Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf"

Transcriptie

1 Studiegids Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf

2 Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KOB.

3 Inhoud 1 Doelstelling 4 2 Landelijk bureau 6 3 Opleidingsplaatsen 7 4 Studie 17 5 Planning en rooster 21 6 Toelating, opleidingen en vrijstellingen 28 7 Certificaten en diploma s 30 8 Leermiddelen en naslagwerken 33 9 Kwalificatiestructuur KOB Examenreglement Instructie examens Wegingsfactoren examens Voorwaarden subsidieverstrekking KOB Algemene Voorwaarden KOB

4 1 Doelstelling De Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) heeft tot doel de cursist te bekwamen in het zelfstandig functioneren als kaderlid met ondernemerstaken in een onderneming van de uitvoerende bouw of als ondernemer van een op te richten en/of in stand te houden onderneming. De KOB is een start voor een carrière in het uitvoerend bouwbedrijf of een voortzetting voor een bredere inzetbaarheid. Onderzoekscijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid wijzen uit dat 80% van de KOB gediplomeerden binnen enkele jaren werkt als kaderlid of als ondernemer. De gediplomeerden zijn van mening dat door de KOB opleiding hun vooruitzichten in de bouw goed te noemen zijn. In de toekomst zal de vraag naar KOB gediplomeerden alleen nog maar toenemen. Het bedrijfsleven heeft goed opgeleid kaderpersoneel dringend nodig. Veel voorkomende functies zijn (hoofd)uitvoerder, projectleider, calculator, werkvoorbereider, bedrijfsleider en ondernemer. Maar ook voor anderen geeft de KOB opleiding meer perspectief, te denken valt hierbij aan medewerkers van een architectenbureau, woningbouwcorporatie, projectontwikkelaar, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Een moderne ondernemer weet dat goed opgeleid personeel noodzakelijk is om succesvol te blijven ondernemen. Hij dient er zeker van te zijn dat hij kan terugvallen op medewerkers die zelfstandig belangrijke taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden kennen. Kaderpersoneel dient inzicht te hebben in het bouwproces en de bedrijfsvoering. Maar ook meedenken met de ondernemer is belangrijk. Tijdens de KOB opleiding leren de cursisten deze eigenschappen aan de hand van het zoeken naar oplossingen in praktijkgerichte projecten en opdrachten. De KOB is een stichting die is voortgekomen uit initiatieven van aannemersorganisaties. Verspreid over heel Nederland worden opleidingen gegeven door deskundige docenten, onder leiding van een plaatselijk directeur. De inhoud en de praktische bruikbaar heid van de opleiding in de opleidingsplaatsen wordt voortdurend getoetst door bouwondernemers die lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. 4 Studiegids

5 De stichting functioneert onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. De examens worden onder verantwoording van Bouwend Nederland afgenomen. In de Examencommissie Bouwend Nederland zijn de bestuurders benoemd door de brancheorganisatie. In dit bestuur zitten ondernemers die weten aan welke (examen)eisen de opleiding behoort te voldoen, zij zijn immers dagelijks bezig met bouwen en met ondernemen. Studiegids

6 2 Landelijk bureau Het landelijk bureau is gevestigd in het Bouwhuis, dat is het kantoor van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Naam Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf Postadres Postbus AH Zoetermeer Kantooradres Zilverstraat RP Zoetermeer Telefoon Fax Website Directeur ir. drs. A. van der Wiel Manager ontwikkelingen B.A. van den Hoeven Manager examens A. Fokke Manager opleidingen R.J. van Dam Organisatie mw. M.C.F. de Lange mw. H.C. van der Linden mw. M.H.T. Schreuder mw. S.S.M. van Tartwijk mw. Y.J.M. Wubs 6 Studiegids

7 3 Opleidingsplaatsen AMERSFOORT Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: A. Mak Aalscholverlaan KH Nijkerk T privé M E Gastschool: Bouwmensen Amersfoort Modemweg 3, 3821 BS Amersfoort T AMSTERDAM Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: R.A. Cossé P/a Verrijn Stuartweg AX Diemen T kantoor M F E Gastschool: Bouwmensen Amsterdam Verrijn Stuartweg AX Diemen T E Studiegids

8 ARNHEM Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. J.M.R. Duifhuizen Het Hoog DE Bemmel M T school E Gastschool: Rijn IJssel Thorbeckestraat TV Arnhem T BERGEN OP ZOOM (ALLEEN INFRA) Avond: Dinsdag Tijd: uur Plaatselijk directeur: B.N.J. Roskott Kloosterlaan RA Langeweg T privé M E Gastschool: ROC West Brabant Markiezaat College unit MBO Nobellaan AJ Bergen op Zoom T Studiegids

9 BREDA Avond: Tijd: maandag/dinsdag/woensdag donderdag uur Plaatselijk directeur: B.N.J. Roskott Kloosterlaan RA Langeweg T privé M E Gastschool: Bouwschool Breda Biesdonkweg KS BREDA T DEN HAAG Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: O.L.M. Polders p/a IJzerwerf EP Den Haag T werk M E Gastschool: Stichting Haagbouw IJzerwerf EP s-gravenhage T Studiegids

10 EINDHOVEN Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. A.W. Peters Zeilbergsestraat LL Deurne T privé T school E Gastschool: t Techniekhuys, Gebouw R3 De Run LL Veldhoven T GOES Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: K. van den Berg Marktstraat EV Vlissingen T privé M E Gastschool: Pontes Het Goese Lyceum Bergweg NB Goes T Studiegids

11 GRONINGEN Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: H. Oosting Varik TK Gieten T privé T E Gastschool: Alfa College Adm. de Ruyterlaan GR Groningen T HAARLEM Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. F.G. Post Driehuizerkerkweg HD Driehuis T privé M E Gastschool: Nova College Zijlweg CK Haarlem T Studiegids

12 HEERENVEEN Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: A. Feenstra Ljouwerterdijk GA Akkrum T privé M E Gastschool: Vakcollege Sevenwolden Ds Kingweg KZ Heerenveen T HEERHUGOWAARD Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: G. Krouwel Bloemgaarde HE Castricum T privé M E Gastschool: Espeq W.M. Dudokweg DC Heerhugowaard T Studiegids

13 S-HERTOGENBOSCH Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: G.J. Roes Duivelmolen ZR Oss T privé M E Gastschool: Koning Willem I College Onderwijsboulevard DE s-hertogenbosch T HOLTEN (alleen INFRA) Avond: maandag Tijd: uur Plaatselijk directeur: W. Rouw Troelstralaan ZB Zwolle T privé E Gastschool: SPG InfraVak Produktieweg PR Holten T Studiegids

14 LIMBURG Avond: Tijd: maandag/dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: P.J.M. Jacobs Vroenstraat VN Kerkrade T werk T mobiel T privé E Gastschool: Bouwopleidingen Zuid Stationstraat BH Nuth T ROTTERDAM Avond: Tijd: maandag/donderdag uur Plaatselijk directeur: J.A. Markus Marathon XD Krimpen aan den IJssel M T privé E Gastschool: Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam T Studiegids

15 TWENTE Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: ing. J. Roelofs Garvesingel BK Vriezenveen T privé M E Gastschool: ROC van Twente De Sumpel JJ Almelo T UTRECHT Avond: Tijd: dinsdag/donderdag uur Plaatselijk directeur: B. Hoogteijling Ravelijnstraat AN Culemborg T privé F privé T werk M E Gastschool: ROC Midden Nederland (voorheen Gildevaart) Harmonielaan EB Nieuwegein T Studiegids

16 ZWOLLE Avond: Tijd: maandag uur Plaatselijk directeur: W. Rouw Troelstralaan ZB Zwolle T privé E Gastschool: Talentstad School voor VO Blaloweg AH Zwolle T De opleidingen B&U worden gegeven in alle genoemde opleidingsplaatsen. De opleidingen Infra worden gegeven in: Bergen op Zoom / Breda, Haarlem, Heerenveen, s-hertogenbosch, Holten, Rotterdam, Twente, Utrecht. Van de vermelde opleidingsplaatsen, avonden en tijden kan worden afgeweken indien de KOB daartoe besluit. Tevens kunnen bij kleine aantallen inschrijvingen combinatiegroepen worden gevormd van B&U en Infra in de opleidingen Techniek, Ondernemingsplanning & marketing, Bouwopdrachten, Financieel management en Bedrijfsvoering. 16 Studiegids

17 4 Studie Studie Een opleiding bestaat deels uit contactweken en deels uit zelfstudie. Zie hoofdstuk 5 in deze studiegids voor de invulling van de contactweken. Gelet op de vakantiespreiding kunnen er verschillen in het rooster optreden tussen de diverse opleidingsplaatsen. Elke studieavond bevat vier contacturen van 50 minuten en een pauze. De opleidingen vragen een grote mate van zelfstandig werken, in het bijzonder de opleidingen Techniek. Zo kan een contactavond (voor een deel) bestaan uit het maken van opdrachten. De cursist dient, naast de studieavonden, rekening te houden met ongeveer 4 uur zelfstudie per gevolgde studieavond. De plaatselijk directeur stelt, in overleg met het landelijk bureau, de studieavonden en de lestijden vast. De plaatselijk directeur verstrekt de cursist voor de start van de opleiding informatie over de school waar de opleiding wordt gegeven, contactweken, contacturen, leermiddelen, docenten en lokalen. De inhoud van de opleidingen is omschreven in de kwalificatiestructuur (hoofdstuk 9 van deze studiegids), die van kracht is op het moment bij aanvang van de opleiding. Alle exameneisen worden in de opleiding behandeld. De KOB verplicht zich de contacturen te geven die in de studiegids vermeld zijn, met dien verstande dat bij ziekte of andere langdurig gewettigde afwezigheid van een docent, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aanvang van de afwezigheid, voor een vervangende docent gezorgd wordt. Aanwezigheid en inspanning Het is van wezenlijk belang dat de contacturen worden bijgewoond door de cursist en het is voor de cursist noodzakelijk de contacturen zorgvuldig voor te bereiden. Cursisten die regelmatig verzuimen en de contacturen niet voorbereiden verstoren de situatie in de groep, hetgeen de voortgang niet ten goede komt. Of dit verzuim of gebrek aan voorbereiding nu met of zonder geldige reden is, doet aan het verstorende effect niets af. De cursist die verzuimt, dient een bericht van verhindering aan de plaatselijk directeur door te geven. Bij regelmatig verzuim ontvangt de cursist bericht van de plaatselijk directeur met het verzoek om de ontstane situatie te bespreken en hierover vervolgafspraken te maken. Blijkt dit niet mogelijk dan kan de cursist zelfs worden uitgeschreven door middel Studiegids

18 van een schriftelijke annulering door de plaatselijk directeur. Dit houdt ook in dat de cursist niet mag deelnemen aan het examen, c.q. examenonderdelen, -toetsen. Bij uitschrijving om deze reden blijft de vordering van nog niet betaalde opleidingskosten bestaan en geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde opleidingskosten (studiegeld, KOB leermiddelen en examengeld). Een plaatselijk directeur is bevoegd cursisten om zwaarwichtige redenen de toegang tot de opleiding te weigeren. Indien een cursist door de plaatselijk directeur van de opleiding wordt verwijderd, ontvangt men hierover schriftelijk bericht. De betreffende cursist kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Algemeen Bestuur van de KOB. Dit beroep dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het landelijk bureau. Het Algemeen Bestuur zal een onderzoek instellen en zich laten informeren door de plaatselijk directeur en de cursist waarna een uitspraak volgt. Deze uitspraak is bindend. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Klachtenregeling opleidingen KOB Klacht bij de directie van de Stichting KOB Als een cursist een klacht heeft over de opleidingen dient de cursist dit met de plaatselijk directeur van de KOB te bespreken. Als de cursist geen begrip vindt bij de plaatselijk directeur KOB, kan de cursist contact opnemen met de landelijke directie KOB. Het adres is: Stichting KOB, t.a.v. directeur Stichting KOB Postbus AH Zoetermeer Telefoon: Klacht bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Als een cursist van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de directie van de KOB, kan de cursist een klacht indienen bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. Indienen van een klacht bij het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. De klacht bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft; de gronden van de klacht. Termijnen uitspraak klacht 18 Studiegids

19 Het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB beslist binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht. Het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB kan de termijn eenmaal verlengen tot een eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Adres van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Algemeen Bestuur van de Stichting KOB Postbus AH Zoetermeer Beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen Een kandidaat kan tegen een uitspraak van het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB naar aanleiding van een klacht, in beroep gaan bij de Bezwarencommissie Opleidingen. De Bezwarencommissie Opleidingen, een onafhankelijke instelling, stelt het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB op de hoogte van het ingediende beroep. Aantekenen van beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Het beroep bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen het beroep wordt ingediend (kopie meesturen); de gronden van het beroep. De Bezwarencommissie Opleidingen stelt een onderzoek in en beslist binnen 4 weken over het beroep, tenzij zij de termijn met reden omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Bezwarencommissie Opleidingen deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en het Algemeen Bestuur van de Stichting KOB. De beslissing van de Bezwarencommissie Opleidingen is bindend. Artikel 8. Artikel 9. Termijnen De termijn voor het indienen van een beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen bedraagt veertien dagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt. Eventuele consequenties worden door de Stichting KOB binnen 4 weken afgehandeld. Adres van de Bezwarencommissie Opleidingen Bezwarencommissie Opleidingen Postbus AH ZOETERMEER Studiegids

20 Artikel 10. Artikel 11. Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij de afhandeling van een klacht of een beroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de afhandeling van de klacht de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Voor de examinering is een afzonderlijke klachtenregeling opgenomen in het examenreglement in deze studiegids. Registratie en bewaartermijn De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd en voor de duur van tenminste 7 jaar bewaard. 20 Studiegids

21 5 Planning en rooster Door de vakantiespreiding is een uniforme planning niet mogelijk. Met een gering aantal verschillen tussen de diverse opleidingsplaatsen is het mogelijk de contactweken te plannen en plaats te laten vinden. Regio Noord Onder de regio Noord vallen de KOB-opleidingsplaatsen Amsterdam, Groningen, Haarlem, Heerenveen, Heerhugowaard, Holten, Twente en Zwolle. Regio Midden Onder de regio Midden vallen de KOB-opleidingsplaatsen Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Regio Zuid Onder de regio Zuid vallen de KOB-opleidingsplaatsen Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Goes, s-hertogenbosch, en Limburg. Studiegids

22 Vakantieperioden voortgezet onderwijs Herfstvakantie 1 ) Regio Noord week oktober t/m 25 oktober 2015 Regio Midden week oktober t/m 25 oktober 2015 Regio Zuid week oktober t/m 1 november 2015 Kerstvakantie Alle regio s week 52 en december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 1 ) Regio Noord week 9 27 februari t/m 6 maart 2016 Rego Midden week 8 20 februari t/m 28 februari 2016 Regio Zuid week 8 20 februari t/m 28 februari 2016 Pasen week maart en 28 maart 2016 Koningsdag week april 2016 Mei vakantie Alle regio s week april t/m 8 mei 2016 Hemelvaartsdag week 18 5 mei 2016 Pinksteren week en 16 mei 2016 Zomervakantie Regio Noord week 29 t/m juli t/m 28 augustus 2016 Regio Midden week 28 t/m 33 9 juli t/m 21 augustus 2016 Regio Zuid week 30 t/m juli t/m 4 september ) Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. 22 Studiegids

23 Toetsen* Toetsen Procesbegeleiding Jaarrooster Algemeen Voor elke opleiding is een studiejaar KOB opgebouwd rondom toetsen. De inhoudelijke omschrijving van de toetsen is te vinden in hoofdstuk 11 van deze studiegids. Van toepassing op de opleidingen Techniek 1, Techniek 2, Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering Opleidingsperiode met studie-, examenvorm Vanaf week 36 t/m week 11. Studieperiode met een mondeling/interactief proces, een verplichte aanwezigheid en tenminste drie toetsen. Schriftelijk examen Datum, rooster per opleiding. Meerkeuzevragen en/of open opgaven, casus betreffende examenproject en/of bedrijfsbeschrijvingen. Examenopdracht Vanaf schriftelijk examen t/m week 20. Opdrachtperiode met een mondeling/schriftelijk interactief proces op basis van verstrekte opdrachten, een casus betreffende bedrijfs- en projectgegevens, verslaglegging en een afsluiting d.m.v. toets, verdediging of presentatie van het verslag, c.q. resultaten. Herexamen Datum, rooster per opleiding. Mondeling * Voor de bepaling van het eindcijfer van een opleiding worden wegingsfactoren gehanteerd. Alle wegingsfactoren zijn te vinden in hoofdstuk 12 van deze studiegids. Studiegids

24 Toetsen* Toetsen Procesbegeleiding en Praktijkopdracht Schriftelijk examen Herexamen Van toepassing op de opleidingen Ondernemingsplanning & Marketing, Bouwopdrachten, Financieel management, Bedrijfsvoering Opleidingsperiode met studie-, examenvorm Vanaf de startweek van de opleiding tot en met de week voor het schriftelijk examen. Studieperiode met een mondeling/interactief proces, een verplichte aanwezigheid en tenminste twee toetsen. Tevens opdrachtperiode met een mondeling/schriftelijk interactief proces op basis van verstrekte opdrachten, een casus betreffende bedrijfs- en projectgegevens, verslaglegging en een afsluiting d.m.v. verdediging of presentatie van het verslag, c.q. resultaten. Datum, rooster per opleiding. Meerkeuzevragen. Datum, rooster per opleiding. Mondeling. * Voor de bepaling van het eindcijfer van een opleiding worden wegingsfactoren gehanteerd. Alle wegingsfactoren zijn te vinden in hoofdstuk 12 van deze studiegids. Dit jaarrooster geldt voor de KOB opleidingen en de Bouwend Nederland examens. 24 Studiegids

25 OPLEIDING TECHNIEK 1E EN 2E JAAR B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Schriftelijk examen 12 Maandag 21 maart Opleidingsplaats uur Examenopdracht (Uitwerken) Afsluiting examenopdracht (meerkeuzeopgaven) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 19 (in overleg docent) 20 Dinsdag 17 mei uur 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal OPLEIDING CALCULATIE B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Persoonsgebonden opdracht (uitwerken) 44 t/m/ 07 (in overleg docent) Schriftelijk examen 12 Dinsdag 22 maart uur Examenopdracht (Uitwerken incl. afsluiting) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 20 (in overleg docent) 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal Studiegids

26 OPLEIDING WERKVOORBEREIDING & UITVOERING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats Persoonsgebonden opdracht (uitwerken) 44 t/m/ 07 (in overleg docent) Schriftelijk examen 12 Woensdag 23 maart uur Pauze uur Examenopdracht (Uitwerken incl. afsluiting) Mondeling herexamen 13 t/m uiterlijk 20 (in overleg docent) 24 Vrijdag 17 juni (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Opleidingsplaats Opleidingsplaats Centraal ONDERNEMINGSPLANNING & MARKETING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 03 Maandag 18 januari uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 05 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats 26 Studiegids

27 BOUWOPDRACHTEN B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 23 Maandag 06 juni uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 25 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) FINANCIEEL MANAGEMENT B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Opleidingsplaats Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 03 Maandag 18 januari uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 05 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) BEDRIJFSVOERING B&U EN INFRA Toets/Proces Week/periode Datum/tijd Locatie Opleidingsplaats Procesbegeleiding Opleidingsplaats en Praktijkopdracht Schriftelijk examen 23 Maandag 06 juni uur Opleidingsplaats Mondeling herexamen 25 Datum in overleg docent (30 minuten, rooster nader te bepalen) Opleidingsplaats Studiegids

28 6 Toelating, opleidingen en vrijstellingen Er is een keuze uit acht opleidingen, elk in de richting burgerlijke & utiliteitsbouw (B&U) en grond- water- en wegenbouwkunde (Infra). Met inachtneming van de instroomeis kan de cursist in principe de volgorde van de opleidingen zelf kiezen. De plaatselijk directeur kan bij de keuze wel een adviserende rol hebben. Opleiding Instroomeis Duur opleiding Techniek 1 Geen 1 jaar, 1 avond per week Techniek 2 Techniek 1 of voldoende 1 jaar, 1 avond per week resultaat instroomtoets* Calculatie Zie onderstaande vrijstellingenlijst 1 jaar, 1 avond per week Werkvoorbereiding & uitvoering Ondernemingsplanning & marketing Zie onderstaande vrijstellingenlijst BBL-3 en intakegesprek 1 jaar, 1 avond per week ½ jaar, 1 avond per week Bouwopdrachten BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week Financieel management BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week Bedrijfsvoering BBL-3 en intakegesprek ½ jaar, 1 avond per week * Wanneer de cursist denkt voldoende technische kennis te hebben (zonder diploma) met relevante bedrijfservaring, dan kan een instroomtoets worden afgelegd. Bij voldoende resultaat slaat de cursist de opleiding Techniek 1 over en start direct met de opleiding Techniek 2. Vrijstellingen B&U Vrijstellingenlijst Middenkaderfunctionaris bouw (BOL4) Kaderfunctionaris bouw (BBL4) HBO, afdeling bouwkunde HBO, afdeling civiele techniek Verklaring voldoende Projecttechniek 2 B&U jaargang 2002, afgegeven door de Stichting KOB Certificaat Techniek B&U, jaargangen 2003 tot en met 2010, afgegeven door de Stichting KOB Diploma Techniek B&U vanaf jaargang 2011, afgegeven door de Examencommissie Bouwend Nederland Een diploma, verklaring of certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan een van de hierboven vermelde stukken, ter beoordeling van de Examencommissie Bouwend Nederland 28 Studiegids

29 Vrijstellingen Infra Middenkaderfunctionaris Infra (BOL4) Kaderfunctionaris infra (BBL4) HBO, afdeling civiele techniek Verklaring voldoende Projecttechniek 2 Infra jaargang 2002, afgegeven door de Stichting KOB Certificaat Techniek Infra, jaargangen 2003 tot en met 2010, afgegeven door de Stichting KOB Diploma Techniek Infra vanaf jaargang 2011, afgegeven door de Examencommissie Bouwend Nederland Een diploma, verklaring of certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan een van de hierboven vermelde stukken, ter beoordeling van de Examencommissie Bouwend Nederland Studiegids

30 7 Certificaten en diploma s In de tabel is aangegeven welke certificaten en diploma s behaald kunnen worden bij het met goed gevolg afleggen van een examenonderdeel of bundel van examenonderdelen. Examenonderdeel Certificaat Diploma Techniek B&U, of Vrijstelling Techniek B&U 1 ) Calculatie B&U Werkvoorbereiding & uitvoering B&U Ondernemingsplanning & marketing B&U Bouwopdrachten B&U Financieel management B&U Bedrijfsvoering B&U Bouwend Nederland Techniek 1 B&U, of Vrijstelling Techniek B&U 1 ) Bouwend Nederland Calculatie B&U Bouwend Nederland Werkvoorbereiding & uitvoering B&U Bouwend Nederland Ondernemingsplanning & marketing B&U 2 ) Bouwend Nederland Bouwopdrachten B&U 2 ) Bouwend Nederland Financieel management B&U 3 ) Bouwend Nederland Bedrijfsvoering B&U 3 ) Bouwend Nederland Techniek B&U, of Vrijstelling Techniek 1 ) Bedrijfstechniek Bouw (B&U) KOB diploma B&U: Bouwend Nederland Vakdiploma Aannemer B&U Post-mbo diploma 1 ) voor vrijstellingenoverzicht, zie hoofdstuk 6 2 ) Het Bouwend Nederland certificaat Commerciële bedrijfsvoering B&U, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Ondernemingsplanning & marketing B&U en Bouwopdrachten B&U. 3 ) Het Bouwend Nederland certificaat Ondernemen B&U, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Financieel management B&U en Bedrijfsvoering B&U. 30 Studiegids

31 Examenonderdeel Certificaat Diploma Techniek Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Calculatie Infra Werkvoorbereiding & uitvoering Infra Ondernemingsplanning & marketing Infra Bouwopdrachten Infra Financieel management Infra Bedrijfsvoering Infra Bouwend Nederland Techniek 1 Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Bouwend Nederland Calculatie Infra Bouwend Nederland Werkvoorbereiding & uitvoering Infra Bouwend Nederland Ondernemingsplanning & marketing Infra 2 ) Bouwend Nederland Bouwopdrachten Infra 2 ) Bouwend Nederland Financieel management Infra 3 ) Bouwend Nederland Bedrijfsvoering INFRA 3 ) Bouwend Nederland Techniek Infra, of Vrijstelling Techniek Infra 1 ) Bouwend Nederland diploma Bedrijfstechniek Bouw (Infra) KOB diploma Infra: Bouwend Nederland Vakdiploma Aannemer Infra Post-mbo diploma 1 ) Voor vrijstellingenoverzicht, zie hoofdstuk 6 2 ) Het Bouwend Nederland certificaat Commerciële bedrijfsvoering Infra, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Ondernemingsplanning & marketing Infra en Bouwopdrachten Infra. 3 ) Het Bouwend Nederland certificaat Ondernemen Infra, behaald voor het studiejaar 2015/2016, is gelijkwaardig aan de Bouwend Nederland certificaten Financieel management Infra en Bedrijfsvoering Infra. Afhankelijk van de gekozen richting burgerlijke & utiliteitsbouw (B&U) of grond- weg- en waterbouwkunde (Infra) heeft het diploma of certificaat de toevoeging B&U of Infra. Heeft de cursist alle opleidingen met positief resultaat afgerond inclusief de opleidingen Techniek (of heeft vrijstelling hiervoor), ontvangt hij/zij het diploma Bedrijfstechniek Bouw én het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf. Heeft de cursist alle opleidingen met positief resultaat afgerond met uitzondering van de opleidingen Techniek (en heeft geen Studiegids

32 vrijstelling hiervoor), ontvangt hij/zij het diploma Bedrijfstechniek Bouw. De diploma s en de certificaten worden uitgegeven door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. De diploma s worden door alle brancheorganisaties erkend. Na het afronden van de KOB met het Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf, ontvangt de cursist ook het officiële post-mbo diploma, erkend door de Stichting Post-MBO Nederland. 32 Studiegids

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten:

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten: naam adres PC Woonplaats Waddinxveen, 08 januari 2015 Referentie : FdV/SvZ briefnummer Onderwerp : informatie AF-Erkenningsregeling Registratienr. : nvt Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw aanvraag

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland - Executive MBA - Young Professional MBA Versie: 1.1/1202 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland op 1 februari

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: 0000 222 211170 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie