Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf"

Transcriptie

1 Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

2 Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KOB.

3 Inhoud 1 Doelstelling 4 2 Landelijk bureau 6 3 Opleidingsplaatsen 7 4 Studie 17 5 Planning en rooster 21 6 Toelating, opleidingen en vrijstellingen 28 7 Certificaten en diploma s 30 8 Leermiddelen en naslagwerken 33 9 Kwalificatiestructuur KOB Examenreglement Instructie examens Wegingsfactoren examens Voorwaarden subsidieverstrekking KOB Algemene Voorwaarden KOB

4 1 Doelstelling De Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) heeft tot doel de cursist te bekwamen in het zelfstandig functioneren als kaderlid met ondernemerstaken in een onderneming van de uitvoerende bouw of als ondernemer van een op te richten en/of in stand te houden onderneming. De KOB is een start voor een carrière in het uitvoerend bouwbedrijf of een voortzetting voor een bredere inzetbaarheid. Onderzoekscijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid wijzen uit dat 80% van de KOB gediplomeerden binnen enkele jaren werkt als kaderlid of als ondernemer. De gediplomeerden zijn van mening dat door de KOB opleiding hun vooruitzichten in de bouw goed te noemen zijn. In de toekomst zal de vraag naar KOB gediplomeerden alleen nog maar toenemen. Het bedrijfsleven heeft goed opgeleid kaderpersoneel dringend nodig. Veel voorkomende functies zijn (hoofd)uitvoerder, projectleider, calculator, werkvoorbereider, bedrijfsleider en ondernemer. Maar ook voor anderen geeft de KOB opleiding meer perspectief, te denken valt hierbij aan medewerkers van een architectenbureau, woningbouwcorporatie, projectontwikkelaar, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Een moderne ondernemer weet dat goed opgeleid personeel noodzakelijk is om succesvol te blijven ondernemen. Hij dient er zeker van te zijn dat hij kan terugvallen op medewerkers die zelfstandig belangrijke taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden kennen. Kaderpersoneel dient inzicht te hebben in het bouwproces en de bedrijfsvoering. Maar ook meedenken met de ondernemer is belangrijk. Tijdens de KOB opleiding leren de cursisten deze eigenschappen aan de hand van het zoeken naar oplossingen in praktijkgerichte projecten en opdrachten. De KOB is een stichting die is voortgekomen uit initiatieven van aannemersorganisaties. Verspreid over heel Nederland worden opleidingen gegeven door deskundige docenten, onder leiding van een plaatselijk directeur. De inhoud en de praktische bruikbaar heid van de opleiding in de opleidingsplaatsen wordt voortdurend getoetst door bouwondernemers die lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. 4 Studiegids

5 De stichting functioneert onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. De examens worden onder verantwoording van Bouwend Nederland afgenomen. In de Examencommissie Bouwend Nederland zijn de bestuurders benoemd door de brancheorganisatie. In dit bestuur zitten ondernemers die weten aan welke (examen)eisen de opleiding behoort te voldoen, zij zijn immers dagelijks bezig met bouwen en met ondernemen. Studiegids

6 2 Landelijk bureau Het landelijk bureau is gevestigd in het Bouwhuis, dat is het kantoor van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Naam Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Postadres Postbus AH Zoetermeer Kantooradres Zilverstraat RP Zoetermeer Telefoon Fax Website Directeur ir. drs. A. van der Wiel Manager ontwikkelingen B.A. van den Hoeven Manager examens A. Fokke Manager opleidingen R.J. van Dam Organisatie mw. M.C.F. de Lange mw. H.C. van der Linden mw. M.H.T. Schreuder mw. S.S.M. van Tartwijk mw. Y.J.M. Wubs 6 Studiegids

7 3 Opleidingsplaatsen AMERSFOORT Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: A. Mak Aalscholverlaan KH Nijkerk T privé M E Gastschool: Bouwmensen Amersfoort Modemweg 3, 3821 BS Amersfoort T AMSTERDAM Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: R.A. Cossé P/a Verrijn Stuartweg AX Diemen T kantoor M F E Gastschool: Bouwmensen Amsterdam Verrijn Stuartweg AX Diemen T E Studiegids

8 ARNHEM Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. J.M.R. Duifhuizen Het Hoog DE Bemmel M T school E Gastschool: Rijn IJssel Thorbeckestraat TV Arnhem T BERGEN OP ZOOM (ALLEEN INFRA) Avond: Dinsdag Tijd: uur Plaatselijk directeur: B.N.J. Roskott Kloosterlaan RA Langeweg T privé M E Gastschool: ROC West Brabant Markiezaat College unit MBO Nobellaan AJ Bergen op Zoom T Studiegids

9 BREDA Avond: Tijd: maandag/dinsdag/woensdag donderdag uur Plaatselijk directeur: B.N.J. Roskott Kloosterlaan RA Langeweg T privé M E Gastschool: Bouwschool Breda Biesdonkweg KS BREDA T DEN HAAG Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: O.L.M. Polders p/a IJzerwerf EP Den Haag T werk M E Gastschool: Stichting Haagbouw IJzerwerf EP s-gravenhage T Studiegids

10 EINDHOVEN Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. A.W. Peters Zeilbergsestraat LL Deurne T privé T school E Gastschool: t Techniekhuys, Gebouw R3 De Run LL Veldhoven T GOES Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: K. van den Berg Marktstraat EV Vlissingen T privé M E Gastschool: Pontes Het Goese Lyceum Bergweg NB Goes T Studiegids

11 GRONINGEN Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: H. Oosting Varik TK Gieten T privé T E Gastschool: Alfa College Adm. de Ruyterlaan GR Groningen T HAARLEM Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. F.G. Post Driehuizerkerkweg HD Driehuis T privé M E Gastschool: Nova College Zijlweg CK Haarlem T Studiegids

12 HEERENVEEN Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: A. Feenstra Ljouwerterdijk GA Akkrum T privé M E Gastschool: Vakcollege Sevenwolden Ds Kingweg KZ Heerenveen T HEERHUGOWAARD Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: G. Krouwel Bloemgaarde HE Castricum T privé M E Gastschool: Espeq W.M. Dudokweg DC Heerhugowaard T Studiegids

13 S-HERTOGENBOSCH Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: G.J. Roes Duivelmolen ZR Oss T privé M E Gastschool: Koning Willem I College Onderwijsboulevard DE s-hertogenbosch T HOLTEN (alleen INFRA) Avond: maandag Tijd: uur Plaatselijk directeur: W. Rouw Troelstralaan ZB Zwolle T privé E Gastschool: SPG InfraVak Produktieweg PR Holten T Studiegids

14 LIMBURG Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: P.J.M. Jacobs Vroenstraat VN Kerkrade T werk T mobiel T privé E Gastschool: Bouwopleidingen Zuid Stationstraat BH Nuth T ROTTERDAM Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: J.A. Markus Marathon XD Krimpen aan den IJssel M T privé E Gastschool: Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam T Studiegids

15 TWENTE Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. J. Roelofs Garvesingel BK Vriezenveen T privé M E Gastschool: ROC van Twente De Sumpel JJ Almelo T UTRECHT Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: B. Hoogteijling Ravelijnstraat AN Culemborg T privé F privé T werk M E Gastschool: ROC Midden Nederland (voorheen Gildevaart) Harmonielaan EB Nieuwegein T Studiegids

16 ZWOLLE Avond: Tijd: maandag uur Plaatselijk directeur: W. Rouw Troelstralaan ZB Zwolle T privé E Gastschool: Talentstad School voor VO Blaloweg AH Zwolle T De opleidingen B&U worden gegeven in alle genoemde opleidingsplaatsen. De opleidingen Infra worden gegeven in: Bergen op Zoom / Breda, Haarlem, Heerenveen, s-hertogenbosch, Holten, Rotterdam, Twente, Utrecht. Van de vermelde opleidingsplaatsen, avonden en tijden kan worden afgeweken indien de KOB daartoe besluit. Tevens kunnen bij kleine aantallen inschrijvingen combinatiegroepen worden gevormd van B&U en Infra in de opleidingen Techniek, Ondernemingsplanning & marketing, Bouwopdrachten, Financieel management en Bedrijfsvoering. 16 Studiegids

17 4 Studie Studie Een opleiding bestaat deels uit contactweken en deels uit zelfstudie. Zie hoofdstuk 5 in deze studiegids voor de invulling van de contactweken. Gelet op de vakantiespreiding kunnen er verschillen in het rooster optreden tussen de diverse opleidingsplaatsen. Elke studieavond bevat vier contacturen van 50 minuten en een pauze. De opleidingen vragen een grote mate van zelfstandig werken, in het bijzonder de opleidingen Techniek. Zo kan een contactavond (voor een deel) bestaan uit het maken van opdrachten. De cursist dient, naast de studieavonden, rekening te houden met ongeveer 4 uur zelfstudie per gevolgde studieavond. De plaatselijk directeur stelt, in overleg met het landelijk bureau, de studieavonden en de lestijden vast. De plaatselijk directeur verstrekt de cursist voor de start van de opleiding informatie over de school waar de opleiding wordt gegeven, contactweken, contacturen, leermiddelen, docenten en lokalen. De inhoud van de opleidingen is omschreven in de kwalificatiestructuur (hoofdstuk 9 van deze studiegids), die van kracht is op het moment bij aanvang van de opleiding. Alle exameneisen worden in de opleiding behandeld. De KOB verplicht zich de contacturen te geven die in de studiegids vermeld zijn, met dien verstande dat bij ziekte of andere langdurig gewettigde afwezigheid van een docent, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aanvang van de afwezigheid, voor een vervangende docent gezorgd wordt. Aanwezigheid en inspanning Het is van wezenlijk belang dat de contacturen worden bijgewoond door de cursist en het is voor de cursist noodzakelijk de contacturen zorgvuldig voor te bereiden. Cursisten die regelmatig verzuimen en de contacturen niet voorbereiden verstoren de situatie in de groep, hetgeen de voortgang niet ten goede komt. Of dit verzuim of gebrek aan voorbereiding nu met of zonder geldige reden is, doet aan het verstorende effect niets af. De cursist die verzuimt, dient een bericht van verhindering aan de plaatselijk directeur door te geven. Bij regelmatig verzuim ontvangt de cursist bericht van de plaatselijk directeur met het verzoek om de ontstane situatie te bespreken en hierover vervolgafspraken te maken. Blijkt dit niet mogelijk dan kan de cursist zelfs worden uitgeschreven door middel Studiegids

18 van een schriftelijke annulering door de plaatselijk directeur. Dit houdt ook in dat de cursist niet mag deelnemen aan het examen, c.q. examenonderdelen, -toetsen. Bij uitschrijving om deze reden blijft de vordering van nog niet betaalde opleidingskosten bestaan en geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde opleidingskosten (studiegeld, KOB leermiddelen en examengeld). Een plaatselijk directeur is bevoegd cursisten om zwaarwichtige redenen de toegang tot de opleiding te weigeren. Indien een cursist door de plaatselijk directeur van de opleiding wordt verwijderd, ontvangt men hierover schriftelijk bericht. De betreffende cursist kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Algemeen Bestuur van de KOB. Dit beroep dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het landelijk bureau. Het Algemeen Bestuur zal een onderzoek instellen en zich laten informeren door de plaatselijk directeur en de cursist waarna een uitspraak volgt. Deze uitspraak is bindend. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Klachtenregeling opleidingen KOB Klacht bij de directie van de Stichting KOB Als een cursist een klacht heeft over de opleidingen dient de cursist dit met de plaatselijk directeur van de KOB te bespreken. Als de cursist geen begrip vindt bij de plaatselijk directeur KOB, kan de cursist contact opnemen met de landelijke directie KOB. Het adres is: Stichting KOB, t.a.v. directeur Stichting KOB Postbus AH Zoetermeer Telefoon: Klacht bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Als een cursist van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de directie van de KOB, kan de cursist een klacht indienen bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. Indienen van een klacht bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. De klacht bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft; de gronden van de klacht. Termijnen uitspraak klacht 18 Studiegids

19 Het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB beslist binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht. Het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB kan de termijn eenmaal verlengen tot een eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Adres van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Postbus AH Zoetermeer Beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen Een kandidaat kan tegen een uitspraak van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB naar aanleiding van een klacht, in beroep gaan bij de Bezwarencommissie Opleidingen. De Bezwarencommissie Opleidingen, een onafhankelijke instelling, stelt het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB op de hoogte van het ingediende beroep. Aantekenen van beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Het beroep bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen het beroep wordt ingediend (kopie meesturen); de gronden van het beroep. De Bezwarencommissie Opleidingen stelt een onderzoek in en beslist binnen 4 weken over het beroep, tenzij zij de termijn met reden omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Bezwarencommissie Opleidingen deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. De beslissing van de Bezwarencommissie Opleidingen is bindend. Artikel 8. Artikel 9. Termijnen De termijn voor het indienen van een beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen bedraagt veertien dagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt. Eventuele consequenties worden door de Stichting KOB binnen 4 weken afgehandeld. Adres van de Bezwarencommissie Opleidingen Bezwarencommissie Opleidingen Postbus AH ZOETERMEER Studiegids

20 Artikel 10. Artikel 11. Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij de afhandeling van een klacht of een beroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de afhandeling van de klacht de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Voor de examinering is een afzonderlijke klachtenregeling opgenomen in het examenreglement in deze studiegids. Registratie en bewaartermijn De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd en voor de duur van tenminste 7 jaar bewaard. 20 Studiegids

21 5 Planning en rooster Door de vakantiespreiding is een uniforme planning niet mogelijk. Met een gering aantal verschillen tussen de diverse opleidingsplaatsen is het mogelijk de contactweken te plannen en plaats te laten vinden. Regio Noord Onder de regio Noord vallen de KOB-opleidingsplaatsen Amsterdam, Groningen, Haarlem, Heerenveen, Heerhugowaard, Holten, Twente en Zwolle. Regio Midden Onder de regio Midden vallen de KOB-opleidingsplaatsen Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Regio Zuid Onder de regio Zuid vallen de KOB-opleidingsplaatsen Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Goes, s-hertogenbosch, en Limburg. Studiegids

22 Vakantieperioden voortgezet onderwijs Herfstvakantie 1 ) Regio Noord week oktober t/m 25 oktober 2015 Regio Midden week oktober t/m 25 oktober 2015 Regio Zuid week oktober t/m 1 november 2015 Kerstvakantie Alle regio s week 52 en december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 1 ) Regio Noord week 9 27 februari t/m 6 maart 2016 Rego Midden week 8 20 februari t/m 28 februari 2016 Regio Zuid week 8 20 februari t/m 28 februari 2016 Pasen week maart en 28 maart 2016 Koningsdag week april 2016 Mei vakantie Alle regio s week april t/m 8 mei 2016 Hemelvaartsdag week 18 5 mei 2016 Pinksteren week en 16 mei 2016 Zomervakantie Regio Noord week 29 t/m juli t/m 28 augustus 2016 Regio Midden week 28 t/m 33 9 juli t/m 21 augustus 2016 Regio Zuid week 30 t/m juli t/m 4 september ) Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. 22 Studiegids

23 Toetsen* Toetsen Procesbegeleiding Jaarrooster Algemeen Voor elke opleiding is een studiejaar KOB opgebouwd rondom toetsen. De inhoudelijke omschrijving van de toetsen is te vinden in hoofdstuk 11 van deze studiegids. Van toepassing op de opleidingen Techniek 1, Techniek 2, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering Opleidingsperiode met studie-, examenvorm Vanaf week 36 t/m week 11. Studieperiode met een mondeling/interactief proces, een verplichte aanwezigheid en tenminste drie toetsen. Schriftelijk examen Datum, rooster per opleiding. Meerkeuzevragen en/of open opgaven, casus betreffende examenproject en/of bedrijfsbeschrijvingen. Examenopdracht Vanaf schriftelijk examen t/m week 20. Opdrachtperiode met een mondeling/schriftelijk interactief proces op basis van verstrekte opdrachten, een casus betreffende bedrijfs- en projectgegevens, verslaglegging en een afsluiting d.m.v. toets, verdediging of presentatie van het verslag, c.q. resultaten. Herexamen Datum, rooster per opleiding. Mondeling * Voor de bepaling van het eindcijfer van een opleiding worden wegingsfactoren gehanteerd. Alle wegingsfactoren zijn te vinden in hoofdstuk 12 van deze studiegids. Studiegids

24 Toetsen* Toetsen Procesbegeleiding en Praktijkopdracht Schriftelijk examen Herexamen Van toepassing op de opleidingen Ondernemingsplanning & Marketing, Bouwopdrachten, Financieel management, Bedrijfsvoering Opleidingsperiode met studie-, examenvorm Vanaf de startweek van de opleiding tot en met de week voor het schriftelijk examen. Studieperiode met een mondeling/interactief proces, een verplichte aanwezigheid en tenminste twee toetsen. Tevens opdrachtperiode met een mondeling/schriftelijk interactief proces op basis van verstrekte opdrachten, een casus betreffende bedrijfs- en projectgegevens, verslaglegging en een afsluiting d.m.v. verdediging of presentatie van het verslag, c.q. resultaten. Datum, rooster per opleiding. Meerkeuzevragen. Datum, rooster per opleiding. Mondeling. * Voor de bepaling van het eindcijfer van een opleiding worden wegingsfactoren gehanteerd. Alle wegingsfactoren zijn te vinden in hoofdstuk 12 van deze studiegids. Dit jaarrooster geldt voor de KOB opleidingen en de Bouwend Nederland examens. 24 Studiegids

25 OPLEIDING TECHNIEK 1E EN 2E JAAR B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Schriftelijk examen 12 Maandag 21 maart Opleidingsplaats uur Examenopdracht (Uitwerken) Afsluiting examenopdracht (meerkeuzeopgaven) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 19 (in overleg docent) 20 Dinsdag 17 mei uur 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal OPLEIDING CALCULATIE B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Persoonsgebonden opdracht (uitwerken) 44 t/m/ 07 (in overleg docent) Schriftelijk examen 12 Dinsdag 22 maart uur Examenopdracht (Uitwerken incl. afsluiting) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 20 (in overleg docent) 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal Studiegids

26 OPLEIDING WERKVOORBEREIDING & UITVOERING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Persoonsgebonden opdracht (uitwerken) 44 t/m/ 07 (in overleg docent) Schriftelijk examen 12 Woensdag 23 maart uur Pauze uur Examenopdracht (Uitwerken incl. afsluiting) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 20 (in overleg docent) 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal ONDERNEMINGSPLANNING & MARKETING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 03 Maandag 18 januari uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 05 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats 26 Studiegids

27 BOUWOPDRACHTEN B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 23 Maandag 06 juni uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 25 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) FINANCIEEL MANAGEMENT B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Opleidingsplaats Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 03 Maandag 18 januari uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 05 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) BEDRIJFSVOERING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Opleidingsplaats Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 23 Maandag 06 juni uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 25 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Studiegids

28 6 Toelating, opleidingen en vrijstellingen Er is een keuze uit acht opleidingen, elk in de richting burgerlijke & utiliteitsbouw (B&U) en grond- water- en wegenbouwkunde (Infra). Met inachtneming van de instroomeis kan de cursist in principe de volgorde van de opleidingen zelf kiezen. De plaatselijk directeur kan bij de keuze wel een adviserende rol hebben. Opleiding Instroomeis Duur opleiding Techniek 1 Geen 1 jaar, 1 avond per week Techniek 2 Techniek 1 of voldoende 1 jaar, 1 avond per week resultaat instroomtoets* Calculatie Zie onderstaande vrijstellingenlijst 1 jaar, 1 avond per week Werkvoorbereiding & uitvoering Ondernemingsplanning & marketing Zie onderstaande vrijstellingenlijst BBL-3 en intakegesprek 1 jaar, 1 avond per week ½ jaar, 1 avond per week Bouwopdrachten BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week Financieel management BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week Bedrijfsvoering BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week * Wanneer de cursist denkt voldoende technische kennis te hebben (zonder diploma) met relevante bedrijfservaring, dan kan een instroomtoets worden afgelegd. Bij voldoende resultaat slaat de cursist de opleiding Techniek 1 over en start direct met de opleiding Techniek 2. Vrijstellingen B&U Vrijstellingenlijst Middenkaderfunctionaris bouw (BOL4) Kaderfunctionaris bouw (BBL4) HBO, afdeling bouwkunde HBO, afdeling civiele techniek Verklaring voldoende Projecttechniek 2 B&U jaargang 2002, afgegeven door de Stichting KOB Certificaat Techniek B&U, jaargangen 2003 tot en met 2010, afgegeven door de Stichting KOB Diploma Techniek B&U vanaf jaargang 2011, afgegeven door de Examencommissie Bouwend Nederland Een diploma, verklaring of certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan een van de hierboven vermelde stukken, ter beoordeling van de Examencommissie Bouwend Nederland 28 Studiegids

29 Vrijstellingen Infra Middenkaderfunctionaris Infra (BOL4) Kaderfunctionaris infra (BBL4) HBO, afdeling civiele techniek Verklaring voldoende Projecttechniek 2 Infra jaargang 2002, afgegeven door de Stichting KOB Certificaat Techniek Infra, jaargangen 2003 tot en met 2010, afgegeven door de Stichting KOB Diploma Techniek Infra vanaf jaargang 2011, afgegeven door de Examencommissie Bouwend Nederland Een diploma, verklaring of certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan een van de hierboven vermelde stukken, ter beoordeling van de Examencommissie Bouwend Nederland Studiegids

30 7 Certificaten en diploma s In de tabel is aangegeven welke certificaten en diploma s behaald kunnen worden bij het met goed gevolg afleggen van een examenonderdeel of bundel van examenonderdelen. Examenonderdeel Certificaat Diploma Techniek B&U, of Vrijstelling Techniek B&U 1 ) Calculatie B&U Werkvoorbereiding & uitvoering B&U Ondernemingsplanning & marketing B&U Bouwopdrachten B&U Financieel management B&U Bedrijfsvoering B&U Bouwend Nederland Techniek 1 B&U, of Vrijstelling Techniek B&U 1 ) Bouwend Nederland Calculatie B&U Bouwend Nederland Werkvoorbereiding & uitvoering B&U Bouwend Nederland Ondernemingsplanning & marketing B&U 2 ) Bouwend Nederland Bouwopdrachten B&U 2 ) Bouwend Nederland Financieel management B&U 3 ) Bouwend Nederland Bedrijfsvoering B&U 3 ) Bouwend Nederland Techniek B&U, of Vrijstelling Techniek 1 ) Bedrijfstechniek Bouw (B&U) KOB diploma B&U: Bouwend Nederland Vakdiploma Aannemer B&U Post-mbo diploma 1 ) voor vrijstellingenoverzicht, zie hoofdstuk 6 2 ) Het Bouwend Nederland certificaat Commerciële bedrijfsvoering B&U, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Ondernemingsplanning & marketing B&U en Bouwopdrachten B&U. 3 ) Het Bouwend Nederland certificaat Ondernemen B&U, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Financieel management B&U en Bedrijfsvoering B&U. 30 Studiegids

31 Examenonderdeel Certificaat Diploma Techniek Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Calculatie Infra Werkvoorbereiding & uitvoering Infra Ondernemingsplanning & marketing Infra Bouwopdrachten Infra Financieel management Infra Bedrijfsvoering Infra Bouwend Nederland Techniek 1 Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Bouwend Nederland Calculatie Infra Bouwend Nederland Werkvoorbereiding & uitvoering Infra Bouwend Nederland Ondernemingsplanning & marketing Infra 2 ) Bouwend Nederland Bouwopdrachten Infra 2 ) Bouwend Nederland Financieel management Infra 3 ) Bouwend Nederland Bedrijfsvoering INFRA 3 ) Bouwend Nederland Techniek Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Bouwend Nederland diploma Bedrijfstechniek Bouw (Infra) KOB diploma Infra: Bouwend Nederland Vakdiploma Aannemer Infra Post-mbo diploma 1 ) Voor vrijstellingenoverzicht, zie hoofdstuk 6 2 ) Het Bouwend Nederland certificaat Commerciële bedrijfsvoering Infra, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Ondernemingsplanning & marketing Infra en Bouwopdrachten Infra. 3 ) Het Bouwend Nederland certificaat Ondernemen Infra, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Financieel management Infra en Bedrijfsvoering Infra. Afhankelijk van de gekozen richting burgerlijke & utiliteitsbouw (B&U) of grond- weg- en waterbouwkunde (Infra) heeft het diploma of certificaat de toevoeging B&U of Infra. Heeft de cursist alle opleidingen met positief resultaat afgerond inclusief de opleidingen Techniek (of heeft vrijstelling hiervoor), ontvangt hij/zij het diploma Bedrijfstechniek Bouw én het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf. Heeft de cursist alle opleidingen met positief resultaat afgerond met uitzondering van de opleidingen Techniek (en heeft geen Studiegids

32 vrijstelling hiervoor), ontvangt hij/zij het diploma Bedrijfstechniek Bouw. De diploma s en de certificaten worden uitgegeven door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. De diploma s worden door alle brancheorganisaties erkend. Na het afronden van de KOB met het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf, ontvangt de cursist ook het officiële post-mbo diploma, erkend door de Stichting Post-MBO Nederland. 32 Studiegids

Studiegids 2014-2015. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

Studiegids 2014-2015. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Studiegids 2014-2015 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Copyright 2014 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

Studiegids 2013-2014. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Studiegids 2013-2014 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Copyright 2013 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Studiegids 2016-2017 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Copyright 2016 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2016-2017 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2016 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N Perspectief leerwerkbedrijven, Ripperdastraat 13a 2011 KG Haarlem Waarom algemene voorwaarden bij Perspectief Leerwerkbedrijven?

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen 14 2012-2013 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Bouwkosten bepalen tijdens elke fase. Programma. Voor wie

Bouwkosten bepalen tijdens elke fase. Programma. Voor wie Bouwkosten bepalen tijdens elke fase Bouwkosten Hoe maak je een begroting aan de hand van een bouwbestek, hoe stel je een planning op, hoe richt je een bouwplaats in en neem je algemene kosten mee in de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 15 2014-2015 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Onderwijsregeling. Op de laatste opleidingsdag ontvangt u een N.M.A. geïnitieerde deelnemerscertificaat.

Onderwijsregeling. Op de laatste opleidingsdag ontvangt u een N.M.A. geïnitieerde deelnemerscertificaat. Waarom een Onderwijsregeling? Dit document bevat de Onderwijsregeling van de New Move Academy. Wij willen voor alle leerlingen een goede organisatie en kwaliteit van de opleiding verzorgen. In deze onderwijsregeling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool)

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Waarom algemene voorwaarden bij Mode Vak Amsterdam? Wij willen voor alle deelnemers een goede organisatie en kwaliteit van de opleidingen

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Juni 2013 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Concept: maart 2008 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MARBO MODEVAKSCHOOL

ALGEMENE VOORWAARDEN MARBO MODEVAKSCHOOL ALGEMENE VOORWAARDEN MARBO MODEVAKSCHOOL Waarom algemene voorwaarden bij Marbo Modevakschool? Wij willen voor alle deelnemers een goede organisatie en kwaliteit van de opleidingen verzorgen. Dit document

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Vakstappenplan. met stappen vooruit

Vakstappenplan. met stappen vooruit Vakstappenplan met stappen vooruit Vakstappenplan... een uniek scholingstraj Heeft u medewerkers in dienst die hun vakopleiding hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen?

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Advieskaart CGO Bouw en Infra

Advieskaart CGO Bouw en Infra Advieskaart CGO Bouw en Infra Betontimmerman primair Naam opleiding Betontimmerman primair Behorende bij Crebo 93310 Voor de opleiding Betontimmerman primair heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 3.0 Vastgesteld op: 30 augustus 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

Waarom een Onderwijsregeling?

Waarom een Onderwijsregeling? Waarom een Onderwijsregeling? Dit document bevat de Onderwijsregeling van Kappersvakschool Noordoost Nederland. Wij willen voor alle leerlingen een goede organisatie en kwaliteit van de opleiding verzorgen.

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2013 Datum van ingang: 1 januari 2014 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 4.0 Vastgesteld op: 31 oktober 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv ABW 1 bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement BOB bv 9561.10 NADERE BEPALINGEN VOOR ABW 1 1 Examencommissie (artikel 4) ABW 1 valt onder het Curatorium Opleidingen Regelgeving Bouw. 2 Diploma

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING CURRICULUM VITAE Naam Gijze Voornamen Beschier Roepnaam Bas Adres Florastraat 11 2931 TB Krimpen a/d Lek Telefoonnummer; privé 0180 516180 ; mobiel 06-18071030 E mail bas@basinfra.nl Website www.basinfra.nl

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie