ACTIVITEITENRAPPORT 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENRAPPORT 2008"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende vraag kan u zich richten tot de AD Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ of +32 (0)2/ Fax : +32 (0)2/ , Het rapport is ook verkrijgbaar in het Frans en kan eveneens geraadpleegd worden op Coördinatie : Tom PEEL Vertaling : Norah GRANDJEAN (F), Emilie LEDUC (F), Jan SLECHTEN (N) en Wim VAN DER STRAETEN (N) Verantwoordelijk Uitgever : Freddy ROOSEMONT, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel 2

3 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken WOORD VOORAF 11 HOOFDSTUK I : INLEIDING 15 HOOFDSTUK II : CORPORATE MANAGEMENT I. Planning, selectie en aanwerving 19 I.1. De centrale diensten in Brussel 19 I.2. De gesloten centra 24 II. Beheer van de administratieve loopbaan 28 II.1. Beheer van de afwezigheden wegens ziekte 28 II.2. Het nieuwe arbeidsreglement en de prestaties 28 III. Organisatie- en Personeelsontwikkeling 29 III.1. Opleiding van de ambtenaren en de externe partners van de Dienst Vreemdelingenzaken 29 III.2. Kennisbeheer 30 III.2.1. Senior-Junior 30 III.2.2. Kenniscentrum 30 III.3. De gecertificeerde opleidingen 31 IV. Boekhouding en begroting en Aankoopdienst 32 IV.1. Algemeen 32 IV.2. Beheer van de begroting en boekhouding 32 IV.2.1. De verwerking van de uitgaven 32 IV.2.2. Controle van de rekening van ontvangsten binnen de AD Vreemdelingenzaken 33 IV.2.3. Voorbereiding en afhandeling begrotingscontrole 2008 en budgetontwerp IV.2.4. Samenwerking met de aankoop- en budgettaire verantwoordelijken van de gesloten centra 33 IV.3. Voorbereiding en opvolging verhuizing Dienst Vreemdelingenzaken 33 IV.4. Internationale projecten in het kader van het vreemdelingenbeleid 34 IV.5. Budgettaire vastleggingen 2008 per basisallocatie 34 IV.6. Alternatieve opvang van gezinnen 38 V. Het beheer van de gebouwen, telefonie, veiligheid en onthaal 39 V.1. Onthaal 39 V.1.1. Onthaal WTC II 39 V.1.2. Onthaal North Gate II 39 V.2. Veiligheid 39 V.3. Telefonie 39 V.4. Gebouwen 40 3

4 VI. Verhuisoperatie van persoonsdossiers naar Rijksarchief 41 VII. Dofifun 42 HOOFDSTUK III : 2008, OPRICHTING VAN EEN FAMILIE IDENTIFICATIE- EN TERUGKEERTEAM (FITT) I. Inleiding 44 II. Taken 44 II.1. Beschrijving 44 II.2. Omtrent de woonunits 45 II.3. Wie kan er nog vastgehouden worden? 45 II.4. Omtrent de rechten en plichten van de gezinnen 46 II.5. Met betrekking tot de schoolgaande kinderen 46 III. Statistieken 46 HOOFDSTUK IV : 2008, WERKELIJKE ONTWIKKELING EN PERCEPTIE : DE HUMANITAIRE REGULARISATIE VAN VERBLIJF I. Realiteit en perceptie 49 II. Van 1999 tot eind 2004 : ontwikkeling van een conjuncturele achterstand 51 III. Reorganisatie en kentering ( ) 53 IV. Het dienstjaar V. Slotbeschouwingen 60 VI. Cijfergegevens 62 HOOFDSTUK V : TOEGANG TOT EN VERBLIJF IN HET RIJK I. Het kort verblijf in België 66 I.1. De visumdienst van het kort verblijf 66 I.2. De dienst Vision 69 I.3. De dienst Kort Verblijf / Opvolging 71 II. Het lang verblijf in België 73 II.1. Lang verblijf / Niet-EU 73 II.2. Lang verblijf / Studenten 75 II.2.1. Statistieken van de FOD Buitenlandse Zaken 75 II.2.2. Tabel inzake het totaal aantal aanvragen voor een MVV voor studies 4

5 die in 2008 behandeld werden door het bureau Lang Verblijf Studenten 75 II Vergelijking 2007 / II Verdeling van de aanvragen per nationaliteit 77 II Behandelingstermijn 77 II.2.3. Studentenverblijven 77 II Nieuwe verblijven 77 II Opvolging en einde van het verblijf 78 II.3. Lang Verblijf / EU 78 II.3.1. Inleiding 78 II.3.2. De wetgeving in een notendop 78 II.3.3. Enkele cijfergegevens 79 II.4. Lang Verblijf / Fraudecel 80 II.4.1. Inleiding 80 II.4.2. Cijfergegevens 80 II.4.3. Top 5 nationaliteiten 80 III. De gezinshereniging 81 III.1. Bevoegdheden van de dienst Gezinshereniging 81 III.2. Evolutie van de beveiligde DNA-procedure in het kader van de aanvragen voor een visum gezinshereniging 82 III.3. Activiteiten van de dienst Visa Gezinshereniging 83 III.4. Betrokkenheid van de dienst Visa Gezinshereniging bij de strijd tegen de schijnhuwelijken 83 IV. De dienst voor de Economische Migratie 84 IV.1. Oprichting van een Dienst voor de Economische Migratie 84 IV.2. Opdrachten van de Dienst voor de Economische Migratie 84 IV.2.1. Behandeling van de visumaanvragen 84 IV.2.2. Behandeling van de aanvragen voor een machtiging tot verblijf die in België worden ingediend 85 IV.2.3. Behandeling van de aanvragen tot verblijf die door de familieleden van een buitenlandse werknemer worden ingediend 85 IV.2.4. Een contact- en informatiepunt 86 IV.2.5. Voortdurend luisteren 86 IV.3. Doelpubliek 86 IV.4. Procedure 87 IV.5. Acties 87 V. Naturalisaties 88 V.1. Inleiding 88 V.2. Ontwikkelingen in V.3. Workflow VI. Minderjarigen / Slachtoffers van mensenhandel (MINTEH) 89 VI.1. Bevoegdheden van de dienst MINTEH 89 VI.2. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 89 VI.2.1. Cijfergegevens en tendensen 89 VI Aanvraag documenten NBMV 90 VI Vraag om vernieuwing van NBMV-documenten 90 VI Signalement van de NBMV s 91 VI.2.2. Aandachtspunten 92 VI De voogden 92 VI De Dienst Voogdij en de Dienst Vreemdelingenzaken 92 VI De aanvragen voor een inschrijving in het vreemdelingenregister, 5

6 in afwezigheid van een paspoort 93 VI De zoektocht naar de familie 94 VI De vrijwillige terugkeer 95 VI De verdwijningen 96 VI.3. Slachtoffers mensenhandel 96 VI.3.1. Cijfergegevens en tendensen 96 VI Nieuwe vragen om toepassing, op basis van de artikelen 61/2 tot en met 61/5 van de wet van 15/12/1980 en de artikelen 110 bis en 110 ter van het koninklijk besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 96 VI Onderzoek van de verschillende verblijfstitels die worden afgegeven 97 VI.3.2. Aandachtspunten 98 VI Samenwerking met de opvangcentra voor slachtoffers mensenhandel 98 VI De nieuwe wet van 15 september 2006 rond het verblijfsstatuut voor slachtoffers mensenhandel 98 VI Een nieuwe omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel 99 VII. Helpdesk 100 VII.1. Algemene helpdesk 100 VII.2. SMEDEM-helpdesk 101 HOOFDSTUK VI : DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE IMMIGRATIE, DE MENSENHANDEL EN DE MENSENSMOKKEL I. Controle op de toegang tot het grondgebied en controle op het illegaal verblijf 103 I.1. Controle aan de Schengenbuitengrenzen 103 I.1.1. Grensposten, nieuwe maatregelen en richtlijnen 103 I.1.2. Controle van de grensposten 103 I Commissie Buitengrenzen 103 I Inspectie grensposten 104 I Overeenkomst MOU 104 I Preventieve maatregelen 104 I.1.3. Individuele controle toegang 106 I Algemene binnenkomstvoorwaarden 106 I Algemeen overzicht van de aan de grens genomen beslissingen en behandelde situaties 107 I Detailoverzicht bij algemeen overzicht 107 I.2. Controle op het Belgisch grondgebied 114 I.2.1. Samenwerking Dienst Vreemdelingenzaken met politiediensten en Sociale Inspectie 114 I Bureau C illegalen - en de Permanentiedienst van de DVZ 114 I De Gerechtelijke Sectie van de DVZ 116 I.2.2. Controles op adres 118 I.2.3. Garanten 119 I.2.4. Schengenseiningen (SIS) 119 6

7 I.2.5. Gevangenen 121 I.3. Vasthoudingen in de gesloten centra en de identificatie 122 I.3.1. De gesloten centra 122 I Statistische gegevens voor het jaar I Bijzonderheden, nieuwe initiatieven en specifieke dossiers 126 I.3.2. Identificatie van vreemdelingen 133 I Cel identificatie voor vreemdelingen in de gesloten centra 133 I Samenwerking met de strafinstellingen 136 II. De verwijderingen 139 II.1. Wijze van verwijderingen 139 II.2. Data, evoluties en knelpunten 140 II.2.1. Cijfers en evoluties 140 II.2.2. Knelpunten 142 II.3. Beveiligde vluchten 143 II.4. Aanbevelingen van de Commissie Vermeersch II 143 II.5. Samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 144 II.6. Internationale samenwerking inzake verwijdering 144 II.6.1. Het Europees agentschap Frontex 144 II.6.2. De communautaire overnameovereenkomsten 146 II.6.3. Benelux 147 II.6.4. Belgisch niveau 147 III. De multidisciplinaire aanpak van de Dienst Vreemdelingenzaken 147 III.1. De samenwerking met de gemeenten 147 III.1.1. Project van de pilootgemeenten 147 III Inleiding 147 III Evaluatie van het project 148 III.1.2. Het Project Europa omzendbrief 30 december III Inleiding 150 III Procedure en resultaten 151 III DOM TOM (Départements et Territoires d Outre-Mer ) 152 III.1.3. Project beveiliging van de gemeentebesturen 152 III.1.4. De controle van de gemeenten 154 III.1.5. Tevredenheidsonderzoek bij de gemeenten 156 III.2. De samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken 157 III.2.1. Uitvoering samenwerkingsprotocol van 29 juni III.2.2. Gestructureerde informatie-uitwisseling 157 III.2.3. De ambassadeur asiel en immigratie 158 III.2.4. Gemeenschappelijke organisatie van een workshop Unieke Identificatie 158 III.3. De samenwerking met de politiediensten 159 III.3.1. Informatieaanvragen 159 III.3.2. Verbetering van de samenwerking met de Federale Luchthavenpolitie Brussels Airport 160 III.3.3. Project elektronisch administratief verslag 160 III.3.4. Strategische informatie-uitwisseling in verband met de problematiek illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel 160 III.4. Samenwerking met Veiligheids- en Inlichtingendiensten 161 III.5. Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) 161 III.6. De samenwerking met de parketten 162 III.6.1. Nationaal draaiboek Schijnhuwelijk 162 III.7. De samenwerking binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 163 III.8. De samenwerking met belanghebbenden in de strijd tegen het gebruik van valse en vervalste verblijfsdocumenten 163 III.9. Mensenhandel en mensensmokkel 164 7

8 III.10. Misbruik van administratieve procedures 165 III Schijnhuwelijken 165 III Algemeen 165 III Nationaal draaiboek schijnhuwelijken 168 III Voorgenomen huwelijken 168 III Afgesloten huwelijken 169 III Omzendbrief 13/09/2005 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van burgerlijke stand, in samenwerking met de DVZ ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is 170 III Verklaring van Wettelijke Samenwoning 171 III Staatlozen 171 III.11. Openbaarheid van bestuur 172 HOOFDSTUK VII : DE ASIELBEVOEGDHEID VAN DE DVZ I. Belangrijkste aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ door de wetswijziging van 15 september I.1. Inleiding 175 I.2. Vasthoudingen 175 I.3. Het injunctierecht tegenover de C.G.V.S. 176 I.4. Intrekking van de status van vluchteling of subsidiaire bescherming 176 I.5. Besluit 176 II. Overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel 177 II.1. Cel Registratie en Administratie 177 II.1.1. Bevoegdheden 177 II.1.2. Cijfergegevens voor het jaar II.2. Cel Interviews en Beslissingen 178 II.2.1. Bevoegdheden 178 II.2.2. Cijfergegevens voor het jaar II.3. Cel Dublin 179 II.3.1. Bevoegdheden 179 II.3.2. Cijfergegevens voor het jaar II.4. Cel Zaventem 179 II.4.1. Bevoegdheden 179 II.4.2. Cijfergegevens voor het jaar II.5. Cel Printrak 180 II.5.1. Bevoegdheden 180 II.5.2. Cijfergegevens voor het jaar II.6. Cel Veiligheid 180 HOOFDSTUK VIII : VREEMDELINGENRECHT : GESCHILLEN I. Geschillen 182 I.1. Inleiding 182 I.2. Taken 182 I.3. Statistieken Geschillen betreffende het jaar

9 HOOFDSTUK IX : INTERNATIONALE RELATIES I. Bureau Internationale Betrekkingen 185 I.1. Bevoegdheden en kader 185 I.2. Werkingsgebieden 185 I.2.1. Grenzen 185 I.2.2. Visa 188 I.2.3. Toelating 190 I Legale migratie 190 I.2.4. Verwijdering 191 I Overname 191 I Richtlijn Terugkeer 192 I Frontex 193 I Richtlijn Sancties 193 I.2.5. Asiel 193 I Uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetene 194 I Raadsconclusies Opvang van Irakese vluchtelingen 194 I Tweede fase van het gemeenschappelijk asielsysteem : 3 voorstellen 194 I.2.6. Groep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie van de Raad van de Europese Unie 196 II. Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk 196 III. Samenwerking tussen immigratiediensten op bilateraal niveau 198 IV. Werkgroep CIREFI 198 V. IGC, GDISC en ICMPD 199 V.1. Inter Governmental Consultations on Asylum in Migration (IGC) 199 V.1.1. Werkgroep toegang, controle en uitvoering van maatregelen 199 V.1.2. Werkgroep technologie 200 V.2. GDISC Conferentie over familiemigratie met bijzondere focus op het misbruik van familiehereniging 200 V.3. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 201 VI. International Air Transport Association (IATA) 202 VII. Zendingen en deelnames aan internationale conferenties 202 VII.1. Bezoeken vanuit het buitenland 202 VII.2. Zendingen 203 VII.3. Seminaries en conferenties 204 VIII. Projecten met het Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking 204 IX. EU-projecten 204 X. Preventieprojecten 205 9

10 HOOFDSTUK X : DE DVZ IN DE MEDIA I. Werking van de Persdienst 207 II. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen voor de pers- en communicatiedienst in HOOFDSTUK XI : HET DOCUMENTATIEBEHEER VAN DE DVZ I. Bibliotheek 213 II. Websites van de DVZ 213 HOOFDSTUK XII : BIJLAGEN I. Huidig organogram Dienst Vreemdelingenzaken 215 II. Juridische bronnen 216 III. Omzendbrieven die in het jaar 2008 werden gepubliceerd 219 IV. Afkortingen en letterwoorden 219 V. Adressen

11 WOORD VOORAF 11

12 Geachte lezer, Momenteel hebt u het Activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor het jaar 2008 in handen. Het betreft een gedegen werkstuk van de diverse domeinen waarin de DVZ actief is. Het jaar 2008 werd gekenmerkt door de oprichting van zowel een familie identificatie- en terugkeerteam (FITT) als een dienst voor de economische migratie (DEM). De Minister van Migratie- en Asielbeleid Turtelboom besliste dat geen families met minderjarige kinderen, die zich in België op onregelmatige wijze bevonden, nog in gesloten centrum konden opgesloten worden. Als alternatief voor deze opsluiting werden huizen ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen, die als familie-units werden ingericht. De families kunnen in deze familie-units verblijven in afwachting van hun terugkeer. Voor de begeleiding van deze families werden 4 coaches terugkeerfunctionarissen aangesteld. Dit project wordt gesteund door het Europees Terugkeerfonds, in het kader van het programma Solidariteit en Beheer van Migratiestromen. De Minister van Migratie- en Asielbeleid kondigde eveneens de oprichting van een dienst voor de economische migratie bij de DVZ aan. Zo toonde ze haar wil om, enerzijds, alle actoren die tussenbeide komen in de procedure voor het onthaal in België van vreemdelingen die hier willen investeren of een winstgevende activiteit willen uitoefenen rond een gemeenschappelijke gesprekspartner samen te brengen, en, anderzijds, te profiteren van de coördinatie van de inspanningen om het imago van België in het buitenland te promoten en de Belgische economische milieus en zakenmilieus te ondersteunen, door de commerciële betrekkingen te vergemakkelijken. Deze dienst is operationeel sinds 15 september Inzake het personeelsmanagement is het nieuwe arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken op 1 september 2008 van kracht geworden. De nieuwe regels werden in het priksysteem geïmplementeerd en alle arbeidsplannen werden gewijzigd. De veranderingen stellen de ambtenaar in staat om zijn tijd soepeler te beheren, met name op het gebied van het beheer van de overuren en de uitbreiding van de vlottende uurroosters. Voorts werd de pilootfase van het project elektronische verblijfskaarten in 2008 afgerond. In alle gemeenten worden voortaan elektronische vreemdelingenkaarten uitgereikt en zijn het enkel de attesten van immatriculatie die nog in karton zijn. De voorraad blanco kaarten van deze laatsten blijft echter beperkt en wordt ook opgevolgd. Aan alle gemeenten werd gevraagd een pv op te stellen van de resterende blanco verblijfskaarten en tot hun vernietiging over te gaan. Het aantal diefstallen met braak is in 2008 tot nul herleid. Het aantal documenten dat werd gestolen is eveneens gedaald. Ook op het Europese niveau werd door de DVZ in 2008 een project uitgevoerd. Het betreft een Return-project inzake de uitbouw of verbetering van een stabiele en duurzame samenwerking met de DR Congo op het gebied van terugkeer. Het project beoogt de intensivering van de samenwerking tussen vier Europese lidstaten (België, Ierland, Portugal en Frankrijk), Zwitserland, het Congolese Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Directie voor Migratie, inzake identificatie en terugkeer van Kongolezen in onregelmatig verblijf. Dit project kadert in de intensieve samenwerking die de DVZ met de Kongolese autoriteiten wenst voort te zetten. 12

13 Om te eindigen, hou ik er traditioneel aan nog een blik te werpen op het toekomstig vreemdelingenbeleid. Zoals steeds de afgelopen jaren, zullen de meeste aanpassingen in de Belgische verblijfsreglementering verband houden met Europese richtlijnen. Zo zal het KB betreffende de werking van het asieldepartement van de DVZ aangepast worden aan de nieuwe Belgische asielprocedure en aan de richtlijn 2005/85. De verblijfsprocedure voor studenten van buiten de EU zal eveneens gewijzigd worden zoals toegelaten door richtlijn 2004/114. De verwijdering van vreemdeling zal op een aantal punten herbekeken moeten worden ten einde in overeenstemming te zijn met richtlijn 2008/115. Deze laatste richtlijn dient echter pas tegen eind 2010 omgezet te worden in Belgisch recht. Daarnaast werkt de regering verder aan de uitvoering van het regeerakkoord, dat bepalingen voorziet inzake onder andere economische en humanitaire regularisatie en gezinshereniging. In functie van de bereikte akkoorden zal de reglementering op deze punten desgevallend ook aangepast moeten worden. Met dit werkstuk wordt u uitgenodigd om het dynamisme waarmee mijn diensten werken te ervaren. Tot slot nog een welgemeend woord van dank aan de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hun inzet, loyaliteit en enthousiasme maken het onmogelijke in dit delicaat en maatschappelijk beladen domein vaak mogelijk. Ik wens u alvast veel leesplezier, Freddy ROOSEMONT Directeur-generaal 13

14 Wie zijn wij? De Dienst Vreemdelingenzaken maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken. Momenteel stelt de dienst ongeveer een 1700-tal personeelsleden tewerk bij de centrale diensten in Brussel en bij de gesloten centra. Meer informatie over de structuur en de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken kan teruggevonden worden op onze website Het huidige organogram van de DVZ staat afgebeeld in het twaalfde en laatste hoofdstuk Bijlagen. Wat doen wij? De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Minister van Binnenlandse Zaken bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen in België worden enerzijds geregeld in de nationale wetgeving. Zo staan de basisregels om naar België te komen voor een kort verblijf of een lang verblijf beschreven in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het uitvoerend koninklijk besluit van 8 oktober Anderzijds moet er meer en meer rekening gehouden worden met een brede waaier van internationale reglementeringen. Dit omvat zowel de traditionele verdragen zoals de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen als de bindende verordeningen en richtlijnen van de Europese Raad. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende immigratie en verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de DVZ instructies uitvaardigen om de betrokken vreemdeling een visum of een verblijfsvergunning te verschaffen. In het tegenovergestelde geval worden er, indien dat nodig is, verwijderingsmaatregelen genomen die soms op gedwongen wijze moeten worden uitgevoerd. Op het terrein wordt er nauw samengewerkt met andere instanties zoals ambassades en consulaten, gemeentebesturen, de federale politiediensten, de Sociale Inspectie, parketten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Child Focus. De Dienst Vreemdelingenzaken is hoofdzakelijk een tweedelijnsadministratie. Dit betekent dat de DVZ, behalve bij asielzoekers, niet rechtstreeks maar via de bovenvermelde partners kennis krijgt van een dossier van een vreemdeling. De instructies van de DVZ moeten de vreemdeling ook bereiken via deze partners. 14

15 HOOFDSTUK I INLEIDING 15

16 Enkele jaren geleden gingen de managementprojecten van start. Al deze moderniseringsprojecten en evaluatiesystemen leverden na de verschillende fases van implementatie reeds mooie resultaten op. Het doel van deze moderniseringen is de werking en organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken beter af te stemmen op de noden van de burger en tot een beter personeelsbeheer te komen. In het tweede hoofdstuk Corporate management worden naast de resultaten van deze managementprojecten ook het personeelsbeleid, het financieel beleid en het logistiek beleid belicht. Een goed management veronderstelt immers niet enkel het voorbereiden van de toekomst, maar ook - in de mate van het mogelijke - het organiseren ervan. Vanaf 1 oktober 2008 worden families met minderjarige kinderen, die zich in België op onregelmatige wijze bevonden, niet meer in gesloten centra opgesloten. Als alternatief voor deze opsluiting werden huizen ter beschikking gesteld door de Regie der Gebouwen, die als familie-units werden ingericht. De families kunnen in deze familie-units verblijven in afwachting van hun terugkeer. Voor de begeleiding van deze families werden 4 coaches terugkeerfunctionarissen aangesteld. De woningen bevinden zich in Zulte en in Tubeke. De huizen in Zulte zijn reeds gerenoveerd, gemeubleerd en voorzien van alle noodzakelijke infrastructuur om een gezin op te vangen. Elke woning is voor één gezin voorzien. De huizen in Tubize werden nog gerenoveerd en werden in februari 2009 in gebruik genomen worden. In het derde hoofdstuk worden dit project nader besproken. De organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken is geen vast gegeven. Op geregelde tijdstippen wordt een evaluatie gemaakt van de noodwendigheden om het vreemdelingenbeleid verder in goede banen te leiden. In het jaar 2008 werd dan ook de dienst voor de econimsche migratie (DEM) opgericht. Het nagestreefde doel is eenvoudig: het gaat erom dat tijdens elke stap van de procedures die voorafgaan aan de binnenkomst in het Rijk van een vreemdeling die een project heeft dat economisch gezien interessant is voor België en die na die binnenkomst volgen de stappen waartoe de Belgische reglementering hem verplicht vergemakkelijkt en versneld worden. Voor elke visumaanvraag, aanvraag tot verblijf of tot informatie in verband met deze doelstelling kan contact worden opgenomen met de DEM. In het bijzondere geval van de visumaanvragen waarvoor een voorafgaande raadpleging van de DVZ vereist is zal de DEM, bij wijze van voorbeeld en vanaf 15 september 2008, bevoegd zijn om een beslissing te nemen in verband met de aanvragen die ingediend worden door de vreemdelingen die, individueel of als vertegenwoordigers van de maatschappij die hen tewerkstelt, op zakenreis gaan naar België. Het gemeenschappelijke doel is te vermijden dat een aanvraag die duidelijk ernstig is om een puur technische reden wordt afgewezen. Het sleutelwoord voor de benadering van deze aanvragen, zowel op het niveau van de posten als op dat van de DVZ, is meer dan ooit pro-activiteit. In het vierde hoofstuk meer over de DEM. Een van de voornaamste taken van de Dienst Vreemdelingenzaken is het in goede banen leiden van de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen in België. Het gaat om een immense taak. De Directie Toegang en Verblijf binnen de DVZ bestaat dan ook uit een aanzienlijk aantal bureaus. Om die reden werd ervoor geopteerd om deze mastodontpijler grondig onder de loep te nemen, teneinde de lezer een overzichtelijk beeld van zijn werking te kunnen bieden. Het overzicht van de betrokken bureaus is terug te vinden in het vijfde hoofdstuk. In het managementplan van de Dienst Vreemdelingenzaken vormen de bestrijding van de mensenhandel, de humane maar stringente verwijdering van illegale vreemdelingen en de goede werking van de gesloten centra een aandachtspunt. In het zesde hoofdstuk komen deze doelstellingen aan bod. Dit hoofdstuk geeft in chronologische volgorde de relevante werkzaamheden weer. Het gevoerde beleid zal leiden tot het uitvoeren van de in het managementplan geciteerde missies. De in dit hoofdstuk aangehaalde cijfers, statistieken en 16

17 diagrammen ondersteunen de lezer waar nodig en illustreren eveneens de geboekte resultaten. Wat het asielbeleid betreft, bracht de wetswijziging van 15 september 2006 belangrijke aanpassingen aan de asielprocedure voor de Directie Asiel bij de DVZ met zich mee. Vooral het wegvallen van de ontvankelijksprocedure springt in het oog. Maar ook met betrekking tot het vasthouden van de asielzoeker, het ministeriële injunctierecht en de intrekking van de eerder toegekende status werden nieuwe wetsbepalingen ingevoerd. De nieuwe asielreglementering is reeds een tweetal jaar in werking getreden. In hoofdstuk zeven wordt hier verder op ingegaan. Komt eveneens aan bod in dit hoofdstuk: het overzicht van de verschillende cellen van de Directie Asiel. De bevoegdheden van alle cellen worden uit de doeken gedaan en voorts voorzien van relevante cijfergegevens. Met betrekking tot het vreemdelingenrecht worden de belangen van de overheid door de DVZ en meer bepaald het bureau Geschillen waargenomen. Zo is het Bureau Geschillen verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de gerechtelijke procedures. Daarnaast verstrekt dit Bureau juridische adviezen, met het oog op een bevestiging, door de juridische instanties, van de administratieve beslissingen die bij die instanties worden aangevochten. Eveneens wordt de opvolging bij de Raad van State en de burgerlijke gerechtshoven en rechtbanken verzekerd en worden de verzoeken tot invrijheidstelling behandeld. Voor de eventuele beroepen in cassatie is het Bureau bevoegd, evenals wanneer bepaalde wetsbepalingen het voorwerp uitmaken van een beroep of een prejudiciële vraag bij het Grondwettelijk hof. Het achtste hoofdstuk belicht op exhaustieve wijze de juridische activiteiten. De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de internationale relaties inzake vreemdelingenbeleid. Om de opdrachten gerelateerd aan de vreemdelingenmaterie tot een goed einde te brengen dient meer en meer een beroep te worden gedaan op supranationale samenwerking. Binnen de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er dan ook meerdere bureaus die de vertegenwoordiging van de DVZ verzekeren in multilaterale internationale vergaderingen. Deze vinden onder meer plaats in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa, de Benelux, enzovoort. De relaties met de EU nemen ongetwijfeld het grootste deel van de tijd in beslag, gezien de aanzienlijke evolutie van de reglementering en de activiteiten van de DVZ op communautair niveau. In het negende hoofdstuk worden de internationale relaties nader toegelicht. In het tiende hoofdstuk wordt de werking van de Persdienst uit de doeken gedaan. De Persdienst heeft als taak op snelle en coherente wijze een antwoord te geven op de gestelde kritiek. Deze dienst valt dan ook rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Directeur-generaal. De twee woordvoerders behandelen in de beide landstalen alle prangende vragen. De woordvoerders verzekeren een adequate communicatie met de geschreven en de gesproken pers. Hiervoor staan ze in nauw contact met de interne uitvoeringsbureaus die rechtstreeks betrokken zijn bij het door de pers behandelde onderwerp en met de voornaamste externe partners, zoals de Federale Politie, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil... In het elfde hoofdstuk wordt dan weer het documentatiebeheer van de DVZ onder de loep genomen. De Dienst Algemene Documentatie stelt algemene dossiers met betrekking tot de vreemdelingenreglementering samen, bewaart ze en stelt ze elektronisch ter beschikking aan de personeelsleden. In het twaalfde en tevens laatste hoofdstuk werden de bijlagen opgenomen. Het bevat, naast het actueel organogram van de Dienst Vreemdelingenzaken en de nuttige adressen, ook de juridische bronnen en de omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 17

18 HOOFDSTUK II CORPORATE MANAGEMENT 18

19 I. Planning, selectie en aanwerving I.1. De centrale diensten van Brussel Enkele cijfers die, op globale wijze, de algemene evolutie van het personeel van de centrale diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken tonen : Evolutie van het statutair personeel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Effectief op 31 december 2006 Effectief op 31 december 2007 Effectief op 31 december 2008 Evolutie van het contractueel personeel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Effectief op 31 december 2006 Effectief op 31 december 2007 Effectief op 31 december

20 Totaal effectief Uit de hierboven grafisch weergegeven cijfers blijkt dat het effectief in de loop van het afgelopen jaar onbetwistbaar stabiel gebleven is, en dit zowel voor het statutair als voor het contractueel kader, als op de verschillende aanwervingsniveaus. Uit een gedetailleerdere analyse van de personeelsbewegingen blijkt het volgende : In 2008 hebben 106 ambtenaren de Dienst Vreemdelingenzaken verlaten. Proportioneel gezien waren de personen die vrijwillig hun ontslag gegeven hebben goed voor 58 % van de vertrekken, de ontslagen voor 10 %, de mutaties en de mobiliteit waren goed voor 6 % en de gevallen waarin een contract ten einde liep waren goed voor 22 %. Personeel out in % 4% 22% 10% 58% Ontslagen Ontslag gegeven Pensioen Mobiliteit/Mutatie Einde contract 20

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

W W W. D I V E R S I T E I T. B E

W W W. D I V E R S I T E I T. B E MIGRATI E Jaarverslag 2013 FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIE- STROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE VREEMDELINGEN EN DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL MIGRATI E Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag 2009 1 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WERKING

ONDERZOEK NAAR DE WERKING ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE gesloten CENTRA beheerd door de dienst vreemdelingenzaken Verantw. uitg: juni 2009 Realisatie: Guido Schuermans & Catherine De Bruecker Hertogsstraat 43 1000 Brussel info@federaalombudsman.be

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Regionale INAD-centra en de grondrechten van vreemdelingen

Regionale INAD-centra en de grondrechten van vreemdelingen Regionale INAD-centra en de grondrechten van vreemdelingen Juni 2013 Deel I: Algemeen kader... 2 1. Methodologie... 3 2. Algemene situering... 4 2.1. Wat is een INAD-centrum?... 4 2.2. Grenscontrole...

Nadere informatie

$MOKKEL BESTRIJDEN MET MENSEN EN MIDDELEN

$MOKKEL BESTRIJDEN MET MENSEN EN MIDDELEN MEN$ENHANDEL $MOKKEL BESTRIJDEN MET MENSEN EN MIDDELEN J A A RV E R S L A G 2 0 0 8 C E N T R U M V O O R G E L I J K H E I D VA N K A N S E N E N V O O R R A C I S M E B E S T R I J D I N G INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL

ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE OPEN CENTRA BEHEERD EN ERKEND DOOR FEDASIL Verantw. uitg: april 2009 Realisatie: Guido Schuermans & Catherine De Bruecker Hertogsstraat 43 1000 Brussel info@federaalombudsman.be

Nadere informatie

Raad Vreemdelingenbetwistingen

Raad Vreemdelingenbetwistingen jaarverslag 2 7 jaarverslag 2 7 Inhoudstafel Voorwoord van de eerste zitter 7 Synopsis 8 Deel 1 Voorstelling van de 1 Hoofdstuk 1 De als administratief rechtscollege 1 1 Ontstaansgeschiedenis 11 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie