Jaarverslag juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2 juni 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag juni 2014

2 Inhoud 1. Voorwoord NVBT bestuur in Project Digitalisering waardevolle plantencollecties Project Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie! Projectstructuur- en organisatie Kick-off bijeenkomst Projectplan Projectresultaten Werkpakket 1: Projectmanagement Werkpakket 2 en 3: Proeftuinen en applicaties Werkpakket 4: Data en technische infrastructuur Werkpakket 5: Programmering en samenwerking Werkpakket 6: Communicatie Werkpakket 7: Kunstproject Jaarrekening

3 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2013 van de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen (NVBT) is voor de NVBT een bijzonder jaar geweest, aangezien de Vereniging in dat jaar het voorstel voor een samenwerkingsproject met de titel Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie gehonoreerd kreeg door de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij heeft in 2013 ten behoeve van het project voor de periode een bedrag van uitgekeerd aan NVBT. Citaat uit het persbericht 13 februari 2013: Zojuist is tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt dat de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) een eenmalige bijdrage van 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontvangt voor het samenwerkingsproject Planten voor de toekomst. In samenwerking met Waag Society gaan de tuinen in dit project de gegevens van hun plantencollecties met elkaar verbinden en op een innovatieve wijze delen met het publiek. Het Goede Geld van de Nationale Postcode Loterij voelt als een welkome erkenning van de kerntaken die de tuinen verrichten; het (wetenschappelijk) beheer van de collecties, het tentoonstellen van de planten en het vertellen van de verhalen over de planten. Dit sluit ontzettend goed aan bij de groeiende publieke belangstelling voor groen, voor duurzaamheid en voor natuur dicht bij huis. Een fantastische opsteker voor allen die werkzaam zijn in de tuinen en voor het publiek dat de tuinen bezoekt. Het jaar 2013 stond derhalve in het teken van versterkte samenwerking tussen de 21 NVBT tuinen. Verslaglegging over dit project vindt u in hoofdstuk 4. In dit jaarverslag is ook de voortgang van het project digitalisering waardevolle plantencollecties opgenomen. Dit project is door de NVBT in 2012 aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) en in het voorjaar 2014 formeel afgerond. Zie hiervoor hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 staat de verslaglegging van de werkzaamheden van het NVBT bestuur. 2

4 2. NVBT bestuur in 2013 De Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen, opgericht in Utrecht op 18 februari 1998, stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen onder andere door te streven naar het bevorderen van interne en externe contacten van de leden, het versterken van de museale functies van de leden en het versterken van de maatschappelijke functies die verbonden zijn aan het bezit en/of beheer van de Nationale Plantencollecties en daar waar mogelijk aan het verbeteren van de horticultuur. De ultieme doelstelling van de NVBT is het leveren van een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. In 2013 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: voorzitter: de heer W.N.J. Ursem penningmeester: de heer A.Oudijk secretaris: mevrouw J.J. t Hart (tot 10 april 2013) secretaris: mevrouw M. van Bracht (vanaf 10 april 2013, voorheen bestuurslid) bestuurslid: de heer P.Baas, tevens voorzitter Stichting Nationale Plantencollectie De NVBT heeft geen directie. Het NVBT bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd. Per 31 december 2013 zijn er bij de NVBT 21 tuinen aangesloten. Het bestuur van de NVBT heeft in 2013 na het verkrijgen van de gelden voor het project Planten voor de Toekomst in haar vergaderingen besluiten genomen over de projectorganisatie en projectstructuur. Na vaststelling hiervan is de aansturing gedelegeerd naar de stuurgroep van het project (zie onder 4.1.) De visitatiecommissie is in 2013 weer bij verschillende tuinen op bezoek geweest. Belmonte arboretum is in 2013 officieel als NVBT lid toegelaten. Het bestuur heeft in 2013 brieven gestuurd naar het VU bestuur om te pleiten voor het behoud van de VU Hortus en heeft aan het bestuur van de Universiteit Utrecht brieven gestuurd om korting op de financiering van de Botanische tuinen Utrecht te voorkomen. Een belangrijke gebeurtenis in 2013 was het besluit over nauwere samenwerking tussen Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) en de NVBT. In 2013 is besloten dat: de SNP verantwoordelijk blijft voor haar kerntaken: kwaliteitsbewaking van de nationale planten collecties en de contacten met de Dienst regelingen Pieter Baas namens SNP tevens NVBT bestuurslid wordt het NVBT bestuur zich meer gaat richten op netwerken en fondsenwerven. 3

5 Bestuur van de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen, 2 juni 2014 W.N.J. (Bob) Ursem A. (Arie) Oudijk M. (Melitta) van Bracht P. (Pieter) Baas 4

6 3. Project Digitalisering waardevolle plantencollecties. Op 17 april 2012 kreeg de NVBT het bericht te horen dat het Prins Bernhard Cultuur Fonds had besloten een bijdrage te verlenen van voor het project Digitaliseren waardevolle plantencollecties. Het grootste deel van het werk aan dit project is verricht in 2012 en 2013; dit project is in september 2013 inhoudelijk afgerond. Dit project richtte zich vanuit de samenwerkende tuinen op twee tuinen met een achterstand in het digitaliseren van de plantencollecties, te weten de VU Hortus in Amsterdam en de Oranjerie de Groene Parel in Den Helder. Senior collectiebeheerders begeleidden in dit project uitvoerende junioren. Het resultaat van dit project leverde ruim gedigitaliseerde accessies op bij de VU Hortus en accessies in Den Helder. Aan dit project hebben vanuit de NVBT de volgende mensen meegewerkt: Joke t Hart, projectleider Renske Ek, senior collectiebeheerder, inhoudelijk advies Mirjam Lemmens, senior collectiebeheerder, inhoudelijk advies Sarina Veldman, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels Merlijn de Graaf, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels Ben Terwel, junior uitvoerder, invoeren gegevens, plantennamencheck en labels. Voor Den Helder en voor de VU Hortus is deze ondersteuning vanuit de NVBT belangrijk geweest voor het vergroten van de collectiebeheer kennis van de medewerkers. Naast het borgen van de gegevens van de planten uit de collectie, was dus ook kennisdelen met collega s binnen de NVBT een belangrijke component binnen dit project. Externe specialisten op het gebied van kennis van bepaalde planten hebben belangeloos aan dit project bijgedragen. 5

7 4. Project Planten voor de Toekomst, botanische tuinen in actie! De NVBT vatte in 2010 het plan op om de samenwerking tussen de NVBT tuinen te versterken door te investeren in het ontwikkelen van een gezamenlijk project in de hoop dat er een subsidiegever gevonden zou kunnen worden om dit project te honoreren. In 2010 is voor het eerst een projectvoorstel ingediend bij de Nationale Postcode Loterij. In 2011 is een tweede poging ondernomen. In 2012 is een derde aanvraag ingediend samen met Waag Society. Deze laatste aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van 2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. De tuinen hebben in de aanvraag toegezegd te streven naar een eigen bijdrage rond euro voor een periode van vijf jaar. De kern van het project Planten voor de Toekomst is het verbinden van de gegevens van de plantencollecties uit de verschillende bij de NVBT aangesloten tuinen en het delen van die kennis over planten op een innovatieve wijze met het publiek. De NVBT werkt hierbij nauw samen met Waag Society aan de ontwikkeling van de publieksprogrammering via co-creatie met bestaand en potentieel nieuw publiek en andere betrokkenen. Met als doelen het versterken van de rol van de NVBT tuinen als kenniscentrum van biodiversiteit van planten en het samenwerken aan een eigentijdse publieksprogrammering als musea met levende plantencollecties. Met als resultaat dat bezoekers van de tuinen in de nabije toekomst niet alleen van de rust en schoonheid in de tuinen genieten, maar dat zij ook meer leren over het belang van planten voor een duurzame wereld. De tuinen slaan hiermee een brug tussen hun rijke verleden en een duurzame toekomst. Metamorfose Dialoog met nieuw en bestaand publiek over planten via eigentijdse kanalen Versterking samenwerking tuinen Aansluiten en ontsluiten collectiegegevens Op 13 februari 2013 kreeg deze financiering door de Nationale Postcode Loterij tijdens het Goed Geld Gala in het Concertgebouw haar beslag. 6

8 4.1 Projectstructuur- en organisatie In de maanden maart en april 2013 is de projectorganisatie van Planten voor de Toekomst ingericht. Planten voor de Toekomst is een project van de NVBT en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVBT. Het bestuur heeft voor de aansturing van dit project een stuurgroep ingesteld. In de stuurgroep hebben de volgende personen zitting: Paul Kessler: prefect Hortus Botanicus, Leiden Dedde Smid: directeur Arboretum Belmonte, Wageningen Marleen Stikker: directeur Waag Society. Het project wordt uitgevoerd door een projectteam waarvan de kern bestaat uit: Joke t Hart (projectleider NVBT/Planten voor de Toekomst) Renske Ek (deelprojectleider data en technische infrastructuur) Job Spierings (projectleider Waag Society) Dick van Dijk (creatief directeur Waag Society) Bij het projectteam sloten in 2013 ook mensen aan die op freelance basis of anderszins meewerkten aan het project: Arianne van der Doelen, financieel advies Auke Ferwerda, creatief advies Cornelia Bruinewoud, kunstenares Astrid van Heezik, communicatie-advies Helma van Rijn, creatief ontwerper Waag Society Bert Spaan, softwareontwikkelaar Waag Society Susanne Afman, communicatiemedewerker Waag Society Binnen het project is de NVBT, op onderdelen, een nauwe samenwerking aangegaan met Waag Society. Deze samenwerking op onderdelen is vastgelegd in een samenwerkingsbrief. 4.2 Kick-off bijeenkomst Ruim zestig deelnemers uit de verschillende botanische tuinen kwamen op 25 april 2013 bijeen in de Waag in Amsterdam om samen te brainstormen over de mogelijkheden van het project. Ze bogen zich over de volgende vragen: 1. Hoe ziet het botanisch kenniscentrum eruit in 2017? 2. Hoe ziet het publiek er in 2017 uit en wat doet het publiek in de tuin? 3. Hoe ziet het netwerk eruit in 2017? Aan het eind van de dag zijn in een plenaire sessie de resultaten van deze brainstorm samengevat in vijf belangrijke aandachtsgebieden 7

9 Identiteit van de NVBT: Wat willen we als koepel zijn? Publieksgroepen: Welke zijn het en hoe zien we onze rol? Toegankelijk botanisch kenniscentrum: Hoe ziet dat eruit? Samenwerking nationaal en internationaal: Met wie werken we samen? Duurzaam inkomsten model: Hoe verdienen we er geld mee? Het was een zeer enthousiaste bijeenkomst waar de zaadjes voor een duurzame samenwerking tussen de tuinen en tussen NVBT en Waag Society zijn gezaaid! Er is aan het einde van de bijeenkomst een planning op hoofdlijnen opgesteld die hieronder staat weergegeven. 8

10 4.3 Projectplan In de maanden mei en juni is op basis van het gehonoreerde projectvoorstel een projectplan opgesteld en er is een meerjarenbegroting voor de hele projectperiode ( ) gemaakt. Er is besloten het samenwerkingsproces te starten langs verschillende lijnen waarbij de resultaten van de verschillende onderdelen steeds ook het verloop van de andere onderdelen zullen beïnvloeden. Deze samenhang is weergegeven in bovenstaande tabel, getiteld Planning Planten voor de Toekomst. Het project is opgedeeld in de volgende werkpakketen: projectmanagement, proeftuinen, applicaties, data en technische infrastructuur, communicatie, programmering en samenwerking en het kunstproject. 4.4 Projectresultaten In augustus is het project echt van start gegaan op basis van het jaarplan 2013 en de daarbij behorende vastgestelde mijlpalen. De stuurgroep is in 2013 vijf keer bijeengeweest. Verslaglegging van de werkzaamheden van de afzonderlijke werkpakketten in 2013: Werkpakket 1: Projectmanagement Joke t Hart is als projectleider van Planten voor de Toekomst Joke t Hart aangesteld door het NVBT bestuur. Tot 1 november 2013 was zij in dienst bij de Hortus botanicus Amsterdam, van waaruit zij was gedetacheerd bij de NVBT. Vanaf 1 november 2013 is zij als projectleider Planten voor de Toekomst aangesteld bij de NVBT. De projectleider werkt nauw samen met de deelprojectleider data, Renske Ek. Auke Ferwerda heeft in 2013 als adviseur een bijdrage aan het projectmanagement geleverd onder andere door een aantal brainstormsessies mede te organiseren. Arianne van der Doelen heeft samen met de projectleider de financiën van het project op de rit gezet door het opstellen van meerjarenbegrotingen en het instellen van een boekhoudkundig systeem. Samen hebben zij de vele vragen die op het pad komen van een nieuw op te zetten project het hoofd geboden. Job Spierings nam het management van samenwerkingspartner Waag Society op zich en stemde hierover af met de projectleider. Eind 2013 waren projectjaarplan en projectbegroting 2014 van het project Planten voor de Toekomst gereed en goedgekeurd door stuurgroep en bestuur en voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de NVBT (najaarsvergadering 21 november 2013) Werkpakket 2 en 3: Proeftuinen en applicaties Eind augustus is de eerste proeftuin van start gegaan. Zes bijeenkomsten in drie tuinen (Leiden, Doorn en Nijmegen) met deelnemers uit tien verschillende NVBT tuinen onder aansturing van medewerkers van Waag Society genereerde een hoop enthousiasme. Er is uitgebreid verslag gelegd 9

11 over deze bijeenkomsten via blogs op de website onder de tab Planten voor de Toekomst. Tijdens de eerste proeftuin is het prototype van de loep ontwikkeld. Deze prachtige metafoor kan bij de plant het onzichtbare zichtbaar maken. Het prototype (waar nog veel aan kan worden doorontwikkeld) oogstte zeer veel lof bij de try-out, de laatste proeftuinbijeenkomst. Vastgesteld is dat dit zeker een interessante applicatie is. Of we binnen het project de loep gaan doorontwikkelen is eind 2013 nog niet besloten. Dit hangt onder andere af van de resultaten van de volgende proeftuin(en) in De eerste proeftuin bestond uit een reeks van 6 wekelijkse ontwerpsessies van 1 dag. De 16 deelnemers vanuit de Botanische Tuinen hadden in het gewone leven diverse functies, zoals bestuur, directie, collectiebeheer, educatie, communicatie, rondleiders en vrijwilligers. Vanuit Waag Society namen twee conceptontwikkelaars en een softwareontwikkelaar deel. Het bleek enorm belangrijk de tijd te hebben om met elkaar te praten over o.a. wat nu eigenlijk een botanische tuin is, maar ook om te ontdekken dat er collega s zijn in andere tuinen die met vergelijkbare dingen bezig zijn: kennis delen en uitwisselen van ervaringen leverde heel veel positieve energie op. We stelden vast dat in de tuinen weliswaar de botanische kennis over de collecties zijn samengebracht maar dat de verhalen bij de planten nog niet voldoende gedocumenteerd zijn. Aan die verhalen is tijdens de proeftuin veel aandacht besteed. In het Von Gimborn Arboretum in Doorn brachten de deelnemers de rijkheid aan verhalen van de verschillende tuinen in kaart en leerden ze het bestaande publiek beter kennen. In Hortus Botanicus Leiden ontwikkelden de deelnemers drie concepten op basis van verschillende technische toepassingen. Een pratende boom met scratch en makey makey (software waarmee je alledaagse dingen verandert in touchpads), een loep met augmented reality en een interactieve route door de tuin met 7scenes (verhalenplatform om routes te maken op je smartphone). De loep werd in dit proeftuin proces gekozen als meest geschikte applicatie vanwege zijn metaforische betekenis met betrekking tot het doen van onderzoek, zijn speelse manier van interactie met publiek en brede inzetbaarheid in de verschillende tuinen. De loep lijkt een uitstekend middel om het de onzichtbare geheimen van de planten zichtbaar te maken. In Hortus Arcadië Nijmegen werkten de deelnemers de mogelijkheden van de loep verder uit. Tenslotte evalueerden de deelnemers in de laatste sessie de loep met het publiek door middel van een werkend prototype van de loep. Het wekelijks samenkomen in de ontwerpsessies leidde tot nadere kennismaking tussen deelnemers met verschillende functies uit de afzonderlijke tuinen en tot meer samenwerking tussen de tuinen en ook voor voldoende draagvlak voor het project Planten voor de Toekomst. Eind 2013 is deze proeftuin door de deelnemers als zeer goed geëvalueerd en is er besloten de volgende proeftuin in 2014 de zoektocht naar nieuwe doelgroepen centraal te stellen. 10

12 4.4.3 Werkpakket 4: Data en technische infrastructuur In 2013 is gestart met de inventarisatie van de huidige databasesystemen (wensen en knelpunten) bij de NVBT tuinen. Deze fase is eind 2013 afgerond. De inventarisatie was van belang voor de volgende fase in dit werkpakket namelijk het ontwikkelen van een nieuw systeem van waaruit de gezamenlijke collectiegegevens van de tuinen via een Plantenvinder ontsloten zullen worden. Gedacht wordt aan een nieuwe website met een achterliggende database waar gemakkelijk de gegevens van de tuinen naartoe getransporteerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat de tuinen hun eigen collectie blijven beheren in hun eigen systeem en dat zij zelf kunnen beslissen welke gegevens ze uploaden naar de website. In de loop van de eerste proeftuin zijn we ons bewust geworden van het belang van de verhalen over de planten in de dialoog met de bezoekers van de tuinen. Deze verhalen zijn voor het publiek onze schatkist. Ze zijn echter nog maar nauwelijks gedocumenteerd en gearchiveerd bij de verschillende tuinen. Planten voor de Toekomst ziet het als haar opdracht het verzamelen van deze verhalen mee te nemen in het project. Voor de bundeling van de verhalen zal in 2014 een apart plan van aanpak gemaakt worden. Tijdens proeftuin twee zullen we ook de wensen en ideeën van de (potentieel nieuwe) bezoekers inventariseren en meenemen in de keuzes voor de ontwikkeling van de website Werkpakket 5: Programmering en samenwerking Een belangrijke doelstelling van het project Planten voor de Toekomst is de bevordering van de samenwerking tussen de NVBT tuinen. Kennisdelen en deskundigheidsbevordering zijn hiervoor sleutelwoorden. Het kennisdelen is door de organisatie van de eerste proeftuin in 2013 extra gestimuleerd. In de formele organisatie is het kennisdelen verder gestructureerd in de horizontale overleggen van collectiebeheerder, educatiemedewerkers en communicatiemedewerkers. In 2013 zijn twee brainstormsessies georganiseerd: een over de identiteit van de botanische tuinen en een over trends en nieuwe doelgroepen. Belangrijke conclusies van de brainstorm over identiteit: De BGCI definitie (BGCI=Botanical Gardens Conservation International, de internationale koepel van botanische tuinen)van een botanische tuin is ook voor de Nederlandse tuinen van toepassing. Deze luidt: Botanische tuinen zijn tuinen waar collecties planten worden beheerd en behouden ten behoeve van onderzoek, educatie, behoud biodiversiteit en presentatie aan het publiek. De authenticiteit van de tuinen is belangrijk om vast te houden en te koesteren, maar de tuinen moeten ook innovatie een belangrijke plek geven. Planten zijn tot in hun nerven economisch, maatschappelijk en cultuurhistorisch relevant zijn; het is een rol van de botanische tuinen dit met een groot publiek te delen. 11

13 De brainstorm over maatschappelijke trends en nieuwe doelgroepen leverde munitie op voor de tweede proeftuin: vergroening van de leefomgeving, verlangen van mensen in steden naar groen om de hoek, tuinieren in de stad, en toename van de energieke ouderen werden genoemd als richtingen om verder te denken over nieuwe doelgroepen voor de tuinen. Een ander aspect van de samenwerking hier te noemen is dat vanaf eind 2013 twee kortingsacties voor alle NVBT tuinen zijn gestart, te weten van de Nationale Postcode Loterij en van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze acties lopen door tot eind 2014 (tweede toegangskaartje gratis) Werkpakket 6: Communicatie Als belangrijk (vooreerst nog intern) communicatiemiddel is gekozen voor de Nieuwsbrief. Direct na de kick-off in april 2013 is de eerste Nieuwsbrief van Planten voor de Toekomst verschenen. De eerste nieuwsbrief werd geschreven in de vorm van een uitgebreid verslag om de resultaten van deze belangrijke bijeenkomst vast te houden. Daarna kreeg de Nieuwsbrief een duidelijker vorm als Nieuwsbrief. In 2013 zijn vier nieuwsbrieven verschenen: mei, augustus, oktober en december. Niet alleen informatie over het project maar ook informatie over activiteiten in de verschillende tuinen zijn hierin opgenomen. Eind 2013 is het eerste communicatieplan voor het hele traject van het project Planten voor de Toekomst gereed gekomen. In dit plan hebben belangrijke punten zoals profilering en positionering hun beslag gekregen. Het communicatieplan wordt in 2014 verder uitgewerkt na proeftuin 2 als de keus voor de nieuwe doelgroepen nader is bepaald. In 2013 is over het project Planten voor de Toekomst gepubliceerd in het jubileumnummer van de Hortus botanicus Amsterdam en in het tijdschrift van de Nederlandse Tuinenstichting Werkpakket 7: Kunstproject Eind 2013 is een plan van aanpak inclusief een communicatieplan opgesteld van het kunst en participatieproject van de kunstenares Cornelia Bruinewoud; dit plan was in aanzet opgenomen in het door de Nationale Postcode Loterij gehonoreerde projectvoorstel. Het plan bevat het ontwikkelen en onthullen van een sculptuur in de vorm van een zaad. Zaden bevinden zich ondergronds, zijn niet zichtbaar maar van onschatbare waarde: dit thema staat centraal in de uitwerking van dit deelproject. Verschillende communicatieonderdelen zijn voor 2015 en 2016 geprogrammeerd; het zoeken van een gouden replica van de sculptuur (doelgroep ouders en kinderen) en een fotowedstrijd over zaden. Dit deelplan van het kunstproject zal in 2014 worden geïntegreerd in het communicatieplan van het totale project. 12

14 5. Jaarrekening 2013 De financiële verslaglegging tenslotte is opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. inhoudsopgave Jaarverslag 2011 inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding/bestuursverslag 6 Programma Vertegenwoordiging en samenhang 12 Programma Digitale innovatie 15 Programma Opleidingen 18 Programma Onderzoek en kennisdeling

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen

Jaarverslag 2014. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn. fotomateriaal: Ellis van Minnen Jaarverslag 2014 Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Publicatiedatum: 30 juni 2014 SDSP, Zeist/Doorn fotomateriaal: Ellis van Minnen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6! Ten geleide... 8! Samenvatting...

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff

Kwaliteit in beeld. Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds. Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff Kwaliteit in beeld Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds Drs. Trudi Nederland Drs. Marieke Wentink Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Voorwoord Patiëntenorganisaties en Prinses Beatrix

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010

Jaarverslag. Stichting Internet Platform Drenthe 2010 Jaarverslag Stichting Internet Platform Drenthe 2010 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Bestuur en organisatie 6 3 Softwareontwikkeling 7 4 Communicatie en organisatie 10 5 Overige zaken 11 6 Drents Internetplatform

Nadere informatie