Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)"

Transcriptie

1 Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

2 De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze Het betere ont-moeten met de overheid door de ontwikkeling van het internet Arno Dalhuisen en Bert Lukkien, O&i De overheid staat traditioneel voor moeten : de overheid stelt (middels onze volksvertegenwoordiging) regels en handhaaft deze ten behoeve van de ordening van de maatschappij. Hierbij draait het dus om beheersing en controle, liefst zo effectief en efficiënt mogelijk. De burger is hierin het subject. Internet maakt een effectievere en efficiëntere beheersing en controle van deze burger mogelijk. Internet biedt echter meer mogelijkheden. De overheid ambieert met de e-overheid ook een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan de burger. De overheid stelt zich tevens op als dienstbaar en ondersteunend aan de ambitie van de burger. Burgers verwachten namelijk steeds meer een overheid die hen faciliteert in plaats van (alleen) controleert. De logge, papieren bureaucratie van Weber (vooral gericht op controle) moet de hightech, outcome-gestuurde dienstverlener van het Apple van Steve Jobs worden. Gemak, snelheid, kwaliteit en keuze voor burger en bedrijf staan daarbij centraal. Dit vraagt een andere dan de huidige inrichting van organisatie en ICT. Het vooraf toestemming vragen (denk aan het gehele stelsel van vergunningen) en vervolgens achteraf controleren of aan de gestelde voorwaarden is voldaan, moet meer aansluiten bij de actuele wereld van de burger. De burger wordt subject van handelen in plaats van (alleen maar) subject van controle. Overheid en burger communiceren over wensen en mogelijkheden. Moeten wordt ontmoeten. Deze ambitie blijkt in de praktijk niet eenvoudig te realiseren. Overheden worstelen met de overgang van de traditionele organisatie en ICT naar een invulling die aansluit bij de huidige eisen vanuit de maatschappij. Daar blijkt namelijk meer voor nodig dan alleen een internetportaal. Alvorens in te gaan op de wijze waarop overheden invulling geven aan de e-overheid, plaatsen wij deze ontwikkeling allereerst in een historische 170 Weven en Waven. Op naar digitopia?

3 context. Opgedane ervaringen zijn namelijk van grote invloed geweest op de huidige invulling. Vervolgens illustreren we aan de hand van een concreet voorbeeld de invulling van de e-overheid. Daarna bespreken we de kenmerken van inrichting. Tenslotte gaan we in op de consequenties voor de relatie tussen burger en overheid. Hoe producenten van tv s, auto s en meubels het voorbeeld geven De drive om te digitaliseren is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Zeker niet bij de overheid. De ontwikkeling naar een meer dienstverlenende overheid past bij een bredere maatschappelijke ontwikkeling die al langer gaande is. Wij doelen hier op de veranderingen in de relatie tussen klanten (vooral consumenten) en leveranciers/ producenten. Tot de jaren 70 van de vorige eeuw was efficiëntie het belangrijkste criterium voor organisaties. Veranderingen in productietechnologie veroorzaakten een verschuiving van handwerk naar massaproductie. Kwaliteit van dienstverlening werd bepaald door de mate waarin kosten gereduceerd konden worden. Organisaties waren hierbij gesloten systemen en dicteerden wat consumenten kochten. Door toenemende welvaart, deregulering op het gebied van concurrentiebeperkende maatregelen en daarmee toenemende internationale concurrentie, kwam hier in de jaren 70 een kentering in. Vooral producten van Japanse makelij bleken hun Europese en Amerikaanse concurrenten voorbij te streven in zowel prijs als kwaliteit. Consumenten kregen meer keuzemogelijkheden en wilden meer waar voor hun geld. Consumenten kregen dus én meer te besteden én meer te kiezen. Voor producenten bleef er maar één mogelijke reactie over, namelijk concentreren op excellentie : niet alleen leveren voor de beste prijs, maar eveneens tegen de beste kwaliteit. Mede door snelle technologische ontwikkelingen blijkt het in de jaren 90 mogelijk om steeds maar weer vernieuwingen aan te brengen in bestaande producten. Het gevolg hiervan is dat de welvarender wordende consument eerder geneigd is om zijn producten te vervangen, simpelweg om in het bezit te komen van de nieuwste producten. De productlevenscyclus wordt voor veel producten steeds korter, omdat ze technisch sneller verouderd raken. Mede door vergroting van het aanbod ontstaan er ook meer keuzemogelijkheden. De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze 171

4 Die ontwikkeling, in combinatie met verregaande verbeteringen in communicatie tussen consument en producent, heeft tot gevolg dat consumenten ook steeds hogere eisen zijn gaan stellen aan de keuzemogelijkheden en de mogelijkheid tot aanpassing aan individuele wensen, uiteraard met behoud van een gunstige prijs en goede kwaliteit. Deze combinatie van snelheid en keuze stelt nieuwe eisen aan de producenten. Producenten dienen vandaag de dag rekening te houden met een grote variëteit in het productaanbod met tevens variabele levertijden. Dit stelt verregaande eisen aan de wijze waarop het productontwerp en het productieproces ingericht zijn. De producenten hadden geen keus dan op deze nieuwe eisen in te gaan. De wijze waarop ze dit hebben gedaan, is door hun productie volgens de principes van massamaatwerk (mass customization) in te richten. Kern van deze principes is het modulaire ontwerp (maximale cohesie, minimale koppeling en goed gedefinieerde interfaces). Het ontkoppelen van de machine (bewerking), het proces (bewerkingsvolgorde) en het product (grondstof, halffabricaat, eindproduct) kunnen we inmiddels in de wereld van de industriële productie als een standaard beschouwen. Het gros van de producten dat wij op dit moment dagelijks gebruiken, is volgens dit principe geproduceerd. De productie van computers, auto s, consumentenelektronica en meubels zijn daarvan een goed voorbeeld. Deze standaard biedt de mogelijkheid om efficiënt (goedkoop en snel), met grote precisie (kwaliteit) en zeer flexibel (grote variatie aan producten) te produceren. Dit is dé De producent die de overheid heet: oplossing voor de paradox: snel en de grondstoffen zijn de gegevens (met hun eigen goedkoop leveren, met hoge kwaliteit regels en kwaliteitseisen), de producten zijn de en zoveel mogelijk aangepast aan de beschikkingen en andere besluiten en de regels wensen van de klant. over het proces bepalen de bewerkingsvolgorde en de in acht te nemen termijnen. Net als met Ook aan gegevensverwerkende een generieke houtbewerkingmachine die kan organisaties zijn deze ontwikkelingen boren, zagen, frezen en schuren om daarmee en nieuwe eisen niet voorbijgegaan. alle bewerkingen van houten balk en plank naar Vanaf de jaren 90 zijn verzekeringsmaatschappijen en banken gestart willekeurig welke deur te realiseren, onderscheiden wij vier generieke services (en niet meer dan met de vertaling van de genoemde vier) die alle noodzakelijke bewerkingen voor principes naar een concrete toepassing in hun eigen organisatie. Dit een gegevensverwerkende organisatie kunnen uitvoeren. heeft geleid tot het stellen van eisen 172 Weven en Waven. Op naar digitopia?

5 aan gegevens en applicaties en heeft tevens het concept van businessrules verder vormgegeven. Het principe van regelsturing van geautomatiseerde productiesystemen, zoals we die kennen in de industriële productieomgeving, blijkt als principe en met dezelfde voordelen ook toepasbaar voor productiesystemen in een gegevensverwerkende organisatie. Een product wordt namelijk gerealiseerd uit grondstoffen die via een of meerdere bewerkingen door een generieke machine van halffabricaat naar eindproduct transformeert. De eisen die aan grondstoffen gesteld worden, zijn vastgelegd in regels over de grondstoffen (aard, kwaliteit enz.). Hoe een product wordt samengesteld, is vastgelegd in productregels. De volgorde van bewerking van grondstof naar eindproduct wordt gespecificeerd in procesregels. De veranderende eisen aan de productieomgeving en gegevensverwerkende organisaties raken ook de overheid. Consumenten kunnen inmiddels online een auto of een boek kopen en binnen een paar dagen geleverd krijgen, vanuit Nederland een vakantiehuisje in de rimboe van Australië huren en al hun bankzaken (inclusief hypothecaire leningen) binnen een paar klikken regelen. Als diezelfde consument (in zijn rol als burger) met de overheid in contact treedt, wordt hij nog geconfronteerd met een totaal ander niveau van dienstverlening. De aanvraag van een gemiddelde subsidie, uitkering of vergunning vereist nog altijd een hoop papierwerk en een aanzienlijke doorlooptijd. Daarnaast is een overheidsorganisatie bij een wetswijziging zo een jaar bezig om, tegen hoge kosten en met veel inspanning, een aanpassing in hun automatisering en proces door te voeren. Echter, burgers verwachten van een overheid inmiddels eenzelfde niveau van dienstverlening als die zij gewend zijn van andere deelnemers uit de maatschappij. De veranderende eisen aan de overheid hebben hun weerslag gevonden in de Agenda van Lissabon die uiteindelijk na een lange weg zijn vertaling heeft gevonden in de principes van de NORA en de GEMMA. Overheidsorganisaties moeten de kwaliteit van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Dit doen ze met name door middel van het digitaliseren van hun producten en deze toegankelijk aan te bieden via het internet. Ondanks de wereldwijde economische crises en de oplopende overheidstekorten, staat in de Miljoenennota van 2009 de ambitie van e-dienstverlening hoog op de agenda. De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze 173

6 Ontmoetingen met de overheid in de nabije toekomst In het volgende praktijkvoorbeeld wordt de ambitie van de e-overheid geconcretiseerd. In de casus gaat Hans Blok een vergunning aanvragen bij zijn gemeente voor het houden van een feest. De gemeente heeft haar dienstverlening conform de eisen van de e-overheid ingericht: snel en goedkoop leveren, met hoge kwaliteit en zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de burger. Feestje!? Hans Blok wil een feestje organiseren in zijn tuin. Het wordt dit keer wat hem betreft een bijzonder feest: hij gaat de gehele faculteit uitnodigen, de slijter levert een aantal biertaps en hij heeft Radio538 geboekt om te gaan draaien... Hij weet dat de gemeente het organiseren van feesten in het dorp erg serieus neemt. De mogelijke overlast voor omwonenden moet worden beperkt, veiligheids- en milieunormen moeten worden gewaarborgd. Er zal wel een vergunning voor nodig zijn, bedenkt hij zich. Na het avondeten kijkt hij eerst even op de site van zijn gemeente. Hans ziet op de informatiepagina van de gemeente al snel dat zijn vermoeden klopt. Afhankelijk van de grootte en aard van het feest is een vergunning nodig. Hans logt direct in op de gemeentesite en krijgt toegang tot zijn persoonlijke dossier. Dit dossier beheert hij feitelijk samen met de gemeente. In het persoonlijke dossier ziet hij alle actieve producten en diensten die de gemeente voor hem heeft vastgesteld. Hij ziet bijvoorbeeld de WOZ-beschikking voor zijn appartement, zijn paspoort en ook zijn rijbewijs. Ook vindt hij alle actuele, feitelijke gegevens over zijn leefsituatie in het dossier terug. Hierop zijn de producten en diensten gebaseerd. Hans kan deze gegevens slechts gedeeltelijk aanpassen. Deze worden, zo stelt de gemeente, door andere instanties, zoals het Kadaster en de Belastingdienst bijgehouden. Het maakt Hans niet uit wie wat doet, hij wil op een goede manier het feest organiseren en zijn wens kenbaar maken via zijn persoonlijke dossier. 174 Weven en Waven. Op naar digitopia?

7 In het keuzemenu vindt Hans al snel de mogelijkheid om aan te geven dat hij een feest wil organiseren. Hij moet alleen nog enkele gegevens over het feest zelf en de omstandigheden invullen. Hoeveel mensen gaan er komen? Is er sprake van veel geluid? Zodra Hans de gegevens opslaat in het dossier, bedankt de gemeente hem voor het maken van de melding. Immers, zo stelt de gemeente online: op basis van de bekende feitelijke gegevens moest Hans -als organisator van het feest (bevoegdheid)- inderdaad een melding maken van zijn wens (verplichting). De gemeente geeft direct aan dat het feest mag worden gehouden en kent hem het besluit direct definitief toe (vergunning). Hans moet nog wel zes weken wachten, omdat de mensen in de buurt het recht hebben om bezwaar te maken tegen de beslissing van de gemeente. De gemeente heeft deze omwonenden inmiddels proactief geattendeerd op de beslissing via hun persoonlijke dossier en mail (voorzover deze personen zich voor deze service hebben aangemeld bij de gemeente). Hans handelt direct de leges af door via ideal af te rekenen. Blij met dit resultaat logt Hans uit en doet de tv aan voor het nieuws van half acht. Zes weken later ontvangt meneer Blok een van de gemeente dat er geen bezwaren zijn binnengekomen van omwonenden. Meneer Blok kan het feest nu echt organiseren. De beschreven casus is een concrete uitwerking in lijn met de ambitie van de e- overheid. In de casus is sprake van een overheidsorganisatie die via internet het persoonlijke integrale digitale dossier aan de burger toont. De burger is in de gelegenheid om zelf wijzigingen door te voeren in dat dossier. Zodra de burger dit doet, stelt de overheidsorganisatie op basis van de wijzigingen een direct nieuw besluit vast. Om dit mogelijk te maken, zal de overheidsorganisatie wel een aantal voorwaarden van inrichting moeten toepassen. De overheid met een regelgeoriënteerde inrichting Productieproces conform de principes van massamaatwerk De principes van massamaatwerk worden ook toegepast binnen een gegevensverwerkende organisatie als een gemeente. We noemen dit dan een regelgeoriënteerde inrichting. De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze 175

8 Net als in de industriële productomgevingen richten de organisatie en de ICT zich op het ontvlechten van gegevens, regels, processen en ICT. Dit heet ontkoppeling. Ook worden gegevens, processen en ICT zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Deze onderdelen worden generiek gerealiseerd om de behandeling van bijvoorbeeld een klantvraag vervolgens via het gebruik van regels specifiek te maken. Belangrijk bij deze vorm van standaardisatie en ontkoppeling is de notie dat: ( elk(e) product of dienst van de overheidsorganisatie in feite een bewerking is van gegevens (de grondstof van het product) ( op basis van regels (de bewerkingsinstructie) ( die tot een bepaalde uitkomst leidt (het product-de dienst) ( in reactie op een bepaalde gebeurtenis of een vraag van de klant (event/gebeurtenis). De gegevens en regels worden van elkaar gescheiden en autonoom beheerd. Processen zijn hierbij generiek, productoverstijgend geformuleerd. Het concrete verloop wordt bepaald door het type gebeurtenis en de specifieke klantsituatie. Deze standaardisatie en ontkoppeling van gegevens, processen en ICT heeft als doel de complexiteit van de organisatie en de ICT te reduceren. Daarmee vergroten de beheersbaarheid en de aanpasbaarheid van de organisatie met het oog op de gestelde ambitie. Integraal klantdossier Naast bovengenoemde principes is het integraal klantdossier een voorwaarde voor de inrichting van de e-overheid. De overheidsorganisatie stelt in het kader van transparantie een integraal en actueel klantdossier van Hans beschikbaar. Dit dossier geeft dus een compleet, afdelings- en procesoverstijgend overzicht van alle beschikbare informatie (inclusief rechten en plichten) over de burger. Dit dossier wordt gebruikt voor alle producten en diensten die de overheidsorganisatie aanbiedt (eenmalig vaststellen, meervoudig gebruik). Een wijziging van een gegeven in het dossier (omdat de burger dit bijvoorbeeld gemeld heeft of omdat dit uit een basisregistratie blijkt) kan voor de gemeente reden zijn om de rechten en plichten opnieuw vast te stellen. Hierdoor is werken in de actualiteit mogelijk geworden. Alleen dan is de gemeente in staat om zijn aanvraag te beoordelen volgens de gestelde regels in de APV en haar risicobeleid. De (grotendeels al bekende) feiten in de aanvraag in combinatie met de regels maakt directe beoordeling mogelijk. Daarom is het verlenen van de vergunning zonder nader onderzoek mogelijk. Ook geeft het risicobeleid aan dat de situatie rondom Hans en zijn melding geen aanleiding geven tot verder onderzoek. 176 Weven en Waven. Op naar digitopia?

9 Immers, het uitgangspunt is handelen vanuit vertrouwen, tenzij. Door dit integrale beeld over de bekende feiten rondom Hans hoeft de gemeente niet persoonlijk op bezoek te komen om de situatie met eigen ogen te bekijken. Hiermee is de factor snelheid in het kader van de e-overheid gegarandeerd. Vragen die ertoe doen De overheidsorganisatie stelt alleen die vragen die ertoe doen in de specifieke situatie van de burger en het bedrijf met wie zij op dat moment communiceert. Zodra Hans in zijn persoonlijk dossier de melding doet van zijn wens om een feest te organiseren, moet hij alleen nog een aantal vragen beantwoorden die voor zijn situatie nodig zijn om tot een oordeel te komen. Hiertoe presenteert de gemeente op de webpagina alle relevante gegevens om vast te stellen of er een verplichting voor het aanvragen van de Evenementenvergunning is. Hij ziet gegevens over zijn persoon (van de Basisregistratie Persoonsgegevens - GBA) en het eigenaarschap van het perceel waar het feest wordt gegeven (van de Basisregistratie Kadaster). Hans hoeft alleen de vragen nog te beantwoorden, waarvan de gegevens niet bekend zijn (klantgericht werken: alleen datgene uitvragen wat je nog niet weet). Dit betreft in dit geval alleen gegevens die nodig zijn om het feest en de omstandigheden te karakteriseren (gemeentespecifieke gegevens). Voorzover de gegevens niet uit de basisregistraties komen, kan Hans de gegevens wijzigen indien hij daartoe aanleiding ziet. Ook dit is een vorm van transparantie: het samen eens worden over de feiten. Werken in de actualiteit De overheidsorganisatie neemt tijdens het internetcontact met Hans actueel en (in dit voorbeeld volledig) geautomatiseerd een definitief besluit. We noemen dit werken in de actualiteit. Op basis van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de door Hans ingevulde gegevens, in combinatie met de binnen de gemeente beschikbare gegevens (voorinvullen), stelt de gemeente het volgende vast: ( of Hans bevoegd is tot het doen van een melding omtrent het organiseren van een feest (bevoegdheid); ( of hij verplicht is om een vergunning aan te vragen (verplichting) en; ( of het feest volgens de gemeente mag worden gegeven (vergunning). Hieruit volgt het besluit of Hans het feest mag geven. Omdat het besluit positief uitvalt, verkrijgt hij direct en online de vergunning (rechten en plichten actueel en definitief). De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze 177

10 Het effect op de relatie tussen de burger en de overheid De overheid handelt snel en precies in alle situaties Met behulp van het integrale klantdossier, het in de actualiteit werken en de ontsluiting ervan via het internet is de overheidsorganisatie in staat om producten en diensten direct en online te leveren. Het hergebruiken van gegevens maakt eenmalige uitvraag van gegevens mogelijk, wat leidt tot een betere kwaliteit van gegevens in de dienstverlening. De eenmalige opslag van regels stelt de organisatie in staat om eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen, doordat de regel niet onverhoopt meerdere malen (en bij wijzigingen dus ook mogelijk inconsistent) in verschillende applicaties is geïmplementeerd en/of door individuele medewerkers anders wordt geïnterpreteerd. Door inzicht in de beschikbare informatie en consistentie in de dienstverlening stijgt de transparantie en verbetert het gemak van de dienstverlening richting de burger. De overheid geeft antwoord Met het integraal klantdossier via internet is het tijdrovende doorspitten van vele systemen om een overzicht te krijgen ten behoeve van het beantwoorden van een vraag, het nemen van een beslissing of het uitvoeren van een controle, verleden tijd. Een burger met een vraag over consequenties van het geven van een feest zal online en direct een compleet en op zijn situatie toegespitst antwoord krijgen. De overheid biedt ondersteuning Door het werken in de actualiteit en de focus op het eenmalig registreren van gegevens over klanten zijn overheidsorganisaties in staat om uit eigen beweging signalen te sturen naar de burger. Dit is vergelijkbaar met het RDW die nu al acht weken van tevoren meldt dat het rijbewijs moet worden verlengd. De signaleringen gaan in deze situatie veel verder en zijn meer toegesneden op de gebeurtenis die de burger op dat moment in zijn of haar leven meemaakt. Het gebruik van , sms, Twitter en RSSfeedkanalen zullen hierin gemeengoed worden. Eventuele schade, boetes of (zelfs) de gang naar de bestuursrechter worden sterk gereduceerd, omdat de burger wordt ondersteund bij het uitvoeren van de benodigde acties richting de overheid. 178 Weven en Waven. Op naar digitopia?

11 De overheid wordt goedkoper Een belangrijk neveneffect van de regelgeoriënteerde inrichting is tot slot kostenreductie. De overheid zal de burger minder gaan kosten. Door het gebruik van enkele generieke machines die toch maatwerk leveren, is immers een aanzienlijke sanering van de bestaande, complexe applicaties mogelijk. Ook is het gemakkelijker om de bestaande, generieke machines aan te passen dan in de huidige situatie bij bijvoorbeeld veranderende wetten en regels. De afdeling Milieu (nu nog met haar eigen informatiesysteem) maakt in de nieuwe situatie gebruik van dezelfde generieke machines en klantgegevens waar de afdeling Bouwen gebruik van maakt, ieder met haar eigen regelset. Dit kan nog verdergaan: de ene generieke machine wordt via een Shared Services Centre en bijvoorbeeld GEMNet gedeeld door zowel gemeente A als B, weer ieder met haar eigen regelset. Samen dragen zij de kosten. Conclusie Regelgeoriënteerd produceren door gegevensverwerkende organisaties, zoals overheidsorganisaties, is een logisch uitvloeisel van een ontwikkeling die in andere productieomgevingen al vele jaren gaande is. Het is het antwoord op de eis van ons als burgers aan diezelfde overheid: snel en goedkoop leveren, met hoge kwaliteit en zoveel mogelijk aangepast aan onze wensen. Hierbij is (informatie)technologie belangrijk, maar het betreft uitdrukkelijk geen technologievraagstuk. De techniek om de overheid regelgeoriënteerd in te richten is beschikbaar. Sterker nog, de benodigde applicatiecomponenten zijn veelal in de bestaande organisaties ruim voorhanden, zowel in het standaardpakket van meerdere leveranciers als in open source/standards software. Het ontsluiten van de overheid via het internet met ondersteuning van een regelgeoriënteerde inrichting van processen en IT stelt de burger in staat te communiceren met de overheid over zijn wensen en mogelijkheden De relatie tussen de overheid en de burger wordt naast moeten hierdoor vooral een relatie gericht op het ontmoeten. De overheid tegen de beste prijs, kwaliteit en keuze 179

12 Weven en Waven. Op naar digitopia? Een merkwaardige titel wellicht voor een verzameling artikelen die over het internet gaat en de golven die over ons heen komen. Bij het lezen van het boek wordt het u duidelijk waarom we deze twee begrippen hebben gekozen. Oude patronen en verbanden verdwijnen of duiken soms ergens anders weer op. Nieuwe patronen ontstaan schijnbaar moeiteloos. Er is veel deining en er zijn weinig boeien om richting te geven. Dit boek, een bundel met samenhangende bijdragen, is het resultaat van een samenwerking tussen het lectoraat Digital World van Hogeschool INHolland en O&i. De schrijvers leggen de verbinding tussen een technologische ontwikkeling, die fascinerend en soms beklemmend is, en de inrichting van bedrijven in verschillende branches. Een digitale wereld die de manager van vandaag wel kent, maar niet altijd begrijpt. Door als lectoraat en O&i samen te werken, kunnen we de digitale wereld vanuit verschillende gezichtspunten, zoals onderzoek en praktijk, processen en gedrag, individu, bedrijf en samenleving, belichten. Vanuit die gezichtspunten laten we zien waar wij elkaar ontmoeten, wat die ontmoeting ons brengt en hoe we visie en praktijk verbinden. Frans van der Reep Lectoraat Digital World Hogeschool INHolland Rotterdam Dirk de Wit O&i Utrecht

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Not so long ago Business Process Management in perspectief Dirk de Wit, O&i This great increase of the quantity of work which,

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Anytime, anyplace, anywhere De klant als regisseur van het proces Freek Hermkens en Mariëlle van de Merbel, O&i Internet

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Isah maakt het met TOPdesk en TFS

Isah maakt het met TOPdesk en TFS Juni 2014, nummer 2, jaargang 16 Isah maakt het met TOPdesk en TFS Verder in dit nummer: Shared Service Management in de praktijk Service leveren zoals uw klant het wil Wat kunt u leren van uw concurrent?

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk Door: Walter Baardemans De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te worden. Om dat te realiseren, worden werkprocessen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

Act-in RTI Software Suite

Act-in RTI Software Suite Act-in RTI Software Suite Die Act-in RTI Software Suite Wij helpen U op Food weg Industrie naar betere 4.0 resultaten! 29-9-2015 Aandachtspunten Industrie 4.0 in perspectief Realtime Improvement Suite

Nadere informatie

Slim samenwerken in de openbare ruimte

Slim samenwerken in de openbare ruimte Slim samenwerken in de openbare ruimte Aanleg en beheer van civiele infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex. Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid,

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Goed geregeld voor de Rotterdammer!!

Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Goed geregeld voor de Rotterdammer!! Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 (uitwerking van de kaders) naar een volgende fase in onze dienstverlening 1. Onze ambitie De stad Rotterdam staat

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Variatie in organisaties

Variatie in organisaties Variatie in organisaties Godelieve Spaas Metaforen Sinds mensenheugenis gebruiken we metaforen om de essentie te verbeelden van een verschijnsel. Voor organisaties hebben we er honderden, zo niet duizenden.

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT VOORWOORD Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrokkenheid. Wij leveren producten

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage WEINIG SYSTEM PLUS Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage 1 Alles uit de WEINIG hand: Het totaalsysteem voor profielfabricage WEINIG is de leidende technologie-aanbieder voor de massiefhout

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

GEMMA 2 Architectuurprincipes

GEMMA 2 Architectuurprincipes GEMMA 2 Architectuurprincipes Cocreatiesessie 3, maandag 18 mei 2015, Den Haag heo Peters Arnoud Quanjer Danny Greefhorst Jeffrey Gortmaker oine Schijvenaars Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014

Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Bouwen met regels (INDiGO) Arnold de Leeuw - IND 15 januari 2014 Wat doet de IND? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland. De IND is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Gebruikersovereenkomst U sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van Rechtwijzer af met de Raad voor Rechtsbijstand, gevestigd te Utrecht (Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht, 088-787 1080, e- mail

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H3 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H3 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H3 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 3 Goede producten? Paragraaf 3.1 Wat

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Bert Reitsma e-mail adres: b.reitsma@cjib.minvenj.nl mobiele telefoon: 058-2342972 Akkoord lid

Nadere informatie

Gemeente Den Haag timmert aan de weg

Gemeente Den Haag timmert aan de weg Gemeente Den Haag timmert aan de weg Eigen ontwikkelstraat, Agile-methodiek, hergebruik van componenten en goede wisselwerking met COOLProfs leiden bij de gemeente Den Haag binnen tijd en budget tot een

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN www.exactsoftware.nl CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN 3 CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN In de huidige concurrerende markt kan snelheid een onderscheidende factor

Nadere informatie

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB

Resultaatgericht. met ERP, EBS en VBTB OVERHEIDSMANAGEMENT drs. A. de Bock, management consultant CMG Public Sector B.V. Naar een beter beheersbaar invoeringstraject Resultaatgericht werken met ERP, EBS en VBTB 50 Binnen de rijksoverheid zal

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie