Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog"

Transcriptie

1 Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog 1

2 De Denkacademie Op Reis Herman Hendriks Groep 1.08 Chris Swart Jorijn Smit Rachel van Klaveren 13 april

3 1. Inleiding 940 miljoen toeristen telden onze planeet in Allemaal mensen die hun eigen huis even laten voor wat het is en op reis gaan naar een andere omgeving, vaak omgeven door zon, zee en strand. Maar niet alleen mensen gaan op reis. Nog veel vaker reizen er miljarden producten de wereld over. Soms van de ene stad naar de andere, soms naar de andere kant van de wereld. In Mexico zijn een aantal van deze producten illegaal en reizen vooral de Amerikaanse grens over. Enkele maanden geleden werd er door de Mexicaanse overheid een ondergrondse tunnel gevonden tussen San Diego en Tijuana. De tunnel was 400 meter lang en was uitgerust met ventilatie, verlichting en een automatische treintje. Meer dan 17 ton marijuana werd in beslag genomen. Vanaf 2008 zijn meer dan 70 van dit soort tunnels gevonden en wie weet hoeveel er nog onder de grond zitten. Er reist dus een hoop drugs de wereld rond. Sinds 2006 woedt er ten gevolge hiervan in Mexico een oorlog tussen de overheid en drugskartels. Hoe komt het dat deze onenigheid is geëscaleerd tot een oorlog met zoveel geweld? In de vijf jaar sinds de Mexicaanse president Felipe Calderon het leger begon te gebruiken om de machtigste drugskartels van het land te bestrijden, zijn er ongeveer 50,000 mensen vermoord. Het is een controversiële strategie waarvan velen zeggen dat het meer schade heeft veroorzaakt, in plaats van het verminderen van misdaad (Tovrev, 2012). In de eerste 11 maanden van 2010, telde de Mexicaanse overheid 12,456 doden door de drugsoorlog, bijna twee keer zoveel als het aantal doden in heel 2009 (Reynolds, 2010). Ook het toerisme lijkt hieronder te lijden. Het Amerikaanse ministerie van 3

4 Buitenlandse Zaken gaf in april een negatief reisadvies op lange termijn uit over Mexico. Deze waarschuwing zet Mexico op een lijst met landen zoals Noord Korea, Afghanistan, Jemen en Congo (Tovrev, 2012). In populaire bestemmingen zoals Acapulco, Pearl of the Pacific, zijn kartelactiviteiten gestegen. Acapulco heeft een aantal van de meest gruwelijke gevallen van drugsgeweld gezien. In augustus vond de politie op een parkeerplaats twee onthoofde lichamen die in 20 stukken waren gehakt. Later werden de hoofdhuid en de huid van het gezicht gevonden in een tas van een vrouw (Tovrev, 2012). De huidige machtsstrijd tussen de verschillende kartels begon in 1989 na de arrestatie van Miguel Ángel Félix Gallardo, de 'godfather' van de Mexicaanse drugskartels en leider van de illegale drugshandel tussen Mexico en de Verenigde Staten. In de jaren '90 werd deze strijd tijdelijk gesust, maar het geweld is sinds het jaar 2000 dramatisch geëscaleerd. Door verschillende factoren, zoals de arrestaties of de dood van kartelleiders en het sterker en zwakker worden van nieuwe en oude kartels, is er een fluctuerende machtsbalans (Tovrev, 2012; Lupsha, 1995). De onderzoeksvraag die wij zullen proberen te beantwoorden is: "Wat zijn de oorzaken van de Mexicaanse drugsoorlog?". Deze vraag zal beantwoord worden door te kijken naar de verschillende factoren die een rol spelen in deze drugsoorlog. De onderzoeksvraag zal worden beantwoord vanuit de disciplines sociale geografie, bedrijfskunde en culturele antropologie. In een interdisciplinaire aanpak zal dit complexe probleem beter beantwoord kunnen worden door een integratie van de afzonderlijke disciplinaire inzichten. Potentieel relevante disciplines die wij niet hebben kunnen integreren zijn economie en politieke wetenschappen. Voor een betere interdisciplinaire aanpak zouden de inzichten van deze disciplines daarom gebruikt moeten worden. De sociale geograaf houdt zich bezig met de vraag waarom iets op een bepaalde plaats gebeurt, of het gewenst is en hoe het eventueel veranderd kan worden. Het probleem in de Mexicaanse drugsoorlog is niet te verklaren door enkel de vragen van de sociaal geograaf. De ligging van Mexico is echter wel één van de belangrijkste oorzaken van het probleem. Mexico ligt tussen Zuid Amerika en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben grote problemen met het verminderen van het gebruik van drugs, en Zuid Amerika is een grote producent van verschillende soorten drugs. Omdat we onderzoeken wat de oorzaken zijn voor de Mexicaanse drugsoorlog is het interessant om te onderzoeken welke rol de Verenigde Staten daarin spelen. De sociaal geograaf zal de volgende vraag beantwoorden: Welke rol spelen de Verenigde Staten in de Mexicaanse drugsoorlog?. De bedrijfskundige onderzoekt de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Er zijn veel verschillende partijen actief in de Mexicaanse drugsoorlog: de drugskartels, de politie en het leger, drugsgebruikers, burgers en politici. We willen graag elke partij als een afzonderlijk bedrijf analyseren en vervolgens onderzoeken hoe de partijen met elkaar omgaan. Is het niet vreemd (zot) om partijen als politie en leger, en zelfs drugsgebruikers, burgers en politici, als afzonderlijke bedrijven te analyseren? Is dit gebruikelijk in de bedrijfskunde? Bestaat er bedrijfskundige literatuur waarin dit op vergelijkbare wijze wordt gedaan? Een groot omslagpunt in de Mexicaanse drugsoorlog was het uiteenvallen van de Partido Revolucionario Institucional. Hoe komt het dat deze gebeurtenis zoveel invloed had? Om erachter te komen hoe de drugsoorlog kan worden beëindigd is het belangrijk te weten welke partijen teveel macht bezitten en waarom. De bedrijfskundige beantwoordt daarom de vraag: "Wat moet er aan de machtsverhoudingen tussen de verschillende partijen veranderen om de drugsoorlog tot een eind te brengen?" De culturele antropoloog kijkt naar culturen als systemen die worden vormgegeven door symbolen, 4

5 rituelen, normen en waarden. Deze hangen vaak samen met de samenstelling van de samenleving. Omdat er niet één Mexicaanse cultuur bestaat, zal er worden gekeken naar de cultuur van betrokkenen in de Mexicaanse drugsoorlog. Wat zijn de normen, waarden en gewoonten binnen deze samenleving? In de drugsoorlog betekent een hoge sociaal economische status niet automatisch dat er geen sprake is van betrokkenheid aan drugshandel, deze oorlog speelt zich af over de hele burgerlijke samenleving. Wel heeft sociaal economische status invloed op de posities binnen de kartels. De culturele antropoloog zal daarom de vraag beantwoorden: Hoe is de samenleving van de Mexicaanse drugsoorlog opgebouwd?. De deskundigen van betreffende disciplines zullen eerst hun eigen inzichten presenteren waarna er naar een common ground tussen deze inzichten zal worden gezocht. Met behulp van de verschillende technieken zullen de inzichten worden geïntegreerd tot nieuwe common ground assumptions en common ground concepts welke de onderzoeksvraag zullen beantwoorden. 5

6 2. De Mexicaanse drugsoorlog vanuit de Sociale Geografie Het ontstaan van de Mexicaanse drugsoorlog Vanuit sociaal geografische perspectief is het interessant om te kijken waarom de drugsoorlog in Mexico totaal is geëscaleerd. Het is belangrijk om te kijken naar de invloed van de Verenigde Staten van het huidige probleem. In Mexico is er altijd al veel illegale handel geweest van goederen afkomstig uit Zuid Amerika naar de Verenigde Staten. Dit komt omdat er in Zuid Amerika veel drugs wordt geproduceerd en er in de Verenigde Staten een grote vraag naar drugs is. Mexico ligt hier topografisch gezien tussen in. Maar het gaat er hier niet om waarom er in drugs gehandeld wordt maar waarom dit probleem zo gewelddadig is geworden. Vanuit de sociale geografie wordt er gekeken naar de invloed van de Verenigde Staten op dit conflict dat vanaf 2006 elk jaar meer doden veroorzaakt. Neoliberalisme Tussen de jaren 1960 en 1979 had Mexico een economische groei van 3.5 procent. Het gemiddelde loon lag rond de $4.5 per dag. Vanaf 1980 werden er neoliberale hervormingen doorgevoerd en economische handelsverdragen gesloten, zoals de NAFTA. Vanaf 1980 was de economische groei nog maar 0.1 procent en vanaf 1992 tot procent. Het gemiddelde loon is gezakt naar $3.70. Door de vrijhandelsverdragen verloren 2.3 miljoen Mexicanen hun baan in de agrarische sector doordat er goedkoper geïmporteerd kon worden vanuit de gesubsidieerde agrarische sector in de VS (Mercille, 2011). Hierdoor is er een groei te zien in de informele sector waarin er nauwelijks geld word verdiend door de Mexicaanse bevolking. In 1992 werkte al 53 procent in dit grijze gebied en in 2004 maar liefst 57 procent. Vanaf 2000 kwam daar ook nog de concurrentie bij van productielanden als China en India waardoor nog meer Mexicanen zonder baan kwamen te zitten (Mercille, 2011). Deze economische achteruitgang heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van de Mexicaanse bevolking geld bij moet verdienen om in leven te blijven. Werken in de drugshandel is voor velen de makkelijkste weg. Steeds meer Mexicanen kiezen voor het geld in de drugshandel omdat er genoeg werk in te vinden is en je snel een behoorlijk salaris verdient. Verandering drugsverkeer Een andere oorzaak van de groei in de Mexicaanse drugs industrie is het feit dat voorheen drugs uit Zuid Amerikaanse landen via het Caribisch gebied en Florida de VS binnen kwam. Door het neoliberalisme is er een intensere handel tussen de Verenigde Staten en Mexico. Hierdoor is het vervoer over de grens tussen deze twee landen vanaf de jaren 80 enorm gestegen. Veel drugsproducenten in Zuid Amerika sluiten contracten met Mexicaanse drugskartels. De drugskartels in Mexico zijn verantwoordelijk voor de toevoer van drugs naar de Verenigde Staten (O Neil, 2009). Bijna alle drugs die de VS binnenkomt wordt geproduceerd in Zuid Amerika en komt vanaf Mexico vervolgens het land binnen. Op de kaart in figuur 2.1 is dit met pijlen aangeduid en zijn de gebieden van de kartels met kleur op de kaart aangegeven. Figuur 2.1: De verschillende kartels en drugsstromingen binnen Mexico (Mexican drug war, 2011) 6

7 Van Autocratie naar democratie De politieke partij de IRP had tot de jaren 80 een monopolie positie in Mexico, er heerste een soort dictatuur. Zij controleerden de verschillende drugskartels in Mexico en zorgden ervoor dat de verhoudingen tussen de kartels in evenwicht bleven. De overheid was omkoopbaar maar het land kende relatief weinig geweld. Het neoliberalisme heeft er voor gezorgd dat er vrijhandel kwam die de gemiddelde Mexicaan een stuk armer maakte en werkloos. De verandering van een autocratie naar een democratie moest ervoor zorgen dat: de Mexicaan in alle vrijheid mocht stemmen op een politieke partij, er voor iedereen gelijke kansen waren op de arbeidsmarkt en er een eerlijk rechtssysteem zou zijn. Het heeft er echter voor gezorgd dat de samenleving die enigszins leek te werken in een klap totaal veranderde. Op dit moment is het vertrouwen van de Mexicaanse bevolking in het rechtssysteem ver te zoeken zo blijkt uit het volgende citaat: Most of Mexico's various police forces continue to be largely incapable of objective and thorough investigations, having never received adequate resources or training. Impunity reigns: the chance of being prosecuted, much less convicted, of a crime is extremely low. As a result, Mexicans place little faith in their law enforcement and judicial systems (O Neil, 2009:69). Weinig vertrouwen in het rechtssysteem en daarnaast de nieuwe vrijheden voor de kartels zorgen ervoor dat er een nieuwe situatie ontstaat waarin de drugskartels steeds meer macht krijgen binnen de samenleving. De kartels in Mexico gaan het gevecht met elkaar aan. Dit komt doordat de PRI een lege ruimte heeft achtergelaten die de kartels proberen te bemachtigen. De democratie geeft de drugskartels meer vrijheid en meer macht in de Mexicaanse samenleving. In 2000 wint de PAN (Partido Acción Nacional) uiteindelijk de verkiezingen en heeft de PRI 7

8 voor het eerst sinds zeventig niet meer de macht in Mexico. In 2006 slaat de nieuwe president Calderón van de PAN een nieuwe weg in. Hij wordt gesteund door de VS en moet de strijd aangaan met de drugskartels. Vanaf 2006 tot op heden zijn er al zo n burgers, 210 militairen en 1450 politieagenten gedood in de Mexicaanse drugsoorlog (Mercille, 2011). De harde aanpak leid voorlopig alleen tot een steeds heftiger wordende oorlog en lijkt voorlopig geen oplossingen te bieden. Figuur 2.2 laat de drugs gerelateerde moorden in Mexico in de periode januari tot november 2011 zien en de verandering met het jaar daarvoor. Figuur 2.2: Drugs gerelateerde moorden in 2011 (Scoop, 2011). Wapenindustrie en hegemonie VS Ondanks het negatieve effecten die de nieuwe aanpak lijkt te hebben steunt de Verenigde Staten de strijd van Calderon tegen de kartels nog steeds. Vanaf 2008 werd er door de VS $1.5 miljard uitgegeven aan het trainen en bewapenen van de militairen en politiemacht in Mexico. Vanaf 2010 werden er 26 gepantserde voertuigen geleverd aan Mexico, zeven Bell helikopters ter waarde van $88 miljoen aan het leger van Mexico en drie UH 60 helikopters ter waarde van $76.5 miljoen geleverd aan de Mexicaanse federale politie. Al deze wapens werden geproduceerd door bedrijven uit de Verenigde Staten en kunnen worden gezien als giften van de Amerikaanse overheid aan hun eigen wapenindustrie (Mercille, 2011). Daarnaast komt 87% van de wapens in de Mexicaanse drugsoorlog uit de Verenigde Staten. De wapenindustrie van de Verenigde Staten verdient op deze manier veel geld aan de Mexicaanse drugsoorlog. De regering van de Verenigde Staten heeft nog meer redenen om het conflict in Mexico op deze 8

9 manier te willen bestrijden. Het wil hegemonie in Latijn Amerika. Het is al jaren bekend dat er veel corruptie in Mexico is. De Verenigde Staten hebben al die jaren hun voorkeur gehad voor het uitbreiden van hun macht in Latijn Amerika in plaats van het aanpakken van de corruptie. De laatste jaren is de Verenigde Staten druk bezig met het oppakken van corrupte leiders in Mexico in hun strijd tegen de drugskartels. Het volgende citaat geeft aan dat de Mexicaanse drugsoorlog door de Verenigde Staten wordt gebruikt als excuus om hun militaire macht in Latijn Amerika uit te breiden en tegenstanders van neoliberale hervormingen aan te pakken: The war on drugs just like the war on terror has served as one pretext to deepen bilateral military relations with Latin American countries and has proved useful to contain popular opposition to neoliberal reforms (Mercille, 2011:1644). In dit citaat wordt de vergelijking gemaakt met de war on terror. Deze oorlog wordt beschouwd als een excuus van de Verenigde Staten om hegemonie in het Midden Oosten te hebben. Het zou de Verenigde Staten vooral gaan om de grote olie voorraden in dit gebied. De Mexicaanse drugsoorlog wordt door de Verenigde Staten gebruikt om hegemonie in Latijn Amerika te hebben. Oplossingen voor het beëindigen van de Mexicaanse drugsoorlog De Mexicaanse drugsoorlog is een complex probleem en is niet enkel door de sociale geografie te verklaren of op te lossen. Daarom zullen we een voorlopig oplossing geven voor het probleem. Het Neoliberalisme heeft ervoor gezorgd dat de Mexicaanse economie amper nog groeide. Het is daarom belangrijk dat de Verenigde Staten het geld gaat investeren in het stimuleren van de Mexicaanse economie. Op dit moment geeft de Verenigde Staten veel geld uit aan het bestrijden van de Mexicaanse drugsoorlog en het opsporen van drugs. Ze kunnen dit geld beter besteden aan het stimuleren van de Mexicaanse economie in plaats van het sponsoren van hun eigen wapenindustrie. Daarnaast is het belangrijk dat de vraag naar drugs in de Verenigde Staten zal dalen. De Verenigde Staten heeft een vele malen hogere drugsconsumptie dan bijvoorbeeld Europa. De Verenigde Staten heeft nu harde aanpak. In Europa is er een softere aanpak. De Verenigde Staten kan het geld wat ze op dit moment uitgeven aan deze harde aanpak en de Mexicaanse drugsoorlog beter gebruiken om drugsverslaafden te ondersteunen bij het afkicken (O Neil, 2009). Het is belangrijk dat de Verenigde Staten niet langer enkel uit eigen belang handelt en het probleem in Mexico echt probeert aan te pakken. Ze moeten Mexico ondersteunen om een democratisch land te worden. Er moet een goed rechtssysteem komen waar de bevolking vertrouwen in heeft. Belangrijk is dat de Mexicaanse economie op gang komt zodat de Mexicaanse bevolking een keuze heeft om niet langer voor de drugskartels te werken en toch een fatsoenlijk bestaan te kunnen hebben. 9

10 3. Bedrijfskunde over de Mexicaanse drugsoorlog Inleiding Tot voor 1914 waren verdovende en stimulerende middelen zoals heroïne, cocaïne en morfine nog legaal en vrij verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Chinezen vestigde zich aan de westkust van Mexico voornamelijk in Sinaloa om daar opium bevattende planten te kweken en die te exporteren naar de VS. Nadat de verslavende en destructieve werking van deze drugs duidelijk werden kwam er steeds meer controle op de verkoop en het gebruik van deze middelen. Desondanks bleef de Mexicaanse exportmarkt bestaan en werden er slechts sporadisch mensen opgepakt voor het smokkelen van drugs. Pas toen in 1919 door de drooglegging (alcoholverbod) van de Verenigde Staten ook alcohol de grens over werd gesmokkeld veranderde de situatie. Omdat alcohol niet zo makkelijk was te verbergen als drugs moesten douane ambtenaren worden omgekocht of zelfs partnerschappen worden aangegaan met hogere functies binnen de douane. Zo raakte stap voor stap de Mexicaanse politiek betrokken en ondernemers uit deze kringen werden gefinancierd om luxe hotels, nachtclubs en casino s te starten. De smokkelaars investeerden weer in deze ondernemingen en zo ontstond een netwerk van smokkel en witwaspraktijken. Machtsvacuüm Rond dezelfde periode, van 1910 tot 1929, woedde in Mexico de Mexicaanse Revolutie. Aan het eind van deze revolutie werden alle facties en bevelhebbers samengevoegd in één en dezelfde partij, de partij die nu de Partido Revolucionario Institucional of PRI heet. Tot aan de jaren zestig heeft deze partij volledig alleen geregeerd en was er dus meer sprake van een autoritarisme dan democratie. In de jaren zeventig zorgde wetswijzigingen ervoor dat er ook andere partijen deel konden uitmaken van de regering en zo raakte langzaamaan ook de PAN en PRD aan de macht. In 2006 werd de PRI voor het eerst ingehaald door zowel de PAN als de PRD en raakte in één klap meer dan de helft van haar zetels kwijt, zowel in de kamer als in het senaat. De snelle oplossing van de PRI creëerde een machtsvacuüm dat niet kon worden opgevuld door de oppositie. Drugskartels sprongen in dit gat en versterkte de onduidelijke scheiding tussen overheid en onderwereld. De regering en kartels raakte op deze manier steeds meer in elkaar verworven. De drugskartels worden dus in de loop van de twintigste eeuw groter en machtiger en vanuit bedrijfskundig perspectief is het interessant om te kijken hoe professioneel ze daarmee zijn geworden. Om dit te bepalen heb ik gekeken naar de marktomvang, de grootte van de coöperaties en interne organisatie. Marktomvang Misschien wel het meest bepalend voor de professionaliteit van een organisatie is de omvang van de markt die zij bedient. Hoe groter de markt is hoe meer omzet er wordt gedraaid en hoe groter de mogelijkheden zijn voor, in dit geval, de kartels. De kartels handelen in verschillende soorten drugs; voornamelijk marijuana, ephedra en cocaïne. Om voor elk type drugs een schatting te maken van de marktomvang, stelt Kilmer (Kilmer et al, 2010) twee methodes voor: supply sided en demand sided. 10

11 Supply sided is ingewikkeld alleen al vanwege de verschillende cijfers die door organisaties worden geraporteerd. Zo schat bijvoorbeeld de VS de productie van cocaïne zo n 70% hoger in dan de Verenigde Naties. Bij marijuana lijken verschillende supply sided schattingen veel hoger te liggen dan mogelijk zou moeten zijn aan de consumptiekant, sommige schattingen zouden uitkomen op een consumptie van 1.2kg per gebruiker in de VS, wat zou betekenen dat elke gebruiker gemiddeld om de twee uur een joint rookt. Overigens wordt opgemerkt dat dit probleem een bekend fenomeen is bij supply sided schattingen. Een betrouwbare methode is de demand sided schatting. Dat komt neer op het tellen van het aantal gebruikers vermenigvuldigd met hun bijbehorende consumptiewaarden. Hoewel deze zwaar leunen op enquêtes en ook daar de nodige moeilijkheden aan zijn verbonden, geven ze in ieder geval een betere schatting dan de supply sided schattingen. Voor marijuana komt dit neer op zo'n tot ton (megagram!). Vervolgens moeten we in de gaten houden dat niet alle marijuana in de VS afkomstig is uit Mexico. 60% tot 33% is afkomstig uit andere exportlanden als Canada of Jamaica of wordt binnen de grenzen van de VS gekweekt. Om nu tot een marktwaarde van de drugs te komen is het belangrijk te realiseren dat de marijuana niet overal dezelfde prijs heeft maar afhankelijk is van de mate waarin het al vervoerd is op de supply chain. Zo kost een kilogram cocaine in Columbia USD 2000, in Mexico is deze kilo al USD waard en eenmaal over de grens tussen de USD en Vervolgens wordt deze kilo verdeelt en per gram verkocht om uiteindelijk meer dan USD op te leveren. Voor ons van belang is wat de kartels verdienen aan het smokkelen, met andere woorden voor welke prijs de drugs worden verkocht aan de VS, de zogenaamde export price. Uitgaande van een gemiddelde kiloprijs van USD 880 per kilo (Kilmer et al, 2010) komen we dan uit de volgende formule: export total = 880 * 3,300,000 * ( (40%+67%) / 2) 1.5 miljard USD Op vergelijkbare wijze kunnen we voor andere drugs een schatting maken van de exportwaarde. Humphreys (Humphreys, 2011) komt daarmee tot de volgende overzichten: 11

12 De overzichten verschillen hem in de niet drugsinkomsten, ook hier zijn we namelijk weer afhankelijk van zeer uiteenlopende schattingen. Met de exportwaarde van marijuana (MJ) van ongeveer 1.5 miljard komen we dan uit op een totale omzet tussen de 10 en 20 miljard USD. De gehele Mexicaanse drugskartels zouden daarmee ergens onderaan de Fortune Global 500 staan, samen met bijvoorbeeld 12

13 Akzo Nobel (20,4 miljard USD, 479ste plaats) of Heineken (21,7 miljard, 448ste plaats) (Fortune Global 500, 2011). Interne Organisatie Wat betreft het aantal werknemers van de kartels zijn ook slechts schattingen beschikbaar. Een schatting van de VN baseert haar claim op het percentage in beslag genomen cocaïne. In 2007 werd (naar verdere cijfers van de VN) ongeveer 10% van de totale cocaïne bedoeld voor de Amerikaanse markt onderschept. Daarnaast waren er gemiddeld arrestaties van kartelleden. Nu gaat de beredenering dat als het aandeel gearresteerden gelijk staat aan het aandeel in beslag genomen cocaïne, dat er dan * 10 = kartelleden zijn. Een grove schatting die zou betekenen dat er meer mensen voor de kartels werken dan de grootste supermarktketen in Mexico; Wal Mart de México ( werknemers) of ongeveer evenveel als in het Mexicaanse leger ( medewerkers) (IISS 2007). Andreas (Andreas, 1998) komt ook uit op een ledenaantal van tot Hier nog niet in meegenomen zijn de duizenden banen rondom de kartels, van boeren tot bankiers. Duidelijk is in ieder geval dat de drugssmokkel een zeer grote werkgever is met een hoop professionele mogelijkheden. Zo zien we dat ze gebruik maken van salarisschalen, wat betekent dat er een duidelijk financiële hiërarchie is in de functies binnen de kartels. Dit zorgt ervoor dat mensen zicht hebben op een nieuwe functie en gemakkelijker doorgroeien naar een nieuwe positie. Een tweede mogelijkheid is die van vervangbare werknemers. Door de grote schaal waarop de kartels opereren zijn de functies van werknemers zo duidelijk afgebakend dat ze makkelijk kunnen worden vervangen door nieuwe. Dit maakt teven het arresteren of liquideren van kartelleden minder, zoniet niet, effectief. Niet geheel verrassend is het dan ook als de kartels en de bedrijvigheid eromheen wordt vergeleken met een natie op zich, een zogenaamde natie binnen een natie. 13

14 4. De Mexicaanse drugsoorlog vanuit de Culturele Antropologie In de culturele antropologie wordt er naar culturen gekeken als systemen die worden vormgegeven door symbolen, rituelen, normen en waarden. De bouw van de samenleving is hier vaak afhankelijk van; het gedrag van mannen en vrouwen is erg afhankelijk van normen en waarden. Een cultuur is echter een erg dynamisch begrip; één cultuur bestaat niet. In dit hoofdstuk is daarom gekeken naar de cultuur binnen de Mexicaanse drugsoorlog. Waarom gaat men meedoen in de drugsindustrie? Wie doen er mee? Wat zijn de normen en waarden? De culturele antropoloog zal de vraag beantwoorden hoe de samenleving binnen de Mexicaanse drugsoorlog is opgebouwd en wat er aan deze samenleving moet worden verandert om de oorlog te kunnen beëindigen. Duidelijk zal worden dat er veel factoren zijn die invloed hebben op, of een gevolg zijn van, de Mexicaanse drugsoorlog. Een belangrijke vraag die niet kan worden genegeerd bij het analyseren van de Mexicaanse drugsoorlog is waarom mensen eraan mee gaan doen. Een belangrijk inzicht hierin is dat de slechte economie in Mexico een grote oorzaak is. Stout (2012) schrijft dat to tens of thousands of young people employment with a drug corporation at least offers something, as a seventeen year old high school dropout told me after a friend offered to connect him with a recruiter. Al Jazeera quoted a drug organization member: I could never go back to making ten dollars a day. At least here I get paid and I have some opportunity to rise up. In other jobs I will always be at the bottom (Stout, 2012:41). In andere woorden, drug corporaties goed en het is mogelijk om hoger in de hiërarchie te komen. Dit trekt jongeren omdat het een aantrekkelijke en makkelijke manier is om veel geld te verdienen. Campbell (2008) onderbouwt dit en zegt dat veel beginnen met het smokkelen van drugs as a desperate economic measure, given their limited options in the mainstream economy (Campbell, 2008:259). Ook zegt hij dat bij de grens van Mexico en Amerika, armoede en de hogere inkomsten in de drugs industrie velen de drugsindustrie in duwen: Even though the vast majority of U.S. Mexico border women do not engage in smuggling, the region's poverty and the increased income drugs provide push thousands into the trade each year. Moreover, border women who are not smugglers themselves are often heavily affected by the drug business, whether as drug consumers or the spouses, lovers or relatives of male smugglers (Campbell, 2008:235). Vrouwen die zelf niet smokkelen worden ook de drugsindustrie ingetrokken omdat ze bijvoorbeeld vrouw, geliefde of familielid zijn van mannelijke smokkelaars. De drugsindustrie biedt veel mogelijkheden voor de laaggeschoolden en degenen die slachtoffer zijn van de slechte economie. Het is echter niet alleen de lagere klasse die meedoet aan deze oorlog. Ook de hogere klasse in betrokken in de drugsindustrie. In de oorlog betekent een hoge socio economische status daarom niet dat er niet wordt gehandeld; de drugsindustrie speelt zich af over de hele burgerlijke samenleving. De socio economische status heeft wel invloed op de individuele posities binnen de kartels. Deze staan veel onder leiding van voormalige Mexicaanse leger en marine officieren. By the 1970s importing Colombian cocaine and getting it into the United States had become an increasingly complex business. The so called cartels or drug corporations included accountants, lawyers, chemists, legislators, and entire corps of police departmentalized into individual functions which included marketing, investment, press relations, and militarized units, most of which were led by experienced former Mexican Army and Navy officers (Stout, 2012:35). Veel van deze hoogopgeleide gouverneurs, bankiers en zakenlieden beschouwden het groeien en exporteren van drugs zo natuurlijk 14

15 en profitabel als het groeien van katoen of maïs. De inkomsten van de drugsindustrie filtreerden door de economie en werden toegeschreven aan verkoop van landbouwproducten wanneer de bron van inkomsten in twijfel werd getrokken. Vanwege het feit dat veel functionarissen betrokken zijn in de drugsindustrie is er geen vertrouwen meer in de politie; de openbare veiligheid ontbreekt. Stout (2012) argumenteert dat individuele entrepreneurs privé legers nemen zodat familieleden, het bedrijf en industriële sites kunnen worden beschermd. Other forces primarily formed of former military and police personnel became private armies contracted by individual entrepreneurs. They escort dignitaries and their families, guard business and industrial sites, and like the drug organization paramilitaries serve as armed couriers. As an Oaxaca self employed contractor, Ali Jiménez, told me, It s come to the point that the government lets these guys (entrepreneurs) surround themselves with gunmen since nobody can trust the police and there s no public security (Stout, 2012:38). Een voormalige journalist uit Chihuahua verliet zijn beroep als gevolg van bedreigingen met de dood. Hij vergelijkt de Mexicaanse drugsoorlog met een voetbalwedstrijd zonder coaches of scheidsrechters. Kartels gaan hun eigen gang en hebben hun eigen regels waardoor er meer schade wordt toegebracht aan buitenstaanders dan aan de kartels zelf (Stout, 2012). Campbell (2008) ondersteunt dit met het concept la plaza: The cartels transport drugs through territories in which they have bribed politicians, police, military officials and border guards. This arrangement is known as "la plaza" (Campbell, 2008:236). Doordat politici, politie en militaire functionarissen gemakkelijk omgekocht kunnen worden verlaagt dit ook het vertrouwen in de politie en het leger. De lokale bevolking voelt zich niet meer veilig en kan niet meer vertrouwen dat de politie en het leger zorgen voor openbare veiligheid. De belangrijkste inzichten die binnen de culturele antropologie te vinden waren, waren de slechte economie, de betrokkenheid van de hogere klasse en het ontbreken van vertrouwen in de openbare veiligheid. Door de slechte economie zien veel jongeren geen andere manier om geld te verdienen dan zich aan te sluiten bij een kartel. Deze biedt vaak betere inkomsten hoe hoger je komt in de hiërarchie. De drugsindustrie bestaat niet alleen uit de lagere klasse. Ook hoogopgeleide functionarissen zijn erin betrokken. Vele kartels staan bijvoorbeeld onder leiding van voormalige leger en marine officieren. De drugsindustrie speelt zich daarom af over de hele burgerlijke samenleving. Dit zorgt echter wel voor het ontbreken van vertrouwen in de openbare veiligheid. Drugs entrepreneurs worden vaak beschermd door voormalige militairen en politie. De overheid doet hier echter niets aan waardoor niemand de politie meer vertrouwt. Dit komt ook mede omdat politici, politie en militaire functionarissen vaak omgekocht worden, ook wel bekend als la plaza. Om de Mexicaanse drugsoorlog tot een einde te brengen zouden deze drie inzichten verbeterd moeten worden. Een voorlopige conclusie is daarom dat er betere werkomstandigheden moeten komen voor de lagere klasse. Ook moet de overheid harder in opstand komen tegen functionarissen die zelf actief zijn in de drugsoorlog, bijvoorbeeld met hulp uit Amerika. Een gevolg hiervan zou zijn dat de bevolking weer vertrouwen krijgt in de politie. Al deze ideeën zijn echter makkelijker gezegd dan gedaan. Door andere disciplines hierbij te betrekken zal duidelijk worden wat de beste oplossingen zijn voor het beëindigen van de Mexicaanse drugsoorlog. 15

16 16

17 5. Common Ground Involvement through bad economy Het eerste probleem dat we vonden was dat een aantal inzichten niet conflicteerden en elkaar ook niet uitsloten, maar er wel verschillen te vinden waren. Wij realiseerden dat er een verband was te vinden tussen deze drie inzichten omdat ze elkaar aanvullen. Een inzicht vanuit het sociaal geografisch perspectief is dat een negatief effect van de Mexicaanse drugshandel de stijging van de informele economie is. Deze informele economie biedt slechtere werkomstandigheden voor werknemers; het vormde 57 procent van de beroepsbevolking in Een inzicht binnen bedrijfskunde is dat net als veel legitieme bedrijven, drugsorganisaties ook salarisschalen hebben. Deze beginnen meestal met het equivalent van 800 Amerikaanse dollars per maand, een figuur dat verdubbelt na een bepaald aantal maanden of jaren in dienst. Binnen culturele antropologie werd het inzicht gevonden dat drugsorganisaties tienduizenden jongeren trekt. Dit komt omdat voor deze jongeren de werkgelegenheid binnen een drugsorganisatie in ieder geval iets biedt. Zoals een jong lid van een drugsorganisatie zei: I could never go back to making ten dollars a day. At least here I get paid and I have some opportunity to rise up. In other jobs I will always be at the bottom. Het onderliggende principe die wij vonden was dat door de slechte economische omstandigheden meer jongeren voor criminele organisaties gaan werken. Dit komt omdat de salarisschalen in drugsorganisaties te vergelijken zijn met legitieme bedrijven en daarom aantrekkelijker zijn dan die van moeilijk te vinden legale baantjes. Jongeren hebben zo meer kans om zichzelf omhoog te werken en dus op een goedbetaalde baan. De techniek die dit probleem oplost is organisatie. Het ene inzicht is een voorwaarde voor het andere; door het onderliggende principe te identificeren worden verschillende disciplinaire concepten georganiseerd in relatie tot het onderliggende principe. Nation within a Nation Ook in het tweede probleem vonden we dat de inzichten niet conflicteerden en elkaar niet uitsloten, ze verschilden echter wel. Tevens was er een verband te vinden tussen deze inzichten. Een inzicht binnen sociale geografie is dat wanneer de Partido Revolucionario Institucional (PRI) zijn macht verloor aan Partido Accion Nacional (PAN) in 2000, dit ook het verval van autocratie betekende. De PRI overzag een informeel systeem waarin de staat de drugshandel binnen het land reguleerde; er was erg weinig geweld en elke groep deed zijn zaken in een relatief stabiele manier. Toen de PAN aan de macht kwam nam drugsgerelateerd geweld toe vanwege de gevechten tussen kartels voor een plek in een nieuwe onstabiele markt. Binnen bedrijfskunde werd het inzicht gevonden dat door de snel groeiende drugscoöperaties, naties binnen een natie met een eigen overheid ontstonden die veel sociale en maatschappelijke activiteiten absorbeerden of verdrongen. In vele aspecten (investeringen, handel, communicatie, transport, defensie) stonden de naties binnen de natie parallel met de structuur van de federale overheid van Mexico. 17

18 Een inzicht vanuit het cultureel antropologisch perspectief is de betrokkenheid van de hogere klasse. Accountants, advocaten, apothekers, wetgevers en de politie werden in afzonderlijke afdelingen verdeeld met een eigen functie: marketing, investeringen, persrelaties en gemilitariseerde eenheden. De meeste kartelafdelingen werden geleid door ervaren voormalige Mexicaanse leger en marine officieren. Het gevonden onderliggende principe is dat door de val van autocratie, de drugscoöperaties vlug een plek in een nieuwe markt wilden veroveren en de macht wilden over andere corporaties; autocratie had daarom geen tijd om te hervormen. Hierdoor begonnen deze drugscoöperaties snel te groeien: omdat er geen autocratie meer was gingen de drugscoöperaties hun eigen gang en regelden ze zaken met een eigen overheid, met de naties binnen een natie als gevolg. Dit was niet mogelijk geweest zonder het toezicht van hoge functionarissen en officieren die mee wilden profiteren. De naties werden geleid door goed opgeleide mensen en zaken werden professioneel geregeld waardoor de naties parallel lopen met de overheid van Mexico. Ook hier is de oplossing organisatie. Door de drie inzichten te organiseren werd duidelijk hoe het machtsvacuüm een voorwaarde is voor het ontstaan van de 'natie binnen de natie' en kon de common ground assumption worden gevormd. Corruptie en Immuniteit Het derde probleem dat we vonden was dat de inzichten niet conflicteerden maar wel verschillende terminologie gebruikten. In sociale geografie is het inzicht dat de politie niet in staat is om objectief en grondig onderzoek uit te voeren, omdat ze nooit goede middelen of training hebben gekregen. Hierdoor is de kans om vervolgd of zelfs veroordeeld te worden voor een misdaad erg klein, met het gevolg dat veel Mexicanen weinig vertrouwen in hun rechtshandhaving en justitiële systemen hebben. Een inzicht binnen bedrijfskunde is dat veel hoge functionarissen (gouverneurs, politici, etc.) immuun zijn tegen militaire aanvallen of wanneer PGR onderzoek (Procuraduría General de la República, Office of the General Prosecutor) zich richt op hun bedrijven. Binnen culturele antropologie is een inzicht dat individuele entrepreneurs worden beschermd door eigen legers bestaande uit voormalige militaire en politie personeel. De overheid laat de entrepreneurs zich omringen met gewapende mannen vanwege het feit dat niemand de politie vertrouwt en er geen openbare veiligheid is. Ook worden politici, politie, militaire functionarissen en grenswachten omgekocht zodat kartels drugs kunnen transporteren naar verschillende gebieden. Dit staat bekend als la plaza. Omdat de inzichten niet conflicteerden maar wel verschillende terminologie gebruikten was het noodzakelijk om common ground te creëeren. De techniek die wij hiervoor kozen was extensie. De inzichten van sociale geografie, bedrijfskunde en culturele antropologie werden door elkaar uitgebreid buiten de grenzen van de specifieke discipline. Het nieuwe common ground concept van corruptie en immuniteit dat gevormd werd, gaat het over het feit dat de Mexicaanse bevolking weinig vertrouwen heeft in rechtssystemen omdat kartels partnerships vormen en beschermd worden door (immune) hoge functionarissen, door ze om te kopen, en de politie niet in staat is om leden van deze kartels te vervolgen of te veroordelen. 18

19 6. Integratie We hebben in het voorgaande common ground gevonden door organisatie en extensie. We kunnen met deze inzichten een antwoord geven op de hoofdvraag: wat zijn de oorzaken van de Mexicaanse drugsoorlog? A more comprehensive understanding Uit het voorgaande is gebleken dat er in Mexico slechte economische omstandigheden zijn. Er zijn veel mensen werkloos waardoor ze werkzaam zijn in de informele sector waar weinig geld wordt verdiend. Hierdoor hebben veel Mexicanen geen andere keuze dan werken in de drugssector. Voor jongeren is dit de enige mogelijkheid op een goed betaalde baan. Daarnaast heeft het voornemen om van Mexico een democratisch land te maken ervoor gezorgd dat de drugskartels meer vrijheid kregen van de Mexicaanse overheid die niet langer in staat was om de drugskartels in bedwang te houden. De drugskartels gingen met elkaar de strijd aan om een plek te bemachtigen in het democratische Mexico. Hierdoor ontstond er een natie in een natie. Hoge officieren en functionarissen profiteerden mee en goed opgeleide mensen zorgden ervoor dat de drugskartels goed functioneerde, in tegenstelling tot de democratische Mexicaanse overheid. Door al deze corrupte praktijken daalt het vertrouwen van de Mexicaanse burger in de overheid en het rechtssysteem. De politie functioneert niet goed. Daarnaast worden politici, politie, militaire functionarissen en grenswachten omgekocht zodat de drugs kartels drugs kunnen transporteren naar verschillende gebieden. Veel hoge functionarissen zijn immuun voor militaire aanvallen en onderzoek van de PGR. Kortom er is geen vertrouwen. Al deze inzichten samen hebben ervoor gezorgd dat Mexicaans drugsoorlog kon ontstaan. De Verenigde Staten hebben in 2006 de Mexicaanse regering aangemoedigd om het drugs probleem en de drugskartels in Mexico aan te pakken. Deze harde aanpak heeft ervoor gezorgd dat de Mexicaanse drugsoorlog geëscaleerd is en er steeds meer doden vallen. 19

20 7. Actie horizon: Hoe kan de Mexicaanse drugsoorlog beëindigd worden? We hebben de oorzaken van de Mexicaanse drugsoorlog hierboven beschreven. Het is nu interessant om een oplossing te bieden voor het probleem. Om het probleem op te lossen is het belangrijk dat Mexico een economische ontwikkeling door gaat maken. De economische groei moet gestimuleerd worden door onder andere de Verenigde Staten. Om er voor te zorgen dat het geld dat uit de economische groei wordt gehaald ook terecht komt in de Mexicaanse samenleving is het noodzakelijk dat Mexico democratisch wordt. Corruptie moet aangepakt worden. Er moet een rechtstaat en politiemacht worden geïnstalleerd waar het volk op kan vertrouwen. Hoe ze dit moeten doen is interessant om in de toekomst te onderzoeken. Hiervoor zijn de discipline politicologie en economie nodig. Deze twee disciplines kunnen de vragen beantwoorden: hoe zorg je ervoor dat Mexico economisch sterker wordt? Hoe maak je van Mexico een goed functionerend democratisch land? 20

Drugshandel. Jaargang 23 Nummer 3 Mei 2012. Dissenting from the war on drugs Na de Zijderoute nu de Opiumroute? Mexico is geen failed state

Drugshandel. Jaargang 23 Nummer 3 Mei 2012. Dissenting from the war on drugs Na de Zijderoute nu de Opiumroute? Mexico is geen failed state Jaargang 23 Nummer 3 Mei 2012 Drugshandel Dissenting from the war on drugs Na de Zijderoute nu de Opiumroute? Mexico is geen failed state Orgaan van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen

Nadere informatie

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie? Kernvakscriptie Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling Jorrit Kamminga Studentnummer: 949213 Datum: 5 maart 2001 De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. . De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. . De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven Prof. Dr. H.A. Ebbers Oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

DEMOCRATIE? DAAR IS EEN APP VOOR

DEMOCRATIE? DAAR IS EEN APP VOOR DEMOCRATIE? DAAR IS EEN APP VOOR Masterthesis over de invloed van sociale media op het democratiseringsproces. Caroline van der Molen Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief Universiteit

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

JULI 2008 15E JAARGANG NUMMER 4 CHINA

JULI 2008 15E JAARGANG NUMMER 4 CHINA JULI 2008 15E JAARGANG NUMMER 4 CHINA The rise of the East and the fall of the West Bijzonder betrokken INHOUDSOPGAVE COLOFON Heb jij de juiste kwaliteiten voor Ernst & Young? Die jongen in het rood is

Nadere informatie

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika World Wide Web Lang niet zo wereldwijd Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika Chantal van Dijk (3364208), Sabrina Verheul (3353257) en

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Preventieve doorlichting van de. taxibranche. Een analyse van de kwetsbaarheid van de taxibranche voor georganiseerde criminaliteit.

Preventieve doorlichting van de. taxibranche. Een analyse van de kwetsbaarheid van de taxibranche voor georganiseerde criminaliteit. Preventieve doorlichting van de taxibranche. Een analyse van de kwetsbaarheid van de taxibranche voor georganiseerde criminaliteit Guido Brummelkamp met medewerking van: Pierre Verhees Zoetermeer, juli

Nadere informatie

CRIMINALITEIT, CORRUPTIE EN INSTABILITEIT. No. 85, mei 2013 AIV. Advisory Council on International affairs

CRIMINALITEIT, CORRUPTIE EN INSTABILITEIT. No. 85, mei 2013 AIV. Advisory Council on International affairs CRIMINALITEIT, CORRUPTIE EN INSTABILITEIT een verkennend advies No. 85, mei 2013 Adviesraad internationale vraagstukken Advisory Council on International affairs AIV Leden Adviesraad Internationale Vraagstukken

Nadere informatie

INTERNATIONALE PUBLIEKE GOEDEREN: KARAKTERISTIEKEN EN TYPOLOGIE

INTERNATIONALE PUBLIEKE GOEDEREN: KARAKTERISTIEKEN EN TYPOLOGIE INTERNATIONALE PUBLIEKE GOEDEREN: KARAKTERISTIEKEN EN TYPOLOGIE Dr. R.C.P.M. Went WEBPUBLICATIE NR. 41 Den Haag, januari 2010 2 De serie Webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden

Nadere informatie

Doodlopende hulp of Chinese investeringen?

Doodlopende hulp of Chinese investeringen? Doodlopende hulp of Chinese investeringen? Het debat rondom Dambisa Moyo s doodlopendehulpmodel en haar oplossing voor Afrika. Masterscriptie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief Universiteit

Nadere informatie

Masterscriptie: Internationale betrekkingen in historisch perspectief. Universiteit Utrecht.

Masterscriptie: Internationale betrekkingen in historisch perspectief. Universiteit Utrecht. De energierelatie tussen de Europese Unie en Rusland in historisch perspectief: op welke manier kan de Europese Unie haar positie binnen de energiecrisis versterken, is schaliegas het toverwoord? Naam:

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

GELOVEN IN KOLANOTEN OF GELD VERDIENEN MET KOFFIEBONEN?

GELOVEN IN KOLANOTEN OF GELD VERDIENEN MET KOFFIEBONEN? ACADEMIEJAAR 2011-2012 GELOVEN IN KOLANOTEN OF GELD VERDIENEN MET KOFFIEBONEN? BEELDVORMING BIJ PLATTELANDSJONGEREN IN KAMEROEN (DJOTTIN) OVER DE EIGEN LEEFOMGEVING EN TRADITIES Bachelorproef ingediend

Nadere informatie

Onverantwoord ondernemen

Onverantwoord ondernemen Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische analyse van de informele, illegale en criminele economische activiteiten in Suriname Edo de Vries Robbé Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Een onderzoek naar sociale mobiliteit van hulpafhankelijken in Nijmegen

Een onderzoek naar sociale mobiliteit van hulpafhankelijken in Nijmegen Een onderzoek naar sociale mobiliteit van hulpafhankelijken in Nijmegen Nienke Oost-Hofstra Radboud Universiteit Nijmegen 0232890 Masterscriptie ontwikkelingsstudies Wat mensen beweegt Een onderzoek naar

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

QUICK SCAN. FRAUDE LOONT De toekomst van fraude en ICT. Alex van Geldrop, BSc prof.dr.ir. Theo de Vries

QUICK SCAN. FRAUDE LOONT De toekomst van fraude en ICT. Alex van Geldrop, BSc prof.dr.ir. Theo de Vries QUICK SCAN FRAUDE LOONT De toekomst van fraude en ICT Alex van Geldrop, BSc prof.dr.ir. Theo de Vries QUICK SCAN FRAUDE LOONT De toekomst van fraude en ICT 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Summary 4 Opzet

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie

Nadere informatie

Microkrediet: tegengestelde belangen of verrijkende inzichten? Een interdisciplinaire benadering van het terugbetalingsprobleem

Microkrediet: tegengestelde belangen of verrijkende inzichten? Een interdisciplinaire benadering van het terugbetalingsprobleem Microkrediet: tegengestelde belangen of verrijkende inzichten? Een interdisciplinaire benadering van het terugbetalingsprobleem Marcel Jongejan & Kyra Weaver 07/13/12 Liberal Arts & Sciences Interdisciplinair

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie