Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2008: Verdere elektronisering. Nicole Jonker en Anneke Kosse De Nederlandsche Bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2008: Verdere elektronisering. Nicole Jonker en Anneke Kosse De Nederlandsche Bank"

Transcriptie

1 Grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2008: Verdere elektronisering Nicole Jonker en Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009

2 1. INLEIDING SEPA van start, met Europese overschrijving, en EMVpassen Na jarenlange voorbereiding is SEPA in 2008 officieel van start gegaan. Vanaf 28 januari 2008 kunnen alle rekeninghouders in Europa betalingen van elkaar ontvangen via de Europese overschrijving (SCT). Verschillende Nederlandse banken zijn de Europese overschrijving inmiddels ook actief gaan aanbieden in de internetbankieromgeving van hun klanten. Eind 2008 werd voor bijna 1% van alle overschrijvingen een Europese overschrijving gebruikt. En dan vooral voor zakelijke grensoverschrijdende betalingen. Verder zijn de Nederlandse banken in 2008 gestart met het uitgeven van betaalpassen die voorzien zijn van een EMV-chip. Omdat veel betaalautomaten in Nederland nog niet zijn aangepast aan de EMV-technologie heeft deze uitrol het betalen in Nederland nog niet echt veranderd. De introductie van de EMV-chip is dan ook door veel consumenten onopgemerkt gebleven. Behalve door hen die in 2008 naar het buitenland zijn geweest. Zij zouden gemerkt kunnen hebben dat veel winkeliers in het buitenland al over zijn op EMV en dat de pinpas daarom niet langer door de betaalautomaat gehaald moet worden, maar in het apparaat gestoken moet worden. Ook zouden zij gemerkt kunnen hebben dat vaker om een pincode wordt gevraagd. Op den duur kan overal in Europa op dezelfde manier, met een pincode en door de pinpas in het apparaat te steken, betaald worden. Maar zolang niet alle apparaten vervangen zijn, kunnen consumenten tegen opstart- of interoperabiliteitsproblemen aanlopen. Jaarlijks onderzoek internationaal betaalgedrag Met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin SEPA en andere ontwikkelingen in het betalingsverkeer het betaalgedrag en de betaalbeleving van consumenten beïnvloeden, doet de Nederlandsche Bank ieder jaar onderzoek naar het grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlandse consumenten. Dit onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in het betaalgedrag, de beleving en de wensen van Nederlandse consumenten met betrekking tot betalingen naar en in andere eurolanden en in de ontwikkeling daarvan gedurende de tijd. Een vergelijking van de resultaten met die van voorgaande jaren geeft een indruk van of en hoe internationale betaalgewoonten van Nederlandse consumenten veranderen. Deze nota bevat belangrijkste bevindingen Deze nota bespreekt de belangrijkste bevindingen van de derde meting gehouden in het eerste kwartaal van 2009 en die betrekking had op het betaalgedrag in Ieder jaar wordt naast een set vaste vragen over betaalgedrag en tevredenheid op het vlak van acceptatie, veiligheid, kosten, gebruiksgemak en snelheid ook een specifieke set vragen gesteld. Dit jaar gingen deze vragen over de voor- en nadelen die SEPA zou kunnen bieden en over de beweegredenen om al dan niet een betaal- of spaarrekening bij een buitenlandse bank te openen. De resultaten geven een indruk van de motieven van Nederlanders om gebruik te maken van bankdiensten van buitenlandse aanbieders. 2

3 Voor dit derde onderzoek is in het weekend van 27 februari 3 maart 2009 een enquête afgehouden onder 1439 leden van het CentERpanel 1, waarvan 1016 leden de vragenlijst compleet hebben ingevuld. Een soortgelijke enquête is eerder afgenomen in 2007 en 2008 over betaalgedrag en ervaringen in 2006 en De vragenlijst is opgenomen in de bijlage. In deze nota komen achtereenvolgens de resultaten van de volgende drie onderwerpen aan de orde: Het gedrag en de beleving van Nederlandse consumenten ten aanzien van betalingen in andere eurolanden. Het gedrag en de beleving van Nederlandse consumenten met betrekking tot betalingen naar derden in andere eurolanden. Het verwachte gedrag en de beleving van Nederlandse consumenten ten aanzien van SEPA en hun beweegredenen om gebruik te maken van diensten van buitenlandse aanbieders. De nota sluit af met de belangrijkste conclusies en voorstellen voor nader onderzoek. 2. SAMENVATTING BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN Betaalgedrag Nederlandse consumenten betalen in andere eurolanden vaker met contant geld en met de creditcard dan in Nederland en minder vaak met de pinpas. Wel is tussen 2006 en 2008 het gebruik van contant geld in het buitenland in vrijwel alle betaalsituaties afgenomen en dat van de pinpas en de creditcard geleidelijk toegenomen. Net als in 2007 heeft circa 20% van de respondenten in 2008 geld overgemaakt naar derden in een ander euroland. De meest gebruikte manier om geld naar een ander euroland over te maken in 2008 was een elektronische overschrijving via het internetbankieren, op enige afstand gevolgd door de creditcard en PayPal. Het gebruik van al deze elektronische betaalvormen lijkt verder te zijn toegenomen ten opzichte van % van de respondenten weet niet waar zij hun IBAN en BIC kunnen vinden. In 2006 was dit nog 67%. Het liefst vinden zij deze op hun internetbankiersite en op hun bankafschrift. 1 De enquête is voorgelegd aan leden van het CentERpanel van 16 jaar en ouder die verantwoordelijk zijn voor de financiële beslissingen binnen het huishouden. Hierdoor wijkt de steekproef enigszins af van de Nederlandse bevolking. Een tweede afwijking van het panel ten opzichte van de Nederlandse bevolking betreft de relatief hoge toegang tot internet. Het CentERpanel is een internetpanel en bijna 95% van de panelleden heeft thuis internet. Een klein gedeelte vult de enquête op een andere wijze in. Het internetgebruik is dus iets hoger dan onder de Nederlandse bevolking (86%, volgens het CBS). Hierdoor kan het zijn dat de respondenten relatief vaak gebruik maken van internetbankieren en een relatief positieve houding hebben ten aanzien van dit betaalkanaal in vergelijking met de Nederlandse bevolking. Ondanks deze afwijkingen biedt dit onderzoek een goede indicatie van hoe de Nederlandse consument betaalt in en naar 3

4 Waardering In het buitenland zijn Nederlanders het minst tevreden over de acceptatie van de pinpas, terwijl zij in Nederland vaker ontevreden zijn over de acceptatie van de creditcard. In 2008 is de ontevredenheid over de acceptatie van de pinpas en de creditcard in het buitenland toegenomen. Voor betalingen in Nederland wordt de pinpas als meest veilig en gebruiksvriendelijk ervaren, terwijl betalen met contant geld in het buitenland het best gewaardeerd wordt qua acceptatie en gebruiksgemak. Verder zijn de onderlinge verschillen klein. Voor gebruik ervan in het buitenland vindt men de pinpas en de creditcard even veilig als contant geld. Deze veiligheidsbeleving is over de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven. Respondenten zijn het meest tevreden over het gebruik van internetbankieren voor het betalen naar het buitenland. Toch ervaren zij de kosten hiervan nog vaak als te hoog. Tussen 2006 en 2008 is de ontevredenheid hierover wel fors afgenomen van 25% ontevredenen in 2006 naar 17% in Ten opzichte van 2007 zijn meer respondenten ontevreden over de veiligheid van internetbankieren en de creditcard voor het betalen naar het buitenland. Evenals in voorgaande jaren is er relatief veel ontevredenheid over de papieren overschrijving voor wat betreft gebruiksgemak, kosten en snelheid. SEPA Opvallend is dat minder mensen dan vorig jaar het afgelopen jaar van SEPA hadden gehoord; slechts 28% ten opzichte van 43% in De meeste respondenten (58%) denken dat SEPA noch gunstig noch ongunstig voor hen zal uitpakken. Slechts 13% denkt dat SEPA ongunstig voor hen zal zijn en 28% ziet SEPA juist wel gunstig uitpakken. Ten opzichte van vorig jaar heeft men een minder positieve maar veel neutralere houding gekregen. Net als vorig jaar zijn de twee meest genoemde voordelen van SEPA eenvoudiger geld kunnen overmaken naar het buitenland en een hogere acceptatie van de pinpas. 33% van de respondenten ziet geen enkel persoonlijk voordeel van SEPA. De twee meest genoemde nadelen van SEPA zijn hogere betaalpakkettarieven en het ingewikkelder worden van het overmaken van geld binnen Nederland. 49% verwacht geen enkel nadeel te ondervinden van SEPA. Het wonen nabij de grens, de mate waarin men naar het buitenland gaat en de manier waarop men eerder over SEPA heeft gehoord, beïnvloedt hoe men aankijkt tegen de persoonlijke voordelen die SEPA zal bieden. andere eurolanden en wat hun wensen en belevingen zijn.. 4

5 Buitenlandse betaal- en spaarrekeningen Evenals in 2006 had circa 3% van de respondenten in 2008 een betaalrekening bij een buitenlandse bank. Daarnaast hield 6% een buitenlandse spaarrekening of -deposito aan. 73% van de respondenten wil geen betaal- of girorekening openen bij een buitenlandse bank, 26% misschien en 1% zeker niet. Dezelfde percentages gaan op voor de bereidheid om een buitenlandse spaarrekening of -deposito te openen. Mensen die aan de grens wonen verschillen niet in hun belangstelling voor een buitenlandse betaal- of spaarrekening van hen die niet in een grensgemeente wonen. De twee meest genoemde redenen voor het eventueel openen van een buitenlandse betaalrekening zijn een lager pastarief en het ontvangen van rente over de betaalrekening. Voor het eventueel openen van een buitenlandse spaarrekening kijkt men vooral naar de hoogte van de spaarrentes en naar de mogelijkheden om alle bankzaken via het internet te kunnen regelen. De twee meest genoemde redenen om geen buitenlandse betaal- of spaarrekening te openen zijn de tevredenheid met de huidige bank en de wens om een bankfiliaal in de buurt te hebben. 3. UITKOMSTEN TOONBANKBETALINGSVERKEER 95% heeft pinpas, 56% een creditcard Bezit betaalpassen De meeste respondenten beschikken over een pinpas van een Nederlandse bank die geschikt is voor gebruik in het buitenland (95%). Bijna 10% van de respondenten heeft een pinpas die alleen in Nederland kan worden gebruikt en 2% heeft een debetkaart die is uitgegeven door een bank met een hoofdkantoor in een ander euroland. Iets meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft naast de pinpas ook een creditcard. 73% bezocht een ander euroland Frequentie buitenlandbezoek Van de 1016 respondenten heeft 73% in 2008 een bezoek gebracht aan een ander euroland. Net als in de voorgaande jaren worden de buurlanden Duitsland (35%) en België (25%) het meest genoemd als laatst bezocht land, gevolgd door Frankrijk (13%) en Spanje (7%). Contant meest gebruikt in buitenland Gebruik en waardering betaalinstrumenten Er is aan de respondenten gevraagd met welk betaalinstrument ze in 2008 in het buitenland meestal betaalden. De betaalkeuze verschilt net als in 2006 en 2007 en in Nederland sterk per betaalsituatie (zie grafiek 1). Contant geld wordt in het buitenland vaker gebruikt dan in Nederland, hoewel in bepaalde situaties ook vaak betaald wordt met de pinpas en de creditcard. Creditcard en pinpas lijken in het eurogebied in ongeveer gelijke mate te worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot in Nederland, waar de pinpas beduidend vaker wordt gebruikt dan de creditcard. 5

6 Grafiek 1: Gebruik betaalinstrumenten in verschillende betaalsituaties 2008 (in %) Supermarkt 62% 27% 5% 6% Spec. voedingswinkel 86% 10% Non-food grote aankopen 29% 40% 7% 24% Non-food kleine aankopen 80% 13% 3% 4% Benzine station 25% 35% 7% 31% Restaurant 41% 22% 5% 31% Andere eetgelegenheden 88% 8% 2% Bar 94% Hotel, camping, etc. 18% 25% 4% 48% Cultuur en recreatie 67% 20% 3% 9% Drank- en snackautomaten 96% Parkeren 83% 9% 5% Openbaar vervoer 76% 16% Taxi 93% Tol 46% 8% 2% 41% contant NL pinpas niet NL pinpas creditcard anders maar gebruik pinpas en creditcard neemt toe Ten opzichte van 2006 en 2007 zijn de respondenten wel minder contant gaan betalen. In plaats daarvan gebruiken ze vaker de pinpas of de creditcard. Deze trend is zichtbaar bij vrijwel alle betaalsituaties. De afname van het gebruik van contant geld is het sterkst in het openbaar vervoer (9 procentpunt) en tolbetaling (8 procentpunt). Bij de meeste betaalsituaties bedraagt de afname tussen de 2 en 4 procentpunt. Tevredenheid acceptatie betaalkaart daalt Vooralsnog lijkt deze trend vooral toe te schrijven aan de algemene trend onder Nederlanders om vaker met een betaalpas te betalen, en niet zozeer aan een stijging van de acceptatie van de pinpas als gevolg van SEPA. De ontevredenheid over de acceptatie en het gebruiksgemak van de pinpas in het buitenland is tussen 2006 en 2008 namelijk niet afgenomen, maar juist licht toegenomen. Net als de ontevredenheid over de acceptatie van de creditcard in het buitenland (zie grafiek 2). Mogelijk zijn consumenten als gevolg van de EMV-uitrol in 2008 vaker dan voorheen geconfronteerd met problemen of ongemakken toen zij in het buitenland met hun pinpas wilden betaalden. Maar mogelijk is ook de wens om met een betaalpas te betalen sterker geworden, waardoor de irritatie over non-acceptatie is gegroeid. Contant scoort beter in buitenland De pinpas scoort beter in Nederland Er zijn overigens relatief weinig respondenten ontevreden over de veiligheid, acceptatie en het gebruiksgemak van contant geld, de pinpas en de creditcard bij gebruik in Nederland of elders in het eurogebied. Net als in voorgaande jaren waarderen zij de acceptatie van contant geld in andere eurolanden ongeveer gelijk als de acceptatie ervan in Nederland. Wat betreft gebruiksgemak en veiligheid scoort contant geld in het buitenland hoger dan in Nederland. Het gebruik van de pinpas scoort op alle drie factoren beter in Nederland dan elders in het eurogebied. De creditcard wordt 6

7 Grafiek 2: Ontevredenheid betaalmiddelen voor gebruik in binnen- en buitenland (in %) 16% 12% 8% 4% 5% 6% 4% 2% 1% 4% 0% contant in NL contant in andere eurolanden veiligheid acceptatie gebruiksgemak 16% 12% 8% 4% 0% 3% 2% 2% pinpas in NL 4% 15% 7% pinpas in andere eurolanden veiligheid acceptatie gebruiksgemak 16% 12% 8% 4% 0% 11% 5% 5% 4% 4% 3% creditcard in NL creditcard in andere eurolanden veiligheid acceptatie gebruiksgemak qua veiligheid en gebruiksgemak in binnen- en buitenland even hoog gewaardeerd. Wel is men in Nederland vaker ontevreden over de acceptatie van de kaart. Ook hier spelen mogelijke ongemakken als gevolg van de EMV-uitrol een rol. Pinpas het veiligst in Nederland Pinpas, contant en creditcard even veilig in buitenland Uit vergelijking van de betaalinstrumenten onderling blijkt dat de gemiddelde waardering van de acceptatie van de pinpas in Nederland nu gelijk is aan dat van contant geld en dat voor betalingen in Nederland de pinpas wat betreft veiligheid en gebruiksgemak het meest wordt gewaardeerd. De gemiddelde waarderingen van contant geld en de creditcard verschillen niet significant van elkaar qua veiligheid en gebruiksgemak. In het buitenland scoort contant geld het hoogst qua acceptatie. De drie betaalinstrumenten verschillen niet van elkaar wat betreft de veiligheid. Daarnaast blijkt dat in vergelijking met voorgaande jaren de veiligheidsbeleving nagenoeg gelijk is gebleven. 4. UITKOMSTEN BETALINGSVERKEER OP AFSTAND IBAN / BIC Voor het verrichten van grensoverschrijdende overschrijvingen hebben banken de IBAN en de BIC code van de ontvangende partij en bank nodig. Deze codes zijn ook nodig wanneer geld wordt overgemaakt met de Europese overschrijving, zowel voor grensoverschrijdende als binnenlandse betalingen. Halverwege 2009 is de IBAN BIC Service gelanceerd waarmee consumenten eenvoudig van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC kunnen opvragen. Verder zal iedere bank op hun eigen manier hun klanten ondersteunen bij de overgang naar IBAN en BIC. 7

8 Meerderheid weet IBAN en BIC niet te vinden De meerderheid (58%) van de respondenten weet vooralsnog niet waar zij hun eigen IBAN en BIC kunnen vinden. Hier zit echter vooruitgang in; twee jaar geleden wist 67% van de respondenten dit niet. De respondenten die weten waar zij hun IBAN en BIC kunnen vinden, geven aan ze te zoeken op hun bankafschrift (48%), hun internetbankiersite (37%) of op de website van hun bank (4%). 5% heeft ze ergens opgeschreven. Een groot gedeelte (38%) zou ze overigens liever ergens anders vandaan willen halen dan dat zij nu doet. De eigen internetbankiersite wordt het vaakst genoemd als betere plek (53%), gevolgd door de pinpas (28%), het bankafschrift (10%) of telefonisch (3%). IBAN en BIC op bankiersite, afschrift en pinpas Respondenten die niet weten waar zij hun IBAN en BIC kunnen vinden, geven aan ze het liefst te vinden op hun internetbankiersite (35%), hun bankafschrift (18%), hun pinpas (18%) of op de algemene website van hun bank (8%). Een vijfde zou de bank hiervoor opbellen (20%). 20% maakte in 2008 geld over naar andere eurolanden Frequentie en redenen grensoverschrijdende betalingen Een vijfde van de respondenten heeft in 2008 geld overgemaakt naar derden in een ander euroland. Dit is net zo veel als in 2007 en 6 procentpunt lager dan in Een mogelijke verklaring voor de afname is de sterke groei van het aantal Nederlandse webwinkels (bron: Thuiswinkel Markt Monitor 2008), zodat minder vaak bij buitenlandse webwinkels gekocht hoeft te worden. vooral voor internetaankopen Voor 43% van de respondenten waren internetaankopen (met uitzondering van vakanties) de voornaamste reden voor hun grensoverschrijdende betalingen. Het boeken van een vakantie was voor 31% de belangrijkste reden; een toename van 5 procentpunt ten opzichte van Op de derde plaats staat de betaling van een aankoop gedaan in het buitenland (15%) gevolgd door stortingen aan familie of vrienden (10%). Elektronisch betalen neemt toe Gebruik betaalinstrumenten De aanleiding van de betaling blijkt van invloed te zijn op het gebruikte betaalmiddel. Ten opzichte van 2006 zijn relatief grote veranderingen opgetreden, met een verschuiving richting de elektronische betaalmiddelen. Deels komt dit doordat relatief weinig respondenten deze vragen heeft beantwoord. Kleine verschuivingen in absolute aantallen zijn dan relatief fors. Maar mogelijk is er ook sprake van een echte verschuiving in de betaalvoorkeuren of mogelijkheden richting elektronisch betalen. Omdat de Europese overschrijving in 2008 vooral nog door bedrijven werd gebruikt, is het niet aannemelijk dat de start van SEPA een rol heeft gespeeld bij deze verschuiving. 8

9 Grafiek 3: Gebruik betaalinstrumenten naar betaalreden 2008 (in %) Familie/vrienden 90% 5% 5% Boeken vakantie 63% 30% 2% E-shopping 55% 1% 23% 20% 6% Aankoop goederen 73% 5% 3% 16% 7% 5% Aankoop diensten 60% 7% 5% 27% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NL rekening: Internetbankieren Niet-NL rekening: Internetbankieren Creditcard Anders NL rekening: papieren overschrijving Niet-NL rekening: papieren overschrijving Paypal Internetbankieren favoriet daarna creditcard en PayPal Grafiek 3 laat zien dat meer dan de helft van alle grensoverschrijdende betalingen via internetbankieren vanaf de Nederlandse rekening werden gedaan. Vooral voor betalingen naar familie of vrienden is het internetbankieren een populair betaalinstrument; 95% van deze betalingen werd via het internet gedaan. Dat is een stijging van 20 procentpunt ten opzichte van 2006, die ten koste is gegaan van vrijwel alle andere betaalmogelijkheden. Ook vakanties en vliegreizen worden meestal via het internetbankieren betaald. Hier is wel een daling zichtbaar van 7 procentpunt ten opzichte van 2006, die vooral wordt opgevangen door de creditcard. Ook voor de betaling van grensoverschrijdende internetaankopen en de aankoop van goederen en diensten in het buitenland is de creditcard het op één na meest gebruikte betaalinstrument. PayPal is net als vorig jaar vaak gebruikt (20%) voor webaankopen en voor producten gekocht in het buitenland (7%). Ook wordt nog geregeld gebruik gemaakt van een buitenlandse rekening, vooral voor overboekingen naar familie en vrienden en voor de betaling van in het buitenland verrichtte diensten. Tevredenheid internetbankieren en creditcard groot Waardering Wanneer we kijken naar de verschillen in waardering van het gebruik van internetbankieren, creditcards en papieren overschrijvingen, dan zien we dat het gebruik van internetbankieren voor betalingen binnen Nederland op alle aspecten significant beter wordt beoordeeld. Voor grensoverschrijdende betalingen scoort het gebruik van internetbankieren alleen het hoogst qua veiligheid. Qua snelheid, gebruiksgemak en kosten deelt internetbankieren hier de eerste plaats met de creditcard. Over de papieren overschrijving heerst de grootste ontevredenheid, zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende betalingen. 9

10 Grafiek 4: Ontevredenheid binnenlands en grensoverschrijdend gebruik remote betaalinstrumenten (in %) Internetbankieren Creditcard 60% 60% 45% 45% 30% 15% 0% 7% 2% 2% 2% NL 17% 7% 7% 10% andere eurolanden 30% 15% 0% 22% 23% 6% 9% 3% 6% 4% 7% NL andere eurolanden veiligheid gebruiksgemak kosten snelheid veiligheid gebruiksgemak kosten snelheid Papieren overschrijving 60% 45% 36% 42% 41% 46% 30% 25% 21% 15% 7% 15% 0% NL andere eurolanden veiligheid gebruiksgemak kosten snelheid maar onveiligheid toegenomen Consument: kosten internetbankieren gedaald Ook blijkt dat bij alle drie betaalinstrumenten de ontevredenheid groter is bij grensoverschrijdend gebruik dan bij binnenlands gebruik (zie grafiek 4). Met uitzondering van de creditcard. Deze wordt voor binnenlands en grensoverschrijdend gebruik niet significant anders gewaardeerd. Wel is opvallend dat Nederlanders ongeruster geworden zijn over de veiligheid van de creditcard ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het internetbankieren naar het buitenland is in de ogen van de respondenten onveiliger geworden; de ontevredenheid groeide in één jaar van 3% naar 7%. De ontevredenheid over de kosten van grensoverschrijdend elektronisch overschrijven is echter flink gedaald, van 25% in 2006, en 22% in 2007 naar 17% begin Een mogelijke verklaring is dat steeds meer respondenten op de hoogte zijn van de kosten delen -optie, waarmee euro betalingen gratis overgeboekt kunnen worden naar rekeninghouders elders in de EU. De invoering van de Europese overschrijving speelt hier ook een rol. Consumenten kunnen, wanneer hun bank deze aanbiedt, gratis gebruik maken van de Europese overschrijving, en van het delen van kosten met de ontvanger is niet langer sprake. 5. HOUDING TEN AANZIEN VAN SEPA 28% heeft eerder van SEPA gehoord Informatiebronnen Aan de respondenten is gevraagd of zij afgezien van de DNB-enquêtes eerder over SEPA hadden gehoord of gelezen. Bij 28% was dit het geval. De krant werd door 18% van de respondenten 10

11 genoemd als bron, gevolgd door radio/tv en de bank (beiden 5%), internet (4%), werk (2%) of een tijdschrift (1%). In het jaar ervoor hadden meer respondenten iets over SEPA vernomen; 43%. Ook toen vooral via de krant (31%) en de radio/tv (15%). Mogelijke reden voor de hogere bekendheid toen is de lancering van de Europese overschrijving op januari 2008, een maand voor de afname van de enquête. Het aandeel respondenten dat via hun eigen bank over SEPA is geïnformeerd is gelijk gebleven. vooral mannen, hoge inkomens en frequente buitenland betalers Op basis van statistische analyses is onderzocht welke persoonskenmerken van invloed zijn op de het al dan niet eerder geïnformeerd zijn over SEPA. Hieruit blijkt dat mannen veel vaker over SEPA hadden gehoord dan vrouwen. Andere kenmerken van hen die eerder van SEPA hadden vernomen zijn: hoog inkomen en minimaal één keer een ander euroland bezocht of naar buitenland betaald in Respondenten die dicht bij de grens wonen, blijken niet vaker eerder iets over SEPA te hebben gelezen of gehoord dan de andere respondenten. De bevinding dat respondenten die het voorafgaande jaar in of naar een ander euroland hebben betaald relatief vaker iets over SEPA hadden gelezen of gehoord, kan er op duiden dat mensen met grensoverschrijdende betaalervaringen sneller informatie oppikken over SEPA dan mensen die uitsluitend binnenlandse betalingen doen. Consument gematigd positief over SEPA Houding ten aanzien van SEPA De respondenten is na een korte uitleg over SEPA gevraagd om op een 7-punts schaal aan te geven in welke mate zij zelf verwachten dat SEPA voor hen gunstig dan wel ongunstig zal uitpakken. Grafiek 5 vat de uitkomsten samen. De meerderheid (59%) van de respondenten heeft een vrij neutrale verwachting van SEPA; 13% denkt dat SEPA voor hen nadelig zal zijn en 29% ziet per saldo vooral voordelen. Het aandeel respondenten dat geen persoonlijke voordelen verwacht is niet significant veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel heeft men een minder positieve maar veel neutralere houding gekregen. vooral jongeren, hoger opgeleiden, buitenland bezoekers en SEPAkenners Met statistische modellen is onderzocht of er een verband bestaat tussen persoonskenmerken en de mate waarin respondenten SEPA waarderen. Hieruit blijkt dat mensen met een hogere leeftijd en personen met een VMBO-opleiding de voordelen van SEPA lager inschatten dan jongeren en personen met een middelbaar opleidingsniveau. Ook zij die in 2008 geen ander euroland hebben bezocht zien relatief minder persoonlijke baten. Respondenten die vlakbij België of Duitsland wonen daarentegen zijn relatief positiever over SEPA, evenals respondenten die eerder over SEPA hadden gelezen op het internet, in een tijdschrift of op het werk. 11

12 Grafiek 5: Verwachtingen ten aanzien van SEPA (in %) 3% 5% 5% 59% 17% 9% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ongunstig neutraal Zeer gunstig 67% ziet concrete voordelen van SEPA Voor- en nadelen van SEPA De respondenten is tevens gevraagd de voor hen verwachte SEPA voor- en nadelen te noemen. Zij konden kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden. Tabel 1 vat de 5 meest genoemde voor- en nadelen samen. 67% van de respondenten denkt op de een of andere manier baat te hebben bij SEPA. Vooral het eenvoudiger (34%), sneller (18%) en goedkoper (18%) geld kunnen overmaken naar het buitenland is vaak genoemd, evenals het vaker (24%) en veiliger (15%) kunnen betalen met de pinpas in het buitenland. maar 25% vreest hogere banktarieven Bijna de helft ziet geen enkel persoonlijk nadeel van SEPA. Toch denkt 25% dat de betaalpakkettarieven van banken omhoog zullen gaan en 11% verwacht dat het ingewikkelder zal worden om geld binnen Nederland over te boeken. Daarnaast maakt 9% zich zorgen over de veiligheid. Zij zijn bang dat buitenlandse rekeninghouders makkelijker ongevraagd geld van hun rekening kunnen gaan halen. Daarnaast ziet 7% als nadeel dat zij mogelijk meer betaalpassen nodig zullen hebben. Slechts 3% is bang voor hogere winkeltarieven. Tabel 1: Top 5 meest genoemde voor- en nadelen van SEPA (in % respondenten) Persoonlijke voordelen Persoonlijke nadelen Eenvoudiger geld overmaken naar het 34% Hogere betaalpakkettarieven 25% buitenland Hogere acceptatie pinpas 24% Geld overmaken binnen Nederland wordt 11% ingewikkelder Sneller geld overmaken naar het buitenland 18% Buitenlandse rekeninghouders kunnen 9% makkelijker ongevraagd geld afboeken Goedkoper geld overmaken naar het 18% Meer betaalpassen op zak 7% buitenland Veiliger betalen met de pinpas in het 15% Geld overmaken binnen Nederland gaat 4% buitenland meer tijd kosten Op geen enkele wijze 33% Op geen enkele wijze 49% 12

13 SEPA communicatie beïnvloedt SEPA beeldvorming Uit statistische analyses blijkt dat respondenten met minimaal een Hbo-opleiding, die vlakbij de grens wonen of die vorig jaar minimaal één keer naar een ander euroland zijn geweest, relatief vaak concrete voordelen zien van SEPA. Dit geldt ook voor de mensen die eerder van SEPA hadden gehoord via de krant, radio of tv, hun bank of internet. Onder de respondenten die één of meerdere nadelen verwachten van SEPA zijn relatief veel mensen met een laag huishoudinkomen. Maar ook hier lijken degenen die eerder over SEPA hadden vernomen via de krant, radio of televisie relatief meer gevolgen te noemen. Berichtgeving over SEPA lijkt consumenten dus meer bewust te maken van de gevolgen van SEPA, zowel positief als negatief. 6. AFNAME BANCAIRE DIENSTEN VAN NIET-NEDERLANDSE AANBIEDERS Met de eenwording van de Europese betaalmarkt kunnen consumenten en bedrijven eenvoudiger betalen naar andere eurolanden vanaf slechts één betaalrekening. Tevens kunnen Europese banken ervoor kiezen betaaldiensten aan te gaan bieden in andere eurolanden. De interne markt beslaat dan immers het gehele eurogebied en stopt niet meer bij de landsgrens. Om een eerste indruk te krijgen van de interesse onder Nederlanders om betaal- of andere diensten af te nemen van buitenlandse banken is de respondenten dit jaar gevraagd of en waarom zij in 2008 een (geen) betaal- of spaarrekening hadden bij een bank met het hoofdkantoor in een ander euroland (hierna genoemd als buitenlandse bank / buitenlandse rekening). Daarnaast is gevraagd wat voor hen een reden zou zijn er eventueel één te openen. 3% - 6% heeft buitenlandse rekening Net als in 2006, had 3% van de respondenten in 2008 een betaalrekening bij een buitenlandse bank. Daarnaast had 6% een buitenlandse spaarrekening of -deposito; 3,5% bij een buitenlandse bank binnen het eurogebied en 2,5% bij een bank erbuiten. Behoefte buitenlandse betaalrekening klein Buitenlandse betaalrekening 26% van de respondenten geeft aan misschien een betaalrekening te willen openen bij een bank uit een ander euroland, 1% geeft aan dit zeker te willen, maar de overgrote meerderheid (72%) heeft hier geen behoefte aan. Kosten en betaalgemak Beweegredenen Voor de respondenten die (misschien) wel een betaalrekening bij een buitenlandse bank zouden willen openen, spelen vooral financiële voordelen een rol, zoals de vergoeding van rente over het rekeningssaldo (46%) of lagere banktarieven (38%) (zie tabel 2). Daarnaast zou toenemend gemak, zoals alle bankzaken via internetbankieren kunnen regelen (20%) of een hogere acceptatie van de pinpas (14%), voor veel Nederlanders een reden zijn een dergelijke rekening te openen. 13

14 Tabel 2: Top 5 meest genoemde redenen om wel of geen buitenlandse betaalrekening te openen Wel openen Niet openen Rente over saldo betaalrekening 46% Tevreden met dienstverlening huidige bank 78% Lagere betaalpakkettarieven 38% Bankfiliaal in de buurt 21% Alle bankzaken via internetbankieren 20% Ik maak alleen geld over naar 15% rekeninghouders in Nederland Hogere acceptatie pinpas 14% Ik kom (bijna) nooit in andere eurolanden 14% Nederlands sprekende bankmedewerkers 12% Ik wil in het Nederlands worden geholpen 12% Grote tevredenheid met huidige bank De meest genoemde reden om juist geen buitenlandse betaalrekening te willen openen is de tevredenheid met de huidige bank (78%), gevolgd door het graag in de buurt willen hebben van de bank (21%). Daarnaast zeggen veel respondenten hier geen behoefte aan te hebben, omdat ze nooit geld overmaken naar het buitenland (15%) of (bijna) nooit andere eurolanden bezoeken (14%). Gebrek aan vertrouwen in buitenlandse banken, hoop werk om een buitenlandse betaalrekening te openen of moeilijkheden bij het terugkrijgen van geld in geval van faillissement komen niet in de top 5 voor. Geslacht, leeftijd, religie en opleiding van invloed Invloed persoonskenmerken Aan de hand van statistische analyses is onderzocht welke personen vooral geïnteresseerd zijn in het openen van een buitenlandse betaalrekening. Dat blijken vooral mannen te zijn en mensen van 34 jaar of jonger. Tevens blijken zij die protestants-christelijk zijn hier significant minder interesse voor te hebben dan mensen die niet gelovig zijn. Dit effect is zeer sterk, sterker zelfs dan het effect van geslacht. Tot slot is er sprake van een bescheiden opleidingseffect. Behoefte aan sparen in buitenland klein Buitenlandse spaarrekening of deposito 26% van de respondenten geeft aan misschien een spaarrekening of -deposito te willen openen bij een bank uit een ander euroland, 1% geeft aan dit zeker te willen, maar de overgrote meerderheid (73%) heeft hier, net als bij een buitenlandse betaalrekening, geen behoefte aan. Rentes belangrijkste reden Beweegredenen Meer nog dan bij het openen van een buitenlandse betaalrekening, speelt de hoogte van de rente een rol bij de beslissing om wel of niet spaargeld bij een buitenlandse bank weg te zetten. Een hogere rente is voor 87% van de respondenten die (misschien) wel zouden willen sparen in het buitenland een reden om dit te gaan doen (zie tabel 3). Daarnaast speelt wederom gemak een rol. Alle bankzaken via internetbankieren kunnen regelen (31%) en de opening van een filiaal in de buurt (11%) zijn ook voor velen een reden om spaargeld bij een buitenlandse bank onder te brengen. De mogelijkheid een gedeelte van het spaargeld bij een buitenlandse bank weg te zetten (12%) weerspiegelt waarschijnlijk de behoefte om spaargeld te willen spreiden omwille van de 14

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle)

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle) 1 Van: drs. R. Kleijmeer Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen () Managementsamenvatting Ruim 10 miljoen Nederlanders gebruikten het internet in 2005. Vijf jaar geleden was dit aantal 2,9

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Creditcards. Acceptatie en gebruik van toeslagen door winkeliers. Een Pilot Onderzoek. Juni 2010. Anneke Kosse De Nederlandsche Bank

Creditcards. Acceptatie en gebruik van toeslagen door winkeliers. Een Pilot Onderzoek. Juni 2010. Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Creditcards Acceptatie en gebruik van toeslagen door winkeliers Een Pilot Onderzoek Juni 2010 Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Secretariaat Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...3

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

20 14 Jaaroverzicht 2014 1

20 14 Jaaroverzicht 2014 1 4 0 1 Jaaroverzicht 2014 1 Profiel van Currence Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten ideal, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en Chipknip. Het doel van Currence is het faciliteren

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL

NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL COLOFON Het rapport Naar een contantloze detailhandel is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Detailhandel Nederland.

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête

Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête C. van Renselaar en A.C.J. Stokman Onderzoeksrapport WO&E nr. 640 November

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie