HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI"

Transcriptie

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Project 56 Innovatie CMIPRJ56 Aantal studiepunten: Modulebeheerder: 8 ECTS J. Grobben P R O J E C T I N N O V A T I E

2 Modulenaam: Modulecode: Aantal studiepunten: Relatie met andere onderwijsmodulen Werkvorm: Toetsing: Leermiddelen: Draagt bij aan HBO-i competentie (versie 2009): Project 56 Innovatie CMIPRJ56 8 ECTS, 224 uur CMIBSK00 / 04 INFPRG00 / 03 INFINA01 / 02 INFDTB01 / Business Skills 00, 01, 02, 04 Programmeren 00,01,02,03 Informatieanalyse 1 Database 1 en 2 De student werkt in werkgroepen die bestaan uit maximaal 4 personen. In de lessen werkt de student in groepsvorm aan het project en komt de docent langs om de voortgang te controleren, mee te denken en vragen te beantwoorden. Buiten de lessen zijn er voor projectleiders en docenten intervisie bijeenkomsten. Het product van de projectgroep wordt beoordeeld door de projectdocent. Daarnaast wordt de student individueel beoordeeld op de inzet en aandeel in het project. Grit, R. Projectmanagement. Groningen, Wolters- Noordhoff, 2008, 5e druk. ISBN Hoogland, W. Rapport over rapporteren. Groningen, Wolters- Noordhoff, 2007, 5e druk ISBN Leerdoelen: Inhoud: Auteur(s): Modulebeheerder: De student kan na het afronden van het project op basis van een doelgroeponderzoek een user interface ontwerpen die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. De student kan na het afronden van het project een presentatie houden voor een niet-technische doelgroep. De student kan na het afronden van het project een test opstellen en uitvoeren voor het verbeteren van de usability van een softwaresysteem. De student kan na het afronden van het project een softwaresysteem ontwerpen met behulp van de Unified Modeling Language (UML) schematechniek. De student kan na het afronden van het project een database ontwerpen in de 3 de normaal vorm op basis van een entiteit relatie diagram (ERD). De student kan na het afronden van een project een softwaresysteem ontwikkelen. De student kan na het afronden van het project gebruik maken van een ontwikkelomgeving die geschikt is voor de geselecteerde ontwikkeltaal. De student kan na het afronden van het project softwaretools gebruiken voor softwareontwikkeling in een team De student gaat in project 56 werken aan een innovatie software applicatie. B. Joziasse - K.L. van Ingen - J.P.W. Kom, J. Grobben J. Grobben Datum: 13 februari 2011 P R O J E C T I N N O V A T I E

3 1. Algemene Omschrijving 1.1 Inleiding Bij innovatie denken we aan: iets nieuws iets anders iets beters Innovatie kan de concurrentiepositie van je bedrijf verbeteren, of de kwaliteit van een product, of het leven van mensen. Innovatie vraagt creativiteit: out-of-the-box denken, anders tegen een probleem aankijken, bestaande technieken slim combineren. Bij innovatie hoef je niet gelijk te denken aan revolutionaire ideeën of veranderingen, innoveren kan ook geleidelijk en soms roept een idee het volgende idee op. Bij (technische) informatica zie een duizelingwekkende innovatiesnelheid en het is voor ICT-bedrijven de belangrijkste overlevingsfactor. Maar ook voor de informaticus: flexibel zijn, meedenken, anders denken, voor anderen denken, kansen en mogelijkheden zien. In deze module kan je je "innovatieskills" verbeteren, maar ook kom je innovaties tegen in hardware en software die al uitgevonden zijn, die je moet leren gebruiken, verkennen, uitbouwen. Voor project 56 zijn een aantal thema s gedefinieerd. Binnen deze thema s kan je een innovatieve casus als projectopdracht kiezen. Als je zelf geen idee hebt voor een casus dan is het natuurlijk ook mogelijk om je (project)docenten aan te schieten voor een goed idee. De thema s voor project 56 zijn: Augmented Reality Multitouch (Microsoft Surface) Domotica Nintentdo Wii Controller Kinect Mobile Rotterdam Open Data Je hebt als student de vrijheid om zelf een opdracht te formuleren binnen de bovengenoemde thema s en om deze uit te voeren. Belangrijk is het innovatieve karakter van de zelf geformuleerde opdracht. Voor de start van het project zul je dus beginnen met het opstellen van een idee voor dit project om deze vervolgens te laten goedkeuren door de begeleidend docent. Na de goedkeuring van de opdracht ga je aan de slag om jou idee uit te werken en het concept te vertalen naar een werkend eindproduct. Tijdens het ontwikkelproces zul je merken dat je op een aantal gebieden niet de specifieke kennis paraat hebt om het project uit te werken. Om aan deze kennis te komen wordt er een actieve houding van je verwacht in het project op het gebied van kennisverrijking. Kom je als projectgroep met het meest innovatieve idee, de beste technische uitwerking of de beste interactie tussen de gebruiker en de computer dan kom je in aanmerking voor de volgende awards: Innovation Award 1.2 Relatie tussen student en docent De relatie tussen de student en docent is een coachende relatie. De student gaat in groepsvorm werken aan het project en krijgt daarbij ondersteuning van de projectdocent. Belangrijk is dat de student zelf op zoek gaat naar kennis en hiermee een innovatieve applicatie maakt. P R O J E C T I N N O V A T I E

4 Wekelijks spreekt de docent de projectleiders in een intervisie bijeenkomst. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. De bedoeling van deze werkvorm is dat projectleiders reflecteren over hun projectverloop en met elkaar en de docent naar oplossingen zoeken. 1.3 Relatie met andere onderwijseenheden Business Skills (CMIBSK00, CMIBKS01, CMIBSK02, CMIBSK04) De student heeft kennis gemaakt met business skills door de volgende vakken te volgen: projectmatig werken (CMIBSK00), presenteren (CMIBSK02), samenwerken (CMIBSK03), vergaderen (CMIBSK04). De kennis die de student opgedaan heeft in deze modules wordt in het project toegepast. Programmeren (INFPRG00, INFPRG01, INFPRG02, INFPRG03) Met het vak programmeren leert de student een softwaresysteem ontwikkelen. Informatieanalyse 1 (INFINA01) Met het vak informatieanalyse 1 leert de student via het methodisch analyseren van data een relationele database op te bouwen. Informatieanalyse 2 (INFINA02) Met het vak informatieanalyse 2 leert de student een object georiënteerde analyse uit te voeren. Databases (INFDTB01, INFDTB02) Bij de database vakken leert de student gebruik maken van een RDBMS (relational database management system.) De geleerde kennis in bij deze vakken wordt toegepast in dit project. 1.4 Leermiddelen Verplichte boeken Grit, R. Projectmanagement. Groningen, Wolters- Noordhoff, 2008, 5e druk. ISBN Hoogland, W. Rapport over rapporteren. Groningen, Wolters- Noordhoff, 2007, 5e druk ISBN P R O J E C T I N N O V A T I E

5 2. Programma In dit hoofdstuk staat een globale planning weergegeven met daarin de vaste oplevermomenten. De studenten kunnen deze planning gebruiken als leidraad bij het maken van de eigen planning. De student maakt een keuze voor een thema in het project. In de les Opleveren Week 1 Week 2 Kick-off Groepsvorming en Themakeuze Week 3 Samenwerkingscontract Week 4 Vision document Week 5 Week 6 Software Release 1 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Tussentijdse evaluatie Software Release 2 Projectdossier Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Software Release 3 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Software Release 4 Projectdossier Week 19 Presentaties Week 20 Eindevaluatie / uitreiking awards P R O J E C T I N N O V A T I E

6 Toetsing en beoordeling 3.1 Becijfering In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de student wordt beoordeeld. De onderstaande tabel geeft de weging per onderdeel aan. Verderop in dit hoofdstuk worden deze onderdelen verder uitgewerkt. In het project word je op de volgende onderdelen beoordeeld: Projectdossier Het projectdossier is essentieel in een project. Het projectdossier krijgt een beoordeling: onvoldoende, voldoende of uitmuntend. Om in aanmerking te komen voor een beoordeling moet het projectdossier op tijd ingeleverd zijn en de volgende onderdelen bevatten op volgorde van de nummering: 1. Vision document volgens sjabloon bijlage B 2. Software Architecture document volgens sjabloon bijlage C 3. Samenwerkingscontract 4. Agenda en notulen van minstens 6 vergaderingen 5. Wekelijkse update van de planning en voortgangsdocument 6. Hand-out van de eindpresentatie 7. Tussentijdse evaluatie (week 10) en eindevaluatie (zie bijlage A) 8. Product (code / database) applicatie Wordt het projectdossier niet op tijd ingeleverd, dan krijgt de groep een onvoldoende voor het projectdossier. Eindpresentatie De eindpresentatie van een project is van cruciaal belang voor het tonen van je bereikte resultaten aan de opdrachtgever. Zo is het belangrijk om de gekregen feedback gedurende de projecten uit jaar één toe te passen tijdens de eindpresentatie. De eindpresentatie kan als volgt worden beoordeeld: onvoldoende, voldoende of uitmuntend. Daarnaast is het van belang dat je het publiek enthousiast maakt doormiddel van een filmtrailer van je applicatie. Beoordeling in formule-vorm De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende formule: Eindcijfer = 0,5 x applicatie + 0,3 x projectdossier + 0,2 x innovatie In deze formule wordt applicaties vervangen door een cijfer. Het projectdossier en de eindpresentatie worden in de formule vervangen door cijfers afhankelijk van het gepresteerde niveau (onvoldoende, voldoende of uitmuntend) Op basis van je inzet kan het eindcijfer afwijken. Wanneer de projectdocent constateert dat er meer of minder werk is uitgevoerd door een projectlid kan dit ervoor zorgen dat studenten in één projectgroep verschillende cijfers krijgen. Het is aan de projectdocent om te bepalen of er gekozen wordt voor punten toekennen, puntenaftrek of voor het laten herkansen van de module. Belangrijk uitgangspunt is de wekelijkse verantwoording in de les, notulen en de peerevaluatie. Aanwezigheidsplicht Om een goed beeld te kunnen krijgen van de inspanning van de individuele student is het belangrijk dat de student aanwezig is in de projectles. Aanwezigheid is verplicht voor 80% van de lessen. Indien de student hieronder komt, dan wordt er per procentpunt een tiende van het eindcijfer af gehaald. De aanwezigheid bij de eindpresentatie en kick-off is verplicht. Voorbeeld: 75% aanwezig is dus een halve punt van het eindcijfer af. P R O J E C T I N N O V A T I E

7 Uitloop van het project Indien de docent besluit bij de evaluatie de student uitloop te gunnen heeft de student de mogelijkheid om binnen twee weken na het inlevermoment het project met uitloop in te leveren. Dit heeft als consequentie dat de student één hele punt aftrek krijgt van het eindcijfer. Deze aftrek komt bovenop de eventuele aftrek op basis van een te lage aanwezigheid of inzet. Herkansing Herkansing geschiedt individueel indien de student kan aantonen voldoende aan zijn leerdoelen gewerkt te hebben. De student ontvangt van de projectdocent een herkansingsopdracht. Indien het voorgaande niet het geval is moet de student het project in zijn geheel te herkansen. Herkansen geschiedt uitsluitend in overleg met een projectdocent op de daarvoor beschikbare momenten in het studiejaar. P R O J E C T I N N O V A T I E

8 Bijlage A Peerevaluatie << naam >> Individueel procesverslag bij project 56. Lever het verslag op voor de vrijdag van week 9 in het postvakje van de projectdocent. Dit document is maximaal 2 pagina s. Het verslag omvat een terugblik op: De samenwerking Wat vind je jezelf waard in dit project Beoordeling van je medestudenten De vragen hieronder geven houvast voor het schrijven van het peer evaluatie verslag. Samenwerking en jouw individuele bijdrage aan het project Wat vond je van de samenwerking en waarom? Wat zou je een volgende keer anders willen zien aan de samenwerking? Hadden jullie duidelijke afspraken op papier (samenwerkingscontract)? Wat zou je de volgende keer zeker in een samenwerkingscontract zetten? Wat was jouw bijdrage aan de sfeer in de groep? Als er conflicten in de groep waren, wat was jouw bijdrage aan de oplossing daarvan? Wat waren ergernissen tijdens dit project? Wat vind je jezelf waard in dit project en waarom? Kun je jouw bijdrage uitdrukken in een cijfer? Vind je dat jouw bijdrage gemiddeld, minder of meer is geweest dan de rest van de projectgroep? Wat vind je jouw positieve kwaliteiten in dit project? Wat vind je verbeterpunten voor jezelf in dit project? Beoordeling van je medestudenten Wat vind je elke individuele student waard uitgedrukt in een cijfer? Wat vind je positieve kwaliteiten van elke student apart? Wat vind je verbeterpunten van elke student apart? P R O J E C T I N N O V A T I E

9 Bijlage B Template Visie document Introductie De projectomgeving Probleem omschrijving [Omschrijf het probleem waar dit project een oplossing voor bied. Het volgende schema kan uitkomst bieden.] Het probleem beïnvloed Op een dergelijke manier dat een succesvolle oplossing zou [beschrijf het probleem] [wie zijn de stakeholders] [wat is de impact] [wat zijn de voordelen van de oplossing] Product positionering [In deze paragraaf wordt de gekozen oplossing geplaatst ten opzichte van de omgeving (de markt). Het is belangrijk dat de hierin het waarom beschreven wordt en het belang hiervan.] Stakeholder beschrijving 1.1 Rollen en verantwoording van de stakeholder Naam Beschrijving Verantwoordelijkheden [Type [Geef een omschrijving [Noem de verantwoording van de stakeholder.] stakeholder.] van de stakeholder.] 1.2 Werkomgeving [Details over de werkomgeving. Denk hierbij aan: Beschikbaarheid Hoeveelheid mensen beschikbaar Veranderingen in personeel en beschikbaarheid Lengte van taakcycli Beperkingen aan de omgeving Bestaande systemen en platvormen Systeem platvormen beschikbaar Systeem afhankelijkheden Systeem integratie] Product Overzicht Product Perspectief [In dit onderdeel wordt de relatie van het product naar de omgeving uiteengezet. Maak gebruik van bekende modelleringtechnieken om dit schematisch weer te geven.] Aannamen en afhankelijkheden [Beschrijf de factoren die van invloed zijn op de functies van het te beschrijven systeem. Noem ook aannamen die indien veranderd van invloed zijn op dit document.] P R O J E C T I N N O V A T I E

10 Eisen en functionaliteiten [Vermijdt systeem ontwerp. Beschrijf functionaliteiten op een globaal niveau. Beschrijf het wat en waarom en niet het hoe van de functionaliteiten.] Wens Prioriteit Functionaliteit Gepland voor release Alternatieven en concurrentie [Omschrijf de alternatieven uit de markt (concurrenten) en de verschillen tussen de gekozen oplossingen. Beschrijf de voor en nadelen (bijvoorbeeld via SWOT) van de gekozen oplossingen.] Overige eisen [Op een hoog niveau is het belangrijk om een beschrijving te geven van, standaarden, hardware, platformen, performance eisen, en eisen aan de applicatieomgeving. Definieer het domein van de waarden van Eisen aan de documentatie. Bepaal de prioriteiten van niet-functionele eisen als stabiliteit, risico, waarde.] P R O J E C T I N N O V A T I E

11 Bijlage C Template Software Architectuur Document Introductie [Beschrijf in dit hoofdstuk het doel, grenzen, definities, afkortingen, referenties, en een introductie voor dit document.] Definities Afkortingen Architectuur Overzicht [Geef in dit hoofdstuk een overzicht van de architectuur van het product.] Architectuur doelen en beperkingen [Dit hoofdstuk beschrijft de eisen, de doelen en de beperkingen die de architectuur van de software beïnvloeden. Denk hier bijvoorbeeld aan veiligheid, beveiliging, privacy, softwa.re van externen, distributie, hergebruik, onderhoudbaarheid, development tools, team opbouw, planning enzovoorts]. Use-Case perspectief [Dit hoofdstuk geeft een overzicht van belangrijke scenario s van het systeem. Gebruik hiervoor use-cases en uitgeschreven scenario s. Class Relation Collaboration is een techniek die gebruikt wordt om de stap te maken van use cases naar programmeerbare modellen.] Use Case Class Relation Collaboration Statische perspectief [In dit hoofdstuk wordt de statische structuur van het systeem beschreven. Overzicht [De componenten die beschreven zijn in de voorgaande hoofdstukken worden uitgediept. Onderdelen van de systeem architectuur worden opgedeeld in subsystemen en packages en lagen.] Belangrijke architecturale onderdelen [Van belangrijke packages worden de classes beschreven met hun verantwoordelijkheden, attributen, methoden en relaties. Dit vormt een class diagram. Hiernaast wordt er (indien benodigd) een overzicht van de opslag-structuur gegeven in de vorm van een ERD]. ERD Class Diagram Process perspectief [Dit hoofdstuk beschrijft de dynamische kant van het systeem, de processen. Het beschrijven van deze processen is belangrijk als deze complexiteit bevat. Sequence Diagram (alleen als het 'ingewikkeld' is) State Diagram (alleen voor de objecten die daar voor in aanmerking komen) Deployment perspectief P R O J E C T I N N O V A T I E

12 [Dit hoofdstuk beschrijft een of meerdere hardware configuraties voor de uitrol van de software. Omschrijf de fysieke infrastructuur.] Implementation perspectief [Dit hoofdstuk beschrijft de algemene structuur van het implementatie model, decompositie in lagen en subsystemen in het implementatie model.] Data perspectief (optioneel) [Dit hoofdstuk beschrijft de data kant van het systeem middels een ERD. Als er geen opgeslagen informatie bestaat in het systeem is dit hoofdstuk triviaal. ] ERD Performance [Dit hoofdstuk beschrijft de characteristieken van de software die impact hebben op de architectuur. Hiernaast worden eisen aan de performance omschreven.] Kwaliteit [Dit hoofdstuk beschrijft hoe software architectuur bijdraagt aan de kwaliteit van het systeem.] P R O J E C T I N N O V A T I E

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft TU Delft Library Bachelor project - IN3405 Eindverslag Auteurs: Tom Schenkels 1509349 Franklin Snellink 1509365 Erik van der Veen 1509381 Hugo van der Wijst 1516493 Commissie: Jessica van den Doel Marjolijn

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3. 3. Hoe werkt het... 6. 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool...

1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3. 3. Hoe werkt het... 6. 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool... 1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3 2.1. De themaminor... 3 2.2. Keuzeaanbod van het lectoraat... 4 2.3. Aanbod buiten de Afdeling ICT & Media... 4 2.4. De losse keuzemodule...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SysQa BV Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 WAT ZIJN REQUIREMENTS... 4 2.1

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie