Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie"

Transcriptie

1 Opleidingsplan vr schakeljaar van de pleiding Obstetrie en Gynaeclgie 1: Algemene infrmatie Aantal schakelaars Aantal gereserveerde AIOS plaatsen Plaatsen waar het schakeljaar gelpen kan wrden Werving/aanname prcedure Begeleiding Cmpetenties 2 studentengeneeskunde kunnen vanaf 2015 (1 per half jaar) een schakeljaar starten bij respectievelijk de afdeling Obstetrie & Gynaeclgie. Alle 2 de schakelaars kunnen bij gebleken geschiktheid drstrmen in de vervlgpleiding znder het pnieuw te heven drlpen van een sllicitatieprcedure. UMCG respectievelijk bij de nderafdeling bstetrie en de nderafdeling gynaeclgische nclgie. Er vindt een sllicitatieprcedure plaats vrafgaand aan het schakeljaar, vergelijkbaar aan de prcedure vr een AIOS plaats. -je schrijft een mtivatiebrief met CV en ft -je vegt een aanbevelingsbrief bij vrkeur van iemand uit het specialisme Obstetrie en Gynaeclgie- die daarin aangeeft waarm jij geschikt bent m gynaeclg te wrden -een assessment kan deel uit maken van de prcedure -indien je reeds een wetenschapsstage gelpen hebt vervalt de mgelijkheid tt een schakeljaar -in de prcedure zijn we p zek naar authenticiteit, gedrevenheid en klinische interesse -de sllicitant heeft een gesprek met de sllicitatiecmmissie bestaand uit een perifere pleider, de universitaire pleider en de plaatsvervangend pleider (UMCG) en 1 AIOS. Vr nadere infrmatie kun je cntact pnemen met: -prf Dr Marian J.E. Murits, pleider UMCG. Tel (secretariaat) f met -prf Dr Sicc Scherjn, plaatsvervangend pleider UMCG. Tel (secretariaat) Je sllicitatie vr de tweede helft van 2015/ begin 2016 graag mailen naar het nderwijssecretariaat uiterlijk vr 1 mei De sllicitatiegesprekken vinden eind juni 2015 plaats. De begeleiding in het UMCG vindt plaats dr prf van den Berg (nderwijscrdinatr). In verleg met hem wrdt een enthusiast staflid gevraagd m als mentr p te treden; deze zal regelmatig je vrderingen bespreken. Deze dient k als aanspreekpunt en vertruwenspersn van de student. Er dient frequent cntact (wekelijks) te zijn met de mentr ver de vrtgang en ntwikkelingen tijdens de klinische stage. De vrtgangsgesprekken (zie schema) vinden plaats met de cördinatr, in verleg met/in bijzijn van de mentr. De begeleiding tijdens de wetenschapsstage is afhankelijk van het nderwerp van het nderzek. Ok hierbij vinden regelmatig vrtgangsgesprekken plaats (zie schema) De cmpententies die wrden nagesteefd zijn vlgens het CanMEDS mdel. (http://knmg.artsennet.nl/opleiding-en-herregistratie/prject-mmv- Hme/Rubrieken/CanMEDS.htm). Naast medisch technisch handelen is er aandacht vr cmmunicatie/samenwerking (in nderwijsleergesprek en uitleg aan team), prfessinaliteit (anamnese en lichamelijk nderzek), maatschappelijk handelen en

2 kennis en wetenschap (artikel, PICO). De student stelt vr aanvang van het schakeljaar een persnlijk leerplan p aan de hand van de zeven CanMEDScmpetenties. Het persnlijk leerplan is het uitgangspunt bij de vrtgangsgesprekken. Regelmatig vinden bservatie en feedback plaats.b.v. het prtfli, KKB's, behalen van leerdelen etc. De student is zelf verantwrdelijk vr het bijhuden van de vrtgang en activiteiten in een prtflidcument. Regelmatig vinden vrtgangsgesprekken plaats met de cördinatr (zie schema). Ter vrbereiding van dit gesprek wrdt een reflectieverslag naar aanleiding van een klinisch leermment geschreven. Daarnaast wrden de KKB s verzameld, verrichtingen bijgehuden in het prtfli, 360 graden uitgezet (eenmaal per klinische stage) en berdeling van PICO s en vrdrachten verlegd, zals beschreven in de uitwerking van de thema s (bijlage 1 en 2). Vrafgaand aan deze vrtgangsbespreking wrdt dr de cördinatr actief verleg geverd met de dagelijkse supervisren en mentr van de student. Bekwaamheidsniveaus (BN) De cmpetenties binnen de thema s meten wrden behaald p de specifieke bekwaamheidsniveaus (zie bijlage 1). Een student kan p een thema 1 t/m 3 scren (p een ttaal van 5 niveau s), in nderstaande tabel is te zien welk getal bij welk niveau behrt. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Heeft kennis van Handelt nder strenge supervisie Handelt met beperkte supervisie Tetsing Cnfrm de eisen van het raamplan. Hierbij wrdt gebruik gemaakt van: KKB Reflectieverslagen Verslag vrtgangsgesprekken PICO na afdelingsstage PICO einde van stage 360 graden berdeling Wetenschapsstage verslag Presentatie wetenschapsstage Eindpresentatie

3 2: Schakeljaar mdule Obstetrie Schema van de vrtgangsgesprekken en de tetsingen Klinische stage Persnlijk Gedkeuring vrafgaand 0 weken ntwikkelingsplan aan start stage Afdeling Vrtgangsgesprek 1 Vrtgangsgesprek 2 5 weken 8 weken Verlskamers Vrtgangsgesprek 3 11 weken 14 weken Plikliniek Vrtgangsgesprek 4 18 weken Kraamafdeling Vrtgangsgesprek 5 20 weken Einde klinische stage Eindberdeling gesprek 24 weken Wetenschapsstage Aanvraagfrmulier stage Eindpresentatie Gedkeuring vrafgaand aan start stage Vrtgangsgesprek wetenschap 1 Vrtgangsgesprek wetenschap 2 Stage verslag Presentatie wetenschap Eindberdeling gesprek wetenschap 24 weken 20 weken 25 weken 30 weken 36 weken 40 weken 40 weken De semi-arts schakelstages: Het dedicated schakeljaar beslaat 40 weken. Veel aandacht gaat uit naar de klinische setting. De wetenschapsstage wrdt geïntegreerd en heeft een klinisch karakter. Titel Klinische stage (zie k bijlage 1: thema s en bekwaamheidsniveaus) Leerdelen Intrductie SEH cursus, training acute bstetrie en skills training: 2 weken a. fantm nderwijs fysilgische baring (incl. examen) b. acute SEH training c. scenari training acute bstetrische prblemen (SOS / mini MOET training) d. cursus: arts en patiënt e. resuscitatie nenaat Afdeling Obstetrische High Care 6 weken (zwangerschapsbegeleiding gecmpliceerd (basis)) Verlskamers Verlskamers (gewne 6 weken bevalling) Pli Verlskunde Zwangeren fysilgie 4 weken (zwangerschapsbegeleiding ngecmpliceerd)/cnsulten Kraamafdeling kraamperide en kind 2 weken

4 ngecmpliceerd en gecmpliceerd Overige werkzaamheden Bezeken VSV vergaderingen Aanwezigheid psychiatriebstetrie-paediatrie (POP) bespreking; diabetes bespreking; prenatale diagnstiek bespreking Kennis van verlskundig prtcllen Meelpen ech spreekuur Meelpen eerste lijn p.m Duur 20 weken Evaluatie & tetsing Feedback p anamnese, LO, functineren, pstellen en evalueren van behandelplan en uitleg aan patiënt en team, PICO, via KKB s en CAT. Titel Wetenschapsstage (zie k bijlage 2) Leerdelen Zelfstandig, maar nder gede begeleiding, wetenschappelijk nderzek leren den. Duur 20 weken Evaluatie & tetsing Schrijven van een te submitten artikel Literatuur Heineman et al; Leerbek der Verlskunde en Gynaeclgie Prins et al; Praktische Verlskunde (2014) Drr et al; Obstetrische Interventies (2014)

5 Bijlage 1 Klinische stage Thema zwangerschapsbegeleiding ngecmpliceerd Diagnse en advies Geven van pre-cnceptineel advies. (BN 1) Cunseling ver prenatale diagnstiek, zwangerschap, pijnstilling durante partu, kraamperide en brstveding. (BN 1) Beleid maken bij liggingsafwijkingen, greiafwijkingen, abnrmale heveelheid vruchtwater en mgelijk gebrken vliezen. (BN 2) Gebruik maken van CTG nderzek en indicatie inleiding stellen. (BN 2) Haalbaarheid inleiding berdelen. (BN 2) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Kennismaking/ intrductie echscpisch nderzek. (BN 1) Cunseling p verlskundig gebied. Kennis en Wetenschap Kennis van verlskundige prtcllen. Kennis van literatuurbrnnen teratlgie. Gebruik van EBM. Samenwerken met 1e lijn. Participeren in verlskundig zrgsysteem. Statusvering. Maatschappelijk handelen Omgaan met WGBO. In gang zetten kraamzrg. Preventie dr vrlichting. Prfessinaliteit Cnstructief participeren in verlskundige ketenzrg. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli Minimaal 3 KKB s: waarvan minimaal 1 ver een nieuwe patiënt / cntrlepatiënt / - 1 PICO ver verlskundig gerelateerd nderwerp

6 cunselinggesprek. Kennis en wetenschap 1 KKB bservatie spreekuur en cunseling gesprek NVOG richtlijnen en standpunten Afgetekend krt verslag van inbreng plikliniek bespreking berdeling berdeling Maatschappelijk handelen Evaluatie leerplan Prfessinaliteit Supervisie vragen Evaluatie leerplan

7 Thema Basis zwangerschapsbegeleiding gecmpliceerd Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Kennis en Wetenschap Diagnstiek en begeleiding van de pathlgische zwangerschap, zals.a: hyperemesis, (habituele) miskraam, EUG, zwangerschapshypertensie en preeclampsie, bledverlies, minder leven, buiktrauma, glucse tlerantiestrnis, infectie, pre-existente aandeningen, cervix insufficiëntie, intra-hepatische chlestase, meerlingen, sertiniteit, bekkenklachten, bledgrepantagnisme, verslavings- en psychiatrische prblematiek en tienerzwangerschappen en zwangerschap p udere leeftijd. (BN 1) Gesprekstechnieken Gebruik EBM. Participeren (als case manager) in multidisciplinair behandelingsteam. Overplaatsing regelen. Deelname aan een multicenter nderzek rganiseren. Statusvering Maatschappelijk handelen Wetgeving aangaande perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking. (BN1) Werken met rganisaties rndm zrg vr ngebren kind (bij verslaafde/ psychiatrische meder). Prfessinaliteit Extra begeleiding te geven waar ndig Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) 2 KKB s p plikliniek f afdeling zwangeren Prtfli Dcumentatie van de diversiteit van de ervaring: welke ziektebeelden p de plikliniek zijn gezien. Kennis en wetenschap Fantm en skills NVOG richtlijnen: alle verlskunde richtlijnen 2 ech spreekuren meekijken 1 PICO 360 graden berdeling

8 Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit 1 Casus PNM verslag casus verslag en reflectie

9 Thema gewne bevalling Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding fysilgische baring inclusief 2e lijns fetale bewaking. (BN 2) Omgaan met krts durante partu, bledverlies durante partu, fluxus pst-partum en mecnium hudend vruchtwater. (BN 1-2) Indicaties tclyse, inleiding en kunstverlssing. (BN 1) Indicaties cnsult kinderarts tepassen. (BN 2) Begeleiden zwangere en partner bij vername uit 1e lijn. (BN 2) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Lichamelijk nderzek tijdens de baring. Begeleiding bevalling, inclusief het uitveren van methdieken van fetale bewaking. Begeleiding van het nagebrtetijdperk. (BN 2) Hechten episitmie en 1e en 2e graadsrupturen. (BN 2) Eerste pvang pasgebrenen inclusief resuscitatie. (BN 2) Reanimatietechniek vlwassenen beheersen. (BN 1) Vrlichting p maat geven aan patiënt (en partner)ver diagnse en belp. Met teamleden en patiënten. Dienstverdracht. Met verlskundige bij vername patiënt vanuit 1e lijn. Terugkppeling naar verlskundigen en huisartsen. Kennis en Wetenschap Onderwijs en begeleiding van cassistenten en student verlskundigen. Gebruik van EBM. Participeren in multidisciplinair verlskundig team. Beheer en timemanagement meerdere verlskamers. Regelen antepartum verplaatsing. Adequate dcumentatie en administratie Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Vrlichting verzrgen vr zwangeren en hun partners. Reflecteren p het eigen functineren p de verlskamers tijdens nabespreking. Psychische begeleiding p de verlskamers. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli Fantm : Gewne partus Schuderdystcie 15 gewne bevallingen 5 x episitmie/ 2 graads ruptuur;

10 Stuit Spildraai Fluxus MBO (BN1); Hechten episitmie Reanimatie nenaat 5 KKB Gewne bevalling 1 techniekberdeling van een episitmie berdeling Evaluatie leerplan Reflectie p cmplicaties. Overleg supervisr. Kennis en wetenschap NVOG richtlijnen en standpunten BLS (nenaat) berdeling Frequente rganisatie teamtraining in acute situaties Maatschappelijk handelen Participatie vrlichtingsavnd Prfessinaliteit berdeling verslag met reflectie ver functineren p VK waarnder psychische begeleiding p verlskamers

11 Thema Gecmpliceerde Bevalling : BN1 Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Diagnstiek verlskundige cmplicaties en samenvatten van een cmplexe casus. Bespreken cnsequenties vr vlgende zwangerschap. Medicamenteuze behandeling fluxus. (BN1) Begeleiding/uitvering kunstverlssingen inclusief SC. (BN1) Oplssen van fluxus, schuderdystcie en inversi uteri. (BN1) Herstellen ttaal en cervix rupturen. (BN1) Vrlichting p maat geven aan patiënt (en partner) ver diagnse, belp en patiëntrganisaties. Inlichten betrkkenen (team, verlskundige, huisarts). Aanwezigheid bij ruw- en slechtnieuws gesprek. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM. Teamwrk in stressvlle situaties. Gebruik maken van een passende rlverdeling tussen a(n)is, gynaeclg en gedifferentieerde gynaeclg en de andere participanten in het zrgnetwerk. Triage en mgaan met de rganisatie van 1e, 2e en 3e lijn. Verlskamermanagement. nazrgtraject. Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Begeleiden life event. Reflecteren p eigen handelen en beleving van event.

12 Thema kraamperide & kind ngecmpliceerd Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding van fysilgische kraamperide, na ngecmpliceerde SC en begeleiding geznde pasgebrene. (BN 2) Herkenning van pathlgie in kraamperide en bij de pasgebrene. (BN 1) Indicatiestelling klinisch kraamperide en cnsult kinderarts. (BN 1) Kennis ver brstveding en medicatie in praktijk brengen. (BN 1) Onderzek pasgebrene. (BN 2) Omgaan met emtineel belastende situatie. Vrlichten patiënt en partner. Terugkppeling met 1e lijn verlskundige. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM Behandelplan met patiënt, verpleegkundige en verlskundige bespreken IC zrg pasgebrene Statusvering en adequate cmmunicatie HA en verlskundige Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KPB en OSAT) Prtfli 1 KKB nderzek nenaat visite lpen Kennis en wetenschap 1 KKB p de kraamafdeling 1 KKB uitleg brstveding NVOG richtlijnen en standpunten (zie bijlage 1). visite lpen e-learning brstveding

13 Evaluatie leerplan Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit

14 Thema Kraamperide & Kind gecmpliceerd (BN 1) Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding pathlgie in kraamperide met.a.: Abnrmaal bledverlies, infectie, urine retentie, verdenking thrmbemblische prcessen, vulva hematm, hypertensie, pre-eclampsie en HELLP. (BN1) Begeleiding pathlgisch belp pasgebrene en tepassen diagnstiek en indicatie cnsult kinderarts. (BN1) Behandeling placentaresten, behandeling hematm en abces. (BN1) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Vrlichting patiënt en partner diagnse en belp. Vrlichting geven ver patiëntrganisaties. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM Gebruik maken van een passende rlverdeling tussen a(n)is, gynaeclg en gedifferentieerde gynaeclg en de andere participanten in het zrgnetwerk. NICU-zrg gepast inzetten. Organiseren nazrgtraject. Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Prcedures aangifte Verantwrdelijkheid tnen vr cntinuïteit van zrg. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli 1 KKB slechtnieuwsgesprek 1 KKB ntslaggesprek brieven, statusvering dcumentatie van de diversiteit van de ervaring: welke kraambedziekte-beelden zijn p de afdeling dr de student gezien welke kraambedziekte-beelden zijn p de plikliniek dr de student gezien reflectie verslag

15 Kennis en wetenschap NVOG richtlijnen en standpunten (zie bijlage 1). 1 PICO Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit verslag casus

16 Bijlage 2 Wetenschappelijke stage Duur: 20 weken. Klinisch gerichte wetenschappelijke stage. Vrwaarden wetenschapsstage: Student vert zelf nder begeleiding het nderzek uit. De student is zelf verantwrdelijk vr het p tijd indienen van de wetenschapsstage aanvraag waarin het prjectvrstel vr de stage uitgebreid aan bd kmt. Dit dient vr start van de wetenschapsstage te zijn gedgekeurd. Bij de stage kmen alle fasen van nderzek: nderbuwing, uitvering, analyse en interpretatie aan bd Bij de stage wrdt van te vren aangegeven p welk nderdeel het accent vr de cncrete activiteiten van de student kmt te liggen; een klinisch geriënteerd nderzek is (meestal) een vereiste. De crdinatr is verantwrdelijk vr de begeleiding van de student; de stagebegeleider dient een (bij vrkeur geprmveerde) dcent te zijn aan een academische instelling; de dagelijkse leiding van het nderzek kan wrden gedelegeerd aan b.v. een pst-dc, prmvendus, AIOS f ANIOS. De inhud en haalbaarheid van vrgestelde stages dient te wrden gedgekeurd dr de Wetenschapsstage cmmissie; De stagebegeleider en student hebben ten minste de vlgens hetschema vastgelegde vrtgangsbesprekingen. Bij prblemen van enigerlei aard dienen stagebegeleider en/f student direct cntact p te nemen met zijn menr en/f crdinatr m te vrkmen dat een stage mislukt en vergedaan met wrden; De student schrijft een verslag in de vrm van een wetenschappelijke publicatie; dit dient de vlgende elementen te bevatten: 1. titelpagina met titel, auteur, afdeling/instituut waar het nderzek is uitgeverd en naam (namen) van de begeleider(s), 2. abstract van niet meer dan ca. 250 wrden (in 11 punts prprtinele letter en 1½ regelafstand is dit ngeveer een half A4), 3. inleiding (niet meer dan 4 A4), 4. materialen en methden, 5. resultaten, 6. discussie en cnclusies (niet meer dan 4 A4), 7. literatuurreferenties en 8. (eventueel) een dankwrd (acknwledgement); De student mag het verslag als wetenschappelijk artikel (geschreven vr een regulier wetenschappelijk tijdschrift) indienen; indien de student hiervan geen eerste auteur is, dient dr middel van het riginele manuscript als verslag aantnbaar gemaakt te wrden dat de student de publicatie zelf heeft geschreven; De student geeft een wetenschappelijke presentatie ver het nderzek;

17 Van de stage vindt een eindberdeling plaats middels het stageberdelingsfrmulier; de stagecmmissie stelt de eindberdeling vast; hierbij betrekt de cmmissie het rdeel van de crdinatr, de mentr en de begeleider, het verslag zelf. De eindberdeling met vldende zijn alvrens de student kan afstuderen;

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen

= N. Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc. Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Uitgewerkt Voorbeeld regionaal opleidingsplan HOOG VUmc Auteurs: F Scheele, H. Brölmann, SJ. van Luijk en C. den Rooyen Voor de samenstelling van dit regionale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: producten

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam

Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam Handbek Sldaat Inwerkbek vr nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vruwe Gasthuis A dam Versie: 10/03/2015 Auteur: Mark Frederikse, aangepast dr Jasper Rebel, SEH-arts

Nadere informatie

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken) Nieuwe vrwaarden ANBI Stichting Inf: Belastingdienst regeling 2014 Ntitie subsidie ANBI Stichting De naam: Stichting De Friesland Het RSIN f het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Opleiding Gynaecologie Verloskunde

Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleiding Gynaecologie Verloskunde Opleider:Prof. dr. F. Scheele Algemeen In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2 e lijn verloskunde

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie