VOORTGANGSRAPPORT MILIEUZORG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORT MILIEUZORG 2013"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORT MILIEUZORG 2013 SPIE NEDERLAND BV DOCUMENT INFORMATIE VERSIE: OPGESTELD DOOR: VRIJGAVE DOOR: DATUM: WIJZIGINGEN: 01 H.K.G. van Walree Eerste uitgave REVISIE MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN SPIE TOEGESTAAN. AFGEDRUKTE VERSIES VAN DIT DOCUMENT ZIJN ONBEWAAKTE EXEMPLAREN. VOORDE MEEST ACTUELE VERSIE DIENT ALTIJD SPIE INTRANET GERAADPLEEGD TE WORDEN.

2 DATUM: PAGINA 2 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

3 INHOUDSOPGAVE 1. Status van dit document Doel van dit document Rapportageperiode Uitgangspunten Beschrijving van de organisatie SPIE Nederland B.V Organisatorische grenzen Organisatorische wijzigingen Verantwoordelijkheden Basisgegevens CO 2 Footprint Basisjaar Verificatie Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren Wijzigingen berekeningsmethodiek Uitsluitingen Opname van CO Biogene massa Directe en indirecte emissies Basisjaar Directe en indirecte emissies 1 januari t/m 31 december Onzekerheden in de CO 2 emissie Trends Emissies Doelstellingen Voortgang doelstellingen Maatregelen komende periode Medewerker bijdrage Bijlage 1 CO 2 reductie per mln. omzet DATUM: PAGINA 3 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

4 1. Status van dit document 1.1 Doel van dit document Dit document is een periodieke rapportage van de CO 2 Footprint van SPIE Nederland B.V. Daarnaast worden in dit document de reductiedoelstellingen en de voortgang met betrekking tot het behalen van deze doelstellingen verwoord. Deze periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze stuurcyclus is ingericht conform de CO₂-prestatieladder (SKAO) en is beschreven in het managementsysteem van SPIE (SKID). 1.2 Rapportageperiode Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies in de periode 1 januari t/m 31 december Uitgangspunten Deze periodieke rapportage is opgesteld onder toezicht van de coördinator duurzaamheid en beschrijft alle zaken zoals beschreven in 7.3 uit de ISO Aan de hand van onderstand koppeltabel wordt de relatie aangegeven tussen die ISO en dit document. Naam 7.3 ISO Periodieke rapportage Inleiding p 1 Rapportageperiode c 1.2 Beschrijving organisatie Beschrijving van de organisatie a 2.1 Organisatorische grenzen d 2.2 Wijzigingen organisatie 2.3 Verantwoordelijkheden b 2.4 Basisgegevens Basisjaar j 3.1 Verificatie q 3.2 Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren l,n 3.3 Wijzigingen berekeningsmethodiek m 3.4 Uitsluitingen h 3.5 Opname van CO2 g 3.6 Biomassa f 3.7 Directe en indirecte emissies Herberekening basisjaar en historische gegevens j,k 4.1 Directe en indirecte emissies e, i 4.2 Onzekerheden o 4.3 Trends 4.4 Voortgang reductiedoelstellingen 4.5 Maatregelen komende periode 4.6 Medewerker bijdrage 4.7 DATUM: PAGINA 4 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

5 2. Beschrijving van de organisatie 2.1 SPIE Nederland B.V. SPIE Nederland B.V. is onderdeel van het Franse SPIE S.A. welke dochterondernemingen heeft in o.a. Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. SPIE is Europees leider wat betreft diensten op het gebied van elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en communicatiesystemen. SPIE verbetert de kwaliteit van onze leefwereld en draagt bij aan de verdere ontwikkeling daarvan door overheden en ondernemingen te begeleiden bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van installaties die minder energie verbruiken. De gezamenlijke ambitie van SPIE is het ontwikkelen van een betere toekomst door het aanbieden van innoverende en duurzame oplossingen. Als leider op het gebied van Multi-technische dienstverlening willen wij doorgaan met onze Europese ontwikkeling op de markten van energie-efficiënte producten en diensten die steeds sneller zullen groeien om te kunnen voldoen aan de milieuproblematiek van vandaag en morgen. SPIE Nederland B.V. is actief op het gebied van: Gebouwinstallaties Engineering ICT infrastructuren Industrie Weg-, water- en elektriciteitsinfrastructuren SPIE Nederland B.V. heeft ongeveer 2600 Full Time Employees in dienst in 5 verschillende divisies op 20 verschillende locaties in Nederland en heeft een omzet in 2013 van ongeveer 420mln. 2.2 Organisatorische grenzen De uiteindelijke boundary waarvan de CO 2 -uitstoot over 2013 bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: SPIE Nederland B.V. SPIE Controlec Engineering B.V. SPIE Czech s.r.o. (internationaal) Gebr. Van der Donk B.V. Gebr. Van der Donk Civiel B.V. Klotz B.V. KIN Sprinklertechniek B.V. DSC Maintenance V.O.F. SPIE-Cegelec Maintenance V.O.F. Ventus Zeewolde V.O.F. Combinatie Croon-Spie-Wolter & Dros V.O.F. Combinatie Croon-SPIE V.O.F. DATUM: PAGINA 5 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

6 Deze werkmaatschappijen hebben de volgende (gedeelde) vestigingen: Hoogezand Terneuzen Schiedam Breda Elsloo Roermond Heerenveen Arnhem Badhoevedorp Velsen noord Delfzijl Oss Sprundel Sliedrecht Hoogvliet Tilburg 2.3 Organisatorische wijzigingen Wijziging organisatie Acquisitie Klotz B.V. Acquisitie Gebr. van der Donk Verkoop SPIE Construction Services Acquisitie SPIE Infrastructure Services & Projects Beschrijving Op 21 juni 2012 heeft SPIE Nederland B.V. bekend gemaakt dat Klotz B.V. overgenomen wordt. Dit bedrijfsonderdeel wordt per 1 januari 2013 meegenomen in de CO2 footprint. SPIE Nederland B.V. heeft op de overname van Gebr. van der Donk B.V. bekend gemaakt. Dit bedrijfsonderdeel maakt per 1 januari 2013 onderdeel uit van de CO2 footprint. Met ingang van 1 januari 2013 is SPIE Construction Services verkocht. Met terugwerkende kracht is dit organisatieonderdeel verwijderd uit de CO2 footprint. SPIE Nederland B.V. heeft op 19 maart 2013 bekend gemaakt de divisie, die nu bekend staat als, SPIE ICS over te nemen. Deze divisie zal per 1 januari 2014 meegenomen worden in de CO2 footprint. Omdat de CO2 reductieresultaten worden uitgedrukt in ton CO 2 per FTE, is het niet noodzakelijk om de totale absolute CO2 uitstoot van 2011 te corrigeren. DATUM: PAGINA 6 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

7 2.4 Verantwoordelijkheden Omdat SPIE Nederland B.V. een divisiestructuur kent zijn panden gedeeld met andere divisies. Daarom is per vestiging i.c.m. de divisie wie de contactpersoon is. De volgende afkortingen zijn gebruik. BS: Building Systems CE: Controlec Engineering IF: Infra IN: Industry Organisatie Eindverantwoordelijke Verantwoordelijke stuurcyclus Contactpersoon emissie inventaris Arnhem IN Robert Schoolkate Menno van Dijck Robert Schoolkate Badhoevedorp BS Marcel Hijlkema Menno van Dijck Marcel Hijlkema Breda IF Jan Arends Menno van Dijck Breda IN Hendrik Huisman Menno van Dijck Delfzijl IN Robert Schoolkate Menno van Dijck Robert Schoolkate Elsloo BS Edwin van der Knijf Menno van Dijck Chris Ekermans Elsloo CE Ben Hartman Menno van Dijck Chris Ekermans Elsloo IN Ben Hartman Menno van Dijck Chris Ekermans Heerenveen IF Harry Blauw Menno van Dijck Harry Blauw Hoogezand BS Nico Lockhom Menno van Dijck Rogier Paanakker Hoogezand IN Robert Schoolkate Menno van Dijck Robert Schoolkate Hoogvliet IN Patrick van der Hoeven Menno van Dijck Peter Stevens Oss IF Ben Klaasman Menno van Dijck Johan Kasbergen Roermond BS Andy Vintcent Menno van Dijck Andy Vintcent Schiedam CE Norbert Joghems Menno van Dijck Peter Tempelman Schiedam IN Patrick van der Hoeven Menno van Dijck Peter Tempelman Sliedrecht IF Jan Wim van Genderen Menno van Dijck Wim de Graaf SPIE Building Systems Marco Feijen Menno van Dijck Herman van Walree SPIE Controlec Engineering B.V. Auke de Leeuw Menno van Dijck Herman van Walree SPIE Industry Eugene de Roodt Menno van Dijck Herman van Walree SPIE Infra Jan Arends Menno van Dijck Herman van Walree SPIE Nederland B.V. Lei Ummels Menno van Dijck Herman van Walree Sprundel IN Evert Ooijens Menno van Dijck Evert Ooijens Terneuzen BS René van Luijn Menno van Dijck Bram van Houcke Terneuzen CE Bram van Houcke Menno van Dijck Bram van Houcke Terneuzen IN Misja van Oostenbrugge Menno van Dijck Bram van Houcke Tilburg BS Niels van Meggelen Menno van Dijck Anja Hermes Velsen-Noord IN Robert Bok Menno van Dijck Cees Hoek; Conny van Stroe-Koot DATUM: PAGINA 7 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

8 3. Basisgegevens CO 2 Footprint 3.1 Basisjaar Het basisjaar is Verificatie De verificatie van de CO2 Footprint over 2011 heeft plaatsgevonden in Het hierbij uitgeven verificatiecertificaat is gedateerd op Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een CO2-prestatieladder certificaat wordt de methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 2.2, geldig m.i.v. 4 april 2014, zoals uitgegeven door de SKAO. Deze methode schrijft voor om business air travel en personal cars for business travel tot Scope 2 te rekenen. De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek 2.2 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 4 april Wijzigingen berekeningsmethodiek Niet van toepassing. 3.5 Uitsluitingen Koudemiddelen bedoelt voor airconditioning installaties worden, conform CO 2 prestatieladder handboek versie 2.2, niet meegenomen in de CO 2 footprint. 3.6 Opname van CO 2 Vind niet plaats. 3.7 Biogene massa Niet anders dan datgene wat is bijgemengd in commerciële brandstoffen. 4. Directe en indirecte emissies 4.1 Basisjaar In de CO 2 footprint van het basisjaar zijn de CO 2 emissies van de volgende activiteiten meegenomen: SPIE Nederland B.V. ; (top van organisatie hiërarchie) SPIE Controlec Engineering B.V.; DATUM: PAGINA 8 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

9 KIN Sprinklertechniek B.V.; SPIE Construction Services B.V. De totale CO 2 uitstoot in het basisjaar 2011 bedroeg 8764 ton CO Directe en indirecte emissies 1 januari t/m 31 december 2013 In de footprint van het jaar 2013 zijn de CO 2 emissies meegenomen van de werkmaatschappijen beschreven in de boundary (zie paragraaf 2.2). De totale CO 2 uitstoot in het jaar 2013 bedroeg 9400 ton CO 2. De onderstaande tabel geeft de verdeling weer tussen projecten en kantoorlocaties. DATUM: PAGINA 9 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

10 Emissiestroom Kantoren (in ton CO 2 ) Projecten (in ton CO 2 ) Scope 1- Leaseauto s Scope 1- Verwarming Scope 2- Stadsverwarming Scope 2- Elektriciteit Scope 2- Vliegreizen Scope 2- Zakelijke km s met privéauto s Totaal Onzekerheden in de CO 2 emissie De CO 2 emissie bevat de volgende onzekerheden: Eind 2013 is de tussenpersoon voor de aankoop van gas en elektra failliet gegaan. De gegevens betreffende gas hebben wij achterhaald bij de leverancier. De gegevens van elektra zijn op basis van opgaven van de leverancier. Er ontstaat een minimale onzekerheid doordat de standen in sommige gevallen medio januari doorgegeven zijn aan de leverancier. Van de locatie Delfzijl zijn geen gegevens beschikbaar, omdat de gas en elektra inclusief de huurprijs is en de verhuurder de gegevens niet beschikbaar stelt. Het verbruikte gas en elektra is berekend op basis van kentallen van SenterNovum. Van de locatie Terneuzen zijn geen gegevens beschikbaar, omdat de gas en elektra inclusief de huurprijs is, het pand gedeeld wordt met een ander bedrijf en de verhuurder de gegevens niet beschikbaar stelt. Het verbruikte gas en elektra is berekend op basis van kentallen van SenterNovum. Gassen benodigd voor laswerkzaamheden zijn niet meegenomen in CO 2 footprint. De CO 2 uitstoot ten gevolge van het gebruik van gassen voor laswerkzaamheden is in 2011 slechts 0.3% van de totale CO 2 uitstoot terwijl er onevenredig veel werkzaamheden verricht moeten worden om inzicht te krijgen in deze CO 2 uitstoot. SPIE Nederland B.V. en alle onderliggende entiteiten hebben één tankpasleverancier op basis waarvan de CO 2 uitstoot wordt bepaald. In het geval dat er om één of andere reden een tijdelijke tankpas wordt toegekend aan een medewerker, kan het daarom voorkomen dat deze niet meegenomen is in de rapportage. Het verwachte effect is klein. Ten behoeve van tractoren die gebruikt worden bij het leggen van hoogspanningslijnen wordt op locatie een tank neergezet. Het gaat om een onzekerheid van ongeveer 0.4%. Het inventariseren van het dieselverbruik is een arbeidsintensief proces waardoor deze momenteel aan de onzekerheden wordt toegekend. Voor komende rapportages wil SPIE Nederland B.V. dit proces optimaliseren, zodat ook deze emissiestroom meegenomen kan worden. DATUM: PAGINA 10 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

11 Scope 2 Scope 1 VOORTGANGSRAPPORTAGE MILIEUZORG Trends Emissies De onderstaande grafiek geeft de trend weer van de totale CO 2 emissies van SPIE Nederland B.V. niet gecorrigeerd voor de afstoot en acquisitie van bedrijfsonderdelen. Absolute uitstoot in ton CO2 CO2 uitstoot per FTE Jaar Aardgas Leaseauto's Subtotaal Elektriciteit Stadsverwarming Vliegreizen Zakelijke Km's Subtotaal Totale CO2 uitstoot Het trendoverzicht laat zien dat er in 2012 een significante reductie is behaald en dat de reductie in 2013 ten opzicht van 2011 weer is behaald. Het is echter erg lastig om een directe oorzaak aan te wijzen waarom de CO 2 reductie is gedaald. Wat we weten is dat de reductie voor ongeveer 90% zit in de CO 2 uitstoot van het wagenpark. De mogelijkheid is dat SPIE in 2013 een bedrijf geacquireerd heeft die veel met wagens rondrijd hetgeen de eerder behaald reductie weer teniet doet. In de toekomst zijn wij op basis van een sterk verbeterde methode van verzameling van gegevens beter in staat de trends in de CO 2 emissie te verklaren. DATUM: PAGINA 11 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

12 Het grote verschil kan echter ook te wijten zijn aan het feit dat dat de CO 2 reductie per FTE niet in alle gevallen een betrouwbare indicator is. Bijvoorbeeld omdat deze te weinig rekening houdt met de gemaakte productie. Zo wordt een toename van werk in eerste instantie opgevangen door tijdelijk personeel (niet meegenomen in de cijfers) waardoor een stijging van de CO 2 uitstoot per FTE (de huidige indicator) zichtbaar zal zijn. Aan de andere kant is het niet verstandig om tijdelijk personeel in de cijfers mee te nemen, omdat je KPI dan enorm gaat fluctueren vanwege de continue in- en uitstroom van deze werkkrachten. Beleid vormen op een sterk fluctuerende KPI is niet mogelijk. Om deze reden is ervoor gekozen om ook de CO 2 uitstoot per miljoen omzet te registeren. Het voordeel is dat er met deze KPI wel meer rekening gehouden wordt met productieomvang. Het nadeel van deze KPI (en ook het voordeel van de KPI CO 2 per FTE) is dat de CO 2 uitstoot niet even hard hoeft te dalen als de productie. Het bijhouden van deze 2 e KPI in combinatie met de KPI CO 2 uitstoot per FTE (excl. Inhuur) geeft ons beter inzicht in de prestaties op het gebied van duurzaamheid van SPIE Nederland B.V. Grafische weergave van de KPI CO 2 uitstoot per mln. is te vinden in bijlage Doelstellingen De doelstelling van SPIE Nederland B.V. is om eind % CO 2 reductie per FTE te behalen op de totale CO 2 uitstoot van SPIE Nederland B.V ten opzicht van basisjaar Voortgang doelstellingen De onderstaande tabel geeft de voortgang van de CO 2 reductie weer ten opzicht van het basisjaar 2011 per FTE. Scope Scope 1-0,1% Scope 2 6,1% Totaal 1,5% Reductie per FTE t.o.v Maatregelen komende periode De komende periode (half 2014-eind 2015) worden de volgende maatregelen getroffen: Emissiestroom Maatregel Scope 1 - Leaseauto s Scope 2- Elektriciteit Scope 2- Elektriciteit Totale CO 2 reductie E-driver: Implementatie van een veiligheids- en duurzaamheidsprogramma voor het gebruik van leaseauto s Groene stroom: Aanschaf van Nederlandse windstroom certificaten in 2014 Groene stroom: Aanschaf van Nederlandse windstroom certificaten in 2015 Door de bovenstaande maatregelen wordt eind 2015 de volgende CO 2 reductie behaald. 2 CO 2 reductiedoelstelling (t.o.v. 2011) 8.5% per FTE 1 10% per FTE 20% per FTE 10.2% per FTE 1 Inschatting op basis van eerdere ervaring met dit programma 2 Inclusief de al eerder behaalde reductie DATUM: PAGINA 12 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

13 4.7 Medewerker bijdrage Genomen maatregelen in de afgelopen periode (2013): Om het bewustzijn en de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten is er in 2013 een nieuwsbrief uitgebracht met besparingstips en nadere informatie over de CO2 prestatieladder en ambities van SPIE. Te nemen maatregelen in de komende periode (2014) Medewerkers zullen op de volgende wijze worden geïnformeerd over de ambities van SPIE op het gebied van duurzaamheid, de CO 2 prestatieladder en de reductiedoelstellingen: Presentatie op het Management overleg (MOVE) aan alle bedrijfsleiders en directie Road Show waarbij afdelingsmanagers op alle vestigingslocaties wordt geïnformeerd over de invoer van de CO 2 prestatieladder en de doelstellingen. Artikel in de nieuwsbrief waarmee alle medewerkers worden geïnformeerd over de CO 2 prestatieladder en de doelstellingen. Bedrukte koffiebekers waarop boodschappen staan over o.a. duurzaamheid. DATUM: PAGINA 13 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

14 Bijlage 1 CO 2 reductie per mln. omzet CO 2 reductie berekend in ton CO 2 per mln. omzet. DATUM: PAGINA 14 /14 3.A.1.3 Voortgangsrapport Milieuzorg 2013_Final

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-mrt 2015 01/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: Sitech 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V.

prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V. 1 van 13 Periodieke rapportage: CO2- prestatieladder 1e half jaar 2014 Cor Millenaar B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

1 van 18. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 18. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 18 Periodieke rapportage: 3.A.1 Emissie inventarisatie Heras tijdelijke beveiliging Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 18 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 Inhoudopgave Inleiding...3 1 Basisgegevens...4 1.1 Beschrijving van de organisatie...4 1.2 Verantwoordelijkheden...4 1.3 Basisjaar...5 1.4 Rapportageperiode...6

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2013 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 3 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 Document : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort Bron data : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort.docx Referentie : CO 2 prestatieladder - 3.A.1

Nadere informatie

Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012

Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012 Titel: Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport CO 2

Emissie inventaris rapport CO 2 2013 Emissie inventaris rapport CO 2 M.J. van Herwijnen Gebr. Harteman Holding B.V. 03-09-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en verantwoording... 1 1.1 Ontwikkeling CO 2 -prestatieladder... 1 1.2

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 Zwatra B.V. Doc.code: CF Versie: 2 Datum: 2 maart 2015 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Normatieve verwijzingen 2 3. Beschrijving van de organisatie 3

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Van Oostrum Westbroek B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris

Nadere informatie