NARCIS CLASSIFICATIE. Classificatiecodes van de wetenschapsportal Narcis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NARCIS CLASSIFICATIE. Classificatiecodes van de wetenschapsportal Narcis www.narcis.nl"

Transcriptie

1 NARCIS CLASSIFICATIE Classificatiecodes van de wetenschapsportal Narcis 1

2 2

3 Introductie De Narcis Classificatie is een schema van codes waarmee experts en onderzoeksorganisaties kunnen worden ingedeeld en teruggevonden. De D- code rubriceert de wetenschappelijke disciplines. Daarnaast bevat de classificatie een E- code. Deze code omvat een aantal interdisciplinaire onderzoeksgebieden. De Narcis Classificatie is in 2015 herzien. De Narcis Classificatie wordt onder meer gebruikt in de wetenschapsportal Narcis, Data Archiving and Networked Services (DANS) 3

4 NARCIS CLASSIFICATIE DISCIPLINES D10000 Natuurwetenschappen en techniek D11000 Wiskunde D11100 D11200 D11300 D11400 D11500 D11600 D11700 D11800 Logica, verzamelingenen, getallenleer Algebra, groepentheorie Functies, differentiaalvergelijkingen Fourieranalyse, functionaalanalyse Meetkunde, topologie Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek Operationele research Numerieke analyse D12000 Natuurkunde D12100 D12200 D12300 D12400 D12600 D12700 D12800 Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur Theoretische fysica, (kwantum)mechanica Elektromagnetisme, optica, geluidsleer Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica Atoomfysica en molecuulfysica Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica Vastestoffysica D13000 Scheikunde D13100 D13200 D13300 D13400 D13500 D13600 D13700 Analytische chemie Macromoleculaire chemie, polymeerchemie Organische chemie Anorganische chemie Fysische chemie Katalyse Theoretische chemie, kwantumchemie D14000 Technische wetenschappen D14100 D14200 Materiaalkunde Werktuigbouwkunde D14210 Technische mechanica D14220 Machines, energie- omzetters D14230 Voertuigtechniek en transporttechniek D14231 Wegvoertuigen, railvoertuigen D14232 Vaartuigen D14233 Luchtvaartuigen en ruimtevaartuigen D14240 Industriële productie, mechanische technologie, robotica D14300 Elektrotechniek 4

5 D14310 D14320 D14330 D14340 Telecommunicatietechniek Micro- elektronica Elektrische energietechniek Meet- en regeltechniek D14400 D14500 Bouwkunde, civiele techniek D14410 Bouwkundige constructies en objecten D14420 Civiele techniek D14430 Waterbouwkunde D14431 Offshore technologie D14440 Gezondheidstechniek D14441 Drinkwatervoorziening D14442 Afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering D14443 Afvalinzameling en afvalverwerking Chemische technologie, procestechnologie D14510 Anorganisch- chemische technologie D14520 Organisch- chemische technologie D14530 Brandstoftechnologie D14540 Voedingsmiddelentechnologie D14600 Geotechniek D14610 D14620 Mijnbouw Ingenieursgeologie D14700 D14800 D14900 Industrieel ontwerpen Energie Technology assessment D15000 Aardwetenschappen D15100 D15200 D15300 D15400 D15500 D15600 D15700 Geochemie, geofysica Paleontologie, stratigrafie Fysische geologie Gesteenten, mineralen, sedimenten Atmosfeerwetenschappen Hydrosfeerwetenschappen Geodesie, fysische geografie D16000 Informatica D16100 D16200 D16300 D16400 D16500 D16600 D16700 D16800 Computersystemen, architecturen, netwerken Software, algoritmen, besturingssystemen Theoretische informatica Informatiesystemen, databases Gebruikersinterfaces, multimedia Kunstmatige intelligentie, expertsystemen Computer graphics Simulatie, virtual reality D17000 Sterrenkunde, astrofysica 5

6 D18000 Landbouw en beheer van het fysieke milieu D18100 D18200 Exploitatie en beheer van het fysieke milieu D18110 Lucht D18120 Oppervlaktewater en grondwater D18130 Bodem D18140 Natuur en landschap Plantaardige en dierlijke productie D18210 Landbouw en tuinbouw D18220 Veeteelt D18230 Visserij D18240 Bosbouw D18250 Agrarische technologie D20000 Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg D21000 Levenswetenschappen D21100 D21200 D21300 D21400 D21500 D21600 D21700 D21800 D21900 Bioinformatica, biomathematica Biofysica, klinische fysica Biochemie Genetica Histologie, celbiologie Anatomie, morfologie Fysiologie Immunologie, serologie Epidemiologie en medische statistiek D22000 Biologie D22100 D22200 D22300 D22400 D22500 D22600 D22700 Microbiologie Biogeografie, taxonomie Diergedrag, dierpsychologie Ecologie Plantkunde Dierkunde Toxicologie (milieu) D23000 Geneeskunde D23100 D23200 Pathologie, pathologische anatomie D23110 Infecties, parasitologie, virologie D23120 Kanker D23130 Allergieën D23140 Trauma s Organen en orgaansystemen 6

7 D23210 D23220 D23230 D23240 Huidziekten, geslachtsziekten, reumatologie, orthopedie D23211 Dermatologie D23212 Geslachtsziekten (SOA) D23213 Reumatologie D23214 Orthopedie Inwendige geneeskunde D23221 Bloed- en lymfeziekten D23222 Cardiovasculaire aandoeningen D23223 Gastro- intestinaal systeem D23224 Gyneacologie en obstetrie D23225 Longziekten D23226 Nefrologie D23227 Urologie Neurologie, keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde D23231 Neurologie D23232 KNO D23233 Oogheelkunde Tandheelkunde D23300 Niet- orgaangebonden specialismen D23310 D23320 D23330 D23340 D23350 D23360 D23370 D23380 D23390 Chirurgie Anesthesiologie Radiologie, radiotherapie Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie Psychiatrie, medische psychologie Leeftijdgebonden specialismen D23361 Neonatologie D23362 Kindergeneeskunde D23363 Geriatrie Sociale geneeskunde Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde) Arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde D24000 Gezondheidswetenschappen D24100 D24200 D24300 Verpleegkunde Preventieve gezondheidszorg, GVO Voeding D25000 Bewegingswetenschappen D25100 Revalidatie D26000 Diergeneeskunde 7

8 D30000 Geesteswetenschappen D30100 D31000 D32000 Digital humanities Boekwetenschappen, bibliotheekwetenschappen en informatiewetenschappen Wijsbegeerte D32100 D32200 D32300 D32400 D32500 Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie Geschiedenis en filosofie van de geesteswetenschappen Geschiedenis en filosofie van de gedragswetenschappen Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen D33000 D34000 Godgeleerdheid en religiewetenschappen Geschiedenis D34100 D34200 D34300 Oudheid Middeleeuwen Moderne en contemporaine geschiedenis D35000 Kunst- en cultuurwetenschappen D35100 D35200 D35300 D35400 D35500 Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis Muziekwetenschappen Theaterwetenschappen Mediawetenschappen Architectuur en objecten D36000 Taal- en literatuurwetenschappen D36100 D36200 D36300 D36400 D36500 D36900 Linguïstiek Klassieke taal- en letterkunde Germaanse taal- en letterkunde Romaanse taal- en letterkunde Baltische en Slavische taal- en letterkunde Taal- en letterkunde overige taalgroepen D37000 Archeologie D38000 Area Studies 8

9 D40000 Recht en bestuur D41000 Rechtswetenschappen D41100 D41200 D41300 D41400 D41500 D41600 Rechtsgeschiedenis Burgerlijk (proces) recht Straf (proces) recht en criminologie Staats- en bestuursrecht Gemengde rechtsgebieden Internationaal recht D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde D42100 D42200 Politicologie D42110 Bestuurskunde Defensie D44000 Verkeerswetenschappen en vervoerswetenschappen D50000 Gedragswetenschappen en onderwijskunde D51000 D52000 D53000 D54000 Psychologie Onderwijskunde Gerontologie Pedagogiek D60000 Sociale wetenschappen D61000 D62000 D63000 D64000 D65000 D66000 D67000 D68000 D69000 Sociologie Sociale geografie Culturele antropologie Demografie Planologie Communicatiewetenschap Vrijetijdswetenschappen Sociale zekerheidswetenschappen Gender studies 9

10 D70000 Economie en bedrijfskunde D70100 Personeelwetenschappen E10000 Interdisciplinaire wetenschappen E11000 E12000 E13000 E14000 E15000 E16000 E17000 E18000 Biotechnologie Technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg Ontwikkelingsstudies Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit Milieustudies Nanotechnologie Greenhouse gas mitigation Biobased economy 10

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

samenvatting verkort: 600 999 non-fictie informatief/professioneel samenvatting rubrieken:

samenvatting verkort: 600 999 non-fictie informatief/professioneel samenvatting rubrieken: samenvatting verkort: 600 999 non-fictie informatief/professioneel samenvatting rubrieken: NON-FICTIE INFORMATIEF/PROFESSIONEEL ALFA 600 non-fictie informatief/professioneel algemeen 610 taal en cultuur

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

VAKINHOUDELIJK MASTERNIVEAU

VAKINHOUDELIJK MASTERNIVEAU UNIVERSITAIRE LERARENOPLEIDINGEN (ULO S) VAKINHOUDELIJK MASTERNIVEAU VISIE VAN DE ULO S OP HET ACADEMISCH GEHALTE VAN EERSTEGRAADS LERAREN Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) van de Vereniging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds 03-04 in de biomedische laboratoriumtechnologie e opleidingsfase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl September 2014 - oktober 2014 - november 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie