APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:."

Transcriptie

1 VOORBLAD Akkoord NAAM KLANT b.v... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d.. Akkoord APS InterTech... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Projectopdracht 4 3. Producten / diensten Deelgebieden van het project Diensten van APS INTERTECH Documentatie en opgeleverde documenten talen Technische omgeving Releasepolitiek Conversies 7 4. Projectstructuur Stuurgroep Stuurgroep: taken en verantwoordelijkheden Stuurgroep meeting Projectgroep Werkgroepen 9 5. Communicatie en rapportering Verslagen van stuurgroep meeting Projectstatus rapport Checkpoints en reviews Project implementatie Standaard ICP-methodologie ICP voor KLANT ICP toelichtingen Vastleggen van het maatwerk (functioneel) Goedkeuring van het maatwerk door KLANT Ontwikkeling van het maatwerk volgens specificaties Installatie van het maatwerk bij KLANT Functionele acceptatie van het maatwerk door KLANT Opleiding Change control Projectleiding Acceptatieverloop Acceptatie ICP: modificatie en probleembeheer Acceptatie en registratie wijzigingsvoorstel door KLANT Bespreken wijzigingsvoorstellen door de projectmanager Behandeling van het verzoek door de projectmanager van APS INTERTECH Budgetten en tarieven Projectplanning 28 March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

3 1. Inleiding Dit legt de activiteiten, de verantwoordelijkheden en de op te leveren producten van APS INTERTECH vast in het project voor de implementatie van de APS INTERTECH standaard pakketten en bijhorende modificaties bij NAAM KLANT bv (verder te noemen KLANT). Dit document is een detaillering van de APS INTERTECH activiteiten en verantwoordelijkheden alsook de beschrijving van de KLANT activiteiten en verantwoordelijkheden Noodzakelijke wijzigingen in dit die geen wezenlijke impact hebben op het implementatieplan en het overeengekomen budget kunnen door de projectgroep worden goedgekeurd. Alle bijsturingen aan het implementatieplan dienen echter ter goedkeuring voorgelegd worden aan de stuurgroep. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

4 2. Projectopdracht Het hoofdobjectief van dit project is de implementatie van een totaal geïntegreerd operationeel platform, gebaseerd op: De financiële toepassing van APS INTERTECH, APS Financials; De logistieke toepassing van APS INTERTECH, APS Distribution; APS Multi Distribution Centre; APS Service Management; APS Alert Management; APS Projects; APS PlannerView; APS Jetform Output solution. Voor de volgende bedrijven: KLANT A, A B.V KLANT A, B B.V. ETC Het invullen van de logistieke en financiële wensen van KLANT en APS INTERTECH zullen belangrijkste onderdeel zijn van deze implementatie. KLANT draagt zorg voor een situatie dat KLANT ook met de gekozen instellingen en werkwijzen uit de voeten kunnen. Indien toch extra activiteiten uitgevoerd moeten worden voor analyse en invulling van KLANT in APS vallen deze activiteiten niet binnen dit budget en buiten de scope van dit project. Volgens afspraak wordt op een later tijstip beslist hoe de overige onderdelen van KLANT worden opgepakt. Subobjectieven voor KLANT zijn door middel van het gebruik van APS de managementinformatie te verbeteren, de gang van zaken omtrent installatie- en reparatie orders te verbeteren en dubbele registraties te voorkomen. De levering van het systeem xxxxxxx behoort WEL/NIET tot dit project, alsmede de technische activiteiten die hierbij horen. APS INTERTECH zal de standaardtoepassingen implementeren. Eventuele programmawijzigingen, welke op dit moment niet beschreven zijn, kunnen ook worden uitgevoerd. Overige voorwaarden ter realisatie van de doelstellingen zijn: Voldoende beschikbare projecturen voor deelnemers aan het project, Handhaven van de overeengekomen scope, Duidelijkheid over de gewenste manier van werken in relatie tot APS. Ter bewaking van zowel het hoofdobjectief als het subobjectief alsmede de projectvoortgang zijn in de projectplanning controlepunten ingebouwd die op de einddatum van iedere fase worden geëvalueerd. KLANT heeft, tijdens de besprekingen gevoerd in de maanden maart tot juni 2001, uitvoerig de gelegenheid gehad om de standaard softwarepakketten te bestuderen en te evalueren. KLANT verbindt er zich toe het aantal aanpassingen aan de standaard software te minimaliseren, voor zover de processen binnen of in relatie met KLANT dit toelaten, zulks ter beoordeling aan DE KLANT. Niet tot de projectopdracht behoren: Het aanpassen van de organisatiestructuur, March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

5 Het herontwerpen van processen, anders dan het aanpassen van bekende processen aan de overeenkomstige processen in APS, APS binnen BEDRIJF A/B implementeren met een andere configuratie van APS dan bij KLANT A/B, Het implementeren van APS bij andere dan voornoemde vestigingen (hiervoor wordt aan separaat projectplan en projectbudget opgesteld), Het uitvoeren van maatwerkactiviteiten; Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de nog te kiezen Business Intelligence tool; Het doorvoeren van organisatorische wijzigingen binnen KLANT A/B. Indien aan de gestelde voorwaarden ter realisatie van de doelstellingen niet wordt voldaan of de projectopdracht wordt uitgebreid met zaken die niet tot de projectopdracht behoren zal dit consequenties hebben voor de doorlooptijd van het project en het projectbudget. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

6 3. Producten / diensten 3.1 Deelgebieden van het project Het project voor KLANTA/B wordt opgesplitst in volgende deelgebieden: - Financiën: dit is gebaseerd op de standaard software APS Financials; - Distributie: dit is gebaseerd op de standaard software APS Distribution met bijhorende wijzigingen die worden vastgelegd tijdens de requirementsfase. De geïntegreerde modules Multi Distribution Centre, Service Management, Alert Management; Projects, alsmede PlannerView en Output solution zijn voorzien; - System and Network Services (SNS): dit omvat bijstand van de APS INTERTECH System Engineer-afdeling betreffende de installatie en inrichting van de <SYSTEEM>. 3.2 Diensten van APS INTERTECH APS INTERTECH levert de volgende diensten: - Support en coördinatie in lijn met het implementatieplan; - Management van alle APS INTERTECH activiteiten en resources; - Business consultancy met betrekking tot de te implementeren modules; - Analyse, programmatie en technische testen van programmawijzigingen; - Oplevering van de programmatuur in overeenstemming met het implementatieplan; - Assistentie bij de eenheids- en integratietesten; - Opleiding van de key-gebruikers (teach-the-teacher concept); - Assistentie bij opstart. 3.3 Documentatie en opgeleverde documenten talen De software wordt in eerste instantie geleverd in de Engelse taal, zodra de Nederlandse taal beschikbaar is wordt deze geleverd. Het materiaal dat geproduceerd wordt tijdens het project, zal worden opgemaakt in de Nederlandse taal. Enkele producten en onderdelen van APS, zoals APS Replicator worden uitsluitend in de Engelse taal uitgeleverd. 3.4 Technische omgeving APS INTERTECH is door KLANT A/B/ aangeduid als de Leverancier van het systeem <SYSTEEM> en bijkomende systeemsoftware. De technische <SYSTEEM> omgeving wordt beheerd door het lokaal IT-team. KLANT A/B kan beroep doen op APS INTERTECH voor de volgende activiteiten: - Integratie van de geleverde <SYSTEEM> in het bestaande netwerk; - Opzetten communicatienetwerk; - Tuning van het systeem <SYSTEEM>; - Installatie van PC-software; - Installatie van softwarelevels en PTF s; - Het coördineren van de bekabelingswerkzaamheden. Deze activiteiten gebeuren op regiebasis en dienen door PPE geïnitieerd te worden. De installatie en inrichtingsactiviteiten van de <SYSTEEM> zijn benoemd in het. De installatie van de volgende softwaremodules zijn noodzakelijk voor een optimale ondersteuning van de programmatie-omgeving: March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

7 - Application Development Toolset for OS/400; - ILE RPG for OS/400; - Query for OS/400; - DB2 Query Manager and SQL Development Kit; - Client Acces Family for Windows (20 users) 3.5 Releasepolitiek Release xxxxx is de release die bij KLANT zal worden geïnstalleerd. Volgens de standaard voorwaarden heeft KLANT A/B recht op elke nieuwe release van APS. Indien tijdens de loop van het project vóór de opstart een nieuwe release beschikbaar wordt, zal, binnen de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst, deze gratis ter beschikking worden gesteld. Alle activiteiten met betrekking tot de studie, opleiding en implementatie van deze release-upgrade zullen als een apart project met een nieuw budget aan KLANT A/B worden voorgesteld. 3.6 Conversies APS INTERTECH heeft een aantal tools ter beschikking (waaronder APS Replicator) die u kunnen helpen bij de conversie. Het objectief is dat het conversietraject als aparte activiteit wordt beschouwd waarbij door KLANT A/B wordt beslist welke statische (bijvoorbeeld klanten, producten) en dynamische gegevens moeten worden geconverteerd en op welke wijze (manueel, semi-automatisch of automatisch). De activiteiten met betrekking tot de conversie zijn heden nog niet gebudgetteerd en worden in regie verricht. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

8 4. Projectstructuur 4.1 Stuurgroep De stuurgroep bestaat uit een delegatie van het management van KLANT A/B/, een delegatie van het management van APS INTERTECH, de projectmanager van KLANT A/B en de projectmanager van APS INTERTECH. Naam Bedrijf / Afdeling / Functie Stuurgroep: taken en verantwoordelijkheden De voorzitter van de projectgroep rapporteert op basis van de notulen over de vooruitgang van het project aan de stuurgroep. Alle wijzigingen aan het die een impact hebben op het implementatieplan of op het overeengekomen budget moeten goedgekeurd worden door de stuurgroep. De stuurgroep heeft beslissingsbevoegdheid en kan beslissingen forceren om het project vlot te laten verlopen Stuurgroep meeting Een stuurgroep meeting wordt op aanvraag belegd. KLANT A/B neemt het voorzitterschap waar en de projectmanager KLANT A/B draagt zorg voor het beleggen en agenderen van de meeting. De KLATN A/B projectmanager zorgt voor het verslag van de meeting Projectgroep De projectgroep bestaat uit: - De projectmanager van KLANT A/B; - Projectgroepleden KLANT A/B; - De projectopdracht manager en projectleider van APS INTERTECH. Elke projectgroep meeting vereist de aanwezigheid van de leden (of een adequate vervanging) van de projectgroep. Naam Bedrijf / Afdeling / Functie Projectmanager KLANT A/B: taken en verantwoordelijkheden De projectmanager van KLANT A/B: March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

9 - Moet zichzelf voldoende kunnen vrijmaken om te kunnen coördineren; - Voorziet de nodige resources van KLANT A/B; - Zorgt voor de nodige infrastructuur; - Is de contactpersoon voor de werkgroepleden; - Is de tussenpersoon tussen de eindgebruikers en APS INTERTECH; - Rapporteert aan alle betrokken partijen bij KLANT A/B; - Zorgt voor de planning, uitvoering en documentatie van de acceptatietesten; - Zorgt voor de planning, uitvoering van de eindgebruikertraining - Zit de meetings voor; - Maakt notulen van de stuurgroepmeetings Projectleider APS INTERTECH: taken en verantwoordelijkheden De projectleider van APS INTERTECH: - Vertegenwoordigt APS INTERTECH bij KLANT; - Plant de APS INTERTECH resources; - Maakt alle afspraken voor de APS INTERTECH resources bij KLANT; - Is verantwoordelijk voor de tuning, structurering en wijziging van het pakket; - Rapporteert aan alle betrokken partijen bij APS INTERTECH; - Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het. - Maakt notulen van de projectgroepmeetings. De projectmanager kan ervoor kiezen taken te delegeren, de verantwoordelijkheid voor deze taken kan niet worden gedelegeerd Projectgroep: taken en verantwoordelijkheden De projectgroep doet het dagelijks beheer en de opvolging van de vooruitgang van het project. In de projectgroep worden alle wijzigingen geëvalueerd. De wijzigingen die geen impact hebben op het implementatieplan of op het overeengekomen budget kunnen goedgekeurd worden. De voorzitter van de projectgroep rapporteert op basis van de notulen aan de stuurgroep en geeft advies in geval van wijzigingen die een impact hebben op de planning en / of het budget Projectgroep meeting De projectgroep zal tweewekelijks een meeting vastleggen (eventueel te vervangen door een telefonische conferentie). APS INTERTECH Projectleider zorgt voor het verslag van de meeting Werkgroepen Werkgroepen bestaan uit key-gebruikers. Er is een werkgroep voor elke hoofdactiviteit in de organisatie. De werkgroepen bestaan uit de projectgroep aangevuld met enkele sleutelgebruikers en dit volgens de functionaliteit die aan bod is. Naam Bedrijf / Afdeling / Functie March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

10 De taak van elke werkgroep omvat: - De interne procedures af te stemmen op het pakket; - De set-up parameters bepalen; - De basisgegevens in te voeren; - Het testplan uit te voeren; - Het afstemmen en opzetten van de interfaces; - Het bepalen en uitvoeren van de conversies. Zoals reeds eerder beschreven is het niet de bedoeling van deze werkgroepen om maatwerk te identificeren en aan te vragen. Eerder wordt getracht om de bestaande procedures om te vormen naar de standaard software en het reeds gedefinieerde maatwerk. Mocht toch worden besloten om bijkomend maatwerk aan te vragen, dan zal deze aanvraag doorgestuurd naar de respectievelijke projectmanagers, die dan de beslissing kunnen nemen deze wel of niet aan de stuurgroep voor te stellen. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

11 5. Communicatie en rapportering De projectopvolging gebeurt op drie niveaus. 5.1 Verslagen van stuurgroep meeting KLANT is verantwoordelijk voor het organiseren van de stuurgroep meetings. Op deze meetings wordt de vooruitgang van het project geschetst en worden de problemen die niet door de projectgroep opgelost kunnen worden, gerapporteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep moet de geschikte beslissing nemen en bespreekt de planning voor de komende periode. De projectmanager van KLANT zorgt voor de agenda en distribueert binnen 3 dagen het verslag van deze meeting. 5.2 Projectstatus rapport Dit rapport en de agenda wordt per projectgroep bijeenkomst opgemaakt door de KLANT projectleider en behandelt de vooruitgang van het project, kritische punten, en andere. Het geeft aan welke beslissingen of acties door beide partijen moeten worden genomen. Dit periodiek rapport gebeurt op basis van: - Een tweewekelijkse korte projectgroepmeeting (bij voorkeur); - Een eventuele telefonische conferentie. 5.3 Checkpoints en reviews Tijdens het projectverloop wordt een aantal checkpoints voorzien. Deze checkpoints worden ingebouwd om te bevestigen dat een bepaalde activiteit of reeks van activiteiten met succes werden afgerond. Wat de rapportering betreft gelden de volgende afspraken: 1) Agenda: - Wordt aan de leden van de vergadering per op voorhand doorgestuurd; - Heeft een vaste structuur (onder meer starten met de goedkeuring van het verslag van de vorige meeting). 2) Verslag: - Wordt binnen de drie dagen opgestuurd; - Bevat steeds een takenlijst (wie, wat, wanneer) - Binnen één week nadat de notulen ontvangen zijn worden eventuele wijzigingen per e- mail doorgegeven aan alle projectgroepleden. 3) Voorzitter van de meeting (= VAN KLANTEREN): - Zorgt voor goede voorbereiding; - Werkt doelgericht (timing respecteren). March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

12 6. Project implementatie De standaard projectimplementatie van APS INTERTECH is gebaseerd op de ICP (Implementation Control Process) methodologie. Voor de duidelijkheid is bij de bijlage van de overeenkomst een beschrijving van de standaard ICP-methodologie bijgevoegd. Deze beschrijving is algemeen en nog niet toegespitst op de specifieke situatie van KLANT. 6.1 Standaard ICP-methodologie Hiervoor heeft KLANT een CD-Rom met ICP ontvangen. 6.2 ICP voor KLANT Hieronder is een invulling van ICP in het project bij KLANT vermeld. Deze dient als uitgangspunt voor het uiteindelijke. Legende voor de afkortingen gebruikt in de hiernavolgende tabellen: L Leading P Participating S Supporting N No activity March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

13 1. Project Initiation Phase 1.1 Start-up Process APS KLANT INTERTEC H Activiteiten Opzetten APS L N Algemene opzet / bepalen projectscope S L Opzetten APS INTERTECH implementatieteam L N Opzetten implementatieteam KLANT N L Opmaken gedetailleerd L S Goedgekeurd 1.2 Implementation preparation & Business Concept Process APS KLANT INTERTE CH Activiteiten Kick off meeting S L Installatie en inrichting <SYSTEEM> L N Installatie toepassingssoftware L N Conceptuele opleiding APS L P Opmaken ruwe planning voor conversies en training L S Hardware installatie checkpoint Software installatie checkpoint Behoeftebeschrijving voor conversies Trainingskalender Project status report March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

14 2. Solution Confirmation Phase 2.1 Training key-users Activiteiten Workshop per hoofdactiviteit met de key-users waarin het volgende aan bod komt: - bepalen van parameters - detailbespreking van de FDR s APS INTERTE CH L KLANT P Definiëren noodzakelijke conversies Conversieplan L P Handboek met definitie van parameters en tabellen Conceptueel procedure handboek Confirmatie FDR s Project status rapport 2.2 Prototyping Activiteiten APS KLANT INTERTE CH Input van parameters, tabellen, klanten, S L leveranciers en artikels Opleiding integratie FIN/DIS S L Begeleiden integratie technische onderdelen S L Opmaken procedures S L APS in een «prototype» omgeving Procedurehandboek Project status rapport March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

15 3. Client Modification Phase 3.1 Requirements phase APS KLANT INTERTE CH Activiteiten Bepalen requirements L S Lijst van requirements voor verdere uitwerking 3.2 Functional design phase APS KLANT INTERTE CH Activiteiten Maken FDR s van de requirements L S Conversie design (conversie mapping) L S Opmaken acceptatieplan S L Lijst van FDR s 3.3 Technical design phase Activiteiten APS KLANT INTERTE CH Technische analyse van de modificaties en de L S interfaces Technische analyse van de conversieprogramma s L S Technische analyse goedgekeurd door beide partijen 3.4 Development phase APS KLANT INTERTE CH Activiteiten Installatie van de modificaties L N Coding en programma-ontwikkeling L N Modificaties conversies L N Eenheidstesten L N Geïnstalleerd systeem Gecodeerde programma s Testresultaat conversieprogramma s March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

16 4. Implementation Phase 4.1 Installatie APS KLANT INTERTE CH Activiteiten Opleiding key-users / Opfrissing inclusief maatwerk L P Eenheidstesten en Integratietesten S L Uitvoeren conversieprogramma s S L Acceptatie van eenheidstesten en integratietesten Test status rapport 4.2 End-user training process APS KLANT INTERTE CH Activiteit Opleiding eindgebruikers S L Eindgebruikerdocumentatie 4.3 Go live process APS KLANT INTERTE CH Activiteit Bijstand bij opstart S L Acceptatie van het operationeel systeem March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

17 5. Post Implementation Phase 5.1 Systems Administration Process Activiteit Systeemgebonden activiteiten uitvoeren (routines, backups) APS INTERTE CH S KLANT L 5.2 Follow-up APS KLANT INTERTE CH Activiteit Noteren opmerkingen eindgebruikers N L Document met beschrijving van verbetering van de processen voor eventuele latere uitvoering na goedkeuring budget March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

18 7. ICP toelichtingen 7.1 Vastleggen van het maatwerk (functioneel) Daartoe wordt gebruik gemaakt van een standaard document voor het vastleggen van de modificaties zoals door PPE gevraagd. Ieder document is opgebouwd uit de volgende rubrieken: Huidige situatie: hier wordt de huidige werking beschreven situatie binnen het actuele systeem; een overzicht van de huidige werking van de functie en/of procedure. Navigatie diagram: met dit schema wordt indien van toepassing, de opeenvolging van de verschillende schermen of deelfuncties schematisch weergegeven. De documenten gevoegd bij het plan van aanpak gaan uit van de situatie zoals voorzien in standaard APS. Functionele analyse: hier wordt de voorgestelde oplossing en wijzigingen ten opzichte van de huidige functie beschreven in een voor de gebruiker verstaanbare taal. Voorgestelde oplossing: een omschrijving van hoe de gevraagde wijziging aan de functie door APS INTERTECH zal worden uitgewerkt. Indien nodig wordt hier een voorbeeld in verwerkt om de verstaanbaarheid te verhogen. Wijzigingen in het navigatiediagram: aan de hand van dit schema moet het voor de gebruiker duidelijk zijn op welke wijze de gewijzigde functie moet worden gebruikt om het verwachte resultaat te bereiken. Technische analyse: hier wordt op een duidelijke manier beschreven wat de technische implicaties zijn van de wijziging op de bestaande database, scherm- en lijstlayouts. Database wijzigingen of nieuwe bestanden: beschrijving van de gewijzigde of nieuwe schermen met beschrijving van de input en output velden, de gebruikte functie- en commandotoetsen en de mogelijke foutboodschappen. Gewijzigde of nieuwe lijst-layouts: een volledige tekening van de gewijzigde of nieuwe lijsten met een beschrijving van alle database en berekende velden met inbegrip van het opstartscherm waarop de mogelijke selectie- en / of sorteringscriteria worden beschreven. Afhankelijk van de complexiteit van de functie zijn sommige rubrieken van het standaard analysedocument al dan niet van toepassing. 7.2 Goedkeuring van het maatwerk door KLANT De specificaties worden door de projectmanager van KLANT samen met de APS INTERTECH projectmanager of business consultant grondig doorgenomen en formeel geaccepteerd. Dit gebeurt door de ondertekening van een standaard document per functie. Alle goedgekeurde specificaties worden aan de projectgroep voorgelegd zodat de projectmanager van KLANT de formele opdracht tot uitvoering kan ondertekenen. Wanneer een wijziging geen wezenlijke impact heeft op het implementatieplan kan deze door de projectgroep aanvaard worden zoniet moet de projectgroep dit ter goedkeuring voorleggen aan de stuurgroep. De ontwikkeling gebeurt pas nadat er een formele goedkeuring van de specificaties ontvangen werd. KLANT is verantwoordelijk voor het goedkeuringstraject van de specificaties vanaf de oplevering ervan door APS INTERTECH tot de definitieve goedkeuring en dit in lijn met de overeengekomen planning. Eventuele vertragingen in de goedkeuringsperiode zullen mogelijk een impact hebben op de oplevering(en). 7.3 Ontwikkeling van het maatwerk volgens specificaties March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

19 Technische analyse: nadat de specificaties werden goedgekeurd wordt het dossier aangevuld met de nodige programmatechnische instructies. Deze technische analyse wordt ook goedgekeurd door KLANT. Programmatie: alle programmatie wordt uitgevoerd gebruik makend van de APS-standaard PG/400 (Program Guidelines/400). De handleiding is ter beschikking van KLANT. Unit testen: de testen worden steeds door een andere persoon uitgevoerd dan de auteur van het desbetreffende programma. Gedurende de test wordt niet alleen de goede werking van het programma gecontroleerd maar ook de overeenstemming met de functionele en technische specificaties. Documentatie: dit is een aanvulling op of een vervanging van de standaard helpteksten die bestaan uit: - De standaard documentatie voor APS versie 4.52; - De helpteksten op scherm; - De gebruikershandleiding. Normaliter wordt het analyse document gebruikt als documentatie. Het opmaken van de gebruikersdocumentatie is voorzien als activiteit uit te voeren door KLANT. 7.4 Installatie van het maatwerk bij KLANT Deze activiteit omvat de installatie van de software in overeenstemming met het milestone plan ter voorbereiding van de functionele acceptatietesten. Deze installatie zal aan de projectgroep worden gerapporteerd in de vorm van een release note. Deze release note geeft formeel aan dat de functionele acceptatietesten kunnen worden uitgevoerd. 7.5 Functionele acceptatie van het maatwerk door KLANT Deze acceptaties zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de functionele acceptatieprocedures zoals beschreven in het plan van aanpak zoals overeengekomen tussen de projectmanagers. Voor iedere geaccepteerde functie wordt het standaard acceptatiedocument door de functionele verantwoordelijke van KLANT ondertekend. Deze functionele acceptatietesten zullen door KLANT worden uitgevoerd. De definitieve planning voor het uitvoeren van de functionele acceptatietesten zal dan door de projectgroep worden opgesteld. De uitvoering moet binnen een redelijke termijn (contractueel vastgelegd) na levering geschieden. 7.6 Opleiding De opleiding van de key-users wordt door APS INTERTECH consultants gegeven terwijl de opleiding van de end-users onder de verantwoordelijkheid valt van de KLANT key-users March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

20 7.7 Change control Na de acceptatie van de functionele analyse moeten alle bijkomende wijzigingen die niet voorzien waren door middel van een registratie in het STRREQ-programma worden aangevraagd. De verantwoordelijke van de acceptatiestroom zal deze aanvraag op zijn beurt zal voorleggen aan de projectgroep. Het is pas na de acceptatie van deze aanvraag door de projectgroep dat de change request naar APS INTERTECH wordt doorgegeven om te worden geanalyseerd en begroot. De verdere afhandeling van een change request verloopt dan volgens het hierboven beschreven traject. Eventuele bijsturingen van het implementatieplan ten gevolge van deze bijkomende functionaliteiten moeten evenwel door de stuurgroep worden goedgekeurd alvorens met de uitvoering van de change request kan worden gestart. 7.8 Projectleiding Tijdens de uitvoering van APS INTERTECH activiteiten is een intensieve projectleiding noodzakelijk op gebied van de interne projectcontrole, planning en administratie, project meetings, assistentie en support van het implementatieteam. 7.9 Acceptatieverloop De projectmanager van KLANT is verantwoordelijk voor het acceptatieplan voor alle modules. Dit plan kan uitgevoerd worden onder toezicht van de projectmanager van APS INTERTECH. Het testplan wordt opgemaakt door KLANT. Alle resultaten van deze testen moeten gerapporteerd worden aan de projectmanager. De resultaten van deze testen worden geaccepteerd door KLANT. Alle wijzigingen en aanpassingen moeten opgenomen worden in het STRREQ-programma (zie modificatie en probleem beheer) Acceptatie Na de opstart volgt er een finale acceptatie. Deze kan gebeuren op de laatste meeting van de stuurgroep. Op dat ogenblik kan het postimplementatie traject bepaald worden. De finale acceptatie van de software gebeurt op basis van de in het contract vastgelegde afspraken. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

21 8. ICP: modificatie en probleembeheer 8.1 Acceptatie en registratie wijzigingsvoorstel door KLANT Bij het rapporteren van wijzigingen en problemen dient de projectmanager KLANT een registratie in het STRREQ-programma vast te leggen. Dit nadat de projectmanager een toetsing heeft uitgevoerd ter acceptatie van hetgeen ter registratie wordt aangeboden. Het wijzigingsvoorstel zal door de projectmanager van KLANT vervolledigd worden. 8.2 Bespreken wijzigingsvoorstellen door de projectmanager In de eerstvolgende projectgroepvergadering worden de nieuwe wijzigingsvoorstellen besproken op initiatie van de projectmanager van KLANT. 8.3 Behandeling van het verzoek door de projectmanager van APS INTERTECH De projectmanager van APS INTERTECH zal het wijzigingsvoorstel behandelen. De projectmanager zal een budget en de invloed op de planning bepalen. Deze informatie wordt gecommuniceerd aan de projectmanager van KLANT (tijdens de volgende projectgroep). Opmerking: Dringende problemen (die de werking van de software verhinderen) kunnen zonder registratie in STRREQ worden gerapporteerd aan APS INTERTECH. March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

22 9. Budgetten en tarieven Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in het budgetoverzicht zijn vermeld. Omdat aan KLANT tegelijkertijd met dit plan van aanpak het budgetoverzicht is verstrekt verwijzen wij u voor de budgetten per activiteit per maand naar dit overzicht. 1. Project Initiation Phase 1.1 Start-up Process Project Code Activiteiten Opzetten APS Budget Uren Tarief Totaal Algemene opzet / bepalen projectscope Opzetten APS INTERTECH implementatieteam Opzetten implementatieteam KLANT Opmaken gedetailleerd Goedgekeurd 1.2 Implementation preparation & Business Concept Process Project Code Activiteiten Kick off meeting Installatie en inrichting <SYSTEEM> Installatie toepassingssoftware Opmaken ruwe planning voor conversies en training Hardware installatie checkpoint Software installatie checkpoint Behoeftebeschrijving voor conversies Trainingskalender Project status report Budget Uren Tarief Datum PM - March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

23 2. Solution Confirmation Phase 2.1 Training key-users Project Code Activiteiten Workshop per hoofdactiviteit met de key-users waarin het volgende aan bod komt: - bepalen van parameters - detailbespreking van de voorziene wijzigingen Definiëren noodzakelijke conversies Conversieplan Budget Uren P.M. Tarief Totaal - Handboek met definitie van parameters en tabellen Project status rapport 2.2 Prototyping Project Code Activiteiten Input van parameters, tabellen, klanten, leveranciers en artikels Opleiding integratie FIN/DIS Budget Uren Tarief Totaal Begeleiden integratie technische ondersteuning Opmaken procedures APS in een «prototype» omgeving Procedurehandboek Project status rapport March 15, of 32 ICP Templates / Project Management

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010 Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg 12 oktober 2010 Agenda High Level Scope Projectorganisatie en werkingsprincipes Projectplanning en roll-out Projectopvolging Evaluatie diensten Agenda volgende

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Document Management. Informatiseren Collegeprocedure. Dienst Informatica. Directie Financiën & Algemene Zaken. Vlaamse Gemeenschapscommissie

Document Management. Informatiseren Collegeprocedure. Dienst Informatica. Directie Financiën & Algemene Zaken. Vlaamse Gemeenschapscommissie Informatiseren Dienst Informatica Directie Financiën & Algemene Zaken Vlaamse Gemeenschapscommissie Inhoudsopgave Document Management...1 Inhoudsopgave...2 1 Analyse en bestaansreden van het project...3

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

PROJECT MANAGEMENT 1 PROJECT MANAGERS CHECKLIST

PROJECT MANAGEMENT 1 PROJECT MANAGERS CHECKLIST 1 WE SCHIJNEN ALTIJD TIJD TE VINDEN OM HET OVER TE DOEN?! LATEN WE HET DE EERSTE KEER - GELIJK GOED DOEN! Overdracht van het Offerte Team Heb je een kopie van het kosten- en/of prijsmodel? Heb je een kopie

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006 Productenbrochure Versie april 2006 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Markt

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012

Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012 Uitwerking thema avond Testnet HBO/Academische Testopleiding 14 november 2012 Inleiding: Tijdens deze thema avond heeft de werkgroep vertegenwoordigd door een 4 koppige delegatie de resultaten van de werkgroep

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond

Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond Plan van Aanpak Project Integratie en Upgrade Administratie Nederlandse Basketball Bond Versie 0.2 www.basketball.nl Nederlandse Basketball Bond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Index Index... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Project team 4 5 Implementatie 5 KickOff meeting 5 EASY

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie