Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject dd. 11-01-2013"

Transcriptie

1 DSC Clubhuiscommissie Definitieve Resultatenlijst Verbeterproject dd Onderwerp Besluit Clubhuiscommissie Kosteneffecten Clubhuisbegroting A. Energie en water 1. Jaarlijks doorberekenen elektraverbruik velden naar voetbal op basis van vastgesteld bedrag van 2000,-/jaar. Ingangsdatum : seizoen Kostenbesparing voor clubhuis op jaarbasis: 2000,- 2. Inkoop elektra en gas via Sportstroom. Jaarlijks contracteren op basis van aanbieding via Sportstroom. Looptijd 1e jaar: / Kostenbesparing 1 e jaar: 700,- Prognose kosteneffecten daarop volgende jaren: 500,- / 700,- per jaar Besparing energiekosten op jaarbasis: 3. Energiebesparing veldverlichting mogelijk door optimalisatie beheer/gebruik. (actie afdeling voetbal) 4. Branders cv installatie periodiek reinigen werkt energiebesparend. Uitvoering via onderhoudscontract cv installatie. Besparing. 5. Optimalisatie regeling/instelling cv installatie, rekening houdend met zomer, winter en vakantieperiodes bespaard energie. Regeling inmiddels verbeterd middels aangebrachte thermostaat in tt ruimte. Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op: 6. Warmteverlies beperken door het dichten van bouwkundige lekken. Deze voorgenomen actie wordt om praktische redenen niet uitgevoerd. 7. Radiatorfolie aanbrengen achter gevelradiatoren en waar mogelijk cv leidingen isoleren. Actie is uitgevoerd. Investeringskosten: 160,- Besparing energieverbruik op jaarbasis begroot op: 600,- 300,- 240,-

2 8. Instellingen tijdklok ventilatoren en kleedkamers afstemmen op gebruikstijden. Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik. 9. Instructies aan barmedewerkers mbt handmatig in- en uitschakelen ventilatoren kantine- en tafeltennisruimte. Actie is uitgevoerd en opgenomen in handboek. Besparing. 10. Toepassen van spaarlampen in alle gloeilamparmaturen (binnen/buiten). Actie is uitgevoerd. Besparing op energieverbruik. 11. Overbodig gebruik (sfeer)verlichting voorkomen; wandarmaturen (met pllampen van 150W!) vervangen door energiezuiniger oplossing. Wandarmaturen Tafeltennisruimte verwijderd/uitgeschakeld. Wandarmaturen kantinedeel vervangen door nieuwe armaturen met spaarlampen. Investeringskosten: 135,- Besparing op energieverbruik op jaarbasis begroot op: 12. Temperatuurinstellingen en bedrijfstijden koelcel en koelmeubelen kritisch bekijken. In vakantieperiode niet meer koelen. Besparing op energieverbruik. 13. Alternatieve oplossingen zoeken voor onderhoudscontract met Sita. Contract met Sita ( 3650,-/jaar) is opengebroken. Glascontainer en papiercontainer vervallen. DSC regelt dit nu zelf. Afvalcontainer nu 1x per 2 wk ledigen. Besparing op jaarbasis hierdoor: Plastic afval wordt gescheiden ingezameld Maatregelen hiertoe zijn uitgevoerd Opbrengst plastic afval: 0,50 per zak. Opbrengst frituurvet afval: 0,25/kg. Opbrengst op jaarbasis 120,- 1970,- Kosten afvalbakken plastic: ca. 100,- 14. Alle overige onderhoudscontracten toetsen op nut, noodzaak en kosten. Onderhoudscontract boiler: 2-jarig contract met Energiewacht voor onderhoud boiler is afgekocht. Besparing op het contract:2 jaar à 1070,- 1070,- Kosten afkopen contract: 270,-

3 Onderhoudscontract handdoekenautomaten Het contract met Hokatex ( 140,-/jaar) is beëindigd, mede om hygiënische/praktische redenen. 140,- Kosten aanschaf en montage van 2 stuks elektronische handendrogers: 610,-. Onderhoudscontract ventilatie en koeling: Contract met WKZ, kosten 580,-/jaar wordt beëindigd. Hiervoor nieuw contract met het bedrijf VTT Kosten nieuw contract: 380,-/jaar. Onderhoudscontract brandblusmiddelen: Contract met Kruitbosch & de Weerd ( 75,-/jaar) blijft ongewijzigd. 15. Sponsorplan Sportstroom Nog in behandeling. Bij 20% deelname van de 100 sponsoren betekent dit een bonus voor DSC van: - éénmalig: 20 x 100,- = 2000,- - jaarlijks : 20 x 40,- = 800,- Mogelijke inkomsten op jaarbasis: 200,- PM B.Verlagen vaste lasten 1. Onderzoek naar invoeren cashless betalen Mogelijk op termijn. Geen besparing maar (waarschijnlijk) wel aan te bevelen. 2. Afschrijving inventaris nagaan. Met de resultatenrekening van het seizoen is de inventaris volledig afgeschreven. Deze post vervalt dus wel in de begroting maar wordt niet aangemerkt als een besparing. 3. Veiligheidsscan uitgevoerd door Quard. Levert besparingen op maar enkele aanbevelingen (eventueel) uitvoeren binnen kader van onderhoudsplanning. 4. Verzekeringen nagaan. Verzekeringen bij Rabobank: Het betreft de verzekering van het gebouw en de inventaris tegen schade agv brand, storm, water, diefstal, vandalisme etc. Daarnaast is opgenomen een verzekering tegen bedrijfsstagnatie, aansprakelijkheid werkgever en milieuschade (asbestplaten). De verzekerde bedragen en de polisvoorwaarden zijn aangepast. (zie separate notitie)

4 Het totaal premiebedrag was: Het nieuwe premiebedrag is : ,- Noot: Het premiedeel voor inventaris, specifiek van afdelingen wordt, op basis van opgestelde inventarislijsten, doorberekend naar de betreffende afdeling. Glasverzekering: Sinds 1988 is de glasverzekering ondergebracht bij AON (premie 350,- /jaar; eigen risico). Er is nog nooit een schade geclaimd. Gelet op het geringe risico zal deze verzekering worden beëindigd. 350,- Verzekering geldtransport: Deze verzekering (premie 200,-/jaar; eigen risico) is ook ondergebracht bij AON. Deze verzekering wordt wel gewenst geacht en wordt dus aangehouden. C. Omzet verhogen 5. Bijdrage voor gebruik speelzaal door Tafeltennis en Biljart overwegen. Op voorstel van afd. Biljarten en Tafeltennis is besloten tot de volgende bijdragen, rekening houdend met aantal leden en gebruiksuren: Tafeltennis : 350,- per jaar Biljarten : 700,- per jaar Ingangsdatum : seizoen Extra inkomsten op jaarbasis: 1. Promoten acties met Cv100. Intenties zijn uitgewisseld. Concreet resultaat in omzetverbetering. 2. Gerrits-toernooi en andere evenementen meer uitbaten. Uitbaten nu volledig door Horecacommissie. Omzetverbetering wordt verwacht. 3. Seniorentoernooien organiseren. Vooralsnog weinig animo hiervoor. Nieuwe pogingen in komende seizoenen. 4. 5%-regel afschaffen (o.a. Gerrits-toernooi) Is m.i.v. seizoen afgeschaft. 5. Promoten voetbal-tv-avonden. EK-TV- avonden hebben niet 1050,-/jaar

5 D. Rendementsverbetering E. Vrijwilligers vergoedingen plaatsgevonden. Voor nieuwe seizoen nieuwe kansen. 1. Leveranties Leveringscontracten/condities van de huidige leveranciers Heineken, Bergsma (food) en AH Middeldorp (o.a. wijn,ranja) nagaan. Onderhandelen over kortingen/bonussen. Actie wordt uitgevoerd door de commissie Horeca; optie gezamenlijk inkopen met tennis wordt meegenomen. Mogelijk besparing hierdoor: 2. Assortiment Breedte assortiment optimaliseren op vraag en rendement. Is behandeld binnen Horecacommissie. 3. Registratie diverse verstrekkingen. Regels opstellen voor registratie verstrekkingen ter voorkoming van lekkage (veel consumpties gaan over de bar zonder registratie/betaling). Te denken valt aan: -Verstrekking koffie aan trainers/coaches -Weggeven consumpties aan vrienden -Verstrekking thee en ranja in pauzes -Niet registreren cons. vergaderingen -Niet registreren verbruik barmedewerkers Om deze zaken te tackelen is de notitie Beleidsregels Afrekening Consumpties opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van het clubhuis. De notitie is naar alle DSC-leden en (bardienst)medewerkers verspreid. In de notitie is tevens de vaak toegepaste kortingsregeling bij festiviteiten van afdelingen afgeschaft. Daarnaast wordt binnen de commissie Horeca gewerkt aan een voorraadbeheeren kasbeheersysteem. Het effect van deze maatregelen op het bruto winstmarge moet blijken uit de komende jaarcijfers. Besparing hierdoor op jaarbasis: 4. Bardienstverleners Het instructieboek voor bardienstverleners is op onderdelen aangepast. 1. Betalingen vrijwilligers heroverwegen. Overwogen is de vergoedingsregeling voor een beperkte groep vrijwilligers (4pers.), die jaarlijks specifieke werkzaamheden voor het clubhuis verrichten, te wijzigen. Gelet op de gemaakte afspraken in het

6 verleden is hiervan afgezien. 2. Betaalde bardiensten op zondagen zoveel mogelijk beperken. Met de bardienstverlener is afgesproken om met ingang van het seizoen 2012/2013 het aanvangstijdstip van 8.00 uur te wijzigen in uur. Tussen 8.00/11.00 zullen dan spelende teams van voetbal de bardienst verzorgen. Uitgaande van min. 11 zondagen bedraagt de kostenbesparing 11 x 45,-. 495,- Toegevoegd: Schoonmaakkosten: De kosten voor schoonmaak van het clubgebouw, incl. de kleedkamers, werden t.e.m. seizoen 2011/2012 gedragen door de afdeling voetbal. In de vergadering van de clubhuiscommissie van 19 september 2012 is, op verzoek van de afdeling voetbal, besloten dat deze kosten met ingang van seizoen 2012/2013 voor rekening komen van het clubhuis. De kosten voor deze werkzaamheden zullen ca. 2700,-/jaar gaan bedragen. Extra kosten voor het clubhuis op jaarbasis: 2700,- negatief Totaal begrootte besparingen op jaarbasis: Alle bedragen zijn exclusief btw. Verzekeringsbedragen incl. 9,7% ass. bel. Verhoging ass. bel. in 2013 naar 21% is te verwachten. 7435,- De in rood/cursief aangegeven bedragen zijn Kosten/negatieve opbrengsten.

Beheer, exploitatie en programmering

Beheer, exploitatie en programmering Beheer, exploitatie en programmering 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Opstartfase en uitgangspunten... 3 2. Programmering van t Plein... 4 3. Organisatie en Beheer... 5 4. Exploitatie... 6 4.1. Horeca... 7 4.2.

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Seyster Veste Beleid Servicekosten

Seyster Veste Beleid Servicekosten S Seyster Veste Beleid Servicekosten Zeist, 29 maart 2012 Inleiding Seyster Veste heeft ruim 3.000 woningen waarvan een groot deel van de maandelijkse huur bestaat uit het voorschotbedrag voor servicekosten.

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Vaststellen agenda Voorgesteld wordt om het clubblad te agenderen. Dit komt in de presentatie wel aan de orde.

Vaststellen agenda Voorgesteld wordt om het clubblad te agenderen. Dit komt in de presentatie wel aan de orde. Verslag ledenvergadering v.v. Kollum d.d. 18-01-2011 Aanwezig: 29 leden inl. bestuur. Er zijn afmeldingen ontvangen van T. de Jong en A. van der Meulen. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee 2014 H a n z e h o g e s c h o o l 0 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC).

Met veel genoegen introduceren wij hierbij een nieuwe abonnementsvorm voor betaald onderhoud en het gebruik van de helpdesk (KOC). PinkRoccade Local Government bv Flight Forum 159 5657 DD Eindhoven Postbus 57010 5605 AA Eindhoven Gemeente xxxx T 040 207 49 00 F 040 207 49 70 HELPDESK 040 207 48 99 W www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Nadere informatie

Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest

Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest Uitwerkingsrapportage Taakstelling sport Gemeente Soest Uithoorn, 19 augustus 2015 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoud en Proces 3 1.3 Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2. Uitwerking

Nadere informatie

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: 2009-07 Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november 2009-11-25 Ondergetekende

Nadere informatie

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV Energieadvies Sportverenigingen Voetbalvereniging IJVV IJVV IJsselmuiden: Naam van de vereniging : IJVV IJsselmuiden Contactpersoon : Wilco Wezenberg Adres : Bergweg 3 Postcode en Plaats : 8271 CC IJsselmuiden

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Eindrapportage optimalisatie en energieefficiency en hergebruik afvalstromen in de houtverwerkende industrie.

Eindrapportage optimalisatie en energieefficiency en hergebruik afvalstromen in de houtverwerkende industrie. Eindrapportage optimalisatie en energieefficiency en hergebruik afvalstromen in de houtverwerkende industrie. December 2003 Doc. no. : Behandeld door : Date : 9 december 2003 Version : 1.00 Pagina 1 van

Nadere informatie

Eindevaluatie verzelfstandiging. De Kwaker, De Pelikaan, De Vuister en De Bovenkruier. 20121130 V1.1 Eindevaluatie verzelfstandiging buurtcentra

Eindevaluatie verzelfstandiging. De Kwaker, De Pelikaan, De Vuister en De Bovenkruier. 20121130 V1.1 Eindevaluatie verzelfstandiging buurtcentra Eindevaluatie verzelfstandiging De Kwaker, De Pelikaan, De Vuister en De Bovenkruier 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz. 3 1.1 De gevolgde werkwijze 1.2 Wat eraan voorafging: Kaders van het verzelfstandigingsproces

Nadere informatie

- QUICKSCAN - Zoals eerder aangegeven is er met de bouw van het pand goed rekening gehouden met de isolatie van de thermische schil.

- QUICKSCAN - Zoals eerder aangegeven is er met de bouw van het pand goed rekening gehouden met de isolatie van de thermische schil. - QUICKSCAN - Klimaatroute Nieuwe Hemweg 2 1013 BG Amsterdam Tel: 020-7009438 info@klimaatroute.nl KVK nr.: 52599744 datum: 19 februari 2015 PROJECTOMSCHRIJVING Deze quickscan is uitgevoerd op 6 februari

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO. 26 januari 2012

Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO. 26 januari 2012 Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO 26 januari 2012 1. Introductie Het servicekostenbeleid van DUWO is in de loop van de tijd gevormd waarbij soms verschillen in de vorm van het aangeboden dienstverleningspakket

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen. B&W-besluit: Onderwerp Schade en verzekering schoolgebouwen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/189749 Bijlage: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Adviesrapport Energiekostenbesparing DVV Duiven

Adviesrapport Energiekostenbesparing DVV Duiven Adviesrapport Energiekostenbesparing DVV Duiven Auteurs: Casper van Benthem, Jikke Bosveld, Eugène Terbonssen en Menno Veer Docent: Otto van Driel Periode: augustus november 2014 VWO 4 Opdrachtgever: Dhr

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie