EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:..."

Transcriptie

1 EMISSIE INVENTARIS 2014 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:....

2 Inhoud Inleiding Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2 beleidsplan Anton Groep Omzet Aantal medewerkers Vestigingen Aard en soort projecten Werkgebied Middelen CO 2 FOOTPRINT Algemeen CO 2 Footprint Anton Groep CO 2 reductie doel- en taakstellingen Communicatieplan Van toepassing zijnde procedures Externe documenten en informatie Evaluatie...11 Bijlage 1: CO 2 footprint in 2010 (basisjaar)...12 Bijlage 2: Vaststelling boundaries...13 Bijlage 3: scopes...14 Bijlage 4: Grafische vergelijking CO2 uitstoot...15 Versie 1.1 d.d Pagina 2 van 15

3 Inleiding De Anton Groep heeft zich ten doel gesteld om op structurele wijze aandacht te besteden aan het milieubeleid en duurzaamheid. Het beleid wordt vertaald in uitstoot en reductie van uitstoot van CO2. De jaarlijkse uitstoot van CO2 is nader uitgewerkt in dit document, inclusief de vergelijking met de voorgaande periode. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 1. Mede op basis van de CO2 uitstoot van de afgelopen jaren is het meerjarenbeleid opgesteld. Dit beleid is opgenomen in het Energie Management Plan. De meerjarendoelstellingen kunnen op basis van nieuwe gegevens en ontwikkelingen tussentijds worden bijgesteld. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de Organizational Boundary. Hierbij wordt weergegeven welke juridische entiteiten, welke kantoren en locaties en hoeveel medewerkers er werkzaam zijn Vanaf hoofdstuk 2 wordt inhoudelijk ingegaan op de emissie inventaris. Bij het inzichtelijk maken van de CO 2 uitstoot, de vermindering hiervan en de communicatie over prestaties in deze, gebruikt De Anton Groep de methodiek zoals vastgelegd in de CO 2 Prestatieladder. De Anton Groep stemt haar beleid in deze af op niveau 4 van de CO 2 Prestatieladder. Sinds 2014 is de Anton Groep in het bezit van het certificaat op niveau 5 Proces CO2 beleid De reductie van de CO 2 -uitstoot is een doorgaand proces. Om te beginnen wordt de footprint bepaald, dit wordt nader uitgewerkt in dit document. Vervolgens word een reductiedoelstelling gesteld aan de hand van de energie audit. De reductiedoelstellingen worden uitgewerkt in het energie management actieplan. Dit proces wordt jaarlijks geëvalueerd. Referentiejaar Het eerste jaar waarvoor een footprint is vastgesteld is Dit is tevens het basisjaar. Nieuw bepaalde footprints worden altijd vergeleken met het basisjaar. De vastgestelde doelstellingen refereren ook naar dit basisjaar. Omdat het bedrijf in 2011 en 2012 flink is gaan groeien zal de footprint ook worden gerelateerd aan de omzet. Door de groei kan anders een vertekend beeld ontstaan van de trend in de CO2 uitstoot. Wellicht zal er binnen enkele jaren gekozen worden voor een nieuw basisjaar, dit omdat de situatie in het basisjaar zich steeds minder goed laat vergelijken met de huidige organisatie. Versie 1.1 d.d Pagina 3 van 15

4 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2 beleidsplan Deze emissie inventaris is van toepassing op de drie werkmaatschappijen van de Anton Groep: - Anton Constructiewerken B.V - Anton Rail & Infra - Anton Bouw & Betontechniek De drie BV s zijn in de directe nabijheid van elkaar gevestigd: aan Tocht 31, Vaart 8 en Poel 7 Opmerking: De vaststelling van de organizational boundaries staat omschreven in bijlage 2. Deze emissie inventaris gaat in op de CO 2 uitstoot ten gevolge van: Scope 1: Direct GHG emissions CO 2 uitstoot t.g.v.: Benzineverbruik van vervoermiddelen; Dieselverbruik van vervoermiddelen; LPG t.b.v. de heftruck Aardasverbruik voor (vloer)verwarming en warmwater. De Anton Groep verbruikt momenteel geen andere fossiele brandstoffen, behoudens acetyleen ten behoeve van laswerkzaamheden. Dit gas is in dermate kleine hoeveelheid (< 100 liter) verbruikt dat deze niet is meegenomen in deze Emissie inventaris en de CO 2 footprint. Andere broeikasgassen dan CO 2 (bijvoorbeeld t.b.v. koeling en airco) zijn niet van toepassing op de organisatie en daarom niet meegenomen in dit CO 2 beleidsplan. Voor wat betreft vervoermiddelen (auto van de zaak) geldt dat ook het privégebruik van de gebruikers hierin wordt meegenomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van privé auto s ten behoeve van werkzaamheden. Scope 2: Electricity indirect GHG emissions CO 2 uitstoot t.g.v.: Elektraverbruik van het kantoor, werkplaats, werf en magazijn: o Verlichting; o Computers, printers e.d.; o Elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen. Elektraverbruik op projecten wordt momenteel kosteloos ter beschikking gesteld door de opdrachtgevers en valt daarom onder scope 3. In de afgelopen jaar wordt dit echter steeds vaker verzorgd door Anton middels de inzet van aggregaten (in dat geval meegeteld via scope 1). De Anton Groep verbruikt geen stadsverwarming. Scope 3: Other indirect GHG emissions De scope 3 emissies waren tot eind 2012 geen onderdeel van het CO2 beleid van Anton. In 2013 wordt ook dit meegenomen in het CO2 beleid van de organisatie. Bijzonderheden m.b.t. de uitstoot onder scope 3 zijn uitgewerkt in de scope 3 analyse. Versie 1.1 d.d Pagina 4 van 15

5 2. Anton Groep In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven die relevant kunnen zijn voor het CO2 beleid van de organisatie Omzet De rapportage van de CO2 uitstoot is bij Anton gekoppeld aan de omzet. De omzet van de afgelopen jaren is onderstaand weergegeven: Aantal medewerkers Het aantal medewerkers, inclusief vaste inleners / ZZP-ers, is in de onderstaande tabel opgenomen Constructiewerken g.g. g.g. g.g. g.g. 25 Rail & Infra g.g. g.g. g.g. g.g. 4 Bouw & Beton g.g. g.g. g.g. g.g. 5 Totaal (fte) Vestigingen De Anton Groep is na verhuizing half maart 2010 gevestigd aan Tocht 31, 1713 GP Obdam. Op dit adres is een werkplaats en enkele kantoorwerkplekken. Aan de overzijde van dit pand, op adres Vaart 8, zijn de overige kantoorwerkplekken. Met ingang van maart 2015 is er een locatie bijgekomen, dit is Poel Aard en soort projecten De Anton Groep verricht de volgende activiteiten: Constructiewerken: Ontwerpen, tekenen (2D en 3D), berekenen en monteren van constructies. Bijvoorbeeld bouwkundige constructies voor huizen of bedrijfsgebouwen en hekwerk. Bouw & beton: Betonwerken zoals funderingen, (kleine) kunstwerken en vloeren. Rail & Infra: Diverse werkzaamheden nabij spoorwegen. Primair zijn deze werkzaamheden gerelateerd aan staalbouw 2.5. Werkgebied Het werkgebied omvat vooral Noord-Holland en aangrenzende provincies. Projecten worden bij alle bedrijven van De Anton Groep zowel in een stads- als plattelandsomgeving uitgevoerd (verhouding ca. 50/50). In enkele gevallen worden er ook opdrachten uitgevoerd buiten dit werkgebied 2.6. Middelen De belangrijkste middelen zijn vermeld in het energie audit verslag Autopark Het wagenpark is de onderstaande tabel vermeld, het betreft, in vrijwel alle gevallen diesels. De exacte gegevens staan vermeld in het energie audit verslag. Versie 1.1 d.d Pagina 5 van 15

6 In 2014 zijn de volgende nieuwe wagens aangeschaft: Kenteken Merk & type Milieu-label Verbruik CO2 per l. p 100 km km VF-739-T Renault Master (nieuw) euro 5 8,3 219 VH-860-L Renault Master (nieuw) euro 5 g.g. g.g 11-BX-VD Nissan Kubistar (2 e hands) g.g. g.g. g.g. VG-210-F Renault Master (nieuw) euro 5 8,3 219 VJ-282-G Renault Master (nieuw) euro 5 8, HRP-7 Volkswagen Golf (benzine, 2 e hands) label A De nieuwe Renault Masters zijn ten opzichte van de drie jaar oudere Renault Masters een stuk minder belastend. Per km is er 30 gram CO2 minder uitstoot. Dit is een reductie van 12% (Master 2011: 249 gram CO2 per km, Master 2014: 219 gram CO2 gram). Bij km per jaar levert dit een potentiële reductie op van zo n 750 kilo CO2 per jaar per auto. Dit indien er sprake is van vervanging i.p.v. aanvulling op het bestaande wagenpark. In 2012 is er een eigen vrachtwagen aangeschaft. Het gevolg hiervan is een stijging van het verbruik van diesel (scope 1) vanaf Er wordt echter bespaard op uitbestede emissies (scope 3). De vrachtwagen is in maart 2012 aangeschaft en is per juli 2012 volledig ingezet. In 2014 zijn de volgende voertuigen uit bedrijf genomen: 8-VJR-15 Volkswagen transporter Euro 5 g.g BG-KP Opel Combo niet bekend g.g Materieel Er wordt gebruik gemaakt van een lpg aangedreven heftruck; Er wordt gebruik gemaakt van een bovenloopkranen in de werkplaats; Er wordt gebruik gemaakt van elektrisch aangedreven materieel ten behoeve van: o Lassen; o Slijpen; o Zagen; o Boren; o Plasmasnijden; o Ponsen; o Vervoer van en naar projecten; o Maken van bekistingen; o Aanbrengen van wapeningstaal; o Storten van beton; o Afwerken van gestort beton: trillen / vlinderen; o Kantoorwerkaamheden. Er wordt geen gebruik gemaakt van 5 aggregaten (benzine). De directie heeft een beeld bij de gewenste vervanging van de verschillende middelen maar dit is niet (nog) schriftelijk vastgelegd. In 2014 zijn de volgende investeringen gedaan (specifieke middelen worden nog benoemd): - Constructiewerken: ,- - Bouw & Beton: ,- - Rail & Infra: 4.500,- Versie 1.1 d.d Pagina 6 van 15

7 3. CO 2 FOOTPRINT 3.1 Algemeen De CO 2 footprint is gebaseerd op de NEN-ISO Op basis van de norm NEN-ISO is een onderverdeling gemaakt van de CO 2 -emissie in drie scopes, te weten: Scope 1: Direct GHG emissions Scope 2: Electricity indirect GHG emissions Scope 3: Other indirect GHG emissions Voor wat betreft de verdere onderverdeling van de scopes wordt verwezen naar hoofdstuk 1. De CO 2 footprint van 2010 wordt als referentiejaar gebruikt voor volgende CO 2 footprint rapportages en in die zin tevens ijkpunt zijn t.b.v. evaluatie van de CO 2 reductiedoelstellingen. Om de CO 2 footprint te bepalen van de Anton Groep. is een inventarisatie van alle energiestromen uitgevoerd en zijn gegevens verzameld over alle soorten emissies. Op basis van deze gegevens en de conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO 2 -bepaald. Voor het vaststellen van de footprint zijn de conversiefactoren zoals opgenomen in CO 2 prestatieladder Handboek 2.2 gehanteerd, tenzij dit document voor de emissiebronnen van de Anton Groep geen conversiefactor geeft. In alle gevallen is bekend en vastgelegd uit welke bron(documenten) de emissiefactoren gehaald zijn, dit wordt periodiek gecontroleerd en vastgelegd in het kwaliteitsmanagementplan CO2 ladder. Met ingang van 2015 zullen de conversiefactoren van de website worden gehanteerd. De Anton Groep heeft voor het bepalen van de CO 2 footprint specifieke interne procedures en registratieprogramma s opgesteld, zodat bepaling van de CO 2 footprint ook in toekomstige jaren op een identieke wijze plaats vindt en verzamelde informatie niet verloren gaat. De rapportage is niet geverifieerd door een onafhankelijke instantie. Onderbouwing CO 2 footprint Het elektriciteits- en gasverbruik is met ingang van 2014 zoveel mogelijk gebaseerd op de zelf genoteerde meterstanden. De jaarafrekeningen van de nutsbedrijven worden gebruikt als extra controlemiddel. Het gasverbruik is mede afhankelijk van klimaat en temperatuurgegevens. Jaarlijks, bij opstellen CO 2 footprint, dient dit in ieder geval te worden meegenomen in beschouwing van de mogelijke afwijkingen t.o.v., voorafgaande jaren. Het verbruik van zowel de huidige als de nieuwe vestiging zijn hierin meegenomen. De nieuwe vestiging is betrokken halverwege september 2013 (sleuteloverdracht 1 september 2013) na verbouwing. In 2015 zal Poel 7 ook meegenomen worden in deze gegevens. Op projecten wordt elektra en gas kosteloos geleverd door de opdrachtgevers. Dit verbruik is derhalve niet meegenomen in de berekening van de CO 2 footprint. Met ingang van 2012 wordt dit echter steeds vaker door Anton zelf georganiseerd middels aggregaten. Het verbruik van de brandstof is vervolgens meegenomen in scope 1. De emissie door vervoersmiddelen, groot materieel en onbemand materieel is gebaseerd op literverbruik zoals gerapporteerd door de leverancier (Total) middels facturen. Zakelijke vliegreizen zijn in de jaren 2010 t/m 2014 niet gerapporteerd. Gegevens zijn verzameld en gearchiveerd door de KAM-coördinator en statistisch verwerkt (naar ton CO 2 ) door de KAM-coördinator. Van toepassing zijnde norm- en productbladen zijn gearchiveerd door de KAM-coördinator. Versie 1.1 d.d Pagina 7 van 15

8 3.2. CO 2 Footprint Anton Groep Footprint in % Onderstaand is CO 2 uitstoot weergegeven over het jaar De uitstoot is bepaald volgens procedure PRO 630 CO2 beleidsbepaling en communicatie. Uitstoot per categorie in %. Bron Scope aantal eenheden aantal gram CO2 per eenheid uitstoot in ton co2 geïndexeerd obv omzet Gasverbruik ,6 1,7 Benzine ,8 2,1 Diesel ,9 17,3 LPG ,9 0,4 Elektriciteit ,0 5,2 Totaal scope ,2 21,5 Totaal scope ,0 5,2 Totaal scope ,2 26,7 Indeling klein bedrijf De totaaluitstoot van de Anton Groep in 2010 was 67,2 ton. Het totaaloverzicht voor het basisjaar Versie 1.1 d.d Pagina 8 van 15

9 2010 is weergegeven in bijlage 2. Anton Groep wordt hiermee volgens de CO 2 -Prestatieladder aangeduid als Klein bedrijf. Dit blijft in 2011, 2012, 2013 en 2014 ook zo. Onderbouwing: De totale uitstoot van de kantoren bedraagt 51,6 ton (elektra, aardgas) en is daarmee onder de norm van 500 ton. De totale uitstoot van bouw- en productieplaatsen bedraagt 148,6 ton en zit daarmee onder de norm van ton. Deze onderverdeling wordt nog aangepast. Het verbruik van elektra en aardgas is immers vooral toe te schrijven aan de werkplaats. De werkplaats is gerelateerd aan de projecten. De verdeling moet nog worden bepaald Uitstoot per kwartaal De uitstoot per kwartaal is in de onderstaande tabel weergegeven. Uitstoot per kwartaal in ton CO2 Bron Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal % Scope Gasverbruik Tocht 31 4,3 0,3 0,5 2,9 8,1 4,0 1 Gasverbruik Vaart 8 2,7 0,2 0,4 1,2 4,5 2,2 1 Benzine 2,6 3,8 5,0 4,4 15,8 7,9 1 Diesel 30,9 34,6 34,1 30,3 129,9 64,9 1 LPG 0,7 1,0 0,6 0,6 2,9 1,4 1 Elektriciteit Tocht 31 7,3 6,9 14,2 4,6 33,0 16,5 2 Elektriciteit Vaart 8 1,5 1,4 2,1 1,1 6,1 3,0 2 Totaal scope 1 41,2 39,9 40,6 39,4 161,1 80,5 1 Totaal scope 2 8,8 8,3 16,3 5,7 39,1 19,5 2 Totaal scope ,0 48,2 56,9 45,1 200,2 100 % Het aandeel van elektra is redelijk groot, dit wordt mede veroorzaakt door de aard van de werkzaamheden: plasmasnijden, bovenloopkraan en elektrisch lassen. In de onderstaande tabel is de vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren. Het basisjaar voor Anton is Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden is dit gedaan op basis van de geïndexeerde uitstoot per miljoen euro omzet. Uitstoot per jaar in ton CO Totale uitstoot per jaar 67,2 90,1 126,8 148,4 200,2 Mutatie in % n.v.t. + 34,1 % + 40,7 % + 17,0 % + 34,9 % Uitstoot per miljoen euro omzet 43,3 53,3 54,0 30,8 26,7 Mutatie in % n.v.t. + 23,2 % + 1,1 % - 43,0 % - 13,3 % Mutatie t.o.v. basisjaar in % n.v.t. + 23,2 % + 24,7 % - 28,9 % - 38,3 % Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot is in de uitstoot per categorie weergegeven. Versie 1.1 d.d Pagina 9 van 15

10 3.2.3 Uitstoot per categorie in tonnen Uitstoot per categorie per miljoen euro omzet Gasverbruik 1,17 6,61 5,44 3,61 1,68 Benzine 6,15 3,37 1,63 1,44 2,10 Diesel 17,55 26,15 32,18 17,80 17,30 LPG 1,51 1,47 1,07 0,56 0,39 Elektriciteit 16,91 20,42 13,63 7,37 5,19 Als er gekeken wordt naar de uitstoot gerelateerd aan de omzet blijkt dat voor alle aspecten een daling is waar te nemen van de uitstoot. Dit was ook in 2013 het geval. De afname van de uitstoot over alle aspecten is mede toe te schrijven aan de verdubbeling van de omzet en met een relatief mindere toename van de CO2 uitstoot. 4. Uitstoot in scope 3 De Anton Groep heeft de uitstoot in scope 3 geheel inzichtelijk gemaakt in de scope 3 analyse. Daarnaast is er een ketenanalyse uitgevoerd voor de conservering van staal en de gecombineerde transporten. 4.1 Uitstoot conservering staal Op basis van de ketenanalyse voor de conservering van staal wil Anton opdrachtgevers kenbaar maken dat, afhankelijk van de levensduur, thermisch verzinken een duurzamere oplossing is ten opzichte van nat lakken. De hoeveelheden thermisch verzinkt staal en natgelakt staal worden jaarlijks in kaart gebracht. In 2014 zijn de volgende hoeveelheden staal behandeld: Thermisch verzinkt staal (in kg) Natgelakt staal (in kg) Totaal (in kg) Hoeveelheid in kg CO2 uitstoot per kg Totale CO2 uitstoot (in ton) , , Uitstoot gecombineerde transporten Er wordt steeds meer transport verzorgd met eigen middelen. Het uitbesteed transport werd in het recente verleden zoveel mogelijk gecombineerd met derden. Als gevolg van de groei van het bedrijf komt dit echter steeds minder voor. Om die reden wordt met ingang van deze rapportage geen specifieke uiteenzetting meer gemaakt van het gecombineerde uitbesteed transport. Versie 1.1 d.d Pagina 10 van 15

11 5. CO 2 reductie doel- en taakstellingen Europa heeft zich als doel gesteld in % minder CO 2 uit te stoten. De Anton Groep conformeert zich hieraan. De doelstelling is dan ook om de CO 2 uitstoot in 2020 gereduceerd te hebben met 20% (gerelateerd aan omzet en t.o.v. het jaar 2010). Het CO2 beleid is nader uitgewerkt in het Energie Management Actieplan. 6. Communicatieplan De communicatie met betrekking tot CO2 vindt plaats conform het communicatieplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. 7. Van toepassing zijnde procedures Nr. Titel Opmerking PRO 630 CO 2 Beleidsbepaling en communicatie Opgenomen in het KAM-systeem van de Anton Groep. 8. Externe documenten en informatie Van toepassing en geraadpleegd zijn de volgende externe documenten: NEN-ISO ; NEN EN 50001; Greenhouse Gas protocol; CO 2 prestatieladder Handboek 2.2. Genoemde documenten zijn opgenomen in en beheerst volgens het KAM-systeem van De Anton Groep De documenten zijn in te zien bij de KAM-coördinator van De Anton Groep. 9. Evaluatie Minimaal 2 keer per jaar wordt dit CO 2 beleidsplan geëvalueerd volgens PRO 630 CO 2 Beleidsbepaling en communicatie. De beoordeling / evaluatie wordt vastgelegd in het Energie Management Actieplan alsmede in de directiebeoordeling. Versie 1.1 d.d Pagina 11 van 15

12 Energiedrager Scope Toelichting Registratie door bedrijf in eenheid Omrekeningsfactor CO2 conversiefactor Eenheid Bron (conversiefactor) Geregistreerde hoeveelheid door bedrijf Tijdvak Totaal CO2 uitstoot / tijdvak in kg Totaal CO2 uitstoot / tijdvak in ton Percentage van gehele CO2 uitstoot CO 2 footprint in 2010 (basisjaar) Bijlage 1: CO 2 footprint in 2010 (basisjaar) Diesel Benzine 1, business car travel Vervoermiddelen, betreft Diesel laagzwavelig en Excellium Diesel ZV. 1, business car travel Vervoermiddelen, betreft Euro Loodvrij en Excellium benzine. Liter Liter 1,0 1,0 3,135 kg/ liter CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( ,78 kg/ liter 11) CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( LPG 1, business car travel Vervoermiddelen Liter 1,0 1,86 kg/ liter 11) CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( Elektra: Braken 2. Electricy purchases Betreft grijze stroom op oud pand, 2010 en later KWh 1,0 0,455 kg/kw 11) CO2-prestatieladder 51a h handboek 2.0 ( Elektra: Tocht Electricy purchases Betreft grijze stroom op nieuw pand, 2010 en later KWh 1,0 0,455 kg/kw h 11) CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( ) 8695, t/m , t/m , t/m t/m t/m ,51 27, ,54% 9548,327 9, ,20% 2340,698 2, ,48% 4438,525 4, ,60% 21822,71 21, ,46% Aardgas: Braken 51a 1. Fuel used Betreft aardgas oud pand Nm3 1,0 1,825 kg./nm 3 CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( ) t/m ,25 1, ,55% Aardgas: Tocht Fuel used Betreft aardgas nieuw pand Nm3 1,0 1,825 kg./nm 3 CO2-prestatieladder handboek 2.0 ( ) t/m ,925 0, ,16% Totaal 67232,95 67, ,00% Pagina 12 van 15

13 Bijlage 2: Vaststelling boundaries De volgende bedrijven vallen onder de scope van de Anton Groep B.V.: Anton Constructiewerken B.V. Anton Rail & Infra B.V. Anton Bouw & Beton B.V. Deze boundary is vastgesteld volgens de GHG-protocol methode (chapter 3 en 4). De bovenstaande bedrijven zijn verantwoordelijk voor 100 % van de inkoopomzet. E.e.a. volgens de volgende eis, artikel 6.3. lid 1 van het Handboek CO2 prestatieladder (versie 2.2). Anton Vastgoed is uitgesloten. Gas & elektra komen voor rekening van de werkmaatschappijen. Uit controle van de leverancierslijst is tevens gebleken dat er zich onder de leveranciers geen aanbieders bevinden die in de scope (de boundary) moeten worden opgenomen. De directie van de Anton Groep heeft verder volledige zeggenschap op gebied van financiën en beleid over de hierboven genoemde bedrijven. De drie werkmaatschappijen worden aangestuurd door een en dezelfde organisatie / mensen. Het organigram is opgenomen in het KAM handboek. Pagina 13 van 15

14 Bijlage 3: scopes Pagina 14 van 15

15 Bijlage 4: Grafische vergelijking CO2 uitstoot Pagina 15 van 15

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... EMISSIE INVENTARIS 2013 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 05-05-2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud Inleiding... 3 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2 beleidsplan...

Nadere informatie

Update 2014. Dixi Sanitary Services BV.

Update 2014. Dixi Sanitary Services BV. Pagina 1 van 16 Update 2014 CO 2 BELEIDSPLAN Dixi Sanitary Services BV. (publieke versie) Pagina 2 van 16 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 3 2. TOEPASSINGSGEBIED EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Emissie inventaris

CO₂ Prestatieladder Emissie inventaris 2016 CO₂ Prestatieladder Emissie inventaris Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating b.v. 11-1-2016 CO₂ Prestatieladder

Nadere informatie

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V.

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. pagina 1 van 9 CO 2 beleidsplan 13-01-2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED EN REIKWIJDTE VAN HET CO 2 BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Update Dixi Sanitary Services BV.

Update Dixi Sanitary Services BV. Pagina 1 van 18 Update 2015 CO 2 BELEIDSPLAN Dixi Sanitary Services BV. (publieke versie) Pagina 2 van 18 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 3 2. TOEPASSINGSGEBIED CO 2 BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V.

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. pagina 1 van 11 CO 2 beleidsplan 24-11-2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Verantwoordelijkheden... 4 1.2 Referentiejaar... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED EN

Nadere informatie

Energie audit verslag

Energie audit verslag Energie audit verslag 2014 Opgesteld door : J. Braas, C. Admiraal en B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud 1. Algemene... 3 2. Geraadpleegde documenten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 21-2-2012

CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 21-2-2012 CO 2 inventarisatie 2011 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 21-2-2012 Inventory boundary Organizational boundaries Operational boundaries René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Deze CO2 inventarisatie richt zich op

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Rapportage. Energie Emissie Inventaris 2015. Ing E.A.M. de Zeeuw de Bont. Versie: 17-6-2016 17-6-2016. Handtekening:

CO2 Rapportage. Energie Emissie Inventaris 2015. Ing E.A.M. de Zeeuw de Bont. Versie: 17-6-2016 17-6-2016. Handtekening: CO2 Rapportage Energie Emissie Inventaris 2015 Auteur: Ing E.A.M. de Zeeuw de Bont Versie: 17-6-2016 Goedgekeurd door: Ing M.R. de Zeeuw 17-6-2016 Handtekening: 1 Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 Energie Management

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2012 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 4-4-2013

CO 2 inventarisatie 2012 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 4-4-2013 Versie: 2.0, 4-4-2013 Inventory boundary Opmerking: Bij de verificatie-audit is vastgesteld dat voestalpine Railpro vanaf Q2-2012 beschikt over een certificaat duurzame energie, i.v.m. de aankoop van groene

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 BELEIDSPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020. (Externe versie)

CO 2 BELEIDSPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020. (Externe versie) CO2 BELEIDSPLAN Pagina 1 van 19 CO 2 BELEIDSPLAN QUINT & VAN GINKEL BV PERIODE 2015-2020 (Externe versie) Opgesteld door: Gecontroleerd door: Goedgekeurd door: M. Hoogland Datum: april 2015 Paraaf: Dhr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1 3.A.1 CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 2010 Hakkers KAM -B- 12-09-11 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 12-09-11 Paraaf: J. VAN LITH

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

2015 1 E halfjaar Energiemanagement Programma (EMP)

2015 1 E halfjaar Energiemanagement Programma (EMP) 2015 1 E halfjaar Energiemanagement Programma (EMP) LED Verlichting met bewegingssensoren staalhal II ( gerealiseerd 2015) INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING (p)... 3 2 BESCHRIJVING ORGANISATIE... 4 Beschrijving

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie Q1 t/m Q4. Versie: 1.0,

CO 2 inventarisatie Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, CO 2 inventarisatie 2012 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 22-1-2013 Inventory boundary Organizational boundaries Operational boundaries René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Deze CO2 inventarisatie richt zich op

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014.

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014. CO2-emissieverantwoording 2014-H1 Schagen Groep volgens ISO 14064-1 Versie 1.0, 7 november 2014. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 7 november 2014 Gecontroleerd door H. Dolstra

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 emissie / footprint 2011 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 inventarisatie 2011 Datum Mei 2012 Versie 004 Status

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 16-3-2016 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie