Jaarverslag juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2 juni 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag juni 2014

2 Inhoud 1. Voorwoord NVBT bestuur in Project Digitalisering waardevolle plantencollecties Project Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie! Projectstructuur- en organisatie Kick-off bijeenkomst Projectplan Projectresultaten Werkpakket 1: Projectmanagement Werkpakket 2 en 3: Proeftuinen en applicaties Werkpakket 4: Data en technische infrastructuur Werkpakket 5: Programmering en samenwerking Werkpakket 6: Communicatie Werkpakket 7: Kunstproject Jaarrekening

3 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2013 van de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen (NVBT) is voor de NVBT een bijzonder jaar geweest, aangezien de Vereniging in dat jaar het voorstel voor een samenwerkingsproject met de titel Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie gehonoreerd kreeg door de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij heeft in 2013 ten behoeve van het project voor de periode een bedrag van uitgekeerd aan NVBT. Citaat uit het persbericht 13 februari 2013: Zojuist is tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt dat de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangt voor het samenwerkingsproject Planten voor de toekomst. In samenwerking met Waag Society gaan de tuinen in dit project de gegevens van hun plantencollecties met elkaar verbinden en op een innovatieve wijze delen met het publiek. Het Goede Geld van de Nationale Postcode Loterij voelt als een welkome erkenning van de kerntaken die de tuinen verrichten; het (wetenschappelijk) beheer van de collecties, het tentoonstellen van de planten en het vertellen van de verhalen over de planten. Dit sluit ontzettend goed aan bij de groeiende publieke belangstelling voor groen, voor duurzaamheid en voor natuur dicht bij huis. Een fantastische opsteker voor allen die werkzaam zijn in de tuinen en voor het publiek dat de tuinen bezoekt. Het jaar 2013 stond derhalve in het teken van versterkte samenwerking tussen de 21 NVBT tuinen. Verslaglegging over dit project vindt u in hoofdstuk 4. In dit jaarverslag is ook de voortgang van het project digitalisering waardevolle plantencollecties opgenomen. Dit project is door de NVBT in 2012 aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) en in het voorjaar 2014 formeel afgerond. Zie hiervoor hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 staat de verslaglegging van de werkzaamheden van het NVBT bestuur. 2

4 2. NVBT bestuur in 2013 De Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen, opgericht in Utrecht op 18 februari 1998, stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen onder andere door te streven naar het bevorderen van interne en externe contacten van de leden, het versterken van de museale functies van de leden en het versterken van de maatschappelijke functies die verbonden zijn aan het bezit en/of beheer van de Nationale Plantencollecties en daar waar mogelijk aan het verbeteren van de horticultuur. De ultieme doelstelling van de NVBT is het leveren van een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. In 2013 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: voorzitter: de heer W.N.J. Ursem penningmeester: de heer A.Oudijk secretaris: mevrouw J.J. t Hart (tot 10 april 2013) secretaris: mevrouw M. van Bracht (vanaf 10 april 2013, voorheen bestuurslid) bestuurslid: de heer P.Baas, tevens voorzitter Stichting Nationale Plantencollectie De NVBT heeft geen directie. Het NVBT bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd. Per 31 december 2013 zijn er bij de NVBT 21 tuinen aangesloten. Het bestuur van de NVBT heeft in 2013 na het verkrijgen van de gelden voor het project Planten voor de Toekomst in haar vergaderingen besluiten genomen over de projectorganisatie en projectstructuur. Na vaststelling hiervan is de aansturing gedelegeerd naar de stuurgroep van het project (zie onder 4.1.) De visitatiecommissie is in 2013 weer bij verschillende tuinen op bezoek geweest. Belmonte arboretum is in 2013 officieel als NVBT lid toegelaten. Het bestuur heeft in 2013 brieven gestuurd naar het VU bestuur om te pleiten voor het behoud van de VU Hortus en heeft aan het bestuur van de Universiteit Utrecht brieven gestuurd om korting op de financiering van de Botanische tuinen Utrecht te voorkomen. Een belangrijke gebeurtenis in 2013 was het besluit over nauwere samenwerking tussen Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) en de NVBT. In 2013 is besloten dat: de SNP verantwoordelijk blijft voor haar kerntaken: kwaliteitsbewaking van de nationale planten collecties en de contacten met de Dienst regelingen Pieter Baas namens SNP tevens NVBT bestuurslid wordt het NVBT bestuur zich meer gaat richten op netwerken en fondsenwerven. 3

5 Bestuur van de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen, 2 juni 2014 W.N.J. (Bob) Ursem A. (Arie) Oudijk M. (Melitta) van Bracht P. (Pieter) Baas 4

6 3. Project Digitalisering waardevolle plantencollecties. Op 17 april 2012 kreeg de NVBT het bericht te horen dat het Prins Bernhard Cultuur Fonds had besloten een bijdrage te verlenen van voor het project Digitaliseren waardevolle plantencollecties. Het grootste deel van het werk aan dit project is verricht in 2012 en 2013; dit project is in september 2013 inhoudelijk afgerond. Dit project richtte zich vanuit de samenwerkende tuinen op twee tuinen met een achterstand in het digitaliseren van de plantencollecties, te weten de VU Hortus in Amsterdam en de Oranjerie de Groene Parel in Den Helder. Senior collectiebeheerders begeleidden in dit project uitvoerende junioren. Het resultaat van dit project leverde ruim gedigitaliseerde accessies op bij de VU Hortus en accessies in Den Helder. Aan dit project hebben vanuit de NVBT de volgende mensen meegewerkt: Joke t Hart, projectleider Renske Ek, senior collectiebeheerder, inhoudelijk advies Mirjam Lemmens, senior collectiebeheerder, inhoudelijk advies Sarina Veldman, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels Merlijn de Graaf, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels Ben Terwel, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels. Voor Den Helder en voor de VU Hortus is deze ondersteuning vanuit de NVBT belangrijk geweest voor het vergroten van de collectiebeheer kennis van de medewerkers. Naast het borgen van de gegevens van de planten uit de collectie, was dus ook kennisdelen met collega s binnen de NVBT een belangrijke component binnen dit project. Externe specialisten op het gebied van kennis van bepaalde planten hebben belangeloos aan dit project bijgedragen. 5

7 4. Project Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie! De NVBT vatte in 2010 het plan op om de samenwerking tussen de NVBT tuinen te versterken door te investeren in het ontwikkelen van een gezamenlijk project in de hoop dat er een subsidiegever gevonden zou kunnen worden om dit project te honoreren. In 2010 is voor het eerst een projectvoorstel ingediend bij de Nationale Postcode Loterij. In 2011 is een tweede poging ondernomen. In 2012 is een derde aanvraag ingediend samen met Waag Society. Deze laatste aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van 2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. De tuinen hebben in de aanvraag toegezegd te streven naar een eigen bijdrage rond euro voor een periode van vijf jaar. De kern van het project Planten voor de Toekomst is het verbinden van de gegevens van de plantencollecties uit de verschillende bij de NVBT aangesloten tuinen en het delen van die kennis over planten op een innovatieve wijze met het publiek. De NVBT werkt hierbij nauw samen met Waag Society aan de ontwikkeling van de publieksprogrammering via co-creatie met bestaand en potentieel nieuw publiek en andere betrokkenen. Met als doelen het versterken van de rol van de NVBT tuinen als kenniscentrum van biodiversiteit van planten en het samenwerken aan een eigentijdse publieksprogrammering als musea met levende plantencollecties. Met als resultaat dat bezoekers van de tuinen in de nabije toekomst niet alleen van de rust en schoonheid in de tuinen genieten, maar dat zij ook meer leren over het belang van planten voor een duurzame wereld. De tuinen slaan hiermee een brug tussen hun rijke verleden en een duurzame toekomst. Metamorfose Dialoog met nieuw en bestaand publiek over planten via eigentijdse kanalen Versterking samenwerking tuinen Aansluiten en ontsluiten collectiegegevens Op 13 februari 2013 kreeg deze financiering door de Nationale Postcode Loterij tijdens het Goed Geld Gala in het Concertgebouw haar beslag. 6

8 4.1 Projectstructuur- en organisatie In de maanden maart en april 2013 is de projectorganisatie van Planten voor de Toekomst ingericht. Planten voor de Toekomst is een project van de NVBT en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVBT. Het bestuur heeft voor de aansturing van dit project een stuurgroep ingesteld. In de stuurgroep hebben de volgende personen zitting: Paul Kessler: prefect Hortus Botanicus, Leiden Dedde Smid: directeur Arboretum Belmonte, Wageningen Marleen Stikker: directeur Waag Society. Het project wordt uitgevoerd door een projectteam waarvan de kern bestaat uit: Joke t Hart (projectleider NVBT/Planten voor de Toekomst) Renske Ek (deelprojectleider data en technische infrastructuur) Job Spierings (projectleider Waag Society) Dick van Dijk (creatief directeur Waag Society) Bij het projectteam sloten in 2013 ook mensen aan die op freelance basis of anderszins meewerkten aan het project: Arianne van der Doelen, financieel advies Auke Ferwerda, creatief advies Cornelia Bruinewoud, kunstenares Astrid van Heezik, communicatie-advies Helma van Rijn, creatief ontwerper Waag Society Bert Spaan, softwareontwikkelaar Waag Society Susanne Afman, communicatiemedewerker Waag Society Binnen het project is de NVBT, op onderdelen, een nauwe samenwerking aangegaan met Waag Society. Deze samenwerking op onderdelen is vastgelegd in een samenwerkingsbrief. 4.2 Kick-off bijeenkomst Ruim zestig deelnemers uit de verschillende botanische tuinen kwamen op 25 april 2013 bijeen in de Waag in Amsterdam om samen te brainstormen over de mogelijkheden van het project. Ze bogen zich over de volgende vragen: 1. Hoe ziet het botanisch kenniscentrum eruit in 2017? 2. Hoe ziet het publiek er in 2017 uit en wat doet het publiek in de tuin? 3. Hoe ziet het netwerk eruit in 2017? Aan het eind van de dag zijn in een plenaire sessie de resultaten van deze brainstorm samengevat in vijf belangrijke aandachtsgebieden 7

9 Identiteit van de NVBT: Wat willen we als koepel zijn? Publieksgroepen: Welke zijn het en hoe zien we onze rol? Toegankelijk botanisch kenniscentrum: Hoe ziet dat eruit? Samenwerking nationaal en internationaal: Met wie werken we samen? Duurzaam inkomsten model: Hoe verdienen we er geld mee? Het was een zeer enthousiaste bijeenkomst waar de zaadjes voor een duurzame samenwerking tussen de tuinen en tussen NVBT en Waag Society zijn gezaaid! Er is aan het einde van de bijeenkomst een planning op hoofdlijnen opgesteld die hieronder staat weergegeven. 8

10 4.3 Projectplan In de maanden mei en juni is op basis van het gehonoreerde projectvoorstel een projectplan opgesteld en er is een meerjarenbegroting voor de hele projectperiode ( ) gemaakt. Er is besloten het samenwerkingsproces te starten langs verschillende lijnen waarbij de resultaten van de verschillende onderdelen steeds ook het verloop van de andere onderdelen zullen beïnvloeden. Deze samenhang is weergegeven in bovenstaande tabel, getiteld Planning Planten voor de Toekomst. Het project is opgedeeld in de volgende werkpakketen: projectmanagement, proeftuinen, applicaties, data en technische infrastructuur, communicatie, programmering en samenwerking en het kunstproject. 4.4 Projectresultaten In augustus is het project echt van start gegaan op basis van het jaarplan 2013 en de daarbij behorende vastgestelde mijlpalen. De stuurgroep is in 2013 vijf keer bijeengeweest. Verslaglegging van de werkzaamheden van de afzonderlijke werkpakketten in 2013: Werkpakket 1: Projectmanagement Joke t Hart is als projectleider van Planten voor de Toekomst Joke t Hart aangesteld door het NVBT bestuur. Tot 1 november 2013 was zij in dienst bij de Hortus botanicus Amsterdam, van waaruit zij was gedetacheerd bij de NVBT. Vanaf 1 november 2013 is zij als projectleider Planten voor de Toekomst aangesteld bij de NVBT. De projectleider werkt nauw samen met de deelprojectleider data, Renske Ek. Auke Ferwerda heeft in 2013 als adviseur een bijdrage aan het projectmanagement geleverd onder andere door een aantal brainstormsessies mede te organiseren. Arianne van der Doelen heeft samen met de projectleider de financiën van het project op de rit gezet door het opstellen van meerjarenbegrotingen en het instellen van een boekhoudkundig systeem. Samen hebben zij de vele vragen die op het pad komen van een nieuw op te zetten project het hoofd geboden. Job Spierings nam het management van samenwerkingspartner Waag Society op zich en stemde hierover af met de projectleider. Eind 2013 waren projectjaarplan en projectbegroting 2014 van het project Planten voor de Toekomst gereed en goedgekeurd door stuurgroep en bestuur en voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de NVBT (najaarsvergadering 21 november 2013) Werkpakket 2 en 3: Proeftuinen en applicaties Eind augustus is de eerste proeftuin van start gegaan. Zes bijeenkomsten in drie tuinen (Leiden, Doorn en Nijmegen) met deelnemers uit tien verschillende NVBT tuinen onder aansturing van medewerkers van Waag Society genereerde een hoop enthousiasme. Er is uitgebreid verslag gelegd 9

11 over deze bijeenkomsten via blogs op de website onder de tab Planten voor de Toekomst. Tijdens de eerste proeftuin is het prototype van de loep ontwikkeld. Deze prachtige metafoor kan bij de plant het onzichtbare zichtbaar maken. Het prototype (waar nog veel aan kan worden doorontwikkeld) oogstte zeer veel lof bij de try-out, de laatste proeftuinbijeenkomst. Vastgesteld is dat dit zeker een interessante applicatie is. Of we binnen het project de loep gaan doorontwikkelen is eind 2013 nog niet besloten. Dit hangt onder andere af van de resultaten van de volgende proeftuin(en) in De eerste proeftuin bestond uit een reeks van 6 wekelijkse ontwerpsessies van 1 dag. De 16 deelnemers vanuit de Botanische Tuinen hadden in het gewone leven diverse functies, zoals bestuur, directie, collectiebeheer, educatie, communicatie, rondleiders en vrijwilligers. Vanuit Waag Society namen twee conceptontwikkelaars en een softwareontwikkelaar deel. Het bleek enorm belangrijk de tijd te hebben om met elkaar te praten over o.a. wat nu eigenlijk een botanische tuin is, maar ook om te ontdekken dat er collega s zijn in andere tuinen die met vergelijkbare dingen bezig zijn: kennis delen en uitwisselen van ervaringen leverde heel veel positieve energie op. We stelden vast dat in de tuinen weliswaar de botanische kennis over de collecties zijn samengebracht maar dat de verhalen bij de planten nog niet voldoende gedocumenteerd zijn. Aan die verhalen is tijdens de proeftuin veel aandacht besteed. In het Von Gimborn Arboretum in Doorn brachten de deelnemers de rijkheid aan verhalen van de verschillende tuinen in kaart en leerden ze het bestaande publiek beter kennen. In Hortus Botanicus Leiden ontwikkelden de deelnemers drie concepten op basis van verschillende technische toepassingen. Een pratende boom met scratch en makey makey (software waarmee je alledaagse dingen verandert in touchpads), een loep met augmented reality en een interactieve route door de tuin met 7scenes (verhalenplatform om routes te maken op je smartphone). De loep werd in dit proeftuin proces gekozen als meest geschikte applicatie vanwege zijn metaforische betekenis met betrekking tot het doen van onderzoek, zijn speelse manier van interactie met publiek en brede inzetbaarheid in de verschillende tuinen. De loep lijkt een uitstekend middel om het de onzichtbare geheimen van de planten zichtbaar te maken. In Hortus Arcadië Nijmegen werkten de deelnemers de mogelijkheden van de loep verder uit. Tenslotte evalueerden de deelnemers in de laatste sessie de loep met het publiek door middel van een werkend prototype van de loep. Het wekelijks samenkomen in de ontwerpsessies leidde tot nadere kennismaking tussen deelnemers met verschillende functies uit de afzonderlijke tuinen en tot meer samenwerking tussen de tuinen en ook voor voldoende draagvlak voor het project Planten voor de Toekomst. Eind 2013 is deze proeftuin door de deelnemers als zeer goed geëvalueerd en is er besloten de volgende proeftuin in 2014 de zoektocht naar nieuwe doelgroepen centraal te stellen. 10

12 4.4.3 Werkpakket 4: Data en technische infrastructuur In 2013 is gestart met de inventarisatie van de huidige databasesystemen (wensen en knelpunten) bij de NVBT tuinen. Deze fase is eind 2013 afgerond. De inventarisatie was van belang voor de volgende fase in dit werkpakket namelijk het ontwikkelen van een nieuw systeem van waaruit de gezamenlijke collectiegegevens van de tuinen via een Plantenvinder ontsloten zullen worden. Gedacht wordt aan een nieuwe website met een achterliggende database waar gemakkelijk de gegevens van de tuinen naartoe getransporteerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tuinen hun eigen collectie blijven beheren in hun eigen systeem en dat zij zelf kunnen beslissen welke gegevens ze uploaden naar de website. In de loop van de eerste proeftuin zijn we ons bewust geworden van het belang van de verhalen over de planten in de dialoog met de bezoekers van de tuinen. Deze verhalen zijn voor het publiek onze schatkist. Ze zijn echter nog maar nauwelijks gedocumenteerd en gearchiveerd bij de verschillende tuinen. Planten voor de Toekomst ziet het als haar opdracht het verzamelen van deze verhalen mee te nemen in het project. Voor de bundeling van de verhalen zal in 2014 een apart plan van aanpak gemaakt worden. Tijdens proeftuin twee zullen we ook de wensen en ideeën van de (potentieel nieuwe) bezoekers inventariseren en meenemen in de keuzes voor de ontwikkeling van de website Werkpakket 5: Programmering en samenwerking Een belangrijke doelstelling van het project Planten voor de Toekomst is de bevordering van de samenwerking tussen de NVBT tuinen. Kennisdelen en deskundigheidsbevordering zijn hiervoor sleutelwoorden. Het kennisdelen is door de organisatie van de eerste proeftuin in 2013 extra gestimuleerd. In de formele organisatie is het kennisdelen verder gestructureerd in de horizontale overleggen van collectiebeheerder, educatiemedewerkers en communicatiemedewerkers. In 2013 zijn twee brainstormsessies georganiseerd: een over de identiteit van de botanische tuinen en een over trends en nieuwe doelgroepen. Belangrijke conclusies van de brainstorm over identiteit: De BGCI definitie (BGCI=Botanical Gardens Conservation International, de internationale koepel van botanische tuinen)van een botanische tuin is ook voor de Nederlandse tuinen van toepassing. Deze luidt: Botanische tuinen zijn tuinen waar collecties planten worden beheerd en behouden ten behoeve van onderzoek, educatie, behoud biodiversiteit en presentatie aan het publiek. De authenticiteit van de tuinen is belangrijk om vast te houden en te koesteren, maar de tuinen moeten ook innovatie een belangrijke plek geven. Planten zijn tot in hun nerven economisch, maatschappelijk en cultuurhistorisch relevant zijn; het is een rol van de botanische tuinen dit met een groot publiek te delen. 11

13 De brainstorm over maatschappelijke trends en nieuwe doelgroepen leverde munitie op voor de tweede proeftuin: vergroening van de leefomgeving, verlangen van mensen in steden naar groen om de hoek, tuinieren in de stad, en toename van de energieke ouderen werden genoemd als richtingen om verder te denken over nieuwe doelgroepen voor de tuinen. Een ander aspect van de samenwerking hier te noemen is dat vanaf eind 2013 twee kortingsacties voor alle NVBT tuinen zijn gestart, te weten van de Nationale Postcode Loterij en van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze acties lopen door tot eind 2014 (tweede toegangskaartje gratis) Werkpakket 6: Communicatie Als belangrijk (vooreerst nog intern) communicatiemiddel is gekozen voor de Nieuwsbrief. Direct na de kick-off in april 2013 is de eerste Nieuwsbrief van Planten voor de Toekomst verschenen. De eerste nieuwsbrief werd geschreven in de vorm van een uitgebreid verslag om de resultaten van deze belangrijke bijeenkomst vast te houden. Daarna kreeg de Nieuwsbrief een duidelijker vorm als Nieuwsbrief. In 2013 zijn vier nieuwsbrieven verschenen: mei, augustus, oktober en december. Niet alleen informatie over het project maar ook informatie over activiteiten in de verschillende tuinen zijn hierin opgenomen. Eind 2013 is het eerste communicatieplan voor het hele traject van het project Planten voor de Toekomst gereed gekomen. In dit plan hebben belangrijke punten zoals profilering en positionering hun beslag gekregen. Het communicatieplan wordt in 2014 verder uitgewerkt na proeftuin 2 als de keus voor de nieuwe doelgroepen nader is bepaald. In 2013 is over het project Planten voor de Toekomst gepubliceerd in het jubileumnummer van de Hortus botanicus Amsterdam en in het tijdschrift van de Nederlandse Tuinenstichting Werkpakket 7: Kunstproject Eind 2013 is een plan van aanpak inclusief een communicatieplan opgesteld van het kunst en participatieproject van de kunstenares Cornelia Bruinewoud; dit plan was in aanzet opgenomen in het door de Nationale Postcode Loterij gehonoreerde projectvoorstel. Het plan bevat het ontwikkelen en onthullen van een sculptuur in de vorm van een zaad. Zaden bevinden zich ondergronds, zijn niet zichtbaar maar van onschatbare waarde: dit thema staat centraal in de uitwerking van dit deelproject. Verschillende communicatieonderdelen zijn voor 2015 en 2016 geprogrammeerd; het zoeken van een gouden replica van de sculptuur (doelgroep ouders en kinderen) en een fotowedstrijd over zaden. Dit deelplan van het kunstproject zal in 2014 worden geïntegreerd in het communicatieplan van het totale project. 12

14 5. Jaarrekening 2013 De financiële verslaglegging tenslotte is opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening

Jaarverslag april 2015

Jaarverslag april 2015 Jaarverslag 2014 23 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. NVBT bestuur in 2014... 4 3. NVBT project Planten voor de Toekomst 2014... 7 3.1 Projectresultaten: Verslaglegging per werkpakket:... 7

Nadere informatie

Jaarverslag maart 2016

Jaarverslag maart 2016 Jaarverslag 2015 21 maart 2016 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...3 1. Voorwoord...4 2. NVBT bestuur in 2015...5 Visitatiecommissie...5 Netwerken en samenwerken...5 Nagoya Protocol...7 Europees netwerk van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Jaarrekening 2014

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Jaarrekening 2014 Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen Jaarrekening 2014 23 april 2015 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Toelichting op de jaarrekening 2014 2 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Jaarverslag Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen Jaarverslag Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen 2016 Inhoudsopgave 1.Voorwoord 2.NVBT bestuur 2.1 Bestuur 2.2 Besluiten 2.3 Visitatiecommissie 2.4 Netwerken en samenwerken 3.Planten voor de Toekomst

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DE TAKKEN GAAN GROEIEN JAARPLAN 2014 STICHTING BELMONTE ARBORETUM

DE TAKKEN GAAN GROEIEN JAARPLAN 2014 STICHTING BELMONTE ARBORETUM DE TAKKEN GAAN GROEIEN JAARPLAN 2014 STICHTING BELMONTE ARBORETUM DE TAKKEN GAAN GROEIEN: JAARPLAN 2014 SBA VOORAF 2013 Is bijna afgesloten: een jaar waarin veel gebeurde, waarin we stappen hebben gezet

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Huishoudelijk Reglement Stichting Brugwachtershuisjes 14 oktober 2015 versie: definitief A. De Stichting

Nadere informatie

BOUWEN AAN BEWUSTWORDING PROJECTENBOEK EERSTE FASE

BOUWEN AAN BEWUSTWORDING PROJECTENBOEK EERSTE FASE LAAT JE VERWONDEREN DOOR HET PLANTENRIJK BOUWEN AAN BEWUSTWORDING PROJECTENBOEK EERSTE FASE 2017-2020 Von Gimborn Arboretum wordt Nationaal Bomenmuseum Zonder bomen en andere planten kunnen mens en dier

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN NVBT 2011-2015

BELEIDSPLAN NVBT 2011-2015 BELEIDSPLAN NVBT 2011-2015 1 Beleidsplan NVBT 2010-2015 September 2010 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen (NVBT) is een vereniging van Nederlandse plantentuinen die in 1998 is

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Seniorenbeleid, hoe doe je dat?

Seniorenbeleid, hoe doe je dat? Seniorenbeleid, hoe doe je dat? Marijke Löwenthal (hoofd DBC) en Willem Lemmens (gedragsdeskundige) 6 maart 2012 Kennismaking Voorstelrondje Bent u met een beleidsnota bezig en waar loopt u tegen aan?

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Samenwerkingsprojecten in Nepal

Samenwerkingsprojecten in Nepal Jaarverslag 2016 1 Inleiding In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, in 2016 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Pluk en plant Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Datum: 20 juni 2012 Tijd: 9.00-13.30 uur Plaats: Huis der Provincie, Arnhem Komt u met ons de oogst

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Leef je droom, Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos. Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0)

Leef je droom, Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos. Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0) Jaarverslag 2015 Stichting Vivir Juntos Leef je droom, samen Stichting Vivir Juntos Lekstraat 76, 2314VH Leiden +31 (0)71-589 6988 www.vivirjuntos.org email: info@vivirjuntos.org Inleiding In het jaarverslag

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia Samenwerking met de van Malsen Foundation

Nadere informatie

Jaarverslag. Oudercommissie. Groenewald

Jaarverslag. Oudercommissie. Groenewald Jaarverslag Oudercommissie Groenewald Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Samenstelling 5 Behandelde onderwerpen/thema s 6 Publicatie en bereikbaarheid 7 2 Voorwoord Aan alle

Nadere informatie

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c)

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c) EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres 1.2 Contactpersoon Geslacht Familienaam Voorvoegsel(s) Voorletter(s)

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

EFFECTIEF VERGADEREN DOE JE ZO

EFFECTIEF VERGADEREN DOE JE ZO EFFECTIEF VERGADEREN DOE JE ZO Wie is wie? Jan von den Hoff En wie bent U: wie zijn er lid van het bestuur wie is er penningmeester in een bestuur wie is de secretaris van het bestuur wie is voorzitter

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2014 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard 4 4. Doelgroep 4 5. Activiteiten

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media?

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Inspiratiesessie VOB en Meltwater 9 december 015 Het Nationale Bibliotheekcongres Wat vertellen wij wat zeggen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio

Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio AANVULLING HANDBOEK LEDENWERVING Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio t.b.v. de bij het District Gooi- en Ommeland aangesloten bridge verenigingen Datum: 04 oktober 2015 Versienummer: 1.0 status:

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie