Alternatievenlijst. 8 eengezinswoningen type Albatros. 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil. Keijzershof. Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatievenlijst. 8 eengezinswoningen type Albatros. 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil. Keijzershof. Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp"

Transcriptie

1 Alternatievenlijst 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp

2 Pijnacker, 41 woningen plan Keijzershof deelplan Vogelwijk fase 1a - 33 ruime ééngezinswoningen & 8 ruime ééngezinswoningen - woningtype ALBATROS & BOSUIL Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft T F BTW nummer NL B01 Datum Behandeld door 18 oktober 2012 Afdeling kopersadvies Kenmerk Onderwerp Alternatievenlijst Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren wij u met de aankoop van uw woning. Wij hebben onze uiterste best gedaan om u een zo compleet mogelijke woning te leveren. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u in de afwerking en/of installatie enige wijzigingen wenst aan te brengen. Om u hiertoe de mogelijkheid te bieden hebben wij deze alternatievenlijst samengesteld. Tevens doen wij u de procedure voor het afhandelen van het meerwerk toekomen. Wij verzoeken u deze goed door te lezen. De afdeling kopersadvies van ons bedrijf is op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: (015) Wijzigingen van de indeling, de afwerking en/of installatie van uw woning, dient u te allen tijde schriftelijk door te geven. Bezoek bouw: Elke eerste vrijdagmiddag van de maand van 13:30 uur tot 15:30 uur is de uitvoerder op de bouw beschikbaar voor uw vragen. U dient zich vooraf altijd te melden bij de uitvoerder in de keet. Let op! Het is verboden zonder toestemming van de uitvoerder zich op de bouwplaats te begeven, anders dan voor het bereiken van de bouwkeet via de kortste weg vanaf de openbare weg. Voor eventuele schades en/of ongelukken als gevolg van het betreden van het bouwterrein kunnen wij geen verantwoording nemen. Tevens verwijzen wij u naar de koopaannemingsovereenkomst waarin vermeld staat dat het dragen van een veiligheids- helm en schoenen op de bouwplaats verplicht is. Bij aankomst op de bouwplaats ontvangt u van de uitvoerder een veiligheidshelm die u na afloop weer bij hem dient in te leveren. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat bezoekers die zich niet houden aan de veiligheidsmaatregelen de toegang tot de bouwplaats wordt ontzegd.

3 De procedure en voorwaarden A. Uiterlijk drie weken na aanvang van het heiwerk van het project dient de alternatievenlijst in ons bezit te zijn. Na dit tijdstip en/of indien u de woning gekocht heeft na genoemde periode, behouden wij ons het recht voor meerwerk, afhankelijk van de stand van het werk, al dan niet te accepteren en/of prijsverhogingen door te voeren. Dit staat dus los van het informatief invullen van de keuze van sanitair, tegelwerk en keukeninrichting (zie hiervoor punt B). B. Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn. C. Zo spoedig mogelijk nadat wij de bovengenoemde alternatievenlijst ontvangen hebben ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging van de door u opgegeven werkzaamheden. Zo spoedig mogelijk nadat wij van onze leveranciers de door u getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting hebben ontvangen, zullen wij ook deze wijzigingen bevestigen middels een opdrachtbevestiging. D. Bij niet tijdige verstrekking van de opdracht voor meerwerken kunnen er problemen ontstaan betreffende de leveringen van materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden, danwel de oplevering, hetgeen gevolgen kan hebben voor de meerwerkprijzen. E. Afhankelijk van de inhoud en/of het tijdstip waarop ze worden opgedragen kunnen meerwerken leiden tot verlenging van de bouwtijd, in de vorm van aanpassing van het aantal werkbare werkdagen. F. Voor de verrekening van het meerwerk is de termijnregeling van de WONINGBORG Garantie- en waarborgregeling van kracht. De regeling is als volgt: 1. bij opdracht wordt 25% gedeclareerd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. 2. de overige 75%, dat met de eind-opleveringstermijn wordt gedeclareerd, dient drie dagen voor oplevering van uw woning op onze bankrekening bijgeschreven te zijn, pas dan kan de sleuteluitgifte plaatsvinden. G. De in de alternatievenlijst genoemde meerwerkprijzen zijn incl. 21% BTW. De algemene voorwaarden van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg zijn van toepassing (eventuele BTW-wijzigingen worden doorberekend). H. Waar verwezen wordt naar de tekeningen, wordt bedoeld de tekeningen zoals opgenomen in de verkoopbrochure.

4 I. Diversen - Geringe kleurverschillen tussen effen tegels en decortegels kunnen niet uitgesloten worden. - Ook kleur - en structuurverschillen tussen sanitaironderdelen kunnen voorkomen. - Zijkanten van wandtegels zijn meestal niet verglaasd. - Als meerwerk worden geen wanden voorzien van spuitwerk. - Aansluitpunten ten behoeve van de keukenindeling (gas, water, riolering en elektra) zullen alleen worden aangepast ten behoeve van wijzigingen in de door ons geleverde en gemonteerde keuken via de door ons aangegeven keukenleverancier. - Wijzigingen in het sanitair zijn alleen mogelijk, indien het tegelwerk door ons voor de oplevering wordt aangebracht. Houdt u daarom rekening met de volgorde van de door u te tekenen offertes. Wij behouden ons het recht voor getekende offertes om bovenstaande redenen te accepteren en/of te annuleren. J. Garantieregeling Wijzigingen waarmee de koper zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, maken deel uit van het bouwplan. Zij vallen onder de toepasselijke Garantieregeling. Indien eventueel minderwerk overeengekomen wordt, wordt dit, na definitieve vaststelling en bevestiging, vastgelegd door middel van het formulier melding minderwerk. Dit formulier dient u binnen 7 dagen na ontvangst ondertekend aan ons te retourneren. Na verloop van tijd ontvangt u van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg een aanhangsel op het waarborgcertificaat, waarop de minderwerkzaamheden alsmede gebreken en/of schaden en/of vervolgschaden en/of het niet voldoen aan de garantienormen ten gevolge van deze werkzaamheden worden uitgesloten van de WONINGBORG Garantie- en waarborgregeling 2010 van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg. Werkzaamheden die in eigen beheer door u worden verzorgd, kunnen uitsluitend na sleutelafgifte worden uitgevoerd en niet tijdens de bouw. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling. Dit geldt tevens voor een deel en/of de gehele garantie van de betreffende installateurs indien door uzelf aanpassingen op de installaties worden aangebracht.

5 K. In verband met werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd, wijzen wij u wellicht ten overvloede op de navolgende punten: - Bij keuze voor vloerverwarming als bijverwarming op de begane grond wordt thermisch verzinkte krimpwapening aangebracht en wordt de afwerkvloer met ca. 1 cm verhoogd. - Wanneer u na oplevering, op de door ons aangebrachte afwerkvloer, een harde tegelof kunststof vloer gaat aanbrengen, kan door de werking van de betonnen onderplaten scheurvorming optreden in de door u aangebrachte vloer. Zelfs bij toepassing van krimpwapening wordt er geen garantie gegeven op het niet scheuren van de vloer. De kans hierop wordt alleen verminderd. Wij adviseren u een dilatatieplan door uw leverancier te laten maken. - In verband met de vele mogelijkheden van vloerafwerking welke door u kunnen worden aangebracht adviseren wij u altijd de leverancier de vloer te laten aanbrengen, dan wel met zijn goedkeuring deze werkzaamheden door een ander te laten doen. Dit ter voorkoming van onnodige schades door ondeskundige toepassing en verwerking van vloeren. In het algemeen kan worden gesteld dat verlijming, van houten vloerafwerking, marmoleum en dergelijke op de zandcement afwerkvloer niet mogelijk is. - Voordat u vloerbedekking gaat aanbrengen zoals een laminaat, parket- of tegelvloer moet het vochtpercentage van de vloer altijd worden gecontroleerd. Bij een te hoog vochtpercentage kan bij het aanbrengen namelijk onthechting optreden waardoor de verwerking nadelig kan worden beïnvloed. - Indien u na oplevering een natuurstenen of houten vloerafwerking gaat toepassen, dient u rekening te houden met de hoogte van de dorpels ter plaatse van de toegangsdeuren en de ruimte onder de binnendeuren. Een natuurstenen vloer kan niet in de specie worden gelegd, maar dient te worden verlijmd. L. De uitvoering van het door u opgedragen meerwerk zal worden uitgevoerd onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en/of de nutsbedrijven. M. Na de sluitingsdatum kunnen om logistieke en/of organisatorische redenen geen wijzigingen meer in behandeling worden genomen. N. De ruimte betiteling conform de verkoopdocumentatie blijft van kracht. O. Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van de alternatievenlijst ingevuld en ondertekend te retourneren aan: Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus AB DELFT

6 Opdrachtformulier Pijnacker, 41 woningen plan Keijzershof deelplan Vogelwijk fase 1a - 33 ruime ééngezinswoningen & 8 ruime ééngezinswoningen - woningtype ALBATROS & BOSUIL Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft T F BTW nummer NL B01 De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft hiermee opdracht aan Bouwfonds Ontwikkeling B.V. te Delft voor de uitvoering van het meer-/minderwerk zoals ingevuld op de hiernavolgende lijst. Ondergetekende: Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Totaal afbouw...,... incl. BTW Totaal loodgieterwerk...,... incl. BTW Totaal elektrawerk...,... incl. BTW Totaal centrale verwarming...,... incl. BTW Totaal voor een bedrag van...,... incl. BTW Datum:... Handtekening voor akkoord,... Let op, uiterlijk drie weken na aanvang heiwerk van het project dient uw alternatievenlijst in ons bezit te zijn.

7 SANITAIR Het standaard sanitair wordt uitgevoerd in wit (zie technische omschrijving). Wijzigingen c.q. uitbreidingen in het standaard sanitair zijn alleen mogelijk bij onze sanitairleverancier, te weten: Van Munster & Zn. B.V. Fruiteniersstraat 1a 3334 KA ZWIJNDRECHT (078) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken. Meerprijzen worden door de sanitairleverancier aan u opgegeven door middel van een offerte, waarbij eventueel vervallen standaard onderdelen en extra montage en/of bouwkundige werkzaamheden zullen worden verrekend. U bent niet verplicht om het sanitair aan te laten brengen. Indien u echter besluit om elders het sanitair te bestellen dan krijgt u het door ons ingekochte standaard sanitair ongewijzigd los geleverd in uw woning. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste sanitairleverancier werkt en wat de voordelen daarom voor u zijn. 1. Onze sanitairleverancier zorgt al jaren voor de levering van het sanitair. 2. Onze sanitairleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren van sanitair in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De sanitairleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen met betrekking tot het leveren en aanbrengen van het sanitair. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven sanitairleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze sanitairleverancier het standaard sanitair wijzigt, dan zal het standaard sanitair in de offerte worden verrekend.

8 Indien u besluit om geen sanitair te laten aanbrengen, dan dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u het sanitair bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kan het sanitair pas geplaatst en aangesloten worden nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van het standaard sanitair geldt dat alle leidingen op de standaard plaats worden afgedopt. Dit mede om discussies met diverse andere leveranciers, waar wij geen relatie en dus geen afspraken mee hebben, te voorkomen. Nadat de woning is opgeleverd dient u er zelf voor te zorgen dat het leidingwerk wordt aangepast. U dient zich te realiseren dat u achteraf voor hoge kosten kunt komen te staan voor het aanbrengen en/of verplaatsen van diverse leidingen, tevens dient u dan zelf mogelijk zorg te dragen voor het laten keuren van gas, water en elektriciteit. 3. De garantie op de water- en/of afvoerinstallatie vervalt indien na de oplevering door derden wijzigingen op de water- en/of afvoerinstallatie worden uitgevoerd. Indien één of meerdere waterpunten worden voorzien van een tapkraan in plaats van een afgemonteerd toestel is de kans aanwezig dat de installatie door het nutsbedrijf wordt afgekeurd en dus zonder watermeter wordt opgeleverd. De aanvraag van de watermeter met de daarbij behorende herkeuringskosten zijn voor uw eigen rekening. 4. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot het sanitair vervalt. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET SANITAIR, HET STANDAARD SANITAIR UITVOEREN IN WIT. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET SANITAIR. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

9 TEGELWERK Het standaard tegelwerk wordt uitgevoerd in wit/grijs (zie technische omschrijving), en is zonder meerprijs te wijzigen in crème/beige. Wijzigingen c.q. uitbreidingen in het standaard tegelwerk zijn alleen mogelijk bij onze tegelleverancier, te weten: Raab Karcher Staringlaan GC WADDINXVEEN (0182) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken. Meerprijzen voor wijzigingen worden door de tegelleverancier aan u opgegeven door middel van een offerte, waarbij eventueel vervallen standaard tegelwerk en/of extra aan te brengen tegelwerk zal worden verrekend. U bent niet verplicht om de tegels aan te laten brengen. Indien u echter besluit om elders tegels te bestellen dan krijgt u de standaard tegels ongewijzigd los geleverd in uw nieuwe woning. Een gevolg van het los leveren van de tegels is dat sanitair niet kan worden aangebracht en dus ook los geleverd zal worden. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste tegelleverancier werkt en wat de voordelen voor u zijn. 1. Onze tegelleverancier zorgt al jaren voor de levering van de tegels. 2. Onze tegelleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren van tegelwerk in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De tegelleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen met betrekking tot het leveren en aanbrengen van tegelwerk. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven tegelleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze tegelleverancier de tegels wijzigt, dan zullen de standaard tegels in de offerte worden verrekend.

10 Indien u besluit om geen tegels te laten aanbrengen, dan dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u het tegelwerk bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kunnen de tegels pas worden aangebracht nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van de standaard tegels geldt dat tevens het sanitair los geleverd moet worden. Voor het los leveren van het sanitair verwijzen wij u naar het onderdeel sanitair. 3. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot het tegelwerk vervalt. 4. De wanden en vloeren zijn geschikt voor het aanbrengen van het standaard tegelwerk. Andere wand- en/of vloertegels kunnen mogelijk niet direct worden aangebracht. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK, HET STANDAARD TEGELWERK UITVOEREN IN WIT/GRIJS. MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK, HET STANDAARD TEGELWERK UITVOEREN IN CRÈME/BEIGE. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

11 KEUKENINRICHTING De standaard keukeninrichting wordt uitgevoerd volgens tekening (zie technische omschrijving). Wijzigingen c.q. uitbreidingen van de standaard keuken zijn alleen mogelijk bij met onze keukenleverancier, te weten: KeukenVision B.V. Warmoezenierstraat ZP Naaldwijk (0174) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken en een keuken naar uw wensen samen te stellen. Meerprijzen worden door de keukenleverancier opgegeven, waarbij eventueel vervallen standaard onderdelen worden verrekend. Ook de meerprijzen voor extra aansluitingen c.q. wijzigingen van gas, water, riolering en elektra zullen door de keukenleverancier worden opgegeven, één en ander ter nadere goedkeuring van de installatie bedrijven en de aannemer. U bent niet verplicht om de standaard keukeninrichting te laten monteren. Indien u echter besluit om elders een keuken te bestellen dan krijgt u de standaard keuken ongewijzigd los geleverd in uw nieuwe woning. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Daarnaast is het niet mogelijk om in plaats van de standaard keuken bijvoorbeeld apparatuur en/of andere keukenonderdelen te kiezen. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste keukenleverancier werkt en wat de voordelen voor u zijn. 1. Onze keukenleverancier zorgt al jaren voor de levering van keukens. 2. Onze keukenleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren en monteren van keukens in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De keukenleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen voor het leveren en aanbrengen van de keukeninrichting. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven keukenleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze keukenleverancier de keuken wijzigt, dan zal de standaard keuken in de offerte worden verrekend.

12 Indien u besluit om geen keuken bij te laten plaatsen, dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u de keuken bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kan de keuken pas geplaatst en aangesloten worden nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van de standaard keuken geldt dat alle leidingen op de standaard plaats worden afgedopt. Dit mede om discussies met diverse andere leveranciers, waar wij geen relatie en dus geen afspraken mee hebben, te voorkomen. Nadat de woning is opgeleverd dient u er zelf voor te zorgen dat het leidingwerk wordt aangepast. U dient zich te realiseren dat u achteraf voor hoge kosten kunt komen te staan voor het aanbrengen en/of verplaatsen van diverse leidingen, tevens dient u dan zelf mogelijk zorg te dragen voor het laten keuren van gas, water en elektriciteit. 3. De garantie op de water- en/of afvoerinstallatie vervalt indien na de oplevering door derden wijzigingen op de water- en/of afvoerinstallatie worden uitgevoerd. Indien één of meerdere waterpunten worden voorzien van een tapkraan in plaats van een afgemonteerd toestel is de kans aanwezig dat de installatie door het nutsbedrijf wordt afgekeurd en dus zonder watermeter wordt opgeleverd. De aanvraag van de watermeter met de daarbij behorende herkeuringskosten zijn voor uw eigen rekening. 4. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot de keuken en de keukeninstallatie vervalt. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN DE STANDAARD KEUKENINRICHTING, DE STANDAARD KEUKENINRICHTING UITVOEREN IN WIT. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN DE KEUKENINRICHTING. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

13 Bouwfonds Ontwikkeling II BV Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon Fax BTW-nummer NL B01 ALTERNATIEVENLIJST Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : Pijnacker, 41 woningen, plan Keijershof deelplan Vogelwijk fase 1a, woningtype ALBATROS & BOSUIL Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 200 AFBOUW 230 Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de voorzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de achterzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van 2 stuks semi-voorzieningen in de dakelementen aan de zijgevel van de woning, ten behoeve van na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapellen conform tekeningen V03B, V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om dakkapellen te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B7. O 381,00... O 381,00... O 702,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

14 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 235 Het aanbrengen van een dakraam met isolerende beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, inclusief zelfregelend dakventilatierooster in het dakvlak boven het dakraam aan de voorzijde van de woning, inclusief het aanbrengen van een extra radiator, zodat een ruimtetemperatuur van 20 graden Celsius wordt gehaald, zoals aangegeven op tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van een dakraam met isolerende beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, inclusief zelfregelend dakventilatierooster in het dakvlak boven het dakraam aan de achterzijde van de woning, inclusief het verplaatsen en wijzigen van de radiator, zodat een ruimtetemperatuur van 20 graden Celsius wordt gehaald, zoals aangegeven op tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van 2 stuks dakramen met isolerende beglazing, afmetingen ca. 78 x 98 cm, in het dakvlak aan de zijgevel van de woning, zoals aangegeven op tekeningen V03B en V06B d.d De zolderruimte aan de achterzijde van de woning blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B Het aanbrengen van een dakdoorvoer op de zolder ten behoeve van een wasdroger (op standaard plaats). 250 De plinten van de begane grond los leveren (op handelslengten). 251 De plinten van de eerste verdieping los leveren (op handelslengten). 252 De plinten van de tweede verdieping (met uitzondering van het knieschot) los leveren (op handelslengten). O 2.093,00... O 1.859,00... O 1.586,00... O 315,00... O 0,00... O 0,00... O 0,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

15 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 253 De plinten van de gehele woning los leveren (op handelslengten). 260 Het laten vervallen van het behang in de woonkamer en de keuken. 262 Het laten vervallen van het behang in de hal, de trapopgang en overloop. O 0,00... O 0,00... O 0, Het laten vervallen van het behang in de slaapkamers. O 0, Het laten vervallen van het behang in de gehele woning. O 0,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

16 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 300 LOODGIETERSWERK 301 Het aanbrengen van een buitenkraan aan de voorgevel, voorzien van een gevelkom en een aftapmogelijkheid. 302 Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel, voorzien van een gevelkom en een aftapmogelijkheid. 320 Het aanbrengen van een duoblokcombinatie in de badkamer (kleur wit), zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt alleen voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6. De duoblokcombinatie is standaard in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer). 322 Het aanbrengen van (... stuks) wandclosetcombinatie(s) (kleur wit) in plaats van de duoblokcombinatie(s) in de toiletruimte op de begane grond en/of de badkamer, inclusief het aanbrengen van een tegelplateau met wandtegels volgens monster. Deze optie geldt voor woningtype A2, B2, A7 en B7 voor de toiletruimte op de begane grond en de badkamer. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6 voor de toiletruimte op de begane grond en in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer) voor de badkamer. 323 Het aanbrengen van een wandclosetcombinatie in de badkamer, inclusief het aanbrengen van een tegelplateau met wandtegels volgens monster. Eén en ander zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer). 327 Het aanbrengen van een plaatstalen ligbadcombinatie (afmetingen 170 x 75 cm, kleur wit), inclusief scheidingswand tot plafondhoogte met standaard wandtegels tot ca. 225 cm hoogte in de badkamer, zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B6. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 331 (Aanbrengen extra wastafelcombinatie). O 661,00... O 661,00... O 920,00... O 991,00... O 1.439,00... O 1.917,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

17 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 328 Het aanbrengen van een plaatstalen ligbadcombinatie (afmetingen 170 x 75 cm, kleur wit), inclusief scheidingswand tot plafondhoogte met standaard wandtegels tot plafondhoogte en striptegels in de badkamer, zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B7. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 331 (Aanbrengen extra wastafelcombinatie). 331 Het aanbrengen van een extra wastafelcombinatie in de badkamer (kleur wit), zoals aangegeven op verkooptekening, inclusief het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op de bestaande schakelaar. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 327 (Aanbrengen ligbadcombinatie). O 2.039,00... O 788,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

18 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 400 ELEKTRAWERK 401 Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op bestaande schakelaar in de woonkamer. 407 Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting, bestaande uit: een bedrade en niet afgemonteerde leiding met een grondkabel door de achtergevel (lengte grondkabel vanaf achtergevel ca. 5 meter) met een schakelaar in de woonkamer. De grondkabel wordt onder het maaiveld ter plaatse van de achtergevel opgerold ingegraven. 408 Het verlengen van de grondkabel ten behoeve van de tuinverlichting met eenheden van ca. 5 meter (...stuks). Dit item is alleen mogelijk in combinatie met item 407 (het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting). 411 Het aanbrengen van (... stuks) extra dubbele wandcontactdozen. 420 Het aanbrengen van (... stuks) extra wandlichtpunten (op ca. 200 cm boven de afgewerkte vloer) met een aparte schakelaar. 430 Het aanbrengen van (... stuks) extra loze leidingen (niet afgemonteerd) ten behoeve van het centraal antennesysteem. 431 Het aanbrengen van (... stuks) extra loze leidingen (niet afgemonteerd) ten behoeve van telecommunicatie. 440 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld onder item Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie. O 153,00... O 330,00... O 92,00... O 178,00... O 290,00... O 168,00... O 168,00... O 86,00... O 86,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

19 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 442 Het aanbrengen van een digitale versterker ten behoeve van het centraal antennesysteem in de meterkast, op de bestaande wandcontactdoos, ten gevolge van een uitbreiding tot meer dan 3 afgemonteerde leidingen. Deze versterker is tevens geschikt voor analoge aansluitingen ten behoeve van het centraal antenne systeem. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunnen wij bij de keuze voor het item 440 en bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, geen garantie verlenen op het signaal naar de diverse aansluitingen. 444 Het voorzien van (... stuks) afgemonteerde leidingen ten behoeve van telecommunicatie van een dubbele RJaansluiting (RJ-11 en RJ- 45). Waarbij het linker aansluitpunt bestemd is voor telecommunicatie en het rechter aansluitpunt bestemd is voor een computer en/of netwerk. De bedrading ten behoeve van telecommunicatie zal in de meterkast worden aangesloten, de bedrading ten behoeve van computer en/of netwerk zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een afgemonteerde leiding ten behoeve van telecommunicatie in de woonkamer. 445 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie met een enkele RJ-aansluiting (RJ-45). De bedrading zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een loze leiding ten behoeve van telecommunicatie. O 447,00... O 132,00... O 178,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

20 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 446 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie van een dubbele RJaansluiting (RJ-11 en RJ-45). Waarbij het linker aansluitpunt bestemd is voor telecommunicatie en het rechter aansluitpunt bestemd is voor een computer en/of netwerk. De bedrading ten behoeve van telecommunicatie zal in de meterkast worden aangesloten, de bedrading ten behoeve van een computer en/of netwerk zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een loze leiding ten behoeve van telecommunicatie. 451 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een elektrisch kooktoestel (1), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (2 x 16A) en een stekker, waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). Dit item is niet mogelijk in combinatie met item 452 (afmonteren loze leiding voor kooktoestel (3 x 16A). 452 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een elektrisch kooktoestel (1), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (3 x 16A) en een stekker, waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). Dit item is alleen mogelijk in combinatie met het verzwaren van de huisaansluiting (462). Dit item is niet mogelijk in combinatie met item 451 (afmonteren loze leiding voor kooktoestel (2 x 16A). 454 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een vaatwasser (2), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (16A), waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). 455 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een boiler (3), inclusief een wandcontactdoos op een aparte groep (16A), waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). O 224,00... O 407,00... O 498,00... O 239,00... O 239,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

21 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 460 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (3-fase) als gevolg van een uitbreiding van de meterkast, waarbij per 4 groepen 1 aardlekschakelaar gemonteerd dient te worden. 461 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (1-fase) als gevolg van een uitbreiding van de meterkast, waarbij per 4 groepen 1 aardlekschakelaar gemonteerd dient te worden. 462 Het verzwaren van de huisaansluiting van 1 x 35 naar 3 x 25 Ampère, met als uitgangspunt 40% belasting van het totale vermogen. Deze verzwaring is noodzakelijk bij een uitbreiding van de meterkast tot meer dan 9 groepen of bij keukenapparatuur met een vermogen van meer dan 7.38kW. De eventuele kosten van het energiebedrijf zijn niet inbegrepen. 470 Het verplaatsen van (... stuks) bestaande aansluitpunten, wandcontactdozen, schakelaars, kamerthermostaat, loze of afgemonteerde leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem of telecommunicatie. Plaats op tekening aangeven. 471 Het verlagen van (... stuks) wandcontactdozen tot ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer op de begane grond en/of eerste verdieping. O 432,00... O 285,00... O 630,00... O 86,00... O 41,00... Gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven. Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

22 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 500 CENTRALE VERWARMING 501 Het aanbrengen van vloerverwarming (als bijverwarming) in de woonkamer, keuken, hal/entree en toilet, bestaande uit: een vloerfolie, een groepsverdeler met VPE-c- SDslang, randisolatie, thermisch verzinkte krimpwapening en een enkele wandcontactdoos. Bij vloerverwarming als bijverwarming worden de in de basis gestelde radiatoren teruggeschroefd in vermogen en wordt minimaal één van deze radiatoren voorzien van een thermostaatkraan. De vloerverwarming heeft een capaciteit van 50% van het berekende vermogen. Om een goede regeling in alle vertrekken te garanderen, adviseren wij u, een weersafhankelijke regeling toe te passen zoals vermeld onder item 510. Ten aanzien van uw keuze voor vloerafwerking, verwijzen wij u naar punt K. van de procedure en voorwaarden in de alternatievenlijst. 502 Het aanbrengen van vloerverwarming (als bijverwarming) in de vergrote woonkamer, keuken, hal/entree en toilet, bestaande uit: een vloerfolie, een groepsverdeler met VPE-c-SD-slang, randisolatie, thermisch verzinkte krimpwapening en een enkele wandcontactdoos. Bij vloerverwarming als bijverwarming worden de in de basis gestelde radiatoren teruggeschroefd in vermogen en wordt minimaal één van deze radiatoren voorzien van een thermostaatkraan. De vloerverwarming heeft een capaciteit van 50% van het berekende vermogen. Om een goede regeling in alle vertrekken te garanderen, adviseren wij u, een weersafhankelijke regeling toe te passen zoals vermeld onder item 510. Ten aanzien van uw keuze voor vloerafwerking, verwijzen wij u naar punt K. van de procedure en voorwaarden in de alternatievenlijst. 508 Het aanbrengen van een regelbare vloerverwarming (als bijverwarming) in de badkamer, inclusief een enkele wandcontactdoos bij de verdeler, welke geplaatst zal worden bij de bestaande verdeler in slaapkamer 3. O 4.637,00... O 5.079,00... O 1.373,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

23 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 510 Het aanbrengen van een weersafhankelijke regelaar Cenvax 5000 Basic, in combinatie met vloerverwarming (item 501 of 502), bestaande uit: een bedieningspaneel in de woonkamer, een voedings- en schakeleenheid bij de vloerverwarmingsunit, een buitentemperatuuropnemer en een aanvoerwater temperatuuropnemer. Op alle radiatoren worden thermostaatkranen geplaatst en tussen de c.v.-aanvoer en de c.v. -retour komt een veerbelaste drukverschilregelaar. Deze weersafhankelijke regeling met de thermostaatkranen, biedt u de mogelijkheid om de ruimten die voorzien zijn van een radiator apart te regelen zoals vermeld in bijgaande folder. De vloerverwarmings aanvoerwater temperatuuropnemer is met een thermostaatknop handmatig in te stellen. 512 Het wijzigen van de Honeywell Vision, bestaande uit: het aanbrengen van een buiten temperatuuropnemer, op alle radiatoren een thermostaatkraan in combinatie met de Honeywell Vision thermostaat. Deze weersafhankelijke regeling biedt u de mogelijkheid de temperatuur in de ruimten die voorzien zijn van een radiator apart te regelen. De weersafhankelijke regeling is altijd in bedrijf (nachtverlaging mogelijk). Deze optie kan niet worden gekozen in combinatie met vloerverwarming op de begane grond en/of een openhaard en/of gashaard. 519 Het aanbrengen van (... stuks) thermostaatkranen op de radiatoren. (Thermostaatkranen op radiatoren in combinatie met de basisverwarming, zijn alleen mogelijk op de radiatoren welke niet in dezelfde ruimte staan als de kamerthermostaat). 560 De standaard radiator in de badkamer wijzigen in een designradiator, fabrikaat Jaga, type Accolade, kleur wit, inclusief wandaansluiting. 561 De standaard radiator in de badkamer wijzigen in een designradiator, fabrikaat Jaga, type Accolade, kleur pergamon, inclusief wandaansluiting. 564 Het aanbrengen van een wandaansluiting ten behoeve van de standaard radiator in de badkamer. O 1.383,00... O 681,00... O 71,00... O 1.398,00... O 1.561,00... O 300,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

24 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 570 Het verplaatsen van (... stuks) radiatoren (alleen mogelijk binnen dezelfde ruimte). O 147,00... Gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven. Delft, 10 november 2010 Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle 6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle De finishing touch van uw woning De informatie in deze bijlage gaat over de finishing touch van uw woning, namelijk de door u gewenste wijzigingen in de uitvoering

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325. KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Kim Smienk Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag 2 Inhoud

Nadere informatie

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis 26 woningen Rosario Frankhuis te Zwolle Projectnummer 1070 Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer MEER- EN MINDERWERK Plan Woningtypen : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C : 12 woningen type Parelmoer Datum : 03 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN & MEER- EN MINDERWERK 2 Sluitingsdatum

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur

KOPERSKEUZELIJST. 13 Woningen te Etten-Leur KOPERSKEUZELIJST 13 Woningen te Etten-Leur 22-10-2014 Koperskeuzelijst 13 Woningen te Etten-Leur Nr. Omschrijving Verkoopprijs incl. 21% BTW Akkoord Ruwbouw opties A01 Uitbouw woonkamer van 1,2 meter.

Nadere informatie

procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen

procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen procedure koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen Koperskeuzelijst Het Onderdijks II Kampen 1. Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning in het nieuwbouwplan Het Onderdijks II. U

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: 14-00712

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW.

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is. In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

B002 - Optie aanbouw, 2400mm.

B002 - Optie aanbouw, 2400mm. 1 van 9 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Datum: 23-06-2014. Tijd: 16:44. Bouwverslag Meer- en Minderwerk. Pagina: 1 van 26. : 31 woningen Zuidland. Opgesteld door: Walter Adriaanse

Datum: 23-06-2014. Tijd: 16:44. Bouwverslag Meer- en Minderwerk. Pagina: 1 van 26. : 31 woningen Zuidland. Opgesteld door: Walter Adriaanse Bouwverslag Meer- en Minderwerk Tijd: 16:44 Pagina: 1 van 26 Project : 31 woningen Zuidland Opgesteld door: Walter Adriaanse Pagina: 2 van 26 OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG: RUWBOUW BOUWNR... 00 ALGEMEEN: *

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG

VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG VROONDAAL AAN HET PARK 32 WONINGEN TE DEN HAAG Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Tijdelijk adres: Westhavenkade 85 3133AV VLAARDINGEN Vanaf april/ mei 2015: Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen 17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen Inhoud INLEIDING TECHNISCHE OMSCHRIJVING BASISWONING OMSCHRIJVING OPTIEPAKKETTEN WONINGTYPE G1, G2 en G3 ALGEMEEN 1 versie 3 december 2014

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Optielijst Meer- en Minderwerk. : Nieuwbouw 29 woningen "Dorpshaven" te Aalsmeer. Type B1, B2 & B5. Opgesteld door: Jan Meerkerk

Optielijst Meer- en Minderwerk. : Nieuwbouw 29 woningen Dorpshaven te Aalsmeer. Type B1, B2 & B5. Opgesteld door: Jan Meerkerk Optielijst Meer- en Minderwerk Project Datum: 17-04-2015 Tijd: 9:51 Pagina: 1 van 24 : Nieuwbouw 29 woningen "Dorpshaven" te Aalsmeer Type B1, B2 & B5 Opgesteld door: Jan Meerkerk Pagina: 2 van 24 OMSCHRIJVING

Nadere informatie