Inleiding en oorsprong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding en oorsprong"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding en oorsprong Voor wie bedoeld Beoogde leeropbrengsten Programma Begeleiders Gastdocenten Data, locatie en kosten Is het programma iets voor jou? Opengesteld door Rosemarijn Koenen, Sarine Zijderveld, Inleiding en oorsprong We wonen allemaal in onszelf, om het maar zo te zeggen. We zijn ons eigen huis en daar moeten we het in dit leven en werk mee doen. En dat houdt in dat we bij tijd en wijle ook moeten afdalen in de spinnenkelder of moeten durven zoeken in de dozen vol verleden die op zolder staan. Dat vraagt moed. Van iedereen, maar zeker van professionals die in hun werk hun eigen instrument zijn. Moed die de moeite loont, want vaak blijkt dat het werken lichter kan, gemakkelijker en zelfs beter. Het Huis van Angst en Moed, voor professionals die lichter willen werken is een programma dat is ontwikkeld door Rosemarijn Koenen en Sarine Zijderveld: We zijn gegrepen door dit onderwerp omdat we allerlei soorten en maten van angst en moed kennen in onszelf en in deelnemers aan programma s die wij begeleiden. Omdat we zien wat angst kost èn brengt, en omdat er veel manieren zijn om hiermee om te gaan. Graag scheppen we een ruimte waarin mensen kunnen leren en experimenteren. In een programma van 3 bijeenkomsten (waarvan 1x een tweedaagse), aangevuld met intervisie en een individueel gesprek, ga je jouw huis met andere ogen zien en ruimhartiger bewonen. Je ontwikkelt inzichten en nieuw repertoire die helpen in jouw concrete situatie. Soms blijkt je angst een productieve bondgenoot te zijn. En waar dat niet zo is, kun je iets aan je angsten doen, bijvoorbeeld in hoe je je werk organiseert of hoe je je innerlijke houding beïnvloedt. Soms is het een kwestie van zien waar je angst vandaan komt, onder het motto wat je kent ben je niet meer. En vaak is het juist de combinatie van inzicht en technieken die maakt dat je in je werk met meer lichtvoetigheid en vrijmoedigheid tot resultaten komt. We zijn trots op de gastdocenten die hieraan op uiteenlopende manieren zullen bijdragen. De bijeenkomsten zijn gepland op 25 en 26 april, 24 mei en 26 juni Voor wie bedoeld Veel professionals hebben op de één of andere manier gevoelens van angst en gaan daar vaak moedig mee om. Meestal in relatie tot een taak waar ze voor staan, soms meer in algemene zin. Sommigen noemen die angstgevoelens gezonde spanning, nodig om te kunnen presteren. Voor anderen voelt het bewegen tussen angst en moed eerder als een belemmering of een verzwaring van het werk die achteraf vaak geheel onnodig blijkt. Het programma is bedoeld voor professionals, zoals de subtitel al aangeeft. Allerlei soorten organisatieprofessionals zoals adviseurs, HRM-ers, projectleiders etc., maar ook juristen, docenten of leidinggevenden. N DE KEUKENTAFEL // OVER DE HEG KIJKEN // ANGST ALS LUCHTKASTEEL // HOUSEWARMIN

2 Mensen die hun eigen instrument zijn. Weliswaar hebben ze een vak en bijzondere specifieke deskundigheden, maar de effectiviteit van hun handelen hangt voor een groot deel af van henzelf. Voor wie zetten we de deuren van ons Huis van Angst en Moed wijd open? Voor werkende professionals die op een bepaald niveau of in specifieke omstandigheden onzeker zijn over hoe ze het doen en die het gevoel hebben dat het toch makkelijker en moeitelozer zou moeten kunnen. Wellicht herken je een paar van deze gedachten: ik heb het gevoel dat ik niet genoeg lever, dat anderen beter zijn ik zal nu wel door de mand gaan vallen eerder ging het goed, dat wel, maar nu is het anders o, wat goed van hem/haar, dat had ik natuurlijk moeten zeggen of doen waarom zouden ze mij die opdracht gunnen, ik ben immers... Of misschien uiten jouw angst en moed zich in tegenstrijdigheden zoals: mensen vinden mij sterk en resoluut, terwijl ik me van binnen soms gekwetst of klein voel op bepaalde gebieden ben ik vol zelfvertrouwen, maar dan ineens is er zo n situatie waarin ik verkramp ik heb genoeg ervaring opgedaan in mijn leven en werk, en toch lijk ik op dat ene punt steeds vast te lopen, wàt ik ook tegen mezelf zeg Soms slaap je niet goed als je de volgende dag iets spannends moet doen, je werkt overdreven lang door om alles maar perfect te maken of je hebt onvoldoende aandacht voor je privéleven. Of je raakt in bepaalde situaties verstrikt in jezelf en bereikt dan juist niet wat je wilt. Een oud patroon steekt de kop op en je lijkt het niet te kunnen doorbreken. Dit veld kan een ongrijpbaar terrein lijken, maar je kunt het betreden en er concrete stappen in zetten. Door het verkrijgen van meer inzicht en het ontwikkelen van nieuw repertoire vind je in het Huis van Angst en Moed sleutels en werk je aan jouw eigen vorm van professionele lichtheid gekoppeld aan (nog) betere resultaten. NG // HET HUIS VERKENNEN // RUIMER WONEN // KELDERRESTANTEN // AAN DE KEUKENTAF

3 Beoogde leeropbrengsten Het programma van Het Huis van Angst en Moed is ontworpen langs twee lijnen, namelijk inzicht en repertoire. We pendelen steeds tussen de binnen- en de buitenwereld: aan de ene kant helpt het om jezelf beter te begrijpen en aan de andere kant ontwikkel je nieuw gedrag in concrete situaties. Ons uitgangspunt is: moed = angst + actie. Van binnen zit vaak de angst, terwijl je de moed laat zien door in actie te komen in het werk dat je doet. Het is niet zo, dat angst slecht is en moed goed, of dat je angst moet vervangen door moed. Het gaat erom dat je meer moedige paden bedenkt en leert betreden èn dat het geheel van angst en actie lichter wordt. Hoe dat er in termen van specifieke leeropbrengst uitziet, zal per persoon verschillen, mede afhankelijk van ieders werkcontext. denk bijvoorbeeld aan: vrijer en daarmee beter luisteren en oprechter contact maken in gesprekken, bijvoorbeeld adviesof acquisitiegesprekken meer aanwezigheid en stevigheid in situaties die daarom vragen van je zwakte een kracht kunnen maken doordat je je angst of twijfel productief maakt meer mogelijkheden hebben in het scheppen van condities waaronder je succesvol kunt werken meer mogelijkheden hebben om te ontspannen en te relativeren keuzes durven maken je potentieel beter zien èn benutten; meer lef, meer impact hebben in je werk Wat aandacht krijgt, groeit. Het is daarom geen programma waarin angst wordt uitvergroot of eenzijdig wordt opgezocht. Integendeel, door de combinatie van je eigen persoonlijkheid, ervaring en werkpraktijk met de aangereikte inzichten en methodes zijn het juist je lichtheid en vrijmoedigheid die zullen groeien. FEL // OVER DE HEG KIJKEN //ANGST ALS LUCHTKASTEEL // HOUSEWARMING // OPEN HUIS

4 Intermezzo: Open huis Intervisiebijeenkomsten van groepjes onderling, waarin je werksituaties inbrengt en reflecteert op je praktijkdoelen en de stappen die je zet. Programma Blok I, 5 dagdelen: - Het huis verkennen We leren elkaar kennen en brengen ieders veld van angst en moed in kaart door middel van glijdende schalen en het kiezen van positie in de ruimte. Je doet inzicht op in zekerheden en onzekerheden van jezelf en van anderen en in manieren om daar productief mee om te gaan. - Angst als luchtkasteel Met Margreet van Persie onderzoek je de gedachten die je hebt over angst en moed. Je krijgt een manier aangereikt om uit de valkuil te blijven dat angst iets negatiefs is wat beheerst en gecontroleerd moet worden. - Ruimer wonen Je oogst wat jou helpt je huis van angst en moed te bewonen, zowel datgene wat al in je bagage zit als wat je in dit blok geleerd hebt. Je formuleert je groeirichting, praktijkdoelen en stappen die je gaat zetten. Intermezzo: Aan de keukentafel Individueel gesprek Je voert een gesprek met een van de begeleiders over je voortgang, vragen en wensen. Open huis Blok II, 3 dagdelen: - Kelderrestanten Met Morten Hjort ga je systemisch werken om je persoonlijk leiderschap te vergroten. Via opstellingen doorvoel je en krijg je inzicht in hoe jouw verleden je bepaalt en waar jouw angst en moed vandaan komen. Je krijgt op maat persoonlijke richtingen aangereikt om hiermee om te gaan. Open huis Aan de keukentafel Blok III, 3 dagdelen: - Over de heg kijken Met Floris Verbeij leren we over moed en angst in de wereld van de improviserende muziek. Je verbindt zijn voorbeelden aan je eigen persoon en praktijk. En via beeldend werk geef je letterlijk vorm aan waar je nu staat en hoe je groeit. - Housewarming Je kiest een voor jou passende vorm om iets te laten zien van jezelf, hoe jouw angst en moed zich ontwikkeld hebben en hoe je verder wilt gaan. // HET HUIS VERKENNEN // RUIMER WONEN // KELDERRESTANTEN // AAN DE KEUKENTAFE

5 Begeleiders Rosemarijn Koenen Rosemarijn werkt zelfstandig als trainer en coach. Haar aandacht gaat uit naar de persoonlijke groei van de mensen met wie zij werkt. Ze ziet het als belangrijk vehikel om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt sturen met als resultaat dat je je prettiger voelt en dat je effectiever bent in de buitenwereld. Angst en moed zijn thema s die zich hoe universeel en herkenbaar ook bij iedereen verschillend uiten. Daarom zijn we er als begeleiders zowel voor het geheel van de groep als voor elke individuele deelnemer afzonderlijk. Wij zijn verbindend tussen deelnemers, docenten en programmaonderdelen. Het belangrijkste dat wij willen bieden is een vertrouwde en vrije ruimte om in te leren. Met ons Huis scheppen we condities waaronder ieders eigen vorm van moed kan groeien, hoe die moed of de reis ernaartoe er ook uitziet. Rosemarijn Koenen en Sarine Zijderveld Opleiding o.a.: Franse taal- en letterkunde, RUU Opleiding tot Synectics Trainer en Facilitator Post Doctororale Opleiding Management Consultant, VU Systemisch Werken, De Maskermaker, Professionele Begeleiding, Phoenix Opleidingen Werkervaring o.a.: Trainer, Facilitator bij Van Leer Consult Senior Adviseur Vreelandgroep Organisatie Adviseurs la fontaine, adviesbureau voor innovatie en samenwerking Creativiteitstrainingen Adviesvaardighedenprogramma s voor Nathans/Rijnconsult Leermanager Sioo, In de Wind invloedrijk handelen in veranderprocessen Individuele coaching Sarine Zijderveld Sarine werkt zelfstandig als trainer, coach en schrijfbegeleider. Reflectie vormt inmiddels de rode draad door haar bezigheden omdat ze steeds meer in het klein is gaan werken. Geen organisatiebrede veranderprogramma s meer, maar aangrijpen bij het kleinste punt waarin verandering ontstaat: het individu. Datgene wat er in ons hoofd en hart gebeurt, beschouwt zij als kiem voor inzicht en groei. Dit uit zich in hoe zij trainingen ontwikkelt en coachingstrajecten aanpakt. Sarine is co-auteur van het boek Word je bewust. 81 oefeningen voor reflectief schrijven. Opleiding o.a.: Bedrijfskunde/Management van verandering, EUR Leergang Change Management, Sioo Leergang Interventiekunde, Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie The Working Coach, TWC Gecertificeerde training Luisteren naar je pen, Shodo Werkervaring o.a.: Managing Consultant en trekker Vakgroep Human Performance & Change, Capgemini Incompany leermanager Basisopleiding Consultancy, Capgemini/Sioo Leermanager Sioo, In de Wind invloedrijk handelen in veranderprocessen Maatwerktrainingen professionals Teamcoaching professionals Individuele coaching Reflectieve schrijfworkshops en -cursussen zal hij met behulp hiervan meer inzicht geven in waar onze angst en moed hun oorsprong vinden. L // OVER DE HEG KIJKEN // RUIMER WONEN // KELDERRESTANTEN // ANGST ALS LUCHTKA

6 Data Het programma omvat 11 geplande dagdelen. Daarnaast komen de deelnemers twee keer onderling bijeen in intervisiegroepjes en wordt een individueel gesprek gepland met de begeleiders. Aan het programma gaat een (eventueel telefonisch) oriënterend gesprek met een van de begeleiders vooraf. Gastdocenten Blok I: Margreet van Persie Margreet stelt in haar werk als zelfstandig coach en trainer onderzoeken van gedachten centraal. Zij staat met ons in een dagdeel stil bij de invloed van onze gedachten over angst en moed. Acceptatie en commitment zijn hierbij belangrijke begrippen. Blok II: Morten Hjort Morten heeft ruime ervaring met systemisch werken, zowel in organisatie- als familieopstellingen. Gedurende 3 dagdelen zal hij met behulp hiervan meer inzicht geven in waar onze angst en moed hun oorsprong vinden. Blok III: Floris Verbeij Floris is jazzpianist, docent aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam, en coach. Hij zal ons gedurende een dagdeel laten kennismaken met de verschijnselen rondom angst en moed en de manier waarop hij die hanteert in zijn wereld als improviserende jazzpianist. Blok I: 25 en 26 april 2013 Intervisie: onderling te plannen Blok II: 24 mei Intervisie: onderling te plannen Individuele gesprekken: naar keuze 5 of 6 juni Blok III: 26 juni Locatie Kontakt der Kontinenten Amersfoortseweg 20, 3769 AS Soesterberg Kosten Deelname aan Het Huis van Angst en Moed kost euro per persoon. Over dit bedrag is vanwege registratie als opleidingsaanbieder bij het CRKBO geen btw verschuldigd. In overleg kan in termijnen betaald worden. Bijkomende verblijfskosten bedragen in totaal circa 300 euro inclusief btw. Is het programma iets voor jou? Je bent welkom voor een oriënterend gesprek. We gaan dan in op je vragen, wensen en achtergrond en we bekijken gezamenlijk of het programma kan brengen wat je zoekt. Een eerste telefonische verkenning is natuurlijk ook mogelijk. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Neem contact op met een van ons via mail of telefoon: Rosemarijn Koenen Ramstraat 1, 3581 HA Utrecht, Sarine Zijderveld Noldijk 3, 2991 VH Barendrecht, STEEL // HOUSEWARMING // OPEN HUIS // RUIMER WONEN // KELDERRESTANTEN // ANGS

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Jouw jaar, omdat je het verdient!

Jouw jaar, omdat je het verdient! Jouw jaar. Jouw jaar, omdat je het verdient! Ontwikkeling is een onderdeel van Hemels van der Hart en helpt organisaties, teams en individuen zicht te krijgen op hun volle potentie en deze meer in te zetten

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Communicatie & Leven

Communicatie & Leven Academie voor Communicatie & Leven Stef de Beurs - - - Erkend als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs: Inhoud Even voorstellen 3 Dagworkshop Spreken vanuit je Hart 4 Dagworkshop Speaking Circle de

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één avond!

Leven met meer passie en impact in één avond! eigenschappen van effectieve ZZP ers Leven met meer passie en impact in één avond! 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Praktijk. Goh, het lijkt net werk Het organiseren van informeel leren

Praktijk. Goh, het lijkt net werk Het organiseren van informeel leren Praktijk Goh, het lijkt net werk Het organiseren van informeel leren We zijn heel tevreden over ons MD-traject, het waren mooie ontmoetingen. Alleen op de werkvloer is er nog niet zoveel veranderd. We

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschapsprogramma De Top is ook voor jou!

Persoonlijk leiderschapsprogramma De Top is ook voor jou! Persoonlijk leiderschapsprogramma De Top is ook voor jou! Overwin je twijfels, benut je kwaliteiten en ga voor jouw Topfunctie Het leiderschapsprogramma De Top is ook voor jou! is: Voor vrouwelijke professionals

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Methodiek voor empowerment Naar een. grotere wereld. Herziene uitgave

Methodiek voor empowerment Naar een. grotere wereld. Herziene uitgave Methodiek voor empowerment Naar een grotere wereld Herziene uitgave Colofon Uitgave SPECTRUM partner met elan T (026) 352 34 20 E info@spectrumelan.nl www.spectrumelan.nl Ontwikkeling training/methodiek

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen?

Krachtig & Verbindend Leiderschap. Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap Hoe benut ik mijn persoonlijke kracht en inspireer ik anderen richting gezamenlijke doelen? Krachtig & Verbindend Leiderschap (5 dagen) Hoe benut ik mijn persoonlijke

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie