MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

2 V&D WERKT AAN MVO V&D is een van Nederlands bekendste warenhuizen dat al ruim 125 jaar bestaat. Je kunt V&D op ieder moment bezoeken voor een ruime keuze aan merken en producten. Als warenhuis dat verankerd is in de Nederlandse samenleving willen we niet alleen goed zijn voor onze klanten en medewerkers maar ook voor de wereld om ons heen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) proberen we zoveel mogelijk in alle onderdelen van het warenhuis te verankeren. MVO is voor V&D een continu proces waarin we werken aan activiteiten die een goede balans vormen tussen een gezonde bedrijfsvoering en het welzijn van mens & dier en het milieu. In dit verslag laten wij zien welke activiteiten er zijn uitgevoerd en waar we aan werken om het leven van mens & dier en het behoud van milieu zo veel mogelijk te beschermen en te bevorderen. 2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3 WELZIJN VAN MENS & DIER SAMEN NAAR SUCCES: CODE OF CONDUCT V&D heeft een code of conduct ontwikkeld om het succes van de organisatie te vergroten. De gedragscode is voor medewerkers en leveranciers waarin wordt uitgelegd wat V&D belangrijk vindt ten aanzien van integriteit, arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en de werkomgeving. Iedere werknemer en leverancier leeft deze code na en het vormt een leidraad bij alles wat we doen. De V&D code of conduct is gebaseerd op de code of conduct van de International Labour Organisation (ILO) van de Verenigde Naties en de verklaring van de Rechten van de Mens. WERKEN AAN GOEDE ARBEIDS- OMSTANDIGHEDEN EN PRODUCTIE V&D wil goede producten bieden aan haar klanten welke ook op een goede manier geproduceerd zijn. V&D stelt strenge eisen aan het vervaardigen van producten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Alle V&D leveranciers zijn verplicht zich te committeren aan deze eisen. Deze eisen zijn opgesteld in de code of conduct, het milieu- en veiligheidstatement en het V&D beleid. Deze eisen zijn in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wetgeving en BSCI. V&D streeft naar volledige transparantie betreffende de productielocaties. Hierdoor kunnen we goed monitoren waar onze producten vandaan komen. BSCI BSCI staat voor Business Social Compliance Initiative en is een management- en monitoringssysteem. BSCI is een Europees initiatief van meer dan 1000 retailers en merken die zich inzetten voor een gemeenschappelijke gedrags code ter bevordering van betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleverings keten. Samen dragen ze zorg dat de situatie in productiebedrijven minimaal voldoet aan ILO conventies en wettelijke eisen, ook met betrekking tot controle en salarisbetaling. Daarnaast biedt BSCI regelmatig workshops aan leveranciers in productielanden over thema s als veiligheid op de werkvloer, arbeidsomstandig heden en dialoog tussen management en werk nemers met als doel de situatie in de fabrieken te verbeteren. V&D is sinds 2003 lid van BSCI en op deze manier verbinden wij ons ertoe deze code in onze toeleveringsketen toe te passen. In de BSCI gedragcode zijn o.a. de volgende standaarden opgenomen waaraan een fabriek dient te voldoen: - geen gedwongen arbeid, kinderarbeid en discriminatie - een veilige en hygiënische werkplek voor de werknemers - een wettige arbeidsovereenkomst - het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en om collectief te onderhandelen en er worden gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet. - Leveranciers zijn verplicht werknemers het minimum loon te betalen. Ieder jaar laat V&D BSCI-audits uitvoeren bij leveranciers om te controleren of zij zich goed aan de BSCI-richtlijnen houden. Meer informatie over BSCI vind je hier. Klik hier voor de code of conduct van BSCI. We realiseren ons dat één bedrijf geen oplossing kan bieden voor kwesties die de hele sector aangaan. Daarom werken we samen met andere retailers, leveranciers, overheden en ngo s om fundamentele positieve veranderingen teweeg te brengen die leiden tot een betere en hogere omstandigheden. VGT In 2010 V&D heeft een convenant getekend met het VGT (Vereniging van Groothandelaren in Textiel), waarin is afgesproken dat we, samen met andere retailers, streven naar een leefbaar loon in Een aantal fabrieken waar V&D mee samenwerkt heeft al een leefbaar loon. Aangezien V&D een relatief kleine speler is in de grote textielbranche, kunnen we niet alleen invloed uitoefenen. Daar moeten we ons als branche hard voor maken samen met andere retailers, leveranciers, brancheorganisaties en overheden. Daarom hebben we ook het convenant van het VGT getekend. Samen bewerkstelligen we meer en sneller op dit gebied. We beseffen dat het streven naar leefbare lonen in 2020 lang duurt, maar het vergt helaas veel tijd om dit voor de arbeiders goed te waarborgen binnen de fabrieken in landen waar leefbaarloon nog niet de norm is. Brancheorganisaties VGT, Inretail en MODINT hebben gezamenlijk het Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kleding sector 1.0 in juni 2013 opgesteld voor het realiseren van structurele verbeteringen in de textiel- en kledingsector. Dit plan betreft ook een uitwerking naar het verwezenlijken van het doel dat leefbare lonen in 2020 zijn doorgevoerd in de textiel- en kledingsector. BANGLADESH AKKOORD In 2013 heeft V&D het Bangladesh akkoord Accord on Fire and Building Safety getekend. In het internationale akkoord bundelen meer dan 100 merken/retailers, overheden en ngo s hun krachten om veiligheidsomstandigheden voor de werknemers in de gebrouwen te verbeteren in Bengaalse kledingfabrieken. SCHADELIJKE STOFFEN Het bieden van veilige producten zonder de aanwezigheid van schadelijke stoffen is een belangrijke focus binnen V&D, daarom stellen we in onze ondernemingscode met leveranciers strikte eisen wat betreft schadelijke stoffen. Leveranciers moeten onder andere voldoen aan de REACH richtlijnen. REACH is een verordening dat staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën. Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen, een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. V&D houdt de mogelijkheid van schadelijkheid van stoffen goed in de gaten. Het V&D beleid gaat op een aantal vlakken verder dan de wetgeving voorschrijft. Zo verbiedt V&D bijvoorbeeld ook het gebruik van Ftalaten, dit zijn weekmakers in voornamelijk plastic producten. Dit verbiedt V&D in alle kinder kleding en kinderproducten. 4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 5

4 KWALITEITSCONTROLES Om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te waarborgen, verplicht V&D haar leveranciers te bewijzen dat de producten aan het V&D beleid voldoen middels inzage in kwaliteitsdocumenten. Daarnaast voert V&D regelmatig strenge steekproeven uit op eigen producten. Hiervoor wordt een onafhankelijk testlaboratorium gebruikt die onderzoekt of de producten voldoen aan onze eisen volgens de code of conduct, het milieu- en veiligheidstatement, inclusief REACH richtlijnen en het V&D beleid. Ontdekken we een risico voor de gezondheid of veiligheid van de consument dan roepen we een product terug. Samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (nvwa) werkt V&D aan de optimalisatie van het kwaliteitsborgingssysteem. DENIM & ZANDSTRALEN Sinds 2011 staat V&D niet toe dat leveranciers denim zandstralen. Tijdens het zandstralen worden zandkorrels onder hoge druk op denim gespoten. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld spijkerbroeken een versleten uitstraling. Deze techniek kan gezondheids-problemen veroorzaken bij productie-medewerkers. DIERENWELZIJN V&D tolereert geen producten waar dierenleed mee gemoeid is. Zo verkopen we geen echt bont maar gebruiken wij imitatiebont vervaardigd uit synthetische materialen. Ook gebruikt V&D alleen dons en veren dat als bijproduct afkomstig is van geslachte dieren. Daarnaast zijn de veren en dons niet afkomstig van dieren voor de productie van foie gras. Sinds eind 2013 koopt V&D geen producten meer in met angorawol. V&D onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor productie van angora zonder dierlijk lijden. Hierover zijn duidelijke afspraken met onze leveranciers. WELZIJN VAN MILIEU WERKEN AAN ONZE FOOTPRINT IN ONZE WINKELS, SERVICE CENTER EN DC S We willen onze voetafdruk op onze planeet zo laag mogelijk houden. Hiervoor hebben we diverse duurzame initiatieven op het gebied van electriciteit, logistiek en recycling. VOETAFDRUK MEETBAAR MAKEN Om de voetafdruk meetbaar te maken heeft V&D in samenwerking met Search Ingenieursbureau een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in de voetafdruk van V&D over 2011 en geven een helder beeld op welke gebieden aandacht dient te worden gevestigd om de voetafdruk verder te verminderen. Het is de eerste totale berekening van de CO 2 voetafdruk van V&D. De voetafdruk is ton CO 2 op jaarbasis. De totale winkelvloer van alle V&D s heeft CO2 voetafdruk V&D (tons CO2, % van totaal) een oppervlakte van m 2, wat inhoudt dat de CO 2 voetafdruk per m 2 uit komt op 88kg per m 2. Door diverse duurzame initatieven is er de afgelopen jaren een besparing van ruim 10% gemaakt op de CO 2 voetafdruk. V&D reikt elk jaar een award uit aan de meest duurzame leverancier van niet handelsgoederen om het belang duurzaamheid extra onder te aandacht te brengen bij onze relaties. In 2012 heeft de firma Kobes Plastics deze award gewonnen voor het recyclen van onze kledinghangers. Lees hierover meer in dit verslag bij het onderwerp recycling. Om de vijf jaar zal V&D een onderzoek laten uitvoeren om de voetafdruk te monitoren en de resutaten van alle toekomstige en genomen initiatieven te bekijken. Het onderzoek over 2011 leverde het onderstaande beeld op. GOEDE DOELEN V&D staat al 125 jaar midden in de samenleving en daarom willen we graag iets terug doen voor de samenleving. Al jaren lang steunt V&D diverse goede doelen met verschillende projecten geïnitieerd vanuit de organisatie of vanuit onze medewerkers. Zo verkoopt V&D, rond Wereld Aids Dag op 1 december, de bekende ArtBags waarbij het volledige verkoopbedrag geschonken wordt aan STOP AIDS NOW! En al jaren lang lopen diverse V&D medewerkers de Dam-tot-Damloop en wordt er gefietst tijdens de Alpe D HuZes, waarbij de opgehaalde gesponsorde bedragen ten goede komen aan KFW. MOMENTEEL STEUNT V&D DE VOLGENDE GOEDE DOELEN: Wegtransport; Wegtransport; 84; 0,2% 84; 0,2% Aardgas; 6.826; Aardgas; 13,8% 6.826; 13,8% Diesel personenwagens; 329; 0,7% Diesel personenwagens; 329; 0,7% Benzine personenwagens; 193; 0,4% Benzine personenwagens; 193; 0,4% Diesel vrachtwagens; 1.809; 3,7% Diesel vrachtwagens; 1.809; 3,7% Elektra; ; 66,0% Elektra; ; 66,0% Stadsverwarming; 166; 0,3% Stadsverwarming; 166; 0,3% Restafval; 2.471; 5,0% Restafval; 2.471; 5,0% Bouwafval; 165; 0,3% Bouwafval; 165; Folie; 0,3% 107; 0,2% Folie; 107; 0,2% Papier en karton; 1.635; 3,3% Papier en karton; Zee 1.635; transport; 3,3% 2.970; 6,0% Zee transport; 2.970; 6,0% CO2 Footprint V&D, totaal ton CO2 Gegevens van 2011 (# ton, % van totaal) 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 7 CO2 Footprint V&D, totaal ton CO2

5 DUURZAME INITIATIEVEN In diverse werkgroepen binnen V&D wordt sinds 2008 gewerkt aan het verminderen van onze voetafdruk. Graag vertellen we meer over de verbeteringen waar we aan werken en natuurlijk over de reeds behaalde resultaten. Energieverbruik V&D neemt tal van maatregelen om het gas- en elektriciteitsverbruik in de winkels, het Service Center en de distributiecentra terug te dringen. In 2008 hebben we ons als doel gesteld dat V&D in 2020 een energiereductie moet hebben bereikt van 35% ten opzichte van Meten is weten Wij meten in alle locaties alle verbruiken van gas, water en elektra elk kwartier en slaan dit op in ons systeem. Deze cijfers worden dagelijks bekeken om eventuele afwijkende waarden te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen. Zo kan bijvoorbeeld s nachts wel eens een apparaat blijven draaien wat eigenlijk hoort uit te staan. Omdat we dan een hoger energieverbruik meten, kan dit de volgende dag worden aangepast. Ook worden de meetwaarden gebruikt om vergelijkbare locaties met elkaar te vergelijken en te leren van panden die beter scoren op hun energieverbruik. Lampen en lichtgebruik V&D neemt diverse maatregelen om het gasen elektriciteitsverbruik in de winkels terug te dringen zonder dat het ten koste gaat van de klantbeleving. De kwaliteit van de verlichting in de winkels is van groot belang. In de afgelopen jaren heeft V&D al diverse maatregelen genomen. Zo zijn tienduizend 100 Watt kopspiegellampen vervangen voor meer energiezuinige 35 Watt CDM-TC Elite-lampen. Dit leverde een besparing op van 30% op het elektriciteitsverbruik en een lagere koelvraag van de airconditioning omdat de lampen minder warmte produceren. Naast de installatie van zuinige verlichting heeft V&D technische maatregelen genomen om het energiegebruik te beperken. Zo gaat s ochtends bij binnenkomst van de winkelmedewerkers een derde van de winkelverlichting aan. Pas vijf minuten voor opening van het warenhuis schakelt het gebouwbeheersysteem automatisch de overige verlichting aan. Klimaatbeheersing en gasgebruik Sinds vele jaren worden de installaties die voor frisse lucht, warmte en koeling zorgen in onze winkels aangestuurd door een gebouwbeheerssysteem. Het is vergelijkbaar met de thermostaat thuis, maar het is voor panden met meerdere verdiepingen en in- en uitgangen iets gecompliceerder. In dit systeem worden de waarden ingevoerd die nodig zijn voor een aangenaam klimaat. Daarbij wordt goed opgelet dat het s winters niet te warm en s zomers niet te koel is in de winkel. Immers, de klanten zijn gekleed op het buitenklimaat en een te grote afwijking maakt het winkelen dan onprettig. V&D vervangt oudere verwarmingsketels altijd voor de modernste, meest energie-zuinige ketels. Waar voorheen omvangrijke ketels werden geïnstalleerd, wordt nu gekozen voor kleinere ketels die in serie zijn geschakeld. Hierdoor wordt een kleine ketel gebruikt op het moment dat het nodig is, waarbij de overige ketels worden gebruikt bij meer energiebehoefte. De grote ketel hoeft hierdoor niet dag en nacht verwarmd te worden, zo besparen we veel gas. Duurzame energie Naast het investeren in energiezuinige verlichting kijkt V&D ook naar mogelijkheden voor energie-zuinige verwarmingsketels. Vanaf 2009 is V&D gestart met het gebruik van zonneboilers in 6 winkels. Hiermee wordt energiezuinig warm water opgewekt. In 15 andere winkels zijn elektrische boilers geïnstalleerd. In beide gevallen kunnen de verwarmingsketels hiermee voor een groot deel van het jaar helemaal uit. Ook in het nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein is gebruik gemaakt van een zonneboiler op het dak voor warm water en is er in het pand vloerverwarming door middel van warmte/koudeopslag in de bodem. Door deze manier van verwarmen wordt een energiebesparing gerealiseerd van m 3 gas, dat is een verminderde uitstoot van 340 ton CO 2, 88% minder dan in de oude situatie met een distributiecentrum in Utrecht en Amsterdam! Werken aan efficiënte logistiek V&D heeft 62 winkels verspreid over heel Nederland die met 23 vrachtwagens continu bevoorraad worden. V&D verduurzaamt continu het goederentransport door het reduceren van het aantal kilometers, het verbeteren van de beladingsgraad en het investeren in schonere vrachtwagens. Met deze initiatieven is het aantal kilometers teruggebracht van 3,4 miljoen naar 1,9 miljoen kilometers. Daarvoor ontving V&D in 2009 de Lean & Green Award. V&D wint Lean & Green Award 2009 voor haar duurzame logistieke inspanningen als het reduceren van het aantal kilometers, het verbeteren van de beladingsgraad en het investeren in schonere vrachtwagens. In 2012 is V&D gestart met een test waarbij getransporteerd wordt over water. Goederencontainers worden middels een binnenvaartschip vanuit Rotterdam getransporteerd naar de Container Terminal in Utrecht. Dit heeft als voordeel dat vrachtwagens niet meer vanuit DC Nieuwegein naar Rotterdam hoeven te rijden om de containers op te halen. Dit scheelt niet alleen tijd, maar ook vrachtwagens op de weg en 23% CO 2 uitstoot. Het gebruik van een binnenvaartschip is dus duurzamer dan het gebruik van de vrachtauto. 8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 9

6 Centraal distributiecentrum In 2012 heeft V&D een centraal distributie-centrum in Nieuwegein geopend van m 2 groot dat gebouwd is volgens de BREEAM richtlijnen. BREEAM is een beoordelings-methode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Ook de opening van het centraal distributie-centrum heeft bijgedragen aan het terugbrengen van het aantal kilometers naar iets minder dan 2 miljoen in Voor V&D betekent dit onder meer lagere brandstofkosten en voor de stad een betere luchtkwaliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Recycling Het afval, waaronder karton, papier, glas en plastic, worden vanuit onze 62 winkels, het Service Center en onze distributiecentra gescheiden afgevoerd, centraal ingezameld en gerecycled. V&D afvalverdeling jaar 2011, per categorie, kgs, % van totaal worden kgs IJzeren haken van oude kledinghangers worden apart verzameld voor de productie van nieuwe kledinghangers. Kledinghangers We kiezen ervoor onze kledinghangers alleen op verzoek van de klant aan hen mee te geven. De overige hangers worden centraal ingezameld en weer uitgesorteerd. Op deze manier kunnen we de kledinghangers opnieuw gebruiken. Kledinghangers die V&D niet direct kan hergebruiken, omgesmolten tot nieuwe kledinghangers. V&D afvalverdeling jaar 2011, per categorie, kgs, % van totaal kgs V&D vrachtauto s V&D heeft het aantal vrachtwagens flink teruggebracht van 37 in 2008 naar 23 in Deze vrachtwagens voldoen allen aan de Euro-5-norm. Dat levert direct een daling in het dieselverbruik op van maar liefst 30%. Daarnaast heeft V&D in 2010 twee LZV (langere en zwaardere vrachtautocombinatie) aan het wagenpark toegevoegd. Dankzij deze wagens met twee trailers kan er veel meer tegelijk worden vervoerd en is dus efficiënter en schoner. Ook hebben alle chauffeurs de cursus Het Nieuwe Rijden voor energiebewust rijden gevolgd. In de afgelopen vijf jaar is het dieselverbruik met bijna 40% gedaald. Dat is een verlaging van 129 ton aan CO 2 uitstoot. V&D afvalverdeling 2011 (kg, % van totaal) Restafval; ; 70% Papier en karton; ; 26% Restafval; ; 70% Bouwafval; ; 2% Papier en karton; ; 26% Bouwafval; ; 2% Folie; ; 1% Glas; ; 1% Folie; ; 1% Glas; ; 1% Batterijen, inktcartridges, (TL) lampen; 2,685; 0% Batterijen, inktcartridges, (TL) lampen; 2,685; 0% 10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 11

7 onze private labels rekening mee gehouden, we kijken naar de kwaliteit van het product en hoe het product vervaardigd wordt én verpakt wordt. Wij werken continu aan mogelijkheden om onze producten, productieprocessen en verpakkingen duurzamer te maken. Oeko-tex V&D vindt het belangrijk om verantwoorde textielproducten in haar collectie aan te bieden. Zo verkopen we een selectie handdoeken van milieuvriendelijke sojavezels en sokken van biokatoen. Daarnaast verkopen we ook een aantal producten die het Oeko-tex label mogen dragen, zoals t-shirts en ondermode. Oeko-tex is een ecolabel. Als een product het Oeko-tex label heeft, betekent het dat er extra aandacht is gevestigd op het beperken van schadelijk stoffen in het product. De kinderen van de Matopeni school in Ruiru (Kenia) ontvangen schoolspullen van V&D. V&D schenkt oude voorraden aan ontwikkelingslanden en steunt Fight Cancer In 2010 heeft V&D haar oude kleding-voorraden van de winkels geschonken aan Stichting KICI Kledingverzameling. KICI houdt zich bezig met het inzamelen van textiel en keert de opbrengst hiervan uit aan goede doelen. De opbrengst van onze voorraden heeft V&D geschonken aan Fight Cancer, onderdeel van KWF. Via een sorteerder heeft onze kleding een goede bestemming gekregen in weeshuizen in Kenia. De oude voorraden van onze hardwarenafdeling is terecht gekomen bij twee scholen en een opvangtehuis in Kenia. GROENE PRODUCTEN Naast het feit dat we onze voetafdruk in Nederland zo laag mogelijk willen houden, zetten we ons ook in om onze klanten verantwoorde en aantrekkelijke producten aan te bieden. Hier wordt tijdens het inkoopproces van Plastic draagtassen We streven ernaar het aantal plastic draagtassen zoveel mogelijk te reduceren. Zo vragen we onze winkelmedewerkers verantwoord en efficiënt om te gaan met het gebruik van plastic draagtassen. Daarnaast zijn onze plastic draagtassen gemaakt van gerecycled polyethyleen, dit is een soort plastic dat milieubewuster is dan stoffen als bijvoorbeeld PVC en PC. Verantwoord hout en papier We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gecertificeerd verantwoord of gerecycled papier. Zo biedt V&D diverse kantoorartikelen met het FSC of PEFC keurmerk zoals kopier- en afdrukpapier, notitieblokjes, kladblokjes, agendavullingen en enveloppen. FSC staat voor Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd en wordt ondersteund door WNF. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes en is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Beide keurmerken geven aan dat papier en hout uit goed beheerde bossen komen Sinds 2007 gebruiken onze medewerkers tijdens het werk uitsluitend verantwoord papier zoals kopieerpapier, briefpapier, enveloppen en kassabonnen. Papiergebruik marketingdoeleinden Door de afgelopen jaren andere keuzes te maken op het gebied van reclame, zijn we steeds minder papier gaan gebruiken. In 2012 is het papiergebruik voor marketingdoeleinden met ruim 40% afgenomen ten opzicht van Voor onze reclameuitingen zoals de folders wordt papier met het PEFC keurmerk gebruikt. Papiergebruik marketingdoeleinden Sweatvest Mt. M -XXXL KILO Rugbyshirt Mt. M-XXXL. Verpakkingen V&D wil verantwoord omgaan met verpakkingen. Onze verpakkingen zijn helaas nog niet allemaal 100% verantwoord, maar het heeft wel onze volledige aandacht. In het najaar van 2013 zijn de verpakkingen van de dekbedden grotendeels duurzamer. In 2014 legt V&D een grote focus op haar verpakkingenbeleid met als streven onze verpakkingen in de toekomst 100% duurzaam te maken. We bekijken ons volledige assortiment op overtallige verpakkingen en samen met toeleveranciers bekijken we de mogelijke duurzame alternatieven. Daar waar een verpakking overbodig is, wordt contact gezocht met de leverancier om de reductiemogelijkheden te bespreken. Jack In diverse kleuren. Mt. M-XXL. Jas In blauw en zwart. Mt Shirt In donkerblauw en off-white. Mt. M-XXL. Jurk Mt. S-XXL KILO 90% KLEUR TV ONTBIJT KILO VROLIJK 50% VANAF 4.99 Tuniek Mt Gezien op 76% KORTING MET AIR MILES Jeans In 2 wassingen. Mt. 32/32-36/ Jurk Memoboard In 2 kleuren. Van voor In print en uni. Mt. S-XXL Waxine houders Glas Ribbels Kussenhoes Happy Rose 100% katoen. In blauw en roze. 50x50 cm zomer KILO krachtigkaki favorieten op alle dekbedovertrekken horloge In diverse kleuren Jurk In 2 prints.hoed Mt. S-XXL Singlet In 2 prints. Mt. S-XXL In geel en zwart shopper of schoudertas Coated canvas. In naturel en zilver. Shopper Schoudertas Jeans Mt. 32/32-36/ Jeans Mt. 32/32-36/ Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op vd.nl F Plaid Square 100% katoen. 130x170 cm. Van voor 19.- flaneren Kunstbloemen Zijde. 6 stuks. Van voor 9.- Spaarpot varken In diverse kleuren % 99 VANAF Shirt In donker- en lichtblauw. Mt. M-XXXL Shawl Diverse kleuren en modellen. Vanaf Bloemen en vaasjes Vaasjes in 3 vormen. Vanaf 4.99 Zijde bloemen. In diverse kleuren 2.49 armband 12 Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op vd.nl 99 sjaal Dameshorloge In diverse kleuren en prints. Vanaf Leer Shawl top Mt Broekje. Mt Rok In 2 prints. Mt. S-XL Kaarsen In fuchsia, geel en groen. Vanaf 3.99 Fuchsia/roze en geel/groen in glas riem Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 100% Shirt In diverse kleuren. Mt. M-XXL. Tregging Mt ontdek meer op VD.nl 2 Short In 5 kleuren. Mt. S-XL Dekbedovertrek Maxim Bijv. 1-persoons Air Miles of Bedtableau Hout % KORTING op servies Lief! Bijv. Lief! Theepot Air Miles of Lief! Mok Air Miles of 7.95 Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op vd.nl 7 portemonnee Leer. In diverse kleuren Shopper Canvas. In verschillende prints Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 13

Stap voor stap transparanter en duurzamer

Stap voor stap transparanter en duurzamer Stap voor stap transparanter en duurzamer Inhoud Stap voor stap duurzamer en transparanter Introductie duurzaamheid 2 Terugblik 2012 3 Belangrijkste resultaten 2012 4 Belangrijkste doelen 2013 6 Ons duurzaamheidbeleid:

Nadere informatie

Verantwoorde producten en duurzame toeleveringsketens door transparantie

Verantwoorde producten en duurzame toeleveringsketens door transparantie Verantwoorde producten en duurzame toeleveringsketens door transparantie Inhoud Verantwoorde producten en duurzame toeleveringsketens door transparantie Waarom duurzaam ondernemen? 2 Belangrijkste stappen

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Gedrukt op FSC gecertificeerd 100% recycled papier - Gedrukt in beperkte oplage V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2010 03 Inhoud

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Lage prijzen maar niet tegen elke prijs

Lage prijzen maar niet tegen elke prijs www.ikea.com Geprint in april 2008 door Corporate PR, IKEA Services AB. Foto s: IKEA, UNICEF, Save the Children, David Orr, Hans-Juergen Burkard/STERN Magazine. Afgedrukt op chloorvrij papier volgens de

Nadere informatie

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK SAAN MVO JAARVERSLAG 2011 2012 OPMERKELIJK Voorwoord 1. Duurzaam ondernemen 2. Kwaliteit en veiligheid 3. ISO 14001 en CO2-Prestatieladder 4. Milieuzorg 5. Ketenzorg en branche-initiatieven 6. Maatschappelijke

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Voorwoord Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Arbeid en milieu: knelpunten Hoofdstuk 2: Initiatieven voor verandering Hoofdstuk 3: de gemeente als consument

Voorwoord Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Arbeid en milieu: knelpunten Hoofdstuk 2: Initiatieven voor verandering Hoofdstuk 3: de gemeente als consument 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Arbeid en milieu: knelpunten 1.1 Relatie tussen reguliere kledingsector en dienstkledingsector 6 1.2 Arbeidsomstandighden in de kledingindustrie 6 1.3

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING

43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING 43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING 44 -uitstoot per reiziger in Nederland Met de trein 75% minder dan met de auto 25% 100% Klanten

Nadere informatie

Duurzaa mheids- verslag

Duurzaa mheids- verslag Duurzaamheidsverslag 2 Duurzaamheid is niet iets wat je erbij doet! Inhoud - Duurzaamheid bij DEEN 5 - Duurzaam 6 - Sociaal 12 - Milieu 14 - Medewerkers 18 - Gezondheid 22 Geen dag zonder Deen 3 4 Duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren

Duurzaam. De 4 talenten van Descol People, Planet, Prosperity en Pulastic. magazine van Descol sportvloeren challenges magazine van Descol sportvloeren ParaStars Talent in de spotlights. Lees hier hoe 6 paralympische topsporters hun sport naar een hoger niveau tillen. Pagina 7 Megatrends Met duurzame initiatieven

Nadere informatie