Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan voor schakeljaar van de opleiding Obstetrie en Gynaecologie"

Transcriptie

1 Opleidingsplan vr schakeljaar van de pleiding Obstetrie en Gynaeclgie 1: Algemene infrmatie Aantal schakelaars Aantal gereserveerde AIOS plaatsen Plaatsen waar het schakeljaar gelpen kan wrden Werving/aanname prcedure Begeleiding Cmpetenties 2 studentengeneeskunde kunnen vanaf 2015 (1 per half jaar) een schakeljaar starten bij respectievelijk de afdeling Obstetrie & Gynaeclgie. Alle 2 de schakelaars kunnen bij gebleken geschiktheid drstrmen in de vervlgpleiding znder het pnieuw te heven drlpen van een sllicitatieprcedure. UMCG respectievelijk bij de nderafdeling bstetrie en de nderafdeling gynaeclgische nclgie. Er vindt een sllicitatieprcedure plaats vrafgaand aan het schakeljaar, vergelijkbaar aan de prcedure vr een AIOS plaats. -je schrijft een mtivatiebrief met CV en ft -je vegt een aanbevelingsbrief bij vrkeur van iemand uit het specialisme Obstetrie en Gynaeclgie- die daarin aangeeft waarm jij geschikt bent m gynaeclg te wrden -een assessment kan deel uit maken van de prcedure -indien je reeds een wetenschapsstage gelpen hebt vervalt de mgelijkheid tt een schakeljaar -in de prcedure zijn we p zek naar authenticiteit, gedrevenheid en klinische interesse -de sllicitant heeft een gesprek met de sllicitatiecmmissie bestaand uit een perifere pleider, de universitaire pleider en de plaatsvervangend pleider (UMCG) en 1 AIOS. Vr nadere infrmatie kun je cntact pnemen met: -prf Dr Marian J.E. Murits, pleider UMCG. Tel (secretariaat) f met -prf Dr Sicc Scherjn, plaatsvervangend pleider UMCG. Tel (secretariaat) Je sllicitatie vr de tweede helft van 2015/ begin 2016 graag mailen naar het nderwijssecretariaat uiterlijk vr 1 mei De sllicitatiegesprekken vinden eind juni 2015 plaats. De begeleiding in het UMCG vindt plaats dr prf van den Berg (nderwijscrdinatr). In verleg met hem wrdt een enthusiast staflid gevraagd m als mentr p te treden; deze zal regelmatig je vrderingen bespreken. Deze dient k als aanspreekpunt en vertruwenspersn van de student. Er dient frequent cntact (wekelijks) te zijn met de mentr ver de vrtgang en ntwikkelingen tijdens de klinische stage. De vrtgangsgesprekken (zie schema) vinden plaats met de cördinatr, in verleg met/in bijzijn van de mentr. De begeleiding tijdens de wetenschapsstage is afhankelijk van het nderwerp van het nderzek. Ok hierbij vinden regelmatig vrtgangsgesprekken plaats (zie schema) De cmpententies die wrden nagesteefd zijn vlgens het CanMEDS mdel. (http://knmg.artsennet.nl/opleiding-en-herregistratie/prject-mmv- Hme/Rubrieken/CanMEDS.htm). Naast medisch technisch handelen is er aandacht vr cmmunicatie/samenwerking (in nderwijsleergesprek en uitleg aan team), prfessinaliteit (anamnese en lichamelijk nderzek), maatschappelijk handelen en

2 kennis en wetenschap (artikel, PICO). De student stelt vr aanvang van het schakeljaar een persnlijk leerplan p aan de hand van de zeven CanMEDScmpetenties. Het persnlijk leerplan is het uitgangspunt bij de vrtgangsgesprekken. Regelmatig vinden bservatie en feedback plaats.b.v. het prtfli, KKB's, behalen van leerdelen etc. De student is zelf verantwrdelijk vr het bijhuden van de vrtgang en activiteiten in een prtflidcument. Regelmatig vinden vrtgangsgesprekken plaats met de cördinatr (zie schema). Ter vrbereiding van dit gesprek wrdt een reflectieverslag naar aanleiding van een klinisch leermment geschreven. Daarnaast wrden de KKB s verzameld, verrichtingen bijgehuden in het prtfli, 360 graden uitgezet (eenmaal per klinische stage) en berdeling van PICO s en vrdrachten verlegd, zals beschreven in de uitwerking van de thema s (bijlage 1 en 2). Vrafgaand aan deze vrtgangsbespreking wrdt dr de cördinatr actief verleg geverd met de dagelijkse supervisren en mentr van de student. Bekwaamheidsniveaus (BN) De cmpetenties binnen de thema s meten wrden behaald p de specifieke bekwaamheidsniveaus (zie bijlage 1). Een student kan p een thema 1 t/m 3 scren (p een ttaal van 5 niveau s), in nderstaande tabel is te zien welk getal bij welk niveau behrt. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Heeft kennis van Handelt nder strenge supervisie Handelt met beperkte supervisie Tetsing Cnfrm de eisen van het raamplan. Hierbij wrdt gebruik gemaakt van: KKB Reflectieverslagen Verslag vrtgangsgesprekken PICO na afdelingsstage PICO einde van stage 360 graden berdeling Wetenschapsstage verslag Presentatie wetenschapsstage Eindpresentatie

3 2: Schakeljaar mdule Obstetrie Schema van de vrtgangsgesprekken en de tetsingen Klinische stage Persnlijk Gedkeuring vrafgaand 0 weken ntwikkelingsplan aan start stage Afdeling Vrtgangsgesprek 1 Vrtgangsgesprek 2 5 weken 8 weken Verlskamers Vrtgangsgesprek 3 11 weken 14 weken Plikliniek Vrtgangsgesprek 4 18 weken Kraamafdeling Vrtgangsgesprek 5 20 weken Einde klinische stage Eindberdeling gesprek 24 weken Wetenschapsstage Aanvraagfrmulier stage Eindpresentatie Gedkeuring vrafgaand aan start stage Vrtgangsgesprek wetenschap 1 Vrtgangsgesprek wetenschap 2 Stage verslag Presentatie wetenschap Eindberdeling gesprek wetenschap 24 weken 20 weken 25 weken 30 weken 36 weken 40 weken 40 weken De semi-arts schakelstages: Het dedicated schakeljaar beslaat 40 weken. Veel aandacht gaat uit naar de klinische setting. De wetenschapsstage wrdt geïntegreerd en heeft een klinisch karakter. Titel Klinische stage (zie k bijlage 1: thema s en bekwaamheidsniveaus) Leerdelen Intrductie SEH cursus, training acute bstetrie en skills training: 2 weken a. fantm nderwijs fysilgische baring (incl. examen) b. acute SEH training c. scenari training acute bstetrische prblemen (SOS / mini MOET training) d. cursus: arts en patiënt e. resuscitatie nenaat Afdeling Obstetrische High Care 6 weken (zwangerschapsbegeleiding gecmpliceerd (basis)) Verlskamers Verlskamers (gewne 6 weken bevalling) Pli Verlskunde Zwangeren fysilgie 4 weken (zwangerschapsbegeleiding ngecmpliceerd)/cnsulten Kraamafdeling kraamperide en kind 2 weken

4 ngecmpliceerd en gecmpliceerd Overige werkzaamheden Bezeken VSV vergaderingen Aanwezigheid psychiatriebstetrie-paediatrie (POP) bespreking; diabetes bespreking; prenatale diagnstiek bespreking Kennis van verlskundig prtcllen Meelpen ech spreekuur Meelpen eerste lijn p.m Duur 20 weken Evaluatie & tetsing Feedback p anamnese, LO, functineren, pstellen en evalueren van behandelplan en uitleg aan patiënt en team, PICO, via KKB s en CAT. Titel Wetenschapsstage (zie k bijlage 2) Leerdelen Zelfstandig, maar nder gede begeleiding, wetenschappelijk nderzek leren den. Duur 20 weken Evaluatie & tetsing Schrijven van een te submitten artikel Literatuur Heineman et al; Leerbek der Verlskunde en Gynaeclgie Prins et al; Praktische Verlskunde (2014) Drr et al; Obstetrische Interventies (2014)

5 Bijlage 1 Klinische stage Thema zwangerschapsbegeleiding ngecmpliceerd Diagnse en advies Geven van pre-cnceptineel advies. (BN 1) Cunseling ver prenatale diagnstiek, zwangerschap, pijnstilling durante partu, kraamperide en brstveding. (BN 1) Beleid maken bij liggingsafwijkingen, greiafwijkingen, abnrmale heveelheid vruchtwater en mgelijk gebrken vliezen. (BN 2) Gebruik maken van CTG nderzek en indicatie inleiding stellen. (BN 2) Haalbaarheid inleiding berdelen. (BN 2) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Kennismaking/ intrductie echscpisch nderzek. (BN 1) Cunseling p verlskundig gebied. Kennis en Wetenschap Kennis van verlskundige prtcllen. Kennis van literatuurbrnnen teratlgie. Gebruik van EBM. Samenwerken met 1e lijn. Participeren in verlskundig zrgsysteem. Statusvering. Maatschappelijk handelen Omgaan met WGBO. In gang zetten kraamzrg. Preventie dr vrlichting. Prfessinaliteit Cnstructief participeren in verlskundige ketenzrg. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli Minimaal 3 KKB s: waarvan minimaal 1 ver een nieuwe patiënt / cntrlepatiënt / - 1 PICO ver verlskundig gerelateerd nderwerp

6 cunselinggesprek. Kennis en wetenschap 1 KKB bservatie spreekuur en cunseling gesprek NVOG richtlijnen en standpunten Afgetekend krt verslag van inbreng plikliniek bespreking berdeling berdeling Maatschappelijk handelen Evaluatie leerplan Prfessinaliteit Supervisie vragen Evaluatie leerplan

7 Thema Basis zwangerschapsbegeleiding gecmpliceerd Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Kennis en Wetenschap Diagnstiek en begeleiding van de pathlgische zwangerschap, zals.a: hyperemesis, (habituele) miskraam, EUG, zwangerschapshypertensie en preeclampsie, bledverlies, minder leven, buiktrauma, glucse tlerantiestrnis, infectie, pre-existente aandeningen, cervix insufficiëntie, intra-hepatische chlestase, meerlingen, sertiniteit, bekkenklachten, bledgrepantagnisme, verslavings- en psychiatrische prblematiek en tienerzwangerschappen en zwangerschap p udere leeftijd. (BN 1) Gesprekstechnieken Gebruik EBM. Participeren (als case manager) in multidisciplinair behandelingsteam. Overplaatsing regelen. Deelname aan een multicenter nderzek rganiseren. Statusvering Maatschappelijk handelen Wetgeving aangaande perinatale sterfte en (late) zwangerschapsafbreking. (BN1) Werken met rganisaties rndm zrg vr ngebren kind (bij verslaafde/ psychiatrische meder). Prfessinaliteit Extra begeleiding te geven waar ndig Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) 2 KKB s p plikliniek f afdeling zwangeren Prtfli Dcumentatie van de diversiteit van de ervaring: welke ziektebeelden p de plikliniek zijn gezien. Kennis en wetenschap Fantm en skills NVOG richtlijnen: alle verlskunde richtlijnen 2 ech spreekuren meekijken 1 PICO 360 graden berdeling

8 Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit 1 Casus PNM verslag casus verslag en reflectie

9 Thema gewne bevalling Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding fysilgische baring inclusief 2e lijns fetale bewaking. (BN 2) Omgaan met krts durante partu, bledverlies durante partu, fluxus pst-partum en mecnium hudend vruchtwater. (BN 1-2) Indicaties tclyse, inleiding en kunstverlssing. (BN 1) Indicaties cnsult kinderarts tepassen. (BN 2) Begeleiden zwangere en partner bij vername uit 1e lijn. (BN 2) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Lichamelijk nderzek tijdens de baring. Begeleiding bevalling, inclusief het uitveren van methdieken van fetale bewaking. Begeleiding van het nagebrtetijdperk. (BN 2) Hechten episitmie en 1e en 2e graadsrupturen. (BN 2) Eerste pvang pasgebrenen inclusief resuscitatie. (BN 2) Reanimatietechniek vlwassenen beheersen. (BN 1) Vrlichting p maat geven aan patiënt (en partner)ver diagnse en belp. Met teamleden en patiënten. Dienstverdracht. Met verlskundige bij vername patiënt vanuit 1e lijn. Terugkppeling naar verlskundigen en huisartsen. Kennis en Wetenschap Onderwijs en begeleiding van cassistenten en student verlskundigen. Gebruik van EBM. Participeren in multidisciplinair verlskundig team. Beheer en timemanagement meerdere verlskamers. Regelen antepartum verplaatsing. Adequate dcumentatie en administratie Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Vrlichting verzrgen vr zwangeren en hun partners. Reflecteren p het eigen functineren p de verlskamers tijdens nabespreking. Psychische begeleiding p de verlskamers. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli Fantm : Gewne partus Schuderdystcie 15 gewne bevallingen 5 x episitmie/ 2 graads ruptuur;

10 Stuit Spildraai Fluxus MBO (BN1); Hechten episitmie Reanimatie nenaat 5 KKB Gewne bevalling 1 techniekberdeling van een episitmie berdeling Evaluatie leerplan Reflectie p cmplicaties. Overleg supervisr. Kennis en wetenschap NVOG richtlijnen en standpunten BLS (nenaat) berdeling Frequente rganisatie teamtraining in acute situaties Maatschappelijk handelen Participatie vrlichtingsavnd Prfessinaliteit berdeling verslag met reflectie ver functineren p VK waarnder psychische begeleiding p verlskamers

11 Thema Gecmpliceerde Bevalling : BN1 Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Diagnstiek verlskundige cmplicaties en samenvatten van een cmplexe casus. Bespreken cnsequenties vr vlgende zwangerschap. Medicamenteuze behandeling fluxus. (BN1) Begeleiding/uitvering kunstverlssingen inclusief SC. (BN1) Oplssen van fluxus, schuderdystcie en inversi uteri. (BN1) Herstellen ttaal en cervix rupturen. (BN1) Vrlichting p maat geven aan patiënt (en partner) ver diagnse, belp en patiëntrganisaties. Inlichten betrkkenen (team, verlskundige, huisarts). Aanwezigheid bij ruw- en slechtnieuws gesprek. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM. Teamwrk in stressvlle situaties. Gebruik maken van een passende rlverdeling tussen a(n)is, gynaeclg en gedifferentieerde gynaeclg en de andere participanten in het zrgnetwerk. Triage en mgaan met de rganisatie van 1e, 2e en 3e lijn. Verlskamermanagement. nazrgtraject. Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Begeleiden life event. Reflecteren p eigen handelen en beleving van event.

12 Thema kraamperide & kind ngecmpliceerd Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding van fysilgische kraamperide, na ngecmpliceerde SC en begeleiding geznde pasgebrene. (BN 2) Herkenning van pathlgie in kraamperide en bij de pasgebrene. (BN 1) Indicatiestelling klinisch kraamperide en cnsult kinderarts. (BN 1) Kennis ver brstveding en medicatie in praktijk brengen. (BN 1) Onderzek pasgebrene. (BN 2) Omgaan met emtineel belastende situatie. Vrlichten patiënt en partner. Terugkppeling met 1e lijn verlskundige. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM Behandelplan met patiënt, verpleegkundige en verlskundige bespreken IC zrg pasgebrene Statusvering en adequate cmmunicatie HA en verlskundige Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KPB en OSAT) Prtfli 1 KKB nderzek nenaat visite lpen Kennis en wetenschap 1 KKB p de kraamafdeling 1 KKB uitleg brstveding NVOG richtlijnen en standpunten (zie bijlage 1). visite lpen e-learning brstveding

13 Evaluatie leerplan Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit

14 Thema Kraamperide & Kind gecmpliceerd (BN 1) Diagnse en advies & Cnservatieve behandeling Begeleiding pathlgie in kraamperide met.a.: Abnrmaal bledverlies, infectie, urine retentie, verdenking thrmbemblische prcessen, vulva hematm, hypertensie, pre-eclampsie en HELLP. (BN1) Begeleiding pathlgisch belp pasgebrene en tepassen diagnstiek en indicatie cnsult kinderarts. (BN1) Behandeling placentaresten, behandeling hematm en abces. (BN1) Specifieke handvaardigheid eisende (be)handeling Vrlichting patiënt en partner diagnse en belp. Vrlichting geven ver patiëntrganisaties. Kennis en Wetenschap Gebruik EBM Gebruik maken van een passende rlverdeling tussen a(n)is, gynaeclg en gedifferentieerde gynaeclg en de andere participanten in het zrgnetwerk. NICU-zrg gepast inzetten. Organiseren nazrgtraject. Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit Prcedures aangifte Verantwrdelijkheid tnen vr cntinuïteit van zrg. Tetsing en prtfli Cmpetentie Tetsing (KKB) Prtfli 1 KKB slechtnieuwsgesprek 1 KKB ntslaggesprek brieven, statusvering dcumentatie van de diversiteit van de ervaring: welke kraambedziekte-beelden zijn p de afdeling dr de student gezien welke kraambedziekte-beelden zijn p de plikliniek dr de student gezien reflectie verslag

15 Kennis en wetenschap NVOG richtlijnen en standpunten (zie bijlage 1). 1 PICO Maatschappelijk handelen Prfessinaliteit verslag casus

16 Bijlage 2 Wetenschappelijke stage Duur: 20 weken. Klinisch gerichte wetenschappelijke stage. Vrwaarden wetenschapsstage: Student vert zelf nder begeleiding het nderzek uit. De student is zelf verantwrdelijk vr het p tijd indienen van de wetenschapsstage aanvraag waarin het prjectvrstel vr de stage uitgebreid aan bd kmt. Dit dient vr start van de wetenschapsstage te zijn gedgekeurd. Bij de stage kmen alle fasen van nderzek: nderbuwing, uitvering, analyse en interpretatie aan bd Bij de stage wrdt van te vren aangegeven p welk nderdeel het accent vr de cncrete activiteiten van de student kmt te liggen; een klinisch geriënteerd nderzek is (meestal) een vereiste. De crdinatr is verantwrdelijk vr de begeleiding van de student; de stagebegeleider dient een (bij vrkeur geprmveerde) dcent te zijn aan een academische instelling; de dagelijkse leiding van het nderzek kan wrden gedelegeerd aan b.v. een pst-dc, prmvendus, AIOS f ANIOS. De inhud en haalbaarheid van vrgestelde stages dient te wrden gedgekeurd dr de Wetenschapsstage cmmissie; De stagebegeleider en student hebben ten minste de vlgens hetschema vastgelegde vrtgangsbesprekingen. Bij prblemen van enigerlei aard dienen stagebegeleider en/f student direct cntact p te nemen met zijn menr en/f crdinatr m te vrkmen dat een stage mislukt en vergedaan met wrden; De student schrijft een verslag in de vrm van een wetenschappelijke publicatie; dit dient de vlgende elementen te bevatten: 1. titelpagina met titel, auteur, afdeling/instituut waar het nderzek is uitgeverd en naam (namen) van de begeleider(s), 2. abstract van niet meer dan ca. 250 wrden (in 11 punts prprtinele letter en 1½ regelafstand is dit ngeveer een half A4), 3. inleiding (niet meer dan 4 A4), 4. materialen en methden, 5. resultaten, 6. discussie en cnclusies (niet meer dan 4 A4), 7. literatuurreferenties en 8. (eventueel) een dankwrd (acknwledgement); De student mag het verslag als wetenschappelijk artikel (geschreven vr een regulier wetenschappelijk tijdschrift) indienen; indien de student hiervan geen eerste auteur is, dient dr middel van het riginele manuscript als verslag aantnbaar gemaakt te wrden dat de student de publicatie zelf heeft geschreven; De student geeft een wetenschappelijke presentatie ver het nderzek;

17 Van de stage vindt een eindberdeling plaats middels het stageberdelingsfrmulier; de stagecmmissie stelt de eindberdeling vast; hierbij betrekt de cmmissie het rdeel van de crdinatr, de mentr en de begeleider, het verslag zelf. De eindberdeling met vldende zijn alvrens de student kan afstuderen;

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO Grene Hart Ziekenhuis 1 Inleiding Beste Kim, Bij deze willen wij je van harte welkm heten p de afdeling KNO van het Grene Hart ziekenhuis. De kmende 8 tt 12 maanden zullen wij

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Diabetesverpleegkundige 2 Inleiding Bij de Ommelander Ziekenhuis Grep zijn vier deeltijd diabetesverpleegkundigen werkzaam. Samen met andere zrgverleners in het ziekenhuis zals, internisten, kinderartsen,

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Bijlage 3: EPA s Afdeling academisch ziekenhuis Titel Specificaties en beperkingen Relatie tot de algemene competenties*. Welke vier zijn het

Bijlage 3: EPA s Afdeling academisch ziekenhuis Titel Specificaties en beperkingen Relatie tot de algemene competenties*. Welke vier zijn het Bijlage 3: EPA s Afdeling academisch ziekenhuis Titel Specificaties en beperkingen Relatie tt de algemene cmpetenties*. Welke vier zijn het meest van tepassing? Zelfstandig leiden van een academische kinderafdeling

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Opleidingsreglement Kinderneurologie (juli 2012)

Opleidingsreglement Kinderneurologie (juli 2012) 1 Opleidingsreglement Kinderneurlgie (juli 2012) Auteurs: K.P. Braun en O.F. Bruwer, namens Opleidingsbegeleidingscmmissie NVKN Brndcumenten: 1. Neurn ; Neurlgie Opleidingsplan Nederland, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË Paleis der Academiën HERTOGSSTRAAT 1 1000 BRUSSEL Tel. 02/550 23 00 Fax 02/550 23 13 E-mail: academiegeneeskunde@vlaanderen.be Website: www.academiegeneeskunde.be

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Agenda 4e voortgangsgesprek van aios en docent (ca. maand 10)

Agenda 4e voortgangsgesprek van aios en docent (ca. maand 10) Agenda 4e vrtgangsgesprek van ais en dcent (ca. maand 10) Del: het evalueren na tien maanden, het frmuleren van het advies ver de geschiktheid van de ais en het maken van afspraken vr de resterende maanden.

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Opleidingsplan Klinisch Neuropsycholoog. versie maart 2014

Opleidingsplan Klinisch Neuropsycholoog. versie maart 2014 Opleidingsplan Klinisch Neurpsychlg versie maart 2014 Werkgrep Mdernisering Opleiding Klinisch Psychlg Mw. prf. dr. E.H.M. Eurelings-Bnteke Dhr. dr. G.P.J. Keijsers Mw. H. Hekstra Mw. drs. J. M. Hgebm

Nadere informatie

Diagnosticeren en behandelen van een maagzuurgerelateerde aandoening

Diagnosticeren en behandelen van een maagzuurgerelateerde aandoening Titel van Specificities en beperkingen van Vereiste kennis, vaardigheden en prfessinaliteit vr zelfstandig uitveren van / inclusief sub- s) Diagnsticeren en behandelen van een maagzuurgerelateerde aandening

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie