NTFU KWALITEITSSYSTEEM WIELERSPORTEVENEMENTEN. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NTFU KWALITEITSSYSTEEM WIELERSPORTEVENEMENTEN. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 1"

Transcriptie

1 NTFU KWALITEITSSYSTEEM WIELERSPORTEVENEMENTEN Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 1

2 Colofon NTFU Veiligheidshandboek Wielersport Versie Het NTFU Kwaliteitssysteem Wielersportevenement is samengesteld door: Leden van de Reglementen Commissie Leden van de Commissie Tochten en Kwaliteit Ben de Weerd, Sporttechnische zaken Medewerkers Uniebureau NTFU Nederlandse Toer Fiets Unie Postbus AH Veenendaal Landjuweel PH Veenendaal Telefoon Fax Internet Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 2

3 Inhoud Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen...4 Artikel 1 Algemeen...4 Artikel 2 Basisniveau...4 Organisatie... 4 Routebeschrijving... 4 Routebepijling... 5 Veiligheid... 5 Artikel 3 1 ster... 5 Algemeen... 5 Organisatie... 5 Routebepijling... 5 Service... 5 Veiligheid... 5 Artikel 4 2 sterren... 6 Algemeen... 6 Organisatie... 6 Routebepijling... 6 Service... 6 Veiligheid... 6 Artikel 5 3 sterren... 6 Artikel 6 Normen... 6 Artikel 7 Rapportage... 7 Artikel 8 Aanvraag... 7 Artikel 9 Handhaving... 8 Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 3

4 Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen Artikel 1 Algemeen 1.1 Het doel van het Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen (KWS) is het waarborgen van de kwaliteit van wielersportevenementen, die worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en geldt voor Vrije Tochten (VT), Meerdaagse Tochten (AMD en DMD), Groepstochten (GT) en MTB-tochten (MT). 1.2 Dit KWS is ten uitvoering van artikel 5.1 van het Wielersport Reglement (WSR). 1.3 Om de kwaliteit van deze wielersportevenementen te bewaken worden er, al dan niet aangekondigde, onderzoeken gehouden door kwaliteitsadviseurs/rapporteurs, aangewezen door de Commissie Tochten & Kwaliteit (CT&K). Artikel 2 Basisniveau Organisatie 2.1 De NTFU-vlag wordt bij de startplaats zichtbaar opgehangen. 2.2 De organisatie registreert de deelnemer. 2.3 De deelnemer wordt in het bezit gesteld van het alarmnummer van de organisatie. 2.4 De sluitingstijd van de controle/pauze/verzorgingsposten en de finishplaats (sluitingstijd eindcontrole) is x uren na de laatste vertrektijd van de betreffende afstand, volgens de formule: x = (afstand: 25) + 1 uur (VT) en x = (afstand: 15) + 1 uur (AMD, DMD, MT). Routebeschrijving 2.5 De organisatie verstrekt de deelnemer aan een wielersportevenement op de weg een routebeschrijving/routekaart, ongeacht of de route gemarkeerd is met pijlen. 2.6 Indien de route niet is uitgepijld, wordt de deelnemer in het bezit gesteld van de benodigde afkortingen: DWV = doorgaande weg volgen EW = einde weg FP = fietspad GOI = gaat over in KNP = knooppunt nummer KR = kruising LA = linksaf LAH = links aanhouden OVW = overweg PNB = plaatsnaambord Ps Ri x = paddenstoel richting x (eventueel met nummer) RA = rechtsaf RAH = rechts aanhoudt RD = rechtdoor Ri x = richting x ROT = rotonde SPL = splitsing VKL = verkeerslichten VRW = voorrangsweg Y Ri x = wegwijzer richting x (eventueel met nummer) YF Ri x = fietswegwijzer richting x (eventueel met nummer) 2.7 Bij een MT is een plattegrond van de route aanwezig op de startplaats. 2.8 Plaatsnamen/herkenningspunten op de route worden vermeld. 2.9 Namen en/of adressen van controle/pauze/verzorgingsposten worden vermeld. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 4

5 2.10 Bij iedere plaatsnaam en/of controle/pauze/verzorgingspost wordt het aantal verreden kilometers vermeld De plaatsen waar de route zich splitst in verschillende afstanden worden vermeld De openings- en sluitingstijden van de controle/pauze/verzorgingsposten en de sluitingstijd van de finishplaats worden vermeld. Routebepijling 2.13 Bij een MT wordt de route gemarkeerd met linten en/of pijlen, tenzij de weg- en/of terreinbeheerder anders voorschrijft De afmeting van een pijl is minimaal 20 x 10 cm en van een lint minimaal 40 x 5 cm Bij een MT is een lint en/of pijl zichtbaar aanwezig op de startplaats. Veiligheid 2.16 De organisatie attendeert de deelnemer op veiligheidsaspecten en noodmaatregelen De organisatie wijst de deelnemers op de voor dat wielersportevenement geldende gedragscode. Artikel 3 1 ster Algemeen 3.1 De organisatie heeft een voldoende gescoord voor artikel 2. Organisatie 3.2 De organisatie draagt zorg voor een vlotte doorstroming bij de inschrijving. 3.3 De inschrijfgelden zijn duidelijk zichtbaar aangegeven. 3.4 Voor de deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven of gebruik maken van Scan & Go, is een aparte inschrijftafel beschikbaar. Routebepijling 3.5 De pijlen bij een VT/AMD/DMD, met afmetingen conform 2.14, staan zichtbaar geplaatst, bij voorkeur tussen 25 en 40 meter vóór de afslag/kruising en bij voorkeur aan de rechterzijde van de weg. Bij een MT worden de linten en/of pijlen bij voorkeur tussen 5 en 25 meter voor de afslag/kruising geplaatst. 3.6 De linten worden op de door de NTFU voorgeschreven wijze aangebracht. 3.7 De route van een MT wordt in zones verdeeld (max. 5 km), die met borden worden aangegeven. 3.8 Plaatsen waar de route zich splitst in verschillende afstanden, worden op circa 100 meter en tussen 25 en 40 meter vóór de splitsing, met borden aangegeven; bij een MT is dit op circa 5 meter voor de splitsing. 3.9 Na een routesplitsing staat tussen 20 en 100 meter een routebevestiging; bij een MT is dit tussen 10 en 50 meter. Service 3.10 In de directe omgeving van de startplaats is voldoende parkeergelegenheid De route tussen de parkeerplaats(en) en de inschrijving (heen en terug) wordt duidelijk aangegeven Bij de startplaats zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar. Veiligheid 3.13 De organisatie wijst de deelnemer op de noodzaak tot het dragen van een goedgekeurde valhelm Bij gevaarlijke situaties plaatst de organisatie waarschuwingstekens. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 5

6 Artikel 4 2 sterren Algemeen 4.1 De organisatie heeft een voldoende gescoord voor artikel 2 en 3. Organisatie 4.2 De controle/pauze/verzorgingsposten worden op circa 100 meter van te voren met borden aangegeven. 4.3 Een controlepost wordt bemand door duidelijk herkenbare controleurs van de organisatie. 4.4 Bij een MT is op de controle/pauze/verzorgingsposten materiaal ten behoeve van EHBO zichtbaar aanwezig. 4.5 Op de controle/pauze/verzorgingsposten zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar. 4.6 Op de startplaats is informatiemateriaal beschikbaar over de NTFU. Routebepijling 4.7 Na een richtingsverandering tijdens een VT of AMD/DMD staat tussen 20 en 100 meter een herhalingspijl. 4.8 Binnen 2 kilometer na de laatst gepasseerde pijl of routebevestiging staat, op wegen waar geen afslag hoeft te worden genomen, een herhalingspijl; bij een MT zijn om de circa 750 meter herhalingspijlen/linten geplaatst. Service 4.9 De organisatie beschikt over een voertuig waarmee bijstand kan worden verleend bij calamiteiten Bij de finishplaats, of in de onmiddellijke omgeving hiervan is douchegelegenheid aanwezig De organisatie biedt de deelnemers tijdens het wielersportevenement verzorging aan De organisatie van een MT zorgt voor afspuitmogelijkheden met voldoende druk. Veiligheid 4.13 De organisatie zet zo nodig verkeersregelaars in, als vermeld in het Veiligheidshandboek. Artikel 5 3 sterren 5.1 De organisatie heeft voldaan aan alle normen van artikel 2, 3 en 4 die betrekking hebben op het betreffende wielersportevenement. Artikel 6 Normen 6.1 In de kwaliteitsrapportage worden de normen (artikelen) met ja, nee of n.v.t. beoordeeld. 6.2 De organisatie moet voldoen aan artikel 3.2, 3.3 en 3.5 van het WSR. Daarnaast dient, als vermeld in de beoordelingstabel, een voldoende te worden gescoord op de rubrieken Algemeen, Organisatie, Routebeschrijving, Routebepijling, Service en Veiligheid, die betrekking hebben op het betreffende wielersportevenement. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 6

7 6.3 Beoordelingstabel: VT normen vereist DMD, AMD normen vereist GT normen vereist MT normen vereist WSR WSR Basisniveau Organisatie Routebeschrijving Routebepijling Service Veiligheid ster Algemeen Organisatie Routebeschrijving Routebepijling Service Veiligheid sterren Algemeen Organisatie Routebeschrijving Routebepijling Service Veiligheid sterren Organisatie Routebeschrijving Routebepijling Service Veiligheid Artikel 7 Rapportage 7.1 De CT&K wijst jaarlijks wielersportevenementen aan, waar de kwaliteit wordt beoordeeld. 7.2 De rapportage geschiedt door één of meer, door de CT&K aan te wijzen, kwaliteitsadviseurs/rapporteurs. 7.3 De betreffende organisatie ontvangt binnen vier weken bericht over de beoordeling. Indien de organisatie een afwijkende visie heeft op de beoordeling, kan zij dit binnen 14 dagen na dagtekening van dit bericht schriftelijk aan de CT&K laten weten. Artikel 8 Aanvraag 8.1 Voor het aanvragen van één of meer sterren dient de organisatie het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in bij de Commissie Tochten & Kwaliteit ( CT&K). Het indienen geschiedt samen met het opgeven van de tochten voor de NTFU-kalender in september/oktober. In uitzonderlijke gevallen kan dit tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement. 8.2 Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de CT&K de aanvraag in overleg met de organisatie. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 7

8 8.3 Na voorlopige toekenning van één of twee sterren wordt het wielersportevenement beoordeeld door één of meer kwaliteitsadviseurs/rapporteurs. 8.4 Naar aanleiding van de bevindingen van de kwaliteitsadviseur/rapporteur stelt de CT&K de organisatie schriftelijk in kennis van het definitief mogen voeren van één of meer sterren tot een volgende beoordeling. Artikel 9 Handhaving 9.1 Een organisatie die niet voldoet aan de gestelde eisen kan publicatie in de kalender worden ontzegd of de voor het evenement verleende sterren verliezen. 9.2 Een door de NTFU gegrond verklaarde klacht van de weg- of terreinbeheerder, kan leiden tot het ontzeggen van de toegekende ster(ren) voor het betreffende wielersportevenement of het evenement nog langer te organiseren. 9.3 De CT&K is bevoegd tot het uitvoeren van de bepalingen genoemd in artikel Op grond van de in artikel 9 genomen besluiten van de CT&K kan beroep worden ingesteld bij het Hoofdbestuur. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen 8

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam

Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Gemeente Brummen Afdeling Beheer - G. Boerdam Postbus 5 6970 AA BRUMMEN Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen, 30 december

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak

Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak Gemeente Veenendaal Veiligheid & Vergunningen S. Langerak Postbus 1100 3900 BC VEENENDAAL Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen,

Nadere informatie

Gemeente Rozendaal Cluster BBZ K.M. Schaap

Gemeente Rozendaal Cluster BBZ K.M. Schaap Gemeente Rozendaal Cluster BBZ K.M. Schaap Postbus 9106 6880 HH VELP Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 Bijlage: Routetekening 225 km Wageningen, 30 december

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB)

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Huishoudelijk reglement definitief. 03-11-2008. Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

FEBRUARI 2013 NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS. E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E-learning info KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE NIEUWE WERKWIJZE BIJ EVENEMENTEN MET VERKEERSREGELAARS FEBRUARI 2013 Nieuwe regeling Verkeersregelaars - 0 - INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2011

MOTORSPORT REGLEMENT 2011 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015

ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015 ERKENNINGSREGELING BOSAANNEMERS 2015 d.d. 30 april 2015 1 Voorwoord De oorsprong van de Erkenningsregeling Bosaannemers ligt bij de toenmalige Commissie Bosbouwambachten (nadien Commissie Vakwerk Bos en

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015)

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Laatst gewijzigd: 27 januari 2015 Algemeen 1. De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Gastouderbureau Vip (hierna te noemen GOB Vip), Adres Scheumergats 1, 6305 BM te Schin op Geul. Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer:

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Bende

Inspectierapport BSO de Bende Inspectierapport BSO de Bende Toezichthouder : Mirian Bongartz, GGD Noord- en Midden-Limburg Datum inspectiebezoek : 18 juni 2007 Inspectierapport BSO De Bende 18 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX);

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX); Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Psycholoog Mediator NIP Hoofdstuk I: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: aanvrager: een

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Reglement voor uitvoering van de Europese aanbesteding van standbywerkzaamheden voor bergingsbedrijven 0. Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011 2012

Nadere informatie