Draaiboek. Naam evenement. Versie: 1 juli Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek. Naam evenement. Versie: 1 juli 2012. Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem"

Transcriptie

1 Draaiboek Naam evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem

2 Draaiboek Een format voor het opstellen van draaiboeken Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Postbus AH Haarlem Telefoon: (023) Website: Samengesteld door Mark van der Jagt Copyright Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, worden overhandigd aan derden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportservice Nederland BV. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze publicatie wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

3 Voorwoord Sportservice Nederland formuleert een draaiboek als een eindresultaat van de voorbereiding van een evenement, waarin de afspraken en instructies voor alle uitvoerders van een evenement helder weergegeven worden. Het draaiboek is daarmee een leidraad voor een goede uitvoering van een evenement. Door deze formulering van een draaiboek wordt een helder onderscheid gemaakt in de informatie die in de voorbereiding essentieel is en de informatie benodigd voor de uitvoering van het evenement. Dit sluit aan bij het projectmatig werken van Sportservice Nederland. Projectmatig werken In het projectmatig werken van evenementen wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd. 1. Initiatieffase 2. Definitiefase 3. Voorbereidingsfase 4. Realisatiefase 5. Nazorgfase Over het projectmatig werken is tevens een brochure van Sportservice Nederland verkrijgbaar. Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

4 Hoofdstukindeling 1. Evenementengegevens 2. Programma 3. Organisatie 4. Medewerkers 5. Tijd- en actieplanning 6. Materiaallijst 7. Plattegronden 8. Veiligheidsprotocol Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

5 1. Evenementgegevens Organisatie Bedrijf/organisatie : Bezoekadres : Postadres : Website : Contactpersoon : Tel. : Fax : Mobiel : Evenement Naam : Data/Datum : Tijden : start tijdsplanning t/m Locatie : Omschrijving Praesent ut libero in dui porta molestie vel semper magna. Duis sit amet rutrum ante. Vestibulum eget nisl quis ligula pharetra tincidunt. Nam fermentum erat quis magna blandit ullamcorper. Doelstelling Praesent in lacinia lorem. Aliquam sagittis, nisl vel egestas mollis, massa felis rhoncus ante, ac varius ligula arcu id metus. Proin massa lorem, euismod a lobortis eu, laoreet quis arcu. Doelgroep Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

6 2. Programma Tijdsplanning In deze tabel wordt het programma op hoofdlijn weergegeven. : uur : uur : uur : uur : uur : uur : - : uur : uur : uur : uur : uur : uur : uur Start opbouw Ontvangst deelnemers en bezoekers Welkom door Warming up door Opening door Start activiteitenprogramma: onderdeel 1 onderdeel 2 onderdeel 3 Lunch Herstart activiteitenprogramma onderdeel 1 onderdeel 2 onderdeel 3 Einde onderdelen Gezamenlijk finalespel Einde activiteiten / Intermezzo Prijsuitreiking Vertrek deelnemers / start afbouw Borrel vrijwilligers Zie Bijlage x voor een uitgebreide tijd- en actieplanning Uitwerking activiteitenprogramma Competitie-opzet Geef weer welk systeem gehanteerd wordt en hoe het spelschema werkt. Teamindeling Benoem de indeling van de teams Scoreregistratie Geef aan hoe de punten verdeelt worden na elke ronde. Uitleg onderdelen Onderdeel 1: Hoe werkt het spel en welke tips zijn er voor de spelbegeleider Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

7 Onderdeel 2 Onderdeel 2 Uitwerking overige programmaonderdelen Ontvangst deelnemers Welkomstwoord Warming up Opening Intermezzo Prijsuitreiking Borrel vrijwilligers Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

8 3. Organisatie Een alfabetisch overzicht van een aantal aandachtspunten voor de uitvoerders van het evenement. Per onderdeel wordt weergegeven: De gemaakte afspraken en de benodigde instructies voor de medewerkers De verantwoordelijke medewerker voor het onderdeel Accommodatie Bewegwijzering en signing Catering Coördinatie Communicatie Decoratie & aankleding EHBO Kleding Media Muziek Parkeren Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

9 Presentatie Security Verkeersveiligheid Techniek (beeld & geluid) Vervoer Water- en stroomvoorziening De overige medewerkers in de betreffende taakgebieden worden vermeld in het volgende hoofdstuk. Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

10 4. Medewerkers In het draaiboek wordt alleen een opsomming gegeven van de medewerkers tijdens de uitvoering van het evenement. Contactgegevens van leveranciers, partners en anderen worden opgenomen in de contactenlijst die opgesteld wordt in de voorbereidingsfase (zie brochure projectmatig werken van Sportservice Nederland). Per medewerker wordt het telefoonnummer en het eventuele portofooncircuit en -kanaal weergegeven. Tevens wordt vermeld op welke tijden de medewerker aanwezig behoort te zijn en welke rol hij/zij in de uitvoering speelt. WIE TEL. PORTOCIRC/ ROL AANWEZIG -KANAAL Geertje Geertruida kanaal 1 Coördinator catering 08:00-18:00 uur Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

11 5. Tijd- en actieplanning De tijd- en actieplanning vormt de leidraad van het evenement. Hierin staat weergegeven wat iedereen moet doen, op welk tijdstip en waar. De projectleider hanteert deze lijst als controlemiddel op de organisatie. TIJD WIE WAAR WAT Desgewenst kan een onderscheid worden gemaakt in de opbouw, uitvoering en afbouw/nazorg. Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

12 6. Materiaallijst In de materiaallijst staan alle artikelen weergegeven die noodzakelijk zijn voor de opbouw en uitvoering van het evenement. Tevens wordt vermeld waar de materialen naar toe moeten (vooral interessant als het evenement op meerdere locaties plaatsvindt) en waar het vandaan komt. Dat laatste kunnen leveranciers, verkoopadressen, opslagruimten en /of personen zijn. ARTIKEL LOCATIE AFKOMST Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

13 7. Plattegrond(en) Wederom staat de uitvoering van het evenement centraal bij het opstellen van een of meerdere plattegronden. Als informatievoorziening voor de deelnemers en het publiek dient een andere plattegrond. Daarop wordt alleen de voor hen noodzakelijke informatie weergegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat publiek wil weten waar ze wat kunnen vinden en medewerkers/leveranciers waar ze wat en hoe moeten opbouwen. Let op het intekenen van zaken als: Organisatie Podia Geluidsinstallatie(s) en boxen Stroompunten en circuit Waterpunten Decoratie en aankleding Signingborden Brandblussers Centrale post Crewruimte Persruimte Tevens voor publiek: Programmalocaties Horecapunten Toiletten EHBO Informatiebalie(s) Looproutes en wegafzettingen Vluchtwegen Parkeerplaatsen Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

14 8. Veiligheidsprotocol Het veiligheidsprotocol bestaat uit de onderdelen: 1. Verantwoordelijken en meldingsprotocol (noodzakelijk voor iedere medewerker) 2. EHBO 3. Brandveiligheid 4. Calamiteitenprotocol 5. Communicatie 6. Medewerkers en taken 7. Bezoekers- en/of spelersreglement 1. Verantwoordelijken en meldingsprotocol Projectleider evenement: Naam, 06 Projectleider veiligheid: Naam, 06 Politie: Naam, 06 EHBO: Naam, 06 Meldingen voor ernstige ongevallen altijd direct per mobiele telefoon naar de EHBO, Overige meldingen naar de centrale post (ingeval van portocircuit) of naar de Projectleider Veiligheid, EHBO Wie is verantwoordelijk? Waar staan de posten? Wat is op welke post aanwezig? Wie zorgt voor de toevoer van ambulances? Wie onderhoudt contact met de officiële veiligheidsdiensten? 3. Brandveiligheid Waar staan de brandblussers? Wie is verantwoordelijk voor het hanteren daarvan? Wie controleert vooraf en tussentijds of ze werken en op de juiste plaats staan? 4. Calamiteitenprotocol Uitgewerkt worden de volgende onderwerpen: Sfeerbewaking Wie zijn betrokken bij de uitvoering van het calamiteitenprotocol en wie geeft leiding? Ontruimingsplan Hoe te handelen bij onrust/vechtpartijen Hoe te handelen bij overmatige drukte Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

15 Fasering maatregelen bij orde verstoringen: 1. Standaard boodschappen voor presentatoren Beste mensen, het wordt erg druk voor het podium. Geef elkaar de ruimte, kom niet allemaal naar voren anders komen mensen in de verdrukking. 2. Aanpassen van de programmering Beste mensen, het wordt nu echt te druk. Hier voor het podium komt men in de verdrukking. Het is noodzakelijk dat er meer roulatie komt. Wij verzoeken de mensen achteraan om uit te wijken naar een andere locatie. 3. Tijdelijk doen stoppen van de programmering Beste mensen, in verband met de drukte zijn wij genoodzaakt dit podium tijdelijk stil te leggen totdat er meer ruimte is ontstaan. Geef elkaar de ruimte, kijk even op een andere locatie. Zodra de situatie het toelaat wordt de programmering op dit podium hervat. 4. Definitief stoppen van de programmering Beste mensen, in verband met de drukte is de programmering van dit podium vroegtijdig beëindigd. Wij verzoeken u deze locatie rustig te verlaten en uit te wijken naar een andere locatie. 5. Stoppen evenement Beste mensen, in verband met de overweldigende drukte is de programmering van het gehele feest vroegtijdig beëindigd. Wij verzoeken u rustig naar huis te gaan en danken u voor uw bezoek aan.. 5. Communicatie Wie praat met wie, waarover en hoe? Welke portofooncircuits zijn er en op welke kanalen zitten de mensen. Tracht te werken met 1 circuit waarbij de centrale post en de ongevallen- en calamiteitenmeldingen altijd op kanaal 1 zitten. Mededelingen over andere zaken kunnen op een ander kanaal plaatsvinden om de centrale post niet te belasten. 6. Medewerkers en taken Opsomming van alle betrokken medewerkers en hun taken, posities, portocircuit, telefoonnummers en aanwezigheid. 7. Bezoekers- en/of spelersreglement Uitwerking van heldere regels die goed gecommuniceerd worden naar de bezoekers en de spelers en strak gehanteerd worden door de security. Sportservice Nederland BV Format draaiboek evenementen 1 juli

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub-

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub- BlueBerry voudige manier publicaties online te plaatsen. Een ontwerper kan hierbij zelf bepalen om het magazine eenvoudig of uitgebreid op te zetten. De uitgebreide opties in het pakket geven ontwerpers

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM ONLINE CATERING BESTELLEN BENQUE, online banqueting bestelsysteem 1 BENQUE, EEN INTRODUCTIE BENQUE, DAT WERKT HET IDEE.... 3 HET PROGRAMMA, VOOR U ONTWIKKELD... 3 UW KLANT

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

Helmond in volle vaart. Nulla dei malesuada semper est ante quant

Helmond in volle vaart. Nulla dei malesuada semper est ante quant Nulla dei malesuada semper est ante quant Aliquam vel nulla. Aenean purus nunc, posuere vitae, elementum eu, volutpat in, velit. Nullam faucibus fermentum justo. Vivamus mollis, sem at dapibus varius,

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013

Plan van aanpak. Krimpen Presents. Datum Evenement: 30 april 2013 Plan van aanpak Krimpen Presents Datum Evenement: 30 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 DEEL1: VEILIGHEIDSBELEID... 5 1. Beschrijving evenement... 5 1.1 Algemene gegevens...5 1.2 Programma...6 2.

Nadere informatie

Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen?

Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen? Whitepaper SharePoint Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen? HC&H Consultants B.V. De Veldoven 11 3342 GR Hendrik Ido Ambacht T 078

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN

HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN HANDLEIDING CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Stichting Zandstock Afdeling Secretariaat: opgesteld door: P.M. Baltus J.G.N. de Haan Julianasstraat 58 van Beusekomstraat 11 1756 TN t Zand 1756 EC t Zand

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal

Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Veiligheidsplan Gemeente Veenendaal Naam evenement Datum evenement 1 Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij om afspraken

Nadere informatie

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 - 1 - Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 Definitieve versie, 7 december 2011 United City Security B.V. Torenallee 20 Postbus 1423 5617 BC Eindhoven T: 040 2374194 F: 040 2376709-1 - - 2 - Eindhoven,

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Open Dag?

Hoe organiseer ik een Open Dag? Hoe organiseer ik een Open Dag? Praktische handleiding & tips voor het organiseren van een Open Dag als activiteit van de Dag van de Chemie Algemene informatie over de Dag van de Chemie De Dag van de Chemie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Evenementen

Veiligheidsplan Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement Datum evenement Locatie evenement Download de meest recente versie van het veiligheidsplan op www.raalte.nl. Het veiligheidsplan kan digitaal worden ingevuld,

Nadere informatie

Een draaiboek maken. TRACK Basis en Kader

Een draaiboek maken. TRACK Basis en Kader Een draaiboek maken TRACK Basis en Kader Het opstellen van een draaiboek Een goed draaiboek is onmisbaar bij elk evenement, zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement. Draaiboeken worden vaak

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Leidraad communicatie. voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013

Leidraad communicatie. voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013 Leidraad communicatie voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013 Versie 2 geldig vanaf 01 januari 2011 Geachte lead partner, U en uw partners

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Handleiding Delta/W in combinatie met

Handleiding Delta/W in combinatie met Handleiding Delta/W in combinatie met versie 1.1, februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Instellingen... 4 2.1 Parameters... 4 2.2 Parameters (S.05)... 4 2.3 Autorisatie (S.22)...

Nadere informatie