coupure, in normale marktomstandigheden. Voor een aankoop-verkooptransactie in de secundaire markt is een minimumbedrag van een coupure vereist. Bron: Zie definities en bepalingen van de 003 ISDA Credit Derivatives Definitions en de bijlage May 003 Supplement (samen de Credit Derivatives Definitions genaamd). De definitie van een kredietgebeurtenis wordt uitvoerig beschreven in de Final Terms op de website De bovenstaande definities dienen enkel ter illustratie. 9

10 FAQ Vragen en antwoorden Wanneer beleggen? De belegger kan beleggen tijdens de commercialiseringsperiode die loopt van /05/09 tot 6/06/09. Op /07/9 (de vervaldag) heeft hij recht op de volledige terugbetaling van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten). Wat is de credit spread? De credit spread stemt overeen met de vergoeding van het bijkomende kredietrisico van een onderneming ten opzichte van de risicoloze rente, wat zich vertaalt in een renteverschil in basispunten (bp) ten opzichte van de risicoloze rente. Kan ik mijn belegging vergelijken met de aankoop van een note waarvan het rendement afhangt van een obligatiekorf? Nee. De referentiekorf van het financiële instrument bestaat uit 5 referentie-entiteiten die Credit Default Swaps (CDS) worden genoemd en waarvan het rendement van de note afhangt. De CDS zijn afgeleide financiële contracten die het kredietrisico waarborgen op een obligatie-uitgifte van een onderneming, een financiële instelling of een soeverein land. Hun vergoeding (risicopremie) hangt af van de evolutie van de referentieobligatie waaraan ze gekoppeld zijn, maar ook van andere factoren, zoals de financiële situatie en de kredietkwaliteit van de referentie-entiteit, de economische voorwaarden in het algemeen, de volatiliteit van de financiële markten, politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen of tendensen die eigen zijn aan bepaalde economische activiteitssectoren. Een CDS onderscheidt zich ook van een obligatie-effect door de definitie van een kredietgebeurtenis, die doorgaans ruimer is voor een CDS dan voor een bepaalde obligatie (bijvoorbeeld: de herstructurering van een georganiseerde banklening kan leiden tot een kredietgebeurtenis op een CDS, wanneer ze rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een stijging van het kredietrisico van de referentie-entiteit of een verslechtering van haar financiële situatie). Waarmee stemt de rating van een referentie-entiteit overeen? De ratings die door de kredietratingagentschappen (S&P of Moody s) worden toegekend aan de referentieentiteiten, zijn gebaseerd op de financiële situatie van deze referentie-entiteiten. De voornaamste taak van de ratingagentschappen is om informatie te verstrekken over het risico op wanbetaling van bedrijven, financiële instellingen of soevereine landen, door de kwaliteit te beoordelen van de effecten die zij uitgeven. Een dergelijke rating geeft enkel de meningen weer van de kredietratingagentschappen. De ratingschaal is de volgende: van AAA tot BBB voor Investment Grade effecten, vervolgens van BB tot D voor effecten die een verhoogd risico op wanbetaling inhouden, High Yield genaamd. De ratings die door de kredietratingagentschappen worden toegekend aan de onderliggende referentieentiteiten van het product, zijn gebaseerd op de financiële situatie, of desgevallend op de rating van de nietondergeschikte schuld op lange termijn van deze referentie-entiteiten. Een dergelijke rating geeft enkel de meningen weer van de kredietratingagentschappen. Een rating vormt in geen geval een aanbeveling om het product te kopen, te verkopen of te behouden, en kan door het betrokken kredietratingagentschap op elk ogenblik worden gewijzigd, opgeschort of geschrapt. Welke obligaties kunnen worden gebruikt om een kredietgebeurtenis te activeren? De kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten kan enkel worden geactiveerd op een schuld (obligatie of banklening) die wordt uitgegeven door de referentie-entiteit met een senioriteit die ten minste gelijk is aan of hoger dan de referentie-obligatie. De referentie-obligaties van de korf van het financiële instrument zijn allemaal senior obligaties. Bijgevolg kan de kredietgebeurtenis slechts worden geactiveerd op de senior schuld die wordt uitgegeven door de in gebreke zijnde referentie-entiteit (en niet op de ondergeschikte schuld). Wat is het verschil tussen een senior schuld en een ondergeschikte schuld? 0 Wanneer de emittent failliet gaat, gebeurt de terugbetaling van de senior schuld vóór de overige schulden (ondergeschikte schulden). De senior schuld wordt dus beschouwd als een minder risicovolle schuld dan de ondergeschikte schuld.

11 Hoe wordt de houder van de effecten desgevallend op de hoogte gehouden van de kredietgebeurtenis op een van de referentie-entiteiten? Indien zich een kredietgebeurtenis voordoet op een van de referentie-entiteiten, zal de Calculation Agent (Société Générale) volgende kennisgevingen naar de houders van effecten sturen: - een onherroepelijke kennisgeving waarin de betreffende kredietgebeurtenis wordt beschreven (kennisgeving van kredietgebeurtenis), met een beschrijving van de feiten, waarmee kan worden bepaald of de kredietgebeurtenis zich al dan niet heeft voorgedaan (de kredietgebeurtenis hoeft niet meer te bestaan op de datum van ontvangst van de kennisgeving van kredietgebeurtenis) en, - een onherroepelijke kennisgeving waarin de openbare informatie wordt vermeld en het zich voordoen van de kredietgebeurtenis die is beschreven in de kennisgeving van kredietgebeurtenis, wordt bevestigd (de kennisgeving van openbare informatie). De openbare informatie omvat alle informatie waarmee de elementen betreffende de bepaling van het zich voordoen van een kredietgebeurtenis die wordt beschreven in een kennisgeving van kredietgebeurtenis, kunnen worden bevestigd (de volledige definitie van openbare informatie kan worden geraadpleegd in het prospectus). De datum van bepaling van de kredietgebeurtenis stemt overeen met de datum van verzending van deze twee kennisgevingen. Wanneer kan ik mijn initieel belegde kapitaal recupereren? De belegger heeft het recht om na 0 jaar 00% van zijn initieel belegde kapitaal (zonder instapkosten) te recupereren, ongeacht of er zich een kredietgebeurtenis voordoet tussen de uitgiftedatum en 4 werkdagen vóór de vervaldatum. Indien er zich bijvoorbeeld jaar na de uitgiftedatum 5 kredietgebeurtenissen voordoen (de hele korf is dan in gebreke), moet de belegger wachten op de vervaldag van 0 jaar om zijn initieel belegde kapitaal te recupereren (zonder instapkosten). Naast het risico op de referentie-entiteiten wordt de belegger blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale, dat optreedt als borg van het effect. Als de borg in gebreke blijft, kan de belegger zijn volledige beginkapitaal verliezen. Waar kan ik meer informatie vinden over de financiële belegging? De volledige kenmerken worden vermeld in het prospectus en de Final Terms op de website Prospectus Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. De Notes CORPORATE INCOME uitgegeven door SGA N.V. (Reeks 938/09.7) die worden beschreven in dit document, vallen onder Final Terms (Definitieve voorwaarden van 0/05/009 ( Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus van 8 april 009 dat door de CSSF is goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met Richtlijn 003/7/EG (het Prospectus en alle bijlagen ervan). Aan de beleggers wordt aanbevolen de volledige Final Terms en het Prospectus te lezen, evenals de rubriek Risk Factors van het Prospectus en Part B punt 8 van de Final Terms. Het Prospectus (en de bijlage van 5 mei 009), de samenvatting ervan in het Nederlands en de Final Terms worden gratis ter beschikking gesteld in de kantoren van Delta Lloyd Bank en op de website

12 Belangrijk Alvorens te beleggen in het product, moet u, zonder u uitsluitend te baseren op de informatie die u is verstrekt, overgaan tot uw eigen analyse van de voordelen en risico s van het product vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt, door, indien u dat nodig acht, uw eigen raadgevers ter zake of andere bevoegde deskundigen te raadplegen. Onder voorbehoud van het naleven van de verplichtingen die de wet oplegt, kan Société Générale niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of andere gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de belegging in het product. Dit product kan voorts aanleiding geven tot beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen op grond van de nationale reglementeringen die op deze personen of in deze landen van toepassing zijn. U dient dus na te gaan of het u is toegestaan in dit product te beleggen. De documentatie betreffende het product zal modaliteiten van aanpassing of vervanging bevatten, om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op het of de onderliggende elementen van het product of desgevallend op de vervroegde afsluiting van het product. Dit document vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten zijn niet geregistreerd overeenkomstig de US Securities Act van 933, zoals gewijzigd ( Securities Act ). De effecten kunnen niet worden aangeboden of overgedragen in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de Securities Act. De effecten worden buiten de Verenigde Staten alleen aangeboden in overeenstemming met Regulation S, uitgevaardigd in toepassing van de Securities Act (de Regulation S ), aan een welbepaalde groep van beleggers in het kader van buitenlandse transacties met niet-inwoners van de VS (zoals gedefinieerd in Regulation S). De effecten mogen enkel opnieuw worden aangeboden en verkocht aan niet-inwoners van de VS in het kader van buitenlandse transacties, conform de wederverkoopbepalingen van Regulation S. Niemand is verplicht of is van plan om de effecten te registreren overeenkomstig de Securities Act of de effectenwetten van eender welke deelstaat in de Verenigde Staten. De elementen van dit document worden geleverd op basis van marktgegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen. Voor sommige producten die een bescherming of een kapitaalgarantie genieten, wordt dergelijke bescherming of kapitaalgarantie enkel gewaarborgd op de vervaldatum. De prijs van het product kan tijdens de looptijd ervan dus lager zijn dan deze bescherming of kapitaalgarantie. Daarnaast wordt de belegger erop gewezen dat deze bescherming of kapitaalgarantie veronderstelt dat de emittent van het product (de Emittent ), zijn borg ( de Borg ) en/ of hun dochterbedrijven dekkingstransacties aangaan die een impact kunnen hebben op de liquiditeit van het product en waarvan de prijs de marktprijs van het product kan beïnvloeden. Zodoende kunnen de marktprijs en de liquiditeit van het product verschillen van de prijs en de liquiditeit van het (of van hun) onderliggende element(en). De Emittent, de Borg en de dochterbedrijven zijn in geen geval aansprakelijk voor zulke gevolgen en de impact ervan op de belegging. Het product geniet een garantie van Société Générale. In dat verband wordt de betaling op de invorderbaarheidsdatum van alle sommen die door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. verschuldigd zijn uit hoofde van het product, gewaarborgd door Société Générale, overeenkomstig de voorwaarden in de garantieakte van 8 april 009. In dat geval draagt de belegger in fine een kredietrisico op Société Générale. De marktwaarde van het product hangt af van de wanbetalingscorrelatie tussen de referentie-entiteiten. De beoordeling door de markt van de kans op gelijktijdige wanbetaling van de referentie-entiteiten kan onderworpen zijn aan aanzienlijke schommelingen. De wanbetalingscorrelatie kan een verschillend effect hebben op het product afhankelijk van onder meer het algemene niveau van de spreads van de referentie-entiteiten. Bijgevolg kan de marktwaarde van het product verschillen ten opzichte van de variatie van de spread van de referentie-entiteiten indien de beoordeling door de markt van de wanbetalingscorrelatie aanzienlijk verandert. Het product verwijst naar een kredietportefeuille. De betaling van de interesten door de emittent hangt af van het niet optreden van een of meer kredietgebeurtenissen op de onderliggende referentie-entiteiten gedurende de looptijd van het product. Indien zich een kredietgebeurtenis voordoet, kunnen de marktwaarde van het product en de door de emittent verschuldigde sommen aanzienlijk schommelen in uw nadeel door de kans op (i) waardeverlies op de vervaldag van het product en/of (ii) de daling van de aan het product gekoppelde vergoeding. De ratings die door de kredietratingagentschappen worden toegekend aan de onderliggende referentie-entiteiten van het product, zijn gebaseerd op de financiële situatie, of desgevallend op de rating van de niet-ondergeschikte schuld op lange termijn van deze referentie-entiteiten. Een dergelijke rating geeft enkel de mening weer van de kredietratingagentschappen. Een rating vormt in geen geval een aanbeveling om het product te kopen, te verkopen of te behouden, en kan door het betrokken kredietratingagentschap op elk ogenblik worden gewijzigd, opgeschort of geschrapt. In elk geval mogen de kredietratingagentschappen afzien van de herbeoordeling van hun kredietrating als gevolg van het optreden van gebeurtenissen na de toegekende rating. Bijgevolg kan een kredietrating geen correcte weerspiegeling zijn van de reële risico s die op een welbepaald tijdstip eigen zijn aan het product. Een aantal van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties kunnen gedeeltelijk of volledig illiquide zijn. De liquiditeit van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties varieert meestal afhankelijk van onder meer de economische omstandigheden, nationale en internationale politieke gebeurtenissen, ontwikkelingen of tendensen in een of meer industriële sectoren. De financiële markten hebben periodes van volatiliteit en van beperkte liquiditeit gekend, die zich kunnen herhalen en die de marktwaarde van de obligaties van de referentie-entiteiten, de referentie-obligaties en de geselecteerde obligaties kunnen doen dalen. Een aantal of alle obligaties van de referentie-entiteit, de referentieobligaties en de geselecteerde obligaties kunnen eveneens onderworpen zijn aan overdrachtbeperkingen en kunnen worden beschouwd als illiquide. De beperkte liquiditeit van de obligaties van de referentie-entiteit, de referentieobligaties en de geselecteerde obligaties kan de liquiditeit van het product verminderen. Delta Lloyd Bank wil u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst alleen maar het beste financieel advies verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de opbouw en het beheer van uw vermogen, door u eenvoudige en concrete beleggings-, krediet- en verzekeringsoplossingen aan te reiken, zodat u in alle rust uw financiële doelstellingen kunt bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan 3-0 Brussel Tel Fax NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Jef Vandenbergh Delta Lloyd Bank S.A. Sterrenkundelaan 3 0 Brussel CBFA A Mijn persoonlijke bankier Delta Lloyd Bank Avenue de l Astronomie 3 0 Bruxelles él Fax

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie