Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instelling specifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleiding specifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ Commerciële Economie, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Commerciële economie ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + (wia of wib) Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Commerciële economie ec of m&o ec of m&o ec of m&o 1

2 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) HZ Schakelcursus economie De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus (week 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,-. Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de Schakelcursus economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband met de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de Schakelcursus economie kun je contact opnemen met het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via: Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift 2

3 2.2.1 Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) De opleiding Commerciële Economie (CE) is een brede opleiding. Na de studie zijn CE ers in diverse vakgebieden werkzaam zoals Marketing, Verkoop, Marketingcommunicatie, Ondernemerschap, Inkoop of Marktonderzoek. De CE er is in staat in een dynamische en complexe omgeving zowel strategische, tactische als operationele keuzes te maken die zorgen voor klantwaarde, de basis voor duurzaam concurrentievoordeel. (bron: H. Donker, oktober 2012, Commerciële Economie: de blik naar buiten, Landelijk Beroeps en Competentieprofiel , Landelijk Overleg Commerciële Economie) Voor meer informatie verwijzen we je naar het brondocument: Commerciële Economie: de blik naar buiten versie 5, 30 december Dit document is beschikbaar via de website van de HZ onder studiekeuze opleiding Commerciële Economie bij de Academie voor Economie en Management (directe link: Landelijk-beroeps-en-competentieprofiel-CE-versie december-2012-incl-brief-hbo-raad.doc.) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: BBA De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf 1 te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. 1.0 verzamelt en interpreteert secundaire informatie op macro- en mesoniveau. 1.1 stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op waarbij marketing en organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd. 1.2 voert, in samenwerking met anderen, binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit. 1.3 beoordeelt het functioneren van een bestaande organisatie en formuleert voorstellen ter verbetering. 1.4 beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan. BBA De bba formuleert op tactisch niveau overtuigend implementeerbare oplossingen voor een 2 organisatieprobleem, die passen binnen het kwaliteitszorgsysteem van de organisatie. 2.1 identificeert en organisatieprobleem binnen een bedrijfsproces. 2.2 analyseert de oorzaken en effecten van het vastgestelde probleem voor een proces en voor de organisatie. 2.3 lost het probleem op door het proces te herstellen de de bedrijfsvoering te verbeteren. BBA De bba levert op strategisch niveau een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van een 3 internationaal opererende onderneming in samenwerking met anderen van verschillende culturen. 3.1 communiceert in het Engels over het eigen vakgebied (major). 3.2 omgaan met cultuurverschillen. 3.3 beoordeelt internationale aspecten van een organisatie vanuit zijn eigen expertise en formuleert voorstellen ter verbetering CE 1 De commercieel econoom maakt omgevingsveranderingen inzichtelijk en vertaalt deze naar kansen en bedreidingen voor de onderneming zodat de onderneming hier haar beleid op af kan stemmen. 1.1 verzamelt en interpreteert secundaire informatie op macro en meso niveau. 1.2 stelt de (primaire) informatiebehoefte vast. 1.3 stelt een onderzoeksbriefing op en overlegt dit met een marktonderzoeksbureau. 1.4 interpreteert trends en ontwikkelingen uit de markt en uit onderzoek verkregen informatie en vertaalt dit in Kansen en Bedreigingen. 3

4 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 De commercieel econoom ontwikkelt het marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming, hij voert dit beleid uit en stelt het bij op basis van ervaringen en nieuwe interne en externe ontwikkelingen. 2.1 maakt m.b.v. een SWOT analyse een analyse van (interne) Sterktes en Zwaktes in combinatie met (externe) Kansen en Bedreigingen en trekt conclusies. 2.2 stelt marketingdoelstellingen en strategische opties vast en maakt een keuze uit de strategische opties. 2.3 maakt een segmentering van de markt, kiest segment(en) en bepaalt de gewenste positionering van een product / dienst. 2.4 vult de marketing mix instrumenten in. 2.5 stelt de budgettering en verkoopprognose op en maakt een plan voor de feedback. 2.6 geeft de goedkeuring aan het marketingplan en voert het plan uit. De commercieel econoom ontwikkelt het verkoopbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming, hij voert dit beleid uit en stelt het bij op basis van interne en externe ontwikkelingen. 3.1 stelt targets vast. 3.2 analyseert huidige klanten met behulp van CRM technieken. Analyseert prospects en suspects. 3.3 stelt verkoopplan op. 3.4 maakt en draagt zorg voor de uitvoering van een verkoopplan per klant. 3.5 controleert en vergelijkt resultaten met targets. De commercieel econoom overziet de consequenties van het marketing beleid en het salesbeleid voor de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en het management van de eigen organisatie. 4.1 analyseert de knelpunten in de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en het management als gevolg van voorgestelde veranderingen in het marketing- en salesbeleid. 4.2 formuleert de gewenste veranderingen in de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en het management. De commercieel econoom bevordert relaties met internen en externen zowel in de eigen taal en cultuur als in een vreemde taal en cultuur. 5.1 informeert en enthousiasmeert verschillende afdelingen. 5.2 legt verantwoording af aan zijn leidinggevende over het realiseren van doelstellingen. 5.3 stelt een briefing op voor een communicatiebureau voor externe communicatie met eindafnemers en bespreekt dit met het bureau. 5.4 communiceert met eindafnemers. 5.5 communiceert met directe klanten (Accountmanagement, personal selling). 4

5 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Commerciële Economie International naam: B Marketing Verleende graad: Bachelor of Business Administration Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd, deeltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen / Terneuzen Voertaal: Nederlands / Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (VWO) traject nee 5

6 Blokkenschema Cohort en ouder: Afronding bachelor in hoofdfase 8e semester Afstudeeronderzoek 30 EC CU e semester AvEM 7,5 EC International Business & Trade CU ,5 EC CE Business plan CU ,5 EC Purchasing & Supply Chain Logistics CU04797 Keuze cursus binnen HZ aanbod 7,5 EC 6 e semester 5 e semester Minor cursus 7,5 EC Minor cursus 7,5 EC Minor cursus 7,5 EC Minor cursus 7,5 EC Meewerkstage CE 30 EC CU e semester Student Company II CU03982 Promotieplan CU04025 Praktische HRM technieken CU ,5 EC Marketing advanced CU ,5 EC Exportmanagement CU04849 PC 3 x 2,5 EC Engels ESP 4 CU07350 MVO verdieping CU07510 Data analyse m.b.v. SPSS CU e semester Student Company I CU03981 Product ontwikkeling & Marketing CU05153 MVO Basis CU ,5 EC Marketing Research CU03851 Keuze cursus binnen HZ aanbod 7,5 EC MVT 2 MVT 3 MVT 4 PC 3 x 2,5 EC Engels ESP 3 CU07348 Basis statistiek CU03078 Onderzoek / Methodologie CU03081 Afronding Propedeuse 2 e semester AvEM 7,5 EC De groeiende en innoverende org. CU ,5 EC Account-management CU ,5 EC Marketing van Producten CU03222 PC 3 x 2,5 EC Engels ESP 2 CU04099 SPA CU03133 Duits A2 CU08758 Francais de Base 2 CU03310 Spaans Inicial CU e semester AvEM 7,5 EC Opstap naar je eigen onderneming CU03077 AvEM 7,5 EC Algemene Economische oriëntatie CU03076 AvEM 3 x 2,5 EC Professionele Oriëntatie Hoofdfase CE CU10410 Professionele Oriëntatie Man Game CU10408 Professionele Oriëntatie SLC CU10407 PC 3 x 2,5 EC Engels ESP 1 CU04090 IPR CU03132 Excel CU5319 6

7 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode CU03077 Titel van de cursus Opstap naar je eigen bedrijf Niveau P Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 1, semester 1 Omschrijving op rooster Opstap 2 Inhoud van de cursus De keuze om al of niet zelf een onderneming op te starten kan je beter maken wanneer je diverse verkennende marktonderzoeken hebt uitgevoerd en een inschatting hebt gemaakt van haalbare de omzet. Daarnaast zal je op diverse terreinen financiële en andere keuzes moeten maken die zijn omgeven van onzekerheid. Deze onzekerheid vereist een bepaalde houding en inzet om van de onderneming een succes te maken. Verder zal de ondernemer cijfers (balans, resultatenrekening, branchecijfers en cijfers van de concurrentie) moeten kunnen interpreteren. Op basis van deze cijfers kan de onderneming worden bijgestuurd. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in Ook als je niet van plan bent een onderneming te starten heb je veel baat bij de kennis, vaardigheden en persoonskenmerken die je bij deze cursus opdoet. Het is namelijk erg goed om je te oriënteren op vervolgstappen op basis van ondernemersvaardigheden. Wat zijn je mogelijkheden. Waar kijk je naar? Twee vakgebieden staan in deze cursus centraal, namelijk marketing en finance. Marketing is belangrijk omdat het contact wordt onderhouden met de doelgroep en de klanten. Finance is belangrijk, omdat het inzicht geeft in de financieel economische omstandigheden van een organisatie Inhoudelijke inleiding van marketing en finance. Wat leer je dan precies? Marketing Onderhouden van contacten met de doelgroep gebeurd oa met het goed in kaart brengen van de vier P s. Aan het einde van deze cursus ken je de grondbeginselen van de vier marketing p s (prijs, product, promotie en plaats) en kan je deze uitwerken in een ondernemingsplan. Finance De financiële omstandigheden goed in kaart brengen gebeurd onder andere door een goede vaststelling van de kostprijs. In deze cursus worden met behulp van een aantal gegevens via verschillende technieken een kostprijs opbouwen. Dit gebeurd om: 1. Vast te stellen wat de kostprijs van een product(groep) zal zijn om daaruit de verkoopprijs af te kunnen leiden of; 2. Vast te stellen of productie en verkoop winstgevend kunnen zijn. De berekende kostprijs wordt dan vergeleken met de marktprijs waar de individuele ondernemer geen invloed op heeft. 3. Non-profitorganisaties bedrijfsmatig op soortgelijke wijze worden aangestuurd, alleen zonder winst streven. C1 1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. 7

8 termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Dt stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op waarbij marketing en organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd. 1 K je weet de grondbeginselen van de vier marketing p s te weten prijs, product, promotie en plaats. 2 K Je kunt een definitie geven van het begrip marketing 3 K je weet hoe het marketingproces verloopt 4 K je weet welke marketingmanagementconcepten er zijn en je weet hoe je winstgevende klantrelaties op kunt bouwen. 5 K Je bent op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het marketinglandschap. 6 K Je weet hoe een strategisch marketingplan eruit ziet. 7 K je weet welke productgroep beslissingen en beslissingen ten aanzien van producten en het assortiment belangrijk zijn, hoe je merkwaarde kunt opbouwen en merken kunt beheren. 8 K Je weet wat de noodzaak is van geïntegreerde marketingcommunicatie, 9 K je weet hoe de promotiemix eruit ziet, 10 K Je weet hoe je het totale promotiebudget kunt opstellen en de totale promotiemix kunt samenstellen 11 K Je weet wat wordt verstaan onder maatschappelijk verantwoordelijke marketingcommunicatie. 12 K Je weet wat wordt verstaan onder de bedrijfskolom en het value delivery network. 13 K Je weet wat er wordt verstaand onder gedrag en organisatie van distributiekanalen, kanaalmanagementbeslissingen, het opzetten van internationale distributiekanalen, marketinglogistiek en ketenmanagement en kanaaltrends. 14 K Je kent de onderdelen van een ondernemingsplan 15 K Je kent de verschillende onderdelen van een kostprijsberekening 8

9 16 K Je kent het verschil tussen ontvangen, opbrengsten, kosten en uitgaven 17 K Je kent de verschillend begrippen die worden gebruikt bij ratioberekeningen 18 K Je kent verschillende kostensoorten 19 V je kunt een klantgerichte marketingstrategie formuleren, 20 V Je kunt in een eenvoudige marketingsituatie de marketingomgeving beschrijven aan de hand van het DESTEPmodel. 21 V Je kunt een product beschrijven op de drie productniveaus, 22 V Je kunt het proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten beschrijven en je weet welke productlevenscyclusstrategieën er zijn en je kunt die toepassen. 23 V je kunt een overzicht geven van het communicatieproces en de stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie. 24 V Je kunt de aard en het belang aangeven van distributiekanalen. 25 V Je kunt een ondernemingsplan opstellen van een eenvoudige organisatie 26 V Je kunt kostprijzen berekenen 27 V Je kunt een investeringsbegroting, financieringsplan, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting van een eenvoudige onderneming opstellen 28 V Je kunt de financiële situatie beoordelen op basis van kengetallen 29 V Je kunt de kostensoorten benoemen 30 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee formuleren. 31 V Je kan het geformuleerde bedrijfsidee individueel verdedigen tegenover deskundigen. 32 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee consistent en in de voorgeschreven stappen, zie het beoordelingsformulier, 9

10 uitwerken in een ondernemingsplan. 32 V Je kan samen met anderen het marketinggedeelte onderbouwen met externe secondaire informatie. 33 V Je kan samen met anderen bedrijfseconomische en commercieel economische kennis verwerken in het ondernemingsplan. 34 V Je hebt individueel inzicht in de samenstelling van de diverse onderdelen van het ondernemingsplan. Daarbij specifieke aandacht voor het marketinggedeelte en het financieel gedeelte. 35 V Je kan individueel de inhoud van het opgestelde ondernemingsplan verdedigen tegenover deskundigen. C1 1.De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan. 36 P Je toont een professionele houding tijdens de colleges 37 P Je bereidt je voor op de hoor- en werkcolleges 38 P Je kunt met anderen samenwerken op een professionele wijze. Samenwerken om tot een product 2009 ondernemingsplan te komen. 6 Planning van de toetsen leswek en 1 Market ing 2 Financ e 3 Market ing 4 Financ e 5 Onder nemin gsplan* T H E H toets contactactiviteiten 10

11 Artikel 6.2 Aantal toetsen 1. De HZ biedt de student per cursus per studiejaar tweemaal de gelegenheid een toets af te leggen, tenzij de examencommissie bij uitzondering besluit dat de structuur van de opleiding anders vereist. 2. Indien een student er voor kiest een met een voldoende afgesloten toets over te doen, dan geldt het laatst behaalde cijfer. Voor herkansing zie tevens 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 7 Vorm van de toetsen Binnen de cursus Opstap naar je eigen bedrijf bestaan de summatieve toetsen uit de review die tussentijds wordt gegeven door docenten op het ondernemingsplan. Er wordt uitgegaan van de route van opdracht tot product In de toetsweken worden formatieve toetsen afgenomen (zie ook onderdeel 8, inhoud van de toetsen). De reden dat voor deze toetsen wordt gekozen, ziet op de basiskennis die vereist wordt verondersteld voor parallel en vervolg cursussen (zie ook onderdeel 14). 8 Inhoud van de toetsen Tussentoets Marketing MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. Leerdoelen: - K 1 t/m 6 - P 37 Tussentoets Finance MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. Leerdoelen - K 15 t/m 18 - P 37 Tussentoets Finance weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Tussentoets Marketing weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Eindtoets Finance: MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Leerdoelen - K 15 t/m 18 - P 37 Eindtoets Marketing: MC vragen (kennis) en openvragen (vaardigheden) Resultaattype: Numeriek. Leerdoelen: - K 7 t/m 13 - V 21 t/m 24 - P 37 11

12 Eindtoets Finance weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Eindtoets Marketing weging: 20 %, bodemcijfer: 4.0 Ondernemingsplan weging: 20%, bodemcijfer: 5,5 Leerdoelen: - K 14 en V19 t/m 22 - V 25 - P 36 en P38 9 Beoordelingseisen per toets Aanwezigheid is een voorwaade voor het toekennen van studiepunten 1. De tussentoets van finance - karakteristieken en ondernemingsvormen van verschillende organisaties - verschillen tussen profit en non-profit organisaties - activiteiten die als doel hebben maximale winst te realiseren - Opzet en werking van de balans en winst en verliesrekening - Ratioanalyses - Gemotiveerde keuze voor een ondernemingsvorm van een potentiele ondernemer - Accurate berekeningen, opdat gedegen (financiële) beslissingen gemaakt kunnen worden voor de organisatie - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 2. De tussentoets van marketing - Juiste antwoorden op vragen over marketingdefinities en marketingtechnieken binnen de organisatiecontext. - Juist toegepaste marketingtechnieken op korte casusposities - Correct geformuleerde verbeteringen ten aanzien van producten en diensten op basis van trends en ontwikkelingen - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 3. De eindtoets van finance - Juiste antwoorden op vragen over bedrijfseconomie, kostensoorten, kosten per eenheid, kostenallocatie en budgetten. - Een goed onderbouwde keuze voor een allocatiemethode dat het meest geschikt is om de kosten per eenheid te bepalen - Betrouwbare kosten en opbrengsten calculaties - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 4. De eindtoets van marketing. - Juiste antwoorden op vragen over marketingdefinities en marketingtechnieken binnen de organisatiecontext. - Juist toegepaste marketingtechnieken op korte casusposities - Correct geformuleerde verbeteringen ten aanzien van producten en diensten op basis van trends en ontwikkelingen - Juiste antwoorden op vragen over het ondernemingsplan 5. Ondernemingsplan - Goed leesbaar voor potentiele investeerders - Betrouwbaar en goed onderbouwd - Inclusief een investeringsbegroting, financieringsbegroting, openingsbalans, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting en eindbalans - Een persoonlijke reflectie op de samenwerking met de groepsleden 12

13 13

14 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode CU03076 Titel van de cursus Algemeen-economische oriëntatie Niveau P Cursusjaar Deelnemers havo-mbo-vwo (voltijd en deeltijd) Studiejaar semester Studiejaar 1, semester 1 Omschrijving op rooster Alg Ec Or Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) 5 Inhoud en vorm van de toetsen De economische omgeving heeft grote invloed op de omzet en winst van ondernemingen. Een toename van de intensiteit van de concurrentie, een periode van laagconjunctuur, rentestijgingen en veranderingen van de koers van de euro brengen risico's voor bedrijven (en overheid) met zich mee. Afgestudeerden BBA moeten economische ontwikkelingen zelfstandig kunnen volgen en analyseren. In deze cursus komen de analyse van bedrijfstakken en macroeconomische, monetaire en internationale economische ontwikkelingen aan de orde. De actualiteit speelt een grote rol. Je leert het economische en financiële nieuws te analyseren en interpreteren. C1 BBA 1 De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt1.1 Je verzamelt en interpreteert secundaire informatie op meso- en macroeconomisch niveau. Ld1.1.1 Je kunt relevante informatie verzamelen uit betrouwbare bronnen Ld1.1.2 Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden Ld1.1.3 Je ziet samenhangen en kunt deze verklaren Ld1.1.4 Je kunt beschrijven hoe het functioneren van een organisatie wordt beïnvloed door economische veranderingen op meso- en macroeconomisch gebied. Dt1.2 Je voert in samenwerking met anderen binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit. Ld1.2.1 Je kunt met binnen jouw groep een taakverdeling en planning opstellen. Ld1.2.2 Je kunt op tijd deelopdrachten aanleveren die voldoen aan de eisen die binnen jouw groep gesteld worden. Ld1.2.3 Je kunt open en punctueel communiceren met de andere groepsleden. 1. Tussentoets: kennis van de essentiële begrippen van meso- en macro-economie, inzicht in de samenhang tussen deze begrippen, de essentiële stof toepassen op actuele ontwikkelingen. Leerdoelen: en Meerkeuzevragen (kennis) en actuele artikelen met open vragen (vaardigheden) Gewicht 35% Bodemcijfer 4,0 2. Eindtoets: kennis van de essentiële begrippen van monetaire en internationale economie, inzicht in de samenhang tussen deze begrippen, de essentiële stof toepassen op actuele 14

15 ontwikkelingen. Leerdoelen: en Meerkeuzevragen (kennis) en actuele artikelen met open vragen (vaardigheden) Gewicht 35% Bodemcijfer 4,0 3. Rapport waarin de omgevingsanalyse voor een startende onderneming is beschreven. Voor de beoordeling is een checklist opgesteld die beschikbaar is voor de docent en student. In dit onderdeel zijn ook 3 peer assessments opgenomen. Studenten geven en ontvangen hierbij feedback over tussenrapportages (meso-economische resp. macro-economische omgeving) en het eindrapport. Leerdoelen: 1.1.1, 1.1.2, en Gewicht (incl. peer assessments) 20% Bodemcijfer 5,5 4. Logboek (individueel) waarin is opgenomen: - taakverdeling in de groep - planning van het onderzoek en rapportage - voortgangsregistratie - ontvangen en gegeven feedback (binnen de groep) - ontvangen en gegeven feedback tijdens de peer assessments Leerdoelen: 1.2.1, en Het logboek is een voorwaade voorr het vaststellen van de studiepunten 6 Beoordelingseisen per toets 1. Tussentoets: je kunt correcte antwoorden geven op kennisvragen over de belangrijkste onderwerpen in de meso- en macro-economie en je kunt jouw kennis toepassen op actuele ontwikkelingen. 2. Eindtoets: je kunt correcte antwoorden geven op kennisvragen over de belangrijkste onderwerpen in de monetaire en internationale economie en je kunt jouw kennis toepassen op actuele ontwikkelingen. 3. Het rapport voldoet aan de volgende eisen: - volledigheid - gebaseerd op betrouwbare bronnen - laat samenhangen zien tussen de ontwikkelingen op meso-, macro- en monetair/internationaal gebied - laat de samenhang tussen theorie en praktijk zien. - voldoet aan de door de docent opgegeven structuur en de eisen die bij IPR worden gesteld. De beoordeling van de peer assessments wordt gebaseerd op de kwaliteit van de gestelde vragen en op de kwaliteit van de verdediging. Tussen groepsleden kan gedifferentieerd worden o.b.v. de vooraf geformuleerde vragen, een actieve houding tijdens de peer assessments en het niveau van discussiëren (kennis, inzicht). 4. Het logboek - bevat (per groepslid) een beschrijving van het eigen functioneren en dat van de groep als geheel - bevat voor elk groepslid een feedback door de overige groepsleden - bevat de bij het maken van het rapport gehanteerde taakverdeling, planning en voortgangsregistratie - voldoet aan de door de docent aangereikte structuur. 8 Planning van de 15

16 toetsen Lesweken Tussentoets 2 Eindtoets 3 Opdracht Toets Contactactiviteiten Herkansing: - Voor de tussentoets en eindtoets worden gelijkwaardige hertoetsen aangeboden in de op AvEM niveau vastgestelde tentamenweken. - Een onvoldoende opdracht kan in het tweede semester worden aangepast in overleg met de docent. Je levert zowel het oude verslag (incl. door de docent ingevulde checklist) als een nieuw verslag in. De peer assessments kunnen niet worden herkanst. Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 16

17 Algemene gegevens EC 2.5 Cursuscode CU10407 Titel van de cursus Professionele Oriëntatie, SLC-gedeelte Niveau P Cursusjaar Deelnemers havo-mbo-vwo Studiejaar - semester Jaar 1, semester 1 Omschrijving op rooster ProfessOr Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus In de cursus Professionele Oriëntatie voer je opdrachten uit die je helpen een goed beeld te krijgen van het werkveld van het toekomstig beroepenveld. Zo organiseer je zelf een excursie naar bedrijven in jouw branche, je neemt deel aan een excursie, je woont een lezing bij waarbij mensen uit het bedrijfsleven vertellen wat ze als afgestudeerd BBA er /professional doen en wat je ervoor moet weten en kunnen en welke persoonlijke eigenschappen belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie. Daarnaast oefen je enkele vaardigheden die je nodig hebt om producten van het vereiste niveau op te leveren. Je leert onder andere professioneel presenteren, brieven en verslagen schrijven, samenwerken, systematisch problemen aanpakken, informatie verzamelen en plannen. Deze vaardigheden heb je nodig om in de beroepspraktijk succesvol te kunnen zijn. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) 5 Inhoud en vorm van Na afloop van de cursus Professionele Oriëntatie heb je een zodanig beeld van je opleiding en het toekomstige beroep gekregen dat je volmondig kunt beamen dat je de juiste opleiding gekozen hebt. Of niet natuurlijk. In het eerste geval kun je gericht aan de slag met je studie en je in vier jaar tijd ontwikkelen tot competent BBA er. Mocht blijken dat je een verkeerde studie hebt gekozen, dan kun je in overleg met je slc er overstappen naar een opleiding die beter bij je past. C1 Je kunt reflecteren op je eigen ervaringen en ontwikkelingen en je kunt hierover communiceren met de bij de individuele loopbaan betrokken partijen. Dt1.1 Je maakt op verantwoorde wijze studie- en beroepskeuzes. Ld1.1.1 Je kunt beschrijven wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Ld1.1.2 Je kunt aangeven of de gekozen opleiding past bij je wensen en capaciteiten. Ld1.1.3 Je kunt daartoe gerichte informatie verzamelen en verwerken. DT1.3 Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen studievoortgang. LD1.3.1 Je kunt een studieplanning maken. LD1.3.2 Je kunt gerichte actie ondernemen om je planningsvaardigheden te verbeteren, doordat je hebt geoefend met het opzetten van bijvoorbeeld een mijlpalenplan dat toepasbaar is op je studie en andere (huiswerk)projecten. DT1.4 Je kunt een sociaal netwerk inzetten LD1.4.1 Je kunt aangeven wie je waarmee kan helpen. LD1.4.2 Je kunt hulp bijtijds inroepen. Portfolio met opdrachten. Het portfolio dient als middel om tijdens het slc-gesprek te bespreken wat je motivatie is voor de opleiding en wat je ervan verwacht. Uit een aantal opdrachten (zie 17

18 de toetsen 6 Beoordelingseisen per toets 7 Planning van de toetsen reader Professionele Oriëntatie blijkt waar je tegenaan zou kunnen lopen tijdens je verdere persoonlijke en/of professionele ontwikkeling tijdens en na je studie. Je studieloopbaancoach kan je helpen hieraan te werken. Portfolio; het portfolio is authentiek, volledig, relevant, begrijpelijk en toegankelijk. Toelichting: Om de week vinden er bijeekomsten plaats en dan dien je een opdracht af te ronden en dat in je portfolio op te slaan. Na elke toetsperiode vindt een slc-gesprek plaats, waarbij naast de studievoortgang het portfolio wordt besproken. Er bestaan geen piekbelastingen indien per week wordt gewerkt aan de opdrachten ten behoeve van het portfolio. Herkansing: - Herkansing is mogelijk in het daaropvolgende jaar de cursus te volgen, daar het deels gaat om een groepsproces en feedback van elkaar. 18

19 Algemene gegevens EC 2,5 Cursuscode CU10408 Titel van de cursus PO Management Game Niveau 1 Cursusjaar Deelnemers Voltijd Studiejaar - semester 1-1 Omschrijving op rooster PO ManGame Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus 3 Beroepstaak (Bt), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) Tijdens het tweede gedeelte van het semester vorm je samen met twee klasgenoten een onderneming. Als onderneming ga je de concurrentie aan met de andere ondernemingen. Elke speelronde neem je een aantal beslissingen (zoals de prijs van het product en welke marketinginstrumenten je toe wilt passen). Na elke ronde krijg je feedback over de door jullie genomen beslissingen. Deze informatie kun je dan weer gebruiken voor de nieuwe ronde. Bedrijfseconomie, marketing en strategie zijn belangrijke onderwerpen die aan bod komen bij het game. Aan het einde van het semester verwerken jullie de gegevens in een rapport. BBA BBA 1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines 1 een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt1.2 De BBA voert, in samenwerking met anderen, binnen een eenvoudige organisatie de verschillende bedrijfskundige processen uit. Ld Je kunt op basis van de gekozen strategie doelstellingen formuleren I Je hebt doelstellingen geformuleerd en vertaald naar een tactisch niveau. E 1 E 1 Je ziet de samenhang tussen doelstelling en concrete acties die ondernomen moeten worden richting prijs- en productbeleid. Je overlegt met groepsgenoten over het vormgeven van het ondernemingsbeleid en geeft feedback op ieders inbreng. 6 Vorm van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht 2 Simulatie Management Game 5,0 50% 3 Rapportage/ verslag, Rapport Management Game, inclusief kritische reflectie op strategisch plan 5,0 50% 7 Planning van de toetsen lesweken simulatie 3 rapportage/ verslag, inclusief reflectie op strategisch 19

20 plan toets contactactiviteiten Herkansing: zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 8 Inhoud van de toetsen 9 Beoordelingseisen per toets Aanwezigheid is een voorwaarde voor het toekennen van de studiepunten. Simulatie: De toets is in dit geval het spelen van het spel. De ondernemingen worden beoordeeld op twee aspecten: marktaandeel en cumulatieve nettowinst. De ranglijsten worden door de game gegenereerd. Deze scores worden vergeleken met de gestelde doelstelling Rapportage/verslag, inclusief reflectie op strategisch plan: Individuele schriftelijke beantwoording van vragen gekoppeld aan eenvoudige juridische cases op het gebied van het ondernemingsrecht. Beoordelingseisen simulatie: De onderneming moet met de genomen beslissingen laten zien dat ze hun ondernemingsdoelstellingen nastreven. Beoordelingseisen rapportage/verslag, inclusief reflectie op strategisch plan: 20

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting

Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Proeve van bekwaamheid Commercie niveau 3 met voorwaardelijke meting Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid naam examenkandidaat : naam 1 e examinator (school)

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3.

Projectbundel. 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31. Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3. Projectbundel 2D ontwerpen en visualiseren 2D ontwerp B31/H31 oriëntatiefase beroepsfase afstudeerfase Bloem en vormgeving + In en outdoor design - niveau 3 auteur: Marij Verheugen eindredactie: versie:

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie