TECHNISCHE Your Place

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place"

Transcriptie

1 TECHNISCHE Your Place 48 ééngezinswoningen Vathorst De Bron - Amersfoort 1

2 @YourPlace TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 48 Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Datum: Ontwikkelaar: Aannemer: Architect: 033NieuwWonen Dura Vermeer Bouw Hengelo BV HFB - Rotterdam 2

3 48 Deelplan De Bron, Vathorst, Amersfoort TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Algemeen Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. Grondwerken Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen. De tuinen worden aangevuld met uitkomende grond. Onder de begane grondvloer van de woningen bevindt zich een bodemafsluiting van zand. Onder de tegelbestrating wordt een zandbed aangebracht van circa 100 mm dik. Terreininrichting Bergingen De buitenbergingen in dit project zijn geschakeld en gesitueerd op de kop van de bouwblokken. Elke woning heeft een buitenberging in een van de bergingenblokken, met uitzondering van bouwnummer 48. Bouwnummer 48 heeft een vrijstaande houten berging in de achtertuin. De bergingen hebben een betonvloer. De wanden bestaan uit houten stijl en regelwerk met een gevelbekleding van vurenhouten rabatdelen. Van de geschakelde bergingen zijn de straatgevels gedeeltelijk gemetseld, evenals de gevels aan het water. De tussenwanden van de zijn bekleed met constructiemultiplex. Het hardhouten deurkozijn heeft een vlakke houten deur zonder glasopening. Bij de bouwnummers 1, 16, 17, 31, 32 en 40 is de bergingsdeur en het paneel ernaast voorzien van horizontale vuren rabatdelen. Het platte dak van de bergingen wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en een aluminium daktrim. Bij de gemetselde bergingsgevels wordt de dakrand afgewerkt met een overstekende boei. Het gezamenlijke tussenpad bij de geschakelde bergingen van blok B en C en van blok D en E wordt afgesloten met een draaipoort aan de straatzijde en een spijlenhek aan de waterzijde. Elke berging wordt aangesloten op het de elektra-installatie van de betreffende woning, met uitzondering van de berging van bouwnummer 7 (zie ook staat van afwerking ) Bestrating De woningen worden in de voortuin voorzien van een toegangspad naar de voordeur in combinatie met een opstelplaats voor afvalcontainers. De bestrating is totaal 1800 mm breed en wordt uitgevoerd in betontegels van 300x300 mm, in blokverband en voorzien van een betonnen opsluitband. De bouwnummers 16,17, 31, 32 en 40 hebben een parkeerplaats op eigen terrein. Hier worden 2 oprijstroken aangebracht van elk 600 mm breed, uitgevoerd in betontegels van 400x600 mm. In de achtertuinen wordt geen bestrating aangebracht. Het gemeenschappelijke tussenpad van de geschakelde bergingen bij blok B en C en bij blok D en E wordt bestraat met betontegels van 300x300 mm, in blokverband en voorzien van een betonnen opsluitband. Het tussenpad sluit aan op het openbare trottoir. De overige bestrating op de situatie tekening is openbare bestrating. Erfafscheidingen In de voortuin wordt een lage haag aangeplant langs het trottoir en langs het gemeenschappelijke tussenpad van de bergingsblokken. Ook bij de hoekwoningen met een zijtuin wordt op de grens met het openbaar gebied, een lage haag aangeplant of een gaashek aangebracht. E.e.a volgens de situatietekening. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 2

4 Bij alle woningen wordt in de voortuin een laag gaashek geplaatst bij de opstelplaats voor de afvalcontainers, gedeeltelijk op de erfgrens, samen met de buren en haaks daarop een deel van circa 800 mm langs de haag aan de trottoirzijde. In de achtertuin wordt op het verlaagde gedeelte van de tuin aan het water, een gaashek van hardhouten staanders en staalmat aangebracht. Dit hekwerk is 1800 mm hoog, geplaatst in een hoekopstelling: 2 m1 langs de erfgrens en 2 m1 haaks er op. Tegen alle gaashekken wordt hedera (klimop) aangeplant. De achtertuin loopt circa 200 mm af, tot aan het verlaagde deel van de tuin aan het water. Daar wordt het hoogteverschil van circa 600 mm opgevangen met een houten keerwand. Langs de waterkant komt een houten beschoeiing tot circa 600 mmm boven het waterniveau. De keerwand en de beschoeiing worden geleverd en aangebracht door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Bij de geschakelde bergingen die grenzen aan het water wordt de grond vanaf de berging tot de beschoeiing als talud afgewerkt. Hagen, gaashekken en grondkeringen zijn aangegeven op de situatietekening. Constructie Fundering De fundering van de woning bestaat uit funderingsbalken van gewapend beton die op betonpalen rusten. De bergingen worden gefundeerd op een betonvloer met vorstranden. Begane grondvloer De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, welke wordt voorzien van het op tekening aangegeven kruipluik. De isolatiewaarde Rc bedraagt 3,5 m 2 K/W. Verdiepingsvloer De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met prefab betonnen vloerelementen, type kanaalplaatvloer. De v-naden aan de onderzijde van de vloerplaten blijven in het zicht Dak De schuine daken van de woningen worden uitgevoerd met geïsoleerde dakelementen. De onderzijde van de dakelementen op de zolder, bestaat uit een vochtbestendige spaanplaat. De isolatiewaarde Rc van de schuine daken is minimaal 5,0 m2k/w. De dakelementen worden ondersteund door houten knieschotten met dezelfde beplating als de dakplaten. De knieschotten, inclusief de beplating, zijn onderdeel van de dakconstructie en mogen daarom niet verwijderd worden. In de beplating wordt een deel afschroefbaar uitgevoerd voor (beperkte) bereikbaarheid van de ruimte achter het knieschot. Dragende wanden De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie van kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de voor- en achteren zijgevels worden eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen. Staalconstructies In de verdiepingsvloeren wordt een stalen raveelijzer opgenomen voor de ondersteuning bij de bij de trapgaten. Overige stalen ondersteuningsprofielen zijn indien nodig thermisch verzinkt en in geval van zichtwerk voorzien van een kleurcoating. Gevels en dakrandafwerking Gevelmetselwerk De gevels van de woningen worden uitgevoerd in schoonmetselwerk met een waalformaat baksteen in halfsteens metselverband, zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat. Bij een aantal woningen en bergingen wordt het gevelmetselwerk geheel of gedeeltelijk wit geschilderd. Dit is aangegeven op de geveloverzichten. De schoonmetselwerk gevels hebben een verdiepte voeg. De geschilderde gevels hebben een platvolle voeg die mee geschilderd wordt. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 3

5 Onder de kozijnen met een gemetselde borstwering komt een betonnen raamdorpel. De neuslateien in de voorgevel zijn van beton. De lateien in de achtergevel zijn van staal, in kleur gecoat. Het metselwerk van de topgevels wordt voorzien van een metalen afdekkap. De luchtspouw van de gemetselde buitengevels wordt bijna geheel gevuld met isolatie van minerale wol. De isolatiewaarde Rc van het geïsoleerde gevelmetselwerk bedraagt 4,2 m 2 K/W. Gevelkozijnen, ramen en deuren Het kozijn in de achtergevel op de begane grond is een aluminium schuifdeurkozijn met kleurcoating. De overige buitenkozijnen en ramen van de woning worden vervaardigd van hardhout met FSC-keurmerk. Het voordeurkozijn heeft een lage kunststof onderdorpel. De kozijnen van de begane grond hebben aan de binnenzijde een opzetstuk voor aansluiting aan het plafond. De voordeur van de woning is een geïsoleerde vlakke houten deur voorzien van twee of drie glasopeningen en een briefplaat. Buitenbeglazing In alle glasopeningen van de buitenkozijnen, buitendeuren en ramen wordt isolerende HR++ beglazing aangebracht. Hang- en sluitwerk Het hang- en sluitwerk van alle gevelkozijnen, inclusief de deur van de buitenberging, is van deugdelijke kwaliteit en voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De buitendeuren van de woning en van de buitenberging, worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De bouwnummers die een geschakelde berging hebben aan een gemeenschappelijke tussenpad, krijgen twee sleutels van het slot van de betreffende toegangspoort. Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, met uitzondering die van de buitenberging, worden voorzien van tochtprofielen. Buitenschilderwerk Alle houten buitenkozijnen, buitendeuren en ramen van de woning en van de buitenberging worden dekkend geschilderd in een kleur volgens het materialen- en kleurenschema Dakafwerking De schuine dakvlakken van de woningen worden afgewerkt met keramische dakpannen met een kleur zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat. Binneninrichting Binnenwanden/ knieschotten De lichte scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in gipselementen. De wanden hebben een dikte van 70 of 100 mm. Eén en ander zoals op de tekening is aangegeven. De lichte scheidingswand naast het trapgat op de tweede verdieping is een houten systeemwand met aan de trapzijde een gipsplaatbekleding en aan de zolderzijde dezelfde spaanplaat als de dakelementen. Binnendeurkozijnen en deuren De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen, uitgevoerd met een bovenlicht en een afgeslankte bovendorpel. De bovenlichten, m.u.v. de trapkast worden voorzien van enkel glas. Het bovenlicht van de trapkast wordt voorzien van een dicht paneel, kleur gebroken wit. De kozijnen van het toilet en van de badkamer worden voorzien van kunststeen onderdorpels. Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. De deuren van het toilet en van de badkamer worden voorzien van een vrij/bezetslot en deurkrukken. De overige binnendeuren worden voorzien van loopsloten en deurkrukken. Vensterbanken De borstweringen van de raamkozijnen worden aan de binnenzijde afgedekt met een vensterbank van kunststeen, marmercomposiet. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 4

6 Vloerafwerking De vloeren in de woning worden voorzien van een cementdekvloer dik 50 mm met uitzondering van de betegelde gedeelten en de gedeelten achter de knieschotten. Wand- en plafondafwerking en overige binnenbetimmeringen De betonnen plafonds worden afgewerkt met structuur. Ook het gedeelte van de binnenwanden van het toilet en de badkamer boven de wandtegels wordt afgewerkt met structuur. De overige binnenwanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, m.u.v. de meterkast, en de systeemwanden en knieschotten op de 2 e verdieping. NB. Behangklaar betekent dat de wanden voldoende vlak zijn t.b.v. het aanbrengen van behang. Er wordt geen behang aangebracht. De meterkast wordt voorzien van een multiplex meterkastbord. In de hal wordt naast de voordeur een aftimmering aangebracht voor de douchepijpwtw (zie bij binnenriolering ). Om inspectie mogelijk te maken wordt de betimmering deels demontabel uitgevoerd. Verder worden de nodige houten aftimmeringen. aangebracht bij de kozijnen, trappen, trapgaten e.d.. De dakelementen en de knieschotten worden afgetimmerd in het materiaal van de dakbeplating. Er worden geen vloerplinten geleverd of aangebracht. Tegelwerk De vloeren van het toilet en van de badkamer worden voorzien van donkergrijze vloertegels. De wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van witte wandtegels. In het toilet tot 1200 mm boven de vloer en in de badkamer tot 2100 mm boven de vloer; een en ander overeenkomstig de Staat van afwerking. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV biedt u de mogelijkheid om de keuze van het tegelwerk in de badkamer en in het toilet naar eigen wensen aan te passen. Hiervoor kunt u terecht bij onze projectleverancier. Keuken De woning wordt standaard zonder keukeninrichting opgeleverd; de basis aansluitpunten worden afgedopt en overeenkomstig de tekening aangebracht. Het leidingwerk ter plaatse van de opstelplaats van het aanrechtblok wordt als opbouw uitgevoerd. Trap De trap naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten trap met stootborden van spaanplaat; de trap naar de tweede verdieping is een open vurenhouten trap. Alle delen van de trap worden voorzien van een grondverflaag. De in het zicht blijvende delen van de trapbomen en van de spil worden dekkend afgeschilderd evenals de onderzijde van de trap naar de 2 e verdieping. Langs het trapgat en op de trapboom langs de open zijde van de trap, wordt een houten spijlenhek aangebracht en dekkend afgeschilderd. Aan de wand aan een zijde naast de trap wordt een hardhouten muurleuning bevestigd. Deze leuning wordt blank afgelakt. Installaties Buitenriolering De buitenriolering voor vuilwater wordt in kunststof uitgevoerd en wordt aangesloten op het gemeenteriool. De buitenriolering voor regenwater van de daken loost rechtstreeks op het oppervlaktewater achter de woningen. Hemelwaterafvoeren en goten De hemelwaterafvoeren zijn rond en van kunststof. Ze worden met beugels gemonteerd op het metselwerk. De dakgoot is een aluminium bakgoot. Het water vanuit de verholen goten en kilgoten van de topgevels wordt via een vergaarbak geloosd op de naastgelegen pannen. Binnenriolering De leidingen van de binnenriolering zijn van kunststof. Als energiebesparende maatregel worden de woningen voorzien van een douchepijp-wtw (WarmteTerugWinning). Hierin wordt de warmte van het wegstromende Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 5

7 douchewater opgenomen en doorgegeven aan de koud water toevoer naar de douchekraan en de cv-ketel. Deze douchepijp- WTW wordt geplaatst in de leidingkoker in de hal. T.b.v. onderhoud en inspectie van deze douchepijp- WTW, wordt de buitenzijde van de leidingkoker uitgevoerd als demontabel paneel. Sanitair Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit. Overzicht toe te passen sanitair: - Toilet: o closetcombinatie Sphinx 300 met keramisch reservoir o closetzitting met deksel o fontein Sphinx 300, 360mm met Grohe Costa fonteinkraan o chroom sifon met vloerbuis en rozet; - Badkamer: o wastafel Sphinx 300, 600mm o glazen planchet o ééngats wastafel mengkraan Grohe Costa met perlator o chroom plugbekersifon met vloerbuis en rozet o spiegel 570x400mm o thermostatische douchemengkraan Grohe Grohtherm 1000 o waterbesparende handdouche met glijstang; - Wasmachine-opstelling 2 e verdieping: o wasmachinekraan; Zie verder ook de Staat van afwerking. Mechanische ventilatie (MV) De woning ventileert op basis van natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer. De aanvoer vindt plaats via zelfregelende aluminium ventilatieroosters. De roosters zitten boven het glas in de kozijnen van de woonkamer en de slaapkamers. De roosters zijn indicatief aangegeven op gevel tekening. De luchtafvoer vindt plaats via afzuigpunten in het plafond van de keuken, toiletruimte en badkamer en een afzuigpunt op de mv-unit voor de opstelplaats van de wasmachine. Op de 2 e verdieping waar de mv-unit hangt, lopen de afvoerkanalen in het zicht. Het afvoerkanaal van de ventilatie-unit naar buiten wordt aangesloten op de dakdoorvoer. De hoofdbediening van de MV-installatie wordt geplaatst in de woonkamer naast de CVthermostaat en wordt gestuurd door de ingebouwde CO2-sensor voor de woonkamer/keuken en door de CO2-sensor in de slaapkamers. Centrale verwarming (CV) De woning heeft een gasgestookte CVinstallatie met warmwatervoorziening, (Intergas Kombi Kompact HRE 28/24). De woning is voorzien radiatoren. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK, waarbij de vertrektemperaturen zoals genoemd in de Staat van afwerking, bereikt en behouden kunnen worden bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie. De CV-installatie wordt geregeld met de thermostaat in de woonkamer. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening van de woning is onderdeel van de CV-installatie. De warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van het SWK. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde centraal dozen systeem. Schakelaars, wandcontactdozen e.d. worden uitgevoerd met wit kunststof inbouwmateriaal, met uitzondering van buitenberging, meterkast en bij de CV, MV en wasmachineopstelling, waar opbouwmateriaal en -leidingwerk wordt toegepast. Hoogte boven de vloer: - wandcontactdozen in verblijfsruimten (m.u.z. van de keuken): 300 mm - wandcontactdoos wasemkap: 2400 mm - wandcontactdozen boven / onder aanrechtniveau: 1200 mm / 650 mm - overige wandcontactdozen:1050 mm. - lichtschakelaars: 1050 mm - telefoon- en cai-aansluitdozen: 300 mm De installatie voldoet aan de voorschriften van het Energiebedrijf en de NEN 1010, versie Alle woningen worden voorzien van een deurbelinstallatie bij de voordeur. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 6

8 Optioneel worden zonnepanelen aangeboden als aanvullende energiemaatregel. Deze PVpanelen zetten zonlicht om in elektriciteit voor eigen gebruik of voor levering aan het elektriciteitsnet. Veiligheid In de hal en op de overloop van de eerste en de tweede verdieping worden rookmelders geplaatst. Deze worden op de elektrische installatie van de woning aangesloten. De rookmelders worden onderling gekoppeld, waardoor alle rookmelders een signaal afgeven zodra één van de rookmelders rook detecteert. Telefoon en Centrale Antenne inrichting (CAI) Zowel in de woonkamer als in slaapkamer 1 bevinden zich twee loze leidingen met inbouwdoos ten behoeve van telefoon- of CAIaansluiting. Buitenverlichting Bij alle buitendeuren worden lichtpunten met een armatuur aangebracht volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De buitenlichtpunten van de woning worden geschakeld met een handschakelaar binnen. De buitenlichtpunten bij bergingsdeuren (m.u.v. bouwnummer 7) worden voorzien van een automatische schemerschakelaar. Terminologie bouwbesluit In het Bouwbesluit worden andere ruimte benamingen gebruikt dan in deze technische omschrijving: Verblijfsruimte : Woonkamer / keuken Slaapkamer Verkeersruimte : Hal en overloop Toiletruimte : Toilet Badruimte : Badkamer Bergruimte: Buitenberging / Trapkast Onbenoemde ruimte : Zolder Garantie- en waarborgregeling Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen: 1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn; 2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen. SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 7

9 Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd. Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid! SWK Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) is in 1978 opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkelingsmaatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn veel van de grote en bekende aanbieders van koopwoningen in Nederland aangesloten. SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. Door een waarborgcertificaat van SWK is de koper gedekt tegen deze risico s tijdens de bouw van de woning, maar ook worden onder bepaalde voorwaarden klachten opgelost wanneer de aannemer failliet gaat tijdens bewoning. In opdracht van de verzekeringsmaatschappij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. waarborgt SWK de garantie dat een woning voldoet aan bepaalde garantienormen, zoals die zijn vastgelegd in de Garantie- en waarborgregeling. De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteits- en kopersbegeleidingsafdeling. Daarnaast heeft een groot aantal bedrijven een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een extern accountantskantoor, terwijl SWK periodiek in samenwerking met een extern technisch bureau steekproefsgewijs de kwaliteit en de serviceverlening van de aangesloten organisaties controleert. Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem. Daarenboven kan SWK bemiddelen, indien zich onverhoopt problemen mochten voordoen tussen kopers en ondernemingen. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV staat ingeschreven bij SWK onder nummer SE Let op! Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK regeling geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële SWK Garantie- en waarborgregeling is bindend. ALGEMEEN Verkoopdocumentatie en illustratie Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil (opstel) plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen perspectieftekeningen van de woningen. Deze Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 8

10 tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk en de indelingsmogelijkheden van de woning. De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De plaatsbepaling van de elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.) op de verkooptekening is niet gemaatvoerd. In verband met de nadere uitwerking van de details en maten kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de elektra. Plaats en afmetingen van de cv-radiatoren op de verkooptekeningen zijn indicatief en worden nader bepaald aan de hand van berekeningen van de installateur. Algemene kopersinformatie U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst Door ondertekening van de koopovereenkomst gaat u met de ontwikkelaar een overeenkomst aan voor de levering van de grond en door ondertekening van de aannemingsovereenkomst gaat u met de aannemer een overeenkomst aan voor de bouw van de woning. Nadat u beide overeenkomsten en heeft getekend ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de koopovereenkomst door de ontwikkelaar mede is ondertekend en dat de aannemingsovereenkomst door de aannemer mede is ondertekend. De originele overeenkomsten (dus het door beide partijen ondertekende exemplaar) worden naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de transportakte, nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldgever in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden gesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan. Vrij op naam (V.O.N.) De woning wordt Vrij op naam aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- en aanneemsom zijn opgenomen: De notariskosten inzake levering- /eigendomsakte; BTW, thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend; De kosten van kadastrale inmeting. Tevens zijn in de Vrij op naam -prijs de volgende kosten opgenomen: de grondkosten; de bouwkosten; het architectenhonorarium; de verkoopkosten; de gemeentelijke leges; de aansluitkosten ten behoeve van gas, water, elektra, telefoon en CAI; kosten ten behoeve van het garantiecertificaat (SWK). De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn: de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom; notariskosten voor de (eventuele) hypotheekakte; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. kosten voor levering van telefoon en CAI. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 9

11 Leveringsakte De levering van de grond geschiedt door middel van een zogenaamde Akte van levering (akte van overdracht) bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht in principe kan plaatsvinden. U dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Voor de datum van notarieel transport stuurt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Termijnen en betalingen In uw koopovereenkomst staat per wanneer u de termijn grondkosten bent verschuldigd (peildatum). Zodra u de leveringsakte tekent, wordt deze termijn (met eventueel verschuldigde rente) met u verrekend. De termijnen van de aanneemsom zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst vervallen al naar gelang de bouw vordert. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de notariële overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden en aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen tot de notariële overdracht. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente. Vanaf de peildatum dat de grond rentedragend wordt, is rente verschuldigd. Voor de termijnen die vervallen na de datum van overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldverstrekker er voor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening is bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. de akte van levering van de grond en de woning van de ondernemer aan de verkrijger; en 2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt. Aanvraag hypotheek De makelaar kan u desgewenst behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening. Uw huidige woning Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de bouw van uw nieuwe woning wordt u geïnformeerd over de prognose van oplevering van uw nieuwe woning. Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze brief af waarin de exacte datum van oplevering wordt vermeld. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen. Strikt juridisch gezien is de aannemingsovereenkomst slechts een leidraad ten aanzien van het oplevertijdstip. Verzekeringen Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd middels een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren direct na oplevering, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten. Opleveringsprognose Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 10

12 U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleverdatum. In een later stadium zullen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en beter worden. Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen. Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor de oplevering op onze bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk inspecteren. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden in een Proces Verbaal van Oplevering genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt zowel door de ondernemer als door de verkrijger ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost. Gevolgen van liberalisering elektriciteit- en gasmarkt Wat is er veranderd? Per 1 juli 2004 is de markt voor de levering van elektriciteit en gas geliberaliseerd. In de vrije markt is door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van energie en het leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit en gas in uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige leverancier van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit of gas wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit en gas is, dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien de woning op dat moment is voorzien van gas, water en elektra, hebben wij met een Nutsbedrijf een tijdelijk contract afgesloten voor de levering van elektriciteit en gas. Op deze manier zijn alle woningen tot en met de dag van de oplevering voorzien van elektriciteit en gas. LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande procedure te volgen. Wat betekent dit voor u? Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit en gas van uw huidige woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit- of gasleverancier afloopt, kunt u er voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. Onderhoudsperiode met garantie / Garantie en Waarborgregeling Nadat u de sleutels van uw woning heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u conform de SWK regeling schriftelijk te melden. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantie en Waarborgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in. Mogelijkheden meerwerk Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de standaard woonwensenlijst en de keuzelijst sanitair en tegelwerk. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren, omdat de woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces en de woning Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 11

13 bij oplevering dient te voldoen aan onder andere het bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van het SWK. Sanitair en tegelwerk Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot wijzigingen van sanitair en tegelwerk kunt u zich in verbinding stellen met onze projectleverancier, alwaar men u graag van dienst is bij het eventueel invullen van de keuzelijst sanitair en/of tegelwerk. Meer informatie aangaande meer- en minderwerk staat vermeld op de algemene toelichting meer- en minderwerk behorende bij de betreffende keuzelijsten. Wet bescherming persoonsgegevens 033NieuwWonen en Dura Vermeer Bouw Hengelo BV respecteren uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan derden zoals de keukenleverancier, sanitair- en tegelleverancier zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen met en te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U kunt zich wenden tot Dura Vermeer Bouw Hengelo BV. Ook via te bereiken op Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 12

14 MATERIAAL- EN KLEURENSCHEMA Onderdeel Materiaal Kleur Eindgevels en topgevels Overige gemetselde gevels incl. gemetselde berginggevels: - bouwnummers 1 t/m 10 - bouwnummers 11 t/m 23 - bouwnummers 24 t/m 39 - bouwnummers 40 t/m 48 Geschilderd metselwerk Geschilderd metselwerk Schoonmetselwerk Schoonmetselwerk Schoonmetselwerk Wit Wit Geel genuanceerd Rood Bruinrood Voegwerk, schoonmetselwerk Metselmortel, uitgekrabd Antraciet Voegwerk geschilderd metselwerk Voegmortel, platvol, geschilderd Wit Lateien voorgevel Lateien achtergevel Prefab beton, neuslatei Verzinkt staal, gecoat Grijs Gebroken wit Houten bergingsgevels Verduurzaamd vurenhout Naturel Houten kozijnen incl. draaiende delen (m.u.v. Hardhout Gebroken wit schuifpui) Onderdorpels houten deurkozijnen aan Kunststof Antraciet maaiveld Voordeuren - in witte gevels - in schoonmetselwerk gevels Geïsoleerde vlakke deur Deur met 2 glasopeningen Deur met 3 glasopeningen Blauw Groen Bergingsdeur bouwnummers 16,17,31,32,40 Bergingsdeuren blok A Overige bergingsdeuren blok B-F Deur en paneel met horizontale rabatdelen Vlakke dichte deur Vlakke dichte deur Gebroken wit Blauw Groen Schuifdeurkozijn achtergevel Aluminium, gecoat Gebroken wit Waterslagen onder buitenkozijnen met Prefab beton Grijs borstwering Dakpannen blok A, D, E, F Dakpannen blok B en C Keramisch Antraciet Rood Dakgoten Aluminium bakgoot, Gebroken wit Gootaftimmering Rockpanel Gebroken wit Muurafdekkers Aluminium zetwerk, gecoat Grijs Hemelwaterafvoeren Kunststof, rond Grijs Dakbedekking bergingen Bitumineus, zonder grind Grijs Daktrim plat dak Aluminium, gemoffeld Grijs Armatuur bij voordeur Staal Grijs Bestrating entreepad en containeropstelling Betontegel 300x300 mm Grijs Bestrating tussenpad bergingen Betontegel 300x300 mm Grijs Oprijstroken op eigen terrein Betontegel 400x600 mm Grijs Gaashek containeropstelling Stalen staanders met bovenbuis en harmonicagaas, hoogte 1200 mm Gaashek zijerfgrens (vanaf kopgevelkozijn) Stalen staanders met bovenbuis en harmonicagaas, hoogte 1800 mm Gaashek achtertuin Hardhouten staanders met verzinkte staalmat, hoogte 1800 mm Beplanting tegen gaashekken Hedera (klimop) (4 st/m1, circa 800 mm hoog). Haag Haagbeuk, aanplanthoogte circa 600 mm Donkergroen Donkergroen Naturel Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 13

15 STAAT VAN AFWERKING Het aantal lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, rookmelders, radiatoren, afvoerventielen mechanische ventilatie in de diverse ruimtes kunnen per woningtype verschillend zijn; voor de juiste aantallen zie de tekening van het desbetreffende woningtype. Ruimte Afwerking Temp. c.v. Vloer wand plafond lichtpunten Hal afwerkvloer behangklaar structuur Elektrische installatie wandcontactdozen enkel dub bel Voorzieningen en installaties 15 C belinstallatie - schakelaar voor lichtpunt - plafondlichtpunt - wisselschakelaar voor lichtpunt overloop op 1 e verd - meterkast - rookmelder - radiator - schakelaar buitenlichtpunt - buitenlichtpunt met armatuur naast voordeur Toilet vloertegels, 200x200 mm, donkergrijs, mat wandtegels (bxh) 150x200 mm, wit, glans tot een hoogte van 1200 mm, daarboven structuur structuur 15 C 1 - closetcombinatie met keramisch reservoir en toiletbril met deksel - fonteincombinatie met verchroomde vloerbuis en sifon - afzuigpunt t.b.v. de mechanisch ventilatie - schakelaar voor lichtpunt - plafondlichtpunt Woon- kamer afwerkvloer behangklaar structuur 20 C loos aansluitpunt voor telefoon - loos aansluitpunt voor CAI - kamerthermostaat CV - 2 radiatoren - hoofdbediening mechanische ventilatie - 2 plafondlichtpunten - dubbele schakelaar voor beide plafondlichtpunten - enkele schakelaar voor buitenlichtpunt - buitenlichtpunt met eenvoudig armatuur op achtergevel Trapkast (beperkte hoogte) afwerkvloer behangklaar onderkant houten trap in de grondverf wandlichtpunt met enkele schakelaar, gecombineerd met een enkele w.c.d. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 14

16 Ruimte Afwerking Temp. c.v. Vloer wand plafond lichtpunten Keuken afwerkvloer behangklaar structuur Elektrische installatie 20 C 1 1 op wandcontactdozen enkel dub bel 2250 mm+ Voorzieningen en installaties 2 - loze leiding t.b.v. elektrische boiler / vaatwasser - loze leiding t.b.v. elektrisch koken - 2 afzuigpunten t.b.v. de mechanische ventilatie - aansluiting warm- en koud water (afgedopt) - rioolaansluiting (afgedopt) - gasaansluitpunt (afgedopt) - radiator - schakelaar voor lichtpunt - plafondlichtpunt Overloop 1 e verd. afwerkvloer behangklaar structuur 15 C een wisselschakelaar voor lichtpunt, gecombineerd met enkele w.c.d. - plafondlichtpunt - een wisselschakelaar voor lichtpunt op de 2 e verdieping - rookmelder Badkamer vloertegels, 200x200 mm, donkergrijs, mat wandtegels (bxh) 150x200 mm, wit, glans tot 2100 mm, daarboven structuur structuur 22 C 2 - wastafel met mengkraan, verchroomde vloerbuis en sifon, spiegel en glazen planchet - een douchecombinatie met handdouche, glijstang en een thermostatische douchemengkraan - een afzuigpunt t.b.v de mechanische ventilatie - radiator - een dubbele schakelaar voor plafondlichtpunt en wandlichtpunt - plafondlichtpunt - wandlichtpunt boven de wastafel - centraal aardingspunt Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 afwerkvloer behangklaar structuur afwerkvloer behangklaar structuur 20 C loze leiding met inbouwdoos voor telefoon - loze leiding met inbouwdoos voor CAI - radiator - enkele schakelaar - plafondlichtpunt - sensor voor mechanische ventilatie 20 C radiator - enkele schakelaar - plafondlichtpunt - sensor voor mechanische ventilatie Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 15

17 Ruimte Afwerking Temp. c.v. wandcontactdozen Slaapkamer 3 Vloer wand plafond lichtpunten afwerkvloer behangklaar structuur / Elektrische installatie enkel dub bel Voorzieningen en installaties 20 C radiator - enkele schakelaar - plafondlichtpunt - sensor voor mechanische ventilatie Zolder afwerkvloer wanden behangklaar, wand langs het trapgat aan de zolderzijde niet nader afgewerkt knieschotten niet nader afgewerkt onderzijde dakplaten, niet nader afgewerkt rookmelder - een c.v.- ketel met warmtapwatervoorziening, incl. aansluitpunten voor riolering, water, gas en w.c.d. voor elektra aansluiting - een mechanische ventilatie unit, incl afzuigpunt voor wasmachineopstelling en incl. w.c.d. voor elektra aansluiting - wandlichtpunt met wisselschakelaar - wasmachineaansluiting bestaande uit: * een wasmachine kraan, * enkele w.c.d op een aparte groep * een rioolaansluiting Buitenberging betonvloer houten rabatdelen, niet nader afgewerkt, onderkant houten dakconstru ctie niet nader afgewerkt enkele schakelaar - wandlichtpunt - dubbele wandcontactdoos - buitenlichtpunt met een eenvoudig armatuur en schemerschakelaar Bouwnummer 7: De berging is niet aangesloten op de elektra-installatie van de woning. De binnenverlichting van de berging werkt op een zonnecel; de berging heeft geen wandcontactdoos en geen buitenlichtpunt. Technische omschrijving - 48 De Bron Vathorst Pagina 16

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING. @YourPlace II, 34 woningen De Bron in Vathorst, Amersfoort. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING. @YourPlace II, 34 woningen De Bron in Vathorst, Amersfoort. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: @YourPlace II, 34 woningen De Bron in Vathorst, Amersfoort Ontwikkelaar: Aannemer: Architect: 033NieuwWonen Dura Vermeer Bouw Hengelo BV HFB - Rotterdam Datum: 17-03-2014

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 25 rijwoningen Fonteynpark, bouwnummers 1 t/m 25 Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Ontwikkelaar: Aannemer: Architect: Amerstaete Dura Vermeer Bouw Hengelo

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING Woningtype Surrey Project: 6 woningen Fonteynpark fase 3a, bouwnummers : 32 t/m 35 Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Ontwikkelaar: Aannemer: Architect: Amerstaete

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen

Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen Sickengastraat Wolvega 16 starters/seniorenwoningen INHOUD 2 KAART EN OMGEVING 3 SITUATIE 4 DE WONINGEN 5 PLATTEGROND KOPGEVEL 6 PLATTEGROND TUSSENWONING 7 PLATTEGROND EINDWONING 8 PLATTEGROND SENIORENWONING

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Heijmans Woon Concept

Heijmans Woon Concept Heijmans Woon Concept Project: 15 woningen Houtse Akker te Helmond. OPDRACHTGEVER: VOF Houtse Akker BOUWBEDRIJF: Heijmans Woningbouw B.V. ARCHITECT: INBO architecten 23 juli 2016. TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

22 woningen Hagenbeek

22 woningen Hagenbeek VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING 22 woningen Hagenbeek Project: 22 woningen Hagenbeek fase 3, Bouwnummers 47-68 Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Ontwikkelaar: Aannemer: Architect: 033 Nieuw Wonen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

4 Vrijstaande woningen Villapark

4 Vrijstaande woningen Villapark VERKOOTECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 Vrijstaande woningen Villapark VERKOOTECHNISCHE OMSCHRIJVING 4 Vrijstaande woningen Villapark roject: 55 woningen Begijneiland - 4 vrijstaande woningen bouwnummers: 32,

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

De Troelstraweg. 22 eengezinswoningen TROELSTRAWEG. Bouwbedrijf Tadema Orionweg 1 Postbus 525 8901 BH Leeuwarden T: (058) 212 46 70 F: (058) 212 48 81

De Troelstraweg. 22 eengezinswoningen TROELSTRAWEG. Bouwbedrijf Tadema Orionweg 1 Postbus 525 8901 BH Leeuwarden T: (058) 212 46 70 F: (058) 212 48 81 ONTWIKKELING EN REALISATIE Bouwbedrijf Tadema Orionweg Postbus 55 890 BH Leeuwarden T: (058) 46 70 F: (058) 48 8 VERKOOP Makelaardij Hoekstra Willemskade 9 Postbus 88 890 BB Leeuwarden T: (058) 33 73 33

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type CHALET

STAD VAN DE ZON type CHALET STAD VAN DE ZON type CHALET 28 twee onder één kapwoningen Architect Van den Oever-Zaaijer & Partners te Amsterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM WONEN

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Veendam. Wonen op niveau

Veendam. Wonen op niveau Veendam Wonen op niveau Type Cannes Residence Projects Zeefbaan 22 9672 BN WINSCHOTEN Tel: +31 (0)597-85 29 62 Mob: +31 (0)6-11 56 72 60 e-mail: info@residence-projects.nl www: www.residence-projects.nl

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie Woningen d.d. 14 september 2017

Algemene kopersinformatie Woningen d.d. 14 september 2017 Wat u als koper moet weten. Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een algemeen inleidend deel, de technische opbouw van uw woning en de kleur- en materiaalstaat. Het doel van de technische

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Gevels en dakafwerking TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Algemeen. Terreininrichting. Constructie

Gevels en dakafwerking TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Algemeen. Terreininrichting. Constructie Gevels en dakafwerking TECHNISCHE OMSCHRIJVING Algemeen Met de verkoopbrochure en deze technische omschrijving proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe uw drijvende waterwoning eruit gaat

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Project: Almere GREEN Poort

Project: Almere GREEN Poort Project: Almere GREEN Poort ALGEMENE PROJECTGEGEVENS, OPDRACHTGEVER: Heijmans Vastgoed B.V. Astronaut 22 Postbus 197 3800 AD Amersfoort BOUWBEDRIJF: Heijmans Woningbouw B.V. Astronaut 22 Postbus 197 3800

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 1 RUWBOUW GROTE OPTIES 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES 1101 BEGANE GROND/ ACHTERGEVEL, optie aanbouw 2400 mm 1101.1 O Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 en in EUR 1

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie