Website bib online op donderdag 25 september. Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website bib online op donderdag 25 september. Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak"

Transcriptie

1 Website bib online op donderdag 25 september Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak Zeven infovergaderingen over invoering DIFTAR voor huisvuilophaling gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo

2 VACATURE WETENSWAARD GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen Deskundige communicatie contractueel - voltijds l B1-B3 We zoeken iemand die vlot kan schrijven voor een breed publiek. Een echte copywriter die zich kan inleven in onze organisatie! Ook van belang: gevoel voor goede contacten met inwoners en klanten van de gemeente en ervaring met of kennis over goede overheidscommunicatie. Taken redactie infoblad, nieuwsbrieven en website - behandeling klachten, vragen en opmerkingen van inwoners - organisatie infoavonden Voorwaarden min. diploma hoger onderwijs korte type Medewerker milieudienst voltijds - tijdelijk - C1-C3 Taken administratie milieu- en natuurvergunningen - ondersteuning projecten over duurzame ontwikkeling - meehelpen aan loket Voorwaarden hoger secundair onderwijs - goede kennis informaticatoepassingen VLM heeft subsidies voor je kleine projecten De Vlaamse Landmaatschappij heeft euro veil voor wie in het gebied de Merode (Geel, Herselt, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo) met een project wil starten. De projecten moeten een meerwaarde betekenen voor het gebied de Merode of ze moeten een deel van het gebied helpen ontwikkelen. De criteria waaraan een project moet voldoen en een overzicht van de al uitgevoerde acties vind je op De ware vrienden van Westerlo Vijf begeleiders buitenschoolse kinderopvang contractueel l halftijds l D1-D3 Voor de buitenschoolse kinderopvang De Kinderclub zoekt het gemeentebestuur vijf begeleiders. Het gaat over deeltijds contracten (19/38) van onbepaalde duur. Taken kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor en na school en op schoolvrije dagen opvangen en begeleiden - activiteiten en projecten organiseren - in team werken - contacten met ouders verzorgen Voorwaarden sociale en flexibele ingesteldheid - diploma, attest, kwalificatiebewijs of titel van beroepsbekwaamheid Begeleider buitenschoolse kinderopvang - meer info bij de personeelsdienst of De Kinderclub Solliciteren Stuur je sollicitatiebrief met cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk op 15 september aangetekend naar het gemeentebestuur, Boerenkrijglaan Westerlo. personeelsdienst gemeentehuis > actueel > vacatures Weet jij wie de soldaten zijn op deze foto zijn? Het onderschrift luidt de ware vrienden van Westerlo. Laat het weten aan dorpsfotoverzamelaar Frans Holemans op of

3 WETENSWAARD WOORD VOORAF Gouden bruiloften Op 2 augustus waren Carolus Bleys en Maria Verhoeven uit de Nachtegaalstraat in Oevel en Sus Van den Eynde en Mit Vervloet uit de Neerstraat in Heultje 50 jaar getrouwd. In augustus 1958 trouwden ook Nest Van Loy en Lena Eyckmans uit de Nachtegaalstraat (14/8), Fil Wagemans en Octavie Verspreet uit de Hogekant in Oosterwijk (16/8), Sus Mangelschots en Magda Spruyt uit de Tongerlostraat in Oevel (26/8), Jef Willems en Roza Scheunders uit Tolhuis in Tongerlo (27/8), Staf Verschueren en Maria Verstrepen uit de Dennenstraat in Oevel (30/8) en Rik Vervecken en Maria Heylen uit de Zwarte Braak in Oosterwijk (30/8). In september is het nog feest voor de gouden bruiloft van Leo Bruynseels en Julia Van Asten uit de Gevaertlaan in Heultje (2/9), bij Leon Hoefkens en Pauline Vleugels uit de Bochtestraat in Voortkapel (6/9), bij Frans Van Lommel en Anna Vangenechten uit de Hofstraat in Oevel (6/9), bij Marcel Wouters en Rosa Janssens uit Busselen in Oosterwijk (11/9), bij Marcel Leirs en Rosa Vermeiren uit de Schutterstraat in Voortkapel (27/9) en bij Jef Wynants en Gusta Van de Put van het Bistplein in Westerlo (27/9). Van harte proficiat. Diamanten en briljanten bruiloften Op 3 augustus waren Door Maes en Rosa Vranckx uit Baksveld in Westerlo 60 jaar getrouwd. In augustus 1948 trouwden ook Fons Menten en Fin Peetermans uit Duitschool in Oevel (7/8), Raymond Schroven en Yvonne Venckeleer uit Vlasland in Zoerle-Parwijs (9/8), Frans Vanleuffelen en Valentine Gorts uit Aarthof in Tongerlo (22/8). Op 21 september is het de diamanten huwelijksverjaardag van Lode Doré en Angèle Vinck uit Zoerledorp. Op 13 augustus 1943 trouwden Louis Thys en Fien Cras uit de Kaaibeeksedijk in Westerlo. Ze zijn 65 jaar getrouwd. Van harte proficiat met de briljanten bruiloft! Subsidies voor jeugdverenigingen Heeft je vereniging een jeugdwerking? Dan komt ze in aanmerking voor een subsidiëring voor jeugdwerking. Het reglement en het aanvraagformulier vind je op jeugddienst gemeentehuis beste Traditioneel gaat begin september de meeste aandacht naar de schoolgaande kinderen. Ouders en grootouders kijken met meer dan gewone interesse naar de belevenissen van hun kinderen in hun nieuwe schoolomgeving. Op 1 september gaat er in het onderwijs ook een trein aan nieuwe maatregelen van kracht. De Vlaamse regering wil zo onder andere de kleuterparticipatie verhogen. Het systeem van de instapklasjes voor de jongste kleuters wordt verfijnd en mindervermogende ouders krijgen voor hun kleuters een schooltoelage van 80 euro. De maximumfactuur moet de schoolkosten van de ouders beperken. Vanaf 1 september mogen schoolse uitstapjes van een dag (toneel, sportdag of museum bijvoorbeeld) in totaal niet meer dan 20 euro bedragen in het kleuteronderwijs en 60 euro in het lager onderwijs. Voor meerdaagse uitstappen mogen ouders niet meer betalen dan 360 euro voor de zes leerjaren samen. Naast de schooltoelage voor kleuters kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen ook voor lagere schoolkinderen een schooltoelage van 116 euro krijgen. Op gemeentelijk vlak werken we volgend schooljaar met alle scholen en over alle netten heen aan de oprichting van een onderwijsforum met de mogelijke realisatie van een gemeentelijke onderwijsraad. Tenslotte willen we alle schoolgaande kinderen van klein tot groot, alle leerkrachten, alle directies en alle ouders een hoopvol en vruchtbaar schooljaar wensen. Maurice Van Hemelen schepen van Onderwijs

4 GEMEENTERAAD Gemeenteraad van 30 juni Er stonden zesentwintig punten op de agenda van de gemeenteraad van 30 juni. Rekening 2007 De gemeenteraad bespreekt de rekening van In de begrotingsrekening staan de uitgaven en ontvangsten van het voorbije jaar. De jaarrekening bestaat onder andere uit een balans en een resultatenrekening. De gemeenteraad keurt de rekeningen goed. Op de gewone rekening (de dagelijkse inkomsten en uitgaven) waren er vorig jaar 37,8 miljoen euro inkomsten en 26,8 miljoen euro uitgaven (26,2 en 22,3 miljoen in 2006 en 24,6 en 21,0 miljoen in 2005). Op de buitengewone rekening (de investeringen) waren er vorig jaar voor 8,8 miljoen euro inkomsten en voor 7,7 miljoen euro uitgaven (1,2 en 5,6 miljoen in 2006 en 3,8 en 5,4 miljoen in 2005). De resultatenrekening heeft een positief resultaat van 4,2 miljoen euro (5,6 miljoen euro in 2006 en 3 miljoen euro in 2005). De balans geeft een overzicht van de activa en de passiva van de gemeente. In 2007 bedroegen die 116,8 miljoen euro (115,8 miljoen in 2006 en 113,5 miljoen in 2005). Aanpassing begroting 2008 De gemeenteraad keurt de aanpassing van de begroting 2008 goed. Die aanpassing is nodig omdat er onder andere extra geld gaat naar de renovatie van het technisch centrum, naar asfalteringswerken, naar de aanleg van stoepen en fietspaden en naar het onderhoud van klinkerwegen. Digitaal infobord voor de Zoerla Voor de Zoerla aan de Gevaertlaan komt een digitaal infobord om evenementen en activiteiten aan te kondigen. Het is de bedoeling dat het bord er staat voor het feestweekend van 3, 4 en 5 oktober. Het bord kost euro. Directie tekenschool De gemeenteraad heeft Greet Dhont benoemd als directeur van de gemeentelijke tekenschool. Greet vervult die functie sinds Nieuwe pc s voor gemeentehuis en bib De dienst financiën en de dienst burgerzaken in het gemeentehuis en de bib krijgen nieuwe computers. De vernieuwing past in het ict-meerjarenplan. Het gaat over 24 nieuwe pc s. 25 % korting op omnipassen Inwoners van Westerlo die voor hun woon-werkverkeer een omnipas of een omnipas 60+ van De Lijn kopen, krijgen automatisch een korting van 25 %. De korting gaat in vanaf 1 september. Met zo n omnipas kan je gratis bussen in heel Vlaanderen. De Lijn legt ook enkele nieuwe buslijnen in naar de industriezones in Oevel en Geel. Meer info op > actueel > mobiliteit Renovatie technisch centrum Oevelse dreef Het technisch centrum in de Oevelse dreef wordt stap voor stap gerenoveerd. Op dit ogenblik is het dak aan de beurt. Daarna worden de betonnen muren hersteld, de gevels gezandstraald en de muren en het plafond geschilderd. De volgende stap is de vernieuwing van de ramen van de voorgevel. De kosten daarvoor worden geraamd op euro. De gemeenteraad vraagt het college van burgemeesters en schepenen om een openbare aanbesteding uit te schrijven. Sporthal De Beeltjens Door problemen met de verwarming van het douchewater zijn de sanitaire leidingen van sporthal De Beeltjens dringend aan vervanging toe. De kosten worden geraamd op euro. Over de gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig leden: vier van Groep Eenheid, drie van Vlaams Belang, een van Open VLD, een van Groen! en achttien van CD&V waaronder de burgemeester en de schepenen. De volgende gemeenteraden vinden plaats op maandag 1 september en maandag 6 oktober om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent van harte welkom. De verslagen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vind je in de rubriek besturen op

5 DIFTAR Infocampagne invoering DIFTAR van start Deze maand krijgt iedereen de eerste van drie brieven in de bus over de invoering van DIFTAR voor de huis-aan-huisophaling van huisvuil. Van 18 tot 30 september zijn er ook zeven infovergaderingen. En in het gemeentehuis is er een tentoonstelling met de nieuwe vuilnisbakken. DIFTAR start op 1 januari 2009 Onze gemeente voert samen met IOK Afvalbeheer een vooruitstrevend afvalbeleid. Het resultaat is spectaculair: 70% van ons afval wordt gerecycleerd. Vanaf 1 januari 2009 gaan we nog een stap verder. Afval verwerken is duur. Daarom willen we de kosten voor de verwerking van restafval en GFT zo rechtvaardig mogelijk verdelen. Een eerlijk systeem van kostenverdeling kan alleen door te meten hoeveel afval elk gezin aanbiedt. Daarom gaan we restafval en GFT wegen. Restafval in grijze containers, GFT in groene Om de aangeboden gewichten correct te kunnen wegen, krijgt iedereen een nieuwe grijze container met gegevens-chip voor restafval. Voor GFT heb je de keuze. Je composteert het zelf. Of je geeft het mee met de ophalingen. Je GFT-container wordt dan ook uitgerust met een chip. Vanaf 1 januari 2009 betaal je voor restafval en GFT op basis van het aangeboden gewicht. Je moet dan geen GFT-stickers en restafvalzakken meer kopen. Je betaalt ook geen jaarlijkse huisvuilbelasting van 50 euro per gezin of 37 euro per alleenwonende meer. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur hebben. Prijzen Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen de eigen afvalfactuur in de hand houden. Restafval kost 0,20 euro per kilo en GFT 0,10 euro. Voor een restafvalcontainer betaal je 24 euro per jaar, voor een GFT-container 12 euro. restafval GFT restafvalcontainer GFT-container 0,20 euro per kilo 0,10 euro per kilo 2 euro per maand 1 euro per maand In een aantal gevallen kan je een toelage krijgen. Die bedraagt 20 euro per kind tot 3 jaar, 30 euro voor wie om medische redenen meer afval heeft (stomapatiënten, nierdialyse thuis, incontinentie,...) en 40 euro voor onthaalouders. Scholen krijgen een toelage van 0,50 euro per leerling. Parochiezalen en verenigingen krijgen de kosten van de containers (24 en 12 euro) terugbetaald. PMD, restplastiek, papier en karton en glas Aan de inzameling van PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen), glas, papier en karton verandert niets. Restplastiek wordt vanaf 2009 niet meer opgehaald. Door de bouw van een nieuwe verwerkingsinstallatie is dat niet langer nuttig. Je kan je restplastiek in de groene zakken nog eventueel kwijt in het containerpark. Bordeaux restafvalzakken en groene restplastiekafvalzakken kan je tot het einde van het jaar per stuk kopen bij het onthaal op het gemeentehuis. Heb je overschot? Dan kan je die zakken tot 1 april 2009 inruilen voor blauwe PMD-afvalzakken of groene restplastiekzakken. Infovergaderingen van 18 tot 30 september donderdag 18 september om uur de Merodezaal Heultjedorp 1 Heultje maandag 22 september om uur OCMW-zaal t Rietje Verlorenkost 22 Westerlo dinsdag 23 september om uur de Zoerla Gevaertlaan 1 Zoerle-Parwijs woensdag 24 september om uur Tongelhof de Trannoyplein 5 Tongerlo donderdag 25 september om uur parochiezaal Sint-Michielsstraat 8 Oevel maandag 29 september om uur Klokkenhof Kerkhofstraat 12 Oosterwijk dinsdag 30 september om uur polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11 Voortkapel

6 CULTUUR EN VRIJE TIJD 48 uren van Oevel 5, 6 en 7 september Op 5, 6 en 7 september kan je op het Sint-Michielsplein in Oevel naar de 48 uren van Oevel. De 48 uren starten op vrijdagavond met een mossel drive-in. Op zaterdag is er een gratis kindernamiddag en een barbecue en pannenkoeken voor en tijdens de wielerwedstrijd De Grote Prijs van Oevel. Die vindt plaats op de gesloten omloop Oeveldorp-Lindenstraat-Bijlevennen- Kroonstraat-Dennenstraat-Taxandriastraat-Oeveldorp. De dansavond met Gunther Neefs start om uur. Goeie morgen, morgen, goeie dag! Zo start zondag 7 september tijdens het dorpsontbijt. (inschrijven op voorhand!). Gevolgd door een misviering en Frühschoppen. Na de middag wordt het hoofdpodium ingepalmd door de Ketnetband, de Sublimo s en Les Truttes. Een combiticket voor beide dagen kost 10 euro en is te koop bij alle Oevelse banken. info en inschrijven Tweedehandsbeurs op zondag 14 september Op zondag 14 september van tot 16 uur organiseert de Gezinsbond van Zoerle-Parwijs in de Zoerla een tweedehandsbeurs met baby- en kinderuitzet, kinderboeken, kleine meubels en speelgoed. Tien jaar kinderkoor De Pareltjes Concert met Marc De Bel en Jasper Van Loy Het Westels kinderkoor De Pareltjes bestaat tien jaar. En daarom geven ze op zaterdag 6 juni 2009 samen met jeugdschrijver Marc De Bel en Jasper Van Loy een concert. Ben je tussen 6 en 15 jaar? Kom dan op donderdag 4, 11 of 18 september naar de eerste repetities in de refter van de lagere school in het Loofven in Oevel. Dirigente Tanja ontvangt jullie met open armen op de speelplaats vanaf uur. De Pareltjes repeteren elke donderdag van 16 tot 17 uur. Westels Kinderkoor De Pareltjes - Tanja Geudens Het café van de tweedehandsbeurs is al open om 10 uur.

7 CULTUUR EN VRIJE TIJD Lessen yoga en tai chi Op zoek naar evenwicht en rust? Vzw Mandorla start op dinsdag 9 september met een nieuwe reeks yoga en tai chi. Yoga heeft een harmoniserend en rustgevend effect op de gezondheid. Ook tai chi werkt stressverlagend, houdt lichaam en geest soepel en verbetert de concentratie, de balans, de houding en de immuniteit. De lessen vinden elke week plaats op dinsdagavond in het gemeenschapslokaal op het Jos Geunsplein in Tongerlo. Schrijf op tijd in! Brunch Oxfam Wereldwinkel Westerlo zondag 28 september Op zondag 28 september organiseert Oxfam Wereldwinkel Westerlo haar jaarlijkse brunch. Die vindt plaats van tot 14 uur in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat in Oosterwijk. De Wereldwinkel wil je zo laten proeven van haar producten van eerlijke handel. De prijs bedraagt 13 euro voor +12-jarigen en volwassenen, 8 euro voor kinderen van 3 tot 12 en is gratis voor -3-jarigen. Je kan inschrijven tot woensdag 24 september in de Wereldwinkel en via en Vermeld het aantal personen en de leeftijd van de kinderen. openingsuren Wereldwinkel dinsdag woensdag vrijdag zaterdag tot uur 9 tot 12 uur en tot uur tot uur 10 tot uur Oxfam Wereldwinkel de Merodedreef 104 Westerlo Startbijeenkomst voor Westelse kunstenaars Van 19 december tot 4 januari is er voor de 36ste maal de tentoonstelling Westelse Kunstenaars in het gemeentehuis. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan de tentoonstelling is van harte welkom op de startvergadering op dinsdag 16 september om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan. De tentoonstelling is een organisatie van de culturele raad. Rietfeesten op zondag 7 september Het Riet ligt tussen de Grote Markt en de Grote Nete. Je geraakt er via de Rietstraat naast de kerk. Op zondag 7 september van 14 tot 19 uur organiseert de Sint-Sebastiaansgilde op Het Riet de Rietfeesten. In de wei rond het Hoeveke van de gilde trakteren de Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt, de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo, de volkskunstgroepen Die Spelewei Westerlo en Reuzegom Leuven, het Westels Volksorkest en de vendelgroep Ansfried je op een gevarieerd programma muziek, dans en vendelzwaaien. Voor de kinderen is er een springkasteel en je kan er boogschieten op de liggende wip. De inkom is gratis. De opbrengst gaat naar een plaatselijk goed doel Ontdek de natuur van Heultje Op zondag 28 september organiseert de KWB van Heultje bewegwijzerde wandelingen van 7, 14 en 21 kilometer om Heultje op een andere manier te leren kennen. Vertrekplaats is de Merodezaal tussen 9 en 15 uur. Meedoen kost 1 euro en is gratis voor wie jonger is dan 12. KWB Heultje

8 CULTUUR EN VRIJE TIJD Garageverkoop in heel de gemeente zaterdag 20 en zondag 21 september De deelnemende garages zijn herkenbaar aan ballonnetjes. Op zaterdag 20 en zondag 21 september van 9 tot 17 uur organiseert de Gezinsbond een garageverkoop in de zeven dorpen van de gemeente. Bij een garageverkoop verkoop je van op de oprit of de voortuin spullen die al zolang op zolder of in de garage staan dat je ze toch niet meer gebruikt. Hoe meer verkopers in een straat, hoe interessanter voor de kopers. Wil je weten wie meedoet? Deelnemerslijst en stratenplannetje met aangestipte verkooppunten kan je vanaf 8 uur s morgens voor 1 euro ophalen in de Stippelberg 255 in Heultje, de Prelaat Mutsaertlaan 1 in Trienenkant, de Bremstraat 5 in Oosterwijk, de Zagerijstraat 20/22 in Voortkapel, de Koning Leopoldlaan 26 in Westerlo en de Kruisstraat 3 in Zoerle-Parwijs. Wil je je garage openstellen? Dan kan je nog inschrijven tot 10 september bij de Gezinsbond van je dorp. Inschrijven kost 5 euro. Cursus hommelbouw Westel Folk organiseert vanaf zaterdag 4 oktober een cursus hommelbouw. Een hommel is een muziekinstrument en wordt ook wel eens vlier genoemd. De cursus bestaat uit vijf lessen om de twee weken van 10 tot 16 uur. Er is een voorbereidende avond op dinsdag 23 september om 20 uur. De cursus vindt plaats in café t Centrum in de Boerenkrijglaan 24. De prijs bedraagt 100 euro. Inschrijven kan tot 15 september. Later kan je eventueel ook een cursus hommel bespelen volgen. De cabaretvoorstelling van Van Poucke en Wade vindt plaats in De Zoerla. Tentoonstelling Magda Denissen 19 september tot 5 oktober Magda Denissen is een selfmade kunstenares. Ze heeft geen academische achtergrond of opleiding en vindt dat zelf ook niet noodzakelijk. Ze vindt dat kunst niet echt aangeleerd moet worden maar dat het een gevoel, een emotie, een gedachte is. Niemand zegt haar hoe ze moet schilderen, zelfs zijzelf niet! Het kunstwerk ontstaat uit een gevoel, uit iets dat je dagelijks waarneemt. Magda Denissen schildert om zich uit te drukken. Haar werken zijn hedendaags, soms abstract, soms realistisch of expressionistisch... Tijdens de vernissage op vrijdag 19 september (20 uur) kan je kennis maken met de kunstenares

9 25 SEPTEMBER I DE BIB GAAT ONLINE Feestweekend op 4 en 5 oktober Op vrijdag 3 oktober zet de gemeente de bestuursleden van de verenigingen in de bloemetjes tijdens de tweede editie van de Avond van het Bestuurslid. De formule: een hapje, een drankje en een leuk optreden. Zaterdag 4 oktober zijn er vanaf uur optredens van de Westelse band Fenix, Doppelgängers en Red Zebra. Tussen de groepen door speelt DB Interactif. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro (kassa 8 euro). Zondag 5 oktober is een kinder- en familiedag. Vanaf uur kan je in de Zoerla terecht voor optredens van Brahim, Dean en uit Bergom Brenda. Ook is er randanimatie zoals een paardenmolen, springkastelen, grimmeren en ballonplooien. Tickets kosten 1 euro in voorverkoop en aan de kassa betaal je 3 euro. cultuurdienst gemeentehuis Op 3, 4 en 5 oktober wordt er gefeest in de Zoerla! Het feestweekend past in het jaarlijkse culturele 1-europroject. Op 25 september gaat de bib online Vanaf donderdag 25 september kan je op de website de catalogus van de bib raadplegen, materialen verlengen en reserveren. Het is ook mogelijk om je per te laten verwittigen als je reservering binnen is, per boetebrieven te ontvangen, info over nieuwe aanwinsten toegestuurd te krijgen en zelfs je te laten verwittigen wanneer je uitleentermijn bijna verstreken is. Indien je van deze diensten wil gebruik maken, dan kan je vanaf 25 september je adres laten weten. Bib gesloten op 22, 23 en 24 september Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 september is de bib gesloten. Die sluitingsdagen zijn nodig om het online brengen van de catalogus zonder fouten te laten verlopen. Bibgebruikers met een elektronische identiteitskaart kunnen die gebruiken als lenerskaart. Dat is alvast een kaartje minder in je portefeuille! Vanaf de 25ste vervalt de gratiedag voor boetes want je kan dan zelf via de website je uitleenperiode verlengen, 24 uur op 24. Telefonisch verlengen tijdens de openingsuren blijft uiteraard nog steeds mogelijk.

10 OPEN MONUMENTENDAG Open Monumentendag, zondag 14 september Open Monumentendag Vlaanderen heeft als thema 20ste editie-20ste eeuw. In Westerlo kan je gratis binnen in het gemeentehuis, het heemmuseum, de abdij en de kerken van Tongerlo, Oosterwijk en Voortkapel. Kasteel van gravin Jeanne de Merode Boerenkrijglaan 61 Westerlo Het kasteel van gravin Jeanne de Merode, ook wel het Nieuw Kasteel genoemd, is gebouwd tussen 1909 en Het is een voorbeeld van neogotiek. Tot de Tweede Wereldoorlog woonde de gravin er. Vanaf 1944 hadden de zusters Augustinessen er een rusthuis voor priesters. In 1972 kocht de gemeente het kasteel. De fontein en het kunstwerk van Rik Poot voor het gemeentehuis dateren van Er zijn doorlopend rondleidingen van 10 tot uur. Heemmuseum Sint-Michielsstraat 2 Oevel Het gebouw werd in 1757 opgericht als pastorie van Oevel. Het leunde aan tegen de oude pastorie uit Waarschijnlijk is het bijgebouw nog een overblijfsel van die oude pastorie. Het gebouw werd gerestaureerd en ingericht als heemmuseum. Er zijn doorlopend rondleidingen van 10 tot 18 uur. Sint-Annakerk Kerkplein Tongerlo De Sint-Annakerk van Tongerlo werd in de 19de eeuw gebouwd. De kerk bezit het Miraculeus beeld van Onze- Lieve-Vrouw, twee luiken uit de Passie van Christus uit de school van Barend van Orley en een laatgotische calvariegroep. Je kan de kerk bezoeken van 14 tot 16 uur. Norbertijnenabdij Abdijstraat 40 Tongerlo Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelré een deel van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint- Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier de volgelingen van Sint-Norbertus. Blikvangers zijn de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de alleenstaande tiendschuur en het Da Vincimuseum waar men de meest getrouwe weergave van de muurschildering van het Laatste Avondmaalmaal van Leonardo da Vinci bewaart. Er zijn gratis rondleidingen van anderhalf uur langs de abdijgebouwen om 13 uur en uur. Het Da Vincimuseum is toegankelijk van 13 tot 17 uur. Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk Kerkhofstraat Oosterwijk De Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk van Oosterwijk werd in 1969 gebouwd. Het was een ontwerp van architect Pierre Beniest. Opmerkelijk is het orgel met 1040 pijpen. Je kan de kerk bezoeken van 14 tot 16 uur. Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel- Opgenomenkerk Kapelplein Voorkapel De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Voortkapel werd gebouwd in de 19de eeuw. In de kerk bevindt zich een mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen staande op een maansikkel uit de zeventiende eeuw. De Onze-Lieve-Vrouwkerk werd in 2007 gerestaureerd. Je kan de kerk bezoeken tussen 14 en 16 uur. cultuurdienst gemeentehuis

11 SPORT Scholencross op woensdag 24 september De Westelse scholencross is een jaarlijks loopfeest voor leerlingen en leerkrachten uit de lagere en de secundaire scholen. De 43ste editie vindt plaats op woensdag 24 september vanaf uur in de Beeltjens achter het gemeentehuis. De leerlingen krijgen meer info via de school. sportdienst gemeentehuis Petanquetornooi op 11 september Op donderdag 11 september vindt het Westels petanquetornooi plaats. Het gaat door op de petanquebanen aan de cafetaria achter het gemeentehuis. Ongeveer 75 vijftigplussers doen mee. Ze starten om 13 uur. Inschrijven kan niet meer maar kom gerust langs om de gezellige sfeer op te snuiven. BBB, opnieuw vanaf 12 september Op vrijdag 12 september start een nieuwe reeks BBB-figuurtraining in de turnzaal van de school in de Abdijstraat in Tongerlo. BBB-figuurtraining is een training voor het hele lichaam. Met gerichte spieroefeningen versnelt het verbrandingsproces op de BBB-plaatsen (borsten, buik en billen), verbeteren we de houding en bevorderen we de conditie. De reeks bestaat uit 13 lessen en kost 39 euro. De lessen vinden plaats op vrijdag tussen 14 en 15 uur. De BBBfiguurtraining is een manier om in gezellig groepsverband je conditie op peil te houden en aan je figuur te werken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Twijfel niet en schrijf je in. Ook in de school van Heultje gaat er een reeks, maar die is volzet. sportdienst gemeentehuis

12 12

13 13

14 MILIEU In de vuilbak Hang de affiche achter het raam Vorig jaar startte de gemeente de campagne In de vuilbak. Zo wil de gemeente iedereen oproepen om mee te werken aan een proper Westerlo. Centraal in deze campagne staan de affiches Niet sluikstorten!, De wereld is geen stortplaats! Doe er wat aan! en Geef zwerfvuil geen kans, zo behoudt onze PAREL zijn glans!. Deze drie affiches zie je terugkomen in het straatbeeld op de gemeentelijke voertuigen, in de dorpskernen en op de vuilniswagens. De stickers komen op de vuilnisbakjes aan de bushalten. Doe mee met de actie en hang de grote affiche in het midden van deze Westel Info achter je raam! Leer meer over vissen Natuurpunt Dubbelloof organiseert een korte cursus over vissen. In de eerste les leer je welke vissen er in Vlaanderen voorkomen in zoet water. In de tweede les gaat het over biotoopeisen, viswetgeving en de gevolgen van beheersingrepen. Lesgever is Koen Leysen. De cursus vindt plaats op woensdag 24 september en op 1 oktober van tot uur in het gemeenschapslokaal op het Jos Geunsplein in Tongerlo. De prijs bedraagt 7 euro, 5 euro voor leden van Natuurpunt en vissers. Laat vooraf iets weten als je mee wil doen. Dubbelloof Natuurpunt - Marc Niclot en Danny Mattheeusen Premie voor energiebesparende maatregelen voor wie geen of te weinig belastingen betaalt De federale overheid geeft belastingsvermindering aan wie energiebesparende maatregelen neemt. Maar wie geen of te weinig belastingen moet betalen, heeft niets aan die belastingsvermindering. Daarom kan je in dat geval sinds kort bij de Vlaamse overheid een premie voor energiebesparende investeringen aanvragen. De premie bedraagt maximaal euro per jaar en geldt voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning (8 euro per vierkante meter), het plaatsen van superisolerende glas ter vervanging van enkel glas (150 euro per vierkante meter) en voor het vervangen van je verwarmingssysteem door een condensatieketel (1500 euro). Vlaamse infolijn

15 MILIEU Zonneslag kiest voor IZEN, Solar Total en SP Engineering De zonneslag is een actie van een aantal gemeentebesturen uit de regio om gezamenlijk zonneboilers en zonnepanelen aan te kopen. Op 17 juni vond de finaleavond plaats. 250 geïnteresseerden luisterden vol aandacht naar de voorwaarden die de geselecteerde firma s toelichtten. Na onderzoek van de prijsoffertes door een werkgroep stelt men voor de zonneboiler de firma IZEN voor en voor de fotovoltaïsche zonnepanelen Solar Total en SP Engineering. Klimaatwijken zoeken mensen die een lege spaarpot willen vullen Wil je geld sparen zonder moeite? Zonder ook maar op iets te moeten inboeten? Doe dan mee aan het project Klimaatwijken. Het gemeentebestuur daagt je uit om samen met je buren of je vrienden een groepje te vormen en in zes maanden tijd acht procent energie te besparen. Want energie besparen is geld sparen. Veel moeite? Toch niet! Koken met het deksel op de pot, het licht doven als je weggaat, dat is niet moeilijk en daar bespaar je al heel wat energie mee. Je krijgt bovendien hulp van een energiemeester. Dat is iemand die de groep van dichtbij begeleidt en je bestookt met goede besparingstips. In 2005 telde Westerlo zes klimaatwijken en veertig deelnemende gezinnen. De gemeente behaalde een CO2-besparing van 7,04 %. In 2006 nam een klimaatwijk deel met zeven gezinnen. De gemeente behaalde toen een CO2-besparing van 5,33 %. milieudienst gemeentehuis Ben je nog geïnteresseerd om mee te doen aan de actie? Meer informatie en de invulformulieren vind je op en bij de milieudienst. Met de invulformulieren kan je een gepersonaliseerde offerte (met plaatsbezoek) aanvragen bij de firma s. De voorwaarden voor de zonneboilers blijven geldig tot 1 oktober. De voorwaarden voor de zonnepanelen gelden tot 31 december. milieudienst gemeentehuis Tankslag neemt driehonderd niet-gebruikte stookolietanks uit het milieu infovergaderingen op 3 en 4 september Ongeveer driehonderd gezinnen uit Westerlo, Olen, Herselt en Laakdal hebben zich samen kandidaat gesteld om hun niet-gebruikte stookolietank te laten verwijderen of op een milieuvriendelijke wijze buiten gebruik te laten stellen. Na een prijsvraag bleek dat de bvba Bollen uit Meeuwen-Gruitrode de beste prijs bood. op met de milieudienst. De bedongen prijzen blijven nog tot midden 2009 geldig. Meer info over de praktische uitvoering kan je krijgen op de infoavonden op woensdag 3 september om uur in OCMW-zaal t Rietje in de Verlorenkost 22 in Westerlo en op donderdag 4 september om uur in de gemeentelijke feestzaal in de Drogebroodstraat 5 in Olen. milieudienst gemeentehuis Geïnteresseerd om ook mee te doen? Neem dan contact 15

16 MILIEU Bestrijding van bacterievuur Bacterievuur is een besmettelijke plantenziekte waarbij bloesems, bladeren en twijgen bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen. De ziekte is gevaarlijk voor de fruitteelt. De bestrijding is verplicht. Besmettingen kan je melden bij het FAVV. Het Federaal Agentschap voor de Voedselketen FAVV heeft bufferzones afgebakend. In die bufferzones mogen de planten cotoneasters salicifolius en cotoneasters watereri niet blijven staan of geplant worden. De teelt van alle andere waardplanten is er verboden tenzij men een afwijking op die regel heeft. Besmette planten moeten onder toezicht van de FAVV verbrand worden. Een deel van Westerlo ten westen van de N152 en ten zuiden van de lijn Gevaertlaan-Kathovestraat-Industrieweg ligt in zo n gebied. FAVV > beroepssectoren > meldingsplicht In de bufferzone (roze) is het bestrijden van bacterievuur verplicht. Snoei in je energierekening met de Energiesnoeiers Met de Energiesnoeiers van De Kringwinkel Zuiderkempen kan je je energieverbruik laten doorlichten en krijg je tips om energie te besparen. De energiescans zijn gratis. Een energiescanner komt bij je thuis langs en gaat samen met je op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al enkele interessante energietips om te besparen. Tijdens het bezoek doet de energiescanner ook zelf, volledig gratis, een aantal aanpassingen aan de woning. Hij vervangt gloeilampen door spaarlampen, isoleert buizen waar warm water doorstroomt, bevestigt folie achter radiatoren en vervangt de douchekop door een spaardouchekop. Tenslotte bezorgt de energiescanner je een rapport over het energieverbruik in je woning en de mogelijkheden om energie te besparen. Zin om mee te doen? Bezorg het strookje onderaan bij de milieudienst op het gemeentehuis of fax het naar De Energiesnoeiers zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en de distributienetbeheerders. Afspraak met de energiescanner voornaam en naam... straat en huisnummer... telefoon handtekening en datum... 16

17 GEZONDHEID Westerlo wint eerste Kempische Award Borstkankeropsporing Tijdens het project borstkankeropsporing van het LOGO Zuiderkempen organiseerde de gezondheidsraad in onze gemeente heel wat activiteiten. Er waren het toneelstuk Wintertulpen met Marleen Merckx, de tentoonstelling Bustehouder en tal van voordrachten. De leerlingen van de afdeling mode van het SILA staken een prachtig galakleed in elkaar. En er was de spraakmakende affiche van drie Westelse vrouwen. De organisatoren konden een projectfiche indienen. De jury beoordeelde de fiches op basis van originaliteit, creativiteit, mix van acties, samenwerking met andere organisaties en aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Het project van Westerlo scoorde op alle onderdelen het beste en ontving de award, een massieven houten borstbeeldje gemaakt door Lien Vannuten, een kunstenares uit Geel. Modelontbijt Gezinsbond op 5 oktober De Gezinsbond wil het belang van een goed ontbijt benadrukken en organiseert daarom een modelontbijt. Dat ontbijtfestijn vindt plaats op zondag 5 oktober vanaf 8.15 uur in het ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat in Zoerle-Parwijs. Aansluitend kan je mee gaan wandelen. Voor de kinderen is er een wandelzoektocht. Deelnemen kost 8 euro, leden van de Gezinsbond betalen 3 euro en maximum 12 euro per gezin. Inschrijven kan tot 20 september bij Carl Helsen (Kruisstraat 3 Zoerle-Parwijs ), Marc Van den Eynde (Meidoornstraat 20 Voortkapel ), Cris Vissers (Smallerijt 23 Westerlo ), Maria De Ryck (Renderstraat 136 Heultje ), Hilda Mulkens (Bosstraat 5 Tongerlo na 20 uur), Maria T Seyen (Bremstraat 5 Oosterwijk na 19 uur) en Annie Robeyn (Prelaat Mudsaertslaan 1 Trienenkant ). Lijn 541 wordt schoollijn Op 1 september verandert de dienstregeling van bus-lijn 541 Westerlo- Voortkapel-Olen-Herentals. Voor scholieren verandert er niets, want de schoolritten van lijn 541 blijven behouden. De verkorte ritten van lijn 541 tussen Tongerlo en Olen worden niet meer gereden. In plaats daarvan kan je gebruik maken van de belbus. Die brengt je naar Herentals, Olen, Westerlo, Herselt en Hulshout. Je moet je rit wel vooraf reserveren. Een ritje met de belbus kost evenveel als een gewone busrit. - belbuscentrale

18 POLITIE OCMW Iets verloren? Kijk eens op De politie Zuiderkempen van Hulshout, Herselt en Westerlo zet foto s en beschrijvingen van alle recent gevonden voorwerpen op www. politiezuiderkempen.be. Als je een voorwerp van jezelf herkent, dan neem je het best contact op met de lokale politie. Uiteraard moet je kunnen aantonen dat het voorwerp van jouw is. Is het voorwerp na zes maanden niet opgehaald? Dan wordt het eigendom van de gemeente. Fiets kwijt? Neem een kijkje op E-nieuwsbrief en RSS feeds van de politie Wil je op de hoogte blijven van elke nieuwe publicatie op de website van politie Zuiderkempen? Schrijf je dan in op hun mailinglist of abonneer je op de RSS feed. Wie zich inschrijft op de mailinglist krijgt bij elke nieuwe publicatie op de website van politie Zuiderkempen een met een link naar het nieuwe artikel. Uiteraard wordt je adres niet doorgegeven aan anderen. RSS (Really Simple Syndication of Eenvoudige Gelijktijdige Publicatie) is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kunt abonneren. Zodra er een nieuw artikel op deze website verschijnt krijg je daarvan een seintje. Bijgewerkte informatie van de feed wordt automatisch naar je computer gedownload en kan je bekijken in webbrowsers zoals Internet Explorer (vanaf versie 7.0) en Firefox. Projecthuis De Dreef zoekt vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding Voor de huiswerkbegeleiding is het projecthuis De Dreef op zoek naar vrijwilligers. Kansarmen kunnen elke dag terecht in projecthuis De Dreef van het OCMW voor activiteiten en vorming. Het projecthuis is voor hen een thuis. Ze kunnen er hun verhaal kwijt en leren hun vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Ook kinderen worden opgevangen en begeleid. Voor de huiswerkbegeleiding is De Dreef nog op zoek naar vrijwilligers. Elke woensdag van 14 tot 16 uur is er huiswerkbegeleiding in de kinderclub van Voortkapel. De vrijwilligers helpen bij huistaken en lezen en begeleiden de kinderen tijdens spelactiviteiten. projecthuis De Dreef de Merodedreef Westerlo en Korting voor elektriciteit en gas Sinds 1 juli komen mensen met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot ,66 euro in aanmerking voor een korting van 75 euro op hun gasfactuur en 50 euro op hun elektriciteitsfactuur. Het aanvraagformulier vind je bij de jaarlijkse eindafrekening van je energieleverancier. Geïnteresseerd? Schrijf je in via 18

19 OCMW Sociaal tewerkstellingsproject uitgebreid Het Europees Sociaal Fonds geeft euro steun. De OCMW s van Herselt, Hulshout en Westerlo werkten al drie jaar samen aan een sociaal tewerkstellingsproject. Heist-op-den-Berg trad dit jaar toe tot het samenwerkingsverband. Langdurig werklozen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt doen in de intergemeentelijke groendienst werkervaring op. In een beschermde omgeving met veel aandacht voor individuele begeleiding krijgen ze zo een ideale aanzet om tot een reguliere tewerkstelling te komen. Het project kreeg ondertussen ook een voortraject. Sommige mensen kampen immers met allerhande psychosociale problemen die ook een sociale tewerkstelling bemoeilijken. Ze hebben meer individuele begeleiding en vorming nodig. Open School Mechelen organiseert de vorming over gezonde voeding, sociale vaardigheden, mobiliteit en opvoeding. Zo leren ze vaardigheden die helpen in het persoonlijke leven en in de groei naar de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Het project kan rekenen op euro subsidies van het Europees Sociaal Fonds. OCMW helpt recordaantal mensen Nooit eerder deden zoveel inwoners een beroep op de diensten van het OCMW Westerlo, zo blijkt uit het jaarverslag Het jaarverslag vind je op Je kan het ook krijgen bij het secretariaat. Het OCMW behandelde 729 dossiers over financiële en materiële steun en 55 dossiers over het leefloon. Wie een leefloon aanvraagt, moet bereid zijn te werken. De sociale dienst verwerkte 230 aanvragen voor een verwarmingstoelage. 69 personen deden een beroep op budgetbeheer. De gezinshelpsters en de poetsvrouwen hielpen gedurende uren 76 gezinnen of alleenstaanden bij het huishouden. De maaltijdbedeling leverde maaltijden af aan 209 klanten. Het aantal hulpbehoevenden dat een beroep deed op de mindermobielencentrale steeg tot 129. Het Projecthuis De Dreef, een ontmoetingsplaats waar sociaal kwetsbaren elke dag terecht kunnen voor vorming en activiteiten, bereikte 99 volwassenen en 57 kinderen. De dienst rechtshulp, een samenwerking tussen de OCMW s van Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo, hielp 772 personen in de vijf aangesloten gemeenten. OCMW Studiebeurzen omhoog vanaf 1 september Niet alleen leerlingen van het secundair en het hoger onderwijs, maar ook kleuters en leerlingen van het lager onderwijs komen in aanmerking voor een studietoelage. Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een studietoelage is het gezinsinkomen. De Vlaamse overheid verhoogt het bedrag van de studietoelage vanaf 1 september. 80 euro voor kleuters van gemiddeld 77 naar 116 euro voor leerlingen van het lager onderwijs van gemiddeld 240 naar 377 euro voor leerlingen van het secundair onderwijs van gemiddeld 149 naar 234 euro voor leerlingen van het deeltijds secundair onderwijs van gemiddeld 1530 naar 1571 euro voor studenten uit het hoger onderwijs 100 euro extra per maand voor Erasmusstudenten Ook de aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Je kan het aanvraagformulier krijgen op het schoolsecretariaat. Wie een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer heeft of een federaal token kan de studietoelage online aanvragen. De dienst studietoelagen heeft ook een zitdag op dinsdag 21 oktober van tot uur in het stadhuis van Geel. en gratis nummer 1700 sociale dienst OCMW

20 VOLWASSENENONDERWIJS CVO Kempen CVO Kempen organiseert in het KTA heel wat cursussen voor 50-plussers. Je kan inschrijven op het secretariaat van het CVO van maandag tot donderdag van 18 tot 20 uur. computerinitiatie Powerpoint Photoshop di 2 sept. tot eind januari 8.30 tot uur ma 1 sept. tot eind januari 8.30 tot uur do 4 sept. tot januari 8.30 tot uur Spaans voor op reis 1 wo 5 nov. tot eind april 13 tot uur Engels voor op reis 2 Frans voor op reis 1 wo 3 sept. tot eind januari 13 tot uur di 4 nov. tot eind januari 13 tot uur Een cursus kost 60 euro. Het CVO aanvaardt opleidingscheques voor werknemers en biedt een aantal sociale tarieven. Er is een infodag op zaterdag 30 augustus van 10 tot 12 uur. CVO Kempen Spikdorenveld 22 Westerlo Volwassenenonderwijs bij SILA Westerlo Het volwassenenonderwijs van het SILA heeft een uitgebreid aanbod aan cursussen informatica, talen, koken en praktijkvakken. De cursussen starten begin september en vinden plaats in de Vrije Sint-Lambertusscholen in de Denis Voetsstraat 21. Voor 50-plussers is er een uitgebreide computercursus van een heel schooljaar met een deel over Windows, een deel over Office en een deel over internet. Die lessen vinden plaats op dinsdag van 13 tot 16 uur vanaf 2 september. Er is geen voorkennis vereist. Er is ook een tweede jaar waarin de computerkennis verder uitgediept wordt. Die lessen vinden plaats op woensdag van 13 tot 16 uur. Bij cursuscentrum t Westels Atelier start het schooljaar op 8 september Het Westels Atelier is een vormingscentrum voor volwassenen in de abdij van Tongerlo. Ze organiseren tientallen cursussen over uiteenlopende onderwerpen zoals kunst, levensbeschouwingen, knutselen en taal. De voorinschrijvingen vinden plaats van 1 tot 5 september van 10 tot 15 uur. Vlot met taal Het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen organiseert in haar vestiging in de Kollegestraat in Geel meerdere gratis cursussen. Leren in je eigen tempo staat daarbij centraal. Mailen en sms en wo 9-12 uur vanaf sept. Geheugentraining wo uur vanaf 10/9 Kom op voor jezelf do uur va. 11/9 Rijbewijs Verstandig met geld en energie vanaf oktober di 9-12 uur vanaf 18/11 Kunst en cultuur do uur vanaf 27/11 Vlotter rekenen in het dagelijkse leven Schrijven met computer Op stap met kaart en openbaar vervoer ma 9-12 uur vanaf 1/12 wo 9-12 uur vanaf 4/2 di 9-12 uur vanaf 3/3 Ken je gsm do 9-12 uur vanaf 5/3 Verstandig met geld en energie di 9-12 uur vanaf 10/3 Geheugentraining wo uur vanaf 11/3 Op stap met kaart en openbaar vervoer ma uur vanaf 30/4 Centrum Basiseducatie Zuiderkempen Kollegestraat 21 Geel ALLE VORMING T WESTELS ATELIER VOOR IEDEREEN > volwassenenonderwijs en 20

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2009 Spoedinitiatie Eerste Hulp op vrijdag 2 oktober Westerlo doet mee aan Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober Oprichting buurtinformatienetwerk BIN in Voortkapel

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen december 2010 Bal van de burgemeester op zaterdag 4 december in De Zoerla Kerstmarkt op zondag 19 december Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december gemeente Westerlo

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2013 Bouw school Oevel en werken zwembad zijn gestart Infoavond wijzigingen politiecodex op 5 september Zoerle-Parwijs viert 800 jaar gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen Week van de Amateurkunsten van 24 april tot 12 mei Schrijf nu in voor Westerlo op stap Inruilactie oude bordeaux huisvuilzakken: laatste kans! gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2010 Zuiderse Zoenen... uit Westerlo 20 jaar Kinderclub op zondag 3 oktober Zwerfvuilopruimactie op zaterdag 16 oktober gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2011 Startvergadering openluchtspektakel op 14 september In deze Westel Info: kortingbon voor boek 100 jaar kasteel Tentoonstelling 100 jaar kasteel van

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2013 Tekenschool en Academie Muziek, Woord en Dans. Schrijf nu in! Westels Volkfeest 29 juni en Kasteelfeesten 6 en 7 juli Internationaal Folklorefestival

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli - augustus 2012 Belgisch Kampioenschap G-wielrennen op zondag 8 juli Kasteelfeesten op 7 en 8 juli Internationaal Folklorefestival op 11, 12 en 14 augustus gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen juli-augustus 2015 Openingsfeest Investeer nieuwe mee school in het en Kinderclub Storm-windpark Oevel Westelse gezinnen zorgen voor schitterende afvalcijfers Internationaal

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2013 Doe mee met de Slimste gemeente van Vlaanderen Oktober is Fair Trade maand. Kom proeven! Proefopstellingen in de Verlorenkost gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen maart 2014 Breng deze maand gratis Investeer je snoeihout mee naar in het het Storm-windpark containerpark De Slimste Gemeente: Westerlo neemt het op tegen Mol en

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Stadskrant. Eenvoudige aanvraag voor het hele gezin

Stadskrant. Eenvoudige aanvraag voor het hele gezin HERENTALS Stadskrant SEPTEMBER 2008 cultuurcentrum t Schaliken Grote Markt 35 Herentals GRATIS TOEGANG Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals Maandelijks informatieblad

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2012 jrg 36 nr.4 9 www.lille.be 17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie