Toelichting WO-Opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting WO-Opleidingen"

Transcriptie

1 Aarde en Economie (30) Om keuzes te maken hoe we verantwoord gebruik blijven maken van onze ruimte en grondstoffen (water, energie), moet je economie en natuur kunnen combineren. Ruimtelijke economie, bestuurskunde en planologie aan de ene kant en kennis over het landschap, de geologie, de bodem, het klimaat en (grond)water aan de andere kant. Aarde en Economie wil je hierin opleiden en sluit daarmee aan bij het vak aardrijkskunde op het VWO. Aardwetenschappen (31) Bij aardwetenschappen leer je de samenhang tussen verschillende natuurlijke processen te begrijpen. Je bedenkt oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij je gebruikmaakt van je kennis van de aarde en inzichten uit de verschillende natuurwetenschappelijke disciplines. Waar gesteente, bodem, water, lucht en leven elkaar raken, begint aardwetenschappen. Aardwetenschappen is een toegepaste bètaopleiding. Hiermee wordt bedoeld dat je tijdens je studie vakken volgt waarbij je het aardoppervlak bestudeert met behulp van biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het is ook een studie waarbij je veel reist en buiten bent. Accountancy:Nyenrode Business University (66) De Bachelor of Science in Accountancy is een universitaire deeltijdopleiding waarbij je studeert bij Nyenrode en gaat werken bij een accountantskantoor. Accountancy kies je voor een veelzijdig en hoogwaardig beroep in de financieel-economische sector. Het bedrijfsleven, cijfers, ICT, het geven van advies, controle en klantenbezoeken moeten je dan ook wel aanspreken. Actuariële wetenschappen (8) Een actuaris (verzekeringswiskundige) houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Kansberekeningen en informatica vormen het instrumentarium van een actuaris, gekoppeld aan kennis van economische, juridische en belastingtechnische grootheden, en met oog voor maatschappelijke aspecten. Algemene sociale wetenschappen (1) De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Denk aan de wachtlijsten in de gezondheidszorg, de kloof tussen burgers en politiek, de invloed van tv en MSN op kinderen, misbruik van sociale voorzieningen of de aanpak van (rechtse) jongeren. Al deze thema's worden ook in andere opleidingen bestudeerd. Maar dan steeds vanuit één invalshoek, bijvoorbeeld die van de psycholoog, bestuurskundige of socioloog. Maatschappelijke problemen zijn echter per definitie complex: ze hebben te maken met opvoeding, inkomen, culturen, structuren en politieke machtsblokken. Amsterdam University College (2) De toekomstige AUC student heeft een brede interesse, is internationaal georiënteerd, heeft een sterke motivatie, een grote inzet en heel veel energie. Het programma daagt je uit om na te denken over the big questions. Je kunt je individuele lesprogramma samenstellen uit de vele mogelijkheden die je aangeboden worden. De opleiding is Engelstalig en ongeveer de helft van de leerlingen bestaat uit studenten uit het buitenland. Je woont bovendien op de campus. Archeologie (32) Dankzij archeologen en hun opgravingen weten we steeds meer over ons verleden. Doordat de meeste overblijfselen van onze historie alleen onder de grond hebben overleefd, vormt het opgraven een belangrijke bezigheid van archeologen. In Nederland vinden voortdurend bouwactiviteiten plaats vanwege stadsuitbreiding, wegenbouw en spooraanleg. Voordat de bouw start, moet er in de meeste gevallen archeologisch onderzoek aan vooraf gaan. Daarom bestaat een dringende behoefte aan archeologen die de opgravingen kunnen leiden en de resultaten kunnen uitwerken. Pagina 1

2 Bedrijfskunde(33) Je gaat bedrijfskunde studeren als je geïnteresseerd bent in management en in de dynamiek van bedrijven en organisaties. Je leert kijken naar alle aspecten van een organisatie. Bedrijven hebben vaak te maken met allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot het nieuwe werken' en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien. Bestuurs- & Organisatiewetenschap (34) Bij Bestuur en Organisatie leer je hoe organisaties bestuurd worden. Je kijkt naar bedrijven die op winst gericht zijn, naar non-profitorganisaties en publieke organisaties. In de opleiding leer je vragen beantwoorden over strategisch management, communicatie, organisatie, beleidsinstrumenten, netwerken en leiderschap. In het derde leerjaar kies je voor de variant Bestuurskunde of de variant Beleid, communicatie en organisatie. Bèta-gamma (3) Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Bewegingswetenschappen (35) In de opleiding Bewegingswetenschappen probeer je oplossingen te vinden voor problemen die te maken hebben met het menselijk bewegen. Hoe pak je iets dat beweegt? Waarom leidt anders tillen tot minder rugklachten? Wat is het effect van angst op de klimprestatie? Bio-Farmaceutische wetenschappen (64) Wil jij op zoek naar nieuwe geneesmiddelen? Zijn biologie en scheikunde je favoriete vakken? Dan is Bio- Farmaceutische Wetenschappen iets voor jou. De wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen is een flinke uitdaging en je hebt er een groot probleemoplossend vermogen voor nodig. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en zelfstandigheid zijn onmisbaar. Verder moet je niet terugschrikken voor een flinke portie statistiek. Bedenk wel dat BFW je opleidt tot geneesmiddelonderzoeker en niet tot arts of apotheker. Biologie (4) Biologie houdt zich bezig met alle levende wezens op aarde. Of het nu planten, dieren, mensen of virussen zijn, als bioloog krijg je ermee te maken. Kunnen beschadigde hersenen en zenuwcellen zich herstellen? Reinigt vervuilde grond zichzelf? Deze en andere vragen ga je onderzoeken als je Biologie studeert. Een bioloog is bezig met ecosystemen, dieren, planten of micro-organismen. Je kijkt naar processen in een bos of in een onderdeel van een cel. Je werkt met biochemische methoden of verfijnde meetapparatuur, of je voert simulaties uit op de computer. Biomedische wetenschappen (5) Dit is de onderzoekskant van de geneeskunde. De opleiding bereidt voor op het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek naar de oplossing van medische problemen. Je leert hoe een gezond mens in elkaar zit, hoe gezonde cellen en organismen eruit zien en werken. Vervolgens stel je vast hoe cellen, organen en organismen reageren op (schadelijke) invloeden van buitenaf. Bouwkunde (67, 72) Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig. Pagina 2

3 Business Analytics (36) Een 5-jarige bedrijfsgerichte exacte studie met globaal 1/3 wiskunde, 1/3 informatica en 1/3 bedrijfseconomische vakken. Het analyseren, modelleren, optimaliseren en sturen van bedrijfsprocessen staat centraal. Echte bedrijfscases en een stage in het bedrijfsleven vormen belangrijke onderdelen van de studie. Civiele Techniek (72) De hoge snelheidslijn, verkeersopstoppingen in de binnenstad, het herstel van een waterrijk natuur-gebied. Allemaal projecten waarbij mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en waar het niet alleen aankomt op techniek. Politieke besluitvorming, inspraak- en vergunningprocedures, kostenbegroting en - bewaking, milieueffecten en veiligheid spelen eveneens een rol. Daarvoor zijn technici nodig die meer kunnen dan ontwerpen, construeren en rekenen. Communicatie & Informatiewetenschappen (38) Met CIW doe je kennis en vaardigheden op over taal en communicatie. Daardoor kun je weloverwogen communicatie- en educatieproducten maken, of erover adviseren, bijvoorbeeld als journalist of als taaladviseur op basisscholen. Maar je kunt je ook bekwamen als webredacteur, copywriter, medewerker voorlichting, reclame-onderzoeker, communicatietrainer, taalconsulent, ontwikkelaar internationale communicatie of docent Nederlands als tweede taal. Er zijn nog meer beroepsmogelijkheden, die je leert kennen gedurende de CIW-bacheloropleiding. Communicatiewetenschap (6, 37) Communicatiewetenschap houdt zich bezig met maatschappelijke, economische, juridische en bestuurlijke aspecten van professionele informatievoorziening door middel van vooral radio, televisie, kranten en tijdschriften. Criminologie (39) Je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Een criminoloog maakt geen regels en straft niemand die de regels overtreedt, maar bestudeert het hoe en waarom van crimineel gedrag. Ook besteedt de opleiding aandacht aan slachtoffers en daders en de maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie (7, 40) SCA is een variant binnen de bacheloropleiding Antropologie. Deze opleiding gaat niet alleen over verre volkeren. Jongeren in Amsterdam Oud-West of ex-amsterdammers in Almere worden ook bestudeerd. Je leert kijken naar mensen en hun gebruiken, gewoontes, opvattingen, waarden en geloofsuitingen. Diergeneeskunde (68) De studie duurt zes jaar. De propedeuse en het doctoraalprogramma vormen samen de voorbereidende fase, waarin de theoretische basis wordt gelegd. De co-schappen noemen we ook wel de functiegerichte fase. Dit is de vooral praktische opleiding tot dierenarts. Pas als je het hele traject hebt doorlopen, ben je bevoegd de diergeneeskunde in volle omvang uit te oefenen. Economie & Bedrijfseconomie (41) Economie en Bedrijfseconomie is een brede, maatschappelijk georiënteerde bacheloropleiding. Je benadert maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Je houdt je bezig met allerlei economische kennisgebieden, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, ruimtelijke economie, ontwikkelingseconomie, economische geschiedenis en economisch recht. Bovendien leer je van alles over marketing, financiering en belegging, macro-economie, boekhouden en management en organisatie. Met deze kennis kun je maatschappelijke vraagstukken en problemen op een gedegen manier benaderen en bijdragen aan de oplossing ervan. Pagina 3

4 Economie en bedrijfskunde (9) Het heeft allemaal met economie te maken: financiële tegenvallers van het kabinet, het verloop van de aandelenkoersen op de effectenbeurs, een faillissement van een bedrijf of de schuldvraag bij milieuvervuiling. Bij deze studie gaat het in het bijzonder om de vraag hoe mensen zich gedragen bij activiteiten van productie, verdeling en consumptie. Het is een brede opleiding. Econometrie en Operationele research (8) Econometrie is de wiskundige en statistische benadering van de economie. Econometristen zijn mensen die wiskundige modellen loslaten op economische problemen. Zij analyseren, rekenen, passen, meten, interpreteren en proberen de gevolgen van economische maatregelen te begrijpen en hun omvang te voorspellen. Operationele research en management (ORM) houdt zich bezig met concrete vragen van veelal operationele, bedrijfskundige of logistieke aard, waarvoor kwantitatieve, dus getalsmatige, ondersteuning wordt gezocht. De opleiding kenmerkt zich door enerzijds een wiskundige oriëntatie en anderzijds een praktische visie op concrete problemen. Ondersteunende vakken vanuit de wiskunde, de informatica, de statistiek, de verkeersen vervoerseconomie en de bestuurlijke informatica geven de opleiding een breed kader. EF Education (69) Leer Engels in Toronto, studeer Chinees in Shanghai of krijg Frans onder de knie in Parijs! Met EF kan je je horizon verbreden door een stuk opleiding in het buitenland te volgen. Van vakantiekampen tot zomerscholen. Er zijn altijd EF programma s die bij je passen. Elektrotechniek (72) Waar het bij elektrotechniek telkens op aankomt, is dat je signalen uit de wereld om ons heen vertaalt in elektrische signalen, soms in optische signalen. Die signalen bewerk je, bijvoorbeeld met een computer. Een volgende stap is dat je het signaal omzet in een actie. Van een apparaat bijvoorbeeld, of van een machine of een robot. Europese Studies (10) In de bachelor Europese studies word je opgeleid tot Europadeskundige. Je bestudeert daarbij uiteenlopende aspecten van Europa, zoals de politiek en cultuur in het verleden en het heden. Niet alleen de Europese natieen staatsvorming, cultuur- en ideeëngeschiedenis en Europese integratie komen aan bod, maar ook de Europese talen en culturen, economie en recht. Farmaceutische wetenschappen (42) De kennis die je opdoet tijdens de opleiding Farmaceutische wetenschappen gebruik je bij het maken van nieuwe geneesmiddelen. Waardoor heeft een stof een genezende werking en hoe kun je deze stof als geneesmiddel toepassen? Hoe ontwerp en maak je een geneesmiddel tegen Parkinson? Waarom krijgt niet iedereen kanker? Zijn vitaminen wel gezond? Met bovengenoemde vragen krijg je te maken tijdens de studie Farmacochemie. Fiscale economie (9) Discussies over de belastingen, van heffing tot besteding en ontduiking, worden in de politiek even fel gevoerd als in de krant of in het café. Maar de materie is vaak complex en weerbarstig, en goede beslissingen vergen gedegen kennis van de werking van de economie. In de opleiding Fiscale economie leer je hoe en waarover belasting wordt geheven en waar dit belastinggeld naartoe gaat. Pagina 4

5 Future Planet Studies (11) Hoe gaan wij de aarde verder inrichten en gebruiken? Je bekijkt zaken niet alleen vanuit de natuurwetenschappelijke invalshoek, maar juist ook vanuit de maatschappelijke, beleidsmatige kant. Gaandeweg bouw je steeds meer kennis op over verschillende vakgebieden en leer je aspecten op het snijvlak van mens, aarde, natuur, economie en management te combineren en te integreren. Geneeskunde (12, 43) Geneeskunde leidt op tot arts. In de eerste vier jaar krijg je veel theorie en wordt een begin gemaakt met het aanleren van praktische vaardigheden. Na het doctoraalexamen volg je nog twee jaar co-assistentschappen (stages), ter voorbereiding op het basisartsexamen. Geschiedenis (44) Is Geschiedenis iets voor jou? Belangstelling voor het verleden is uiteraard een goede reden om Geschiedenis te gaan studeren, maar ook als je een brede interesse hebt op het gebied van politiek, economie, maatschappij of cultuur, heb je het bij deze studie waarschijnlijk naar je zin. Gezondheid & leven (45) Gezondheid en leven is een brede bacheloropleiding. Dat is nodig, want in de gezondheidszorg worden tegenwoordig mensen gevraagd die gezondheidsproblemen kunnen helpen voorkomen. Aan alleen biomedische kennis over gezondheid en ziekte heb je dan niet genoeg. Je moet ook beschikken over kennis van sociologie, psychologie en communicatie én inzicht hebben in de organisatie van de gezondheidszorg. Gezondheidswetenschappen (46) De opleiding over (on)gezond leven! Wat is eigenlijk het verschil tussen gezond en ongezond leven? Bij gezondheidswetenschappen volg je een opleiding waarin je alles leert over wat dat verschil voor de samenleving betekent. Deze opleiding is sterk biomedisch georiënteerd. Een gezonde mix van natuurwetenschappen en 'gamma' vakken: biologisch en medisch, maar ook management, beleid, psychologie en sociale wetenschappen komen aan bod. Griekse & Latijnse Taal & Cultuur (47) Je wordt opgeleid tot een allround academicus die overzichtskennis heeft over de Oudheid, getraind is in literaire analyse, inzicht heeft in taal en taalstructuren, de principes kent van effectieve communicatie, en een goed oog heeft voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken, of op situaties binnen het professionele werkveld. Dat kan de educatieve sector zijn (scholen, musea), maar door de intensieve omgang met talen en teksten is de opleiding GLTC ook een uitstekend voortraject voor vervolgcarrières in de journalistiek, de uitgeverijwereld, beleid en bestuur, en communicatie. Industrieel ontwerpen (72) Iedereen gebruikt dagelijks meerdere producten. Velen daarvan bestonden tien jaar geleden nog niet of zagen er toen totaal anders uit. Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten is voor bedrijven van levensbelang. Informatica (13) De studie houdt zich bezig met theoretische en praktische aspecten van gegevensverwerking, in het bijzonder met computers. Je leert in het begin op een systematische manier programmeren en krijgt de benodigde wiskunde. Onder informatica vallen ook zaken waar je misschien niet direct aan denkt, zoals driedimensionale beeldherkenning, de theorie achter vertaalsystemen, analyse van huidweefsel met behulp van beeldverwerkingstechnieken en onbemande ruimtelandingen op Mars. Pagina 5

6 Informatica & Economie (65) Informatiesystemen worden veel door bedrijven ingezet voor het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen. Veel zaken die vroeger handmatig gingen, bijvoorbeeld de boekhouding, gaan tegenwoordig geautomatiseerd. Het automatiseren van bedrijfsprocessen heeft niet alleen maar een praktische functie, zoals het versnellen en structuren van processen, maar door de inzet van dergelijke systemen beschikken bedrijven ook over steeds meer data. Deze data kunnen zij analyseren en gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen. Informatiekunde (14) Informatiekunde is de wetenschap die zich bezighoudt met informatie, communicatie en de bijbehorende technologieën. De nadruk ligt vooral op de complexe relaties tussen mens, organisaties en de informatietechnologie. In deze studie leer je over het belang van kennis en informatie voor de moderne maatschappij, maar ook welke risico s een samenleving loopt die zwaar leunt op informatie- en communicatietechnologie (ICT). Informatie, Multimedia en Management (48) Hoe kun je zorgen dat internationale artiesten automatisch hun muziekrechten vergoed krijgen, als hun muziek over internetradiostations wereldwijd wordt uitgezonden? Hoe ziet een elektronische dienst op het web eruit die voor de automatische afhandeling van muziekrechten kan zorgen? Welke partijen zijn er allemaal bij betrokken? Hoe breng je die bij elkaar in een netwerk? Met deze en andere vragen houd je je bezig als je IMM studeert. International Business Administration (49) Je houdt je bezig met het opdoen van theoretische kennis en de praktische toepassing van disciplines die de kern vormen van het internationaal bedrijfsbeheer. Je leert strategisch te denken, organisatorische problemen aan te pakken en beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de vele verschillende delen van een organisatie. Je krijgt vakken als strategie, Marketing, financiën, boekhouden, organisatie, HRM en ICT en logistiek. Je leert om snel te schakelen tussen onderwerpen zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Kunstmatige Intelligentie (15) Binnen dit vakgebied worden programma s voor de computer ontwikkeld die men vaak intelligent noemt. Voorbeelden zijn: programma s die vertalen, spraak herkennen of spelletjes spelen, programma s die artsen, juristen of andere experts helpen bij het nemen van beslissingen, programma s die onderhandelingen voeren. Tijdens deze 5-jarige studie krijg je niet alleen te maken met Informatica maar ook met psychologie, taalkunde, filosofie, logica en wiskunde. Life Science & Technology (62) Als je LST studeert, wil je meer kennis krijgen van de werking van de cel. Die speurtocht heeft al heel wat nuttigs opgeleverd: betere voedingsmiddelen, schonere industrie, betere geneesmiddelen en nieuwe behandelingsmethoden voor ziekten. Aan jou de taak om nog meer onverwachte ontdekkingen te doen! Het leuke is dat je je niet vastlegt op één wetenschap. Je zoekt naar creatieve toepassingen van biologie, scheikunde, natuurkunde én informatica. Literatuur & Samenleving (50) Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een voor alle studenten identiek programma met een brede, interdisciplinaire vakinhoud. Daarin komen alle aspecten van de opleiding aan de orde. In het eerste jaar maak je kennis met hoogtepunten uit de West-Europese literatuurgeschiedenis, krijg je een introductie in de literatuurwetenschap en een grondige training in de analyse- en interpretatiepraktijk. Verder maak je kennis met de belangrijkste spelers in het literaire veld en je verdiept je in de internationale vernieuwingen in literatuur en de media. Bij het vak Creatief schrijven oefen je met het zelf schrijven van een kort verhaal. Pagina 6

7 Media en Cultuur (16) Televisie, film en internet zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. In de bachelor Media en cultuur richt je je op de betekenis, geschiedenis en artistieke vormen van films, programma's, websites, clips, games en andere bewegende beelden en geluiden, én op de media die ze beschikbaar stellen. Media, Kunst, Design & Architectuur (51) Het eerste jaar van de opleiding omvat voor alle vier de afstudeerrichtingen dezelfde vakken. Deze vakken bouwen voort op actuele thema s, zoals een spraakmakende tentoonstelling, een hype in de media, een populaire film of een controversiële restauratie. Je leert de karakteristieke eigenschappen van de objecten waar je mee werkt te benoemen en te analyseren. Docenten stellen tijdens de colleges opmerkelijke fenomenen centraal en laten je kennismaken met het bredere kader waarin ze ontstaan. Je onderzoekt hoe verschillende soorten beelden communiceren. Op die manier maak je kennis met de verschillende benaderingswijzen die in het domein van kunst en cultuur mogelijk zijn. Medische informatiekunde (17) Om informatievoorziening in de medische wereld in goede banen te leiden, zijn mensen nodig die zowel kennis hebben van geneeskunde als van informatica. De bachelor Medische informatiekunde, ook wel MIK genoemd, voorziet in deze behoefte van de geneeskundige en gezondheidskundige praktijk. Medische natuurwetenschappen (52) Deze driejarige bacheloropleiding is een multidisciplinaire opleiding, waarbij je de vakgebieden Natuurkunde, Scheikunde, Farmacochemie, Wiskunde, Informatica, Geneeskunde en Biologie combineert. Op basis van die combinatie leer je vernieuwend medisch onderzoek te doen. Molecular Science & Technology (63) MST biedt je volop de mogelijkheid om binnen het brede terrein van de chemie je weg te vinden. Je kunt je verder verdiepen in de structuur en eigenschappen van moleculen, maar ook in techniek en industriële toepassingen. Verder heb je de mogelijkheid om chemie en technologie te bestuderen vanuit een maatschappelijk perspectief met duurzaamheid als leidraad. Molecular Science & Technology is een nieuwe opleiding die het beste van de vroegere Delftse en Leidse chemische opleidingen combineert. Natuur- & Sterrenkunde (18) Tijdens de opleiding Natuur- en sterrenkunde leer je hoe de natuur in elkaar zit, wat we over natuurverschijnselen weten en welke wetten eraan ten grondslag liggen. Je leert hoe je met wiskundige formules allerlei verschijnselen kunt beschrijven en wat daarvan de gevolgen zijn. Natuurkunde is een praktisch vak: het gaat niet alleen om leren en weten, maar ook om kijken en doen. Je leert hoe je de natuur moet onderzoeken en hoe je informaticatechnieken in de natuurkunde kunt toepassen. Onderwijskunde (19) Onderwijskunde houdt zich bezig met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen op het gebied van de kwaliteit en de organisatie van onderwijs. Onderwijskundige vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent, de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid. Bij de bachelor Onderwijskunde bestudeer je de mogelijkheden om onderwijs te veranderen en te verbeteren. Daarvoor heb je brede kennis nodig: naast onderwijskundige vakken krijg je bijvoorbeeld ook psychologie, sociologie en pedagogiek. Oudheidkunde (53) Als je Oudheidkunde studeert, verwerf je brede overzichtskennis van de geschiedenis en culturen van de Mesopotamiërs, Grieken en Romeinen. Je kunt je in een van deze culturen specialiseren en daarvan ook de taal leren. Maar je kunt ook kiezen voor een vakkenpakket met een meer algemeen karakter waarbij (Oude) Geschiedenis en (Mediterrane) Archeologie centraal staan. Pagina 7

8 Pedagogische wetenschappen (20, 54) Als pedagoog moet je sterk in je schoenen staan. Je houdt je immers bezig met thema s die kinderen en volwassenen diep in hun bestaan raken. Wat is de waarde van het leven van een zwaar gehandicapt kind? Wat doe je als ouders en kinderen voortdurend problemen met elkaar hebben? Hoe leert een dyslectisch kind goed lezen? Politicologie (21) Ben je geïnteresseerd in de politieke machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen? Wil je meer weten over de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen? Politiek houdt zich bezig met de vormgeving van de toekomstige samenleving, men formuleert doelstellingen en zet deze om in beleid. Psychologie (23, 554) Psychologie houdt zich bezig met wat mensen drijft, hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling of de manier waarop ze met elkaar omgaan? Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen. Psychobiologie (22) Bij de bachelor Psychobiologie leer je hoe een gezond mens in elkaar zit, hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en hoe menselijk gedrag ontstaat. Vervolgens stel je vast hoe het zenuwstelsel reageert op (schadelijke) invloeden van buitenaf en hoe dit psychologisch tot uiting komt. Tijdens de opleiding doe je een stevige basiskennis biologie op, maar je leert ook over scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht (24,56) Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij georganiseerd wil zijn en hoe wij ons tegenover elkaar horen te gedragen. Het interessante van een rechtenopleiding is dat je leert met behulp van abstracte regels complexe maatschappelijke problemen in goede banen te leiden. Dat betekent dat je als jurist je theoretische kennis direct in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. Scheikunde (25) Voor het ontwikkelen van verf op waterbasis, het maken van een drinkontbijt met toegevoegde vitaminen, of voor bloedonderzoek: overal heb je scheikunde voor nodig. Want alles bestaat uit stoffen: je kleding, je fiets, plastic, geneesmiddelen en cosmetica. Als je de eigenschappen van bepaalde stoffen kent, kun je daarvan handig gebruikmaken om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken met heel bijzondere eigenschappen. Bij scheikunde ben je op verschillende manieren bezig: je maakt nieuwe stoffen, je verklaart verschijnselen en je voorspelt eigenschappen. Slavische taal & cultuur: Russisch, Pools, Tsjechisch en Servisch, Kroatisch (26) Slavistiek omvat de taal en cultuur van het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch en Tsjechisch. De studie is breed van opzet en gaat over de grenzen van de verschillende taalgebieden heen. Je bestudeert de taal- en letterkunde, in historisch, cultureel en sociaal perspectief. Je leert hun onderlinge samenhang kennen en hun plaats in Europees en mondiaal verband. Dankzij het brede aanbod aan methoden en theorieën heb je de mogelijkheid de taal, de taalgeschiedenis, de literatuur en de (media)cultuur van de vier prominente Slavische taalgebieden te onderzoeken. Science Business & Innovation (57) De opleiding is een interdisciplinaire studie. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt brengen. De bachelorstudie Science, Business & Innovation leidt op tot een professional die bruggen kan slaan. Bruggen tussen het bedrijfsleven en actuele ontwikkelingen in de natuurkunde en farmaceutische wetenschappen. Pagina 8

9 Sociologie (58) Menselijk gedrag wordt niet alleen bepaald door fysieke of psychische impulsen, maar tevens door het feit dat mensen deel uitmaken van sociale verbanden. Het vak sociologie bestudeert die menselijke samenlevingsvormen en de manieren waarop deze tot stand komen en veranderen. Sociale geografie en planologie (27) Sociale geografie is een veelzijdig vak, waarbij het gaat om de vervlechting van sociale, economische, politieke en culturele verschijnselen die gebieden een bepaald karakter geven. Het is dé studie om expert op het gebied van stadsontwikkeling te worden, maar ook als je je wilt richten op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen in verre landen. Planologie houdt zich bezig met de huidige en toekomstige inrichting van Nederland, Europa of ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan projecten als de Betuwelijn of de dijkverzwaringen in het rivierengebied. Doordat Nederland lid is van de EU, moeten planologen zich bovendien steeds vaker bewegen op internationaal niveau. Spaanse taal & cultuur (28) De Spaanstalige cultuur is springlevend. Niet alleen heeft het rijke Spaanse verleden wereldwijd zijn sporen nagelaten, ook vandaag de dag neemt Spanje op cultureel, economisch en politiek gebied een belangrijke plaats in, zowel binnen als buiten Europa. Het Spaans is na het Engels bovendien de belangrijkste taal in de westerse wereld en het aantal Spaanssprekenden in de wereld neemt nog altijd toe. Tandheelkunde (70) Als je de studie Tandheelkunde volgt, leer je techniek en precisie te combineren met mensenwerk. Je maakt niet alleen vullingen en kronen, maar je moet daarbij ook rekening houden met het welzijn van de mensen die je behandelt. Soms kunnen patiënten om medische redenen bijvoorbeeld geen verdoving krijgen. Je moet dus ook bekend zijn met de algemene ziekteleer en kennis hebben van geneesmiddelen. Travel Active (71) Travel Active is dé specialist van Nederland op het gebied van culturele uitwisselingen. Met een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld programma-aanbod kan iedereen een internationaal avontuur te beleven. Jaarlijks kiezen ruim mensen voor een internationale ervaring via Travel Active. Het idee voor Travel Active is geboren na een indrukwekkende zomer tennisles geven in de Verenigde Staten, ongeveer 23 jaar geleden. Destijds hadden we een drietal programma s: Camp USA, Au Pair en Work & Travel Australië. Inmiddels is Travel Active uitgegroeid tot Nederlands grootste uitwisselingsorganisatie met veel verschillende programma s voor jong en oud! Universitaire Pabo (29, 59) Trekt het basisonderwijs je en wil je een opleiding volgen op universitair niveau? Kies dan voor de Universitaire Pabo van Amsterdam. Deze dubbele bachelor is voor studenten die praktijk en theorie graag combineren. Je beroep later: lesgeven en onderzoeken in het basisonderwijs in de grote stad. Lesgeven aan kinderen van deze tijd. Met vakkennis, praktijkervaring én door onderzoek. Werktuigbouwkunde (72) Kijk om je heen en wat zie je? Apparaten, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en instrumenten. Talloze producten die allemaal door mensen zijn gemaakt. En ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen, tien tegen één dat hieraan werktuigbouwers te pas zijn gekomen. Is het niet bij het bedenken en ontwerpen ervan, dan wel bij de fabricage of het aanpassen aan de werksituatie. De huidige werktuigbouwer overziet een heel breed terrein dat bijna alle takken van de industrie omvat. Pagina 9

10 Wijsbegeerte (60) Vanaf het begin van de geschiedenis houden mensen zich bezig met grote vragen. Wie ben ik? Wat kan ik zeker weten? Hoe moet ik me gedragen ten opzichte van anderen? En waarom is de wereld waarin ik leef zo geworden als hij is? Wijsbegeerte (filosofie) zoekt naar antwoorden op die vragen. Wiskunde (61) Studeer je wiskunde aan een universiteit, dan onderzoek je problemen waarvoor geen kant-en-klare oplossingen voorhanden zijn. Je hebt inzicht en creativiteit nodig, en gevoel voor structuur en verborgen regelmaat. Wiskundigen willen graag alles doorgronden wat er op het eerste gezicht onoverzichtelijk en moeilijk uitziet: ze gaan op zoek naar de samenhang en structuur in de wereld achter de getallen en de formules. Pagina 10

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs UvA

Wetenschappelijk Onderwijs UvA Wetenschappelijk Onderwijs UvA Toelichting WO-Opleidingen Actuariële wetenschappen (1) Een actuaris (verzekeringswiskundige) houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Cultuur en Maatschappij CM

Cultuur en Maatschappij CM Cultuur en Maatschappij CM Wiskunde C (of wiskunde A, positief advies nodig) Geschiedenis Maatschappijwetenschappen Eén van de vakken: Tekenen, Muziek, Frans of Duits Frans of Duits Latijnse taal en cultuur

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017

Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 Profielvoorlichting 3 e klas 31 oktober 2017 De PowerPoint komt in de loop van de week op de website te staan Decaan: Astrid Verspeek a.verspeek@hetbaken.nl Programma Profielen Vakken Normeringen Verschil

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans Maatschappijleer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22669 24 april 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2017, nr. DUO/OND-2017/9529

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze september 2016 Surrounded by Talent Inleiding Vorige maand verscheen het jaaroverzicht van 2015-2016 met daarin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Studie-interessetest (SIT)

Studie-interessetest (SIT) Studie-interessetest (SIT) Student 21 TalentFocus Student 1. Inleiding In dit rapport staan de studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden die

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans (!)

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September tot en met december 2016 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie