Voorwoord Voorjaar 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Voorjaar 2008"

Transcriptie

1

2 2

3 Voorwoord Voorjaar 2008 Lees verder in het volledige boek dat je kunt bestellen via Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het begin van onze reis Hoofdstuk 2: Hoe nu verder? Hoofdstuk 3: Hoe zitten onze hersenen in elkaar? Zit het bewustzijn in die anderhalve kilo? Hoofdstuk 4: Wat is dat, je eigen Ik, je heilige graal? Hoofdstuk 5: Kan je het opsplitsen in verschillende gebieden? Hoofdstuk 6: Gedrag, ziektes en vervormde werkelijkheid: worden we beduveld, of beduvelen we onszelf? Hoofdstuk 7: Wat gebeurt er tijdens en na onze dood? Blijft er nog iets van ons over? Hoofdstuk 8: Zelf-genezing Slotwoord * Literatuurlijst (alleen vermeld in volledige boek) 3

4 Hoofdstuk 1: Het begin van onze reis Heb je je wel eens afgevraagd wat er zo uniek is aan jezelf? Waarom je verschilt van andere mensen? Ach ja, zal je zeggen. Mijn uiterlijk is uniek, en mijn karakter is uniek. Hiermee heb je een punt verdiend, maar dit is niet waar het in dit boek over zal gaan. Het gaat over iets algemeners, en misschien wel veel essentiëler dan die min of meer uiterlijke eigenschappen. Sterker nog, we gaan het hebben over iets ongrijpbaars en onzichtbaars, dat zo sterk in jezelf aanwezig is, dat je er vreemd genoeg totaal overheen kunt kijken. Het is alsof je nu plots tegen een enorme rots loopt die je vantevoren niet hebt gezien. We noemen het bewustzijn nee, dit is niet weer zo n boek over allerlei wazige, fuzzy zaken of over halve healing praktijken of religieuze sektes, maar over iets dat er werkelijk is en dat je niet kunt ontkennen. Net als die rots. Het is er overduidelijk, maar als je vreselijk druk bezig bent met allerlei dagelijkse dingen dan kan je het simpelweg over het hoofd zien, er blind voor zijn. Daar in het land der blinden, eenoog koning is, kan het geen kwaad om je te vertellen over wat de wetenschap heeft bewezen en over de vele open vragen die er nog zijn. Daar gaan we! Het menselijk bewustzijn wordt in de wetenschap vaak bewonderend The Holy Grail genoemd, de Heilige Graal. Deze naam is gekozen omdat de mens al sinds heugenis aan het zoeken is naar de kern hiervan. Ondanks de geweldige ontwikkeling van ons denkvermogen en de wetenschappen, is dit echter nog steeds niet gelukt. Telkens als we verwoed een serie vragen oplossen, komen er weer nieuwe voor in de plaats. Het is alsof er achter iedere deur die we openen, weer nieuwe deuren worden aangetroffen die gesloten zijn. Landscape behind landscape 4

5 Dat maakt dit onderzoek zo leuk: er valt hier nog zeer veel te ontdekken. Ik heb een studie elektronica gedaan, en vind dat de techniek weliswaar verder schrijdt, maar het zijn variaties en uitbreidingen op thema s. De miniaturisering rukt op, maar het principe van een transistor verandert er niet door. Bij het onderwerp dat ik hier echter behandel, heeft de wetenschap slechts een karkas staan. Het gebouw is niet af. Sterker nog, we staan nog aan het prille begin van een geheel onderzoekers tijdperk. Hoofdstuk 2: Hoe nu verder? Laat je niet gek maken door te proberen het antwoord te vinden op al die opzwepende en hoogdravende vragen en opmerkingen zoals: Who are you in this world. What makes you who you are in this world? Waar ben je van gemaakt? Hoe zien je geest en je nadenkende ik eruit? Begrijp jezelf en ben je daarvan bewust. Het kan echter geen kwaad om eens een kijkje te nemen in de wereld der wetenschappen. Ik heb geprobeerd van al die moeilijke artikelen die ik heb gelezen, enkele interessante samenvattingen te maken. Een greep vanuit de filosofie, neurowetenschappen en het bovennatuurlijke. Dit laatste is meer dan religie alleen, omdat religie gekoppeld is aan een God, en dat willen we hier even niet. Bovennatuurlijk staat eigenlijk voor al datgene dat niet door de wetenschap verklaard kan worden. Natuurlijk zijn er nog veel meer wetenschapsgebieden, wegen die naar Rome leiden! Uit genoemde drie gebieden is echter erg veel informatie te halen. Immers, we hebben de (neuro-)wetenschap, we hebben de Bovennatuurlijke dingen die daarbuiten vallen, en dan nog de theorie, de filosofie. Wat wil je nog meer om een lekker gerecht klaar te maken? We gaan hier zogezegd in de mix, en hopelijk niet in de mist. Je zult me niet horen brabbelen over allerlei hoogdravende zaken en nieuwe theorieën die iedereen uit de duim kan zuigen, maar voornamelijk over feiten. En het leuke is dat je heel veel artikelen uit deze ogenschijnlijk totaal verschillende gebieden... met elkaar in verband kunt brengen! We krijgen een overheerlijk roerbak-gerecht. Ook is het zo dat filosofen in het verleden theorieën opschreven die later in de biomedische wetenschap bewezen werden. Zo zou een biomedische vraag ook beantwoord kunnen worden vanuit de bovennatuurlijke hoek. Over Neurowetenschappen (biomedisch) lees je meer in Hoofdstuk 3. Over Filosofie lees je meer in Hoofdstuk 4, 5 en 6. Over het Bovennatuurlijke (inclusief de Dood) lees je meer in Hoofdstuk 7. 5

6 Bij elk van deze drie belangrijke richtingen maak ik onderverdelingen in zogenaamde thema s. Elk thema behandelt een apart onderwerp dat als zelfstandig deel van de betreffende richting kan worden gezien. Zie hier mijn beschouwing... Uiteraard zijn vele andere benaderingen mogelijk, maar de mijne geeft je hopelijk een helder overzicht. Met de kennis die je hiermee hebt opgedaan, is er een goede basis gelegd voor Hoofdstuk 8, dat over je zelfinzicht en zelfgenezing gaat. Zelfgenezing via enkele methodes van aanpak. Hoofdstuk 3: Hoe zitten onze hersenen in elkaar? Zit het bewustzijn in die anderhalve kilo? In de voorgaande hoofdstukken hebben we een tipje van de filosofische sluier opgelicht. Met sluier bedoel ik gewaad, en niet waas of wazig. Nu komen we bij de harde neurowetenschappen. Ik zeg hard, omdat bij wetenschap heel veel fenomenen meestal altijd eerst technisch onderbouwd bewezen moeten worden voor ze geaccepteerd kunnen worden. In het hoofdstuk over de hersenen vertel ik je eerst algemeen over hoe een hersencel werkt, en welke verschillende hersengebieden je bezit, en wat hun functies zijn. Vervolgens deel ik een aantal onderwerpen op in Thema s. Dit doe ik ook bij de hoofdstukken over filosofie en ook bij het gedeelte dat over het bovennatuurlijke gaat. Ik zal laten zien dat we veel kunnen leren door afwijkend gedrag en allerlei hersenziektes te bestuderen alsook door ons DNA te bestuderen. Hoofdstuk 4: Wat is dat, je eigen Ik, je heilige graal? In plaats van het direct beantwoorden van deze vraag, zullen we eerst proberen te omschrijven: - Hoe kunnen we het begrip bewustzijn omschrijven? Waarom bestaat het bewustzijn? 6

7 Wat zijn zombies? Deze vragen worden beantwoord in het volledige boek. Hoofdstuk 5: Kan je het opsplitsen in verschillende gebieden? Wat stellen jullie weer ingewikkelde vragen... Hoe bedoel je? Nee, je bewustzijn kan je niet opsplitsen, maar je Ik wel. Dit heeft te maken met het feit dat je toch uit allemaal verschillende karaktertjes bestaat, die samen 1 geheel vormen. Je ziet vaak dat als iemand een hersenziekte heeft gehad, er sprake is van een karakterverandering. In het volledige boek kom ik hier uitgebreid op terug. Daar zal ik in hoofdstuk 6 in detail het vreemde verhaal vertellen van iemand die een ongeluk kreeg bij het opblazen van een blok steen... en dit op een wel heel speciale manier overleefde. Nu ga ik in op een andere opsplitsing. Namelijk het bestuderen vanuit een aantal benaderingen, die ik Thema s noem, zowel beschouwd vanuit de filosofie, maar ook zijn er thema s gezien vanuit biomedisch gebied / neurowetenschappen, en ook bij de bestudering van het bovennatuurlijke (supernatural). Hier zijn een aantal thema s vanuit de filosofie bekeken: Je ziet het, we kunnen hier een heel eind mee vooruit, en hebben nog bergen werk te verzetten. Ik licht de inhoud van een paar thema s toe in het volledige boek. 7

8 Hoofdstuk 6: Gedrag, ziektes en vervormde werkelijkheid: worden we beduveld, of beduvelen we onszelf? Hier begeven we ons in het schemergebied tussen die van: de filosofie: wat is onze realiteit? Heeft iedereen zijn eigen realiteit? en die van de neurowetenschappen: Wat gebeurt er in ons brein waardoor een bepaalde afbeelding of activiteit verkeerd door ons wordt gezien, verkeerd wordt waargenomen? Ik zal je vertellen over optische illusies, en over Realiteit (een van de thema s in Hoofdstuk 5) met veel leuke voorbeelden en illustraties. Had je gedacht dat alles wat je zag, ook werkelijk zo in elkaar stak precies zoals je het hebt waargenomen? Mis-poes! Je moet er even tegen kunnen dat je waardigheid en trotsheid hier helaas even onderuit moeten worden gehaald. Ik zal je vertellen over het vreemde verhaal van iemand die een ijzeren staaf door zijn hoofd kreeg en een verbijsterende persoonsverandering doormaakte. Hoofdstuk 7: Wat gebeurt er tijdens en na onze dood? Blijft er nog iets van ons over? Hier komen we terecht in het gebied van het bovennatuurlijke en van de religie, dit in tegenstelling tot het gebied van de harde neurowetenschappen. En toch komen we ook terecht in een schemergebied tussen het bovennatuurlijke en de neurowetenschappen. Het is alsof we witte met zwarte verf gaan vermengen. Wel, die verf laat zich gelukkig vermengen. In sommige literatuur lijkt het op olie en water vermengen. Dit gaat simpelweg niet. De een denkt voornamelijk rationeel, in wetenschappelijke termen, de ander ervaart irrationeel, gevoelsmatig. Laten we dit eens proberen te vermengen. Allereerst wil ik het woord irrationeel vervangen door niet - of nog niet - bewezen door de wetenschap, dit klinkt gelijk een stuk beter. Want het vermengen van wetenschap met flauwekul slaat nergens op en zal niets opleveren. Verschijnselen die echter niet - of nog niet zijn bewezen door de wetenschap kunnen in de toekomst wellicht wel worden bewezen. Ik denk dat de wetenschap nooit alles zal kunnen verklaren. Er zijn echter tal van dingen die simpelweg plaatsvinden omdat ze op verschillende manieren zijn geconstateerd. Ze zijn voldongen feiten. Voorbeelden zijn: OBE, ofwel Out-Of-Body Experiences, buiten het lichaam treden. Hiervan zijn inmiddels zulke talrijke scherpe waarnemingen gedaan dat we niet anders kunnen concluderen dan dat het fenomeen bestaat. Echter de neurowetenschap heeft hier slechts gedeeltelijk verklaringen voor. In mijn Grote Boek ga ik hier dieper op in. NDE, de Near-Death Experiences, ofwel Bijna-dood ervaringen. Ook hiervan zijn talrijke scherpe waarnemingen gedaan. In mijn Grote Boek ga ik hier dieper op in. 8

9 De DOOD zelf. Niemand zal dit fenomeen ontkennen, maar wat erna gebeurt, kan de neurowetenschap niet meten, dus niet weten! Immers, als de lichaamscellen dood zijn, kan er niets meer gemeten of geregistreerd worden door welke meetapparatuur dan ook. En bij de wetenschap betekent dat einde verhaal: ik kan het niet zien dus bestaat het voor ons niet. Als je wilt onderzoeken wat er tijdens en na de dood gebeurt, kunnen we handig gebruik maken en veel leren van de eerstgenoemde twee fenomenen, OBE en NDE. Door het ondervragen van mensen die zoiets hebben meegemaakt, leren we hier veel over, en kunnen we die kennis gebruiken om eens een kijkje achter De Schermen Van De Dood te nemen. Het lijkt erop dat Magere Hein hier niet blij mee is! Hij duldt geen pottenkijkers achter de Schermen! In dit hoofdstuk over het buitenzintuiglijke vertel ik je eerst in het algemeen over de verschillende begrippen en fenomenen, wat wij hierover weten en wat de wetenschap hierover te vertellen heeft. Vervolgens deel ik een aantal onderwerpen die met leven en dood te maken hebben weer op in Thema s, zoals ik in vorige hoofdstukken ook heb gedaan. Ik zal laten zien dat we veel kunnen leren over de dood door OBE s en NDE s te bestuderen, en zal je iets vertellen over mijn inzicht in waarom we hier op aarde zijn, waarom er tijd en vergeten kennis bestaat, en of / hoe de kern van ons wezen, en ons bewustzijn, voort zal bestaan na de dood van ons stoffelijke, fysieke lichaam. Hoofdstuk 8: Zelf-genezing De geest is krachtiger dan we denken. Zij is in staat tot zelf-genezing, ook wel bekend als self-healing. Zelf-genezing is echter niet of beperkt toepasbaar bij fysische of genetische hersendefecten. Het begint bij de geest, zeggen ze wel eens. De geest straalt uit naar het lichaam. Vele ziektes zijn dan ook van psychosomatische aard: psycho (geest) en somatisch (lichaam). Oftewel, het lichaam wordt uiteindelijk ziek als de geest problemen heeft. Middelen om de geest gezond te houden zijn onder meer: - yoga-technieken - meditatie en alfa training. Alfa betekent een rustige hersenactiviteit verkrijgen, waardoor lichaam en geest in balans komen. Wat weer tot een groter gevoel van geluk leidt. 9

10 Zelfgenezing: uiteindelijk moet je het zelf doen. Pillen onderdrukken slechts symptomen (bijvoorbeeld werking in ons onbewuste limbisch systeem, zoals op een harde chemische wijze angsten onderdrukken), en pakken het niet bij de roots aan. Dit zou wel moeten gebeuren om een permanent resultaat te kunnen krijgen. Psychotherapie: praten, helpt al. De geest heeft een enorm healend vermogen. Theorie Ik zal je vertellen over de theorie genaamd het holografisch universum, en over hoe informatie alom tegenwoordig is. Het gaat er voornamelijk om, hoe je in die grote alom tegenwoordige bibliotheek van informatie de weg zult kunnen vinden. Net als bij het zoeken via het internet, geldt dit ook voor het zoeken via je eigen geheugen. Praktijk Ik zal je vertellen over de praktijk. Ook geef ik tips voor een geestelijk gezonde levensstijl en het bereiken van je ambities. Hierbij maak ik gebruik van wat ik zelf heb ervaren en gelezen in die vele jaren dat ik leef, maar ik voeg hier ook mijn eigen mening en adviezen aan toe. Ook heb ik een persoonlijke ervaring meegemaakt die ik je niet wil onthouden. Slotwoord Lees verder in het volledige boek dat je kunt bestellen via 10

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie

'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie 6 'Ik kan me nergens toe zetten' Werk aan je motivatie Jennifer zat alleen thuis en kon zichzelf niet motiveren om ook maar iets te doen. Sinds ze depressief was geworden, bracht ze steeds meer tijd thuis

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie