Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland")

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland")"

Transcriptie

1 Bij de trefwoorden media en internationaal Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland") Datum: juni 1998 Aan: L. Van den Brande, Vlaams minister-president Advies: BVN in perspectief Wij leven in een wereld waar mensen en culturen door moderne communicatiemiddelen steeds meer naar elkaar toegroeien. Wij zijn deel van een wereldbevolking die meer van elkaar weet dan ooit tevoren en die ook steeds meer wil weten. Dichter bij huis constateren wij een Europa dat zich economisch verenigt en dat ook politiek gezien steeds minder "buitenland" wordt. Tegenover de drang naar economische schaalvergroting en bedrijfsmaximalisering op Europese en wereldschaal, doet zich in Europa op cultureel terrein juist een ontwikkeling voor met toenemende steun voor het behoud en de bevordering van de eigen culturele identiteit en aandacht voor specifieke (minderheids)culturen en kleine(re) taalgebieden. Op mediagebied beheersen machtige multinationale commerciële concerns met veelal Anglo-Amerikaanse producties de internationale markt. Ook de publieke omroepen in Nederland en Vlaanderen -opererend op relatief kleine schaal en met beperkte middelen- ondervinden de gevolgen van de (inter)nationale marktwerking. Hun luister- en kijkpubliek is mede door de felle concurrentie fors geslonken en hun openbare zending bereikt -vergeleken met het begin van de jaren '80- een aanzienlijk kleinere groep. In het grotere Europa wordt het Engels steeds meer gebruikt als lingua franca met de andere grote talen (Duits, Frans, Spaans, Italiaans) op het tweede plan. De Nederlandse taal met 21 miljoen Nederlandssprekenden dreigt in Europa te worden gemarginaliseerd. In de strijd om het behoud en de bevordering van de eigen taal en cultuur hebben andere landen in Europa op televisiegebied, jaren geleden al, belangrijke initiatieven genomen. De Franstalige omroepen brachten met steun van de betrokken cultuurministers TV5 tot stand dat, met inbegrip van tal van Waalse RTBFprogramma's, nu over de gehele wereld te zien is. De "Deutsche Welle", de Wereldomroep van Duitsland, wordt wereldwijd verspreid. Duitstalige publieke oproepen werken nauw samen in het Duitstalige 3SAT en samen met de Fransen in ARTE. BBC World en CNN strijden om de eerste plaats in de wereld op het terrein van het internationale (Engelstalige) televisienieuws. Spaanse, Portugese, Italiaanse en Scandinavische publieke omroepen gebruiken de satelliet om taal- en landgenoten buiten eigen land te informeren. 1

2 Nederland en Vlaanderen hebben zich tot nu toe geconcentreerd op het bestrijden van de concurrentie van commerciële omroepen in eigen land. Het zo goed mogelijk realiseren en in stand houden van een publieke omroepvoorziening in eigen land is - terecht - hun kerntaak. Een op Europa en het verdere buitenland gericht beleid is op televisiegebied niet tot ontwikkeling gekomen. Op radiogebied hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering steeds erkend dat de taak van hun publieke omroepen (VRT met Radio Vlaanderen Internationaal en Radio Nederland Wereldomroep ) niet bij de eigen landsgrenzen ophoudt. BVN biedt thans de mogelijkheid om het medium televisie te gebruiken om, door samenwerking en samenbundeling van de publieke omroepen van Vlaanderen en Nederland, de eigenheid van de Nederlandse taal en de cultuur van Nederland en Vlaanderen binnen en buiten Europa te profileren en te versterken. Dat kan beter, efficiënter en goedkoper door een gezamenlijkheid van ruim 21 miljoen Nederlandssprekenden dan door 15 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen apart. 1. BVN: dagelijks Nederlandstalige tv-programma's in geheel Europa Sinds 1 juli 1997 zendt de (Nederlandse) Wereldomroep in samenwerking met de NOS en de VRT dagelijks tussen en uur onder de naam 'BVN' een satelliettelevisieprogramma uit, gericht op Nederlandstaligen in Europa. De uitzendingen bevatten een selectie van programma's van de Nederlandse publieke landelijke en regionale omroepen, van de VRT en van de Wereldomroep zelf: kinderprogramma's (Tik Tak, Jeugdjournaal), documentaires, cultuur en informatie (NOS-Journaal, NOVA, het VRT-Journaal Laat, Studio NL en het regiojournaal) en sport. BVN is te zien in geheel Europa t.e.m Litouwen, Wit-Rusland, Finland en Noorwegen en tot in Syrië, Israël, Egypte, Marokko en Tunesië (zie bijlage 1). 2. Doelstellingen BVN: cultuur en informatie - Het verschaffen van informatie aan Nederlanders en Vlamingen buiten de landsgrenzen over de ontwikkelingen in eigen land op het gebied van kunst en cultuur, maatschappij, economie, wetenschap en sport. - Het verspreiden van een realistisch beeld van Vlaanderen en Nederland naar Europa en daarbuiten aan niet-nederlandstaligen. In dit kader kan overwogen worden een deel van de uitzendingen te ondertitelen in andere talen. Met de laatste doelstelling - het profileren van beide landen naar het buitenland - vervult BVN tevens een belangrijke ambassadeursrol. BVN sluit aan bij de uitgangspunten van een plan voor samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep uit de jaren '80: het Radio Delta-project van NOS en BRT. Voor Radio Delta golden als uitgangspunten de culturele verbondenheid van Nederland en Vlaanderen met de Nederlandse taal als dragend element en de uitstraling van de cultuur van Vlaanderen en Nederland naar andere delen van Europa en daarbuiten. 2

3 3. Doelgroep BVN a. In het buitenland verblijvende Nederlanders en Vlamingen In bijlage 2 is een overzicht gegeven van thans bekende aantallen Nederlanders die permanent in het buitenland verblijven. De cijfers zijn zeer conservatief. Het aantal Nederlanders in het buitenland is enkele keren groter dan uit deze gegevens blijkt. Bijlage 3 geeft een schatting van de aantallen Belgen in het buitenland, van Vlamingen in de wereld en van het aantal vakanties van Belgen in het buitenland. Wat het aantal Belgen betreft, bestaan er geen cijfers over de verdeling van Vlamingen en Franssprekenden. Binnen België is de verhouding 60/40. b. "Buitenlanders " die de Nederlandse taal spreken en/o/versturen Nederlandse Antillianen en Arubanen ( inwoners), Surinamers ( ); het Nederlands wordt verstaan in Zuid-Afrika en Indonesië. c. Buitenlanders die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal en cultuur Aantallen onbekend, maar een indicatie kan het aantal docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten zijn, c.q. het aantal studenten dat daar Nederlands studeert: docenten in de Nederlandse taal aan extra-murale universiteiten en hogescholen in 30 landen in Europa en 13 landen buiten Europa - studenten in de Nederlandse taal in de wereld: naar schatting Buitenlandse universiteiten hebben de Wereldomroep laten weten BVN te willen gebruiken als hulpmiddel voor het onderwijs in de Nederlandse taal. Niet te kwantificeren is het aantal buitenlanders dat via BVN geïnteresseerd raakt in de taal en de cultuur van de Lage Landen en daarover meer wil weten. Kijkersreacties bij de Nederlandse Wereldomroep geven aan dat met de toename van de bekendheid in het buitenland onder niet-nederlandstaligen ook het aantal geïnteresseerde buitenlanders groeit. 4. Aard van de programmering/"format" BVN bevat een selectie van programma's van de Nederlandse publieke landelijke en regionale omroepen, van de VRT en van de Wereldomroep zelf: kinderprogramma's (Tik Tak, Jeugdjournaal), documentaires, cultuur en informatie (waaronder NOS- Journaal, NOVA, het VRT-Journaal Laat en Studio NL) en sport. Oproepen van de ANWB-alarmcentrale zijn onderdeel van het programma. Uitbreiding met Vlaamse SOS-berichten wordt thans onderzocht. Bij de selectie geldt het cultureelinformatieve karakter van het programma als uitgangspunt. Alle programma's zijn Nederlandstalig en worden rechtenvrij door de omroepen ter beschikking gesteld. 3

4 5. Techniek De BVN-uitzendingen zijn "free to air", d.w.z. dat zij zonder smart card/abonnement overal in Europa met een satellietontvanger te ontvangen zijn. BVN zendt tijdelijk zowel analoog als digitaal uit. Het grootste deel van de satellietkijkers beschikt immers (nog) over analoge ontvangstapparatuur. Verwacht wordt dat het merendeel van de kijkers over één a twee jaar over -betaalbare- digitale ontvangstapparatuur beschikt. Dan zullen de huidige dure analoge uitzendingen van BVN worden gestopt en wordt alleen nog digitaal uitgezonden. De technische mogelijkheden op het gebied van communicatie- en informatievoorziening nemen snel toe. Denken we maar aan de explosieve groei aan satellietkanalen, de snelle digitalisering en de verspreiding van Internet in met name de hoogontwikkelde landen. Gegeven deze snelle ontwikkelingen, ontstaat hier en daar de neiging elke allernieuwste technische vinding als enige en alleenzaligmakende oplossing voor de toekomst aan te prijzen en met dit perspectief de aanbeveling te doen daarop voorlopig te wachten. Waar het echter om gaat, is te kiezen voor het meest effectieve distributiemiddel op dit ogenblik om de boodschap zo adequaat mogelijk over te brengen. Centrale vraag daarbij is welk medium (aardse zenders/satelliet, kabel, radio, televisie, Internet, digitaal platform) afzonderlijk of in combinatie met andere middelen het meest geschikt is om het beoogde doel en de beoogde doelgroep thans te bereiken. In sommige gevallen kan dat de kortegolf zijn, in andere gevallen komt satelliettelevisie het meest in aanmerking, in weer andere gevallen wellicht een combinatie met Internet. 6. Rechten Een belangrijk probleem van satelliettelevisie vormen de rechten. In het totale pakket dat de Vlaamse en Nederlandse omroepen aanbieden, zijn ook spelletjesprogramma's, documentaires, buitenlandse speelfilms, soaps etc. opgenomen, waarvan de rechten enkel gelden voor het eigen nationale grondgebied (Nederland, Vlaanderen). Met name de grote internationale rechtenhouders hebben er alle financiële belang bij deze programma's per land te blijven verkopen en staan dan ook niet toe dat zij via een smart card en decoder "weglekken" naar het buitenland. (Op het gebruik van smart card en decoder van het Nederlandse Canal+ in het buitenland staat een boete van fl per dag). De programma's die de omroepen aan BVN ter beschikking stellen, zijn echter rechtenvrij en kunnen dus ongecodeerd in geheel Europa worden uitgezonden. Het is in het belang van een zo groot mogelijke verspreiding van BVN in Europa (in kabelnetten, hotels, vakantiecentra, appartementencomplexen etc. en via individuele satellietontvangst bij kijkers thuis) dat BVN overal in Europa ongecodeerd kan worden ontvangen. 4

5 7. Gezamenlijk project: programmatische en bestuurlijk-organisatorische samenwerking en medeverantwoordelijkheid Binnenkort zullen NOS en Wereldomroep overgaan tot de oprichting van de stichting BVN, die het bestuur en het programmabeheer van de uitzendingen gaat voeren. Naast de beide oprichters zullen ook de VRT en de regio kunnen toetreden tot het nieuw te vormen bestuur en volwaardig kunnen participeren in de BVN-organisatie. De nadere vormgeving van BVN (statuten, bestuur, organisatie) als gezamenlijk project van de Nederlandse en Vlaamse publieke omroepen, dient een zaak van overleg te zijn tussen alle deelnemende partijen. Een nauwe samenwerking in BVNverband biedt de VRT alle mogelijkheden om belangrijke onderdelen van het eigen programma aan het Vlaamse en Nederlandse publiek in Europa en daarbuiten aan te bieden en bestuurlijk mede het BVN-beleid te bepalen. De Wereldomroep heeft reeds in een vroeg stadium de VRT bij BVN betrokken en de VRT uitgenodigd met concrete voorstellen te komen voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van BVN. Daarbij is steeds erkend dat de VRT in juni vorig jaar een beheersovereenkomst heeft afgesloten met de Vlaamse regering waarin de mogelijkheid van (medewerking aan) toekomstige satelliettelevisieuitzendingen niet uitdrukkelijk is opgenomen. 8. Financiën BVN kost op jaarbasis fl. 14 miljoen/252 mln. BEF. Dat is buitengewoon laag, in aanmerking genomen de vijf uur zendtijd per dag/1.825 uur per jaar. Ter vergelijking: een uur televisie kost in Nederland tussen de fl /1.44 mln. BEF en fl of 1.8 mln. BEF. Dat BVN zo goedkoop is komt omdat het reeds bestaand materiaal betreft dat door de omroepen rechtenvrij en gratis wordt aangeleverd. De enige productiekosten bestaan uit het speciaal voor Nederlandstaligen in het buitenland gemaakte serviceprogramma Studio NL van de Wereldomroep. De financiering van BVN geschiedt thans geheel uit Nederlandse omroepmiddelen. De Nederlandse regering heeft voor de komende vier jaar fl. 48 mln./864 mln. BEF ter financiering van BVN toegezegd. Radio Nederland Wereldomroep heeft uit eigen budget de volledige voorbereidingskosten en de experimentele uitzendingen in 1996 en 1997 (respectievelijk 3 en 7 maanden) betaald. Ofschoon de VRT sedert 1 juli vorig jaar dagelijks programma's levert, is de bijdrage van Vlaanderen (VRT, Vlaamse regering) aan de operationele kosten thans nihil. De Nederlandse staatssecretaris voor mediazaken heeft voor de komende vier jaar uit de omroepmiddelen de volgende bedragen toegezegd: - de incidentele financiering voor 1998 (fl miljoen/189 mln. BEF), te financieren uit de omroepreserve waarbij de Wereldomroep een aanvullende bijdrage levert van fl. 3.5 mln./bef 63 mln. - De structurele financiering voor de jaren 1999, 2000 en 2001 te financieren uit de mediabegroting. Een aflopend bedrag (fl. 7 mln./126 mln. BEF in 1999, fl. 6 mln./108 mln. BEF in 2000 en fl. 4 mln./72 mln. BEF in 2001 en volgende jaren) uit de mediabegroting zal dan jaarlijks door NOS en Wereldomroep 5

6 worden aangevuld tot het benodigde totaalbedrag van fl. 14 mln./252 mln. BEF. In het totale bedrag zijn ook de kosten van de digitale uitzendingen begrepen. Verder stelt de staatssecretaris tijdelijk gelden ter beschikking voor analoge uitzendingen. 9. Uitbreiding van de BVN-zendtijd voor Europa? BVN wil zich richten op een algemeen en zo groot mogelijk publiek. Op dit ogenblik zendt BVN voor Europa uit van tot uur. Overwogen zou kunnen worden de zendtijd uit te breiden met de nachtelijke uren en ook overdag uit te gaan zenden, waardoor een 24 op 24 uur zender ontstaat. Bij een 24/24 uur zender voor Europa is met name de vraag naar de grootte van het (potentiële) publiek van groot belang. M.a.w. hoeveel mensen kijken 's avonds in prime time ( 18, uur) en 's nachts en overdag buiten prime-time. De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS heeft onderzoek verricht naar de percentages kijkers per halfuur, gemeten over 24 uur televisie. Hieruit blijkt dat bij de Nederlandse tv-zenders de grootste kijkdichtheid is avonds ligt tussen en uur en dat deze daarna langzaam afneemt. Na uur loopt de kijkdichtheid van alle Nederlandse zenders zeer sterk terug tot -na circa uur- een statistisch verwaarloosbaar laag percentage. Om uur is de kijkdichtheid bij de publieke zenders en commerciële zenders samen in totaal 1,7%. Om uur is er een kleine opleving met 5,8% om daarna weer terug te lopen tot het eind van de middag (circa 16.00/16.30 uur). Gegevens van de Studiedienst van de VRT tonen aan dat het kijkgedrag in Vlaanderen en Nederland op dit punt in het geheel niet verschilt. Ook in Vlaanderen is de kijkdichtheid om uur minimaal (en dat geldt ook voor de hele voorafgaande nacht), met een kleine piek rond het middaguur en een aantrekken van de kijkdichtheid in de loop van de middag. Kortom: televisiekijken gebeurt in Vlaanderen, Nederland en Europa 's avonds -als BVN uitzendt- en niet of minimaal in de nachtelijke uren en/of overdag. Een niet onaanzienlijke bijkomende consequentie is dat een zender die 24 uur per dag uitzendt ook een permanente 24-uurs personele bezetting nodig heeft (24 uur/7 dagen per week). BVN beschikt thans over een kleine operationele staf die bij een 24-uurszender verveelvoudigd moet worden en dat voor een wel heel kleine groep Nederlandstaligen in Europa 's nachts en overdag. De conclusie kan niet anders luiden dan dat de financiële consequenties van uitbreiding van BVN tot een permanente 24-uurs zender voor Europa, niet in verhouding staat tot het uiterst kleine publiek overdag en 's nachts. Gezien het geringe bereik en de hoge kosten, is een 24/24 uur zender dan ook niet wenselijk. Wel verdient het aanbeveling om -gezien de oplopende kijkcijfers later in de middag- te onderzoeken of de uitzendingen vanbvn eerder kunnen beginnen, b.v. om of om uur. 6

7 10. Uitbreiding naar andere werelddelen Nu de Europa-uitzendingen door de Nederlandse regering zijn gewaarborgd, is - gezien de doelstellingen van BVN- een verdere uitbreiding naar andere delen van de wereld voor de hand liggend. Daarbij is prioriteitsstelling en fasering gewenst. Als criteria voor de eerste fase van doorgifte van BVN buiten Europa kunnen gelden: - de locatie van de Nederlandstaligen in de wereld (Europa, USA/Canada, AntillenIAruba en Suriname,Australië/Nieuw-Zeeland, Zuidelijk en Zuid-Afrika), en de aantallen Nederlandstaligen (zie bijlage 2 en 3) - de gebleken behoefte aan ontvangst van BVN Deze behoefte blijkt niet alleen te bestaan bij eerste-generatie Nederlandstaligen, maar in toenemende mate bij de tweede en derde generatie die het Nederlands spreken en/of verstaan en die een grote belangstelling hebben voor hun "'roots", de taal en de cultuur van het "vaderland" van hun ouders en grootouders (alleen al in Nieuw-Zeeland circa personen, in Canada ). Een indicatie van deze behoefte blijkt uit de vele verzoeken die de Nederlandse Wereldomroep heeft ontvangen uit met name de USA en Canada, de Antillen, Aruba en Suriname en uit Australië en Nieuw Zeeland om BVN te mogen ontvangen. - de technische mogelijkheden van satellietdoorgifte - de organisatie van de ontvangstmogelijkheden ter plekke en - de kosten van satellietdoorgifte. Bij satellietdoorgifte gaat het om de up-link (het verzenden van het signaal naar de satelliet), de transmissie (het overbrengen per satelliet), de down-link (het ontvangen ter plaatse met een individuele satellietontvanger of op een kabelkopstation) en de eventuele verdere verspreiding van het signaal via satelliet, kabel of aardse zenders. Bij kabeldoorgifte kan het signaal in het normale basispakket worden opgenomen of als abonneeprogramma worden aangeboden. De technische mogelijkheden van satellietdoorgifte naar andere continenten zijn in beginsel onbeperkt. Met de doorgifte naar USA en Canada en de Antillen en Suriname is inmiddels praktische ervaring opgedaan. Gebleken is dat de mogelijkheden voor verdere regionale distributie aldaar het best zijn gewaarborgd. De kosten van satellietdoorgifte worden bepaald door de aanwezige transpondercapaciteit. Die neemt vooral naar Noord- en Latijns-Amerika voortdurend toe met als gevolg dalende kosten van doorgifte. De eerder door de Wereldomroep genoemde bedragen blijken nog steeds valide: jaarlijks per werelddeel ca. US$ 1 mln aan satellietkosten. 7

8 Voor de beide Amerika's is in totaal US$ 2 mln. op jaarbasis nodig uitgaande van een 24 uurtransponder (via PanAmsat 3 en aanvullend via de Amerikaanse Echostar 3- satelliet). Om BVN in de USA en Canada te kunnen ontvangen, zullen de kijkers over een ontvangstset moeten beschikken (eenmalig circa US$ 200 à 300) en zich op BVN moeten abonneren middels een kabelabonnement (US$ 5 à 10 per maand). Conclusie: de combinatie van de locatie van de Nederlandstaligen in de wereld en de aantallen Nederlandstaligen, de gebleken behoefte aan ontvangst van BVN, de technische mogelijkheden van satellietdoorgifte en -ontvangst en de daaraan verbonden kosten, leidt tot de keuze voor doorgifte van BVN naar -in eerste instantie- Noord- en Zuid-Amerika. 11. Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen via satelliet In het Vlaams Parlement heeft Minister-President Van den Brande het plan geopperd om overdag -buiten de reguliere zendtijd van BVN- de satelliet te gebruiken voor gezamenlijke Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen. Vlaanderen (VRT, universiteiten etc.) en Nederland kunnen alleen niet voldoende educatieve programma's leveren om de zendtijd overdag adequaat te vullen. De VRT heeft haar educatieve dienst zelfs geheel opgeheven. In Nederland wordt door de NOS al geruime tijd gestudeerd op de mogelijkheid van themakanalen (nieuws, kinderprogramma's) via de satelliet. Een mogelijke realisering van themakanalen door de NOS wordt mede bepaald door de uitkomsten van de politieke discussie over het aantal publieke zenders in Nederland: terug naar 2 of behoud van 3. Teleac/NOT, NOS en RVV willen eerst het regeerakkoord afwachten alvorens tot nadere menings- en besluitvorming over te gaan. De plannen voor educatieve uitzendingen overdag vragen om serieus onderzoek en overleg in brede kring. Om de meningsvorming over het plan-van de Brande te bevorderen, zal de werkgroep Media van het Algemeen-Nederlands Verbond in het najaar van 1998 een symposium beleggen aan de Universiteit van Antwerpen, waaraan wordt deelgenomen door alle belanghebbenden, politici en Vlaamse en Nederlandse omroepen. 12. Besluitvorming De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag is van mening dat BVN een belangrijk middel is om informatie te verschaffen aan Nederlanders en Vlamingen buiten de landsgrenzen over de ontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van kunst en cultuur, maatschappij, economie, wetenschap en sport; BVN op duurzame wijze kan bijdragen aan het verspreiden van een hedendaags beeld van Vlaanderen en Nederland naar Europa en andere werelddelen aan niet-nederlandstaligen; 8

9 12.3. BVN de culturele verbondenheid van Nederland en Vlaanderen met de Nederlandse taal als dragend element en de uitstraling van de cultuur van Vlaanderen en Nederland naar andere delen van Europa en van de wereld op effectieve wijze tot uitdrukking brengt; een gezamenlijk optreden van Vlaanderen en Nederland in BVN-verband voortreffelijk past in het kader van de doelstellingen van het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag dringt er op aan dat mede uit een oogpunt van efficiëntie BVN als een gezamenlijk Vlaams- Nederlands project tot ontwikkeling wordt gebracht; Vlaanderen in het kader van de samenwerking via de VRT programmatische en bestuurlijk-organisatorische (mede) verantwoordelijkheid voor BVN op zich neemt, zodat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen via BVN versterkt wordt; door BVN een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid en de wenselijkheid de Europa-uitzendingen van BVN eerder te laten beginnen, bijvoorbeeld om 17 of om 18 uur; het plan van de Vlaamse Minister-President om overdag -buiten de normale zendtijd van BVN- de satelliet te gebruiken voor gezamenlijke Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen, voorwerp zou zijn van ernstig onderzoek en grondig overleg in brede kring tussen alle belanghebbenden. De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag adviseert de Vlaamse en Nederlandse regeringen met aandrang in het kader van hun buitenlands cultuurbeleid: BVN als een gezamenlijk project verder tot ontwikkeling te brengen, ook op het vlak van de budgettaire middelen, waarbij de Vlaamse bijdrage aan het totale BVNproject aangewend wordt voor de verdere uitbreiding van de satellietuitzendingen in en buiten Europa, met als eerste stap de doorgifte naar Noord- en Zuid-Amerika. Het potentiële publiek van BVN A. In het buitenland verblijvende Nederlanders De getallen zijn gebaseerd op zeer conservatieve gegevens van het CBS en het NIPO van officieel geregistreerde Nederlanders in het buitenland. Het aantal Nederlanders in het buitenland is enkele malen groter dan uit deze gegevens blijkt. Veel Nederlanders verblijven namenlijk in het buitenland zonder dat zij zich officieel laten registreren (uit/in). 9

10 1. De buitenlandse vakantiegangers (één of meer vakanties met minimaal 5 overnachtingen): - jaarlijks 10 miljoen vakanties door Nederlanders in het buitenland - in 1997 brachten 6,7 mln. Nederlanders hun hoofdvakantie in het buitenland door; van deze groep brengt 10% ( ) hun vakantie door buiten Europa (bronnen: CBSINIPO ) 2. Nederlandse emigranten - circa geëmigreerde Nederlanders wonen permanent in het buitenland en hebben zich officieel uit Nederland laten uitschrijven. Ruim de helft ( ) woont in Europa. In Noord- en Latijns-Amerika wonen Nederlanders (USA , Canada ), in Oceanië Nederlanders ( Australië , Nieuw Zeeland ), in Azië ruim en in Afrika (Republiek Zuid-Afrika ). (bron: CBS ) - Het potentiële publiek voor BVN is vele malen groter dan de officiële Bij dit aantal dienen te worden opgeteld de gezinsleden en de tweede en derde generatie Nederlanders die ook de Nederlandse taal spreken en/of verstaan (alleen al in Nieuw Zeeland circa personen, in Canada ). Dat blijkt o.m.uit de vele verzoeken die de Wereldomroep ontvangt van Nederlandse clubs over de hele wereld, die in contact willen blijven met het "vaderland". 3. Nederlanders semi-permanent en niet-zakelijk in het buitenland wonend Nederlanders in Europa. Deze groep neemt de laatste vijf jaar aanzienlijk toe. Hun verblijfsduur in het buitenland wordt weliswaar langer, maar zij worden officieel niet als emigrant aangemerkt. 4. Nederlanders beroepsmatig of voor studie in het buitenland - circa alleen bij profit-organisaties. Gegevens over Nederlanders in de non profit-sector (overheid, ontwikkelingshulporganisaties, ambassades etc. ) zijn (nog) niet bekend Nederlanders studeren in het buitenland (bron: NIPO). B. De Nederlandse taal wordt gesproken op de Antillen en Aruba ( inwoners), in Suriname ( ) en het Nederlands wordt verstaan in Zuid-Afrika en Indonesië. C. Onderwijs in de Nederlandse taal docenten in de Nederlandse taal aan extra-murale universiteiten en hogescholen in 30 landen in Europa en 13 landen buiten Europa (bron: Taalunie) - studenten in de Nederlandse taal in de wereld naar schatting (bron Boswell Instituut). In Duitsland studeren aan universiteiten studenten 10

11 Nederlands. In Zuid- Afrika neemt de belangstelling voor de Nederlandse taal voortdurend toe. Gevolg: De Vlaamse regering besliste structureel deel te nemen aan het BVN-project, waardoor Vlaanderen ook vertegenwoordigd werd in de raad van bestuur. Het budget dat van Vlaamse kant werd ingebracht, werd verhoogd. Het zendgebied werd verruimd zoals door CVN gesuggereerd. 11

VLAAMS PARLEMENT GEDACHTEWISSELING. over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT GEDACHTEWISSELING. over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG Stuk 1220 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 5 november 1998 GEDACHTEWISSELING over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 095 Frequentiebeleid Nr. 201 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

I. Omschakeling ethertelevisie. logoocw. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

I. Omschakeling ethertelevisie. logoocw. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 28 april 2006 MLB/MB/2006/18.255 Uw kenmerk Onderwerp Omschakeling ethertelevisie In deze

Nadere informatie

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht 1 CONCEPT RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht De Regionale Programmaraad Midden Utrecht heeft in 2004 voor het laatst een radioadvies uitgebracht aan Casema. Hierbij treft u een nieuw

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2013

De NOS in cijfers 2013 1 De NOS in cijfers 2013 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) Nederland 1 3.537 uur 7.043 uur 50,2% 3.867

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C75 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 30 januari 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Mededeling aan het publiek

Mededeling aan het publiek Mededeling aan het publiek Nationaal Auteursrechtcongres 4 oktober 2013 Remy Chavannes Soorten openbaarmaking Mededeling aan het publiek (art. 3 Aut.rl) Uitzending via ether, kabel of satelliet Secundaire

Nadere informatie

12. KABELEXPLOITANTEN

12. KABELEXPLOITANTEN Inleiding * Kabelexploitanten zijn van oudsher veelal stichtingen zonder winstoogmerk. Nog steeds bestaat een groot aantal van de kabelexploitanten in deze vorm. Veel kabelabonnees zijn echter klant van

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 23 563 De ontwikkeling en invoering van HDTV/breedbeeld-televisie Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O.

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. Hoe doe ik het nou? Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. De Techniek H G.S.O. systemen GSO technische achtergronden De distributie van satellietsignalen verschilt wezenlijk van de distributie van

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 Betreft: Televisie-aanbod via de kabel De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 6 december 1999, brengt volgend

Nadere informatie

Werkgroep PUBLIEKE OMROEP. Andere Publieke Omroep. Financiële Onderbouwing. Atos Consulting, Utrecht mei 2007. versie 13

Werkgroep PUBLIEKE OMROEP. Andere Publieke Omroep. Financiële Onderbouwing. Atos Consulting, Utrecht mei 2007. versie 13 Werkgroep Andere Publieke Omroep PUBLIEKE OMROEP Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht mei 2007 versie 13 Inhoud Financiële samenvatting 1. Omvorming TV 2. Omvorming Radio 3. Internet & nieuwe

Nadere informatie

19 juni 2014. I. Het Taalunieverdrag

19 juni 2014. I. Het Taalunieverdrag 19 juni 2014 Reactie van de Taalunie op de standpunten van vzw Vereniging van Vlaamse Leerkrachten, vzw Algemeen-Nederlands Verbond en stichting Nederlands in het artikel Het Nederlandse Taalbeleid in

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12 antwoord 1 van 12 Inhoudsopgave atlas kaart 1 De Aarde Godsdiensten kaart 2 De Aarde Ziekenhuizen per land kaart 3 De Aarde Talen kaart 4 Azië Grote steden kaart 5 Azië Telefoons kaart 6 Amerika Auto's

Nadere informatie

2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011

2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011 2011-0455 VRT, Vlaams minister van Media, Norkring België rapport van 13 december 2011 FEITEN - Volgens de verzoeker is in de streek van Ronse en Oudenaarde (behalve in enkele hoger gelegen delen) het

Nadere informatie

22 februari 2013: Nederlands tweede wonen globaliseert

22 februari 2013: Nederlands tweede wonen globaliseert 22 februari 2013: Nederlands tweede wonen globaliseert Geurt Keers RIGO Research en Advies Geurt.Keers@rigo.nl Over het tweede woningbezit in het eigen land is meer bekend dan het bezit van landgenoten

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen

Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen Hoe ondernemend zijn onze Vlaamse studenten? Prof Hans Crijns en Sabine Vermeulen Inleiding Vlaanderen kent de laatste jaren een lage ondernemerschapsgraad. De resultaten voor Vlaanderen in de Global Entrepreneurship

Nadere informatie

Onderwerp Advies inzake een themakanaal voor cultuur

Onderwerp Advies inzake een themakanaal voor cultuur Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Dr. F. van der Ploeg Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Onderwerp Advies inzake een themakanaal voor cultuur Mijnheer de Staatssecretaris,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

SAMENWERKING OPENBARE OMROEPEN NEDERLAND-VLAANDEREN. Advies 15 december 2005

SAMENWERKING OPENBARE OMROEPEN NEDERLAND-VLAANDEREN. Advies 15 december 2005 SAMENWERKING OPENBARE OMROEPEN NEDERLAND-VLAANDEREN Advies 15 december 2005 Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland Belliardstraat 15-17, bus 4 BE- 1040 Brussel commissie@cvn.be 1. Inleiding...

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Tips om zelf het luisteren te verbeteren

Tips om zelf het luisteren te verbeteren Tips om zelf het luisteren te verbeteren Naast het leren van woorden is het belangrijk om zo veel mogelijk te oefenen met luisteren. Daarbij gaat het om verstavaardigheid en om begrijpend luisteren. Verstavaardigheid

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

75 dagen Play of 30 dagen Play More. aan jou de keuze

75 dagen Play of 30 dagen Play More. aan jou de keuze 75 dagen Play of 30 dagen Play More aan jou de keuze Haal een pak kijkplezier in huis! Met Play of Play More kies je onbeperkt uit een uitgebreide collectie films en series. Bovendien krijg je toegang

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs

BEELD EN GELUID. Doelgroep Leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 2 oktober Inleiding Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële tv-uitzending in Nederland plaats. Inmiddels is de tv een medium geworden dat een belangrijke plaats inneemt in het leven van de meeste Nederlanders.

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Digitale televisie: druk op PAUSE

Digitale televisie: druk op PAUSE Wie de bereikresultaten van digitale televisie wil begrijpen moet de personen begrijpen die achter de cijfers zitten, en vooral hoe ze leven en media consumeren. De nieuwste gegevens betreffende de digitale

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

Inhoudsopgave atlas. Aardrijkskunde. Vraag 1 van 12

Inhoudsopgave atlas. Aardrijkskunde. Vraag 1 van 12 Vraag 1 van 12 Inhoudsopgave atlas kaart 1 De Aarde Godsdiensten kaart 2 De Aarde Ziekenhuizen per land kaart 3 De Aarde Talen kaart 4 Azië Grote steden kaart 5 Azië Telefoons kaart 6 Amerika Auto's en

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011 Digitale TV zenders Nader belicht September 2011 Het digitale landschap Nederland digitaliseert X 1.000 6000 5000 Tele2 CanalDigitaal KPN Digitenne+IPTV Kabel Overig Ziggo UPC razend snel 4000 3000 2000

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009

Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009 Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009 zal weinig gevolgen hebben voor de Belgische adverteerder De Franse overheid heeft per 5 januari 2009 de publieke omroep France Télévisions verboden tussen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Wat is de middengolf? door Herman Boel. Algemeen

Wat is de middengolf? door Herman Boel. Algemeen Wat is de middengolf? door Herman Boel Op de kortegolf staat de tropenband bekend als dé band bij uitstek om lokale, regionale en ook enkele internationale stations uit de hele wereld te horen. Wat heeft

Nadere informatie

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR Kijkgedrag verandert door de tijd heen. Wat voorheen nog eenduidig en overzichtelijk was om te meten, is inmiddels deels verworden tot een complex

Nadere informatie

CIM Radio 2013W2. CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2. Resultaten van de 2 de golf van 2013

CIM Radio 2013W2. CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2. Resultaten van de 2 de golf van 2013 CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2 CIM Radio 2013W2 Radio, met zijn hoog dagbereik en lange luisterduur, blijft een medium dat het goed blijft doen. De evoluties van CIM radiogolf tot radiogolf

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Uw digitale televisie in 1-2-3

Uw digitale televisie in 1-2-3 s Uw digitale televisie in 1-2-3 http://www.televisie-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw digitale televisie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk

Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk Digitale televisie van CanalDigitaal Zakelijk Sony NBC/Universal CanalDigitaal digitale televisie voor de zakelijke markt Digitale satelliettelevisie is in snel tempo gemeengoed geworden. Binnen de zakelijke

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Televisie Ik hou mijn werkstuk over de televisie omdat ik heel vaak tv kijk, en ik dacht dan hou ik het over de televisie. Ik ga het in mijn werkstuk hebben over: Hoe het vroeger ging met televisies Wat

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

BEELD EN GELUID STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1

BEELD EN GELUID STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1 STICHTING KENNISNET/ CMO WERKBLADEN - 1 Tv-geschiedenis Nipkow vond in 1884 een manier uit om beelden via een draad te versturen. Hij gebruikte hiervoor een ronddraaiende schijf met gaten en fotocellen

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

2002/2003 LUISTEREN EXAMEN II. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 70 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen

2002/2003 LUISTEREN EXAMEN II. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 70 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen LUISTEREN Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 70 minuten EXMEN II 2002/2003 Opgavenboekje Examennummer kandidaat: anwijzingen U gaat een luistertoets maken. Deze toets bestaat uit drie delen:, en. In onderdeel

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD BELEIDSPLAN 2014 2018

STICHTING SHARE WORLD BELEIDSPLAN 2014 2018 STICHTING SHARE WORLD BELEIDSPLAN 2014 2018 Augustus 2014 www.share- world.nl 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kerndoelstellingen... 3 3. Organogram... 3 4. Visie... 4 5. Missie... 4 6.Korte termijn

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2004-I Examenresultaten Voor de invoering van de tweede fase bestonden de vakken wiskunde A en wiskunde B. In 2 werden deze vakken voor het laatst op alle VWO-scholen geëxamineerd. Bij het Centraal Examen wiskunde

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie