Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy. 24 juni 2014 ALM, Berchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy. 24 juni 2014 ALM, Berchem"

Transcriptie

1 Welkom! OVED congres 2014 Slotevent Q4Energy 24 juni 2014 ALM, Berchem

2 Programma slotcongres 24/6/14 Tijdstip Onderwerp (Filip Williot zaal, tenzij anders vermeld) Algemene vergadering OVED: overzicht vorige en toekomstig werkjaar OVED Start congres: Verwelkoming, terugblik Q4Energy jaartraject met voorstelling kwaliteitshandboek Deel I: Parallelle themadebatten: - Kwaliteitsverbetering EPC-EPB door handhaving VEA of alternatief? - De toekomst van industriële energieaudits? (Boardroom) Koffiepauze (De Brug) Deel II Keynote sprekers: Bruno Vanderschueren, Lampiris en topcoach Carl Van de Velde Slotwoord en uitreiking van de certificaten Q4Energy deelnemers Netwerk-BBQ (De Brug)

3 Deel I: Themadebat industrie De toekomst van industriële energieaudits? Moderator: Koen Bosmans, CEE Engineering (Boardroom)

4 Sprekers deel industrie Vlaams energiebeleid industrie - Mw. Ruth Lambrechts, Agoria Nederlands auditmodel - Dhr. Michiel Steerneman, Energy Expert International/FedEc Technologieaanbieder - Dhr. Maarten Michielssens, EcoNation

5 Ruth Lambrechts Agoria De toekomst van de industriële energieaudit? Svz Vlaams energiebeleid: VLAREM & EBO

6 Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving

7 Europese energie-efficiëntierichtlijn: Art. 8 Opstellen van transparante, nietdiscriminerende minimumcriteria voor audits Aanmoedigen van energieaudits bij huishoudens en KMO s Niet-KMO s: tegen 5/12/2015 energie-audit, daarna vierjaarlijks Tenzij: al ISO, of ander internationaal certificaat dat energie-audit omvat COM(2013)762: richtsnoeren voor energie-of milieubeheersysteem/vrijwillige audit 7

8 Jaarlijks verbruik <0,1 PJ KMO s: diverse initiatieven: Bv. REG in KMO s, KMO-portefeuille, ESKIMO Niet-KMO s: Afdeling Energieaudits in Vlarem-trein 2013: Verplichte energie-audit tegen 1/12/2015 en om 4j DEFINITIE: alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn OF waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt OF het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt. Vrijgesteld: ISO 50001/EN Interne OF externe auditeur Webapplicatie 8

9 Inhoud energie-audit Actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; Energieverbruik-profiel van gebouwen, industriële processen of installaties, incl. vervoer Analyse levenscycluskosten langetermijnbesparingen Proportioneel en voldoende representatief Belangrijkste punten ter verbetering 9

10 Jaarlijks verbruik 0,1 PJ Energieplanning: Vlarem Afdeling Energieplan: grens behouden op 0,5 PJ voor bestaande installaties, en 0,1 PJ voor nieuwe of te hervergunnen installaties Opstellen binnen 6m na IMJV Binnen 3j: uitvoeren maatregelen IRR>15%, tenzij gegronde economische redenen 4-jaarlijks Actualisatie 3m voor verval conformiteit Enkel externe energiedeskundigen Energiestudie: nieuwe installaties vanaf 0,1 PJ 5

11 Jaarlijks verbruik 0,1 PJ (2) OF Energiebeleidsovereenkomsten: Toetreding 5/2014, inwerkingtreding1/ j energieaudit, jaarlijkse monitoring voordelen convenanten: Accijnsverlaging- en of vrijstelling (!) Degressiviteit federale bijdrage, offshore toeslag Vrijstelling onroerende voorheffing Recht op EP+ en strategische transformatiesteun Geen bijkomende maatregelen gericht op verdere energie-efficiëntie of CO2-reductie 11

12 EBO s: Verschil met convenanten Resultaatsverbintenis inspanningsverbintenis 2 versies: ETS-bedrijven (IRR 14%), niet- ETS-bedrijven (IRR 12,5%) 2 energieplannen (eerste 3j, rest looptijd) Aanstellen interne OF externe energiedeskundige (criteria bijlage 2) Mogelijkheid flexibele maatregelen Extra vereisten voor energieplan: Energiebeheersmaatregelen WKK-potentieel en bijdrage warmte-en koudenetten 1

13 Timings in EBO Inwerkingtreding 1/1/2015 Aanvaarding deskundige 1/5/2015 Energieplan 1/11/2015-1/2/2016 Ontvankelijkheid < 4mndn < 9mndn Gemotiveerde beslissing VBBV Aanvaard < 3wknn < 70d na ontvangst energieplan n Niet aanvaard Aanvullen energieplan Gemotiveerde beslissing VBBV < 2mndn < 30dn Overleg VBBV onderneming en energiedeskundige Niet aanvaard 1

14 Conclusie - Alle niet-kmo s: verplichte energie-audit 4j - Vanaf 0,1PJ: nieuwe/te hervergunnen installaties verplicht energieplan + energiestudie - Vanaf 0,5PJ: bestaande installaties verplicht energieplan - OF: toetreden tot nieuwe EBO s: Incentives voor toetreding tot EBO s: Effectief instrument, ook naar management toe Al bestaande verplichting voor energie-audit en/of energieplan Voordelen nog steeds aanzienlijk Toetredingsformulieren en verdere info op website VEA of tijdens informatiesessie op 16/9 14

15 Nuttige links Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU: Wijzigingen Vlarem-Trein voor Energieplanning en Energieaudits (nog niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad): vanaf p.111 van pdf: 2013/vt13_definitief/VR DOC BISVLAREM-trein- BVR.pdf Nieuwe Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten en toetredingsformulieren: Vlaams Energiebesluit (2010): onder Titel VI, Hoofdstuk V energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen : &param=inhoud 15

16 Michiel Steerneman Energy Experts Int. BV / Fedec De toekomst van de industriële energieaudit? Participatieve energieaudit in Nederland

17 Energy Experts International B.V. Energy Experts International B.V. Energie Potentieel Scan de participatieve energie audit Michiel Steerneman 24 juni 2014 Julianastraat 7 P.O.Box AD Huissen t +31(0) f +31(0) e i

18 Energy Experts International B.V. Branches en sectoren Grafische industrie Rubber- en kunststof industrie Groenten en fruit verwerkende industrie Veevoederindustrie Chemische industrie Glasindustrie Supermarkten Gezondheidszorg (zieken- en verpleeghuizen) Waterschappen en zuiveraars Papier- en kartonindustrie ICT sector Buitenland

19 Energy Experts International B.V. Producten en diensten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000) MVO-spiegel Zelfverklaring MVO prestatieladder Energie Energie Potentieel Scan Duurzame energie Energie Audits (conform Infomil en ISO) Implementatie energiemanagement (EN 16001, ISO 50001) Water Waterspiegel Mobiliteit Mobiliteitsscan CO2 CO2 footprint berekening conform ISO en Consultancy Second opinion Subsidies en fiscale regelingen Haalbaarheidsstudies en projectmanagement

20 Energy Experts International B.V. Inhoud Industriele energie audits 1.Expert model 2.Participatief model a) Randvoorwaarden voor de participatieve audit b) Proces en structuur van de participatieve audit 3.Van audit naar management

21 Energy Experts International B.V. 1. Expert model Rondgang door het bedrijf Veel vragen stellen Veel gegevens verwerken Meten en analyseren Maatregelen signaleren en beschrijven Besparingen en investeringen uitrekenen Rapporteren Rapportage opsturen en bespreken Factuur sturen

22 Energy Experts International B.V. Resultaat Wat ging er mis?

23 Energy Experts International B.V. 2. Participatief model E = K * A Effect = Kwaliteit x Acceptatie Expert: focus op kwaliteit Participatief: focus op acceptatie

24 Energy Experts International B.V. a. Randvoorwaarden voor de participatieve audit Bedrijf in rustig vaarwater: Geen reorganisaties Geen opstart nieuwe processen Commitment management voor: Kick-of en tussentijdse terugkoppeling Tijdsbesteding In te zetten mensen Doel en resultaat Werkwijze Investeren in energiebesparing

25 Energy Experts International B.V. Samenstellen en werken met een team (4 à 5 personen). Energy manager Management Financial manager Staff Sales and Services Production manager Technical manager for support and maintenance?? Manager Line I Manager Line II Manager Line III Chief mechanics Chief electronics Chief information

26 Energy Experts International B.V. Transparant in de consultantsrol coach versus inhoudelijk Feeling for hierarchy Technical input is not always necessary and depends of the organisation Technical contribution consultant Size of the company/knowledge

27 b. Proces en structuur van de participatieve audit Kick-off EPS Kick-off ECA 1. Energy Consumption Analysis max. 5 visits à 2 hours Kick-off 3.A Monitoring = information 2. Efficiency Scans - Production - Buildings - Facilities - purchasing 3.B Energy Management = organization Presentation and results 4. Energy Saving Plan (ESP) , EEI, Huissen

28 ' Inkoop Facility Accommodatie Productie Stookolie/LPG/Diesel = 0 Facilitaire Voorfabriek Bouw & Logistiek Facilitaire Voorfabriek Bouw & Logistiek Verbruik BM hm gebouwen Vulcanisatie middelen Vulkanisatie gas m3 BM BM BM BM Energy Experts International B.V MJ Verbruik BM hm BB BB BB OB OB OB OB BB BB BB BB elektra kwh MJ Verbruik BM hm BM water m BB OV BB 981 BM MJ Over Verbruik werknemers Totaal verlies Energie Analyse hfd.kantoor M 3&4 Bouw LBB VDC TD. werkpl. Mengerij Cutters VDC geb. techn. M 5&6 Vulc. LBB MGP1 sp.plaats extruders Hielen MGP1 stoom Perslucht Na+ Bedrijfs Kanaal Vacuüm Aquadrome gr.magazijn Kantoren MGP2 En.centrale Kal.4 Bouwmach MGP2 6 bar(o) water water water garage Hal VF Bleckman Testen TCE SII kalan. Vulcan. Bleckman mag. 5 kantoren VF Vermont Garage SII vervolg Overige Vermont Werknemers energ. centr. M7 Fisher Verbruik per dag 30 liter sprinkl. geb KCD Overige Aantal prod. dagen 365 TCE erbruik werknemers m3 pomp/spuit h/a h/a h/a h/a h/a h/a h/a portier m³ BK BK m³ BK OB m³ BM OV OB m³ BM BK BM m³ BM BM BM BM 0 BM kg BM OV OV OV OV OV OB OB MJ hm = hoofdmeter BM=Bemeterd tm = tussenmeter BK=Berekend 1 l. Diesel = 35,9 MJ G= Geschat 1 m3 gas = 31,65 MJ OV=Overgenomen uit voorgaande ECA (1994) 1 kwh(e) = 9 MJ (40% opwekkingsrendement)ob=overgenomen (1994) en berekend 1 m3 water = 15 MJ BB=Bemeterd en berekend a.e. = aardgasequivalent Energie Analyse 2003 Naam: Vredestein Banden B.V.: Totaal Adres: Ir. Schiffstraat 370, Enschede Energy Experts International. B.V. tel Postbus AD Huissen

29 Energy Experts International B.V. 2. Efficiency scans Selectie van de belangrijkste verbruikers; Op systematische wijze bepalen van besparingsmogelijkheden. Resultaat: Overzicht van besparingsmogelijkheden met kosten en baten.

30 Energy Experts International B.V. 3.A. Energiemonitoring 1 N I V E A U S Bemetering Verwerking Rapportage Mensen & Middelen

31 Energy Experts International B.V. 3.B. Energiemanagement Energie Beleid 5 4

32 Energy Experts International B.V. 4. Energie BesparingsPlan Inhoud plan: Geselecteerde maatregelen voor de komende 4 jaar Acties op het gebied van monitoring Acties energiemanagement Afrondende presentatie: Aanwezigen: alle betrokkenen en directie Presentatie door de voorzitter van het team Commitment voor uitvoeren van het plan Team handhaven voor implementatie energiemanagement.

33 Awarenes s Commitment Analysis Start-up Saving Potential Performance ind. Saving Plan Investment plan Continuity Performance indicator 3. Van audit naar management Policy Plan Do Act Check Deming Circle EPS 6 months Energy Management ISO ,EEI, Huissen

34 Energy Experts International B.V. Dank voor uw aandacht en Succes met de participatieve energie audit

35 Maarten Michielssens EcoNation De toekomst van de industriële energieaudit? Energietechnologie in de markt zetten

36

37 EcoNation Founded in 2009, Gentbrugge (Belgium) Believes in Ecology Efficiency & Economy Simplicity Mission of EcoNation: The essence of EcoNation is to be the most preferred supplier of ecological daylight solutions for selected industrial market applications.

38 Lighting Facts and figures consumes a lot of energy 20% of all electricity consumption. - Up to 40% of SMEs energy bill. - Up to 60% for logistics and warehouses. - Up to 70% for schools and public buildings. which is expensive In France? 0,0833 EUR / kwh. In Belgium? - 0,129 EUR for large enterprises. - Up to 0,1820 EUR for SMEs price increase: +17%. (sources: CREG & EU Energy Portal) where does it end?!

39 Smart daylight. Smart light energy. Smart savings.

40 EcoNation Technological excellence since 2009 LightCatcher awards Best Available Technology ( ). [Outperforms all others systems on the market] Top-10 nominee for EEP Award (2011). [European Award for Innovation and Environment] Singapore Green Label (2012). [After examination by Green Building Council, Singapore] Top-14 nominee for Global Cleantech Award (2012). [Worldwide cleantech award, 4,000 candidates] World Green Design Great Award (2013). [Yangzhou, China] EcoNation awards Named Young Company of the Year in [Enterprise-competition: business and banks, Belgium] Named Innovative Company of the Year in [2-year public distinction, Belgium] Runner-up Zayed Future Energy Prize in [4 millions USD prize money, the energy Oscars, Abu Dhabi] Named Trends Gazellen - Starter in [Fastest growing company in Flanders & Brussels in 2013] Named Bloomberg New Energy Pioneer in [Official ceremony: 22 April 2013, NEF Summit, Bloomberg, NY) Named Technology Pioneer (World Economic Forum, Davos/Dalian)

41

42 The LightCatcher The active, intelligent daylight system. Result? Up to 3,650 hours of free, UV-filtered light per year. Up to 70% savings on your energy bill. No temperature fluctuations: perfect thermal insulation. Fully autonomous system (not 1 kwh used). The Best Available Technology on your roof.

43 B2B: client buys LightCatcher and saves Some real figures from Schiphol Airport (NED)... Building parameters: Floor surface: 3.000m² Ceiling height: 9m LightCatcher results: Yearly energy savings: kwh Yearly CO2 reduction: 91 ton Savings per year: 4,21 EUR per m² Payback period: 3 years

44 The LightCatcher Interesting payback period, but... economic crisis? investments are postponed. or no budget? e.g. public buildings, state-owned airports, etc. or no priority? e.g. company invests in people, in equipment, but not in its roof or light infrastructure. reward without risk? energy savings are not core business, so remain risk averse, focus on other investments. Your solution = LightCatcher Light Energy Save without any upfront investment. We cover all costs. We invest in your savings. We reduce your energy bill. We improve your ecological footprint. We boost your green image.

45 LightCatcher Light Energy It goes like this Consequences: - Technology (quantify daylight) - Legal (domes incorporated) - Financial (absorb all investments) EcoNation calculates We study your building, your energy bill, your credit profile, your savings potential and send you our offer. EcoNation installs We install LightCatchers on your roof. We install a light control system in your building. We switch off your lamps. EcoNation invests We absorb the complete investment through a Light Investment Company, called LiCom. Our LiCom pays for everything: LightCatchers and their installation, monitoring, maintenance. For everything. And you save from day one The generated energy savings are quantified in a standardised way. We monitor the savings. Together. Online. In real time. Part of the savings are invoiced to you, at a guaranteed, mutually agreed upon lower price than you pay today.

46 LightCatcher Light Energy The value stream behind the model Customer (does NOT invest) STEP 1 Install LightCatchers + monitor performances EcoNation & preferred partners LiCom (Light investment Company)

47 LightCatcher Light Energy Monitoring & control... (1) Light fittings OFF

48 LightCatcher Light Energy Calculating the savings Light cost today Based on current consumption (EUR, kwh) Lifetime and maintenance Light cost Light Energy Fixed price Fixed duration (e.g. 7, 10, 12 or 15yrs) All inclusive Real savings from day 1

49 LightCatcher Light Energy Overview (e.g. 10 yr agreement) Investment = 0 EUR Profit zone customer year 1 10 [Light cost - monthly invoice LiCom] Transfer of ownership: 1 EUR Profit zone year [Light cost] Monthly LiCom-invoice * Assumption: annual energy price increase of 4%

50 LightCatcher Light Energy 10 year results No cash out We absorb the complete investment. We monitor your daily savings You can check everything online or on smartphone. 2,371 EUR savings in month 1 Rising over time (no price increases for daylight). 398,226 EUR savings in 10 yrs Average monthly savings of 3, EUR. 851,228 EUR savings in 15 yrs Further savings at 0 cost (you own the system now). 4,392,000 kwh saved in 10 yrs Average monthly savings of 36,600 kwh. 3,334 ton of CO2 reduction Which translates to 1,100 cars taken out of traffic.

51 Questions?

52 Debat industrie De toekomst van de industriële energieaudit?

53 Expertenpanel industrie Moderator - Dhr. Koen Bosmans, CEE Engineering Energiebeleid industrie - Mw. Ruth Lambrechts, Agoria Nederlands auditmodel - Dhr. Michiel Steerneman, Energy Expert International/FedEc Technologieaanbieder - Dhr. Maarten Michielssens, EcoNation Onafhankelijk consultant - Dhr. Frank Koninckx, Kovia

54 Stelling 1 De manier waarop de (Vlaamse) samenleving op heden streeft naar energie-efficiëntie voor bedrijven is zeer efficiënt. (ruimte voor commentaar op structuren, stakeholders, subsidies, werkgroepen, timing ) Akkoord Niet akkoord

55 Stelling 2 Energiedeskundigheid ligt binnen eenieders bereik. (ruimte voor commentaar op opleiding, certificering, kwaliteit, screening van deskundigen...) Akkoord Niet akkoord

56 Stelling 3 De onafhankelijkheid van de energiedeskundige is cruciaal voor betrouwbaar energieadvies. (ruimte voor commentaar of visie op onafhankelijkheid t.o.v. merken, producten, energieleverancier ) Akkoord Niet akkoord

57 Stelling 4 Een verplicht energie management systeem is een goede zaak bij de implementatie van EBO. (ruimte voor commentaar of visie op de (technische) diepgang van zo n systeem versus de nice to have & show) Akkoord Niet akkoord

58 Dank voor uw mening! Pauze Start deel II keynotes om (Filip Williot)

59 Programma slotcongres 24/6/14 Tijdstip Onderwerp (Filip Williot zaal, tenzij anders vermeld) Algemene vergadering OVED: overzicht vorige en toekomstig werkjaar OVED Start congres: Verwelkoming, terugblik Q4Energy jaartraject met voorstelling kwaliteitshandboek Deel I: Parallelle themadebatten: - Kwaliteitsverbetering EPC-EPB door handhaving VEA of alternatief? - De toekomst van industriële energieaudits? (Boardroom) Koffiepauze (De Brug) Deel II Keynote sprekers: Bruno Vanderschueren, Lampiris en topcoach Carl Van de Velde Slotwoord en uitreiking van de certificaten Q4Energy deelnemers Netwerk-BBQ (De Brug)

POWERS SUSTAINABILITY

POWERS SUSTAINABILITY POWERS SUSTAINABILITY Energy Efficiency Directive Energiemanagement: ISO 50001 Michiel Steerneman Copernicuslaan 35-6716 BM Ede Postbus 140-6710 BC Ede M +31 (0)6-51518128 E michiel.steerneman@ieexperts.nl

Nadere informatie

Programma slotcongres 24/6/14

Programma slotcongres 24/6/14 Programma slotcongres 24/6/14 Tijdstip Onderwerp (Filip Williot zaal, tenzij anders vermeld) 13.00-13.30 Algemene vergadering OVED: overzicht vorige en toekomstig werkjaar OVED 13.30-14.00 Start congres:

Nadere informatie

Verslag over de juridische aspecten van energie-efficiëntie in de textielindustrie

Verslag over de juridische aspecten van energie-efficiëntie in de textielindustrie Verslag over de juridische aspecten van energie-efficiëntie in de textielindustrie Overzicht van legale aspecten betreffende energie-efficiëntie in Vlaanderen die van belang zijn voor de textielindustrie

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen November 16 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, met uitzondering van KMO s, moesten tegen 1 december 2015 een energieaudit laten uitvoeren. Wat als u nog geen verplichte energieaudit

Nadere informatie

Energy Experts International B.V. Strategieontwikkeling Implementatie energiezorg Haalbaarheidsstudie Projectorganisatie Engineering

Energy Experts International B.V. Strategieontwikkeling Implementatie energiezorg Haalbaarheidsstudie Projectorganisatie Engineering Energy Experts International B.V. Strategieontwikkeling Implementatie energiezorg Haalbaarheidsstudie Projectorganisatie Engineering Julianastraat 7 P.O.Box 151 6850 AD Huissen t +31(0)26 325 63 23 f +31(0)26

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

Tot 3.650 uur per jaar doet onze LightCatcher. uw lichten uit.

Tot 3.650 uur per jaar doet onze LightCatcher. uw lichten uit. Tot 3.650 uur per jaar doet onze LightCatcher uw lichten uit. 20% van alle elektriciteitsconsumptie. - Tot 40% van een typische KMO energiefactuur. - Tot 60% voor logistiek en hangars. - Tot 70% voor scholen

Nadere informatie

Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE

Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE 6. Oktober 2011 Contract N o IEE/09/676/SI2.558233 Duration: 17th May 2010-16th May 2013 Project profiel Doel:

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt maken? Energiebesparend investeren en energiespaarcontracten Kurt Detavernier Copyright Siemens Ltd 2008 Building Technologies Our approach during

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 EED: Europese energie-efficiëntie richtlijn Energie-audit is onderdeel van een breder Europees kader

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Grote ondernemingen die geen ISO 14.001 of ISO 50.001-certificaat hebben en niet zijn toegetreden tot een energiebeleidsovereenkomst (MEE / MJA3) moeten

Nadere informatie

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit:

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

GRIP OP ENERGIE. Practice what you preach 6 oktober :30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs)

GRIP OP ENERGIE. Practice what you preach 6 oktober :30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs) GRIP OP ENERGIE Practice what you preach 6 oktober 2016 14:30 Robin Sommers (Van Beek Ingenieurs) Nederlandse Industrie gebruikt 40% van alle energie in Nederland Chemie en Pharma gebruiken hiervan 74%,

Nadere informatie

Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Doelgroep: niet-ver industrie

Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Doelgroep: niet-ver industrie Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 Doelgroep: niet-ver industrie Beknopt overzicht van bestaande energiemaatregelen 8 mei 2012 Inhoud 0,1PJ 0,5PJ Auditconvenant

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Business Case Logistieke Automatisering

Business Case Logistieke Automatisering Business Case Logistieke Automatisering Workshop Swisslog Inspiratiedagen 2016 Michiel Veenman Page: 1 Automated IntraLogistics an overview in pictures Page: 2 BUSINESS CASE ONTWERP VOOR GEAUTOMATISEERDE

Nadere informatie

Using biobased polymers; it s all about time

Using biobased polymers; it s all about time Using biobased polymers; it s all about time Gert-Jan Hof GA.Hof@bamutiliteitsbouw.nl 1 Agenda BAM in 6th gear LCC breakdown Innovation focus fields Some suggestions It s all about time 2 Key figures BAM

Nadere informatie

Markt voor energiediensten in Vlaanderen/België

Markt voor energiediensten in Vlaanderen/België Markt voor energiediensten in Vlaanderen/België Charles-Henri Bourgois, Adviseur, Fedesco KnowledgeCenter, Factor4 Inleiding Sterke groei in de Belgische energie diensten sector Veel verschillende spelers

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Product naam: MM01315

Product naam: MM01315 Product naam: MM01315 Specificaties MM01315 : Groep rmatuur Soort Buiten rmaturen Levensduur L90 15.000u R 82 Wattage 15W Beschermingsgraad IP65 Lichtkleur 2700K (warmwit) Lengte 518mm Fitting Diameter

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Contract- en Leveranciersrelatie management

Contract- en Leveranciersrelatie management Contract- en Leveranciersrelatie management Cees Johan Klopper Purchaser Theorie en praktijk bij Essent Inhoud Essent Actueel Essent Procurement Leveranciersrelaties Contractmanagement Leveranciersrelatiemanagement

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten

Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten 5/07/2016 Stroomversnelling Vlaanderen 16 juni 2016 Financiering van groene energie & energie efficiënte projecten En de link met duurzame economie ir Vincent WIRTZ Account Manager Renewable Energy M +32

Nadere informatie

Circulair geld verdienen

Circulair geld verdienen Circulair geld verdienen Strategische aanpak en bedrijfseconomisch verdienmodel voor met name producenten MiddagSymposium Circulaire Economie vraagt procesveranderingen 19 februari 2014 Advies Programma-

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

InvoiceSharing Het einde van papieren facturen

InvoiceSharing Het einde van papieren facturen InvoiceSharing Het einde van papieren facturen Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Drs Jeroen Volk RA CEO - InvoiceSharing In samenwerking met: "Werk slimmer, niet harder" InvoiceSharing InvoiceSharing

Nadere informatie

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Roadmap DURABILIT Drivers and barriers Refurbishment, hergebruik en grondstoffen Footprint reductie door hergebruik Value matrix Succesfactoren Discussie DURABILIT

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Sustainable/Green Standard Cost Model an innovative 2 edged sword. Slaat brug tussen 2 werelden: Economie & Ecologie (& Pleasure?)

Sustainable/Green Standard Cost Model an innovative 2 edged sword. Slaat brug tussen 2 werelden: Economie & Ecologie (& Pleasure?) Track: Een groene blik op software Sustainable/Green Standard Cost Model Slaat brug tussen 2 werelden: & (& Pleasure?) Administratieve lastenverlichting / kostenreductie met ICT? En aantoonbare reductie

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Oktober 16 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Alle bedrijven, met uitzondering van KMO s, moeten tegen 31 december 2016 een erkend energiedeskundige hebben

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Normen voor energie efficiency in organisaties

Normen voor energie efficiency in organisaties Normen voor energie efficiency in organisaties Industrial Processing - FEDEC Energietheater Regelgeving - Compliance op energiegebied, 4 oktober 2016 Bert Dijkstra NEN Energie bert.dijkstra@nen.nl 1 Inhoud

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Frank Krommenhoek. Smart LED

Frank Krommenhoek. Smart LED Frank Krommenhoek Smart LED Achtergrond Agenda Trends in (LED) verlichting Concept Smart LED Case Total Smart Building ICT neemt een steeds belangrijkere rol in als backbone van de organisatie ook voor

Nadere informatie

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois

ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois ESCo s en EPC, Ook voor Openbare besturen en KMO s? ECONEXT, Antwerpen, 18 April 2013 Factor4, C-H Bourgois Agenda ESCO s en EPC, definitie Minimale project criteria Openbare besturen KMO s Conclusies

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Green bowling Groen bowlen

Green bowling Groen bowlen Green bowling Groen bowlen Introtekst et eos imusdam elici de et ipsam voluptatibus quae eatet enisciatur, tempore enime verferrum fugit re volenti nias abo. Ut libusa et autem doluptatatet rest hitamus

Nadere informatie

Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT

Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT 1 Projectmanagement, urenregistratie, facturatie, boekhouding en CRM in 1 2015 EXACT 3 2015 EXACT THE OPPORTUNITY AND HOW WE WILL BE SUCCESSFUL WITH OUR PORTFOLIO 4 2015 EXACT Welkom! Abonnement als verdienmodel

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps?

Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? MSP users group Seminar 10 november 2015 Wat kunnen Large Corporates leren van StartUps? Ralf Zelders Program Manager Groupwide Innovation Lean StartUp Large Corporate Ralf Zelders Rabobank Sr. Projectmanager

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie