Toelichting WO-Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting WO-Opleidingen"

Transcriptie

1 Aarde en Economie (30) Om keuzes te maken hoe we verantwoord gebruik blijven maken van onze ruimte en grondstoffen (water, energie), moet je economie en natuur kunnen combineren. Ruimtelijke economie, bestuurskunde en planologie aan de ene kant en kennis over het landschap, de geologie, de bodem, het klimaat en (grond)water aan de andere kant. Aarde en Economie wil je hierin opleiden en sluit daarmee aan bij het vak aardrijkskunde op het VWO. Aardwetenschappen (31) Bij aardwetenschappen leer je de samenhang tussen verschillende natuurlijke processen te begrijpen. Je bedenkt oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij je gebruikmaakt van je kennis van de aarde en inzichten uit de verschillende natuurwetenschappelijke disciplines. Waar gesteente, bodem, water, lucht en leven elkaar raken, begint aardwetenschappen. Aardwetenschappen is een toegepaste bètaopleiding. Hiermee wordt bedoeld dat je tijdens je studie vakken volgt waarbij je het aardoppervlak bestudeert met behulp van biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het is ook een studie waarbij je veel reist en buiten bent. Accountancy:Nyenrode Business University (66) De Bachelor of Science in Accountancy is een universitaire deeltijdopleiding waarbij je studeert bij Nyenrode en gaat werken bij een accountantskantoor. Accountancy kies je voor een veelzijdig en hoogwaardig beroep in de financieel-economische sector. Het bedrijfsleven, cijfers, ICT, het geven van advies, controle en klantenbezoeken moeten je dan ook wel aanspreken. Actuariële wetenschappen (8) Een actuaris (verzekeringswiskundige) houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Kansberekeningen en informatica vormen het instrumentarium van een actuaris, gekoppeld aan kennis van economische, juridische en belastingtechnische grootheden, en met oog voor maatschappelijke aspecten. Algemene sociale wetenschappen (1) De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Denk aan de wachtlijsten in de gezondheidszorg, de kloof tussen burgers en politiek, de invloed van tv en MSN op kinderen, misbruik van sociale voorzieningen of de aanpak van (rechtse) jongeren. Al deze thema's worden ook in andere opleidingen bestudeerd. Maar dan steeds vanuit één invalshoek, bijvoorbeeld die van de psycholoog, bestuurskundige of socioloog. Maatschappelijke problemen zijn echter per definitie complex: ze hebben te maken met opvoeding, inkomen, culturen, structuren en politieke machtsblokken. Amsterdam University College (2) De toekomstige AUC student heeft een brede interesse, is internationaal georiënteerd, heeft een sterke motivatie, een grote inzet en heel veel energie. Het programma daagt je uit om na te denken over the big questions. Je kunt je individuele lesprogramma samenstellen uit de vele mogelijkheden die je aangeboden worden. De opleiding is Engelstalig en ongeveer de helft van de leerlingen bestaat uit studenten uit het buitenland. Je woont bovendien op de campus. Archeologie (32) Dankzij archeologen en hun opgravingen weten we steeds meer over ons verleden. Doordat de meeste overblijfselen van onze historie alleen onder de grond hebben overleefd, vormt het opgraven een belangrijke bezigheid van archeologen. In Nederland vinden voortdurend bouwactiviteiten plaats vanwege stadsuitbreiding, wegenbouw en spooraanleg. Voordat de bouw start, moet er in de meeste gevallen archeologisch onderzoek aan vooraf gaan. Daarom bestaat een dringende behoefte aan archeologen die de opgravingen kunnen leiden en de resultaten kunnen uitwerken. Pagina 1

2 Bedrijfskunde(33) Je gaat bedrijfskunde studeren als je geïnteresseerd bent in management en in de dynamiek van bedrijven en organisaties. Je leert kijken naar alle aspecten van een organisatie. Bedrijven hebben vaak te maken met allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot het nieuwe werken' en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien. Bestuurs- & Organisatiewetenschap (34) Bij Bestuur en Organisatie leer je hoe organisaties bestuurd worden. Je kijkt naar bedrijven die op winst gericht zijn, naar non-profitorganisaties en publieke organisaties. In de opleiding leer je vragen beantwoorden over strategisch management, communicatie, organisatie, beleidsinstrumenten, netwerken en leiderschap. In het derde leerjaar kies je voor de variant Bestuurskunde of de variant Beleid, communicatie en organisatie. Bèta-gamma (3) Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Bewegingswetenschappen (35) In de opleiding Bewegingswetenschappen probeer je oplossingen te vinden voor problemen die te maken hebben met het menselijk bewegen. Hoe pak je iets dat beweegt? Waarom leidt anders tillen tot minder rugklachten? Wat is het effect van angst op de klimprestatie? Bio-Farmaceutische wetenschappen (64) Wil jij op zoek naar nieuwe geneesmiddelen? Zijn biologie en scheikunde je favoriete vakken? Dan is Bio- Farmaceutische Wetenschappen iets voor jou. De wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen is een flinke uitdaging en je hebt er een groot probleemoplossend vermogen voor nodig. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en zelfstandigheid zijn onmisbaar. Verder moet je niet terugschrikken voor een flinke portie statistiek. Bedenk wel dat BFW je opleidt tot geneesmiddelonderzoeker en niet tot arts of apotheker. Biologie (4) Biologie houdt zich bezig met alle levende wezens op aarde. Of het nu planten, dieren, mensen of virussen zijn, als bioloog krijg je ermee te maken. Kunnen beschadigde hersenen en zenuwcellen zich herstellen? Reinigt vervuilde grond zichzelf? Deze en andere vragen ga je onderzoeken als je Biologie studeert. Een bioloog is bezig met ecosystemen, dieren, planten of micro-organismen. Je kijkt naar processen in een bos of in een onderdeel van een cel. Je werkt met biochemische methoden of verfijnde meetapparatuur, of je voert simulaties uit op de computer. Biomedische wetenschappen (5) Dit is de onderzoekskant van de geneeskunde. De opleiding bereidt voor op het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek naar de oplossing van medische problemen. Je leert hoe een gezond mens in elkaar zit, hoe gezonde cellen en organismen eruit zien en werken. Vervolgens stel je vast hoe cellen, organen en organismen reageren op (schadelijke) invloeden van buitenaf. Bouwkunde (67, 72) Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig. Pagina 2

3 Business Analytics (36) Een 5-jarige bedrijfsgerichte exacte studie met globaal 1/3 wiskunde, 1/3 informatica en 1/3 bedrijfseconomische vakken. Het analyseren, modelleren, optimaliseren en sturen van bedrijfsprocessen staat centraal. Echte bedrijfscases en een stage in het bedrijfsleven vormen belangrijke onderdelen van de studie. Civiele Techniek (72) De hoge snelheidslijn, verkeersopstoppingen in de binnenstad, het herstel van een waterrijk natuur-gebied. Allemaal projecten waarbij mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en waar het niet alleen aankomt op techniek. Politieke besluitvorming, inspraak- en vergunningprocedures, kostenbegroting en - bewaking, milieueffecten en veiligheid spelen eveneens een rol. Daarvoor zijn technici nodig die meer kunnen dan ontwerpen, construeren en rekenen. Communicatie & Informatiewetenschappen (38) Met CIW doe je kennis en vaardigheden op over taal en communicatie. Daardoor kun je weloverwogen communicatie- en educatieproducten maken, of erover adviseren, bijvoorbeeld als journalist of als taaladviseur op basisscholen. Maar je kunt je ook bekwamen als webredacteur, copywriter, medewerker voorlichting, reclame-onderzoeker, communicatietrainer, taalconsulent, ontwikkelaar internationale communicatie of docent Nederlands als tweede taal. Er zijn nog meer beroepsmogelijkheden, die je leert kennen gedurende de CIW-bacheloropleiding. Communicatiewetenschap (6, 37) Communicatiewetenschap houdt zich bezig met maatschappelijke, economische, juridische en bestuurlijke aspecten van professionele informatievoorziening door middel van vooral radio, televisie, kranten en tijdschriften. Criminologie (39) Je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Een criminoloog maakt geen regels en straft niemand die de regels overtreedt, maar bestudeert het hoe en waarom van crimineel gedrag. Ook besteedt de opleiding aandacht aan slachtoffers en daders en de maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie (7, 40) SCA is een variant binnen de bacheloropleiding Antropologie. Deze opleiding gaat niet alleen over verre volkeren. Jongeren in Amsterdam Oud-West of ex-amsterdammers in Almere worden ook bestudeerd. Je leert kijken naar mensen en hun gebruiken, gewoontes, opvattingen, waarden en geloofsuitingen. Diergeneeskunde (68) De studie duurt zes jaar. De propedeuse en het doctoraalprogramma vormen samen de voorbereidende fase, waarin de theoretische basis wordt gelegd. De co-schappen noemen we ook wel de functiegerichte fase. Dit is de vooral praktische opleiding tot dierenarts. Pas als je het hele traject hebt doorlopen, ben je bevoegd de diergeneeskunde in volle omvang uit te oefenen. Economie & Bedrijfseconomie (41) Economie en Bedrijfseconomie is een brede, maatschappelijk georiënteerde bacheloropleiding. Je benadert maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Je houdt je bezig met allerlei economische kennisgebieden, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, ruimtelijke economie, ontwikkelingseconomie, economische geschiedenis en economisch recht. Bovendien leer je van alles over marketing, financiering en belegging, macro-economie, boekhouden en management en organisatie. Met deze kennis kun je maatschappelijke vraagstukken en problemen op een gedegen manier benaderen en bijdragen aan de oplossing ervan. Pagina 3

4 Economie en bedrijfskunde (9) Het heeft allemaal met economie te maken: financiële tegenvallers van het kabinet, het verloop van de aandelenkoersen op de effectenbeurs, een faillissement van een bedrijf of de schuldvraag bij milieuvervuiling. Bij deze studie gaat het in het bijzonder om de vraag hoe mensen zich gedragen bij activiteiten van productie, verdeling en consumptie. Het is een brede opleiding. Econometrie en Operationele research (8) Econometrie is de wiskundige en statistische benadering van de economie. Econometristen zijn mensen die wiskundige modellen loslaten op economische problemen. Zij analyseren, rekenen, passen, meten, interpreteren en proberen de gevolgen van economische maatregelen te begrijpen en hun omvang te voorspellen. Operationele research en management (ORM) houdt zich bezig met concrete vragen van veelal operationele, bedrijfskundige of logistieke aard, waarvoor kwantitatieve, dus getalsmatige, ondersteuning wordt gezocht. De opleiding kenmerkt zich door enerzijds een wiskundige oriëntatie en anderzijds een praktische visie op concrete problemen. Ondersteunende vakken vanuit de wiskunde, de informatica, de statistiek, de verkeersen vervoerseconomie en de bestuurlijke informatica geven de opleiding een breed kader. EF Education (69) Leer Engels in Toronto, studeer Chinees in Shanghai of krijg Frans onder de knie in Parijs! Met EF kan je je horizon verbreden door een stuk opleiding in het buitenland te volgen. Van vakantiekampen tot zomerscholen. Er zijn altijd EF programma s die bij je passen. Elektrotechniek (72) Waar het bij elektrotechniek telkens op aankomt, is dat je signalen uit de wereld om ons heen vertaalt in elektrische signalen, soms in optische signalen. Die signalen bewerk je, bijvoorbeeld met een computer. Een volgende stap is dat je het signaal omzet in een actie. Van een apparaat bijvoorbeeld, of van een machine of een robot. Europese Studies (10) In de bachelor Europese studies word je opgeleid tot Europadeskundige. Je bestudeert daarbij uiteenlopende aspecten van Europa, zoals de politiek en cultuur in het verleden en het heden. Niet alleen de Europese natieen staatsvorming, cultuur- en ideeëngeschiedenis en Europese integratie komen aan bod, maar ook de Europese talen en culturen, economie en recht. Farmaceutische wetenschappen (42) De kennis die je opdoet tijdens de opleiding Farmaceutische wetenschappen gebruik je bij het maken van nieuwe geneesmiddelen. Waardoor heeft een stof een genezende werking en hoe kun je deze stof als geneesmiddel toepassen? Hoe ontwerp en maak je een geneesmiddel tegen Parkinson? Waarom krijgt niet iedereen kanker? Zijn vitaminen wel gezond? Met bovengenoemde vragen krijg je te maken tijdens de studie Farmacochemie. Fiscale economie (9) Discussies over de belastingen, van heffing tot besteding en ontduiking, worden in de politiek even fel gevoerd als in de krant of in het café. Maar de materie is vaak complex en weerbarstig, en goede beslissingen vergen gedegen kennis van de werking van de economie. In de opleiding Fiscale economie leer je hoe en waarover belasting wordt geheven en waar dit belastinggeld naartoe gaat. Pagina 4

5 Future Planet Studies (11) Hoe gaan wij de aarde verder inrichten en gebruiken? Je bekijkt zaken niet alleen vanuit de natuurwetenschappelijke invalshoek, maar juist ook vanuit de maatschappelijke, beleidsmatige kant. Gaandeweg bouw je steeds meer kennis op over verschillende vakgebieden en leer je aspecten op het snijvlak van mens, aarde, natuur, economie en management te combineren en te integreren. Geneeskunde (12, 43) Geneeskunde leidt op tot arts. In de eerste vier jaar krijg je veel theorie en wordt een begin gemaakt met het aanleren van praktische vaardigheden. Na het doctoraalexamen volg je nog twee jaar co-assistentschappen (stages), ter voorbereiding op het basisartsexamen. Geschiedenis (44) Is Geschiedenis iets voor jou? Belangstelling voor het verleden is uiteraard een goede reden om Geschiedenis te gaan studeren, maar ook als je een brede interesse hebt op het gebied van politiek, economie, maatschappij of cultuur, heb je het bij deze studie waarschijnlijk naar je zin. Gezondheid & leven (45) Gezondheid en leven is een brede bacheloropleiding. Dat is nodig, want in de gezondheidszorg worden tegenwoordig mensen gevraagd die gezondheidsproblemen kunnen helpen voorkomen. Aan alleen biomedische kennis over gezondheid en ziekte heb je dan niet genoeg. Je moet ook beschikken over kennis van sociologie, psychologie en communicatie én inzicht hebben in de organisatie van de gezondheidszorg. Gezondheidswetenschappen (46) De opleiding over (on)gezond leven! Wat is eigenlijk het verschil tussen gezond en ongezond leven? Bij gezondheidswetenschappen volg je een opleiding waarin je alles leert over wat dat verschil voor de samenleving betekent. Deze opleiding is sterk biomedisch georiënteerd. Een gezonde mix van natuurwetenschappen en 'gamma' vakken: biologisch en medisch, maar ook management, beleid, psychologie en sociale wetenschappen komen aan bod. Griekse & Latijnse Taal & Cultuur (47) Je wordt opgeleid tot een allround academicus die overzichtskennis heeft over de Oudheid, getraind is in literaire analyse, inzicht heeft in taal en taalstructuren, de principes kent van effectieve communicatie, en een goed oog heeft voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken, of op situaties binnen het professionele werkveld. Dat kan de educatieve sector zijn (scholen, musea), maar door de intensieve omgang met talen en teksten is de opleiding GLTC ook een uitstekend voortraject voor vervolgcarrières in de journalistiek, de uitgeverijwereld, beleid en bestuur, en communicatie. Industrieel ontwerpen (72) Iedereen gebruikt dagelijks meerdere producten. Velen daarvan bestonden tien jaar geleden nog niet of zagen er toen totaal anders uit. Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten is voor bedrijven van levensbelang. Informatica (13) De studie houdt zich bezig met theoretische en praktische aspecten van gegevensverwerking, in het bijzonder met computers. Je leert in het begin op een systematische manier programmeren en krijgt de benodigde wiskunde. Onder informatica vallen ook zaken waar je misschien niet direct aan denkt, zoals driedimensionale beeldherkenning, de theorie achter vertaalsystemen, analyse van huidweefsel met behulp van beeldverwerkingstechnieken en onbemande ruimtelandingen op Mars. Pagina 5

6 Informatica & Economie (65) Informatiesystemen worden veel door bedrijven ingezet voor het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen. Veel zaken die vroeger handmatig gingen, bijvoorbeeld de boekhouding, gaan tegenwoordig geautomatiseerd. Het automatiseren van bedrijfsprocessen heeft niet alleen maar een praktische functie, zoals het versnellen en structuren van processen, maar door de inzet van dergelijke systemen beschikken bedrijven ook over steeds meer data. Deze data kunnen zij analyseren en gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen. Informatiekunde (14) Informatiekunde is de wetenschap die zich bezighoudt met informatie, communicatie en de bijbehorende technologieën. De nadruk ligt vooral op de complexe relaties tussen mens, organisaties en de informatietechnologie. In deze studie leer je over het belang van kennis en informatie voor de moderne maatschappij, maar ook welke risico s een samenleving loopt die zwaar leunt op informatie- en communicatietechnologie (ICT). Informatie, Multimedia en Management (48) Hoe kun je zorgen dat internationale artiesten automatisch hun muziekrechten vergoed krijgen, als hun muziek over internetradiostations wereldwijd wordt uitgezonden? Hoe ziet een elektronische dienst op het web eruit die voor de automatische afhandeling van muziekrechten kan zorgen? Welke partijen zijn er allemaal bij betrokken? Hoe breng je die bij elkaar in een netwerk? Met deze en andere vragen houd je je bezig als je IMM studeert. International Business Administration (49) Je houdt je bezig met het opdoen van theoretische kennis en de praktische toepassing van disciplines die de kern vormen van het internationaal bedrijfsbeheer. Je leert strategisch te denken, organisatorische problemen aan te pakken en beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de vele verschillende delen van een organisatie. Je krijgt vakken als strategie, Marketing, financiën, boekhouden, organisatie, HRM en ICT en logistiek. Je leert om snel te schakelen tussen onderwerpen zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Kunstmatige Intelligentie (15) Binnen dit vakgebied worden programma s voor de computer ontwikkeld die men vaak intelligent noemt. Voorbeelden zijn: programma s die vertalen, spraak herkennen of spelletjes spelen, programma s die artsen, juristen of andere experts helpen bij het nemen van beslissingen, programma s die onderhandelingen voeren. Tijdens deze 5-jarige studie krijg je niet alleen te maken met Informatica maar ook met psychologie, taalkunde, filosofie, logica en wiskunde. Life Science & Technology (62) Als je LST studeert, wil je meer kennis krijgen van de werking van de cel. Die speurtocht heeft al heel wat nuttigs opgeleverd: betere voedingsmiddelen, schonere industrie, betere geneesmiddelen en nieuwe behandelingsmethoden voor ziekten. Aan jou de taak om nog meer onverwachte ontdekkingen te doen! Het leuke is dat je je niet vastlegt op één wetenschap. Je zoekt naar creatieve toepassingen van biologie, scheikunde, natuurkunde én informatica. Literatuur & Samenleving (50) Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een voor alle studenten identiek programma met een brede, interdisciplinaire vakinhoud. Daarin komen alle aspecten van de opleiding aan de orde. In het eerste jaar maak je kennis met hoogtepunten uit de West-Europese literatuurgeschiedenis, krijg je een introductie in de literatuurwetenschap en een grondige training in de analyse- en interpretatiepraktijk. Verder maak je kennis met de belangrijkste spelers in het literaire veld en je verdiept je in de internationale vernieuwingen in literatuur en de media. Bij het vak Creatief schrijven oefen je met het zelf schrijven van een kort verhaal. Pagina 6

7 Media en Cultuur (16) Televisie, film en internet zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. In de bachelor Media en cultuur richt je je op de betekenis, geschiedenis en artistieke vormen van films, programma's, websites, clips, games en andere bewegende beelden en geluiden, én op de media die ze beschikbaar stellen. Media, Kunst, Design & Architectuur (51) Het eerste jaar van de opleiding omvat voor alle vier de afstudeerrichtingen dezelfde vakken. Deze vakken bouwen voort op actuele thema s, zoals een spraakmakende tentoonstelling, een hype in de media, een populaire film of een controversiële restauratie. Je leert de karakteristieke eigenschappen van de objecten waar je mee werkt te benoemen en te analyseren. Docenten stellen tijdens de colleges opmerkelijke fenomenen centraal en laten je kennismaken met het bredere kader waarin ze ontstaan. Je onderzoekt hoe verschillende soorten beelden communiceren. Op die manier maak je kennis met de verschillende benaderingswijzen die in het domein van kunst en cultuur mogelijk zijn. Medische informatiekunde (17) Om informatievoorziening in de medische wereld in goede banen te leiden, zijn mensen nodig die zowel kennis hebben van geneeskunde als van informatica. De bachelor Medische informatiekunde, ook wel MIK genoemd, voorziet in deze behoefte van de geneeskundige en gezondheidskundige praktijk. Medische natuurwetenschappen (52) Deze driejarige bacheloropleiding is een multidisciplinaire opleiding, waarbij je de vakgebieden Natuurkunde, Scheikunde, Farmacochemie, Wiskunde, Informatica, Geneeskunde en Biologie combineert. Op basis van die combinatie leer je vernieuwend medisch onderzoek te doen. Molecular Science & Technology (63) MST biedt je volop de mogelijkheid om binnen het brede terrein van de chemie je weg te vinden. Je kunt je verder verdiepen in de structuur en eigenschappen van moleculen, maar ook in techniek en industriële toepassingen. Verder heb je de mogelijkheid om chemie en technologie te bestuderen vanuit een maatschappelijk perspectief met duurzaamheid als leidraad. Molecular Science & Technology is een nieuwe opleiding die het beste van de vroegere Delftse en Leidse chemische opleidingen combineert. Natuur- & Sterrenkunde (18) Tijdens de opleiding Natuur- en sterrenkunde leer je hoe de natuur in elkaar zit, wat we over natuurverschijnselen weten en welke wetten eraan ten grondslag liggen. Je leert hoe je met wiskundige formules allerlei verschijnselen kunt beschrijven en wat daarvan de gevolgen zijn. Natuurkunde is een praktisch vak: het gaat niet alleen om leren en weten, maar ook om kijken en doen. Je leert hoe je de natuur moet onderzoeken en hoe je informaticatechnieken in de natuurkunde kunt toepassen. Onderwijskunde (19) Onderwijskunde houdt zich bezig met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen op het gebied van de kwaliteit en de organisatie van onderwijs. Onderwijskundige vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent, de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid. Bij de bachelor Onderwijskunde bestudeer je de mogelijkheden om onderwijs te veranderen en te verbeteren. Daarvoor heb je brede kennis nodig: naast onderwijskundige vakken krijg je bijvoorbeeld ook psychologie, sociologie en pedagogiek. Oudheidkunde (53) Als je Oudheidkunde studeert, verwerf je brede overzichtskennis van de geschiedenis en culturen van de Mesopotamiërs, Grieken en Romeinen. Je kunt je in een van deze culturen specialiseren en daarvan ook de taal leren. Maar je kunt ook kiezen voor een vakkenpakket met een meer algemeen karakter waarbij (Oude) Geschiedenis en (Mediterrane) Archeologie centraal staan. Pagina 7

8 Pedagogische wetenschappen (20, 54) Als pedagoog moet je sterk in je schoenen staan. Je houdt je immers bezig met thema s die kinderen en volwassenen diep in hun bestaan raken. Wat is de waarde van het leven van een zwaar gehandicapt kind? Wat doe je als ouders en kinderen voortdurend problemen met elkaar hebben? Hoe leert een dyslectisch kind goed lezen? Politicologie (21) Ben je geïnteresseerd in de politieke machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen? Wil je meer weten over de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen? Politiek houdt zich bezig met de vormgeving van de toekomstige samenleving, men formuleert doelstellingen en zet deze om in beleid. Psychologie (23, 554) Psychologie houdt zich bezig met wat mensen drijft, hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling of de manier waarop ze met elkaar omgaan? Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen. Psychobiologie (22) Bij de bachelor Psychobiologie leer je hoe een gezond mens in elkaar zit, hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en hoe menselijk gedrag ontstaat. Vervolgens stel je vast hoe het zenuwstelsel reageert op (schadelijke) invloeden van buitenaf en hoe dit psychologisch tot uiting komt. Tijdens de opleiding doe je een stevige basiskennis biologie op, maar je leert ook over scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht (24,56) Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij georganiseerd wil zijn en hoe wij ons tegenover elkaar horen te gedragen. Het interessante van een rechtenopleiding is dat je leert met behulp van abstracte regels complexe maatschappelijke problemen in goede banen te leiden. Dat betekent dat je als jurist je theoretische kennis direct in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. Scheikunde (25) Voor het ontwikkelen van verf op waterbasis, het maken van een drinkontbijt met toegevoegde vitaminen, of voor bloedonderzoek: overal heb je scheikunde voor nodig. Want alles bestaat uit stoffen: je kleding, je fiets, plastic, geneesmiddelen en cosmetica. Als je de eigenschappen van bepaalde stoffen kent, kun je daarvan handig gebruikmaken om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken met heel bijzondere eigenschappen. Bij scheikunde ben je op verschillende manieren bezig: je maakt nieuwe stoffen, je verklaart verschijnselen en je voorspelt eigenschappen. Slavische taal & cultuur: Russisch, Pools, Tsjechisch en Servisch, Kroatisch (26) Slavistiek omvat de taal en cultuur van het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch en Tsjechisch. De studie is breed van opzet en gaat over de grenzen van de verschillende taalgebieden heen. Je bestudeert de taal- en letterkunde, in historisch, cultureel en sociaal perspectief. Je leert hun onderlinge samenhang kennen en hun plaats in Europees en mondiaal verband. Dankzij het brede aanbod aan methoden en theorieën heb je de mogelijkheid de taal, de taalgeschiedenis, de literatuur en de (media)cultuur van de vier prominente Slavische taalgebieden te onderzoeken. Science Business & Innovation (57) De opleiding is een interdisciplinaire studie. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt brengen. De bachelorstudie Science, Business & Innovation leidt op tot een professional die bruggen kan slaan. Bruggen tussen het bedrijfsleven en actuele ontwikkelingen in de natuurkunde en farmaceutische wetenschappen. Pagina 8

9 Sociologie (58) Menselijk gedrag wordt niet alleen bepaald door fysieke of psychische impulsen, maar tevens door het feit dat mensen deel uitmaken van sociale verbanden. Het vak sociologie bestudeert die menselijke samenlevingsvormen en de manieren waarop deze tot stand komen en veranderen. Sociale geografie en planologie (27) Sociale geografie is een veelzijdig vak, waarbij het gaat om de vervlechting van sociale, economische, politieke en culturele verschijnselen die gebieden een bepaald karakter geven. Het is dé studie om expert op het gebied van stadsontwikkeling te worden, maar ook als je je wilt richten op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen in verre landen. Planologie houdt zich bezig met de huidige en toekomstige inrichting van Nederland, Europa of ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan projecten als de Betuwelijn of de dijkverzwaringen in het rivierengebied. Doordat Nederland lid is van de EU, moeten planologen zich bovendien steeds vaker bewegen op internationaal niveau. Spaanse taal & cultuur (28) De Spaanstalige cultuur is springlevend. Niet alleen heeft het rijke Spaanse verleden wereldwijd zijn sporen nagelaten, ook vandaag de dag neemt Spanje op cultureel, economisch en politiek gebied een belangrijke plaats in, zowel binnen als buiten Europa. Het Spaans is na het Engels bovendien de belangrijkste taal in de westerse wereld en het aantal Spaanssprekenden in de wereld neemt nog altijd toe. Tandheelkunde (70) Als je de studie Tandheelkunde volgt, leer je techniek en precisie te combineren met mensenwerk. Je maakt niet alleen vullingen en kronen, maar je moet daarbij ook rekening houden met het welzijn van de mensen die je behandelt. Soms kunnen patiënten om medische redenen bijvoorbeeld geen verdoving krijgen. Je moet dus ook bekend zijn met de algemene ziekteleer en kennis hebben van geneesmiddelen. Travel Active (71) Travel Active is dé specialist van Nederland op het gebied van culturele uitwisselingen. Met een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld programma-aanbod kan iedereen een internationaal avontuur te beleven. Jaarlijks kiezen ruim mensen voor een internationale ervaring via Travel Active. Het idee voor Travel Active is geboren na een indrukwekkende zomer tennisles geven in de Verenigde Staten, ongeveer 23 jaar geleden. Destijds hadden we een drietal programma s: Camp USA, Au Pair en Work & Travel Australië. Inmiddels is Travel Active uitgegroeid tot Nederlands grootste uitwisselingsorganisatie met veel verschillende programma s voor jong en oud! Universitaire Pabo (29, 59) Trekt het basisonderwijs je en wil je een opleiding volgen op universitair niveau? Kies dan voor de Universitaire Pabo van Amsterdam. Deze dubbele bachelor is voor studenten die praktijk en theorie graag combineren. Je beroep later: lesgeven en onderzoeken in het basisonderwijs in de grote stad. Lesgeven aan kinderen van deze tijd. Met vakkennis, praktijkervaring én door onderzoek. Werktuigbouwkunde (72) Kijk om je heen en wat zie je? Apparaten, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en instrumenten. Talloze producten die allemaal door mensen zijn gemaakt. En ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen, tien tegen één dat hieraan werktuigbouwers te pas zijn gekomen. Is het niet bij het bedenken en ontwerpen ervan, dan wel bij de fabricage of het aanpassen aan de werksituatie. De huidige werktuigbouwer overziet een heel breed terrein dat bijna alle takken van de industrie omvat. Pagina 9

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19 Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Een uitgave van Geldergroep in opdracht van de Kringen van Schooldecanen in Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : Donderdag 23 april 2015 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Tel : 0318-543210 fax: 0318-552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Woensdag 31 oktober 2012

Woensdag 31 oktober 2012 Woensdag 31 oktober 2012 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Woensdag 29 oktober 2014 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Deelnemende scholen: Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-VWO en 4-HAVO Tijd : Donderdag 8 maart 2012 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal tel: 0318 543210 fax: 0318 552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 1 Enkhuizen, februari 2013 Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), Hieronder vind je het programmaboekje van de studievoorlichting door oud-leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 31 oktober 2012 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7 Voeding en diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s.

Met dank aan al onze studenten voor hun medewerking bij de quotes en de foto s. ga je studeren? Verantwoordelijke uitgever Paul De Knop, rector Pleinlaan 2 B - 1050 Brussel België De informatie in deze brochure is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Realisatie Vrije Universiteit

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland Beste leerling, beste ouder, Woensdag 6 februari wordt van 18.45-21.15 op het Lyceum een STUDIEBEURS georganiseerd. Er zullen diverse instellingen in de aula met een algemene informatiestand staan, zodat

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Studiekiezer. 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen

Studiekiezer. 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen Studiekiezer 2015-2016 Overzicht van al onze opleidingen Inhoud 12 Accountancy 13 Autonome Beeldende Kunst 14 Bedrijfseconomie 15 Bedrijfskunde MER 16 Bio-informatica 17 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

02.11 Klaar voor jouw toekomst!

02.11 Klaar voor jouw toekomst! nr.: 02.11 Klaar voor jouw toekomst! Een geslaagde toekomst start op Hogeschool Zeeland pag.10 Echte Werktuigbouwkunde beleef je aan Hogeschool Rotterdam (zie pag. 06) Ik wil jouw mening over de BKK! Doe

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie