Magazijn staat in voor het bestellen van gascilinders bij externe leveranciers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazijn staat in voor het bestellen van gascilinders bij externe leveranciers."

Transcriptie

1 Logistiek gascilinders in de onderzoekslaboratoria op Campus Gasthuisberg: bewaren, aanvragen, plaatsen Groepsbeheer Biomedische wetenschappen Inleiding Het verbruik van gassen in de onderzoekslaboratoria op campus Gasthuisberg was tot voor kort zeer divers. Gassen werden besteld en beheerd door de gebruikers zelf met een overdaad aan stock, veel onbeheerde gascilinders en een onaanvaardbaar veiligheidsrisico als gevolg. Om dit veiligheidsrisico tot een absoluut minimum te herleiden, werd de bestelprocedure en de logistiek van alle gascilinders (zowel medische als niet-medische) volledig herschikt. De gascilinders in de gebouwen werden in aantal sterk beperkt en onder centraal beheer geplaatst. Een centrale voorraad gascilinders is aangelegd voor zowel medische als niet-medische gassen. Hierin zit de voorraad van alle gassen die aangesloten worden in nissen en veiligheidskasten en de gassen nodig voor specifieke proefopstellingen. Voor elk gas werd een minimum voorraad vastgelegd (kritische stock). De voorraad valt onder beheer van het Centraal Magazijn, maar bevindt zich wel op de site Onderwijs en Navorsing. Het Centraal Magazijn staat in voor het bestellen van gascilinders bij externe leveranciers. Om een sluitende logistiek mogelijk te maken, ontwikkelde de IT groepsdienst de online beheertoepassing gas management assistent of GMA (https://gbiomed.kuleuven.be/apps/gasflessen/), waar gebruikers op een eenvoudige wijze gascilinders kunnen aanvragen. De aangevraagde gascilinders worden vervolgens door campusservice geleverd vanuit het centraal beheerd gassenmagazijn. Dankzij de gassenbeheertoepassing (GMA) en de magazijntoepassing is permanent een sluitend inventaris van alle gascilinders op de campus beschikbaar met een precieze plaatsaanduiding van de proefopstelling, de veiligheidskast of de centraal beheerde voorraad. Deze nota geeft een beknopte beschrijving van de logistiek van gassen voor de onderzoeksgroepen in campus Gasthuisberg Basisprincipes van veilig gebruik en logistiek van gassen Om de veiligheid van het gebruik en de logistiek van gassen in cilinders (zowel medische - als niet-medische gassen) in de campus te garanderen, werd uitgegaan van de volgende basisprincipes: -het aantal gascilinders wordt tot het absolute minimum beperkt. -gascilinders worden opgesteld, gekoppeld en gebeugeld in daarvoor voorziene veiligheidskasten. -gascilinders kunnen op basis van een gunstig advies door de dienst VGM gekoppeld worden aan een geregistreerde proefopstelling. -alle gascilinders gekoppeld in een daarvoor voorziene veiligheidskast of geregistreerde proefopstelling worden in een beheertoepassing geregistreerd. -niet gekoppelde voorraadcilinders zijn niet meer toegelaten in laboratoria of elders in de gebouwen. Versie:

2 -voor elk gas wordt een voldoende grote kritische voorraad vastgelegd die een normale werking van de laboratoria moet garanderen. -alle voorraadcilinders bevinden zich gebeugeld in een centraal beheerd gascilindermagazijn. -bestelling van gascilinders bij externe leveranciers gebeurt uitsluitend door het Centraal Magazijn. -het aansluiten van gascilinders in de veiligheidskasten of de geregistreerde proefopstellingen gebeurt door specifiek daartoe opgeleide medewerkers. -het aanleveren van de volle gascilinders en het afvoeren van de lege cilinders gebeurt in principe door opgeleide medewerkers van campusservice. Bij uitzondering en in afspraak met campusservice kan hiervoor een daartoe opgeleide labmedewerker worden ingeschakeld. 3. Registratie van alle gascilinders 3.a. Registratie van gascilinders die gekoppeld opgesteld staan in veiligheidskasten of -ruimten Gassen die op meerdere punten in een onderzoekslaboratorium of een groep van onderzoekslaboratoria worden afgenomen, zijn opgesteld in daartoe voorziene veiligheidskasten. Waar mogelijk zijn deze veiligheidskasten of -ruimten toegankelijk vanuit een gang om de logistiek te vergemakkelijken. Waar nodig en mogelijk zijn meerdere gascilinders gekoppeld aan een automatische overschakelswitch. Alle cilinderkoppelingen in alle veiligheidskasten en -ruimten zijn geregistreerd in de gassenbeheertoepassing. Alle koppelingen zijn voorzien van een alarmcode. Indien de druk van een fles onder een bepaald niveau zakt, wordt een alarm gegenereerd en doorgegeven aan de centrale dispatch. De alarmcodes worden ook aangewend om als gebruiker via de gassenbeheertoepassing een nieuwe gasfles aan te vragen (zie verder). De gebruikers zijn via hun departementaal beheerder op de hoogte gebracht over de veiligheidskasten of -ruimten die zij onder hun toezicht moeten houden. In afwachting van een volledig betrouwbare automatische doorseining van de lege gasfles -alarmen dienen de labo s zelf nog de status van de gasflessen in de veiligheidskasten en -ruimten te controleren en de aanvraag tot vervanging van een lege fles te initiëren in de gassenbeheertoepassing (GMA). 3.b. Registratie van proefopstellingen waaraan een of meerdere gascilinders gekoppeld worden Alle proefopstellingen, zowel vaste als tijdelijke, worden door de departementaal beheerder in het beheersysteem aangemaakt. Hierbij wordt een summiere beschrijving gegeven van de opstelling, de locatie, de aan te sluiten gascilinders met type gas en kwaliteit en de daartoe opgeleide personen die gemachtigd zijn de gascilinders aan te koppelen (certified gas connectors). Na goedkeuring door VGM kunnen de eerste gascilinders worden aangevraagd door de departementaal beheerder en door een geautoriseerde gekoppeld. Bij het gebruik van speciale gasmengsels die niet in de centrale voorraad beschikbaar zijn, dient u tijdig aan deze registratieprocedure te beginnen en met CS te overleggen om deze gassen in voorraad te nemen. 3.c. Registratie van CO2-back-upcilinders voor -80 C diepvriezers Versie:

3 In afwachting van een nieuwe regeling voor de beveiliging van in -80 C diepgevroren materialen wordt het gebruik van specifieke CO2-back-upcilinders voorlopig nog toegelaten. Per diepvriezer kan slechts 1 CO2-cilinder aangesloten worden. De fles moet keurig gebeugeld zijn en samen met de -80 C diepvriezer als proefopstelling zijn geregistreerd in de gassenbeheertoepassing. 4. Het logistieke proces van de gascilinders in campus Gasthuisberg Alle gascilinders moeten geregistreerd zijn in de gassenbeheertoepassing (GMA) en staan in principe onder toezicht van een door de departementaal beheerders aangeduide persoon die aangepaste toegangsrechten heeft tot GMA. Het logistieke proces verloopt als volgt (zie ook onderstaande figuur): 1. De departementaal beheerder is verantwoordelijk voor het aanmaken van een proefopstelling in GMA en het aanduiden van personen (CGC) die, mits het gevolgd hebben van een specifieke opleiding, geautoriseerd zijn om gascilinders aan te koppelen en aan te vragen. 2. Indien een gasfles in een proefopstelling (of bij een -80 C diepvriezer) moet worden vervangen dient u als certified gas connector (CGC) een aanvraag te doen in GMA om deze te vervangen. Indien een gasfles in een veiligheidskast moet worden vervangen, gebeurt de aanvraag eveneens steeds in GMA. Hierbij moet u het juiste alarmnummer voor deze koppeling selecteren in GMA. 3. Een aanvraag in GMA resulteert in een naar de centrale dispatch (CD) die een werkorder (3a) opmaakt voor campusservice (CS) en naar u een stuurt ter bevestiging (3b). 4. CS neemt een nieuwe gascilinder uit het Centraal Gassen Magazijn (4) en levert die af bij de aanvrager (4a). Deze wordt volgens afspraak door u of CS aangesloten. De te vervangen cilinder wordt door CS meegenomen naar het Centraal Gassen Magazijn (4a). CS registreert de vervanging in GMA (4b). 5. CS registreert de vervanging van de fles in de magazijntoepassing (5) waarin de gassenvoorraad wordt beheerd door het Centraal Magazijn en vult de werkorder aan met een tijdsregistratie. De aanvrager ontvangt een met de bevestiging van de uitvoering van het werkorder (5a). 6. Afhankelijk van het soort gas en de kostprijs van het gas wordt een interne factuur opgemaakt en gericht aan de gebruiker (departement of afdeling). 7. De magazijntoepassing genereert een bestelbon om de gassenvoorraad aan te vullen. Deze bestelbon gaat naar de geselecteerde leverancier met het raamcontract voor niet-medische gassen. Voor medische gassen wordt, conform de regelgeving, de bestelling geplaatst bij de apotheek van die verder bestelt bij een externe leverancier. 8. De niet-medische gassen worden door de leverancier geleverd op het Centraal Gassen Magazijn op campus gasthuisberg dat onder toezicht staat van CS. De medische gassen worden geleverd in een deelmagazijn van de -apotheek dat onder medebeheer staat van CS. Versie:

4 5. Het gassenmagazijn op campus gasthuisberg Voor alle courant gebruikte gassen is een kritische voorraad gascilinders aanwezig in het gassenmagazijn van de campus. Het magazijn voor medische gassen bevindt zich bij O&N4. Het magazijn voor de niet-medische gassen bevindt zich bij O&N2. De lijsten van de gascilinders in voorraad in deze magazijnen en hun minimum aantal (kritische stock) zijn te vinden in de onderstaande tabellen. 6. Interne facturatie van gascilinders Gassen worden in principe enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en de kosten ervan zijn dan ook in principe ten laste van de onderzoeksmiddelen van de departementen. Omwille van de eenvoud werd besloten de goedkopere bulkgassen zoals niet-medische stikstof en CO2 niet door te rekenen. Op campus Gasthuisberg zijn er een aantal onderzoekslaboratoria (voornamelijk gehuisvest in O&N1) die van deze bulkgassen nog geen gebruik kunnen maken. In afwachting van het doortrekken van de leidingen voor de distributie van bulkgassen wordt het alternatief in gascilinders eveneens niet doorgerekend. Om de administratie eenvoudig te houden, werd beslist enkel de duurdere niet-medische gassen alsook alle medische gassen door te rekenen (zie onderstaande tabellen). 7. Tabellen gascilinders Versie:

5 Magazijn niet-medische gassen ON2 Artikel nummer Omschrijving Leverancier Aanrekenen aan? Nettoprijs artikel Kritische stock Gasmixture CO2:N2 5:95 B50 Air Liquide OE Gas Acetylene (2,5-2,8) AAS B36 5,5kg Air Liquide BMW Gas Argon (4,5-4,8) N46 B50 10,7m³ Air Liquide BMW Gas Argon (5,6-5,9) N60 B50 10,5m³ Air Liquide BMW Gas Carbondioxide(Ind.-3,5) N27 B50 37kg Air Liquide BMW Gas Carbondioxide (5,0-5,5) N50 B50 37kg Air Liquide OE Gas Air Compressed dry B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Air Synthet. (4,0-5,5) N50 B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Nitrogen (Ind.-3,0) N28 B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Nitrogen(5,5-6,2) N60 alph2 B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Hydrogen (4,0-4,3) N40 B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Hydrogen(5,0-5,4) N50 alph1 B50 10m³ Air Liquide BMW Gas Oxygen (Ind.-2,5) Ind B50 10,60³ Air Liquide BMW Gas Oxygen(4,5-5,2) N50 alph1 B50 10,6m Air Liquide BMW Gasmixture CO2/O2 5/95 B50 10,90m³ Air Liquide OE Gas carbondioxide N27 B50 TP Air Liquide BMW Gasmix O2/N2 30/70 % B50 Air Liquide OE Gasmixture CO2/O2/N2 5/20/75 Ind B50 Air Liquide BMW Gasmix CO2/O2/N2 5/12/83 % B50 Air Liquide OE Gasmix CO2/O2/N2 5/2/93 % B50 Air Liquide OE Gasmixture CO2/O2/N2 5/5/90 Ind B50 Air Liquide OE Formirgas N2/H2-95/5 N30 B50 Air Liquide BMW Alphagaz Mix CO2 10%/H2 10%/N2 B50 Air Liquide OE Gas Helium ( ) 5.6 B50 10m³ Praxair OE Gas Helium ( ) 6.0 B50 10m³ Praxair OE Brandbaar Inert Oxiderend

6 Magazijn medische gassen ON4 Artikel nummer Omschrijving Leverancier Aanrekene n aan? Nettoprijs artikel Kritische stock Gas Carbondioxide Medical B Gas Air Compressed Medical B Gas Air Compressed Medical B Gasmix Carbogen Medical CO2/O2 5/95 B Gas Oxygen Medical B Gas Oxygen Medical B Gasmix Argon 70% Oxygen 30% Medical B20 Brandbaar Inert Oxiderend (Air Liquide Medical) OE OE OE OE OE OE OE

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

PostNL Checkout BiedMeer handleiding

PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding Datum Versie 08 januari 2013 v2.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 BiedMeer en PostNL

Nadere informatie

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE:

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen

5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/2014 11:15:49) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat?

Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat? Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat? VERSIE DECEMBER 2013 3 Inleiding U gaat een elektrische auto kopen of u heeft er al één gekocht. Een

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Beste SIMintra gebruiker,

Beste SIMintra gebruiker, SIMintra Handleiding Leeswijzer Beste SIMintra gebruiker, U kent SIM. U bent gebruiker van SIMsite. SIMsite is uw Content Management Systeem waarmee u de publieke website(s) van uw gemeente beheerd. Met

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Geef een beschrijving van de administratieve organisatie van het hotel met zalencentrum.

Geef een beschrijving van de administratieve organisatie van het hotel met zalencentrum. Geef een beschrijving van de administratieve organisatie van het hotel met zalencentrum. Typologie (5 punten) Voor het hotel en de zalenverhuur: dienstverlening met beschikbaarstelling van specifiek gereserveerde

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Handleiding Telefooncentrale beheer

Handleiding Telefooncentrale beheer Handleiding Telefooncentrale beheer Document: Handleiding Telefooncentrale beheer Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.8 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 2 Inloggen... 4 3 Telefoon... 5

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0

Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 Kwaliteitssysteem Documentaire informatie 2.0 voor een kwalitatief goede Utrechtse informatiehuishouding versie 0.96 Leidraad Metagegevens Metagegevens worden gebruikt om andere gegevens te beschrijven

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor bestuurders

Internet Quotations: Handleiding voor bestuurders Internet Quotations: Handleiding voor bestuurders 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een offerte aanmaken 4 3.1 Wat moet u doen om een nieuwe offerte

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie