Vragen en antwoorden aanbesteding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden aanbesteding"

Transcriptie

1 Gemeente Aalten fl«me^nto r Berkeiland gemeente Bronckhorst gemeente Doetincbem Oost Gel re Oude ijsselstreek gp meen te Winterswijk Vragen en antwoorden aanbesteding Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen WMO (inclusief beschermd wonen) Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 22 augustus 2016

2 Inhoud 1. Opdracht 3 2. Inhoud en vernieuwing Vernieuwing Hulp bij het huishouden Beschermd wonen Logeren / kortdurend verblijf Ontwikkelopdrachten richting Overeenkomst en looptijd Looptijd van de overeenkomst PGB-aanbieders Hoofd- en Onderaannemers Gemeente Doetinchem I I 4. Procedure / inschrijven via Negometrix Eisen Administratie en facturatie Landelijk productcodes iwmo en ijw Digitaal berichtenverkeer / Vecozo Tarieven en eenheden Toeleiding naar zorg / indiceren Planning Meer informatie 17

3 ƒ. Opdracht 1. Welke gemeenten kopen in? De 8 gemeenten in de Achterhoek. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk. 2. Wat wordt er in deze aanbesteding ingekocht? Maatwerkvoorzieningen / individuele voorzieningen Wmo en Jeugdhulp in de vorm van Zorg in natura (ZIN). In de 'oude' termen gaat het om: Wmo Wel ingekocht wordt: Individuele begeleiding; Begeleiding groep (met / zonder vervoer); Kortdurend verblijf; Beschermd wonen; Persoonlijke verzorging. Niet ingekocht wordt in deze aanbesteding: - De landelijk inkoop van ondersteuning bv voor Zintuiglijke beperkingen; - Hulp bij het huishouden: Jeugd Wel ingekocht wordt: Persoonlijke verzorging; Dagbehandeling; Vervoerdiensten; Jeugdhulp verblijf (inclusief en excl. behandeling); Jeugdhulp crisis; Jeugdhulp ambulant; Generalistische Basis GGZ; Specialistische jeugd GGZ; Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); Kindergeneeskunde (dit betreft psychische behandeling bij eetstoornissen, ADHD behandeling en zorg verleend onder de noemer overige psychiatrische stoornissen en overige psychosociale problemen). Niet ingekocht wordt in deze aanbesteding: De bovenregionale van jeugdhulp. Dit zijn de terreinvoorzieningen, terreinvoorzieningen met gezinsopname, behandelgroep op terrein, gezinshuizen op terrein, crisisbedden, crisisbedden LVB, Ambulante spoedhulp, LVB ZZP 4 en 5 (incl. 70% NIC/NHC en leegstand), jeugdzorgplus (incl. vervoer DV &0) en toeslag MFC De landelijke inkoop van jeugdhulp - Jeugdbescherming, jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader wordt apart van deze aanbesteding ingekocht.

4 2. Inhoud en vernieuwing 2.1. Vernieuwing 3. Wat is de vernieuwing in deze aanbesteding? Vernieuwing van de InhoudelUke kaders Producten Begeleiding individueel. Dagbehandeling individueel en Jeugdhulp ambulant worden samengevoegd en ingedeeld in varianten van Begeleiding en Behandeling individueel: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; Producten Begeleiding groep en Dagbehandeling groep worden samengevoegd en in varianten van Begeleiding en Behandeling groep: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; Met indien noodzakelijk vervoer naar Begeleiding/Behandeling groep; - Producten Persoonlijke verzorging (voor zover dit een wettelijk gemeentelijke taak is in Wmo en Jeugdwet) worden samengevoegd en ingedeeld in varianten: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; - Beschermd wonen in Wmo en Jeugd gaat van een totaalpakket (ZZP GGZ-C/ VPT constructie) naar individueel maatwerk. Beschermd wonen is in deze aanbesteding een combinatie van varianten van: Een wooncomponent/24 uurs toezicht of 24 uurs bereikbaarheid, aangevuld met; Begeleiding individueel gericht op ontwikkeling of stabilisatie; Begeleiding groep gericht op ontwikkeling of stabilisatie; Kortdurend verblijf uit Wmo en Jeugdwet wordt samengevoegd tot Logeren. Verbeterina van het administratieve proces Met deze aanbesteding willen we een aantal zaken in uitvoering en bedrijfsvoering verbeteren: Administratie, facturatie en uitvoering; Conversie van regionale productcodes naar Landelijke productcodes vanuit IWmo en Uw; Vecozo en berichtenverkeer; Vereenvoudiging van het aantal producten; Veranderina in de sturina Sturen op individuele resultaten met behulp van: de levensdomeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix; - de hoofdresultaten voorkomen, ontwikkeling en stabilisatie; - gebruik van het Zorgplan; en monitoring via de lokale werkwijze van het Keukentafelgesprek, indicatie, herindicatie, nazorg en Klantervaringsonderzoek. 4. Wat blijft hetzelfde? Wat inhoudelijk en qua financiering niet verandert, is: - Jeugdhulp met verblijf, inclusief of exclusief behandeling (met uitzondering van beschermd wonen en kortdurend verblijf / logeren); 4

5 - Generalistische basis GGZ; - Specialistische GGZ; - Ernstige enkelvoudige Dyslexie; - Kindergeneeskunde(dit betreft psychische behandeling bij eetstoornissen, ADHD behandeling en zorg verleend onder de noemer overige psychiatrische stoornissen en overige psychosociale problemen). Let op: verbeteringen in bedrijfsvoering gelden wel degelijk ook voor deze vormen van ondersteuning Hulp bij het huishouden 5. Hoe wordt de hulp bij het huishouden voor 2017 ingekocht? De gemeenten Aalten, Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk hebben hiervoor nog contracten tot en met eind In verband met de ontwikkelingen door de uitspraak van de Centrale Raad van beroep kopen de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek voor 2017 de hulp bij het huishouden apart in Beschermd wonen 6. Waarom wordt beschermd wonen veranderd in 2017? Beschermd wonen bestaat nu uit totaalpakketten: een pakket inclusief allerlei vormen van ondersteuning met een vaste prijs. In de praktijk heeft de ene cliënt andere behoeften dan de andere. Binnen beschermd wonen willen we meer maatwerk kunnen bieden. Tegelijkertijd bestaat de ondersteuning vanuit beschermd wonen grotendeels uit: Wonen (in verschillende vormen van beschut tot en met beschermd, en met 24- uurs toezicht dan wel bereikbaarheid); - Individuele begeleiding; - En begeleiding groep (dagbesteding). Door deze 3 componenten uit elkaar te halen, kan meer individueel maatwerk geboden worden. 7. Wat gebeurt er met de ZZP-GGZ-C pakketten beschermd wonen? Beschermd wonen in Wmo en Jeugd gaat van een totaalpakket (ZZP GGZ-C/ VPT constructie) naar individueel maatwerk. Beschermd wonen is in deze aanbesteding een combinatie van varianten van: - Altijd een wooncomponent, aangevuld met; Begeleiding individueel gericht op ontwikkeling of stabilisatie; - Begeleiding groep gericht op ontwikkeling of stabilisatie; Aanbieders beschermd wonen moeten dus op 3 percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; - Perceel 2 Ondersteuning groep; Perceel 3 Wonen en logeren.

6 Beschermd wonen > 18 jaar wordt bekostigd via de Wmo 2015 via de centrumgemeente Doetinchem. Om dit te blijven leveren is een contract met de gemeente Doetinchem nodig. Beschermd wonen < 18 jaar wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet via contracten met elke gemeente afzonderlijk. Om dit te blijven leveren is een contract met elke afzonderlijke gemeente nodig en niet alleen met de Wmo-centrum gemeente Doetinchem. 8. Worden de ZZP GGZ-C pakketten beschermd wonen voor cliënten < 18 jaar ook vernieuwd? Ja, aanbieders beschermd wonen moeten dus op alle 3 de percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; - Perceel 2 Ondersteuning groep; - Perceel 3 Wonen en logeren. Beschermd wonen > 18 jaar wordt bekostigd via de Wmo 2015 via de centrumgemeente Doetinchem. Om dit te blijven leveren is een contract met de gemeente Doetinchem nodig. Beschermd wonen < 18 jaar wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet via contracten met elke gemeente afzonderlijk. Om dit te blijven leveren is een contract met elke afzonderlijke gemeente nodig en niet alleen met de Wmo-centrum gemeente Doetinchem. 9. Waar moet ik op inschrijven als ik beschermd wonen aanbied? Aanbieders beschermd wonen moeten op 3 percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; - Perceel 2 Ondersteuning groep; Perceel 3 Wonen en logeren. 10. Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Er is geen rekening gehouden met de ondersteuningsontwikkeling (hoeveelheid) die zich ongetwijfeld (herindicaties) zal voordoen in de periode 2015 naar Er is gekeken naar andere regio's, er is gekeken naar de verantwoordingen van de huidige aanbieders, naar de voormalige richtlijnen vanuit de NZA, naar de kapitaalslasten componenten (NHC en NIC), naar normbedragen van bijvoorbeeld het NIBUD en er is een financieel adviesbureau ingeschakeld om te ondersteunen bij de financiële onderbouwing. Alle huidige pakketten zijn vertaald naar de componenten: varianten wonen, uren ondersteuning individueel en dagdelen ondersteuning groep. Het geheel van die drie componenten komt bij elkaar opgeteld grotendeels overeen met de huidige totaalpakketten. 11. Hoe zit het met het overgangsrecht van cliënten in beschermd wonen? Cliënten hebben tot en met eind 2019 overgangsrecht, tenzij hun indicatie eerder afloopt of zij tussentijds een nieuw aanbod van de gemeente accepteren. Dit 6

7 betekent dat ze tot die tijd recht houden op de ondersteuning overeenkomstig hun lopende indicatie. De ondersteuning verandert inhoudelijk niet, alleen wordt het totaalpakket (zie uitleg bij vraag 7) administratief opgesplitst in drie componenten: wonen, ondersteuning individueel, en ondersteuning groep (dagbesteding). Bij nieuwe indicaties en bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past en welke vorm van ondersteuning individueel en ondersteuning groep nodig is. Er wordt gekeken naar wat het meest passend is voor de cliënt (maatwerk). Een indicatie beschermd wonen bestaat minimaal uit een wooncomponent en 24 uurs toezicht of 24 uurs bereikbaarheid en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 12.Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor de huidige cliënten? Voor cliënten verandert er inhoudelijk niets aan de ondersteuning. Uitgangspunt is dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Voor de bestaande cliënten vindt een conversie plaats van hun huidige indeling naar de nieuwe productindeling. Uitgangspunt is dat de omvang van de ondersteuning gelijk blijft aan de huidige situatie. Pas bij een herindicatie kan sprake zijn van een verlaging of verhoging van de omvang van de ondersteuning. 13. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor herindicaties van huidige cliënten? Bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 14. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor nieuwe cliënten? Bij nieuwe indicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er in deze individuele situatie nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 15. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor cliënten met een PGB? Cliënten hebben tot en met eind 2019 overgangsrecht, tenzij hun indicatie eerder afloopt of zij tussentijds een nieuw aanbod van de gemeente accepteren. Dit betekent dat ze tot die tijd recht houden op zorg overeenkomstig hun lopende indicatie. De ondersteuning verandert inhoudelijk niet, alleen wordt het 7

8 totaalpakket administratief opgesplitst in drie componenten: wonen, ondersteuning individueel, en ondersteuning groep (dagbesteding). Bij nieuwe indicaties en bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). Indien een cliënt afziet van de PGB-indicatie wordt dit beoordeeld op basis van de nieuwe indeling. 16.Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor de eigen bijdrage PGB? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Voor de eigen bijdragen betekent dit dat in 2017, bij gelijkblijvende ondersteuning, deze iets (positief/negatief) af kan wijken van de situatie in Omklapwoning: Wanneer de woning is "omgeklapt" naar een zelfstandige huursituatie en cliënt heeft nog begeleiding nodig welke gemeente is dan verantwoordelijk voor de indicatie en bekostiging van de begeleiding? Wanneer de woning is omgeklapt en de cliënt nog begeleiding nodig heeft, dan is de gemeente waar de cliënt woonachtig is verantwoordelijk voor de indicatie en de betaling van de begeleiding en niet centrumgemeente Doetinchem Logeren / kortdurend verblijf IS.Waarom is het tarief voor Logeren zo laag? Het tarief bestaat alleen uit een vergoeding voor hotelkosten. Indien daarnaast ondersteuning individueel of ondersteuning groep nodig is, dan wordt dit ook geïndiceerd. Indien de ondersteuning individueel of groep door een andere zorgaanbieder geleverd wordt dan vragen wij u om nauw samen te werken met deze partners zodat deze ondersteuning geleverd blijft worden. Indien er ook sprake is van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zoals persoonlijke verzorging en verpleging, dan vragen we van u om nauw samen te werken met deze partners zodat deze ondersteuning geleverd blijft worden Ontwikkelopdrachten richting Hoe gaat het straks met de ontwikkelopdrachten? Voor 2018 willen we kijken of alle ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdwet, waar dat kan, passen in de indeling van: Resultaten gericht op voorkomen; Resultaten gericht op ontwikkeling, groei, doorstroom, uitstroom; 8

9 Resultaten gericht op stabilisatie, behoud en voorkomen achteruitgang. Daarnaast willen we kijken waar mogelijk (onderdelen van) deze Ondersteuning ingepast kan worden: Bovenregionale en wellicht landelijke inkoop Jeugd; Landelijke inkoop Wmo; Ondersteuning vanuit de Participatiewet; Maatschappelijke opvang; Mogelijke andere invulling van vervoer als gevolg van ontwikkelingen rondom Basismobiliteit en mogelijke gevolgen voor Vervoer naar Begeleiding / Behandeling groep; Hulp bij het huishouden voor de gemeenten Om die doorontwikkeling en verdere transformatie te bereiken, benoemen we ontwikkelopdrachten waarin we gezamenlijk met Gemeenten, Aanbieders en andere deskundigen de onderwerpen gaan uitwerken. Ontwikkelopdrachten zijn in ieder geval benoemd op deze thema's: Preventie en verschuiving 2e naar le en Oe lijn; Participatiewet; GGZ; Jeugdhulp met verblijf; Maatschappelijke opvang; Vervoer en Basismobiliteit; Hulp bij het huishouden. 20. Verandert de ondersteuning in 2018? De uitkomst van de ontwikkelopdrachten betekent dat vormen van Ondersteuning en tarieven vanaf 2018 af kunnen wijken van die in Met het gebruik van Negometrix en het "openhousemodel" is het mogelijk om wijzigingen gedurende de looptijd door te voeren. Alle Aanbieders hebben altijd de mogelijkheid om op basis van wijzigingen opnieuw keuzes te maken over al dan niet leveren van Ondersteuning. 3. Overeenkomst en looptijd 21. Ik heb een contract, moet ik opnieuw een contract afsluiten? Ja. Voor de gemeente Doetinchem geldt dat de huidige Wmo-contracten (voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis. Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf) nog tot en met 2017 doorlopen. 22. Hoe kan ik een contract krijgen? Door in te schrijven op de aanbesteding. U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 23. Ik wil graag voor Jeugd en Wmo een contract, kan dat? Ja, we kopen zowel ondersteuning uit de Wmo als Jeugdwet in.

10 24. Ik wil graag voor meerdere vormen van ondersteuning een contract, kan dat? Ja, U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 25. Wanneer kom ik in aanmerking voor een contract? U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 3. /. Looptijd van de overeenkomst 26. Voor hoe lang besteden de gemeenten aan in deze aanbesteding? Twee jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 met de mogelijkheid tot verlenging. 27. De ondersteuning in 2018 zal er anders uitzien dan in 2017, wat betekent dit? De uitkomst van de ontwikkelopdrachten zal betekenen dat vormen van Ondersteuning en tarieven vanaf 2018 af kunnen wijken van die in Met het gebruik van Negometrix en het "openhousemodel" is het mogelijk om wijzigingen gedurende de looptijd door te voeren. Alle Aanbieders hebben altijd de mogelijkheid om op basis van wijzigingen opnieuw keuzes te maken over al dan niet leveren van Ondersteuning PGB-aanbieders 28. Ik ben een zorgaanbieder die alleen via PGB's werkt. Kan ik PGBaanbieder blijven? Ja. 29. Ik ben een zorgaanbieder die alleen via PGB's werkt. Kan ik in aanmerking komen voor een contract voor Zorg in natura (ZIN)? Ja, U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen van de verschillende vormen van ondersteuning Hoofd- en Onderaannemers 30. Kan ik samen met een andere zorgaanbieder inschrijven? Ja, u kunt als combinatie van aanbieders inschrijven, als Hoofdaannemer met Onderaannemer(s) of zelfstandig. 31. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als hoofdaannemer? U bent als Hoofdaannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Onderaannemer. Er dient sprake te zijn van aantoonbaar toezicht door de Hoofdaannemer op de Onderaannemer en de samenwerkingsafspraken tussen beiden moeten geformaliseerd zijn. 10

11 32. Wat moet ik doen als ik als Hoofdaannemer een nieuwe een Onderaannemer heb? U moet schriftelijk toestemming vragen aan de Opdrachtgever voor een wijziging in de samenstelling van Hoofd- en Onderaannemer(s) gedurende de looptijd van de overeenkomst Gemeente Doetinchem 33. Waarom doet de gemeente Doetinchem voor Wmo niet hetzelfde als de andere gemeenten? Voor de gemeente Doetinchem geldt dat de huidige Wmo-contracten (voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis. Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf) nog tot en met 2017 doorlopen. Deze contracten kunnen niet opgezegd worden. 34. Hoe zit het met de inkoop Wmo Doetinchem (inclusief hulp bij het huishouden en beschermd wonen)? Wmo Doetinchem. De huidige contracten voor de Wmo (ondersteuning thuis en ondersteuning buitenshuis: (hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf = logeren ) die de gemeente Doetinchem met aanbieders voor de periode zijn overeengekomen, blijven voor 2017 in stand. Voor 2017 besteedt Doetinchem, deze activiteiten dus niet aan. In 2017 zullen aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om voor Doetinchem in te schrijven voor Beschermd wonen: Voor aanbieders, die beschermd wonen in de regio Achterhoek willen aanbieden, dienen naast Wonen in te schrijven voor perceel 1 en 2 bij de gemeente Doetinchem. Alleen met die aanbieders wordt door Doetinchem voor 2017 ook een contract gesloten voor begeleiding groep en begeleiding individueel. 35. Doet de gemeente Doetinchem wel mee in deze aanbesteding voor Jeugdhulp? Ja. 36. Doet de gemeente Doetinchem wel mee in deze aanbesteding voor beschermd wonen? Ja. 37.Ik ben aanbieder die in Doetinchem zowel Wmo als beschermd wonen biedt. Wat moet ik doen? Als u beschermd wonen biedt, moet u inschrijven op de aanbesteding om in aanmerking te komen voor een contract dat op 1 januari 2017 ingaat. De Wmo-contracten in Doetinchem lopen door tot en met Wat doet Doetinchem met de Wmo-contracten in 2018? De intentie is om in 2018 voor Wmo-ondersteuning gezamenlijk op te trekken met de andere gemeenten in de Achterhoek. 11

12 4. Procedure I inschrijven via Negometrix 39. Kan ik ook via TenderNed inschrijven? Nee. De aanbesteding wordt wel aangekondigd (en afgemeld) op TenderNed. 40. Nu de gemeenten met Negometrix werken gelden dan nog wel de 'oude' regels van contracteren? Met de aanbesteding maken de gemeenten gebruik van Negometrix waarbij communicatie met de inschrijvers geheel via dit systeem loopt. Dit heeft niet alleen betrekking op de het stellen van vragen en antwoorden, maar ook op de totstandkoming van de overeenkomst. In tegenstelling tot meer traditionele aanbesteding vindt er na het gunningsbesluit van de gemeente dus geen schriftelijke ondertekening van een overeenkomst plaats. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding waarbij in Negometrix het "aanbod" de inschrijving is van een opdrachtnemer en de aanvaarding de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden aldus digitaal plaats. Bij de aanbesteding zal er overigens wel eerst een "voorlopige gunningsbeslissing" worden genomen. Deze beslissing houdt niet meer in dan een bevestiging dat de inschrijver de vragen in Negometrix volledig heeft ingevuld en dat de gevraagde gegevens zijn aangeleverd. Na deze voorlopige gunningsbeslissing zal opdrachtgever tijd hebben om de ingevulde gegevens te controleren (verificatie) en eventueel nadere gegevens op te vragen bij de inschrijvers. Na de controle en verificatie volgt de definitieve gunningsbeslissing die kan inhouden dat: 1. Er een overeenkomst wordt gesloten met de inschrijver. 2. De inschrijving geheel of gedeeltelijk terzijde wordt gelegd (omdat gebleken is dat niet voldaan wordt aan één of meer eisen). 3. De opdrachtgever besluit om niet te gunnen. 41. Kan ik niet ergens gewoon een formulier invullen om een contract te krijgen? Nee, u moet u inschrijven op de aanbesteding via Negometrix. U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 42. Kan ik de kosten die ik maak voor het inschrijven indienen bij de gemeenten? Nee. 43. Hoe werkt Negometrix? Negometrix is een digitaal platform dat werkt via internet. U moet zich aanmelden op voor deze aanbesteding; Alle communicatie rondom deze aanbesteding verloopt via Negometrix middels'mijn berichten'; De aanbesteding bestaat uit een hoofdtender en 8 specifieke tenders: de benoemde percelen; U kunt een digitale offerte aanmaken; Deze vult u in: o Het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijst(en) en de prijslijst(en). o Het downloaden, uploaden en koppelen van alle gevraagde documenten. 12

13 o Het aanleveren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van Inlichtingen door de Aanbesteder. middels'mijn berichten'. De digitale offerte dient voor de deadline ingediend te worden. Als u vragen heeft over Negometrix kunt u contact opnemen met de Negometrix Servicedesk: Telefoon: + 31 (0) (of selecteer Servicedesk als ontvanger in 'Mijn berichten') 44.Waar kan ik hulp krijgen bij het inschrijven via Negometrix? U moet zelf inschrijven via Negometrix. Als u vragen heeft over Negometrix kunt u contact opnemen met de Negometrix Servicedesk: Telefoon: + 31 (0) servicedesk(a)neaometrix.com (of selecteer Servicedesk als ontvanger in 'Mijn berichten') 5. Eisen 45.Ik voldoe niet aan de gestelde (kwaliteitseisen, kan ik toch een contract krijgen? Nee. 46.Het certificaat van het kwaliteitskeurmerk dat ik heb is voor andere vormen van ondersteuning, kan ik dan wel een contract krijgen? U moet bij inschrijving dit certificaat overleggen. Bij het ontbreken ervan heeft u tot 1 januari 2017 om het certificaat alsnog te verkrijgen. 47.Ik heb niet een van de genoemde kwaliteitskeurmerken, kan ik dan wel een contract krijgen? Bij het ontbreken van een kwaliteitskeurmerk moet u beschikken over een eigen kwaliteitshandboek, wat tenminste de volgende onderwerpen omvat: 1. Afhandeling klachten; 2. Meting klanttevredenheid; 3. Verbeteracties naar aanleiding van klanttevredenheidsmetingen en/of evaluatie. Bij inschrijving moet u dit kwaliteitshandboek overleggen. Daarnaast dient de inschrijver dan bij inschrijving aantoonbaar een van de bovengenoemde gecertificeerde kwaliteitssystemen aangevraagd te hebben en hier uiterlijk 1 januari 2017 over te beschikken. 13

14 6. Administratie en facturatie 6.1. Landelijk productcodes iwmo en ijw 48. Moet ik als zorgaanbieder ook nieuwe landelijke productcodes gaan hanteren? Ja. 49. Welke productcodes gaan de gemeenten in de Achterhoek hanteren in 2017? In elk perceel is aangegeven wat de oude productcodes zijn en wat de nieuwe worden. 50. Waarom hanteren de gemeenten de ene keer codes Nnspanningsgericht' en de andere keer 'outputgericht'? Voor de ondersteuning die per uur, dagdeel of etmaal wordt vergoed zouden alle codes in principe inspanningsgericht moeten zijn. De landelijke lijst voorziet alleen niet in voldoende codes inspanningsgericht om daarin te voorzien. Het kan dus voorkomen dat er om praktische redenen gekozen is voor een aantal outputgerichte codes. 51. Hoe zit het met de productcodes Wmo in Doetinchem voor 2017? De productcodes voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis. Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf blijven in 2017 gelijk aan de codes van Digitaal berichtenverkeer I Vecozo 52. Moet ik verplicht met Vecozo werken? Ja. 53.Ik ben nog niet zover dat Vecozo werkt. Moet ik per 1 januari toch met Vecozo werken? Ja. 54. Bij de gemeenten werkt ook nog niet alles goed. Gaan de gemeenten wel per 1 januari volledig via Vecozo werken? Ja. 55. Waar kan ik hulp krijgen rondom het berichtenverkeer en Vecozo? Op 30 augustus, gedurende de aanbestedingsprocedure houden de Achterhoekse gemeenten een bijeenkomst waarin drie onderwerpen op de agenda staan: - Beantwoorden van vragen (naast de gelegenheid via Negometrix, nota van inlichtingen) Informatie geven over Negometrix - Informatie geven over Vecozo 14

15 7. Tarieven en eenheden 56. Hoe zijn jullie tot deze tarieven gekomen? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht afgezet tegen de huidige situatie financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst op basis van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Dit laat onverlet dat er een hoeveelheids/ondersteuningsontwikkeling van 2015 naar 2017 zal plaatsvinden. Er is voor de nieuwe ondersteuning geredeneerd vanuit twee situaties: - De huidige tarieven, tarieven in andere regio's en gemeenten, naar de voormalige richtlijnen vanuit de NZA, naar de kapitaalslasten componenten (NHC en NIC), naar normbedragen van bijvoorbeeld het NIBUD rondom wonen. De inschaling vanuit CAO's en de opbouw van de tarieven van onderop met argumenten op grond van productiviteit, indirecte uren, kapitaalslasten, overhead. Er is een financieel adviesbureau ingeschakeld om te ondersteunen bij de financiële onderbouwing om tot de tarieven te komen. Er is op dit moment (soms grote) ongelijkheid in de tarieven voor de verschillende vormen van ondersteuning, soms vanwege verschillende afspraken met het zorgkantoor, soms te verklaren maar soms ook niet te verklaren. Tegelijkertijd wordt het aantal producten ingedikt. 57. Kunnen we niet onderhandelen over de prijs? Nee. 58. Waarom zou ik lager offreren dan het maximum tarief? Indien er meerdere geschikte aanbieders zijn die allemaal een passende ondersteuning voor een specifieke cliënt kunnen leveren, zullen de gemeenten (indien de cliënt geen voorkeur heeft) de goedkoopste van deze geschikte aanbieders inzetten. Door lager te offreren is de kans groter om ondersteuning te kunnen leveren. 59. Wat zit in het all in tarief? Het tarief is gebaseerd op 100% cliënt contacttijd oftewel direct cliëntgebonden tijd. Een indicatie van 60 minuten is 60 minuten direct cliëntgebonden tijd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook face-to-face-contact zijn met de Cliënt of'op afstand' plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen met de Cliënt). In het all in uurtarief waarvoor Opdrachtnemer offreert zijn alle kosten verdisconteerd. Dit betekent dat alle kosten (personele kosten, directe uren, indirecte uren, reistijd, reiskosten, andere indirecte kosten, overleg over de Cliënt, contact met Opdrachtgever of andere aanbieders, no show, improductiviteit, kapitaalslasten, materiaalkosten, overhead, accountantsverklaring et cetera) in de tarieven zijn 15

16 verwerkt. Facturatie van extra kosten is dus niet mogelijk, tenzij door Opdrachtgever expliciet anders aangegeven. Btw-plichtige aanbieders dienen er rekening mee te houden dat tarieven inclusief Btw zijn. 60.Ik maak ook aanvullende kosten voor overleg over cliënten, gebouwen, materialen, overleg met andere zorgaanbieders, hoe kan ik die declareren? Niet, we vragen van u een all in tarief te offreren, waarin alle kosten zijn opgenomen. 8. Toeleiding naar zorg I indiceren 61. Hoe krijg ik cliënten? U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de naamsbekendheid van uw organisatie. Cliënten hebben keuzevrijheid om te kiezen uit passende aanbieders. Als uw organisatie bekend is bij de doelgroep, zal de kans groter zijn dat ze uw naam noemen. In deze aanbesteding vragen we van u om een omschrijving van uw organisatie. Door hier zo helder en specifiek mogelijk in te zijn, helpt u de consulenten en wijkteams om u te kennen. U kunt ervoor kiezen om lager dan het maximumtarief te offreren zodat u bij gelijke geschiktheid (indien de cliënt geen voorkeur heeft) eerder in aanmerking komt om ondersteuning te leveren. 62. Hoe indiceren gemeenten? Bij de toegang tot ondersteuning zullen Gemeenten altijd deze afwegingen maken, altijd in deze volgorde: 1. Eigen kracht: kan iemand het probleem zelf oplossen? 2. Sociaal netwerk: kan iemand het probleem met behulp van zijn of haar omgeving oplossen? 3. Zijn er voorliggende voorzieningen of is er ondersteuning vanuit andere Regelingen beschikbaar? 4. Zijn er algemene voorzieningen, collectieve of andere voorzieningen beschikbaar die het probleem kunnen oplossen? Hierna volgen de vragen: Welke maatwerkvoorziening / Individuele voorziening is passend voor de Cliënt? Is het belangrijk dat de ondersteuning zo dicht mogelijk in de leefomgeving van de cliënt plaatsvindt? - Welke aanbieders kunnen die passende ondersteuning bieden? Heeft de cliënt een voorkeur voor een aanbieder? Indien er meerdere geschikte aanbieders zijn die allemaal een passende ondersteuning voor een specifieke cliënt kunnen leveren, zullen de gemeenten (indien de cliënt geen voorkeur heeft) de goedkoopste van deze geschikte aanbieders inzetten. 16

17 63. Wat is de rol van de Huisarts bij cliënten < 18 jaar? De huisarts kan verwijzen naar een zorgaanbieder, om ondersteuning te leveren aan cliënten < 18 jaar. 64. Wanneer kan ik starten met leveren van ondersteuning als de huisarts verwijst? U heeft altijd een opdrachtbevestiging vanuit de gemeente (via Vecozo!) nodig om te kunnen starten met de ondersteuning. 9. Planning 65.Wanneer moet ik wat doen? De voorlopige planning (onder voorbehoud van besluit in de 8 colleges van b&w) is 25 augustus publicatie aanbesteding 30 augustus extra bijeenkomst (veel gestelde vragen en informatie over Negometrix en Vecozo) 26 september deadline inschrijving 18 oktober voorlopige gunning 10. Meer informatie 66.Waar kan ik meer informatie vinden? Via de website houden we u op de hoogte. Vragen over de aanbesteding kunt u ook via Negometrix stellen. Telefoon: + 31 (0) (of selecteer Servicedesk als ontvanger in 'Mijn berichten') Op 30 augustus, gedurende de aanbestedingsprocedure houden de Achterhoekse gemeenten een bijeenkomst waarin drie onderwerpen op de agenda staan: - Beantwoorden van vragen (naast de gelegenheid via Negometrix, nota van inlichtingen) - Informatie geven over Negometrix - Informatie geven over Vecozo Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 17

Vragen en antwoorden aanbesteding

Vragen en antwoorden aanbesteding Vragen en antwoorden aanbesteding Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen WMO (inclusief beschermd wonen) 2017-2018 Achterhoekse Gemeenten Status: Concept Datum: 11 aug. 2016 1 Inhoud

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Acht Achterhoekse

Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Acht Achterhoekse Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2017-2018 Acht Achterhoekse Gemeenten Versiebeheer 01: 25-08-2016 02: 09-11-2016 03: 05-04-2017

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en

Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Hulp bij Huishouden 2018 Vijf Achterhoekse Gemeenten

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen 1. Wat is het doel van de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo2015 en Jeugdwet alle leeftijden? a Door de maatwerkvoorzieningen alle leeftijden aan te

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 40 Persoonlijke verzorging 41 Dagbehandeling 42 Vervoerdiensten Productcode Code Omschrijving 40A00 Persoonlijke

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015 Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016 Dinsdag 30 juni 2015 Programma 15.00-15.15 uur Inloop 15.15-15.30 uur Opening door Allet Dopmeijer, adjunct-directeur Dienst Sociaal Domein 15.30-16.00

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen 1.Contracteren Opzet memo werkgroep Tarifering Inleiding De inkoop van Jeugdhulp in de regio Dommelvallei+ krijgt vorm via bestuurlijk aanbesteden. Binnen het bestuurlijk aanbesteden wordt gewerkt met

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Opdracht sociaal domein 2016

Opdracht sociaal domein 2016 Opdracht sociaal domein 2016 Transformatie in de sociale uitvoeringspraktijk Inhoudsopgave Wat willen we met de inkoop/subsidie 2016? Hoe doen we de inkoop/subsidie 2016? - 2 - Inhoudelijk kader Visie

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 1. Inleiding De nieuwe taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gecontracteerd op basis van een arrangementfinanciering.

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015 Inkoop Jeugd en Wmo 2016 27 augustus 2015 Burgemeester Hobolaan Programma informatiebijeenkomst Welkom door wethouder Ton van Balken Voorstellen inkoopteam Aanleiding Wat gaan we lokaal inkopen? Visie

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris Transitie WMO Annelies Wolters Bestuurssecretaris Onderwerpen Introductie De Noorderbrug Verloop aanbestedingen afgelopen jaar Impact inrichting backoffice Ruimte voor specialisme Strategische keuzes komende

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Willen jullie in het kader van de beoordeling van de offertes ook spreken met de aanbieders? Nee, dat zijn we vooralsnog niet van plan.

Willen jullie in het kader van de beoordeling van de offertes ook spreken met de aanbieders? Nee, dat zijn we vooralsnog niet van plan. Zorg voor Elkaar Themabijeenkomst Inkoop Wmo-arrangementen,16 februari 2017 Presentaties door Liselore Ooijen (projectleider Inkoop Wmo-arrangementen) en Jeroen Veenendaal (senior inkoper) Naar aanleiding

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Informatiebijeenkomst PGB Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Recente berichtgeving In twee maanden tijd: Schippers voorziet geen problemen met pgb Drukte verwerken zorgvragen, pgb ers onzeker Massale fraude

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 Domein waarop de vraag betrekking heeft* referentienummer van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Tekst van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Antwoord op

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Toelichting aanbestedingsdocumenten

Toelichting aanbestedingsdocumenten Toelichting aanbestedingsdocumenten voor zorgaanbieders Regionale aanbesteding van zorg via Interactief Aankoopsysteem 1 september 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Aanbestedingsdocument 3. Percelen en subpercelen

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Voorgesteld besluit: 1. Voor de levering van de voorzieningen op het vlak

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per september 2017

Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per september 2017 Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per 2018 5 september 2017 2 Inhoud presentatie Terugblik op bijeenkomst van 20 juni BW & ind. begeleiding: Aanpassingen per 2018 Dagbesteding: Pas op

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Zorg voor Elkaar. Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen. 16 februari 2017

Zorg voor Elkaar. Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen. 16 februari 2017 Zorg voor Elkaar Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen 16 februari 2017 Programma 1. Aanleiding voor de inkoop 2. Tijdpad 3. Wmo-arrangementenmodel op hoofdlijnen 4. Voorgenomen wijzigingen in

Nadere informatie

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Inleiding In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Op 27 juni informeert de gemeente Almere u over de ontwikkelopgaven en het proces rondom de inkoop en subsidieverlening voor 2018. In deze

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Format gegevensuitwisseling

Format gegevensuitwisseling Format gegevensuitwisseling Naam inwoner Straat PC/Woonplaats Naam intaker Functie en organisatie intaker E-mail intaker Geboortedatum BSN Telefoonnummer Datum gesprek Datum aanvraag beschikking Tel.nr.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Individuele Begeleiding per Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017

Individuele Begeleiding per Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017 Individuele Begeleiding per 2018 Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017 2 Inhoud presentatie Aanleiding analyse bestuurlijk contracteren Waar knelt het / kan het beter Scope en vertrekpunten gemeenten voor

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

FOT Beschermd Wonen. d.d

FOT Beschermd Wonen. d.d FOT Beschermd Wonen d.d. 13-06-2017 1 Startdocument BW 2 Kaders van de inkoop beschermd Wonen Inhoudelijk: Visie volgens groeidocument / Dannenberg Realiseren randvoorwaarden een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Uur 42,05 46,47. Uur 66,90 73,94. Conversie: ambulante begeleiding in gezinnen met complexe problematiek - Op locatie instelling

Uur 42,05 46,47. Uur 66,90 73,94. Conversie: ambulante begeleiding in gezinnen met complexe problematiek - Op locatie instelling Concept voorstel categorie en productindeling Deelovereenkomst jeugdhulp (ambulant en residentieel), pleegzorg en crisis. + deelovereenkomst behandeling GGZ Hoofdcategorie Producten Eenhei Bedrag Aandachtspunten/conversietoelichting

Nadere informatie

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Overeenkomsten 1. Procesovereenkomst: start bestuurlijke aanbesteding Onderlinge afspraken over relatie en werkwijze 2. Basisovereenkomst: Zakelijk

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht Concept voorstel categorie en productindeling (Begeleiding/J&O/crisis en pleegzorg) + toevoeging categorie GGZ Hoofdcategorie Producten Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting A. Consultatie A Kennis

Nadere informatie

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014

Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 Afspraken en actiepunten overlegtafel H6 gemeenten, 9 juli 2014 1. Opening en mededelingen Enkele van de zes gemeenten willen ook beschut werk inkopen via deze bestuurlijke aanbesteding. Dit onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Sprekers van vandaag Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam Jan Willem Mooij Nedap Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Ondernemen in de Zorg Financiële professionals in de Zorg 15:05

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2015 Laatste update: 7 april 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Bijeenkomst inkoop 2016-2017 Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Programma Opening door Grietje Kalfsbeek 16.00 Inkoop 2015 en transformatie: waar staan we nu? (Grietje Kalfsbeek) 16.30

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie