Oit tentamen bestaat uit 49 vragen waarvan 2 open vragen en 47 meerkeuzevragen. Voor dit tentamen kun je maximaal 98 punten behalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oit tentamen bestaat uit 49 vragen waarvan 2 open vragen en 47 meerkeuzevragen. Voor dit tentamen kun je maximaal 98 punten behalen."

Transcriptie

1 Tentamen Thema bnormale celgroei vrijdag 28 juni :30-16:30 Naam: Examennummer: Oit tentamen bestaat uit 49 vragen waarvan 2 open vragen en 47 meerkeuzevragen. Voor dit tentamen kun je maximaal 98 punten behalen. e meerkeuzevragen zijn herkenbaar aan het symbool... en genummerd, de open vragen zijn herkenbaar aan het symbool 000 en van een rangnummer voorzien met een lettercode. Instructies. Controleer of je een opgavenformulier, een bijlage, een antwoordblad en een computerformulier hebt gekregen.. Controleer of van het opgavenformulier en het antwoordblad aile pagina's bedrukt zijn.. Schrijf op aile bladen van het antwoordblad, op het computerformulier en op dit voorblad je naam en je examennummer in de daarvoor aangegeven ruimte.. Geef de antwoorden op de meerkeuzevragen (...) op het computerformulier.. Geef de antwoorden van de open vragen (000) op het antwoordblad.. Let bij het beantwoorden van de open vragen op het volgende: is er beperkingen gesteld worden aan je antwoord tell alleen het eerste deel van je antwoord dat binnen de beperkingen blijft mee. ijvoorbeeld: als er twee argumenten worden gevraagd en je noemt er drie, dan tellen alleen de eerste twee argumenten mee. ijvoorbeeld: leg je je antwoord uit in 100 woorden terwijl gevraagd is dit in 50 woorden te doen, dan tellen alleen de eerste 50 woorden van je antwoord mee.. Let bij het beantwoorden van de meerkeuze vragen op het volgende: Per vraag is slechts een alternatief juist. ij het invullen van meerdere alternatieven wordt het antwoord altijd foul gerekend.. is je bij het beantwoorden van de open vragen ruimte te kart hebt maak dan gebruik van de achterkant van het antwoordblad waarop de vraag beantwoord moet worden.. Controleer voor het inleveren zorgvuldig of je aile vragen hebt beantwoord, of je aile meerkeuzevragen op het computerformulier hebt ingevuld en of je overal je naam en examennummer hebt ingevuld.. Opmerkingen over dit tentamen kan je op de achterzijde van dit voorblad schrijven. Juni 2002 Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam 1/1~

2

3 laaskanker 2p... 1 Met welke klacht presenteert een patient met blaaskanker zich meestal bij de huisarts? recidiverende urineweg infecten pijn in de blaasregio C bloed pjassen moeilijker uitplassen fbeelding 1 In afbeelding 1 zie je een plaatje van een P preparaat. eze afbeelding is in de bijlage in kleur weergegeven. 2p... 2 Wat wordt hierin afgebeeld? spierinvasief groeiend urotheelcelcarcinoom een carcinoma in situ C een oppervlakkig groeiend papillair urotheelcelcarcinoom een blaasontsteking ij het eerste polikliniek bezoek na de opname voor een transurethrale resectie van een blaastumor krijgt een patient te horen, dat er een blaaskanker is verwijderd, die kwaadaardig is maar oppervlakkig groeit in het slijmvlies. 2p... 3 Over welk patholoog-anatomisch stadium gaat het hier? 2p... 4 C pta pt1 pt2 pta en/of pt1 Hoe groot is de kans op recidivering van een dergelijke tumor? 10% 30% C 50% 70% 3/16

4 ij patholoog-anatomisch onderzoek is bij een patient carcinoma in situ gediagnosticeerd. 2p... 5 Waf zou u de patient voor behandeling adviseren? C afwachten en regelmatig, iedere 3 maanden, met cystoscopie controleren systemische chemotherapie 3 kuren intraveneus intravesicale chemotherapie spoelingen, 1 x per week gedurende 6 waken intravesicale CG spoelingen 1 x per week gedurende 6 waken 2p... 6 Indien carcinoma in situ niet verdwijnt met de behandeling waf zijn dan de mogelijkheden voor verdere behandeling? er is geen dringende noodzaak deze oppervlakkige afwijking te blijven behandelen omdat de kans op progressie tach klein is nag een kuur blaasspoelingen C bestraling van de blaas 0 een radicale cystectomie ij een patient met een blaastumor wordt ook een IVP (intraveneus pyelogram) gemaakt. 2p... 7 Om welke reden wordt dit gedaan? bij blaastumoren komen dezelfde soort tumoren oak in de hogere urinewegen voor voor de evaluatie wordt met een IVP naar de functie van de nieren gekeken C soms vindt je niertumoren, wat niet gemist mag worden 0 hiervoor is geen reden, je kunt beter een echo van de nieren doen 2p... 8 Indien de patholoog-anatoom een tumor beschrijft als T2 in het TNM systeem, hoe diep infiltreert de tumor dan? tot in de mucosa tot in de detrusorspierlaag C tot in het vet rondom de blaas tot in de aangrenzende organen 2p... 9 Waf is karakteristiek voor de urinecytologie bij blaaskanker? C sensitiviteit hoog laag hoog laag specificiteit hoog hoog laag laag 4/16

5 e mogelijkheid van screening voor blaaskanker in risicogroepen wordt wel eens overwogen. 2p Waaram kamt dit niet van de grand? de testen zijn te duur de testen zijn te weinig specitiek C risicagraepen zijn maeilijk at te bakenen 0 de testen zijn te pijnlijk Een patient met hematurie (casus 1) Een veertigjarige man ziet op een ochtend dat zijn urine limonade rood verkleurd is. Hij is er verbaasd over, maar schenkt er verder geen aandacht aan. e volgende urinelozing is al wat helderder, en's avonds is er niks bijzonders meer te zien. Twee weken later echter treedt deze verkleuring weer op. e man begint zich nu wat ongerust te maken en gaat naar de huisarts. 2p Wat doe je als huisarts allereerst? je stelt de man gerust, en adviseert hem bij pijnklachten of koorts terug te komen je zendt hem naar de radioloog voor een buik-overzichtsfoto C je verricht een urine-onderzoek met microscopie 0 je laat een bloedonderzoek doen naar de nierfunctie ij de anamnese van patienten met hematurie is het van belang naar een aantal kenmerken te vragen. 2p Welke van onderstaande kenmerken is hierbij niet van belang? voedselgebruik medicijngebruik C allergie 0 sportactiviteit 2p ij welke van de volgende aandoeningen treedt pijnloze hematurie op? niertumoren blaasontsteking C urinewegstenen 0 prostatitis ~/16

6 Een patient met hematurie (casus 2) Een hematuriepatient slikt al sinds een jaar na het doormaken van een diep veneuze trombose een antistollingpreparaat. 2p Welke van de volgende uitspraken hierover is juist? het gebruik van bloedverdunners veroorzaakt vaak hematurie hematurie bij gebruik van antistollingpreparaten duidt op een ontregelde instelling van de medicatie C bloedverdunners dienen meteen gestopt te worden bij hematurie 0 patienten met hematurie moeten bij het gebruik van bloedverdunners een volledige analyse ondergaan e huisarts verwijst de patient naar een uroloog. eze onderzoekt de patient, maar vindt geen afwijkingen. aarna verricht hij een echografie van de nieren en de blaas. ij echografie wordt een onduidelijke afwijking aan de rechter nier gezien. aarom wordt vervolgens een intraveneus pyelogram gemaakt (zie afbeelding 2, let op de pijlen). fbeelding 2 2p ij welke van de volgende entiteiten past deze foto, gezien de bevindingen van de echo, het meest? een pyelumsteen van de rechter nier een bloedstolsel C een niertumor een pyelumtumor 6/16

7 e uroloog laat urine voor onderzoek afnemen. 2p Welk onderzoek zou een bewijs kunnen leveren voor het bestaan van een pyelumtumor? urinecytologie urine kristallen C zuurgraad leucocyturie Prostaatkanker hr T. is 47 jaar en heeft prostaatkanker. Twee jaar geleden is hij geopereerd aan zijn prostaat. Hierbij werd een slecht gedifferentieerd adenocarcinoom verwijderd, dat door het prostaatkapsel groeide. e pathologische snijvlakken waren positief (tijdspunt, maand 0). Hieronder zie je het verloop van PS, lkalisch Fosfatase entestosteron nadien (zie afbeelding 3). fbeelding ~ 0 ~ () c E I Maanden I 7/16

8 2p Welke therapie zou ingesteld kunnen zijn op tijdstip C? LHRH-agonist LHRH-antagonist C anti-androgene therapie 0 radiotherapie 2p Welke van de volgende uitspraken over langdurige hormonale therapie is juist? langdurige hormonale therapie leidt in diermodellen tot selectie van hormoonresistente prostaatcarcinoomcellen langdurige hormonale therapie kan het beste intermitterend gegeven worden C langdurige hormonale therapie is het goedkoopst in de vorm van een orchidectomie langdurige hormonale therapie geeft alleen in het eerste stadium libidoverlies Op tijdstip 0 blijkt bij laboratoriumcontrole het kreatinine van dhr T. verdubbeld te zijn. ij rectaal onderzoek wordt geen afwijking gepalpeerd. 2p Welke van de volgende beweringen hierover is juist? dit is ten gevolge van de spierafbraak bij langdurige hormonale therapie dit duidt op een renale metastase C dit duidt op postrenale obstructie door een locaal recidief 0 dit duidt op een retroperitoneale Iymfekliermetastase Op tijdstip E start dhr T. met een experimentele Fase II therapie met een signaltransducer inhibitor. 2p Waf is de reden deze therapie aan te bieden? C zijn voortdurende PS-stijging het gevaar op pathologische fracturen de androgeenongevoeligheid van de metastasen het minimaliseren van bijwerkingen van de hormonale therapie Op tijdstip E ervaart dhr T. flinke pijn in zijn linker schouder na een vriendschappelijke schouderduw. 2p Wat doe je als huisarts? C je herhaalt de botscan om progressie aan te tonen je schrijft een pijnstiller voor, en laat patient na twee weken terug komen op uw spreekuur om te horen hoe het gaat je vermoedt een pathologische fractuur, en laat terstond een rontgenfoto maken je kunt niets doen, want er is kans op een fractuur en het is waarschijnlijker dat dit het gevolg is van osteoporose dan van een metastase 9/16

9 2p Wat is de gemiddelde levensverwachting van dhr T. op punt E van de curve? 6 maanden 12 maanden C 36 maanden 0 2 weken e zonen van dhr T. zijn 13 en 16 jaar ud bij zijn overlijden. 2p Wat adviseer je hen? C je adviseert hen dagelijks selenium te slikken ter voorkoming van prostaatkanker je adviseert hen genetisch onderzoek te laten verrichten op p53 of PTEN genmutaties je adviseert hen vanaf het 25-ste jaar het PS te laten controleren je adviseert hen in contact te blijven met een uroloog voor toekomstige ontwikkelingen ij prostaatkanker speelt de androgeenreceptor een grate rol. 2p Waf is de androgeenreceptor? een membraan gebonden eiwit dat een transcriptie cascade activeert een metabool enzym waarvan het katalytisch domein door androgenen geregeld wordt C een eiwit dat na androgeen binding translatie reguleert een eiwit dat via N binding transcriptie reguleert Een prostaatkankercel zander androgeenreceptor is ontstaan uit een prostaatkankercel, die in het begin androgenen nodig had voor groei. 2p Welke van de volgende uitspraken hierover is juist? die Gel is nag steeds androgeen-afhankelijk de androgeen receptor cascade is constitutief actief geworden C chemotherapie zal beter aanslaan omdat de Gel sneller groeit 0 androgeen-ablatie heeft geen effect meer op groei van de Gel Je beoordeelt een onderzoeksvoorstel op het gebied van prostaatkanker. 2p Wat is het minst belangrijke criterium voor het beoordelen van dat wetenschappelijk onderzoeksproject? klinische relevantie van de vraagstelling haalbaarheid van het project C gebruik van humaan materiaal in het onderzoek 0 beschikbaarheid van het materiaal 10/16

10 In het onderzoeksproject van cn microarrays. wordt voorgesteld tumormateriaal te analyseren met behulp 2p Welke van de hieronder aangegeven toepassingen is niet mogelijk met de cn microarray technologie? het onderscheiden van kankerweefsel van normaal weefsel het onderscheiden van verschillende kanker subtypes C het identificeren van expressie van een specifiek gen het zichtbaar maken van basepaar veranderingen Huidkanker- igemeen Verschillende lagen in de epidermis zijn: 1 stratum granulosum; 2 stratum spinosum; 3 stratum basale; 4 stratum lucidum; 5 stratum corneum 2p In welke volgorde komen deze lagen voor in de epidermis, te beginnen met de diepst liggende laag? 1,2,3,4,5 3,1,5,4,2 C 3,2,1,4,5 0 4,3,2,1,5 E 5,3,1,2,4 11/16

11 fbeelding 5 fbeelding 5 is in de bijlage in kleur weergegeven. 2p Welke van de personen in afbeelding 5 heeft of welke hebben huidtype 1 a 2? alleen persoon 2 en 3 C alleen persoon 3 en 4 alleen persoon 1 en 4 E alleen persoon 1 F alleen persoon 4 G alleen persoon 1 en 2 H 1, 2, 3 en 4 2p Welke van deze personen zal op basis van zijn of haar huidskleur de kleinste kans hebben op het ontwikkelen van huidkanker? persoon 1 persoon 2 C persoon 3 persoon 4 In je praktijk meldt zich een patient, die je verdenkt van xeroderma pigmentosum (XP). 2p Hoe heel de 'database' op het internet, waarin belangrijke informatie over genetische syndromen in het algemeen zijn vastgelegd en waar je terecht kunt voor nadere inlichtingen over deze zeldzame erfelijke afwijking? napster OMIN C Pubmed OI 12/16

12 e volgende uitspraken worden gedaan: 1 UV straling wordt in de dermatologie bij psoriasis en eczeem toegepast, omdat daardoor het immuunsysteem van de huid wordt onderdrukt; 2 ij gebruik van immunosuppressiva neemt de incidentie van basaalcelcarcinoom meer toe dan die van andere vormen van huidkanker. 2p Welke van deze uitspraak is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen en 2 Huidkanker- basaalcelcarcinoom 2p 000 a Leg in maximaal 40 woorden uit hoe het komt dat de incidentie van het basaalcelcarcinoom nag steeds verontrustend toeneemt. 2p Welke van de onderstaande factoren gaat niet gepaard met een verhoogd risico op het ontstaan van een recidief van het basaalcelcarcinoom? geslacht leeftijd C H-zone in het gelaat 0 tumorgrootte Een aantal patienten zijn: 1 een jonge patient met een sprieterig groeiend basaalcelcarcinoom in het gelaat; 2 een jonge patient met een sprieterig groeiend basaalcelcarcinoom op de romp; 3 een jonge patient met recidief basaalcelcarcinoom in het gelaat; 4 een ude patient met recidief basaalcelcarcinoom op de romp. 2p Wel~e van deze patienten komt of welke komen in aanmerking voor ""'-- Mohs chirurgie? alleen 1 en 2 C alleen 1 en 3 alleen 2 en 3 E alleen 2 en 4 F 1,2,3en4 13/16

13 fbeelding 6 fbeelding 6 is in de bijlage in kleur weergegeven. 2p Welke klinische verschijningsvorm heeft het basaalcelcarcinoom in afbeelding 6? acrolentinineus superficieel C nodeus nodo-ulceratief e volgende beweringen worden gedaan over het basaalcelcarcinoom: 1 Het basaalcelcarcinoom metastaseert zelden; 2 Mohs chirurgie is de therapie met de minste recidiefkans; 3 Oppervlakkige vormen kunnen met fotodynamische therapie worden behandeld. 2p Welke van deze beweringen is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen 2 alleen 3 E alleen 1 en 2 F alleen 1 en 3 G alleen 2 en 3 H 1, 2 en 3 Huidkanker- melanoom 2p Wat is bij danker gekleurde afrikanen de meest voorkomende vorm van het melanoom? lentigo maligna melanoom nodulair melanoom C acrolentigineus melanoom 0 superficieel spreidend melanoom 14/16

14 Een 46 jarige patiente ondergaat een diagnostische excisie, en blijkt een melanoom te hebben. reslow dikte: 0,8 mm. Lokalisatie: rechter onderarm. 2p Wat is de volgende therapeutische stap? regionale perfusie electieve Iymfklierdissectie C polychemotherapie met interferon amputatie rechter onderarm E reexcisie met 1 cm marge e volgende beweringen worden gedaan over het melanoom: 1 e prognose van het melanoom correleert met de reslow-dikte; 2 Het melanoom is de enige huidkanker, die niet zonlicht-gerelateerd is. 2p Welke van deze beweringen is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen 2 1 en 2 2p Via welke weg metastaseert het melanoom? C bioed-lever-hersenen bloed-huid-hersenen lymfe-lymfeklieren-bloed Iymfe-lever-hersenen 2p 000 b Leg in maximaal 40 woorden uit hoe het komt dat de sterfte door het melanoom niet toeneemt, terwijl de incidentie nag steeds toeneemt. Huidkanker- plaveiselcelcarcinoom e volgende beweringen worden gedaan over het plaveiselcelcarcinoom: 1 Het plaveiselcelcarcinoom kan door humaan papilloma virus (HPV) ge"jnduceerd worden; 2 Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat uit keratinocyten. 2p Welke van deze beweringen is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen 2 1 en 2 15/16

15 e volgende beweringen worden gedaan over het plaveiselcelcarcinoom: 1 Het plaveiselcelcarcinoom heeft de differentiatie van cellen uit het stratum spinosum; 2 Het plaveiselcelcarcinoom komt vaker voor bij vrouwen. 2p Welke van deze beweringen is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen 2 1 en 2 e volgende beweringen worden gedaan over hat plaveiselcelcarcinoom: 1 e ziekte van owen is een plaveiselcelcarcinoom in situ; 2 Mannelijke kaalheid is een van de risicofactoren voor hat ontstaan van plaveiselcelcarcinomen op hat hoofd. 2p Welke van deze beweringen is of welke zijn juist? alleen 1 C alleen en 2 Huidkanker- actische keratose 2p Welke van de volgende beschrijvingen is karakteristiek voor de histologie van een actinische keratose? hoge mitosefrequentie wanordelijke uitrijping C ingroei in de papillaire dermis 0 afwezigheid van parakeratose Een aantal behandelmethoden zijn: 1 een behandeling met efudixcreme (5-fluorouracil); 2 fotodynamische therapie; 3 cryotherapie met vloeibaar stikstof. 2p Met welke van deze methoden kan actinische keratose worden behandeld? alleen 1 C alleen 2 alleen 3 E alleen 1 en 2 F alleen 1 en 3 G alleen 2 en 3 H 1, 2 en 3 Cantraleer of je je naam ap!1j.q pagina's van de antwaardbladen her tentamen, de antwaardbladen en her camputerfarmulier in. Einde hebt gezet en lever 16/16

Huidkanker. Melanoom. Plaveiselcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom. Diagnostiek en behandeling

Huidkanker. Melanoom. Plaveiselcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom. Diagnostiek en behandeling Huidkanker Melanoom Plaveiselcelcarcinoom Basaalcelcarcinoom Diagnostiek en behandeling Is het huidkanker? Welke huidkanker? Hoe wordt de diagnose gesteld? Verhaal Hoe lang bestaat de afwijking? Verandering?

Nadere informatie

Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie

Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie Casuistiek Hr. B 21/1/77 -Macroscopische hematurie, geen pijnklachten, geen koorts, geen mictieklachten - VG: astma - Med: pulmicort

Nadere informatie

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht Urologie Richard van der Linden Thijn de Vocht Qais Niemer Laurens Donkers Richard van der Linden Thijn de Vocht 2 John Verhulst Urologie? Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met ziekten in de

Nadere informatie

Blaaskanker, informatie over behandeling Urologie

Blaaskanker, informatie over behandeling Urologie Blaaskanker, informatie over behandeling Urologie Beter voor elkaar 2 In Nederland wordt per jaar in totaal bij ongeveer 5.200 mensen blaaskanker vastgesteld. Daarvan hebben circa 2.600 mensen een spierinvasief

Nadere informatie

Huidletsels door immuunsuppressieve behandeling en zonblootstelling

Huidletsels door immuunsuppressieve behandeling en zonblootstelling Huidletsels door immuunsuppressieve behandeling en zonblootstelling Hoe opsporen en behandelen? Prof. Dr Katia Ongenae Kliniek voor Huidziekten Universitair Ziekenhuis Gent Huidletsels door immuunsuppressieve

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis Plastische Chirurgie Plaveiselcelcarcinoom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In deze folder leest u wat een plaveiselcelcarcinoom inhoudt en welke behandelingen er bij Plastische Chirurgie

Nadere informatie

Fotodynamische therapie

Fotodynamische therapie Bij u is de volgende huidaandoening geconstateerd: Basaalcelcarcinoom Actinische keratose Ziekte van Bowen Met deze folder willen wij u informeren over fotodynamische therapie bij basaalcelcarcinoom, actinische

Nadere informatie

Blaaskanker Radboud universitair medisch centrum

Blaaskanker Radboud universitair medisch centrum Blaaskanker Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Anatomie van de blaas 1 3. Wat is blaaskanker? 2 4. Oorzaken van blaaskanker 2 5. Onderzoeken 3 6. Behandeling niet-spierinvasieve blaaskanker 3 7. Behandeling

Nadere informatie

blaasspoelingen met BCG

blaasspoelingen met BCG patiënteninformatie blaasspoelingen met BCG Uw uroloog heeft met u afgesproken dat u een aantal blaasspoelingen met BCG krijgt. Dit is een middel om de afweerreactie van uw blaas te vergroten. Waarom zijn

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Huidkanker ExpertiseCentrum

Patiënteninformatie. Huidkanker ExpertiseCentrum Patiënteninformatie Huidkanker ExpertiseCentrum Inhoudsopgave Pagina Huidkanker: Onze zorg 4 Huidkanker komt veel voor 4 Topteam Dermatologie Tergooi 4 UV-licht en huidkanker 5 Wat is huidkanker? 5 Actinische

Nadere informatie

Plaveiselcel carcinoom Plastisch chirurgie

Plaveiselcel carcinoom Plastisch chirurgie Plaveiselcel carcinoom Plastisch chirurgie Wat is een plaveiselcelcarcinoom Het plaveiselcelcarcinoom van de huid is een kwaadaardige vorm van huidkanker. Het ontstaat in de opperhuid en kan soms uitzaaien

Nadere informatie

Blaasspoeling met cytostatica tijdens de opname na een blaasoperatie

Blaasspoeling met cytostatica tijdens de opname na een blaasoperatie Blaasspoeling met cytostatica tijdens de opname na een blaasoperatie Informatie voor patiënten over een blaasspoeling met epirubicine en mitomycine na een blaasoperatie op de verpleegafdeling urologie.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

Knobbels en Bobbels. tumor = zwelling cancer = kreeft/ krab. Hoe ontstaat een tumor?

Knobbels en Bobbels. tumor = zwelling cancer = kreeft/ krab. Hoe ontstaat een tumor? Knobbels en Bobbels tumor = zwelling cancer = kreeft/ krab Gerald van den Top Universiteitskliniek voor Paarden Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht Hoe ontstaat een tumor? de reparatie straling

Nadere informatie

PHOTO DYNAMISCHE THERAPIE (PDT)

PHOTO DYNAMISCHE THERAPIE (PDT) PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum PHOTO DYNAMISCHE THERAPIE (PDT) In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de Photo Dynamische Therapie (PDT) bij actinische

Nadere informatie

BASAALCELCARCINOOM FRANCISCUS VLIETLAND

BASAALCELCARCINOOM FRANCISCUS VLIETLAND BASAALCELCARCINOOM FRANCISCUS VLIETLAND Wat is basaalcelcarcinoom? Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of basalioom) is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker

Nadere informatie

Wat is een basaalcelcarcinoom? Hoe krijgt u een basaalcelcarcinoom?

Wat is een basaalcelcarcinoom? Hoe krijgt u een basaalcelcarcinoom? Basaalcelcarcinoom Wat is een basaalcelcarcinoom? Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of basalioom) is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt een

Nadere informatie

Urologie Hematurie en PSA

Urologie Hematurie en PSA Urologie Hematurie en PSA Marina Hovius en George van Andel, urologen Susanne van Laatum, huisarts 15 januari 2016 Casus 1 Vrouw van 63 jaar, blanco VG, 2 vaginale bevallingen heeft recidiverend urineweginfecties

Nadere informatie

BASAALCELCARCINOOM 303

BASAALCELCARCINOOM 303 BASAALCELCARCINOOM 303 Inleiding De dermatoloog heeft bij u een basaalcelcarcinoom (basalioom) geconstateerd. In deze folder staat meer informatie over een basaalcelcarcinoom en de behandelmogelijkheden.

Nadere informatie

Blaasspoelen met BCG/Mitomycine/Epirubicine

Blaasspoelen met BCG/Mitomycine/Epirubicine Urologie Blaasspoelen met BCG/Mitomycine/Epirubicine Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep De uroloog heeft met u gesproken over het doel van blaasspoelingen.

Nadere informatie

Wat zijn de verschijnselen? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de behandeling?

Wat zijn de verschijnselen? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de behandeling? Basaalcelcarcinoom Uw behandelend arts heeft een basaalcelcarcinoom bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Wat is een basaalcelcarcinoom?

Nadere informatie

Dermatologie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis

Dermatologie. Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis Dermatologie Plaveiselcelcarcinoom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Wat is een plaveiselcelcarcinoom? Plaveiselcelcarcinoom van de huid is een kanker van de huid. Het begint in de bovenste laag

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker Afdeling: Urologie Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker Verwijderen van de blaas met aanleg van urineomleiding Radicale cystectomie met urinedeviatie vlgs Bricker Inleiding Tijdens uw bezoek aan

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Huidkanker. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Huidkanker. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Huidkanker Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Blaasspoeling met Immucothel. Urologie

Blaasspoeling met Immucothel. Urologie Blaasspoeling met Immucothel Urologie Inleiding Blaasspoelingen Zoals u hebt gehoord van uw behandelend uroloog zijn er in uw blaas poliepen waargenomen. Een poliep is een gezwel. Hoewel deze poliepen

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier gevoeld. Een knobbel in de schildklier wordt ook wel een schildkliernodus

Nadere informatie

Verwijderen van de blaas / Bricker

Verwijderen van de blaas / Bricker Verwijderen van de blaas / Bricker Urologie Beter voor elkaar 2 Verwijderen van de blaas met aanleg van urineomleiding Radicale cystectomie met urinedeviatie vlgs Bricker Inleiding Tijdens uw bezoek aan

Nadere informatie

22. Basaalcelcarcinoom

22. Basaalcelcarcinoom 22. Basaalcelcarcinoom Dermatologie Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is een basaalcelcarcinoom? Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of basalioom) is de meest

Nadere informatie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie

Verwijderen van een zaadbal via de lies. Inguinale orchidectomie Verwijderen van een zaadbal via de lies Inguinale orchidectomie Inhoudsopgave Inleiding... 1 De operatie... 1 Na de operatie... 2 Bloedverdunners... 2 Ontslag... 3 Tot slot... 4 Ruimte voor vragen... 5

Nadere informatie

Blaasspoeling met BCG

Blaasspoeling met BCG Blaasspoeling met BCG Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat in uw blaas poliepen zijn geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven ze meestal beperkt tot het slijmvlies van

Nadere informatie

Blaasspoelingen Radboud universitair medisch centrum Radboud universitair medisch centrum

Blaasspoelingen Radboud universitair medisch centrum Radboud universitair medisch centrum Blaasspoelingen Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat in uw blaas poliepen zijn geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven ze meestal beperkt tot het slijmvlies van de blaas

Nadere informatie

Plaveiselcelcarcinoom. Huidkanker

Plaveiselcelcarcinoom. Huidkanker Plaveiselcelcarcinoom Huidkanker Uw behandelend arts heeft een plaveiselcelcarcinoom bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Wat is

Nadere informatie

Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554

Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554 Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554 2014, opgemaakt door de dienst urologie te Az Damiaan Oostende. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

lyondellbasell.com Huidkanker

lyondellbasell.com Huidkanker Huidkanker Hoeveel weet je hier van? Deze presentatie is bedoeld om je beter je leren begrijpen wat huidkanker is, welk effect het op je kan hebben en wat je kunt doen om het te voorkomen. De antwoorden

Nadere informatie

Pluis en niet pluis! Pluis: goedaardige tumoren. Ouderdomswratten. Neurofibroom. Cysten 31-1-2014. Verruca seborrhoica

Pluis en niet pluis! Pluis: goedaardige tumoren. Ouderdomswratten. Neurofibroom. Cysten 31-1-2014. Verruca seborrhoica Pluis en niet pluis! Pluis: goedaardige tumoren Ouderdomswratten Cysten Lipoom Neurofibroom Moedervlekken Johan Toonstra NGS congres Arnhem 1 febr. 2014 Ouderdomswratten Verruca seborrhoica Verruca seborrhoica

Nadere informatie

Fotodynamische therapie (PDT)

Fotodynamische therapie (PDT) Fotodynamische therapie (PDT) Inleiding Wat is fotodynamische therapie? De P in PDT is een afkorting van het engelse woord Photo. Fotodynamische therapie is een behandeling waarbij de kwaadaardige huidcellen

Nadere informatie

Blaasspoeling met Chemotherapie

Blaasspoeling met Chemotherapie Blaasspoeling met Chemotherapie Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat in uw blaas poliepen zijn geconstateerd. Hoewel deze poliepen kwaadaardig zijn, blijven ze meestal beperkt tot het slijmvlies

Nadere informatie

Dermatologie. Patiënteninformatie. Basaalcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis

Dermatologie. Patiënteninformatie. Basaalcelcarcinoom. Slingeland Ziekenhuis Dermatologie Basaalcelcarcinoom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Wat is een basaalcelcarcinoom? Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of basalioom) is de meest voorkomende vorm

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Basaalcelcarcinoom. Behandeling door de plastisch chirurg. Slingeland Ziekenhuis

Plastische Chirurgie. Patiënteninformatie. Basaalcelcarcinoom. Behandeling door de plastisch chirurg. Slingeland Ziekenhuis Plastische Chirurgie Basaalcelcarcinoom i Patiënteninformatie Behandeling door de plastisch chirurg Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw arts heeft bij u een basaalcelcarcinoom geconstateerd. In deze folder

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Verwijderen van een tumor uit de blaas volgens de TUR-methode Transurethrale resectie

Verwijderen van een tumor uit de blaas volgens de TUR-methode Transurethrale resectie Onderzoek heeft aangetoond dat u een tumor in de blaas hebt. Uw behandelend arts heeft met u besproken dat deze verwijderd moet worden. De ingreep die hiervoor wordt gedaan wordt TUR Blaas genoemd: transurethrale

Nadere informatie

Bloedplassen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Bloedplassen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Bloedplassen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent verwezen naar de uroloog omdat u bloed in uw urine (plas) heeft. Om te weten wat de oorzaak daarvan is moet

Nadere informatie

25. Plaveiselcelcarcinoom

25. Plaveiselcelcarcinoom 25. Plaveiselcelcarcinoom Dermatologie Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is plaveiselcelcarcinoom Plaveiselcelcarcinoom van de huid is een kanker van de huid. Het begint

Nadere informatie

lyondellbasell.com PROSTAATKANKER

lyondellbasell.com PROSTAATKANKER PROSTAATKANKER Prostaat Kanker Ongeveer 1 op de 7 mannen krijgt de diagnose Prostaatkanker te horen. Je kent misschien zelf wel iemand die het heeft of ervoor behandeld is. Ondanks dat dit schokkende cijfers

Nadere informatie

Bloedplassen. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2013 pavo 0934

Bloedplassen. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2013 pavo 0934 Bloedplassen Albert Schweitzer ziekenhuis september 2013 pavo 0934 Inleiding U bent verwezen naar de uroloog omdat u bloed in uw urine (plas) heeft. Om te weten wat de oorzaak daarvan is moet de arts een

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Blaasspoelingen. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Blaasspoelingen. rkz.nl Patiënteninformatie Blaasspoelingen rkz.nl Waarom blaasspoelingen? Zoals u heeft gehoord van uw behandelend uroloog is er in uw blaas een blaastumor geconstateerd. Hoewel een blaastumor in principe kwaadaardig

Nadere informatie

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit?

Melanoom. Wat is een melanoom? Hoe krijgt u een melanoom? Welke klachten geeft een melanoom en hoe ziet een melanoom eruit? Melanoom Huidkanker, kwaadaardige moedervlek Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker Kanker Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat veel mensen niet weten wat kanker precies inhoud en ik zelf er ook meer van wil weten omdat mijn oma er in de zomervakantie aan gestorven is. Dat je

Nadere informatie

Wat is een basaalcelcarcinoom? Hoe ontstaat een basaalcelcarcinoom?

Wat is een basaalcelcarcinoom? Hoe ontstaat een basaalcelcarcinoom? Basaalcelcarcinoom Wat is een basaalcelcarcinoom? Het basaalcelcarcinoom (of basocellulair carcinoom of basalioom) is de meest voorkomende vorm van (huid)kanker. De kwaadaardige veranderingen ontstaan

Nadere informatie

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom?

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom? MELANOOM 1179 Inleiding De dermatoloog heeft bij u een melanoom geconstateerd. Deze folder geeft u informatie over een melanoom en de behandelmogelijkheden. Daarnaast krijgt u meer informatie over zelfonderzoek

Nadere informatie

Kwaadaardige huidafwijkingen

Kwaadaardige huidafwijkingen Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht over de meest frequent voorkomende kwaadaardige huidafwijkingen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de

Nadere informatie

Blaasspoeling die werkt op het immuunsysteem

Blaasspoeling die werkt op het immuunsysteem Blaasspoeling die werkt op het immuunsysteem Op deze pagina informeren wij u over blaasspoelingen waar u binnenkort mee start. Na een blaasoperatie bestaat er een aanzienlijke kans (60 tot 70%) dat de

Nadere informatie

Blaasspoelingen. Urologie

Blaasspoelingen. Urologie Blaasspoelingen Urologie Inhoudsopgave Waarom blaasspoelingen?...4 Het medicijn...5 Voorbereiding...6 De behandeling...6 Nazorg...7 Bijwerkingen...8 Controle...9 Tot slot...9 3 De uroloog heeft u verteld

Nadere informatie

Afwachten bij prostaatkanker

Afwachten bij prostaatkanker Afwachten bij prostaatkanker Inleiding De arts heeft met u besproken dat u prostaatkanker heeft. In dat gesprek is ook gesproken over de verschillende manieren waarop we prostaatkanker kunnen behandelen.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom Huidkanker, spinocellulair carcinoom

Patiënteninformatie. Plaveiselcelcarcinoom Huidkanker, spinocellulair carcinoom Patiënteninformatie Plaveiselcelcarcinoom Huidkanker, spinocellulair carcinoom Inhoud Inleiding... 3 Wat is een plaveiselcelcarcinoom?... 3 Hoe krijgt u plaveiselcelcarcinoom?... 3 Hoe ziet het plaveiselcelcarcinoom

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Blaas V3.2014 Blaas ICD-O C67 1 Inleiding De meerderheid van de patiënten (75-85%) vertoont oppervlakkige blaastumoren (stadium Tis,

Nadere informatie

Echografie van de prostaat

Echografie van de prostaat Echografie van de prostaat Inhoudsopgave Inleiding... 1 Voorbereiding... 1 Uitvoering van het onderzoek... 2 Prostaatbiopten... 2 Na het onderzoek... 3 Uitslag... 3 Wat te doen in geval van ziekte of verhindering...

Nadere informatie

Plaveiselcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom Plaveiselcelcarcinoom 19 197 Plaveiselcelcarcinoom Dr. G.A.M. Krekels, drs. R.J. Borgonjen De richtlijn dateert uit 2010. De tekst van de samenvatting is niet gewijzigd. Wel is een nieuwe flowchart toegevoegd.

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Blaasspoeling BCG/Immucothel/Mitomycine

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Blaasspoeling BCG/Immucothel/Mitomycine Afdeling: Urologie Onderwerp: Blaasspoeling BCG/Immucothel/Mitomycine Inleiding Zoals u heeft gehoord van uw behandelend uroloog, zijn er in uw blaas poliepen geconstateerd. Hoewel deze poliepen in principe

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie

Melanoom. Plastische Chirurgie

Melanoom. Plastische Chirurgie 1/5 Plastische Chirurgie Melanoom Wat is een melanoom? Een melanoom van de huid is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen (melanocyten), die overal in de huid voorkomen. In vergelijking

Nadere informatie

Verwijdering blaastumor via de plasbuis

Verwijdering blaastumor via de plasbuis UROLOGIE Verwijdering blaastumor via de plasbuis TURT BEHANDELING Verwijdering blaastumor via de plasbuis Binnenkort komt u naar het St. Antonius Ziekenhuis. Daar wordt uw blaastumor verwijderd via de

Nadere informatie

Persoonlijk Informatie Dossier. Prostaatkanker: behandelingen

Persoonlijk Informatie Dossier. Prostaatkanker: behandelingen Persoonlijk Informatie Dossier Prostaatkanker: behandelingen 17358 (2 januari 2016 5. Uw behandeling Actief volgen bij prostaatkanker Operatief verwijderen van de prostaat met behulp van Da Vincirobot

Nadere informatie

Verwijderen van een basaalcelcarcinoom

Verwijderen van een basaalcelcarcinoom Verwijderen van een basaalcelcarcinoom Binnenkort komt u bij de plastisch chirurg voor het verwijderen van een BCC (basaalcelcarcinoom). Deze operatie vindt onder plaatselijke verdoving plaats op de poliklinische

Nadere informatie

Behandelingsopties voor urologische aandoeningen. Infobrochure SAP 14590

Behandelingsopties voor urologische aandoeningen. Infobrochure SAP 14590 Behandelingsopties voor urologische aandoeningen Infobrochure SAP 14590 Intuitive Surgical, 2015. Az Damiaan vzw, september 2016. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Nadere informatie

Datum: 13 september 2012 Spreker: Saskia Stomps, Uroloog. Microscopische Hematurie

Datum: 13 september 2012 Spreker: Saskia Stomps, Uroloog. Microscopische Hematurie Datum: 13 september 2012 Spreker: Saskia Stomps, Uroloog Microscopische Hematurie Om van de gelegenheid gebruik te maken... Saskia Stomps, Uroloog Opleiding Geneeskunde 1996-2003: Rijks Universiteit Leiden

Nadere informatie

Plaveiselcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom Patiënteninformatie Plaveiselcelcarcinoom 1234567890-terTER_ Plaveiselcelcarcinoom Met deze folder informeren we u over het verschijnsel plaveiselcelcarcinoom. Daarnaast zetten we een aantal praktische

Nadere informatie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u cryotherapie toe te passen. In deze folder kunt u nalezen wat de behandeling inhoudt.

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u cryotherapie toe te passen. In deze folder kunt u nalezen wat de behandeling inhoudt. Cryotherapie Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u cryotherapie toe te passen. In deze folder kunt u nalezen wat de behandeling inhoudt. Wat is cryotherapie? Cryotherapie is een therapie om afwijkingen

Nadere informatie

Maligne neoplasmata van de huid

Maligne neoplasmata van de huid Maligne neoplasmata van de huid Dermato-oncologie Prof. Dr. Neumann Normale residentcellen in de huid Keratinocyten (90%) Epitheelcellen in adnexen Melanocyten Langerhanscellen Merkelcellen Indeling neoplasmata

Nadere informatie

Deel 2. Kanker van de vulva

Deel 2. Kanker van de vulva . Kanker van de vulva Inhoud Wat is kanker van de vulva? 1 Aantallen 2 Het ontstaan van kanker van de vulva 3 Uitzaaiingen 3 Onderzoek 4 Behandeling 4 Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de behandelingen

Nadere informatie

UROLOGIE CASUSSCHETSEN

UROLOGIE CASUSSCHETSEN UROLOGIE 1 april 2003 herzien maart 2004 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Heer Plasmans, 38 jr oud. Hij is ongerust omdat bij een keuring "bloed" in de urine is geconstateerd. Volgens een briefje van de keurend

Nadere informatie

Invasief blaascarcinoom

Invasief blaascarcinoom Invasief blaascarcinoom U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen

Nadere informatie

Blaasspoelingen met het BCG-vaccin

Blaasspoelingen met het BCG-vaccin Blaasspoelingen met het BCG-vaccin Uit onderzoek is gebleken dat er in uw blaas een of meerdere gezwellen zitten. U bent hiervoor geopereerd. Om te voorkomen dat de gezwellen terugkomen, krijgt u binnenkort

Nadere informatie

Kwaadaardige Huidafwijking

Kwaadaardige Huidafwijking Chirurgie Kwaadaardige Huidafwijking operatieve behandeling Inleiding U heeft met uw behandelend specialist afgesproken dat u een behandeling krijgt voor een kwaadaardige huidafwijking. Uw arts heeft u

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Actinische keratose. Informatie over deze huidafwijking en de mogelijkheden er iets aan te doen

Patiënteninformatie. Actinische keratose. Informatie over deze huidafwijking en de mogelijkheden er iets aan te doen Patiënteninformatie Actinische keratose Informatie over deze huidafwijking en de mogelijkheden er iets aan te doen Actinische keratose Informatie over deze huidafwijking en de mogelijkheden er iets aan

Nadere informatie

Hoe krijgt u een melanoom?

Hoe krijgt u een melanoom? Melanoom Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen (melanocyten). Pigmentcellen komen vooral voor in de huid. In groepjes bij elkaar vormen zij een moedervlek.

Nadere informatie

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode Versie 1.0 Blad 1 van 71. 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.846,31 15B904 / 17B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel

Nadere informatie

Plaveiselcelcarcinoom. Behandeling huidkanker door de plastisch chirurg

Plaveiselcelcarcinoom. Behandeling huidkanker door de plastisch chirurg Plaveiselcelcarcinoom Behandeling huidkanker door de plastisch chirurg Plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige woekering van de hoornvormende cellen in de huid (keratocyten) en deze tumor wordt dan ook

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 87 88 Inleiding Orgaan transplantatiepatiënten hebben een verhoogd risico op niet-gepigmenteerde huidkankers, in het bijzonder het plaveiselcelcarcinoom, wat gepaard gaat met een

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

UROLOGIE casusschetsen

UROLOGIE casusschetsen UROLOGIE casusschetsen Interline maart 2004 1 UROLOGIE 1 april 2003 herzien maart 2004 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Heer Plasmans, 38 jr oud. Hij is ongerust omdat bij een keuring "bloed" in de urine is

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Blaasspoelen bij blaaspoliepen

Blaasspoelen bij blaaspoliepen Blaasspoelen bij blaaspoliepen Uw behandelend arts heeft blaaspoliepen bij u geconstateerd. Inmiddels zijn deze blaaspoliepen verwijderd met behulp van een TUR-blaas. Om het risico op een recidief (een

Nadere informatie

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting

CHAPTER 10. Nederlandse samenvatting CHAPTER 10 Nederlandse samenvatting 161 CHAPTER 10 Deze samenvatting beoogt het geven van een beknopt overzicht van de inhoud van dit proefschrift in een voor niet-medici begrijpelijk Nederlands. Het blijkt

Nadere informatie

Huidkanker Het basalioom of het basaalcelcarcinoom

Huidkanker Het basalioom of het basaalcelcarcinoom Huidkanker Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht over de meest frequent voorkomende kwaadaardige huidafwijkingen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) DBCzorgproductc 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.731,82 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.717,64 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 337,05

Nadere informatie

Melanoom. Poli Dermatologie Poli Chirurgie

Melanoom. Poli Dermatologie Poli Chirurgie 00 Melanoom Poli Dermatologie Poli Chirurgie Melanoom Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel. Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat vanuit pigmentcellen, die melanocyten worden genoemd.

Nadere informatie

Wat is een melanoom. Wat zijn pigmentcellen. Wie krijgt een melanoom

Wat is een melanoom. Wat zijn pigmentcellen. Wie krijgt een melanoom Melanoom Wat is een melanoom In de huid bevinden zich talrijke pigmentcellen (melanocyten). Wanneer deze pigmentcellen ongeremd gaan groeien en daardoor een agressief groeiende tumor ontstaat, spreekt

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Prostaatkanker. onderdeel ZIEKTEBEELD. PROSTAATKANKER Ziektebeeld

Patiënteninformatiedossier (PID) Prostaatkanker. onderdeel ZIEKTEBEELD. PROSTAATKANKER Ziektebeeld Patiënteninformatiedossier (PID) Prostaatkanker onderdeel ZIEKTEBEELD PROSTAATKANKER 2 Inhoud Prostaatkanker... 4 De prostaat... 4 Hoe werkt de prostaat?... 5 Wat is kanker?... 7 Onderzoeken... 7 Bloedonderzoek...

Nadere informatie

BLAASINSTILLATIE HET TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN VIA DE BLAAS

BLAASINSTILLATIE HET TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN VIA DE BLAAS BLAASINSTILLATIE HET TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN VIA DE BLAAS FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Een blaasinstillatie is het met een catheter inbrengen van een kanker celdodend middel, een chemotherapeuticum

Nadere informatie

Actinische keratosen

Actinische keratosen Actinische keratosen Uw behandelend arts heeft actinische keratosen bij u geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden Wat zijn actinische keratosen?

Nadere informatie

Onderzoek naar nierstenen

Onderzoek naar nierstenen Onderzoek naar nierstenen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent verwezen naar de uroloog omdat u mogelijk nierstenen heeft die klachten veroorzaken. Om te

Nadere informatie

Fotodynamische therapie

Fotodynamische therapie Fotodynamische therapie Afdeling dermatologie Vooraf Er is met u besproken dat uw huidaandoening behandeld wordt door middel van fotodynamische therapie. In deze folder leest u: wat de huidaandoeningen

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel HORMONALE THERAPIE. PROSTAATKANKER Hormonale therapie

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel HORMONALE THERAPIE. PROSTAATKANKER Hormonale therapie Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER onderdeel HORMONALE THERAPIE PROSTAATKANKER Hormonale therapie INHOUD Inleiding... 3 Hoe werkt hormonale therapie?... 3 Wanneer hormonale behandeling?...

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel BORSTKANKER

Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE. onderdeel BORSTKANKER Patiënteninformatiedossier (PID) MAMMACARE onderdeel BORSTKANKER Inhoud Wat is borstkanker?... 3 Vormen van kanker... 4 DCIS... 4 Ductaal carcinoom... 4 Lobulair carcinoom... 4 Erfelijke en familiare belasting...

Nadere informatie