Activiteitenverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2008"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2008

2 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de raad van bestuur 17 Activiteiten van IMEA in Inventaris van de vrijgemaakte markt in Algemeen beleid van IMEA 28 IMEA in de samenleving 38 Rationeel energiegebruik en milieu 41 Investeringsprogramma s 52 Eandis 54 Verslag corporate governance comité 60 Beknopte jaarrekening 65 2

3 Woord vooraf Geachte lezer, Zelden heeft de energievoorziening zo in de belangstelling gestaan als nu. Daar zijn tal van redenen voor. Energievoorziening speelt een vitale rol in het economische leven, energieverbruik heeft een impact op het leefmilieu, er is de bekommernis om de sociaal zwakkeren in de samenleving en er zijn de nieuwe trends en evoluties. Energiedistributie staat aan de vooravond van belangrijke wijzigingen. De netten en de meters van de toekomst zullen meer moeten kunnen, ze moeten slimmer worden. Aan de basis van die ganse omwenteling liggen de Europese doelstellingen die er toe hebben geleid dat we met z n allen op vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en nieuwe technologieën heel wat acties moeten ondernemen. Bovendien voorziet Europa in een aantal bepalingen omtrent informatieve facturering van het verbruik. Als gereguleerd segment binnen een vrijgemaakte energiemarkt, worden distributienetbeheerders vaak gesolliciteerd om beleidslijnen van de diverse overheden in de praktijk om te zetten. Europese richtlijnen, federale wetten en Vlaamse decreten vormen niet alleen de ruggengraat van de vrijgemaakte energiemarkt, ze bakenen bovendien het speelveld af waarbinnen alle marktactoren hun activiteiten ontplooien. IMEA wil het beleid van de overheid uitvoeren en wenst maximaal in te spelen op de noden van de macroeconomische context waarbinnen we actief zijn. De toekomst kondigt zich bijzonder uitdagend aan. We hebben de afgelopen maanden, samen met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en met Eandis beslist om diverse bruggen te bouwen naar de toekomst en zijn inmiddels met de fundamenten begonnen. Om het hoofd te bieden aan alle globale veranderingen die op ons afkomen, hebben we een eigen strategie ontwikkeld die niet alleen voldoet aan de verwachtingen van de stakeholders maar ook het beleid van de overheid respecteert en maximaal inspeelt op de noden van de macro-economische context waarbinnen we als distributienetbeheerder actief zijn. We willen in die context dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners, die worden weerspiegeld in het Pact 2020 en in het 3

4 vernieuwingsproject Vlaanderen in Actie doorbraken 2020, dat van Vlaanderen een Europese topregio wil maken tegen We willen het ecologisch bewustzijn mee vorm geven. Studies geven aan dat er, op het vlak van energieverbruik, nog een belangrijk besparingspotentieel aanwezig is in de markt. De energiebesparingsdoelstellingen die de netbeheerders worden toebedeeld, met onder andere premies voor energiebesparende maatregelen, moeten er mee voor zorgen dat de Vlaamse doelstellingen in het kader van de Europese energie-engagementen worden behaald. En onze inspanningen werpen hun vruchten af in bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik dat stagneert. Inzake sociale openbaredienstverplichtingen willen we een maximale efficiëntie en optimalisatie nastreven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. En onze rol in deze sociale openbaredienstverplichtingen neemt toe. Na een stagnatie in 2007, moeten we jammer genoeg vaststellen dat in 2008 het aantal residentiële klanten dat, omwille van betalingsproblemen bij de leveranciers, wordt toegewezen aan de distributienetbeheerder opnieuw in stijgende lijn zit. De economische omstandigheden van het afgelopen jaar zullen daar niet vreemd aan zijn. Vanaf juli 2009 worden de eerste aardgasbudgetmeters geplaatst. De invoering ervan zou de onbetaalde facturen tot een minimum moeten herleiden en schuldopbouw bij gasklanten voorkomen. Ons investeringspeil blijft hoog, en dat is ook noodzakelijk. De ononderbroken aanleg van nieuwe netten en infrastructuur, de vervanging van oudere netten, de introductie van nieuwe technieken komen immers de globale energievoorziening ten goede. En onze inspanningen lonen. De kwaliteit van onze distributienetten behoort nog steeds tot de beste van Europa. Zoeken naar zinvolle vernieuwingen en verbeteringen, met andere woorden niet vastroesten in gewoonten is enkel mogelijk indien we als economische groep van Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een cultuur van initiatief nemen ondersteunen. Dat willen we zo correct mogelijk doen, maar zonder dat dit de dienstverlening, de kwaliteit van de distributie of de financiële, technische en logistieke haalbaarheid op de helling zet. IMEA onderschrijft die visie ten volle. 4

5 De realisatie van alle projecten en initiatieven is maar mogelijk dank zij de inzet en het vertrouwen van al wie zich heeft geëngageerd in en met IMEA. De goede werking van IMEA is het product van de inzet en een voorbeeldige synergie tussen de bestuurders in de verschillende bestuursorganen, de deelnemende gemeenten, de privédeelnemer, en de medewerkers van Eandis. En zeker voor de gedreven medewerkers van Eandis past meer dan een woordje van dank. Zij voeren de klantgerichte diensten uit in opdracht van de distributienetbeheerders en koppelen daarbij efficiëntie aan klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Het is hun dagelijkse inzet die er voor zorgt dat alle projecten en initiatieven optimaal worden uitgevoerd. Dat is niet alleen de bevinding van de raad van bestuur van IMEA, maar ook van onze eindgebruikers. Waarmee nog maar eens wordt bevestigd dat een bedrijf zo sterk is als de kracht van haar medewerkers was voor IMEA een boeiend jaar. Gezien onze maatschappelijke opdrachten, kan het haast niet anders of ook de komende jaren zullen veeleisend en dus intensief zijn. We beschikken over een solide basis om de bruggen die we naar de toekomst willen bouwen, resoluut in het energielandschap te integreren. En dat is nodig om de maatschappelijke noden optimaal in te vullen en om te kunnen blijven beantwoorden aan de behoeften van onze samenleving en van de regelgeving. Ik nodig u graag uit om verder in dit jaarverslag te ontdekken hoe veelzijdig 2008 is geweest. Distributienetbeheer is een maatschappelijk belangrijke activiteit waarin IMEA een prominente plaats bekleedt. Tanja SMIT Voorzitter 5

6 6

7 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging

8 Voorstelling Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen afgekort tot IMEA Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Coöperatieve vennootschap met statuten vastgesteld op 19 april 1982, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni Gefusioneerd met EVAG, waarbij EVAG werd ontbonden zonder vereffening en werd overgenomen door IMEA, verlengd en naamswijziging op 28 juni 1996 met statutenwijziging op 22 november 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van enerzijds 23 juli 1996 en anderzijds 12 december

9 Statuten Omzetting in een opdrachthoudende vereniging bij akte van 6 november 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december Laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 24 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2008, nr (aansluiting van ex-igao-gemeenten voor gasdistributienetbeheer). Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen 9

10 Voorstelling Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Op dit nummer kan je terecht voor: vragen over nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters vragen over de opneming van meterstanden vragen over rationeel energiegebruik (REG) vragen over budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden Zij kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht. Meer info op website 10

11 Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Eandis Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Antwerpen: Appelmansstraat 12-14, 2018 Antwerpen Deurne: Merksemsesteenweg 233, 2100 Deurne Website Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Secretariaat IMEA Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 11

12 Voorstelling Deelnemers 6 steden/gemeenten en Electrabel n.v. (1) (2) Gemeenten Elektriciteit Aardgas Stad Antwerpen 2000: Antwerpen: centrum 2018: Antwerpen: gebied tussen Leien, Gemeente- en Carnotstraat en Singel 2030: Antwerpen: Luchtbal 2050: Antwerpen: Linkeroever 2060: Antwerpen: Seefhoek en omgeving 2600: Berchem 2040: Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen 2140: Borgerhout 2100: Deurne 2180: Ekeren 2170: Merksem 2610: Wilrijk Havengebied Gemeente Brasschaat Gemeente Duffel Gemeente Kapellen Kapellen Hoogboom Stad Mortsel Gemeente Zwijndrecht (1) Uitbreiding vanaf 1 januari 2009 met distributienetbeheer gas (2) Stad Antwerpen: aardgas behalve district Hoboken en wijk Kiel

13 Distributiegebied Antw Kapellen Burcht Antw Antwerpen Antw. havengebied Zwijndrecht Antw Antwerpen Antw. havengebied Antw Zwijndrecht Burcht Antw Wilrijk Hoogboom Ekeren Ekeren Antw. 2030Merksem Borgerhout Berchem Wilrijk Kapellen Brasschaat Hoogboom Merksem Deurne Borgerhout Berchem Deurne Mortsel Brasschaat Mortsel januari januari 2009 Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Duffel Duffel 13

14 Voorstelling Bestuur en toezicht Raad van bestuur Voorzitter SMIT Tanja - Antwerpen Ondervoorzitters SARENS André - Electrabel BRUGHMANS Bart - Brasschaat Leden COOLSAET Ann - Antwerpen BOUTE Veerle - Electrabel DE HERDT Davina - Mortsel DE LOOSE Miriam - Electrabel DE MOOIJ Sofie - Antwerpen DE PRETER René - Antwerpen HEMDANE Mouloud - Antwerpen IMRE Nathalie - Antwerpen KOREMAN Roger - Antwerpen LAMBRECHTS Rumold - Electrabel MINNEBO Willy - Zwijndrecht PEETERS Tom - Antwerpen ROELANDS Alex - Kapellen SLASSI Youssef - Antwerpen VAN GESTEL Sonia - Antwerpen VANDERBECKEN Hugo - Brasschaat VERSTRAELEN Gilbert - Antwerpen VYLDERS Ann - Antwerpen WUYTS Luc - Duffel Lid met raadgevende stem VAN CLAPDURP Danny - Mortsel Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy DE BRUYCKER Luc HERZEEL Erwin PEETERS Guy VANDEVELDE Nick VONCKX Maurice 14

15 Directiecomité Voorzitter SMIT Tanja Ondervoorzitters SARENS André BRUGHMANS Bart Leden DE LOOSE Miriam LAMBRECHTS Rumold VERSTRAELEN Gilbert WUYTS Luc Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy HERZEEL Erwin PEETERS Guy VANDEVELDE Nick VONCKX Maurice Corporate Governance Comité (CGC) Voorzitter SMIT Tanja Ondervoorzitter BRUGHMANS Bart Leden COOLSAET Ann DE HERDT Davina IMRE Nathalie MINNEBO Willy VERSTRAELEN Gilbert VYLDERS Ann Secretaris HERMANS Jan Vertegenwoordiging Eandis DEMEYER Frank SPELIER Marc Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren bv cvba Vertegenwoordigd door CLEYMANS Dirk 15

16 16

17 Verslag van de raad van bestuur 17

18 Verslag van de raad van bestuur Verslag van de raad van bestuur Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van IMEA tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije periode. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16bis van de statuten heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het corporate governance comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2008, en de winstverdeling. De raad van bestuur 21 april

19 Activiteiten van IMEA in

20 Activiteiten van IMEA in 2008 Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2008 Bonus-Malus 2007 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2007 de malus van IMEA in de activiteit elektriciteit ,13 euro bedroeg. Deze malus heeft het karakter van kostenvermeerderingen welke volledig in de eerstkomende regulatoire periode ( ) gespreid ten laste kunnen worden genomen en verrekend in het tarief. De CREG besliste tevens dat de saldi 2007 voor de transportnetvergoeding ,24 euro, de niet-gekapitaliseerde pensioenen ,56 euro, de retributies ,50 euro en PARO ,23 euro voor 100 % dienen te worden verrekend in de tarieven die van toepassing zijn tijdens de volgende regulatoire periode. () PARO = Project Allocatie Reconciliatie Oefening: het betreft een oefening waarbij geschatte meetgegevens (via allocatie aangerekend) afgestemd worden met definitieve meetgegevens (reconciliatie), wat uiteraard een verrekening tussen marktactoren met zich meebrengt. Distributienettarieven 2008 Voor het eerst besliste de CREG om het distributienettarief elektriciteit en aardgas van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor een jaar goed te keuren (voorheen waren er telkens beslissingen per kwartaal). De tarieven 2008 zijn een realistische weerspiegeling van de effectieve kosten, rekening houdend met alle opgelegde verplichtingen waaraan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders moeten voldoen. Het tariefvoorstel hield ook rekening met de bepalingen in de dadingovereenkomst met de CREG. Vrijwaren van maatschappelijk verantwoorde tarieven De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis wensen maatschappelijk verantwoorde distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas te vrijwaren. Deze distributienettarieven weerspiegelen alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. 20

21 Die kosten zijn op te splitsen in twee groepen: De beheersbare kosten (kosten voor exploitatie en onderhoud van de netten) zijn voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders de voorbije vijf jaar substantieel gedaald met 20,5 % voor elektriciteit en met 14,1 % voor aardgas. Daarentegen zijn de voorbije vijf jaar de niet-beheersbare kosten (kosten voor (S)ODV, netverliezen, pensioenen, ) verdubbeld en de kosten voor openbaredienstverplichtingen verviervoudigd. Daar staat een kostenplaatje tegenover dat moet worden doorgerekend in de tarieven. 21

22 Activiteiten van IMEA in 2008 Naast de kosten is in het distributienettarief de zogeheten billijke vergoeding opgenomen. Deze billijke vergoeding bevat enerzijds de financiële last op bankleningen en anderzijds een vergoeding van de aandeelhouders voor de eigen investeringen in het netbeheer. Voor 2008 bedraagt de theoretische vergoeding voor elektriciteit 5,41 % en voor aardgas 5,91 % op het geïnvesteerd vermogen. Bedrijfseconomisch gezien is dit een aanvaardbaar rendement dat zeker niet overdreven is. Afgelopen jaren zijn de inkomsten van de deelnemende gemeenten uit het distributienetbeheer sterk verminderd en bedroegen in 2008 nog minder dan 40 % van de inkomsten van De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis willen steeds alles in het werk stellen om maatschappelijk verantwoorde tarieven te vrijwaren. Om te streven naar de nodige continuïteit en stabiliteit in de marktwerking en om de rechtsonzekerheid te laten afnemen, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de CREG na intensief overleg op 1 oktober 2007 een dadingovereenkomst gesloten. Daarin werden de discussiepunten uit het verleden opgelost en werd een aantal engagementen naar de toekomst vastgelegd. Elementen uit deze overeenkomst waren een aanzet tot een nieuw koninklijk besluit met betrekking tot de meerjarentarieven Distributie. Meerjarentarieven Distributie De wet van 20 juli 2006 voert de mogelijkheid van meerjarentarieven in voor transportnetbeheerders Elia en Fluxys en voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. De meerjarentarieven voor Elia en Fluxys gelden reeds sinds 1 januari Voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas was de start voorzien op 1 januari Meerjarentarieven moeten de nodige rechtszekerheid geven voor de klanten en de andere marktspelers, wat ten goede komt aan de transparantie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om op een stabiele basis tarieven te communiceren naar de marktpartijen. 22

23 De werkwijze voorziet dat voor het eerste jaar een gedetailleerd tariefvoorstel wordt ingediend dat dan tijdens de drie daaropvolgende jaren via indexering wordt aangepast. De evolutie van de kosten zou gebeuren via een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de indexatie, maar anderzijds ook met een kostenreductie per jaar. De koninklijke besluiten met betrekking tot het meerjarentarief Distributie werden ondertekend op 2 september 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september

24 Activiteiten van IMEA in 2008 De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben op 30 september 2008 het tariefvoorstel voor de eerste meerjarentarieven ingediend. Op vraag van de CREG hebben de distributienetbeheerders op 4 november 2008 bijkomende inlichtingen overgemaakt. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over een aantal elementen, heeft de CREG op 18 november 2008 beslist om de laatst goedgekeurde tarieven van 2008 op te leggen als voorlopige tarieven (uitgezonderd de Eliaheffing voor elektriciteit). Op 2 maart 2009 heeft de CREG de beslissing van haar directiecomité van 26 februari 2009 overgemaakt aan IMEA over de vastlegging van het rapporteringmodel dat door de distributienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG toe. IMEA heeft aan de hand van het nieuwe rapporteringmodel het tariefvoorstel opnieuw ingediend. Ter vrijwaring van de belangen van IMEA werden de nodige juridische stappen ondernomen. Ondanks de opstart van juridische procedures willen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders vooral via overleg met de CREG alsnog een definitief goedgekeurd meerjarentarief voor de periode bekomen. Elia-heffing De Elia-heffing was midden 2004 in de Kamer tot stand gekomen ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten in de activiteit elektriciteit ingevolge de vrijmaking van de energiemarkt. De heffing werd wettelijk vastgelegd op 4,91 euro/mwh tot 1 juli 2007 en 2,5 euro/mwh tot 1 juli Vanaf 1 juli 2010 zou de heffing vervallen. De Vlaamse regering besliste evenwel op 23 november 2007, na advies van de Raad van State, om de Elia-heffing reeds definitief stop te zetten vanaf 1 januari In afwachting van de uitwerking van het wettelijk kader voor de Eliaheffing, had de federale overheid einde december 2004, mits enkele bepalingen in de Programmawet van 27 december 2004 en een ministerieel besluit van 29 december 2004, een eerste voorschotbetaling gevraagd bij de distributienetbeheerders. Deze bedragen konden 24

25 evenwel niet onmiddellijk worden gerecupereerd omdat pas met het koninklijk besluit van 20 april 2005 de uitvoeringsmodaliteiten van de aanrekening duidelijk werden. Daardoor werd de Elia-heffing volgens de geldende aanslagvoet van 4,91 euro/mwh door de leveranciers pas aangerekend aan hun klanten vanaf het verbruik van 1 juni De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben de Elia-heffing dus geprefinancierd tussen midden 2004 en einde mei De Elia-heffing die door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in 2008 nog werd aangerekend, betreft dan ook geen nieuwe bijdrage maar wel de recuperatie van de initiële prefinanciering uit het verleden. Sinds 2009 is er geen aanrekening meer van de geprefinancierde Elia-heffing. Marktmodel VREG De Vlaamse energieregulator VREG had begin 2006 reeds de intentie om te komen tot een vernieuwd marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt. De energiemarkt is veranderd, de taken van de marktpartijen zijn aan wijzigingen onderhevig en de regulator heeft lessen getrokken uit enkele jaren ervaring met de vrijgemaakte energiemarkt. Het nieuwe marktmodel zou een antwoord moeten bieden op de verzuchtingen en verwachtingen ten aanzien van een vlot draaiende energiemarkt. Na een inleidende studie (begin 2006) en een bevraging van de betrokken marktpartijen werden diverse werktrajecten opgestart: een beschrijving van het huidige marktmodel, marktrollen, data-cleansing en meetinfrastructuur. Vertegenwoordigers van Eandis zijn betrokken in elk van deze werktrajecten en ook in het projectcomité dat het gehele project begeleidt en aanstuurt. Eandis, hierin bijgetreden door de raden van bestuur van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, heeft steeds het standpunt verdedigd dat er veeleer moet worden gemikt op een bijsturing van het huidige marktmodel met behoud van de positieve verworvenheden van de vrije energiemarkt, eerder dan op een drastische hertekening van het hele energielandschap. 25

26 Activiteiten van IMEA in 2008 Erkenning van Eandis als werkmaatschappij: beslissing in 2009 Zoals de Vlaamse wetgeving voorziet, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elk een aanvraag ingediend om Eandis te laten erkennen als de werkmaatschappij waarop zij een beroep doen voor de exploitatie van hun netten. De VREG heeft in eerste instantie negatief gereageerd op deze aanvragen. De regulator vroeg bijkomende informatie en stavingdocumenten waaruit moet blijken dat Eandis wel degelijk voldoet aan alle opgelegde eisen. Bij het afsluiten van de tekst van dit jaarverslag was er in deze procedure nog geen definitieve uitspraak van de VREG bekend. Voorontwerp energiedecreet IMEA heeft kennis genomen van het Voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. De Vlaamse minister van Energie had verzocht een advies uit te brengen over dit voorontwerp. Het betreft een eerste fase, namelijk de coördinatie van de verschillende decreten. De volgende stap is de coördinatie van de uitvoeringsbesluiten. Het voorontwerp van energiedecreet geeft, voor wat het Vlaamse gewest betreft, uitvoering aan zeven Europese richtlijnen. Er werd gezorgd voor een logische opbouw, een onderlinge afstemming van de procedures en een aantal beperkte wijzigingen om het geheel coherent te maken. Overgangsbepalingen in het kader van de realisatie van de vrije markt werden, voor zover deze niet langer van toepassing zijn, geschrapt. Begin september 2008 werd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Energie een aantal opmerkingen overgemaakt. 26

27 27

28 Activiteiten van IMEA in 2008 Algemeen beleid van IMEA Distributienetbeheerder IGAO Op 1 januari 2009 werden de aardgasactiviteiten van netbeheerder IGAO opgesplitst en overgenomen door respectievelijk IMEA, Iveka of Intergem, al naargelang de gemeente: zes gemeenten waaronder de Stad Antwerpen brachten hun ex-igao activiteiten onder bij IMEA, eenentwintig gemeenten zijn voortaan deelnemer van Iveka voor de gasdistributie en twee gemeenten ten slotte vervoegden de rangen van Intergem. Zodoende wordt de synergie tussen elektriciteit en aardgas, die op het terrein in de exploitatie al langer bestond, doorgetrokken tot op het administratieve vlak. Om de statuten van IMEA in overeenstemming te brengen met de bepalingen in dit dossier, werd een aantal statutenwijzigingen doorgevoerd, onder meer in verband met de oorspronkelijke vervaldag van de activiteiten van opdrachthoudende vereniging IGAO, de winstverdeling en het register van deelnemers. De VREG heeft inmiddels de erkenningen als distributienetbeheerder van de drie overnemende netbeheerders aangepast aan de nieuwe situatie. Voor de netgebruikers is deze aanpassing vlekkeloos verlopen. Elke netgebruiker in het betrokken gebied ontving in december 2008 een folder met daarop een korte verklaring en alle contactmogelijkheden. Deze herstructurering betekent ook dat een aantal administratieve taken wegvalt of gemakkelijker verloopt en dat het aantal Vlaamse gemengde netbeheerders wordt herleid tot zeven. 28

29 Problematiek decentrale productie Context De Europese Commissie heeft een ambitieus energiebeleid uitgestippeld onder het motto Meer hernieuwbare energie, meer energiebesparingen en minder uitstoot van broeikasgassen, dat zijn de speerpunten van het Europese beleid om het leefmilieu te vrijwaren en de energieafhankelijkheid van de Europese Unie te beperken. Tegen deze achtergrond wordt vastgesteld dat de lokale decentrale en hernieuwbare energieproductie een sterke groei kennen. Deze groei van de lokale productie zorgt evenwel voor een aantal technische en beheersmatige problemen en heeft verregaande financiële gevolgen voor de lokale distributienetbeheerders. Spectaculaire groei Vandaag zijn de netten ontworpen om de elektriciteit in één richting te transporteren. In dit watervalprincipe wordt de stroom vanuit de centrale via het transportnet en het distributienet vervoerd tot bij de eindafnemer. Met de decentrale productie ontstaat een nieuw principe: eindgebruikers die elektriciteit op het distributienet injecteren. Dit betekent dat er nood is aan een bidirectioneel netwerk. In de toekomst wordt een explosieve groei verwacht van de decentrale productie. Voor de gemengde sector wordt geschat dat bijkomend een vermogen van MW aan decentrale productiecapaciteit moet worden geïntegreerd in de distributienetten tussen 2008 en 2020 (2 000 MW in middenspanning en 600 MW in laagspanning). En tot 2030 wordt zelfs een groei tot MW vooropgesteld. Einde 2008 was op het werkingsgebied van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders reeds 559 MW aan lokale productie in dienst, besteld of in offerte. De jaarlijkse elektriciteitsproductie overstijgt het gemiddelde jaarverbruik van gezinnen. 29

30 Activiteiten van IMEA in 2008 Aanpak: duurzame strategie voor een maximaal groeiscenario Deze ontwikkelingen vergen een accurate aanpak ten aanzien van de huidige netconfiguratie. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis ontwikkelen daarvoor een duurzame strategie die toelaat om het maximale groeiscenario inzake decentrale productie te plannen, te budgetteren en weloverwogen te realiseren door: te onderzoeken hoe de investeringen voor energievoorziening en/ of energietransport van de lokale decentrale productie binnen haalbare investeringsbudgetten mogelijk blijven; proactief te investeren in functie van de toekomstige noden aan decentrale productie; in concentratiegebieden via gegroepeerde aanpak (met lokale gemeentebesturen, provincie, tuinbouwveilingen en landbouworganisaties) op een relatief korte termijn de technische obstakels weg te werken. Financiële consequenties Om de doelstellingen van de overheid te realiseren op het vlak van de groei van de decentrale productie tot 2020, schatten de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis de impact op het investeringsbudget als volgt in: 240 miljoen euro bijkomende investeringsinspanning ten opzichte van de huidige budgetten in middenspanning, waarvan het grootste deel in de periode ; hetzij 40 miljoen euro per jaar wat overeenstemt met bijna 7 % van het jaarlijkse investeringsbudget; 500 miljoen euro bijkomende investeringsinspanning ten opzichte van de huidige budgetten in laagspanning, waarvan het grootste deel in de periode ; hetzij 100 miljoen euro per jaar wat overeenstemt met bijna 17 % van het jaarlijkse investeringsbudget. 30

31 31

32 Activiteiten van IMEA in 2008 Decretaal initiatief Er is een decretaal initiatief van de Vlaamse Regering dat de subsidieregeling voor alle projecten van zonne-energie zou herzien en deze zou afstemmen op de evolutie van de kostprijs van de betrokken technologie, op de evolutie van de marktontwikkeling inzake de productieprijs van fotovoltaïsche zonnecellen en op de evolutie van de kostprijs van de brandstoffen. Het decretale initiatief voorziet ook een verhoogde steun voor wind en biomassa. Het decretale initiatief voorziet verder om de kosten van groenestroomcertificaten te solidariseren tussen alle netbeheerders. Daarbovenop pleiten de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis voor het solidariseren tussen netbeheerders van de objectiveerbare kosten (afschrijvingen, financiële lasten, impact op de netverliezen, exploitatiekosten en certificaten) die verbonden zijn aan de decentrale productie van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK s. Op die manier worden de klanten van de distributienetbeheerders die veel decentrale productieinstallaties op hun netten hebben aangesloten, niet benadeeld ten opzichte van de klanten van andere distributienetbeheerders. Smart metering/slimme meters Decentrale productie met een gewijzigde netconfiguratie, een intelligent energienetwerk en de wil tot grotere energie-efficiëntie in de Europese Unie stellen meer eisen aan de meetsystemen van de distributienetten. De beschikbaarheid van gegevens in real time schept op termijn maximale mogelijkheden om netten te sturen. Het logisch sluitstuk hierbij is een Smart grid of een slim netwerk dat een essentiële voorwaarde is om het gewenste beleid van de overheid te kunnen uitvoeren en toelaat om de energiestromen in de bi-directionele elektricitieitsnetten te beheren. Smart metering of slimme meters kunnen daarbij helpen om de energiestromen beter op te volgen en om het verbruik beter te meten. 32

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Vraag 1+2 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal aantal huishoudelijke afnemers elektriciteit 2.616.867 2.646.311 2.651.905 2.666.112 2.678.142

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 2 Activiteitenverslag IMEA 2011 IMEA Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Jaarvergadering 28 juni

Nadere informatie

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio 2014 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionale Bestuurscomités (RBC) Antwerpen en Regio Overzicht

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 2 Activiteitenverslag 2010 IMEA Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Jaarvergadering 23 juni 2011

Nadere informatie

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011 Welkom Nieuwe premieregeling 2012 Oktober 2011 Agenda Waarom een REG-premie? Hoe wordt de inhoud van een premie bepaald? Visie premies 2012 van de Vlaamse overheid? Wat zijn de grootste wijzigingen voor

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging 2 Inhoud Woord vooraf 4 1. Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 6 1.1 Identiteit

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 2 Activiteitenverslag IMEA 2012 IMEA Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Jaarvergadering 27 juni

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2016 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Imea Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA Antwerpen

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Halfjaarlijkse informatienota 2013

Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijks syntheseverslag voor toelichting in de gemeenteraad Conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) brengen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie Aantal van Actie 8,00 12,00 7,00 Som van uitbetaalde premie in euro 814,25 926,26 452,00 Som van totale primaire

postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie Aantal van Actie 8,00 12,00 7,00 Som van uitbetaalde premie in euro 814,25 926,26 452,00 Som van totale primaire postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie 8,00 12,00 7,00 814,25 926,26 452,00 85.440,00 107.310,80 46.558,24 Frequentieomvormers 8,00 2.610,13 210.542,50 gesloten luchtverhitter 2,00 11.595,51 314.638,40 Huishoudelijke

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA huishoudelijke EAP-audit 50, max 50% factuurbedrag huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of verbouwing bouwteams

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2013 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010 Onderzoeksproject Slimme Meters VREG Brussel, 12 april 2010 Eandis staat voor significante uitdagingen op het niveau van regelgeving, markttendensen en kostenefficiëntie Overzicht uitdagingen organisatie

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2013 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels.

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Doelgroep: niet-ver industrie

Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Doelgroep: niet-ver industrie Ronde Tafel in kader van voorbereiding Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 Doelgroep: niet-ver industrie Beknopt overzicht van bestaande energiemaatregelen 8 mei 2012 Inhoud 0,1PJ 0,5PJ Auditconvenant

Nadere informatie

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009 2 Jaarverslag

Nadere informatie

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015.

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. [De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels.

Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. Hun activa, passiva, kosten en opbrengsten m.b.t. de elektriciteits- en aardgasdistributie worden

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

Distributienettarieven. Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016

Distributienettarieven. Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016 Distributienettarieven Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016 Distributienettarieven Prijscomponenten - Elektriciteit - Aardgas Evolutie distributienettarieven - Elektriciteit - Aardgas Tariefmethodologie

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord 2013 Stekene St.-Gillis-Waas Beveren St.-Niklaas Kruibeke Waasmunster Temse Hamme Dendermonde Lebbeke Buggenhout Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie