GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

2

3 OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra. Het bedrijf staat genoteerd aan Euronext in Amsterdam. Deze gedragscode geeft weer wie we zijn en wat we van elkaar en onze partners verwachten.

4 INDEX 1. Gedragscode Onze Missie en Visie Onze kernwaarden Onze bedrijfsprincipes 6 2. Onze regels Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Nauwkeurige financiële verslaglegging en de opslag en registratie van documentatie Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het delen van informatie Delen van informatie met de media De marktplaats Derden Gebruik van informatie Nevenfuncties Privé transacties met klanten en familie Acceptatie van giften en wederdiensten Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc Omkoping en corruptie Politieke bijdragen Zaken doen Werkplek Clean desk policy Gebruik van Corio eigendom Gebruik van elektronische media Onaanvaardbaar gedrag De gemeenschap Milieubewustzijn Universele principes die wij uitdragen Corio gedragscode

5 3. Melding overtreding 20 Bijlage I Corio IT beleid Corio beleid inzake gebruik van IT middelen 23 Bijlage II Memo ongewenst gedrag Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen 30 Bijlage III Corio MVO beleid 43 Bijlage IV Procedure voor het melden van een Misstand 46 Bijlage V Incidentenbeleid 54 Contactgegevens en feedback en suggesties 56 Corio gedragscode - 3

6 1 GEDRAGSCODE 1.1. Onze Missie en Visie Corio s visie is het creëren van duurzame en favoriete ont moe tingsplekken (Favourite Meeting Places), waar mensen elkaar ontmoeten en vrije tijd spenderen. We willen plekken ontwikkelen en beheren waar retail-activiteiten de grootste inkomstenbron voor Corio zullen vormen. Het doel is winkelcentra te creëren die goed passen in de bestaande sociale en economische context, die het hart van de gemeen schap vormt en idealiter iets extra s biedt. Bij Corio streven we naar een cultuur waarin hoge prestaties centraal staan, naar zogeheten competitive excellence (con cur rerende uitmuntendheid/prestatiegericht uitblinken). Het is onze missie het toonaangevende winkel vastgoedbedrijf in Europa te worden, bezien vanuit het perspectief van onze relevante stakeholders : retailers, consumenten, toeleveran ciers, investeerders, analisten, banken, werknemers en gemeenten. Onze missie en visie maken deel uit van onze strategie die staat beschreven op onze website (www.corio-eu.com). Deze missie, visie en strategie vormen de basis van deze gedragscode (de Code ). De Code is een weerspiegeling van wie wij zijn en wat wij kunnen verwachten van elkaar en anderen. De gedragscode is een ethische en praktische wegwijzer. Neem deze waarden en normen niet simpelweg aan omdat Corio ze je aanreikt, maar maak ze je eigen en pas ze toe in je werk. Als iedereen binnen Corio zich committeert aan deze waarden en normen dan kunnen wij het vertrouwen winnen en behouden van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen/ omwonenden en leveranciers. Dit is essentieel voor de toekomst van Corio. We verwachten ook van de partners waarmee wij willen werken dat zij zich aan deze waarden committeren. Gerard Groener CEO Corio N.V. Utrecht, Nederland 3 januari Corio gedragscode

7 1.2. Onze kernwaarden We maken ons de waarden eigen, zoals deze hieronder staan beschreven, op een gebalanceerde manier in al onze zakelijke activiteiten om zo onze winkelcentra, ons bedrijf en onze werknemers optimaal tot hun recht te laten komen. Gebruik makend van alle beschikbare inzichten, (externe) kennis en vaardigheden via vergaderingen, conference calls en een bedrijfsbreed intranet. Betrouwbaar (Reliable) Wij zijn een organisatie die betrouwbare waardeontwikkeling nastreeft op de lange termijn en volledig wordt vertrouwd door investeerders en partners. Een organisatie die het investeringsbeleid aanpast aan de behoeftes van onze stakeholders en die het vastgoed op een veilige en verantwoordelijke wijze beheert en financiert. Inleving (Empathic) Wij zijn een organisatie die zich inleeft in anderen en anticipeert op wat mensen willen, om zo aan hun behoeften te kunnen voldoen. Verbetering van normen op het vlak van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch perspectief, indien van toepassing Lef (Daring) Wij zijn een organisatie die keuzes durft te maken en deze volgt. Wij zijn een organisatie die volledig haar potentiële impact op het verzorgingsgebied begrijpt en streeft naar verantwoord ondernemen. Inspireren (Inspiring) Wij zijn een organisatie die verder gaat dan de gemeenschappelijke noemer/consensus en altijd overeenstemming zoekt met wat onze stakeholders willen. Een voorbeeld zijn voor onze stakeholders en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen om ketenverantwoordelijkheid te realiseren. Teamwork Wij zijn een organisatie waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, door samen te werken. In ons werk is elk succes het resultaat van een team. Creativiteit wordt versterkt en waarde wordt toegevoegd waar mensen van verschillende disciplines, business units, organisatietakken en culturen hun krachten bundelen. 5 - Corio gedragscode

8 1.3. Onze bedrijfsprincipes Ons bedrijf en bestuur Wij creëren favoriete ontmoetingsplekken waar mensen zich zo geïnspireerd en op hun gemak voelen dat ze zich tot deze plekken aangetrokken voelen en deze als deel van zichzelf beschouwen. Wij nemen zo verantwoordelijkheid voor het lokale verzorgingsgebied door continu vanuit een sociaal, milieu en economisch perspectief de standaarden van onze activiteiten te verhogen. Corio s streven naar een hoogwaardige prestatiecultuur en competitive excellence, ofwel concurrerende uitmuntendheid/ prestatiegericht uitblinken, begint en eindigt bij onze toewijding aan rechtmatig en ethisch gedrag. Corio doet zaken door heel Europa. Dit betekent dat wij onderworpen zijn aan de wetten en voorschriften van verschillende landen en grensoverschrijdende organisaties zoals de Europese Unie. De naleving van alle wetten van toepassing op zaken van Corio zien wij als basis voor ons operationele gedrag. Wij erkennen dat wet- en regelgeving alleen niet genoeg is om een samenleving goed te laten functioneren. Wij voegen daarom ethiek en moraal hieraan toe. Het gaat erom het juiste te doen, zelfs wanneer niemand kijkt/als we alleen aan het werk zijn. Wij streven ernaar deze hogere standaard te bereiken. De marktplaats Wij bouwen lange termijn relaties op met onze investeerders, partners, huurders en overheden/regelgevende instanties. Deze relaties zijn gebaseerd op open, eerlijke en transparante bedrijfsvoeringprincipes die uiteen zijn gezet in deze Code. 6 - Corio gedragscode Wij zijn voortdurend in contact met onze plaatselijke stakeholders, zoals onze huurders, leveranciers, gemeenten en consumenten. Bij het beheer van onze centra houden wij rekening met hun feedback. Het investeren in onze relaties met stakeholders is belangrijk om, waar nodig, de openbare veiligheid te verbeteren, de gemeenschapszin te versterken en werkgelegenheid te creëren.

9 De werkplek Corio wil medewerkers van hoge kwaliteit aantrekken en behouden. Dit is essentieel voor de ambitie en continuïteit van Corio. Wij geloven dat outperformance, ofwel het beter doen dan de concurrentie, wordt bereikt door het bevorderen van een werkcultuur van vertrouwen, transparantie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Tijdens het sollicitatieproces kijken wij niet alleen naar kern kwaliteiten die voor een bepaalde functie vereist zijn, maar evenzeer naar kenmerken als creativiteit, betrouwbaarheid, collegialiteit, gevoeligheid, integriteit en het vermogen om in een team te werken. Het is zeer belangrijk voor Corio dat de beste kandidaten de kans hebben om te solliciteren op vacatures, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, huidskleur, ras of etnische afkomst of nationaliteit. Corio investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers om het risico op ongelukken te beperken. Wij stimuleren werknemers om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en veiligheid en voor anderen die door hun handelingen kunnen worden beïnvloed. 7 - Corio gedragscode De gemeenschap Om Corio succes te laten hebben en te groeien, moeten we het vertrouwen en respect krijgen van de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn. Dit vertrouwen wordt verkregen door te werken met universele standaarden voor individueel en collectief gedrag en dit consistent toe te passen op alle activiteiten van Corio door heel Europa. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk om op lange termijn duurzame relaties te vormen met onze huurders en de bezoekers van onze centra. Er worden daarom vaak, in samenwerking met onze huurders en lokale instanties, activiteiten georganiseerd in de winkelcentra. Met deze activiteiten willen we ons verbinden met de lokale gemeenschap. De winkelcentra worden dan een plaats waar mensen graag tijd doorbrengen, zich veilig voelen en zich vermaken. Maatschappelijke betrokkenheid ligt ten grondslag aan ons MVO beleid, dat je kunt vinden op onze website en tevens is bijgevoegd aan deze Code als Bijlage III. Dit MVO rapport behandelt Corio s sociale, economische en milieu impact.

10

11 2 ONZE REGELS Aan onze werknemers Je dient met zorg te handelen in overeenstemming met het doel en de strekking van de Code, en deze niet slechts letterlijk te volgen. Als iedereen binnen Corio bereid is zich te gedragen conform de waarden en normen van deze Code zullen wij het vertrouwen winnen van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen en leveranciers. Wij vragen je daarom om de gehele Code, maar in het bijzonder deze regels (de Regels ) aandachtig door te lezen, te paraferen op iedere bladzij en te tekenen op pagina 22. Bij het uit dienst treden bij Corio geldt een aantal restricties. Bijvoorbeeld de Corio Group Compliance Code, welke nog geldt tot na zes maanden na het vertrek. Daarin wordt onder meer beschreven hoe er om moet worden gegaan met koersgevoelige informatie en het handelen in financiële instrumenten. Daarnaast mag een voormalige werknemer niemand bedrijfsinformatie verstrekken (zoals beschreven in 2.1.4), tenzij deze informatie openbaar is gemaakt door Corio of op een andere manier openbaar is geworden. Het succes dat wij nastreven in het naleven van regels en ethische verantwoordelijkheid kan alleen worden bereikt als de Corio Kernwaarden (betrouwbaarheid, empathie, inspiratie, lef en teamwork) door onze medewerkers en onze partners eigen wordt gemaakt. Er wordt gevraagd om een persoonlijke inzet van iedereen om elke dag te handelen in strikte overeenstemming met de waarden van Corio. 9 - Corio gedragscode

12 2.1. Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Je wordt geacht te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met inbegrip van deze Code. Ben je een werknemer van Corio dan geldt dit ook voor alle interne Corio regels en voorschriften. Voorbeeld Financieel rapporteren Alle Corio bestanden moeten waarheidsgetrouw en correct zijn. Opzettelijke onjuiste classificatie van transacties met betrekking tot rekeningen, business units of boekhoudkundige periodes zijn niet toegestaan. Nauwkeurige documentatie moet in redelijk detail alle transacties ondersteunen. Prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures of contracten, dat wil zeggen afspraken met concurrenten over het in rekening brengen van kosten aan klanten of potentiële klanten; De toewijzing van markten, zowel geografisch of anderszins, aan of door concurrenten; Het delen van informatie met en door concurrenten over de huidige en toekomstige prijsstelling van diensten die wij of zij willen verkopen of van plan zijn te verkopen. Of de onderling afgestemde weigering van klanten; Corio heeft het recht om klanten te selecteren. Dit recht kan alleen zonder suggestie van concurrenten of andere klanten worden uitgeoefend Nauwkeurige financiële verslaggeving en de opslag en registratie van documentatie Tijdige, volledige en nauwkeurige registratie, rapportage en openbaarmaking zijn cruciaal voor Corio als betrouwbare organisatie. Daarom zijn valse, onvolledige en/of misleidende administratie, boekhouding, verklaringen, documentatie, (belasting) aangiften en rapportages strikt verboden. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze regel toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het beleid van Corio is om te voldoen aan zowel de letter als de essentie van de wetten over handelen met voorkennis in landen waar wij actief zijn. Corio verwacht dat je deze wetten volledig naleeft. Overtreding van de wet kan leiden tot ernstige sancties, met inbegrip van persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Je mag niet handelen in financiële instrumenten - van Corio of enige andere onderneming - als je in het bezit bent van koersgevoelige informatie. Corio heeft speciale maatregelen getroffen die gericht zijn op de vertrouwelijke behandeling van informatie in het algemeen en van koersgevoelige informatie in het bijzonder. Deze maatregelen kunnen worden geraadpleegd in de Corio Group Compliance Code, die volledig van toepassing is op Corio werknemers. Koersgevoelige informatie is informatie over ons bedrijf en onze klanten die niet openbaar is, maar die, indien zij openbaar zouden worden gemaakt, invloed zou kunnen hebben op de aandelenprijs van Corio of van andere beursgenoteerde bedrijven. Het is uiterst belangrijk dat als je op de hoogte bent van koersgevoelige informatie je die met integriteit behandelt Corio gedragscode

13 Voorbeelden van koersgevoelige informatie financiële resultaten kwartaal overzichten overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen bedrijfsrisico s Je mag ook niet handelen in financiële instrumenten - wederom van Corio of een ander bedrijf - als je hiermee de illusie creëert dat je toegang hebt tot prijsgevoelige informatie of als dergelijke transacties jezelf of het bedrijf in diskrediet (kunnen) brengen. Het verhandelen van financiële instrumenten met voorkennis is niet alleen een schending van een interne Corio regel, maar een inbreuk op de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. Raadpleeg altijd onmiddellijk de Corporate Compliance Officer als je twijfelt. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina Het delen van informatie Als Corio werknemer heb je toegang, afhankelijk van je positie, tot informatie over Corio en haar partners in de ruimste zin. Deze informatie, waaronder know-how, wordt verder aangeduid als Bedrijfsinformatie. Er wordt van je verwacht zorgvuldig te handelen met Bedrijfsinformatie in al je interne en externe contacten, zowel professioneel als privé. Het uitgangspunt is dat Bedrijfsinformatie geheim blijft. Bedrijfsinformatie wordt alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Hetzelfde geldt voor zijn externe distributie. Als werknemer van Corio heb je natuurlijk recht op je eigen mening. Deze meningen kunnen met volledige openhartigheid intern worden besproken. Echter, om een uniforme boodschap over te brengen, wordt alleen de Corio visie extern gecommuniceerd. Dit ter dekking van de integriteit van de onderneming ten aanzien van externe partijen, als ook voor de collega s waar je leiding aan geeft en waarmee je samenwerkt. Het delen van bedrijfsinformatie vereist speciale aandacht. Door ons doen en laten kunnen we schade toebrengen aan Corio en de belangen van haar klanten. Het is uiterst belangrijk dat je je hiervan bewust bent en dat je zowel binnen als buiten de werkomgeving integer handelt Corio gedragscode

14 Delen van informatie met de media Het is van belang dat we de goede naam van Corio niet schaden op de markt. Als je wordt benaderd door de media ten aanzien van Corio en onze activiteiten, moet je hen direct doorverwijzen, zonder eigen commentaar, naar de woordvoerder(s) van de Business Unit waar je werkt. Zelfs als je betrokken bent bij het gevraagde onderwerp moet je hen doorverwijzen. De contactgegevens voor de woordvoerder zijn te vinden op pagina De marktplaats Derden We zijn selectief en behoedzaam in het aangaan van onze zakelijke relaties. Daarom maken we gebruik van een screening procedure om te beoordelen of mensen of bedrijven mensenrechten schenden of zich bezig houden met criminele of sociaal onaanvaardbare zakelijke praktijen. Let er bij het aanbieden van services aan klanten op dat hun activiteiten maatschappelijk aanvaardbaar zijn en de mensenrechten respecteren. Dit geldt ook voor derden die door Corio worden ingehuurd. Als je bij een klant twijfelt of zijn activiteiten aanvaardbaar zijn binnen de toepasselijke wet- en regelgeving of de Code treedt dan in overleg met je leidinggevende om na te gaan of een relatie mag worden aangegaan met deze klant. Als de klant een bestaande zakelijke relatie is, kunnen wij ervoor kiezen om de zakelijke relatie te beëindigen Gebruik van informatie Naast het zorgvuldige gebruik van informatie moeten wij ook letten op andere handelingen, of het nalaten hiervan, die Corio, haar klanten en jezelf schade (kunnen) berokkenen. Zelfs de schijn van onzorgvuldig handelen moet worden vermeden Corio gedragscode

15 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zakelijke besprekingen te voeren met klanten of contracten te ondertekenen op ongewone locaties, behalve als hierover voorafgaande toestemming is gegeven door je directe leidinggevende Nevenfuncties Nevenfuncties in andere organisaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze diensten en onze reputatie. Deze posities mogen echter niet in strijd zijn met de belangen van Corio of haar reputatie, onafhankelijkheid, professionaliteit of integriteit in gevaar brengen. Het is Corio werknemers dus niet toegestaan, al dan niet tijdens werkuren, zonder of met vergoeding, nevenfuncties aan te nemen met een zakelijke karakter, in onroerend goed of andere sectoren, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming word gegeven door de directie van de Business Unit waar je werkt. Bestaande nevenfuncties zullen worden bijgehouden door je lokale Human Resources afdeling Privé transacties met klanten en familie Je moet vrij van privé, zakelijke en persoonlijke belangen handelen met je relaties en/of familieleden/kennissen en objectief te werk gaan zonder vooringenomenheid. Je zult dus geen privé transacties met relaties van Corio aangaan als dit de schijn van oneigenlijke invloed oproept. Je privétransacties met relaties van Corio moeten gebaseerd zijn op marktconforme voorwaarden Acceptatie giften en wederdiensten Je mag geen giften of wederdiensten aannemen die je worden aangeboden op grond van je positie of in verband met een transactie als dit zou kunnen leiden tot de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding. Voorbeeld uitnodiging Er staat duidelijk in je agenda aangegeven wanneer je bent ingegaan op de zakelijke uitnodiging van een klant Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc. Uitnodigingen voor lunches, diner enz. die niet buitensporig zijn worden toegestaan, maar je moet hier openlijk mee omgaan. Uitnodigingen voor buitensporige lunches, diners enz. zullen niet worden aangenomen of je dient van tevoren contact op te nemen met je directe leidinggevende over aanvaarding van de uitnodiging Corio gedragscode

16 Voorbeeld omkoping: Omkoping kan verschillende vormen aannemen, waaronder betalingen of andere waardevolle objecten of diensten Omkoping en corruptie Het geven van een standaard Corio relatiegeschenk is natuurlijk toegestaan. Je mag geen andere giften of wederdiensten aanbieden aan klanten als dit de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding creëert. Je moet van tevoren contact opnemen met je direct leidinggevende voor het geven van buitensporige lunches, diners of relatiegeschenken buiten de standaard Corio geschenken. Corio verbiedt vanzelfsprekend omkoping bij de uitvoering van haar activiteiten in ieder land waarin zij actief is. Je bent verplicht om strikt te voldoen aan de nationale en internationale anticorruptie wetten en regelgeving. Als je wordt geconfronteerd met een verzoek tot omkoping moet je dit onmiddellijk melden aan je leidinggevende en de Corporate Compliance Officer. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 56. Steekpenningen, smeergeld of andere steunbetalingen in een poging om het handelen van een ambtenaar of andere functionaris te beïnvloeden zullen niet worden getolereerd en zijn strikt verboden. Dit verbod strekt zich uit tot het betalen van consultants, agenten of enige andere tussenpersoon als je weet of reden hebt te geloven dat een deel van de betaling zal worden gebruikt voor omkoping of beïnvloeding Politieke bijdragen Corio neemt een onafhankelijke positie in bij politieke kwesties en doet derhalve niet aan financiering van politieke organisaties en partijen en vermijdt betrokkenheid bij de partijpolitieke vragen. Dit weerhoudt ons er niet van om bereidwillig samen te werken met de overheid op verschillende vlakken, bijvoorbeeld bij het plannen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten Zaken doen Corio zet zich in voor de uitvoering van haar activiteiten in een open, krachtige en concurrerende manier. Elke activiteit die deze verbintenis ondermijnt is onaanvaardbaar en kan illegaal zijn. Daarom moeten alle aankopen en verkopen strikt worden overwogen op basis van efficiëntie, prijs, kwaliteit, service en geschiktheid Corio gedragscode

17

18 2.3. Werkplek Clean desk policy Je bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van bedrijfsinformatie en om ervoor te zorgen dat deze niet zonder goedkeuring wordt verspreid. Corio heeft daarom een clean desk policy, om nog niet openbare Bedrijfsinformatie niet gemakkelijk toegankelijk te maken voor mensen buiten de werknemer(s) en/of partner(s) van Corio. Objecten zoals bestanden, documenten, USB-sticks, cd-roms en alle andere gegevens die vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten moeten worden opgeborgen na gebruik en vooral na werktijd Gebruik van Corio eigendom Je moet Corio eigendom met de nodige zorg onderhouden. Met uitzondering van het beperkte privégebruik van Corio zoals beschreven in Corio s IT-beleid (bijgevoegd als Bijlage I) mag eigendom van Corio niet worden gebruikt voor je eigen doeleinden zonder voorafgaande toestemming van je direct leidinggevende. Eigendom van Corio omvat niet alleen de vaste activa, zoals computer hardware, maar ook computerprogramma s en vertrouwelijke informatie Gebruik van elektronische media Via haar netwerk stelt Corio je in staat gebruik te maken van dataopslag, en het internet. Toegang is door middel van een gebruikersnaam (loginnaam) en wachtwoord. Deze zijn gebonden aan de individuele persoon en mogen niet worden doorgegeven. In uitzonderlijke omstandigheden kun je deze doorgeven aan een collega, onder de voorwaarde dat dit expliciet is toegestaan door je direct leidinggevende en niet is onderworpen aan beperkingen van de netwerkbeheerder. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk. Met oog op de risico s van het gebruik van internet en , wordt er van je verwacht dat je professioneel en integer handelt. Het is niet toegestaan de apparatuur, programma s, databanken en andere dataverzamelingen/ gegevenscompilaties te gebruiken buiten de vereisten van je werk, tenzij dergelijk gebruik wordt toegestaan door de 16 - Corio gedragscode

19 Code. Hetzelfde geldt voor het ongeoorloofd kopiëren van programma s, cd s, dvd s, video s, games, enz. via Corio. Dit geldt voor zowel tijdens als buiten de normale kantooruren, ook wanneer je vanuit huis werkt. Verdere voorwaarden van Corio over het gebruik van elektronische media worden nader uitgelegd in Corio s IT Beleid (bijgevoegd als Bijlage I) Onaanvaardbaar gedrag Corio wil al haar werknemers een veilige en aangename werk plek bieden. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie wordt niet geac cepteerd. Verdere informatie omtrent onaanvaardbaar gedrag kun je vinden in het Memorandum Ongewenst Gedrag (Bijlage II) De gemeenschap Milieubewustzijn Wij erkennen een verantwoordelijkheid voor behoud (en waar mogelijk verbetering) van ons leefmilieu onder andere door verantwoord gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en de reductie van afval en CO 2 -uitstoot. Deze verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een mogelijkheid om een positieve bijdrage aan het herstel van de bebouwde omgeving te leveren. Dat betekent dat wij, mede in het belang van onze stakeholders, bewust milieuvriendelijke beslissingen nemen als het gaat om onze zakelijke activiteiten. Raadpleeg het MVO-beleid van Corio voor meer informatie (bijgevoegd als Bijlage III). Corio neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de negatieve milieueffecten die toe te schrijven zijn aan zakelijke vliegreizen door middel van voorlichting, het regelen van alternatieven voor dergelijke reizen en, indien nodig, compensatie van deze uitstoot. Wij recyclen ons kantoorafval ter vermindering van onze hoeveelheid afval. Daarnaast minimaliseren we het gebruik van energie (computer, verlichting enz.) met de bedoeling 17 - Corio gedragscode

20 Corio s ecologische voetafdruk te verminderen. We streven daarom ook naar een wagenpark met milieuzuinige A-en B-label auto s. In je dagelijkse werk wordt er van je verwacht milieubewustzijn te bevorderen in onze winkelcentra en op je werkplek. Dat betekent dat je moet letten op duurzaamheid en dat je elk jaar in nauwe samenwerking met je collega s hogere normen nastreeft. Het duurzaamheidniveau van onze winkelcentra en lokale kantoren kan alleen worden verhoogd wanneer rekening wordt gehouden met de wensen en eisen van de lokale gemeenschappen en je collega s Universele principes die wij uitdragen Corio houdt zich aan de beginselen van internationale organisaties die wij als relevant voor ons bedrijf beschouwen. Het bouwen van duurzame markten, de bestrijding van corruptie, de bescherming van het milieu en sociale integratie wordt steeds belangrijker voor de duurzame waarde van onze bedrijfsvoering. Het is vanzelfsprekend om als bedrijf te investeren in het creëren van een gezond milieu, om zo risico s te minimaliseren en nieuwe zakelijke kansen te creëren door opkomende markten te ondersteunen. Wij steunen de beginselen van de Global Compact van de Verenigde Naties en zien mensenrechten als fundamenteel bedrijfsbeginsel. Daarnaast beamen wij de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze staan voor de parallelle economische ontwikkeling van een bedrijf en van het land waar het gevestigd is. Wij ondersteunen de uitgangspunten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die zich inzet voor duurzame economische groei Corio gedragscode

21

22 3 MELDING OVERTREDING Melden van een (vermoedelijke) overtreding We moeten elkaar houden aan deze Code en daarom is het noodzakelijk om vragen te stellen en mogelijk falen van Corio om zich aan de Regels te houden te melden. Als een bepaalde situatie niet is beschreven, maar in strijd is met de essentie van de Code, dient de werknemer eerst te overleggen met de Corporate Compliance Officer. De raad van bestuur van de desbetreffende Business Unit zal - in overleg met de Corporate Compliance Officer - beslissen in welke mate de Code van toepassing is. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 56. Alle Werknemers worden, indien zij vermoeden dat sprake is van frauduleus, onethisch of onrechtmatig gedrag dat een ernstige inbreuk vormt op de Gedragscode, aangemoedigd daarvan melding te maken met behulp van de Procedure voor het Melden van een Misstand (bijgevoegd als Bijlage IV). Voor het doen van meldingen inzake ongewenste omgangsvormen kun je gebruik maken van de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen (Bijlage II). Hieronder vind je een vereenvoudigde versie van de Procedure voor het Melden van een misstand. Voor meer details verwijzen we je naar Bijlage IV. Voor het melden van vermoedens die een ernstige inbreuk vormen op de Gedragscode geldt de volgende procedure: In eerste instantie aan je Leidinggevende of aan je Vertrouwenspersoon. Het Vermoeden van een Misstand kan eveneens aan beiden worden gemeld Corio gedragscode

23 Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Raad van Bestuur betreft, wordt de Werknemer geadviseerd dit rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen te melden. Indien dit niet mogelijk is, dient de Werknemer gebruik te maken van de Corio SpeakUp lijn. Via de Corio SpeakUp lijn kunnen meldingen rechtstreeks en anoniem bij de Integriteitscommissie worden ingediend. Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Raad van Bestuur betreft, meldt de Integriteitscommissie dit rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Integriteitscommissie betreft, wordt de Werknemer geadviseerd dit rechtstreeks, al dan niet anoniem, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur te melden. Indien een dergelijke melding toch via de Corio SpeakUp lijn binnenkomt, dan zal de Integriteitscommissie de melding doorgeven aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is belangrijk op te merken dat Corio in bepaalde gevallen verplicht is om (vermoedelijke) overtredingen te melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit staat beschreven in Corio s incidentenbeleid, bijgevoegd als Bijlage V. Resultaat van een schending Een schending van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen die, afhankelijk van de ernst van de overtreding, kunnen variëren van een berisping tot onmiddellijk ontslag in de zwaarste gevallen. Dit gaat samen met de restitutie van mogelijk voordeel verkregen door de werknemer/partner en/of kennisgeving aan de gerechtelijke autoriteiten, indien er reden is om dit te doen Corio gedragscode

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Code van de Raad voor de Journalistiek

Code van de Raad voor de Journalistiek Code van de Raad voor de Journalistiek BEGINSELEN Het recht op informatie en vrije meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht en een essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving. De pers

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie