GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

2

3 OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra. Het bedrijf staat genoteerd aan Euronext in Amsterdam. Deze gedragscode geeft weer wie we zijn en wat we van elkaar en onze partners verwachten.

4 INDEX 1. Gedragscode Onze Missie en Visie Onze kernwaarden Onze bedrijfsprincipes 6 2. Onze regels Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Nauwkeurige financiële verslaglegging en de opslag en registratie van documentatie Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het delen van informatie Delen van informatie met de media De marktplaats Derden Gebruik van informatie Nevenfuncties Privé transacties met klanten en familie Acceptatie van giften en wederdiensten Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc Omkoping en corruptie Politieke bijdragen Zaken doen Werkplek Clean desk policy Gebruik van Corio eigendom Gebruik van elektronische media Onaanvaardbaar gedrag De gemeenschap Milieubewustzijn Universele principes die wij uitdragen Corio gedragscode

5 3. Melding overtreding 20 Bijlage I Corio IT beleid Corio beleid inzake gebruik van IT middelen 23 Bijlage II Memo ongewenst gedrag Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen 30 Bijlage III Corio MVO beleid 43 Bijlage IV Procedure voor het melden van een Misstand 46 Bijlage V Incidentenbeleid 54 Contactgegevens en feedback en suggesties 56 Corio gedragscode - 3

6 1 GEDRAGSCODE 1.1. Onze Missie en Visie Corio s visie is het creëren van duurzame en favoriete ont moe tingsplekken (Favourite Meeting Places), waar mensen elkaar ontmoeten en vrije tijd spenderen. We willen plekken ontwikkelen en beheren waar retail-activiteiten de grootste inkomstenbron voor Corio zullen vormen. Het doel is winkelcentra te creëren die goed passen in de bestaande sociale en economische context, die het hart van de gemeen schap vormt en idealiter iets extra s biedt. Bij Corio streven we naar een cultuur waarin hoge prestaties centraal staan, naar zogeheten competitive excellence (con cur rerende uitmuntendheid/prestatiegericht uitblinken). Het is onze missie het toonaangevende winkel vastgoedbedrijf in Europa te worden, bezien vanuit het perspectief van onze relevante stakeholders : retailers, consumenten, toeleveran ciers, investeerders, analisten, banken, werknemers en gemeenten. Onze missie en visie maken deel uit van onze strategie die staat beschreven op onze website ( Deze missie, visie en strategie vormen de basis van deze gedragscode (de Code ). De Code is een weerspiegeling van wie wij zijn en wat wij kunnen verwachten van elkaar en anderen. De gedragscode is een ethische en praktische wegwijzer. Neem deze waarden en normen niet simpelweg aan omdat Corio ze je aanreikt, maar maak ze je eigen en pas ze toe in je werk. Als iedereen binnen Corio zich committeert aan deze waarden en normen dan kunnen wij het vertrouwen winnen en behouden van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen/ omwonenden en leveranciers. Dit is essentieel voor de toekomst van Corio. We verwachten ook van de partners waarmee wij willen werken dat zij zich aan deze waarden committeren. Gerard Groener CEO Corio N.V. Utrecht, Nederland 3 januari Corio gedragscode

7 1.2. Onze kernwaarden We maken ons de waarden eigen, zoals deze hieronder staan beschreven, op een gebalanceerde manier in al onze zakelijke activiteiten om zo onze winkelcentra, ons bedrijf en onze werknemers optimaal tot hun recht te laten komen. Gebruik makend van alle beschikbare inzichten, (externe) kennis en vaardigheden via vergaderingen, conference calls en een bedrijfsbreed intranet. Betrouwbaar (Reliable) Wij zijn een organisatie die betrouwbare waardeontwikkeling nastreeft op de lange termijn en volledig wordt vertrouwd door investeerders en partners. Een organisatie die het investeringsbeleid aanpast aan de behoeftes van onze stakeholders en die het vastgoed op een veilige en verantwoordelijke wijze beheert en financiert. Inleving (Empathic) Wij zijn een organisatie die zich inleeft in anderen en anticipeert op wat mensen willen, om zo aan hun behoeften te kunnen voldoen. Verbetering van normen op het vlak van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch perspectief, indien van toepassing Lef (Daring) Wij zijn een organisatie die keuzes durft te maken en deze volgt. Wij zijn een organisatie die volledig haar potentiële impact op het verzorgingsgebied begrijpt en streeft naar verantwoord ondernemen. Inspireren (Inspiring) Wij zijn een organisatie die verder gaat dan de gemeenschappelijke noemer/consensus en altijd overeenstemming zoekt met wat onze stakeholders willen. Een voorbeeld zijn voor onze stakeholders en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen om ketenverantwoordelijkheid te realiseren. Teamwork Wij zijn een organisatie waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen, door samen te werken. In ons werk is elk succes het resultaat van een team. Creativiteit wordt versterkt en waarde wordt toegevoegd waar mensen van verschillende disciplines, business units, organisatietakken en culturen hun krachten bundelen. 5 - Corio gedragscode

8 1.3. Onze bedrijfsprincipes Ons bedrijf en bestuur Wij creëren favoriete ontmoetingsplekken waar mensen zich zo geïnspireerd en op hun gemak voelen dat ze zich tot deze plekken aangetrokken voelen en deze als deel van zichzelf beschouwen. Wij nemen zo verantwoordelijkheid voor het lokale verzorgingsgebied door continu vanuit een sociaal, milieu en economisch perspectief de standaarden van onze activiteiten te verhogen. Corio s streven naar een hoogwaardige prestatiecultuur en competitive excellence, ofwel concurrerende uitmuntendheid/ prestatiegericht uitblinken, begint en eindigt bij onze toewijding aan rechtmatig en ethisch gedrag. Corio doet zaken door heel Europa. Dit betekent dat wij onderworpen zijn aan de wetten en voorschriften van verschillende landen en grensoverschrijdende organisaties zoals de Europese Unie. De naleving van alle wetten van toepassing op zaken van Corio zien wij als basis voor ons operationele gedrag. Wij erkennen dat wet- en regelgeving alleen niet genoeg is om een samenleving goed te laten functioneren. Wij voegen daarom ethiek en moraal hieraan toe. Het gaat erom het juiste te doen, zelfs wanneer niemand kijkt/als we alleen aan het werk zijn. Wij streven ernaar deze hogere standaard te bereiken. De marktplaats Wij bouwen lange termijn relaties op met onze investeerders, partners, huurders en overheden/regelgevende instanties. Deze relaties zijn gebaseerd op open, eerlijke en transparante bedrijfsvoeringprincipes die uiteen zijn gezet in deze Code. 6 - Corio gedragscode Wij zijn voortdurend in contact met onze plaatselijke stakeholders, zoals onze huurders, leveranciers, gemeenten en consumenten. Bij het beheer van onze centra houden wij rekening met hun feedback. Het investeren in onze relaties met stakeholders is belangrijk om, waar nodig, de openbare veiligheid te verbeteren, de gemeenschapszin te versterken en werkgelegenheid te creëren.

9 De werkplek Corio wil medewerkers van hoge kwaliteit aantrekken en behouden. Dit is essentieel voor de ambitie en continuïteit van Corio. Wij geloven dat outperformance, ofwel het beter doen dan de concurrentie, wordt bereikt door het bevorderen van een werkcultuur van vertrouwen, transparantie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Tijdens het sollicitatieproces kijken wij niet alleen naar kern kwaliteiten die voor een bepaalde functie vereist zijn, maar evenzeer naar kenmerken als creativiteit, betrouwbaarheid, collegialiteit, gevoeligheid, integriteit en het vermogen om in een team te werken. Het is zeer belangrijk voor Corio dat de beste kandidaten de kans hebben om te solliciteren op vacatures, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, huidskleur, ras of etnische afkomst of nationaliteit. Corio investeert in een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers om het risico op ongelukken te beperken. Wij stimuleren werknemers om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en veiligheid en voor anderen die door hun handelingen kunnen worden beïnvloed. 7 - Corio gedragscode De gemeenschap Om Corio succes te laten hebben en te groeien, moeten we het vertrouwen en respect krijgen van de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn. Dit vertrouwen wordt verkregen door te werken met universele standaarden voor individueel en collectief gedrag en dit consistent toe te passen op alle activiteiten van Corio door heel Europa. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk om op lange termijn duurzame relaties te vormen met onze huurders en de bezoekers van onze centra. Er worden daarom vaak, in samenwerking met onze huurders en lokale instanties, activiteiten georganiseerd in de winkelcentra. Met deze activiteiten willen we ons verbinden met de lokale gemeenschap. De winkelcentra worden dan een plaats waar mensen graag tijd doorbrengen, zich veilig voelen en zich vermaken. Maatschappelijke betrokkenheid ligt ten grondslag aan ons MVO beleid, dat je kunt vinden op onze website en tevens is bijgevoegd aan deze Code als Bijlage III. Dit MVO rapport behandelt Corio s sociale, economische en milieu impact.

10

11 2 ONZE REGELS Aan onze werknemers Je dient met zorg te handelen in overeenstemming met het doel en de strekking van de Code, en deze niet slechts letterlijk te volgen. Als iedereen binnen Corio bereid is zich te gedragen conform de waarden en normen van deze Code zullen wij het vertrouwen winnen van onze huurders, investeerders, klanten, gemeenschappen en leveranciers. Wij vragen je daarom om de gehele Code, maar in het bijzonder deze regels (de Regels ) aandachtig door te lezen, te paraferen op iedere bladzij en te tekenen op pagina 22. Bij het uit dienst treden bij Corio geldt een aantal restricties. Bijvoorbeeld de Corio Group Compliance Code, welke nog geldt tot na zes maanden na het vertrek. Daarin wordt onder meer beschreven hoe er om moet worden gegaan met koersgevoelige informatie en het handelen in financiële instrumenten. Daarnaast mag een voormalige werknemer niemand bedrijfsinformatie verstrekken (zoals beschreven in 2.1.4), tenzij deze informatie openbaar is gemaakt door Corio of op een andere manier openbaar is geworden. Het succes dat wij nastreven in het naleven van regels en ethische verantwoordelijkheid kan alleen worden bereikt als de Corio Kernwaarden (betrouwbaarheid, empathie, inspiratie, lef en teamwork) door onze medewerkers en onze partners eigen wordt gemaakt. Er wordt gevraagd om een persoonlijke inzet van iedereen om elke dag te handelen in strikte overeenstemming met de waarden van Corio. 9 - Corio gedragscode

12 2.1. Ons bedrijf en bestuur Voldoen aan wet- en regelgeving Je wordt geacht te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met inbegrip van deze Code. Ben je een werknemer van Corio dan geldt dit ook voor alle interne Corio regels en voorschriften. Voorbeeld Financieel rapporteren Alle Corio bestanden moeten waarheidsgetrouw en correct zijn. Opzettelijke onjuiste classificatie van transacties met betrekking tot rekeningen, business units of boekhoudkundige periodes zijn niet toegestaan. Nauwkeurige documentatie moet in redelijk detail alle transacties ondersteunen. Prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures of contracten, dat wil zeggen afspraken met concurrenten over het in rekening brengen van kosten aan klanten of potentiële klanten; De toewijzing van markten, zowel geografisch of anderszins, aan of door concurrenten; Het delen van informatie met en door concurrenten over de huidige en toekomstige prijsstelling van diensten die wij of zij willen verkopen of van plan zijn te verkopen. Of de onderling afgestemde weigering van klanten; Corio heeft het recht om klanten te selecteren. Dit recht kan alleen zonder suggestie van concurrenten of andere klanten worden uitgeoefend Nauwkeurige financiële verslaggeving en de opslag en registratie van documentatie Tijdige, volledige en nauwkeurige registratie, rapportage en openbaarmaking zijn cruciaal voor Corio als betrouwbare organisatie. Daarom zijn valse, onvolledige en/of misleidende administratie, boekhouding, verklaringen, documentatie, (belasting) aangiften en rapportages strikt verboden. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze regel toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden Handelen met voorkennis en koersgevoelige informatie Het beleid van Corio is om te voldoen aan zowel de letter als de essentie van de wetten over handelen met voorkennis in landen waar wij actief zijn. Corio verwacht dat je deze wetten volledig naleeft. Overtreding van de wet kan leiden tot ernstige sancties, met inbegrip van persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Je mag niet handelen in financiële instrumenten - van Corio of enige andere onderneming - als je in het bezit bent van koersgevoelige informatie. Corio heeft speciale maatregelen getroffen die gericht zijn op de vertrouwelijke behandeling van informatie in het algemeen en van koersgevoelige informatie in het bijzonder. Deze maatregelen kunnen worden geraadpleegd in de Corio Group Compliance Code, die volledig van toepassing is op Corio werknemers. Koersgevoelige informatie is informatie over ons bedrijf en onze klanten die niet openbaar is, maar die, indien zij openbaar zouden worden gemaakt, invloed zou kunnen hebben op de aandelenprijs van Corio of van andere beursgenoteerde bedrijven. Het is uiterst belangrijk dat als je op de hoogte bent van koersgevoelige informatie je die met integriteit behandelt Corio gedragscode

13 Voorbeelden van koersgevoelige informatie financiële resultaten kwartaal overzichten overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen bedrijfsrisico s Je mag ook niet handelen in financiële instrumenten - wederom van Corio of een ander bedrijf - als je hiermee de illusie creëert dat je toegang hebt tot prijsgevoelige informatie of als dergelijke transacties jezelf of het bedrijf in diskrediet (kunnen) brengen. Het verhandelen van financiële instrumenten met voorkennis is niet alleen een schending van een interne Corio regel, maar een inbreuk op de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. Raadpleeg altijd onmiddellijk de Corporate Compliance Officer als je twijfelt. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina Het delen van informatie Als Corio werknemer heb je toegang, afhankelijk van je positie, tot informatie over Corio en haar partners in de ruimste zin. Deze informatie, waaronder know-how, wordt verder aangeduid als Bedrijfsinformatie. Er wordt van je verwacht zorgvuldig te handelen met Bedrijfsinformatie in al je interne en externe contacten, zowel professioneel als privé. Het uitgangspunt is dat Bedrijfsinformatie geheim blijft. Bedrijfsinformatie wordt alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Hetzelfde geldt voor zijn externe distributie. Als werknemer van Corio heb je natuurlijk recht op je eigen mening. Deze meningen kunnen met volledige openhartigheid intern worden besproken. Echter, om een uniforme boodschap over te brengen, wordt alleen de Corio visie extern gecommuniceerd. Dit ter dekking van de integriteit van de onderneming ten aanzien van externe partijen, als ook voor de collega s waar je leiding aan geeft en waarmee je samenwerkt. Het delen van bedrijfsinformatie vereist speciale aandacht. Door ons doen en laten kunnen we schade toebrengen aan Corio en de belangen van haar klanten. Het is uiterst belangrijk dat je je hiervan bewust bent en dat je zowel binnen als buiten de werkomgeving integer handelt Corio gedragscode

14 Delen van informatie met de media Het is van belang dat we de goede naam van Corio niet schaden op de markt. Als je wordt benaderd door de media ten aanzien van Corio en onze activiteiten, moet je hen direct doorverwijzen, zonder eigen commentaar, naar de woordvoerder(s) van de Business Unit waar je werkt. Zelfs als je betrokken bent bij het gevraagde onderwerp moet je hen doorverwijzen. De contactgegevens voor de woordvoerder zijn te vinden op pagina De marktplaats Derden We zijn selectief en behoedzaam in het aangaan van onze zakelijke relaties. Daarom maken we gebruik van een screening procedure om te beoordelen of mensen of bedrijven mensenrechten schenden of zich bezig houden met criminele of sociaal onaanvaardbare zakelijke praktijen. Let er bij het aanbieden van services aan klanten op dat hun activiteiten maatschappelijk aanvaardbaar zijn en de mensenrechten respecteren. Dit geldt ook voor derden die door Corio worden ingehuurd. Als je bij een klant twijfelt of zijn activiteiten aanvaardbaar zijn binnen de toepasselijke wet- en regelgeving of de Code treedt dan in overleg met je leidinggevende om na te gaan of een relatie mag worden aangegaan met deze klant. Als de klant een bestaande zakelijke relatie is, kunnen wij ervoor kiezen om de zakelijke relatie te beëindigen Gebruik van informatie Naast het zorgvuldige gebruik van informatie moeten wij ook letten op andere handelingen, of het nalaten hiervan, die Corio, haar klanten en jezelf schade (kunnen) berokkenen. Zelfs de schijn van onzorgvuldig handelen moet worden vermeden Corio gedragscode

15 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zakelijke besprekingen te voeren met klanten of contracten te ondertekenen op ongewone locaties, behalve als hierover voorafgaande toestemming is gegeven door je directe leidinggevende Nevenfuncties Nevenfuncties in andere organisaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze diensten en onze reputatie. Deze posities mogen echter niet in strijd zijn met de belangen van Corio of haar reputatie, onafhankelijkheid, professionaliteit of integriteit in gevaar brengen. Het is Corio werknemers dus niet toegestaan, al dan niet tijdens werkuren, zonder of met vergoeding, nevenfuncties aan te nemen met een zakelijke karakter, in onroerend goed of andere sectoren, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming word gegeven door de directie van de Business Unit waar je werkt. Bestaande nevenfuncties zullen worden bijgehouden door je lokale Human Resources afdeling Privé transacties met klanten en familie Je moet vrij van privé, zakelijke en persoonlijke belangen handelen met je relaties en/of familieleden/kennissen en objectief te werk gaan zonder vooringenomenheid. Je zult dus geen privé transacties met relaties van Corio aangaan als dit de schijn van oneigenlijke invloed oproept. Je privétransacties met relaties van Corio moeten gebaseerd zijn op marktconforme voorwaarden Acceptatie giften en wederdiensten Je mag geen giften of wederdiensten aannemen die je worden aangeboden op grond van je positie of in verband met een transactie als dit zou kunnen leiden tot de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding. Voorbeeld uitnodiging Er staat duidelijk in je agenda aangegeven wanneer je bent ingegaan op de zakelijke uitnodiging van een klant Uitnodigingen voor lunches, diners, uitstapjes etc. Uitnodigingen voor lunches, diner enz. die niet buitensporig zijn worden toegestaan, maar je moet hier openlijk mee omgaan. Uitnodigingen voor buitensporige lunches, diners enz. zullen niet worden aangenomen of je dient van tevoren contact op te nemen met je directe leidinggevende over aanvaarding van de uitnodiging Corio gedragscode

16 Voorbeeld omkoping: Omkoping kan verschillende vormen aannemen, waaronder betalingen of andere waardevolle objecten of diensten Omkoping en corruptie Het geven van een standaard Corio relatiegeschenk is natuurlijk toegestaan. Je mag geen andere giften of wederdiensten aanbieden aan klanten als dit de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding creëert. Je moet van tevoren contact opnemen met je direct leidinggevende voor het geven van buitensporige lunches, diners of relatiegeschenken buiten de standaard Corio geschenken. Corio verbiedt vanzelfsprekend omkoping bij de uitvoering van haar activiteiten in ieder land waarin zij actief is. Je bent verplicht om strikt te voldoen aan de nationale en internationale anticorruptie wetten en regelgeving. Als je wordt geconfronteerd met een verzoek tot omkoping moet je dit onmiddellijk melden aan je leidinggevende en de Corporate Compliance Officer. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 56. Steekpenningen, smeergeld of andere steunbetalingen in een poging om het handelen van een ambtenaar of andere functionaris te beïnvloeden zullen niet worden getolereerd en zijn strikt verboden. Dit verbod strekt zich uit tot het betalen van consultants, agenten of enige andere tussenpersoon als je weet of reden hebt te geloven dat een deel van de betaling zal worden gebruikt voor omkoping of beïnvloeding Politieke bijdragen Corio neemt een onafhankelijke positie in bij politieke kwesties en doet derhalve niet aan financiering van politieke organisaties en partijen en vermijdt betrokkenheid bij de partijpolitieke vragen. Dit weerhoudt ons er niet van om bereidwillig samen te werken met de overheid op verschillende vlakken, bijvoorbeeld bij het plannen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten Zaken doen Corio zet zich in voor de uitvoering van haar activiteiten in een open, krachtige en concurrerende manier. Elke activiteit die deze verbintenis ondermijnt is onaanvaardbaar en kan illegaal zijn. Daarom moeten alle aankopen en verkopen strikt worden overwogen op basis van efficiëntie, prijs, kwaliteit, service en geschiktheid Corio gedragscode

17

18 2.3. Werkplek Clean desk policy Je bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van bedrijfsinformatie en om ervoor te zorgen dat deze niet zonder goedkeuring wordt verspreid. Corio heeft daarom een clean desk policy, om nog niet openbare Bedrijfsinformatie niet gemakkelijk toegankelijk te maken voor mensen buiten de werknemer(s) en/of partner(s) van Corio. Objecten zoals bestanden, documenten, USB-sticks, cd-roms en alle andere gegevens die vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten moeten worden opgeborgen na gebruik en vooral na werktijd Gebruik van Corio eigendom Je moet Corio eigendom met de nodige zorg onderhouden. Met uitzondering van het beperkte privégebruik van Corio zoals beschreven in Corio s IT-beleid (bijgevoegd als Bijlage I) mag eigendom van Corio niet worden gebruikt voor je eigen doeleinden zonder voorafgaande toestemming van je direct leidinggevende. Eigendom van Corio omvat niet alleen de vaste activa, zoals computer hardware, maar ook computerprogramma s en vertrouwelijke informatie Gebruik van elektronische media Via haar netwerk stelt Corio je in staat gebruik te maken van dataopslag, en het internet. Toegang is door middel van een gebruikersnaam (loginnaam) en wachtwoord. Deze zijn gebonden aan de individuele persoon en mogen niet worden doorgegeven. In uitzonderlijke omstandigheden kun je deze doorgeven aan een collega, onder de voorwaarde dat dit expliciet is toegestaan door je direct leidinggevende en niet is onderworpen aan beperkingen van de netwerkbeheerder. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk. Met oog op de risico s van het gebruik van internet en , wordt er van je verwacht dat je professioneel en integer handelt. Het is niet toegestaan de apparatuur, programma s, databanken en andere dataverzamelingen/ gegevenscompilaties te gebruiken buiten de vereisten van je werk, tenzij dergelijk gebruik wordt toegestaan door de 16 - Corio gedragscode

19 Code. Hetzelfde geldt voor het ongeoorloofd kopiëren van programma s, cd s, dvd s, video s, games, enz. via Corio. Dit geldt voor zowel tijdens als buiten de normale kantooruren, ook wanneer je vanuit huis werkt. Verdere voorwaarden van Corio over het gebruik van elektronische media worden nader uitgelegd in Corio s IT Beleid (bijgevoegd als Bijlage I) Onaanvaardbaar gedrag Corio wil al haar werknemers een veilige en aangename werk plek bieden. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie wordt niet geac cepteerd. Verdere informatie omtrent onaanvaardbaar gedrag kun je vinden in het Memorandum Ongewenst Gedrag (Bijlage II) De gemeenschap Milieubewustzijn Wij erkennen een verantwoordelijkheid voor behoud (en waar mogelijk verbetering) van ons leefmilieu onder andere door verantwoord gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en de reductie van afval en CO 2 -uitstoot. Deze verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een mogelijkheid om een positieve bijdrage aan het herstel van de bebouwde omgeving te leveren. Dat betekent dat wij, mede in het belang van onze stakeholders, bewust milieuvriendelijke beslissingen nemen als het gaat om onze zakelijke activiteiten. Raadpleeg het MVO-beleid van Corio voor meer informatie (bijgevoegd als Bijlage III). Corio neemt de verantwoordelijkheid voor het verminderen van de negatieve milieueffecten die toe te schrijven zijn aan zakelijke vliegreizen door middel van voorlichting, het regelen van alternatieven voor dergelijke reizen en, indien nodig, compensatie van deze uitstoot. Wij recyclen ons kantoorafval ter vermindering van onze hoeveelheid afval. Daarnaast minimaliseren we het gebruik van energie (computer, verlichting enz.) met de bedoeling 17 - Corio gedragscode

20 Corio s ecologische voetafdruk te verminderen. We streven daarom ook naar een wagenpark met milieuzuinige A-en B-label auto s. In je dagelijkse werk wordt er van je verwacht milieubewustzijn te bevorderen in onze winkelcentra en op je werkplek. Dat betekent dat je moet letten op duurzaamheid en dat je elk jaar in nauwe samenwerking met je collega s hogere normen nastreeft. Het duurzaamheidniveau van onze winkelcentra en lokale kantoren kan alleen worden verhoogd wanneer rekening wordt gehouden met de wensen en eisen van de lokale gemeenschappen en je collega s Universele principes die wij uitdragen Corio houdt zich aan de beginselen van internationale organisaties die wij als relevant voor ons bedrijf beschouwen. Het bouwen van duurzame markten, de bestrijding van corruptie, de bescherming van het milieu en sociale integratie wordt steeds belangrijker voor de duurzame waarde van onze bedrijfsvoering. Het is vanzelfsprekend om als bedrijf te investeren in het creëren van een gezond milieu, om zo risico s te minimaliseren en nieuwe zakelijke kansen te creëren door opkomende markten te ondersteunen. Wij steunen de beginselen van de Global Compact van de Verenigde Naties en zien mensenrechten als fundamenteel bedrijfsbeginsel. Daarnaast beamen wij de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze staan voor de parallelle economische ontwikkeling van een bedrijf en van het land waar het gevestigd is. Wij ondersteunen de uitgangspunten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die zich inzet voor duurzame economische groei Corio gedragscode

21

22 3 MELDING OVERTREDING Melden van een (vermoedelijke) overtreding We moeten elkaar houden aan deze Code en daarom is het noodzakelijk om vragen te stellen en mogelijk falen van Corio om zich aan de Regels te houden te melden. Als een bepaalde situatie niet is beschreven, maar in strijd is met de essentie van de Code, dient de werknemer eerst te overleggen met de Corporate Compliance Officer. De raad van bestuur van de desbetreffende Business Unit zal - in overleg met de Corporate Compliance Officer - beslissen in welke mate de Code van toepassing is. Contactgegevens voor de Corporate Compliance Officer zijn te vinden op pagina 56. Alle Werknemers worden, indien zij vermoeden dat sprake is van frauduleus, onethisch of onrechtmatig gedrag dat een ernstige inbreuk vormt op de Gedragscode, aangemoedigd daarvan melding te maken met behulp van de Procedure voor het Melden van een Misstand (bijgevoegd als Bijlage IV). Voor het doen van meldingen inzake ongewenste omgangsvormen kun je gebruik maken van de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen (Bijlage II). Hieronder vind je een vereenvoudigde versie van de Procedure voor het Melden van een misstand. Voor meer details verwijzen we je naar Bijlage IV. Voor het melden van vermoedens die een ernstige inbreuk vormen op de Gedragscode geldt de volgende procedure: In eerste instantie aan je Leidinggevende of aan je Vertrouwenspersoon. Het Vermoeden van een Misstand kan eveneens aan beiden worden gemeld Corio gedragscode

23 Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Raad van Bestuur betreft, wordt de Werknemer geadviseerd dit rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen te melden. Indien dit niet mogelijk is, dient de Werknemer gebruik te maken van de Corio SpeakUp lijn. Via de Corio SpeakUp lijn kunnen meldingen rechtstreeks en anoniem bij de Integriteitscommissie worden ingediend. Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Raad van Bestuur betreft, meldt de Integriteitscommissie dit rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ingeval het Vermoeden van een Misstand een lid van de Integriteitscommissie betreft, wordt de Werknemer geadviseerd dit rechtstreeks, al dan niet anoniem, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur te melden. Indien een dergelijke melding toch via de Corio SpeakUp lijn binnenkomt, dan zal de Integriteitscommissie de melding doorgeven aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het is belangrijk op te merken dat Corio in bepaalde gevallen verplicht is om (vermoedelijke) overtredingen te melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit staat beschreven in Corio s incidentenbeleid, bijgevoegd als Bijlage V. Resultaat van een schending Een schending van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen die, afhankelijk van de ernst van de overtreding, kunnen variëren van een berisping tot onmiddellijk ontslag in de zwaarste gevallen. Dit gaat samen met de restitutie van mogelijk voordeel verkregen door de werknemer/partner en/of kennisgeving aan de gerechtelijke autoriteiten, indien er reden is om dit te doen Corio gedragscode

Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken

Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken Gedragscode Wie wij zijn en hoe wij werken Over Corio Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid)

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid) Beleid PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA beleid) Bijlage: klachtenreglement medewerker(s) Incl. positie vertrouwenspersoon versie 1 maart 2011 Vaststelling in MT 10-01-2011 Toegezonden aan OR Ter instemming

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01 01-07-05 Protocol ongewenst gedrag blz. 1 van 9 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH Manager DATUM MEMO: Deze versie van dit document betreft een

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Corio Gedragscode. juli 2006. versie 2.0

Corio Gedragscode. juli 2006. versie 2.0 Corio Gedragscode juli 2006 versie 2.0 Een woord vooraf Voor u ligt de gedragscode van Corio. Hiermee worden de algemene principes bevestigd die de grondslag vormen voor de uitoefening van de activiteiten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Protocol Ongewenste omgangsvormen

Protocol Ongewenste omgangsvormen Protocol Ongewenste omgangsvormen Thús Wonen, september 2016 20160915_RvC Pagina 1 van 8 Opgesteld door Irma van Beek, vertrouwenspersoon Inleiding Thús Wonen wil ongewenste omgangsvormen* zoals seksuele

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie

edilon)(sedra bv Beleid & Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

edilon)(sedra bv Beleid & Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen edilon)(sedra bv Beleid & Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen Pagina 1 van 12 Voorwoord edilon)(sedra bv zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het Arbobeleid zich mede richten op het voorkomen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld INLEIDING In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbo-beleid de aanpak van seksuele intimidatie, agressie en geweld nader uitgewerkt.

Nadere informatie

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs en de CAO voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag Vastgesteld mei 2011 Regeling Ongewenst Gedrag Inhoudsopgave Deel A 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2.Klachtrecht 3 Artikel 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 3 Artikel 4. Vertrouwenspersoon 4 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1 Inhoudsopgave Uitgangspunten... 3 Intentieverklaring... 3 Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen... 3 Geheimhouding en bescherming... 3 Definities... 4 Preventie...

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie: informatie voor werkgevers Van dubbelzinnige opmerking tot verkrachting: seksuele intimidatie kent veel vormen en komt overal voor,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie