Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1"

Transcriptie

1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1

2 2 Wonen bij

3 inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering 8 eten en drinken 10 verzorging 11 hulp buiten 12 ontspanning en vakantie 13 hulpmiddelen 14 overige diensten 15 overzicht van producten en diensten Wie betaalt wat? 3

4 biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werk, dagactiviteiten en bij de invulling van vrije tijd. De verstrekkingen en diensten binnen de Wlz veranderen van tijd tot tijd. Om die reden wordt de informatie in deze brochure regelmatig geëvalueerd en worden de regeling en de tarieven aangepast als dat nodig is. Op vindt u de actuele regeling met tarieven. Deze brochure is bestemd voor cliënten van en hun vertegenwoordigers. Overal waar wij de cliënt noemen, kan dit ook gelezen worden als ouder/vertegenwoordiger. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 4 Wonen bij

5 voorwoord Mensen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben recht op bepaalde producten en diensten. Voor mensen die 24 uur verblijven in een instelling staat dit beschreven in de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling die is uitgegeven door Zorginstituut Nederland (uitgave april 2014). Deze brochure is vrij algemeen en geeft niet op alle vragen antwoord. Om duidelijkheid te verschaffen aan alle cliënten van met een verblijfsindicatie in een zorgzwaartepakket (ZZP) geeft deze brochure Wie betaalt wat? uit. De informatie in deze brochure is samengesteld in samenwerking met de Centrale enraad van. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van producten en diensten die levert conform de regeling van de Wlz. Bij de verschillende producten en diensten wordt aangegeven, wie de kosten betaalt. Bij het samenstellen is de brochure van het Zorginstituut Nederland als leidraad genomen. De acht categorieën in deze brochure zijn verder uitgewerkt en vertaald naar. Hebt u vragen na het lezen van deze brochure? Neem contact op met de afdeling service via Het eerste gedeelte van de brochure bestaat uit een beschrijving van de genoemde categorieën. In het tweede gedeelte zijn alle producten en diensten overzichtelijk weergegeven. De volgende categorieën komen aan bod: appartement of kamer telefoon, tv, internet, energie en verzekering eten en drinken verzorging hulp buiten ontspanning en vakantie hulpmiddelen overige diensten. Wie betaalt wat? 5

6 appartement of kamer Inrichting Gezamenlijke ruimtes en tuin zorgt voor de inrichting van de woonkamer, gemeenschappelijke keuken, badkamer en de tuin van een woonvoorziening. Appartement of kamer zorgt voor een basaal ingerichte kamer/appartement. De inrichting bestaat uit vloerbedekking, gordijnen en eenvoudig meubilair. Een tafel, een stoel, een kast en lampen. Maar ook een bed, matras, beddengoed en handdoeken. betaalt de kosten van deze inrichting. De cliënt mag zijn of haar appartement of kamer ook geheel of gedeeltelijk zelf inrichten. De kosten van die inrichting zijn dan voor rekening van de cliënt. Als de cliënt ervoor kiest de kamer zelf in te richten kan eisen stellen met betrekking tot de (brand)veiligheid. Als volgens bepaalde inventaris aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld een seniorenbed of een hoog-laagbed, dan betaalt hiervan de kosten. Linnenpakket zorgt voor standaard beddengoed, badkamer- en keukendoeken. Wil de cliënt ander beddengoed, dan is dit voor eigen rekening. Schoonmaak zorgt voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, het meubilair en het appartement of de kamer van de cliënt. vraagt cliënten die dit kunnen, hierbij mee te helpen. De individuele afspraken hierover worden opgenomen in het Ondersteuningsplan. gaat uit van een standaardpakket van schoonmaken. Als het schoonmaken van de kamer of het appartement lastig is of extra tijd in beslag neemt door grote hoeveelheden siervoorwerpen, huisdieren of een volgebouwde kamer dan worden extra werkzaamheden doorberekend aan de cliënt. De werkzaamheden kunnen ook door iemand uit het netwerk van de cliënt gedaan worden. Alarm zorgt voor alarm in het appartement of op de kamer als dat uit oogpunt van veiligheid of goede zorgverlening nodig is en betaalt ook de kosten hiervan. De noodzaak moet geïndiceerd zijn door een arts of gedragsdeskundige van en opgenomen in het Ondersteuningsplan van de cliënt. Als er geen noodzaak is en de cliënt wil toch persoonlijk alarm dan betaalt de cliënt dit zelf. Aanschaf gebeurt in overleg met. 6 Wonen bij

7 Verhuizen Bij verhuizing van cliënten wordt ondersteuning door familie of vrienden gestimuleerd en op prijs gesteld. De cliënt is bij verhuizing verplicht al zijn eigendommen mee te nemen, er mag niets achterblijven. Gebeurt dit toch, dan komen de kosten voor het afvoeren van de spullen voor rekening van de cliënt. De teamleider van een locatie controleert bij vertrek of de cliënt aan de verplichtingen heeft voldaan. Verhuizen op verzoek van Verhuizingen op verzoek van zijn bijvoorbeeld verhuizingen in afwachting van nieuwbouw of verhuizing naar een andere kamer, omdat een andere indeling beter vindt. Bij deze verhuizingen komen de kosten voor rekening van. Als een cliënt op verzoek van verhuist, krijgt hij een vergoeding voor vloerbedekking en gordijnen, als hiervoor opnieuw kosten gemaakt moeten worden. Als in de nieuwe woonruimte geschikte vloerbedekking en gordijnen aanwezig zijn, gelden deze als vergoeding. neemt hierover de beslissing. eigendom is van, wordt met de cliënt afgesproken of bed, kast en stoel meegaan of dat de cliënt nieuw meubilair aanschaft. Herstelwerkzaamheden bij vertrek zorgt ervoor dat het appartement of de kamer er netjes uitziet als de cliënt er komt wonen. Van cliënten wordt verwacht dat zij netjes omgaan met de privéruimten en dat zij bij vertrek de ruimten in de oorspronkelijke staat terugbrengen (geldt niet voor de normale slijtage). Is dit niet het geval en zijn herstelwerkzaamheden nodig, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt. Verhuizen op verzoek van de cliënt Als de cliënt zelf wil verhuizen naar een andere woning binnen, een andere zorginstelling of naar huis, dan betaalt de cliënt de kosten van de verhuizing. Ondersteuning door familie of vrienden bij het inpakken van spullen en bij het inrichten van de nieuwe woonplek wordt op prijs gesteld. Is hulp uit het netwerk niet mogelijk dan wordt gekeken of inzet van vrijwilligers een optie is. Ook het inschakelen van een verhuisbedrijf is een mogelijkheid. Als het meubilair dat de cliënt gebruikt Wie betaalt wat? 7

8 telefoon, tv, internet, energie en verzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) Een cliënt kan op grond van de wet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hij toebrengt aan anderen. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor cliënten met de indicatie verblijf. Als de cliënt op eigen titel een verzekering heeft afgesloten, gaat deze verzekering bij schade voor. Aansluiting zorgt voor de aansluitvoorzieningen van telefoon, tv, internet in zowel algemene ruimten als privéruimten van cliënten en betaalt hiervan de kosten. In 2015 komen gefaseerd aansluitingen beschikbaar op basis waarvan de cliënt een individueel abonnement met Ziggo kan afsluiten voor telefoon, televisie en internet. En een keuze heeft met betrekking tot aanbod en tarief. De cliënt betaalt de kosten op basis van het tarief Ziggo. Abonnement Telefoon Als cliënten in hun privéruimte een aansluiting voor telefoon hebben en daar met een eigen vaste telefoon willen bellen, kunnen zij de aansluiting in gebruik laten stellen bij een provider. Zij betalen dan zelf de kosten voor het in gebruik stellen, het abonnement en de gesprekken. Als de cliënt regelmatig lange gesprekken voert met het buitenland met de gemeenschappelijke telefoon worden deze gesprekskosten aan de cliënt doorberekend. Hierover worden afspraken gemaakt met de cliënt. Televisie De cliënt betaalt een bijdrage in de kosten voor het gebruik van de tv-aansluiting in zijn privéruimte. Extra diensten regelt de cliënt zelf met de provider, hiervan betaalt de cliënt alle kosten. Internet Kosten voor abonnement en gebruik van internet in privéruimte betaalt de cliënt zelf. Verzekering Inboedelverzekering heeft een inboedelverzekering afgesloten voor de cliënten. Deze inboedelverzekering is van toepassing voor cliënten met de indicatie verblijf. De inboedeldekking is alleen van toepassing binnenshuis. Als de cliënt op eigen titel een inboedelverzekering heeft afgesloten, gaat deze bij schade voor. Reis- en annuleringsverzekering Bij boeking van een vakantiereis georganiseerd door, wordt een reisverzekering en annuleringsverzekering afgesloten. Dit gebeurt in de praktijk vaak collectief waarna de kosten per cliënt worden doorberekend. 8 Wonen bij

9 Uitvaartverzekering De kosten die gemaakt worden voor de uitvaart van cliënten worden niet vergoed door de Wlz. adviseert cliënten dan ook hiervoor een verzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt door de cliënt zelf betaald. Zorgverzekering Iedere cliënt is wettelijk verplicht zich voor ziektekosten te verzekeren. Indien een cliënt dit wenst kan hij/zij naast de basisverzekering een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt zelf. Energiekosten betaalt de kosten voor gas, water en elektriciteit voor cliënten met de indicatie verblijf. Ook de kosten voor het opladen van hulpmiddelen zijn voor rekening van. Wie betaalt wat? 9

10 eten en drinken Standaard maaltijdverstrekking Broodmaaltijden Diverse broodsoorten Zoet, vlees-, kaasbeleg Warme maaltijd Soep Aardappelen, rijst of meelproducten Groenten Vlees of vis Nagerecht Fruit Twee stuks fruit, deel uitmakend van de maaltijd of als tussendoortje. Dranken Koffie en thee Melk en melkproducten Twee glazen frisdrank zorgt voor de voeding van cliënten met een verblijfsindicatie. Uitgangspunt is dat de voeding voldoet aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum en eventuele adviezen van een diëtiste. De gebruikelijke dagelijkse voeding bestaat uit twee broodmaaltijden, een warme maaltijd, voldoende drinken, fruit en tussendoortjes. Als de cliënt naast de gebruikelijke voeding ander of extra eten en drinken wil zoals snoep, snacks of alcoholische dranken dan betaalt de cliënt dit zelf. In de meeste voorzieningen van worden de dagelijkse maaltijden ter plekke bereid. kan ook besluiten niet zelf voor de maaltijd te zorgen maar deze te laten bezorgen of te gaan uit eten. Als het initiatief hiertoe bij ligt, komen ook de kosten hiervan voor rekening van. Als het initiatief vanuit of namens de cliënt komt, betaalt de cliënt zelf. Tussendoortjes Twee tussendoortjes Dieet zorgt voor dieetvoeding als een arts dat medisch noodzakelijk vindt. Dit geldt ook voor medisch noodzakelijke dieetproducten, voor zover deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Persoonlijke wensen Als de cliënt op basis van geloof of levensovertuiging persoonlijke wensen heeft met betrekking tot voeding, bijvoorbeeld halal of vegetarische voeding, dan respecteert deze wens. en overleggen op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven. 10 Wonen bij

11 verzorging Haarverzorging Als de cliënt dit niet zelf kan, zorgt voor de dagelijkse persoonlijke verzorging zoals haren wassen, drogen en kammen. Haren knippen en andere kappersbehandelingen zijn voor rekening van de cliënt. Voetverzorging zorgt voor het knippen van teennagels bij cliënten die dat als gevolg van ziekte, handicap of ouderdom niet zelf kunnen. Voetverzorging die behoort tot de geneeskundige zorg, zoals voetzorg voor diabetespatiënten, valt onder de zorgverzekering. Voetverzorging die niets te maken heeft met de handicap, ziekte of ouderdom, behoort niet tot de AWBZ en komt voor rekening van de cliënt. Bijvoorbeeld het weghalen van eelt en likdoorns, voetmassage en het lakken van nagels. Verzorgingsproducten Algemene verzorgingsproducten zoals doucheschuim, zeep, deodorant, scheerspullen, tandpasta en tandenborstel betaalt de cliënt zelf. Verzorgingsproducten die met de zorg te maken hebben, zoals latex handschoenen en natte doekjes worden betaald door, evenals hulpmiddelen zoals incontinentiematerialen of matrasbeschermers, indien sprake is van de indicatie verblijf en behandeling. Kleding De cliënt betaalt zijn eigen kleding. Alle persoonlijke kleding, linnen- en beddengoed moet gelabeld zijn voor herkenbaarheid. Het labelen van de kleding is voor rekening van de cliënt, evenals herstelkosten van kleding. Aanschaf en reparatie van noodzakelijke speciale kleding, bijvoorbeeld van scheurvrije stof, komen voor rekening van. Dit geldt alleen als de huisarts of gedragsdeskundige van hiervoor een indicatie heeft afgegeven en de cliënt verblijft op een locatie met toelating voor verblijf met behandeling. Deze kleding blijft eigendom van. Werkkleding verstrekt aan de cliënt die bij werkt of dagbesteding heeft, werkkleding, indien deze voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij tuin- en boerderijactiviteiten, keramiek, hout, bakkerij, catering en sommige vormen van industrieel werk. Het wassen van deze kleding betaalt. beoordeelt of aanschaf en vervanging noodzakelijk is. De werkkleding blijft eigendom van. Schoenen De cliënt betaalt de aanschaf en het onderhoud van schoenen. De cliënt kan bij een vergoeding vragen voor de aanschaf van orthopedische schoenen. Deze vergoeding wordt betaald vanuit de AWBZ indien de arts van hiervoor een indicatie heeft afgegeven. Bij niet-handicapgerelateerde aandoeningen kan de cliënt de kosten mogelijk verhalen op de eigen ziektekostenverzekering. Wassen, drogen, strijken en labelen Kleding De kosten voor het wassen, drogen, strijken, stomen en labelen van persoonsgebonden boven- en onderkleding zijn voor rekening van de cliënt. Indien de kleding als gevolg van de aandoening of handicap extra vaak gewassen moet worden, zijn de kosten van het extra wassen voor. Beddengoed en handdoeken De kosten voor het wassen, drogen, strijken en labelen van beddengoed, handdoeken en washandjes van zijn voor rekening van. Bij gebruik van eigen beddengoed en handdoeken betaalt de cliënt zelf de waskosten. Wie betaalt wat? 11

12 hulp buiten Begeleiding naar arts, therapeut of specialist zorgt voor de begeleiding van de cliënt naar een huisarts, tandarts, therapeut, specialist en ziekenhuis als de cliënt dit vanwege zijn beperking niet zelfstandig kan. probeert mensen uit het eigen netwerk van de cliënt hier zoveel mogelijk bij te betrekken en stimuleert en waardeert het als deze mensen de begeleiding voor hun rekening nemen. en met een indicatie verblijf en behandeling kunnen gebruik maken van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), huisarts of tandarts van. Begeleiding naar en tijdens sociale activiteiten zorgt voor de begeleiding van de cliënt bij het kopen van kleding, bezoek aan kapper of pedicure als de cliënt dit vanwege zijn beperking niet zelfstandig kan. is niet verplicht begeleiding naar sociale activiteiten te verzorgen. Als de begeleiding naar de sociale activiteit mogelijk is binnen de reguliere personeelsbezetting, zorgt voor de begeleiding. De extra kosten zoals meeruren of toeslagen voor overwerk en onregelmatige dienst, komen voor rekening van de cliënt. Als de cliënt begeleid kan worden door mensen uit het eigen netwerk of door vrijwilligers, heeft dat de voorkeur. De teamleider bepaalt per situatie wat mogelijk is en neemt hierover een besluit. Vervoer naar arts of specialist Als de cliënt een bezoek brengt aan de huisarts of de Arts Verstandelijk Gehandicapten betaalt het vervoer van cliënt en begeleider als de cliënt de indicatie verblijf met behandeling heeft. In alle andere gevallen van medisch vervoer komen de kosten voor rekening van de cliënt, dit geldt ook voor de vervoerskosten van de begeleiding. Vervoer kan met openbaar vervoer, combi-tax (als cliënt een vervoerspas heeft via de Wmo), particuliere taxi of meerijden met groepsleiding of familie. Sommige vervoerskosten kunnen door de cliënt bij de eigen zorgverzekeraar worden gedeclareerd. In sommige gevallen kan de cliënt een beroep doen op de zorgverzekeraar in het kader van de regeling Zittend Ziekenvervoer. De regeling Zittend Ziekenvervoer van de zorgverzekeraar Noodzakelijk vervoer per ambulance wordt door de zorgverzekeraar van de cliënt vergoed. De cliënt betaalt de kosten voor het zittend ziekenvervoer naar specialisten die niet onder behandeling vanuit de AWBZ vallen. Een vergoeding voor zittend ziekenvervoer (naar specialist of ziekenhuis) kan jaarlijks aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. Volgens deze regeling kunnen cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding als een van de volgende zaken van toepassing is: nierdialyse behandeling met radiotherapie (bestraling) of chemotherapie rolstoelafhankelijkheid beperking gezichtsvermogen langdurige ziekte of medische aandoening (niet zijnde verstandelijke handicap). Een en ander te beoordelen door de medisch adviseur van de zorgverzekeraar. Vervoer naar dagbesteding Vervoersbewegingen naar en vanuit dagbesteding zijn aan regels gebonden. In het kort komt het er op neer, dat als er een indicatie is voor vervoer, de cliënt wordt vervoerd naar en vanuit de dichtstbijzijnde passende locatie, op reguliere tijden zodat collectief vervoer mogelijk is. De uitvoering van het vervoer wordt door uitbesteed aan een extern bedrijf. Vervoer naar sociale activiteiten Onder sociaal vervoer valt al het vervoer dat geen woon-werkvervoer genoemd kan worden. Bijvoorbeeld vervoer van een cliënt in verband met bezoek aan familie, vrienden, sportclub, of bioscoop. De kosten voor dit vervoer worden door de cliënt betaald. 12 Wonen bij

13 ontspanning en vakantie Ontspanning en vrije tijd zorgt voor ontspanning die aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt. Het volgende onderscheid kan worden gemaakt: Activiteiten die door worden georganiseerd en waaraan de cliënt zonder kosten kan deelnemen. Activiteiten die door worden georganiseerd en waaraan de cliënt vrijwillig en tegen betaling kan deelnemen. Activiteiten waarvan de kosten geheel voor rekening zijn van de cliënt, zoals contributie van een club of vereniging, sporten en sportkleding, materialen en vervoer. Vakanties en uitstapjes kan voor cliënten vakanties organiseren, maar is dit niet verplicht. De kosten van de vakantie zoals logies, verblijf, vervoer en uitstapjes betaalt de cliënt zelf. Als medewerkers of vrijwilligers van de cliënt tijdens de vakantie begeleiden, zijn ook hun reis- en verblijfkosten voor rekening van de cliënt. Wie betaalt wat? 13

14 hulpmiddelen Incontinentiematerialen, verpleegkundige materialen en hulpmiddelen zorgt voor hulpmiddelen voor algemeen gebruik die nodig zijn om goede zorg te kunnen leveren en voor hulpmiddelen die bedoeld zijn om het werk van medewerkers minder belastend te maken. Hulpmiddelen die uitsluitend door één cliënt kunnen worden gebruikt, zoals incontinentiemateriaal, komen voor rekening van als er sprake is van de indicatie verblijf met behandeling. Hulpmiddelen op maat Er zijn hulpmiddelen die op maat gemaakt worden voor een cliënt en er zijn hulpmiddelen die maar door één cliënt gebruikt kunnen worden. Als deze hulpmiddelen noodzakelijk zijn vanwege de handicap of aandoening en de cliënt heeft de indicatie verblijf met behandeling dan worden deze hulpmiddelen door betaald. Zijn de hulpmiddelen niet gerelateerd aan de handicap dan betaalt de cliënt de kosten zelf. Mogelijk kunnen de kosten in dat geval worden verhaald op een door de cliënt zelf afgesloten aanvullende zorgverzekering. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt. 14 Wonen bij

15 overige diensten Administratiekosten De cliënt is verantwoordelijk voor het beheer van eigen gelden en de daarbij horende financiële administratie. De cliënt kan de administratie en het beheer van zijn inkomen, gelden en goederen tegen vergoeding overdragen aan Stichting Beschermingsbewind Heel (SBH). Dit is een zelfstandige stichting die los staat van en geen winstoogmerk heeft. SBH kan op verzoek van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger de financiële zaken van een cliënt regelen. Voor meer informatie hierover kan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger contact opnemen met SBH: telefoon of Administratiekosten die gemaakt worden met betrekking tot de door te leveren zorg in het kader van de AWBZ worden door betaald. Alle andere administratiekosten worden door de cliënt betaald. Geestelijke verzorging en kunnen een beroep doen op Geestelijke verzorging van. verleent Geestelijke verzorging die zoveel mogelijk aansluit bij het geloof of de levensovertuiging van de cliënt. Laatste zorg na overlijden Als een cliënt overlijdt, zorgt ervoor dat een arts komt schouwen. Als het nodig is zorgt voor het klaarmaken en tijdelijk koelen van het lichaam. De kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van. Alle kosten die daarna gemaakt worden, zijn voor rekening van de nabestaanden of worden betaald uit de uitvaartverzekering van de overleden cliënt. Op verzoek van de nabestaanden kan bepaalde zaken rondom het overlijden verzorgen. Bijvoorbeeld een avondwake, een afscheidsviering, begrafenis of crematie. Dit gebeurt in nauw overleg met de nabestaanden. brengt hiervoor kosten in rekening bij de nabestaanden. maakt afspraken met de familie over het ophalen van de persoonlijke eigendommen van de overleden cliënt. Het appartement of de kamer van de cliënt dient een week na de begrafenis of crematie leeggeruimd te zijn. Wie betaalt wat? 15

16 In het overzicht staat wie de kosten betaalt van de verschillende producten en diensten. Deze kosten worden door betaald vanuit de Wlz. Client De cliënt betaalt zelf. Client* * Mogelijkheid voor de cliënt om de kosten te verhalen op een verzekering die hij/zij eventueel zelf heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering, uitvaart- of andere verzekering. VB + BH Alleen van toepassing op cliënten met de indicatie verblijf en behandeling. VB Alleen van toepassing op cliënten met de indicatie verblijf. Minderjarig Bij cliënten jonger dan 18 jaar, zijn de ouders verantwoordelijk voor de financiën. 16 Wonen bij

17 overzicht van producten en diensten appartement of kamer 18 telefoon, tv, internet, energie en verzekering 19 eten en drinken 20 verzorging 21 hulp buiten 22 ontspanning en vakantie 23 hulpmiddelen 24 overige diensten 25 Wie betaalt wat? 17

18 appartement of kamer product/dienst wie betaalt? Inrichten woning en tuin Inrichten gezamenlijke ruimtes en tuin Inrichting appartement of kamer Installeren, repareren of ophangen van persoonlijke eigendommen door op verzoek van de cliënt Installeren of ophangen van persoonlijke eigendommen door als niet is toegestaan dat de cliënt dit zelf doet Gezamenlijke ruimtes, verplichte inventaris Standaard linnenpakket Aanpassingen in een appartement of kamer Noodzakelijk vanwege ziekte of aandoening Schoonmaak van een appartement of kamer Schoonmaak in algemene en gemeenschappelijke ruimten Schoonmaak appartement of kamer van cliënt Extra werkzaamheden als gevolg van bovenmatige schoonmaak in het appartement of de kamer van de cliënt Alarm Centrale voorziening in kader van nachtzorg Persoonsgebonden alarm op medische indicatie opgenomen in Persoonlijk Plan Persoonsgebonden uitluistersysteem opgenomen in Persoonlijk Plan Persoonlijk alarm op eigen verzoek Verhuizing Naar bij aanvang ondersteuning Binnen op verzoek van Op eigen verzoek cliënt Herstelwerkzaamheden appartement of kamer Standaard werkzaamheden bij vertrek cliënt Herstelwerkzaamheden als cliënt appartement of kamer niet in oorspronkelijke staat achterlaat 18 Wonen bij

19 telefoon, tv, internet, energie en verzekering product/dienst wie betaalt? Aansluitingen Aansluitvoorzieningen voor telefoon, tv, internet in zowel algemene ruimten als privéruimten van cliënten Abonnementen tv en internet Abonnement voor algemeen gebruik Abonnement voor individueel gebruik Telefoon Regelmatig voeren van lange gesprekken met het buitenland met de gemeenschappelijke telefoon Telefoon op eigen kamer of mobiel: in gebruik stellen aansluiting, aanschaf toestel, abonnement en gesprekskosten Telefoonverbinding met cliënt in het kader van de veiligheid, opgenomen in Persoonlijk Plan Apparatuur voor telefonie, televisie en internet Aanschaf en/of reparatie van apparatuur voor algemeen gebruik in algemene ruimten Aanschaf en/of reparatie van apparatuur voor privégebruik door de cliënt Verzekeringen Eigendommen van Inboedelverzekering cliënten Geld, geldswaardig papier, kostbaarheden en bijzondere bezittingen van de cliënt Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren voor cliënten met indicatie verblijf Zorgverzekering Basis Zorgverzekering Aanvullend Uitvaart, crematie of begrafenis Reis- en annuleringsverzekering Energiekosten Gas, water en elektriciteit, inclusief opladen scootmobiel en andere hulpmiddelen Wie betaalt wat? 19

20 eten en drinken product/dienst wie betaalt? Maaltijden Standaard maaltijdverstrekking Afwijkend van de standaard maaltijden, versnaperingen en drankjes op vraag van de cliënt, ook tijdens uitstapjes, vakantie en uit eten Dieet Dieetvoeding en dieetproducten op medisch advies, voor zover deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed Dieetvoeding zonder medische indicatie 20 Wonen bij

21 verzorging product/dienst wie betaalt? Haarverzorging Haren wassen, drogen en kammen als cliënt dit niet zelf kan Haren knippen en extra behandelingen door de kapper Voetverzorging VB + BH VB Handicap gerelateerd * Niet-handicap gerelateerd * * Verzorgingsproducten VB + BH VB Algemene verzorgingsproducten voor persoonlijk gebruik Speciale verzorgingsproducten voor persoonlijk gebruik op medische indicatie Verzorgingsproducten voor algemeen gebruik Kleding VB + BH VB Aanschaf en herstel persoonlijke boven- en onderkleding Aanschaf en herstel speciale boven- en onderkleding op medische indicatie Labelen boven- en onderkleding Werkkleding Werkkleding en werkschoenen / veiligheidsmiddelen indien voorgeschreven door Schoenen VB + BH VB Aanschaf en reparatie schoenen Aanschaf en reparatie orthopedische schoenen, handicap gerelateerd * Aanschaf en reparatie orthopedische schoenen, niet-handicap gerelateerd * * Wassen, drogen, strijken, stomen en labelen van kleding Persoonlijke boven- en onderkleding Chemische reiniging van boven- en onderkleding Extra vaak wassen van kleding als gevolg van de aandoening of handicap Speciale kleding voor de cliënt, die eigendom is van, bijvoorbeeld scheurpakken Wassen, drogen, strijken en labelen van beddengoed en handdoeken Linnen- en beddengoed van Linnengoed voor huishoudelijk gebruik in algemene ruimten Linnen- en beddengoed van de cliënt * Mogelijkheid voor de cliënt om de kosten te verhalen op een verzekering die hij/zij eventueel zelf heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering, uitvaart- of andere verzekering. Wie betaalt wat? 21

22 hulp buiten product/dienst wie betaalt? Begeleiding van de cliënt naar arts, therapeut of specialist Begeleiding naar AVG, huisarts, tandarts, therapeut Begeleiding naar specialistisch arts in een ziekenhuis Begeleiding van de cliënt naar en tijdens sociale activiteiten Begeleiding bij kopen van kleding, bezoek aan kapper of pedicure Begeleiding tijdens vakantie Begeleiding tijdens dagtochten of activiteiten op eigen initiatief Bij bezoek aan familie, vrienden of kennissen, thuis of in het ziekenhuis, bezoek aan mortuarium Vervoer VB + BH VB Vervoer cliënt en begeleider bij consult huisarts, AVG binnen de AWBZ-zorg Vervoer cliënt naar ziekenhuis of medisch specialist niet binnen de AWBZ-zorg * * Vervoer begeleider bij consult van cliënt in ziekenhuis of bij medisch specialist Vervoer begeleider bij bezoek van cliënt aan familie, vrienden of kennissen, thuis of in het ziekenhuis, bezoek aan mortuarium Vervoer naar dagbesteding Vervoer naar dagbesteding indien geïndiceerd en binnen budget Vervoer naar dagbesteding boven het individuele budget Vervoer naar sociale activiteiten Vervoer naar sociale activiteiten cliënt en eventuele begeleider * Mogelijkheid voor de cliënt om de kosten te verhalen op een verzekering die hij/zij eventueel zelf heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering, uitvaart- of andere verzekering. 22 Wonen bij

23 ontspanning en vakantie product/dienst wie betaalt? Ontspanning en vrije tijd Activiteiten voor cliënten georganiseerd door Activiteiten georganiseerd door waarvoor cliënt zich vrijwillig kan aanmelden Sporten, cursus, vereniging, clubs, activiteiten buiten Vakantie Op verzoek en initiatief cliënt Extra kosten bij vakantie Reiskosten Reiskosten van de cliënt bij vrije tijdsbesteding Reiskosten van begeleiders en vrijwilligers bij vrije tijdsactiviteiten of vakantie van cliënt Reis- en onkosten bij begeleiding van individuele activiteiten op verzoek van cliënt Verblijfkosten Verblijfkosten thuis of ergens anders buiten op verzoek van cliënt Verblijfkosten van cliënt en begeleider bij vakantie, uitstapje, recreatie of ontspanning op verzoek van cliënt Feest Op initiatief van cliënt, inclusief traktaties Vrijwilligers Reis- en onkosten bij begeleiding algemene activiteiten Reis- en onkosten bij begeleiding activiteiten op verzoek cliënt Verzekering Wie betaalt wat? 23

24 hulpmiddelen product/dienst wie betaalt? Hulpmiddelen Voor algemeen gebruik Noodzakelijk voor de ondersteuning van de cliënt Ter verlichting van het werk van de medewerkers Hulpmiddelen op maat VB + BH VB Handicap gerelateerd * Niet-handicap gerelateerd * * Onderhoud Algemene hulpmiddelen Individuele hulpmiddelen * Opladen elektrische hulpmiddelen Voor algemeen en individueel gebruik Rolstoel VB + BH VB Aanschaf en onderhoud rolstoel * Rolstoelkleding in aangepaste persoonlijke rolstoel Rollator Voor algemeen gebruik Voor privégebruik * Bril Aanschaf glazen en montuur Reparatie * * Hoorapparaat VB + BH VB Aanschaf, reparatie, nazorg en batterijen, indien handicap gerelateerd * Aanschaf, reparatie, nazorg en batterijen, niet-handicap gerelateerd * * Incontinentiemateriaal VB + BH VB Op indicatie van de huisarts * * Mogelijkheid voor de cliënt om de kosten te verhalen op een verzekering die hij/zij eventueel zelf heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een aanvullende ziektekostenverzekering, uitvaart- of andere verzekering. 24 Wonen bij

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur.

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur. VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW REIS In de voorwaarden van de REAAL Reisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

Nadere informatie