Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber, een bekend joods theoloog, zei eens: Als aan God geloven betekent: in de derde persoon over hem te kunnen spreken, geloof ik niet aan God. Als aan Hem geloven betekent: tot Hem te kunnen spreken, geloof ik aan God. Korter kan het niet gezegd worden. De werkelijk bestaande God is niet iets of iemand waar je over kunt discussiëren, maar kan alleen in het gebed gezocht en gevonden worden. Je roept God aan, of God roept jou aan - maar alle gepraat erover brengt je geen stap dichterbij. Het kan hooguit wat hindernissen en beperkingen helpen opruimen. Waarom noem je me goed? vraagt Jezus aan iemand die hem aanspreekt als goede meester. Alleen God is goed. Die woorden van Jezus zijn een waarschuwing voor mensen die de wereld verdelen in goed en fout. Vooral als het gaat over geloof. Alleen God is goed. Ook de manier waarop ik geloof is niet goed zoals God goed is. God staat boven alle oordelen die wij zouden kunnen uitspreken. Zijn goedheid is niet te vergelijken met iets anders. Zijn goedheid is absoluut zoals God zelf absoluut. God is niet een god onder de goden. God is geen God die je kunt vergelijken met andere goden en dan concluderen: die van mij vind ik beter. God valt niet tot een studieobject te maken waarover wij een oordeel moeten vormen, om dan te besluiten dat we in Hem gaan geloven. In oktober ga ik op studiereis naar China, met een groep collega-predikanten. We gaan kennismaken met Chinese christenen. Ik hoop iets te leren van de manier waarop zij God beleven. Hoe zij bidden, welke beelden van God voor hen zeggingskracht hebben. Want ik ben beperkt door mijn geschiedenis en mijn cultuur. Die vormen mijn oren en ogen, mijn verbeeldingskracht, mijn manier van voelen en denken. En dus ben ik beperkt in wat ik van God kan opmerken en ontvangen. God is altijd groter dan elke voorstelling die we kunnen maken. Religies geven vorm aan de relatie met God zoals mensen die in bepaalde tijden en culturen beleven. En ze bieden hulp in het ontwikkelen van die relatie. Verschillende manieren van geloven kun je wel onderling vergelijken. Wat is het effect ervan? Werkt het geloof dat je aanhangt bevrijdend, leven gevend, heilbrengend? Wijst het in de richting van die Ene, absoluut Goede? De manier waarop ik geloof kan altijd beter. Er is altijd nog meer te horen van de God die ons aanspreekt. Blijven reizen dus maar.. Marianne Vonkeman. (Aan God alle eer - in het Chinees) 1

2 KerkDiensten 30 augustus Dorpskerk 10:00 Ds. P.M.J. Hoogstrate t Kruispunt 9:30 Ds. M.E. Vonkeman 6 september Dorpskerk 10:00 Ds. O. Sondorp t Kruispunt 10:30 Ds. M.E. Vonkeman 13 september Dorpskerk 18:30 Ds. B. Stobbelaar t Kruispunt 9:30 Ds. M.E. Vonkeman 20 september Dorpskerk 10:00 Ds. I.G. Clement t Kruispunt 10:00 Ds. P. Verhoeff 24 september Hofstede 15:00 Avondmaal 27 september Dorpskerk 10:00 Ds. I.G. Clement t Kruispunt 9:30 Ds. M.E. Vonkeman Bijbelleesrooster Augustus vr. 28 Marcus 8:1-21 za. 29 Marcus 8:22-38 zo. 30 Leviticus 26:1-13 ma. 31 Leviticus 26:14-26 September di. 1 Leviticus 26:27-39 wo. 2 Leviticus 26:40-46 do. 3 Leviticus 27:1-13 vr. 4 Leviticus 27:14-25 za. 5 Leviticus 27:26-34 zo. 6 Jakobus 1:1-18 ma. 7 Jakobus 1:19-27 di. 8 Jakobus 2:1-13 wo. 9 Jakobus 2:14-26 do. 10 Jakobus 3:1-12 vr. 11 Jakobus 3:13-18 za. 12 Marcus 9:1-13 zo. 13 Marcus 9:14-29 ma. 14 Marcus 9:30-37 di. 15 Marcus 9:38-50 wo. 16 Jesaja 24:1-13 do. 17 Jesaja 24:14-23 vr. 18 Jesaja 25:1-12 za. 19 Psalm 86 zo. 20 Jakobus 4:1-10 ma. 21 Jakobus 4:11-17 di. 22 Jakobus 5:1-6 Colofon wo. 23 Jakobus 5:7-12 do. 24 Jakobus 5:13-20 vr. 25 Psalm 119: za. 26 Jesaja 26:1-6 zo. 27 Jesaja 26:7-19 ma. 28 Jesaja 26:20-27:6 di. 29 Jesaja 27:7-13 wo. 30 Psalm 119: Oktober do. 1 Maleachi 1:1-5 KERKBLAD REDACTIE: Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: , e: VERSPREIDING: Santpoort Noord: F. Wiegand t: / Sj. de Boer t: Santpoort Zuid: A. Hurkmans, t: V broek N van Velserbr.Dreef: Dhr. B. van Herk, t: V broek Z van Velserbr.Dreef: Mw. M. Rensen, t: Driehuis: Mw.K.Joustra, t: KOPIJ Kopij voor Kerkblad nr. 8 kan t/m don. 17 september 2015 worden verzonden naar: Velserbroek in aanbouw Dat het al bijna 30 jaar geleden is dat ik als lid van de bezoekgroep Santpoort-noord s avonds de polder introk om bij klaargekomen woonblokken Hervormden welkom te heten, komt me nu onwerkelijk voor. Nog verbazingwekkender is het dat ik zo'n 10 jaar later als redacteur van het kerkblad zo om de drie weken met een speciale schrijfmachine en stapels kopy (soms nog handgeschreven) bij 4 Velserbroekse dames aanklopte met het verzoek dit (bij toerbeurt) om te zetten in keurig getypte kolombreedte-stroken, die dan later door mij werden opgehaald en met behulp van een lichtbak en perkamentpapier werden omgezet in ons kerkblad. Het doet mij steeds deugd te zien hoe ook de Velserbroekers in het kerkblad optimaal gebruik weten te maken van de vele mogelijkheden die de moderne techniek nu biedt! Dat daar tegenwoordig ook synode-nieuws en foto's in voorkomen maakt het voor mij tot iets waar ik naar uitkijk en uiteraard bijna spel. Een woord van waardering voor de huidige redacteur die de vroegere kerkbode tot een heel mooi kerkblad heeft getransformeerd is wel op zijn plaats! De heer Mari de Ligt Het tijdperk waarin ons kerkblad en zwartwit verscheen is voorbij! Kerkblad verschijnt voortaan in kleur Het College van Kerkrentemeesters heeft een drukker gevonden die voor een concurrerende prijs ons kerkblad in kleur drukt. Voor een zodanig gunstige prijs dat voortaan - binnen het budget - alle uitgaven in kleur kunnen worden gedrukt. Dat betekent wel iets voor de voorbereiding. Die is bij een kleurenuitgave wat langer. Hieronder staat het aangepaste rooster voor het kerkblad met de kopijdata. De redactie NR Kopijdatum Verschijningsdatum Aantal Feestweken dagen 8 donderdag 17 september 2015 vrijdag 2 oktober donderdag 22 oktober 2015 vrijdag 6 november donderdag 26 november 2015 vrijdag 11 december kerst 1 donderdag 31 december 2015 vrijdag 15 januari donderdag 4 februari 2016 vrijdag 19 februari

3 Foto van de maand Een reis van vriendschap Eeuwout van der Linden (Kerk en Israël) was in Rome voor een conferentie joden en christenen. 'We zijn tweelingen.' Dat zei dr. Gabriele Boccaccini, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Michigan, op de internationale conferentie christenen en joden ICCJ in Rome, eind juni. Hij gebruikte het beeld van tweelingen om de nieuwe visie op de verhouding joden en christenen te karakteriseren. 'Ze komen uit hetzelfde geboortekanaal. Historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom joodse stromingen die beide teruggaan tot het eerste-eeuwse jodendom.' Boccaccini s stem was een van de vele die klonk tijdens de conferentie waar 270 joden en christenen bij elkaar kwamen om over het verleden, het heden en de toekomst van de joods-christelijke verhouding te spreken. De conferentie stond in het teken van de 50ste verjaardag van Nostra Aetate. Deze belangrijke verklaring van het Tweede Vaticaanse Concilie bracht een ommekeer teweeg in de joods-christlijke relaties. Toen begon, in de woorden van paus Franciscus, onze reis van vriendschap, die niet alleen voor de roomskatholieke maar ook voor andere kerken van groot belang is gebleken. Natuurlijk was er veel aan Nostra Aetate vooraf gegaan, zoals de conferentie over antisemitisme in het Zwitserse Seelisberg in 1947, waar 65 joden en christenen direct na de Sjoa bij elkaar kwamen om in tien punten nieuwe perspectieven aan te bieden voor joods-christelijke relaties. Het zou leiden tot de oprichting van de ICCJ. Vanuit Nederland waren we met zes vertegenwoordigers: Dick Pruiksma (voormalig secretaris van de ICCJ en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël); Pieter Goedendorp, Ria Kemper en Micha van Dijk (vanuit het OJEC); Dineke Houtman (vanwege de PtHU) en ikzelf als vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk. Vijf christenen en één jood. De getalsverhouding stond de vriendschap niet in de weg, integendeel. We vonden elkaar bij de lezingen en in de wandelgangen. In sommige landen heten overlegorganen als het OJEC overigens Jewish-Christian Friendship Cooperation of Amitié of L Amicizia ebraico-cristiana. Wordt het tijd voor het OJEC om het woord vriendschap op te nemen? De St Martin's Church in Canterbury is de oudste parochiekerk van Engeland die onafgebroken in gebruik is geweest. St Martin's was de privékapel van koningin Bertha van Kent in de 6e eeuw, in een periode die de komst vanuit Rome van missionaris Augustinus van Canterbury voorafging. Bertha was van Frankische afkomst en christen toen ze in Engeland aankwam om koning Ethelbert te huwen. Hij stond haar toe haar geloof te belijden in een bestaande kerk waarvan de heilige Beda zei dat ze in gebruik was geweest sinds Romeins Engeland maar in onbruik was geraakt. Het kerkhof bevat graven van veel lokale families en bekende personen. In 1988 werd St. Martin's Church gezamenlijk door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaastst. Een bijzondere ontmoeting was er op 30 juni met de paus. Paus Franciscus sprak over de verhouding in heldere bewoordingen. 'De christelijke confessies vinden hun eenheid in Christus; het jodendom vindt zijn eenheid in de Tora. (...) Beide geloofstradities vinden hun fundament in de ene God, de God van het verbond die zichzelf openbaart door zijn Woord.' Dit zou je nog als louter beschrijving kunnen zien, maar paus Franciscus vervolgde met te zeggen dat 'christenen zich in hun zoektocht naar de juiste houding ten opzichte van God keren tot Christus als de bron van nieuw leven, en joden naar het onderricht van de Tora.' Hij noemde dit een patroon van theologische reflectie dat in Nostra Aetate werd verwoord en van waaruit verder gedacht kan worden. Ongetwijfeld kun je deze woorden verschillend interpreteren, maar ikzelf vond ze hoopgevend en baanbrekend. Beide tradities worden als volwaardig naast elkaar gezet. Toen ik zelf de paus kort de hand kon schudden, bracht ik hem de hartelijke groeten van de Protestantse Kerk over. Van de vele workshops noem ik er één. Die over Paulus bracht nieuwe visies naar voren. Paulus wordt vaak gezien als de stichter van het christendom. Dat Jezus een jood is, is duidelijk. Er is een beweging geweest in het jodendom die hem thuis wilde halen: Hij is een van ons. Paulus werd lang gezien als de stichter van het christendom, door christenen en joden. En zo kwam het tot een breuk. Nieuwe perspectieven laten zien dat Paulus voluit denkt en leeft vanuit het toenmalige hellenistische jodendom (Philip Cunningham). Paulus blijkt opeens heel anders te denken over rechtvaardiging dan ik tijdens mijn opleiding geleerd heb, en ook heel anders dan Luthers interpretatie. Iets om mee te nemen naar de komende viering van 500 jaar Reformatie? Moe van de razendsnel sprekende Italianen, geïnspireerd door charismatische sprekers als Edward Kessler en David Rosen, liep ik nog even naar de St. Pieter. Achterin, hoog in het koor, oprijzend boven het majestueuze altaar, zag ik een afbeelding van de heilige Geest die me een beetje deed denken aan het logo van de Protestantse Kerk. Van de Geest moeten we het hebben, schoot door me heen. De Geest kan vriendschappen creëren. En de Geest gaat ongebaande wegen. Wat brengt de toekomst voor de joods-christelijke verhouding en vriendschap? 3

4 Protestantse Gemeente Santpoort Van uw predikanten Aan- en afwezigheid predikanten Ds Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op of via mail: Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar. Ds Ineke Clement werkt op maandagmiddag, woensdag en donderdagmorgen en is predikant voor mensen ouder dan 70 jaar. U kunt haar op die dagen bellen op nr of en als het dringend is ook op andere dagen. Mailen kan altijd: U kunt natuurlijk ook een beroep doen op de wijkdames. Hun contactgegevens vindt u elders in deze KerkOnderweg. Meeleven In onze gemeente leven we met elkaar mee en kijken we naar elkaar om. Dat is een groot goed. Vaak gebeurt dat zonder dat we het weten. Soms brengen we hier mensen onder de aandacht, die zich in een bijzondere situatie bevinden. Denkt u ook aan de mensen die in Huis ter Hagen wonen? Als u nog meer namen van mensen weet die bij onze gemeente horen, maar elders verblijven, wilt u die dan aan ds Ineke Clement doorgeven? Bijbelgroep leren met lev Na een lange zomerstop gaan we verder op woensdag 2 september om 10 uur met de Tien Woorden, cahier hoofdstuk 4, bladzijde 14. We proberen die morgen het geheel af te ronden. De eerstvolgende keer op 7 oktober wordt onze club tijdelijk vergroot door een kerkbrede uitnodiging, zei hieronder: Lastige bijbelverhalen We kunnen er niet om heen dat er verhalen in de Bijbel staan die ons tegen de borst stuiten. Vol geweld en bizarre opdrachten. Ze roepen veel vragen op, vooral als God een rol speelt in die verhalen. Op de woensdagse bijbelclub stuiten we bij herhaling op deze weerbarstige teksten. Hierbij vast een vooraankondiging van een morgen waarop vragen bij deze ruwe teksten aan de orde kunnen komen. Ik heb ds Piet Schelling uitgenodigd om daarover te komen spreken. Hij heeft een boekje geschreven onder de titel Vreemd en bizar, met als ondertitel Lastige bijbelverhalen De morgen staat open voor alle mensen uit onze gemeente, ook die van Velserbroek en is gepland op Woensdag 7 oktober van uur in de Dorpskerk. U hoort er nog meer van! ds Ineke Clement Huisavondmaal Nog net voor het verschijnen van het volgende kerkblad valt de datum van het huisavondmaal bij Gerda en Ton de Lange, Eyndenhoefflaan 9, Santpoort-Noord op woensdag 30 september, drie uur. Schroomt u niet om daarbij aan te schuiven, als u niet in staat bent om in de kerk te komen. Ook voor vervoer kan dan gezorgd worden. Aanmelden bij ds Ineke Clement. Autorijdienst Santpoort Zuid 30 aug. Mw. H. de Jong sept Mw. v.d. Kop sept. S. Meulenbelt of sept. Mw. Hurkmans sept. E. van der Kooij of Santpoort Noord 30 aug. Kasius sept. Van Woensel sept. Boot sept. Kosters sept. Pomp

5 Nieuws Dorpskerk Dichtbij PROJECT VAN VERNIEUWEN, VERBREDEN EN VERBINDEN: WAT WAS EN WAT KOMT? Evaluatie Op 1 september is het twee jaar geleden dat ds Sondorp naar Santpoort kwam. Vanaf maart van het daarop volgende jaar is het project ook daadwerkelijk van start gegaan op basis van een uitgebreid projectplan voor de komende jaren. Dat is ook in gemeentebijeenkomsten besproken. Het is goed om nu terug te kijken op wat er gebeurd is en te spreken over wat we samen nu zullen gaan oppakken. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat ging er goed, wat niet? Wat kan er in de toekomst beter? Zijn er bijstellingen nodig? Hoe zal de samenwerking zijn met zustergemeente Velserbroek? Op woensdag 23 september a.s. zal s morgens om uur informatie worden gegeven over het project en over het fenomeen van pionieren in het algemeen. We komen bijeen in de ontmoetingsruimte. Ook dan kunnen we van gedachten wisselen over de toekomst van het project. U bent van harte welkom. Op zaterdag 3 oktober a.s. gaan de kerkenraad en de projectgroep met elkaar in gesprek over de toekomst van het project en over keuzes die moeten worden gemaakt. U hoort er later meer over! Lebjib Na een lange vakantie gaat Lebjib weer van start. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 23 september om u. Voor iedereen tussen 10 en 13 jaar. Er kunnen nog altijd kinderen bij. Opgave bij ds Otto Sondorp of ) Bartje Boven weer van start In september of begin oktober gaan de Santpoortse Dorpsgesprekken in een iets gewijzigde vorm weer door. Het is bij het ter perse gaan van dit nummer van KerkOnderweg nog niet bekend wanneer de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden. Hou andere media goed in de gaten! Gaan door de herfst : zing mee op zaterdag 19 september a.s. Op 19 september is er s avonds in de kerk weer een meezing-viering. In deze ontmoeting waarbij iedereen van harte welkom is, zullen muziek en teksten uit de joodse wereld klinken. Het is herfst. Het is bijna Sukkot, Loofhuttenfeest. Tijd van oogst, tijd van bezinning. Aanvang uur. Café Bartje Onder deze titel start op donderdag 17 september a.s. om uur een nieuwe groep waarbij gesprek over een bijbeltekst en meditatieve stilte hand in hand gaan. De basis van deze groep wordt gevormd door mensen die meededen aan de bijeenkomsten rond Lectio Divina. Er zal nu meer nadruk liggen op onderlinge uitwisseling dan meditatieve stiltes. U/jij kunt te allen tijde aanschuiven bij deze groep. Plaats: consistorie, Burg. Enschedélaan 65. Informatie bij ds. Otto Sondorp ( of Bezoekteams Santpoort is verdeeld in drie wijken: 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg 3 Santpoort Zuid Coördinator voor wijk 1 is mevr. Diny Markerink, tel Coördinator voor wijk 2 is mevr,. F. Borst tel Coördinator voor wijk 3 is mevr. Aly Tijssen tel Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan een bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Het is beter twee keer gemeld dan niet. 5

6 BIJ DE DIENSTEN In principe gaat ds Otto Sondorp de eerste en derde zondag voor, tenzij er rond dat weekend een alternatieve viering plaatsvindt, op feestdagen of in de zomervakantie, dan gaat ds Ineke Clement extra voor. Daarnaast is zij vaste voorganger op de vierde zondag van de maand. Op de tweede en eventueel de vijfde zondag komt er een gastvoorganger. Zie het overzicht elders in dit kerkblad. Hier geven we aandacht aan bijzonderheden bij de diensten. Als u dit leest zijn de eerste diensten in het kader van een prekenreeks over de ramen in de kerk al weer voorbij. We hebben u daarover in de vorige KerkOnderweg uitgebreid over geïnformeerd. De laatste keer valt de dienst samen met de startzondag op 6 september. Dan zullen ook Eline en Francisca de Boer belijdenis doen en zal Martine Roomer bevestigd worden als ouderling. Het thema van deze zondag is Goede buren. In deze dienst horen we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Wat er verder staat te gebeuren op die zondag, leest u elders in deze KerkOnderweg. Op 13 september is ds Stobbelaar onze gast. De zondagen daarna volgen we samen met ds Ineke Clement het Marcusevangelie. Op 20 september gaat het over het kind in ons midden (Marcus 9: 30-37). Op zondag 27 september staat het vervolg van dit evangelie (Marcus 9: 38-50) centraal. ZINGEN IN DE DORPSKERK Samen zingen verbindt Zingen verbindt mensen onderling en kan mensen ook verbinden met God. Al zingende proef je de woorden van inspirerende teksten. Je herhaalt ze en je proeft opnieuw. In de klanken resoneren gevoelens en gebeden zonder woorden. In de muzikale harmonieën ontdek je de kunst van luisteren naar elkaar en samen muziek maken met aandacht. Samen zingen in de cantorij in de Dorpskerk is ontspannend, geeft energie en schept ruimte voor alles dat meer is dan wijzelf. Binnenkort komt er weer een mooie flyer uit, en zal het nieuwe programma ook via website en sociale media beschikbaar zijn. Voor iedereen die het sámen zingen en stil-zijn in de Dorpskerk een warm hart toe draagt. Graag tot zingens! Kort zangproject voor Startzondag Eerste zangproject startte op dinsdag 25 augustus. Het gaat om enkele korte maar treffende gezongen bijdragen aan de Startzondag op 6 september a.s.! Graag een vrijwillige bijdrage aan de cantorijkas. Zangproject Herinner je geliefden! Op dinsdag 8 september uur start het tweede zangproject gericht op een bijzondere viering rondom Allerzielen, op 31 oktober a.s. in de Dorpskerk. Prachtige liederen van troost, liefde en herinnering. De muziekkeuze van dit jaar is nog een verrassing. Een gedeelte van de liederen zal ook gezongen worden in de dienst van Voleinding, eind november. 8 repetities, deelname kost 26 euro. Zingen in de Dorpskerk op Facebook We zijn al bijna een jaar ook te vinden op Facebook! Kun je klikken op vind ik leuk, als je wilt! Zo blijf je ook op de hoogte van nieuwe zang- en stilte-activiteiten in de Dorpskerk via sociale media. Repetities cantorij Repetities zijn iedere dinsdagavond, uur, in het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67, Santpoort-Noord. Gaarne deelname vooraf aanmelden per of telefonisch (Antje de Wit). Voor verdere informatie en actueel zangnieuws zie ook www. pknsantpoortenvelserbroek, onder Zangprojecten en Zingen in de Dorpskerk. WEKELIJKS STILTEMOMENT IN DE DORPSKERK Iedere dinsdagavond van uur wordt er in stilte gezeten, gebeden en gemediteerd in de bovenruimte van het Ontmoetingscenturm van de Dorpskerk. Meestal wordt begonnen met een eenvoudige ontspannings- of aandachtsoefening. Dan wordt kort en aandachtig voorgelezen (uit de Bijbel of een andere inspirerende tekst). Het sámen stil zijn (ongeveer 20 minuten) vormt de kern van de samenkomst en wordt afgerond met het luisteren naar muziek. In de stilte probeert ieder zich open te stellen voor wat in de stilte is. Dat kan door gewoon te zitten in stilte. Het kan ook door een gebedswoord zachtjes te herhalen in jezelf, of door je op een woord of zin te richten die je aansprak uit de voorgelezen tekst. Je kunt ook doodeenvoudig je ademhaling volgen. Het zijn allemaal wegen om rust te maken in je hoofd en ruimte voor de Ene. vespers Russisch-orthodoxe muziek en iconen 7 febr 2015 Als je meer wilt lezen over christelijke meditatie kun je veel vinden op de volgende twee websites: Landelijke website van de Protestantse kerk: en kijk dan bij VACARE, platform voor meditatief leven Nederlandse website van de wereldwijde beweging voor christelijke meditatie: Iedereen is op elk moment van harte welkom! Je kunt gewoon komen en ook stil zijn met allen die aanwezig is. Er is geen voorkennis vereist! Informatie Kees Los:

7 Startzondag Dorpskerk 6 september 2015 Thema: Goede buren Tijdens deze wandeltocht wordt verteld over het oude landschap dat lag ter hoogte van deze gebieden. De wijziging van dit landschap ten behoeve van de aanleg van blekerijen en aansluitend daarop de wijzigingen in dit landschap ten behoeve van de aanleg van Spaarnberg en Zorgvrij. Bij dit laatste wordt uitgelegd hoe de tuinarchitect Jan David Zocher junior gebruikt maakte van dit landschap bij het ontwerpen en aanleggen van de buitenplaatsen Spaarnberg en Zorgvrij. Gezocht! - wie bakt er wat lekkers voor bij de koffie? - wie kan er helpen met broodjes smeren? Contactpersoon: Vicky Koster Programma: Kerkdienst olv Otto Sondorp mmv Dorpskerk cantorij Koffie met wat lekkers Buren-quiz.. Broodjes Wandeling olv Jan Morren Langs oude landschappen en tuinarchitectuur De wandeltocht gaat door het gebied van Bosbeek, Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg. Van de voorzitter van de Wijkkerkenraad Santpoort Nu de zomervakanties weer voor de meesten van ons achter de rug zijn komt het kerkelijk werk voor de kerkenraad ook weer langzaam op gang. Ik laat u in dit artikel graag weten wat ons in de kerkenraad en dan vooral in het moderamen op dit moment zoal bezighoudt. Als eerste is dat de overgang op 1 juli j.l. van het scribaat van Petra Muller naar Els Kamerbeek. U hebt daar al in het vorige kerkblad over kunnen lezen. De onvermoeibare inzet van Petra wordt natuurlijk node gemist, maar Els heeft zich in de afgelopen maand al als een waardig opvolgster ontpopt en daar kunnen we alleen maar bijzonder dankbaar voor zijn. Ten tweede kunnen we laten weten dat na het sluiten op 31 juli j.l., van de periode van het doen van aanbevelingen voor kandidaten voor de vacature van ouderling, geconstateerd kon worden dat we Martine Roomer in het ambt van ouderling kunnen bevestigen. Ook daar zijn we uiteraard zeer verheugd over. Haar bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van de startzondag op 6 september aanstaande. De organisatie van de startzondag is dit jaar in handen van Joyce Schipper en Vicky Koster en het thema zal zijn Goede buren. Een mooi thema dat aansluit op de suggestie vanuit de landelijke PKN. Op woensdag 23 september zal er weer een gespreksochtend worden gehouden waarin wij u zullen informeren over het onderwerp pionieren. Het gaar daarbij over andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn, zoals dat bij ons onder de noemer van Dorpskerk Dichtbij, maar ook elders in het land, plaatsvindt. Otto Sondorp zal daarvoor de inleiding verzorgen en er is uiteraard ruimte voor u Voor de startzondag zijn we op zoek naar uw leukste buren-foto. Heeft u leuke buren? Deelt u lief en leed? Bent u zelf een goede buur? Wie is uw naaste? Zomaar wat vragen die bij dit thema gesteld kunnen worden. Stuur uw leukste foto op, van een bakje koffie, van uw aangrenzende tuinen of met de buren zelf. De leukste foto komt in de kerk te hangen. Stuur of geef deze foto uiterlijk 23 augustus aan Joyce Schipper-Out. De leukste hangen we in de kerk. om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. In aansluiting daarop zal de kerkenraad samen met de projectgroep van het project Dorpskerk Dichtbij op 3 oktober een evaluatie hebben over de afgelopen twee jaar en zal er verder nagedacht gaan worden over de te varen koers voor de komende twee jaar. Wij laten ons die dag ook weer graag inspireren door onze gemeenteadviseur van de PKN, Nadine van Hierden, die gevraagd is om deze dag te leiden. Vervolgens hebben we dan op 6 oktober een kerkvisitatie door een college van kerkvisitatoren vanuit de Protestantse Kerk. De kerkvisitatie is een onderdeel van wat men noemt het opzicht in de kerk en het gaat daarbij om het opzicht over de gemeenten. Gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar. Om een goed beeld te krijgen van ons functioneren, zullen de visitatoren aparte gesprekken voeren met de predikanten en met de kerkenraad. Tot slot kan ik laten weten dat we als kerkenraad, in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters en de Dorpskerkcantorij, besloten hebben om de samenwerking met de cantorij organisatorisch anders in te richten. Hierbij komt de cantorij als organisatie iets meer op afstand te staan en krijgt de cantorij meer verantwoordelijkheid om ons volgens een overeengekomen programma in de diensten te ondersteunen en uitvoering te geven aan de gewenste muzikale invulling. Het ligt daarbij in de bedoeling dat de cantorij daarvoor in een aparte stichting zal worden ondergebracht. Kortom, er liggen voor het kerkbestuur, maar ook voor vele anderen binnen onze gemeente, voldoende uitdagingen waar we onze schouders onder kunnen zetten. Ik wens daarom een ieder voor het komende kerkelijk seizoen, als goede buur een goede en gezegende tijd toe. Ruud Hirdes, voorzitter Wijkkerkenraad Santpoort 7

8 Kruispunt Velserbroek Bij de kerkdiensten Zondag 23 augustus zal Ds. Vonkeman weer voorgaan. We nemen afscheid van de stagaire Mirjam Vermeij en we geven een zegen mee aan alle kinderen die weer aan een nieuw schooljaar zijn begonnen. 30 augustus gaat Ds. Vonkeman ook voor. 6 september is de oecumenische JUBILEUMVIERING, met voorgangers Pastor Fons Captijn en Ds. Marianne Vonkeman. LET OP: aanvang om uur. (zie ook elders) 13 september is onze eigen STARTZONDAG. Aanvang 9.30 uur. Het combo speelt en na afloop is er koffie. We vertonen oude foto s en films en sluiten om 12 uur af met een gezamenlijke maaltijd. (zie elders). 20 september gaat Ds. Peter Verhoeff voor. Welkom! 27 September is Ds. Vonkeman voorganger. 4 oktober is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, om uur. Er is dan GEEN dienst in het Kruispunt. Jubileum Er is een aantal plannen voor het komende seizoen. We beginnen met de oecumenische viering op 6 september, bijna op de dag 20 jaar nadat het gebouw in gebruik is genomen. De viering begint om uur, maar vanaf + half tien zijn er al films en fotopresentaties te bewonderen van oude foto s. Het Naaldkoor zal zingen en we sluiten af met een tafelviering, een bijzondere onthulling en een receptie De foto s en filmpjes zullen ook te zien zijn op onze startzondag, de week erop. Op zaterdag 26 september hopen we op mooi weer voor onze braderie, in en rond de kerk. Tussen 10 en 3 uur. We hopen daarmee geld in te zamelen voor een aantal activiteiten die we het dorp willen aanbieden. Wellicht met een tombola, kinderactiviteiten, snacks. Misschien kunnen enkele musicale mensen een (klein) concertje geven? Als je spulletjes hebt voor de verkoop, of mee wilt helpen, graag! Verkoop van eigen gemaakte bak/handwerk/kunstwerk, tweedehands spullen, (geen kleding), speelgoed, boeken, cd s en dvd s, games.. alles is welkom. Je kunt ze afgeven, of een eigen kampeertafeltje meenemen. Laat voor 1 september even weten aan Ds. Vonkeman of Gré Riedijk, of via of je spullen hebt, en/of mee kunt helpen. Zaterdag 12 december komt er een grootouder-kleinkind engelontbijt met heuse engelen (om mee op de foto te gaan) poffertjes, knutselwerkjes voor kleinkinderen van 1-8 jaar. In het voorjaar zijn er workshops gepland: creatieve en informatieve, en eind juni een kloosterweekend in Egmond voor mensen die weleens zoiets willen meemaken. Zondagmiddag 3 juli tenslotte een uitbundig gospelconcert, in boerderij Zorgvrij. LEVkring We starten met een nieuwe serie van LEV, dit keer over thema s uit het Achttiengebed - het belangrijke joodse gebed dat veel overeenkomsten heeft met het Onze vader. Het zijn ongeveer 4 avonden, eens per maand. Er zijn verschillende mensen die gevraagd hebben of deze kring niet eens op een andere avond dan woensdag gehouden kan worden. We zouden ook een dinsdagavond kunnen nemen. Vorige deelnemers krijgen vanzelf een uitnodiging via datumprikker. Als je ook belangstelling hebt om misschien mee te doen, laat het even weten. Dan kan ik kijken of er voldoende deelnemers op de dinsdag zijn. Anders houden we de gebruikelijke woensdag aan. De kosten van een cahier zijn ongeveer 5 euro. We beginnen ergens in september. Nieuw crècherooster De opzet van het nieuwe crècherooster van 2015 is veranderd. We hebben het nu ingedeeld zodat er in ieder geval elke 2e en 4e week van de maand oppas aanwezig is. Verder ook bij speciale gelegenheden als overstapdiensten en feestdagen. Catechisatie Groetjes, Manouk en Leanne De overstappers van dit jaar, plus de mensen van het jaar daarvoor, ontvangen per mail een uitnodiging voor het nieuwe seizoen. We gaan kijken of de oude 16+ groep ook nog af en toe iets samen wil en kan doen. Verder willen we even kijken of er belangstelling is voor belijdeniscatechese. Als je daar belangstelling voor hebt, laat het weten. En als je wilt dat je zoon of dochter daar een uitnodiging voor krijgt, stuur even een mail naar Ds. Vonkeman met het mailadres. 55+ groep We komen weer bij elkaar op 1 september om uur in het Kruispunt. Ds. Vonkeman zal een bijbelgedeelte met ons bespreken. Rouwbegeleiding Misschien loop je al een tijdje met je verdriet rond, misschien is het allemaal nog vers. Maar wellicht zou je het wel fijn vinden om met een paar lotgenoten erover te praten. Overdag, of een paar avonden. Onder leiding van Lieke van Beek en Ds. Vonkeman Als je dat wel aanspreekt, laat het even weten, dan kijken we of we kunnen starten. 8

9 Sonrise in Velserbroek De eerste week van juli was er een team van sporters in ons midden, in de kerk en op het plein. Hier een paar foto s. Persoonlijk Deze kopij moet ik aanleveren voordat ik op vakantie ga, dus al te veel is er niet te melden. Ik merk dat mijn energie langzaam weer terugkomt, al dringt het verdriet om mijn broer, en van zijn gezin en mijn vader zich geregeld op. Dan laat ik de golf maar weer even passeren. Het zal fijn zijn om deze zomer een aantal weken in de natuur te zijn, dat is altijd genezend voor onrustige zielen. We zullen ook enige tijd met onze dochters en gezinnen doorbrengen, daar zie ik naar uit. Mijn clubje oude studievriendinnen komt eveneens een paar dagen, zoals elk jaar. Franse kaas eten, wijntje, wandelen en veel, heel veel praten. Ik hoop dat uw zomer ontspannen is geweest en misschien zie ik u alweer voor dit kerkblad in de bus valt! Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman Bloemengroet 23 Augustus Karin Joustra 30 Augustus Hanny Groeneveld 6 September Hein Ras 13 September Gré Riedijk 20 September Jody v d Velde 27 September Adrie Bel Startzondag 2015 Op zondag 13 september a.s. wordt onze jaarlijkse Startzondag georganiseerd. Het zal echter een kortere Startzondag worden dan u van ons gewend bent. Omdat ons kerkelijk centrum Het Kruispunt dit jaar haar 20-jarig jubileum viert, worden gedurende het gehele jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Startzondag 13 september 2015 wordt de kerkdienst geleid door Ds. Marianne Vonkeman. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. We sluiten af met een gezellige warme lunch. Wij hopen u dan te ontmoeten, noteert u de datum in uw agenda? De activiteitencommissie. 9

10 Stage in Het Kruispunt Vanaf eind april heb ik een aantal maanden als stagiaire in de gemeente rondom Het Kruispunt in Velserbroek gewerkt. De reden was mijn wens om predikant te worden. Na mijn opleiding tot predikant, nu 20 jaar geleden, heb ik bij verschillende kerkelijke organisaties gewerkt. Alleen nooit als predikant. Er is in 20 jaar veel gebeurd: met mij, als persoon ik ben verhuisd en heb inmiddels een gezin. En als werknemer ik heb veel geleerd over communicatie en marketing. En ook in de kerk is veel veranderd: de aandacht voor nieuwe gemeentes, de fusie tot PKN, een Nieuw Liedboek en Bijbelvertaling... En twintig jaar geleden werd Het Kruispunt geopend en was er een eigen gebouw. Deze stage, bedoeld om mijn bekwaamheid uit te proberen en nader kennis te maken met het werk in een kerkelijke gemeente, was voor mij een prima idee. Want ondanks alle veranderingen in de afgelopen jaren, zijn bepaalde dingen niet veranderd. Gelukkig maar. Ze zijn zelfs heel belangrijk in de kerk en in ieder geval in Velserbroek. Ik noem er een paar: gastvrijheid, openheid, aandacht voor elkaar, meeleven met elkaar in goede en slechte tijden, inzet voor het werk in de kerk (van koffiezetten tot bezoekwerk), plezier hebben in de goede dingen die gebeuren, en improviseren. Dat heb ik gezien en ervaren in Het Kruispunt. Ik heb me welkom gevoeld en met veel plezier rondgekeken en meegedaan: het bezoek van de visitatoren, het inleiden van een bijbelstudie, bezoekwerk, voorbereiden van een kerkdienst. En ik vond het heerlijk om tijd te hebben om te luisteren, te bezinnen, vragen te stellen, koffie te drinken en te beleven hoe een gemeente elkaar kan dragen en steunen. Deze afgelopen maanden zijn belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. Ds. Marianne Vonkeman is in dit alles een prettige en hartelijke begeleider geweest. Bedankt dus voor de ontvangst en de gastvrijheid. En dit afscheid is zeker niet voor altijd: voor de komende tijd heb ik inmiddels een aantal preekbeurten staan in Velserbroek. Een hartelijke groet, Mirjam Vermeij ZANG, LEZING EN MEDITATIE BIJ STEM IN DE STAD Maandag 21 september Zingen voor vrede - Vrede wens ik je toe Shalom Asalaam In het kader van de internationale Dag van Vrede wil Stem in de Stad de verbindende kracht van zingen inzetten. Er wordt aangesloten bij het thema van de vredesweek: vrede verbindt. Op het programma staan liederen in het Nederlands, Engels, Arabisch en Hebreeuws, uit verschillende geloofstradities. Iedereen is welkom, ook als u denkt dat u niet kunt zingen. Alleen luisteren mag ook. De avond wordt begeleid door Jan-Hendrik Veenkamp. Aanvang: 20:00, inloop vanaf 19:30. Dinsdag 29 september Lezing door Jean-Jacques Suurmond - Hello loneliness: de roep van je innerlijk In de nationale Week tegen Eenzaamheid verzorgt Jean-Jacques Suurmond een lezing rondom dit thema. Eenzaamheid is een pijnlijk gevoel. We hebben de neiging dit te ontvluchten door hard te werken, of ons te verliezen in allerlei vermaak of een verslaving. Staan wij er echter bij stil, dan wordt zij een bron van zelfwording waarin we groeien in betekenis voor anderen. Aanvang: 20:00, inloop vanaf 19:45. Maandag 28 september Start wekelijkse meditatiesessie in de Katrijnkapel Mediteren is simpelweg stil worden. De drukte in ons en om ons heen lijkt altijd maar voort te denderen. Tijdens dit halfuur oefenen we in stil worden en luisteren naar ons innerlijk. Het mediteren wordt afwisselend geleid door Kick Bras, Marjolijn de Waal en Jody van der Velde. Opgeven van tevoren is niet nodig. Elke maandag van 16:00 tot 16:30. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen! Namens het team van Stem in de Stad, Marianne Vaandrager en Ilona Elzinga NEUSJE VAN DE PSALM: EEN SERIE MINIATUUR- CONCERTEN in de Katrijnkapel van Stem in de Stad In samenwerking met Gitaarlem presenteert Stem in de Stad het Neusje van de Psalm, een serie miniatuurconcerten op de zondagmiddag. Aanvang 14:00, in de Katrijnkapel van Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem. De concerten duren tot 16:00, met uitloop tot 16:30. 6 september Shoutin Red 13 september Okke Punt 20 september The Central Line 27 september Laurie de Jong 4 oktober Rutger Vahl en Laurens Joensen 11 oktober Edwin van Berkel 18 oktober Joost Dobbe 25 oktober JW Roy 1 november Haarlemse verrassing Voor verdere informatie over de optredende artiesten bekijk onze website Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen! Marianne Vaandrager en Ilona Elzinga 10

11 Een paar financiële onderwerpen Uw kerkelijke bijdrage en de belasting Onlangs hebben we vanuit de gemeente over dit onderwerp een vraag gekregen. U weet natuurlijk dat u giften aan de kerk van uw inkomen kunt aftrekken; dat scheelt inkomstenbelasting. Maar dan moet u er altijd nog rekening mee houden dat een drempelbedrag niet aftrekbaar is. Wanneer u zich verplicht om vijf jaren lang een bijdrage aan de kerk te geven dan geldt zo'n drempel niet meer en kunt u dus het hele bedrag als gift van uw inkomen aftrekken. Hoe dit precies moet hebben we in een notitie uitgelegd. Wanneer u dit aan de penningmeester opgeeft - Gerard Beuker, tel of - dan willen wij u deze notitie graag toesturen. Deze regeling is ook van toepassing voor bedragen die u in 2015 nu al hebt overgemaakt. collecten Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Dan zijn deze bedragen wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten 50 cent per stuk; u kunt ze per vel kopen door een veelvoud van 12,50 euro over te maken op bankrekening NL 37 INGB ten name van: Protestantse gemeente te Santpoort-Velserbroek. Wilt u voor de volledigheid in ieder geval uw adres erbij vermelden? Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd. legaten Zo nu en dan worden we verblijd met een legaat. Wanneer u ook wel eens een grotere gift aan de kerk wilt geven, maar niet zeker weet of u dit bedrag nu wel kunt missen dan is een legaat een goede oplossing. Een legaat is eigenlijk een gift die u aan het einde van uw leven doet. Het vermogen dat er daarna overblijft komt dan verder aan uw erfgenamen ten goede. Afhankelijk van uw familiesituatie kunt u er ook voor kiezen om onze kerkelijke gemeente [voor een bepaald gedeelte] tot erfgenaam te benoemen. Zowel een legaat als de verdeling van uw erfenis moet u in een testament regelen en daarvoor moet u bij een notaris zijn. Wanneer u niet bekend bent met deze materie en u wilt er tevoren eens vertrouwelijk over praten dan kunt u contact met ons opnemen. Onze voorzitter dhr Willem Passchier [tel ] of penningmeester dhr Gerard Beuker [tel ] zal u graag helpen of u doorverwijzen naar een daarvoor geschikt persoon. De kerkrentmeesters Solidariteitskas 2015, doet u dit jaar weer mee? Helpende handen, dragende delen Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde. Jaarlijks vraagt uw kerk van al haar leden een bijdrage voor dit landelijke fonds. Daarom is er bij het kerkblad een acceptgiro met een folder bijgesloten. Uw bijdragen wordt o.a. gebruikt voor - ondersteuning van andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben. 11

12 - bovenplaatselijk pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Als gemeente vragen wij aan ieder lid een bijdrage van 10 euro. Voor een echtpaar is dit dus 20. Mogen wij rekenen op uw solidariteit? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente van Santpoort en Velserbroek, secr. Leo Kruisselbrink, tel Van de Diaconie Collecten De opbrengsten van de collecten in de maand juni zijn als volgt; Dorpskerk Kruispunt KIA Werelddiaconaat 119,05 102,00 Roosevelthuis 83,15 117,60 Diaconie 200,65 231,80 Kerk 353,40 281,08 En de opbrengsten van de collecten in de maand juli zijn als volgt; Dorpskerk Kruispunt Jeugdwerk Prot. kerk 106,20 75,94 Diaconie 258,51 190,21 Kerk 384,84 221,72 Dank Via ds. Ineke Clement ontving de Diaconie een gift van 50,-. Hartelijk dank voor alle goede gaven! Busreis Kerken Santpoort/Velserbroek Namens de Diaconie, Jan Bothof Woensdag 16 september gaan we weer op stap. Vanaf de Hofstede vertrekt de bus met onze vaste chauffeur Cor om 9.00 uur richting Santpoort waar om 9.15 uur de koffie met gebak klaarstaat. Wij rijden via een mooie route richting Maarsbergen naar de Weistaar. Dit museum geeft een beeld van het maken van Kaas en boter. U vindt er boerderijgevels, een dorpsplein en straatjes met authentieke winkeltjes. In het museum staan oud Hollandse spreekwoorden uitgebeeld door middel van poppen dit spel kunt u via een formulier meespelen. Hier wordt ook uw diner geserveerd. Na het diner nemen we plaats in de bus om onder begeleiding van een gids een mooie rondrit door de omgeving te maken voor een Oranje tour. Na de tocht keren we terug naar de Weistaar waar u nog tijd heeft voor het museum en een consumptie. Vervolgens richting Haarlemmermeer voor een rondje Schiphol dit gaat over het heden en verleden van Schiphol Om ongeveer zijn we weer thuis. Arrangementkosten 42,50 euro S.V.P. aanmelden voor 20 augustus De opstaptijden en plaatsen zijn : 9.00 uur Gebouw de Hofstede Velserbroek 9.15 uur Dorpskerk Santpoort Burg.Enschedelaan Inschrijven kan via de onderstaande adressen met gelijke betaling van 42,50 p.p. U kunt het bedrag over maken op NL 69 INGB t.n.v. M.Hendriksen te Velserbroek. Als dit bedrag binnen is bent u ingeschreven. Tevens verzoeken wij u het strookje in te leveren bij: Santpoort: Mevr. Markerink, Kruidbergerweg 43 tel Mevr. C. van Woensel, Westerhoevelaan 19 tel Mevr. R. Schelvis, Wulverderlaan 18 tel Velserbroek: Mevr. M. Hendriksen, Spitsaak 24 tel Mevr. Y. Vreeken, Fregat 94 tel Aanmeldingsstrook busreis 16 september Naam Adres/telefoonnummer Naam en adres introduce Dieet wensen Opstapplaats O Velserbroek O Santpoort Bedrag 42,50. (contant/bank) 12

13 Jeugdwerk Santpoort Op de volgende pagina kun je de data vinden voor de aankomende kinderkerken. Kom je ook een keer? Startzondag Op 6 september is het de startzondag Het begin van het nieuwe jaar. De kinderen zijn dan inmiddels alweer een paar weken naar school. Het gewone leven begint weer. Het thema van dit jaar is Goede buren. We zijn nog aan het puzzelen over wat we gaan doen met de kinderen! Het wordt in ieder geval geen gewone kinderkerk. Leuk als je ook komt! Joyce Schipper-Out of via Hieronder nog wat leuke foto s van voor de vakantie: Toren van Babel Na-pinksteren in het park PERSBERICHT Kees van der Zwaard speelt: Alzh enzo Zondag 4 oktober 2015, uur in de Immanuelkerk Als afsluiting van de landelijke Week voor de Ontmoeting waarvoor ook in Haarlem vele activiteiten wordt georganiseerd, speelt theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard Alzh enzo in de Immanuelkerk in Haarlem-Noord, over de humor en de tragiek van leven met Alzheimer. Een onvergetelijke voorstelling. We brengen dit stuk in een samenwerkingsverband tussen de parochies van de Mariakerk, de Adelbertuskerk en de Protestantse kerk van Haarlem-Noord 13 en Spaarndam. Een video-impressie van het stuk is te zien op de Facebook pagina: immanuelkerk Haarlem. Datum en tijd: 4 oktober uur Plaats: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5, Haarlem-Noord Toegang: 5,-

14 Wanneer: Waar: Tijd: Iedere maand organiseert de kindernevendienst van PKN wijkgemeente Santpoort: Luisteren naar bijbelverhalen Bidden Zingen Knutselen en spelen Kinderkerk Een kerkdienst speciaal voor kinderen 4 oktober, 1 november en 6 december (6 september is het startzondag, komt allen!) In het dienstencentrum naast de dorpskerk Aanvang uur De kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de dorpskerk. Op de overige zondagen is er gewone kindernevendienst Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: POPMUZIEK EN PSALMEN, Is dit alles? Graag dagen we u en jou uit om zondag 13 september om uur naar de Ichthuskerk te komen voor een Anders-dan-anders dienst. Popmuziek en psalmen, bijbellezingen en een preek. Het thema is Is dit alles? Voorganger Jan Andries de Boer neemt ons mee op een reis door teksten van popsongs van U2, Blöf, Doe Maar, Marco Borsato, Mumford and Sons, Eric Clapton, die door een popkoor worden gezongen o.l.v. een liveband. Ze zingen prachtige teksten. Welke verbinding is er met de boodschap die de bijbel ons meegeeft? Niet alleen de muziek maar juist ook de teksten zullen iedereen zeker raken. Het koor uit Broek op Langedijk, waar dominee de Boer vaak in zijn muziekdiensten mee samenwerkt, is aangevuld met zangers en zangeressen van de Ichthuskerk en van de Oecumenische Musicalgroep Jakob. Ook de liveband krijgt deze dienst versterking van jongeren uit onze Ichthuskerk. Durf jij het aan: je vrije zondagavond in de Ichthuskerk te komen en je te laten raken? Durft u het aan: zondagavond in de Ichthuskerk een heel anders-dan-anders dienst mee te beleven? Jong en oud samen! Dat lijkt ons geweldig! Dan hebben we wat om over na te praten! Na de dienst is iedereen dan ook van harte welkom in de Ichthusburcht om dat te doen onder het genot van een drankje en een zoutje. Namens de werkgroep uit de Ichthuskerk, Anneleen Redeker. Adressen ALGEMENE KERKENRAAD Voorz.: mw. Jody van der Velde. Scriba: M. van Leeuwen, t: , e: p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek KERKELIJK BUREAU Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Noord t e: FINANCIEEL BEHEER Voorz.: Dhr. W. Passchier, tel gmail.com. Penningm.: dhr H.G. Beuker, Pastorieweg 7, 2071AR Santpoort-Noord, t , e: planet.nl. Adm. dhr. T. Zondag t , e: Post (declaratie e.d.) kerkelijk bureau. Bank: NL37INGB Protestantse Gem. Santpoort-Velserbroek DIACONIE Voorz.: Dhr. J.A. Bothof, t , e: nl; Secr.: Mw. H.L.M. Vink-Postema, e: nl; Penningm.: Dhr. B. Borst, t , e: NL23INGB t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek, Post kerkelijk bureau. ZWO-COMMISSIE Interne contacten: M.E. Beskers, nl of H.L.M. Vink-Postema, Penningmeester en externe contacten: M. Lobbezoo, tel IBAN-nr: NL42INGB t.n.v. ZWO-commissie PKN Santpoort-Velserbroek, te Vlsrbrk. WIJKGEMEENTE VELSERBROEK WIJKKERKENRAAD Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velserbroek. t , e. KERKGEBOUW, Het Kruispunt Zon Bastion 3, 1991PJ Velserbroek,t BEHEER W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ VB t PREDIKANT Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Vlsrbrk, t: , e: BEZOEKCOÖRDINATOREN Margriet van Herk, t: WIJKGEMEENTE SANTPOORT WIJKKERKENRAAD Voorz.: R.H.C.M. Hirdes, t: , Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t: , gmail.com, Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort Nrd KERKGEBOUW Dorpskerk Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum, t: BEHEER / KOSTERIJ Mw. J.M. Slings, Burg. Enschedelaan 67, t: PREDIKANTEN Ds. Otto Sondorp, Vredenhofstraat 11, 2012 MD Haarlem, t: , e: Ds. Ineke Clement, ouderenpredikant, Langemaad 15, 1991 EJ Vlsrbrk, t: , e: ORGANIST Elina Keijzer, t: Lyceumstraat 51, 1814 BR Alkmaare: DIRIGENT CANTORIJ Antje de Wit, Eyndenhoefflaan 7, t , e. 14

15 Ouderenwerk PKN-kerk Santpoort Velserbroek. UITNODIGING : Koffieochtend voor ouderen en belangstellenden PLAATS : Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, Santpoort-Noord. TIID : Dinsdag 8 september a.s.; aanvang 10.15uur ONDERWERP : Gemeenschap van Taizé SPREKERS : Roel Pomp & Ineke Clement Roel & Ineke zullen laten zien van en vertellen over hun bezoek aan de Gemeenschap van Taizé in Frankrijk. Voor vervoer kunt u zich opgeven door te bellen met: Fija Borst Lenie Markerink Sita v.d. Kaaij Astrid Morren De commissie nodigt u van harte uit. 15

16 pmaak 1 BEN VREMAN Uw Warme Bakker Terrasweg 24 Telefoon Openingstijden: GEHELE WEEK geopend Elke dag zó uit de oven een grote sortering :36 Pagina 1 KNAPPEND VERS BROOD en als vanouds HEERLIJK GEBAK Uitvaartbureau Dag & Nacht Bereikbaar R.J.H.(Roel) Donken - Piëteitvolle uitvaartbegeleiding - Alles in eigen beheer - Voor alle gezindten - Uitvaartverzekeringen Ruud Kerkhoff - Wilsbeschikking - auto s: wit/zwart/grijs Jan Gijzenkade 75 - Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem waar u verzekerd bent Mobiel: Donken Liftadvies B.V. Inspecties Meerjaren prognoses Offerte beoordeling Bestekken Directievoering Opleveringen Kleine Zonnedauw HS Velserbroek tel:+31(0) fax: +31 (0) _ Samen naar een waardig afscheid. Uw adviseur voor: liftinstallaties roltrappen rolpaden gevelonderhoud Santpoort deel 1, 2 en 3 Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf schrijft een reeks boeken over het Dorp Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. Voor degene die de reeks nog niet hebben, is er nu een pakket te bestellen. Deel 1, 2 en 3 tesamen van 69,50 voor 60,-- excl. verzendkosten. Voor bestelling: Zadelmakerstraat JW Velserbroek T

17 De levenskunst van afscheid nemen Alice Loeters Persoonlijke uitvaartzorg Voor een persoonlijke en respectvolle begrafenis of crematie Ook wilsbeschikking en nazorg Dag en nacht bereikbaar: Bezoek ook onze website Drogisterij van ASSEMA Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek Telefoon Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord Tel Fax , U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord en gratis waardebepaling van uw woning Tel Fax BOUDESTEIJN B.V. * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN * OVERZEEVERPAKKINGEN * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS DOE-HET-ZELF VERHUIZEN SANTPOORT-NOORD VERHUIZERS J. van Alten Uurwerkreparaties Schoener 87, 1991 XB Velserbroek Tel In de gemeente Velsen wordt uw klok gratis opgehaald en na reparatie weer thuisbezorgd! K. BOOT Hier SCHILDERWERKEN had uw advertentie - Buiten- kunnen binnen staan! schilderwerk - Sauswerk - Spuitwerken - Renovatie Info tel.: TEL: SANTPOORT-NOORD GSM: Als je houvast nodig hebt. Vertrouwd dichtbij in IJmuiden Waalstraat 101, M T 17

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF N HEET U VAN HARTE WELKOM IN DE SINT PAULUSABDIJ Programma 2013-2014 Sint Paulusabdij Oosterhout Het benedictijnenklooster van Oosterhout (nb) begon in 1907 als een stichting

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017

Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017 Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017 Vr 8 11.00 uur AK Ontmoeting onder eten en muziek Marianne van Schravendijk/Ds. Wietske Ma 11 18.00 uur AK Kring Eten en lezen Ds. Wietske Za 16 13.00 uur

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

Welkom. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. 1 Corinthiërs 16:13 (HSV)

Welkom. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. 1 Corinthiërs 16:13 (HSV) Welkom Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. 1 Corinthiërs 16:13 (HSV) Informatieblad van 12 juli 2015 Week 29 : Agenda 12 t/m 18 juli

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

MEI Geliefde broeders en zusters,

MEI Geliefde broeders en zusters, MEI 2016 Geliefde broeders en zusters, Eerste reis De kop is er weer af, de eerste reis zit er weer op. We vertrokken op vrijdag 25 maart en waren op vrijdag 15 april weer thuis. Tussen deze twee data

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie