Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie Commissie (Icie)... 5 ebart... 5 Radioverbindingsdienst (RVD)... 5 Kas Commissie... 5 Raad van Advies (RvA)... 5 Bata goes Sustainable... 6 Bestuursmaanden Werkvelden... 7 Wedstrijd, Route & Veiligheid... 7 Externe betrekkingen & Faciliteiten Bestuursfuncties Ervaringen van oud OCers Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

3 1 Inleiding Leuk dat je belangstelling hebt voor de organisatie van de Batavierenrace! In dit document kun je informatie vinden over het organiseren van dit gigantische studentenevenement. Een Batavierenrace organiseren is meer dan alleen het afwerken van een draaiboek. Elk takenpakket heeft zo haar eigen uitdagingen. Eigen ideeën, inzichten en veranderingen kunnen toegevoegd worden en er mag gebroken worden met oude werkwijzen. Omdat je je eigen beleid schrijft is het mogelijk om dingen die jij belangrijk vindt naar voren te laten komen, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan capaciteitsuitbreiding, duurzaamheid of het vergroten van het belang van de internationale competitie. Door taken te kiezen die goed bij jouw passen kun je je richten op de onderdelen waarvan jij het leuk vindt om ze te verbeteren en zo je eigen stempel te drukken op de Batavierenrace in jouw bestuursjaar. In dit document wordt allereerst de algemene structuur van de organisatie toegelicht, in hoofdstuk 2. Vervolgens zullen de werkvelden: Wedstrijd, Route & Veiligheid en Externe Betrekkingen & Faciliteiten in hoofdstuk 3 worden toegelicht. Ter afsluiting worden in hoofdstuk 4 de verschillende bestuursfuncties besproken. Tot slot: lijkt het je leuk om na het lezen van dit document, volgend jaar de Batavierenrace te gaan organiseren? Kom dan een keer vrijblijvend langs op het kantoor in jouw stad! Onder het genot van een kopje koffie kun je dan al je vragen stellen en kijken hoe we werken. Vergeet uiteindelijk ook niet om je sollicitatiebrief + CV in te leveren. Contact Commissie Enschede Bastille kamer 334 Postbus AE Enschede tel: Commissie Nijmegen Heyendaalseweg 141 kamer (gang onder het Sportcentrum) 6525 AJ Nijmegen tel:

4 2 Organisatie Algemene organisatie De Batavierenrace is een zelfstandige stichting. De Stichting Batavierenrace bestaat uit drie organen: het Stichtingsbestuur, Raad van Advies en de Organisatiecommissie (hierna: OC). Het stichtingsbestuur heeft als taak om de continuïteit door de jaren heen te waarborgen. De Raad van Advies is een groep oud OC leden die gevraagd en ongevraagd advies geven over o.a. nieuwe plannen van de Organisatiecommissie. De taak van de Organisatiecommissie is om de race daadwerkelijk te organiseren. Zij onderhouden dan ook het contact met de vaste commissies en medewerkers. Stichtingsbestuur Organisatiecommissie Raad van Advies 8 Vaste Commissies 600 Medewerkers Figuur 1: Organogram van de stichting Batavierenrace Organisatiecommissie De Organisatiecommissie bestaat uit 10 personen: 5 in Enschede en 5 in Nijmegen. Voorheen waren er per stad 2 fulltimers die het jaar ervoor parttimer waren en 2 parttimers die het volgend jaar fulltimer werden. Het vijfde commissielid was parttimer voor 1 jaar. In de afgelopen jaren blijkt deze 2-jarige structuur echter niet meer haalbaar, zeker gezien de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen langstudeerders. Daarnaast zijn steeds meer mensen op zoek naar een fulltime bestuur of een bestuur voor 1 jaar. Daarom willen we hier als organisatie ook op inspelen, door te zoeken naar mensen die de Batavierenrace voor één jaar willen organiseren. Komend jaar zal het eerste jaar zijn van de nieuwe 1-jarige structuur. Anders dan bij de 2- jarige structuur zal er dan geen OC lid zijn met ervaring uit het voorgaande organisatiejaar. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit toch enigszins gewaarborgd blijft en de nieuwe commissie over zoveel mogelijk kennis beschikt, willen we voor de komende edities de nieuwe commissieleden in de laatste maanden voor de race laten meelopen. Gedurende deze periode kun je meekijken met de huidige commissie en zo ervaring op doen omtrent het organiseren van de Batavierenrace. Volgens de huidige commissie is dit de meest optimale invulling, maar zoals je zelf wellicht al merkt zitten er nog een boel haken en ogen aan. Het is daarom ook de uitdaging van de 41 e Organisatiecommissie om de 1-jarige structuur zo optimaal mogelijk in te kleden.

5 Vaste commissies Om de Organisatiecommissie te ondersteunen met het organiseren van de race zijn er 8 commissies met elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Hieronder volgt van elke commissie in het kort wat ze doen. Wedstrijdsecretariaat (WS) Het Wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor een correcte einduitslag van de Batavierenrace. Daarnaast heeft zij een adviserende taak ten aanzien van bijvoorbeeld de vaststelling van het Wedstrijdreglement, het Inschrijvingsreglement en de teksten in de ploegleidersbrieven. Wedstrijdleiding (WL) De wedstrijdleiding heeft tijdens de race de verantwoordelijkheid over de veiligheid en de voortgang van de race. Door het jaar heen werken zij aan protocollen om deze veiligheid te waarborgen. Informatie Commissie (Icie) De internetcommissie onderhoudt de website en begeleidt de organisatie in het gebruik ervan. Verder zorgen zij voor de online uitslagenpresentatie, het fotoplan, de Centrale Database met alle gegevens tijdens de race en e-bata, het inschrijfsysteem. ebart De ebart commissie is verantwoordelijk voor het tijdsregistratiesysteem van de Batavierenrace genaamd BART; het Batavierenrace Automatisch Registrerend Tijdwaarnemingssysteem. Radioverbindingsdienst (RVD) De RVD is verantwoordelijk voor alle communicatiekanalen in de race. Zij plaatst en onderhoudt alle communicatiemiddelen van zendrelais tot portofoons, en zorgt dat deze allemaal zo goed mogelijk functioneren. Kas Commissie De KasCommissie controleert de penningmeester en zijn of haar boekhouding en kijkt op deze manier of de financiële gang van zaken bij de Batavierenrace klopt. Dit moet gerapporteerd worden aan de Organisatiecommissie en aan het Stichtingsbestuur. Raad van Advies (RvA) De Raad van Advies vormt een vraagbaak die de continuïteit van de Batavierenrace waarborgt middels het geven van advies aan de Organisatiecommissie, waarbij zij het huidige beleid plaatst in historisch perspectief en lange-termijnbeleid.

6 Bata goes Sustainable Sinds de 38 e Batavierenrace speelt ook duurzaamheid binnen de Batavierenrace een steeds grotere rol. De vaste commissie Bata goes Sustainable is in het leven geroepen om zich met de verduurzaming van de Batavierenrace bezig te houden. De komende jaren zijn ze vooral bezig met het bedenken en ontwikkelen van duurzame projecten (denk bijvoorbeeld aan een energieopwekkende hardloopschoen). Bestuursmaanden In Enschede ontvang je als parttimer 6 afstudeermaanden en als fulltimer 10 afstudeermaanden van de UT, zonder de verplichting om studiepunten (ECTS) te halen gedurende dat jaar. Op de RU in Nijmegen krijg je als fulltimer 12 afstudeermaanden en als parttimer 5 maanden. Echter hiervoor geldt wel de voorwaarde dat je respectievelijk 18 of 42 studiepunten haalt voor je opleiding. Voor HAN-studenten hangt het van de individuele situatie af hoeveel maanden er verstrekt worden. De bestuursmaanden zorgen ervoor dat je voldoende tijd kunt besteden aan de Batavierenrace zonder dat je financiële schade leidt.

7 3 Werkvelden De organisatie van de Batavierenrace is grofweg verdeeld over twee gecombineerde werkvelden die in zowel Enschede als Nijmegen aanwezig zijn: Wedstrijd, Route & Veiligheid Externe betrekkingen & Faciliteiten Van oorsprong zijn er 4 mensen actief op het werkveld Wedstrijd, Route & Veiligheid en 6 op Externe betrekkingen & Faciliteiten. Bij voorkeur is in iedere stad een fulltimer per werkveld actief. Wanneer je interesse hebt in de organisatie kun je op een werkveld solliciteren. In de volgende paragraaf worden de twee werkvelden kort beschreven. Naast de twee werkvelden zijn er ook een aantal overlappende taken of taken die niet binnen een specifiek werkveld vallen. Deze taken vallen onder de algemene taken. Een voorbeeld hiervan is het maken van het deelnemersboekje. Hiervoor schrijf en verzamel je teksten bijvoorbeeld voorwoorden, advertenties en plattegronden. Daarnaast ontwerp je ook de layout. Aan het deelnemersboekje wordt gewoonlijk met meerdere mensen gewerkt, verspreid over de twee werkvelden omdat beide een bijdrage aan het boekje leveren. Een ander voorbeeld van een algemene taak is het uitzoeken en bestellen van de commissiekleding. Wedstrijd, Route & Veiligheid Het werkveld Wedstrijd, Route & Veiligheid omvat alles van de Batavierenrace dat te maken heeft met het wedstrijdelement, tijdsregistratie, route, medewerkers, en de veiligheid van deelnemers en medewerkers. Hierbij kun je denken aan het werven van ploegen, het registreren van de tijden en het organiseren van de Universiteitscompetitie. Medewerkers zijn hierbij onmisbaar, dus veel medewerkersgroepen (bijvoorbeeld de motorrijders) vallen ook binnen dit werkveld. Het leuke van dit werkveld is dat je erg nauw betrokken bent bij de elementaire zaken die nodig zijn om de Batavierenrace te organiseren. Naast deelnemende ploegen en een tijdwaarnemingsysteem heb je voor een estafetteloop ook een route nodig. Om ervoor te zorgen dat ploegen ook meedoen aan de volgende editie geeft dit werkveld ook de nodige aandacht aan de veiligheid van lopers en medewerkers. Daarnaast zorgt dit werkveld ook dat de route na de race netjes wordt achtergelaten zodat de volgende editie ook weer gebruik mag maken van de route. Externe betrekkingen & Faciliteiten Wanneer je in het werkveld Externe Betrekkingen & Faciliteiten werkzaam bent, ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de presentatie van de Batavierenrace naar buiten. Het is belangrijk dat de Batavierenrace op een juiste manier gepresenteerd wordt aan deelnemers, sponsoren, subsidiegevers, vergunningverlenende instanties, internationale teams, de media etc. Een goed imago is moeilijk op te bouwen, maar snel weer kapot te maken. Contacten opbouwen en vooral onderhouden is hier een kernfactor van. Daarnaast heeft dit werkveld de belangrijke taak om subsidies en sponsoring binnen te halen. Zonder geld kan de Batavierenrace immers niet georganiseerd worden. Maar ook de randvoorwaarden rondom de race moeten geregeld worden, dit is het faciliteiten gedeelte.

8 Denk hierbij aan aankleding/acts rondom de start, herstarts en finish. Maar ook onmisbare zaken zoals het regelen van eten en slaapplaatsen voor deelnemers en medewerkers. Het leuke van dit werkveld is dat je in korte tijd met een erg groot aantal instanties te maken krijgt, zowel op als buiten de beide campussen. Daarnaast laat dit werkveld veel ruimte voor eigen creativiteit en inzet.

9 4 Bestuursfuncties Naast de genoemde werkvelden, zijn er ook enkele bestuursfuncties bij de Batavierenrace. Het betreft hier de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Wie welke functie vervuld is een eigen keus en wordt na een overleg voor het nieuwe bestuursjaar vastgesteld. Er zijn wel enkele voorwaarden en gebruiken. De voorzitter en vice-voorzitter zijn commissieleden in verschillende steden, zodat elke stad een voorzitter heeft. Het is wenselijk dat beide voorzitters fulltime zijn. De verschillende voorzitterstaken (vergaderingen voorzitten, agenda s opstellen, teambuilden) kunnen verdeeld worden onder de twee voorzitters. De voorzitter wordt echter wel geacht zoveel mogelijk het overzicht te hebben over alle activiteiten. De penningmeester vervult een belangrijke functie. Als nieuwe penningmeester maak je samen met de vorige penningmeester een afrekening van het voorgaande jaar en een begroting voor het komende jaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om door het jaar heen de boekhouding bij te houden en op ieder gewenst moment een overzicht te kunnen geven hoe de financiële zaken ervoor staan. Je zorgt ervoor dat alle rekeningen betaald worden en alle facturen opgesteld worden. De secretaris is verantwoordelijk voor alle belangrijke documentatie. Zo verzorgt de secretaris de notulen van de Grote Vergadering (vergadering met de gehele OC uit Enschede en Nijmegen) en Mega-GV s (Grote Vergadering met alle commissies). Daarnaast hou je het archief van de Batavierenrace bij. Hierin komen alle zaken die wat met de Batavierenrace te maken hebben en die nuttig of leuk zijn. Daarnaast ben je vaak betrokken bij het vernieuwen of opstellen van officiële stukken/akten. Wat betreft de medewerkers zorg je voor een nieuwsbrief. Deze wordt gedurende het jaar een aantal keer verspreid onder de medewerkers, ouders en andere betrokkenen en vertelt de nieuwste ontwikkelingen in de organisatie en de gevolgen daarvan voor de race.

10 5 Ervaringen van oud OCers Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC) Beste geïnteresseerde, Je staat voor een belangrijke keuze in je studententijd. Misschien heb je de keuze om je studie een jaar stil te zetten en jezelf verder te ontplooien door middel van een extra curriculaire activiteit als een studentbestuur al genomen. Maar zelfs dan zijn er nog veel mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien in je studententijd dan met studeren alleen. Zelf heb ik in mijn studietijd ook voor zo n keuzemoment gestaan en de keuze gemaakt om in de organisatiecommissie van de 37 e een part-time bestuursfunctie te gaan vervullen. Daarna heb ik bij de 38 e race ook nog een full-time bestuursjaar gedaan en zo mijn tijd als organisator van de Batavierenrace met een jaar verlengt. Door de veranderingen die onze regering heeft geïnitieerd is deze constructie niet meer mogelijk en is de organisatie van de Batavierenrace ook veranderd naar een één-jarige activiteit. Maar waarom zou je de keuze maken om een jaar van je studietijd aan iets anders te besteden dan studeren? Met dit stuk wil ik je helpen een antwoord op deze vraag te geven. Het antwoord heb ik vormgegeven in twee delen. Allereerst de vraag: Waarom ga ik een jaar iets anders doen dan studeren? En als vervolg daarop: Waarom zou ik de Batavierenrace gaan organiseren? Waarom ga ik een full-time bestuur doen? Bij deze vraag heb ik vier sleutelwoorden genoemd die samen voor mij het antwoord hebben gevormd op deze vraag: Zelfontplooiing Teamwerk Netwerk opbouwen Plezier Per thema zal ik een korte toelichting gegeven. Zelfontplooiing Tijdens je studie doe je veel kennis op in het vakgebied wat je gekozen hebt. Maar ongeacht welke functie je na je studie gaat vervullen zul je binnen elke baan een aantal activiteiten tegenkomen die altijd terugkomen. Zaken als vergaderingen, het maken van beslissingen, overleggen en contact hebben met collega s of derden. Er is geen functie denkbaar waar dit niet voorkomt. Om jezelf al vertrouwd te maken met deze activiteiten is een studentbestuur zeer waardevol. Je ontplooit jezelf op deze gebieden die je niet in je studie tegenkomt.

11 Teamwerk Geen enkel studentenbestuur doe je alleen. Het intensief samenwerken met een aantal medebestuurders is één van de dingen die een bestuursjaar zo mooi maakt. Met mensen, die je in je studietijd anders misschien niet zou tegenkomen, werk je samen aan een gezamenlijk doel. Netwerken opbouwen Binnen het studentenactivisme kom je naast je directe bestuursgenoten via verschillende initiatieven ook in contact met andere studentenbesturen en actieve studenten. In je bestuursjaar kun je vele contacten toevoegen aan je netwerk, waarvan je in het verdere verloop van je leven de vruchten van kan plukken. Plezier Waar de vorige drie punten allemaal vrij serieuze onderwerpen behandelen is een groot en misschien wel het belangrijkste punt waarom je een studentenbestuur gaat doen: het is ontzettend leuk. Je doet dingen en komt in situaties waaraan je veel plezier beleefd en goede herinneringen houdt voor de rest van je leven. Waarom ga ik de Batavierenrace organiseren? Na een korte weergave van mijn visie waarom je tijdens je studententijd een bestuur zou moeten hebben gedaan, nu dan een korte toelichting waarom ik de Batavierenrace van harte aanbeveel als manier om je studentenbestuur in te vullen. Om te komen tot het antwoord op deze vraag heb ik de dingen die ik zelf specifiek als pluspunt van het organiseren van de Batavierenrace heb beschouwd opgesomd en kort toegelicht. Evenementorganisatie Grote en bekendheid van het evenement Enschede en Nijmegen Organisatiestructuur Evenementorganisatie Het mooie van evenementorganisatie, als de Batavierenrace, is dat je toewerkt naar één moment waarop alles samenvalt en direct het hoogtepunt van het jaar is. Waar je bij andere besturen het gehele jaar met dezelfde dingen bezig bent is bij de Batavierenrace een duidelijke opbouw zichtbaar, waardoor heel het jaar vernieuwd en steeds uitdagend is. Daarnaast komen alle verschillende onderdelen die je kan bedenken bij een bestuur bij de Batavierenrace naar voren. Je hebt interne vergaderingen en overleggen, je hebt contact met commissieleden, medewerkers, derden als sponsoren en leveranciers, contact met deelnemers/studenten, je bepaalt de koers van het evenement dat jaar, je kunt al je creativiteit, ideeën en enthousiasme kwijt in het opzetten en ontplooien van nieuwe door jou zelf bedachte initiatieven. En zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan Grote en bekendheid van het evenement Elke student die je spreekt in een willekeurige studentenstad heeft wel eens meegelopen met of in ieder geval wel eens gehoord van de Batavierenrace. Daarnaast is iedereen super enthousiast over het evenement, waardoor je direct ziet wat je veroorzaakt met de

12 organisatie. Het is heel erg zichtbaar waarvoor je jezelf inzet en je kunt door de brede basis die er ligt veel van je eigen ideeën en initiatieven realiseren door de middelen die er reeds zijn. Enschede en Nijmegen Een uniek kenmerk van de bestuurstructuur van de Batavierenrace is de zitting van het bestuur in Enschede én Nijmegen. De verdeeldheid over twee steden maakt dat je ook contacten opdoet uit een andere studentenstad, hier met enige regelmaat ook ben en daardoor ook het studentenleven en de studentencultuur uit een andere stad opdoet. Erg interessant om mee te krijgen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden bekent de deling over twee steden veel bellen, mailen, skypen, chatten of andere vormen van communicatie om goed op de hoogte te blijven van elkaars werkzaamheden en dingen die in de andere stad gebeuren. Dit is ook erg leerzaam. Organisatiestructuur Naast de verdeling van het bestuur over twee steden/locaties is ook de verdere organisatiestructuur van de Batavierenrace een mooie omgeving om in te werken. Als organisatiecommissie werk je als overkoepelend orgaan boven de commissies en coördineer je de verschillende werkzaamheden. Er zijn vele vrijwilligers die je gedurende het jaar en tijdens de race helpen met alle werkzaamheden. Als bestuurder geef je leiding en sturing aan al deze mensen. Met zo n 60 vaste medewerkers en 600 vrijwilligers tijdens de Bata zelf heb je een leger aan mensen die je kunnen helpen in gedurende het hele jaar. Tot slot In iets meer dan twee A4 tjes heb ik proberen samen te vatten wat de voordelen zijn van het doen van een studentenbestuur en de Batavierenrace in het bijzonder. Er is hier natuurlijk nog veel meer over te vertellen, maar de beste manier is en blijft natuurlijk dit zelf mee te maken. Dus als ik je één laatste tip mee mag geven: ga ervoor en bouw aan jezelf!

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van een oud OCer... 10

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van een oud OCer... 10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie

Nadere informatie

Organiseer jij de 46 e Batavierenrace?

Organiseer jij de 46 e Batavierenrace? Organiseer jij de 46 e Batavierenrace? 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie organisatiejaar Batavierenrace 09-10 1

Inhoudsopgave. Informatie organisatiejaar Batavierenrace 09-10 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Organisatie... 2 Werkvelden... 3 Bestuursmaanden... 3 Overzicht... 4 Wedstrijd... 5 Tijdwaarneming... 5 Medewerkersgroepen... 5 Wedstrijdregelement... 6 Inschrijvingen... 6

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers

swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers swereldsgrootsteestafeteloop 185km vannijmegennaarenschede 7.800deelnemers,600vrijwiligers De kracht van de Batavierenrace De grootste estafetteloop ter wereld 185 km, 25 etappes, 7.800 deelnemers, 600

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Nieuwsbrief. Februari 2012

Inhoud. Voorwoord. Nieuwsbrief. Februari 2012 Inhoud 1 Woord van de voorzitter 2 Nieuwsberichten 4 Bata goes susainable 5 Van de lustrumcommissie Nog slechts 66 dagen te gaan, voor de 40e editie van s werelds grootste estafetteloop van start zal gaan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

april Sponsorbrochure

april Sponsorbrochure 29 april 2017 Sponsorbrochure s Werelds grootste estafetteloop 175 kilometer van Nijmegen naar Enschede 8.500 deelnemers, 650 vrijwilligers Een evenement voor en door studenten Uw toekomstige werknemers

Nadere informatie

april Sponsorbrochure

april Sponsorbrochure 23 april 2016 Sponsorbrochure s Werelds grootste estafetteloop 175 kilometer van Nijmegen naar Enschede 8.500 deelnemers, 650 vrijwilligers Een evenement voor en door studenten De Batavierenrace De grootste

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar bij Integrand. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar bij Integrand Dan bereik je meer. Inhoud Voorwoord... 3 1. Wat is Integrand... 4 2. Wat houdt een bestuursjaar Integrand in?... 5 3. Sollicitatieprocedure en contact informatie...

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Inhoud van dit boekje

Inhoud van dit boekje Beste student, Super dat je nadenkt over een bestuursfunctie binnen met Groninger Studenten Toneel 2017-2018. Het GST is een jonge organisatie waar jij als bestuurslid de mogelijkheid hebt om iets toe

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Omschrijving en prijsoverzicht

Omschrijving en prijsoverzicht Omschrijving en prijsoverzicht Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig met het

Nadere informatie

april Sponsorbrochure

april Sponsorbrochure 21 april 2018 Sponsorbrochure s Werelds grootste estafetteloop 175 kilometer van Nijmegen naar Enschede 8.500 deelnemers, 700 vrijwilligers Een evenement voor en door studenten Uw toekomstige werknemers

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Beste leden, Ook al mag het eigenlijk niet meer, alsnog de beste wensen voor 2017 aan iedereen! Een nieuw jaar om weer heerlijk te trainen en allerlei leuke dingen

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Vrienden kun je leren

Vrienden kun je leren Vrienden kun je leren Hallo! Wij zijn Reinder en Berber, en wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit boekje te maken, speciaal voor jongeren met het syndroom van Asperger. Hieronder vind je

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

lezen de kinderen samen met u wat er in de brief staat en schrijven gezamenlijk een brief terug. Groep 1 Groep 2

lezen de kinderen samen met u wat er in de brief staat en schrijven gezamenlijk een brief terug. Groep 1 Groep 2 1. Een brief van Tom Tijdens deze activiteit: lezen de kinderen samen met u wat er in de brief staat en schrijven gezamenlijk een brief terug. Taal Ontluikende en beginnende geletterdheid Oriëntatie op

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Commissie sponsor handleiding

Commissie sponsor handleiding Commissie sponsor handleiding Gebaseerd op eerdere sponsorhandleidingen Aangepast door: Tom Janmaat (2013), Tim Hoogenkamp (2017) Samenvatting Je hebt nu de officiële SpoCie-handleiding-voor-Commissies

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Groepslessen en open uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur Informatiebrochure Nacht van de Fooi Landelijk Bestuur 2017-2018 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom Wedstrijdreglement Geuzenloop Algemeen 1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom en over het terrein van het Universitair Sportcentrum in Leiden. 2. Deelname

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties Reader TOP-dagen 2014-2015 In het onderwijs is het steeds vanzelfsprekender dat je ieder jaar meer kunt en weet. Je bent druk bezig met het leren van de vakken. Maar je ontwikkelt ook competenties. In

Nadere informatie

Organiseren van (inter)nationale wedstrijden met passie voor de sport. Jeroen de Geus Voorzitter Rapid Wheels Klazienaveen

Organiseren van (inter)nationale wedstrijden met passie voor de sport. Jeroen de Geus Voorzitter Rapid Wheels Klazienaveen Organiseren van (inter)nationale wedstrijden met passie voor de sport Jeroen de Geus Voorzitter Rapid Wheels Klazienaveen Onderwerpen Introductie Waarom organiseren van (inter)nationale wedstrijden Voorbereiding

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 status: concept In onderstaand schema wordt een voorbeeld organisatiestructuur getoond, dat uitgangspunt is voor de voorbeeld functieprofielen.

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Beste leden, Iedereen is al goed bezig geweest bij verschillende runs en natuurlijk topfit getraind. De winterkou is teruggekomen en de kerstdrukte is

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

gegevens registreren en verwerken adviseren Solliciteren Docentenblad LO bij opdracht 3: kaartjes bij het competentiespel.

gegevens registreren en verwerken adviseren Solliciteren Docentenblad LO bij opdracht 3: kaartjes bij het competentiespel. Aflevering 2: Solliciteren Docentenblad LO bij opdracht 1, 2 en 3. (pagina 14, 15, 16 en 17 van het cursistenmateriaal) Doel: kunnen spreken over je eigen competenties. Tijd: afhankelijk van de gekozen

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie