SAMENVATTING LASTENBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING LASTENBOEK"

Transcriptie

1 1. Algemene voorwaarden 2. Ruwbouwwerken 2.1 Afbraakwerken 2.2 Grondwerken 2.3 Fundering 2.4 Riolering 2.5 Metsel- en betonwerken 2.6 Raam- en deurdorpels 3. Dakwerken 3.1 Dakbedekking 3.2 Regenafvoer 3.3 Terrassen 4. Buitenschrijnwerk 4.1 Ramen en deuren 5. Binnenschrijnwerk 6. Pleisterwerken 7. Isolatiewerken warmte geluid 7.1 Isolatiewerken warmte 7.2 Isolatiewerken geluid SAMENVATTING LASTENBOEK 8. Chape, vloeren, faïence, tussendorpels en venstertabletten 8.1 Chape 8.2 Vloeren 8.3 Faïence 8.4 Tussendorpels 8.5 Venstertabletten 9. Keuken Residentie Donk Pagina 1 van 12

2 10. Elektra 10.1 Elektrische installatie 10.2 Parlefooninstallatie 10.3 TV-distributie 10.4 Telefoon 10.5 Armaturen 10.6 Rookluik en brandalarm 11. Verwarming 12. Sanitaire installatie 13. Ventilatie en verluchting 13.1 Ventilatie 13.2 Voorziene toepassing 14. Brievenbussen 15. Nutsvoorzieningen aansluitingen 16. Schilderwerken 17. Omgevingswerken Residentie Donk Pagina 2 van 12

3 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Plannen Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de aannemer/promotor echter kan ten allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere manier zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. De vermelde oppervlaktes van de appartementen zijn gemeten vanaf de buitenzijde van het spouwblad. Schachten en binnenmuren werden niet afgetrokken. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op het verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz. De aannemer/promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek vermeld zijn, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door een architect, ingenieur, bevoegde overheid, verzekeringsmaatschappij, nutsvoorzieningmaatschappij of omdat de aannemer/promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de aannemer/promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskosten zijn begrepen in de verkoopprijs. De vermelde stelposten en budgetprijzen worden geacht door de koper volledig afgenomen te worden. Residentie Donk Pagina 3 van 12

4 Wijzigingen door de kopers/oplevering Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen t.o.v. de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Het is de koper of door hem aangestelde werklui niet toegelaten ook maar enig werk uit te voeren voor de voorlopige oplevering. Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijziging. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk ook geweigerd worden door de aannemer. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de aannemer/promotor. Mondeling toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven, zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het gesprek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend. Veiligheid / Afsluiten / Bezoeken van de bouwplaats Het betreden van de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de bouwers of van de architect of van de vertegenwoordiger van de verkoper, dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwers wijzen alle aansprakelijkheden af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Residentie Donk Pagina 4 van 12

5 2. RUWBOUWWERKEN 2.1 AFBRAAKWERKEN De bestaande constructies zullen volledig afgebroken worden, dit om de nieuwe gebouwen te kunnen realiseren. Op het terrein zal alles verwijderd worden, inclusief de funderingen van de bestaande gebouwen. 2.2 GRONDWERKEN Grondwerken uitgravingen Bouwrijp maken van het terrein. De grondwerken worden uitgevoerd op basis van de grondsonderingen en de stabiliteitsstudie, zodat de stabiliteit van de bouwwerken verzekerd is. 2.3 FUNDERING Volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau zullen de funderingen uitgevoerd worden als een algemene funderingsplaat in gewapend beton. De aannemer treft de nodige maatregelen om de funderingen in droge grond aan te zetten. 2.4 RIOLERING De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buizen BENOR gekeurd. De aansluiting op het openbaar rioleringsnet, alsook de nodige herstellingen aan het voetpad of de wegenis worden uitgevoerd conform de voorschriften van de stad. 2.5 METSEL-EN BETONWERKEN Bouwwerken in beton zoals wanden, vloerplaten, balken en lintelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. Waar mogelijk worden prefab-elementen in beton gebruikt: balken/lintelen, welfsels en trappen. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. In de berekeningen wordt rekening gehouden met een normale gebruiksbelasting. De gemetselde binnenwanden in de technische berging en vuilberging zullen achter de hand worden opgevoegd. De opgaande metselwerken van de buitenmuren worden uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuren, uitgevoerd in gebakken gevelsteen. Het voegwerk van de gevelstenen zal uitgevoerd worden na het beëindigen van alle metselwerken. De kleur van het voegwerk zijn te bepalen door de architect. De binnenwanden worden opgetrokken in metselwerk, plaasterplaten of plaasterblokken. Alle wanden in beton, gipswanden en/of metselwerk worden glad afgewerkt. Waar noodzakelijk zal een vochtisolatie rond ramen, dorpels, ed. geplaatst worden. Residentie Donk Pagina 5 van 12

6 Er wordt eveneens isolatie tegen optrekkend vocht voorzien. Voor de draagvloeren zal de aannemer breedvloerplaten, welfsels of gewapende betonplaten voorzien volgens de specificaties van de ingenieur stabiliteit. In alle appartementen wordt de onderzijde van het plafond vlak afgewerkt met pleister. In de technische- en de vuilberging blijft de onderzijde van de draagplaat in het zicht. De inkomzone en de fietsenberging worden uitgevoerd in gevelmetselwerk. 2.6 RAAM- EN DEURDORPELS De garage- en deurdorpels zullen uitgevoerd worden in blauwe hardsteen. De raamdorpels worden uitgevoerd in het materiaal van het buitenschrijnwerk. De deurdorpels zijn voorzien van een gelijmde opzetkant waarvan de voor- en bovenzijde geschuurd zijn. Alle raam- en deurdorpels zijn voorzien van een druipneus of -groef. 3. DAKWERKEN 3.1 Dakbedekking Alle dakconstructies voldoen aan de op het ogenblik van de vergunning heersende normen. De bouwcode legt op dat alle platte daken moeten voorzien worden van een groendak. Er wordt een extensief groendak voorzien. De waterdichting van de daken wordt verzekerd en de isolatie voldoet aan de Energie-Prestatie-Regelgeving. 3.2 Regenafvoer De regenwaterafvoerbuizen worden in zink voorzien tegen de buitengevels. De verschillende stukken worden in elkaar geschoven met rubbers zodat een waterdicht geheel wordt verzekerd. 3.3 Terrassen Elk appartement heeft een eigen terras. De terrasafsluitingen worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen. De bovenzijde van de terrasvloeren worden afgewerkt met een beplanking of een betontegel. Residentie Donk Pagina 6 van 12

7 4. BUITENSCHRIJNWERK 4.1 Ramen en deuren De ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium (kleur bepaald door de architect). De dagkanten aan de binnenzijde van de ramen zijn bepleisterd. De ruimte tussen de ramen en het metselwerk wordt opgespoten met PUR-vulschuim. De ramen worden luchtdicht geplaatst en voorzien van een tochtsluiting. Alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing (conform EPB-regelgeving). De fietsenberging wordt omsloten door een stalen hekwerk (type lauferrooster) en zal enkel toegankelijk zijn voor de bewoners via een afsluitbare deur welke rechtstreeks op het voetpad uitgeeft. 5. BINNENSCHRIJNWERK De deuren van de appartementen naar de algemene hal zijn brandwerende deuren RF 30 min. De deur is uitgerust met een driepuntsluiting met een veiligheidscilinder, inox sluitwerk, inox deurkrukken en een deurspion. De andere binnendeuren in de appartementen bestaan uit deurbladen met een holle kern en voorzien van een gladde plamuur- en onderlaag, direct overschilderbaar. De binnendeuren van de appartemten worden voorzien van standaard beslag en worden opgehangen aan een houten deuromlijsting met 3 scharnieren. Voorziene particuliere handelswaarden voor levering en plaatsing van de binnendeuren in bijlage. 6. PLEISTERWERKEN De pleisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels van de uitvoering van plafonneerwerken, d.w.z. met de regel gerecht en in lood, hoeken loodrecht en haaks. De plafonds en de binnenmuren van de appartementen worden bepleisterd met gips of spuitpleister. De muren van de technische ruimte en berging worden niet bepleisterd, maar achter de hand gevoegd. De verlaagde plafonds in de appartementen worden opgehangen aan een houten of metalen structuur en bekleed met gipsplaten. Residentie Donk Pagina 7 van 12

8 7. ISOLATIEWERKEN WARMTE - GELUID 7.1 Isolatiewerken warmte De spouwmuurisolatie wordt uitgevoerd met isolatie waarvan de lambda-waarde voldoet aan de eisen van de Energie Prestatie Regelgeving. De isolatieplaten worden bevestigd met specifieke spouwhaken of clipsen en aangedrukt tegen het binnenspouwblad. 7.2 Isolatiewerken geluid De isolatie tussen de scheidingsmuren van 2 appartementen bestaat uit harde glaswolplaten. De dikte is afhankelijk van Energie Prestatie Regelgeving. Alle dekvloeren zijn thermisch en akoestisch geïsoleerd. 8. CHAPE, VLOEREN, FAÏENCE, TUSSENDORPELS EN VENSTERTABLETTEN 8.1 Chape Alle lokalen worden afgewerkt met een cementzand gebonden dekvloer. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gebruikte betonconstructie en de gekozen vloerafwerking. Tevens wordt een randisolatie ter hoogte van de muren aangebracht. 8.2 Vloeren In de basisprijs van de appartementen is de levering en plaatsing van stenen vloeren opgenomen. Voorziene particuliere handelswaarde voor levering van de tegels in bijlage. De vloertegels worden geplaatst volgens de regels van de kunst. Speciale patronen, grotere of kleinere afmetingen van tegels, plaatsing van natuurstenen vloeren, enz. zullen deel uitmaken van een afzonderlijke offerte. Gemeenschappelijke gang : op de vloer wordt een keramische tegel voorzien. Deze zal gekozen worden door de architect. Op deze tegel zal een passende plint geplaatst worden van hetzelfde type. Trappen : de gemeenschappelijke trap is uit zichtbeton De kleur wordt gekozen door de architect. De trappen worden voorzien van een metalen leuning en handgreep. 8.3 Faïence In de badkamer wordt faience voorzien tot op een hoogte van ± 2 m. Voorziene particuliere handelswaarde voor levering van de tegels in bijlage. Residentie Donk Pagina 8 van 12

9 8.4 Tussendorpels De tussendorpels aan de overgangen tussen verschillende vloerafwerkingen of waar nodig als uitzettingsvoeg worden uitgevoerd met een getrokken L-profiel in geborsteld aluminium. 8.5 Venstertabletten Aan alle ramen welke niet tot op de afgewerkte vloerpas reiken zijn venstertabletten in MDF voorzien. 9. KEUKEN In de basisprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen met een handelswaarden zoals opgegeven in bijlage. 10. ELEKTRA 10.1 Elektrische installatie De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De installatie zal gekeurd worden door een officieel erkend controlebureau. Alle leidingen worden ingewerkt, behalve in de ondergrondse ruimte, technische lokalen en bergingen. De individuele meters worden opgesteld in de gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement is voorzien van een eigen zekeringenkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars. Alle schakelaars en stopcontacten zijn van een gekeurd type met afdekplaten (witte toetsen en witte afdekplaten). De aansluiting aan het telefoonnet evenals de definitieve kabel en aansluiting van radioen TV-distributie is niet inbegrepen Parlofooninstallatie In elk appartement is 1 parlofoon binnenpost voorzien. In het inkomsas op het gelijkvloers wordt een buitenpost voorzien TV-distributie De hoofdinkom van de distributie is voorzien in het meterlokaal. Van daaruit wordt er een kabel gelegd naar een plaats te bepalen door de bouwheer, indien nog niet geplaatst. De verbindingen en de aansluitingen gebeuren door de leverende maatschappij op kosten van de koper. Residentie Donk Pagina 9 van 12

10 10.4 Telefoon Er is een telefoonkabel voorzien van het meterlokaal tot onder de elektriciteitskast in de berging. Van daar wordt in het appartement een leiding van trekdraad voorzien. De aansluitingen en verbindingen gebeuren door de leverende maatschappij op kosten van de koper Armaturen Er worden geen armaturen voorzien in de privatieve gedeelten. De armaturen van de gemeenschappelijke delen worden gekozen door de architect Rookluik en brandalarm De gebouwen worden volledig conform de richtlijnen van de brandweer uitgerust. 11. VERWARMING Alle nodige werken met betrekking tot het leveren van het CV-systeem zijn voorzien, en voldoen aan alle wettelijke normen. De temperaturen zijn uitgerekend volgens de geldende NBN-norm : bij eventuele buitentemperatuur van -10 C moet er een mogelijkzijn om volgende temperaturen te verzekeren : leefruimte 22 C, keuken 20 C, slaapkamer 18 C en badkamer 24 C. De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van individuele centrale verwarming op gas met een HR-ketel (een condenserende ketel is mogelijk mits meerprijs) voor de voeding van de radiatoren en het warm water. De temperatuurregeling gebeurt met een programmeerbare thermostaat in de woonkamer. De plaats en het aantal radiatoren wordt bepaald door de CV-installateur. De voedingsleidingen van de radiatoren komen uit de muur. Er zijn geen radiatoren voorzien in de hal en de WC s. Radiatoren : Levering en plaatsing van standaard radiatoren, behalve in de ruimte waar de thermostaat zich bevindt. Gasketel : condensatie gaswandketel van het doorstroomtype (CV en SWW). Residentie Donk Pagina 10 van 12

11 12. SANITAIRE INSTALLATIE Er worden individuele meters geplaatst in de technische ruimte. Voor de totaliteit der sanitaire toestellen en toebehoren werd een particulier handelswaarde voor levering voorzien in bijlage. Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de verkoper. In de basisaankoopprijs van het appartement is dus begrepen: levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen zoals aangeduid op de verkoopplannen. Indien er aan de aannemer wijziging aan de basisopstelling worden gevraagd of indien bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het gewijzigde leiding- en plaatsingswerk. 13. VENTILATIE EN VERLUCHTINGEN 13.1 Ventilatie Er wordt voor voldoende verluchting gezorgd in de volgende ruimtes : berging, keuken, badkamer en WC. De ventilatie voldoet aan de huidige normering conform de EPB-berekening Voorziene toepassing Het ventilatiesysteem betreft een type C. 14. BRIEVENBUSSEN De brievenbussen worden uitgevoerd volgens de normen en afmetingen van de post. 15. NUTSVOORZIENINGEN EN AANSLUITINGEN In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen binnengebracht. De lokalen voor meters en privé-aftakkingen bevinden zich in de gemeenschappelijke ruimte Bij de afwerking van de privatieve delen worden de installaties gekeurd door een onafhankelijke organisatie. Met dit keuringsverslag dient de klant zijn leverancier (gas, water, elektriciteit) opdracht te geven de meters officieel te openen. In de verkoopprijs van het appartement zitten de aansluitkosten voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen niet begrepen. Deze zullen achteraf worden doorgerekend. Residentie Donk Pagina 11 van 12

12 16. SCHILDERWERKEN Er worden geen schilderwerken voorzien in de privatieve delen. De muren en de plafonds van de inkomhal en de gemeenschappelijke traphal worden geschilderd. De deuren in gemeenschappelijke gedeelten worden aan beide zijden geschilderd. De deuren tussen gemeenschappelijke en privatieve delen worden alleen aan de gemeenschappelijke kant geschilderd. De kleur is te bepalen door de architect. 17. OMGEVINGSWERKEN De verharding van de inkomzone, fietsenberging, meterlokaal en vuilberging is voorzien van betonklinkers. De kleur is te bepalen door de architect. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het gebouw wordt verkocht met de afwerking zoals in dit bestek beschreven, zonder verdere uitzonderingen tenzij dit expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend. Opgemaakt te. op in twee exemplaren. Elke partij verklaart onderhavig lastenkohier te hebben gelezen, akkoord te gaan met de inhoud en één exemplaar te hebben ontvangen. Voor de koper Voor de verkoper. Residentie Donk Pagina 12 van 12

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

Ter Moude. wonen in het park

Ter Moude. wonen in het park Ter Moude wonen in het park Ter Moude wonen in het park De textielfabriek Bekaert Moen startte in 1895 onder de naam Gratry. Korte tijd later had de fabriek 200 werknemers in dienst en telde ze meer dan

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN LIGGING Oud-Strijdersstraat 71 B-3020 Herent BOUWHEER Bouwonderneming SF CONSTRUCT nv Industrieterrein 1/25a IZ Webbekom 1116 B-3290 Diest Tel :

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken PRESTIGE NIEUWBOUW Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem Beschrijving van de werken Coördinatie Architect Beyaert Projects Geert Vleeschouwers Otegemstraat 235 Speibeekstraat 5 8720 Dentergem

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

VERKOOPSBESTEK R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1. B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L

VERKOOPSBESTEK R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1. B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L VERKOOPSBESTEK LA Pagina 1 R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1 VERKOOPSBESTEK B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L VERKOOPSBESTEK LA Pagina 2 INHOUD van dit verkoopsbestek

Nadere informatie

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem

Residentie Ternesse LASTENBOEK. Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Residentie Ternesse LASTENBOEK Adolf Mortelmansstraat 124 2160 Wommelgem Inlichtingen & exclusieve verkoop Vastgoed t Waterhuys TEL 03/385.86.86 www.waterhuys.be INHOUD A. ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 A.1

Nadere informatie

Residentie Hertshoorn

Residentie Hertshoorn Residentie Hertshoorn Verkoopslastenboek Verkoopslastenboek Nieuwbouw Handelsruimte met 7 appartementen, gelegen op de hoek van de Adegemstraat en de Hertshoornstraat te 2800 Mechelen Verkoop: ERA Vijfhoek

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie