Alternatievenlijst. 8 eengezinswoningen type Albatros. 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil. Keijzershof. Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatievenlijst. 8 eengezinswoningen type Albatros. 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil. Keijzershof. Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp"

Transcriptie

1 Alternatievenlijst 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp

2 Pijnacker, 41 woningen plan Keijzershof deelplan Vogelwijk fase 1a - 33 ruime ééngezinswoningen & 8 ruime ééngezinswoningen - woningtype ALBATROS & BOSUIL Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft T F BTW nummer NL B01 Datum Behandeld door 18 oktober 2012 Afdeling kopersadvies Kenmerk Onderwerp Alternatievenlijst Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren wij u met de aankoop van uw woning. Wij hebben onze uiterste best gedaan om u een zo compleet mogelijke woning te leveren. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u in de afwerking en/of installatie enige wijzigingen wenst aan te brengen. Om u hiertoe de mogelijkheid te bieden hebben wij deze alternatievenlijst samengesteld. Tevens doen wij u de procedure voor het afhandelen van het meerwerk toekomen. Wij verzoeken u deze goed door te lezen. De afdeling kopersadvies van ons bedrijf is op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: (015) Wijzigingen van de indeling, de afwerking en/of installatie van uw woning, dient u te allen tijde schriftelijk door te geven. Bezoek bouw: Elke eerste vrijdagmiddag van de maand van 13:30 uur tot 15:30 uur is de uitvoerder op de bouw beschikbaar voor uw vragen. U dient zich vooraf altijd te melden bij de uitvoerder in de keet. Let op! Het is verboden zonder toestemming van de uitvoerder zich op de bouwplaats te begeven, anders dan voor het bereiken van de bouwkeet via de kortste weg vanaf de openbare weg. Voor eventuele schades en/of ongelukken als gevolg van het betreden van het bouwterrein kunnen wij geen verantwoording nemen. Tevens verwijzen wij u naar de koopaannemingsovereenkomst waarin vermeld staat dat het dragen van een veiligheids- helm en schoenen op de bouwplaats verplicht is. Bij aankomst op de bouwplaats ontvangt u van de uitvoerder een veiligheidshelm die u na afloop weer bij hem dient in te leveren. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat bezoekers die zich niet houden aan de veiligheidsmaatregelen de toegang tot de bouwplaats wordt ontzegd.

3 De procedure en voorwaarden A. Uiterlijk drie weken na aanvang van het heiwerk van het project dient de alternatievenlijst in ons bezit te zijn. Na dit tijdstip en/of indien u de woning gekocht heeft na genoemde periode, behouden wij ons het recht voor meerwerk, afhankelijk van de stand van het werk, al dan niet te accepteren en/of prijsverhogingen door te voeren. Dit staat dus los van het informatief invullen van de keuze van sanitair, tegelwerk en keukeninrichting (zie hiervoor punt B). B. Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn. C. Zo spoedig mogelijk nadat wij de bovengenoemde alternatievenlijst ontvangen hebben ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging van de door u opgegeven werkzaamheden. Zo spoedig mogelijk nadat wij van onze leveranciers de door u getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting hebben ontvangen, zullen wij ook deze wijzigingen bevestigen middels een opdrachtbevestiging. D. Bij niet tijdige verstrekking van de opdracht voor meerwerken kunnen er problemen ontstaan betreffende de leveringen van materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden, danwel de oplevering, hetgeen gevolgen kan hebben voor de meerwerkprijzen. E. Afhankelijk van de inhoud en/of het tijdstip waarop ze worden opgedragen kunnen meerwerken leiden tot verlenging van de bouwtijd, in de vorm van aanpassing van het aantal werkbare werkdagen. F. Voor de verrekening van het meerwerk is de termijnregeling van de WONINGBORG Garantie- en waarborgregeling van kracht. De regeling is als volgt: 1. bij opdracht wordt 25% gedeclareerd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. 2. de overige 75%, dat met de eind-opleveringstermijn wordt gedeclareerd, dient drie dagen voor oplevering van uw woning op onze bankrekening bijgeschreven te zijn, pas dan kan de sleuteluitgifte plaatsvinden. G. De in de alternatievenlijst genoemde meerwerkprijzen zijn incl. 21% BTW. De algemene voorwaarden van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg zijn van toepassing (eventuele BTW-wijzigingen worden doorberekend). H. Waar verwezen wordt naar de tekeningen, wordt bedoeld de tekeningen zoals opgenomen in de verkoopbrochure.

4 I. Diversen - Geringe kleurverschillen tussen effen tegels en decortegels kunnen niet uitgesloten worden. - Ook kleur - en structuurverschillen tussen sanitaironderdelen kunnen voorkomen. - Zijkanten van wandtegels zijn meestal niet verglaasd. - Als meerwerk worden geen wanden voorzien van spuitwerk. - Aansluitpunten ten behoeve van de keukenindeling (gas, water, riolering en elektra) zullen alleen worden aangepast ten behoeve van wijzigingen in de door ons geleverde en gemonteerde keuken via de door ons aangegeven keukenleverancier. - Wijzigingen in het sanitair zijn alleen mogelijk, indien het tegelwerk door ons voor de oplevering wordt aangebracht. Houdt u daarom rekening met de volgorde van de door u te tekenen offertes. Wij behouden ons het recht voor getekende offertes om bovenstaande redenen te accepteren en/of te annuleren. J. Garantieregeling Wijzigingen waarmee de koper zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, maken deel uit van het bouwplan. Zij vallen onder de toepasselijke Garantieregeling. Indien eventueel minderwerk overeengekomen wordt, wordt dit, na definitieve vaststelling en bevestiging, vastgelegd door middel van het formulier melding minderwerk. Dit formulier dient u binnen 7 dagen na ontvangst ondertekend aan ons te retourneren. Na verloop van tijd ontvangt u van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg een aanhangsel op het waarborgcertificaat, waarop de minderwerkzaamheden alsmede gebreken en/of schaden en/of vervolgschaden en/of het niet voldoen aan de garantienormen ten gevolge van deze werkzaamheden worden uitgesloten van de WONINGBORG Garantie- en waarborgregeling 2010 van de N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg. Werkzaamheden die in eigen beheer door u worden verzorgd, kunnen uitsluitend na sleutelafgifte worden uitgevoerd en niet tijdens de bouw. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling. Dit geldt tevens voor een deel en/of de gehele garantie van de betreffende installateurs indien door uzelf aanpassingen op de installaties worden aangebracht.

5 K. In verband met werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd, wijzen wij u wellicht ten overvloede op de navolgende punten: - Bij keuze voor vloerverwarming als bijverwarming op de begane grond wordt thermisch verzinkte krimpwapening aangebracht en wordt de afwerkvloer met ca. 1 cm verhoogd. - Wanneer u na oplevering, op de door ons aangebrachte afwerkvloer, een harde tegelof kunststof vloer gaat aanbrengen, kan door de werking van de betonnen onderplaten scheurvorming optreden in de door u aangebrachte vloer. Zelfs bij toepassing van krimpwapening wordt er geen garantie gegeven op het niet scheuren van de vloer. De kans hierop wordt alleen verminderd. Wij adviseren u een dilatatieplan door uw leverancier te laten maken. - In verband met de vele mogelijkheden van vloerafwerking welke door u kunnen worden aangebracht adviseren wij u altijd de leverancier de vloer te laten aanbrengen, dan wel met zijn goedkeuring deze werkzaamheden door een ander te laten doen. Dit ter voorkoming van onnodige schades door ondeskundige toepassing en verwerking van vloeren. In het algemeen kan worden gesteld dat verlijming, van houten vloerafwerking, marmoleum en dergelijke op de zandcement afwerkvloer niet mogelijk is. - Voordat u vloerbedekking gaat aanbrengen zoals een laminaat, parket- of tegelvloer moet het vochtpercentage van de vloer altijd worden gecontroleerd. Bij een te hoog vochtpercentage kan bij het aanbrengen namelijk onthechting optreden waardoor de verwerking nadelig kan worden beïnvloed. - Indien u na oplevering een natuurstenen of houten vloerafwerking gaat toepassen, dient u rekening te houden met de hoogte van de dorpels ter plaatse van de toegangsdeuren en de ruimte onder de binnendeuren. Een natuurstenen vloer kan niet in de specie worden gelegd, maar dient te worden verlijmd. L. De uitvoering van het door u opgedragen meerwerk zal worden uitgevoerd onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en/of de nutsbedrijven. M. Na de sluitingsdatum kunnen om logistieke en/of organisatorische redenen geen wijzigingen meer in behandeling worden genomen. N. De ruimte betiteling conform de verkoopdocumentatie blijft van kracht. O. Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van de alternatievenlijst ingevuld en ondertekend te retourneren aan: Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus AB DELFT

6 Opdrachtformulier Pijnacker, 41 woningen plan Keijzershof deelplan Vogelwijk fase 1a - 33 ruime ééngezinswoningen & 8 ruime ééngezinswoningen - woningtype ALBATROS & BOSUIL Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft T F BTW nummer NL B01 De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft hiermee opdracht aan Bouwfonds Ontwikkeling B.V. te Delft voor de uitvoering van het meer-/minderwerk zoals ingevuld op de hiernavolgende lijst. Ondergetekende: Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Totaal afbouw...,... incl. BTW Totaal loodgieterwerk...,... incl. BTW Totaal elektrawerk...,... incl. BTW Totaal centrale verwarming...,... incl. BTW Totaal voor een bedrag van...,... incl. BTW Datum:... Handtekening voor akkoord,... Let op, uiterlijk drie weken na aanvang heiwerk van het project dient uw alternatievenlijst in ons bezit te zijn.

7 SANITAIR Het standaard sanitair wordt uitgevoerd in wit (zie technische omschrijving). Wijzigingen c.q. uitbreidingen in het standaard sanitair zijn alleen mogelijk bij onze sanitairleverancier, te weten: Van Munster & Zn. B.V. Fruiteniersstraat 1a 3334 KA ZWIJNDRECHT (078) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken. Meerprijzen worden door de sanitairleverancier aan u opgegeven door middel van een offerte, waarbij eventueel vervallen standaard onderdelen en extra montage en/of bouwkundige werkzaamheden zullen worden verrekend. U bent niet verplicht om het sanitair aan te laten brengen. Indien u echter besluit om elders het sanitair te bestellen dan krijgt u het door ons ingekochte standaard sanitair ongewijzigd los geleverd in uw woning. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste sanitairleverancier werkt en wat de voordelen daarom voor u zijn. 1. Onze sanitairleverancier zorgt al jaren voor de levering van het sanitair. 2. Onze sanitairleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren van sanitair in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De sanitairleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen met betrekking tot het leveren en aanbrengen van het sanitair. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven sanitairleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze sanitairleverancier het standaard sanitair wijzigt, dan zal het standaard sanitair in de offerte worden verrekend.

8 Indien u besluit om geen sanitair te laten aanbrengen, dan dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u het sanitair bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kan het sanitair pas geplaatst en aangesloten worden nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van het standaard sanitair geldt dat alle leidingen op de standaard plaats worden afgedopt. Dit mede om discussies met diverse andere leveranciers, waar wij geen relatie en dus geen afspraken mee hebben, te voorkomen. Nadat de woning is opgeleverd dient u er zelf voor te zorgen dat het leidingwerk wordt aangepast. U dient zich te realiseren dat u achteraf voor hoge kosten kunt komen te staan voor het aanbrengen en/of verplaatsen van diverse leidingen, tevens dient u dan zelf mogelijk zorg te dragen voor het laten keuren van gas, water en elektriciteit. 3. De garantie op de water- en/of afvoerinstallatie vervalt indien na de oplevering door derden wijzigingen op de water- en/of afvoerinstallatie worden uitgevoerd. Indien één of meerdere waterpunten worden voorzien van een tapkraan in plaats van een afgemonteerd toestel is de kans aanwezig dat de installatie door het nutsbedrijf wordt afgekeurd en dus zonder watermeter wordt opgeleverd. De aanvraag van de watermeter met de daarbij behorende herkeuringskosten zijn voor uw eigen rekening. 4. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot het sanitair vervalt. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET SANITAIR, HET STANDAARD SANITAIR UITVOEREN IN WIT. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET SANITAIR. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

9 TEGELWERK Het standaard tegelwerk wordt uitgevoerd in wit/grijs (zie technische omschrijving), en is zonder meerprijs te wijzigen in crème/beige. Wijzigingen c.q. uitbreidingen in het standaard tegelwerk zijn alleen mogelijk bij onze tegelleverancier, te weten: Raab Karcher Staringlaan GC WADDINXVEEN (0182) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken. Meerprijzen voor wijzigingen worden door de tegelleverancier aan u opgegeven door middel van een offerte, waarbij eventueel vervallen standaard tegelwerk en/of extra aan te brengen tegelwerk zal worden verrekend. U bent niet verplicht om de tegels aan te laten brengen. Indien u echter besluit om elders tegels te bestellen dan krijgt u de standaard tegels ongewijzigd los geleverd in uw nieuwe woning. Een gevolg van het los leveren van de tegels is dat sanitair niet kan worden aangebracht en dus ook los geleverd zal worden. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste tegelleverancier werkt en wat de voordelen voor u zijn. 1. Onze tegelleverancier zorgt al jaren voor de levering van de tegels. 2. Onze tegelleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren van tegelwerk in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De tegelleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen met betrekking tot het leveren en aanbrengen van tegelwerk. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven tegelleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze tegelleverancier de tegels wijzigt, dan zullen de standaard tegels in de offerte worden verrekend.

10 Indien u besluit om geen tegels te laten aanbrengen, dan dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u het tegelwerk bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kunnen de tegels pas worden aangebracht nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van de standaard tegels geldt dat tevens het sanitair los geleverd moet worden. Voor het los leveren van het sanitair verwijzen wij u naar het onderdeel sanitair. 3. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot het tegelwerk vervalt. 4. De wanden en vloeren zijn geschikt voor het aanbrengen van het standaard tegelwerk. Andere wand- en/of vloertegels kunnen mogelijk niet direct worden aangebracht. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK, HET STANDAARD TEGELWERK UITVOEREN IN WIT/GRIJS. MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK, HET STANDAARD TEGELWERK UITVOEREN IN CRÈME/BEIGE. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN HET TEGELWERK. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

11 KEUKENINRICHTING De standaard keukeninrichting wordt uitgevoerd volgens tekening (zie technische omschrijving). Wijzigingen c.q. uitbreidingen van de standaard keuken zijn alleen mogelijk bij met onze keukenleverancier, te weten: KeukenVision B.V. Warmoezenierstraat ZP Naaldwijk (0174) Wij adviseren u om een afspraak te maken alvorens u de showroom bezoekt, zodat de adviseur van de leverancier alle tijd heeft om samen met u de mogelijkheden te bespreken en een keuken naar uw wensen samen te stellen. Meerprijzen worden door de keukenleverancier opgegeven, waarbij eventueel vervallen standaard onderdelen worden verrekend. Ook de meerprijzen voor extra aansluitingen c.q. wijzigingen van gas, water, riolering en elektra zullen door de keukenleverancier worden opgegeven, één en ander ter nadere goedkeuring van de installatie bedrijven en de aannemer. U bent niet verplicht om de standaard keukeninrichting te laten monteren. Indien u echter besluit om elders een keuken te bestellen dan krijgt u de standaard keuken ongewijzigd los geleverd in uw nieuwe woning. Hierbij vindt geen verrekening van materiaal- en/of arbeidskosten plaats. Daarnaast is het niet mogelijk om in plaats van de standaard keuken bijvoorbeeld apparatuur en/of andere keukenonderdelen te kiezen. Wij willen u echter wel aangeven waarom Bouwfonds Ontwikkeling met een vaste keukenleverancier werkt en wat de voordelen voor u zijn. 1. Onze keukenleverancier zorgt al jaren voor de levering van keukens. 2. Onze keukenleverancier is volledig op de hoogte met de bouwwijze en detaillering bij het leveren en monteren van keukens in de nieuwbouwwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling. De keukenleverancier is op de hoogte van de door Bouwfonds Ontwikkeling gestelde kwaliteitsnormen voor het leveren en aanbrengen van de keukeninrichting. 3. Koopt u bij de door ons aangegeven keukenleverancier dan staat Bouwfonds Ontwikkeling garant voor de kwaliteit (o.a. WONINGBORG-garantie). 4. Indien u bij onze keukenleverancier de keuken wijzigt, dan zal de standaard keuken in de offerte worden verrekend.

12 Indien u besluit om geen keuken bij te laten plaatsen, dient u met het volgende rekening houden. 1. Als u de keuken bij een willekeurige andere leverancier afneemt, dan kan de keuken pas geplaatst en aangesloten worden nadat de woning aan u is opgeleverd. 2. Bij los leveren van de standaard keuken geldt dat alle leidingen op de standaard plaats worden afgedopt. Dit mede om discussies met diverse andere leveranciers, waar wij geen relatie en dus geen afspraken mee hebben, te voorkomen. Nadat de woning is opgeleverd dient u er zelf voor te zorgen dat het leidingwerk wordt aangepast. U dient zich te realiseren dat u achteraf voor hoge kosten kunt komen te staan voor het aanbrengen en/of verplaatsen van diverse leidingen, tevens dient u dan zelf mogelijk zorg te dragen voor het laten keuren van gas, water en elektriciteit. 3. De garantie op de water- en/of afvoerinstallatie vervalt indien na de oplevering door derden wijzigingen op de water- en/of afvoerinstallatie worden uitgevoerd. Indien één of meerdere waterpunten worden voorzien van een tapkraan in plaats van een afgemonteerd toestel is de kans aanwezig dat de installatie door het nutsbedrijf wordt afgekeurd en dus zonder watermeter wordt opgeleverd. De aanvraag van de watermeter met de daarbij behorende herkeuringskosten zijn voor uw eigen rekening. 4. Uw aanspraak op de WONINGBORG-garantie met betrekking tot de keuken en de keukeninstallatie vervalt. Ter kennisgeving: MAAKT GÉÉN GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN DE STANDAARD KEUKENINRICHTING, DE STANDAARD KEUKENINRICHTING UITVOEREN IN WIT. MAAKT WEL GEBRUIK VAN HET WIJZIGEN VAN DE KEUKENINRICHTING. Let op! Uiterlijk één week na het leggen van de begane grondvloer van uw woning dienen de door u voor akkoord getekende offertes voor wijzigingen in sanitair, tegelwerk en keukeninrichting bij onze leveranciers in het bezit te zijn.

13 Bouwfonds Ontwikkeling II BV Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon Fax BTW-nummer NL B01 ALTERNATIEVENLIJST Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : Pijnacker, 41 woningen, plan Keijershof deelplan Vogelwijk fase 1a, woningtype ALBATROS & BOSUIL Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 200 AFBOUW 230 Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de voorzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de achterzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van 2 stuks semi-voorzieningen in de dakelementen aan de zijgevel van de woning, ten behoeve van na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapellen conform tekeningen V03B, V06B d.d Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om dakkapellen te realiseren. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B7. O 381,00... O 381,00... O 702,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

14 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 235 Het aanbrengen van een dakraam met isolerende beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, inclusief zelfregelend dakventilatierooster in het dakvlak boven het dakraam aan de voorzijde van de woning, inclusief het aanbrengen van een extra radiator, zodat een ruimtetemperatuur van 20 graden Celsius wordt gehaald, zoals aangegeven op tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van een dakraam met isolerende beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, inclusief zelfregelend dakventilatierooster in het dakvlak boven het dakraam aan de achterzijde van de woning, inclusief het verplaatsen en wijzigen van de radiator, zodat een ruimtetemperatuur van 20 graden Celsius wordt gehaald, zoals aangegeven op tekeningen V02B, V03B, V04B, V05B en V06B d.d De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B Het aanbrengen van 2 stuks dakramen met isolerende beglazing, afmetingen ca. 78 x 98 cm, in het dakvlak aan de zijgevel van de woning, zoals aangegeven op tekeningen V03B en V06B d.d De zolderruimte aan de achterzijde van de woning blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B Het aanbrengen van een dakdoorvoer op de zolder ten behoeve van een wasdroger (op standaard plaats). 250 De plinten van de begane grond los leveren (op handelslengten). 251 De plinten van de eerste verdieping los leveren (op handelslengten). 252 De plinten van de tweede verdieping (met uitzondering van het knieschot) los leveren (op handelslengten). O 2.093,00... O 1.859,00... O 1.586,00... O 315,00... O 0,00... O 0,00... O 0,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

15 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 253 De plinten van de gehele woning los leveren (op handelslengten). 260 Het laten vervallen van het behang in de woonkamer en de keuken. 262 Het laten vervallen van het behang in de hal, de trapopgang en overloop. O 0,00... O 0,00... O 0, Het laten vervallen van het behang in de slaapkamers. O 0, Het laten vervallen van het behang in de gehele woning. O 0,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

16 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 300 LOODGIETERSWERK 301 Het aanbrengen van een buitenkraan aan de voorgevel, voorzien van een gevelkom en een aftapmogelijkheid. 302 Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel, voorzien van een gevelkom en een aftapmogelijkheid. 320 Het aanbrengen van een duoblokcombinatie in de badkamer (kleur wit), zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt alleen voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6. De duoblokcombinatie is standaard in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer). 322 Het aanbrengen van (... stuks) wandclosetcombinatie(s) (kleur wit) in plaats van de duoblokcombinatie(s) in de toiletruimte op de begane grond en/of de badkamer, inclusief het aanbrengen van een tegelplateau met wandtegels volgens monster. Deze optie geldt voor woningtype A2, B2, A7 en B7 voor de toiletruimte op de begane grond en de badkamer. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6 voor de toiletruimte op de begane grond en in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer) voor de badkamer. 323 Het aanbrengen van een wandclosetcombinatie in de badkamer, inclusief het aanbrengen van een tegelplateau met wandtegels volgens monster. Eén en ander zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A1, A6, B1, B3, B4, B5 en B6. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 101 (Uitbreiding woonkamer). 327 Het aanbrengen van een plaatstalen ligbadcombinatie (afmetingen 170 x 75 cm, kleur wit), inclusief scheidingswand tot plafondhoogte met standaard wandtegels tot ca. 225 cm hoogte in de badkamer, zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A1, A2, A6, B1, B2, B3, B4, B5 en B6. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 331 (Aanbrengen extra wastafelcombinatie). O 661,00... O 661,00... O 920,00... O 991,00... O 1.439,00... O 1.917,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

17 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 328 Het aanbrengen van een plaatstalen ligbadcombinatie (afmetingen 170 x 75 cm, kleur wit), inclusief scheidingswand tot plafondhoogte met standaard wandtegels tot plafondhoogte en striptegels in de badkamer, zoals aangegeven op verkooptekening. Deze optie geldt voor woningtype A7 en B7. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 331 (Aanbrengen extra wastafelcombinatie). 331 Het aanbrengen van een extra wastafelcombinatie in de badkamer (kleur wit), zoals aangegeven op verkooptekening, inclusief het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op de bestaande schakelaar. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 327 (Aanbrengen ligbadcombinatie). O 2.039,00... O 788,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

18 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 400 ELEKTRAWERK 401 Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op bestaande schakelaar in de woonkamer. 407 Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting, bestaande uit: een bedrade en niet afgemonteerde leiding met een grondkabel door de achtergevel (lengte grondkabel vanaf achtergevel ca. 5 meter) met een schakelaar in de woonkamer. De grondkabel wordt onder het maaiveld ter plaatse van de achtergevel opgerold ingegraven. 408 Het verlengen van de grondkabel ten behoeve van de tuinverlichting met eenheden van ca. 5 meter (...stuks). Dit item is alleen mogelijk in combinatie met item 407 (het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting). 411 Het aanbrengen van (... stuks) extra dubbele wandcontactdozen. 420 Het aanbrengen van (... stuks) extra wandlichtpunten (op ca. 200 cm boven de afgewerkte vloer) met een aparte schakelaar. 430 Het aanbrengen van (... stuks) extra loze leidingen (niet afgemonteerd) ten behoeve van het centraal antennesysteem. 431 Het aanbrengen van (... stuks) extra loze leidingen (niet afgemonteerd) ten behoeve van telecommunicatie. 440 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld onder item Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie. O 153,00... O 330,00... O 92,00... O 178,00... O 290,00... O 168,00... O 168,00... O 86,00... O 86,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

19 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 442 Het aanbrengen van een digitale versterker ten behoeve van het centraal antennesysteem in de meterkast, op de bestaande wandcontactdoos, ten gevolge van een uitbreiding tot meer dan 3 afgemonteerde leidingen. Deze versterker is tevens geschikt voor analoge aansluitingen ten behoeve van het centraal antenne systeem. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunnen wij bij de keuze voor het item 440 en bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, geen garantie verlenen op het signaal naar de diverse aansluitingen. 444 Het voorzien van (... stuks) afgemonteerde leidingen ten behoeve van telecommunicatie van een dubbele RJaansluiting (RJ-11 en RJ- 45). Waarbij het linker aansluitpunt bestemd is voor telecommunicatie en het rechter aansluitpunt bestemd is voor een computer en/of netwerk. De bedrading ten behoeve van telecommunicatie zal in de meterkast worden aangesloten, de bedrading ten behoeve van computer en/of netwerk zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een afgemonteerde leiding ten behoeve van telecommunicatie in de woonkamer. 445 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie met een enkele RJ-aansluiting (RJ-45). De bedrading zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een loze leiding ten behoeve van telecommunicatie. O 447,00... O 132,00... O 178,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

20 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 446 Het bedraden en afmonteren van (... stuks) loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie van een dubbele RJaansluiting (RJ-11 en RJ-45). Waarbij het linker aansluitpunt bestemd is voor telecommunicatie en het rechter aansluitpunt bestemd is voor een computer en/of netwerk. De bedrading ten behoeve van telecommunicatie zal in de meterkast worden aangesloten, de bedrading ten behoeve van een computer en/of netwerk zal in de meterkast met overlengte los worden aangebracht. De aansluiting ten behoeve van een computer en/of netwerk dient in de meterkast door derden te worden verzorgd. Dit item is van toepassing in combinatie met een loze leiding ten behoeve van telecommunicatie. 451 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een elektrisch kooktoestel (1), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (2 x 16A) en een stekker, waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). Dit item is niet mogelijk in combinatie met item 452 (afmonteren loze leiding voor kooktoestel (3 x 16A). 452 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een elektrisch kooktoestel (1), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (3 x 16A) en een stekker, waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). Dit item is alleen mogelijk in combinatie met het verzwaren van de huisaansluiting (462). Dit item is niet mogelijk in combinatie met item 451 (afmonteren loze leiding voor kooktoestel (2 x 16A). 454 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een vaatwasser (2), inclusief een wandcontactdoos op aparte groep (16A), waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). 455 Het bedraden en afmonteren van de loze leiding ten behoeve van een boiler (3), inclusief een wandcontactdoos op een aparte groep (16A), waarbij, indien noodzakelijk, de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (461). O 224,00... O 407,00... O 498,00... O 239,00... O 239,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

21 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 460 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (3-fase) als gevolg van een uitbreiding van de meterkast, waarbij per 4 groepen 1 aardlekschakelaar gemonteerd dient te worden. 461 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (1-fase) als gevolg van een uitbreiding van de meterkast, waarbij per 4 groepen 1 aardlekschakelaar gemonteerd dient te worden. 462 Het verzwaren van de huisaansluiting van 1 x 35 naar 3 x 25 Ampère, met als uitgangspunt 40% belasting van het totale vermogen. Deze verzwaring is noodzakelijk bij een uitbreiding van de meterkast tot meer dan 9 groepen of bij keukenapparatuur met een vermogen van meer dan 7.38kW. De eventuele kosten van het energiebedrijf zijn niet inbegrepen. 470 Het verplaatsen van (... stuks) bestaande aansluitpunten, wandcontactdozen, schakelaars, kamerthermostaat, loze of afgemonteerde leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem of telecommunicatie. Plaats op tekening aangeven. 471 Het verlagen van (... stuks) wandcontactdozen tot ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer op de begane grond en/of eerste verdieping. O 432,00... O 285,00... O 630,00... O 86,00... O 41,00... Gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven. Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

22 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 500 CENTRALE VERWARMING 501 Het aanbrengen van vloerverwarming (als bijverwarming) in de woonkamer, keuken, hal/entree en toilet, bestaande uit: een vloerfolie, een groepsverdeler met VPE-c- SDslang, randisolatie, thermisch verzinkte krimpwapening en een enkele wandcontactdoos. Bij vloerverwarming als bijverwarming worden de in de basis gestelde radiatoren teruggeschroefd in vermogen en wordt minimaal één van deze radiatoren voorzien van een thermostaatkraan. De vloerverwarming heeft een capaciteit van 50% van het berekende vermogen. Om een goede regeling in alle vertrekken te garanderen, adviseren wij u, een weersafhankelijke regeling toe te passen zoals vermeld onder item 510. Ten aanzien van uw keuze voor vloerafwerking, verwijzen wij u naar punt K. van de procedure en voorwaarden in de alternatievenlijst. 502 Het aanbrengen van vloerverwarming (als bijverwarming) in de vergrote woonkamer, keuken, hal/entree en toilet, bestaande uit: een vloerfolie, een groepsverdeler met VPE-c-SD-slang, randisolatie, thermisch verzinkte krimpwapening en een enkele wandcontactdoos. Bij vloerverwarming als bijverwarming worden de in de basis gestelde radiatoren teruggeschroefd in vermogen en wordt minimaal één van deze radiatoren voorzien van een thermostaatkraan. De vloerverwarming heeft een capaciteit van 50% van het berekende vermogen. Om een goede regeling in alle vertrekken te garanderen, adviseren wij u, een weersafhankelijke regeling toe te passen zoals vermeld onder item 510. Ten aanzien van uw keuze voor vloerafwerking, verwijzen wij u naar punt K. van de procedure en voorwaarden in de alternatievenlijst. 508 Het aanbrengen van een regelbare vloerverwarming (als bijverwarming) in de badkamer, inclusief een enkele wandcontactdoos bij de verdeler, welke geplaatst zal worden bij de bestaande verdeler in slaapkamer 3. O 4.637,00... O 5.079,00... O 1.373,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

23 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 510 Het aanbrengen van een weersafhankelijke regelaar Cenvax 5000 Basic, in combinatie met vloerverwarming (item 501 of 502), bestaande uit: een bedieningspaneel in de woonkamer, een voedings- en schakeleenheid bij de vloerverwarmingsunit, een buitentemperatuuropnemer en een aanvoerwater temperatuuropnemer. Op alle radiatoren worden thermostaatkranen geplaatst en tussen de c.v.-aanvoer en de c.v. -retour komt een veerbelaste drukverschilregelaar. Deze weersafhankelijke regeling met de thermostaatkranen, biedt u de mogelijkheid om de ruimten die voorzien zijn van een radiator apart te regelen zoals vermeld in bijgaande folder. De vloerverwarmings aanvoerwater temperatuuropnemer is met een thermostaatknop handmatig in te stellen. 512 Het wijzigen van de Honeywell Vision, bestaande uit: het aanbrengen van een buiten temperatuuropnemer, op alle radiatoren een thermostaatkraan in combinatie met de Honeywell Vision thermostaat. Deze weersafhankelijke regeling biedt u de mogelijkheid de temperatuur in de ruimten die voorzien zijn van een radiator apart te regelen. De weersafhankelijke regeling is altijd in bedrijf (nachtverlaging mogelijk). Deze optie kan niet worden gekozen in combinatie met vloerverwarming op de begane grond en/of een openhaard en/of gashaard. 519 Het aanbrengen van (... stuks) thermostaatkranen op de radiatoren. (Thermostaatkranen op radiatoren in combinatie met de basisverwarming, zijn alleen mogelijk op de radiatoren welke niet in dezelfde ruimte staan als de kamerthermostaat). 560 De standaard radiator in de badkamer wijzigen in een designradiator, fabrikaat Jaga, type Accolade, kleur wit, inclusief wandaansluiting. 561 De standaard radiator in de badkamer wijzigen in een designradiator, fabrikaat Jaga, type Accolade, kleur pergamon, inclusief wandaansluiting. 564 Het aanbrengen van een wandaansluiting ten behoeve van de standaard radiator in de badkamer. O 1.383,00... O 681,00... O 71,00... O 1.398,00... O 1.561,00... O 300,00... Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

24 Behandeld door : Afdeling kopersadvies Datum : 18 oktober 2012 Telefoonnummer : Projectnummer : Bouwnummer : --VERVOLG-- Kode Omschrijving Keuze Eenh.prijs incl. BTW. ( ) Totaal prijs 570 Het verplaatsen van (... stuks) radiatoren (alleen mogelijk binnen dezelfde ruimte). O 147,00... Gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven. Delft, 10 november 2010 Bouwfonds Ontwikkeling II B.V. Rabobank K.v.K. Rotterdam Bestandsnaam: 033MKEUZ xml

Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Datum:... Handtekening voor akkoord,...

Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Datum:... Handtekening voor akkoord,... 13 Koperskeuzelijst opdrachtformulier Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft - 13 woningen - "woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan" De ondergetekende, verkrijger

Nadere informatie

Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2

Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 11 11 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 Betreft - 7 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Datum 27 maart 2015 Projectnummer 63099

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 13 13 Koperskeuzelijst Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Betreft - 12 woningen - "woningtype Mozart" Datum 26 maart 2015 Projectnummer 63154 E-mail koperskeuze

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 13 13 Koperskeuzelijst Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Betreft - 10 woningen - "woningtype Bach" Datum 26 maart 2015 Projectnummer 63154 E-mail koperskeuze

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Woningtype C. Geachte heer, mevrouw,

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Woningtype C. Geachte heer, mevrouw, 14 14 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Woningtype C Geachte heer, mevrouw, 11 december 2015 Projectnummer 6439 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Hiermee

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. - 13 woningen - "woningtype D1" Geachte heer, mevrouw,

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. - 13 woningen - woningtype D1 Geachte heer, mevrouw, 14 14 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft - 13 woningen - "woningtype D1" Datum 1 juli 2015 Projectnummer 62164 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a. - 8 woningen - "woningtype Grutto en Ooievaar"

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a. - 8 woningen - woningtype Grutto en Ooievaar 13 13 Koperskeuzelijst Project Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a Betreft - 8 woningen - "woningtype Grutto en Ooievaar" Datum 1 december 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) - 18 woningen - "woningtype Tjotter en Stadhouder"

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) - 18 woningen - woningtype Tjotter en Stadhouder 11 11 Koperskeuzelijst Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft - 18 woningen - "woningtype Tjotter en Stadhouder" Datum 22 juni 2015 Projectnummer 63109 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. - 4 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. - 4 woningen - woningtype J (type Kievit) Geachte heer, mevrouw, 12 12 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3 Betreft - 4 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Datum 15 september 2015 Projectnummer 63170 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 8 woningen - "woningtype Stern" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk. - 5 woningen - "woningtype C"

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk. - 5 woningen - woningtype C 21 21 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft - 5 woningen - "woningtype C" Datum 2 november 2015 Projectnummer 62171 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11. Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11. Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw, 12 12 Koperskeuzelijst Project Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11 Betreft Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren wij u met de aankoop van uw woning.

Nadere informatie

Waddinxveen, 31 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2

Waddinxveen, 31 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 12 12 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 31 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 Betreft - 31 woningen - "woningtype C (type Roerdomp)" Datum 23 februari 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 15 woningen - "woningtype Strandloper" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4. Woningtype E. Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4. Woningtype E. Geachte heer, mevrouw, 15 15 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Betreft Woningtype E Geachte heer, mevrouw, 15 april 2016 Projectnummer 63182 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING 14 14 Koperskeuzelijst Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft - 8 woningen - "woningtype Stern" Datum 21 mei 2015 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 20 appartementenn De Componist KOPERSKEUZELIJST Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2016 11 11 Koperskeuzelijst Project Sliedrecht, 20 appartementen plan Baanhoek-West fase

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door S. (Suzanne) Smit E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan

Bouwnummer... / woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Adriaan van Erk ONTWIKKELING

Adriaan van Erk ONTWIKKELING Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Hillegom, plan 't Zand fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. Bouwnummer... / woningtype E1 + E2

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. Bouwnummer... / woningtype E1 + E2 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3 Betreft Bouwnummer... / woningtype E1 + E2 Geachte kopers(s),

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Betreft Bouwnummer... / woningtype C

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D3 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

Leidschenveen. 89 appartementen Zicht op Leidschenveen. 89 appartementen Zicht op Leidschenveen

Leidschenveen. 89 appartementen Zicht op Leidschenveen. 89 appartementen Zicht op Leidschenveen Leidschenveen 89 appartementen Zicht op Leidschenveen 89 appartementen Zicht op Leidschenveen KOPERSKEUZELIJST Wijzigingen voorbehouden d.d. 26-08-2016 12 12 Koperskeuzelijst Project Leidschenveen, 89

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door S. (Suzanne) Smit E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft

Nadere informatie

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle 6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle De finishing touch van uw woning De informatie in deze bijlage gaat over de finishing touch van uw woning, namelijk de door u gewenste wijzigingen in de uitvoering

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Bergambacht, plan 8 woningen Dijklaan-West II fase 3a Betreft Bouwnummer...

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype C Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype B Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s)

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s) Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Bungalow Bouwnummer: 2, 3, 8, 9, 92, 93, 96, 97, 110, 111, 114 en 115 Gewijzigd: Optie B45 lengte van carport is gewijzigd

Nadere informatie

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje van Peel" KEUZELIJST "STANDAARD OPTIES"

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen Laantje van Peel KEUZELIJST STANDAARD OPTIES 1 postbus 135 2410 ac bodegraven de bree 13 behandeld door bijlage 2415 be telefoon 0348-68 82 21 bpasschier@boer-nl Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 43v69 woningen Woningtype 43 woningen Gouden Podium Versiedatum 6-4-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Bouwbedrijf de Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341 741

Bouwbedrijf de Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341 741 Bouwbedrijf de Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341 741 Bouwkundig B.50 Binnendeuren per pst N.t.b. Wijzigen van de uitvoering van de binnendeuren. Nadere informatie volgt

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 17-12-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak:

Nadere informatie

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige opties 0110.1.001A Uitbouw begane grond 1200 mm. (beuk 5400) 9.500,- /ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; Zie optie 1B op optieblad 15 d.d.

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen;

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Kopers: Datum: 12-9-2017 Project: 117074 Surfplas Goirle Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer- en minderwerk

Nadere informatie

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Uitbreidingswijzigingen 103001 Dubbele deuren achtergevel per st. 1.870,00 De

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie