Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy. 24 juni 2014 ALM, Berchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy. 24 juni 2014 ALM, Berchem"

Transcriptie

1 Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy 24 juni 2014 ALM, Berchem

2 Programma slotcongres 24/6/14 Tijdstip Onderwerp (Filip Williot zaal, tenzij anders vermeld) Algemene vergadering OVED: overzicht vorige en toekomstig werkjaar OVED Start congres: Verwelkoming, terugblik Q4Energy jaartraject met voorstelling kwaliteitshandboek Deel I: Parallelle themadebatten: - Kwaliteitsverbetering EPC-EPB door handhaving VEA of alternatief? - De toekomst van industriële energieaudits? (Boardroom) Koffiepauze (De Brug) Deel II Keynote sprekers: Bruno Vanderschueren, Lampiris en topcoach Carl Van de Velde Slotwoord en uitreiking van de certificaten Q4Energy deelnemers Netwerk-BBQ (De Brug)

3 Deel I: Themadebat industrie De toekomst van industriële energieaudits? Moderator: Koen Bosmans, CEE Engineering (Boardroom)

4 Sprekers deel industrie Vlaams energiebeleid industrie - Mw. Ruth Lambrechts, Agoria Nederlands auditmodel - Dhr. Michiel Steerneman, Energy Expert International/FedEc Technologieaanbieder - Dhr. Maarten Michielssens, EcoNation

5 Ruth Lambrechts Agoria De toekomst van de industriële energieaudit? Svz Vlaams energiebeleid: VLAREM & EBO

6 Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving

7 Europese energie-efficiëntierichtlijn: Art. 8 Opstellen van transparante, nietdiscriminerende minimumcriteria voor audits Aanmoedigen van energieaudits bij huishoudens en KMO s Niet-KMO s: tegen 5/12/2015 energie-audit, daarna vierjaarlijks Tenzij: al ISO, of ander internationaal certificaat dat energie-audit omvat COM(2013)762: richtsnoeren voor energie-of milieubeheersysteem/vrijwillige audit 7

8 Jaarlijks verbruik <0,1 PJ KMO s: diverse initiatieven: Bv. REG in KMO s, KMO-portefeuille, ESKIMO Niet-KMO s: Afdeling Energieaudits in Vlarem-trein 2013: Verplichte energie-audit tegen 1/12/2015 en om 4j DEFINITIE: alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn OF waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt OF het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt. Vrijgesteld: ISO 50001/EN Interne OF externe auditeur Webapplicatie 8

9 Inhoud energie-audit Actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; Energieverbruik-profiel van gebouwen, industriële processen of installaties, incl. vervoer Analyse levenscycluskosten langetermijnbesparingen Proportioneel en voldoende representatief Belangrijkste punten ter verbetering 9

10 Jaarlijks verbruik 0,1 PJ Energieplanning: Vlarem Afdeling Energieplan: grens behouden op 0,5 PJ voor bestaande installaties, en 0,1 PJ voor nieuwe of te hervergunnen installaties Opstellen binnen 6m na IMJV Binnen 3j: uitvoeren maatregelen IRR>15%, tenzij gegronde economische redenen 4-jaarlijks Actualisatie 3m voor verval conformiteit Enkel externe energiedeskundigen Energiestudie: nieuwe installaties vanaf 0,1 PJ 5

11 Jaarlijks verbruik 0,1 PJ (2) OF Energiebeleidsovereenkomsten: Toetreding 5/2014, inwerkingtreding1/ j energieaudit, jaarlijkse monitoring voordelen convenanten: Accijnsverlaging- en of vrijstelling (!) Degressiviteit federale bijdrage, offshore toeslag Vrijstelling onroerende voorheffing Recht op EP+ en strategische transformatiesteun Geen bijkomende maatregelen gericht op verdere energie-efficiëntie of CO2-reductie 11

12 EBO s: Verschil met convenanten Resultaatsverbintenis inspanningsverbintenis 2 versies: ETS-bedrijven (IRR 14%), niet- ETS-bedrijven (IRR 12,5%) 2 energieplannen (eerste 3j, rest looptijd) Aanstellen interne OF externe energiedeskundige (criteria bijlage 2) Mogelijkheid flexibele maatregelen Extra vereisten voor energieplan: Energiebeheersmaatregelen WKK-potentieel en bijdrage warmte-en koudenetten 1

13 Timings in EBO Inwerkingtreding 1/1/2015 Aanvaarding deskundige 1/5/2015 Energieplan 1/11/2015-1/2/2016 Ontvankelijkheid < 4mndn < 9mndn Gemotiveerde beslissing VBBV Aanvaard < 3wknn < 70d na ontvangst energieplan n Niet aanvaard Aanvullen energieplan Gemotiveerde beslissing VBBV < 2mndn < 30dn Overleg VBBV onderneming en energiedeskundige Niet aanvaard 1

14 Conclusie - Alle niet-kmo s: verplichte energie-audit 4j - Vanaf 0,1PJ: nieuwe/te hervergunnen installaties verplicht energieplan + energiestudie - Vanaf 0,5PJ: bestaande installaties verplicht energieplan - OF: toetreden tot nieuwe EBO s: Incentives voor toetreding tot EBO s: Effectief instrument, ook naar management toe Al bestaande verplichting voor energie-audit en/of energieplan Voordelen nog steeds aanzienlijk Toetredingsformulieren en verdere info op website VEA of tijdens informatiesessie op 16/9 14

15 Nuttige links Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU: Wijzigingen Vlarem-Trein voor Energieplanning en Energieaudits (nog niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad): vanaf p.111 van pdf: 2013/vt13_definitief/VR DOC BISVLAREM-trein- BVR.pdf Nieuwe Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten en toetredingsformulieren: Vlaams Energiebesluit (2010): onder Titel VI, Hoofdstuk V energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen : &param=inhoud 15

16 Michiel Steerneman Energy Experts Int. BV / Fedec De toekomst van de industriële energieaudit? Participatieve energieaudit in Nederland

17 Energy Experts International B.V. Energy Experts International B.V. Energie Potentieel Scan de participatieve energie audit Michiel Steerneman 24 juni 2014 Julianastraat 7 P.O.Box AD Huissen t +31(0) f +31(0) e i

18 Energy Experts International B.V. Branches en sectoren Grafische industrie Rubber- en kunststof industrie Groenten en fruit verwerkende industrie Veevoederindustrie Chemische industrie Glasindustrie Supermarkten Gezondheidszorg (zieken- en verpleeghuizen) Waterschappen en zuiveraars Papier- en kartonindustrie ICT sector Buitenland

19 Energy Experts International B.V. Producten en diensten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000) MVO-spiegel Zelfverklaring MVO prestatieladder Energie Energie Potentieel Scan Duurzame energie Energie Audits (conform Infomil en ISO) Implementatie energiemanagement (EN 16001, ISO 50001) Water Waterspiegel Mobiliteit Mobiliteitsscan CO2 CO2 footprint berekening conform ISO en Consultancy Second opinion Subsidies en fiscale regelingen Haalbaarheidsstudies en projectmanagement

20 Energy Experts International B.V. Inhoud Industriele energie audits 1.Expert model 2.Participatief model a) Randvoorwaarden voor de participatieve audit b) Proces en structuur van de participatieve audit 3.Van audit naar management

21 Energy Experts International B.V. 1. Expert model Rondgang door het bedrijf Veel vragen stellen Veel gegevens verwerken Meten en analyseren Maatregelen signaleren en beschrijven Besparingen en investeringen uitrekenen Rapporteren Rapportage opsturen en bespreken Factuur sturen

22 Energy Experts International B.V. Resultaat Wat ging er mis?

23 Energy Experts International B.V. 2. Participatief model E = K * A Effect = Kwaliteit x Acceptatie Expert: focus op kwaliteit Participatief: focus op acceptatie

24 Energy Experts International B.V. a. Randvoorwaarden voor de participatieve audit Bedrijf in rustig vaarwater: Geen reorganisaties Geen opstart nieuwe processen Commitment management voor: Kick-of en tussentijdse terugkoppeling Tijdsbesteding In te zetten mensen Doel en resultaat Werkwijze Investeren in energiebesparing

25 Energy Experts International B.V. Samenstellen en werken met een team (4 à 5 personen). Energy manager Management Financial manager Staff Sales and Services Production manager Technical manager for support and maintenance?? Manager Line I Manager Line II Manager Line III Chief mechanics Chief electronics Chief information

26 Energy Experts International B.V. Transparant in de consultantsrol coach versus inhoudelijk Feeling for hierarchy Technical input is not always necessary and depends of the organisation Technical contribution consultant Size of the company/knowledge

27 b. Proces en structuur van de participatieve audit Kick-off EPS Kick-off ECA 1. Energy Consumption Analysis max. 5 visits à 2 hours Kick-off 3.A Monitoring = information 2. Efficiency Scans - Production - Buildings - Facilities - purchasing 3.B Energy Management = organization Presentation and results 4. Energy Saving Plan (ESP) , EEI, Huissen

28 ' Inkoop Facility Accommodatie Productie Stookolie/LPG/Diesel = 0 Facilitaire Voorfabriek Bouw & Logistiek Facilitaire Voorfabriek Bouw & Logistiek Verbruik BM hm gebouwen Vulcanisatie middelen Vulkanisatie gas m3 BM BM BM BM Energy Experts International B.V MJ Verbruik BM hm BB BB BB OB OB OB OB BB BB BB BB elektra kwh MJ Verbruik BM hm BM water m BB OV BB 981 BM MJ Over Verbruik werknemers Totaal verlies Energie Analyse hfd.kantoor M 3&4 Bouw LBB VDC TD. werkpl. Mengerij Cutters VDC geb. techn. M 5&6 Vulc. LBB MGP1 sp.plaats extruders Hielen MGP1 stoom Perslucht Na+ Bedrijfs Kanaal Vacuüm Aquadrome gr.magazijn Kantoren MGP2 En.centrale Kal.4 Bouwmach MGP2 6 bar(o) water water water garage Hal VF Bleckman Testen TCE SII kalan. Vulcan. Bleckman mag. 5 kantoren VF Vermont Garage SII vervolg Overige Vermont Werknemers energ. centr. M7 Fisher Verbruik per dag 30 liter sprinkl. geb KCD Overige Aantal prod. dagen 365 TCE erbruik werknemers m3 pomp/spuit h/a h/a h/a h/a h/a h/a h/a portier m³ BK BK m³ BK OB m³ BM OV OB m³ BM BK BM m³ BM BM BM BM 0 BM kg BM OV OV OV OV OV OB OB MJ hm = hoofdmeter BM=Bemeterd tm = tussenmeter BK=Berekend 1 l. Diesel = 35,9 MJ G= Geschat 1 m3 gas = 31,65 MJ OV=Overgenomen uit voorgaande ECA (1994) 1 kwh(e) = 9 MJ (40% opwekkingsrendement)ob=overgenomen (1994) en berekend 1 m3 water = 15 MJ BB=Bemeterd en berekend a.e. = aardgasequivalent Energie Analyse 2003 Naam: Vredestein Banden B.V.: Totaal Adres: Ir. Schiffstraat 370, Enschede Energy Experts International. B.V. tel Postbus AD Huissen

29 Energy Experts International B.V. 2. Efficiency scans Selectie van de belangrijkste verbruikers; Op systematische wijze bepalen van besparingsmogelijkheden. Resultaat: Overzicht van besparingsmogelijkheden met kosten en baten.

30 Energy Experts International B.V. 3.A. Energiemonitoring 1 N I V E A U S Bemetering Verwerking Rapportage Mensen & Middelen

31 Energy Experts International B.V. 3.B. Energiemanagement Energie Beleid 5 4

32 Energy Experts International B.V. 4. Energie BesparingsPlan Inhoud plan: Geselecteerde maatregelen voor de komende 4 jaar Acties op het gebied van monitoring Acties energiemanagement Afrondende presentatie: Aanwezigen: alle betrokkenen en directie Presentatie door de voorzitter van het team Commitment voor uitvoeren van het plan Team handhaven voor implementatie energiemanagement.

33 Awarenes s Commitment Analysis Start-up Saving Potential Performance ind. Saving Plan Investment plan Continuity Performance indicator 3. Van audit naar management Policy Plan Do Act Check Deming Circle EPS 6 months Energy Management ISO ,EEI, Huissen

34 Energy Experts International B.V. Dank voor uw aandacht en Succes met de participatieve energie audit

35 Maarten Michielssens EcoNation De toekomst van de industriële energieaudit? Energietechnologie in de markt zetten

36

37 EcoNation Founded in 2009, Gentbrugge (Belgium) Believes in Ecology Efficiency & Economy Simplicity Mission of EcoNation: The essence of EcoNation is to be the most preferred supplier of ecological daylight solutions for selected industrial market applications.

38 Lighting Facts and figures consumes a lot of energy 20% of all electricity consumption. - Up to 40% of SMEs energy bill. - Up to 60% for logistics and warehouses. - Up to 70% for schools and public buildings. which is expensive In France? 0,0833 EUR / kwh. In Belgium? - 0,129 EUR for large enterprises. - Up to 0,1820 EUR for SMEs price increase: +17%. (sources: CREG & EU Energy Portal) where does it end?!

39 Smart daylight. Smart light energy. Smart savings.

40 EcoNation Technological excellence since 2009 LightCatcher awards Best Available Technology ( ). [Outperforms all others systems on the market] Top-10 nominee for EEP Award (2011). [European Award for Innovation and Environment] Singapore Green Label (2012). [After examination by Green Building Council, Singapore] Top-14 nominee for Global Cleantech Award (2012). [Worldwide cleantech award, 4,000 candidates] World Green Design Great Award (2013). [Yangzhou, China] EcoNation awards Named Young Company of the Year in [Enterprise-competition: business and banks, Belgium] Named Innovative Company of the Year in [2-year public distinction, Belgium] Runner-up Zayed Future Energy Prize in [4 millions USD prize money, the energy Oscars, Abu Dhabi] Named Trends Gazellen - Starter in [Fastest growing company in Flanders & Brussels in 2013] Named Bloomberg New Energy Pioneer in [Official ceremony: 22 April 2013, NEF Summit, Bloomberg, NY) Named Technology Pioneer (World Economic Forum, Davos/Dalian)

41

42 The LightCatcher The active, intelligent daylight system. Result? Up to 3,650 hours of free, UV-filtered light per year. Up to 70% savings on your energy bill. No temperature fluctuations: perfect thermal insulation. Fully autonomous system (not 1 kwh used). The Best Available Technology on your roof.

43 B2B: client buys LightCatcher and saves Some real figures from Schiphol Airport (NED)... Building parameters: Floor surface: 3.000m² Ceiling height: 9m LightCatcher results: Yearly energy savings: kwh Yearly CO2 reduction: 91 ton Savings per year: 4,21 EUR per m² Payback period: 3 years

44 The LightCatcher Interesting payback period, but... economic crisis? investments are postponed. or no budget? e.g. public buildings, state-owned airports, etc. or no priority? e.g. company invests in people, in equipment, but not in its roof or light infrastructure. reward without risk? energy savings are not core business, so remain risk averse, focus on other investments. Your solution = LightCatcher Light Energy Save without any upfront investment. We cover all costs. We invest in your savings. We reduce your energy bill. We improve your ecological footprint. We boost your green image.

45 LightCatcher Light Energy It goes like this Consequences: - Technology (quantify daylight) - Legal (domes incorporated) - Financial (absorb all investments) EcoNation calculates We study your building, your energy bill, your credit profile, your savings potential and send you our offer. EcoNation installs We install LightCatchers on your roof. We install a light control system in your building. We switch off your lamps. EcoNation invests We absorb the complete investment through a Light Investment Company, called LiCom. Our LiCom pays for everything: LightCatchers and their installation, monitoring, maintenance. For everything. And you save from day one The generated energy savings are quantified in a standardised way. We monitor the savings. Together. Online. In real time. Part of the savings are invoiced to you, at a guaranteed, mutually agreed upon lower price than you pay today.

46 LightCatcher Light Energy The value stream behind the model Customer (does NOT invest) STEP 1 Install LightCatchers + monitor performances EcoNation & preferred partners LiCom (Light investment Company)

47 LightCatcher Light Energy Monitoring & control... (1) Light fittings OFF

48 LightCatcher Light Energy Calculating the savings Light cost today Based on current consumption (EUR, kwh) Lifetime and maintenance Light cost Light Energy Fixed price Fixed duration (e.g. 7, 10, 12 or 15yrs) All inclusive Real savings from day 1

49 LightCatcher Light Energy Overview (e.g. 10 yr agreement) Investment = 0 EUR Profit zone customer year 1 10 [Light cost - monthly invoice LiCom] Transfer of ownership: 1 EUR Profit zone year [Light cost] Monthly LiCom-invoice * Assumption: annual energy price increase of 4%

50 LightCatcher Light Energy 10 year results No cash out We absorb the complete investment. We monitor your daily savings You can check everything online or on smartphone. 2,371 EUR savings in month 1 Rising over time (no price increases for daylight). 398,226 EUR savings in 10 yrs Average monthly savings of 3, EUR. 851,228 EUR savings in 15 yrs Further savings at 0 cost (you own the system now). 4,392,000 kwh saved in 10 yrs Average monthly savings of 36,600 kwh. 3,334 ton of CO2 reduction Which translates to 1,100 cars taken out of traffic.

51 Questions?

52 Debat industrie De toekomst van de industriële energieaudit?

53 Expertenpanel industrie Moderator - Dhr. Koen Bosmans, CEE Engineering Energiebeleid industrie - Mw. Ruth Lambrechts, Agoria Nederlands auditmodel - Dhr. Michiel Steerneman, Energy Expert International/FedEc Technologieaanbieder - Dhr. Maarten Michielssens, EcoNation Onafhankelijk consultant - Dhr. Frank Koninckx, Kovia

54 Stelling 1 De manier waarop de (Vlaamse) samenleving op heden streeft naar energie-efficiëntie voor bedrijven is zeer efficiënt. (ruimte voor commentaar op structuren, stakeholders, subsidies, werkgroepen, timing ) Akkoord Niet akkoord

55 Stelling 2 Energiedeskundigheid ligt binnen eenieders bereik. (ruimte voor commentaar op opleiding, certificering, kwaliteit, screening van deskundigen...) Akkoord Niet akkoord

56 Stelling 3 De onafhankelijkheid van de energiedeskundige is cruciaal voor betrouwbaar energieadvies. (ruimte voor commentaar of visie op onafhankelijkheid t.o.v. merken, producten, energieleverancier ) Akkoord Niet akkoord

57 Stelling 4 Een verplicht energie management systeem is een goede zaak bij de implementatie van EBO. (ruimte voor commentaar of visie op de (technische) diepgang van zo n systeem versus de nice to have & show) Akkoord Niet akkoord

58 Dank voor uw mening! Pauze Start deel II keynotes om (Filip Williot)

59 Programma slotcongres 24/6/14 Tijdstip Onderwerp (Filip Williot zaal, tenzij anders vermeld) Algemene vergadering OVED: overzicht vorige en toekomstig werkjaar OVED Start congres: Verwelkoming, terugblik Q4Energy jaartraject met voorstelling kwaliteitshandboek Deel I: Parallelle themadebatten: - Kwaliteitsverbetering EPC-EPB door handhaving VEA of alternatief? - De toekomst van industriële energieaudits? (Boardroom) Koffiepauze (De Brug) Deel II Keynote sprekers: Bruno Vanderschueren, Lampiris en topcoach Carl Van de Velde Slotwoord en uitreiking van de certificaten Q4Energy deelnemers Netwerk-BBQ (De Brug)

COLOFON. Redactie. Grafische vormgeving Wouter Tielemans

COLOFON. Redactie. Grafische vormgeving Wouter Tielemans STAGEGIDS 2011-2012 COLOFON Redactie Wouter Tielemans Grafische vormgeving Wouter Tielemans gegevens J. Plateaustraat 22 B-9000 Gent Tel / Fax: +32 (0)9 264 37 26 externe@vtk.ugent.be recruitment@vtk.ugent.be

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Algemene gegevens... 4 1 Management samenvatting... 5

Algemene gegevens... 4 1 Management samenvatting... 5 VOOR INTERN GEBRUIK Inhoud Contents Algemene gegevens... 4 1 Management samenvatting... 5 1.1 Mate van actualisatie... 5 1.2 Vooruitblik energiezorg 2013-2016... 5 1.3 Geplande maatregelen 2013-2016 &

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland

Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland P5 Rapport Technische Universiteit Delft Christine van Oeveren April 2014 1 Colofon Titel Hoe samenwerking,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Dag van Inkoop en Logistiek 2011 The Next Decade Future trends in Procurement & Supply Chain Management

Dag van Inkoop en Logistiek 2011 The Next Decade Future trends in Procurement & Supply Chain Management Dag van Inkoop en Logistiek 2011 The Next Decade Future trends in Procurement & Supply Chain Management Donderdag 28 april 2011 Flanders Congress & Concert Centre - Koningin Astridplein Antwerpen Keynote

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Markt en Milieu. 23 maart 2013

Markt en Milieu. 23 maart 2013 Markt en Milieu 23 maart 2013 Programma 13.30 13.40 Opening 13.40 14.05 Milieu management naar DO Wilco van der Lans 14.05 14.30 Eisen van de klant Tom Tillemans 14.30 14.55 Duurzaam inkopen Wim Zwakhals

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW. s. Hengst juni,1998. Bibliotheek TU Delft. Oiill1lli5

KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW. s. Hengst juni,1998. Bibliotheek TU Delft. Oiill1lli5 Prof. ir. S. Hengst KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW s. Hengst juni,1998 Bibliotheek TU Delft 1111111111111111111111111111111111 C Oiill1lli5 2414 549 6 -------------------- J Delft Maritiem 8 SERIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Duurzame Haven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Monique de Moel 30 januari 2008

Duurzame Haven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Monique de Moel 30 januari 2008 Duurzame Haven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Monique de Moel 30 januari 2008 Port of Rotterdam A working port in a living city 2 Inhoud MVO beleid en ambitie Duurzame Haven: Klimaat Bereikbaarheid

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds

JULI 2007. 14e JAARGANG NUMMER 4. Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds JULI 2007 14e JAARGANG NUMMER 4 Asset Liability Management Risk Management for Pension and Insurance Funds FINANCIËLE STUDIEVERENIGING Amsterdam JULI 2007 Bijzonder betrokken Heb jij de juiste kwaliteiten

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie