Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: Bijlage. Swot analyse. Pag. 11"

Transcriptie

1 0

2 Inhoud: Inleiding. Pag. 2 Onze club. Pag. 3 De missie van onze vereniging. Pag. 4 Onze visie voor de toekomst (korte termijn). Pag. 4 Onze visie op iets langere termijn. Pag. 5, acties en opvolging. Pag. 6 Strategie en Sportbeleid Pag. 6 Sport- en Bewegingsprogramma Pag. 6 Vrijwilligers Pag. 6 Sociale Media Pag. 8 Financiën en Administratie Pag. 8 Accommodatie en Materieel Pag. 10 Kwaliteit en Evaluatie Pag. 10 Bijlage Swot analyse. Pag. 11 1

3 Inleiding. Augustus 2014 Een herstructurering binnen onze vzw is de grootste aanleiding geweest voor het grondig opstellen van dit beleidsplan. Een nieuwe samenstelling van onze Algemene Vergadering. Een nieuwe Raad van Bestuur. Een hervorming van de structuur van het dagelijks bestuur en de werking er van. Het opstarten van commissies als ondersteuning van het dagelijks bestuur. Waarbij de Raad van Bestuur ook het dagelijks bestuur uitmaakt en zich laat ondersteunen door verschillende commissies. Algemene vergadering Schreurs Bart Lachat Chantal Jacobs Stefanie Van Gompel Luk Bleuckx Cindy Celis Fabiola K.K.Turnkring "Moed en Volharding" Berkenbos vzw Raad van Bestuur & Dageliijks bestuur Schreurs Bart Lachat Chantal Jacobs Stefanie Van Gompel Luk Commissies Van Gompel Luk Jeugdsport Sponsoring Lachat Chantal Sociale media Neuteleers Sofie Bijzondere activiteiten Celis Fabiola Schreurs Bart Organisaties De Algemene Vergadering heeft vervolgens de opdracht gegeven aan de Raad van Bestuur om de club grondig door te lichten en eventuele verdere herstructureringen, aanpassingen van reglementen enz door te voeren. 2

4 Onze club We moeten zeggen dat we het zeker niet slecht doen als club. Al 73 jaar, sinds 1 september 1941 zijn we actief als turnkring in Berkenbos. Sinds de opstart een gemiddelde van 261 leden. Waarvan menige jaren de kaap van 300 overschreden werd. 5 jaar terug haalden we zelfs een record van 373 leden. Praktisch elk jaar een positief kasverslag. Een bestuur waarop we kunnen rekenen. Een gevarieerd aanbod voor jong en oud. En op competitief vlak de nog steeds goed werkende AGD-groep. Maar we kunnen nog steeds beter, zelfs veel beter! Beter? Ja, wat bedoelen we met beter? Om hier een antwoord op te geven moeten we eerst weten wat de missie van onze turnkring is. Daarna ook eens iets verder kijken en een visie uitstippelen voor de toekomst. Zo weten we waar we ergens staan en waar we naartoe willen werken om te verbeteren. Daarom dit beleidsplan. Een beleidsplan dat we op het einde van elk seizoen terug onder de loep nemen om de acties gekoppeld aan onze missie en visie te bekijken. Om zo voor het volgende seizoen een nieuw (indien nodig) aangepast beleid voor handen te hebben. Zodat we hierdoor steeds de mogelijkheid hebben om sterker te worden of te groeien. En dit dus rekening houdend met onze missie en visie op korte en natuurlijk ook lange termijn. 3

5 De missie van onze vereniging. (een missie die al langer van kracht is) Onze vereniging heeft als missie het aanbieden en promoten van de gymnastiek en zijn aanverwante sporten evenals sportieve ontspanning in het algemeen. Waarbij we openstaan voor zowel allochtonen en autochtonen, meisjes of jongens. En dit voor alle leeftijdsgroepen gaande van zuiver recreatief tot hoogstaande competitie. Met als motto Een gezonde geest in een gezond lichaam. - Michel Wanten - Om deze missie te verwezenlijken is er natuurlijk een meer gedetailleerde uitleg nodig. Een visie, zij het enerzijds op korte maar anderzijds ook op langere termijn. Onze visie voor de toekomst (korte termijn). We spreken hier over een periode van 3 tot 5 jaar. Groeien in ons ledenaantal naar een gemiddelde dat boven de 300 ligt. Met aandacht op het vorige punt vooral groeien in de recreatiegroepen voor de jeugd en dit zowel voor gymnastiek als dans. Menig maal haalden we in het verleden een sportkriebel prijs van de gemeente. En met ons subsidiedossier in de gemeente scoren we ook elk jaar sterke punten. Hierdoor worden we beschouwd als een goed werkende vereniging. Dit willen we onderhouden, dus m.a.w. willen we een toonaangevende club worden in onze gemeente en dit zowel op bestuurlijk als op organisatorisch vlak. In functie van het beter bekend maken van de turnsport in onze regio, proberen we samenwerkingsakkoorden te krijgen met zowel aangrenzende clubs als scholen, de sportdienst en BLOSO. Op competitief vlak de place to be zijn voor A.G.D. in Limburg... Verder met het oog op ons 75-jarig jubileum in

6 Onze visie op iets langere termijn. Ver vooruit lopen gaat natuurlijk niet. We willen hier spreken over een periode van 6-7 jaar. Een toonaangevende vereniging zijn in de gemeente en ev. daarbuiten. Binnen de gemeente samengesmolten zijn of toch zeker een duidelijk samenwerkingsakkoord hebben met de andere turnkringen. Een ruimer aanbod van de turnsport en varianten geven binnen de gehele gemeente. Met oog op de vorige punten, samen met de andere kringen het gemiddelde van turnend Heusden-Zolder op meer dan 1000 leden brengen. Samen met de andere kringen toonaangevend zijn in de verschillende competitietakken van de gymnastiek binnen Limburg en ev. daarbuiten. En natuurlijk blijvende aandacht hebben voor de punten van korte termijn. Hoe zettten we nu deze visie om in realiteit? Door de club door te lichten met een SWOT-analyse krijgen we alvast iets meer inzicht in hoe we er voor staan,waar we best nog aan werken enz Aangezien er nood was aan een herstructurering van onze bestuursvormen zal er ook wel elders in onze club nood zijn aan verandering. Als insteek naar de SWOT-analyse willen we dan ook meenemen dat we in eerste instantie de interne clubwerking willen versterken. Daarom willen we de volgende punten bekijken in deze analyse: Strategie en Sportbeleid Sport- en Bewegingsprogramma Vrijwilligers Sociale Media Financiën en Administratie Accommodatie en Materieel Kwaliteit en Evaluatie Aan de issues uit de analyse van deze punten zullen we desgewenst doelstellingen, acties en opvolgingspunten koppelen. De SWOT-analyse is te vinden achteraan als bijlage in dit beleidsplan. 5

7 , acties en opvolging: 1. Strategie en Sportbeleid 1.1. Doelstelling: Naast de missie en visie en deze SWOT-analyse is het misschien wel interessant om ook een enquête te houden onder de leden, ouders, bestuur en trainers. We stellen dus dit jaar een enquête op voor deze 4 doelgroepen. Waarbij leden en ouders in een document gestoken kunnen worden, het bestuur en de trainers in een ander document. We moeten er over waken dat we geen te moeilijke of te grote enquête houden, dus ze moet echt concrete vragen bevatten.we zullen de enquête net voor de paasvakantie uitdelen om deze er na terug te ontvangen. Zodoende kunnen we voor het einde van het jaar de enquête verwerken en mee opnemen in het jaarverslag en het nazien van het beleidsplan. 2. Sport- en Bewegingsprogramma 2.1. Doelstelling: Momenteel hebben wij een mooi aanbod, dus wij gaan hier nog geen verdere acties ondernemen. /// /// 3. Vrijwilligers 3.1. Doelstelling: Werken naar een volledig gediplomeerd trainersteam. De trainers er op wijzen dat ze met een diploma verder kunnen geraken en doelgericht kunnen begeleiding geven aan hun leden. We gaan pro-actief en continu op zoek naar de verschillende mogelijkheden tot het volgen van cursussen en brengen steeds en tijdig onze trainers op de hoogte. Een vrijwilligerscontract opstellen om volgend jaar mee van start te gaan. De financiële kant onder de loep nemen: of we gediplomeerden beter kunnen vergoeden. Bij elke bestuursvergadering worden de gevolgde of de te volgen cursussen even aangehaald. Eind van dit seizoen de financiële berekening maken voor de trainersvergoedingen van volgend jaar, rekening houden met het zichzelf bedruipen van de verschillende groepen (aantal trainers per groep). 6

8 3.2. Doelstelling: In de huidige structuur van de club, de bestuurders en commissieverantwoordelijken laten groeien in hun verschillende functies en taken Bijscholingen en cursussen zoeken ter ondersteuning en opleiding. Op de bestuursvergaderingen stap voor stap de verschillende functies en hun taken onder de loep nemen waarbij informatie en kennis tussen de bestuurders en commissieleden verspreid wordt. Aan de verschillende bestuurders en commissieleden vragen of zij een invulling kunnen geven aan de verschillende taken van hun verantwoordelijkheden. En indien niet: verder gaan met bovenstaande actie Doelstelling: Een heropstart plannen van onze vrijwilligerswerking. Om deze volledig uit te bouwen volgens het eerder gevolgde vrijwilligersproject van DynamoProject. We plannen een samenkomst met de 2 vrijwilligersverantwoordelijken om opnieuw op te starten en ook om de interne werkpunten en organisatiepunten te bespreken en te plannen. We gaan eind dit sportjaar navraag doen hoever de vrijwilligersverantwoordelijken geraakt zijn en wat er nog dient te gebeuren inzake het project tijdens volgend seizoen. We geven het project tot eind volgend seizoen de mogelijkheid om uitgewerkt te worden. Zo kunnen we in het seizoen starten met een officiële en volledig uitgewerkte vrijwilligerslijst. Een lijst met voorkeurstaken enz aan verbonden Doelstelling: Beter leren of correct leren omgaan met communicatiemiddelen. Momenteel zijn we hier gaandeweg wel in aan het groeien. We zoeken actief naar een mogelijkheid om in de nabije toekomst misschien een cursus communicatie te kunnen volgen. Verder gaan we onderzoeken of we wel iedereen bereiken die we willen bereiken en of iedereen weet dat we hem/haar willen bereiken. We halen dit puntje volgend jaar terug aan voor wat betreft de cursus communicatie. Wat betreft de bereikbaarheid gaan we in elke mail een check invoegen met de verslagen van de bestuursvergaderingen. 7

9 4. Sociale Media 4.1. Doelstelling: Aanlokkelijker maken van de website, opfleuren, kleuren, indeling, We gaan iets breder kijken of we één of meerdere personen vinden die ook eens met een voorstel of uitwerking kunnen komen. Een persoon aanduiden die communiceert met de webmaster om snel de juiste info en aanpassingen door te geven. Na het vinden van die persoon of personen, plannen we opvolgingsmomenten en deadlines. Verder gaan we bekijken of we een teller kunnen plaatsen op onze website Doelstelling: Vernieuwen opfrissen verjongen van onze huisstijl en -middelen. Nieuw logo ontwerpen. Standaard affiches, folders, flyers, briefpapier, mailgebruik maken met dit nieuw logo. Vervolgens ook toevoegen in ons huishoudelijk reglement onder huisstijl. En dan de affiches, folders en flyers frequenter gebruiken om nog meer mensen te bereiken. We kunnen polsen naar de fraaiheid van onze huisstijl en middelen. Maar verder kunnen we enkel een mogelijke groei van ons ledenaantal koppelen aan een betere bekendheid van de club. 5. Financiën en Administratie 5.1. Doelstelling: We gaan proberen een nieuw en degelijk sponsorpakket op te stellen, met mogelijk een bijhorende functie van sponsorcommissie en verantwoordelijke. We gaan extern op zoek naar info bij andere organisaties of bij bedrijven die sponsoren. Aan de hand hiervan gaan we ook proberen een vacature open te stellen voor de functie van sponsorverantwoordelijke. Tijdens bestuursvergaderingen volgen we de vorderingen hiervan op. 8

10 5.2. Doelstelling: Aangezien wij dit jaar een nieuwe financieel beheerder hebben geven we die persoon de tijd om zich in te werken en verwachten wij dus nog niet dat we dit en/of volgend jaar al met een volledig uitgewerkte toekomstbegroting van start gaan. De jaarlijkse begrotingen en de opvolging die we nu doen zullen we natuurlijk blijven hanteren. We zullen wel stap voor stap een denkpiste creëren hoe we toch kunnen groeien naar een volledig uitgewerkte toekomstbegroting. We kunnen dit doen telkens als we de financiële toestand van de club bespreken. Elke vergadering halen we de financiële toestand van de club even aan. We bekijken of we dingen moeten bijsturen Doelstelling: We hebben natuurlijk als doel het lidgeld zo laag mogelijk te houden, maar we moeten wel in het achterhoofd houden dat het niet ten koste gaat van onze gezonde financiële clubsituatie. Navragen bij het OCMW hoe hun eventuele ondersteuning werkt en of wij daar ook een rol in spelen. We gaan elk jaar ons ledenaantal, instappen en drop out vergelijken met de financiële inbreng van onze leden Doelstelling: Een evenwicht creëren tussen de vrijwilligersvergoedingen aan de trainers en de inkomsten van de lidgelden van de leden. We gaan de verhouding tussen de lidgelden en de vrijwilligersvergoedingen van de trainers onderzoeken om te kijken hoe we eventueel kunnen komen tot een zelf bedruipen van onze groepen. Op het einde van het seizoen de lidgelden en vrijwilligersvergoeding met elkaar vergelijken. 9

11 6. Accommodatie en Materieel 6.1. Doelstelling: Zoeken naar een beleid voor ons materieelgebruik door derden. We gaan bepalen welke financiële return wij wensen van de gemeente of de scholen voor het materieelgebruik en leggen dit in eerste instantie voor aan de gemeente en afhankelijk van de gevolgen aan de scholen. We leggen aan onze eigen trainers alvast uit wat we van hen verwachten rond het correcte accommodatie- en materieel gebruik. Vanaf volgend seizoen moet er een financiële afspraak zijn voor materieelgebruik door derden Doelstelling: Opstellen - vernieuwen van materieel lijst. We stellen een overzichtelijke lijst op van ons materieel en koppelen er de levensduur en het prijskaartje aan vast. We maken ook in een aparte lijst voor het materieel van de gemeente. Dit ook in het kader van het actiepunt rond de financiële return door derden voor ons materieelgebruik. Bij het jaarverslag kijken we na of we een overzichtelijke lijst hebben kunnen opstellen. 7. Kwaliteit en Evaluatie 7.1. Doelstelling: We hebben duidelijk nood aan een verantwoordelijke voor ledenopvolging. We zullen een vacature opstellen voor de functie verantwoordelijke commissie ledenbeheer. Deze vacature dient het door ons gewenste profiel te bevatten met de vereiste kennis en vaardigheden. Alsook met de taken die deze functie inhoudt. Bij kandidaatstellingen houden we een gesprek waar minstens 2 personen van de raad van bestuur aanwezig zijn. Vervolgens beslist de raad van bestuur wie en of de kandidaat de functie mag bekleden. Luk zal de opleiding van de functie voor zijn rekening nemen. Op het einde van het seizoen proberen we de reacties te evalueren indien we nog geen verantwoordelijke gevonden hebben. 10

12 SWOT analyse 1. Strategie & Sportbeleid Doelstelling van de turnkring, beleid, enquêtes, analyses enz We hebben een uitgewerkte en uitgeschreven doel, missie en visie in de club. Als we onze missie en visie beter ondersteunen met doelstellingen en acties, en deze ook verspreiden en uitleggen aan onze trainers en leden, dan kunnen we sterker worden. De opvolging van deze doelstellingen mogen echter beter opgevolgd worden. We mogen de doelstellingen en de hieraan verbonden acties niet te ruimdenkend, maar concreet maken. Met andere woorden, duidelijk haalbaar maken en niet te ver vooruitlopen. Naast de missie en visie en deze SWOT-analyse is het misschien wel interessant om ook een enquête te houden onder de leden, ouders, bestuur en trainers. We stellen dus dit jaar een enquête op voor deze 4 doelgroepen. Waarbij leden en ouders in een document gestoken kunnen worden, het bestuur en de trainers in een ander document. We moeten er over waken dat we geen te moeilijke of te grote enquête houden, dus ze moet echt concrete vragen bevatten. We zullen de enquête net voor de paasvakantie uitdelen om deze er na terug te ontvangen. Zodoende kunnen we voor het einde van het jaar de enquête verwerken en mee opnemen in het jaarverslag en het nazien van het beleidsplan. 11

13 2. Sport- en Bewegingsprogramma aanbod van lessen, wedstrijden, kampen, nevenactiviteiten enz We bieden momenteel een ruim pakket aan van verschillende lessen en doelgroepen. En dit voor verschillende leeftijden. Omwille van onze nog jonge trainers zouden we kunnen groeien in onze lessen en ze nog beter uitwerken. Opleidingen zouden hierin kunnen helpen en ook de kaft Gymstars van de federatie. Niet alle lessen zijn evenveel ingevuld met leden. De jonge leeftijd van onze trainers en het hieraan gekoppelde gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de hedendaagse jeugd zou dit in het gedrang kunnen brengen. Ook een te breed aanbod kan leiden tot onoverzichtelijkheid en financiële moeilijkheden. Ook de invulling van het aantal trainers per groep/les dient bewaakt te worden. Momenteel hebben wij een mooi aanbod, dus wij gaan hier nog geen verdere acties ondernemen. /// /// 12

14 3. Vrijwilligers Bestuur, trainers, helpers -- Vergaderingen, opleidingen, communicatie We beschikken over een jong en toch vrij dynamisch trainersteam. De oudere/volwassen trainers zijn wel ervaren en gediplomeerd. Er zijn regelmatig opleidingen en bijscholingen om onze trainers meer op te leiden. De trainers zijn inderdaad nog jong en daardoor onervaren en ongediplomeerd. De jeugd van tegenwoordig heeft/kent minder verantwoordelijkheidsgevoel. De vraag is of ze wel voor die bijscholingen of diploma s willen gaan. Werken naar een volledig gediplomeerd trainersteam. De trainers er op wijzen dat ze met een diploma verder kunnen geraken en doelgericht kunnen begeleiding geven aan hun leden. We gaan pro-actief en continu op zoek naar de verschillende mogelijkheden tot het volgen van cursussen en brengen steeds en tijdig onze trainers op de hoogte. Een vrijwilligerscontract opstellen om volgend jaar mee van start te gaan. De financiële kant onder de loep nemen: of we gediplomeerden beter kunnen vergoeden. Bij elke bestuursvergadering worden de gevolgde of de te volgen cursussen even aangehaald. Eind van dit seizoen de financiële berekening maken voor de trainersvergoedingen van volgend jaar, rekening houden met het zichzelf bedruipen van de verschillende groepen (aantal trainers per groep). 13

15 Ook nog vrijwilligers We hebben een bestuur waarbij de verschillende individuen zeker hun steentje willen bijdragen aan de turnkring. Goede teamgeest, samenwerking en vertrouwen. Ook voor bestuursleden bestaan er links en rechts opleidingen, maar we moeten ook meer intern in de club kijken wat de club nodig heeft voor haar werking. De bestuursleden zijn echter ook merendeel nog vrij nieuw en niet geheel bekend met de bredere werking van de turnkring. We kunnen een bestuursorganigram opstellen, functies invullen, taken bijvullen, opleidingen volgen, maar als die niet ingevuld of opgevolgd worden heeft het allemaal niet veel nut. In de huidige structuur van de club, de bestuurders en commissieverantwoordelijken laten groeien in hun verschillende functies en taken. Bijscholingen en cursussen zoeken ter ondersteuning en opleiding. Op de bestuursvergaderingen stap voor stap de verschillende functies en hun taken onder de loep nemen waarbij informatie en kennis tussen de bestuurders en commissieleden verspreid wordt. Aan de verschillende bestuurders en commissieleden vragen of zij een invulling kunnen geven aan de verschillende taken van hun verantwoordelijkheden. En indien niet: verder gaan met bovenstaande actie. 14

16 Ook nog vrijwilligers We kunnen rekenen op een brede werking van extra vrijwilligers naast onze trainers en bestuursleden. Ons initiatief met onze vrijwilligersverantwoordelijkheden biedt veel ruimte om onze vrijwilligerswerking mooi uit te werken. Het is echter gewoon keer op keer bij elke organisatie dat we moeten gaan ronselen bij deze vrijwilligers. Als we dit initiatief niet opvolgen, niet echt gaan gebruiken, dan steken we misschien verloren tijd in iets wat volgens mij wel kan werken. Een heropstart plannen van onze vrijwilligerswerking. Om deze volledig uit te bouwen volgens het eerder gevolgde vrijwilligersproject van DynamoProject. We plannen een samenkomst met de 2 vrijwilligersverantwoordelijken om opnieuw op te starten en ook om de interne werkpunten en organisatiepunten te bespreken en te plannen. We gaan eind dit sportjaar navraag doen hoever de vrijwilligersverantwoordelijken geraakt zijn en wat er nog dient te gebeuren inzake het project tijdens volgend seizoen. We geven het project tot eind volgend seizoen de mogelijkheid om uitgewerkt te worden. Zo kunnen we in het seizoen starten met een officiële en volledig uitgewerkte vrijwilligerslijst. Een lijst met voorkeurstaken enz aan verbonden. 15

17 Ook nog vrijwilligers Interne communicatie Interne communicatie, we hebben de middelen: mails, facebook. Dus moeten we deze middelen beter leren benutten. En ook proberen alle vrijwilligers (bestuurtrainers-commissieverantwoordelijken) hier op attent te maken deze juist te gebruiken. Communicatie loopt soms stroef en alles wat afgesproken is wordt niet altijd volledig uitgevoerd. Niet iedereen is even vlot met PC werking, mails enz Beter leren of correct leren omgaan met communicatiemiddelen. Momenteel zijn we hier gaandeweg wel in aan het groeien. We zoeken actief naar een mogelijkheid om in de nabije toekomst misschien een cursus communicatie te kunnen volgen. Verder gaan we onderzoeken of we wel iedereen bereiken die we willen bereiken en of iedereen weet dat we hem/haar willen bereiken. We halen dit puntje volgend jaar terug aan voor wat betreft de cursus communicatie. Wat betreft de bereikbaarheid gaan we in elke mail een check invoegen met de verslagen van de bestuursvergaderingen. 16

18 4. Sociale Media Externe communicatie (website, facebook, ) -- Promotie enz We hebben een website en een facebook pagina. Met een goede website en facebook-werking kunnen we heel tot heel veel mensen bereiken. Ze mogen echter nog meer interactief en beter uitgewerkt worden, m.a.w. ze moeten leven. Als er echter niet genoeg interactie is dan valt de interesse ook heel snel stil. Aanlokkelijker maken van de website, opfleuren, kleuren, indeling, We gaan iets breder kijken of we één of meerdere personen vinden die ook eens met een voorstel of uitwerking kunnen komen. Een persoon aanduiden die communiceert met de webmaster om snel de juiste info en aanpassingen door te geven. Na het vinden van die persoon of personen, plannen we opvolgingsmomenten en deadlines. Verder gaan we bekijken of we een teller kunnen plaatsen op onze website. 17

19 Ook nog sociale media Door de jaren heen en dankzij de verschillende organisaties en resultaten mogen we toch wel zeggen dat we aardig bekend zijn als club Door de bekendheid zouden we eigenlijk sponsors moeten kunnen aantrekken. Toch zitten hier af en toe nog hiaten in. Want soms krijgen we te horen: Waar zitten jullie? Is er wel een sporthal??? Teveel tijd en kosten als we het te breed willen doen. Vernieuwen opfrissen verjongen van onze huisstijl en -middelen. Nieuw logo ontwerpen. Standaard affiches, folders, flyers, briefpapier, mailgebruik maken met dit nieuw logo. Vervolgens ook toevoegen in ons huishoudelijk reglement onder huisstijl. En dan de affiches, folders en flyers frequenter gebruiken om nog meer mensen te bereiken. We kunnen polsen naar de fraaiheid van onze huisstijl en middelen. Maar verder kunnen we enkel een mogelijke groei van ons ledenaantal koppelen aan een betere bekendheid van de club. 18

20 5. Financiën & Administratie Opstellen van begroting, kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages, budgetbeheer, subsidies, sponsoring, ledenbeheer, enz Dankzij de goede werking in het verleden van Maurits kunnen we ons qua sponsoring nog beroepen op een mooie invulling Een mooi sponsorpakket uitwerken en iemand vinden die sponsors wil zoeken zou heel interessant zijn. Onze sponsorwerking staat echter alles behalve mooi op punt. Het te groots gaan zien of het juist te klein opzetten kan leiden tot een minder sterk sponsorpakket en leiden tot doodbloeden van onze sponsorinkomsten. We gaan proberen een nieuw en degelijk sponsorpakket op te stellen, met mogelijk een bijhorende functie van sponsorcommissie en verantwoordelijke. We gaan extern op zoek naar info bij andere organisaties of bij bedrijven die sponsoren. Aan de hand hiervan gaan we ook proberen een vacature open te stellen voor de functie van sponsorverantwoordelijke. Tijdens bestuursvergaderingen volgen we de vorderingen hiervan op. 19

21 Ook nog financiën & administratie Financieel zijn we een vrij sterke club. Het maken en opvolgen van een jaar- en een toekomstbegroting zou ons zeker sterker kunnen maken. We leven echter nogal veel van dag tot dag. Een begroting waarmee effectief gewerkt wordt hebben we niet. Zeker geen toekomst begroting. Indien we dit echter niet doen, kunnen we mogelijkerwijs voor verrassingen komen te staan. Zolang de kas mooi positief is kunnen we dit opvangen, maar dit kan ook snel minderen hé. Aangezien wij dit jaar een nieuwe financieel beheerder hebben geven we die persoon de tijd om zich in te werken en verwachten wij dus nog niet dat we dit en/of volgend jaar al met een volledig uitgewerkte toekomstbegroting van start gaan. De jaarlijkse begrotingen en de opvolging die we nu doen zullen we natuurlijk blijven hanteren. We zullen wel stap voor stap een denkpiste creëren hoe we toch kunnen groeien naar een volledig uitgewerkte toekomstbegroting. We kunnen dit doen telkens als we de financiële toestand van de club bespreken. Elke vergadering halen we de financiële toestand van de club even aan. We bekijken of we dingen moeten bijsturen. 20

22 Ook nog financiën & administratie We vragen een gezinsvriendelijk lidgeld. We kunnen dit laag houden omdat we meerdere organisaties doen. Bij meerdere uren wordt het bedrag per uur goedkoper. Op vraag zijn gespreide betalingen toegelaten. En er is de mogelijkheid tot het bekomen van een teruggave via het ziekenfonds. Het laag houden van het lidgeld staat natuurlijk recht evenredig met een mogelijk groter ledenaantal omdat het bij ons niet duur is. Niet iedereen kent de mogelijkheid tot teruggave van het ziekenfonds. Ook via het OCMW kan er ondersteuning voor kansarmen zijn. Hoe dit werkt weten we momenteel niet echt. Het laag houden van het lidgeld kan bij een grote drop out of mindere instap wel dadelijk leiden naar financiële tekortkomingen in de club. We hebben natuurlijk als doel het lidgeld zo laag mogelijk te houden, maar we moeten wel in het achterhoofd houden dat het niet ten koste gaat van onze gezonde financiële clubsituatie. Navragen bij het OCMW hoe hun eventuele ondersteuning werkt en of wij daar ook een rol in spelen. We gaan elk jaar ons ledenaantal, instappen en drop out vergelijken met de financiële inbreng van onze leden. 21

23 Ook nog financiën & administratie We hebben een mooi trainersaantal en we betalen hen een mooie vrijwilligersvergoeding. De mooie vergoeding van onze trainers geeft de kans dat ze in de club actief blijven en dat we mogelijk nog extra trainers aantrekken. We staan hierbij natuurlijk voor een grote financiële kost op jaarbasis om onze trainers te kunnen betalen. Financieel kan het trainersteam en hun vergoedingen de club natuurlijk ook een stevige kater bezorgen. Een evenwicht creëren tussen de vrijwilligersvergoedingen aan de trainers en de inkomsten van de lidgelden van de leden. We gaan de verhouding tussen de lidgelden en de vrijwilligersvergoedingen van de trainers onderzoeken om te kijken hoe we eventueel kunnen komen tot een zelf bedruipen van onze groepen. Op het einde van het seizoen de lidgelden en vrijwilligersvergoeding met elkaar vergelijken. 22

24 6. Accommodatie & Materieel Huren van zalen, aankoop, herstellingen en inventarisering materieel, correct gebruik van materieel, enz We zijn een grote gebruiker van accommodatie bij de gemeente en kunnen rekenen op veel eigen materieel. We kunnen onze jonge trainers opleiden tot correcter hanteren van accommodatie en materieel, ze hebben nog niet zoveel eigen gewoontes die ze bijvoorbeeld moeten afleren. Onze trainers springen echter niet altijd even correct om met het materieel en onze derde gebruikers al helemaal niet (betalen hier momenteel ook niet (meer) voor). De vraag is hier ook weer: staan onze jonge trainers open voor de verantwoordelijkheid rond dit materieel- en accommodatiegebruik? Zoeken naar een beleid voor ons materieelgebruik door derden. We gaan bepalen welke financiële return wij wensen van de gemeente of de scholen voor het materieelgebruik en leggen dit in eerste instantie voor aan de gemeente en afhankelijk van de gevolgen aan de scholen. We leggen aan onze eigen trainers alvast uit wat we van hen verwachten rond het correcte accommodatie- en materieel gebruik. Vanaf volgend seizoen moet er een financiële afspraak zijn voor materieelgebruik door derden. 23

25 Ook nog accommodatie & materieel We hebben veel eigen materieel Een overzichtelijke lijst met eventueel afschrijving van materieel erin verwerkt zou heel nuttig zijn. We hebben er een lijst van, maar die is onoverzichtelijk. We weten niet goed wat we in huis hebben en hoelang het nog zal meegaan. Dit kan voor financiële verrassingen zorgen. Opstellen - vernieuwen van materieel lijst. We stellen een overzichtelijke lijst op van ons materieel en koppelen er de levensduur en het prijskaartje aan vast. We maken ook in een aparte lijst voor het materieel van de gemeente. Dit ook in het kader van het actiepunt rond de financiële return door derden voor ons materieelgebruik. Bij het jaarverslag kijken we na of we een overzichtelijke lijst hebben kunnen opstellen. 24

26 7. Kwaliteit & Evaluatie Meten ledenbeheer groei, stagnatie, enz -- Evaluatie doelstellingen van de turnkring, enz. We kunnen via de federatie een beroep doen op een mooi werkend ledenbeheerprogramma. Als we naast het gewoon inschrijven van leden (binnenkort ook online ) onze leden ook echt gaan opvolgen, dus onze trainers ook met het programma gaan laten werken of een extra verantwoordelijke vinden voor de opvolging, zullen we sterker en misschien ook dichter bij onze leden geraken. Ook voor onze subsidies en kwaliteitseisen zullen we sterker staan. We gebruiken dit programma echter nog niet optimaal. Van echte ledenopvolging is nog helemaal geen sprake. Als we onze leden niet gaan opvolgen, zullen er steeds leden zijn die niet betaald hebben, dus niet verzekerd zijn, zullen er misschien leden administratief in de verkeerde groep zitten. Zullen we ook onze ledenuitval (drop out) of -groei niet kunnen opvolgen, dus ook niet kunnen weten waar we goed doen of juist niet en het waarom hiervan. We hebben dus duidelijk nood aan een verantwoordelijke voor ledenopvolging. We zullen een vacature opstellen voor de functie verantwoordelijke commissie ledenbeheer. Deze vacature dient het door ons gewenste profiel te bevatten met de vereiste kennis en vaardigheden. Alsook met de taken die deze functie inhoudt. Bij kandidaatstellingen houden we een gesprek waar minstens 2 personen van de raad van bestuur aanwezig zijn. Vervolgens beslist de raad van bestuur wie en of de kandidaat de functie mag bekleden. Luk zal de opleiding van de functie voor zijn rekening nemen. Op het einde van het seizoen proberen we de reacties te evalueren indien we nog geen verantwoordelijke gevonden hebben. 25

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas 2013-2018 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding 2 Missie 3 Visie 4 Swot Analyse 5 Organogram 6 Behoeften 7 Doelstellingen + Actieplan 8 Goedkeuring 1. INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Beste gymnast, beste ouders, Menig student is bezig met de examens, de meesten hebben zeker en vast de kerstsfeer reeds in huis en wellicht zijn er onder jullie die de wintervakantie

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE SPORTVERENIGINGEN

SWOT-ANALYSE SPORTVERENIGINGEN SWOT-ANALYSE voor SPORTVERENIGINGEN Vul in: Naam sportvereniging : Turnclub JONG & BLIJ Naam contactpersoon : De Mulder Johan Telefoonnummer : 0473/49 95 35 Werkjaar : 2013-2014 1 Intro SWOT staat voor

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement: K.K.Turnkring Moed en Volharding Berkenbos vzw. Inhoud:

Huishoudelijk Reglement: K.K.Turnkring Moed en Volharding Berkenbos vzw. Inhoud: Seizoen 2014-2015 Huishoudelijk Reglement: K.K.Turnkring Moed en Volharding Berkenbos vzw. Inhoud: 1. Algemene Vergadering Pag 2 2. Raad van Bestuur Pag 2 3. Het bestuur (dagelijks bestuur) Pag 3 4. Commissies

Nadere informatie

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving SAMENVATTING TAKEN Hier een summiere samenvatting van taken die betrekking hebben op het besturen van onze kring. Ik heb deze al aan een functie gelinkt. Sommige van deze functies zijn vast gelegd via

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs INHOUD 1. Wat is Ik maak het verschil!? 2. Project voor VLP-clubs: wat en hoe? 3. Voordelen van het project 4. Hoe aansluiten als VLP-club? 5. Meer informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Sponsoringdossier. Turnkring Alken.

Sponsoringdossier. Turnkring Alken. Sponsoringdossier Turnkring Alken www.turnkringalken.be Even voorstellen! Turnkring Alken is een feitelijke vereniging en initieel aangesloten bij Turnsport Vlaanderen. Vanaf januari 2008 is de Turnkring

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT 2013 www.gymfed.be Pagina: 1 van 15 15.10.2013 1. VOORWOORD Deze handleiding is een gids die je stapsgewijs vertrouwd maakt met het Q4Gym-instrument. Deze staat ter beschikking

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Beleidsplan. Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw. Versie juni Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Missie. 3.

Beleidsplan. Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw. Versie juni Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Missie. 3. Beleidsplan Samengesteld door: Bestuur Westhoek Turncentrum vzw Inhoudsopgave Versie juni 2012 1. Inleiding 2. Missie 3. Doelstelling 4. Aangeboden disciplines 4.1 Kleuters 4.2 Recreanten 4.3 Volwassenen

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk Sportdienst in samenwerking met scholen Genk De achtergrond 6 op 10 Genkse kinderen kampen met overgewicht. Daarnaast is een groot deel van hen van een andere origine. Deze kinderen krijgen vaak minder

Nadere informatie

Beleidsplan Kuros Zulte Damesvolley

Beleidsplan Kuros Zulte Damesvolley Beleidsplan 2013 Kuros Zulte Damesvolley 01-06-2013 1. Inleiding Volleybalklub Kuros Zulte Dames werd opgericht in de jaren 70 in Zulte en heeft zijn thuisbasis in de gemeentelijke sporthal te Zulte. De

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden van Handbal Vereniging Maasgouw. Het nieuwe seizoen staat binnenkort weer voor de deur en dat betekent actie!!! Zoals afgesproken op de ALV van 25-11-2012

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

Opgesteld door vzw de Rand op advies van de Sportraad Kraainem (i.s.m. de diverse sportactoren).

Opgesteld door vzw de Rand op advies van de Sportraad Kraainem (i.s.m. de diverse sportactoren). Opgesteld door vzw de Rand op advies van de Sportraad Kraainem (i.s.m. de diverse sportactoren). Dit reglement gaat in voege op 1 januari 2014 en vervangt alle voorgaande. Algemene voorwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours

Het project bestaat uit 3 luiken: de FitFree bewegingslessen de FitBattle het Fit-parcours De Vlaamse Atletiekliga start in 2014 met een bewegingsproject gericht naar de vrije sporter en de sporter met zeer weinig bewegingservaring. Met dit project wil de federatie de recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1

GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1 GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1 1. Deelnamevoorwaarde De club is een GymFed-club en heeft jeugdleden (-19j). 2. Jeugdclubs kunnen op meerdere manieren aanspraak maken op een deel

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

presentatie REALITEIT OF FICTIE???

presentatie REALITEIT OF FICTIE??? presentatie REALITEIT OF FICTIE??? DE REALITEIT!!!! Dalend aantal jeugdspelers : drop-outs ; probleem vanaf U13 om volwaardige teams te vormen ; zelfs de betere gewestelijke spelers trekken weg en komen

Nadere informatie

Sponsordossier WIN-WIN

Sponsordossier WIN-WIN Sponsordossier WIN-WIN 2016-2017 fondsenwerving@ogk-duffel.be 0496.62.72.17 Introductie 1600 Missie Turnkring Oefening Geeft Kracht Duffel (OGK) heeft als doel het inrichten van kwaliteitsvolle recreatieve

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal

Datum: maart 2015 Versie: 1. Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Datum: maart 2015 Versie: 1 Vrijwilligersbeleidsplan 2015 RMHC de Pelikaan, Roosendaal Inhoudsopgave: 1. O-meting: analyse van de vereniging 2. Doelstelling 3. Inventariseren 4. Werven 5. Behouden 6. Andere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011

Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 Aanvraagformulier toelagen aan sportverenigingen Anzegem Werkjaar 2010-2011 IDENTIFICATIE: alles correct invullen AUB! NAAM SPORTCLUB :...... CONTACTPERSOON :... CONTACTADRES :. TELEFOONNR. :.. E-MAIL

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond 1. Inleiding Het Jeugdsportproject heeft als doel de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te optimaliseren. Onder jeugd wordt verstaan jongeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010

PUURS 2005-2010. Puurs 2005-2010. K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs. Beleidsplan 2005-2010 PUURS 2005-2010 Puurs 2005-2010 K. Puurs Excelsior F.C. K.B.V.B. Stamnr. 3855 TERREINEN Kerkhofstraat Puurs Beleidsplan 2005-2010 VOETBAL IS VERANDERD VOETBAL IS IN BEWEGING Kinderen zijn veranderd Maatschappij

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 Naam club: Voorzitter: Adres:... *: omcirkelen wat past A. BASISSUBSIDIE Bijlagen toe te voegen door de Sportclub is erkend door de gemeente en heeft minimum

Nadere informatie

4. TEST !

4. TEST ! 1 4. TEST... 1.. 2.. 3! 4.1 OPDRACHT Deze test kan een hulp zijn bij het vinden van mogelijke knelpunten binnen jouw vereniging. Omcirkel telkens het tekentje dat voor het best passend antwoord staat.

Nadere informatie

BESCHRIJVING OMKADERING.

BESCHRIJVING OMKADERING. BESCHRIJVING OMKADERING. A. ALGEMENE VERGADERING: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. HC Hades

Jeugdbeleidsplan. HC Hades Jeugdbeleidsplan. HC Hades 2016-2017 Hades Hamont Inhoud Deel 1 Visie: HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2014-2018 Inleiding Omdat wij als bestuur vinden dat onze volleybalclub meer kan uitstralen, vonden we dat het tijd werd om ons beleid uit te werken en neer te schrijven. Dit beleidsplan bestaat

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR

ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR VOORZITTER SECRETARIAAT REDACTIE LEDENBEHEER H.R./Aanwerving en VRIJWILLIGERS SPORTIEF BELEID OPLEIDINGEN KWALITEIT WERKGRO EPEN WEBSITE MULTIMEDIA SPONSOR-

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 -

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 - Over de KLJ-leden Boven alles willen we uiteraard alle kinderen en jongeren die lid zijn van KLJ een onvergetelijke KLJ-tijd bezorgen. Dit is en blijft het hoofddoel van elke KLJ-afdeling. Hoe je dat kan

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Voorbeelden van Sponsor overeenkomsten welke mogelijk zijn bij Impact Sneek.

Voorbeelden van Sponsor overeenkomsten welke mogelijk zijn bij Impact Sneek. Voorbeelden van Sponsor overeenkomsten welke mogelijk zijn bij Impact Sneek. Wie of Wat is Impact Sneek / Color Guard, Color Guard is als eerste een hobby voor jonge - en oudere - mensen die zijn weerga

Nadere informatie