LEUVEN t. Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEUVEN t. Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen"

Transcriptie

1 LEUVEN t Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Majors: accountancy en financiering kwantitatieve methoden marketing productie en logistiek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

2 Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een vooropleiding volgde. De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is deze universiteit de ideale multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is een van de zestien faculteiten van de KU Leuven. De faculteit heeft campussen in Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Zowel inzake onderzoeksproductiviteit als onderwijskwaliteit staat de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de top in Vlaanderen. Ook buiten België wordt de faculteit geprezen voor haar internationale oriëntatie en haar onderzoeksen onderwijsreputatie. Bewijs daarvan is de Equis-accreditatie, het belangrijkste kwaliteitslabel voor business schools. Equis wordt enkel toegekend aan scholen die van internationalisering een topprioriteit maken, hechte banden hebben met het beleid en het bedrijfsleven, en uitmunten in de kwaliteitszorg voor hun onderwijs en onderzoek. 8 feb.kuleuven.be/home/equis Op de Leuvense campus worden het onderwijs, het innoverende wetenschappelijk onderzoek en de adviesverlening aan bedrijfsleven en beleidskringen gedragen door vijf departementen: Centrum voor Economische Studiën Marketing en Organisatie Accountancy, Financiewezen en Verzekeringen Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica De faculteit combineert een onderzoeksgebaseerde vorming met een actieve wissel - werking met het bedrijfsleven en beleidskringen. Zo laat ze zich in haar beleid bijstaan door een corporate council en een uitgebreid netwerk van fellows uit het bedrijfsleven. Ze organiseert regelmatig workshops en discussiefora met captains of industry en kent een actieve samenwerking met de Vlerick Business School. Via haar inzet voor toegepast en beleidsvoorbereidend onderzoek speelt ze actief in op de maatschappelijke tendensen en het socio-economische beleid, en dat zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. De faculteit heeft een uitgesproken internationale oriëntatie dankzij de vele samen - werkingsverbanden met topuniversiteiten: niet alleen in Europa, maar ook in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië, Thailand, Singapore, Zuid-Afrika, Brazilië, India, China en Japan.

3 De Faculteit Economie en Bedrijfs wetenschappen biedt je in Leuven een hele waaier aan van masters, advanced masters, postgraduaten, doctoraats - programma s en de lerarenopleiding. Initiële masters Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen vind je tal van masteropleidingen voor zowel economische als niet-economische (academische) bachelors en masters, in het Nederlands en het Engels. Advanced masters Na je masteropleiding kun je een van de Engelstalige advanced masters volgen in het domein van de economie of dat van de bedrijfswetenschappen. Ze bieden een verregaande specialisatie aan in het gekozen studiegebied en worden ondersteund door het vooraanstaande wetenschappelijk onderzoek van het professorenkorps. Postgraduaten De postgraduaatprogramma s omvatten lessen en bijeenkomsten die s avonds en/of tijdens het weekend plaatsvinden. Zo krijgen ook professionals de kans om zich grondig bij te scholen of een nieuwe richting aan hun loopbaan te geven. Postgraduaat in de bedrijfskunde Postgraduaat in het financiewezen Postgraduaat in het operations management 8 feb.kuleuven.be/leuven/student/postgraduaten Doctoreren Wie gedreven is door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en tijdens zijn opleiding goede resultaten behaalde, kan doctoreren. In de doctoraatsopleiding word je voorbereid op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en werk je actief mee aan onderzoeksprojecten van het allerhoogste niveau. Lerarenopleiding De specifieke lerarenopleiding (SLO) economie bereidt je voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en een job in het hoger onderwijs. Bovendien zijn de vaardigheden die je tijdens deze opleiding oefent ook toepasbaar binnen een bedrijfscontext, het volwassenenonderwijs en de wetenschapscommunicatie. Je kunt starten met de lerarenopleiding tijdens of na een eerste masteropleiding, of tijdens een schakeljaar. 8

4 Master in de toege paste economische weten schap pen: handelsingenieur Handelsingenieurs verwerven tijdens hun opleiding in de eerste plaats een sterke bedrijfs economische basis. Die bedrijfs kundige fundering wordt gecombineerd met een uit gesproken analytisch inzicht en een sterk ontwikkelde kennis van nieuwe technologieën. Handels ingenieurs zijn dan ook voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisatie van het pro ductie- en dienstverleningsproces. Tegelijker tijd kan een handelsingenieur beslis singen kaderen in het geheel van een onder neming, de strategische gevolgen ervan inschatten en een brede waaier van management functies uitvoeren. Waarom aan de KU Leuven? De Leuvense master handelsingenieur werd in 2012 door een externe evaluatie - commissie geprezen voor zijn kwaliteit. Leuven zet hier de toon. Een bijzondere troef is de flexibiliteit via de major-minorstructuur. Die organisatie wijze laat je toe om naast het typisch brede profiel van een handelsingenieur ook te specialiseren in twee verschillende manage ment domeinen, om managementvorming te combineren met een gedegen voorbereiding op wetenschappelijk onderzoek, of om de opgebouwde management expertise toe te spitsen op de uitdagingen van startend onde r nemerschap in de minor entrepreneurship. Toelatingsvoorwaarden Rechtstreeks: bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur master handelsingenieur Na een voorbereidingsprogramma: bachelor handelsingenieur (30 sp.) master in de handelswetenschappen (63 sp.) bachelor in de handelswetenschappen (87 sp.) Na verkorte bachelor in de toegepaste econo mische wetenschappen: handelsingenieur: bachelor in de toegepaste econo mische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica (15 sp.) bachelor in de toegepaste econo mische wetenschappen (33 sp.) bachelor in de economische wetenschappen (63 sp.) Na verkorte bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (120 sp.): bachelor in de wiskunde bachelor in de fysica bachelor in de informatica bachelor in de ingenieurswetenschappen bachelor in de bio-ingenieurs - wetenschappen bachelor in de industriële wetenschappen Na master in het management mits het volgen van het doorstroomtraject: bachelor in de wiskunde bachelor in de fysica bachelor in de informatica (met voor be - reidings programma van 12 sp.) bachelor in de ingenieurs wetenschappen bachelor in de bioingenieurswetenschappen bachelor in de industriële wetenschappen (met voorbereidingsprogramma van 12 sp.)

5 Profiel Ben jij een toekomstige master handelsingenieur? Dan herken je vast volgende eigenschappen: Je hebt een brede maatschappelijk-economische interesse. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op te lossen vanuit een wetenschappelijke benadering. Door de beginnende specialisaties in het bachelorprogramma te combineren met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen combineren en maximaal je persoonlijke afstudeerprofiel sturen. Bovendien kun je als handelsingenieur wetenschappelijke denkkaders zelfstandig en kritisch toepassen zodat je verder kunt evolueren in een steeds veranderende en lerende maatschappij. Programma Deze master omvat een gemeenschappelijke kern met daarin een belangrijke component toegepaste wetenschappen en een vervollediging van je algemene bedrijfskundige vorming (42 sp.). Daarnaast volg je een major (24 sp.) en een minor (24 sp.). Binnen het domein van je major maak je ook een masterproef (24 sp.), dat is een wetenschappelijk onderbouwde analyse van een bedrijfseconomisch vraagstuk. Je voert het onderzoek individueel of gedeeltelijk in groep uit onder begeleiding van een promotor en een werk - leider. Ten slotte heb je de mogelijkheid om binnen de vrije keuzeruimte praktijk ervaring op te doen door bijvoorbeeld een stage in een bedrijf of een social profit project. MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR 120 studiepunten OPLEIDINGSONDERDEEL SP. VERPLICHTE GEMEENSCHAPPELIJKE KERN 42 Business Analysis 6 Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek 6 Energietechnologie en -economie 6 Industriële materiaalkunde en scheikunde 6 Managementcontrole en kostenbeheersing 6 Integrale kwaliteitsbeheersing 6 Strategic Management 6 MAJOR 24 Je kiest één major en volgt hiervan opleidingsonderdelen voor 24 studiepunten. Major accountancy en financiering Strategic Financial Management 6 Praktijkcollege in accountancy en financiering 6 Risk Management and Control 6 Financial Statement Analysis and Security Valuation 6

6 OPLEIDINGSONDERDEEL SP. Major kwantitatieve methoden Combinaties van opleidingsonderdelen overheen de drie tracks zijn toegestaan. Track statistiek en econometrie - Advanced Econometrics 6 - Multivariate Statistics 6 - Advanced Time Series Analysis 6 - Advanced Applied Econometrics 6 - Statistical Modelling 6 Track operationeel onderzoek - Applied Optimization 6 - Project and Production Scheduling 6 - Softwareontwerp en programmeren Combinatorial Optimization and Local Search Techniques 6 - Optimization: Special Topics 6 Track Data Science - Knowledge Management and Business Intelligence 6 - Statistical Modelling 6 - Multivariate Statistics 6 - Machine Learning and Inductive Inference 4 - Data Mining 4 - Principles of Database Management* 6 Major marketing Behavioral Economics 6 Market Response Models 6 Marketing Strategy Modelling 6 Marketing Engineering* 6 Consumer Behaviour* 6 Social Marketing 6 Brand Management 6 International Marketing 6 Major productie en logistiek Seminarie productie en logistiek 6 Project and Production Scheduling 6 Simulation Theory and Applications 6 Operations Strategy in Manufacturing and Services 6 Supply Chain Management* 6 Organisatie van het productieproces* 6 MASTERPROEF 24 Je kiest je masterproef aansluitend bij de gekozen major of de masterproef kwantitatieve methoden. VRIJE KEUZE 6 MINOR OF PREDOCTORAAL TRAJECT 24 Je kiest ofwel het predoctorale opleidingsonderdelenpakket ofwel één minor verschillend van de gekozen major uit Minor accountancy en financiering Minor marketing * Als je dit opleidingsonderdeel niet hebt gevolgd in een vooropleiding, dan is het verplicht.

7 OPLEIDINGSONDERDEEL SP. Minor productie en logistiek Minor international business, strategie en innovatie Minor personeel en organisatie Minor informatica voor handelsingenieurs Minor Entrepreneurship Minor kwantitatieve methoden Minor economie Minor verzekeringen Minor accountancy Minor Finance Via het predoctorale traject kun je reeds voorafnames afleggen van opleidings - onderdelen uit het doctorale programma. Met een score van minstens 14/20 kun je worden vrijgesteld van die opleidingsonderdelen in de doctoraatsopleiding. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ECONOMIE 30 In plaats van de minor én een keuzeopleidingsonderdeel wordt aan studenten ook de mogelijkheid geboden om de SLO economie gedeeltelijk (30 sp.) op te nemen in de master. Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en voor het uurrooster: Studeren in het buitenland Zin om je grenzen te verleggen? De faculteit stimuleert je om in de tweede masterfase een semester aan een buitenlandse universiteit of business school te studeren. De faculteit heeft uitwisselingsakkoorden met meer dan honderd buitenlandse instellingen, waarvan een groeiend aantal buiten Europa, zoals in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Singapore, Australië, Thailand, Zuid-Afrika, Brazilië, China, Japan en India. Daarnaast is ook een bidiplomering mogelijk met de Université Catholique de Louvain. 8 Loopbaan Door je studie van wetenschappen en kwantitatieve beleidsmethoden ben je in staat om bedrijfseconomische systemen te bouwen en te optimaliseren. Het bedrijfskundige luik zorgt ervoor dat je ook meer traditionele managementtaken kunt uitvoeren. Dankzij de taalcolleges en een semester studies aan een buitenlandse partnerinstelling van de faculteit ben je ook voorbereid op een internationale carrière. Met een diploma handelsingenieur kom je in aanmerking om in bijna elke afdeling van een bedrijf of andere organisatie een leidinggevende functie uit te oefenen. 8

8 KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN Meer info Infomomenten Publicaties Studentenvoorzieningen Inschrijven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Naamsestraat 69 bus LEUVEN tel Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de master opleidingen die de KU Leuven organiseert. Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Bijgewerkt tot februari 2015 v.u.: Isabelle Van Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuven

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Master in de accountancy en het revisoraat

Master in de accountancy en het revisoraat LEUVEN t Master in de accountancy en het revisoraat Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Master in het informatiemanagement

Master in het informatiemanagement LEUVEN t Master in het informatiemanagement Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen LEUVEN t Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde LEUVEN t Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Opties: Finance en financieel recht Strategie, innovatie en (internationaal) bedrijfsrecht Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit

Nadere informatie

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Master handelsingenieur Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen, Campus Brussel (@HUBrussel)

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

Master in de ingenieursweten schappen: energie

Master in de ingenieursweten schappen: energie LEUVEN t Master in de ingenieursweten schappen: energie Opties: elektrische energie thermomechanische energie algemene techno-economische energiekennis Faculteit Ingenieurswetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek BRUSSEL Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen 1 INFODAGEN vrijdag 7 maart 2014 woensdag

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Majors: media en samenleving strategische communicatie Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de KU Leuven Van harte welkom aan de KU Leuven, een van

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: Accountancy en financiering WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: afstudeerrichtingen operationeel mangement

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen

master in de toegepaste economische wetenschappen 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing Wat je zeker moet weten: diploma master in de toegepaste

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8 Colofon Inhoud Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx, A. Devaux J. Crab Voorwoord 5 De opleiding Informatica Waarom informatica

Nadere informatie