Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Bedrijfskunde MER, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Bedrijfskunde MER ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Bedrijfskunde MER ec of m&o ec of m&o ec of maw of m&o 1

2 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) HZ Schakelcursus economie De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus (week 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,-. Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de Schakelcursus economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband met de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de Schakelcursus economie kun je contact opnemen met het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via: Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Is niet van toepassing op deze Uitvoeringsregeling omdat het hier gaat om de VOLTIJD variant van de betrokken opleiding. 2

3 2.1.6 Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Colloquium doctum procedure Academie voor Economie en Management 2014 Binnen de Academie voor Economie en Management bestaat een colloquium doctum procedure. De informatie die je hierbij aantreft, is van toepassing op de opleidingen Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde MER (Bk-MER), Commerciële Economie (CE), Communicatie (CO), Human Resource Management (HRM), International Business and Management Studies (IBMS). Inschrijving voor de opleidingen BE, Bk-MER, CE, CO, HRM en IBMS. Voorwaarden Ben je minimaal 21 jaar oud, maar voldoe je niet aan de wettelijke toelatingseisen om te kunnen starten met de opleiding van je keuze, bijvoorbeeld omdat je vooropleiding onvoldoende is? Dan kun je deelnemen aan het colloquium doctum, ook wel de 21+ toets genoemd. Wie hiervoor slaagt, kan alsnog worden toegelaten tot de aan HZ University of Applied Sciences aangeboden opleiding waarvoor het colloquium doctum is afgelegd. Is Nederlands niet je moedertaal? Dan dien je minimaal over NT2 niveau B2/C1 te beschikken om te kunnen deelnemen. Dit geldt overigens niet voor studenten IBMS. Het colloquium doctum bestaat uit de volgende onderdelen: A. Motivatiebrief (inclusief uitgebreid CV) en gesprek met de opleiding; en B. De volgende toetsen: Nederlands Engels Economie Rekenvaardigheid/ Wiskunde Aanmelden Je meldt je aan voor het colloquium doctum door je in te schrijven voor de opleiding van je keuze via Vervolgens kies je voor de optie andere vooropleiding Colloquium doctum (code 00601). Zodra jouw melding bij ons binnen is, nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op met betrekking tot de verdere procedure, data van deelname, etc. De uiterlijk aanmelddatum voor de toetsen wordt.z.t. bekendgemaakt op de website (www.hz.nl ) Kosten deelname De HZ kan éénmalig administratiekosten in rekening brengen. Indien dit het geval is, wordt dat bekendgemaakt op de website. Je ontvangt dan van ons een factuur, die voor aanvang van het colloquium doctum op de rekening van de HZ dient te zijn bijgeschreven. Na betaling van dit bedrag word je toegelaten tot het vervolgen van de procedure. 3

4 Na betaling van de eventuele administratiekosten en een positieve uitslag van het gesprek met de opleiding, word je in staat gesteld de toetsen te maken. Voor deelname aan deze (vier) toetsen wordt in totaal 150,- in rekening gebracht. Als dit bedrag wijzigt, wordt dat tijdig vermeld op de website van de HZ. Dit bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening van de HZ uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsen. Als je niet op tijd hebt betaald mag je niet aan de toetsen meedoen. Data De data waarop de toetsen zullen plaatsvinden in 2014 worden t.z.t. bekendgemaakt op de website. Locatie: HZ University of Applied Sciences Edisonweg NW Vlissingen Het is slechts toegestaan om eenmaal aan het colloquium doctum deel te nemen; óf in de eerste ronde, óf in de tweede ronde. Kandidaten wordt verzocht uiterlijk 4 weken van tevoren aan te geven op welke datum ze wensen deel te nemen via: Toetsonderdelen Het colloquium doctum bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Motivatiebrief en gesprek Kandidaten dienen een motivatiebrief (inclusief uitgebreid curriculum vitae/cv) op te stellen waarin zij uitleggen waarom zij nu juist deze opleiding willen volgen. De brief dient in correct Nederlands te zijn opgesteld en uiterlijk twee weken voorafgaand aan het gesprek met de opleiding binnen te zijn bij de HZ: De brief dient geadresseerd te worden aan: HZ University of Applied Sciences T.a.v. Academiebureau AvEM (A120) Postbus AJ Vlissingen Het gesprek op basis van de motivatiebrief vindt zo snel mogelijk plaats na aanmelding (en na betaling van de administratiekosten). Het doel van dit gesprek is een indruk te krijgen van je motivatie om de desbetreffende opleiding te gaan volgen. Let op: De opleidingscoördinator kan op basis van dit gesprek besluiten om je niet toe te laten tot deelname aan de toetsen. 2. Toets Algemene Economie Het betreft hier een schriftelijk tentamen waarvoor minimaal een 5,5 behaald dient te worden. De volgende literatuur (zelf aan te schaffen) wordt aanbevolen ter voorbereiding op de toets: Percent Economie Bovenbouw HAVO Theorieboek Deel 1 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN

5 Percent Economie Bovenbouw HAVO Theorieboek Deel 2 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN Onderstaande literatuur wordt aanbevolen ter extra voorbereiding, aanschaf is niet verplicht. Percent Economie Bovenbouw HAVO Studiehulp Deel 1 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN Percent Economie Bovenbouw HAVO Studiehulp Deel 2 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN Percent Economie Bovenbouw HAVO Antwoordenboek Deel 1 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN Percent Economie Bovenbouw HAVO Antwoordenboek Deel 2 H. Duijm en G.F. Gorter ThiemeMeulenhoff ISBN Voor nadere inhoudelijke informatie met betrekking tot deze toets kan contact worden opgenomen met dhr. Bergshoef via 3. Toets Engels Het betreft een toets op pre-intermediate niveau, vergelijkbaar met Common European Framework of Reference for Languages (zgn. CEF-niveau) B1. Uitgangspunt is de Cambridge Preliminary English Test (Cambridge PET exam). De kandidaat slaagt voor de toets wanneer er minimaal een overall score van 5,5 behaald wordt waarbij op slechts één onderdeel lager mag worden gescoord dan 5,5. De toets bevat 4 onderdelen die elk weer uit een aantal componenten bestaan: Onderdeel Vraagstelling Tijdsduur Lezen Meerkeuze, matching, juist/onjuist, closed questions Max. 90 min. Schrijven Structurele omzettingen, kort bericht, informele brief, verhaal Max. 90 minuten Luisteren Meerkeuze, gatentekst, juist/onjuist Max. 30 min. Spreken Interview, reageren op visuele informatie Max. 10 min. De volgende literatuur (zelf aan te schaffen) wordt aanbevolen ter voorbereiding op de toets: PET Gold Exam Maximiser (with key and audio CD pack) Jacky Newbrook & Judith Wilson Pearson Longman, ISBN PET Practice Tests Plus 1 (with key and audio CD pack) Louise Hashemi & Barbara Thomas 5

6 Pearson Longman, ISBN Andere aanbevolen activiteiten ter voorbereiding: Het lezen van Engelstalige kranten en tijdschriften Radio luisteren (BBC World Service) TV kijken (BBC) Engelse oefeningen maken via internet (Google: esl+grammar review) Voor nadere inhoudelijke informatie met betrekking tot deze toets kan contact worden opgenomen met dhr. Alliët via 4. Toets Nederlands Voor het vak Nederlands verwachten we dat je een samenvatting schrijft van een recent artikel uit een economisch tijdschrift. De originele tekst beslaat ongeveer 2000 woorden. Je hebt 1 uur de tijd voor het maken van de samenvatting. 5. Toets rekenvaardigheid /wiskunde Onderstaande onderwerpen zullen getoetst worden: 1. Hoofdbewerkingen 2. Breuken 3. Decimale getallen 4. Procenten 5. Metriek stelsel 6. Schaal 7. Grote getallen, wetenschappelijke notaties 8. Afronden 9. Machtsverheffen 10. Letter-rekenen, rekenen met formules 11. Delers, deelbaarheid en veelvouden. De volgende literatuur (zelf aan te schaffen) wordt aanbevolen ter voorbereiding op de toets: Basisboek rekenen (2e editie) van Jan van de Craats en Rob Bosch. Uitgever: Pearson Education, ISBN: , Kosten: 30,95 euro Andere aanbevolen activiteiten ter voorbereiding: Een goed alternatief is om via onderstaande websites online te oefenen: en Uitslag De motivatiebrief (met CV), de uitslagen van de toetsen, het verslag van het gesprek met de opleidingscoördinator en het door de coördinator uitgebrachte advies worden voorgelegd aan de Deelexamencommissie van de HZ, die vervolgens het College van Bestuur van de HZ zal adviseren over je toelating tot de opleiding. Zowel jijzelf als de Studentenadministratie worden, voor 1 september, schriftelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Uiteraard doen we ons best om je zo snel mogelijk te informeren. 6

7 Graag maken we je er nogmaals op attent dat het behaalde toelatingsbewijs alléén geldt voor de opleiding waarvoor het colloquium doctum is afgelegd en alléén voor HZ University of Applied Sciences. Het toelatingsbewijs is alleen geldig voor studiejaar Er is geen herkansing mogelijk. Als je bijvoorbeeld zakt voor de eerste ronde dan kun je niet deelnemen aan de tweede ronde. De eerstvolgende mogelijkheid is een jaar later. Je mag in totaal maar twee keer deelnemen aan het colloquium doctum binnen de Academie voor Economie en Management (ongeacht voor welke opleiding van deze academie je het colloquium doctum aflegt). 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Basiskenmerken van de Bk-MER-bachelor Wat maakt de afgestudeerde Bk-MER-bachelor nu zo bijzonder? Hieronder volgen de meest typerende kenmerken van deze professional. Werken aan vraagstukken op bedrijfskundig terrein De opleiding Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht leidt studenten op voor een breed spectrum van beroepen op bedrijfskundig terrein. Bk-MER profileert zich expliciet als een bedrijfskundige opleiding. De opleiding is gericht op het verwerven van bekwaamheid in het werken aan van vraagstukken (in de breedste zin des woords) op bedrijfskundig gebied, die zich in organisaties (in verschillende contexten, zie 2.3) voordoen. Hij signaleert op een breed terrein de ontwikkelingen in de omgeving (zoals overheidsmaatregelen, markten, concurrentie, leveranciers, jurisprudentie, klanten, belangenorganisaties) van de organisatie. Op grond van deze ontwikkelingen beoordeelt hij de consequenties hiervan voor de interne organisatie en de bedrijfsvoering. Vanuit een vanuit een integraal perspectief (managerial, economisch en juridisch) formuleert hij adviezen. Hij is vervolgens in staat om de hieruit voortvloeiende uitvoerings- en veranderingsprocessen in de organisatie te implementeren. Interdisciplinair ingesteld Deze praktijkproblemen op managementgebied zijn vrijwel steeds van interdisciplinaire aard. Dat betekent dat deze problemen meestal niet kunnen worden opgelost vanuit één discipline, maar dat per probleem gekeken moet worden welke disciplines noodzakelijk zijn of het meest geschikt zijn bij de aanpak en oplossing van het desbetreffende probleemgebied. De Bk-MER-bachelor ziet dat zijn werk een deel is van een groter geheel. Het kunnen combineren van management, economische- én juridische invalshoeken bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken op alle niveaus, maakt hem tot een unieke professional. De praktijkgerichtheid, de interdisciplinaire, integrale benadering van organisaties is de belangrijkste kernkwalificatie van de Bk-MER afgestudeerde. Bruggenbouwer in organisaties De Bk-MER-bachelor vervult, doordat hij meerdere disciplines beheerst en integraal kan toepassen, een brugfunctie binnen de organisatie. Hij weet belangentegenstellingen tussen de verschillende (hiërarchische) niveaus en afdelingen voor de organisatie productief te maken en creëert synergie in de samenwerking tussen partijen. Hij is een teamspeler die kan overtuigen, mensen op één lijn weet te krijgen en besluitvaardig is. Samenvattend kunnen we stellen dat een Bk-MER-bachelor een bruggenbouwer is die op interdisciplinaire wijze werkt aan bedrijfskundige vraagstukken in organisaties en in staat is deze vraagstukken op een praktische, creatieve wijze op te lossen. Omgevingsontwikkelingen; kansen voor opleiding en beroep 7

8 In dit hoofdstuk komen belangrijke ontwikkelingen aan bod die nu én in de toekomst de inhoud van de Bk- MER-opleiding (kunnen) bepalen. De schets is gebaseerd op de inhouden en thema s van landelijke symposia, publicaties in vakbladen en intensieve contacten met diverse vertegenwoordigers van het werkveld, met name gedurende de afgelopen twee jaar. De mate waarin afzonderlijke hogescholen op deze ontwikkelingen inspelen in hun curriculum hangt af van de keuzes van de hogeschool (zie ook hoofdstuk 4). Dat verklaart de titel van deze paragraaf; deze ontwikkelingen in het werkveld bieden kansen voor Bk-MER-opleidingen om zich hiermee te profileren. Governance en Compliance Ondernemingen worden geconfronteerd met steeds grondiger en snellere veranderingen. Deze veranderingen blijken zowel oorzaak als gevolg te zijn van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die ondernemingen in al haar facetten tot en met haar volledige maatschappelijke omgeving raken. Deze veranderingen bieden uiteraard ook kansen voor diezelfde ondernemingen. Echter, om die kansen te kunnen grijpen en de daarbij horende risico s (w.o. nadrukkelijk ook juridische risico s in bedrijfskundig perspectief) te kunnen beheersen, is het noodzakelijk dat binnen de onderneming een systeem van efficiënte en effectieve corporate governance (of deugdelijk bestuur) wordt opgebouwd. Daarbij is het tevens van belang dat wet- en regelgeving, gedragscodes en convenanten worden nageleefd en dat er gewerkt wordt volgens de normen die organisaties voor zichzelf hebben opgesteld (compliance). Organisaties die hierbij in gebreke blijven, kunnen zichzelf maar ook het hele bedrijfsleven zware schade toebrengen. Voor een Bk-MER-bachelor is kennis over corporate governance en compliance dan ook van toenemend belang. Innovatie en verandering Binnen Europese economieën moeten er alternatieve bronnen van werkgelegenheid gevonden worden. Het belang van innovatie als noodzaak om economische groei te waarborgen is dan ook toegenomen. Het verbeteren van producten, diensten en processen vraagt continue aandacht. Het streven naar innovatie is in 2000 vastgelegd in de Lissabon-strategie van de Europese Unie, ook wel het Lissabon-Akkoord genoemd. Doelstelling van dit Akkoord is dat tegen 2010 de EU de meeste competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld is. Dit vraagt om flexibele organisaties met medewerkers die innovatief zijn ingesteld en proactief anticiperen op veranderingen en met een ondernemende instelling. Medewerkers ook, die hun veranderingsgerichtheid weten te vertalen naar concrete oplossingen voor bedrijfskundige vraagstukken in het kader van fusies, overnames, reorganisaties en het aangaan van informele en formele samenwerkingsverbanden. De Bk-MER-bachelor heeft dan ook in toenemende mate kennis nodig van innovatiemanagement, procesmanagement, kennismanagement en van veranderingen van organisaties, producten, diensten en processen. Verder wordt van de Bk-MER-bachelor verwacht dat hij hierbij in staat is op adequate wijze informatie- en communicatietechnologie in te zetten. Kwaliteitszorg In toenemende mate vragen stakeholders (klanten, toeleveranciers, aandeelhouders, overheid, burgers) dat organisaties kwaliteit leveren. Deze kwaliteit beperkt zich niet tot alleen productkwaliteit of kwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten. Kwaliteit wordt ook gevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie en het handelen met oog voor belangen van maatschappij en milieu. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds belangrijker wordende thema s. Ook de wijze waarop organisaties communiceren met hun stakeholders vraagt om zorgvuldigheid en kwaliteit. Kennis over kwaliteitszorg, het brede bereik ervan en de hoge eisen die eraan worden gesteld, behoren steeds nadrukkelijker tot de bagage van de Bk-MER-bachelor. Project- en Programmamanagement Bedrijven en organisaties veranderen snel om zich aan te passen aan veranderingen in hun omgeving. Projectmanagement is in toenemende mate een instrument om deze veranderingen in goede banen te leiden. Bij projecten is samenwerking tussen diverse disciplines vaak vereist. Het, naast specialisten, betrekken van generalisten (mensen die meerdere disciplines kunnen overzien) bij het uitvoeren van projecten vergroot de kans op een succesvol resultaat. Bk-MER-bachelors krijgen 8

9 juist vanwege die benodigde samenwerking steeds vaker de rol leiding te geven aan (deel)projecten. Programmamanagement heeft tot doel hogere, abstracte beleidsdoelen van organisaties te dienen. Projecten maken steeds vaker onderdeel uit van meer omvangrijke programma s. De programmamanager bewaakt de samenhang van afzonderlijke projecten en heeft een regierol. Welke nieuwe projecten worden gestart, welke worden gecontinueerd, welke beëindigd, waar gaan extra menskracht en geld naar toe en waar (nog) niet? Programmamanagement raakt daarom ook aan procesmanagement. Dit alles maakt van belang dat Bk-MER-bachelors in toenemende mate beschikken over actuele kennis en vaardigheden gericht op project- en programma-management. Internationalisering In onze globaliserende wereld opereren bedrijven en organisaties meer en meer op internationale markten. Belangrijk hierbij is de steeds verdergaande invloed van ICT op de ontwikkeling van producten, diensten en processen. De digitalisering van informatiestromen en de opkomst van kennisnetwerken op internet bijvoorbeeld, maken de wereld kleiner. Opkomende markten als India, China en Brazilië liggen nu virtueel om de hoek en niet langer meer overzee. Er is sprake van toenemende internationale concurrentie. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties steeds meer over landsgrenzen heen met elkaar verbonden; als toeleverancier, als afnemer, door samenwerkingsovereenkomsten, overnames en fusies. Deze ontwikkeling laat zich kort als volgt illustreren: grote professionele organisaties werken steeds meer internationaal en op nieuwe markten (o.a. Oost-Europa). Dit vereist van de Bk-MER-studenten een internationale oriëntatie en internationale bedrijfskundige kennis; kwaliteitssystemen voor internationale ondernemingen worden centraal vastgesteld en gelden voor alle functies in de ondernemingen; toenemende internationale aandacht van organisaties om meer effectief en efficiënt te werken, vereist kennis en vaardigheden op het gebied van procesmanagement. globaal werkende ondernemingen eisen steeds meer standaarddienstverlening die voor alle locaties geldt; groei in het Europees aanbesteden en de uitbreiding van de EU vereisen om internationaal zaken te kunnen doen. De komende jaren is het nodig dat het Bk-MER-onderwijs nog meer op internationalisering inspeelt. Bk-MER studenten zullen meer internationale bedrijfskundige kennis vergaren. De aandacht voor de internationale literatuur gaat toenemen en ontwikkelingen in het buitenland moeten binnen de opleiding beter in het vizier komen. Daarnaast wordt het belang van de beheersing van de Engelse taal (Business Engels) steeds groter om zaken te kunnen doen. Contexten De aard van de omgeving waarin de Bk-MER-bachelor werkt is van groot belang voor de invulling van de inhoud van de opleiding. Een eerdere indeling ging uit van het onderscheid publiek en privaat, maar die tweedeling doet onvoldoende recht aan de bestaande diversiteit. De Bk-MER hanteert in dit competentieprofiel de volgende driedeling. Bedrijfsleven Het aantal mogelijke branches en werkvelden van bedrijven in de marktsector is zeer groot. De enige inperking die is gemaakt is de focus op (bedrijfskundige) dienstverlenende functies Met dienstverlening wordt hier bedoeld: de ondersteunende, bedrijfskundige processen die plaatsvindt binnen bedrijven, bijvoorbeeld bij stafafdelingen of op directieniveau. Dienstverlening kán tevens de core business van bedrijven vormen, zoals in de zakelijke dienstverlening, de financiële dienstverlening, de commerciële dienstverlening, de juridische dienstverlening, et cetera. Dienstverlenende bedrijven of organisaties kunnen ook gericht zijn op het verlenen van ondersteuning aan andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, belangenorganisaties, koepelorganisaties, consultancybureaus, et cetera. Dit samenvallen van de dienstverlenende aard van de functie en de omgeving hoeft uiteraard niet het geval te zijn; de Bk-MER-bachelor kan zijn dienstverlenende rol evenzeer vervullen binnen een economische of technisch- industriële omgeving. 9

10 Overheid De overheid is nader te onderscheiden in de bestuurslagen centrale overheid en lagere overheden (provincie, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen). De lagere overheden verdienen qua opnamecapaciteit van afgestudeerden de meeste aandacht als mogelijke werkgevers. Hetzelfde geldt voor de gedeconcentreerde rijksdiensten (agentschappen, inspecties e.d.). De toenemende invloed van Europa op alle facetten van de maatschappij, maakt dat steeds vaker organisaties als de Euregio, de Europese Advies en Informatiecentra en de vertegenwoordigingen van Europese instellingen in beeld komen als potentiële werkgever. Afzonderlijke vermelding verdient hier de economisch-juridische dienstverlening. Het zijn met name organisaties als de Kamers van Koophandel, de bedrijfs- en productschappen en de zogenoemde autoriteiten belast met toezicht en handhaving (Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit, Zorgautoriteit, AFM, etc..) waarin de economisch-juridische deskundigheid van de Bk-MER-bachelor tot zijn recht komt. Maatschappelijke ondernemingen De term maatschappelijke onderneming is ontleend aan recente ontwikkelingen over de positie en rol van organisaties met een wettelijke taak of een maatschappelijk doel. Te denken valt hier aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO) of rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT), maar ook non-gouvernementele organisaties (NGO). Deze organisaties zijn er in uiteenlopende branches zoals de huisvesting, zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek, cultuur, sport en recreatie/toerisme, natuur en milieu, afvalverwerking. Functies Gezien het bedrijfskundige karakter van de opleiding komt de Bk-MER-bachelor in zeer uiteenlopende contexten (zie 2.3) en functies terecht. Typisch voor de Bk-MER opleiding is dat zij niet opleidt voor specifieke functies. Dit past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarin de houdbaarheidsdatum van functies steeds korter wordt en functies voor professionals steeds ruimer en breder worden omschreven. Categorieën van functies Een groepering van de onderzochte Bk-MER-functies levert drie in het beroepenveld herkenbare categorieën van functies op: Adviesfuncties: De adviseur is iemand die vanuit het vermogen om problemen geïntegreerd te benaderen, adviezen kan geven over allerlei aspecten van bedrijfsvoering. Dit kan zowel intern (meestal vanuit een stafafdeling aan directie en afdelingsmanagement of als beleidsmedewerker bij centrale en lagere overheden) als extern (vanuit een consultancy- onderneming of belangenorganisatie). Deze categorie functies leent zich ook voor het werken vanuit een eigen onderneming en niet uitsluitend in loondienst. Management ondersteunende functies. Vanuit deze functies ondersteunt men de manager bij diverse werkzaamheden op administratief, organisatorisch/bestuurlijk en inhoudelijk gebied. Dit kan variëren van informatie inwinnen en beleid voorbereiden tot het bewaken van een proces of project. Daarnaast heeft men vaak de rol een brug te slaan tussen (de processen van) afdelingen of organisaties. Leidinggevende- en resultaatgerichte functies. Vanuit deze functie is men verantwoordelijk voor een afgebakend gebied in een organisatie. Daar hoort bij dat men de bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen om de benodigde beslissingen te nemen. Men geeft dus zelf sturing aan bedrijfsprocessen. Ook deze groep functies omvat werkzaamheden die vanuit een eigen 10

11 onderneming kunnen worden verricht. Voorbeeldfuncties Volstaan wordt met een opsomming van mogelijke start- en doorgroeifuncties. De functiebenamingen zijn indicatief; de in vacatures genoemde functiebenamingen wijken geregeld af vanwege de specifieke invulling in de context van een bewuste organisatie. Mogelijke (veel voorkomende) start- en doorgroeifuncties van Bk-MER-bachelors zijn: Medewerker kwaliteitszorg; Commercieel-juridisch medewerker; Auditor van processen en kwaliteitssystemen (ISO, INK); Hoofd Bedrijfsbureau; Adviseur Personeel en Organisatie; Bedrijfskundig-juridisch medewerker notariskantoor; Accountmanager bank- en verzekeringen; Medewerker Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie; Beleidsmedewerker op diverse beleidsterreinen bij overheden; Projectleider of teamleider; Procesmanager; Beleidsmedewerker Inkoop en Aanbestedingen bij de overheid; Afdelingshoofd, coördinator, teamleider van een MKB bedrijf; Vestigings- of locatiemanager; Medewerker programmamanagement; Bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel; Subsidieadviseur; Productontwikkelaar pensioenen en verzekeringen. Ambtelijk secretaris Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleidingscompetenties zijn afkomstig uit het Bk-MER-competentieprofiel zoals opgesteld door het Landelijk Overleg MER (LOO-MER) waarin HZ University of Applied Sciences is vertegenwoordigd. De opgestelde Business Administration (BA) domeincompetenties liggen ten grondslag aan het Bk- MER-competentieprofiel. Elke Bk-MER-bachelor beheerst na afronding van zijn opleiding de volgende BA-domeincompetenties: BA-competenties 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3 Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. Niveau Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 11

12 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. De niveau-aanduiding houdt het volgende in: Competentieniveau Complexiteit Verantwoordelijkheid 1 e niveau 2 e niveau 3 e niveau Werkt met routines Krijgt instructies, volgt aansturing door leidinggevende. Werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk. Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak; gebruikt creativiteit in het aanpakken van opdrachten. Draagt verantwoording voor eigen takenpakket, formuleert doelen Legt over voortgang verantwoording af. Zet eigen trajecten uit, onderhandelt over de trajecten Legt over verantwoording af over keuzes en resultaten (weegt deze af met een termijnperspectief). Werkt proactief Verantwoordt op professionele wijze de informatieverzameling, theoriekeuze/ vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en naar collega s (staat daarbij open Niveau 1 is voor de Bk-MER-bachelor geen beoogd eindniveau. De geschetste mate kvan complexiteit h d l) en verantwoordelijkheid op dit niveau is wel relevant in die zin dat dit niveau tijdens de opleiding door de student wordt doorlopen. Echter, voor elk van de BA-competenties geldt dat de Bk-MER-bachelor uitstroomt op de hogere niveaus 2 óf 3. Naast de zes hiervoor belichte domeincompetenties kent BBA nog twee niet vakinhoudelijk getinte competenties: BA-competenties 7 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg. 8 Zelfsturende competentie (intra persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. 12

13 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) OPLEIDING Isat: Naam opleiding: B Bedrijfskunde MER Onderwijsvorm: voltijd Naam (inter)nationaal: B Business Management Studies Vestigingsplaats: Vlissingen Onderwijstype: HBO Gemeentenaam: Vlissingen Onderwijssoort: bachelor Datum begin instroom: Onderdeel: Economie Datum einde instroom: Subonderdeel: Datum einde opleiding: Bekostiging: bekostigd Bekostigingsduur: 48 Bekostigingsniveau: laag Propedeutisch examen: ja Studielast: 240 Grondslag studielast: wettelijk Deficienties: ja Aanmelding: centraal Eisen werkzaamheden: nee Beroepseisen: nee Intensief programma: nee ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: BIJZONDERHEDEN TOELATING Fixus: nee Decentrale selectie: nee Vervaldatum decentrale selectie: Aanvullende eisen: nee 13

14 Concept 4 jarig programma Bk-MER cohort Afronding bachelor in hoofdfase 8e semester Hoofdfase course afstuderen 30 EC 5874 Afstuderen 7 e semester AvEM 7,5 EC 5313 International Business and Trade Keuze course 7,5 EC 6223 Praktisch Proj.management, 3850 Belastingrecht, 4796 Experimenting with new media 3241 E-business Hoofdfase course voor verdieping 7,5 EC 3854 Project Personeelsmanagement Hoofdfase course voor verdieping 7,5 EC 3858 Risicobeheersing 6 e semester Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC 5 e semester Stage course 15 EC 7132 Meewerkstage Stage course 15 EC 7133 Meewerkstage Afronding basisfase 4 e semester 3 e semester AvEM15 EC 3982 Student Comp SC Ondernemer en rechten Nieuwe course SC Budgetteren en Twinfield 3981 Student Comp SC MVO 5153 SC Prod. ontw. Hoofdfase course 7,5 EC 6564 Recht in Internationaal perspectief Hoofdfase course 7,5 EC 3229 De organisatie binnenstebuiten Hoofdfase course 7,5 EC 4313 Economie van de non profit sector Hoofdfase course 7,5 EC 3240 Conflicten met de overheid Vrije keuze uit PC 3 x 2,5 EC of binnen en buiten BBA 7,5 EC PC course 3 x 2,5 EC 8052 Workshops Bk-MER of liefst: oorspronkelijke Projectplan schrijven 7240 Kwaliteitsmanagement 3081 onderzoek/meth. Afronding Propedeuse 2 e semester AvEM 7,5 EC 3218 De groeiende en innoverende organisatie Hoofdfase course 7,5 EC 3318 Personeelsmanagement, hoe zo? Hoofdfase course 7,5 EC 3237 Conflicten tussen (rechts)personen PC course 3 x 2,5 EC 4099 Engels Syst.Probl. Aanpak Gesprekstechnieken 1 e semester AvEM 7,5 EC 3077 Opstap naar je eigen bedrijf AvEM 7,5 EC 3076 Algemeen economische oriëntatie AvEM 7,5 EC 7257 Professionele oriëntatie PC course 3 x 2,5 EC 4090 Engels Inl.Pres.Rapp Excel Legenda AvEM breed Hoofdfase Bk-MER Keuze Professional core Minor course Stage 14

15 15

16 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode CU03077 Titel van de cursus Opstap naar je eigen bedrijf Niveau 1 Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo Studiejaar - semester 1-1 Omschrijving op rooster Opstap 2 Inhoud van de cursus De keuze om al of niet zelf een onderneming op te starten kan je beter maken wanneer je diverse verkennende marktonderzoeken hebt uitgevoerd en een inschatting hebt gemaakt van haalbare de omzet. Daarnaast zal je op diverse terreinen financiële en andere keuzes moeten maken die zijn omgeven van onzekerheid. Deze onzekerheid vereist een bepaalde houding en inzet om van de onderneming een succes te maken. Verder zal de ondernemer cijfers (balans, resultatenrekening, branchecijfers en cijfers van de concurrentie) moeten kunnen interpreteren. Op basis van deze cijfers kan de onderneming worden bijgestuurd. Ook als je niet van plan bent een onderneming te starten heb je veel baat bij de kennis, vaardigheden en persoonskenmerken die je bij deze cursus opdoet. Het is namelijk erg goed om je te oriënteren op vervolgstappen op basis van ondernemersvaardigheden. Wat zijn je mogelijkheden. Waar kijk je naar? Twee vakgebieden staan in deze cursus centraal, namelijk marketing en finance. Marketing is belangrijk omdat het contact wordt onderhouden met de doelgroep en de klanten. Finance is belangrijk, omdat het inzicht geeft in de financieel economische omstandigheden van een organisatie Inhoudelijke inleiding van marketing en finance. Wat leer je dan precies? Marketing Onderhouden van contacten met de doelgroep gebeurd oa met het goed in kaart brengen van de vier P s. Aan het einde van deze cursus ken je de grondbeginselen van de vier marketing p s (prijs, product, promotie en plaats) en kan je deze uitwerken in een ondernemingsplan. Finance De financiële omstandigheden goed in kaart brengen gebeurd onder andere door een goede vaststelling van de kostprijs. In deze cursus worden met behulp van een aantal gegevens via verschillende technieken een kostprijs opbouwen. Dit gebeurt om: 1. Vast te stellen wat de kostprijs van een product(groep) zal zijn om daaruit de verkoopprijs af te kunnen leiden of; 2. Vast te stellen of productie en verkoop winstgevend kunnen zijn. De berekende kostprijs wordt dan vergeleken met de marktprijs waar de individuele ondernemer geen invloed op heeft. 3. Non-profitorganisaties bedrijfsmatig op soortgelijke wijze worden aangestuurd, alleen zonder winst streven. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), 16

17 vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) C1 1. De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt stelt een ondernemingsplan voor een startende onderneming op waarbij marketing en organisatorische, financiële en juridische aspecten overzichtelijk en in samenhang worden gepresenteerd. 1 K je weet de grondbeginselen van de vier marketing p s te weten prijs, product, promotie en plaats. 2 K Je kunt een definitie geven van het begrip marketing 3 K je weet hoe het marketingproces verloopt 4 K je weet welke marketingmanagementconcepten er zijn en je weet hoe je winstgevende klantrelaties op kunt bouwen. 5 K Je bent op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het marketinglandschap. 6 K Je weet hoe een strategisch marketingplan eruit ziet. 7 K je weet welke productgroep beslissingen en beslissingen ten aanzien van producten en het assortiment belangrijk zijn, hoe je merkwaarde kunt opbouwen en merken kunt beheren. 8 K Je weet wat de noodzaak is van geïntegreerde marketingcommunicatie, 9 K je weet hoe de promotiemix eruit ziet, 10 K Je weet hoe je het totale promotiebudget kunt opstellen en de totale promotiemix kunt samenstellen 11 K Je weet wat wordt verstaan onder maatschappelijk verantwoordelijke marketingcommunicatie. 12 K Je weet wat wordt verstaan onder de bedrijfskolom en het value delivery network. 13 K Je weet wat er wordt verstaand onder gedrag en organisatie van distributiekanalen, kanaalmanagementbeslissingen, het opzetten van internationale distributiekanalen, marketinglogistiek en ketenmanagement en kanaaltrends. 14 K Je kent de onderdelen van een ondernemingsplan 17

18 15 K Je kent de verschillende onderdelen van een kostprijsberekening 16 K Je kent het verschil tussen ontvangen, opbrengsten, kosten en uitgaven 17 K Je kent de verschillend begrippen die worden gebruikt bij ratioberekeningen 18 K Je kent verschillende kostensoorten 19 V je kunt een klantgerichte marketingstrategie formuleren, 20 V Je kunt in een eenvoudige marketingsituatie de marketingomgeving beschrijven aan de hand van het DESTEPmodel. 21 V Je kunt een product beschrijven op de drie productniveaus, 22 V Je kunt het proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten beschrijven en je weet welke productlevenscyclusstrategieën er zijn en je kunt die toepassen. 23 V je kunt een overzicht geven van het communicatieproces en de stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie. 24 V Je kunt de aard en het belang aangeven van distributiekanalen. 25 V Je kunt een ondernemingsplan opstellen van een eenvoudige organisatie 26 V Je kunt kostprijzen berekenen 27 V Je kunt een investeringsbegroting, financieringsplan, resultatenbegroting, liquiditeitsbegroting van een eenvoudige onderneming opstellen 28 V Je kunt de financiële situatie beoordelen op basis van kengetallen 29 V Je kunt de kostensoorten benoemen 30 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee formuleren. 31 V Je kan het geformuleerde bedrijfsidee individueel verdedigen tegenover deskundigen. 18

19 32 V Je kan samen met anderen een bedrijfsidee consistent en in de voorgeschreven stappen, zie het beoordelingsformulier, uitwerken in een ondernemingsplan. 32 V Je kan samen met anderen het marketinggedeelte onderbouwen met externe secondaire informatie. 33 V Je kan samen met anderen bedrijfseconomische en commercieel economische kennis verwerken in het ondernemingsplan. 34 V Je hebt individueel inzicht in de samenstelling van de diverse onderdelen van het ondernemingsplan. Daarbij specifieke aandacht voor het marketinggedeelte en het financieel gedeelte. 35 V Je kan individueel de inhoud van het opgestelde ondernemingsplan verdedigen tegenover deskundigen. C1 1.De bba is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. 6 Vorm van de toetsen Dt beoordeelt het functioneren van zichzelf en past gedrag aan. 36 P Je toont een professionele houding tijdens de colleges 37 P Je bereidt je voor op de hoor- en werkcolleges 38 P Je kunt met anderen samenwerken op een professionele wijze. Samenwerken om tot een product 2009 ondernemingsplan te komen. Binnen de course Opstap naar je eigen bedrijf bestaan de summatieve toetsen uit de review die tussentijds wordt gegeven door docenten op het ondernemingsplan. Er wordt uitgegaan van de route van opdracht tot product In de toetsweken worden formatieve toetsen afgenomen (zie ook onderdeel 8, inhoud van de toetsen). De reden dat voor deze toetsen wordt gekozen, ziet op de basiskennis die vereist wordt verondersteld voor parallel en vervolg courses (zie ook onderdeel 14). Toetsvorm Omschrijving Factor Bodemcijfer Voortgangstoets Tussentoets Marketing na weken, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Tussentoets Finance na 7 weken, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Eindtoets Marketing, zie planningsoverzicht Voortgangstoets Eindtoets Finance, zie planningsoverzicht Werkstuk Ondernemingsplan actieve deelname Inspanningsverplichting

20 20

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Sport & Bewegingseducatie voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Commerciële Economie voltijd en duaal

Commerciële Economie voltijd en duaal Studiegids Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd en duaal Associate Degree opleiding Assistent Marketeer voltijd 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho 34609 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie

Nadere informatie