Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland")"

Transcriptie

1 Bij de trefwoorden media en internationaal Onderwerp: BVN satellietzender ("Het Beste van Vlaanderen en Nederland") Datum: juni 1998 Aan: L. Van den Brande, Vlaams minister-president Advies: BVN in perspectief Wij leven in een wereld waar mensen en culturen door moderne communicatiemiddelen steeds meer naar elkaar toegroeien. Wij zijn deel van een wereldbevolking die meer van elkaar weet dan ooit tevoren en die ook steeds meer wil weten. Dichter bij huis constateren wij een Europa dat zich economisch verenigt en dat ook politiek gezien steeds minder "buitenland" wordt. Tegenover de drang naar economische schaalvergroting en bedrijfsmaximalisering op Europese en wereldschaal, doet zich in Europa op cultureel terrein juist een ontwikkeling voor met toenemende steun voor het behoud en de bevordering van de eigen culturele identiteit en aandacht voor specifieke (minderheids)culturen en kleine(re) taalgebieden. Op mediagebied beheersen machtige multinationale commerciële concerns met veelal Anglo-Amerikaanse producties de internationale markt. Ook de publieke omroepen in Nederland en Vlaanderen -opererend op relatief kleine schaal en met beperkte middelen- ondervinden de gevolgen van de (inter)nationale marktwerking. Hun luister- en kijkpubliek is mede door de felle concurrentie fors geslonken en hun openbare zending bereikt -vergeleken met het begin van de jaren '80- een aanzienlijk kleinere groep. In het grotere Europa wordt het Engels steeds meer gebruikt als lingua franca met de andere grote talen (Duits, Frans, Spaans, Italiaans) op het tweede plan. De Nederlandse taal met 21 miljoen Nederlandssprekenden dreigt in Europa te worden gemarginaliseerd. In de strijd om het behoud en de bevordering van de eigen taal en cultuur hebben andere landen in Europa op televisiegebied, jaren geleden al, belangrijke initiatieven genomen. De Franstalige omroepen brachten met steun van de betrokken cultuurministers TV5 tot stand dat, met inbegrip van tal van Waalse RTBFprogramma's, nu over de gehele wereld te zien is. De "Deutsche Welle", de Wereldomroep van Duitsland, wordt wereldwijd verspreid. Duitstalige publieke oproepen werken nauw samen in het Duitstalige 3SAT en samen met de Fransen in ARTE. BBC World en CNN strijden om de eerste plaats in de wereld op het terrein van het internationale (Engelstalige) televisienieuws. Spaanse, Portugese, Italiaanse en Scandinavische publieke omroepen gebruiken de satelliet om taal- en landgenoten buiten eigen land te informeren. 1

2 Nederland en Vlaanderen hebben zich tot nu toe geconcentreerd op het bestrijden van de concurrentie van commerciële omroepen in eigen land. Het zo goed mogelijk realiseren en in stand houden van een publieke omroepvoorziening in eigen land is - terecht - hun kerntaak. Een op Europa en het verdere buitenland gericht beleid is op televisiegebied niet tot ontwikkeling gekomen. Op radiogebied hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering steeds erkend dat de taak van hun publieke omroepen (VRT met Radio Vlaanderen Internationaal en Radio Nederland Wereldomroep ) niet bij de eigen landsgrenzen ophoudt. BVN biedt thans de mogelijkheid om het medium televisie te gebruiken om, door samenwerking en samenbundeling van de publieke omroepen van Vlaanderen en Nederland, de eigenheid van de Nederlandse taal en de cultuur van Nederland en Vlaanderen binnen en buiten Europa te profileren en te versterken. Dat kan beter, efficiënter en goedkoper door een gezamenlijkheid van ruim 21 miljoen Nederlandssprekenden dan door 15 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen apart. 1. BVN: dagelijks Nederlandstalige tv-programma's in geheel Europa Sinds 1 juli 1997 zendt de (Nederlandse) Wereldomroep in samenwerking met de NOS en de VRT dagelijks tussen en uur onder de naam 'BVN' een satelliettelevisieprogramma uit, gericht op Nederlandstaligen in Europa. De uitzendingen bevatten een selectie van programma's van de Nederlandse publieke landelijke en regionale omroepen, van de VRT en van de Wereldomroep zelf: kinderprogramma's (Tik Tak, Jeugdjournaal), documentaires, cultuur en informatie (NOS-Journaal, NOVA, het VRT-Journaal Laat, Studio NL en het regiojournaal) en sport. BVN is te zien in geheel Europa t.e.m Litouwen, Wit-Rusland, Finland en Noorwegen en tot in Syrië, Israël, Egypte, Marokko en Tunesië (zie bijlage 1). 2. Doelstellingen BVN: cultuur en informatie - Het verschaffen van informatie aan Nederlanders en Vlamingen buiten de landsgrenzen over de ontwikkelingen in eigen land op het gebied van kunst en cultuur, maatschappij, economie, wetenschap en sport. - Het verspreiden van een realistisch beeld van Vlaanderen en Nederland naar Europa en daarbuiten aan niet-nederlandstaligen. In dit kader kan overwogen worden een deel van de uitzendingen te ondertitelen in andere talen. Met de laatste doelstelling - het profileren van beide landen naar het buitenland - vervult BVN tevens een belangrijke ambassadeursrol. BVN sluit aan bij de uitgangspunten van een plan voor samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep uit de jaren '80: het Radio Delta-project van NOS en BRT. Voor Radio Delta golden als uitgangspunten de culturele verbondenheid van Nederland en Vlaanderen met de Nederlandse taal als dragend element en de uitstraling van de cultuur van Vlaanderen en Nederland naar andere delen van Europa en daarbuiten. 2

3 3. Doelgroep BVN a. In het buitenland verblijvende Nederlanders en Vlamingen In bijlage 2 is een overzicht gegeven van thans bekende aantallen Nederlanders die permanent in het buitenland verblijven. De cijfers zijn zeer conservatief. Het aantal Nederlanders in het buitenland is enkele keren groter dan uit deze gegevens blijkt. Bijlage 3 geeft een schatting van de aantallen Belgen in het buitenland, van Vlamingen in de wereld en van het aantal vakanties van Belgen in het buitenland. Wat het aantal Belgen betreft, bestaan er geen cijfers over de verdeling van Vlamingen en Franssprekenden. Binnen België is de verhouding 60/40. b. "Buitenlanders " die de Nederlandse taal spreken en/o/versturen Nederlandse Antillianen en Arubanen ( inwoners), Surinamers ( ); het Nederlands wordt verstaan in Zuid-Afrika en Indonesië. c. Buitenlanders die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal en cultuur Aantallen onbekend, maar een indicatie kan het aantal docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten zijn, c.q. het aantal studenten dat daar Nederlands studeert: docenten in de Nederlandse taal aan extra-murale universiteiten en hogescholen in 30 landen in Europa en 13 landen buiten Europa - studenten in de Nederlandse taal in de wereld: naar schatting Buitenlandse universiteiten hebben de Wereldomroep laten weten BVN te willen gebruiken als hulpmiddel voor het onderwijs in de Nederlandse taal. Niet te kwantificeren is het aantal buitenlanders dat via BVN geïnteresseerd raakt in de taal en de cultuur van de Lage Landen en daarover meer wil weten. Kijkersreacties bij de Nederlandse Wereldomroep geven aan dat met de toename van de bekendheid in het buitenland onder niet-nederlandstaligen ook het aantal geïnteresseerde buitenlanders groeit. 4. Aard van de programmering/"format" BVN bevat een selectie van programma's van de Nederlandse publieke landelijke en regionale omroepen, van de VRT en van de Wereldomroep zelf: kinderprogramma's (Tik Tak, Jeugdjournaal), documentaires, cultuur en informatie (waaronder NOS- Journaal, NOVA, het VRT-Journaal Laat en Studio NL) en sport. Oproepen van de ANWB-alarmcentrale zijn onderdeel van het programma. Uitbreiding met Vlaamse SOS-berichten wordt thans onderzocht. Bij de selectie geldt het cultureelinformatieve karakter van het programma als uitgangspunt. Alle programma's zijn Nederlandstalig en worden rechtenvrij door de omroepen ter beschikking gesteld. 3

4 5. Techniek De BVN-uitzendingen zijn "free to air", d.w.z. dat zij zonder smart card/abonnement overal in Europa met een satellietontvanger te ontvangen zijn. BVN zendt tijdelijk zowel analoog als digitaal uit. Het grootste deel van de satellietkijkers beschikt immers (nog) over analoge ontvangstapparatuur. Verwacht wordt dat het merendeel van de kijkers over één a twee jaar over -betaalbare- digitale ontvangstapparatuur beschikt. Dan zullen de huidige dure analoge uitzendingen van BVN worden gestopt en wordt alleen nog digitaal uitgezonden. De technische mogelijkheden op het gebied van communicatie- en informatievoorziening nemen snel toe. Denken we maar aan de explosieve groei aan satellietkanalen, de snelle digitalisering en de verspreiding van Internet in met name de hoogontwikkelde landen. Gegeven deze snelle ontwikkelingen, ontstaat hier en daar de neiging elke allernieuwste technische vinding als enige en alleenzaligmakende oplossing voor de toekomst aan te prijzen en met dit perspectief de aanbeveling te doen daarop voorlopig te wachten. Waar het echter om gaat, is te kiezen voor het meest effectieve distributiemiddel op dit ogenblik om de boodschap zo adequaat mogelijk over te brengen. Centrale vraag daarbij is welk medium (aardse zenders/satelliet, kabel, radio, televisie, Internet, digitaal platform) afzonderlijk of in combinatie met andere middelen het meest geschikt is om het beoogde doel en de beoogde doelgroep thans te bereiken. In sommige gevallen kan dat de kortegolf zijn, in andere gevallen komt satelliettelevisie het meest in aanmerking, in weer andere gevallen wellicht een combinatie met Internet. 6. Rechten Een belangrijk probleem van satelliettelevisie vormen de rechten. In het totale pakket dat de Vlaamse en Nederlandse omroepen aanbieden, zijn ook spelletjesprogramma's, documentaires, buitenlandse speelfilms, soaps etc. opgenomen, waarvan de rechten enkel gelden voor het eigen nationale grondgebied (Nederland, Vlaanderen). Met name de grote internationale rechtenhouders hebben er alle financiële belang bij deze programma's per land te blijven verkopen en staan dan ook niet toe dat zij via een smart card en decoder "weglekken" naar het buitenland. (Op het gebruik van smart card en decoder van het Nederlandse Canal+ in het buitenland staat een boete van fl per dag). De programma's die de omroepen aan BVN ter beschikking stellen, zijn echter rechtenvrij en kunnen dus ongecodeerd in geheel Europa worden uitgezonden. Het is in het belang van een zo groot mogelijke verspreiding van BVN in Europa (in kabelnetten, hotels, vakantiecentra, appartementencomplexen etc. en via individuele satellietontvangst bij kijkers thuis) dat BVN overal in Europa ongecodeerd kan worden ontvangen. 4

5 7. Gezamenlijk project: programmatische en bestuurlijk-organisatorische samenwerking en medeverantwoordelijkheid Binnenkort zullen NOS en Wereldomroep overgaan tot de oprichting van de stichting BVN, die het bestuur en het programmabeheer van de uitzendingen gaat voeren. Naast de beide oprichters zullen ook de VRT en de regio kunnen toetreden tot het nieuw te vormen bestuur en volwaardig kunnen participeren in de BVN-organisatie. De nadere vormgeving van BVN (statuten, bestuur, organisatie) als gezamenlijk project van de Nederlandse en Vlaamse publieke omroepen, dient een zaak van overleg te zijn tussen alle deelnemende partijen. Een nauwe samenwerking in BVNverband biedt de VRT alle mogelijkheden om belangrijke onderdelen van het eigen programma aan het Vlaamse en Nederlandse publiek in Europa en daarbuiten aan te bieden en bestuurlijk mede het BVN-beleid te bepalen. De Wereldomroep heeft reeds in een vroeg stadium de VRT bij BVN betrokken en de VRT uitgenodigd met concrete voorstellen te komen voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van BVN. Daarbij is steeds erkend dat de VRT in juni vorig jaar een beheersovereenkomst heeft afgesloten met de Vlaamse regering waarin de mogelijkheid van (medewerking aan) toekomstige satelliettelevisieuitzendingen niet uitdrukkelijk is opgenomen. 8. Financiën BVN kost op jaarbasis fl. 14 miljoen/252 mln. BEF. Dat is buitengewoon laag, in aanmerking genomen de vijf uur zendtijd per dag/1.825 uur per jaar. Ter vergelijking: een uur televisie kost in Nederland tussen de fl /1.44 mln. BEF en fl of 1.8 mln. BEF. Dat BVN zo goedkoop is komt omdat het reeds bestaand materiaal betreft dat door de omroepen rechtenvrij en gratis wordt aangeleverd. De enige productiekosten bestaan uit het speciaal voor Nederlandstaligen in het buitenland gemaakte serviceprogramma Studio NL van de Wereldomroep. De financiering van BVN geschiedt thans geheel uit Nederlandse omroepmiddelen. De Nederlandse regering heeft voor de komende vier jaar fl. 48 mln./864 mln. BEF ter financiering van BVN toegezegd. Radio Nederland Wereldomroep heeft uit eigen budget de volledige voorbereidingskosten en de experimentele uitzendingen in 1996 en 1997 (respectievelijk 3 en 7 maanden) betaald. Ofschoon de VRT sedert 1 juli vorig jaar dagelijks programma's levert, is de bijdrage van Vlaanderen (VRT, Vlaamse regering) aan de operationele kosten thans nihil. De Nederlandse staatssecretaris voor mediazaken heeft voor de komende vier jaar uit de omroepmiddelen de volgende bedragen toegezegd: - de incidentele financiering voor 1998 (fl miljoen/189 mln. BEF), te financieren uit de omroepreserve waarbij de Wereldomroep een aanvullende bijdrage levert van fl. 3.5 mln./bef 63 mln. - De structurele financiering voor de jaren 1999, 2000 en 2001 te financieren uit de mediabegroting. Een aflopend bedrag (fl. 7 mln./126 mln. BEF in 1999, fl. 6 mln./108 mln. BEF in 2000 en fl. 4 mln./72 mln. BEF in 2001 en volgende jaren) uit de mediabegroting zal dan jaarlijks door NOS en Wereldomroep 5

6 worden aangevuld tot het benodigde totaalbedrag van fl. 14 mln./252 mln. BEF. In het totale bedrag zijn ook de kosten van de digitale uitzendingen begrepen. Verder stelt de staatssecretaris tijdelijk gelden ter beschikking voor analoge uitzendingen. 9. Uitbreiding van de BVN-zendtijd voor Europa? BVN wil zich richten op een algemeen en zo groot mogelijk publiek. Op dit ogenblik zendt BVN voor Europa uit van tot uur. Overwogen zou kunnen worden de zendtijd uit te breiden met de nachtelijke uren en ook overdag uit te gaan zenden, waardoor een 24 op 24 uur zender ontstaat. Bij een 24/24 uur zender voor Europa is met name de vraag naar de grootte van het (potentiële) publiek van groot belang. M.a.w. hoeveel mensen kijken 's avonds in prime time ( 18, uur) en 's nachts en overdag buiten prime-time. De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS heeft onderzoek verricht naar de percentages kijkers per halfuur, gemeten over 24 uur televisie. Hieruit blijkt dat bij de Nederlandse tv-zenders de grootste kijkdichtheid is avonds ligt tussen en uur en dat deze daarna langzaam afneemt. Na uur loopt de kijkdichtheid van alle Nederlandse zenders zeer sterk terug tot -na circa uur- een statistisch verwaarloosbaar laag percentage. Om uur is de kijkdichtheid bij de publieke zenders en commerciële zenders samen in totaal 1,7%. Om uur is er een kleine opleving met 5,8% om daarna weer terug te lopen tot het eind van de middag (circa 16.00/16.30 uur). Gegevens van de Studiedienst van de VRT tonen aan dat het kijkgedrag in Vlaanderen en Nederland op dit punt in het geheel niet verschilt. Ook in Vlaanderen is de kijkdichtheid om uur minimaal (en dat geldt ook voor de hele voorafgaande nacht), met een kleine piek rond het middaguur en een aantrekken van de kijkdichtheid in de loop van de middag. Kortom: televisiekijken gebeurt in Vlaanderen, Nederland en Europa 's avonds -als BVN uitzendt- en niet of minimaal in de nachtelijke uren en/of overdag. Een niet onaanzienlijke bijkomende consequentie is dat een zender die 24 uur per dag uitzendt ook een permanente 24-uurs personele bezetting nodig heeft (24 uur/7 dagen per week). BVN beschikt thans over een kleine operationele staf die bij een 24-uurszender verveelvoudigd moet worden en dat voor een wel heel kleine groep Nederlandstaligen in Europa 's nachts en overdag. De conclusie kan niet anders luiden dan dat de financiële consequenties van uitbreiding van BVN tot een permanente 24-uurs zender voor Europa, niet in verhouding staat tot het uiterst kleine publiek overdag en 's nachts. Gezien het geringe bereik en de hoge kosten, is een 24/24 uur zender dan ook niet wenselijk. Wel verdient het aanbeveling om -gezien de oplopende kijkcijfers later in de middag- te onderzoeken of de uitzendingen vanbvn eerder kunnen beginnen, b.v. om of om uur. 6

7 10. Uitbreiding naar andere werelddelen Nu de Europa-uitzendingen door de Nederlandse regering zijn gewaarborgd, is - gezien de doelstellingen van BVN- een verdere uitbreiding naar andere delen van de wereld voor de hand liggend. Daarbij is prioriteitsstelling en fasering gewenst. Als criteria voor de eerste fase van doorgifte van BVN buiten Europa kunnen gelden: - de locatie van de Nederlandstaligen in de wereld (Europa, USA/Canada, AntillenIAruba en Suriname,Australië/Nieuw-Zeeland, Zuidelijk en Zuid-Afrika), en de aantallen Nederlandstaligen (zie bijlage 2 en 3) - de gebleken behoefte aan ontvangst van BVN Deze behoefte blijkt niet alleen te bestaan bij eerste-generatie Nederlandstaligen, maar in toenemende mate bij de tweede en derde generatie die het Nederlands spreken en/of verstaan en die een grote belangstelling hebben voor hun "'roots", de taal en de cultuur van het "vaderland" van hun ouders en grootouders (alleen al in Nieuw-Zeeland circa personen, in Canada ). Een indicatie van deze behoefte blijkt uit de vele verzoeken die de Nederlandse Wereldomroep heeft ontvangen uit met name de USA en Canada, de Antillen, Aruba en Suriname en uit Australië en Nieuw Zeeland om BVN te mogen ontvangen. - de technische mogelijkheden van satellietdoorgifte - de organisatie van de ontvangstmogelijkheden ter plekke en - de kosten van satellietdoorgifte. Bij satellietdoorgifte gaat het om de up-link (het verzenden van het signaal naar de satelliet), de transmissie (het overbrengen per satelliet), de down-link (het ontvangen ter plaatse met een individuele satellietontvanger of op een kabelkopstation) en de eventuele verdere verspreiding van het signaal via satelliet, kabel of aardse zenders. Bij kabeldoorgifte kan het signaal in het normale basispakket worden opgenomen of als abonneeprogramma worden aangeboden. De technische mogelijkheden van satellietdoorgifte naar andere continenten zijn in beginsel onbeperkt. Met de doorgifte naar USA en Canada en de Antillen en Suriname is inmiddels praktische ervaring opgedaan. Gebleken is dat de mogelijkheden voor verdere regionale distributie aldaar het best zijn gewaarborgd. De kosten van satellietdoorgifte worden bepaald door de aanwezige transpondercapaciteit. Die neemt vooral naar Noord- en Latijns-Amerika voortdurend toe met als gevolg dalende kosten van doorgifte. De eerder door de Wereldomroep genoemde bedragen blijken nog steeds valide: jaarlijks per werelddeel ca. US$ 1 mln aan satellietkosten. 7

8 Voor de beide Amerika's is in totaal US$ 2 mln. op jaarbasis nodig uitgaande van een 24 uurtransponder (via PanAmsat 3 en aanvullend via de Amerikaanse Echostar 3- satelliet). Om BVN in de USA en Canada te kunnen ontvangen, zullen de kijkers over een ontvangstset moeten beschikken (eenmalig circa US$ 200 à 300) en zich op BVN moeten abonneren middels een kabelabonnement (US$ 5 à 10 per maand). Conclusie: de combinatie van de locatie van de Nederlandstaligen in de wereld en de aantallen Nederlandstaligen, de gebleken behoefte aan ontvangst van BVN, de technische mogelijkheden van satellietdoorgifte en -ontvangst en de daaraan verbonden kosten, leidt tot de keuze voor doorgifte van BVN naar -in eerste instantie- Noord- en Zuid-Amerika. 11. Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen via satelliet In het Vlaams Parlement heeft Minister-President Van den Brande het plan geopperd om overdag -buiten de reguliere zendtijd van BVN- de satelliet te gebruiken voor gezamenlijke Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen. Vlaanderen (VRT, universiteiten etc.) en Nederland kunnen alleen niet voldoende educatieve programma's leveren om de zendtijd overdag adequaat te vullen. De VRT heeft haar educatieve dienst zelfs geheel opgeheven. In Nederland wordt door de NOS al geruime tijd gestudeerd op de mogelijkheid van themakanalen (nieuws, kinderprogramma's) via de satelliet. Een mogelijke realisering van themakanalen door de NOS wordt mede bepaald door de uitkomsten van de politieke discussie over het aantal publieke zenders in Nederland: terug naar 2 of behoud van 3. Teleac/NOT, NOS en RVV willen eerst het regeerakkoord afwachten alvorens tot nadere menings- en besluitvorming over te gaan. De plannen voor educatieve uitzendingen overdag vragen om serieus onderzoek en overleg in brede kring. Om de meningsvorming over het plan-van de Brande te bevorderen, zal de werkgroep Media van het Algemeen-Nederlands Verbond in het najaar van 1998 een symposium beleggen aan de Universiteit van Antwerpen, waaraan wordt deelgenomen door alle belanghebbenden, politici en Vlaamse en Nederlandse omroepen. 12. Besluitvorming De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag is van mening dat BVN een belangrijk middel is om informatie te verschaffen aan Nederlanders en Vlamingen buiten de landsgrenzen over de ontwikkelingen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van kunst en cultuur, maatschappij, economie, wetenschap en sport; BVN op duurzame wijze kan bijdragen aan het verspreiden van een hedendaags beeld van Vlaanderen en Nederland naar Europa en andere werelddelen aan niet-nederlandstaligen; 8

9 12.3. BVN de culturele verbondenheid van Nederland en Vlaanderen met de Nederlandse taal als dragend element en de uitstraling van de cultuur van Vlaanderen en Nederland naar andere delen van Europa en van de wereld op effectieve wijze tot uitdrukking brengt; een gezamenlijk optreden van Vlaanderen en Nederland in BVN-verband voortreffelijk past in het kader van de doelstellingen van het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag dringt er op aan dat mede uit een oogpunt van efficiëntie BVN als een gezamenlijk Vlaams- Nederlands project tot ontwikkeling wordt gebracht; Vlaanderen in het kader van de samenwerking via de VRT programmatische en bestuurlijk-organisatorische (mede) verantwoordelijkheid voor BVN op zich neemt, zodat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen via BVN versterkt wordt; door BVN een onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid en de wenselijkheid de Europa-uitzendingen van BVN eerder te laten beginnen, bijvoorbeeld om 17 of om 18 uur; het plan van de Vlaamse Minister-President om overdag -buiten de normale zendtijd van BVN- de satelliet te gebruiken voor gezamenlijke Vlaams-Nederlandse educatieve uitzendingen, voorwerp zou zijn van ernstig onderzoek en grondig overleg in brede kring tussen alle belanghebbenden. De Commissie ter uitvoering van het Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag adviseert de Vlaamse en Nederlandse regeringen met aandrang in het kader van hun buitenlands cultuurbeleid: BVN als een gezamenlijk project verder tot ontwikkeling te brengen, ook op het vlak van de budgettaire middelen, waarbij de Vlaamse bijdrage aan het totale BVNproject aangewend wordt voor de verdere uitbreiding van de satellietuitzendingen in en buiten Europa, met als eerste stap de doorgifte naar Noord- en Zuid-Amerika. Het potentiële publiek van BVN A. In het buitenland verblijvende Nederlanders De getallen zijn gebaseerd op zeer conservatieve gegevens van het CBS en het NIPO van officieel geregistreerde Nederlanders in het buitenland. Het aantal Nederlanders in het buitenland is enkele malen groter dan uit deze gegevens blijkt. Veel Nederlanders verblijven namenlijk in het buitenland zonder dat zij zich officieel laten registreren (uit/in). 9

10 1. De buitenlandse vakantiegangers (één of meer vakanties met minimaal 5 overnachtingen): - jaarlijks 10 miljoen vakanties door Nederlanders in het buitenland - in 1997 brachten 6,7 mln. Nederlanders hun hoofdvakantie in het buitenland door; van deze groep brengt 10% ( ) hun vakantie door buiten Europa (bronnen: CBSINIPO ) 2. Nederlandse emigranten - circa geëmigreerde Nederlanders wonen permanent in het buitenland en hebben zich officieel uit Nederland laten uitschrijven. Ruim de helft ( ) woont in Europa. In Noord- en Latijns-Amerika wonen Nederlanders (USA , Canada ), in Oceanië Nederlanders ( Australië , Nieuw Zeeland ), in Azië ruim en in Afrika (Republiek Zuid-Afrika ). (bron: CBS ) - Het potentiële publiek voor BVN is vele malen groter dan de officiële Bij dit aantal dienen te worden opgeteld de gezinsleden en de tweede en derde generatie Nederlanders die ook de Nederlandse taal spreken en/of verstaan (alleen al in Nieuw Zeeland circa personen, in Canada ). Dat blijkt o.m.uit de vele verzoeken die de Wereldomroep ontvangt van Nederlandse clubs over de hele wereld, die in contact willen blijven met het "vaderland". 3. Nederlanders semi-permanent en niet-zakelijk in het buitenland wonend Nederlanders in Europa. Deze groep neemt de laatste vijf jaar aanzienlijk toe. Hun verblijfsduur in het buitenland wordt weliswaar langer, maar zij worden officieel niet als emigrant aangemerkt. 4. Nederlanders beroepsmatig of voor studie in het buitenland - circa alleen bij profit-organisaties. Gegevens over Nederlanders in de non profit-sector (overheid, ontwikkelingshulporganisaties, ambassades etc. ) zijn (nog) niet bekend Nederlanders studeren in het buitenland (bron: NIPO). B. De Nederlandse taal wordt gesproken op de Antillen en Aruba ( inwoners), in Suriname ( ) en het Nederlands wordt verstaan in Zuid-Afrika en Indonesië. C. Onderwijs in de Nederlandse taal docenten in de Nederlandse taal aan extra-murale universiteiten en hogescholen in 30 landen in Europa en 13 landen buiten Europa (bron: Taalunie) - studenten in de Nederlandse taal in de wereld naar schatting (bron Boswell Instituut). In Duitsland studeren aan universiteiten studenten 10

11 Nederlands. In Zuid- Afrika neemt de belangstelling voor de Nederlandse taal voortdurend toe. Gevolg: De Vlaamse regering besliste structureel deel te nemen aan het BVN-project, waardoor Vlaanderen ook vertegenwoordigd werd in de raad van bestuur. Het budget dat van Vlaamse kant werd ingebracht, werd verhoogd. Het zendgebied werd verruimd zoals door CVN gesuggereerd. 11

VLAAMS PARLEMENT GEDACHTEWISSELING. over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT GEDACHTEWISSELING. over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG Stuk 1220 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 5 november 1998 GEDACHTEWISSELING over het satelliettelevisieproject BVN VERSLAG namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2513 AA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: JuZa-002437-iw Verzoek van Iberian Program Services C.V. tot ontheffing van het bepaalde in artikel 71n, eerste lid, van de Mediawet als Europese producties in

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2013

De NOS in cijfers 2013 1 De NOS in cijfers 2013 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) Nederland 1 3.537 uur 7.043 uur 50,2% 3.867

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant GfK Media Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Lex van Meurs 2 oktober 2010 1 Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2014

De NOS in cijfers 2014 1 De NOS in cijfers 2014 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) NPO 1 3.828 uur 7.051 uur 54% 3.537 uur NPO

Nadere informatie

BOX 53/54/55. Deze 3dvd-box verschijnt in juni en neemt de kijker mee op een treinreis door o.a. Zwitserland, Groot-Brittannië en Duitsland.

BOX 53/54/55. Deze 3dvd-box verschijnt in juni en neemt de kijker mee op een treinreis door o.a. Zwitserland, Groot-Brittannië en Duitsland. RAIL AWAY Al meer dan 20 jaar is de serie Rail Away een begrip onder treinliefhebbers. De eerste uitzending vond plaats op 6 januari 1996 en sindsdien zijn er 25 seizoenen met meer dan 180 afleveringen

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 22 - Media 22 Media Versie april 2012 crisistypen media: gebrek aan normale middelen tot het doen van mededelingen aan het publiek bevoegd gezag minister-president

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 095 Frequentiebeleid Nr. 201 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht 1 CONCEPT RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht De Regionale Programmaraad Midden Utrecht heeft in 2004 voor het laatst een radioadvies uitgebracht aan Casema. Hierbij treft u een nieuw

Nadere informatie

I. Omschakeling ethertelevisie. logoocw. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

I. Omschakeling ethertelevisie. logoocw. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 28 april 2006 MLB/MB/2006/18.255 Uw kenmerk Onderwerp Omschakeling ethertelevisie In deze

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2014 2015 34 188 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn,

Nadere informatie

Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting)

Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting) Uitzenden van raadsvergaderingen via televisie en / of internet (webcasting) 1. Inleiding/vraag De griffier is gevraagd inzichtelijk te maken wat de voor en nadelen zijn van het uitzenden van raadsvergaderingen

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior

Publiek trekken is simpeler met Ster & Cultuur Junior 2011 Ster & Cultuur Junior Ster & Cultuur biedt organisaties met een culturele boodschap al enige jaren de mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief te adverteren bij de Publieke Omroep op televisie,

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief TV advies #30,

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

12. KABELEXPLOITANTEN

12. KABELEXPLOITANTEN Inleiding * Kabelexploitanten zijn van oudsher veelal stichtingen zonder winstoogmerk. Nog steeds bestaat een groot aantal van de kabelexploitanten in deze vorm. Veel kabelabonnees zijn echter klant van

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 685232/685756 Betreft: ontheffingsverzoek ex artikel 3.20, tweede lid, artikel 3.24, tweede lid, en artikel 3.25 van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C75 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 30 januari 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot

Nadere informatie

TALEN en hun economisch belang

TALEN en hun economisch belang TALEN en hun economisch belang De relatie tussen de vrije taalkeus en het belang/de wens van het bedrijfsleven! -Agentschapnl.nl / CBS.nl -VNO-NCW (MKB)[G.vanErp@mkb.nl] -Opinies 2012 NL totale handel*

Nadere informatie

De CBC, Canadian Broadcasting Corporation

De CBC, Canadian Broadcasting Corporation De CBC, Canadian Broadcasting Corporation In praktisch elk land ter wereld is er één of zijn er meerdere organisaties die zich verantwoordelijk stellen voor de organisatie van de publieke radio en televisie.

Nadere informatie

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen

Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Brief van Nederlandse Publieke Omroep Datum: 19 april 2012 Onderwerp: Mediavoorziening voor Antillen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen T.a.v. mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van KARIM VAN OVERMEIRE datum: 14 januari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL VRT Fans of Flanders - Evaluatie In de beheersovereenkomst

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997

VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE. Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Advies nr. 1997/04 dd. 13/10/1997 Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid

Nadere informatie

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis

Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Collectievormingsprofiel (CVP) Geschiedenis Actuele relatie met O&O De geschiedenis collectie is vooral bedoeld ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs in het Instituut voor Geschiedenis. Het Instituut

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

Werkgroep PUBLIEKE OMROEP. Andere Publieke Omroep. Financiële Onderbouwing. Atos Consulting, Utrecht mei 2007. versie 13

Werkgroep PUBLIEKE OMROEP. Andere Publieke Omroep. Financiële Onderbouwing. Atos Consulting, Utrecht mei 2007. versie 13 Werkgroep Andere Publieke Omroep PUBLIEKE OMROEP Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht mei 2007 versie 13 Inhoud Financiële samenvatting 1. Omvorming TV 2. Omvorming Radio 3. Internet & nieuwe

Nadere informatie

Mededeling aan het publiek

Mededeling aan het publiek Mededeling aan het publiek Nationaal Auteursrechtcongres 4 oktober 2013 Remy Chavannes Soorten openbaarmaking Mededeling aan het publiek (art. 3 Aut.rl) Uitzending via ether, kabel of satelliet Secundaire

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG Definitieve versie 7 juni 2005 Inhoud Pagina 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstellingen 3 3. Werkwijze 3 4. Toetreding 4 5. Uittreding 4 6. Schooladoptieplan 4 7. Communicatie

Nadere informatie

Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen

Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen Monitor Diversiteit 2016 Een kwantitatieve studie naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm in Vlaanderen Knut De Swert (UvA) Ine Kuypers (UA) Julie De Smedt (UA) Anne Hardy (UA) Stefaan Walgrave(UA)

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bevoegdheid : ar (2009-heden) onderwijs en vorming audiovisuele nihil nihil Bevoegdheid : ar (2009-heden) jeugd audiovisuele

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Gemiddeld luisteren Nederlanders zo'n 3 uur per dag naar de radio. Met een minimum aan kosten bouwt u een maximale naamsbekendheid op.

Gemiddeld luisteren Nederlanders zo'n 3 uur per dag naar de radio. Met een minimum aan kosten bouwt u een maximale naamsbekendheid op. Adverteren bij Radio Reimerswaal biedt perspectief. Radio is een ideaal reclamemedium om snel naamsbekendheid op te bouwen of om aandacht te vragen voor een speciale actie. Radio biedt de kracht van herhaling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

2015 EEN VOORUITBLIK1

2015 EEN VOORUITBLIK1 2015 EEN VOORUITBLIK1 H&C IN 2014 In 2014 bracht Horse & Country TV onze kijkers in vier Europese landen meer nationale en internationale sport dan ooit tevoren. Enkele hoogtepunten waren de prachtige

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Nederlander zit in minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie. Nadere informatie

Nederlander zit in minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie. Nadere informatie Datum 1-1-2008 Volgnummer 1 Onderwerp Persbericht Kijkcijfers Nederlander zit in 186 minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie De top 25 meest bekeken programma s wordt aangevoerd door de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal Cultura Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002434-sv

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief radioadvies #29,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 26-21 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 23 563 De ontwikkeling en invoering van HDTV/breedbeeld-televisie Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie