Technische instructie/handleiding. Kathodische bescherming (KB) TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische instructie/handleiding. Kathodische bescherming (KB) TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel"

Transcriptie

1 Blad : 1 van 12 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Deze instructie beschrijft de werkwijzen met betrekking tot aanleg van kathodische bescherming (KB) ten behoeve van stalen hogedruk gasnetten. 2 TECHNISCHE AFBAKENING Deze werkinstructie heeft betrekking op de aanleg van KB op stalen hogedruk gasnetten. Het verbinden van koperdraad op stalen buizen mag uitsluitend worden uitgevoerd door middel van de Cadweld Plus methode. Overige methoden zijn niet meer toegestaan. 3 TERMEN EN DEFINITIES 3.1 Een methode om corrosie van een metalen object, dat zich in de grond of onder water bevindt, te voorkomen door deze tot kathode van een elektrochemische cel te maken. 3.2 Kabel (meetkabel, overbruggingskabel) Koperdraad (stugge of soepele uitvoering) met een doorsnede van 10 of 25 mm 2 voorzien van een kunststof isolatiemantel. Voorbeelden verbindingsmethodieken zie bijlage 2 en 3. N.B. Pas een huls toe bij het gebruik van een soepele kabel waar de isolatie is verwijderd. Dit draagt bij aan een betere verbinding. 4 WERKWIJZE OF ACTIVITEITEN 4.1 Aanbrengen van meetkabels (10 mm 2 ) a. Een meetkabel op de stalen leiding bevestigen door middel van een thermietlas met behulp van een Cadweld lasoven met houder en Cadweld lascups geschikt voor verbindingen van koperdraad met stalen buizen. Met de toe te passen Cadweld Plus methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde lascups (zie foto 1), vindt ontsteking op afstand plaats. Dit gebeurt via een ontstekingsunit met batterijvoeding (8 * standaard AA batterijen). Er is met deze methode dus geen start en laspoeder meer nodig. Het lasmateriaal, de disk en de ontstekingsbron zijn geïntegreerd in de lascup. Overige materialen zoals lasoven (=mold), smoordeksel, schraper en schoonmaakset zijn t.o.v. voorgaande toegepaste methodes hetzelfde. De lasoven van te voren met behulp van gasbrander eerst verwarmen. Dit om het in de grafiet aanwezige vocht te verwijderen. Dit vocht zou anders in de lasverbinding terecht kunnen komen, met als gevolg een minder goede lasverbinding. Na het maken van de verbinding alles goed schoonmaken.

2 Blad : 2 van 12 Foto 1; Cadweld Plus methode, in dit voorbeeld een koperdraad verbinding; Pas een hulpstuk toe om de lasoven op de plaats te houden op de stalen leiding (zie foto 2) Foto 2; Hulpstuk b. De meetkabel aanbrengen op een minimale afstand van 30 cm van de leidinglasnaad. Niet op hulpstukken zoals lasbochten, lasverlopen, flenzen enz. bevestigen. c. De isolatie van de kabel niet verder wegsnijden dan 1 cm buiten de Cadweld lasoven. De bekleding van de gasleiding voldoende verwijderen (ca. 10 cm) om de thermietlas uit te kunnen voeren. Na het verwijderen van de isolatie met een vijl het leidingoppervlak blank maken, met een vijlborstel nabewerken en schoon en droog poetsen. Na de thermietlas de hechting controleren op deugdelijkheid. De slak zit in de lascup. d. De kabel 30 cm in de lengterichting van de buis en vervolgens met een hele lus om de leiding aanbrengen om te voorkomen dat na het wikkelen vocht kan indringen of de aangebrachte wikkelband scheurt (zie figuur 1).

3 Blad : 3 van 12 e. De kabel aanleggen met overlengte door middel van lussen. Buiten de meetpaal in iedere meetkabel een lus leggen met een diameter van ongeveer 15 cm. f. De meetdraden in een 25 mm PE mantelbuis leggen indien de afstand tussen de gasleiding en de meetpaal groter is dan 2,5 m. g. De aansluiting van de meetdraden op het klemmenbord in de KB-meetpaal met enige overlengte bevestigen en voorzien van een kabelschoen (oog) met behulp van een daarvoor geëigende kerftang. h. Na de thermietlas de stalen buis beschermen tegen corrosie conform instructie Gzb-0002.I Volgens de geldende instructies aanbrengen, denk aan corrosiewerende middelen, wikkelbanden. Algemeen geldt dat de las zodanig opvult wordt met opvulkit dat er een gelijkmatige overgang ontstaat. FIGUUR 1 FIGUUR Het overbruggen van flensafsluiters (10mm²) Bij het inbouwen van een afsluiter is het mogelijk dat er in het KB-systeem een onderbreking wordt veroorzaakt. In dat geval een overbrugging maken met een kabel, die aan weerszijden van de afsluiter met behulp van een thermietlas wordt aangebracht, zoals omschreven in punt 4.1. De kabel leggen met overlengte door middel van een lus met een diameter van 15 cm (zie figuur 2). Om zorg te dragen dat de afsluiter kathodisch beschermd blijft, ervoor zorgen dat bij één boutverbinding zowel aan de afsluiterzijde als aan de flens een goed metallisch contact ontstaat. 4.3 Het plaatsen van een KB-meetpaal De RVS meetpaal wordt compleet gemonteerd geleverd inclusief 2 verankeringbuizen. De meetpaal, op c.a. 70 cm boven het maaiveld, met zand aanvullen tot maaiveldhoogte. Tevens de meetpaal voorzien van sticker (KB Gas) met uniek door regio gegenereerd nummer. Dit unieke nummer wordt geregistreerd in SAP. Via dit nummer, en op hoger niveau de functieplaats, is er een koppeling tussen GEN en SAP. Figuur 3

4 Blad : 4 van Het maken van een geïsoleerde flensverbinding Flenzen elektrisch isoleren met behulp van isolatiehulzen en -ringen conform figuur 4. Opmerking: Ondergronds bij voorkeur isolatiestuk aanbrengen. Figuur 5 1 Voorlasflens 2 Flenspakking 3 Moerbouten+moer st Isolatiehuls 5 Sluitringen verzinkt staal 6 Sluitringen isolerend 7 Sluitringen verzinkt staal Figuur Het aanbrengen van een meetkabel (10 mm²) t.b.v. HD kaststations en kasten Bij het aansluiten van hogedruk kaststations en kasten een kabel met behulp van een thermietlas op de leiding bevestigen conform punt 4.1 en het andere eind van de kabel op een geïsoleerde klem in een meetpaal naast de kast monteren. De aansluiting van de kabel(s) op de geïsoleerde klem in de meetpaal bevestigen met enige overlengte. 4.5

5 Blad : 5 van Het overbruggen van een PE leidingdeel (kabel 25 mm²) De maatregelen ten aanzien van KB bij renovatie van een bestaand stalen hogedruknet door middel van een PE100 leidingdeel (PE onderbreekt stalen leidingnet) zijn in volgorde van toepassing: a. Overbruggingskabel 25 mm 2 (zie figuur 5): Dit is toepasbaar indien het bereik van de oorspronkelijke gelijkrichter voldoende is om het achterliggende, door een PE100 leidingdeel gescheiden, stalen leidingsysteem op goed niveau van bescherming te voorzien. De kabel, in specifieke situaties een andere diameter, gelijktijdig met de PE100 leiding aanleggen. De kabel schuin onder en op zeer korte afstand van de gasvoerende leiding aanbrengen, b.v. door de kabel m.b.v. ty-raps aan de leiding te bevestigen, dit om mechanische beschadiging door graafwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Spanningsverlies over deze kabel kan berekend worden met een excel bestand. Deze is terug te vinden op DEN; Berekening spanningsval. Gelijkrichter Meetpaal Meetpaal A Meetpaal Doorsnede A-A PE100 leiding Staal PE100 Staal Kabel Anode A Overbruggingskabel Figuur 5 b. Opofferingsanode (zie figuur 6): Indien het bereik van de oorspronkelijke gelijkrichter ontoereikend is, een separaat KB-systeem aanleggen. Indien, door stroomopdrukproef bepaald, dat de te beschermen stalen leiding beperkt is qua omvang en/of isolatiewaarde (stroomopname), een opofferingsanode plaatsen. Gelijkrichter Meetpaal Meetpaal Meetpaal Staal PE100 Staal Anode Opofferingsanode Figuur 6

6 Blad : 6 van 12 c. Gelijkrichter (zie figuur 7): Mocht het KB-beschermingsniveau bij toepassing van een opofferingsanode ontoereikend zijn, een gelijkrichter bijplaatsen. Meetpaal Meetpaal Meetpaal Meetpaal Gelijkrichter Gelijkrichter Staal PE100 Staal Anode Figuur 7 Anode 5 OPMERKINGEN 6 BIJLAGEN Bijlage 1 Berekeningen spanningsverlies in kabels en stalen leidingen Bijlage 2 Verbindingsmethodiek XLPE-kabel 25 mm 2 Bijlage 3 Verbindingsmethodiek meet- en overbruggingskabel mm 2 Bijlage 4 Ned. beschrijving toepassing RVS verbindingsmof voor enkeladerige kabels

7 Blad : 7 van 12 Bijlage 1 Berekeningen spanningsverlies in kabels Voor een kabel met een lengte L (in m) en een diameter (kwadratuur) A (in mm²) is te berekenen dat bij een stroom I (in A) over deze kabel een spanningsverlies van V (in V) over deze kabel ontstaat. Dit is belangrijk om in calculaties mee te nemen aangezien het spanningsverlies ten koste gaat van het driving potential van een kathodische beschermingsinstallatie. Voorbeeld; Stroom I = 1 A Lengte L = 100 m Kwadratuur A = 25 mm² V I l = 55, 56 A = 0,072 Vdc De factor 55,56 is een constante waarde en is de materiaalfactor van koper. * Let op Deze formule geldt alleen voor koper kabels en is bepaald voor een enkele geleider. Dit betekent dat de retourleiding apart in de lengte l (= dus 2 maal de lengte) moet worden meegenomen. Voor materialen anders dan koper geldt dus een andere constante waarde (materiaalfactor).

8 Blad : 8 van 12 Bijlage 2 Verbindingsmethodiek XLPE-kabel 25 mm 2 1. Beide uiteinde ontdoen van de 3 PE lagen ( zie foto s), de krimpkous 19/6 plaatsen en armering (beschermdraad) naar buiten buigen. De armering wegknippen. Het wegknippen van de armering dient zorgvuldig te gebeuren om beschadiging van de mantel te voorkomen.

9 Blad : 9 van 12 Bijlage 2 Verbindingsmethodiek XLPE-kabel 25 mm 2 2. Plaats de krimpkous 12/3 en 3. Krimpkous 12/3 krimpen persverbinder en pers deze vast. 4. Amering terug buigen en wegknippen. 5. Krimpkous 19/6 krimpen.

10 Blad : 10 van 12 Bijlage 3 Verbindingsmethodiek meet- en overbruggingskabel 1. Beide uiteinde ontdoen van de 3 PE lagen ( zie foto s), de krimpkous 19/6 plaatsen en armering (beschermdraad) naar buiten buigen. De armering wegknippen. Het wegknippen van de armering dient zorgvuldig te gebeuren om beschadiging van de mantel te voorkomen. 2. Rol de mof van de koker op de kabel. Van te voren de rolmof wat soepel maken. (verwarmen met de handen) 3. Zit rolmof op kabel dan dient de verbinder op max 5 mm van de mantel van de kabel te worden aangebracht.

11 Blad : 11 van De andere kabel wordt ook aangebracht in de verbinder en verbinder wordt gemonteerd 5. Gebruik de tape die wordt meegeleverd met de rolmof om het uiteinde van de afgestripte mantel (en de weggeknipte armering) voldoende af te wikkelen. Daarna wikkel je ook de gemaakte verbinding helemaal in. 6. Rol de rolmof over de gemaakte verbinding.

12 Blad : 12 van 12 Bijlage 4 Reewoud / TYCO Electronics handleiding. Werkbeschrijving Rayvolve type RVS verbindingsmof voor enkeladerige XLPE kabels van 10 tot 500mm² tot 1000V. 1. Controleer de maatvoering van de mof aan de hand van de bij de mof meegeleverde selectietabel. 2. Reinig de isolatie over een lengte van 50 cm aan beide zijden van de te verbinden kabels met het meegeleverde reinigingsdoekje. 3. Rol/masseer de mof op de kartonnen houder zodat het silicone vulmiddel zacht en goed verdeeld en de mof flexibel wordt. 4. Zet de kartonnen houder tegen de gereinigde te verbinden kabels en schuif/rol de mof van de houder op de kabel. 5. Verwijder de buitenmantel van beide kabeldelen ca 2 cm ruimer dan de verbinderafmeting. 6. Verwijder de metalen binnenmantelbescherming tot op de buitenmantel isolatie. Werk de knipranden zo kort en glad mogelijk af. 7. Verwijder de binnenmantel rond de ader overeenkomstig de afmeting van de verbinder. 8. Pers de verbinder overeenkomstig de verbinderinstructie. 9. Werk de overgang van buitenmantel en metalen scherm zo glad mogelijk af met de bijgeleverde mastiek. Rek hiertoe de mastiek voorzichtig uit en wikkel deze over de overgang. Hoeveelheid mastiek ca 10cm 10. Werk de overgang tussen de verbinder en de binnenmantel af met een klein rolletje van de meegeleverde mastiek. Rek de mastiek voorzichtig uit en druk deze goed tussen de mantel en het verbinderhuis. Hoeveelheid mastiek ca. 2 cm. 11. Werk met de rest van de mastiek de gehele verbinder tot minimaal 2cm op de buitenmantel af door de mastiek in overlappende banen om het geheel te wikkelen. De mastiek zo min mogelijk uitrekken. 12. Maak van de mastiek afwerking een zo glad mogelijk pakketje en verdeel de mastiek zo goed mogelijk. 13. Reinig de rolmof en de mastiek nogmaals met het reinigingsdoekje en ontdoe deze zo veel mogelijk van eventuele verontreinigingen. 14. Rol de mof langzaam terug over de verbinder en het mastiek totdat de verbinder zich ongeveer in het midden van de mof bevindt.

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Om een goede bescherming tegen corrosie te krijgen is het noodzakelijk dat niet fabrieksmatig beklede delen

Nadere informatie

TECHNISCHE AFBAKENING

TECHNISCHE AFBAKENING Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Toepassen van een geschikte (gas)aansluitconstructie voor aansluitingen in gebieden

Nadere informatie

Montage instructies Flexibele aftakmof 8.1

Montage instructies Flexibele aftakmof 8.1 Montage instructies Flexibele aftakmof 8.1 1 a b c 2 d e f h i g j Benodigde gereedschappen: a) trekbanden, b) schuurlinnen korreldikte 40-60 mm, c) zaag, d) boor, e) kegelboor, f) PE-reiniger, g) polyfusie

Nadere informatie

K75 Cross-Bonding (op een nieuw traject)

K75 Cross-Bonding (op een nieuw traject) Montagevoorschrift K75 Cross-Bonding (op een nieuw traject) Enkeladerige schermonderbrekingsmof U 0 / U (U max ) = 6 / 10 (12) kv Geleiderdoorsnede 95-630 mm ² Lovink Enertech b.v. 005398/Rev. 0/11-2010

Nadere informatie

Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel

Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Het tot stand brengen van goede en veilige huisaansluitleidingen t.b.v. hoogbouw in deelnetten

Nadere informatie

Het aanreiken van een kwalitatieve en praktische werkwijze bij het bewerken/monteren van

Het aanreiken van een kwalitatieve en praktische werkwijze bij het bewerken/monteren van Blad : 1 van 8 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Het aanreiken van een kwalitatieve en praktische werkwijze bij het bewerken/monteren

Nadere informatie

XAGA 530. Krimplasmoffen LIANDON. Voorschriften. Afmetingen (in mm)

XAGA 530. Krimplasmoffen LIANDON. Voorschriften. Afmetingen (in mm) XAGA 530 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Krimplasmoffen LIANDON Afmetingen (in mm) A B C Voorschriften Men dient bij het installeren van een krimpmof bekend te zijn met de algemene voorschriften

Nadere informatie

Afwijkende tekst Cursief geschreven tekst in afwijkende kleur geeft wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie weer.

Afwijkende tekst Cursief geschreven tekst in afwijkende kleur geeft wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie weer. Blad : 1 van 7 TOEPASSINGSGEBIED: Enexis 1 DOELSTELLING Het tot stand brengen van een goede en veilige MS/LS aansluiting in de categorie. Deze instructie omschrijft de eisen die gesteld worden aan de meterruimte

Nadere informatie

Noord- Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel

Noord- Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel Blad : 1 van 5 TOEPASSINGSGEBIED: Noord- Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel 1. DOELSTELLING Het tot stand brengen van een veilige gasaansluiting in lage druk gasnetten,

Nadere informatie

Montage-instructie. LoviSil K 75/85/95. Verbindingsmof met LoviSil techniek. Uo / U (Umax) = 6 / 10 (12) kv Geleiderdoorsnede mm

Montage-instructie. LoviSil K 75/85/95. Verbindingsmof met LoviSil techniek. Uo / U (Umax) = 6 / 10 (12) kv Geleiderdoorsnede mm Montage-instructie LoviSil K 75/85/95 Verbindingsmof met LoviSil techniek Uo / U (Umax) = 6 / 10 (12) kv Geleiderdoorsnede 25 2-300 2 mm 003852/Rev.4/02-2005 Inhoud Blz. 1. Algemene opmerkingen 2 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Montage instructies Electrolasmof a

Montage instructies Electrolasmof a 5.1 1 a g h b i c d j e l f 2 a a b c e d f k m Benodigde gereedschappen: a) PE-reiniger, b) meetlat, c) markeer stift, d) tang, e) nietmachine met nietjes 4 mm, f) hamer, g) boor, h) kegelboor, i) schuurlinnen

Nadere informatie

1. DOELSTELLING Instructie voor werkzaamheden aan stalen gasleidingen, waarbij ten gevolg van deze werkzaamheden vonkvorming optreedt.

1. DOELSTELLING Instructie voor werkzaamheden aan stalen gasleidingen, waarbij ten gevolg van deze werkzaamheden vonkvorming optreedt. Blad : 1 van 7 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1. DOELSTELLING Instructie voor werkzaamheden aan stalen gasleidingen, waarbij ten gevolg van deze werkzaamheden

Nadere informatie

Verbindings techniek Catalogus laag- en middenspanning

Verbindings techniek Catalogus laag- en middenspanning Pagina Informatie 80 Pers verbinders, Pers kabelschoenen 81 Geisoleerde aftak ringkleen 97 Schroef verbinders, Schroef kabelschoenen 99 Overige Catalogus laag- en middenspanning 102 www.cellpack.com 79

Nadere informatie

Afwijkende tekst: Een cursief geschreven tekst in afwijkende kleur geeft de wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie weer.

Afwijkende tekst: Een cursief geschreven tekst in afwijkende kleur geeft de wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie weer. Blad : 1 van 8 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Het aanreiken van een kwalitatieve en praktische werkwijze bij het bewerken/monteren

Nadere informatie

Bouw van 2 combi-antennes voor VHF-UHF SDR ontvangst

Bouw van 2 combi-antennes voor VHF-UHF SDR ontvangst Bouw van 2 combi-antennes voor VHF-UHF SDR ontvangst De totaal benodigde lengte kabel is 1308 mm. Knip of zaag een stuk kabel af van 1308mm ( 130,8cm) De antennes zijn gebouwd volgens nevenstaande figuur.

Nadere informatie

EXAMENPROTOCOLLEN VAN DE REGELING EXAMENS DATA- INFRASTRUCTUUR. 1. Glasvezelfusielassen in communicatienetten. naam

EXAMENPROTOCOLLEN VAN DE REGELING EXAMENS DATA- INFRASTRUCTUUR. 1. Glasvezelfusielassen in communicatienetten. naam EXAMENPROTOCOLLEN VAN DE REGELING EXAMENS DATA- INFRASTRUCTUUR 1. Glasvezelfusielassen in communicatienetten 1 Markeren juiste afkroonmaten (glastape) 2 2 Insnijden PE/AL-mantel (FIBOP-tang) 2 3 Verwijderen

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Technische instructie

Technische instructie Blad : 1 van 1 1. DOELSTELLING Kabelschoenen, adereindhulzen en kabelogen monteren op soepele en massieve draad 2.5 mm2 tot en met 10 mm2. 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. TERMEN EN DEFINITIES Adereindhulzen gebruiken

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds I inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds PP-SP 1.000 PRINS-PIPE SPIRO 2 PP-SP 1.100 Inleiding 2 PP-SP 2.000 specificatie 2 PP-SP 2.100 Mediumbuis 2 PP-SP 2.105 Isolatie 3 PP-SP 2.110 Buitenbuis 3 PP-SP

Nadere informatie

Werkinstructie. Aanbrengen lintverwarming onder Capitôle installaties

Werkinstructie. Aanbrengen lintverwarming onder Capitôle installaties Blad : 1 van 11 1. DOELSTELLING Per veld 2,5 m lintverwarming aanbrengen onder een Capitôle MS installatie. 2. TOEPASSINGSGEBIED, Capitôle en NVC00 installaties. 3. TERMEN EN DEFINITIES Veldverwarming

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ 91 YMzKmbzh Toepassing: De YMzKmbzh wordt met name in vaste aanleg en in bovengrondse laagspanningsinstallaties toegepast in alle ruimtes. Deze kabel wordt veelal toegepast

Nadere informatie

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil max. 420 mm Montagebuis ø 48 t.b.v. verkeersbord D02 820 mm Reflecterende koker. BB22 / BB21 DG) 100 mm Rubberen flexibele binnenkern

Nadere informatie

VCKT I N S T A L L A T I O N I N S T R U C T I E

VCKT I N S T A L L A T I O N I N S T R U C T I E VCKT I N S T A L L A T I O N I N S T R U C T I E Splitslas behuizing voor G of GPLK hoofdkabel Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenstelling 3 Afwerkgegevens 4 Montage 5 Belangrijke aandachtspunten 1 Inleiding

Nadere informatie

Mechanische mof I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E

Mechanische mof I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Mechanische mof I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Mechanische lasbescherming voor Pb koperkabels Serie 823 en 824 1 Kit inhoud Mof met trekontlastingsblokken (voorgemonteerd ) O-ring afdichting

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding

UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding Pagina 1 van 7 versie 02-10-2006 UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding 1. SCHOONMAKEN Maak de binnenkant van de mof zorgvuldig schoon. Let vooral op de kamer waar de ring in ligt (verwijder alle grond,

Nadere informatie

XAGA 530 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E

XAGA 530 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E XAGA 530 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Krimplasmof XAGA 530-75/15-240-NL08 Inhoud 1 Inleiding 2 Samenstelling 3 Afwerkgegevens 4 Montage 1 Inleiding De XAGA-530-75/15-240-NL08 krimplasmof is

Nadere informatie

1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A.

1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Eisen voor t.b.v. aansluitingen voor tijdelijk gebruik met een maximale doorlaatwaarde

Nadere informatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel op rol en uit messing

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

Accu ipod Touch 4G Installatie handleiding

Accu ipod Touch 4G Installatie handleiding 1. Het scherm van de ipod Touch 4G is vastgelijmd. Het is daarom aan te raden een heteluchtpistool (of een föhn) te gebruiken, om de lijm weer zacht te maken. Begin met het verwarmen van het onderste gedeelte

Nadere informatie

1 facebook.com/ledstripkoning instragram.com/ledstripkoning BEDANKT VOOR UW AANKOOP!

1  facebook.com/ledstripkoning instragram.com/ledstripkoning  BEDANKT VOOR UW AANKOOP! BEDANKT VOOR UW AANKOOP! U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog lange tijd veel plezier van zult hebben. In deze instructie treft u handige en belangrijke informatie aan die helpt om het

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Capacity FM Improvements

Capacity FM Improvements Montage Lasmoffen koper Capacity FM Improvements Voorschrift afdeling : W&O N&S CAPAC FM Improvements internetsite code : OLK hoofdrubriek : KAB rubriek : 33 document : 0004 auteur : TYCO/FILOFORM gewijzigd

Nadere informatie

MIDI Composiet buizen

MIDI Composiet buizen Bij publicatie van dit overzicht vervallen alle voorgaande uitgaven. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden - 02-202 MIDI Composiet buizen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Opritverwarming met SiPCP

Opritverwarming met SiPCP Opritverwarming met SiPCP Technische beschrijving 1. Doel De verwarmingsinstallatie heeft tot doel om toegangen ( in- en uitritten, trappen, bordessen, fiets- en voetpaden, bruggen, hellingen, enz. ) sneeuw-

Nadere informatie

De oplossing tegen leidingbreuk bij grondzakking

De oplossing tegen leidingbreuk bij grondzakking PIPES FOR LIFE ZAKKENDE GRONDCONSTRUCTIE (ZGC) VOOR 63 MM PVC EN 110 CRÈME MM De oplossing tegen leidingbreuk bij grondzakking PIPES FOR LIFE ZAKKENDE GRONDCONSTRUCTIE (ZGC) VOOR 63 MM EN 110 MM De Pipelife

Nadere informatie

Montage instructies Krimpmof isoleren d.m.v. schuim 2.1

Montage instructies Krimpmof isoleren d.m.v. schuim 2.1 Montage instructies Krimpmof isoleren d.m.v. schuim 2.1 1 a c d 2 k e f j i g h o l n Benodigde gereedschappen: a) werkhandschoenen, ) schuurlinnen korreldikte 40 mm, c) PE-reiniger, d) meetlat, e) markeer

Nadere informatie

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding kanaalsysteem Montagehandleiding Welkom Volg Ons Deze montagehandleiding laat je stap voor stap zien hoe je het beste kan werken met het geïsoleerde kanaalsysteem. Zowel met de individuele producten als

Nadere informatie

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR

LET OP MONTAGE VOORSCHRIFT. StarMaster HR. Verpakking is tevens boormal. COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR LET OP Verpakking is tevens boormal MONTAGE VOORSCHRIFT StarMaster HR COLLECTOR met STRALINGSSENSOR AAN DE INSTALLATEUR BEWAAR DIT DIT MONTAGEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT GOED DE GOED BUURT IN DE

Nadere informatie

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1

Veiligheidstraining. Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties. On location versie 2013 rev.1 Veiligheidstraining Veilige aarding rolsteigers en containers op locaties On location versie 2013 rev.1 PROGRAMMA 1. Presentatie veilige aarding rolsteigers en zeecontainers 2. Oefening veilige aarding

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Sleufloze technieken voor het vervangen van gasleidingen: Slip-lining (Buis in buis relinen) TOEPASSINGSGEBIED: Enexis

Sleufloze technieken voor het vervangen van gasleidingen: Slip-lining (Buis in buis relinen) TOEPASSINGSGEBIED: Enexis TECHNISCHE INSTRUCTIE / HANDLEIDING Blad : 1 van 8 TOEPASSINGSGEBIED: Enexis 1 DOELSTELLING. Deze instructie beschrijft, zonder concessies te doen aan de kwaliteitseisen die van toepassing zijn voor de

Nadere informatie

Verbindingen en aftakkingen voor telecommunicatienetwerken

Verbindingen en aftakkingen voor telecommunicatienetwerken Verbindingen en aftakkingen voor telecommunicatienetwerken 2 Onze speciaal voor telecommunicatienetwerken ontwikkelde lijnverbindingen en aftakkingen zijn beschikbaar in twee verschillende technologiën:

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal!

Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Icopal Kunststof Dakgoten Het klikt met Icopal! Zonder lijm en waterdicht Slagvast kunststof 100% corrosievrij Onderhoudsarm 15 jaar garantie Sterke dakgoten voor zowel nieuwbouw als renovatie Eenvoudig

Nadere informatie

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen Beschermings en scheidingsvonkbruggen Wanneer beschermingsvonkbrug, wanneer scheidingsvonkbrug?.............. blz. 100 Scheidingsvonkbruggen 480 en 481.................................... blz. 102 Beschermingsvonkbrug

Nadere informatie

Folder 68 8.1. Elektra voor buiten. Zelf Doen

Folder 68 8.1. Elektra voor buiten. Zelf Doen Folder 68 8.1 Elektra voor buiten Zelf Doen Buiteninstallaties Aansluitingen voor buiteninstallaties kunnen vanaf de meterkast of een inbouwdoos worden gemaakt. Omdat de buiteninstallaties geaard moeten

Nadere informatie

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel

Nadere informatie

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking Handleiding PVC-trapleuningprofielen Installatie instructies Afwerking Installatie instructies De hoogwaardige PVC-trapleuningprofielen van Rubbermagazijn zijn gemaakt van thermoplastisch materiaal. Hierdoor

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door Enexis gestandaardiseerd zijn t.b.v. LS- en OVL- kabelverbindingen.

Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door Enexis gestandaardiseerd zijn t.b.v. LS- en OVL- kabelverbindingen. Blad : 1 van 5 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Deze instructie beschrijft de beproevingsmethoden die door gestandaardiseerd zijn

Nadere informatie

DRUK AFDICHTINGEN. Functionaliteit: voor buis en kabel. Tel: Fax: Website:

DRUK AFDICHTINGEN. Functionaliteit: voor buis en kabel. Tel: Fax: Website: Functionaliteit: voor buis en kabel Druk afdichting enkellaags blindplug Druk afdichting dubbellaags blindplug Druk afdichting enkellaags gesloten uitvoering Druk afdichting enkellaags openklapbare uitvoering

Nadere informatie

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: VO YMvKasmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen Voor aanleg direct in

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Anodes op kunststof en houten schepen

Anodes op kunststof en houten schepen BAARS ANODE Anodes op kunststof en houten schepen Inhoud: 1. Algemeen 2. Enkelschroefsvaartuig 3. Dubbelschroefvaartuig 4. Enkelschroefvaartuig met uitstekende schroefas 5. Saildrive, hekdrive of buitenboordmotor

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Parkeerhulp, achter. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Parkeerhulp, achter. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Instructienr. 30765380 Versie 1.3 Ond. nr. 31269617, 31285040, 31285042, 31269618, 31339902, 31339903 Parkeerhulp, achter Volvo Car Corporation Parkeerhulp, achter-

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Höhne/Köttgen Kabelgarnituren. (Middenspanningsmoffen)

Höhne/Köttgen Kabelgarnituren. (Middenspanningsmoffen) Höhne/Köttgen Kabelgarnituren (Middenspanningsmoffen) Inleiding: Infralektra B.V. levert voor GPLK-kabel middenspanningsmoffen van het fabrikaat Höhne/Köttgen. Deze beide firma s produceren onderdelen

Nadere informatie

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen.

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. 3.6 Doorvoeren 3.6.1 Doorvoeren Algemeen Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. Iedere dakdoorvoer kan worden ingewerkt met één van de

Nadere informatie

Inbouw Fietscomputer in een Burton.

Inbouw Fietscomputer in een Burton. Inbouw Fietscomputer in een Burton. Op 10 december 2011 heeft Harrie Hannink op de BOC bijeenkomst in Zutphen aan een aantal BOC leden uitleg gegeven over het kaartlezen volgens het bol-pijl principe.

Nadere informatie

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak

De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler - elegant design en montagegemak De vega-verdeler is al jaren een vaak geselecteerde oplossing voor luxe woningbouw- en utiliteitsprojecten. Door zijn elegante vormgeving en (naar keuze)

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Kabelverbindingen. Klembussen. Wartels. Kegel. Koperenplaat

Kabelverbindingen. Klembussen. Wartels. Kegel. Koperenplaat Klembussen De klembus is de meest efficiënte kabelaansluiting en wordt toegepast bij continue laswerk, zorgt voor minimaal onderhoud en geeft minimale warmte-ontwikkeling. De klembus wordt om de laskabel

Nadere informatie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie installatie instructie Benodigde gereedschappen: Steeksleutel 7 mm Steeksleutel 9 mm Steeksleutel mm Steeksleutel 4 mm Kruiskopschroevendraaier Benodigde materialen: Bevestigingsmaterialen (4) voor de

Nadere informatie

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen

Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Instructies bij het plaatsen van stalen CAST-PMR ramen Authentiek isolerend dakraam Al deze instructies (tekst + maattekening) gelden als een voorstel waarbij andere oplossingen mogelijk zijn. In geen

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

Inleiding 4 Algemene montage instructies 5 CLIMAFLEX -accessoires 6-7 Isoleren tijdens de montage van het leidingsysteem 8 Isoleren na de montage van

Inleiding 4 Algemene montage instructies 5 CLIMAFLEX -accessoires 6-7 Isoleren tijdens de montage van het leidingsysteem 8 Isoleren na de montage van Montagehandleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Algemene montage instructies 5 CLIMAFLEX -accessoires 6-7 Isoleren tijdens de montage van het leidingsysteem 8 Isoleren na de montage van het leidingsysteem

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Toepassing Combi-Seal-G: Combi-Seal-TW: Toepassing:

Toepassing Combi-Seal-G: Combi-Seal-TW: Toepassing: Combi-Seal isolatiepakkingen in combinatie met bout isolatiesets zijn een belangrijke functionele schakel voor flens isolatiesystemen. De isolatiepakkingen garanderen een veilige afdichting voor onder

Nadere informatie

Eindsluitingen voor middenspanning

Eindsluitingen voor middenspanning Eindsluitingen voor middenspanning 12 Wij bieden een modulair systeem van eindsluitingen dat zich naadloos aanpast bij de verschillende kabeltypen en beantwoordt aan de installatievereisten. De toepassing

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem voor Luxaflex Roman Shades Kettingsysteem NL Algemene Informatie Het is van belang dat u volgende montage- en bedieningsinstructies nauwgezet uitvoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Solderen en lassen. Nummer 31

Solderen en lassen. Nummer 31 Nummer 31 Art.nr. 691488 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als gaat solderen of lassen. We leggen u eerst het verschil uit tussen solderen en lassen. Vervolgens

Nadere informatie

1mm extreem dunne vloerverwarming (EXDV). VOOR ONDER LAMINAAT OF VOOR IN DE TEGELLIJM. Eenvoudige montage.

1mm extreem dunne vloerverwarming (EXDV). VOOR ONDER LAMINAAT OF VOOR IN DE TEGELLIJM. Eenvoudige montage. 1mm extreem dunne vloerverwarming (EXDV). VOOR ONDER LAMINAAT OF VOOR IN DE TEGELLIJM Eenvoudige montage. Inleiding In deze handleiding van de 1mm elektrische vloerverwarming EXDV beschrijven wij stapsgewijs

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Parkeerhulp, achter. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Parkeerhulp, achter. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Instructienr. 31339906 Versie 1.2 Ond. nr. 31339903, 9487268, 31359216 Parkeerhulp, achter Volvo Car Corporation Parkeerhulp, achter- 31339906 - V1.2 Pagina 1 / 27

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Parallel Verwarmingskabel type AKO 710xx en AKO 71xx

Parallel Verwarmingskabel type AKO 710xx en AKO 71xx Parallel Verwarmingskabel type AKO 710xx en AKO 71xx Algemene informatie Parallel verwarmingskabel heeft door zijn constructie een constant vermogen per strekkende meter kabel lengte. Dit type kabel bestaat

Nadere informatie

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm.

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Constructiegegevens NEN: Z 1 O YMz 1 Kasmbzh 0,6/1kV Toepassing: Halogeenvrije voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen,

Nadere informatie

Een nieuwe manier voor het maken van LS-kabelmoffen met vele voordelen...

Een nieuwe manier voor het maken van LS-kabelmoffen met vele voordelen... Een nieuwe manier voor het maken van LS-kabelmoffen met vele voordelen... Aanzienlijke vermindering van het aantal mof-storingen door gegarandeerde minimale isolatieafstand middels uniek nieuw 3D afstandsgaas

Nadere informatie

Kathodische bescherming en inspectietechnieken DCVG en CIPS

Kathodische bescherming en inspectietechnieken DCVG en CIPS Kathodische bescherming en inspectietechnieken DCVG en CIPS Hoe zonder te graven coatingsdefecten in bekleding van een stalen leiding worden gevonden. Marcel Juinen 2015 Inhoud Introductie Principe Noodzaak

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Tercal verwarmingssystemen Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Montage en installatie aanwijzingen. Tercal vloerverwarming is een

Nadere informatie

Bliksembol Benodigd gereedschap. ø 2 ø 3,5 ø 4 Schrijf-/tekenpotloden. Boortjes. Liniaal. Figuurzaag. Lijmpistool.

Bliksembol Benodigd gereedschap. ø 2 ø 3,5 ø 4 Schrijf-/tekenpotloden. Boortjes. Liniaal. Figuurzaag. Lijmpistool. 113.185 Benodigd gereedschap ø 2 ø 3,5 ø 4 Schrijf-/tekenpotloden Liniaal Boortjes Figuurzaag Handzaag met metaalblad Schuurpapier Lijmpistool soldeerbout Let op! Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

ESD-veilige Alsident afzuigarmen

ESD-veilige Alsident afzuigarmen ESD-veilige Alsident afzuigarmen Óók voor: Werktafels OP MAAT Hoogte verstelbare werktafels Schuifladekasten en indelingen Stoelen Trolleys Werkbanken Er is altijd een oplossing! Wij doen nog aan ouderwetse

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

3. ALGEMENE BESCHRIJVING HERSTELMETHODE (TABEL 1 ) EN AANVULLENDE KENNISREGELS

3. ALGEMENE BESCHRIJVING HERSTELMETHODE (TABEL 1 ) EN AANVULLENDE KENNISREGELS AF document nr. T.V./004/2-A 2. 3. ALGEMENE BESCHRIJVING HERSTELMETHODE (TABEL 1 ) EN AANVULLENDE KENNISREGELS Tabel 1 Materiaal Benodigde herstelstukken DN/dn te herstellen leiding 2 herstelkoppelingen

Nadere informatie

ORYX Grafite FR PRODUCTBESCHRIJVING

ORYX Grafite FR PRODUCTBESCHRIJVING ORYX Grafite FR PASSIVE FIRE PROTECTION Versie., 0-05-07 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise

Nadere informatie

Groep 7 PVC/PE GASPROGRAMMA HAWLE

Groep 7 PVC/PE GASPROGRAMMA HAWLE Groep 7 PVC/PE GASPROGRAMMA HAWLE Groep 7: HDPE 80/100 buizen gas Kleur: geel RAL 1021. Met gastec Qa keur. HDPE Buis SDR 17 rol 50 meter 0900-000020 20x 2,3 2,27 301 0900-000025 25X 2,3 3,69 301 0900-000032

Nadere informatie

Krimplasmoffen KPN. Nieuwe generatie krimplasmoffen KPN. Inhoud

Krimplasmoffen KPN. Nieuwe generatie krimplasmoffen KPN. Inhoud fen KPN I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Nieuwe generatie krimplasmoffen KPN Inhoud Gelvulling binnen met TRAC-50-250......................................................2 KR10..................................................................................3

Nadere informatie

WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen. Reparatie Handleiding Slagtrekker Intro Kit WP6160

WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen. Reparatie Handleiding Slagtrekker Intro Kit WP6160 WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen Reparatie Handleiding Slagtrekker Intro Kit WP6160 WPT Slagtrekker Intro Kit WP6160 Reparatie Handleiding 6195 / Stand 09.2009 Deel 1 Inleiding...1 Deel 2 Inhoud...2 Deel

Nadere informatie

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL)

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Versienummer: 2011-01-01, hiermee vervallen alle eerdere versies Pagina 1 van 7 1. Algemene instructie aanbrengen SABA MS Floor en MS Floor SL SABA MS Floor

Nadere informatie