Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016"

Transcriptie

1 Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3) Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur gevraagd om over de door de Bondsraad extra beschikbaar gestelde middelen voor de jaren 2014 t/m 2016 nader te rapporteren. In onderstaande rapportage beperken we ons tot de bedragen van euro en hoger. GISTEREN (2014) Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten) Opstart werkgroep en schrijven plan van aanpak: Wedstrijdzaken (Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover) Organiseren congres voor competitievormen: ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) NAS en website: Deels en deels in gang gezet Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Deels Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Het communicatieplan valt uiteen in een aantal onderdelen, het gaat met name om communicatie en informatie binnen en buiten de NTTB. Albert Verhoef is begonnen met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast is er veel energie gestoken in het schrijven van een plan van aanpak om onze nationale toppers structureel te betrekken bij de verschillende activiteiten van de NTTB. Ook zijn er gefilmde paspoorten gemaakt van onze topsporters. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. Deze producten zullen in 2015 gereed komen. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dat is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor het marketing- en communicatieplan, het schrijven van het plan van aanpak inzet topsporters en het vervaardigen van de verschillende promotie onderdelen bedragen in ,- Hierbij zijn we ruim binnen de beschikbaar gestelde middelen gebleven. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT, etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Steunen DvhT en NTTB Jeugdcup Deelname NTTB heren aan EK

2 Opleidingen Ureninzet voor alle opleidingen onder één dak m.n. bevorderen scheidsrechtersopleidingen en spelregelzaken op de vereniging. SR3 en SR4 Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3 Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers) (examenperiode is in 2015) Extra ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Dit is gebeurd middels een extra formatie-uitbreiding van 0,1 FTE. Er is ingezet op het bevorderen van het volgen van scheidsrechtersopleidingen en een cursus spelregels. Het resultaat is 96 nieuwe SR1, 22 deelnemers SR2, 2 nieuwe scheidsrechters SR3 en 2 nieuwe scheidsrechters SR4. Voor de spelregelcursus zijn 26 verenigingen bezocht. Ook is uitvoering gegeven aan het doorontwikkelen van de verschillende trainersopleidingen met de nadruk op TT3. Middelen zijn ook aangewend voor het geven van een bijdrage in de kosten van deze opleidingen. Dit heeft geleid tot behoorlijk wat deelnemers: aan TT-begeleider1 81, aan TT-trainer2 60, TT-trainer3 27 deelnemers en TT-trainer4 1 deelnemer. De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen en het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en niet in de laatste plaats de kosten van restitutie als een diploma is behaald bedragen ,- dit is binnen de door de Bondsraad gestelde financiële kaders. Over 2014 is door de Bondsraad een extra bedrag uit de reserves beschikbaar gesteld van ,-. Dit bedrag is niet volledig besteed (uitgaven van ,-). Het voorstel van het HB is om de resterende middelen ( ,-) terug te laten vloeien in de algemene reserve.

3 VANDAAG (2015) 2015 Sport- en productontwikkeling Uitwerking plan van aanpak voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten), bevorderen doorstroom door ontwikkelen passend competitie aanbod voor meisjes en dames, behoud dames (aanpassen landelijke competities, en/of extra aanbod of aanpassen bestaande toernooi- of meerkamp opzet) De doelgroepen ouderen toevoegen aan huidig meerjarenbeleidsplan. Activiteiten en programma s ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder. Opstart werkgroep en starten onderzoek Toelichting SPO Meisjestafeltennis het begint duidelijk te worden dat er wel behoefte is aan een soort van competitie (bij gebrek aan beter woord) voor de jongste meiden (instroom/beginners). Bijvoorkeur met aansluiting op instroom Table Stars De oudere meiden vinden het prima in de reguliere competitie. Voorstel is dan ook om bestaande wedstrijdbriefjes neutraal op te stellen (geen keuze meer tussen meisjes/jongens of dames/heren, maar afdeling of landelijk: wedstrijdnummer vertelt de rest). Goede voorbeelden worden verzameld, de expertgroep is samengesteld en komt bijeen in juli/augustus. Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Oudere jeugd hier is aansluiting bij wedstrijdzaken de volgende stap. Het idee is om poules voor jarigen te ontwikkelen in de afdelingscompetities. Vragenlijsten zijn uitgezet, analyses zijn gemaakt, goede voorbeelden worden verzameld. Vernieuwing is hier een belangrijk thema, vooral voor jaar: kleding, spelvormen, materialen, technologie (apps, sites e.d.) Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Ouderen Tweesporenbeleid: 1. Vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen door tips en goede voorbeelden te verzamelen en te delen. Dit ligt op schema en wordt voor de start van de competitie opgeleverd. 2. Het onderzoeken van draagvlak voor het thema tafeltennis als gezondheidssport waarbij ouderen een belangrijke doelgroep vormen. Onder de werktitel FITT zijn hier al aardig wat verkennende stappen gezet. Het eerste jaar (2015) is verkennend en 2016 wordt verdiepend waarbij de aanpak en de partners duidelijk in beeld moeten komen. Wedstrijdzaken Reglementen aanpassen 0 Nieuwe formulieren ontwerpen, bestellen en inruilen NAS aanpassen Toernooi.nl geschikt maken voor nieuw aanbod + competitie-app Sept/okt bijscholen en voorbereiden ACL's ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Ondersteunen afdelingen Het servicepunt is inmiddels ingericht en werkt naar behoren. Veel van de gestelde vragen gaan over informatie over opleidingen, agenda en het vinden van de juiste informatie over onze activiteiten en producten op de website. Daarnaast is aan de afdelingen ondersteuning geboden middels het verspreiden van informatie en het maken van formats voor het activiteitenplan. Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering bent u middels twee presentaties geïnformeerd over de voortgang op de terreinen communicatie en marketing. John Gabrielse legt op dit moment de laatste hand aan het marketingplan. Dit zal volgens afspraak worden gepresenteerd tijdens de

4 Bondsraadsvergadering van november aanstaande. Albert Verhoef voert zijn plan van aanpak uit en is bezig met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast zijn inmiddels de eerste paspoortfilms van onze topsporters gereed. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. De conceptversie tonen wij op dit moment voor commentaar bij de verenigingen en afdelingen aan het begin van onze bijeenkomsten. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dit is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor de kosten van het servicepunt, de uitvoering van het marketing- en communicatieplan en de verschillende promotie onderdelen blijven in 2015 zeker binnen het beschikbare budget. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Deelname NTTB heren aan EK EK is pas in het najaar! Uitbreiden cadetten- en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten Aanvulling: 1. In 2015 zijn 2 PARA RTC (regionaal training centrum) van start gegaan. In Rotterdam en Zwolle staan deze onder de coördinatie van Lumen Dekker en onder de leiding van Saskia Meijer (Rotterdam) en Gerard Dijkland (Zwolle). 2. In GER (Düsseldorf, Heidelberg en Hannover), LUX en ESP hebben jeugdstages plaats gevonden. Ook kon de deelname van Kas van Oost aan een door de ITTF georganiseerde stage in CHN (zie ook berichtgeving op onze website hierover) gerealiseerd worden. 3. De deelname aan toernooien in LUX, BEL, FRA (Mini Champs), GER en ZWE kon mede door extra bijdrage gehandhaafd blijven of deels met 2 spelers uitgebreid worden. Ook de PARA talenten hebben in HUN en BEL twee toernooien kunnen spelen (of gaan deze nog spelen). Opleidingen Ureninzet voor alle opleidingen onder één dak, borgen VSK onderdelen trainers, scheidsrechters. Verder promoten van het modulair aanbieden van de TT3 opleiding. Ontwikkelen van TT2 als meer op doelgroepen gerichte trainer (ouderen, para, meisjes, oudere jeugd) % teruggaafregeling op inschrijfgelden voor TT2 en TT3 opleidingen NOG NIET ALTERNATIEF VOORSTEL Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren (totaal per jaar) (Organisatie en functioneren VVTT instabiel) Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen verouderde boeken, aanpassingen huidige lesboeken) per jaar Ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Vanaf 1 april is een nieuwe medewerker met 0,5 fte tot coördinator opleidingen benoemd. Hierdoor kon de slagkracht van de afdeling opleiding duidelijk worden verbeterd. Inmiddels zijn de meeste achterstanden weggewerkt en kan in de toekomst de organisatie van de opleidingen en de behandeling van vragen, het bijwerken van de licenties en het moderniseren van de opleidingen en de lesmaterialen binnen de gewenste tijdkaders worden vervuld. Ook kan de snelheid van handelen en de service richting cursisten verbeterd worden. Dit heeft in 2015 tot nu toe tot het volgende resultaat geleid, waarbij opgemerkt moet worden dat de inschrijving voor de cursussen in september pas begin september is gestart, dus de hieronder staande cijfers geven nog geen goed beeld over 2015.

5 51 nieuwe scheidsrechters SR1 De inschrijving voor SR2 start pas in het najaar 3 nieuwe scheidsrechters SR3 11 TT-begeleider1 8 TT-trainer2 6 TT-trainer3 1 TT-trainer-4 7 TNL3 De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen, het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en, niet in de laatste plaats, de kosten van restitutie als een diploma is behaald blijven in 2015 binnen de gestelde financiële kaders. Op dit moment maken we als HB een rondje langs de verenigingen en afdelingen om de leden actief te betrekken bij het plan van aanpak om te komen tot een nieuw beleidsplan De (leden van) de verenigingen en afdelingsbesturen krijgen tijdens deze bijeenkomsten de gelegenheid om input te leveren en te reageren op de verschillende ideeën. In 2016 gaan we deze bezoeken herhalen met een uitgewerkte concept-versie van het beleidsplan. Uiteraard wordt ook de Bondsraad actief betrokken bij het gehele proces.

6 MORGEN (2016*) *De cijfers in dit overzicht zijn nog gebaseerd op de eerder aan de Bondsraad toegezonden stukken. De actuele ledenontwikkeling is hierin nog niet verwerkt. De genoemde bedragen moeten later nog worden aangepast als het ledenaantal voor 2016 bekend is! In deze rapportage wordt niet gerapporteerd over Het Hoofdbestuur zal u hierover informeren tijdens de Bondsraadvergadering van november aanstaande. De ambities/bedragen dienen wellicht, mede gezien de teruggang in het aantal leden, te worden bijgesteld. Bij deze afweging kijken we uiteraard waar mogelijk en nodig al vooruit naar de uitvoering van het beleidsplan Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving en behoud meisjes (promotie en aanbod) en behoud dames (aanbod - competitie) Doel: meerjarige wervingscampagne breedtesport, gericht op het verbeteren van het imago van tafeltennis onder de doelgroep meisjes en vrouwen en op het verbreden en verbeteren van het aanbod voor deze doelgroep. Tafeltennis als gezondheidssport: uitwerken plan van aanpak 2015 om tafeltennis op locaties aan te bieden in het kader van gezondheid Doel: meerjarig positioneren van de claim tafeltennis als gezondheidssport. Totaal projectplan opstellen dat voorziet in de drie basisvoorwaarden: bepalen omvang van het project, financiële middelen genereren voor productontwikkeling, tijdspad voor realisatie doelen vastleggen. Tafeltennis voor ouderen: stimuleren toernooien voor ouderen Doel: per jaar het vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen (+10%) en deelname van jaarlijks minimaal 500 ouderen aan een passend wedstrijdaanbod (bestaand of nieuw aanbod) Oudere jeugd: behoud oudere jeugd door middel van nieuw aanbod en werving van oudere jeugd op andere locaties dan de vereniging (nieuw aanbod) 6.000,- Doel: (een) tafeltennis (vorm) als betaald product meerjarig in de markt zetten dat interessant is voor oudere jeugd. Wedstrijdzaken Ontwikkelen online community/forum/inschrijven etc Doel: Uitbreiden van competitie- en toernooivormen, verhogen beleving en commitment creëren voor deelnemers aan de verschillende activiteiten. Integratie software competitie/toernooien met ranglijsten/nas Doel: Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de ranglijstsystematiek, vernieuwen NTTB-ranglijst Doorontwikkeling app Doel: Eenvoudiger toegang tot geven tot competitie- en toernooigegevens en verbeteren communicatie met de doelgroepen. Ondersteuning competitieleiders Doel: Bijscholing houden om competenties van de competitieleiders te laten aansluiten bij de veranderde/nieuwe taken. ABZ Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) Doel: NAS actualiseren op basis van de vragenlijst die van afdelingen en leden is ingediend; Ledenplatform ontwikkelen en opstarten; moderniseren NTTB-website; eigenaarschap data/gegevens borgen; tafeltennis.nl starten; ICT onderhoud Bondsbureau doorvoeren. Verbeteren van communicatie, aanpak grijze leden, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing en sponsoringbeleid Doel: Hoofd Communicatie (structureel) in dienst nemen; in vervolg op besluit bestuurlijke vernieuwing, afdelingsondersteuners in dienst nemen inclusief een coördinator; marketingopdrachten uitzetten volgens plan van aanpak marketing; sponsorwerving in opdracht geven.

7 Topsport Ondersteunen afdelingen (DvhT, NTTB jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC s Doel: Het RTC+ programma uitvoeren; 2 nieuwe RTC starten; DvhT, NTTB Jeugdcup en de Regionale Bondstrainingen blijven ondersteunen. Uitbreiden cadetten en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten Doel: De trainingsstages van de Para Talentgroep van 4 naar 6 per jaar uitbreiden; van 2 naar 4 regionale Para talentcentra groeien, 1 extra internationaal toernooi voor de jeugd bezoeken en 1 aanvullende stage voor de jeugdselectie realiseren. Deelname NTTB heren aan WK en EK Doel: Jaarlijks deelnemen aan mondiale (WK) en continentale (EK) kampioenschappen. Opleidingen Alle opleidingen onder één dak: Doel: Uitbreiden van personele inzet (Hoofd Opleidingen en coördinator Opleidingen) om de extra bijkomende taken bij de organisatie, werving en stimulering van (het volgen van) opleidingen mogelijk te maken. De deelnemersaantallen (scheidsrechter- en toernooileidersopleiding) met 100% verhogen van 8 naar 16 en het slagingspercentage bij trainersopleidingen verhogen van 60% naar 75% van in Doorontwikkelen trainersopleidingen: Doel: Om aan de auditverplichtingen en bijbehorende kosten van NOC*NSF te blijven voldoen moeten de trainersopleidingen (TT1 t/m TT4) doorontwikkeld worden, waarbij externe ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast voor het opzetten en bijhouden van de evaluaties in Formdesk (een interactief evaluatiesysteem) een formulier ontwikkelen. Stimuleren bijscholen actieve trainers: Doel: Wij ondersteunen de Vereniging van Tafeltennistrainers om minimaal 1 extra bijscholing per niveau (TT2/TT3/TT4) ter ondersteuning van het licentiebeleid van de NTTB te verzorgen in Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen en middelen: Doel: Structurele investering in actuele en toegankelijke opleidingsmaterialen en middelen, zoals digitaal (beeld)materiaal (alle opleidingen) en vervanging van de huidige lesboeken naar één compleet opleidingsboek voor trainersopleidingen (vertaling en druk Tischtennis Verstehen, Lernen, Spielen ), die in het najaar 2016 beschikbaar is, zodat een optimale leeromgeving gecreëerd wordt (qua inhoud en gebruikersvriendelijkheid) met bijvoorbeeld YouDipity.

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD.

CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD. Bijlage 5. CONCEPT ACTIVITEITENPLAN 2016 NTTB AFDELING NOORD., 1. SPORT en PRODUCTONTWIKKELING. 1.1. Overleg met verenigingen. Het Afdelingsbestuur is in 2014 gestart met het bezoeken van de verenigingen

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 1 Hoofdstuk 1. Inleiding In 2012 en 2013 is gebleken dat er binnen de NTTB-organisatie

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table Bondsraad 22 november 2014 Bijlage 8 - agendapunt 7 Jaarplan 2015 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen Join the Table 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Sport- en productontwikkeling

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750

cijfers NTTB.xlsx Mogelijke besparingen 2750 plaats Omschrijving (1) kosten 0010 ABZ Bondsraad 5.500 kan naar de helft, eenvoudige locatie gebruiken 0020 ABZ Ledenberaden 1.500 0025 ABZ Internat.Vertegenwoordiging 2750 0030 ABZ Financiële Commissie

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB

Doelgerichte communicatie en informatie. Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Doelgerichte communicatie en informatie Beleid communicatie en informatievoorziening bij de NTTB Versie: Definitief concept 24 september 2014 1. Inleiding Het huidige communicatie- en informatiebeleid

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13

Uitvoering beleid onder 13 Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en -omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

Tafeltennis voor meisjes

Tafeltennis voor meisjes Tafeltennis voor meisjes MEISJESTAFELTENNIS IN NEDERLAND Waarom zijn meisjes en vrouwen belangrijk voor een vereniging? Meisjes en vrouwen zijn bijzonder geschikt als trainers/coaches of voor andere (kader)

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Inleiding In 2008 is het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013 Denken, besluiten, doen! in hoofdlijnen door de AV vastgesteld. Het jaarplan 2011 is gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Infobulletin nr ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren. Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS

Infobulletin nr ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren. Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS 03-09-2014 Infobulletin nr. 21-36-14 Frank Moonen, 06 15016377 e-mail: competitieleider@nttblimburg.nl Website: www.nttblimburg.nl ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing

Informatiebijeenkomst NTTB. Bestuurlijke Vernieuwing Informatiebijeenkomst NTTB Bestuurlijke Vernieuwing Resumé Doelen bestuurlijke vernieuwing Slagvaardigheid vergroten Aanbevelingen commissie Loorbach 1 eenheid 8 transparantie 2 topsportstatuut 9 aftreden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table

Jaarplan 2015. NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen. Join the Table Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 14 (agendapunt) 3 Jaarplan 2015 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inclusief de (concept-)afdelingsjaarplannen Join the Table 1 Inhoudsopgave Inleiding 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom

Inhoud De NTTB vertegenwoordigt De NTTB regelt, verzorgt en organiseert De NTTB communiceert De NTTB ondersteunt De NTTB leidt op Kortom De Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van 30.000 leden en 580 verenigingen. Wat houdt dit concreet in voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Inhoud Inhoud... 1 De NTTB

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016

Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Koninklijke Nederlandse Biljartbond 'samen biljarten geeft meer effect' Nieuwegein, november 2015 Jaaractieplan sportparticipatie KNBB 2016 Dit jaaractieplan is een beknopte omschrijving van projecten

Nadere informatie

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage NBF Task Force Rapportage Ronald Chandra Daniël Dol Michael Extra Marti Koedijk Wim Kortenray Theo Ruys Werkwijze 2 Vier aandachtsgebieden: Opleidingen Verenigingsondersteuning Topsport Functioneren Bondsbureau

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016

Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016 Clusterbijeenkomst < --- > Mei 2016 Agenda Voortgang Grand Slam! Ambitie Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Ontwikkelingen KNBSB Belangrijke data Voortgang Grand Slam! Ambitie Meerjaren Beleidsplan

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers.

2. Brede basis Om het bovengenoemd aantal op te vangen zal er een brede basis moet zijn aan trainers. Doel van deze avond Eerste aanzet tot het opzetten van een 10 jaren plan Basisidee Visie wat over 10 jaar 1. Jeugd is de toekomst Het doel is om in elke leeftijdgroep 2 teams te hebben zodat je ieder niveau

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3 Inhoud Inleiding... 2 1. Ledenwerving en verjonging... 3 2. NJBB is er voor alle leden... 3 Meerwaarde van (een lidmaatschap bij) de NJBB... 3 Speelsterktesysteem... 4 Contributie- en licentiestructuur...

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Bondsraad 16 april 2016

Bondsraad 16 april 2016 Bondsraad 16 april 2016 0. Opening 0. Opening Afwezig: Onno van Andel (Bondsbestuur) Wouter Kamp (bondsraadlid Zuid) Louis Bosman (bondsraadlid Oost) Gepko Hahn (bondsraadlid Oost) Remmert Daas (bondsraadlid

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014

Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014 Onderwerp Datum Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis, Nieuwegein, 29 maart 2014 26 april 2014 Verslag bijeenkomst NTTB Team Wedstrijdzaken met verenigingen paratafeltennis

Nadere informatie

Datum 18 mei 2015. Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015

Datum 18 mei 2015. Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015 Datum 18 mei 2015 Verslag bijeenkomst NTTB Team Parasport met parasportverenigingen Nieuwegein, 25 april 2015 Verzendlijst verslag Alle aanwezigen en alle coördinatoren paratafeltennis Team Parasport Bondsbureau:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

de clinics die voor enthousiasme zorgen (mindset en beleving) materiaal in te zetten ipv en BOS Leeuwarden

de clinics die voor enthousiasme zorgen (mindset en beleving) materiaal in te zetten ipv en BOS Leeuwarden Bijeenkomst floorball vrijdag 27 april 2012, tijdens NK Floorball 1. Welkom Grote betrokkenheid, bij een prachtig georganiseerd NK floorball waar zowel voldoende aandacht besteed wordt aan de sportbeleving

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan Dit is het eerste seizoenplan dat is afgeleid van het nieuwe NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen voor het opstellen van een beknopt, schematisch

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d Onderwerp: accountmanagement. Mijn nadere kennismaking met de afdeling Zuidwest. De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in uw afdeling Zuidwest te bezoeken.

Nadere informatie

Informatie voor (nieuwe) leden

Informatie voor (nieuwe) leden Informatie voor (nieuwe) leden Inhoud 1. Vereniging Almere 90 2. Beleidsplan 3. Wat kan Almere 90 u bieden 4. Wat vraagt Almere 90 van u 1 De Vereniging Almere 90 a) Historie A90 b) Maatschappelijk belang

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Presentatie Nationaal Golfpaspoort Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Inleiding Hieronder wordt iedere slide van de presentatie over het Nationaal Golfpaspoort die tijdens het

Nadere informatie

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Agendapunt 9 Begroting Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting aan ter vaststelling door de bondsraad. Op pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht. Meerjarenbegroting 2017-2019 Als aparte

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Opleiding Sportklimtrainer

Opleiding Sportklimtrainer Opleiding Sportklimtrainer Opleidingsinformatie SKT3, 4 en 5 SPORTKLIMTRAINER Training geven leer je niet door een boek te lezen, of door te zien hoe iemand anders training geef. Training geven leer je

Nadere informatie

Draaiboek Chinese avonden

Draaiboek Chinese avonden Logo vereniging Draaiboek Chinese avonden (foto: J. Snelders/ NTTB) Chinese studenten als nieuwe doelgroep In Nederland wonen en studeren veel Chinezen. Tafeltennis is voor hen een sport waarmee ze opgegroeid

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 6 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Tenniskids. Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders

Tenniskids. Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders Tenniskids Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders Vandaag: Warming up Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Terugblik 2016 Wijzigingen 2017 Ontwikkelingen Wat kan ik doen als vereniging? Cooling down Warming up

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Project Table Stars De Fijnste Motoriek Methode

Project Table Stars De Fijnste Motoriek Methode Bondsraadsvergadering 19 november 2016 Bijlage 22 Project Table Stars De Fijnste Motoriek Methode Organisatie: NTTB Datum: 1 februari 2016 Projectleider: Ingrid Koppelman Korte Projectbeschrijving: Kan

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR

Amendement en toelichting op beleidsplan THOR Amendement en toelichting op beleidsplan THOR 2015-2019 Amendement Door het THOR-lid Ton Kunst zijn wijzigingen voorgesteld voor het beleidsplan 2015-2019. Het voorstel bevat twee onderdelen: 1. Een aanvulling

Nadere informatie

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren:

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren: Tafeltennis Reporter nr. 21 2 december 2015 DEFINITIEVE INVOERING NIET-CELLULOID BAL PER 1 JANUARI 2016 Kijk op de site van de afdeling voor tekst en uitleg: http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Masterplan Futsal

Masterplan Futsal Masterplan Futsal 2017-2020 Versie 01/07/2017 Inhoudstafel 1. Beleidsuitdagingen 2017-2020 2. Strategische doelstellingen 2017-2020 3. Operationele doelstellingen en acties 2017-2020 2 Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest) tevens lid van verdienste is.

Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest) tevens lid van verdienste is. Bondsraad 15 juni 2013 Bijlage 17 (agendapunt 4) INGEKOMEN STUKKEN AANPASSING NOTULEN 17 NOVEMBER 2012 Bij het overzicht van aanwezige Bondsraadsleden is verzuimd te vermelden dat Nico van Erp (ZuidWest)

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie.

Dit is een beknopte weergave van het arbitrageplan. Klik hier voor de volledige versie. (Samenvatting) Inleiding HHC Hardenberg is een vereniging met veel actieve voetballers en vrijwilligers en heeft de beschikking over een prachtig complex. Noem het maar gerust een bedrijf waar dagelijks

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt

Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt Informatie bijeenkomst Sport in de Buurt 17 januari 2013 Agenda Opening en voorstellen Toelichting Sportimpuls Uitleg interventies NIVM Vragen Intakeformulier Sport in de Buurt Toelichting NIVM Opening

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV 12-6-2012 en reacties leden in juli/augustus Opbouw Waarom dit beleidsplan? Hoe zijn we hiertoe gekomen? Waar willen we naartoe? Wat vraagt

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst)

CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst) CONCEPT-JAARVERSLAG 2013 NTTB (platte tekst) Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling 6 3. Topsport 13 4. Wedstrijdzaken 15

Nadere informatie